AFRICA CENTRALA

Parcul Na ional Lopé 

Parcul Na ional Lopé este un parc na ional situat în centrul statului Gabon. De i regiunea este în mare parte acoperit de p dure tropical , în nordul parcului se g sesc ultimele r m ite ale savanei create în Africa Central în urma cu 15,000 de ani. Devine prima zona din Gabon protejat de lege dup infiin area Rezerva iei Naturale Lopé-Okanda în anul 1946. În 2007 , peisajul din Lopé-Okanda este ad ugat Listei Patrimoniului Mondial de UNESCO.

. având baza în satul Mikongo . incluzând câteva cabane i o sal de mese largi în aer liber . Infrastructura existent poate acomoda i turi ti la baz . de unde î i prime te i numele. numit Mikongo i condus de Societatea Zoologic din Londra . de unde p durea tropical este doar la câ iva metri distan . Parcul de ine o mic sta ie de cercetare .

.

000 km².Parcul Na ional Serengeti  Parcul Na ional Serengeti este situat într-o regiune de savan african din Tanzania de nord. la est de Lacul Victoria i se întinde pân la grani a din sudul Kenyei. Parcul ocup o suprafa de 30. .

850 m deasupra n. Denumirea de ÅSerengetiµ provine din limba masailor (în traducere Å ar nesfâr it µ). . iar zonele mai joase au altitudinea de 950 m deasupra n. Muntele cel mai înalt are altitudinea de 1. Regiunea Serengeti care înconjoar parcul se întide pe o suprafa de 14. care dornici de profit au pornit o vânare intensiv cu arme moderne a animalelor din regiune. deoarece b tina ii vânau numai strictul necesar i nu cauzau poluarea mediului înconjur tor.m. spre sud apar coline spre nord în regiunea de câmpie apar crânguri de salcâmi.m. partea central este aproape complet lipsit de arbori. Ea are în mare parte un relief de es cu vegeta ie tipic savanelor.763 km² este o regiune renumit ca rezerva ie natural .. Aceast situa ie se va schimba în secolul XIX a sosirea coloni tilor europeni. Aceast interven ie nedorit a omului a dus la dezechilibrul ecologic al regiunii locuite de masai. Regiunea Ngorongoro din sudest este o regiune vulcanic care a devenit din anul 1979 patrimoiniu UNESCO. Pân în timpurile coloniale în Tanzania n-a fost necesar s se ia m suri de protec ie a naturii sau a animalelor.

.

6 milioane de animale erbivore i mii de carnivore. iar în anul 1951 este declarat parc na ional. zebrele i bivolul. In anul 1959 regiunea vulcanic Ngorongoro aflat în sud va separat de Serengeti fiind declarat (Conservation Area. . regiune în care se va interzice masailor s p uneze cu animalele. dintre gazele se pot aminti anilopele Thomson i Elefant care sunt cunoscute pentru rezisten a lor la usc ciune i distan ele mari parcurse pentru c utare de hran . Predomin antilopele gnu.Regiune de protec ie a animalelor s lbatice). In parc exist peste 1.In anul 1929 Serengeti devine rezerva ie natural iar în 1951.

989 km² i ad poste te zebre. a fost deschis publicului.Parcul Na ional Kruger  Parcul Na ional Kruger din nord-estul Republicii Africa de Sud se num r printre cele mai mari rezerva ii naturale de pe glob. Parcul are o suprafa de 18. . câ iva ani mai târziu. bivoli. girafe etc. gazele. La început parcul a fost cunoscut sub numele de rezerva ia Sabie. pre edintele de atunci al republicii Transvaal. stru i. În anul 1927. dar a primit numele actual când s-a unit cu rezerva ia Shingwedzi.Parcul a fost întemeiat în 1898 de Paulus Kruger. antilope.

.

La nord de râul Sabie începe partea central a parcului. predomin savanele deschise. Terenul rezerva iei a fost împ r it în trei regiuni naturale pentru a facilita orientarea vizitatorilor i pentru a face posibil delimitarea zonelor locuite de cele peste 147 de specii de mamifere. pe care ploaia cade mult mai rar decât în sud. 500 de specii de p s ri. se întinde de la râul Crocodile pân la râul Sabie i cuprinde Skukuza. acestea sunt înlocuite de ni te savane numite mopane. La nord.098 de specii de reptile i 60. acoperite de ierburi. 120. Pe aceast suprafa întins .000 de feluri de insecte. care se continu pân la râul Olifants. pe care cresc tufi uri rare i rahitice . centrul administrativ al parcului.  Partea sudic . o savan pres rat cu coline i acoperit de arbori.

.

Cilma este tropical de tranzi ie. cu ierni blânde i veri fierbin i. cantitatea medie multianual de precipita ii în sud i sud-vest este de aproximativ 700mm. poate fi vâzut un leopard sau un ghepard plecat la vânatoare de antilope. de animale copitate i de reptile.  Parcul Na ional Kruger este celebru pentru num rul mare de animale de prad . dintre care multe sunt amenin ate cu dispari ia. Sezonul ploios dureaz din octombrie pân în martie. din apropiere de tab ra luxoas Berg-en-Del.  .În apropiere de Pretoriuskop. pot fi observa i rinoceri care î i potolesc setea. Lâng adâp toarea Matjulu.

dar poposesc aici i lei care obi nuiesc s pândeasc antiloprle lâng locurile lor favorite de ad pat. Jabiru africani. marabu i ibi ii sunt numai câ iva reprezentan i ai numeroaselor specii de p s ri acvatice. Malurile râului Sabie au fost luate în st pânire de hipopotami i de crocodili. . berzele din specia Anastomus. Mergând în direc ia barajului Lower Sabie pot fi întâlnite multe tipuri rare de p sâri.

adic de peste ase ori suprafa a municipiului Bucure ti. leopard. Regiunea din jurul rezerva iei este populat de tribul Maasai de sute de ani. respectiv pân la grani a de nord-vest a Tanzaniei. Mii de animale tr iesc în aceast rezerva ie. Turi ti sper s vad "Marele Cinci": leu.Masai Mara  Masai Mara este o rezerva ie natural aflat în sud-vestul Keniei. Pentru c se afl la sud de Ecuator. . A fost înfiin at în anul 1961. zebre. Aici se organizeaz safari cu ma ini de teren. printre care se pot num ra:antilope. Are o suprafa de 1.elefant. cele mai friguroase luni sunt iunie i iulie. gnu i lei. bizon i rinocer.510 km².

.

.

Parcuri si gradini .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful