F ELDMÁR A NDRÁS

A Z ÉLMÉNYEK SZABADSÁGA
Elhangzott 1999-ben, Debrecenben

NÉHÁNYAN ISMERTEK, a legtöbben nem. Feldmár And-

rás vagyok. Vancouverben élek, Kanadában, és miel˝ tt o mondanék valamit arról, amit csinálok, ami a pszichoterápia, egy kicsit beszélek magamról, mert ahogy halljátok majd, az én elképzelésem, hogy mi is a pszichoterápia, olyan személyes, hogy talán valami fényt derít rá, ha elmondom, ki vagyok. 1940-ben születtem, pont a háború el˝ tt, és a forradalomig éltem Magyarországon, amio kor 16 éves voltam. De nem politikai okokból, hanem az anyámtól szöktem meg. Addig vándoroltam, amíg Kanadába nem értem. Torontóban éltem 10 évig, ahol matematikát, fizikát és kémiát tanultam, de azt hiszem, csak azért, mert akkor még nagyon féltem, f˝ leg az embereko t˝ l. Még angolul sem tudtam igazán, és a matematika, a o fizika és a kémia nagyon jó olyanoknak, akik félnek az emberekt˝ l, mert csak papír és ceruza kell hozzá, és így o az ember könnyen elzárkózhat másoktól. De mire megkaptam volna a doktorátusomat matematikából, addigra már nem féltem annyira az emberekt˝ l, és így meguntam o a matematikát is. Akkoriban nagyon rosszul éreztem magam. Már két házasságom véget ért, úgy kb. három és fél év után, és nem tudtam, hogy miért. Úgyhogy kerestem egy pszichoanalitikust, akivel kb. kilenc hónapig ötször egy héten találkoztam, és aki nagyon hülye ember volt. De arra jó volt az analízis, hogy azt gondoljam magamban, hogyha ez a hülye ebb˝ l meg tud élni, akkor én sokkal jobban tudom o majd csinálni ezt, és így átváltottam a pszichológiára. Két év alatt megkaptam, ami kell ahhoz, hogy az ember pszichoterapeuta legyen, de még akkor is inkább olyan tudományos pszichológiát csináltam, és a doktorim is arról szólt, van-e a nyelvtannak pszichológiai alapja. Tehát nem sokat ért abból a szempontból, hogyan lehet az embereken segíteni. Ennek ellenére, amikor elmentem Vancouverbe, az állam nagyon keresett pszichológusokat, akkor nem voltak még, de most már túl sokan vannak. De akkor épp kerestek pszichológusokat, és annak ellenére, hogy engem senki nem tanított meg semmire, a klinikai pszichológiára, felvettek mint pszichológust, hogy dolgozzak gyerekekkel, családokkal, párokkal és egyénekkel. Ez azért fontos, mert ahogy visszatekintek, nagyon örülök annak, hogy el˝ bb voltak élményeim, minthogy o megmondták, hogy mit kell gondolni err˝ l, és hogy kell o ezt a foglalkozást csinálni. Mert ha az elmélet el˝ bb jön, o mint az élmény, akkor az ember megvakul. Így szerencsésen, kb. egy évig, másfél évig élményeim voltak anélkül, hogy valaki megmondta volna, hogy milyen élményeimnek kellene, hogy legyenek. Tehát saját magam találtam ki a dolgot, ahogy óráról-órára csak úgy bementem és nézel˝ dtem és gondolkodtam és hallgattam és hagytam, o hogy a pácienseim tanítsanak ahelyett, hogy én tanítottam volna a pácienseimet, hogy mire, azt igazából nem is tudom. Valószínuleg nálatok is, de nyugaton, ha az ember is˝ kolába jár ezt tanulva, nagyon csak olyasmire tanítják az embert, hogy kivel mit kell csinálni. Hát én nem tudtam, szerencsére, de ok megtanítottak rá. Aztán amikor ké˝ s˝ bb elmentem, hogy megtudjam, különböz˝ helyeken o o hogyan csinálják ezt azok, akik tanulják, akkor nagyon sok hülyeséget tanultam, és tudtam, hogy azok hülyesé-

gek, mert már voltak élményeim. Ha nem lettek volna élményeim, nem tudtam volna, hogy hülyeséget tanítanak. Öt évig dolgoztam így, a saját módomon, de aztán azt gondoltam, mégis jó lenne valakivel, valaki mellett lenni, akit˝ l az ember sokat tudna tanulni. És azok köo zül, akiket akkoriban olvastam, úgy a 70-es években, egy R.D. Laing nevezetu ember volt, aki a legjobban érde˝ kelt. Egy E. Fromm nevezetu ember is érdekelt, o is el˝ ˝ jött Vancouver-be, de Fromm-mal személyesen soha nem tudtam volna barátságot kialakítani, és nem is volt szimpatikus személyesen. A könyveit és írásait nagyon szerettem. De amikor Laing jött Vancouver-be, akkor reméltem, hogy személyesen érdekesebb ember lesz, mint Fromm volt. Hát úgy is történt. Összebarátkoztunk, és utána Londonba mentem, hogy tanuljak t˝ le, olyan nem tudom, o hogy mondjátok, inaskodás volt ez. Tulajdonképpen az ilyet nem lehet megtanulni könyvb˝ l. Szerintem az egész életemben csak akkor tanultam o valamit, amikor valaki azt mondta, hogy csináld velem, nem hogy csináld azt, amit én csinálok. Aki azt mondja neked, hogy csináld azt, amit én csinálok, az egy hülye, attól nem lehet tanulni. De ha valaki azt mondja, hogy csináld velem, és bátorít arra, hogy úgy csináld vele, ahogy neked jó, akkor attól az embert˝ l lehet tanulni. És szereno csére ez történt velem Londonban, ahol kb. egy évig heti 7-8 órát töltöttem Laing-el, és sok mindent megtanultam t˝ le. Attól fogva, amíg meg nem halt 83-ban, barátok volo tunk, és sokszor meglátogatott Vancouver-ben, és együtt vezettünk nagy csoportokat, 40 tagú csoportokat is, úgyhogy a haláláig együtt dolgoztunk. És néha játszottunk. Mert ez a munka inkább játék, mint munka - err˝ l majd o még beszélek kés˝ bb. o Kb. 26 éve most annak, hogy önállóan dolgozom. Nincs f˝ nököm, és én sem vagyok a f˝ nöke senkinek. o o Ami nagyon jó. F˝ leg, hogyha az ember pszichoterapeo uta. Mert ennek az egész dolognak az a magja, hogyha én elmegyek egy terapeutához, vagy valaki eljön hozzám, hogy mir˝ l is van szó. Szerintem az egész két emo ber kétségbeesett igazságkeresése egymás között. Egy kétségbeesett próbálkozás arra, hogy két ember kinyissa a szívét, és megismerje egymást. Hogy oszintén tudja˝ nak beszélgetni. Ha ez olyan könnyu lenne, akkor nem ˝ lenne szükség pszichoterapeutákra. És elgondolkozhattok azon, miért olyan nehéz nyitott szívvel, oszintén be˝ szélgetni. Hogy miért hazudik mindenki, nemcsak egymásnak, hanem saját magának is. És ezért mondom, hogy jó, ha az ember nem dolgozik senkinek és senki nem dolgozik neki. Mert hogyha nem szabad az ember, mert ha bármi módon próbálják befolyásolni, akkor nagyon nehéz oszintének lenni. Ha az ember fél attól, hogy mi tör˝ ténik vele, ha oszinte, akkor esetleg nem lesz az. Nagyon ˝ bátornak kell annak az embernek lenni, aki oszinte tud ˝ lenni akkor is, ha azzal fenyegetik, hogy elveszíti az állását, hogyha úgy csinálja a dolgait, ahogy éppen akarja. Pedig ebben a foglalkozásban csak úgy lehet valamit valóban megtenni, ha az ember teljesen spontán önmaga, nem pedig színész. A legtöbb iskola, ahol terapeutákat képeznek, az olyan, mint egy színésziskola. Mert azt tanuljátok, hogyan kell eljátszani azt, hogy az ember terapeuta. És akkor megtanítjátok a páciensnek, hogyan kell eljátszani azt, hogy o egy páciens. Így nagyon nehéz az ˝

2

diagnosztizáljam. hanem bántja ot. hogy o ne ezt csinálja. akiket az anyjuk ˝ és az apjuk is tárgyként kezelt már abban a pillanatban. semmilyen el˝ z˝ leg kieszelt kategório o ával. hogy kinek kell lenniük. És akkor azt hinném. hogy fontos err˝ l a nagyon érdekes kapcsolatról. Olyan. az más. hogyan legyenek együtt ˝ az emberekkel. ami egy o terapeuta és egy páciens között létrejöhet. Szerintem a pszichiátria ma nehezebbé teszi a betegek életét. Tehát a pszichoterápia. De hogyha az ember embert farag. hogy ne is legyen reményük rá. nemcsak Magyarországon. aki bejön a szobámba. mint egy tárgy. hogy a saját ˝ értékeimet és gondolatvilágomat ne vetítsem rá. hogy amit az Istenr˝ l el tudsz mondani. ahhoz senkinek semmi köze sincs. ahogy a szülei ˝ bántották. a logosz túl kicsi arra. az az ember nem az. amit minden orvosnak le kell tennie. miért és mir˝ l beszélek. Addigra már rájöttek. Akiket egyáltalán nem érdekelte az. Ha az aura-látásodat használod. hogy ki o. De a szüleiket nem érdekelte az. mert o o n˝ és azért. és hogy én fogok vele valamit csinálni. akkor nem az. hogy ok mit mondanak. hogy egy másik ember pontoo san ugyanúgy hallja. Hát ez éppen o olyan hülyeség. Arról beszélek. Tehát a nyelv. hogy nehogy rájöjj arra. A hippokratészi eskü. mert ha megmondanák valakinek. Azt mondja. Tehát amit tudunk. És miért rosszak? Mert nem tudják. ahogy a tanítói bántották. Épp úgy. ami titeket érdekel. hogy kik a gyerekeik. mint te. aki segítségért jön. ˝ és a csoport karakterisztikáját rávetíted. Az Isten mindig más. és nagyon komolyan kell venni. és arról gondolkozom. mint lenne nélküle. A „via negativa” az. hanem ok valamit tenni akarnak valaki˝ vel. És ez talán az egyetlen definíciója az Istennek. hogy ki is o. Hogy az Isten az. ˝ hogy megtanuljam az o nyelvét. a szüleik csak mondták nekik. De a pszichiátriában ˝ és a pszichológiában olyanokat tanultok. az lehet. aki bejön a szobájába. akkor soha nem tudod meg. már megtanulják. hogyha bármi általánosságot mondok pl. Egyikünk sem szereti. hogy megérezd. Ok nem csak leülnek és együtt akarnak lenni valakivel. ahelyett. mintha egy olyan szemüveget tennél fel. hanem még káros is. akkor te azt használod. hogy ez egy fekete ember. o ˝ o o o akkor az valószínuleg nem lesz igaz. Az egyik legfontosabb dolog az. mint én vagyok. akkor ez a tárggyá tevés már eleve rossz a másiknak. ha nem olyanok az élményeid. akik most aurát látnak körülöttem. amit én mondok. hogyan kerültem ide. akkor a o „via negativa”-val határozzák meg az Istent. akkor azt hinnék. és aztán inkább majd veletek beszélgetek arról. hogy ok ˝ kik. amikor valakire úgy nézek. az lesz a tanárom. hogy nem lehet el˝ re elképzelni. ˝ De addigra. hogy a szüleiket soha nem érdekelte. mint amilyen lenne az. Mintha egy darab fát adnátok nekem. és nagyon vigyáznék arra. Mert ha valakivel úgy foglalkozol. ˝ ELMONDOK ELOSZÖR egy-két dolgot. Abban a pillanatban. Ha én azt mondom. és én egy jó éles kést vennék. ezt szorozzátok be. akivel éppen együtt vagy. akkor lehet. és arról nagyon nehéz beszélni. Dehát kit érdekel az. hogy a tudományos elképzelés a pszichoterápiáról nemhogy téves és rossz. Tehát a terápia az is lehet. csak úgy hallgatva. mint a rend˝ rök. Mert egyikünk sem ismeri és soha nem fogja megismerni a másik ember bels˝ világát. és azt mondanám. azért. amikor megszülettünk. De ez nem jelenti azt. majdnem ugyanolyan id˝ s féro fival beszélgetnék. mire az emberek az én szobámba kerülnek. és ˝ persze néha én is mondtam nekik valamit. és úgy ke˝ zeled. akkor méginkább úgy becsül˝ o ném. mint általánosságokat mondani akármilyen embercsoportról. hogy az. hogy te látsz-e aurát vagy ˝ nem? Hogyha az intuíciódat használod arra. hogy az embert tárgyként kezelik. mert afrikai. ahogy o hiszi. hogy milyen az o világa. hogy hozzá lehet szokni. hány órát töltöttem emberekkel. hogy o egy egyén egy csoportban. hogy mit kéne vele csinálnom. ˝ Ez egy rövid összefoglalása annak. De azt o ˝ alá kell húznom. amikor az Istenr˝ l beszélnek. hogy az orvos ne tegye a betege életét nehezebbé. meg valószínuleg sokan vagyunk itt. mint ahogyan az Isten más. akinek a szülei a legrosszabb diákok voltak. az. De hogy ki honnan tud valamit. A pszichiátria azt mondja. hogy én ki vagyok. hogy faragjak valamit. hogy ez tulajdonképpen ˝ olyan ember. menyire rosszak. mint amit el lehet mondani róla. hogy hülye vagy orült. ami azt hiszem. Szerintem egy pszichoterapeutának pontosan így kell minden egyénnel foglalkoznia. Ez csak arra késztet. ˝ ˝ megtanuljam azt. mint ahogy kell lennie. hogy így jó embernek lenni. úgy átlag 4-5 napot egy héten. és én leszek az o tanulója. ahogyan én nézem ezt a mesterséget. nemhogy nem segít annak az embernek. mint én. hogy ez milyen fa. akkor olyanok. ahogy mások bántották. Az több. hogy ett˝ l az o embert˝ l nem kéne megtanulnom. hogy valakit is megtanítsanak önmagukról. Ha egy afrikai n˝ vel állnék szembe. hogy ki is o. arról szól. de Kanadában vagy az USA-ban is. akit nem le˝ het meghatározni. hogy elfelejteném ot. Te˝ hát azt is lehetne mondani. hogy végre valaki meg tud tanítani valakit arra. De a pszichiátria nem így véli. hogyha tárgyként leszünk kezelve. hogy az Isten beleférjen. Ez a pszichiátria ma. Az én dolgom az. Mert mindegyikünk annyira más. Hogy ki az az egyén. ami nekem tetszik. akkor azt használod.embernek megtalálni a saját útját. akkor nem látod. akivel szemben állsz. hogyha bármit mondasz róla. hogy mondjatok általános igazságokat a hisztériásokról. ahogy állandóan tanulok. Az lehet. és aki bejön a szobámba. ha a pszichiátria nem létezne. Nem azt mondja. jöno nek és olyanná csinálják. hogyan lásd tisztán azt. hogy o mindenkinek más. amire rájöttem. egy magyar származású. ahogy a 26 o év alatt napi tíz órában dolgoztam. De ha pl. ami elhomályosítja annak az arcát. Sok vallásban. hogy o egy teljesen egyedülálló ember. az nem o az Isten. ˝ hogy kéne lennie. Tehát amit én valakir˝ l el tudnék mono dani. ne tegye a betege életét rosszabbá. hogy én jól megnézzem. hogy vannak itt közületek olyanok. Lehet. aki páciens lesz a terápiában. de titokban tartják. a magyarokról. Hogy a pszichiáterek a világ minden részén. 3 . a fekete b˝ ruekr˝ l vagy a n˝ kr˝ l. akivel együtt vagy. a skizofrénekr˝ l és borderline-okról és így tovább. hogy együtt legyek vele. hogy o más. Ha egy fekete emberrel találkozol. hogy o ˝ kicsoda. hogy tegye a beteg életét jobbá. hogy ok kik. az épp egy olyan ember.

ahogy a másik óhajtja. mert nem igaz. Néha azért. Amíg valakit szeretek. Ezért mélyen hisz a gyógyulás lehetséges voltában. A szeretetnek semmi köze nincs a vágyhoz. hanem szeretetr˝ l. amikor valakit kritizálok. ahogy éppen nekik tetszett. és akkor a szarba érünk. aki boldogtalan a világban. A jobb félteke az. Abban a pillanatban. hogy fél attól. Mert mindenki azt mondja neked. És ha elmész egy pszichiáterhez. hogy hagyjuk a színházat. hogy mindenki azt akarja. maga is csinálhatja a dolgot. amíg megalakítjuk azt a karaktert. A pszichológia. Soha nem tanultam senkit˝ l semmit. hogy már megtanult mindent. hogy kell lenni. akkor nézd a pattanást. hogyan sérülünk meg lelkileg. szaros ember vagy. addig egészben elfogadom. Szeretet nélkül nincs ta- 4 . Abban a pilla˝ natban. Csak ak˝ kor mondhatod azt. És ha az ember az egész életét úgy éli le. az egész életében. fájdalmon megy keresztül. addig örömöt lelek benne úgy. mert akkor megtudod. Hogyha traumáról beszélünk. hogy mi az a vágy. miért így. azt kell csinálni. hogyha te önmagad leszel. és hogy szeressünk. abban segít. Sokféleképpen meg lehet határozni a szeretetet. hogy valaki végre el˝ o ször talán az életben elfogadja és szeresse. Mindenki tudja. és abban a pillanatban már nem fogod szeretni. Ezt az egy mondatot nagyon nehéz kimondani. mondjuk. akik úgy hízlaltak minket. tíz percre. Szerencse is kell. A szeretet a szeret˝ nek a vágya arra. tehát néha. olyan módon. hogy legyen intuíciónk. Mert a bal félteke. nem pedig valami technikának. abban a pillanatban úgy tudunk n˝ ni magunkban. ahogy van. És még egyszer azt mondom. ha valóban teljes és nagy örömöt találsz a másikban úgy.Nagyon gyakran a terapeuta az els˝ ember. Sokan csak úgy tudtunk megmenekülni. de sokat kell keresni is. próbál egy karaktert alakítani. és meg is fogom majd tenni. hogy a szeretet semmire nem vágyik. az egy vágy. akkor nézd meg a b˝ rét. A szorongás az lámpaláz. mert darabokra bontja az egészet. hogy színészkedjél. akár elhagytak. és akkor már utálni fogod. tehát aranyozd be azt a szart. azt mind egyetlen traumára lehet visszavezetni. az már bánt. Tehát nem részleteket néz. hogy te egy darab szar vagy. hogy nézzél rá egy részletére. amit a társadalom. hogyan lehet valaki saját maga terapeutája? Nem tudjuk. hogy kés˝ bb megegyeo nek. és el vagy ragadtatva t˝ le. akkor csak azt kell csinálni. hogy a színpadon a néz˝ k ráo jönnek. De egy páciens. A Jancsi és Juliska egy nagyon jó történet. nem kell azt játszani. úgy kell lenni. Az intuíciónak az a lényege. hogy itt csak egy színész izzad. úgy kell szeretni téged. két hétig. ahogy te akarod azt. hogy analizálják a bal féltekével. amikor valamit akarunk. és hogy a világ elég gazdag és szeretettel teli ahhoz. de nagyon sokszor bizony nem. Tehát ha szereted az arcát. ami megengedi o nekünk. az mind balféltekei dolog. hogyan lehet mást és önmagát is komolyan venni. Abban a pillanatban. Terapeuta kétféle módon lehet valaki. Vagy annak születik (sámánok). hogy neo hogy közel kerüljünk egymáshoz. hogy szeretlek. amikor nem vettek minket komolyan. ezt kell csinálni. Nagyon nehéz azt mondani. Hatalmi szenvedély van abban. Nem vágyról. o hogy már megijeszt. Nem ahogy én. aki vao lóban odafigyel a páciensre. akkor már megérthetitek. hogy olyan csontokat mutattunk nekik. Minden színésznek van lámpaláza. akik mi vagyunk. miért úgy csinál valamit. El˝ ször o valaki komolyan veszi ot. akkor sem leszel egy darab szar. ami˝ kor az egészr˝ l beszélek. amikor valaki elfogad minket. Ett˝ l fél a legtöbb ember. hogy minden pillanatban o a néz˝ k. a bal félteke pedig elrontja ezt a szeretetet. már nem szeretem azt az embert. hogy leleplez˝ dik. Abban a pillanatban. az intuíciónak van nagy lényege. ami te vagy. és nem részletekr˝ l. hogy befogadjam ot egészen. és akkor azon az ujjunk keresztülmegy. Már csak ezzel a definícióval is gondolkozzatok egy pillanatra el azon. o és ott van egy pattanás. amikor valakivel vagyok. hanem. ha az ember éhes. hogy olyan emberekkel találkozz. akkor még egy embert találtál. a szüleid. Ha téged szeretlek. És ez az agynak. ahogy o van. hogy az alakításod mögött csak egy ronda. a két féltekének egy váltása. aki terapeutának készül vagy igazi gyógyító készség? A sámán betegségen. és a jobb félteke. és nem akarod szeretni. akik komolyan vesznek. az teljesen el van hanyagolva. azt pedig takard be aranylemezzel. az mindig a részleteket nézi. nem ahogy én. amit a szüleink és mások mondtak. Mert addig. a társaink rájönnek arra. mert ha közel kerülünk egymáshoz. hogy itt csak egy szeo gény színész próbálja megalakítani ezt a karaktert. de nem meggy˝ z˝ en. A jobb félteke nem látja a fákat. A vágy az. az nem azért jön. hozzáérünk a látszó aranyhoz. aki tíz perc alatt felír neked egy orvosságot. belülr˝ l félünk. milyen terapeuták vagyunk. akkor a szeo o retetr˝ l beszélek. mert ahogy én végigéltem ezt a dolgot. hogy az anyátok és az apátok szeretett-e titeket. úgy. hogy az én anyám soha nem szeretett engem. mi az a o szorongás. az intuíció megengedi. ˝ hogy mi is az. és a pszichiátria. akinek nem lett volna szabad. A jó terapeuta tapasztalatból ismeri a betegséget és a gyógyulást. akkor már faragom ot. és bátorít. o hogy ne kelljen állandóan küzdeni azok ellen az er˝ k elo len. az a fákat nézi az erd˝ ben. hogy az intuíció megérzi az egészet. Ha kritizálok valakit. De az egyik legjobb meghatározása az. mit csinálunk. Ez egy o o nagyon fontos különbség. akármi történt. Lámpaláz. ahogy a másik éppen van. amikor egy részletet nézünk meg. amik ránk hatnak. hogy a máo sik életét könnyebbé és gazdagabbá tegye. hogy menyire szereted. Tehát hol a gyógyítás? Pszichoterápiát nagyon nehéz tanítani. o o HOGYAN LEHET VALAKI jó terapeuta. öt percre. Tehát elfogadni a másikat egészben úgy. o az csak az erd˝ t látja. akár mert szexuálisan kihasznált valaki minket gyerekkorunkban. aki nem vesz téged komolyan. abban a pillanatban szeretetr˝ l már szó sem lehet. nem kell alakítani azt a karaktert. hanem valahogy. o Ha valakit nagyon szeretsz. És a színésznek az a rémálma. a tanítóid mondanak. mint gondolom kitanultátok. aki azt mondja egyszer. vagy egy sámánnal dolgozik. amib˝ l sajnos nagyon kevés van a vio lágon. és az én anyám szeretett. És egy jó terapeuta. Nagyon sokszor a szüleink éhes emberek voltak. hogy így kell lenni. akkor akár azért mert megvertek. akit nem szereto tem vagy nem szeretett engem. hogy nehogy megegyenek. És akkor nagyon félünk egymástól.

˝ A terapeuta szembe tud nézni a halállal. ha valaki a terápiában ráérez a komolyan vettség pozitív élményére? Mi lesz korábbi kapcsolataival. akkor él szabadon az ember. A pszichiáterek nem akarnak kapcsolatot az emberekkel. hogy "meg tudom ezt magyarázni". Ha a páciens olyan új emberekkel találkozik. azok közül. A boldogsághoz meg kell találni önmagunkat. mondván. és amikor még lehet küszködni. hogy miért. A miért. bátorítani kell oket a sza˝ badságra. ennek elidegenedés lesz az ára. Az ember elszao ladhat abból a környezetb˝ l. mik a kapcsolatai. teremtek. hogy nagyon félo nek valamit˝ l. A halál engedélyt ad az életre. A magyarázás az hazugság. válik valósággá. és hagyom. Akkor nem a páciensei közt keresi a szeretetet. Arra próbálom rávenni a pácienseimet. Én nem ijesztgetem a pácienseket. Ha tudod. Ha a rákos betegnek azt mondják. másképp kell cselekedni és élni is. megváltoztatja az életét. amikor azt csinálja. mert én megijesztem oket. A szomorúság gyógyszerrel nem javul. Ha szeretem magam. mernek többet is keresni. hanem csak azután. akik nem vették komolyan? Nehéz a dolog. ami jó neki és nem csinálja azt. A terapeuta legyen az els˝ él˝ bizonyítéka annak. mert mindig mindenki ezt akarja elvenni t˝ o lünk. Mindenki visszahúz. akkor nem érzed elkülönülve magad önmagadtól. hogy valamit megoldjon az ember? A 5 . A tudás és érzés is csak a cselekvésen át értelmez˝ dik. A halál pillanatában minden. amíg élünk. Mert ez a halál. A páciensek f˝ jellemvonása az. csak valós világok elégítik ki. Ha ezt a védelmet nem vállalod. Ha a fájdalmat hazugsággal csillapítjuk. Ez után pedig csak n˝ het a fájdalom. Mindent meg lehet magyarázni. az igazságért. úgy is éljen. a férj azt válaszolta. A terapeuta hogyan enged el embereket? A terapeuta állandóan sír. Ha a feleség mondott valamit. mi pedig a fogantatásunktól fogva emberi kapcsolatokban létezünk. Egyedül nehéz elérni valahová. ha arra van szükségük. Én bátorítom oket. Az önmagammal való sírásban van jó. Hisz igazából senki nem ért hozzá. Hogyan lehet ezt megkülönböztetni? Amikor el kell onnan menni. Ha nincs bátorságunk a szabadságra megalkuvó helyzetekben. E hármon kívül nehéz o mást is adni: Vigaszt adni. Így ágyazódom a világba. Ha valaki rádöbben. Inkább együtt vagyok o önmagammal. Az élet problémája nem agybetegség. így élhetsz. mi az igaz. ezt gyakorolja állandóan. Az számít. ami attól van. mi az emberi segít˝ kapacitás. Családterápiát csináltam Gy˝ rben. van még hátra három hónapja. o is indíthatja a terá˝ piát. akik komolyan veszik. Én nagyon igyekszem nem ijeszt˝ ˝ o lenni. hogy miért ne? Nem az.nulás. az újra csak elnyomás. A környezettel való dolgozás alapvet˝ . amit szeretne. folyamatos harcban kell védeni. Bátorítani. aki komolyan veszi. hogy szexualitás nélkül nem lehet tanulni. ami nem jó. Harc a szabadságért. Az ember szomorú. körülötte. Egyetlen dolguk van itt a Földön az embereknek. Sokan nem jönnek vissza. két-három évig is. Nem tudni. hogy a környezetükön változtassanak. és lehet. és olyan környezetet keresek. az hogy komolyan együtt vagyunk. az immunrendszer leáll. ahol szeretek élni. hogy az ember hazudik magának. A szégyen megszüntetése felszabadít. Mi az igazság jutalma? Sok szenvedés. befogadni. megölelni. hogy ne hazudj magadnak. szállást adni. nem kell már a terapeuta. Akkor nincs elidegenedés. Ha kell birkózom is az emberekkel. meggyógyulhat. Otto Rank mondta: "Az élet két vezet˝ je az életfélelem és a halálféleo lem". A terápia önmagában nem boldogságot ad. inkább öld meg magad most. és mások is. Mi lesz. három napig. amíg nekem nem fáj. hogy halandó. akkor o nem érzi magát szabadnak. Fontos a saját gazdag élet. De ne csak mondja. Legyenek mindkét oldalon barátai. habár az sem árt. A terapeuta tutajos a két oldal közt. Szerintem ez nagyon könnyen félreérthet˝ . akkor elfogadom magam. nem gyógyszer kell rá. egyszerre nincs. akik velem konzultálnak. Mi van benne. Az o apa és a fia mindent megmagyarázott. És ezt lehet gyakorolni. minthogy ne fájjon. A gubancokat oldani. A páciens vegye magát komolyan. megváltozik. ˝ Z ELS O TERÁPIÁS ÓRA mindig nagyon érdekes. Javulhat. ami fontos volt. Ha tudják. hogy van egy. A miért ne. de ne tudjam. ha nem azt teszi. Értékes lesz az ideje. A terápia kapcsolat a szabadság érdekében. Ami hat. A terapeuta kövesse a páciensét. Az elidegenedés elszigetel befelé és kifelé is. A terapeutának a bátorság modelljének kell lennie. Pszichoszomatikai vetület: a szabadság hiánya megbetegít. és akkor ott tudja hagyni. hogy van ilyen ember. Találj örömöt a szabadságért való harcban. Hogyan ér véget a terápia? A terapeuta bátorít. Ha a halálfélelem nagyobb az életfélelemnél. A terápia arra késztet. amikor az ember kinyitja a szívét és teljesen szeret valakit. Úgy él. ügyetlen. az egy nagyon rossz kérdés. Az igazság derül ki. Nehéz az új út kezdete. ahogy eddig is kellett volna. hogy könnyebb tovább hazudni? Ha másképp akarom érezni magam. hol a határ az agybetegségek és az életproblémák közt. hoo gyan élek. A páciens elkezdi keresni az ilyen embereket. Ez nem jelenti azt. lebontja a látszatot maga körül. hogy létezik a viláo o gon olyan ember. A legrosszabb pszichológiai érzés a szégyen. Túl racionális. Nem azért. A pszichoterápiának három funkciója van. A halállal szemben mindenki szuz. de azért sokszor megkérdezem. valami mást csinálunk. vagy inkább hogyan tud általában segíteni egy ember a másiknak. hogy miért ne? Azt mondod. Bénító emberi kapcsolatot csak emberi kapcsolat oldhat fel. ki vagyok. De az ember végre otthon érzi magát. akkor változik az életünk. A leghülyébb dolog valamit megmagyarázni. Az pedig depresszióba visz. Próbáld meg! Csak bátor ember bátoríthat. A halál az. A szabadságunkat. Sokan el se hitték. de ez senkinek sem érdeke. akkortól újra mélyen lélegzünk. A terápiában a jó kéro ˝ dés az. amit szerettél. hogy gyakorolják a halált. Ha csak önmao gammal dolgozom. Csak a halál tud rádöbbenteni fontos dolgokra. egy nagyon jó kérdés. ami nem jó. hogy fájjon.

ha én változtatni akarok. ˝ mert pl. És azzal az energiával még lehetek másokért. Nem azt mondom. ami neki kell. aki mondjuk szobrásznak tanul. Sok irigység van azok iránt. A vágy mindent akar. akkor az a mennyország. Ha valakivel összehoz az élet. amikor azt mondtam. azt nem kell elturni. és a vágy is jár fájdalommal. jógázott vagy nagy szívizmai voltak. Lehet. attól függ˝ en. hogyan. Hogyan történik veled ennyi csoda? Hisz szeretet nélkül nincs terápia. hogy tanultam a korábbi hibáimból. amire vágysz. Nem arra várni. ˝ Megmondom. Önz˝ nek kell lenni abból a szempontból. mint terapeuta ezt mondanád. mint a szeretet. akkor azt megpróbálhatom. akkor irigylik azt az embert. hogy küszködj még egy kicsit. de ez valahogy természetes. Hogyan tudjuk magunkban megkülönböztetni. Nekem minden kéo pességemmel támogatnom kell abban. hogy vigyázzak. hogy tudj magadról. hogy valakit szeretek. ismerjétek azt fel. akkor az egy csoda. olyanokért. és önz˝ en és oszintén vagyok a vio ˝ lágban. amikor úgy éreztek. bízva abban. Ha te o nem vagy önz˝ és én nem vagyok önz˝ . amíg találunk valakit. És ezt észre kell venni. legalább annyira. én nem. vagy megy vagy nem megy. Az csak más. És minden alkalommal. Olyan. Nem tudom. megölik azokat. csak azt. vigyázz. Ott a Vörös Nyakúak. o Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szeretet és a vágy között? Nem tudom. amit akar. A szeretet egzisztenciálisan nem szükséges. hanem belülr˝ l. Viszont nekem vannak olyan barátaim is. hogyan segítsetek. Az embernek saját magában kell bíznia. Több emberrel tudott dolgozni. De ha a terapeuta mondaná. hogy nekem nem kell olvasnom a te eszedet. akivel nagyon jól tudunk énekelni. de csak azért.Ha én mondom magamnak. Addig kell keresni. ki fog harcolni érted? A második rész ezt mondja: Ha csak önmagamért harcolok. Terapeutaként annak a meghatározásában tudok csak segíteni. Ha azt érzem. Nem tudom. Ha valaki megüt. akire vágyik. ki tudjam mutatni. De nem csak annak kell lenni. De nem kell! Van olyan ember. Hogyan lehet a szeretettel járó önfeláldozás mértékét megérezni? Amikor még nem megy a rovásomra. amíg az ember ilyet talál. mint én. o o amit te akarsz. akkor azt gondolnám. De ha két ember szereti egymást és vágyik is egymásra. amit én akarok. hogy az ember megfékezze a vágyát egy kicsit. hogy o más nincs abban a helyzetben. addig keresni. amikor négy hipnotiz˝ r dolgozott kétszáz emo berrel. ha nem lennél önz˝ . hogy mivel kell küszködni. Végül a harmadik rész: Ha most nem. Akkor elküldöm máshoz. és te azt teszed. de nem tudom a megoldást. hogy ezzel küszködni kell. hogy elmondja. Mert elég ˝ önz˝ ek ahhoz. De nem azért. akkor mikor? Nem is tudnálak szeretni. mert olyan sokan túloznak a másik irányba. hogy ami fájdalmat érzünk. kivel tudtak együtt o dolgozni. hanem akkor. A végén kb. csak meg kell találni az összeilléseket. Az egy olyan csoda. Ha valamelyikükb˝ l valamelyik hiányzik. az rettenetesen szerencsés. ez hogyan jön létre. a szeretet pedig azt mondja. o Önz˝ nek kell lenni? o Legel˝ ször is igen. hogy a szeretet is jár fájdalmakkal. akik szabadok. A szeretet arra való. hogy kifejezzék magukat annyira. Akik azt hiszik. A vágy és a szeretet mindig játszik egymással. Ha valaki szabadon mozog. akkor sok a boo nyodalom. Ha a vágyam vezet. hogy talán a kollégám tudja szeretni. az a szeretetünkkel jár vagy a vágyunkkal? Nincs semmilyen baj a vággyal. Terápiában. hogy felel˝ tlen vagyok. ha mindketten szeretik a másikat és vágynak is egymásra. A terápia összhang. és ha már o önmagam vagyok. De egy terapeuta soha ne mondja nekem azt. Pl. mint a hipnózis. amennyit csak akar. nagyon kegyetlen tudok lenni. Nagyon jó a párokban. hogy o tudjak nekik segíteni. Ez így van. de ezt le lehet építeni. ki vagy. akik már be voltak épülve a saját életükbe. A vezérl˝ hang ne a terapeutából o jöjjön. O nyitva tudott lenni olyan emberek felé is. hogy csak rabságban élhet az ember. hogy ha segítségre van szükségem. mi vagyok? El˝ ször magamért kell lenni. akik még kevesebb embert tudnak szeretni. Mindenkit meg lehet hipnotizálni. akivel ez a csoda soha nem történik meg az életében. o ezt nem szabad csinálni. akkor az nagyon rossz lenne. és én azt teszem. hogy te nem hiszel bennem. akkor az ebb˝ l fakadó fájdalmam jó fájdalom. hipnózisban. az rendben van. mindenben. mint én. Mert ha te nekem. Volt egy kísérlet. és annyi hibát követhet el. Az azt jeo lentené. De oszintének kell lenni. Ezzel küszködni kell. akkor ki lesz értem? Csak te vagy abban a pozícióban. De bátornak kell lenni. akkor valaki mindig azt mondta. akkor egy rettenetesen hülye szituációba kerülünk. Mennyi fér bele ebbe a szeretetbe? Hol van az utolsó pont? Nem kell szeretni. akikkel én zárt voltam. A Szelíd motorosok egy nagyon jó film. A vágy gyakran nagyon kegyetlen tud lenni. hogy szeressétek egymást. az rossz. szerelemben. együttlét. és inkább ne változtassak. Nekem is önz˝ nek kell lennem o annyira. Mindenki mással tud énekelni. többet tudott szeretni. amikor nem túlzott még. Az nem akarat kérdése. Aki szeret. Nekem elég bajom van a sajátommal. A vágy néha elpusztítja a tárgyát. hogy ne pusztítsa el azt. innen elmegyek. Ha te nem harcolsz magadért. Az els˝ réo sze így szól: Ha én nem vagyok önmagamért. és ha én akarok megmaradni egy szituációban. és neked nem kéne olvasni az enyémet. nehogy elpusztítsd azt. 6 . hogyan tudok oértük lenni. Laing nyitva tudta tartani a szívét valamilyen módon. Én túlzok egy kicsit a szabadság irányába. Soha nem találtam meg volna a helyemet az életemben. hogy majd tíz év múlva megtanulunk együtt énekelni. De ha valakit ˝ szeretek. keresi azt. akik meg tudják mondani. és elmegy egy másik városba. hogy egy szobrásztól tanuljon. a végén megölték a motorosokat. akik szabadok. hogy mit akarsz és mit nem akarsz. ötven-ötven f˝ s csoportokra oszlottak o körülöttük az emberek. Van egy 2000 éves mondása egy rabbinak. ha nem hagytam volna ott tucatnyi helyzetet. meg ilyesmik. akkor van még egy csomó energiám. csak egy lehet˝ ség.

hogy elmond mindent. de te nem tudod kívánni. Fontos lenne megkülönböztetni a pszichoterapeutát a prostituálttól. hogy csinálsz-e vele terápiát? Az els˝ találkozáskor. Az els˝ találkozáso ban. De sokak szerint. az is egy emberi kapcsolat. hogy ez csak o egy álarc. hogy valakit tudsz-e szeretni. a közönséges prostituált pedig ugyanannyiba kerül. nem csak terapeuta és páciens viszonylatában. és más o terapeuta és páciense között is. amikor a papa még sehol sincs. és nem más. A kapcsoo lat eleje. akkor csak egy dolgot lehet tenni. hogy utáljam ot va˝ ˝ lami ok miatt. o És a jó barátság kell˝ s közepén. a közepe. Engem is ilyenné tesz. szoktam-e így utálni embereket. hogy figyeljenek valakire. mert azt azért észre lehet venni. és valaki nem szeret. Azt kell mono danom. Olyan jól játszik. Ha nagyon odafigyeltek az els˝ órára. aki nem fog szoptatni. EZ EGY NAGYON félelmetes terem. mint az anyánk volt. De a prostituált és aki használja. A pszichoterápia egy kapcsolat. Ha egy n˝ höz nao gyon vonzódom szexuálisan. amit reggel mondtam. A fontos az. amit nem szoktam. hogy valaki szeret. akkor már azzal is kínozott. Ha félek. akik pont úgy fognak kínozni. még ha szexuálisan nem is érdekes az illet˝ . Az ára az ilyen dolgoknak minden világvárosban pontosan ugyanannyi. ˝ A pszichoterapeuta nem elégíti ki a beteget. akkor abban benne van minden. Utoljára akkor vol- tam ilyen teremben. hogy akihez vonzódunk szexuálisan. Ha egy angyal megjelenne. ha o nem. hogy ez menni fog-e vagy nem. akkor olyan emberekbe leszek szerelmes. hogy o legyen neki. amit a leginkább kívánsz. hogy nem szoptatott. Egy svájci pszichiáter mondta azt. De mi a különbség köztük? A prostituáltnak azért fizetnek. mint a páciens énhozzám. ami volt. Err˝ l pedig beszélnünk kell. rátok bízom. mint a családja. hogy ez a nyomás milyen irányból jön. Érdekes. hanem elmondja a páciensnek. Mikor döntöd el. kell valami találkozásnak lenni kett˝ nk között. nem tudom komolyan venni. akik szeretik az embert. hogy o egy szerepet játszik. Mert megszoktuk. az ember belekényszerül azokba a szerepekbe. akkor sem fog menni. az anyád szoptatott téged. Akkor olyan szeret˝ t fogsz találni. hogy a szerelemnek az a titka. A felo n˝ ttkorban elért testi kapcsolat. Érdekes megnézni. ahogy a szegények még szegényebbek. bár a pácienseknek nem kell érdekesnek lenniük. a legtöbben elküldenék. o Ez egy érzés. Kielégíti a vágyaimat. akkor nem fog menni. ahogy a családja utálta. Akarater˝ vel meg kell o bontani a szokást. A nemek között ebben nincs különbség. akkor nincs gond. az az o ba˝ juk. Az intuício ómmal dolgozom. A szexualitás lényege a testi egyesülés. hogy aki után szexuálisan vonzódsz. hogy mit lehet elmondani egy ilyen különleges kapcsolatról. De igazából o hipnotizál engem arra. hogy kínozzanak minket és ne szeressenek. mert ez egy olyan nagyon korai élmény. hogy o na˝ gyon jól érezné magát abban a kapcsolatban. emberi kapcsolat. de valaki mégis untat. Azt. el˝ bb megnéo zem. és azért sem teszi azt. Az el˝ kel˝ prostio o tuált ugyanannyiba kerül. hogy ki akarja. amio kor találkoztok valakivel. Ha az van. Ahogy kimegyünk a világba. miért szeretjük azt. a prostituált igen. mint a pszichoterápia. ˝ Ha valakinél megérzem. a vége. o aki megvonja t˝ led azt. ahogy kijövünk az anyánk teso téb˝ l. érezze meg. Ha az anyánk kedves és jó anya volt. akkor nem fog menni. szeret˝ embereket arra o késztetünk. utána. hogy a beteg mit akar. Ha én utálom ot. de most már tudom az els˝ óra után. akkor sem jó valami a kapcsolatunkban. Hogy ennek van-e mélyebb igazsága. hogy utálom. az olyan. Az érdekes az. Meg kell éreznie. Más a kapcsolat apa és fia. ha pénzt adnak. hogy a normális életünkben is. milyen szerepet kéne eljátszania. Mert már tudod. amiket meg lehet fogalmazni? Érzés. hogy nem is jövök rá arra. hogy amikor a terapeuta megérzi. De az érdekes az. amit nehéz szavakba foglalni. ki után vágyunk. talán hónapok vagy évek o múltával a szexualitás egyszerre csak fellobban. tanár és diák közt. hogy o mit érez most. Jól kell magam érezni. ahhoz ne is szólj. Csak általában nem merünk odafigyelni. hogy a páciense mit akar. csak ott nem nézzük meg. Ha szerencséd van. Fel˝ ˝ n˝ ve ilyenné van téve. akkor abban az órában az egész kapcsolat már megnyilvánult. de te kívánod. ezért beszéljünk most arról. és tükrözze azt vissza. ott is fizetni kell. és normális. valaki utálta ot gyerekkorában. Nehezebb lenne hazudni. az nem emberi kapcsolat. Most elkezdem egy másik irányból megközelíteni azt. amit én akarok. 7 . hogy a szexuális vonzódásod olyanhoz fog vezetni. el˝ ször azt hiszi. Szomorú dolog. És várni kell. ha visszagondoltok az els˝ órára. Akik nem hallották. A születés és az els˝ év meghao o tározza. mint bármely más emberi kapcsolat. Olyanokkal kell kapcsolatot létesíteni. Viszont sok prostituált nagyon jó pszichoterapeuta. ami van. mert nem tudok odafigyelni. mint az el˝ kel˝ pszichoterapeo o uta. hogy hamarabb jutok-e az ajtóhoz. Az indulatáttételt másképp kezeli a prostituált és a pszichoterapeuta. a gazdagok pedig még gazdagabbak lesznek. Ez egy gyors és észrevehetetlen hipnózis. ahogy ilyen embereket keresünk vagy képezünk ki. Ha unatkozom. bajban lenne. amit általában nem szoktam. hogy valaki utálta-e már így az életében.Nagyon ritkán történik meg. mert az anyád nem szeretett. de ha én o is hagynám. amikor fizikát és kémiát tanultam. mit mond az els˝ óra. mint a közönséges pszichoterapeuta. az egész. ˝ Egy jó pszichoterapeutának pontosan az ellenkez˝ jét o kell csinálnia. szeret˝ k. mert akkor túl sokat tudnánk. vagy vannak jelei. El˝ ször tíz-tizenkét o o órába telt nekem. kéo s˝ bb? o Huszonhat év után már az els˝ óra után nagyon éro zem. Nem eljátssza. Ennek az az el˝ zménye. Jobb így. de néha azért megtörténik. szerelmesek közt is. a háta mögött pedig én is olyan vagyok. hogy eljátssza azt. hogy én utálom magát. Ha azon gondolkodom. amihez hozzá vagyunk szokva. aki nem fog téged szeretni. hogy lassan megtanulnak együtt énekelni emberek. és sok pszichoterapeuta jó prostituált. még ha csak egy pillanatra is. Ha én nem leszek olyan. ha én épp úgy utálnám. a szexualitás csecsem˝ o o korban teremt˝ dik meg. De ha az anya kínozott valahogy. mert hozzá van szokva. amit a szüleink játszottak velünk gyerekkorunkban.

hogy te egy bizonyos fajta ember legyél. A o o n˝ esetében pontosan az történt. hogy miért nyomsz engem errefelé. Nem azt mondom. hogy amikor olyat tettem. amit o nem akar. ami neked kell. az anya elhatározza. Annak ellenére. éhes! Ha a család egy színjáték lesz. Hisz az elfojtott emo léket el kell játszani. hogy a mamánk mit csinált velünk. Egy jó kertész nem akar egy bizonyos növényt másnak növeszteni. megismerni pedig csak úgy. nehogy rohadt dögnek nevezzétek az anyátokat. Ahogy a zseniknél kb. Milyen a hatás így? Ez a negatív folyamat nem megállíthatatlan. A legnehezebb probléma az. mint bárki más. amikor azt írja. ˝ Hát akkor pedig biztos az ikertestvérem az. hogy igen. Elfelejtetté és elfojtottá. és komolyan vettem. o akit a pszichiáterek annak neveztek ki. hogy te az legyél. hogy nagyon szeretem a marhahúst. amikor egy férfi terapeuta találkozik egy olyan n˝ pácienssel. Neki kellett valaki. hogy ez nem az én fiam. Tizenhárom éves korában pedig rohadt dögnek nevezett. Ezek példák arra. Aki megmondja azt. hogy kinek kell lenned. amit a páciens a terapeuta felé fog irányítani. o mert nincs szeretet a kapcsolatban. és titokká válnak örökre. Ezért zárták be egy elmegyógyintézetbe. és nem lehet megismerni azt. hogy valakit kinevezzenek skizofrénnek. amikor o nem lett volna szabad. Az ilyenek igen gyakoriak. De hazudott! Ez nem volt ˝ igaz. aki azt mondja. Ez egy rettenetesen er˝ s hipnózis. az kertészként körülvesz téged. jobban ismer engem. A családok egymást kö˝ vet˝ generációi egyre jobban érvényesülnek a társadao lomban. Egy magyar pszichoanalitikus. A pszichiáter azt mondja erre. A pszichoterapeutának az a feladata. De egy terápiás helyzetben. és semmi köze a szeretethez. Ha az anyád azt mondta. és annak is. hogy ahhoz. ha szeretem. mint ahogy eddig bántva volt. o A legszemetebb dolog az. azok nem szeretnek. illetve kívánni és nem szeretni. És nem kell hibáztatni a mamát. hogy legközelebb rájövünk. akit nem szeretek. amikor a terapeuta szexuálisan hozzáér a pácienséhez. hogy ez egy téveszme. hogy én így játszom azzal. És minden tanár. Vágy nélkül lehet. akkor o úgy definiál engem. A szeretet nem akar semmit. hogy büszke lehessen rá. Van egy jó kislány. hogy rájöjjünk arra. hogy a terapeuta milyen ingoványon dolgozik. ÉRDEZZÉTEK MEG MAGATOKAT. mint ami. Ez az okos kislány erre pedig azt mondta. akit én akarok. ha rossz. miért akarod. ami nem illett bele a forgatókönyvébe. És mindenki azt mondja. o Az a terapeuta. hogy felkeltse a terapeuta szexuális érdekl˝ dését. Ez ˝ az éhség. hogy ˝ én nagyon szeretlek. és milyen veszélyes annak lenni. én egyáltalán nem hibáztatom ot. o aki nem az anyám kislánya. hogy ezt a n˝ t valaki gyerekként szexuálisan kihasználta. neked. hogy az én fiam ilyet nem csinálna. hogy ilyet az én kislányom nem csinál. Ha ezt a szerepet a fia nem játsza el. Pl. aki azt mondta nekem. O csak azt akarta hinni. ahhoz az kell. hogy o olyan jó kislány volt. akit kiskorában az o apja vagy a bátyja szexuálisan zaklatott. pont olyan. még egyszer át kell élni. ha azt mondom. Másképp hozzáérni páciensekhez. ne hagyja. hogy o bel˝ lem kett˝ van. akkor azt adom neked. hogy jobban érezzük magunkat. és a pszichoterapeuta o is. mir˝ l szól. így van ez a skizofréneknél is. De a szavak hipnotikusak. az még o jobban bántja azt a n˝ t. akit az örvény behúz a cs˝ be. amit az el˝ bb mondo o tam. a hipnotikus örvény. Nekik vágyaik vannak. hogy vádolni kell a mamát. Nagyon kell vigyázni. Akkor elgondolkodom o azon. aki eljátssza ezt a szerepet. o o hogy ez a költ˝ egy skizofrén. hogy nekem milyen ronda mamám volt. hogy az mit jelenthet. Az is egy hipnotikus szuggesztió volt. hogy akkor kett˝ van o bel˝ lem. azt hiszi. mint ahogy komolyan veszem egy költ˝ versét. hogy szeretlek. hanem azt. Ha valamit eszem. Ez egy olyan karrier is lehet majd ott. és szül˝ . Aki szeret. hogy te le- gyél. hogy az o fia orvos lesz. hogy én ilyen legyek? És nem kell olyanná lenni. Szeretni és nem kívánni. Pl. K Az anyámnak is volt anyja. és akkor nem fogom azt gondolni. de közben el is pusztítom. aki te akarsz lenni. hogy az anyátok és az apátok valóban ismer-e titeket? Szerencsés az. mert én csinálom. Nem lehet szeretni valakit. amikor olyat csinálok. milyen anyai attitud esetén alakul ki? ˝ Mindenkinek az anyja azt mondja valószínuleg. Nem kell vádolni. Az én anyám azt mondta. szeretlek. akkor közben meg is evett téged. akkor olyasmit mondott. akkor a szül˝ k eljátszatják a gyerekekkel az általuk írt szerepeo ket. de ot nem érdekelte. de tudni kell. Amíg nem emlékszünk rá. A szeretet egy olyan energia. mert becsukhatnak titeket egy elmegyógyintézetbe. de ellobbanna. hogy én nem lehe˝ tek önmagam. ismételjük ugyanazt és ugyanazt. hogy bel˝ lem kett˝ van. hogy az anyja nagyon szerette. hogy közben el is pusztítja. Mert ha én önmagam akao rok lenni. Ez mind vágy. Vágynak arra. remélve. Három generáció kell ahhoz. és hogy semmi baj nem volt ˝ vele. 8 . és mindig visszatükrözze. Sok anya úgy szereti a gyerekét.mintha el˝ ször óriási lenne a szexualitás. hogyha megihlet engem. ami a növénynek jó. De a vágy és a szeretet a nyelvben is nagyon össze van keverve. hogy meg˝ rizze o magát középen. ha nem ismerem. hogy o ismétl˝ djön meg az elfojtott emlék. de o is van. hogy neki van egy ikertestvére. ˝ hogy csináljak. azt meg kell tenni. akkor azt szeretem. Ferenczi Sándor volt az úttör˝ je az ölben tartásnak. hogy legyél az. hogy valaki zseni legyen. Nem nekem. három generáció kell ahhoz. ha megismerem. az teljesen rendben van. egy fiú. Sajnos mi gondolkodunk és szavakkal próbálunk hipnotizálni. mint egy növényt mindazzal. ami Freudnak nem nagyon teto szett. és ott majd pácienssé képeznek ki. Szeretni csak úgy lehet valakit. tizenhárom éves koráig az anyja azt mondta. hogy bármerre nyomják. A hipnózist szavakkal indukálják. akit az anyám szeret. akinek a húo sát eszem. hogy mi történt. ˝ A nagy szexuális vonzódás érzete azt jelenti. Nemrég dolgoztam egy úgynevezett skizofrén n˝ vel. pont úgy. és az. hogy a barátai nem fognak róla jót gondolni. ez nem jelent egy nagyon er˝ s szeretetet a marhával szemben. mondja az anyja. Kb. Én csak úgy beszélgettem vele. szeretlek. Amire nem tudunk emlékezni. ahányszor lehet. Ugyanazok a szavak más kontextusban mást jelentenek. Az anya tehát azt mondta.

hogy kinek kell lennie. az orvostudomány vagy a technikai dolgok. hogy az apám szexuálisan használt. hogy azzal foglalkozzon. aki elhiszi. akihez el lehet menni. Azért jönnek az emberek egy pszichoterapeutához. a Malleus Malleficarum. Ez mego ingatta a bizalmát az egész emberiségben. hogy legyen egy olyan kapcsolatuk. hogy az orvostudomány kisajátította a pszichoterápiát. És amikor egy ilyenr˝ l nem tudunk szabao don beszélni. hogy mi a baj a pszichiátriával. elveszítjük a kapcsolatunkat. Arisztotelész három csoportra osztotta a tudományokat. a kémiának és a matematikának sincs köze hozzá. Ez volna a vége a szorongásnak. minthogy megmondja nekem. Ezt elmondta a dajkájának. mert valami fáj. ha lehet. ha˝ ˝ nem a szeret˝ je. Az apa archetípusba az nem fér bele. attól függ˝ en diagnosztizálnak a pszichiáterek o neurotikusnak. ez nem technikai dolog. És ha a Lipóton ez a lány azt mondja. o Beszélek arról. Hogy van valaki. amennyit akartok. ˝ valaki vágyának a vágya. A harmadik csoport a gyakorlati. akkor most ok árulják el a nyelvet. borderline-nak vagy skizofrénnek. ahogy tud. a moralitás és a politika. de miért ne. Senki nem bolond. amit elképzeltek. és akkor nem is lesz az. Most és o. o ilyen a matematika és a fizika. Egy rettenetes hiba. és arról mennyit lehetett elo mondani. akkor az minimum azt jelenti. akkor az nem egy téveszme. hogy másoknak elfogadható vágyaim legyenek. és akkor már nem a bátyja lesz o. amit mond. Ahol el˝ ször talán az életükben elgondolo kodhatnak azon. Minden más közlés ennek a legfontosabbnak a helyét foglalja el. de hogy hogyan kell egy jó Feldmár Andrásnak lenni. hogy sehol sincs. ilyen pl. és úgy kell tenni. hogy én bárki más legyek. Itt lesz. Az els˝ be az elméleti tudományok tartoznak. hogy komolyan kell venni. mint az éhes mamákkal. hogy milyen vágyakat injekcióztak belém. Erre nincs megoldás. aki o figyel rá. bármennyire is nem értik a pszichiáterek. már kiürítettek. Semmi köze sincs az orvostudományhoz. hogy a bátyja. mintha tudnánk. Az orvostudománynak semmi köze sincs a pszichoterápiához. A középkor óta semmit nem haladtunk el˝ re. akkor az a kislány abban a pillanatban árva is lesz. mint mi tekintünk azokra. mintha nem is történt volna semmi. A pszichoterápia szerintem a gyakorlati. hogy valaki ne bántotta volna. hogy a ki˝ csi biztos álmodta. akkor meghasadhat érte a szíved. mindenki csak azt akarta. hogy legyek neki valaki. ahogy a fizikának. hogyan bántottak. Mert ha egy embert úgy kezelünk. Nincs technika arra. soha senki még nem hitt nekik. hogy a bátyja szexuálisan molesztálta ot. miután már kiszívták az én vágyaimat. akkor pont ott vagyunk. Akkor az a valóság. és arról nem szabad beszélni. hogy százötven év múlva majd úgy tekintenek ránk. ahol az etikának. hogyan kell jó embernek lenni. Mik az én vágyaim. és ad egy kis id˝ t. hogy sehol. meg akarjuk magunkat ölni. aki komolyan veszi. Az angol „nowhere” azt jelenti. ami valóban vagyok. hogy itt és most. mit akarunk. ahol megáll a világ egy kicsit. annak. ha nem hisznek benne? A skizofrének szósalátával beszélnek. az már sok az emberi idegrendszernek. mint az etika. hogyan leszek jó. Mert eddig senkit sem érdekelt. és a nyelvben is. hogy megvédje a pszichoterapeutát attól. hogy az jó nekem. az nem a bátyja. ami tesz valamit. o Ez a lány azt is mondta. Ez megint egy téveszme a pszichiáterek szerint. a Farkasember. Ez a pszichoterápia lényege. nem tudunk o B többet. és aki úgy él. ahogyan árt azoknak. o ahogy tudja. kik vagyunk. Szerencsére a világon van egy-két olyan ember. hogy van valaki. amikor az apja beletette a péniszét a húga szájába. Azt jelenti a dolog. ki vagyok. hogy ki bántotta ezt az embert és mi fáj neki. Nem valakinek a vetülete. A „now here” pedig azt jelenti. ahhoz képest. Miután abból. hogy az o mamája is ˝ azt tette. Mi a beszéd értelme. És remélem. mindennapi tudományoké. aki valóban nem akarja. És akkor úgy 30-40 éves korunkban minden nagyon fáj. Ha a mama ezt mondja. hogy err˝ l nem lehet beszélni. hogy én ki vagyok. hogy hogyan kell használni. akik a boszorkányokat üldözték. attól még nem fogsz megbolondulni. mi az a trauma. ki is vagyok. a szorongásnak soha nem lesz ad- 9 . és úgy próbálja megmondani azt. és remélhet˝ leg a terápia végére mego érkezik. Össze vagyunk keveredve. Akit tehát az apja szexuálisan használt. hogy megtaláljam mao gamat. és ott a helye. A mama pedig az o füle hallatára azt mondta. De ha err˝ l nem lehet beo szélni. mint önmagam. akik a kezeik közé kerülnek. Ha a nyelv elárulta oket. akinek fontosabb az. Van Freudnak az a híres esete. mint egy középkori könyv. A DSM pont olyan. beszorulunk. A skizofrén olyan ˝ ˝ valaki. amikor azt mondja. anélkül. Mert elfelejtettük.Ha el tudod már mondani. az nincs leírva sehol. hogy kinek kell lennem. mindennapi tudományok egyike. hogy a bátyja nem a bátyja. Egy rettenetes terhet rak le az ember. Tehát egy színdarabból az ember kiszállhat. Azért jönnek. a vérfert˝ zés kapo csán. pl. A diagnózis arra való. unatkozunk. hogy az apa nem akar az apja lenni. aki meg elmondta az mamájának. akit nagyon bántottak. De anyja sincs már. amit neki el kell játszania. De a legnagyobb fájdalom nem a trauma. és teletöltöttek olyan dolgokkal. az árva lesz. Miért? Mert nem tudjuk. semmi sem jó. a moralitásnak és a politikának van. Mert err˝ l nem tud beszélni ˝ o az anyjával. amib˝ l meg lehetett o tudni. hogy az én apám és az én anyám nem az én apám és nem az én anyám. A második csoport a produktív tudományoké. és mit akarok én. és nem kell mindig színészkednie. ESZÉLJÜNK ARRÓL . hogy én nem fogok többet színészkedni. nem a dédapukájának az ideája vagy szelleme. aki látta. Szerintem senki nem megy el egy pszichoterapeutához. hogy szexuálisan játszon a gyerekével. Nem születtem használati utasítással. úgy. Bevehettek annyi tablettát. amir˝ l nem szabad beszélni. hogy ki a boszorkány és ki nem az. hogy amikor egy apa szexuálisan használ egy kislányt. abba bele˝ rülünk. Azt lehet tudni. valami problémájuk van az élettel. hogyan kell a csontoknak összeforrni. akkor azt mondta. De engem egy páciensem tanított meg arra. Mert azt egyb˝ l megérzik. hogyan bánt veled a mamád. De ha valaki bánt. És amikor a lány azt mondta. s˝ t általában még rosszabbat. Hogy az ember ott úgy érezze magát. ot is elvesztette. A legjobb terápia pedig az. És attól o függ˝ en.

? Megmérgezi a lelkét. o az nagyon rossz. és a faragást is. hogy vagy fél perce szorítom a kezét és rázom. annál jobb. hogy megszégyenítsük oket. hogy félek. annál inkább vár mindegyik valamit a gyerekt˝ l. Minden elhatározás egy fogadás. hogy átszaladjon az úton anélkül. hogy ellen˝ rizzem azokat. Ha van kapcsolat. Egy szavamat se hidd el. A nevelésben a legfontosabb az. Egyszer azon vettem ˝ észre magam. hogy amit teszek. Akkor lassan megtanulják. Amikor a bálna megette és kiabált az apja o után. vagy o szabályokat állítanak fel. Rájöttem. hogy a Lipótról szöktem meg. ott találom meg. Egyedül voltunk otthon. Ez hülyeség! Úgy megijesszem. hogy mindent meg lehet engedni a gyereknek? Nem. . úgy megutál engem. Ha Tv-t néznek. Mert ha szabályokat állítok fel. A fiam 25 éves. hogy belém kapaszkodhasson. Ha megtiltok valamit a gyereknek. De azóta nem tettem ezt vele. ha megvágja magát. mert egymást kielégítik és segítik. hogy ne szívják el a gyerek életét. mi a jó neki.dig vége. minthogy o a gyereket olyan élményekhez segítsék. ahol a mama és a papa szeretik egymást. Hogy mi jön be. Amikor egy totemoszlopot faragott a múzeumnak. lehet nagyon odafigyel a növényekre. A szerencsés az. hogy nem akarok odafigyelni. hogy valaki o maga? ˝ Ez is a neveléssel kezd˝ dik. Ez hülyeség. De ha megtiltanám vagy megmutatnám neki. A Tv-r˝ l beo szélgettünk. akik megengedik. De ha az egyik ujját levágja. A nevelés idomítás? Igen. Én csak azt remélem. A gyerek tudja. Nem félsz. hogy hová figyeljek. Van egy észak-amerikai indián barátom. Én soha nem tiltottam meg. Nem azért. amíg nem kell így meg így tenni. hogy ki vagyok. és egy baltával. ha a saját hibáiból tanul. akkor a tanárt kéne kizárni az iskolából. Nekem van két gyerekem. ami nagyon éles volt. Náluk azt vettem észre. hogy a gyerekeink számtalanszor hibázhassanak anélkül. akkor szabály kell. akkor ezt úgy oldják meg. aki törzsf˝ nök és fafaragó is. Ha én lennék a helyedben. Én akkor nagyon sírtam. hogy ne sírjon? És tisztán emlékeztem az anyámra. hogy soha nem fog fával dolgozni. egy másik a bogarakra. nem tudom. amit mondok. az. hogy figyeljek. ami nem. hogy idefigyelj. egymással nagyon fontos kapcsolatuk van. mert az nekik jó. Ha egy kutya bemegy az iskolába egy órára. hogy mi jó és mi ˝ nem jó nekik. arra fogadsz. A szül˝ knek vagy kapcsolatuk van a gyerekkel. Err˝ l a szóról csak negatív o asszociációim vannak. én csak két és felet tettem a gyerekeimre. ami oket jobban érde˝ kelte. Mit gondolsz a nevelésr˝ l? o Minél kevesebb. Ha egy kutya érdekesebb egy tanárnál. Én csak azt tiltanám meg a gyereknek. és én nem engedtem neki. a keze felé dolgozott. Lehet. Apám a Duna jegén ugrálva vitt át Pestre. Amikor tiltasz. akkor hagyjanak békén. és annál könnyebb az én életem is. Semmi sem biztos. Azt. annál boldogabbak. A fia ült az oszlopon. amit én hiszek. amíg színészkedésnek nincs vége. Miért? Miért ne? Ha meg akarja nézni. megnézni a Walt Disney Pinoccióját. De középkorúan mondhatom azt. Minél rosszabb a kapcsolatuk. mint attól a filmt˝ l. akkor az egy rossz szabály. ami érdekesebb a Tv-nél. lelkiismeretfurdalásom van. és én nem tudok ott lenni. hogy az jó. hogy vigyáznak. az ritka. hogy hová figyelek. De ha szólok neki. hogy mi a jó és mi nem. vagy összevarrják majd. Én engedném nézni a horrort. Itt vagyunk mások. Addig. Dehogyis. hogy a szül˝ knek sokkal könnyebb a Tv-t adagolni. ahová mindenki akarja. De csak úgy lesz faragó. hogy azt mondom. És én szeretném. El kell határozni dolgokat. az nem mérgezi jobban? Biztos.kérdeztem az apjától. hogy az legyen. hogy er˝ s ahhoz. A legtöbb nevelés azzá válik. Minél inkább szeretik egymást. hogy elegem van. vagy el˝ bb-utóbb rájön? o Nem vagyok benne biztos. hogy levágja az ujját? . Ez nevelés. Hogy mennyit nem tudtam megállítani. akkor nekem ott kell lenni. és nagyon fáradt voltam. Semmi. hogy ha azt mondom. talán még azt sem tiltanám meg. ha te o is mögötte állsz. és a szüleink is. és ahogy én ugyanazt tettem a fiammal. Ilyen nincs. és minden gyerek azt nézi. A gyerekek nem hülyék. Kanadában egy ekkora teremben ültem 4-5 emberrel. legfeljebb ott lennék. Mindketten szeretik az életet. ha az ember olyan családba születik. És hányszor mondták ezt az iskolában. De sajnos nincsenek szabályok arra. Mert ez életveszélyes. Az a szó. az pedig szerencsejáték. úgyhogy eddig minden rendben van. hogy mi a félelmetes egy gyereknek? Emlékszem. de most mégis itt vagyok. De ha a szüleim öt tonna szart tettek a hátamra. hogy az nekik jó. Úgy lehet egy gyereket bántani. akkor egyáltalán nem néztek Tv-t. . Az apja és az o apjának az apja is faragott már. az nem jó. a lányom 22. Egy kisgyerek. nehogy több kutya bejöjjön az iskolába. ha nagyon félne. Biztos? A lányom meg akart nézni egy horror filmet. De ha bármi volt. De ha mindig velük lehetnék. Azt mondta. Ami a tanulást nehézzé teszi. hanem mert nekem jó. Nagyon okos ember! Szerintem ez a nevelés lényege. mert semmi érdekesebb nincs az életükben. Annál inkább meg tudják engedni maguknak. hogy tudja. a kisfia segített. Vannak-e támpontok. Ha te nem engeded meg. hogy valaki a saját személyiségévé válhasson? Hol van az. hogy sok hibát csináljon. soha nem lenne faragó. akkor szabály nem kell. annál kevésbé kell nekik a gyerekük szeretete. akkor az egy kis vágás lesz. és o csak sírt. hogy Tv-t nézzenek. amíg nem veszed magad körül emberekkel. aki egy ilyen szorítós és rázós anya volt. azért teszik. akkor valaki megszégyenít minket. A fiam két éves volt. Én még életemben nem ijedtem meg annyira. Elmondok egy történetet. Tehát a dolgokat meg lehet állítani. o Én csak arra neveltem a gyerekeimet. Ki tudja. Abban vagyok biztos. hogy önmagad légy. akkor is faraghat még. hogy minél kevesebb a szabály a házban. hogy az ostrom után még nem voltak hidak. hallgatnék a lelkiismeretemre. o Mert ha van egy szabály. hogy szétnézne. Én csak azt mondom. ha senki nem mondaná meg. hogy amikor hibát csinálunk. azt nem tudom. amit azért teszünk a gyerekkel. ha nincs kapcsolat. egy har- 10 . azt a te érdekedben csinálom.

és akkor kés˝ estéig o utazik. amikor LSD-t o veszek be. mert valószínuleg .nem tud majd velem lenni félelem nélkül. legálisan és illegálisan is. A nyugatiak ezen haladnak. és sokáig lehet benne gyönyörködni. nem B 11 . ahogy a vallás az egyházakban van. akkor még a szakállad is odafagy a kemény téli éjszakákon! Be kell tiltani! A mikroszkóp meg egyenesen kisebbrenduségi ér˝ zéseket kelt! Legalább három módon lehet az LSD-vel játszani. ha nem oda figyelnék. büszke vagyok arra. Hogy kevesebb vagyok. nyugtató. De akkor nem üres kézzel érkezik haza. hogy észre venném. és lelki megnyilvánulásaitól. aki tudja. Tehát ha félek. hogy milyen alma vagyok. O nem csak egy alma. Egy francia pszichoanalitikus mondta. Ami érdekel. és most itt vagyok. amit nem akarsz. És a gyümölcs nem olyan hülye. és sok meztelen n˝ t fényképezhet. hogy tornásszon. ami az élet. antidepresszáns az. ˝ o Ahelyett. mint a mikroszkóp a biológiának. a negyedik zenél. Ez az. Máshol nem. Ez o ugyanannak a dolognak a két oldala. mint betör˝ . Felébo reszti az elkábított embereket. annak azt mondják. amikor az ember egy napot rászán. hogy lesz valami a kosaradban. Mintha a csao ládból kidobnának minket egy bizonyos irányba. És hogy valami éli ot. és menjünk arra. Terápiában kétféle úton használtak eddig LSD-t. Ez a pszicholitic és a pszichodelic terápia. akkor pszichiáter leszek. hogy miért ne? Ez egy kedvenc mondásom. Nem én élek. amíg magunkhoz nem térünk. Egy pszichiáter nem a megfelel˝ ember arra. A pszichofóbia egy rettegés és félelem az embernek a saját lelkét˝ l. Azt mondtam neki. ahol általában vagyunk. akkor az a fontos. Tehát úgy szentelném fel magam. hogy figyelni kell". de a heroin és az amfetaminok is. és akkor körülnézünk. A vallásos élmény központja az. hogy zenélj! Aki zenél. Hol lenne a biológia és a csillagászat. Ma o Kanada ˝ ˝ egyik legjobb fotósa. Mert ha átadod magad az élménynek. akkor úgy térsz haza. ha˝ nem annak a fának a gyümölcse. akkor inkább pszichiáter leszek. Össze van n˝ ve a fáo val.hacsak nem egy különle˝ ges ember . ahogy az almafa almázik. mint elmebeteg. De a japánok tudják. annak azt. Ugyanúgy. és nem ér haza estig. Igen. És megengedi. A legnehezebb a különböz˝ rétegeket összehano golni. kezdheted azzal. és mások lelkét˝ l is. hogy olvass! Aki olvas. hogy bunöz˝ lelkem van. hogy mivel érkeztél haza. Az els˝ ben beveszel egy pici adagot. hogy mi történik és mi nem. Van egy japán szó. Azon az úton odaadom magam valakinek. o Ez engem nem érdekel. de mondjuk nem most. amerre mi akarunk menni? az akarat ellenére. hanem ahogy az embereknek vallásos élményeik vannak. Ezen az úton az ember elhagyja azt a képet. o A legtöbb pszichiáter egyébként azért pszichiáter. Egy páciensem azt mondta röhögve. Az ember bepakol. vagy változtassuk meg az életünket. aki már ismeri az LSD útját. aztán komolyan venném azt. hogy a mikroszkóp és a teleszkóp kábítószer? Hogy ne nézz bele. Ez a pszichoszomatika els˝ szabálya. az is kábítószer.madik olvas. annak azt. én egy alma vagyok az akaratommal. mint mindent. a „dzsirik”. hogy o a saját erejéb˝ l olyan okos ember. hogy van egy másik út is. ahová mondták. mert az úgy elkábít. amelyekb˝ l az úgyneo vezett vallásos élmények is keletkeztek. Terápiában soha nem veszik be az LSD-t egyedül. A pszichodelic az. és az ember ember. mert akkor az kínzás lenne. Ilyen hülye alma nincs. Nem én élek. amikor úgy érzem magam. Olyan. pedig szerintem az alkohol kábítószer. Nem úgy. úgy találnám meg önmagamat. Ha tanulsz. És akkor meg lehet nézni. Ez a saját er˝ vagy akao rat útja. hogy a világmindenség ot ˝ gyümölcsözte. különleges embereknek mindig voltak élményei. mert az vagyok. mire figyelek. Lehet. Amikor nagyon együtt érzem magam valami nagyobb rendszerrel. De ütköznek a rövidtávú és a hosszú távú dolgok. mint amikor vegyészmérnök volt. hogy valami engem él. Hogy el˝ ször nincs saját nyelvünk. ! Ha komolyan veszed magad. amire figyelek. Ez nem tesz semmit. mintha tudnám. Az alkoholt nem annak hívják. o És sokkal boldogabb. hogy a figyelme mindig meztelen n˝ kre o irányul. vagy a teleszkóp a csillagászatnak. és nem azt teszed. mert te akarsz tanulni. nem ˝ én akarok. o Észre kell venni. mintha az ember bepiálna. Hogy a te céljaidért tegyél. Ez pont olyan. aki kéri. és elmész szórakozni. hogy nem vagyok az eszemnél. hogy egy nagyobb rendszernek csak egy kis része vagyok. De aki zenél. aki azt hiszi. hanem valami él engem. amit˝ l félünk. és ak˝ o kor inkább rend˝ r leszek. De hogy az LSD kábítószer lenne? Hát az ember esze megáll! Mert az pont az ellenkez˝ jét csinálja. ami a világ minden részén a központja a vallásos élményeknek. hogy mi mindannyian a világmindenség gyümölcsei vagyunk. Amit akarok. hogy én a saját magam erejéb˝ l tudok élni. a világmindenség emberezik. mert elájulsz! Hozzászoksz! Hogyha egyszer belenézel a teleszkópba. hogy el˝ ször csak úgy létezünk. Azt mindig egy olyan valakivel veszik be. amikor az ember megszunik azon a szin˝ ten létezni. Ha a világmindenség nem emberezne. . hogy azt mondja. de sok hülye ember van. hogy ez egy nyelvi hiba. az egy nagyon komplex dolog. mert pszichofóbiában szenved. hogy velem legyen. A legtöbb gyógyszer. Én alma akartam lenni. És azt érzem. mondjuk az egonkkal. Az tud velem lenni félelem nélkül. Mert az LSD feloldja az ember énjét. aki már nem fél t˝ le. . hogy a szüleink kimondanak o minket. ˝ hogy o valahogy része a fának. És addig repülünk. És akkor jön a krízis. mint voltam. és reggel bevesz 1000-1200 milligrammot. Ha az ember nagyon o fél a saját lelkét˝ l. o azt. Meglep˝ . o hogy megbolondulok. És o komolyan vette. amikr˝ l o mióta a világ világ. Az LSD az a pszichológiának. mire figyelünk. és a többi ember lelo két˝ l. Fel kell ébredni. amit akarsz. Ha félek a lelkemo o t˝ l. Én tanulni akarok. Az els˝ ben 150-300 milo ligrammot adnak hetente háromszor annak. és nem a mamád. hogy ezt o o Magyarországon kábítószernek hívják. aki már ismeri a saját lelkét. Ezen a másik úton az ember megérzi. Minden fájdalomcsillapító. Mintha az alma érezné. akkor mi nem ülnénk itt. amit egy pszichiáter felír. hogy rádöbbenne. hanem valami akar engem. a „tárik”. hogy "hová figyelnék. ESZÉLEK EGY KICSIT az LSD-r˝ l. és automatikusan megyünk tovább. Hogy menjünk-e arra tovább. akkor beteggé teszed önmagadat. hogy azért tanulj. Mi vagyunk a világmindenség gyümölcsei. hogy az ember beláthasson azokra a helyekre. Ha azt teszed. akkor próbálja szao o bályozni azt. ha azt mondanák.

ahol egyedül lehet. Menj el valahová és öld meg magad. ne csak szó. Minden id˝ ben. annak ellenére. hogy itt kell élni? Nem kötelez˝ o élni. akkor már semmi sem fog fájni. Valami nagyon érdekes dolog történik akkor. hogy jaj! jaj! nézd. amiben meghal. Sokan azt mondják. És nem veszik észre. hol vagyok. Mérget visz magával. Egy akkorát tüsszentesz. hanem inkább fel kell oda egyszer mászni. azok talán csak szavak. ami sokkal fontosabb. valahogy újjászüo letsz.Ahogy én err˝ l beszélek. Jobb. puskát vagy kötelet. amíg az ember el nem jut arra a pontra. Az emberek beszélnek olyan tudatállapotokról. Észak-brazíliai indiánok egy növényb˝ l o teát f˝ znek. Merthogy nektek azt hazudják. utána soha nem fogsz panaszkodni. és az akaratod nincs tovább. ahol megvilágosodás van. hogy ez egy spirituális betörés. mintha az es˝ erd˝ kell˝ s közepén leno o o nék. ahová az LSD azonnal beenged. hanem annak ellenére is élni akarsz. amikor hatni kezdett. hogy tényleg élni akarsz. akkor nem kell többet újra megtalálnia azt. hogy van ilyen. ahogy meg akar halni. És itt jön be a politika. mert a mamád és a papád idevarázsolt. hogy az LSD egy kábítószer. addig az ember sokat panaszkodik. hogy az ember észre vehesse. De o sok mód van rá. hogy meglássa. hanem politika. hogy az LSD-n keresztül meg lehet egy olyan valóságot élni. akkor nekem abban a pillanatban. mint a legnagyobb orgazmus. mert akkor rájön arra. hogy csak egy célunk van itt a Földön. El tudjátok képzelni. Megint az ember figyelmére kell vigyázni. hogy minden illúzió. Pontosan ugyanúgy o o éreztem magamat. És azért nem lehet rászokni. Szabadítsd meg magad a világtól. hogy jaj de jó. hogy egy ilyen élményed legyen. hogy a növényeknek szellemük van. bármilyen keleti pszichológia. hogy nekem nem kell élnem magam. Nagyon érdekes. hogy benézzen. Hát az egy rettenetesen ijeszt˝ dolog. hacsak valóban rá nem jössz. Akkor úgy érzed. mondjuk két hétre. hogy meghal. akkor feltárul a keleti ember világa. De o ezt nem kell mindig felfedezni. hát akkor öld meg magad! Ki mondta. És nem azért. hogy nem kell élnie. Úgy is szembe lehet nézni a halállal. mint a társadalom rendje. Hogy túl sokat vett be. És mindenkinek ez az élménye. hogy annál a halál is jobb. hogy el˝ bb-utóbb olyan élményo ben lesz része az embernek. Mint amikor az ember azt hitte. hogy az élet olyan rossz. Mert akinek hatalma van. Mert az ember betör egy olyan helyre. hogy milyen értékes az élete. hogy nem jössz vissza. és a világot magadtól. de aztán kio derült. hogy a pszichiáterek azt mondják. Hogy nagyon könnyu az embernek véget vetnie a saját életének. o mert az ember akarata megszunik abban a pillanatban. hogy ezt nem szabad így csinálni. hogy belépjen. ha valami fáj. hogy az ember elmegy egy szigetre. És abban a pillanatban. De ha csak arra vársz. Hát nem kell! Öld meg magad. mert az odavezet˝ utat nem járta be. ahol az ember látja. mint a normális. halj meg most! Az LSD-vel pontosan ugyanez történik. amikor az ember meghal. és gondolja is. hogyan érezné magát egy racionálisan gondolkodó pszichiáter vagy pszichológus. amíg meg nem halok. hisz valahogy úgyis élek. Mert amikor meghaltál. az mind ugyanoda vezet. Mert rájössz arra. mert ha az ember egyszer meglátta. Ez a hatalom kérdése. a világ mino den részén az emberek találtak egy növényt. amit a görögök ajánlottak. Ne csak egy ötlet. De közel kell kerülni ahhoz az érzéshez. és bizonyos módon érintkezésbe lehet lépni velük? Hát ez már elég ahhoz. Mert ki akarja azt. hogy mit szabad és mit nem szabad. hogy az emberek rájöjjenek arra. az csak szemfényvesztés. akkor tudhatod. Minden meditáció. ahová az LSD megengedte. hogy szembenézzen a halállal. Mert úgyis meghalhatsz. nem ez az igazság. hogy elolvadsz. hogy a felh˝ k felett is folytatódnak a hegyek. amit „jagé”-nak hívnak vagy „ayahuasca”o nak. hogy az egy olyan ember. Csak azért. És amikor az ember elhatározza. Az ember csak úgy úszik a világmindenség tetején. aki még nem nézett szembe a halállal. És amikor az ember át tudja magát adni a relaxációnak. És attól a ponttól fogva. mint a meditáció végén. hogy a Lipótra vigyenek. hogy Brazíliában soha nem voltam. Egy mély szinten az LSD egy valóban forradalmi találmány. az csak egy illúzió? Hogy van egy másik rend. hisz LSD-t vettem be. kést vagy villát. amíg meg nem halsz. akkor nagyon jó az embernek elengedni egyszer az akaratát. megjelent az es˝ erd˝ szelleme. hogy ez élmény legyen. Mert nagyon sok ember így él. hogy meghalsz és újjászületsz. aki vigyáz o rád. Ha ismersz valakit. hogy miért illegális az LSD. és megölöd magad. hogy a társadalmi rend. amikor meghalsz. hogy ahogyan élünk. és nem a tudományé. és miért nem szabad arról úgy beszélni. Úgyis sokan vagyunk. Az ember teljesen úgy érzi. Addig a pillanatig. Tehát ha az ember komolyan veszi azt. Az LSD hatása az. hogy az LSD az hallucinációt okoz. az nem tudomány. hogy egy más tudatállapotba kerüljenek. és egyáltalán nincs abban a tudatállapotban. hogy gyakoroljuk a meghalást. akkor mire vársz. akkor nem kell visszajönnöd. akár hindu. amihez képest a mindennapi valóságunk a hallucináció. Ha ezen elgondolkodtok. Ott Kanadában. ahogy én teszem. most addig kell élnem. de nem ez a valóság. 12 . van ilyen út és hely. hogy a semmib˝ l. rájöhettek. ha tényleg azt hiszed. Ez olyan. hanem azt érzi. hogy neked most itt kell lenned addig. a káoszo ból. akár buddhista. mint a szex. és semmit nem kell csinálni. hogy akármilyen keo mény az élet. aki sokat panaszkodik. Semo mir˝ l senkinek. akkor annak egyik módja az LSD. De o az LSD sok embernek megengedte. az kontrollálni tudja. aki ezt a teát issza. hogy a felh˝ knél vége a hegynek. Rettenetes érzés. vagy inkább rettenetesebb. ugye? Hisz ez egy téveszme. Azért olyan ijeszt˝ sok embernek az LSD bevétele. hogy most itt jön a halál. Ez épp olyan. és rájön. hogy oda akar menni. ˝ amikor az LSD hatni kezd. Mert miután szembenéztél a halállal. Ha meg akarod. akinek arról kezdenék beszélni. hogy megmérgezi magát. egy nagyon mély és igaz szinten. mint a legnagyobb tüsszentés. még annak is lehet örülni. ami megengedte nekik. És akkor a legnagyobb meglepetés az. mert a mamád és a papád egyszer véletlenül közösült. ahogy érzed. mintha meg akarnád ölni magad. És határozd el. De amikor én Kanadában ittam ezt. hogy véged van. ahol semmi nem maradt bel˝ led. akkor pontosan ugyanoda kerül. ˝ Attól a perct˝ l fogva soha nem fogsz panaszkodni. és az apád spermája megtermékenyítette a mamád petesejtjét? Ez nem jelenti azt. Az LSD megengedi neked. hogy meghalsz. De ha van valaki melletted. ahová nem szolgálta meg. hogy az életben bizonyos utakat lehet követni. ha szerencséd van.

De amikor az LSD hatása elmúlt. Rájött. Szerintem nem ilyen volt. És o és Albert is bevett ˝ ugyanannyit. Leary azt ajánlotta. hanem csak arról beszélek. Sajnos Leo ary nem tett túl sok jót. hogy átmentek. Egy kicsit jobban együtt fogsz érezni más emberekkel. ˝ azok átmentek. és a pszichotikusoknak néha 60 is. Nem ajánlom azt. akik átmentek ezen a halál-újjászületés élményen. amikor nem érzed magad egyedül. azok továbbra is fájdalomcsillapítót kértek. hogy LSD-t adjon a haldokló betegeknek. Nem objektív. kezdte el tanulmányozni az LSD-t. hanem nagy mértékben attól függ. semmilyen fájdalomcsillapítót nem kértek. hogy muvészek és zsenik. egy szubjektív élmény. mindenféle esetben. Ahol valaki jelen van. aki nagyon jártas ebben. hogy itt valami nagyon érdekes jelenségr˝ l o van szó. amíg az ˝ LSD hatása tartott. hogy egy olyan anyag. hogy egyedül van. Nehezen képzelem el. hogy az o karjaiban haljanak meg. hogy ez az anyag mit mutat meg abból. nem mentek át. a heroin. hogy az. Tehát ha soha nem érezted magad otthon a világban. aki ehhez hozzászokott volna. mint amikor egyedül van. hogy az LSD használata tiltva van. Az alkohol. mennyire érezzük egyedül magunkat. hogy egy kezdeti sejtb˝ l kin˝ ve o o belekerültünk egy új környezetbe. ˝ valamint neurotikusak és pszichotikusak. akik közelebb voltak a muvészekhez vagy a normálisakhoz. hogy különálló emberek vagyunk. és menjen ismeretlen területre. De az LSD megengedi. Azok a betegek. Stanislaw Graf. hogy ne csináljátok egyedül. mint a halál valaki karjaiban. hogy nincs egyedül. a gyilkosok pedig megérezték a jószívu embert magukban. Ahol mi csak a részei vagyunk ugyanannak. hogy keverjék bele az LSD-t Budapest vagy Debrecen vizébe. adta százával a diákoknak úgy az LSD-t. És azok. hogy nem mondta azt. Hát persze. hogy nagyon érdekes és valóban tanulmányozni o kéne a hatását. csehszlovák pszichiáter. hogy kit vendégelünk meg szívesen. Amikor még volt felel˝ sségo érzete. úgy tunne. normálisak voltak. Nagyon érdekes. Mert az életet mi is úgy kezdtük. hogy össze van kötve más emberekkel. mintha ˝ különálló emberek lennénk. attól a pillanattól kezdve. hacsak nincs valami rejtett okod rá. Az elején o is rá˝ ˝ tapintott arra. ˝ Amikor is Richard Albert-tel 1000-2000 milligramm LSDt adott halálraítélt gyilkosoknak. akkor abban nagyon sok szempontból Leary is hibás. Csak azt mondom. ami megment minket ett˝ l a normális tudatállapottól. De egy óriási étvágy van minden szerre. És aztán. Én nem azt mondom. mint az LSD. hogy te vagy és én vagyok. És a fájdalom is kevesebb lesz. ˝ Együtt nevettek és sírtak. A fájdalom nem lesz olyan fájdalmas. és több mint a fele átment rajta az LSD segítségével. Nem? Miért kell ett˝ l félni? Még soha seno kit nem találtak. Az egyik legfontosabb kísérletet az LSD-vel olyan rákos betegekkel csinálták. Néhány pszichiáter engedélyt kapott arra. És ok nagyon csendben és szelíden haltak meg. annál tovább tart az. Akkor újra pszichotikusoknak lehetett oket diagnosztizálni. Egy másik nagyon érdekes munkája Grafnak azt volt. és LSD-t adott nekik. ami fáj. Mert az ember nem fáj annyira. hogy vigyázni kell. Ez pedig csak id˝ kérdése. amit az ember elmondhat az LSDr˝ l az. még akkor sem. mint minden létez˝ a világon. Ok megérezték a gyilkost önmagukban. akik pedig a neurotikusokhoz és pszichotikusokhoz voltak közelebb. miért hasonlítasz engem hozzá. ha nem jók. hogy ha az embereket csoportokba osztotta úgy. Olyan helyzetben lehet bevenni.akkor jobban együtt érzel majd a világgal. akkor az els˝ o csoport maximum 10 LSD bevétele után átment a halálújjászületés élményen. akkor ez után egy kicsit jobban otthon fogod magad érezni ott. Leary börtönben is volt. Ha csak itt a felszínen néznénk szét. normálisak. Timothy Leary ilyen volt. ahol egyek vagyunk. Mert tudja. amikor hallucináló skizofrénekkel és pszichotikusokkal dolgozott. Sok szere˝ tettel elbúcsúztak a családtagjaiktól is. mert különben meg˝ rül. Abban a pillanatban. A fájdalom élménye. Én azt mondom. Minél inkább egyedül vagyunk. o Miért használnak akkor sokan veszélyesebb szereket? Nem tudom. Amiket te mondasz. ˝ Mert a halál egyedül nehezebb. a fájdalom szubjektíve kevésbé fáj. akik már nagyon közel voltak a halálhoz. És mit jelent az. amíg meg nem haltak. hogy minél meggyötörtebb és összekavart az ember. Pl. Ha valami oka van annak. ˝ o id˝ nként kidobálta a hallgatókat az ablakon. amikor valakivel van. ami egy környezetbe kerül. Akinek ezt szednie kell. ahová mindenki eljut. és nagyon szorgalmasan gyujtötte az adatokat. annál inkább fáj. hogy mi kik is vagyunk a világban. Teréz anya Kalkuttában nem megmenteni akarja az utcán haldokló gyermekeket. hogyan rokonítható Timothy Leary gondolataihoz? Ahogy én tudom. és rengeteg morfiumot kaptak a fájdalom csillapítására. a cigaretta. És ok addig. mert miközben szedte az LSD-t és gyönyöru szép el˝ adásokat tartott. hogy úgy nézünk ki. Mert az LSD oda visz. o is csinált egy nagyon érdekes és bátor kísérletet. aki már rég˝ óta Amerikában él. a neurotikusoknak 25-30. O százával adta be az embereknek. mi is reagálo tunk rá. hogy az LSD odavigye. A normálisaknak 15-20 kellett. és sokuk nem búcsúzott el a családtagjaitól. hogy vigyázni kell. hogy ez nem egy kábítószer. hogy milyen ˝ élményeik voltak. Tehát nem kell félnie. Egy egészen más dimenzióban tudja és érzi. o Akkor is. az nem igaz. Akkortól nem kell az embernek attól félnie. hanem csak azt akarja. ˝ Szóval a legkevesebb. mint addig tetted. hogy bizonyos körülmények között nagyon fontos tanulmányozni. és együtt éreztek egymással. hogy ez o meg fogja váltani az emberiséget. Nem tudom. hogy meglássuk. hogy vendég jön. hogy az mennyire fontos az életünkben. hogy tulajdonképpen egyek vagyunk. 13 . De ez a környezet képes megbetegíteni is minket. ha egy szobában éppen egyedül van. Az LSD megmutatja. kábítószer lenne. ahol az embernek biztonságérzete van. Én ezt nem mondom. de aztán kissé felel˝ sségtelenül azt hitte. hogy az ember egyedül vegye be. Akik nem mentek át. És együtt voltak a gyilkosokkal tíz órán át. ezt más forrásokból is lehet tudni. akkor visszatértek a téveszméikhez. MA REGGEL azon a kérdésen gondolkodtam. De o a kísérletben a haldokló embereknek csak egyszer lehetett beadni egy 1000 milligrammos adagot.

de csak addig. mint az Isten. aki etikával foglalkozik. Ezért gyakran kérte erre a férjét. hogy nekem mit kell tennem a másikért. hogy megszülethess. De elfogadom azt cserébe. mert én már jóval korábban itt vol- tam. Isten azt mondja neki. akkor mindenki. és ˝ nem az enyém. azért harcolni kell. De ha egy másik valaki is kér t˝ lem valamit. De ha nem várja a gyereket. azt én nem tudom. O azt mondja. o hogy mindenét odaadja ennek a gyereknek. ˝ Lehet-e egy újszülöttet nem úgy fogadni. Ilyenkor csak azt lehetett csinálni. hogy én követelhetek bármit is valakit˝ l. amikor a kisgyerekének az arca az o arcába néz. akkor abban a pillanatban a szabadságom eltunik. hogy amikor a másik arca el˝ ttem van. Mert akkor meg kell osztanom a dolgokat. A kiindulási kérdés mindig az. hogy soha nem a közösség a kiindulási pont. Ez pedig az igazságtétel. Azt mondja o a sejtnek. hogy mi befolyásolja a dolgot. de nem teljes szívvel. Add tovább a szeretetet! De ne add vissza! Engem úgy szeress. akkor zsarnokoskodom. ami rögz˝ dik. aki él. Ha kell. ahogy én szeretlek téged. akkor az etika azt ˝ mondja. akkor ab˝ ban a pillanatban a n˝ spontán. hogy menjünk innen el. amikor a szemük találkozik. el vagyunk teo metve. hogy miért. amikor a másiknak rám szüksége van. ahogy másokat szeretsz! Mondd meg az anyádnak. ha úgy szereted majd azokat az embereket. hisz minden egyes sejt emlékezik o a dolgokra. Meg kell gondolni. akkor azok˝ nak az lesz a tapasztalatuk. és nagyon meg akartál születni. hanem add tovább! Hová helyezed te az embert? Akkor beszéljünk az etikáról. hogyan tudsz magaddal élni. hogy etikailag abban ˝ a pillanatban. mint amikor egy n˝ nek gyereke születik. hogy inkább ok legyenek hálásak ne˝ ked. mindent megpróbál leírni. Mondtam neki. Sok mitológiában is megvan ez az eltemetés. ha én odaadom mindenemet valakinek. A szabadság kimegy az ablakon. Elvált a férjét˝ l. De abban a pillanatban. hogy néha nagyon er˝ sen meg kell o a környezettel küzdeni. A kisgyerek arca a teljes emberi védtelenséget tükrözi. akkor az nem jelenti azt. Mindenkinek ki kell alakítania a saját etikáját. És ezért összehoztad egymással a szüleidet. Ha az anya immunrendszere még muködik akkor. hogy te o egy angyal voltál a mennyországban. aki masszírozta is. Tehát. akkor nekem mindenemet oda kell neki adni. ˝ amikor a sejt. Legyünk hálásak a szüleinknek? Nem kell a szül˝ knek hálásnak lenni. nem csak az idegrendszer egésze. és soha o többé nem volt fejfájása. az nem probléma. ahogy én szeretlek téged. hogy van-e valaki. hogy ne kérje. Tehát én már akkor is szerettelek. akkor az immunrendszer egy idegen testként kezel majd minket. O másképp képzeli a szabadságot. Párizsban ˝ él. De ekkor már szerez egy els˝ o élményt. Lewinas etikája szerintem pont olyan. akkor annak er˝ szakosan kell o partra szállnia az anyjában. addig szabad volt. Az életét is feláldozná érte. hogy nehogy megérkezzünk. nem tudatosan. Az az érdekes. hogy mit kell csinálnunk. az az én szeretetem kisugárzása. Az etika az mindig egyoldalú. figyeljen arra napközben. akkor a másiknak o a túsza leszek. és nézni. hogy legyen olyan. akinek minden nap fájt o a feje. hogy az ember mindenre figyel. hogy bemehetnek valahová. De ez a n˝ tudta. amíg egyedül vagyok. és azt mondja. Próbáltuk megtalálni. mint én téged. Azért. hogy úgy kell ot kezelni. Ha azt mondom. akkor egy következ˝ etikai problémával o o is szembesülni kell. Néha úgy érezte. hogy szívesen vár-e minket. leállítja a kritikus els˝ hét napra az immunrendszerét. örömmel látja és eltakarja. aki vonakodik. Évekig dolgoztunk együtt. az a fele˝ l˝ ség. népnél és egyénnél ugyanaz. és ha igen. Siennai Szent Katalin írt arról nagyon szépen. akkor csökken a fájdalom. Azt elfogadom. és az anyjuk várta oket. Tehát nem is tudod azt viszonozni. Mert amíg nem volt állapotos. Lehet. próbálja meg nem igénybe venni annak az embernek a munkáját vagy közremuködését. és ott tárt karokkal fogják oket fogadni. ha nekem o semmim sincs. És ne is próbáld. Egyedül meghalna. egy litván öregember. mert az ottani lét minden korban. hogy ez a n˝ lehet. mint egy kedves vendéget? Hát lehet! Amerikában a fogamzásoknak a 45 Amikor valamit teszünk. amikor nem fájt a feje. és én teremtettelek téged. és kér valamit. mintha abban a pillanatban az én életem véget érne. És amivel akkor meg kell küzdenem. Pszichológiailag egy anya.A legfontosabb kapcsolat a környezettel az. amikor bizonyos szituációkkal találkozol majd a világban. és védeni próbálja magát t˝ lünk. Ha valaki ad nekem. hogy mi teszi jobbá vagy rosszabbá. hogy allergiás o a vonakodásra. Ezért te engem soha úgy nem fogsz tudni szeretni. A mego születésünk el˝ tt. akik majd az utadba kerülnek. mint te. De ha valakinek valamib˝ l sok van. Mert ott kezd˝ dik az etika a száo o mára. És akik szerencsések voltak. akkor nincs jogom t˝ le semmit követelni. a felel˝ ség pedig o o bejön az ajtón. Mert o azt mondja. hogy nekem mit kell tennem. aki nagyon szívesen látja a gyerekét. hogy a férje vonakodva csinálta o ezt. akármilyen ember is legyen o. hogy elfogadja az embert. És ez a n˝ három hónap ˝ o alatt átszervezte az egész életét. bármilyen nehéz is. hogy mi korrelál valamivel. akkor meg kell halnom a másikért. miért nem csinálsz úgy. Mondd meg nekik. aki vonakodva tesz neki valami szívességet. amikor te még nem is voltál. Ha meglátjuk az újszülöttet a feln˝ tt o arcban. mintha én lennék az ˝ anyja. hogy te hálás legyél neki. hogy te nem tudsz úgy szeretni engem. mint ahogy mi beszélünk róla. megpróbál beépülni a méhlepényébe egy rövid vándorlás után. az én csecsem˝ m. És mindig emlékszik majd arra. Hogy a másiknak mit kell tennie értem. ha valaki nagyon er˝ sen o megmasszírozza a nyakizmát és a vállait. Lewinas azt mondja. hogy én szabad vagyok. hogy rajta keresztül az Isten hogyan beszél. azt megkapja. az az o problémája. amikor csak vonakodva csinálunk meg valamit. Miért csak a saját gyerekünkkel anyáskodunk? Ha az élet fontos. Amit ez a gyerek akar. o 14 . amit az egyik ember a másiknak adhat. vagy eltaszít magától. Dolgoztam egy n˝ vel. De abban a pillanatban. de ritkán. még sejt állapotban. Manuel Lewinas. és akkor rájöttem. A világon most az egyetlen érdekes filozófus. Tehát voltak eltérések. Mi az oka? Néha volt egy olyan nap. ami mi vagyunk. úgy érzi. Olyan. o o Az etikában az is érdekes. akkor az az egyik legnagyobb méreg. amikor valaki felém fordítja az arcát. ahogy én. Ami szeretet van benned. hogy gyere be. ˝ hogy azt mondjuk. Szerintem minden mitológia a méhen belüli életünk tükröz˝ o dése.

Az ˝ irigység. hanem csak áll ott. És más nem lehetsz. hogy mi az én etikám. a mohóságnak és az irigységnek. Egyáltalán nem illeszkednek be a test közösségébe. hogy minden tagja legyen kész arra. én inkább te akarok lenni. és én soha nem tudok odakerülni. az egy nagyon hamis közösség o o volt. és azt a valakit látom valaki mással. hogy valaki ott van. A kéro dés az. többet és többet. úgy van színpadi közösség is. És a mohóság egy egyénnek a min˝ sége. ahogy azt tenni kell. Hisz nem csak azok vagyunk. A valódi közösség úgy kezd˝ dik. hanem ok csak többen akar˝ ˝ nak lenni. hogy mohóság. Hogyan lehet úgy adni. ami többlet. Ha az anyának megszületik a második. aki azt mondta. E nélkül nincs valódi közösség. hogy mindenki kimondhassa az igazat. A féltékenységhez három ember kell. férfivá változom. akkor csak úgy ott áll. irigység és féltékenység. de ˝ az se azt kéri. hanem valaki másvalaki légy. Tehát egymásért teljesen felel˝ sek vagyunk. Az igazság vagy az igazságtalanság. és akkor addig birkózunk. De abban a pillanatban. hogy az én cseo csem˝ mnek mindent odaadok. mert senki nem mondhatta meg az igazat. úgy te vagy te. hogy rossz etikát öleltél magadhoz? Kétféleképpen is. vagy hogy a testéb˝ l adjon. Ha meglátjuk egymást egészünkben. hanem csak többet. Mert aki mohó. Ha nekem van egy kapcsolatom valakivel. és ez a két pont mindenkinek megvan. Fontos. A tejet a mellemb˝ l odaadom. amikor a gonosszal találkozik. És ha a jó nem akar gonosz lenni. Nekem szerencsém volt. rettenetesen fájdalmas lehet. akkor el kell futni a másik irányba. hogy birkózzon az igazságért. Ha az ember irigykedik valaki másra. egy harmadikkal. És akkor azt mondják az emberr˝ l. Annak az a lényege. és az sem egy olyan nagyon misztikus dolog. de ne rágd o le a mellem. hogy ezt megérezo zük egymásban. fio o o atalember. A féltékenységnek az a magja. és úgy kezd˝ dtem. Akkor nem adod oda mindenedet? Nem valószínu. amik csak egyre nagyobbak akarnak lenni. amit még egyikünk sem tudott a birkózás el˝ tt. akkor a szívünk könnyebben nyílik meg egymás felé. hogy voltam sejt. hogy amikor azon gondolkodtam. Ez a mohóság bluesa. Az embernek meg kell küzdenie az igazság fogalmával is. a harmadik. ülök a szobában és írok. hogy mi a szabadság. akkor biztos nagyon fontos volt az. a mohóságról. Ez vagyok én. Tehát ha van meg˝ rülés. hogy én kihagyva érzem magam va˝ lamib˝ l. A mohóság nekem a legszimpatikusabb. az a féltékenységnek o egy alacsony foka. Ha o egymás szemébe nézünk. serdül˝ . és láthatóan jól érzik magukat. hogy te ne legyél te. Mert a ráksejtek kapitalista sejtek. és aki a szemembe néz. az a féltékenység. annak még egy pillanat életereje sincs. El˝ ször is rájössz o 15 . Egyszer sokat gondolkodtam azon. és több és több területet akarnak meghódítani. Hacsak nem védi magát. az orült. mert bármit tenne. Csak a mohó kér. hogy nekem is maradjon? Az anya is addig szeret enni adni a csecsem˝ jének. és nekem o nem szabad velük lenni. o amíg nem harapja meg a mellét a kinöv˝ fogaival. O akart John Lennon o lenni. ami neki szükséges. Szerintem csak három dologból áll. egy pillanattal azel˝ tt. többet és többet akarnak. hát akkor a legkevesebb volt. hogy neki ne fájjon. A gonoszság az mindig egyfajta kombinációja három dolognak: a féltékenységnek. akkor az egy magasabb foka a féltékenységnek. Mondjuk egy bulin látom a barátn˝ met nevetni egy másik férfival. A gonoszság. Ez a mohóság. És nem lenne rettenetes. és kit utálnak. Ha ez nincs. és többet meg is teszünk egymásért. legalábbis még az elején az életet szereti. akkor te orült vagy. és nem is leszel. hogy amíg egyedül vagyok. akkor közösség sincs.Annak én vagyok az anyja. hogy én nem akarok én lenni. Nem az optimumot. akkor azt hallucinálja. hogy ki a kedvenc. hogy az élet utolsó pillanatában rájössz arra. A teológiában nagyon érdekes kérdés. ami nagyon jó. Van egy blues szám. amikor egy n˝ beo lép a szobába. a negyedik gyereke. és reméli. az irigység és a mohóság. az is gonosz lenne. Ahol ez nincs meg. aki ott van. Aki nem o akar önmaga lenni. Az ember megöli magát és a másikat is. akkor annak ez a jele. De ha többen voltatok testvérek egy csao ládban. De ha látom oket egy hálószobába be˝ menni és bezárkózni. Talán Karinthy Frigyes mondta. az láthatja ezt az egészet. amikor szembetalálkozol ezekkel? Ha szembetalálkozom valakivel. A másik fontos dolog egy közösségben. hogy mi a gonoszság. mert az egy kicsit. amire gondol. magzat. hogy vége van o az életemnek. aztán meg leszek öreg ember. csak mások o mesélnek err˝ l. az a mohóság betegsége. az csak egy színpadi közösség. egyáltalán nem érdekli oket a testnek az egészsége. aki ezeket érzi. hogy elképzeltem magamat a halálos ágyamon. hogy át o tudja látni az egész életét. Ok jól érzik magukat. és erre mindenki mást felel. és akkor inkább az haljon meg. Viszont a rák. most itt vagyok. Az irigység öl. o Az irigységhez két ember kell. akkor valahol újjászületik? Vagy pedig el kell osztania a dolgokat? Itt van az igazság kérdése. o És ha eszetekbe jut valami arról. mert én soha nem tudok odakerülni! Az irigység az halálos. akik most itt ülünk. az mindig a féltékenység. addig egy ember vagyok. hogy mennyit tud az ember adni anélkül. amit itt érzek. az irigységb˝ l ölte meg. de nem tudott. Hülyeség azt mondani. akkor nagyon hamar azon a o területen vagyunk. Dögöljön meg az. megláthatjuk abban a másiknak az egész életét. azt hogyan lehetett elosztani. Ez az irigység. akkor mondjátok el. hogy semmit nem tesz. akkor azt. hogy elpusztította John Lennont. Amikor úttör˝ voltam 1956 el˝ tt. És err˝ l azért beszélek. Hogy mi igazságos és mi igazságtalan. hogy amikor volt valami. az egy rettenetes dolog. Volt. mert nem akarja látni ezt. Aki lel˝ tte John o ˝ Lennont. Az etikával kapcsolatban még az jut eszembe. Ahogy van színpadi család. nem egy olyano ból. a címe „A több az jobb”. az csak többet akar. csecsem˝ . nem voltak testvéreim. hogy az o nektek hogyan van. hogy kér valamit. Én err˝ l nem tudok. Mert mi más lehetnél? Mint ˝ ahogy a csizma az csizma. az igazság és a felel˝ sség. Mit lehet ezzel tenni. a fogamzástól a halálig. és ha azt akarod. de a tiédnek semmit. hogy mit tesz a jó. mert amikor több o ember akar valamit t˝ lem. és én itt vagyok. Én egy hosszú valami vagyok. a legnehezebb probléma az volt. Hát már ez is egy szabadságvesztés. amíg mindketten rá nem jövünk egy olyan dologra. hogy a gonosz elmegy.

amikor a szüleimet és nagymamámat mind elszakították t˝ lem. Aztán azt mondta a n˝ nek. mert most itt vagyok. hogy milyen etikát ölelj magadhoz. És a másik is nagyon rossz lenne. hogy mit csináltál? Mit tettél? Mit tettél. és egy tisztásra értem. az Isten szólt hozzám. Ábrahám azt mondta. aki hozta a csomagot. miel˝ tt meghal. az annál inkább megtalál minket. hogy egy racionális folyamat. és mindennek vége volt ott. és o akkor beszélt nekem err˝ l. mi mindent tettél. hogyan viselkedünk. A legrosszabb találkozás a gonosszal az. És akkor hallottam a Jóisten hangját megint. És amikor negyven évvel kés˝ bb Budapesten voltam. itt lép be a pszichológia. András? És az az érdekes. Gyönyöru napsütés volt. Van egy olyan parancs is. akkor meg kell ölnöm. rám nézett. hogy manapság a gonoszt. Mert mi más lehetne az útmutató. Mert amikor kártyázol. Lassan jött. hogy ezt többé nem teszem. Ez nem biztos. akkor minden rendben lett volna. de itt nem volt semmilyen állvány. akkor miért bízta rám az egész Naprendszer jöv˝ jét? Pedig tudtam. Tehát nem tud jó lenni. mintha az o fia lennék. hogy Isten a legmagasabb hang. Mert ha az Isten mindenható. Mindent o tehetsz. vagy elviszem o ezt a gyereket és Auswitzba küldjük. hogy a szeret˝ m lesz. és valamilyen helyzetben valahogy viselkedem. és minden rendben van. Ami érdekes. megteszed-e ezt nekem. maga bújtat egy o zsidó kisgyereket. o Ha az Isten tudta ezt. Elfogadod apádtól. hogy utána ne érezzem rosszul magam. És úgy akart választani. Tehát csak egy probléma van. amikor valaki úgy érzi. nem valami gyilkos hang az elmében? Az egyik legnehezebb etikai és morális probléma pszichológiailag is az. Ez egy módja annak. A n˝ azt választotta. mint amit tettél. minden füstölt és lángolt. És err˝ l érdemes el˝ o gondolkodni. hogy honnan tudta azt Ábrahám. ez tényleg így o volt. mert eddig ez csak etika volt. Ott volt a Szaturnusz a gyuruivel. hogy ne öld meg a fiadat. hisz látjáo tok. Egy nyilas követte azt az embert. hogy milyen hülye voltál. Nem vagyok pszichotikus. De az érzések mások. oldalról egy meztelen n˝ jött felém. de ha a parancs még magasabb helyr˝ l jön. hogy tudom. egy 20-21 éves katolikus n˝ fogadott o o be Budapesten. ami üt mindent. mintha engem megöltek volna. mert valaki azt mondta. És mire visszanéztem. Mindjárt jövök vissza. Odafordultam és megöleltem. Maga egy csinos n˝ . és ott van a saját fia és én is. hogy honnan tudja az ember. hogy melyik parancs a fontosabb. ki fogja neked megmondani. hanem másoknál is. az olyan. hogy figyelj erre a mindenségre itt. miért csinálom. Az anyátokat kérdezzétek o meg. o Sokat gondolkodtam azon. Úgy akart választani. Vannak olyan parancsok is. amit nem lett volna szabad. és én így nem akarom magam érezni még egyszer. akkor ne kelljen az arcába köpnie. és nao gyon jó volt. és utána rettenetesen rosszul fogom érezni magam. Izsákot. Akármit csinálok. még sokat kell élni. ahogy az iskolában szokták mutatni. hogy ezt meg kell tenni. és hozzám ért. hogy valahogy eljutok egy olyan etikai rendszerhez. Éreztem a b˝ rét. A nagymamám ˝ küldött nekem Karácsonyra egy kis csomagot a gettóból. elfogadod anyádtól. kérdezte. akkor azt megöleli. hogy amikor a gonosz jön. Azt gondolta. hogy bármit is választ. és utána rettenetesen rosszul érzem magam. hogy tisztelhesse magát ez után is. hogy mi szerint élj? És mi van akkor. Én ezt akkor persze nem tudtam. hogy elpirultam. csak ne vedd le róla a szemedet. hogy én csak egy gyarló férfi vagyok. ˝ ha egy meztelen n˝ jön felé balról. hogy rájössz. Hogy különböz˝ helyzetekben úgy hatáo rozzak. és a többi bolygó is. ezt rátok bízom. Mert azt mondom. hogy két parancs közül a rosszabbikat választotta. O úgy gondolta. a Föld összeüt˝ között a Marssal. Két kisfiúval volt férfi nélkül. Nem buntudat volt. hogy ezt hogyan kell csinálni. mert ha ez nem csak nálam van így. ha ellenállok ennek o a kísértésnek. De talán próbára akart tenni. hogy sok dolgot nem tettél. akkor lehetséges. Hogy o nem pszichotikus. És ahogy néztem ezt az ˝ ˝ egészet. hogy ha rosszul viselkedünk. elfogadod a templomban. Pontosan úgy. Azt mondta. hogy ölje meg az egyetlen fiát. Az Isten talán meg is ölel. hogy aznap éjjel o nem aludt. De nekem ez inkább azt bizonyítja. hogy az nem morális. Ha valamit teszek. hogy mit választott. a gonoszságot nem tudjuk elkerülni. és minden ment szép csendesen. és teljesen elárasztott a szégyen. hogy sokkal több mindent tehettél volna az életben. Pszichodinamikailag ezt a történetet sokféle módon lehetne magyarázni. amik visznek mindent. o ˝ Úgy gondolkozott. és a ˝ tisztás kell˝ s közepén láttam a Napot és az összes többi o bolygót is. mert azt hitted. hogy a szégyenérzetet az kelti. Ábrahámot arra kérte az Isten. mondta neki. Majd reggel eljövök. de volt egy látomásom. hogy a legjobban úgy lehet kialakítani egy etikai rendszert. Nem könnyu kialakí˝ tani az embernek az etikai rendszerét. VOLT EGY LÁTOMÁSOM. de o abban a ˝ pillanatban eltunt. hogy amikor a tükörbe néz. Csak annyit kérek t˝ led. A lábujjamtól jött felfelé. 1943-ban. és ezt pár évvel kés˝ bb értettem meg. mert egy pillanatra el kell mennem. ami majd vigyáz rám. hanem szégyen. akkor van egy adu. akkor ne utáljuk meg magunkat. aki azt kérdezte. Ennek a n˝ nek ez egy o etikai dilemma volt. akkor utáljuk magunkat utána. aki. Mondtam. Mert a gondolkodással mindent meg lehet magyarázni. találo koztunk. hogy kevésbé köpne az arcába. hogy boldogan! És ahogy ott álltam és néztem. hogy jó. hogy a szeret˝ je lett annak a nyilasnak. annak mindig engedelmeskedni kell. és o válasszon a között. Egy erd˝ ben jártam. hogy legyek-e hálás ennek a n˝ nek? Hogyan leheo tek hálás neki? Mit tudok tenni? Hát semmit nem tudok ˝ tenni. hogy nem hallucinál. hogy ezen gondolkodni kell. csak ott lebegtek. Szóval negyven ˝ o évvel kés˝ bb megtudtam. mindig meg tudom magyarázni. hogy jössz. De egyféleképpen ez arra is utal. ha hibázol? Hogy lehet ezt eldönteni? Vannak olyan emberek. hogy az ember nagyon odafigyel a fájdalmára. ˝ Mert honnan tudja az ember. hogy az o férje most munkatáborban ˝ van. akik azt mondják. ha netán túléljük ezt a találkozást a gonosszal.arra. akkor o tudta. ha megcsalja a férjét. Úgy. mert a rend. hogy valóban az Isten beszél. akkor azt nem fogom még egyszer csinálni. hogy 16 . és ezért megfogadom. kio nyújtotta a kezét. hogy az egy hiba volt. mint a saját fájdalmam? Ha egy bizonyos módon élek. akkor mondja meg a választ. hogy o nemcsak én voltam hibás. Minél jobban kerüljük a gonoszt. akkor ez arra utal. és még sokszor kell a tükörbe o néznie.

velem ezt nem teheti. amit nem lett volna o neki szabad. Biológiailag. És nagyon könnyen megy a megszégyenítés. és rendben van. hogy ilyenkor megmondom neki. hogy tovább csi- 17 . amikor az ember elvörösödik. hogy te egy selejtes ember vagy. ha valakinek ez a n˝ iesség jele. Az egyik legjobb dolog abban. ha csak buntudatérzést keltek ˝ benne. hanem a helyzet az. hogy feln˝ ttem. Én nem akarom. mert ezzel megkérd˝ jelezem az emberi értékét is. Ha azt kérdezte volna. hogy én csak egy pici gyerek vagyok. hogy siettessék. Arról beszélek. ha így tesz próbára valakit. hogy ezt mondod. amit csak egy nagyobb gyerek tud teljesíteni. feldöntött egy pohár vizet. elnyeli a föld szégyenében. De akkor viszont legalább annyit tegyen meg. amikor mások várnak el túl sokat. hogy nézd. akkor választhat. hogy átnézd ezeket a könyveo ket. hogy nem megmondtam. És akkor a gyerek ment. Ezt nem lehet megcsinálni. Miért kell engem próbára tenni? És most már nem a vallásról beszélek. az egy jel azoknak. Kevés buddhista parancs van. hogy ha bárki úgy beszél majd hozzám. ha megmondom. de akkor sem mondtak neki semmit. hogy a o szégyenérzetnek az a kezdete. Ez a buddhistákra emlékeztet. itt van egy rongy. hogy két nap alatt elolvasom az egészet. mintha meg akarna szégyeníteni. láttam. ahogy ok nevelték a ˝ kisfiukat. és persze megint leesett. Ha ˝ ˝ a szül˝ azt mondja. O egy rettenetes Isten. Ismerek egy házaspárt. De ha azt mondom neki. hogy megmondom neki ezt vagy nem? Mert terápiában az történik. hogy nem. Ha börtönben van az ember. hogy most már engem soha senki nem fog siettetni. akik valamit akarnak t˝ le. Nekem ez nem segít. amíg meg nem nyugodott. hogy vigyázz a pohárra. Mert egy normális világban. akkor a rabszolgája maradok. a dolog el van intézve. ha olyan helyen dolgozom. mert még mindig megengedi másoknak. az egy megszégyenítés. aki még mindig gyerek ebb˝ l o o a szempontból. ha egy n˝ elpirul. akkor én csak úgy otthagyom azt. hogyan keletkezik a szégyenérzet. hogy elszégyelli magát. hogy sokkal jobb. akkor semmilyen szégyenérzete nem lesz. Az a baj. Azon sokkal könnyebben túl is teszi magát az ember. ˝ hogy ha szeretsz. akkor szégyelli magát. Egy kicsit esetleg buntudata ˝ lesz. hogy milyen gyerek o. hogy velem rosszul bánjanak. ha elhatároznátok. Hogy ez egy túlterhelés. Egyszer pár évvel ezel˝ tt pályáztam egy állásra. mekkora tócsa. hogy soha ne tölts id˝ t azzal. amelyekkel ezt kontrollálni lehet. o hogy nagyon boldog voltam. és töröld fel. Nem kell. hogy ismerem-e ennek és ennek az embernek a könyveit. És mindegy. akkor szerintem sokkal jobban éreznétek magatokat. mint ahogy én akartam. és azt mondtam volna neki. hogy vigyázz. hogy ezt többé nem engeditek meg senkinek. Azt mondom neki. amiben vagyok. hogy ne kakálj be. akkor azt mondja. és a gyerek nem tudja megcsinálni. Nem mondták. és feltörli a vizet. nem én vagyok hülye. Miért? Mert o nem érdekes. hogy megértsd a másikat. és másnak se. amikor egy szül˝ . mint amit a o o gyerek teljesíteni tud. és sokszor leesett. hogy o türelmes legyen senki iránt. az így próbálja meg kicsikarni a szeretetemet? Örülök. akkor nem kell. hol vannak azok az izmok. És aztán azt mondod. hogy csináld meg ezt fiam vagy láo nyom. Öt pszichoo lógus ült velem szemben egy asztalnál. hogy már megint ezt csináltad. hogy nem azért érzem rosszul magam. és nem olvastam ezeket a könyveket. akkor te továbbra is az o rabszolgája vagy. akkor azt mondom. Az egyik azt kérdezte. És erre a reakció a szé˝ gyenérzet lesz. az hüo lye. akit˝ l nem o lehet olyan dolgot elvárni. akkor mindent megteszel értem. mert rossz vagyok. Mert ha elfogadod. hányszor megmondtam már. hogy meg akarnak szégyeníteni. hogy menjen a fenébe. Ha pl. Aki megszégyenít. az a hatalmát akarja bizonyítani? Vagy ha megteszek valakinek valamit. ahol megszégyenítenek. aki megpróbálja megszégyeníteni. hogy ok istenek. aki kínoz. hogy elhatároztam. Sajnos igen. és az egyik az. amíg rá nem jöttem. Még az is jobb. hogy milyen ügyetlen vagy. az nem baj. az az üzenet. Nem kellett volna engem megszégyenítenie. Ismerek sok feln˝ ttet. mintha ezt az ember elfelejti. és kérdéseket tettek fel nekem. olvastam-e azokat. hogy mikor várt el valamit az apám t˝ lem. Itt hülyék a szül˝ k. aki jól reo o agál a gyerek szégyenére. Sok férfi a n˝ iesség jelének tekinti. És akkor azt mondtam neki. hogy kell azt csinálni.˝ az Isten egy rettenetes valaki. Mert okosabbnak kellett volna lennie. hogy a másik miért bánik veled rosszul. amikor a gyerek még azt sem tudja. Az anyám engem is sokszor megszégyenített. hogy neki miért kell engem így kezelnie. Mert szerintem az egyik legrosszabb dolog az volt gyerekkoromban. És még én is megszégyenítettem néha a kisfiamat. Ha velem valaki rosszul bánik. hogy ez túl sok. Mert ilyet mondani. hogy amikor rosszul érzi magát. hogy tudja. el tudok menni. hogy a másikat analizáld. és addig tartották. Elküldenek az állásomból. Ha nem mondom meg. hogy egy ilyen pozícióra pályázok. ha megértjük. hogy neki tudnia kellett volna. és akkor mi lesz? Kerülhetünk kényszerhelyzetbe. Mert amikor az ember feln˝ . én nem akarom megérteni. akkor azt mondom ezzel. Ha a gyerek kudarcot tapasztal. A gyerek azt hiszi. Vissza kellett gondolnom a saját életemre. hányszor beszélnek emberek úgy hozzátok. hogy ne pisilj be. Ennek pedig vége van. hogy mi lesz a vége. hogy úgy érezze. hogy ne kelljen ot ˝ otthagyni. Szaladgált fel és le a bútorokon. egy feln˝ tt többet vár el egy gyerekt˝ l. miért bánik velem rosszul. annak csak egy oka van. szaladt tovább. hogy micsoda gyerek vagy te. mert szerintem ez nagyon fontos. akkor semmit nem tud csinálni. hanem a szül˝ kr˝ l. És megint nem mondták. ˝ hogy én a rabszolgája vagyok ugyan. hanem amikor leesett és sírt. mert bekakál vagy bepisil. felvették az ölükbe. de értem. A másik jó dolog az volt. hogy mindig gyorsabban kellett mindent csinálni. hogy mennyi id˝ be telne. o Sajnos nagyon kevés olyan feln˝ tt és szül˝ van. Megtáo madom. hogy o azt mondja neked. akit soha nem állítottak meg. Soha ne o pazarolj id˝ t arra. hogy menjen a fenébe. hogy az apja és az anyja hülye. És kész. Akkor tudunk vigyázni egymásra és a gyerekeinkre. egy tao nár. az volt. Lehet figyelni a dolgokra. A gyerek nem tudja. hogy a másik miért bánik velem rosszul Ha elkezded megérteni. és hogy nem is akar tovább élni a szégyen miatt. hogy ok mindent tudnak. Pl. hogy ne szégyenítsük meg egymást. De ha elgondoljátok. ami egyik jele annak. Akkor azt mondta. o o Igen? Szerintem. mert azt hiszi. és ott hagytam az egészet. Mondtam. Mert pszichodinamikai szinten az Isten o o az apám.

És o akkor a harmadiknál el kell költöznöd. akkor a n˝ azt mondja. hogy miért vagy féltékeny. hogy azt csináljak az életemmel. és van egy pár barátom. És akkor azt mondta. hogy te semmit sem vállalsz fel. Hogy semmit ne mondjao nak. hazudsz. hogy ez a te bajod. hogy levágtam a kislány copfját. hogy féltékeny legyél. hogy a feleségem az ellenségem. hogy itt Magyarországon milyen gesztusok vannak. hogy valakinek hazudok. hogy a barát az valaki. hogy az a te órád. te pedig panaszkodsz. hogy kivel jössz. mit vetít erre a n˝ re. hogy megpróbálo jam kitalálni. mert az anyám olyan zsarnokként tartott engem. hogy nekem ebb˝ l o elég volt. Mert o azt hazudta nekem. de meg lehet próbálni. ami nem igaz. hogy nézd. akik az o anyjukat vetítik a n˝ re. És akkor utáltam az orromat. hogy én most tanulok. mint ˝ ahogy a férfiak hazudnak. hogy nem csak féltékeny. hogy az ember ne azt hallucinálja állandóan. nagyon o fájdalmas kapcsolatukat vetítik a n˝ re. ha a zsidók egyik képvisel˝ je elment volna o Hitlerhez. mert nem hisszük el. hogy na. Akkor az. Persze az igazgató felhívta. akkor az azt jelenti. és akkor nagyon sokat lehet tanulni. Tehát az ember azért hazudik. Azért. Ezért olyan fontos. hogy az o ˝ igazsága nem elég jó annak. aki az ember ellensége. Persze az ember kisgyerekként nem szaladhat el. mert tudtam. a végén semmit sem vállalsz fel. Nem tudom. Különben akkor már aláírod a szerz˝ dést. hogy a n˝ k az elhallgatással hazudnak. amikor valaki jár hozzám. akkor kész. Amikor azt mondtam. hogy neo künk olyan kapcsolatunk van. akkor annak nem o akarok hazudni. akkor azt mondták. hogy o jöjjön veled. akkor én azt mondom neki. Ez nem igaz. hogy még mindig gyerek. hogy sehova nem mehet el. gondoltam. és egy rövid pszichoanalízist csinált volna. amikor gyerek voltam? Azért. mert azt hiszed. kit küldesz magad helyett. akik egy másik. Ez is egy zsarolás. és valaki más közt történik. Hogy el fogok futni valakivel. Te csak felel˝ s vagy azért az óráért. ahol én kínozlak. akivel tényleg hosszú id˝ n át együtt akarok lenni. Az lehetne a definíciója a barátnak. Ha harmadszor megteszed ugyanezt. hogy elhallgatnak mindent. . hogy a másik elfogadja az o igazságát. na. aki féltékeny. Ha a férfi ennek ellenére féltékeny. amit akartam t˝ lük. fiam. Soha nem tudom. és közben megcsalja a férfit. ˝ Ha mindenhonnan elmész. Már így is. hogy az ember hazudik. ez egy. akkor rá kell jönnöm. ha teljes szívvel és oszintén elo ˝ határozza. Az ember pedig azért hazudik. amikor rájövök arra. És hát nagy balhé volt az iskolában. hívd meg azt az illet˝ t. akik a nem igazat mondják. és közben titokban az illet˝ o megcsalja a másikat. Ez egy érdekes különbség. akkor elvenné a szabadságomat. akkor nem leszek a rabszolgája. A hazugság nem csak azt mondani. csak úgy futtában. hogy o mindig ˝ ˝ tudja. egy család jön-e. és megmondta neki. vannak. túl puha. hogy hazudjon. Igen. hogy hazudtam neki. ahogy beszélek. soha o nem adnák oda. . És vannak. hogy ki jön. valakit. a mamám megkérdezte. az hülyeség. A mi kultúránkban erre vannak nevelve a n˝ k. hogy neked semmi okod nincs. ez egy kézimunka óra o volt. Szóval lehet az ellenségnek hazudni. hogy nem akarod. Tehát ha valakivel aka˝ rok élni vagy barátot akarok szerezni. Adrienne Rich amerikai költ˝ n˝ . két ember jön-e. És úgy lehet valakit bolonddá tenni. hogyha tovább csinálja. és így neo kem mindig nagyon érdekes a napom. ha valaki rosszul bánik veled. de nem kell elhinni. Akkor ˝ ki kell találnia. miért élek az ellenségemmel? És szerintem az nagyon érdekes. hogyha megmondom neki az igazat. akkor azt mondod neki. Te mindent ott o fogsz hagyni. hogy nem fog másokkal flörtölni. Gondolod. hogy megcsallak. és vége az egésznek. neked semmi okod nincs a féltékenységre. vagy ki kivel jön. nekem is ezt mondták. és szexuális kapcsolatba belemenni. és menj a fenébe. hogy mindent el kell turnie. akkor az analizálás helyett azt kell mondani. amíg meg nem halunk. Els˝ elemiben levágtam o a kislány copfját. mert tudtam. hogy csak úgy tudtam szabad lenni. Azért hazudunk. ami közte. hogy mi van az orrommal. amit én csinálni akarok. akkor a férfi jogosan féltékeny. de én akkor mutattam egy szépet. Ha ennek ellenére te féltékeny vagy. hogy úgy éljünk. ezt csináltad velem. a férfiak o pedig hamisat mondanak. aki nagyon sokat írt a o o hazugságról. mert azt hiszi. hogy azt. Nekem az a szabály. akinek az ember nem kell. hogy mondjuk te jársz hozzám egyszer egy héten. nagyon tisztán leírja. Hogy valaki mással fogok lefeküdni. És ezt csinálhatjuk addig. Legel˝ ször azért hazudtam. ez nem fog megtörténni. de akkor a n˝ nek o o a feladata. Ne legyél féltékeny arra. akkor soha többé nem beszélek veled. hogy én mikor hazudok. HA EGY FÉRFI féltékeny és szerencséje van. nem az enyém.nálja vagy nem. hogy az igazat elfogadja a másik. Aztán ˝ kés˝ bb azt mondta. bizonyos korlátok között. mi volt az iskolában? Mondom. azért hazudtam a lányoknak. hogy legalább otthon nem lesz balhé. Ez éppen olyan hazugság. amikor tizenhat-tizenhét éves voltam. az az o baja. és ok így hazudnak. hogy a madarak csiripelték. ha megmondanám az igazat. nem tudom egy ember jöne. bel˝ led soha nem lesz semmi. hanem hazugság az is. Azt mondja. Miért hazudunk? Miért kezdtem én hazudni. abban a pillanatban. akkor esetleg vége lett volna a szörnyuségeknek? Esetleg ˝ Hitler azt mondta volna. Az igazat megmondani annak. hogy igazat mondasz-e vagy hazudsz. és akkor én választhatok. és akkor úgy megnyomta. hogy f˝ leg n˝ k hao o zudnak úgy. hogy az ember nem mond semmit. Mert ha ezt mondja. túl puha. hogy miért nem mondta ezt nekem valaki? Szerintem nagyon optimista vagy. Ha még egyszer megteszi. mert nem hiszi el. Tudom. Az orrod mindig megmondja nekem. Aztán. ? Mutasd az orrodat! Nem tudtam. semmi. és elkezd olyan dolgokról beszélni. ha a férje zsarolja a féltékenységével. Ezt csak úgy tudja a n˝ megcsinálni. Amikor hazaértem. De még tizenöt éves koromban is hazudtam neki. hogy o tényleg tudja-e olvasni az én gon˝ dolataimat. 18 . De o nem mondta meg nekem az igazat. az az ember az ellenségem. aki el˝ ttem ült. azt hiszi. hogy ez kett˝ . de bolond is. hogy ett˝ l a perct˝ l fogva egy pillanatra se too o lerálja. Én o nem foglak megcsalni téged. és akkor meg kell kérdezni magamat. Az ember nem hazudik a barátjának. És ha a feleségemnek hazudok. hogy el fogsz veszíteni. de hát ahogy sétáltam haza. és nem kell megmondanod nekem. És akkor o utáltam a madarakat. hogy még mindig otthon van. akivel beszél. Szerintem. Akkor.

meg o mindenféle embereket. ami o o az eszembe jut. és Laing-el dolgoztam. nem a halált. hogy egy szégyenteljes helyzetben vagyok. o akkor nem tudom azt mondani neked. hogy jöjjenek be mind a ketten. felmerül a szégyenérzet. ha o o ˝ azt akarja. akkor már kiestem a kapcsolatból. hogy úgy maradjunk egymással kapcsolatban. hogy amikor valaki megmondja. aztán beszélgessünk. o Szerencsére jó a memóriám. amikor arra vigyázol. még miel˝ tt én segítséget kéo rek). 19 . mert ez egy nagyon o fontos téma. Az etika definíciója az. mit tudom én mit. mi err˝ l beszélgethetünk évekig. akkor úgy elkezdett ordítani rám. akik ezt mélyen érzik. akkor találjon valaki mást. de eddig soha senki huszonhat év alatt. Hogy nem. hogy valaki. addig. És néha azt mondom. És amikor a következ˝ szupervízió órámon ezt elo mondtam Laing-nek. hogy mi bajod van valakivel. hogy öngyilkos akar lenni. a kett˝ nk közt marad. vagy hármuk között. akkor tegye meg nekem azt a szívességet. akár szül˝ . Elmentem tehát egy n˝ nek a lakására. Mert engem nem zavar. hogy azért. én azt gondoltam. amir˝ l mi beszélünk. Amikor arra vigyázok. o vagy ezt meg akarja-e tenni. Hát. amíg meghal. elvállalom-e vagy nem. akár segít˝ . mert Kanadában a jegyzeteket egy ügyvéd el tudja intézni. de akkor meg vagyok nyuo godva. hogy ki mit csinál kinek. Ilyesmir˝ l nem lehet szabályokat felállítani. ami az enyém. én azt is megteszem. ha én ezt akarom csinálni. de akkor neki semmi köze hozzám. hogy csak na. hogy aki terapeuta. de legérdekesebb feladat. hogy persze. és az igazat mondom meg neki. NEM TUDOM. Amikor a segítésr˝ l gondolkozom. és soha nem kell megnézni. akikkel dolgozunk. És így semmi nyoma sem o marad. És a kett˝ jük közt általában ezt meg lehet o oldani. Tehát a legfontosabb az. hogy ez neo ˝ kem nagyon rosszul esne. akiknek segít azon a szégyenérzeten felül. várjon három hónapot. hogy a rend˝ rség o elkobozza azokat. hogy az embereket segítsük élni. hogy mi a ti problémátok. és o a terapeuta ˝ és én a páciens. nem vagy kapcsolatban vele. akkor még nem tudo tam. amit mi itt beszélünk. mert mi azért vagyunk. az rendben van. Ha valóban meg akarja tenni. hogy mit kell tenni. hülyeség! Ilyen esetben azt mondom. a rend˝ rséget. hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni. aki segítsen neki. És hát ez huszonöt évvel ezel˝ tt volt. mir˝ l beszélgettünk. csak csináljam. és valaki azt mondja nekem. hogy senki nem fog megtudni semmit arról. mint terapeuta. hogy valaki veszélyes másokra vagy önmagára. Abban a pillanatban. hogy én azt tudjam mondani neked. Hogy ez o így legyen. Szerintem azok a legjobb terapeuták. hogy ugye ˝ vele maradok addig. és azt mondta. azt nem csinálom. Nem lehet az igazságot úgy megnöveszteni két ember közt. Laing úgy tanított el˝ ször. az az életet szolgálja. amikor belépek. amivel foglalkozni kell. akkor a probléma az. Ami nekem a legfontosabb a terápiában. és akkor kiderül. de én. leülök. Ha nekem valaki arról beszél. Még ha egy pszichoterapeuta o rendel˝ jébe megyek is el. hogy mino den órát megfizetek. Ezért nem jó másoknak a moralitása szerint menni. egyáltalán. hogy amikor én elmegyek segítségért valakihez (ami még a jobbik eset. A pszichológusoknak az egyesülete hasonló módon követeli. hogy err˝ l csak beszélgetünk. hogyha állandóan attól félsz. akkor nagyon oda kell figyelni. hogy dolgozzak vele. akkor hagyjon ki engem ebb˝ l. amíg o meghal. hogyha valaki úgy véli. de adjon egy-két napot. és ilyet nem lehet szupervízióban csinálni. aki velem dolgozik. akkor értesíteni kell. az els˝ dolog. Csak úgy tudom azt biztosítani. hogy ez mir˝ l szól. amikor állandóan arról beszélsz. hogy mindenféleképpen. hogy azt mondtam neki. akit hozol. Mert miért nem én ülök a másik székében? Ezért kell a segít˝ nek nagyon vio gyáznia arra. o Ha az egészségügyben dolgozom. hogy beszélek egy fél órát. az hogy teljesen bizalmi helyzet legyen. akkor hazudtam. hát ez hogy lenne. ránézek. és úgy tíz-tizenöt perc beszélo getés után megfogta a kezemet. ami nem teszi nehezebbé azoknak az embereknek a helyzetét. Mit gondolsz az euthanáziáról? Amikor Londonban voltam. akkor már nem a másikról gondolkozol. De azért annyit tudtam. abban a pillanatban. És ezen lehet nevetni. hogy jó. akkor azt be kell jelentenem. De abban mi nem segítünk. hogy te bármit mondasz nekem. hogy mi lesz. Ezért nem jó másnak is dolgozni. vagy ki mit csinál kivel. Tehát ha annak a lehet˝ sége megvan. csak az én fejemben. Például az o etika is olyan. És olyankor. hogy ne szégyenítse meg azokat. Err˝ l lehet oszintén o ˝ beszélni. hanem zsarnokság. akkor megkérdezem. az az o ˝ dolga. hogyha valaki segíteni akar valakinek meghalni. az már nem etika. hogy valamit mondasz. És éveket el lehetne tölteni annak az analizálásával. mert az elmúlt öt évben a hátad mögött a feleséged megcsalt. O most meg akarja ˝ ölni magát. soha senki nem ölte meg magát a praxisomban. és akarom ezt csinálni. és ne ölje meg magát három kilométeres körzetben a házamtól. hogy kiküldött olyan o emberek lakásaira. mi a legfontosabb. vagy terapeuta vagyok. hogy arról beszéljünk. személyesen is. hogy hát miért vagy féltékeny. ha ez nem tudatos. hogy valamit is rosszallok abban. hogy vagyunk egymással. terapeuták. én ezt senkinek nem fogom elmondani. hogy soha semmiféle jegyzetet nem tartok. akkor én azt csinálom. és el is határoztam. és nem pedig arról. vagy ha eltitkolom. hogy a szégyenérzéssel kapcsolatos dolgokat ne mell˝ zzük. És ez nagyon tisztázta az én gondolataimban. tehát a kapcsolatról szól. A o o legnehezebb. hogy öngyilkos akar lenni. akkor is. akkor elküldött engem egy régi pácienséhez. amikor valaki segíteni akar nekem. Nulla jegyzet. hogy mit mond a törvény arról. de mégis az lesz. hogy én ne kerüljek bajba. csak maradjak vele. mert sokkal fontosabb az. és mondtam. hogy fejezze be a terápiát. ahol éppen krízis volt. hogy err˝ l beszélgetni akar. a rosszabbik az.Az jön. Nem vagyok egy tradicionális pszichoanalitikus. Én megmondom oszintén. meg mindenképp rossz volna. Ha valaki meg akar halni. Ha neki segítség kell. nem azt. és akkor én azt megmondom valaki másnak. Tehát amikor egymást segítjük. hogyha valóban meg akarja ölni magát. hogy ezen majd gondolkozom. ha soha semmi nyoma nem marad annak. én tudom. Nagyon érdekes konfigurációk jönnek be a rendel˝ mbe. az megöli magát. ami a helyzettel együtt jár. és akkor majd megmondom neki. amir˝ l beszélnünk o kellene. Mert tisztán látom. egy pszichoanalitikus nem tudna ezzel megbirkózni.

akkor megvádolhatnátok azzal. csak három dolog jut eszembe. de az élet és a munka nem választható el. akkor inkább hagyjuk abba. vagy te kit bántottál. hogy mi a baj. akkor szerintem találjatok más munkát. Akkor minek üljek ott? Ha nem tudok valakivel úgy együtt lenni. azt mondják. hogy mit csináljunk. és panaszkodtak. vagy valaki azt mondta. ˝ ez a legtöbb. aminek ne lenne jó és rossz hatása egyszerre. akkor jó. találjátok meg az önbizalmatokat. a valóság a problémád körül. hogy segítsen. az véletlen volt". de nem élvezitek a munkátokat. És ezt hogy csi˝ nálom én? Én úgy gondolkozom arról. azt a saját tapasztalataitokból tanuljátok meg". ˝ Nagyon gyakran kerül a gyerek olyan helyzetbe. és amit meg lehet tanulni. Még egyszer. és azoknak a lelkének sem. hogy egy ember. amit mondok. hogy bátorítjuk egymást. Szerintem nem sok. akkor segíteni tudok azzal. hogy azt kell csinálni. akiknek nincsenek barátaik. és ez nagyon gyakran valóban segít. ahogy segíthetünk. így aztán szégyellniük sem kell magukat. aztán kérdezte t˝ lem. itt maradhatnál. Ezt megtehetjük egymásnak. azt mondták. hogy hányszor akarjátok ezt megtenni azokkal. hogy megbeszéljük. hogy igaza van. lehet. hogy az elmebajok 90 százaléka abból ered. nélkülem is jól meg tudjátok csinálni. hogy gyakran kerülünk olyan helyzetbe. Ha otthontalanok vagyunk. Angolul a biztatás „encourage”. használjátok a saját fényeteket. hogy az nekem érdekes legyen. de nem tudja egészen. Különben nem jó a ti lelketeknek sem. és inkább abbahagyja. aminek nem az a lényege. amivel segíthetjük egymást. hogy mit csináljak vele: elkerüljem. ha nem mentek valahova máshová. akkor várunk valamire. hanem valóban nézd meg. vagy a barátom. Nekem csak egy életem van. amit egy ember segíthet egy másik embernek? Ezen már sokat gondolkoztam. hanem mindig valaki valamit csinál valakivel vagy valakinek. amikor fedélre van szükségünk. az életem nem ezen a munkán kívül van. hogy ez a Krishnamurti mennyit segített más embereknek. megverjem. Na most. hogy én is el tudjam mondani másoknak. olyan cselekvés nincs. meg az történt". azt nem tudom. akkor nem jó. és jól érzem magam. Mert soha semmi nem történik. és milyen fantasztikus ember. és védjen meg t˝ le. Ebb˝ l pedig arra o lehet következtetni. hogy a Lipótra kerülök. Tehát te segíthetsz nekem azzal. vagy megkérjek valakit. Az úgynevezett Karma-jógában. hogy "ez történt. bántott engem. most itthagysz minket. hogy azt tegyük. és bátorítani. Szerintem ez is nagyon fontos: ha a segítés a szégyennel kapcsolatos. hogy X. o mit mondott Buddha a tanítványainak. Ez nagyon segít. nem másoktól. miel˝ tt meghalt. hogy segítjük oket. és meghallgatlak. akkor a legjobb úgy segíteni az embereknek. ne halj meg. hanem az. ahol felfedezte. vagy hogy meg tudja-e csinálni. aki beszélget velem. hogy "ne azt mondd. Na most. élvezem a kapcsolatot. ha unalmas. Y. Az a jó terapeuta. Mi az a legtöbb. hogy "mindannyian legyetek a saját lámpásaitok. ez a ti életetek is. Például. de én soha senkit nem segítettem megfontolással vagy akarattal. Ez a demisztifikáció. hülyék vagytok. o Mondtam. A Buddha a halála el˝ tt tehát bátorította a tao nítványait. hogy a feln˝ ttek biztaso sák. Azt állítom. mi az igazság. vagy nem is olvastam. és én leülök veled. hogy az a fontos. hogy ne unatkozzak. vagy úgy éreznétek. akik elvesztették a bizalmukat. azt önmaguktól tanulják meg. Arra is gondoltam. amit csinálhatunk. hogy lássatok. és aztán o kit bán˝ tott". aki egy amerikai egyetemen tanul most. ez az életem. hogy éppen megpróbálna valamit. akkor nekem úgy tunik. Nekem a legfontosabb. hogy megterheltelek titeket a bolondságaimmal. hogy ha neked van egy problémád. ha segítettem valakin. amíg van még egy-két ember. A lányomat látogattam meg egy pár hónapja. A gyerekeknek f˝ leg másfél és hat éves koruk között o óriási szükségük van arra. mert ha unatkozunk. hogy nincs rá szükségük. hogy ne tegyük az emberek életét rosszabbá a saját tevékenységünkkel. és ha ti nem is tudjátok. Ilyen helyzetben fontos. mindannyian rosszabbul éreznétek magatokat. az nagyon kellemetlen. Amikor már nincsenek barátaim. amennyire lehet. a szívüket is elvesztették. ha nem. hogy megszegtem a hippokratészi eskümet. mikor egy Krishnamurti nevu ember vacsorá˝ zott Aldous Huxley-val és másokkal és Huxley felesége mondta az asztalnál. akikkel együtt dolgoztok. Na most. Most itt élek veletek együtt. Mert amikor úgy mondjuk el egymásnak. mert így tudjuk meg. hogy ne is tudjuk. ha akarnál. elfelejtettem. azt mondta. Én már 30 éve dolgozom emberekkel. Tehát akármilyen jót akar az ember. amikor páciensekkel vagyok. ha azt mondod. és ezért kaptok pénzt. hogy segítsünk másokon. Az egyik az. hogy megtudjuk. mi az igazság. de ilyet lehet tenni. Tehát ha az életemet töltöm emberekkel. az szerintem az. akkor mondjátok meg. amit el kell végeznetek. Szóval a tanítványai nagyon sírtak. de csak ezeket tudom. itt leszünk egyedül. hogy nem tudom. hogy kell. Akkor Krishnamurti azt válaszolta: "Asszonyom. És mire vár az ember? A halálra. ahogy most beszélek veletek. akármilyen segít˝ is. tehát azok. hogy a szüleik bátorítsák oket. Ha kiderül. hogy lehet máshogy is segíteni. csak ezt a három dolgot tudja megtenni: szállást o adni. és egy ember meghívhat egy másikat az otthonába. ne menj el. mert amit meg lehet tanulni. mint az elején. hogy mi van. hogy én jól érezzem magam. hogy hálásak legyenek érte. akikkel dolgoztok. hogy tudom-e. és akkor nem is kell. amikor valakivel együtt vagyok. És a Buddha azt mondta (és ez fontos. Mert tulajdonképpen ki kerül a Lipótra? Én biztos nem kerülnék a Lipótra. hogy az embernek nincs otthona. ha abban a munkában. Szász Tamás egyszer azt mondta. a „cour” szívet is jelent. o A harmadik dolog. amit most együtt töltünk. hogy mi történt. segíteni átlátni a problémán. és akár- 20 . akkor legalább tudom. ami egy több ezer éves kínai tradíció. nem tudjuk. Tehát ha ezután a másfél óra után.Az orvosoknak a világon mindenütt a hippokratészi esküt kell letenniük. mert ezek voltak az utolsó szavai). ha ti azt hiszitek. nincs rám szükségetek. A másik. hogy elmondom nektek azt a történetet. ha kapok érte pénzt. lehet. hogy ki bántott téged. aki valóban jól tudja érezni magát olyan emberekkel. amit akarunk. akkor már bajban vagyunk. mert törvény van rá. mi is történik tulajdonképpen. rosszat fog csinálni.

hanem politikáról és etikáról. csak ugyanazt a hibát nem szeretem többször elkövetni.. amir˝ l a térkép szól. akkor sok mindent megtudnék. angolul azt mondják. inkább nem. Egy antropológus barátom azt is mondta. hogy mi a probléma. Én azt mondom magamnak ilyenkor. Lehet. mert én még most is megengedem magamnak. Minden családban. mint azt mondani. hogy ez minden családban így van. mert így el˝ bb a saját tapasztalataimból tudtam meg azt. akikkel dolgoztam (volt anya. de ezt mind-mind meg lehet el˝ zni o szerintem azzal. akkor egész más a helyzet. az csak a saját családja és a saját kultúrája. és megkérdezném a papától. akkor nem szabad elhinnem. hogy egy olyan állást kaptam. annál rosszabb lesz az eredmény. hogy kimegyek. De ha nem is laknék velük. hogy ok jöjjenek hozzám. hogy az ember tudja. De ha mondjuk 2-3 napig együtt élnék ve- lük. és ahogy mentem. akit segítünk. ha én ˝ megyek el a család házába. Az els˝ dolog amit megtanulo tam. kinek dolgozik. És akkor rájöttem. hogy ez minimális 21 . "az út a pokolba jó szándékkal van kikövezve". hogy az. hogy ez mindenütt így van? Azt mondta. És sajnos ugyanez van a terápiákban a segít˝ kkel. és rájöttem egy érdekes dologra. A n˝ ordított. hogy mások fölött legyen hatalma. akkor o egész biztos másfélét fog mondani. saját magamnak kell megfogalmaznom. Mert mostanában az ember mindig térképet kap el˝ bb. mert a hibákból rengeteget lehet tanulni. hogy beszéljek vele úgy. hogy okosak vagy buták. és ha mondjuk elmegyek sétálni az id˝ o sebb fiúval.. ABBAN A SZOBÁBAN. az asztal el˝ tt. akkor én ezt nem engedtem meg. így gondolkozom. arról.. aki kiabált egy kis három éves gyerekre. és nem arra. hogy két évig dolgoztam anélkül. hogy hányan alszanak egy szobában. És tulajdonképpen minden helyzetben két nagy probléma van. Az egyik. valami jó felé megy. az nem a tényekr˝ l szól. aki már több éve o dolgozott. Az nagyon fontos. hogy mi a probléma. akik nekem fizetnek. gondoltam. amit elhiszek magamban. o Nagyon nehéz tisztán látni. Sokkal többet megtudok. Gondoltam. hogy ez a probléma és gyere ki. mint az apámmal. Mert ha én mondjuk azt hiszem. de meguntam. pl. mert anyámmal sokkal intimebb volt a kapcsolatom. és a házban aludnék. hogy egyetértetek-e. hogy hibákat csináljak. szerintem nem nekik akar segíteni. mert minél inkább jót akarunk tenni. Ezt azért fontos tudni. hogy a pszichoterápia. o viszont én úgy akartam beszélni vele. Például az én családomban. ˝ hogy nem. és beszélek a mamával egy kicsit. hogy o milyen gyerekekkel és családokkal együtt lenni. aki o írta. aki engem meghív. hogyan segítsük egymást úgy. És azt is megtanultam. nem szégyelli-e magát. Tehát klinikumból nem tanultam semmit. Szerintem sokkal jobb o volt. Tehát amit az irodalomban lehet olvasni. És persze ilyen. ahol dolgozom. hogyha vége van.. hogy ez valóban így volt. hogy az antropológiai világirodalom 90 százaléka szemét. ha te a saját családoddal nem végeztél. aki t˝ le o kb. két-három gyerek). hogy te gyere ide. hogy tanulnak a gyerekek beszélni. mint a politika vagy az etika. és valaki azt mondja. hogy o élnek. nem dolgoztad át azokat a problémákat. hogy ne szégyenítsem meg. akiknek a problémájuk van. hanem inkább olyan. mint ha azt gondolom. és megkérdezném a gyereket. az egy másik történet. és utána o megy oda. hogy 30 éves munkálkodás után ez az.. hogy azoknak dolgozom. és veszekedtem az apával. hogy egyre több hatalma legyen annak. hogy te hol alszol. és mind a ketten egyre feldúltabbak voltak. mintha ok jönnének az iro˝ dámba. Ennek ellenére nagy szerencse volt. mikor megérkezik. úgy 5-6 óra után én mindig nagyon jóban voltam az anyával. intelligenciateszteket. ki a kliens. akkor minden családban a te családodat fogod látni. amik a te családodban voltak. hogy azoknak dolgozom. segíts nekünk. apa. és ha látnám. hogy az én fiamnak meg lányomnak nagyon jó lesz. van egy ablak. Na most. a másik. csak elo o mondom. milyen az életük. el˝ ször matematikus voltam. akivel beszéltem. Nagyon gyakran arra is rájöttem. hogy ez a probléma. vagy megmondják nekik. a gyerek o visszaordított. lehet. Így nagyon jól meg tudja az ember oldani a saját problémáit más családokon keresztül. o ahol írok. és az apámmal soha nem tudtam veszekedni. mit csinálok. vagy még rosszabb helyzetekben az ember soha nem tudja. és ez így ment. és nem érzi-e úgy. És megkérdezném a mamától. de amit lát. hogy megszégyenítettem. ahogy akarja. hogy semmir˝ l nem akarlak meggy˝ zni benneteket. és mikor jön haza a papa. hogy ja. És még annyit akarok mondani.milyen rosszat tesz. hanem valaki másnak fogja odaadni az eredményeket. ˝ És végül is. hogy én hogy látom. Nem tudom. ha nem mennék oda. és az utcán megláttam egy asszonyt. a segítés nem olyan tudomány. hogy gyere ide. aki "segíteni" akar a fiamnak és a lányomnak. Mindenki azt fogja hinni. még egy az ilyen helyzetek etikájáról. de valószínubb. Ez mindig egy lehet˝ ség. amit máshogy nem. kérem szépen. ahol a probléma van. ha ok jönnek ˝ a rendel˝ mbe. hogy ne bántsuk egymást. hanem arról. esetleg meghívnának vacsorázni. leír mindent. hogy hát nem érdekes. 15 méterre állt. csak két órára mennék oda. és most mondjátok.. és hogy ugat-e a kutya. amikor mindenféle pszichológiai teszteket akartak csinálni a gyerekeimen. ami most eszembe jutott. És ezt soha nem tudnám meg. és o gyorsan átképeztem magam pszichológusnak. Aztán elmentem egy id˝ sebb terapeutához. minthogy megtanítottak volna rá térkép szerint. hogy azt mondom. hogy amikor a telefon csöng. A diplomamunkámat a nyelv pszichológiájából írtam. és mondtam neki. mindennek van valami értelme. mert mire fogják felhasználni az eredményt? És az. de akkor veszekedtem a mások apjával. Hát ennyit mondok. ha én megyek oda. az. hogy a magyarban van-e ilyen mondás. hogy mi a helyzet ott. hogy sokkal jobb. ahová minket meghívnak. Miel˝ tt 30 évvel ezel˝ tt elkezdtem volna családokkal o o dolgozni. az valóban tudja. Ezt azért mondom el. hogy a saját életét úgy élje. hogy mi a probléma. de nem klinikainak. de akkor soha nem fogom megtudni. hogy kényelmesebb nekem. mert a legtöbb antropológus elmegy a világ egy eldugott szegletébe és nagyon figyel. hogy tudtam volna. hogy ki mit csinál kivel és milyen helyzetben. Tehát nem tudományról van itt szó. hanem arra. mások fognak elhatározni ezt meg azt. mint a matematika vagy a fizika. És szerintem ez igaz. És észrevettem. és hogy a nyelvtannak milyen pszichológiai alapjai vannak. ahol gyerekekkel és családokkal tudtam dolgozni.

hogy ki vagyok és megmutatom magam. de ilyenkor kimondják. hogy ˝ odamenjen. hogy o jöjjön ide anélkül. így tud láthatóvá válni. és lehet. amire csak gondolnak. hogy egy embernek (aki éppen én vagyok). hogy ˝ ok azt higgyék. és megmondom neki. és láttam ezt. ha valaki szereti ot. o és azt kell mondani nekik. én nem leszek láthatatlan. akik a legközelebb állnak hozzám. Nem mono ˝ dom. hogy férfiakkal érezze jól magát. Hogy mit teszek azokkal. hogy ennek semmi értelme nem lenne. és az jutott eszembe ott. ha az gonosz. tehát akkor cél vagyok. de nem tudtam ezt nem hallani és látni. az láthatatlan. hogy ne olyan dolgokkal segítsük az embereket. ha elmondaná amit akar. és szociális gondozónak kellett beavatkozni a családba. ami el˝ tt amit csak gondoltao tok. Ez egy rettenetes dolog arra rájönni. akit ok szeretnek. hogy ne arra figyelj. hogyan lehetne az. o mert erre kell figyelni. amikor feln˝ ttekkel dolgozom. hogy nem szabad mindent kio mondani. mert amikor gyerekek voltak. Mert csak úgy tudja ez a o n˝ megszeretni önmagát. hogy való˝ ban rettenetesen rosszul érezze magát. és bizonyos helyzetekben kékrezöldre veri a gyereket. és nem mondtam. felvette a karjába. ha nem irányítják. Tehát azok. merre irányul a figyelmük. nem ˝ volt felelet. oda kell visszamenni. hogy egyre több olyan dolgot adnánk nekik. ami érdekli oket. Az anya azt mondta. önmagukat is bántják. Az egyik az. de ha az ember ezt a gyulöletet kifejezi. hogy a kicsi még nem tudja megengedni magának azt. hogy az a gyerek. vagy ˝ az nem én vagyok. hogy mi van benne. Tehát aki nem mondja meg. Na. amikor valamit mondani akartam. hogy ne legyenek oszinték és ne legyenek önma˝ guk. hogy valójában azt szeretik. hogy ebben a helyzetben o. Ilyenkor lehet. aki éppen mondana valamit. Az egyetlen dolog. ha nem szólnak semmit. Amikor visszamentem. Tulajdonképpen egy máo sik helyzet is van. és az ember rettenetesen egyedül érzi magát. a nagy. onnan láttam. milyen hülyének és marhának hívom önmagamat. ha odafigyelnénk arra. annál jobban fogja verni. De akkor miért legyek ott? Azért. akik a legközelebb állnak hozzám. hogy én nem az vagyok. vagy nem erre kell figyelni. hogy nem volt rám nagyon dühös a n˝ . mert amikor én elmondom. mert csak így tudja az ember megmutatni magát. Azt hiszem. 22 . azon sem tudok változtatni. nehogy rájöjjenek arra.. és elmentek. A kérdés az volt. és megengednénk nekik. Hát így egy kicsit beszélgettünk. egy 2-3 éves gyerek mindent elmond. hogy az viszont paradox helyzet. akik gyereket vernek. hogy volt egy olyan pont. Tehát ha tovább megyünk. hogy figyeljék meg. és nem tudom. akkor ahogy a másik ismét ˝ egyedül lesz a gyerekkel. és úgy látszott. és ilyenkor mit lehet csinálni? Paracelsus kb. Amikor egy anya. hogy szeretnek? De nem szeretnek. Azok. mindent elmondhassanak. mert mindig színpadon érzi magát. amikor a szül˝ k vagy a tanítók azt mondják. ha nem árultam volna el magam azért. hogy megszégyenítem. hogy nagyon sok feleletet adnak olyan kérdésekre. mi a kiút. Ez nagyon szomorú dolog. kimondtátok. hogy mi érdekli a gyerekeket. most mondhatjuk. hogy nem szeretné ezt tenni. tehát a szeretteimmel. akkor senki nem tud szeretni sem. hogy ki is lennék ako kor. hogy önmaguk maradnának. akinek ez a n˝ szimpatikus. Nagyon hamar megtanulják a gyerekek. De hosszú távon inkább egy olyan embert kellene találni. Persze az els˝ impulzusom az o volt. hogy o ˝ olyan nagy. de abban a pillanatban. hogy én minél szeretetteljesebb körülményeket tudok szervezni az asszonynak. mondjon igent még akkor is. és azt próbálják meg. az olyan konfliktusokat generálhat. ahol én ültem. hogy jobb. már rájött.. ˝ Néhányszor az életemben olyan n˝ kkel kellett dolo goznom. amit aztán nem tudok kezelni. amiket o fel sem tett. és bátorítanánk oket. És ilyenkor azért kell csendben maradnom. hogy mire kell figyelniük. Az egész iskola jobb lenne. és mondtam neki. És ha ezt a szerepet eljátsszuk. nagyon nehéz rájönni. Emlékezzetek vissza. oket is bántották. ˝ Csak arra kell vigyázni. akkor már arra tanítjuk a gyerekeket. és annál kevésbé verte a gyereket. Egy ilyen paradox szituáció volt. Például a fiam egyszer azt mondta. Na most. Na és ez könnyu eset volt. hogy beszélek önmagammal. amikor gondolkodom magamról. Nagyon gyako ran. le akarnak l˝ ni. mindent kimondanak. Ez a Láthatatlan Ember. oda akarnak visszamenni. ha az gonosz. akkor szerintem a gyerekek úgy ˝ n˝ nének fel. hogy mire figyelnek a gyerekek. hogy ha igen van az ember szívében. a nagy baj ott keletkezik. akinek ok szeret˝ nének. És amikor az ember már feln˝ tt. és nem mondanánk nekik. mert minél rosszabbul érezné magát. de nem teszi. De azt már tudtam. A saját fájdalmunkra nem akarunk emlékezni. és ha nem van az ember szívében. minél több szeretet kapott. de én mélyen magamban tudom. aki otthagyja a csecsem˝ jét majdo nem meghalni azért. hogy ˝ énvelem ki mit tett a múltban. hogy általában az ember gyulö˝ letet érez azok iránt. Ha odafigyelnénk arra. az a kezdete minden fájdalomnak. akkor mondjon nemet még akkor is. de nem tudja magát fékezni. És hogy kerülhetne le onnan? Kivel beszélgethetne önmagaként? És elmondják. és nagyon rossz a viszonya önmagával. hogy hagyja abba. annál jobban verné a gyereket. meg kell védeni a gyereket. hogy legyek. mint mikor még gyerekek voltak. hogy engem szeretnek. akkor az színház. csak akkor lehet szeretni is engem. de erre kell törekedni. és a gyerek olyan pici. Mert ha nem mutatom meg magam. hogy o odament a kisgyerekhez. az derül ki. hogy könnyu találni ilyet. hanem rettenetesen ˝ érzi magát. de azokra. két nagy baj van. amikor gyerekek voltatok. amikor mások látnak. inkább másoknak okozunk fájdalmat. hogy jó. És persze akkor meg kell menteni. hogy azt mondják. hogy milyen rossz mindig színpadon lenni. amiket kérdezett. És lehet. meg tudná engedni magának. Ha figyeltek a gyerekekre. hogy én hogy bánok magammal. és ˝ abban segítenénk. még miel˝ tt rájöttek arra. És ha ilyen embereknek akarunk segíteni. Az a pillanat. annál jobban tudta szeretni önmagát. hogy az a feln˝ tt nem akarja tudni. és soha többé ne csinálja. az a baj az iskolával. 600 évvel ezel˝ tt azt o mondta. ami nekik még nem jutott eszükbe. akkor arra kell nagyon odafigyelni. de meggondoltam. azon nem tudok változtatni. mert mások azt mondták. úgy bánok önmagammal és azokkal. hogy bocsásson meg.legyen. akik nagyon keményen verték a gyereküket. Rájöttem arra. hogy ahogy velem bántak. amin tudok változtatni. akik terápiába jönnek. hogy nem így kell. vagy mérges o lenne vagy megszégyenítené. A paradox az volt. akik a gyerekeiket bántják. Hát odamentem. hogy ha mindent kimondok. akkor szerintem o nem élvezi magát.

és akkor már nem tudom kontrolo lálni. amit nem akartam. az utóbbi 25 évben nincs f˝ nököm és nincs beosztottam. és ismernie kell az érzéseit.. akik nem csinálják. mit kell csinálni. és ki nem. amikor itt hagytam Magyarországot. ha az az ember hülye. ott voltak a nyomai a kegyetlenkedésnek. amit ott láttam. akiknek hatalmuk van. akkor megbetegszel. ha az ember elmenekül. és beszélgessek a pszichiáterekkel. akkor téged sem tudlak elfogadni. amit itt jártam). akinek volt egy kis fekete könyve. akkor ˝ is megéri. hogy milyen rohadt volt iskolába járni. És ez ˝ az els˝ osztályos tanítón˝ jével kezd˝ dött. hogy az ember o H elveszti a perspektíváját. hogy az ember oszinte és spontán. vagy nem vesz komolyan. Ez nem jelenti azt. és ez arra jó. Rettenetes. ha nincs. Ha nem tudsz elszaladni. akkor el kell határozni. mint például Szarajevó kell˝ s közepén egy gyönyöru épülettel. amiben mindenkinek a neve és a címe benne volt. ha emlékeznénk a saját fájdalmunkra. hogy a barátom. az nem volt olyan jó. hogy valóban engem szeressenek. hogy nincsenek barátaim. Mert hogy van az. Na. Tehát leggyorsabban úgy tudja meg az ember. Segíthet-e szerinted az. de ilyesmir˝ l o beszélgetni kell. nem érezzük. amiben azt mondják. amit más mond még akkor is. tehát 8 elemi és 2 és fél év gimnázium volt. hogy ki mit mond nekem. aki nem fogadja el saját magát? Hát ha én nem tudom elfogadni saját magam. az olyan megszégyenít˝ dolog. hogy hagyják békén a gyerekeket. tehát nem tud. mert ha nem szenvedtem volna. hogy hagyják a gyerekeket békén. így inkább nem írok le semmit. Dolgoztam egy férfival. És kik azok. hogy ennyire tudjuk utálni egymást. mert tulajdonképpen a gyerekek nem voltak traumatizáltak. akkor bosszút akarok állni. amir˝ l tudjuk. Ezt komolyan kell venni. Különben törvényileg elveheo tik t˝ lem. aki ot valaha is megszégyenítette. akik minket bántanak. azt nem lehet megtenni. mert már nincs intuíciónk. Mikor én itt iskolába jártam (1956-ban. Tehát azt mondtam. o saját magam ura vagyok. Tizenhat éves voltam. ha a háborúnak vége lesz és minden normális lesz. hogy ilyenkor az ember vagy verekszik vagy elmenekül vagy védelmet kér. azok még sokkal rosszabbak olyan szempontból. Kanadában sincs szabadság. mert abba bele lehet halni. Az tele van stresszel. hogy aki egy jó segít˝ . minthogy húsz ember mondja azt. Ha egy egész nép bosszút akar állni azokon.Ha az fontos nekem. Mindig menekülni kell. csak rombolni tudnak? Ha az ember nem tud építeni. inkább másoknak okozunk fájdalmat. akkor itt is megtörténhet. Mindig el lehet futni. akkor tudhatom. csak azért. és abban a pillanatban meg fogom tudni. hogy rettenetesen megszégyenítik azokat. hogy akik traumatizálva vannak. ember embert fog ölni. amit írok. ˝ hogy elfelejtjük. hogy oszinte és spontán. például a pszichológusoknak van egy etikai kódexe. hogy emberek mit tettek emberekkel. ha ezt nem lehet csinálni. aki megvédene. hogy milyen érzéseket keltünk azokban. 23 . és nem tudom. hogy kell beszélni. ha a gyerekeket kínozzák. akkor rombol. hány barátom van. De a saját fájdalmunkra nem akarunk emlékezni. mert nem kellett iskolába járniuk. sokat néztem és egy keveset beszéltem. aztán írnom kellett egy ajánlást. akkor megint kínozni fogják a gyerekeket. és hogy nagyon boldognak kell lenni. és meghalsz. mert az sokkal fontosabb nekem. az kett˝ nk között marad. akkor majd taxit vezetek. vagy nem tudtam valamit. és akárhol a világon megtörténhet. hogy amit mond. Csak úgy lehet az ˝ ember oszinte. és sokat hallgattam. hogy meglátogassam azokat a helyeket. akiket bántunk. akik nem tudnak kreálni. ami valaha o ˝ könyvtár volt. Van egy olyan pszichológiai törvény. ott is megvan. és hogy mit fog vele csinálni. Én tíz napot töltöttem ott. azt mondták. akik szenvednek. hogy nekünk nem volt jó? Minden o tanár tudja. pszichológusokkal és szociális munkásokkal. ha pszichológus nem lehetek. Tehát az azonosítás azokkal van.. De Boszniában és a környékén a horvátok iskolái. ˝ ÁROM ÉVVEL EZEL OTT az ENSZ meghívott Szarajevóba. a háború három éve még jót is tett nekik. hogy a segít˝ nek olyan „reneszánsz” embernek o kell lenni. ha az embernek színházat kell játszani. hogy mérges lesz rám. Szóval a szabadságért való harcnak soha nincs vége. az az iskola volt. Szerintem akármennyi konf˝ liktust is okoz. egy szót sem írok le abból. akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoztak. Mert az is igaz. A jó segít˝ nek ismernie kell önmao gát. hogy elfelejtsük a saját fájdalmainkat. hogy azt mondhassam annak. Én például olyan ember vagyok. Hát én nem vezetek jegyzeteket. mi a kiút. Azt ajánlottam. milyen lesz ott. és most üres. Rettenetes. Sajnos. hogy minden órán jegyzeteket kell csinálnom. vagy nem hisz nekem. aki nincs megbékélve önmagával. Mert az. Ez nagyon szomorú dolog. Na most. hogy ha megszégyenítenek. Ami valóban traumatizálta a gyerekeket énszerintem. hogy minden éjjel rémálmaim voltak. Annak a moso o o tani címe benne volt. Az volt a dolgom. akinek ez konfliktust okoz olyan irányban. bántunk. Gondoltam. miért csináljuk másokkal. ahol a háború alatt traumatizálódott gyerekekkel foglalkoztak. és elég gyakran megszégyenítettek. És ha meg kell csinálni. nagyon megrendített. veszekedni. amikor rosszul emlékeztem valamire. Selye János nagyon tömören megmondta. mert azt csak úgy tudnánk megérezni. és olyan gyulö˝ lettel teli dolgokat fognak csinálni. és a taxiban úgy lehet beszélgetni. amit kellene. de miért nem változtatják meg az egész iskolai rendszert az els˝ elemit˝ l a gimnázium végéig? Hát persze csak neo o vettek rajtam. mert rettenetes sok mindent kellett csinálni. egy rom. akik éveken keresztül megszégyenítették. és a múltban sokat kellett szenvedjen már.. ok is kínozni fogják a gyerekeiket. akkor el tudjátok képzelni. akkor nem tudnék szimpatizálni azokkal.. és mire felnövünk. ahogy én akarok. akivel dolgozom. hogy elfutok. Én inkább élek úgy. gimnázium közepén mentem ki nyugatra. hogy ki valóban a barátom. Akkor nem volt repül˝ forgalom. különben beteg lesz. az a pokolban is volt és a o mennyországban is. amit velünk tettek. ami úgy megy. ha spontán. Szarajevó olyan hely volt. azok átállnak azoknak az oldalára. egy kezemen meg tudom számolni. hogy ahhoz nekik nincs hatalmuk. még akkor sem. mert hatalma van fölöttem. kiégett. így egy óriási kao tonai géppel vittek be. és közben egyedül érezzem magam. mert ha ott megtörtént. a neve. és akkor miért csinálják ok is azt? Most már a traumatanból ˝ tudjuk. hogy ki szereti valóban és ki nem. hogy o ˝ nem a barátom. hogy megmutatom magam.

vagy ahogy kell. hogy minden pillanat egy krízis. hogy úgy válasszak minden pillanatban. Na most. minden pillanatban megváltoztathatjuk az életünket. hogy ez ellen fellázadjunk. Még egy gondolatot érdemes elmondani. akik börtönben dolgoznak. ahogy a börtönpszichológusok dolgoznak. Azzal a gondolattal akarok elbúcsúzni. Ha én lennék börtönben. lehet. és vannak „nem-krízisek”. én megpróbálom. Vannak pszichológusok. az nagyon fontos. ha van Prozac. akkor másképp lennék pszichológus. akik tudják. hogy életük végéig börtönben lesznek. ami nem egy krízis. annál kevésbé tudok másoknak segíteni. és én is. hogy egy láthatatlan börtönben éltek. Sajnos annak ellenére. ha csak a fejem fájna. azt szeretném. Nincs olyan pillanat. hogy vannak krízisek. mintha ti szabadok lennétek. akkor akármilyen orvosságot adnátok. nem azért. mintha olyan emberekkel dolgoznék. unatkozom. hanem mert börtönpszichológusok. Viszont ha szabad vagyok és valami problémám van. ˝ Ha olyan emberekkel kellene dolgoznom. Általában úgy gondoljuk. hogy úgy néz ki. hogy tisztelje a szabadságomat. Tehát amikor azt mondtam. én beveszem. hogy tudjuk egymást bátorítani. Viszontlátásra! 24 . hogy minden pillanat egy kritikus pillanat. én bevenném. hogy valaki úgy segítsen nekem. és ti segíteni akarnátok.De ha éppen most szenvedek. hogy válasszak. Mert itt vagyok a börtönben. akkor nem tudnék rád odafigyelni. ahogy nekem jó. akik úgynevezett szabadok. És bátorítson engem arra. bármi van. Minél többet szenvedek most. nem pedig ahogy neki jó. és azt lássuk meg. akkor éppen erre gondoltam: arra bátorítsuk egymást. hogy ne dolgozzunk úgy. vagy ahogy mások szeretnék. mert bebörtönözték oket.