Syarat – syarat Pencalonan Pengawas

Calon –calon pengawas harus memenuhi kriteria – kriteria yang berikut: 1. mempunyai personaliti yang positif – ceria, mesra, bersopan, berkebolehan untuk berkomunikasi dengan baik dan sedia membantu rakan sekolah yang lain atau guruguru. 2. 3. 4. berketerampilan positif – berpakaian kemas mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. mempunyai pencapaian yang memuaskan dari segi akademik dan ko-kurikulum. mempunyai keyakinan diri dan sifat kepimpinan yang tinggi – dapat mengeluarkan pendapat yang bernas dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tenang. mempunyai rasa tanggungjawab – bolah menerima arahan dan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik, tegas semasa menjalankan tugas.

5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful