PENGENALAN KEPADA KOMPUTER

PENGENALAN • Komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data. melakukan operasi aritmetik (pengiraan) dan logik (membuat keputusan) ke atas data. kemudian mengeluarkan keputusan ( maklumat ). Komputer memproses data secara automatik (tanpa pertolongan manusia) di bawah arahan program yang tersimpan dalam unit storan utama. Program (atau atur cara) mengandungi jujukan arahan-arahan yang mengarahkan komputer mengatasi sesuatu masalah dengan menggunakan unit-unit yang ada padanya.

KOMPONEN UTAMA Terdiri daripada 4 komponen utama iaitu : 1. 2. 3. 4. Unit Pemprosesan Utama (CPU – Central Processing Unit) Monitor Papan Kekunci (Keyboard) Tetikus (Mouse)

Monitor

Unit Pemprosesan Pusat Tetikus Papan Kekunci

MANUAL PERINGKAT ASAS

-1-

CARA KOMPUTER BERFUNGSI UNIT PEMPROSESAN

UNIT INPUT Papan Kekunci Tetikus Pengimbas UNIT STORAN Disket (3 ½ Floppy A) CD-R CDR-W

UNIT OUTPUT Pencetak

STRUKTUR SISTEM KOMPUTER • UNIT INPUT Semua data / arahan dimasukkan sistem komputer melalui unit masukan untuk diproses oleh CPU. Bertindak sebagai perantara muka. Contoh Unit Masukan : Papan Kekunci, tetikus, pengimbas, kayu-ria (joystick), pendigit (digitizer), mikrofon,pen cahaya (light pen), OCR (Optical Character Recognition), OMR (Optical Magnetic Reader/ Recognition) dan MICR (Magnetic Ink Reader/ Recognition). • UNIT OUTPUT Output merupakan penghantaran data yang telah diproses keluar daripada ingatan utama komputer atau storan sampingan ke peranti luar. Ia merupakan peranti output visual yang mengeluarkan soft copy. Contohnya monitor. Ia merupakan peranti output yang mencetak output dari komputer pada kertas. Cetakan ini juga dipanggil salinan keras (hard copy). Ia menghasilkan output dalam bentuk perkataan, muzik, stereo atau suara. Contohnya speaker, earphone dll. Imej video yang direkod menggunakan peranti input video seperti monitor komputer dan HDTV.

Peranti paparan (Display devices) Pencetak

Audio output

Video output

MANUAL PERINGKAT ASAS

-2-

KETERANGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN KOMPUTER
MONITOR Untuk paparan signal komputer. Mempunyai pelbagai jenis dan saiz. PAPAN KEKUNCI (KEYBOARD) Hampir menyamai kekunci pada mesin taip. Digunakan untuk menaip data ke dalam komputer. TETIKUS (MOUSE) Untuk pengguna memberi arahan kepada computer. Memilih item yang dipaparkan pada skrin monitor. Arahan diberikan dengan klik pada item dipilih. Kawalan sepenuhnya kepada pengguna.

UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU) Mengawal operasi komputer. Berfungsi sebagai otak kepada komputer. Menerima arahan, meinterprasi arahan dan melaksanakan arahan. Memanipulasi simbol, huruf, nombor, perkataan.

KOMPUTER

1 2 3 4 5 6

USB 2.0 (Connectors ) Pemacu CD/DVD Pemacu Disket Butang Power Lampu Power

Untuk menyambungkan peranti seperti Joystick atau kamera. Juga terdapat dibelakang komputer Untuk penggunaan CD samada CD Audio, VCD, DVD dan untuk menghasilkan CD. Penggunaan disket untuk menyimpan maklumat Untuk menghidupkan dan mematikan computer. Lampu kuning menandakan bahawa komputer sedang berfungsi. Lampu oren menandakan computer berada dalam keadaan idle.

MANUAL PERINGKAT ASAS

-3-

UNIT INPUT Merupakan alat-alat yang digunankan untuk memasukkan data ke dalam unit pemprosesan. PAPAN KEKUNCI (keyboard)

Set papan kekunci yang mempunyai pelbagai fungsi. Sebahagian kekuncinya iaitu kekunci abjad, nombor, jarak, shift, tab, dan caps adalah sama seperti mesin taip. Function key [F] mempunyai fungsi yang tertentu bergantung kepada aplikasi yang sedang digunakan. Keyboard digunakan untuk menaip dan memasukkan data ke dalam komputer. PANDUAN

ENTER
TURUN

BACKSPACE
PADAM ARAH KIRI

DELETE
PADAM ARAH KANAN

CAPS LOCK
HURUF BESAR

SHIFT

+

HURUF

SEBILANGAN HURUF BESAR

BERGERAK IKUT ARAH ANAK PANAH

MANUAL PERINGKAT ASAS

-4-

TETIKUS (Mouse)
KLIK KANAN Untuk menu tambahan

KLIK KIRI Untuk pilih tajuk atau program

*Contoh menu tambahan

Mouse dapat memudahkan kerja-kerja yang dijalankan. Ia juga membolehkan pengguna berkomunikasi dengan computer. Penggunaan Tetikus

i-

Semasa menggunakan tetikus, anda memegang dan menggerakkannya di atas permukaan yang rata atau di atas “mouse pad”

ii-

Mouse adalah untuk mengawal satu penunjuk di atas skrin computer yang berbentuk kepala panah (mouse pointer). Ia akan bergerak pada skrin mengikut arah gerakan mouse.

Istilah click (klik), click and drag (klik dan seret) dan double click (klik dua kali) akan diterangkan.

MANUAL PERINGKAT ASAS

-5-

Pointer Cuba gerakkan mouse di mana-mana arah. Anda akan melihat sebuah anak panah akan ikut bergerak di skrin computer. Anak panah ini digunakan untuk menunjuk pada mana-mana objek yang ada di skrin.

Click Gerakkan anak panah pada skrin computer dan tunjuk pada ikon ‘My Computer’. Klik butang kiri mouse. Klik pula butang kanan mouse. Function?

Click and Drag Tekan butang kiri pada satu ikon dan jangan lepaskan Gerakkan tetikus Lepaskan butang kiri. Function?

