PRIRUČNIK ZA VODIČE Nacionalnog parka Plitvička jezera

Sastavili: Krešimir Čulinović Nikola Magdić Ivanka Špoljarić Stipe Špoljarić Ksenija Vuković Maja Vurnek

Plitvička Jezera, travanj 2009.

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA Nacionalni park je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava, a prvenstveno je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih vrijednosti. Nacionalni park ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu. U nacionalnom parku su dopuštene radnje i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode. Zabranjena je gospodarska uporaba prirodnih dobara, a dopušteno je obavljanje ugostiteljsko-turističkih i rekreacijskih djelatnosti koje su u ulozi posjećivanja i razgledavanja, te bavljenje tradicionalnom poljoprivredom i obrtom na tradicionalan način. U Hrvatskoj je proglašeno osam nacionalnih parkova. Tri nacionalna parka nalaze se na otocima (Kornati, Brijuni i Mljet), uključujući i pripadajuće more; dva ilustriraju zanimljivosti krške hidrografije (Plitvička jezera i Krka), a tri su tipično planinski prostori, sa zanimljivom vegetacijom i reljefom (Risnjak, Paklenica i Sjeverni Velebit). Među osam prethodno spomenutih nacionalnih parkova, posebno se izdvaja Nacionalni park Plitvička jezera kao prvi i najstariji, površinom najveći i najpoznatiji nacionalni park u Hrvatskoj. Osobita je to geološka i hidrogeološka pojava od 16 većih imenovanih i nekoliko manjih bezimenih jezera, odvojenih sedrenim barijerama. Zbog svoje iznimne ljepote i prirodnih vrijednosti, Plitvička jezera su među prvima prirodnim dobrima uvrštena na Listu svjetske prirodne baštine. Područje Plitvičkih jezera proglašeno je nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine, a trideset godina kasnije, 26. listopada 1979. godine, Nacionalni park je uvršten na UNESCO-ov Listu svjetske kulturne i prirodne baštine. Prema IUCN-u, koji definira osam kategorija zaštite prirodnih područja, Plitvička jezera pripadaju drugoj kategoriji – nacionalni park, koja označava zaštićeno područje pod upravom, poglavito radi zaštite ekosustava i rekreacije. Prve kartografske zapise Plitvičkih jezera nalazimo još na crtežima iz 17.stoljeća, a tekstualno se spominju u zapisima iz druge polovice 18. stoljeća. Naziv Plitvice (Plitvicza) prvi put je u literaturu 1777. godine unio Ivan Dominik Vukasović, župnik iz Otočca. Već devedesetih godina 19. stoljeća javljaju se prve organizirane inicijative za proglašenje Plitvičkih jezera zaštićenim područjem. Dvadesetih godina 20. stoljeća akademik Ivo Pevalek uočio je vrlo složenu biodinamiku nastajanja sedre i rasta sedrenih barijera. Proučavajući rast mahovina i algi zaključio je da je postanak i rast sedre, koja sudjeluje u izgradnji geomorfoloških oblika Plitvičkih jezera, najvažniji i najosjetljiviji biogeni proces koji je suština Plitvičkih jezera. Ove znanstvene spoznaje i nastojanja akademika Ive Pevalek dovela su i do povijesnog datuma kada su Plitvička jezera proglašena prvim hrvatskim nacionalnim

2

parkom. Još i prije, a posebno nakon dobivanja službenog statusa zaštite, ovo je područje bilo predmetom mnogih znanstvenih i stručnih istraživanja. U cilju općih interesa trajne zaštite prirodnog stanja u nacionalnim parkovima dolazi se do prvih nastojanja da se okupe različite struke u znanstvenom istraživanju prirodnih znamenitosti Plitvičkih jezera. Od strane Uprave parka objavljuje se 1958. edicija: Plitvička jezera nacionalni park, koja obuhvaća znanstvene radove namijenjene domaćoj, a putem opsežnijih sadržaja na stranim jezicima i stranoj javnosti. „Ti parkovi imaju naučno, estetsko i poučno značenje. Zadatak im je da širokim slojevima naroda omoguće upoznavanje prirode i njenih neistraženih ljepota. Nije im dakle svrha da pruže samo odmor i razonodu. Oni treba prije svega da služe općem kulturnom i naročito znanstvenom obogaćivanju naroda. To su stvarno kulturne i napose naučne ustanove „prirodni muzeji i laboratoriji“. I zato turizam, kao grana opće narodne privrede, treba prvenstveno omogućiti posjet, kulturan boravak i razgledavanje, stjecanje i proširenje znanja o prirodi i njenim zakonima – u granicama očuvanja osnovnih karakteristika i vrednota nacionalnog parka“ – kako stoji u predgovoru. Znanstveno istraživački rad u Nacionalnom parku Plitvička jezera ima dugu tradiciju i iznimno značenje za brojne spoznaje o prirodnim vrijednostima. Zalaganjem znanstvenika i djelatnika Nacionalnog parka Plitvička jezera, 1961. godine u Plitvičkom Ljeskovcu proradila je Biološka stanica, a od 1965.g. povremeno se izdaje Plitvički bilten u kojem se publiciraju i prezentiraju znanstvena istraživanja. Premještanjem lokacije sjedišta Nacionalnog parka Plitvička jezera iz Plitvičkog Ljeskovca, ali sa istim znanstveno istraživačkim ciljevima u zaštiti prirodnih procesa, osniva se 1975. godine Znanstvena stanica „Ivo Pevalek“ . Od 1976. godine istraživački rad je organiziran kroz program nazvan Plitvički istraživački projekt, a troškovi istraživanja obvezni su dio godišnjeg proračuna Nacionalnog parka. Spomenutim projektom obuhvaćeno je sagledavanje prirodnih znamenitosti Plitvičkih jezera kako sa stajališta poznavanja temeljnih fenomena, tako i važnosti praktične primjene dobivenih rezultata znanstvenih istraživanja. Nakon okupacije Plitvičkih jezera i Domovinskog rata u Hrvatskoj te povratka Uprave, stanovništva i posjetitelja na Plitvička jezera, ponovno dolazi do obnove znanstvenih istraživanja. Kroz integralni Projekt procjene ekološkog stanja u akvatoriju, nekoliko inventarizacijskih projekata, te u novije vrijeme, šumarske i hidrogeološke znanstvene projekte nastavlja se kontinuitet istraživanja nekadašnje Znanstvene stanice u okviru Znanstveno-stručnog centra „Ivo Pevalek“ otvorenog 2003. godine.

3

U cilju daljnjeg unaprjeđivanja upravljanja zaštićenim područjima, a na temelju postojećih stručnih studija i podataka, uz brojna dodatna istraživanja flore, faune i staništa, donesen je Plan upravljanja za Nacionalni park Plitvička jezera. Plan upravljanja je temeljni dokument po kojem se provodi upravljanje zaštićenim područjem i koji pobliže određuje smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnog parka. Potrebno je naglasiti kako je Nacionalni park Plitvička jezera vrlo osebujno zaštićeno područje prema hrvatskim i međunarodnim standardima. Temeljna djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, o čemu brine Stručna služba za zaštitu, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite. Osim osnovne djelatnosti u Ustanovi djeluju još Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva, trgovine, tehnike i infrastrukture. POSTANAK PLITVIČKIH JEZERA – LEGENDARNI PRIKAZ Postanak Plitvičkih jezera uz znanstveno tumačenje, ima i narodnu predaju koja se prenosila s koljena na koljeno. U tekstu koji slijedi donosi se skraćeni prikaz narodne legende o čudesnom postanku Plitvičkih jezera. Legenda kaže: da nije bilo Crne Kraljice, ne bi bilo ni Crne, ni Bijele rijeke; a da nema ovih rijeka, ne bi bilo ni Plitvičkih jezera... U pradavno doba nad ovim je krajevima zavladala strašna suša. Stabla su padala od žeđi, stada ugibala, zemlja se pretvarala u prašinu, a kamenje je prštalo pod jarkim zrakama sunca. Ispaćeni narod tražio je spas u skrivenim dubinama hladnih pećina, moleći bogove i zazivajući kišu. Jednog dana, s nebeskih visina narodu se obrati glas: „Okupite se u rano jutro na Vrelu života gdje ste žeđ gasili i život napajali. Na tom mjestu iskažite sve što vam u duši zapretano leži. Dostojanstveno govorite i riječima dajte mjeru srca i mjeru istine. Ako tako učinite, bit ću s vama.“ Stariji su znali da je to bio glas Crne Kraljice koja se javljala narodu kad je bio u nevolji i kad se zlo sruči na nemoćne. Razmišljali su o zlu koje ih je zadesilo, ali i o svojim sitničarenjima u vremenu izobilja: kako su se otuđivali jedni od drugih i udaljavali svoje srce od nesreće i najbližih. I zbog toga sa strahom i zebnjom iščekivaše novo jutro. Čim su prvi pijevci zapjevali odoše svi na Vrelo života. Posjedali su oko presahlog vrela, a starosta plemena im reče: „Crna Kraljica će vas slušati i po vašim će riječima razabrat' govorite li istinu, ili sa željom da je obmanjujete. Ne tražite je pogledom, jer se dobrota i ljubav ne mogu vidjeti. Otkrijte je u sebi da biste je prepoznali.“ I tako ljudi počeše redom pričati što im u duši zapretano leži, osim jednog, najbogatijeg i najsebičnijeg čovjeka u plemenu. On bijaše zao i ohol, gluh za tuđu nevolju. Jedino se on ne htjede

4

siječnja 1997. kao začarani. a kiša će opet doći na žedne njive i šume. Moje suze stvorit će vodu: desno oko za crni izvor Crne rijeke. Iako raznolikost reljefa uvjetuje različite mikrometeorološke prilike na području Parka. ružna i neplodna. Odlukom zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske. a na obzoru se ponad Vrela pojaviše dva oblaka: jedan tamni. djevojkama koje je pratiše . od straha. Svi su stajali ruku ispruženih ka nebu. Volite je! Ja sam kćer vaša i nisam čudo nebesko. kojim se obuhvaća šire slivno područje. Od tad' poteče voda neprekidno i bez prestanka. već stade druge osuđivati. . zajedničko su obilježje klime ugodna i sunčana ljeta i relativno duge. od nade. Najviši vrh Male Kapele – Seliški vrh (1280 m) ujedno je i najviša točka nadmorske visine u nacionalnom parku. ponad Vrela ukaza se duga i ljudi začuše poznat glas.“ U to duge nestade. 24. KLIMA I KLIMATSKE PRILIKE U Parku prevladava prijelazni tip klime između primorske (maritimne) i kopnene (kontinentalne). Oslobodili ste se zla ljudskog iz plemena vašeg.15 ha i većim dijelom pripada Ličko-senjskoj županiji (90.3%). 5 . najljepša je i najbogatija zemlja za vas. Površina Parka iznosi 29. od radosti. osluškujući rađanje izvora Crne rijeke.. razbjesni se i potjera ga iz plemena.. To je i moja istina. zauvijek. POVRŠINA I GRANICE NACIONALNOGA PARKA Nacionalni park Plitvička jezera nalazi se u unutrašnjosti gorske Hrvatske (oko 60 km zračne udaljenosti od mora) između visokih obronaka masiva Male Kapele na jugozapadu i Ličke Plješivice na sjeveroistoku. jedina koju imate.. i još dugo se u narodu prepričavao taj događaj.. Bacili su se na svoju sušom kažnjenu zemlju. I ovakva beskišna i tvrda. a najniža je na rijeci Korani (417m). Prve kapi kiše poljubiše suhu zemlju.pokajati. Crna Kraljica im reče: „Ovo je zemlja vaša i domovina vaša. a manjim Karlovačkoj županiji (9. a vi ćete opet imati najljepšu zemlju za vas. godine donesen je Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom. I drugi će dolaziti da joj se dive. a od lijevog nastat će bijeli izvor za vodu Bijele rijeke. Čim to učini. Čula sam vas i prepoznala vaša srca. njenoj zlatnoj kosi..7%). drugi bijeli.685. oštre i snijegom bogate zime. vilama. Kad starosta plemena ču' to. kićen izmišljenim pričama o zlatnoj kočiji Crne Kraljice. ZEMLJOPISNI POLOŽAJ. Ali samo su mudri znali da Crna Kraljica jedino dobrotom duše prepoznati se može. Ljubav sam i nada vaša. Vi koji ste govorili – govorili ste istinu. Raziđite se kućama vašim. žuboreći u nizu od šesnaest prelijepih jezera.

Zimska je oborina uglavnom snijeg. dok je ljeti vjetar slab.10°C. Među objektima kulturne i graditeljske baštine na području Nacionalnoga parka najzastupljeniji su objekti tradicionalne arhitekture. U naselju Korana nalazi se i jedina sačuvana pilana na širem području Karlovačke županije. Prosječna godišnja količina oborina je 1550 mm. Građena je jednostavno. U mnogim naseljima ima sačuvanih tradicionalnih okućnica. trap i često mlin – vodenica) čini cjelinu – okućnicu. a najmanje u veljači (80 mm). Najhladniji mjesec je obično siječanj (-3°C). a smjer mu je najčešće jugozapadni. sjenik.Proljeće počinje kasno. na pad broja stanovnika u ovom su razdoblju uvelike utjecala i ratna zbivanja. a ljeti je prosječna podnevna temperatura zraka 24°C. kao osnovnu jedinicu razvijenijeg ruralnog naselja. odnosno gospodarstvo. Na listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske nalazi se arheološki lokalitet Gradina Kozjak. Pored ostalih čimbenika. dok najviša ne prelazi 36°C niti u najtoplijim danima. upravo zbog nadmorske visine na kojoj se nalaze Plitvička jezera. vodenica Radekin mlin u naselju Plitvica Selo. 6 . pekara. drvenik.300 stanovnika. Kiše ima najviše u studenom (prosječno oko 200 mm). te na rijekama Vrelo i Korana). Jedna je od njih. uvrštene su na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. rjeđe kiša. dok voda ljeti u jezeru Kozjaku i na nekim drugim mjestima zna dosegnuti temperaturu do 24°C. godine bilo zabilježeno oko 2. Zajedno s gospodarskim objektima (štala. hladno je i kišovito. osim u dane s kišom. Na području Parka se u potpunosti ili djelomično nalazi 21 naselje. Jesen je relativno kratka i već u studenom prelazi u zimu. međusobno udaljenih zaseoka. preventivno je zaštićena. Sastoje se od nekoliko manjih. Prosječna godišnja temperatura jezerske vode iznosi od 8°C . Također. inače karakteristična za ličke planinske predjele. godine u naseljima koja su u potpunosti ili djelomično smještena u Parku živi oko 1. od priručnoga materijala (drvo i kamen). „Lička brvnara“ predstavlja autohtonu arhitekturu ovoga kraja. u Parku je evidentirano nekoliko vodenica (na Bijeloj rijeci. dok je 1991. STANOVNIŠTVO I KULTURNA BAŠTINA PODRUČJA NACIONALNOG PARKA Prema popisu stanovnika iz 2001. a dvije tradicionalne okućnice u privatnom vlasništvu (u Plitvica Selu i Plitvičkom Ljeskovcu). koja koristi snagu vode. Naselja na područja Plitvičkih jezera spadaju u razvijena (raštrkana) naselja. Vjetar je zimi i u proljeće pretežno sjeveroistočnjak.238 stanovnika.

Bijela rijeka izvire sa zapadne strane Plitvičkog Ljeskovac 4 km od prijevoja Čudin klanac. rijeku Maticu. pa od tuda i ime rijeke. te Poljančice. a neki su povremeni. u kojemu je dno prekriveno crnom mahovinom.1 km. Iz nekoliko manjih izvorišnih mjesta voda izvire iz šljunkovito-pjeskovite podloge prekrivene kamenjem (oblucima) i spaja se u jedan tok koji svoj put nastavlja prema naselju Plitvički Ljeskovac prolazeći u blizini ceste. Ladeve i Petričeve drage. a cijelim svojim tokom prolazi kroz područje nepropusnih dolomita. ali se preko 78 m visokog slapa ruši gdje s vodom Donjih jezera preko Sastavaka stvara rijeku Koranu. Rječica je stalni potok koji utječe u Glibovitu dragu jezera Kozjak s vrlo raspršenim pritocima što vodu donose s istočnih obronaka Bijelih vrhova s visine od 780 m. rijeke nastavljaju svoj tok prema samom naselju te se zatim spajaju u jednu rijeku. Rječica je po svome postanku posve različita od Bijele i Crne rijeke jer nastaje iz brojnih manjih pritoka. Na rijeci je sačuvana još jedna mlinica koja je u funkciji. Teče u smjeru Plitvičkog Ljeskovca koritom dugim 2. Bijela i Crna rijeka se spajaju na kraju naselja Plitvički Ljeskovac u rijeku Maticu koja zatim utječe u prvo plitvičko jezero – Prošćansko jezero. Sa zapadne strane jezera Kozjak ulijevaju se potoci Matijaševac. Jezera na mnogim mjestima primaju mnogobrojne potoke od kojih su neki stalnog karaktera odnosno ne presušuju (Rječica). Svakako je potrebno spomenuti i potok Plitvica koji nije izravno povezan sa sustavom jezera. a ostatak čine manji površinski pritoci. Matica nakon kratkog toka utječe u Prošćansko jezero kojime započinje sustav šesnaest plitvičkih jezera.5 km njezina toka "hrani" desetak stalnih izvora s pritocima Glibovita potoka. Prema nekim istraživanjima ustanovljeno je da u rijeku Maticu utječe 11% Bijele rijeke i 65% Crne rijeke.OD IZVORA DO ŠESNAEST PLITVIČKIH JEZERA Akvatorij nacionalnog parka Plitvička jezera počinje izvorima Bijele i Crne rijeke koji se nalaze u blizini naselja Plitvički Ljeskovac. 7 . Crna rijeka izvire ispod okomitih stijena na visini od 670 m u podnožju brda Kik s jedne i Bijelih vrhova sa zaselkom Uvalica s druge strane. na nadmorskoj visini od 700 m. Iz izvora. Oko 6. Jasenovac i Lilića potok. Za kaskadni tok jezera zaslužne su sedrene barijere nastale u fascinantnom prirodnom procesu biogenog stvaranja sedre koje doprinose prirodnoj vrijednosti samog nacionalnog parka.

dolomit). zbog rasprskavanja vode. prezasićena kalcijevim i magnezijevim bikarbonatom. baldahin). napisao je 1926. Potok Plitvica izvire kao jako krško vrelo ispod strmih stijena na visini od 606 m u blizini zaseoka Rodić Poljana .“ KAKO NASTAJE SEDRA? Zbog osobitosti krške podloge (vapnenac. bigar.dio Prošćanskog jezera. Osnovna kemijska formula za taloženje sedre izgleda ovako: 8 . Ispod zaseoka Rodić Poljana u Plitvicu se ulijeva potok Sartuk. g. dužine 4 km dio je Plitvičkoga sustava. jer njegove vode tvore najveći plitvički slap (Veliki slap) visine 78 m i sa Sastavcima na kraju jezera Novakovića Brod tvori početak toka rijeke Korane. Zasićenje vode tim spojem događa se nakon što kišnica prolazeći kroz površinski sloj zemlje. Proces stvaranje sedre iznimno je kompleksan i važno je da budu zadovoljeni određeni fizikalno-kemijski i biološki čimbenici u vodenom ekosustavu da bi se proces mogao odvijati. Iz ovako mineralizirane vode na brzacima i osobito na sedrenim barijerama dolazi. SEDRENE BARIJERE PLITVIČKIH JEZERA Plitvička jezera poznata su po sedrenim barijerama preko kojih se voda iz jednog jezera u drugo „preljeva“ u raznovrsnim slapovima.u podnožju Vile Izvor.U Liman (ili Limun) dragu . Potok Plitvica. reagira s ugljičnim dioksidom (C02) te nastaje ugljična kiselina (H2CO3). pa jedinstvene spilje izgradilo je sedrotvorno bilje. voda Plitvičkih jezera prezasićena je otopljenim kalcijevim karbonatom u obliku kalcijeva bikarbonata Ca(HCO3)2. pregrada ili barijera.: „Suština Plitvičkih jezera leži u sedri i sedrotvornom bilju (sedrotvorci) i to algama i mahovinama. ulijeva se nekoliko kilometara dug Sušanj potok s više stalnih izvora promjenjive izdašnosti. Sedra koja stvara takve barijere ima mnogo naziva (travertin. koja zatim otapa vapnenac i dolomit pa voda postaje znatno mineralizirana. brada. vapneni mačak) te dolazi u raznim oblicima (prag. Bezbroj različitih slapova. raznolične pregrade između pojedinih jezera i jezeraca. tufa. Uza zapadne obale Prošćanskoga jezera pritječe još nekoliko povremenih potočnih tokova s padina Prošćanskoga vrha. do izlučivanja kalcijevog karbonata (kalcita) u obliku sitnih kristalića koji se zatim talože. Znameniti istraživač procesa biogenog stvaranja sedre na Plitvičkim jezerima akademik Ivo Pevalek.

pleistocen).000 godina. biljkama i predmetima uronjenim u vodu. a rezultati istraživanja ukazali su da za taloženje sedre moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: pH vrijednost mora biti veća od 8. su modrozelene alge (Cyanobacteria). razne bakterije. Protozoa (jednostanični organizmi) i višestanični organizmi mikroskopske veličine (npr. Starost aktivnih sedrenih barijera procjenjuje se između 6.000 i 7. Proces stvaranja sedre seže u daleku geološku prošlost.000 godina. odnosno iz slabo vodo propusnog dolomitnog područja u područje dobro vodo propusnog 9 . alge kremenjašice (Diatomeae). kolnjaci – Rotifera). Dokaz tome je i taj da se recentna sedra brže taloži ljeti. tvoreći dobro nam poznate sedrene barijere. Ono što nama nije vidljivo. Mikrokristali kalcita lijepe se na mukopolisaharidnu tvar koju izlučuju alge i bakterije na mahovinama. Analiza starijih barijera ukazuje na njihov nastanak prije 90. ŠESNAEST PLITVIČKIH JEZERA Plitvička jezera predstavljaju osobitu hidro geološku pojavu u kršu jer je za krš karakteristično da nema znatnijih površinskih vodenih tokova pa su već po svojem bogatstvu vode Plitvička jezera iznimka. slične današnjoj.00. Na sedrenim barijerama prevladavaju mahovine rodova Cratoneuron commutatum i Bryum pseudotriquetrum uz koje još nalazimo mahovine rodova Eucladium i Philontis. algi i mikroorganizama na barijerama. prezasićenost vode kalcijevim solima iznad 3 (Izas>3) te niske koncentracije otopljenog organskog ugljika (< 10 mg/l). Ti organizmi predstavljaju perifiton sedrenih barijera odnosno životnu zajednicu organizama koja se razvija na kamenju. Pored abiotičkih uvjeta za taloženje kalcijevog karbonata važna je i prisutnost vodenih mahovina. nego zimi. odnosno u interglacijalnom razdoblju RissWürm (geološko razdoblje Zemlje .000 i 130. ali samo u uvjetima tople i vlažne klime. što odgovara njihovom nastanku nakon zadnjeg ledenog doba. Zbog karakterističnog kaskadnog spuštanja jezera s većih nadmorskih visina na niže. a vrlo je bitno za specifični biodinamički sustav sedrenih barijera. Ovako zalijepljeni kristalići predstavljaju mjesta kristalizacije oko kojih će se nastaviti taložiti kalcijev karbonat iz vode.Ca (HCO3)2+rasprskavanje vode → CO2+H2O+CaCO3↓ (sedra) Neki od osnovnih uvjeta za tijek ovog procesa utvrđeni su u opsežnim istraživanjima koja su provedena 80-ih godina.

Jezero dobiva vodu iz Prošćanskoga jezera iskopanim kanalom. Petrika iz 1952. Veliko jezero. PROŠĆANSKO JEZERO – drugo po veličini. a Donja jezera s izrazitim obilježjem krša. Malo jezero.uzdužna linija vodene površine čitavih jezera iznosi 9050 m. Okrugljaka i Batinovca oblikovavši između njih danas postojeću zaravan Labudovac. godine) iznosi 8200 m. Na početku jezera u smjeru zapada odvaja se Liman draga (od turskog: liman . Gradinsko jezero.vapnenca.zvanu Labudovačka barijera ili nekada imenovana kao Delta. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 636 m. GORNJA JEZERA U skupinu Gornjih jezera ubrajaju se: Prošćansko jezero. s najvećom dubinom od 37 m ispred Osmanove drage. površine 0. U jezero utječe stalni vodotok Matica. godine). CIGINOVAC JEZERO. Temperatura vode Prošćanskog jezera je obično 2-3°C niža od temperature vode jezera Kozjak i u ljeto iznosi oko 21°C (prema zadnjim istraživanjima 2007. Dužina jezera je 2100 m.zaljev) dužine 900 m. ime je dobilo prema kolcima (prošću) ili prema legendi po "prošnji" Crnoj kraljici za vodom. M. Vir. a Donja u vapnenačkom kanjonu.ime je dobilo prema legendi. Petrika iznosi 158 m. Donja jezera imaju nekoliko specifičnih obilježja: obale su im znatno strmije nego u Gornjih jezera i okružene liticom. Kroz nju je naknadno čovjek iskopao kanale i prolaze za vodu koje danas vidimo na tom prostoru. odnosno na 370 m udaljenosti od Labudovačke barijere. u kraju koji obiluje špiljama i pećinama s mnogo siga. U nedavnoj geološkoj prošlosti voda se iz Prošćanskoga jezera prelijevala u niži dio širokom lepezom u smjeru Ciginovca. Ciganovac ili Cigino jezero . stoljeća jezero Ciginovac 10 . M. ali se dio dotoka drenira vjerojatno i podzemno kroz vrlo šupljikavu sedrenu barijeru . dok mu širina varira od 180 do 400 m.68 km2. Veliki Burget i jezero Kozjak. Visinska razlika između razine Prošćanskog jezera i početka izvora rijeke Korane prema mjerenjima ing. Ciginovac. Plitvička su jezera podijeljena na Gornja i Donja. Dužina Plitvičkih jezera (prema uzdužnom profilu ing. a ako se tome pridoda Liman draga na Prošćanskom i Sušanjska draga na Kozjaku. Za Gornja jezera moglo bi se reći da su bogatija šumom i ostalim oblicima vegetacije. Do šezdesetih godina 20. Okrugljak. te najudaljenija točka na jezeru Ciginovac . Batinovac. koji se dalje ispod Sastavaka nastavlja kao kanjonski tok rijeke Korane – dužina toka je 134 km do ušća u rijeku Kupu prije Karlovca. Milino jezero. Galovac. da se u njemu utopio neki "ciganin" kada je lovio ribu. Gornja su jezera od Prošćanskog jezera do Kozjaka u blago položenim proširenjima dolomitne podloge.

Nadmorska je visina jezera 620 m uz površinu od 0. Okruženo je visokim stablima bukve. dubine 8 m te površine od samo 0. koja se u njemu utopila. dubina 10 m.07 km2.nalazi se na nadmorskoj visini od 607 m. Najzanimljiviji detalj je na jugoistočnom dijelu jezera gdje se slapište Prošćanskog jezera ruši preko sedrenih barijera.02 km2. u blizini staze koja sa sjeverne strane obilazi Gornja jezera. Bila je to posljedica nerazumnih zahvata na Devčićevcu (današnji Labudovac). MALO JEZERO ili Jovinovac mali . BATINOVAC JEZERO. Nadmorska je visina jezera 613 m.01 km2. potrebna za pokretanje pilana. VELIKO JEZERO ili Jovinovac veliki .01 km2. Jezero je obraslo niskim raslinjem i prepuno malih slapova. a dio se prelijeva u sjeverno smještena manja jezera. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 610 m. Kruginovac . uz najveću dubinu od 5 m. a površinom od 0. polupećine i pećine nazvane zajedničkim imenom: špiljski park.je u ljetnim mjesecima ostajalo bez vode. OKRUGLJAK JEZERO. a površina 0. Sjeverni rub jezera čini obronak uzvišenja Stubica (s čijeg je Tomićeva pogledala i najljepši pogled na Ciginovac i prostranstvo Prošćanskog jezera). ili Bakinovac – ime je dobilo po seljaku Batiniću ili po nekoj baki.nalazi se ispod dolomitnoga obronka uzvišenja Stubica.ime dolazi od vrtloženja vode. Obraslo je također niskim raslinjem. veličine je 0.04 km2. jer je betonskim kanalima usmjeravana voda. Danas dio slapišta pada na sam otvor i ulaz više nije moguć. dok više od 20 m visoki Labudovački slap ukrašuje dio preko 100 m široke presušene sedrene barijere ispod koje se nalaze brojne šupljine.po okruglom obliku. površina 0. 11 . dok staza prolazi uz njegov rub.dugu više od 50 m. Dio njegove vode otječe slapom u jezero Galovac. Najveća je izmjerena dubina 11 m u sredini jezera. s dubinom od 4 m. te močvarnom i vodenom vegetacijom. Jezero je na nadmorskoj visini od 598 m. Okrugljaj. Na sjeverozapadnoj se strani u Okrugljak ulijeva oko 7 m visoki slap vode iz Ciginovca. Vodu dobiva iz Velikoga jezera i dalje je u dva slapa "predaje" u Galovac. a zapadni su pošumljeni obronci kosine sjeveroistočne padine Prošćanskog vrha i Muratova rta. Ispod samog Labudovačkog slapa bio je ulaz u Janečekovu pećinu .01 km2. Nadmorska je visina jezera 605 m. VIR JEZERO . uz najveću dubinu jezera od 15 m u podnožju Labudovačke barijere.

Uz sjevernu stazu pod obroncima Stubice nalaze se lijepi primjerci dolomitnih stijena. nastao od voda jezera Batinovac.001 km2. Najviši je slap u jugozapadnom dijelu barijere visok oko 28 m.GALOVAC JEZERO . koji je potukao Turke ili po harambaši Galoviću. najveća je dubina 24 m u sjevernom dijelu jezera pod obroncima Stubice. a tamniju u središnjem dijelu zbog veće dubine. koji se s razine jezera Galovac spuštaju niz više od dvadeset metara visoku sedrenu barijeru. koji se utopio u ovom jezeru. Uz rub staze. S južne strane vodi staza za posjetitelje. te prigodnim tekstom. Slapovi koji lepezastim kaskadama padaju u jezero nalaze se na zapadnoj strani ispod sedrenih barijera gore opisanih malih jezera. na stijeni u blizini slapa. Dio ovih voda prelijeva se nizom niskih slapova u sljedeće jezero. dužine oko 200 m. a površina mu iznosi 0. MILINO JEZERO . BURGETI ili Bukovi – predstavljaju niz malih plitkih jezeraca međusobno odijeljenih osedrenim preprekama obraslim niskim raslinjem. zbog urušenih stabala s njegove gornje strane. Čitava istočna strana jezera. dotok vode prekinut i ona sada teče samo jednim uskim mlazom. odnosno ostatak čistoga sedrenog mulja. Jezero je na nadmorskoj visini od 553 m.ime je dobilo prema staroj gradini koja se nekada uzdizala na uzvišenju između ovoga jezera i jezera Kozjak. Ime dolazi od uzburkanoga i uskovitlanog 12 . Bijela boja u jezeru naziva se "bjelar". dok su još dvije potopljene barijere u njegovu donjem najužem dijelu. dubina mu je sada svega 1 m. nekada najdojmljiviji slap Gornjih jezera . Sjeverni je rub barijere podalje od Galovačkog buka veoma široko slapište Velikih Praštavaca što se kao vodena koprena prelijeva iz Galovca. Prostrano jezero ima svijetlo zelenkastu boju u plićinama na sjeverozapadnoj strani. S ceste. a ostali je dio slapišta presušio. vidljiv je Galovački buk. a površina 0.ime je dobilo po kapetanu Galu.5 do 2 m ispod razine vode. a površina 0. kojom uz ovo jezero i danas vozi panoramski vlak. Nadmorska je visina jezera 582 m. dubina mu je 10 m u najzapadnijem dijelu. nakon Kozjaka i Prošćanskoga jezera.nazvano prema legendi po Mili Miriću iz Mirić Štropine. koja spaja Labudovačku barijeru i Prošćansko jezero s jezerom Kozjak. S njegovih se obala pruža lijep pogled na Veliku poljanu. treće jezero po veličini. postavljena je brončana memorijalna ploča s likom akademika Ive Pevaleka.12 km2. Danas je nažalost. GRADINSKO JEZERO ili Jezerce . značajna je po brojnim slapovima .zvanim Prštavci. Galovac je. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 564 m.8 km2. koji nije prekrio podvodni obraštaj.visok više od dvadeset metara. U središnjem se dijelu jezera nazire potopljena barijera svega 1.

a površina 0. eliptično izduženog oblika na jezerskom proširenju. Ovo najveće plitvičko jezero proteže se u smjeru sjeverozapad .001 km2. Kraljevna Štefanija prva je žena naše slavne dinastije Habsburško-lotarinške. najveća dubina mu je 47 m. a širina oko 60 m. Dužina mu iznosi 275 m. odnosno. Dužina jezera Kozjak iznosi 2350 m. KOZJAK JEZERO ili Kozje jezero . koji se spuštaju do sljedećega jezera .).014 km2. strana Kozjaka u podnožju Medveđaka gotovo je ravna. u podnožju zaseoka Plitvica. Istočna. Druga strana potopljene barijere strmo se ruši do dubine od 41. Jezero je na nadmorskoj visini od 534 m. Osim voda slapova Burgeta. koliko je prošlo od posjeta carice i kraljice Karoline (polovica lipnja 1818. bukte ili "vriju". S južne je strane Burgeta uzvisina Gradina. za sve 1 Otočić nazvan u čast kraljice Štefanije. s površinom od 0. 13 .jugoistok. u blizini prijelaza brodova. Nalazi se na nadmorskoj visini od 534 m. jer je izgrađena od okršenih rudistnih vapnenaca kredne starosti. kojoj je vrh 4 m ispod današnje razine Kozjaka. ponovno posjetila Plitvička jezera. uz dubinu od 2 m i ukupnu površinu od 0. pak. od Ulaza 2 prema Burgetima. posjetila Plitvička jezera. koja je 5. dok je najdublja točka ovoga jezera oko 280 m dalje prema sjeveru i iznosi 47 m.83 km2. uz ostalo nisko grmlje. Specifičnost je ovoga jezera Štefanijin otok 1 . rujna 1888. te vodotok u Vodenoj dragi . Najviši dio otoka svega je 9. Stotinu metara južnije od otoka osiguran je prijelaz elektro brodovima s podnožja hotelskoga kompleksa na Poljani. u Kozjak se ulijeva stalni potok Rječica. koja utječe u Glibovitu dragu nasuprot uzvišenja zvanog Gradina. Uz rub Burgeta u šumi je ostatak malog kamenoga zdanja u kojemu se nekada nalazio pokušaj iskorištavanja toka plitvičkih voda za proizvodnju električne struje. Osim nekoliko stalnih izvora u Kozjak uviru i povremeni tokovi potoka Matijaševac i potoka Jasenovac. do 26 m ispred Matijaševića drage gdje se na dnu jezera nalazi potopljena barijera nekadašnjeg sedrenoga slapa. dok mu širina varira od svega 135 m (na liniji prijelaza brodova) do 670 m u najsjevernijem dijelu.5 m iznad današnje razine jezerske vode.vodenog toka u omanjim udubljenjima. Zapadna strana jezera ima nekoliko razvedenih i uvučenih draga pod obronke Stubice.ime je dobilo prema legendi. g.svi na zapadnoj strani jezera.jezera Kozjaka.9 m. g. a sjeverozapadno pošumljeni obronci Stubice. Dubina jezera povećava se od 5 m u Glibovitoj dragi u južnom dijelu. koja je nakon punih 70 godina. koji vrtložeći svojim tokom čine buku. Otok izgrađuju dolomitne stijene trijaske starosti na kojemu rastu bukva i ljeska. koja kaže da se u jezeru utopilo 30 koza kad su po nedovoljno očvrslom ledu prelazile s jedne obale na otočić. dok Glibovita draga na južnom dijelu jezera dužine 500 m nalikuje na Liman dragu Prošćanskoga jezera. bježeći od vukova.

1897. S te zapadne strane jezera kreću i elektro brodovi prema sjevernom završetku Kozjaka do Kozjačke drage. ili se vraćaju s njih od Labudovca prema Kozjaku. što je normalno za vodenu nakupinu u kamenom kanjonskom okružju. najveće u skupini Donjih jezera.posjetitelje. što pada u sljedeće niže položeno jezero u neposrednoj blizini puta. GAVANOVAC JEZERO ili Gavanovo . odnosno površine 0. ima dubinu od 10 m. Od ovih kaskada odvaja se na jednu stranu put do otvora pećine Šupljare kroz koju kamenim i zidanim stepeništem možemo izaći na zaravan i gornju stazu što vodi rubom kanjona. koji pješice kreću u obilazak Gornjih jezera. a staza za njegovo razgledanje uređena je uz samu vodu njegovom istočnom stranom. koja je dobivenim prilogom s jednoga svog opernog nastupa (1. koji je ovdje imao svoj mlin. nazvane su Velike Kaskade. Iako razmjerno malo. širina od 50 do 90 m. dužine 100 m i širine 65 m. Jezero obrubljuju više od dvadeset metara visoke stijene.prema legendi u jezeru je nestalo Gavanovo blago. Jezero je na nadmorskoj visini od 514 m. te površina od 0. Udubljenja i tamni otvori u stijenama uz donji put svjedoče o postojanju polupećina i pećina kao tipičnih morfoloških oblika u ovakvim vapnenačkim naslagama. JEZERO MILANOVAC ili Milanovo . g. DONJA JEZERA U skupinu Donjih jezera ubrajaju se: Milanovac. Dužina jezera je 470 m. ali ga možemo obići i stazama na gornjoj strani kanjona gdje se nalazi i nekoliko uređenih kamenih vidikovaca. tadašnje "Društvo za uređivanje i poljepšavanje Plitvičkih jezera".prema legendi ime je dobilo prema pastiru Mili. gdje je uređeno manje izletište ili polazna točka za pješački obilazak Donjih jezera u smjeru Sastavaka.. Ovo jezero. uz dubinu do 18 m u njegovu početnom dijelu. Dio sedrenih kaskada na njemu što se uz pješačku stazu ruše u nižu vodenu nakupinu.01 km2. Istočni dio slapišta jezera Milanovac.03 km2. Na putu do pećine uz razinu vode vidljiv je otvor Modre pećine u koju se nekada 14 . nazvano je slapovi Milke Trnine u znak zahvalnosti toj znamenitoj hrvatskoj opernoj pjevačici svjetskoga glasa. koji se u njemu utopio ili prema mlinaru Mili Perišiću. Gavanovac. nalazi se na visini od 523 m.992 krune) pomogla. Velikog slapa i Ulaza 1. Kaluđerovac i Novakovića Brod.

koji je nekada davno živio u polupećini uz vodu ili u Gornjoj pećini na rubu kanjona. KALUĐEROVAC JEZERO. do sada.003 km2. koje su se formirale u vapnencu djelovanjem tektonskih sila. Početni dio jezera i najbliži dijelovi uz obalu obrasli su vodenim biljem i trskom. 36 pećina i ponora. koji na ovo mjesto dotječe sa zapadne strane. Rijeka Korana svoj put nastavlja kroz kanjon. U sušnim razdobljima cjelokupna voda koja dotječe iz izvorišne zone ponire do granica nacionalnog parka i korito rijeke postaje suho.prema kazivanju označuje prijelaz ili prijevoz Novakovića. s površinom od 0. te s dubinom od 3 m i površinom od 0. Jezero se nalazi na visini od 505 m nad morem.ulazilo čamcem. U neposrednoj blizini jezera ima ih oko 20. te prelazi na zapadnu stranu kanjona i pod njim vodi do kraja sustava jezera. Širina jezera je 90 m. Sastavci su kameno udubljenje na završetku stepenastog toka plitvičkih jezerskih voda i voda širokog slapa potoka Plitvica ( Veliki slap). Kaluđerovo – nazvano po kaluđeru pustinjaku.02 km . a dužina 50 m. dubine 13 m. Na kraju jezera nalaze se kaskade visoke 25 m preko kojih se voda jezera ruši u prošireno udubljenje nazvano Sastavci. JEZERO NOVAKOVIĆA BROD . Glavna turistička staza produžuje uz kaskade. ispod vodene maglice počinje tok krške rijeke Korane. Uz sedrenu kaskadu između Kaluđerovca i Novakovića broda danas vodi turistička staza kojom se s Ulaza 1 spušta prema slapu potoka Plitvica ( Veliki slap) ili produžuje u obilazak Donjih jezera u smjeru Kozjaka (uzvodno). erozije i korozije. a tok vode se na četiri mjesta ruši preko slapišta i nastavlja put prema špilji Golubnjači. PEĆINE NACIONALNOGA PARKA Na području Nacionalnoga parka istraženo je. i sedrene 2 15 . Od prethodnoga jezera odjeljuje ga samo 2 m visoka sedrena barijera posljednje je Plitvičko jezero na visini od 503 m nad morem. Nad njim je najstrmiji dio kanjona sa stijenama visine oko 40 m. Njegova dužina iznosi 225 m uz širinu od 70 do 100 m. Nakon pada niz 78 m visoku vapnenačku stijenu potok Plitvica desetak metara nizvodno ponovno se ruši niz visoke kamene stepenice do raspršenih voda slapova iz jezera Novakovića brod i na tom mjestu zajedno sjedinjene u zapjenjenom kovitlacu. Pećine su svrstane u dvije skupine: prave pećine.

koje su se formirale ispod vodopada nastalih djelovanjem sedrotvornog bilja. a dužina joj je 9 m. te širine od 3 do 12 m. • Pećina Milke Trnine. Golubnjača se nalazi na desnoj strani Korane. dug oko 30 m i u glavnu. također formirana u krednim vapnencima u blizini istoimena slapa.60 m. gornjem rubu vertikalne stijene.45 m. koji se od svog ulaza 16 . Pećina ima više od 20 m visok otvor. duga 2.zapravo je uska špiljska pukotina do koje vodi nekoliko stepenica. visok 3. Iz predvorja se ulazi u pokrajnji hodnik. Na Kaluđerovo jezero. U središnjem dijelu pećinske šupljine odvajaju se u tamu druga i treća dvorana ukupne dužine od nekoliko desetaka metara.6 m.2 m. • • Modra pećina nalazi se na desnoj strani Kaluđerova jezera. Cjelokupna dužina pećinskoga dijela (tri dvorane i prostrani hodnik) Šupljare iznosi 68 m. Ova pećina je zapravo koso uzdignut kanal dužine 105 m.8 m. se s gornje strane nastavlja u prostranu urušenu vrtaču kroz koju se stepenicama može izaći na stazu iznad kanjona Donjih jezera.pećine. dok bočni hodnik ima dužinu od 14 m. Ukupna dužina je 165 m. a visina 7 m i na njemu su i danas vidljivi ostaci zaštitnih vrata iz vremena kad ju je ing. a dug 7 m. na visini početka pada slapa Plitvice i danas je dio staze što s podnožja toga slapa vodi do gornjeg platoa i ceste kod mosta koji nadsvodnjuje tok potoka.5 m. između Milanovca i Gavanova jezera . Široka je 6.5 m. Polupećina je široka 3. Prave pećine: • Polupećina Pakal izgrađena je u vapnencima. a dug 23 m. Šupljara se nalazi iznad Kaluđerova jezera. Od same staze udaljena je svega 8 m. Visina i širina tunela iznosi oko 3 m. Širina otvora iznosi 15 m. • • Koranska pećina je pukotinski hodnik s lijeve strane Korane. Da bi se pećina mogla razgledati.75m. imala je svog vodiča i ulaz je bio zaštićen postavljenim vratima. • Crna pećina ili pećina Vile Jezerkinje nalazi se na lijevoj obali Korane. izgrađeno je 230 stuba i jedan betonski most. iznad trećeg slapa. Premužić elektrificirao. koji Ulaz je širok 4. podno pećine Šupljare. preko puta Velike pećine. visoka 3. Neko vrijeme pećina je bila elektrificirana. veću pećinu. Ima dvije dvorane s dva velika otvora visoka oko 24 m i 46 m. Za današnje je razgledanje potrebna vlastita rasvjeta.40 m. visok 2. Otvoreni tunel kroz koji vodi staza dug je 17 m. mahovine i algi. Hodnik je širok 0. a nalazi se na rubu staze uz Milanovo jezero kod željezne ograde na mjestu gdje je najveća dubina ovog jezera. te visoka 1. • • Kaluđerova donja pećina je zapravo polupećina ili potkapina s lijeve strane staze uz Kaluđerova gornja pećina je morfološki ostatak jednog većeg špiljskoga prostora. dug 11 m.

Pećina je ispunjena sitnim oblicima stalaktita u obliku cjevčica i sedrenih formi s tragovima bilja i mahovine. visoka 4-7 m. dok je danas prilaz dosta neprikladan. Za eventualno razgledanje potrebna je vlastita rasvjeta. taj se proces u nekim dijelovima svijeta odvija i danas. desetak metara južnije od njega. 17 .4 m. je 10 m. Hodnik je dug 21 m. odnosno. Šume pokrivaju ¾ površine Parka i u vizualnom smislu dominiraju krajolikom.40 m. duboko 0. kao i malo jezero s površinom od 12 m.uzdigne za desetak metara. bogata bijelim sigama koje se protežu od poda pa sve do stropa. nenaseljenost zbog čestih ratnih sukoba u prošlosti) područje Parka i širu okolicu pokrivaju šume u znatnom postotku. Danas otvor prekriva voda i ulaz u nju za sada nije moguć. a širok 0. ŠUME NACIONALNOG PARKA U davnoj prošlosti šume kao trajni vegetacijski oblik prekrivale su veliki dio Zemljine površine. Sedrene pećine: • Janečekova pećina nalazi se na Labudovcu. Odavde se pruža lijep pogled na Milanovo jezero.. Pećina je duga oko 30 m s jednim bočnim kanalom i ovećom dvoranom koja na svom vrhu ima mali otvor kroz koji prodire svjetlo i prokapljuje voda. čineći jedan prostor u kojem se nalaze vodene površine i površine nastale utjecajem čovjeka.9 m.9 m. koji se ruši iz Prošća u Okrugljak. Zahvaljujući geografskom položaju i povijesnim prilikama (povoljne klimatske prilike za rast šuma. • Mračna pećina nalazi se na desnoj obali Korane. Nekada su s ruba ceste vodile stepenice do ulaza u pećinu. a visoka 4 m.4 m. građevinske površine. Mala Mračnjača je pećinski hodnik na desnoj obali Korane. s desne strane prvoga slapa.. širok 0.) čime je došlo do znatnog smanjenja šumskih površina. u blizini četvrtoga slapa. • • Milanova pećina nalazi se na početku Milanova jezera (na početku Donjih jezera). Duga Kostelčeva pećina je sedrena pećina ispod ceste koja vodi uza slap potoka Plitvica. Ima dvije dvorane i dva hodnika duga 53 m. visok 1. • Rodićeva pećina nalazi se kod zaseoka Rodić Poljane. kod njezina četvrtoga slapa. Duga je 42 m. koje su kasnije utjecajem čovjeka postupno pretvarane u površine druge namjene (poljoprivredne površine. industrijske površine. To je hodnik dug 21 m. visok 1.

šuma crnog graba u kanjonu Korane. Osim ovih trajnih klimatozonskih šuma postoje i šume koje su se razvile pod utjecajem nekog od faktora (reljef. pašnjaci) ako se prepuste prirodnom razvoju (razvoju bez utjecaja čovjeka) postupno obrašćuju šumskom vegetacijom. svojim korijenskim sustavom sprečava brzo površinsko otjecanje oborinske vode. one su staništa mnogobrojne faune. šuma crne johe uz vodotoke. hrast kitnjak. Šumski ekosustavi imaju važnu ulogu u reguliranju vodnog režima na način. na primjer. od krupnih sisavaca to su: smeđi medvjed. da svojom pokrovnošću.Najzastupljenije su šume bukve i šume bukve i jele. divlja trešnja. gorski jasen. zatim povećavaju intenzitet upijanja vode u tlo i 18 . mukinja. obični bor… Osim što nas zadivljuju svojom veličinom i izgledom. Ne šumske površine (livade. obični grab. Sve navedene šume međusobno se nadopunjuju čineći jedinstveni šumski pokrov koji se nalazi u različitim oblicima s obzirom na gospodarenje u daljnjoj i bližoj prošlosti pa prema tome imamo šuma sa znatnim utjecajem čovjeka. Od ptica važno je spomenuti šumske sove i djetlovke. grmlja i zeljastog raslinja od kojih neke u pojedinim godišnjim dobima daju karakterističan izgled krajolika na primjer: šuma graba i crnog jasena sredinom proljeća sa intenzivno mirisnim bijelim cvjetovima crnog jasena ili početkom proljeća sa zlatno žutim cvjetovima drijenka. prsni promjer preko 100 centimetara i visinu preko 50 metara. srne itd. tlo voda …) i vezane su za te lokalitete. smreka. vuk. šuma običnog bora na plitkim tlima. to su šume prašumskog tipa u kojima pojedine vrste drveća. To su šume koje se razvijaju pod dominantnim utjecajem klime i predstavljaju trajni i završni oblik vegetacije nekog kraja. Svi živi članovi šumske zajednice zajedno sa neživim dijelom (tlo) čine skladnu životnu cjelinu (šumski ekosustav). koje su u vegetacijskom smislu trajni vegetacijski oblik ili klimatsko zonska vegetacija. bukovo jelove šume nakon listanja sa mozaikom svijetlih i tamno zelenih površina. ris. Šume Parka obiluju mnoštvom vrsta drveća. jelen. čime ublažavaju eroziju tla. i šume bez ili skoro ikakvog utjecaja čovjeka. što predstavljaju mnogobrojnu šumsku floru. jela i smreka dožive starost preko 500 godina. nastaje šuma kao trajni vegetacijski oblik (oduzeto šumi vraća se šumi). Od vrsta drveća dolaze još gorski javor. šume bukve s javorom gluhačem sa žutim i žutocrvenim listom javora gluhača. to su na primjer. javor mliječ gorski brijest.

Omphalodo-Fagetum Ht. a time i nastajanja jezera. te ako želimo imati postojane šumske ekosisteme. godine. U prašumi je prostor potpuno ispunjen životom koji teče u skladu s ekološkom konstitucijom pojedinih članova životne zajednice. PRAŠUMA „ČORKOVA UVALA“ Kao jedna od najbolje sačuvanih prašuma unutar areala ekosistema šume bukve i jele. šume nisu posebnost zbog čega je ovo područje proglašeno Nacionalnim parkom. Ono što posebno zadivljuje u prašumi su dimenzije koje dostižu stabla jele. rasta sedrenih pregrada.1950. šumski pokrov znatno utječe na klimatske prilike nekog kraja na primjer: utječe na smanjuje velikih dnevnih i godišnjih oscilacije temperature zraka.2. Osim navedenih funkcija. nalazi se na području NP Plitvička jezera prašuma «Čorkova Uvala». zbog svog velikog utjecaja na funkcioniranje i opstanak sustava Plitvičkih jezera.1. Iako.57.As. koja usput na sebe veže organske i anorganske spojeve (na primjer: ugljik-ugljična kiselina. Prašuma predstavlja potpuno stabilan šumski ekosistem. Pripada u sekundarnu prašumu gdje je utjecaj čovjeka povremeno bio prisutan.smanjuje intenzitet gubljenje vode isparavanjem iz tla. kalcijev karbonat u obliku kalcijeva bikarbonata) zatim izvire tvoreći potoke i rječice pri čemu uz bio komponentu dolazi do taloženja kalcijeva karbonata na slapištima. Prilikom prolaska oborinske vode kroz šumski ekosustav dolazi do laganog upijanja i akumuliranja vode u šumskom tlu.8 m. 19 . prvo.dinarska bukovo jelova šuma) koja se razvija isključivo pod prirodnim uvjetima svoga staništa bez neposrednog utjecaja čovjeka. To je iskonska ne dirnuta šuma bukve i jele (E. ipak zaslužuju veliku pozornost. to najbolje postižemo oponašanjem onih uvjeta pod kojima se šuma razvija u prirodi bez znatnijeg utjecaja čovjeka. U prašumi se nalazi i najviše izmjereno stablo obične jele u Republici Hrvatskoj . smreke i bukve. povećava vlažnost zraka…. gdje na površini od 84 ha i nadmorskoj visini od 860 – 1028 m/nm nalazimo sve faze razvoja jedne prašume uz dominaciju faze starenja i raspadanja.5. ali ne toliko da bi prašuma izgubila svoj značaj. Posebnim rezervatom šumske vegetacije proglašena je 1965. što sve skupa osjećamo ugodnijim prostorom za život.

Od sitnih sisavaca uz tipične šumske. a druge trebaju i više različitih staništa da bi zadovoljile sve životne potrebe. pripadaju skupini onih s najvećom biološkom raznolikošću. odnosno biljnog pokrova. ali proždiru i biljke kao i jedni druge. Posjetitelj treba uočiti raznovrsnost staništa koja omogućuje tu raznolikost životinjskoga svijeta. U nekim manje posjećivanim pećinama veće kolonije ovih sisavaca spavaju zimski san. Mnoge vrste žive i kao nametnici na većim životinjama i tako u nenarušenom ekosustavu upotpunjuju ekološku ravnotežu održavajući optimalne veličine populacija. Sve su životinje u prehrambenom lancu konzumenti. od kojih su neki dugi tek desetak centimetara. Za životinje je posebno važno da Nacionalni park Plitvička jezera nisu samo očuvani i zaštićeni “otok prirode” u urbaniziranom okolišu. kakve nalazimo na Plitvičkim jezerima. raspon nadmorskih visina. zatim pod korom drveća.FAUNA PLITVIČKIH JEZERA Kao malo gdje u svijetu na području Nacionalnoga parka Plitvička jezera danas žive sve vrste životinja koje su ovdje autohtone. Poneke vrste specijalizirale su se za pojedina od tih staništa. a neke ubrajamo među najveće sisavce Europe. te izravno ili posredno. Geografska širina. u dupljama itd. livadne i močvarne vrste srednje Europe. Prirodna obilježja prostora ostala su dovoljno očuvana od utjecaja čovjeka. primjerice rupama i pećinama. ovise o tipu i bogatstvu producenata. Najbogatiji je "nevidljivi" svijet mikroorganizama i jednostaničnih životinja. Ovdje prebivaju šišmiši koji žive u raznim staništima. U Parku je zabilježeno više od 50 vrsta sisavaca. nego da su i okolna područja njihovo neprekinuto stanište koje im omogućava zadovoljavanje svih životnih potreba i stalni protok gena. tako da su i staništa životinja svih taksonomskih i ekoloških kategorija i dalje nastanjena populacijama vrsta koje su ovdje živjele i prije nego je čovjek preplavio cijeli planet Zemlju. Kopneni ekosustavi. Bogatstvo i raznolikost vrsta šišmiša (21 vrsta) potvrđuje veliku raznolikost staništa. ako su mesožderi.planinska rovka (Sorex alpinus). Brojna staništa podržavaju 21 vrstu ovih malih izrazito korisnih 20 . gorski dugoušan (Plecotus macrobullaris). udaljenost od mora i prevladavajući vjetrovi glavne su odrednice klime koja reljefom i podlogom uvjetuje vegetacijski pokrov. dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii) i južni potkovnjak (Rhinolophus euryale) . ovdje dolaze vrste koje su karakteristične za Alpe i zapadne Dinaride – istočno alpski voluharić (Microtus liechtensteini) te na nešto širem kraško planinskom području . planinska voluharica (Chionomya nivalis). Životinjski svijet nekog područja u pravilu je određen svojim zemljopisnim i vegetacijskim svojstvima. te malih višestaničnih beskralješnjaka koji razgrađuju neživu organsku tvar.

Među srednjim i većim sisavcima ovoga područja mogu se izdvojiti (Lepus europaeus). a nalaze se u kategoriji kritično ugroženih vrsta. kao zaštićena vrsta uz jezera i slapove nalazi se na logotipu Parka. Može se reći da područje Parka kao dio svog životnog prostora barem povremeno rabi 40-50 medvjeda. lisica (Vulpes vulpes). južni potkovnjak (Rhinolopus euryale) i veliki potkovnjak (R. prugastog poljskog miša (Apodemus agrarius) i malog brkatog šišmiša (Myotis alcathoe) – čiji je nedavni nalaz ujedno i prvi u Hrvatskoj. a sada se pojavljuje u manjem broju. vidra i divlja mačka) vrste. Vidra (Lutra lutra) očuvana vodena staništa Parka omogućila su opstanak ove u mnogim područjima istrijebljene ili bitno prorijeđene strogo zaštićene vrste.letača. Istraživanja su pokazala da se medvjedi kreću na dosta velikim površinama (mužjaci na oko 200 km2. površina Parka manja od površine na kojoj se kreću vukovi (360 km2) ukazuje na činjenicu da područje Nacionalnoga parka Plitvička jezera vjerojatno dijeli nekoliko čopora čiji teritoriji međutim izlaze i daleko izvan granica Parka. lasica (Mustela nivalis). kuna zlatica (Martes martes). dugokrili pršnjak (Miniopterus schreibersi). a ženke na oko 100 km2) te da prema tome Park obzirom na svoju površinu nema vjerojatno svoje „vlastite“ medvjede. jazavac (Meles meles). zaštićene (medvjed) i strogo zaštićene (vuk. tvor (Mustela putorius). Smeđi medvjed (Ursus arctos). ferrumequinum). Važno je naglasiti da niti jedan drugi nacionalni park u Hrvatskoj nema npr. koji su od brojnih redova sisavaca jedini osvojili zrak i noću vladaju prostorom kojim danju gospodare ptice. najatraktivnija životinjska vrsta u Nacionalnom parku Plitvička jezera. 21 . divlja svinja (Sus scrofa) i srna (Capreolus capreolus). Vuk (Canis lupus). Na području Parka se može susresti i jelen (Cervus elaphus). prije dvadesetak godina na Plitvičkim jezerima ga gotovo i nije bilo. Posebno se izdvajaju atraktivne. ris. divlja mačka (Felis silvestris). patuljastog miša (Mocromys minutus). kuna bjelica (Martes foina). vrsta koju će posjetitelji prilaženjem nekoj livadi rano ujutro ili pred večer najčešće moći vidjeti. Posebno su značajne vrste koji love plijen iznad vode i uz vodu dugonogi šišmiš (Myotis capaccinii) te vrste koje koriste špilje za skloništa.

U slijedećim godinama u skladu sa provedenim i znanstvenim projektima u tijeku poduzeti će se odgovarajuće mjere u cilju očuvanja genotipa potočne pastrve te produkcije koja bi se približila nosivom kapacitetu okoliša. iz Bohinjskog jezera. S istom namjerom unesena je i jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus) 1936. Prvo. zlatni pijor ili gagica (Phoxinus phoxinus). od kojih su samo tri vrste autohtone (potočna pastrva. Prvenstveno s namjerom obogaćivanja prostora namjerno je unesena dužičasta pastrva (Oncorhynchus mykiss) 1936. Alohtone ribe (ribe koje prirodno ne pripadaju vodama unutar granica Parka) su namjerno ili slučajno unesene. recentna pojava velikog broja jedinki alohtonih riba (klen i crvenperka) u jezerima NP Plitvička jezera je važan razlog za takvo stanje populacije autohtone potočne pastrve. stanje populacije za sada nije poznato. god i prividnog nestanka populacije riječnog (Astacus astacus) i potočnog raka (Austropotamobius torentium) su se prirodno obnovile. Drugi način unošenja proizlazi iz tog vremena “sportskog ribolova” – biti uspješan u ribolovu na pastrvu. U Parku se za sada ne smije loviti riba.. dužičasta pastrva (Oncorhynchus mykiss). Plitvičke vode su danas stanište populacija riječnog (Astacus astacus) i potočnog raka (Austropotamobius torentium). u vrijeme kada je sportski ribolov na Plitvičkim jezerima bio dozvoljen. Klen crvenperka prema dosadašnjim saznanjima i su unesene na dva moguća. Vodozemci su s oko dvanaest vrsta dosta brojna skupina kralješnjaka u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Ova vrsta se zadržava ma dubinama ispod 20 m. jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus). klena su namjerno unašali kako bi povećali “raznolikost” ribolova. Ovdje dolaze vrste koje su karakteristične za Alpe i zapadne Dinaride 22 .) zabilježeno je 7 vrsta riba: potočna pastrva (Salmo trutta) koja se javlja u dvije forme: potočna (S. fario) i jezerska (S. Zahvaljujući nesavjesnim postupcima pojedinaca navedene vrste zauzele su mjesta autohtonoj pastrvi i dovele do situacije koju imamo – eksploziju populacija alohtonih vrsta.-2004. Plitvička jezera i njihovi pritoci danas imaju sva glavna obilježja tipičnih pastrvskih visinskih voda. stanje populacije nije poznato. veliku jezersku (jezerska forma Salomo trutta) značilo je koristiti živi mamac/ribu koja je donesena u “kader” kanti i pri tom biti “savjestan” i preostatak (višak) pustiti u jezero. zlatni pijor ili gagica i badelj ili vijun). jer se lovilo sve manje pastrva.U vodama Plitvičkih jezera novijim istraživanjima (2002. badelj ili vijun (Cobitis taenia). S ekološko vremenske perspektive. lacustris). ali na žalost kritično nisko stanje populacije te vrste ribe. simultana procesa. Nakon masovnog pomora 1965. trutta m. klen (Leuciscus cephalus). Ribiči su isključeni iz Nacionalnoga parka u želji da ovaj prostor očuva značajke netaknute prirode. trutta m. crvenperka.

koja se isključivo hrani ribama. koji se osobito u proljeće može vidjeti na prisojnim mjestima. Park se izdvaja po vrlo bogatoj ornitofauni šumskih staništa. Žuti mukač (Bombina variegata). Riđovka je na ovim prostorima rijetka vrsta. Šetnjom kroz rosnu travu. može se naići na livadnu smeđu (Rana temporaria) i šumsku smuđu žabu (Rana dalmatina). Duge zime i debeli snježni pokrivač smanjuju brojnost ove skupine kralješnjaka. ova se vrsta dosta teško uočava. U području Plitvičkih jezera zabilježene su 162 vrste ptica. S obzirom na sposobnost prilagođavanja okolišu. posebno ptica dupljašica koje su u Europi vrlo ugrožena skupina upravo zbog uništenih autohtonih starih šumskih sastojina. Najveća je žaba ovog prostora. U jezeru se uza šaš i gušću vodenu vegetaciju može uočiti i poneka barska kornjača (Emys orbicularis). 23 . Gmazovi su u Nacionalnom parku Plitvička jezera zastupljeni relativno malim brojem vrsta (oko 13 vrsta). od kojih se više od sedamdeset ovdje i gnijezdi.– veliki alpski vodenjak (Triturus carnifex) i crni daždevnjak (Salamandra atra). najveći gušter naše zemlje. U Parku se često mogu vidjeti planinski (Triturus alpestris) i obični vodenjak (Triturus vulgaris). Česta je po šumama i vlažnim dijelovima Parka. zbog vanjske sličnosti s otrovnom riđovkom (Vipera berus) često kod ljudi izaziva strah. Za sunčanih dana u pojedinim prisojnim staništima može se vidjeti obični zelembać (Lacerta viridis). U Parku se za vrijeme lijepog vremena čuje prodorno kreketanje gatalinke (Hyla arborea). Šumska područja Parka po broju vrsta sova (8) i djetlova (9) svrstavaju Park ne samo u najbogatije područje u Hrvatskoj nego i Europi. gdje se danju skriva u rupama malih glodavaca. U Parku se može vidjeti živorodna gušterica (Lacerta vivipara). čest je u baricama i lokvicama uza staze. jedini gmaz koji živi na vrhovima planina i daleko na sjeveru Europe. Od djetlića kao posebno važne i rijetke treba spomenuti troprstog djetlića (Picoides tridactylus) planinskog djetlića (Dendrocopos leucotos) i crnu žunu (Dryocopus martius). Često se može vidjeti u proljeće nakon kiše na svim stazama i putovima šareni daždevnjak (Salamandra salamandra). Glasa se unkanjem. loveći ih zaronom ili s obale. Uz gotovo sve vode Parka česta je zmija ribarica (Natrix tesselata). Područje Plitvičkih jezera predstavlja rub njezina južnog areala rasprostranjenja. U obraslijim dijelovima nađe se i poneka bjelouška (Natrix natrix). smeđa krastača (Bufo bufo). Od sova ovdje susrećemo najrjeđu hrvatsku i najmanju europsku sovu: malog ćuka (Glaucidium passerinum) i nešto većeg ćuka batoglavca (Aegolius funereus). Dosta je čest poskok (Vipera ammodytes). Iako je potpuno bezazlena.

zimi kad jezera zamrznu seli u južnija područja Hrvatske. vrabac (Paser dometicus). Plitvička su jezera vjerojatno jedino mjesto u Hrvatskoj koje podržava populaciju od 50 do 60 pari ovih ptica. U proljeće i jesen kroz pojedina travnjačka područja i ekotone prelijeću mnogobrojne srednjeeuropske i sjevernoeuropske ptice pjevice: Crnovrata muharica (Ficedula hypoleuca). sivi sokol (Falco peregrinus) i stijenjak (Monticola saxatilis). Tipična gnjezdarica ovog staništa je divlji golub (Columba livia). Travnjački ekosustavi uz pojedine dijelove obrasle grmljem nastanjeni su različitim vrstama: strnaica žutovoljka (Emberiza citronella). Interesantno je da se i crna roda (Ciconia nigra) u pravilu gnjezdarica nizinskih poplavnih šuma gnijezdi u mirnim šumskim predjelima Parka. Naselja i obradive površine.U šumama Parka rijedak je tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus). gugutka (Streptopelia decaosto). Nekoć je tetrijeb obitavao u gotovo svim šumama Europe. tzv. gavran (Corvus corax). Uz dvorišta zadržavaju se svraka (Pica pica) i siva vrana (Corvus cornix). Od gnjuraca ovdje se zadržava mali gnjurac (Tacybaptus ruficollis). Dok vodenkos nestaje pod vodom ili poput kakvog iskusnog ronioca hoda po riječnom dnu. zbog specifične ornitofaune obogaćuju s nekoliko vrsta čitavu ornitofaunu Plitvičkih jezera. dok je danas potisnut u pojedina dobro očuvana staništa. Stijene i litice iako malobrojni tipovi staništa u Parku. pupavac (Upupa epopos). kultivirani tip staništa nastanjuju poznate vrste kao lastavica (Hirundo rustica). najveća hrvatska sova sovuljaga (Bubo bubo). Seoba ptica u Parku nije dovoljno poznata. poljska ševa (Alauda arvensis). U jezerskom ekosustavu vodenkos ili brljak (Cinclus cinclus) zauzima važno mjesto kao izraziti bioindikator kakvoće jezerske i riječne vode. Ova se ptica uglavnom zadržava na skrovitim mjestima. Svojim prodornim glasom on obično doziva ženku ili pak tjera uljeza iste vrste koji je ušao u njegov teritorij. jedino što se može uočiti jest bijela mrlja na njegovim prsima. piljak (Delichon urbica). rusi svračak (Lanius collurio). Uz obale je vrlo česta gorska pastirica (Motocila cinerea) kao i palčić (Troglodytes troglodytes). slavuj (Luscinia megarhynchos). Isto vrijedi i za mlakušu (Galinulla chloropus). smeđoglava travarka (Saxicola rubetra). Dijelove jezera obrasle trskom nastanjuje divlja patka (Anas palyrhynchos) koja se ovdje i gnijezdi. Jezerski ekosustavi važni su 24 . grmuša pjenica (Sylyia communis). Nestankom čistih gorskih vodotoka ova vrsta ptica postala je izvanredno rijetka. poljski vrabac (Passer montanus). siva grmuša (Sylvia borin) i grmuša čevrljinka (Sylvia curruca).

izloženost terena. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju bogatstvo biljnih vrsta (preko 1400 vrsta). a brojne su i zakonom Republike Hrvatske zaštićene vrste. ali sve je to još uvijek vrlo oskudno. mediteransko atlantski. srednjoeuropski. plavetne. Ta su istraživanja kontinuirano nastavljena sve do današnjih dana i pridonijela su pojašnjenju stvaranja sedre u našem kršu. Na relativno malom prostoru Parka susreću se vrste različite rasprostranjenosti. Uzajamno djelovanje svih navedenih čimbenika omogućilo je razvoj tako bogatog i raznolikog biljnog svijeta.). Prvi i oskudni podaci o flori viših biljaka Plitvičkih jezera datiraju iz tog doba.n. patka batoglavica (Bucephala clangula) i dr. razlike u nadmorskoj visini od 800 m (najviša točka je Seliški vrh 1289 m. uz rijeke i šume Parka žive još močvarna sjenica (Parus palustris) i planinska sjenica (Parus montanus).m. artičko . dokazalo se da su sedra i sedotvorne biljke najvažniji faktor koji utječe na morfologiju Plitvičkih jezera. a najniža uz rijeku Koranu 470 m. Naime. strujanje zračnih masa i dr. Između njih možemo izdvojiti geografski položaj (oko 60 km zračne udaljenosti od mora) u zaleđu najduže i najviše hrvatske planine Velebita. godine. crnoglave. borealno . Osobitosti flore Parka posljedica su niza ekoloških čimbenika. U skitnji ili potrazi za hranom ovdje se može naići na vrlo rijetke vrste kao suri orao (Aquila chrysaetos). a i većini istraživača. jelove. stoljeća započela su detaljnija istraživanja flore nižih biljaka vezane uz fenomen stvaranja sedrenih barijera u jezerima Parka.m. tek 1984. Zanimljivo je spomenuti da u Parku osim uobičajenih vrsta sjenica (velike.u preletu močvarnih vrsta: siva čaplja (Ardea cinerea). stoljeća) bile nedostupne ljubiteljima prirode. ta flora pokazuje i veliku raznolikost.euro - 25 . borealni. cirkumpolarni. geološku podlogu. odnosno vrste različitih flornih elemenata kao što su: mediteranski. Sustavna istraživanja flore viših biljaka Nacionalnoga parka Plitvička jezera započela su relativno kasno. Dvadesetih godina 20. Važno je istaknuti da obiluje i endemičnim vrstama.borealni. FLORA NACIONALNOGA PARKA Ljepote Plitvičkih jezera i čitavog okolnog prostora dugo su vremena (do početka 19.n. s obzirom na podrijetlo i rasprostranjenost vrsta. južnoeuropsko balkanski. ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus). sokol lastavičar (Falco subbuteo). Osim bogatstva vrsta. karpatski. na granici maritimnoga i kontinentalnoga oborinskog režima.. glavata patka (Aythya ferina). ilirski. U staništima Parka nalazimo također kratkokljunog (Certhia familiaris) i dugokljunog puzavca (Certhia brachydactyla). Nešto bogatiji podaci o flori Plitvičkih jezera postoje iz sredine devetnaestoga stoljeća. kukmaste i dugorepe) . euroazijski. balkanski.

) čak 58 vrsta i deset vrsta vrba (Salix sp. Najrasprostranjenija proljetnica oko jezera je proljetna crnjuša (Erica herbacea). Na ovom prostoru zabilježena je i mala mješinka (Utricularia minor). Uz slapove se mogu uočiti i zelene bradice (Polypogon viridis). rijetka vodena mesojedna biljka. (tresetnom) staništu na području Parka raste okruglolisna rosika (Drosera rotundifolia). 26 . te jetrenka (Hepatica nobilis). koje je sedam vrsta. Prostor Parka obiluje endemičnim vrstama užeg i šireg rasprostranjenja. Zlatna jezičnica (Ligularia sibirica) je vrsta koja zaslužuje posebnu pozornost. vrsta vrijesa lijepe ružičaste nijense i ugodna mirisa. Na prostoru Parka dolazi na dva lokaliteta u sastavu vlažnih dolinskih livada.na prostoru jugoistočne Europe. bosniacum). krški kukurjek (Helleborus multifidu). Petesites kablicanus i Petesites albus). Na cretnom. U proljetnim mjesecima posebno su zastupljene perunike. te rijetkim i zanimljivim vrstama naše flore. U kasno proljeće Plitvička jezera krase brojne vrste orhideja. koja se može vidjeti i uz sama jezera.sibirski i dr. zlatni (Lilium martagon) i lukovičasti ljiljan (Lilium bulbiferum) koji pozornost plijene ljepotom svojih cvjetova. velecvjetni kukurjek (Helleborus niger ssp. trstika (Phragmites australis). dok su u jesen stijene oko jezera okićene listovima rujevine (Cotinus cogygria). gospina papučica (Cypripedium calceolus) crvena vratiželja (Anacamptis pyramidalis). ali i znatno šire . dvolisni procjepak (Scilla bifolia). u Parku zabilježena na nekoliko lokaliteta. Posebnu zanimljivost Parka predstavljaju mesojedne (karnivorne) biljke. na IUCN-ovoj je Crvenoj listi u kategoriji osjetljivih svojti.).vrlo rijetka mesojedna biljka. metvica (Mentha sp. Zbog rijetkosti ovakvih staništa spada u rijetku biljku flore Hrvatske. U sastavu vlažnih dolinskih livada Parka dolazi tustica kukcolovka (Pinguicula vulgaris) . U ovoj skupini posebno se svojom brojnošću izdvajaju orhideje (preko 55 vrsta) među kojima svojom ljepotom gospina papučica (Cypripedium calceolus). šaš (Carex sp. Vrsta se nalazi na IUCN -ovoj Crvenoj listi u kategoriji ugroženih svojti. bosniacum). odnosno endemične vrste svakako su najinteresantnija skupina biljaka u flori nekog kraja. U Parku je preko 355 vrsta biljaka. bosanski ljiljan (Lilium carniolicuum ssp. U flori Nacionalnoga parka Plitvička jezera to je relativno brojna skupina biljaka (27vrsta): livadni procjepak (Chouardia litardiere). Od lijepih cvjetnica izdvajaju se: šafran (Crocus neapolitanus). ružičasta rusomača (Cardamine chelidonia) i dr. crveni pasji zub (Erythronium denscanis). Nacionalni park Plitvička jezera je jedino nalazište ove vrste u Hrvatskoj. najljepša orhideja Europe. posebno uskolisna (Iris graminea). visibaba (Galanthus nivalis). Endemi. Od najrasprostranjenijih biljnih vrsta koje nastanjuju vodeni dio Parka izdvajaju se tri vrste lopuha (Petesites hybridus. macranthus). Za ljetnih se mjeseci mogu vidjeti također Zakonom zaštićeni ljiljani – bosanski (Lilium carniolicum ssp.). zakonom zaštićenim vrstama. područja ili države. mirisavi dvolist (Platanthera bifolia) kokica mušica (Ophrys insectifera) i dr. koje su prema Zakonu o zaštiti prirode Republike Hrvatske uvrštene na listu zaštićenih vrsta.

planinski javor. trska. maklen koje su detaljnije opisane u poglavlju „Biljne vrste koje se mogu naći uz staze u Nacionalnom parku Plitvička jezera“. obični i crni grab. 27 . lopuh.Uz staze u Nacionalnom parku Plitvička jezera najčešće se mogu vidjeti ove vrste biljaka: močvarni ljutak. pršljenasti krocanj rakita. brula. klasasti krocanj. pasja ruža (šipak). mukinja. vrba. hrast kitnjak. gorski javor.

BILJNE VRSTE KOJE SE MOGU NAĆI UZ STAZE U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA 28 .

-listovi su trajni tj. BILJKE U VODI I UZ VODU Cladium mariscus – močvarni ljutak -stabljika je gotovo okrugla. navadna rezika Francuski / španjolski naziv (?): Mansega? Njemački naziv: Schneidebinse Engleski naziv: Great Fen-sedge Slike: 29 .1. ostaju zeleni 2 do 3 godine i oštro su pilasti. -cvjetovi su raspoređeni u klasiće smeđe boje Slovenski naziv: rezika.

žilama uzduž isprugani listovi . godini života.5 m s 2. a cvat ima oblik dugog uspravnog klipa Engleski naziv: cattail ili cat-tail 30 .cvate tek u 3.iz podanka rastu 1 do 2 m dugi.Typha sp. – rogoz -trajna vodena biljka visoka 1 do 2.5 cm debelim puzećim podankom koji raste u mulju blizu površine vode .

mesnata žilava. bez vidljivih listova cvjetovi se razvijaju od lipnja do srpnja Engleski naziv: Great bulrush Francusko ime: Scirpe (?) 31 . visoka 1 do 3 m stabljika je okrugla.Scirpus lacustris – brula trajnica.

uspravna i glatka listovi su šiljasti dugački i plosnati. široki oko 2 cm cvjetovi su složeni pri vrhu stabljike u 20-25 cm dugu. smeđu crvenkastu metlicu koja se razvije od srpnja do rujna Njemački naziv: Gewöhnliches Schilf Engleski naziv: Common Reed Slike: 32 . okrugla ravna.5 cm debela.Phragmites australis – trska visoka do 5 m stabljika ja do 2.

Myriophyllum spicatum – klasasti krocanj Myriophyllum verticillatum – pršljenasti krocanj podvodne biljke prezimljavaju ispod leda rastu na dnu jezera skroz do površine vode a onda horizontalno listovi su u pršljenovima cvjetaju od lipnja do rujna razmnožava se vegetativno – dijelovi biljke koji se otkinu strujom vode se odnose u druga područja i tamo se ukorjenjuju. Engleski naziv: Eurasian Watermilfoil Talijanski naziv za Myriophyllum verticillatum: Miriofillo verticillato Slike: 33 . Tako brzo naseljavaju velika područja.

Petasites sp. – lopuh Francuski naziv:Pétasite Njemački naziv: Weiße Pestwurz Engleski naziv: White Butterbur Slika: 34 .

Salix purpurea – rakita Occasional near water on less acid soils. in second year greybrown or cane-coloured. all twigs hairless. Catkins in early Spring. on very short stalks. Other features: Leaves hairless (except sometimes when very young). with black-tipped scales Eng. widest well above the middle. naziv: Purple Willow Slika: 35 . Leaves more or less in opposite pairs rather than alternately arranged as in other willows. A leggy shrub to 3 m high. tapering to the base. Leaves 4-10 cm long on stalks 3-10 mm. Young twigs purplish. in more or less opposite pairs.

Französischer. DRVENASTE VRSTE Acer monspessulanum L. et Kit. Dreilappiger Ahorn tal.maklen.planinski javor. acero neapolitano 36 . (Aceraceae) . Massholder. Acero spino. Érable de Montpellier njem. Loppo. Frühlings-Ahorn tal. ex Willd.2. Acero piccolo. Érable printannier njem. l'acero minore Acer obtusatum Waldst. Montpelier maple fra. (Aceraceae) . javor gluhač fra. makljen eng.

Sycomore fra. carpino bianco. Iron-wood fra.Acer pseudoplatanus L. acero di montagna Carpinus betulus L. Urle tal. Heinbuche. chermille njem. (Betulaceae) . Hornbeam. (Aceraceae) . Érable sycomore.obični grab eng. Carpino commune 37 . Charme. Faux sycomore njem. Carpino. Weißbuche tal. Berg-Ahorn.gorski javor eng.

Winter-Eiche tal. Charme houblon. Trauben-. (Fagaceae) . chene noir. carpanella. Stein-. Hophornbeam fra. róvere.Ostrya carpinifolia Scop. eschio 38 . Quercia. sessile oak fra.) Liebl. durmast oak. chene rouvre. hrast brdnjak eng.crni grab eng. Schwarzbuche tal.hrast kitnjak. Gemeine Hopfenbuche. Chesnut oak. Ostrie njem. (Corylaceae) . durelin njem. Carpinello. chene a trochets. Carpino nero Quercus petraea (Matt.

šipak eng.Rosa canina L. White bean.) Crantz (Rosaceae) . Dog-rose fra.pasja ruža. Rosier des haies njem. Rosa canina o selvatica Sorbus aria (L. Weissbaum tal. alonchier njem. fra. (Rosaceae) . beam tree Alisier commun.mukinja eng. Mehlbeerbaum. sorbo montano 39 . Chiavosdello farinaccio. Silberbaum. cazernolomontano farinaccio. Gemeine Heckenrose tal. Hunds-Rose. rialto lazzerulo di montagna.

Silber-Weide tal. Sorbier des oiseleurs. Salice bianco. quickbeam. cowan-tree. Saule blanc. witchwood fra. argenté ou commun njem. (Salicaceae) . White willow fra. thymier njem. Salico da pertiche. Eberesche tal. witchen.jerebika eng. Vogelbeerbaum. (Rosaceae) . Sorbo selvatico. sorbo degli uccellatori Salix alba L. Salicastro 40 .bijela vrba eng.Sorbus aucuparia L. European Mountainash.

. Ćirić... Državni zavod za zaštitu prirode..: Struktura i funkcioniranje prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illiricym/Horvat. Šegulja.. Starigrad-Paklenica 9. et all.. 1989: Kretanje mrkih medvjeda na području Nacionalnog parka Plitvička jezera (Movenments of brown bears in Plitvice Lakes National Park). Starigrad-Paklenica 10.. 595609 5. Zagreb 15. Ćiković. (ur. 2001: Bogatstvo i raznolikost ornitofaune NP Plitvička jezera. G. B. B.LITERATURA: 1. Richnow. Zagreb 11. Uvala – Čudinka 3. Croat. Zagreb 17. Zagreb 19. Pelcer. Stilinović...o. D. 91-102. tekstura i pomlađivanje dinarske bukovo jelove prašume „Čorkova Uvala“ 2. J. D. B. HAZU. Đ. M. Zagreb 7. A.. i sur. 77-86.Prirodoslovni turistički vodič. Zagreb 12. 1990a: Ligularia sibirica (L. U.. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.-C. Hrvatski prirodoslovni muzej. 1983: Prirodni šumski rezervat Č. 2002: Ptice dupljašice kao bioindikatori šumskih ekosustava Nacionalnog parka Plitvička jezera. Plitvička jezera 6. 137-142 21. V.. 20.. 1987: „Travertine formation in Plitvice National park. Krš Jugoslavije 11/4-6.-H.. i Krga. D. M. Plenković-Moraj. Leiner. et all.eine neue Art der jugoslawischen Flora. Tutiš.o.. Hren. 2004/2005: Ekološko stanje. 2008: Biljne zajednice R. struktura populacije i prijedlozi za ustaljenje autohtone ihtiofaune Plitvičkih jezera... Kralj. Martinović.: Struktura. 1999. Meštrov. A. D.. 1985: „Procesi taloženja kalcita u krškim vodama s posebnim osvrtom na Plitvička jezera“.. i Krga.. Šegulja. Vrbek. Priroda 861 (17-19). Medvedović. 18. 2004: Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske. H. Lukač.. Emeis. i Mikac. V... V. 1986: Pedologija. Zagreb. Krejči. Pravilnik o proglašavanju strogo zaštićenih i zaštićenih svojti RH (NN 7/06) 14.. Anić.1938) u Dinaridima SR Hrvatske 16. Marković.. i Roth. Radović. D. Nacionalni park Plitvička jezera. N.. Plitvički bilten 2. G. Acta bot.. Kempe. I. Lukač. Sarajevo 4. J. Kovačević. B.. Cestar. K. Z. I. 1998: Plitvička jezera .o. 2003: Crvena knjiga ugroženih ptica Hrvatske. Zavod za ornitologiju.. Lukač. K.. StarigradPaklenica 8. Yugoslavia: chemical versus bilogical control“. S.. Lindić. Krznar.: „Voda pršti-sedra raste“.. Z. Srdoč. S. N. S. 2002: Ptice pjevice Nacionalnog parka Plitvička jezera. Prpić. 49. Turistička naklada d.) Cass. Prirodoslovno matematički fakultet. Tutiš.. V.o. 2007: Plan upravljanja 13. V. fotomonografija. 1990/91: Posebno zaštićene vrste u flori Nacionalnog parka Plitvička jezera. Turistička naklada d. G. J. M. i Pevalek-Kozlina. 2006: Grabljivice i sove nacionalnog parka plitvička jezera. M. Bezak. Zagreb 22.). Hrvatske. Huber.. Zagreb 41 .. Sedimentology 34.. Plitvički bilten 3. Prirodoslovni turistički vodič – fotomonografija. Trinajstić. H.

VIII. Zagreb 25. Rauš. Vukelić. Đ.P.. N. 2003: „Nacionalni park Plitvička jezera – mala turistička monografija“. 1998: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj.. 2004: Inventarizacija šišmiša N.. Tvrtković. Plitvička jezera i prijedlozi za njihovu zaštitu 24.23. P. Društvo za zaštitu Plitvičkih jezera. izdanje... et all. Vidaković. Zagreb 42 . J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful