You are on page 1of 1

Instalar apache Tomcat 6

http://ingmmurillo.blogspot.com/2010/12/como-instalar-apache-tomcat-6-en-
ubuntu.html

WebAdmin de TOMCAT

Os paquetes necesarios ó instalalo tomcat antes o sistema xa nolos instalou así que non fará
falla que os instalemos, pero istos serían: tomcat5-admin e tomcat5-webapps. Agora
quédanos configuralo acceso senon non poderemos entrar na zona de administración.

Se tentamos entrar no admin da web (http:localhost:8180) veremos que non nos deixa, e é
porque non hai usuario admin. Hai que ir a /var/lib/tomcat5/conf e editar o ficheiro tomcat-
users.xml existente nese directorio. Por defecto non ten un usuario admin así que nos lle
agregaremos un usuario administrador con rol de admin, quedando o ficheiro da seguinte
maneira:

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

http://www.osmosislatina.com/tomcat/configuracion.htm

http://www.osmosislatina.com/tomcat/wars.htm