Double Click Menekan butang kiri mouse dua kali. Untuk membuka program. Cuba klik dua kali pada ikon ‘My Computer’

MANUAL PERINGKAT ASAS

-6-

LAIN-LAIN MOUSE POINTER (Penunjuk)

Sistem sedang sibuk

Memindahkan objek

Tiada kebenaran akses

Besarkan ke atas dan ke bawah

Besarkan ke tepi

MANUAL PERINGKAT ASAS

-7-

PENGIMBAS ( SCANNER )

Merupakan alat input yang digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam computer untuk pengubahsuaian atau cetakan. Menggunakan cahaya untuk mengimbas dan menterjemahkan kembali kepada komputer dalam format digital. Berfungsi sama seperti mesin fotostat.

UNIT PEMPROSESAN PUSAT

Unit ini memproses data atau maklumat yang telah dimasukkan melalui unit input dan seterusnya menghantar maklumat yang telah diproses ke unit storan atau unit output.

MANUAL PERINGKAT ASAS

-8-

UNIT STORAN

CD-R / CDR-W

DISKET (3 ½ Floppy A)

Digunakan untuk menyimpan kerja yang telah dihasilkan.

DISKET • • • • • • Disket diperbuat daripada plastik mylar, berbentuk cakera liut dan permukaannya diselaputi oleh magnetik oksida. Data yang disimpan di dalamnya diwakilkan oleh titik-titik magnet. Ia memerlukan pemacu disket yang mempunyai kepala baca/tulis. Disket boleh didapati dalam dua bentuk saiz iaitu 5 1/4 inci (jarang digunakan) dan 3 1/2 inci. Dalam komputer ia dikenali sebagai 3 ½ FLOPPY A Kelebihan disket : Mudah alih - ia boleh dikeluarkan dan dibawa dari satu komputer ke komputer lain. Backup - sesuai umtuk membuat salinan fail dari cakera keras untuk simpanan sekiranya fail dalam cakera keras hilang atau rosak. Bekalan perisian baru - salinan asal perisian yang disediakan dalam disket boleh dibeli/disalin dan pengguna dengan mudah dapat memindahkannya ke dalam cakera keras.

CD-ROM • • • • Cakera CD-ROM merupakan satu teknologi yang selalu digunakan pada mikrokomputer. CD-ROM bermaksud cakera padat - ingatan baca sahaja (Compact Disk Read Only Memory). Baca-sahaja bermaksud kita hanya boleh membaca apa sahaja data yang ditulis pada cakera CD-ROM. Cakera CD-ROM merupakan sekeping cakera plastik yang berdiameter 120mm dan boleh menyimpan data sehingga 650MB.

MANUAL PERINGKAT ASAS

-9-

UNIT OUTPUT Pencetak (printer)

PENCETAK WARNA

PENCETAK LASER

Disambung kepada CPU untuk mencetak data atau maklumat yang telah diproses. Lampu hijau pada pencetak menandakan pencetak berada dalam keadaan bersedia untuk mencetak. Lampu oren yang berkelip menandakan kertas telah habis dan perlu ditambah. Kertas yang tersangkut perlu dialihkan untuk pencetak berfungsi seperti biasa.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 10 -

PENGENALAN KEPADA MICROSOFT WINDOWS
PENGENALAN Mocrosoft Windows adalah satu perisian system yang digunakan untuk membolehkan computer berfungsi. Tanpa perisian system, computer tidak dapat beroperasi. DESKTOP DAN MENU Apabila komputer dihidupkan, secara automatik perisian MS Windows akan dimuatkan ke dalam sistemnya. Satu paparan desktop akan muncul pada skrin. DESKTOP Merupakan skrin utama “Windows XP”. Ia berfungsi sebagai tempat permulaan di mana perisisan komputer dan maklumat yang disimpan dapat diambil.

Contoh ikon pada desktop Ikon-ikon pada desktop adalah shortcut kepada fail, dokumen dan program. Dengan menggunakan mouse, klik dua kali pada ikon untuk melancarkan item tersebut.

Di penjuru sebelah kiri terdapat butang ‘START’. Apabila butang diklik, ‘START MENU’ akan dipaparkan.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 11 -

Bila sesuatu perisian di ‘install’ pada komputer, satu ikon akan ditambahkan pada menu START.

Butang ini diklik untuk memaparkan menu yang mengandungi semua aplikasi dalam cakera keras.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 12 -

Contoh untuk langkah-langkah memulakan program ‘Calculator’ yang boleh didapati dalam kumpulan ‘Accessories’
1. Klik butang START untuk paparan MENU 2. Gerakkan penunjuk TETIKUS ke perkataan PROGRAMS, menu kedua akan dipaparkan. 3. Gerakkan penunjuk TETIKUS ke perkataan ACCESSORIES dalam menu kedua. Menu ketiga dipaparkan. 4. Gerakkan penunjuk TETIKUS ke perkataan CALCULATOR 5. Klik CALCULATOR untuk paparan perisian.

Butang LOG OFF berfungsi untuk menamatkan sessi bagi satu pengguna. Butang TURN OFF COMPUTER adalag untuk mematikan computer. Apabila ia di klik sebuah menu yang mengandungi tiga butang akan dipaparkan.

Butang Stand-By adalah membiarkan computer berada dalam keadaan bersedia (penjimatan penggunaan elektrik) Butang Turn-Off adalah untuk menutup terus computer. Butang Restart adalah untuk tutup dan buka semula computer. Langkah-langkah ini adalah penting untuk menjamin computer sentiasa berada dalam keadaan yang baik.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 13 -

IKON

MY COMPUTER Digunakan untuk melihat bahagian komputer dan menyusun kandungan cakera keras. Bolehkan pengguna membuat konfigurasi perkakasan yang dipasang pada komputer.

MY DOCUMENTS Untuk storan dokumen dan fail pengguna. Di simpan dalam memori yang terdapat pada pemprosesan utama

RECYCLE BIN Tempat pembuangan fail yang tidak dikehendaki lagi. Merupakan storan sementara sebelum fail dibuang secara permanent dengan arahan “Empty Recycle Bin"

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 14 -

PENGENALAN KEPADA MICROSOFT WORD 2003

MODUL PEMBELAJARAN MICROSOFT WORD Kemahiran yang dipelajari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Membuat dokumen baru. Menaip dokumen. Bold, Italic dan Underline. Menukar jenis dan saiz font. Membuka, menyimpan, menamakan dan menutup dokumen. Mencetak dokumen dan melihat simulasi hasil cetakan. Memasukkan imej dan grafik pada dokumen. Jadual.

PENGENALAN

Microsoft Word adalah sebuah aplikasi untuk pengguna : 1. 2. 3. 4. Menulis dokumen Surat Membuat brochure Membuat kad

Penggunaannya menggabungkan teks, data dan grafik untuk menghasilkan satu dokumen yang menarik dan berkesan.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 15 -

CARA MEMBUKA PROGRAM WORD

3. Klik pada MICROSOFT OFFICE

4. Klik pada MICROSOFT OFFICE WORD 2. Klik pada ALL PROGRAMS 1. Klik pada butang START

Satu dokumen baru yang kosong akan dibuka dan diberi nama Document 1 secara automatik.
Bar Bar Bar Alat Pembaris

Tempat mula masuk teks

Scroll Bar utk dokumen bergerak ke atas dan bawah

Scroll Bar utk dokumen bergerak ke kiri dan kanan

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 16 -

IKON
Buka dokumen sedia ada baru Mencetak dokumen Padam / Cut Tampal/ paste

Dokumen baru Menyimpan fail

Melihat dokumen sebelum cetak

Salin / Copy

Undo / Redo

Saiz Paparan

AKTIVITI 1 MEMBUAT DOKUMEN BARU

Jenis-jenis Dokumen

Untuk membuat fail baru : 1. Klik pada FILE 2. Pilih NEW 3. pilih BLANK DOCUMENT untuk membuat dokumen kosong.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 17 -

AKTIVITI 2 MENAIP DOKUMEN Sila taipkan petikan yang berikut. REMAJA DAN BUDAYA INTERNET Zaman sains dan teknologi, zaman pesatnya kemajuan teknologi maklumat dan sains komputer, akhir-akhir ini telah membentuk satu budaya baru iaitu "budaya internet". Remaja adalah golongan yang cukup sensitif dengan perkara yang baru-baru dan mudah terperangkap dalam lingkungan yang bernilai negatif serta kurang memberi kebaikan dari segi jangka panjang untuk diri, peribadi dan masa depan yang terbaik. Kerana itu golongan remaja harus bijak memanfaatkan ilmu atau maklumat yang disalurkan melalui internet. Malah kita sewajarnya memiliki daya tapis dan seiring antara maklumat yang berguna, baik dan boleh membina nilai-nilai positif demi sebuah kehidupan yang bahagia, sejahtera dan selamat di dunia dan akhirat. Manakala maklumat yang bersifat negatif dan boleh memberi kesan yang tidak baik kepada diri remaja dan rakan, ketegasan diri dan sikap kita perlu diperkatakan supaya nilai-nilai negatif yang terdapat dalam internet tidak menyubur dalam pemikiran dan pembawaan remaja. Seumpama kita melihat peraturan, hukum atau etika yang dikenakan dalam perkara yang menyangkut kehidupan seharian, seperti kawasan larangan merokok, bagi orang yang mahu dan sensitif dengan peraturan dia tidak akan merokok di kawasan larangan itu, bukan sekadar takut kena denda, tetapi dijiwanya terasuh suatu sikap dan peribadi hormat kepada hukum dan terasa dirinya mempunyai tanggungjawab bersama dalam mendaulatkan peraturan yang bermanfaat kepada diri dan masyarakatnya.

AKTIVITI 3 - FORMATTING Left Center Right Justify

LEFT - ______________________ RIGHT - _____________________ CENTER - ___________________ JUSTIFY - ___________________

Bold

Italic

Underline

BOLD - _______________________ ITALIC - ______________________ UNDERLINE - _________________

Font (Tulisan)

Font Size

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 18 -

ARAHAN : Hasilkan PERENGGAN dengan menggunakan KEKUNCI TAB. TAJUK – center, underline, bold, Font - Comic Sans, Font Size (16), Font Color (Blue) PETIKAN – justify Perkataan Zaman - Font Size (18) Italic Bold kesemua PERENGGAN 2 “budaya internet” Berlin Sans FB (14)

Tukarkan FONT PERENGGAN 3

SIMPAN dengan nama fail BUDAYA INTERNET menggunakan arahan SAVE ke dalam Disket (3 ½ Floppy A)

AKTIVITI 4 MENYIMPAN DOKUMEN Menyimpan dokumen baru 1. Klik FILE pada bar menu 2. Klik SAVE untuk dokumen yang sedia ada.

Klik pada Floppy A = DISKET

Beri nama fail

Tekan Save

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 19 -

AKTIVITI 5 MEMBUKA SEMULA DOKUMEN Untuk menyunting semula dokumen yang telah disimpan, anda perlu membuka fail berkenaan.

Tukar pada 31/2 Floppy A

Klik OPEN

1. 2. 3. 4. 5.

Klik FILE pada bar menu Klik OPEN untuk membuka kotak dialog Pada kotak LOOK In, pilih Floppy A Klik pada NAMA FAIL. Klik OPEN.

AKTIVITI 6 MENCETAK DOKUMEN 1. Klik FILE pada bar menu 2. Klik PRINT

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 20 -

AKTIVITI 7

Font – ARIAL BLACK (14) dan UNDERLINE [ U ] PC buruk? - Jangan dibuang ... kitar semula! KOMPUTER peribadi (PC) adalah keperluan kepada masyarakat masa kini. Ia digunakan dengan meluas sama ada untuk kegunaan kerja-kerja persekolahan, perniagaan, urusan pejabat atau hiburan. ITALIC [ I ]

Bagaimanapun, perkembangan pesat PC menyaksikan kebanyakan komputer yang kita miliki beberapa tahun lepas seakan telah kurang mampu mengendalikan pelbagai aplikasi masa kini. Font – COMIS SANS

Ini kerana setiap tahun, pelbagai aplikasi termasuk perisian sistem operasi seperti Windows telah dipertingkatkan keupayaannya yang memerlukan komputer lebih berkuasa. UNDERLINE [ U ] Selain daripada menjadikan ia lebih berkuasa, perisian dan aplikasi baru juga bertujuan menawarkan keselamatan yang tinggi kepada pengguna terutama apabila menggunakan e-mel dan Internet yang semakin berleluasa gejala penyebaran virus dan aplikasi berkaitannya. Font – ARIAL

Mengikut kajian, sesebuah PC kebiasaannya hanya mempunyai jangka hayat lima tahun sahaja dan anda sebenarnya telah memerlukan sebuah komputer baru yang mampu mengikuti peredaran zaman. BOLD [ B ]

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 21 -

ARAHAN 1- Taip semua petikan di atas. 2- Ikuti ARAHAN yang tertulis di dalam kotak. 3- HIGHLIGHT dahulu klik BUTANG ARAHAN AKTIVITI 8-MEMASUKKAN IMEJ DAN GRAFIK 1. Klik INSERT pada bar menu. 2. Klik PICTURE 3. Klik CLIP ART

1. 2. 3. 4.

Klik INSERT Klik PICTURE Klik CLIPART Taipkan KATA KUNCI dalam kotak SEARCH FOR. 5. Klik GO 6. Klik pada GAMBAR

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 22 -

LINE STYLE

COLOR

TEXT WRAPPING

- warna asal - warna mengikut skala kelabu. Black & White - warna hitam dan putih. Washout - pemudaran warna AKTIVITI 7 Automatic Gracscale

Square Tight Behind Text In Front Of Text

- gambar dikotakkan dikelilingi teks. - gambar dikelilingi teks mengikut bentuk gambar. - gambar berada di belakang teks - Gambar berada di hadapan teks

PENGGUNAAN WORDART 1. Klik INSERT pada bar menu. 2. Klik PICTURE 3. Klik WORDART

Pilih satu stail yang disukai

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 23 -

Edit Text Untuk membuat penukaran ayat Wordart Gallery Untuk menukar stail Format WordArt Untuk menukar warna WordArt Shape Untuk menukar bentuk

AKTIVITI 9 PENGGUNAAN PAGE BORDER 1. Klik FORMAT 2. Klik Border and Shading

* Kemudian akan terpapar hasilnya

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 24 -

AKTIVITI 10 Taipkan yang berikut dan ikuti arahan. Laman rasmi Kementerian Pelajaran - http://www.moe.gov.my/ Laman web rasmi Kementerian Pelajaran adalah laman paling utama dan wajar diketahui oleh semua pendidik dan pelajar, serta mereka yang ada urusan berkaitan dengan pendidikan negara. Ia menyediakan pelbagai maklumat penting, termasuklah amanat daripada pihak kerajaan dalam bentuk ucapan-ucapan menteri dan pegawai-pegawai penting dalam majlis-majlis rasmi. Garis panduan dan pekeliling yang perlu diambil tahu oleh semua pihak juga disediakan sebagai rujukan, walaupun kebanyakannya memang diedarkan secara manual ke semua sekolah. Ini termasuklah juga pengumuman-pengumuman penting yang ingin disampaikan. Maklumat khusus tentang kementerian seperti falsafah, etika, piagam pelanggan, carta organisasi dan sejarah juga disediakan kepada para pengguna yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam.

ARAHAN 1 i. ii. iii. Ketengahkan TAJUK, tebalkan dan garis. PETIKAN – seimbangkan kiri dan kanan. Hasilkan PERENGGAN menggunakan kekunci TAB.

ARAHAN 2 Pilih satu CLIPART (katakunci – EDUCATION) iMasukkan sebagai BACKGROUND pada di atas. - Color (Washout) - Text Wrapping (Behind Text) - Line Style (border) Masukkan WordArt (INSERT petikan. Masukkan PAGE BORDER FORMAT BORDER SHADING PAGE BORDER ART PICTURE WORDART) – taipkan TAJUK

ii-

iii-

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 25 -

LATIHAN MICROSOFT WORD 2003
LATIHAN 1 1. Taipkan petikan dibawah 2. Simpan di dalam disket dengan nama ‘Kaduk’ KADUK – Daun Herba Paling Diminati Pokok Kaduk dikategorikan dalam keluarga sirih-sirihan (Piperaceae). Tumbuhan ini pada asalnya di temuai di dataran Tanah Besar China dan kemudiannya disebar luas sehingga ke Semenanjung Tanah Melayu. Biarpun termasuk dalam kumpulan tumbuhan herba yang tidak begitu dipedulikan, namun kaduk sebenarnya mempunyai tempat yang istimewa di beberapa Negara di Asia Tenggara. Di Thailand dan Vietnam misalnya, ia menjadi bahan masakan yang paling banyak digunakan dan paling digemari kerana bau dan rasanya yang istimewa. Tumbuhan yang dikenali dengan nama Lo Lap di Vietnam dan Bai Chaa-Ploo di Thailand amat mudah tumbuh dan membesar. Ia merupakan sejenis tumbuhan yang cantik dengan daun berbentuk hati dengan daun berwarna hijau gelap dan berkilat. Kaduk mengeluarkan bunga kecil berwarna putih yang akan bertukar hijau atau coklat bila matang. Kaduk atau dikenali dengan nama botaninya Piper Sermentosum mudah untuk ditanam sama ada dengan menggunakan akar atau keratin batang. Ia memerlukan tanah yanggembur dan tempat yang agak redup. Pembajaan dan penyiraman yang dilakukan secara teratur akan membuatkan kaduk hidup subur dan mudah membiak. Biarpun kaduk tergolong dalam tumbuhan separa tropika dan tropika, ia dapat hidup dalam negara yang berhawa sejuk jika diletakkan di tempat yang berhawa panas. Kaduk bukanlah tumbuhan bermusim dan ia hidup sepanjang tahun. ARAHAN 1. Tajuk (KADUK- Daun Herba Yang Paling Diminati) iiiiiiivvFormatkan tajuk supaya berada di tengah-tengah petikan. Tukarkan tulisan Times New Roman kepada tulisan Copper Black Tukar saiz tulisan dari 11 ke 14 Tebalkan tulisan. Gariskan tulisan

2. Format petikan supaya berada dalam keadaan seimbang kiri dan kanan.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 26 -

3. Tukarkan perkataan-perkataan berikut kepada Italic
- Piperaceae - Lo Lap - Bai Chaa-Ploo - Piper Sermentosum 4. Masukkan gambar menggunakan CLIPART (Plant : Result Should Be

Photograph)

KADUK – Daun Herba Paling Diminati

Pokok Kaduk dikategorikan dalam keluarga sirih-sirihan (Piperaceae). Tumbuhan ini pada asalnya di temui di dataran Tanah Besar China dan kemudiannya disebar luas sehingga ke Semenanjung Tanah Melayu. Biarpun termasuk dalam kumpulan tumbuhan herba yang tidak begitu dipedulikan, namun kaduk sebenarnya mempunyai tempat yang istimewa di beberapa Negara di Asia Tenggara. Di Thailand dan Vietnam misalnya, ia menjadi bahan masakan yang paling banyak digunakan dan paling digemari kerana bau dan rasanya yang istimewa. Tumbuhan yang dikenali dengan nama Lo Lap di Vietnam dan Bai Chaa-Ploo di Thailand amat mudah tumbuh dan membesar. Ia merupakan sejenis tumbuhan yang cantik dengan daun berbentuk hati dengan daun berwarna hijau gelap dan berkilat. Kaduk mengeluarkan bunga kecil berwarna putih yang akan bertukar hijau atau coklat bila matang. Kaduk atau dikenali dengan nama botaninya Piper Sermentosum mudah untuk ditanam sama ada dengan menggunakan akar atau keratin batang. Ia memerlukan tanah yanggembur dan tempat yang agak redup. Pembajaan dan penyiraman yang dilakukan secara teratur akan membuatkan kaduk hidup subur dan mudah membiak. Biarpun kaduk tergolong dalam tumbuhan separa tropika dan tropika, ia dapat hidup dalam negara yang berhawa sejuk jika diletakkan di tempat yang berhawa panas. Kaduk bukanlah tumbuhan bermusim dan ia hidup sepanjang tahun.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 27 -

LATIHAN 2 LATIHAN MENFORMAT DAN JADUAL 1) Sila taipkan seperti yang berikut

BELIMBING BESI – Baik Untuk Pesakit Darah Tinggi Tumbuhan ini berasal dari Sri Lanka atau kepulauan Asia Tenggara terutamanya di Indonesia dan Malaysia. Terdapat dalam dua jenis yang nyata iaitu belimbing manis dan belimbing sayur (belimbing buluh). Dalam rencana ini akan dibincangkan tentang belimbing manis atau belimbing besi (Averrhoa Carambola) Dalam bahasa Inggeris buah ini disebut sebagai “Star Fruit” lantarannya bentuknya yang serupa bintang apabila dihiris tipis melintang. Rasanya manis dan menyegarkan dengan aroma khas yang membangkitkan selera.

2) Tajuk (center) & (underline) & (bold) 3) Petikan (justify) 4) Italickan perkataan-perkataan belimbing buluh Averrhoa Carambola Star Fruit

5) Salin Jadual Di Bawah KANDUNGAN GIZI/100 GRAM BUAH Tenaga Protien Lemak Kalsium Fosfor Serat JUMLAH 35,00 Kal 0,50 gram 0.70 gram 8.00 mg 22.00 mg 0.90 gram

Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin C

18.00 RE 0.03 mg 0.02 mg 33.00 mg

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 28 -

6) Save dalam Floppy A dan berikan nama BELIMBING BESI LATIHAN 3 MEMBUAT BORANG 1. Menghasilkan satu borang. 2. Perlukan kemahiran menaip, mengedit, mengubah gaya teks, menukar tulisan, menukar saiz, kekunci TAB dan menggunakan BULLET list. 3. Mempelajari penggunaan WORD ART 4. Penggunaan PAGE BORDER (box) Contoh Borang

Ingin mengetahui dengan lebih dalam tentang Pembinaan Laman Web Temui pakar-pakar pembinaan laman web yang dibawa khas untuk anda Butiran kursus : Tempat : Pusat Internet USP Tarikh : 3 Januari hingga 7 Januari 2007 Masa : 10 pagi – 4.30 petang Yuran : RM 240.00 (termasuk makan & minum) BORANG PENYERTAAN NAMA ALAMAT : _______________________________ : _______________________________ _______________________________ : _________________ : _________________ : _________________ : _________________

NO. K/P UMUR TARIKH LAHIR NO. TELEFON

Saya mengaku bahawa butir-butir di atas adalah benar dan saya akan mematuhi segala undang-undang semasa bengkel ini dijalankan. Tandatangan : ……………………… Tarikh : ………………………

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 29 -

LATIHAN 5 JADUAL

1. Sila buat jadual seperti yang dibawah JADUAL PENCAPAIAN PELAJAR BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NAMA Aiman bin Mohd Adam Anita binti Karim Boon Ah Heng Cherry Chan Lye Peng Darwis bin Harun Haniff bin Hassan Intan Suraya binti Hamzah Nurhasnina bt Latiff Mohd Ayob bin Mohd Nor MARKAH 85 56 88 75 44 68 92 74 77 52 GRED A C A B D B A B B C

10. Zailina binti Amran Lakukan ISIHAN dari A ke Z (sorting) pada nama pelajar. Gunakan JADUAL KEDATANGAN TARIKH NAMA WAKTU KERJA IN OUT

WAKTU REHAT IN OUT

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 30 -

LATIHAN 6 MEMBUAT KAD HARIJADI 1. Tukar PAGE SETUP (Potrait 2. Tekan FORMAT 3. Kemahiran : • • • • Penggunaan WORDART Penggunaan CLIPART Penggunaan SHAPE dan COLOR Penggunaan LINE STYLE COLUMN Landscape) TWO

Belakang

Muka Depan

Isi Dalam

SELAMAT HARI RAYA

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 31 -

LATIHAN 7 MEMBUAT POSTER 1. Tukarkan PAGE SETUP kepada LANDSCAPE 2. Kemahiran : Penggunaan WORDART Penggunaan CLIPART Penggunaan BORDER - FORMAT BORDER and SHADING PAGE BORDER ART

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 32 -

LATIHAN 8 MEMBUAT MENU MAKANAN 1. 2. 3. 4. Bahagikan kepada 2 bahagian (FORMAT Penggunaan WORDART Penggunaan CLIPART Penggunaan PAGE BORDER COLUMN TWO OK)

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 33 -

LATIHAN 9 MEMBUAT BORANG 1. Kemahiran : Penggunaan WORDART Penggunaan TABLE - Insert Table - Merge Cells - Split Cells

NAMA NO. I/C WARGANEGARA JANTINA ALAMAT UMUR

NO. TELEFON PEKERJAAN ALAMAT MAJIKAN

NO. TELEFON PEJABAT STATUS PERKAHWINAN NAMA SUAMI / ISTERI PEKERJAAN SUAMI / ISTERI INSTITUSI AKADEMIK BUJANG

NO. FAX BERKAHWIN

KELULUSAN DIPEROLEHI

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 34 -

LATIHAN 10 MEMBUAT SURAT RASMI / KEPALA SURAT

KELAB KOMPUTER TAMAN PERMAI RUMAH PERSATUAN BALAIRAYA TAMAN PERMAI 35900 TANJONG MALIM PERAK DARUL RIDZUAN

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

10 MEI 2006

LAWATAN KE USP Merujuk kepada perkara di atas, kami ingin maklumkan bahawa Persatuan kami ingin melawat tempat tuan atas tujuan lawatan sambil belajar. 2. Persatuan Komputer Taman Permai telah diwujudkan semenjak dari tahun 2000 dan beroperasi setiap hari Sabtu dan Ahad dari jam 10.00 pagi hingga 3.00 petang. Misi kami adalah untuk memberi pendedahan tentang dunia komputer kepada penduduk Taman Permai dan kawasan-kawasan lain yang berhampiran. 3. Tujuan lawatan ke Pusat Internet USP adalah untuk menambahkan pengetahuan kami disamping bertukar-tukar maklumat dengan pihak USP. 4. Butiran lawatan : Tarikh Masa Peserta : : : 31 JAN 2004 9.00 Pagi 20 orang

Sekian dimaklumkan, terima kasih. Yang Benar,

…………………………………………. (Farah Diana bt Annuar) Setiausaha Persatuan Komputer Taman Permai

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 35 -

LATIHAN 11 MEMBUATKAN KAD NAMA 1. Kemahiran : Penggunaan TABLE Penggunaan CUT, COPY dan PASTE Penggunaan TEXT BOX Penggunaan LINE STYLE Penggunaan FONT COLOR Penggunaan FILL COLOR

AHMAD ZAHID BIN MOHAMAD No. 15, Jalan Kerisi II Taman Kenangan Abadi 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan 012-3456789 zahid1212@yahoo.com

AHMAD ZAHID BIN MOHAMAD No. 15, Jalan Kerisi II Taman Kenangan Abadi 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan 012-3456789 zahid1212@yahoo.com

AHMAD ZAHID BIN MOHAMAD No. 15, Jalan Kerisi II Taman Kenangan Abadi 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan 012-3456789 zahid1212@yahoo.com

AHMAD ZAHID BIN MOHAMAD No. 15, Jalan Kerisi II Taman Kenangan Abadi 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan 012-3456789 zahid1212@yahoo.com

AHMAD ZAHID BIN MOHAMAD No. 15, Jalan Kerisi II Taman Kenangan Abadi 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan 012-3456789 zahid1212@yahoo.com

AHMAD ZAHID BIN MOHAMAD No. 15, Jalan Kerisi II Taman Kenangan Abadi 35900 Tanjong Malim Perak Darul Ridzuan 012-3456789 zahid1212@yahoo.com

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 36 -

LATIHAN 12 MEMBUAT DIAGRAM 1. Kemahiran : Penggunaan INSERT DIAGRAM

Pilih CYCLE DIAGRAM

2
Ambil nombor panggilan dan sila duduk di tempat yang dikhaskan

3
Setelah rawatan, sila tunggu di depan kaunter farmasi

1
Sila Letakkan Kad Pengenalan di kaunter pendaftaran

4
Ambil ubat apabila nama anda dipanggil

SISTEM RAWATAN PESAKIT LUAR

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 37 -

LATIHAN 13 MEMBUAT CARTA ORGANISASI 1. Kemahiran : Penggunaan INSERT DIAGRAM Pilih ORGANIZATION CHART

INSERT SHAPE LAYOUT SELECT AUTOFORMAT

- untuk menambah kotak - untuk menukar bentuk carta - memilih paras carta - untuk format carta mengikut template yang disediakan Word 2003
PENGERUSI

KETUA CAWANGAN

PENOLONG (1)

PENOLONG (2)

KETUA SEKTOR A

KETUA SEKTOR B

KETUA SEKTOR C

KETUA SEKTOR D

PENOLONG 1

PENOLONG 2

SUBORDINAT 1

PENOLONG 1

SUBORDINAT 1

SUBORDINAT 2

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 38 -

PENGENALAN MICROSOFT EXCEL 2003

Excel juga dikenali sebagai perisian electronik spreadsheet. Program hamparan elektronik mengandungi garisan dalam bentuk baris (row) dan lajur (column). Baris dan lajur ini membentuk sel. Excell penting untuk kerja pengiraan dan matematik.

Pengetahuan dan kemahiran yang akan dipelajari : 1. Pengenalan kepada tetingkap Microsoft Excel 2. Membuka helaian kerja 3. Menggerakkan kursor dan memasukkan data 4. Menyimpan helaian kerja 5. Menutup helaian kerja 6. Mengubah saiz lajur 7. Mencetak helaian kerja

ELEMEN PADA SKRIN EXCEL Bar Tajuk Bar Menu Toolbar Bar Formula Bar Format Sel Aktif Baris pertama pada skrin yang menunjukkan nama dokumen Baris kedua pada skrin. Senarai menu perintah Mengandungi butang yang kerap digunakan Tempat formula ditunjukkan Pilihan untuk jenis dan saiz font Sel yang di highlight dalam worksheet. Ditandakan dengan kotak empat segi bersempadan tebal

Dokumen Excel diberi nama Workbook Workbook adalah satu Helaian Kerja (worksheet) Setiap helaian kerja mengandungi baris (rows) dan lajur (column) Pertemuan antara baris dan lajur dipanggil cell. Satu sel ialah satu petak ialah satu petak yang boleh diisi data sama ada teks atau nombor.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 39 -

AKTIVITI 1 – CARA MEMULAKAN PROGRAM EXCEL 1. 2. 3. 4. Klik butang START Gerakkan mouse pada ALL PROGRAMS Gerakkan mouse pada MICROSOFT OFFICE Pilih MICROSOFT EXCELL 2003

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 40 -

TETINGKAP DOKUMEN

A1 – 8 B1 – 16 C1 – 7 A2 – 6 B2 – 10 C2 – 12

BAR FORMULA Formula dalam sel B2 iaitu A1+B1 (20+32=41)

B2 adalah Sel Aktif

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 41 -

AKTIVITI 2 – MENGGERAKKAN KURSOR DAN MEMASUKKAN DATA

1. Sel mesti di highlight sebelum data boleh dimasukkan. Klik pada sel untuk mengaktifkannya. 2. Taipkan data 3. Tekan kunci ENTER untuk menerima data yang ditaip.

Kandungan sel C7 akan dipaparkan pada bar formula

Sel aktif

Contoh :

1. Klik pada sel C7 2. Taip perkataan MALAYSIA di dalamnya. 3. Lihat pada bar formula. 4. Untuk ubah kandungan, DOUBLE KLIK sama ada pada sel aktif ataupun pada bar formula. 5. Tekan ENTER untuk menerima perubahan.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 42 -

AKTIVITI 3 – CARA MENYIMPAN WORKSHEET • • Setiap worksheet akan diberi nama secara automatic book1.xls. Satu fail komputer akan diwujudkan apabila hasil kerja disimpan.

1. 2. 3. 4.

Klik FILE Klik SAVE Klik Drive untuk menyimpan fail. Tekan butang SAVE

AKTIVITI 4 – PENGGUNAAN FORMULA Formula digunakan untuk memberitahu Excel untuk mengira sesuatu. Contoh : Masukkan data 2 dan 3 Anda perlu memberitahu Excel bahawa 2+3=5 Rujukan Sel

Hasilnya

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 43 -

Begitu juga untuk menbuat operasi tolak, darap dan bahagi. ( - , *, / )

Formula boleh ditulis pada sel yang dipilih atau pilih sel dan tulis pada BAR FORMULA. Bar Formula Sel dimasukkan formula

LATIHAN A PENGGUNAAN FORMULA Salin dan berikan jawapan menggunakan FORMULA

15 * 695 / 204 + 52 JUMLAH

80 15 68 30

SETIAP FORMULA MESTI BERMULA DENGAN TANDA “=”

AKTIVITI 5 CARA PENGGUNAAN fx (INSERT FUNCTION) Insert Function

Pilih Function

Keterangan Function

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 44 -

LATIHAN MICROSOFT EXCEL 2003

LATIHAN 1: PENGGUNAAN fx 1- Salinkan yang berikut dan masukkan jawapan bagi JUMLAH dan PERATUS NAMA Iqbal Aliah Rosman Safiiya Sakinah Nazhan Cecilla Aiman Fong UJIAN 1 90 70 85 54 71 68 71 80 51 UJIAN 2 67 70 80 62 82 62 63 89 57 FINAL 80 68 92 60 65 58 57 92 63 JUMLAH PERATUS

2- Kirakan PURATA (AVERAGE) Setiap Ujian menggunakan fx FORMULA AVERAGE UJIAN PURATA 1 2 FINAL

3- Carikan Markah Tertinggi (MAX) dan Markah Terendah (MIN) dangan menggunakan fx UJIAN MAX MIN 1 2 FINAL PERATUS

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 45 -

LATIHAN 2: MEMASUKKAN DATA DAN PENGGUNAAN FORMULA Objektif : • • Kemahiran • • • • • • Memilih serta menukar FONT Mengubah saiz lajur dan baris Memasukkan formula dan data Membuat jadual dan border Menyimpan fail Mencetak invois Pelajar dapat menyediakan satu INVOIS menggunakan Excel Pelajar dapat memasukkan formula untuk mengira jumlah item dalam invois.

Pada akhir modul, pelajar akan dapat menghasilkan invois seperti berikut

PUSAT INTERNET USP

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 46 -

MEMASUKKAN DATA YANG DIPERLUKAN 1. Taipkan teks ke dalam sel a) Klik sel b) Taipkan perkataan c) Klik ENTER

PUSAT INTERNET USP

2. Ketengahkan teks PUSAT INTERNET USP, 35900 TANJONG MALIM dan INVOIS iiiHighlight dari A1 hingga E1 Klik butang MERGE AND CENTER

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 47 -

C) MEMAPARKAN SEMPADAN SEL

Border diambil dari shortcut Hasilnya

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 48 -

MEMASUKKAN FORMULA UNTUK MENGIRA JUMLAH INVOIS Dalam bahagian ini, kita akan belajar bagaimana untuk memasukkan formula ke dalam jadual untuk mengira jumlah bagi setiap item dalam invois dan jumlah invois.

1. Masukkan formula dan sel E12 Klik sel E14 Taipkan formula =C14*D14 Tekan kunci ENTER

Hasilnya

MASUKKAN FORMULA UNTUK MENJUMLAHKAN INVOIS 1. klik sel E29 2. Taipkan Formula =SUM(E12:E21) 3. Tekan kunci ENTER

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 49 -

LATIHAN 3: MEMBUAT CARTA DAN GRAF 1. Salin jadual di bawah dalam Excel PERATUS KEDATANGAN BULANAN 2004 BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS % 56 68 77 53 80 87 75 65 50 74 84 95

i- HIGHLIGHT bermula dari JAN hingga 95 ii- Klik ikon CHART WIZARD
iii-

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 50 -

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 51 -

HASIL

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 52 -

PENGENALAN KEPADA INTERNET
PENGENALAN

World Wide Web (WWW) adalah satu jaringan sejagat yang terdiri daripada koleksi fail dalam talian yang dipanggil homepage.

Melalui Internet pengguna boleh mendapatkan maklumat dan pengetahuan dari seluruh dunia.

INTERNET • Singkatan perkataan “inter-network”

Semua komputer yang disambung ke Internet boleh bertukar maklumat

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 53 -

PENYEDIA PERKHIDMATAN INTERNET iJARING • Perkhidmatan yang disediakan : - Capaian maklumat global melalui WWW - E-mail - Global discussion (perbincangan melalui net)

TMnet • Disediakan oleh TELEKOM MALAYSIA BERHAD PELAYAR INTERNET (WEB BROWSER) Microsoft Internet Explorer

ii-

Perisian yang digunakan untuk menjelajah dan melayari laman web, menghantar dan menerima e-mel dan beberapa kegunaan lain.

Contoh 1

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 54 -

BAR ALAT

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11

1. BACK 2. NEXT 3. STOP 4. REFRESH 5. HOME 6. SEARCH 7. FAVORITES 8. MEDIA 9. HISTORY 10. E-MAIL 11. PRINT

Untuk paparan halaman sebelum. Untuk paparan halaman berikutnya. Untuk memberhentikan carian. Untuk mengemaskini halaman Untuk kembali ke default page Untuk mencari laman web Laman web yang telah ditandakan Untuk penyimpanan fail muzik dan video Jejaki laman web Untuk hantar e-mail menggunakan Microsoft Outlook Untuk mencetak laman

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 55 -

BAR ALAMAT Tempat untuk menulis alamat laman web.

Taipkan di sini

AKTIVITI 1 – MEMASUKKAN ALAMAT KE DALAM BAR ALAMAT

1. Taipkan [http://www.tv3.com.my] dalam bar alamat 2. Tekan ENTER

WORLD WIDE WEB

WORLD WIDE WEB (www) ialah kumpulan dokumen elektronik yang saling berpaut seperti sarang labah-labah.

Merupakan sekumpulan sumber maklumat (perisian, gambar, suara, dokumen klip video) di dalam Internet.

• •

Dokumen ini disimpan dalam pelayan (server) yang terdapat diseluruh dunia. Sumber atau maklumat boleh dicapai dengan menggunakan perisian pelayar laman web seperti Internet Explorer.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 56 -

PORTAL & ENJIN PENCARI (SEARCH ENGINE)

• •

Sebuah tapak web (website) yang sediakan pelbagai maklumat. Sebelum mencari maklumat, anda perlu terlebih dahulu pergi ke tapak web yang mempunya enjin pencari (search engine).

Enjin Carian Sebuah pengkalan data atau koleksi tapak jarring yang boleh diakses untuk tujuan mencari data atau maklumat yang tidak diketahui alamatnya.

AKTIVITI 2– MEMBUKA LAMAN WEB ENJIN PENCARI (SEARCH ENGINE)

1. Lancarkan Internet Explorer 2. Masukkan [http://www.google.com.my] ke dalam bar alamat 3. Tekan ENTER

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 57 -

MEMBUAT CARIAN • • • Untuk mencari maklumat, kita perlu menggunakan Kata Kekunci (Key Words) Hanya taipkan Kata Kekunci dalam ruangan search dan tekan ENTER Contoh Kata Kekunci :- Resepi Untuk mencari laman web berkaitan masakan. - Tanjong Malim Untuk mencari laman web berkaitan dengan Tg. Malim - Siti Nurhaliza Untuk mencari laman web berkaitan dengan artis, Siti Nurhaliza • Ketepatan (accuracy) Kata Kekunci akan memendekkan masa carian dan memberikan hasil carian yang lebih tepat.

PERKHIDMATAN INTERNET 1. Mel-Elektronik (E-Mail) • • • • Merupakan perkhidmatan Internet yang paling banyak digunakan. Untuk berkomunikasi menghantar dan menerima mesej. Fungsi seperti surat tetapi lebih pantas, ringkas dan murah. Untuk menghantar dan menerima mesej, anda mesti mempunyai akaun e-mel sendiri.

Laman yang menyediakan perkhidmatan e-mail percuma : iiiiiiivhttp://www.yahoo.com http://www.mesra.net.my http://www.lycos.com http://www.idesa.net.my

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 58 -

E-MAIL E-mail merupakan mesej elektronik yang dihantar daripada satu komputer ke komputer yang lain. Pengguna boleh menghantar teks, video, gambar dan bunyi melalui e-mail. Ia merupakan satu kaedah perhubungan yang cepat dan murah.

AKTIVITI 3– MEMBUKA AKAUN E-MEL 1. Lancarkan Internet Explorer 2. Taipkan http://www.yahoo.com pada bar alamat 3. Klik pada Mail

4. Klik pada SIGN UP NOW

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 59 -

5. Klik pada Free Yahoo ! Mail

Sign Up Now

6. Isikan butir-butir seperti yang diperlukan.

NAMA SENDIRI NAMA BAPA PILIH JANTINA PILIH ID KATA LALUAN (123456) KATA LALUAN (123456)

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 60 -

MASUKKAN NAMA SEKOLAH TARIKH LAHIR

ISI IKUT YG TERTERA DI BAWAH

KLIK SUBMIT

ANDA TELAH BERJAYA MEMBUAT AKAUN E-MAIL !!!!!

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 61 -

• •

CHECK MAIL COMPOSE

Untuk memeriksa e-mail yang diterima Untuk menghantar e-mail

AKTIVITI 4– MENGHANTAR E-MAIL

1. Buka laman http://www.yahoo.com 2. Klik pada Mail 3. Masukkan Yahoo ID dan Password

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 62 -

4. Tekan Sign In. 5. Klik pada COMPOSE

Alamat penerima Subjek (header)

Kandungan E-Mel

1. To : Tuliskan alamat penerima (hacking@yahoo.com) 2. Subject : Masukkan tajuk 3. Tulis isi kandungan e-mail 4. Klik SEND untuk hantar

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 63 -

INTERNET CHATTING Chatting ( Sembang Internet )

• •

Merupakan perkhidmatan Internet yang paling popular. Kemudahan yang membolehkan pengguna bercakap dengan pengguna lain dengan menggunakan papan kekunci untuk menaip percakapan mereka.

Mesej yang pengguna taip akan muncul serta-merta pada skrin pengguna yang satu lagi.

AKTIVITI 5 – CHATTING Lancarkan Yahoo Mesengger 1- Masukkan Yahoo! ID 2- Masukkan kata laluan (password) 3- Klik Sign In 4- Klik Chat 5- Klik Regional 6- Klik Malaysia 7- Klik Negeri pilihan 8- Klik Go To Room 9- Klik Enter Chat Peraturan semasa chatting iiiiiiivvTidak dibenarkan penggunaan bahasa kesat dan lucah. Tidak dibenarkan menghantar fail yang tidak selamat. Tidak mengganggu hak privasi orang lain. Tidak memberikan butir-butir peribadi kepada orang yang tidak dikenali. Berhati-hati dengan kenalan chatting.

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 64 -

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 65 -

LATIHAN PENGUNAAN KEPADA INTERNET

1) Buka laman http://www.google.com.my 2) Klik pada button IMAGE dan masukkan kata kekunci KLCC 3) Save sekeping gambar KLCC yang anda rasa sesuai ke dalam Floppy A 4) Lancarkan Microsoft Office Word 2003 5) Insert gambar KLCC (Insert 6) Masukkan Page Border 7) Masukkan WordArt ( KUALA LUMPUR CITY CENTRE ) 8) Save dalam Floppy A dengan nama KLCC Picture From File Floppy A)

E-MAIL 1) Buka akaun e-mail anda 2) Tekan compose dan masukkan alamat TRAINER

3) Attachkan fail KLCC yang terdapat dalam Floppy A 4) Masukkan butiran diri anda seperti nama penuh dan no IC 5) Send e-mail tersebut

MANUAL PERINGKAT ASAS

- 66 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful