3.

Algoritm de analiză morfosintactică pentru clasele a VII-a şi a VIII-a Substantivul Articolul Adjectivul Comun/ propriu hotărât cu două terminaţii -fel Simplu/ compus (enclitic) la N. singular -locuţiuni substantivale nehotărât variabil masculin (proclitic) -fel cu o terminaţie la -gen feminin -fel posesiv N. singular neutru (genitival) invariabil -număr singular demonstrativ -locuţiuni adjectivale plural (adjectival) gen (sau cu formă numai pentru sinOb! Articolul are acele- -se acordă în număr cu gular, sau plural) aşi categorii gramaticaz nominativ cale ca şi substantivul Substantivul determinat acuzativ pe care-l însoţeşte Pozitiv - caz dativ _+prep. -grade de superioritate genitiv de com- comparativ de egalitate vocativ paraţie de inferioritate art. art. hot. de sup. -felul cu art. nehot. relativ de inf. articulării Superlativ neart. Absolut Subiect Există şi adjective care nu au grade funcţie Atribut de comparaţie sintactică Complement -funcţie atribut Nume predicativ sintactică nume predicativ Adverbul Prepoziţia Conjuncţia de timp de loc simple/compuse de mod locuţiuni adverbiale -provine din alte părţi de vorbire din adjective din substantive pozitiv -grade de superioritate de com.comparativ de egalitate paraţie de inferioritate superlativ relativ de sup. absolut de inf. Subiect funcţie Atribut sintactică Complement Nume predicativ -fel Simplă -fel compusă - locuţiuni prepoziţionale -fel coordonare după raporturi sintactice subordonatoare simple după formă compusă -locuţiuni conjuncţionale

Numeralul Cardinal Colectiv Fracţionar fel distributiv adverbial multiplicativ ordinal Ob! Poate avea diferite valor morfologice : Adjectivă Substantivală Adverbială Subiect -funcţie Atribut sintactică Complement Nume predicativ

flexibile

Pronumele Cardinal De politeţe Demonstrativ Nehotătât -fel posesiv reflexiv de întărire relativ/interogativ negativ I -persoană a II-a a III-a singular -număr plural masculin -gen feminin
-caz nominativ acuzativ dativ +-prep genitiv vocativ subiect atribut complement nume predicativ

Verbul
Predicativ-nepredicativ Personal-nepersonal -fel impresional-unipersonal copulativ auxiliar -locuţiuni verbale a I -a a II-a -ea Conjugare a III-a -e

Părţi de vorbire

-diateză -mod prezent timp trecut viitor

a IV-a -i,î activă pasivă reflexivă personal nepersonal
imperfect perfect simplu perfect compus mai mult ca perfectil

-persoană

-funcţie sintactică

I a II-a a III-a singular plural predicat subiect atribut complement
nume predicativ

Interjecţia

-număr -funcţie sintactică

Părţi de vorbire neflexibile

-nu are funcţie sintactică

-nu are funcţie sintactică

-În mod obişnuit ,nu are funcţie sintactică. Poate avea şi funcţie sintactică de predicat: Ex: “ Pupăza zbârr! Pe o dugheană. I. Creangă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful