Sekolah Menengah Kebangsaan Laksamana, Jalan Bukit Sri Lalang, Peti Surat 74,81900 Kota Tinggi.

TAJUK : MENGKAJI TENTANG PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN(TELEKOMUNIKASI) DI BANDAR KOTA TINGGI , 81900 JOHOR DARUL TAKZIM..

Nama Tingkatan

: Muhammad Farid Azri b Rosdi : 3 Wawasan UKM

K/P : 961206-14-5233 Isi kandungan BIL. SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN: a) Konsep dan jenis perkembangan sistem perhubungan di bandar kota tinggi b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan c) Kepentigan sistem perhubungan d) Kesan negatif perkembangan sistem perhubungan e) Cadangan untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan MUKA SURAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN Penghargaan . KANDUNGAN TAJUK.No. MENGKAJI TENTANG PERHUBUNGAN (TELEKOMUNIKASI) DI BANDAR KOTA TINGGI.

sokongan. Ahmad Asil Al=Hafiz . Akhir sekali . kami bekerjasama dan saling membantu ketika menyiapkan tugasan ini . Low Siew Lee yang telah banyak membimbing . serta semangat kepada kami sekelas semasa menjalankan dan melaksanakan kerja kursus ini sehingga selesai . dan Zainulhaziq B. Farah bte Kader Sahib . Segala kerjasama dan perhatian mereka semua amatlah saya hargai . Nur Hafizza Bte Nor Huda . member tunjuk ajar . dan keizinan untuk kami menjalan kerja kursus geografi PMR tahun 2011 ini . Tidak lupa jua rakan – rakan kumpulan saya iaitu .Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak sekolah . Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru mata pelajaran Geografi saya Pn. komen . saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua responden saya . Terima kasih  Pendahuluan . Harun dan Encik Ngadiman b. Ali yang telah memberi dorongan .rakan-rakan sekelas yang lain juga turut menyumbangkan bantuan kepada saya . kami telah berkongsi maklumat serta pengetahuan bagi melengkapkan tugasan ini . panduan . yang telah memberikansepenuh kerjasama dan berkongsi maklumat ketika saya ingin mendapatkan maklumat untuk melengkapkan kerja kursus ini . Kedua ibu bapa telah memberikan bantuan dari segi kewangan terutamanya agar saya dapat melaksanakan kerja kursus ini dengan cemerlang . pendapat dan membantu saya sepanjang masa terutamanya ketika melaksanakan kerja kursus ini . Selain itu . ucapan terima kasih dan hormat ini kepada ini terutamanya ibu bapa saya iaitu Puan Jalilah bt. SMK Laksamana yang diterajui oleh Tuan Pengetua iaitu Encik Md Din bin Hussien yang telah memberikan perhatian. Azhar yang telah bersama-sama melakukan kajian dan menulis laporan kerja kursus ini .

Pemilihan lokasi ini agak bertepatan dengan tajuk dan memudahkan bagi ahli kumpulan kami mencari maklumat kerana lokasinya ditengah-tengah tempat kediaman kami. menjelang pertengahan bulan april saya memulakan menulis laporan sehingga selesai bersama-sama dengan rakan sekelas 3wukm  Objektif kajian . Saya telah melaksanakan kajian ini pada awal bulan mac sehingga bulan mei tahun 2011 .Kerja kursus Geografi PMR(23/2)saya ini bertajuk mengkaji perkembangansistem perhubungan (telekomunikasi) di Bandar Kota Tinggi 81900 Johor Darul Takzim Saya memilihBandar Kota Tinggi kerana fungsi kampung ini dari segi perhubungan semakin berkembang maju . pada bulan mac saya melakukan pemerhatian dan temu bual dengan beberapa responden . Peranannya sangat ketara dan diperlukan oleh penduduk setempat . saya lakukan di luar waktu persekolahan dan pada hujung minggu . Penduduk kota tinggi ini menjadikan Bandar Kota Tinggi ini sebagai pusat perhubungan atau telekomunikasi setempat.

Objektif kajian saya ialah: i. Menghuraikan kesan-kesan negatif perkembangan sistem perhubungan kepada masyarakat sambil menerapkan unsur-unsur nilai murni dalam penggunaan sistem telekomunikasi. iv. iv. ii. iii. Menghuraikan dengan jelas tentang konsep dan jenis system perhubungan. Menerangkan kepengtingan sistem perhubungan kepada masyarakat di Bandar Kota Tinggi dan menerapkan nilai-nilai murni kepada masyarakat setempat. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem perhubungan serta menerapkan unsur patriotisme. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan dan menerapkan unsur patriotisme. Kawasan Kajian .

Kawasan kajian saya ialah merupakan Bandar Kota Tinggi yang menjadi tumpuan pembangunan di bawah tanggungjawab Majlis Daerah Kota Tinggi(MDKT).Kawasan Kota Tinggi juga menjadi tumpuan para pelancong kerana terdapat tempat-tempat menarik disekitarnya.Di persekitaran bandar in masih terdapa kesan peninggala sejarah yang boleh dikaji dan dilihat . Jarak bandar ini dari ibu negeri Johor kira-kira 45km.Sultan Ahmad membuka kerajaan kecil di Kota Tinggi.Mengikut sejarah.selepas kejatuhan kerajaan Melayu Melaka.Bersama kajian ini disertakan Peta Daerah dan Peta Bandar Kota Tinggi bagi menjelaskaan lagi kedudukan bandar kecil.Bandar kecil ini nampaknya sedang mengalami proses pembandaran sejajar dengan kepesatan pembangunan negeri Johor dan kemajuan negara Malaysia. berhampiran Sungai JohorKawasan ini adalah tanah rendah yang sering terdedah kepada kejadian banjir.Keluasan bandar ini lebih kurang 15km persegi. Bandar Kota Tinggi terletak di tanah pamah yang rata.Bandar ini juga merupakan laluan Johor Bahru ke Mersing. .Bandar ini merupakan pusat pentadbiran daerah Kota Tinggi dalam negeriJohor.Dari segi system perhubungan perkembangannya juga tidak ketinggalan sejajar dengan arus komunikasi maklumat tanpa sempadan yang semakin meluas di Negara kita.Berdasarkan kedudukan bandar kecil ini terletek di tenggara Johor.

Bahan ini saya graf dan analsis serta menyesuaikannyadengan persekitaran lokasi kajian saya. majalah dan bahan daripada internet untuk melengkapkan datadapatan kajian . kepentingan dan kesan perkembangannya sepanjang bulan mac 2011 . saya catat untuk untuk memenuhi maklumat tentang kajian saya .Kaedah kajian Kaedah kajian yang saya gunakan ialah : Pemerhatiansaya membuat pemerhatian tentangperkembangan sistem perhubungan bagi masyarakat di Kota Tinggi. kepentingannya . kesan dan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan perkembangan sistem komunikasi kepada masyarakat setempat . pelbagai soalan dan perbincangan yang telah saya kemukakan tentang jenis sistem perhubungan yang digunakan . Temu bual dan soal selidik secara lisan saya menemubual secara rawak penggunaan pusat komunikasi di Bandar Kota Tinggiyang terdiri daripada para pelajar . dan orang awam . soalan yang dikemukakan bedasarkan soalan biasa tentang keperluan skema pemarkahan kerja kursus ini . Berdasarkan maklumat tersebut saya menghasilkan laporan kajian saya  . buku rujukan . jawapan daripada mereka . Rujukan saya membuat rujukan yang banyak di perpustakaan dan internet . surat khabar . pelbagai bahan seperti buku teks .

TV9 dan sebagainya . faksimili . telefon selular .(wifi)sedang berkembang pesat . Setelit pula ialah alatrekaan manusia yang dilancarkan mengedari bumi .Dengan adanya internet email menjadi perhubungan yang semakin popular bagi penduduk Kg. . Television pula ialah penyiaran (pemancar) gambar hidup (gambar bergerak) beserta bunyi menerusi kabel atau udara atau skrin pada kaca peti television . fail komputer dan aplikasi serta data telegraf . BEST 104 KLASIK NASIONAL dan sebagainya .6. para pendengar juga mendapat hiburan . hampir semua sistem perhubungan adalah dalam bentuk media elektronik Siaran radiodi seluruh Malaysia dibahagikan kepada siaran tempatan dan kebangsaan . internet . selain itu . pada masa ini siaran television yang boleh diterima termasuklah RTM . kemudahan ini dikenali sebagai multimedia . Felda Pasak. teleks .bersama-sama dengan visual (gambar) dan audio(bunyi) . komputer . telefon .television . Contoh siaran radio yang diterima oleh penduduk Felda Pasak termasuklah RADIO FM . bulatn . stesen-stesen radio yang dibina bertujuan membolehkan intergrasi nasional yang dapat menyampaikan maklumat kepada seluruh rakyat . telefon . SINAR FM .valat ini berfungsi untuk menerima dan memancarkan isyarat gelombang bagi tujuan perhubungan .email boleh menghantar pesanan ke seluruh dunia dalam masa yang singkat . dan komputer . gambar dan gambar boleh bergerak. dan setelit . ERA FM . telegraf .1 konsep dan jenis-jenis system perhubungan Sistem perhubungan atau telekomunikasi dasarnya merupakan komunikasi elektronik jarak jauh sama ada satu atau dua hala . TV3 . internet menawarkan laman web yang boleh memaparkan teks . radio .0 Dapatan kajian 6. HOT FM . sistem perhubungan atau telekomunikasi merupakan rangkaian atau komponen yang terlibat dalam proses penghantaran atau penyampaian maklumat tersebut. di Felda Pasak juga perkhidmatan internet tanpa wayar . ini termasuklah komunikasi menggunakan television . atau planet lain . Jenis-jenis sistem perhubungan termasuklah radio . mudah dan murah . IKIM FM .bayak jenis maklumat boleh dihantar melalui sistem telekomunikasi termasuklah suara dan muzik . Internetpula ialah satu jaringan atau rangkaian komputer gergasi yang menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia . ASTRO . perhubungan ini berlangsung secara mudah dan cepat .

kemajuan teknologi masa kini . Antaranya dasar kerajaan . Seterusnya sejajar dengan arus teknologi masa kini yang sangat pesat penggunaan i-pad juga sudah mula menunjukkan bilangan penggunanya yang semakin bertambah di Kota Tinggi. Perkembangan system pendidikan dalam system pendidikan masakini . masyarakat ini amat diperlukan oleh Negara Malaysia untuk mengisi matlamat Wawasan 2020 iaitu menjadi sebuah Negara yang maju . Perkembangan ekonomi keluarga . melalui pelebaran jaringan ini pengguna dapat menggunakan internet secara optimum terutamanya penduduk di luar Bandar .guru-guru di sekolah telah biasa menggunakan kemudahan internet . Penduduk Kota Tinggi juga tidak terkecuali menerima tempiasnya . Rangkaiannya sangat jelas . bahan bantu mengajar yang terkini bedasarkan penggunaan system perhubungan bukanlah baru lagi bagi pelajar di Kota Tinggi . mereka juga mampu memiliki telefo talian tetap . penggunaan system telekomunikasi telah diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran . Semangar . mereka mampu melanggan ASTRO .dan ASTRO . kerajaan juga bertanggungjawab melebarkan rangkaian internet di kawasan pendalaman melalui pusat komuniti di Felda Pasak dan di Kg. tv pendidikan . dan computer peribadi serta i-pad . dan INTERNET di kediaman mereka .pemilihan responden dilakukan secara rawak yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur serta jantina . perkembangan ekonomi keluarga .penggunaan telefon selular atau telefon bimbit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat masa ini . rangkaian television dan radio RTM dapat diterima dengan baik oleh peduduk Kota Tinggi . Selain itu .pada masa ini kemajuan teknologi sangat pesat membangun . telefon mudah alih .Satu soal selidik telah dijalankan bagi mengetahui tentang jenis-jenis sistem perhubungan yang digunakan oleh pengguna di Bandar Kota Tinggi . malah SMK Tun Habab telah diiktiraf sebagai sekolah bistari yang menggunakan kemudahan ICT . perkembangan system pendidikan dan pengaruh budaya masa kini . Dasar kerajaan . Melalui huraian di atas factor yang mempengaruhi perkembangan system telekomunikasi di Kota Tinggi dapat melahirkan pengguna yang celik ICT . pada masa ini kanak-kanak juga bukanlah yang perkara pelik apabila mereka menggunakan telefon . kemudahan asas yang semakin baik . setiap sekolah sudah mempunyai kemudahan makmal computer . malah ada juga kanak-kanak yang mahir dalam menggunakan computer .kebanyakan penduduk Kota Tinggi mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh . . Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Kota Tinggi Banyak faktor. mampu bersaing dengan arus pemodenan .faktor yang mempengaruhiÆ perkembangan sistem perhubungan di Kota Tinggi . penggunaannya daripada golongan kecil hinggalah golongan tua .kerajaan memainkan peranan penting dalam perkembangan system perhubungan di Kota Tinggi . oleh itu . Kemajuan teknologi masa kini . matapelajaan aliterasi computer turut di masukkan dalam jadual waktu persekolahan ..

• Peta minda menunjukan faktor –faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Kota Tinggi. DASAR KERAJAAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MASA KINI Faktor –faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan di Kota Tinggi PERKEMBAGAN EKONOMI KELUARGA PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN .

perlancongan.hiburan dan keselamatan .dan internet tanpa batasan .sistem telekomunikasi sangat penting dalam menyumbang kepada pengiklanan . Pengiklanan . pesakit kota tinggi yang mendapat rawatan di HOSPITAL SULTAN ISMAIL juga mendapat perkhidmatan perubatan seratus peratus dengan menggunakan kemudahan ICT .SPM. iklan untuk barangan .pendaftaran peperiksaan PMR. pengguna boleh mendapatkan maklumat tersebut tanpa sempadan melalui internet .sistem perhubungan dapat memudahkan sistem pendidikan kepada para pelajar dan guru.pengiklanan.perubatan . .dan IPT lebih lancar melalui on-line .penggunaan e. Pendidikan .e-pelajaran dapat diteroka bagi menambah keberkesanan maklumat pembelajaran penggunaan internet sangat meluas dapat membantu pelajar dalam pelbagai bidang. guru –guru dikota tinggi .Kepentingan Perkembangan Sistem Perhubungan Di Kota Tinggi Sistem perhubungan mempunyai banyak kepentingan kepada masyarakat di kota tinggi.perubatan modan perubatan tradisional danperubatan Islam dapat diperoleh melalui radio .memberi maklumat . Melalui kemudahan internet pendaftaran pelajar untuk memasuki sekola berasrama penuh MRSM.televisyen. iklan dapat ditunjukkan dengan mudah dan berkesan tanpa balasan .boleh memasukkan data murid melalui sistem maklumat murid (SMM).perubatan dan lain-lain untility dapat disebarkan melalui radio. Selain itu .dan STPM juga melalui On-Line.pendidikan.pengajaran dan pembelajaran pula banyak rujukan boleh didapati melalui internet.televisyen dan internet . iklan sangat penting kepada pengeluar terutama didaerah terpencil seperti kota tinggi bagi mendapatkan pasaran pelanggan Perubatan . perpaduan negara . Selain internet perkhidmatan TV pendidikan melalui ASTRO tidak kurang pentingnya kepada pelajar.maklumat tentang gaya hidup sihat perubatan melalui tumbuhtumbuhan dan herba . Antara kepentingan sistem perhubungan ini termasuklah untuk perdagangan .disiplin di sekolah saya iaitu SMK laksamana dapat mengawal disiplin dan pelaran sekolah.memberi peluang perkejaaan .pendidikan .perbankan .

keselamatan nyawa dan harta benda terancam serta ekonomi tidak dapat berkembang.negara akan bergolek .kepentingan perkembangan sistem perhubungan dapat menjanaekonomi negara kita . kepentingan sistem perhubungan merangkumi aspek ekonomi sosial dan politik . Daripada huraian di atas . sebagai rakyat malaysia yang menuju negara maju adalah tanggungjawab kita supaya menyokongdan bersama-sama mengembeling tenaga dan masa bagi menjayakan kehendak matlamat negara. Konep satu malaysia misalnya bukan sahaja dapat difahami tetapi boleh dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia . Melalui televisyen kerajaan dapat menyampaikan idea dan kehendak serta hala tuju rakyat ke arah pencapaian matlamat negara.Perpaduan negara . tanpa perpaduan . .berperang .perpaduan negara sangat penting dalam pengisin kemerdekaan sesuatu Negara . Sebagai rakyat malaysia kita perlu sedar akan kepentingan sistem telekomunikasi dapat memberi faedah yang banyak . Bagi penduduk kota tinggi sistem perhubunganmenjadi alat perperpaduan negara keranadapat menyampaikan hasrat pemimpin negara dan menjadi integrasi nasional.

. Pencemaran bahasa.• Kesan –kesan negatif perkembangan sistem perhubungan di kota tinggi Walaupun perkembangan sistem perhubungan mempunyai kepentingan dan kebaikan . Di kota tinggi masalah sosial yang diakibatkan perkembangan sistem perhubungan tidak terkecuali. Hasutan .Kesanya berlaku pencemaran bahasa melayu.Hal ini menyebabkan pengguasaan bahasa pelajar terpaksa dibetulkan.dan keseronokkan lebih mudah tersebar. Oleh kerana mudah dan cepatnya penyampaian maklumat .hasutan pencemaran bahasa dan serangan virus . Oleh kerana terpengaruh kepada ejaan ringkas dan ayat yang terlalu ringkas pelajar tidak boleh mengolah ayat majmuk dangan baik. un sur –unsur negatif ini terseebar ke serata tanpa batasanya.masalah hasutan antara kaum dan masalah politik dalaman boleh berlaku melalui penyebaran maklumat melalui laman sosial seperti facebook dan sebagainya.Pencemaran bahasa dan penguasaan ejaan yang betul semakin longgar penggunaany. Wujudnya masalah sosial .masalah ini jika tidak dapat dibendung akan menbawa kepada pepecahan perpaduan negara kita.masalah sosial di malaysia sudah menjadi masalah yang menyeluruh dibandar dan diluar bandar. Antara masalah sosial yang terjadi ialah masalah pergaulan bebas lelaki dan perempuan terutamanya dikalangan muda –mudi. Masalah gejala sosial seperti mendapatka hiburan .fitnah dan pembohongan maklumat tidak dapat diketahui kebenaranya mudah meracun fikiran rakyat dan masyarakat Kota Tinggi.pada masa kini pengunaan ejaan ringkas diperkhidmatan Pesana Ringkas SMS telah menular dikalangan pelajar sekolah kota tinggi. Antara kesan negatif perkembangan sistem perhubungan termasuklah wujudnya masalah sosial . Hasutan . Akibatnya akan berlakunya masalah –masalah lain seperti berzina dan pembuangan bayi.tetapi terdapat juga kesan negatifnya .Oleh kerana perkembangan sistem telekomunikasi yang pesat penyebaran CD dan DVD berunsur lucah terlalu banayk dipasaran dan dengan mudah dimuat turun melalui komputer mahupun talifon mudah alih.

Serangan virus akan menyebabkan kerosakkan perisian komputer dan telefon bimbit. Maklumat akan hilang dan pelajar terpaksa membuat semula assignment tersebut.kerja kursus dan sebagainya akan mendapat ganguan dan mengambil mas ayang lama untuk dipulihkan. Masalah serangan virus ini akan menyebbakan asssignment pelajar. Manakala serangan virus kepada penjawat awam akan menyebabkan maklumat penting hilang begitu saja jika tidak membuat Bake-up.Serangan virus. Sebagai rakyat Malaysia kita sepatutnya mengambil iktibar menjaga maruah diri.Masalah serangan virus komputer menjadi masalah utama terutama dimakmal komputer di sekolah seperti di SMK Laksamana. Kesimpulanya perkembangan sistem perhubungan membawa kesan negatif jika tidak dikawal penggunaanya.masyarakat dan Negara supaya tidak terikut –ikut kepada keseronokkan yang membawa kepada kemusnahan diri sendiri. Kita sebagai rakyat harus sedar tentang tanggungjawab kepada negara sentiasa dipikul untuk menuju kepada kemajuan dan kemakmura Negara. .

Garis panduan keselamatan anti –virus. Pada masa kini banyak software anti virus yang boleh dibeli atau diperolehi secara percuma. .Tindakan tegas seperti mendenda pelajar yang melakukan kesalahan ejaan ringkas perlu diambil agar kesalahan bahasa dapat dibendung dan pencemaran bahasa boleh diatasi. Akta ini perlu dilaksanakan secara adil dan terus supaya keadilan dapat ditegakkan .• Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perkembangan sitem perhubungan di Kota Tinggi. Antaranya : Peranan dan pemantauan komuniti seperti PIBG dan ibu bapa. Mereka perlu didedahkan cara bagaimana hendak menyelamatkan maklumat daripada jangkitan virus dan tidak menyebarkan virus tersebut kepada pengguna yang lain.orang yang membuat hasutan perlu dihukum kerana boleh mencetuskan ketegangan kaum dan perpecah belahan masyarakat. Guru-guru bahasa melayu memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini.kita perlu melaksanakan pembelajaran seumur hidup dan tidak mudah berputus asa dalam meneroka teknologi baharu..Di negara kita telah pun ada undang-undang berkaitan dengan akta hasutan dan penganiyaan. Apabila kita dapat menyahut cabaran ini nanti kita mampu memenuhi hasrat dan matlamat untuk menjadi negara yang maju pada tahun 2020.pendidikan di rumah yang menjadi asas kepada penghidupan diluar bergantung kepada cara pendidikan daripada ibu bapa. Setiap pengguna perlu mengetahui cara menangani masalah ini.Semua pengguna internet harus mengetahui tentang menjaga keselamatan maklumat mereka daripada dijangkiti virus komputer.Pendidikan berterusan ini mampu melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia dan tidak mudah terpengaruh kepada gejala social yang sedang berleluasa pada masa kini. Ibu bapa berperanan penting dalam mendidik anak-anak . Sebagai pengguna celik ICT kita perlu terus meneroka teknologi terkini agar sentiasa peka kepada perubahan semasa . Kesan negatif terhadap perkembangan sistem perhubungan perlu dibendung.pihak sekolah melalui panitia bahasa melayu perlu mengambil tindakan drastik dan tegas supaya dapat diatasi. Banyak cara yang boleh diatasi bagi menangani masalah yang dicetuskan oleh perkembangan sistem perhubungan ini. Pendidikan .. Ibu bapa bukan sahaja bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak-anak mereka malahan juga bertanggungjawab memenuhi pendidikan agama dan akhlak. Menguatkuasakan undang-undang.untuk mengatasi masalah pencemaran bahasa melayu.

pendidikan. televisyen. Saya juga dapat kesedaran tentang betapa pentingnya sistem perhubungan pada masa kini.Faktorfaktor yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan felda Pasak ialah dasar kerajaan. Sistem perhubungan atau telekomunikasi merupakan rangkaian atau komponen yang terlibat dalam proses penghantaran atau menyampaian maklumat. kemajuan teknologi masa kini. Saya boleh berkomunikasi dengan pihak responden dengan baik. memberi peluang pekerjaan. pendidikan dan garisan panduan keselamatan anti-virus. . nilai lain yang diperolehi ialah saya dapat bekerjasama dengan rakan-rakan dan guru bagi berkongsi maklumat untuk menyiapkan laporan kajian. perpaduan Negara dan keselamatan. kemudahan yang semakin baik.Sistem perhubungan mempunyai kepentingan dari segi pengiklanan. Jenis-jenis sistem perhubungan termasuklah radio.RUMUSAN Sepanjang menjalankan kajian kerja kursus tentang perkembangan sistem perhubungan di Felda Pasak ini banyak pengalaman dan pengetahuan yang saya perolehi. faksimili. Antaranya pengalaman yang bermakna ialah saya dapat membuat satu penyelidikan ringkas dengan bantuan semua pihak terutamanya guru matapelajaran. maka ini akan menambahkan keyakinan saya untuk bergaul dan meghormati sesama manusia.Manakala kesan negatif perkembangan sistem perhubungan termasuklah wujudnya masalah sosial. Selain itu. hasutan pencemaran bahasa dan serangan virus. telegraf. telefon selular. memberi maklumat perubatan. teleks. komputer. Banyak cara boleh diatasi bagi menangani masalah yang dicetuskan oleh perkembangan sistem perhubungan ini seperti pemantauan peranan ibubapa. penguatkuasaan undang-undang. perkembangan sistem pendidikan dan pengaruh budaya masa kini. perkembangan keluarga. internet dan setelit.

..Lampiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful