P. 1
Curs de informatica - Craciunas

Curs de informatica - Craciunas

|Views: 326|Likes:
Published by Pletniov Vlad
-11-

1. Concepte de baz în utilizarea tehnologiilor informa ionale
1.1. Generalit i
Capitolul 1 prezint concepte fundamentale pentru în elegerea i utilizarea tehnologiilor informa ionale în orice domeniu de activitate. Subiectele care fac obiectul acestui capitol sunt: - vocabularul de baz al celui care folose te tehnologiile informa ionale; - no iuni esen iale asupra structurii hard a unui sistem de calcul; - concepte cheie privind aspectele soft ale unui sistem de calcul; - securitate; - legi
-11-

1. Concepte de baz în utilizarea tehnologiilor informa ionale
1.1. Generalit i
Capitolul 1 prezint concepte fundamentale pentru în elegerea i utilizarea tehnologiilor informa ionale în orice domeniu de activitate. Subiectele care fac obiectul acestui capitol sunt: - vocabularul de baz al celui care folose te tehnologiile informa ionale; - no iuni esen iale asupra structurii hard a unui sistem de calcul; - concepte cheie privind aspectele soft ale unui sistem de calcul; - securitate; - legi

More info:

Published by: Pletniov Vlad on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

Calculatorul personal (PC) se mai g se te în literatura de
specialitate i sub denumirea de microcalculator. Au dimensiuni reduse,
fiind chiar portabile (Laptop-ul). Pot fi utilizate în cele mai variate
domenii, pre urile lor fiind relativ accesibile.
Indiferent de tipul calculatorului, structura de principiu este

urm toarea:

1. Unitatea de comand i control (UCC)
2. Componenta de prelucrare sau Unitatea Aritmetico - Logic (UAL)
Cele dou componente formeaz procesorul.
3. Memoria operativ , sau memoria intern
4. Echipamentele periferice
5. Magistralele de comunica ie

În figura 1.1 se prezint structura de principiu a unui CE care se
bazeaz pe componentele specificate mai sus. Schema indic i rela iile
func ionale de baz care exist între componentele unui CE.

Fig.1.1 Structura unui calculator electronic

-13-

1 Unitatea de comand i control (UCC) – componenta cea mai
important , deoarece supravegheaz activitatea CE, asigurând:
- stabilirea ordinii de execu ie a instruc iunilor;
- controlul memoriei principale în timpul memor rii datelor i
instruc iunilor;
- activitatea tuturor unit ilor i subunit ilor sistemului de calcul.
Aceste func ii sunt realizate citind succesiv instruc iunile în
unit ile de memorare ultrarapide, numite regi trii, unde le interpreteaz .
În urma acestor interpret ri se emit semnale care reprezint comenzi
adresate diferitelor dispozitive hard.

2 Unitatea Aritmetico-Logic (UAL) – manipuleaz un num r
finit de tipuri de date (bit, octet, întreg, natural...)
Manipularea datelor se face cu ajutorul unor opera ii primare,
numite instruc iuni ale ma inii.
Opera iile executate sunt:
- aritmetice (+, -, x, :)
- logice

3 Unitatea de memorie intern – locul în care se p streaz datele
i instruc iunile în vederea execut rii programelor sub coordonarea UCC
Memoria este format din entit ile elementare capabile s re in

un bit (valoarea 0 sau 1).
O succesiune de 8 bi i = 1 byte (octet)
Octetul = cea mai mic unitate de memorie adresabil
Clasificarea memorie din punct de vedere al accesului:
I. ROM
II. RAM

I. Memoria ROM (Read Only Memory) are urm toarele dezavantaje:
- dimensiuni mai mici
- din ea se poate doar s citim date
Avantaje: informa ia din ea r mâne memorat i dup întreruperea
aliment rii. Din aceste motive aici g sim stocat nucleul sistemului de
operare.
Alte tipuri de memorii ROM:
PROM (Programable ROM) – se poate înc rca informa ie dar doar de c tre
firma produc toare
EPROM (Erasable PROM) – pot fi terse sau reprogramate cu ajutorul
unor dispozitive speciale

-14-

II. Memoria RAM (Random Access Memory) – se pot scrie i din care se
pot citi date, aleator.
Dezavantaje: nu este o memorie permanent .

4 Echipamente periferice – dispozitive care asigur extinderea
capacit ilor sistemului de calcul. Fac parte din Sistemul de intrare - ie ire
(sistemul I/E), respectiv interfa a cu utilizatorul.
Clasificare dispozitivelor periferice:
a) dispozitive periferice de interfa cu utilizatorul – totalitatea
dispozitivelor cu ajutorul c rora este posibil introducerea datelor
în sistemul de calcul, precum i extragerea rezultatelor ob inute în
urma prelucr rii datelor. Acestea sunt:
- dispozitive periferice de intrare – tastatura, mouse-ul, joystick-
ul, scanner-ul, microfonul, camera video, aparatul foto digital
- dispozitive periferice de ie ire – monitor, imprimant , boxe
audio
b) dispozitive periferice pentru accesarea mediilor de stocare –
totalitatea dispozitivelor cu ajutorul c rora este posibil stocarea
datelor sau a programelor în vederea utiliz rii lor ulterioare.
Acestea sunt: unitatea de dischet , unitatea de CD sau DVD, etc.
În func ie de pozi ia lor în raport cu celelalte componente ale
calculatorului aceste dispozitive pot fi:
- interne
- externe
Cele externe au carcas proprie i sunt alimentate independent i se
conecteaz la unitatea central prin intermediul diferitelor tipuri de
interfe e.
Aceste dispozitive periferice sunt strâns legate de mediile de
stocare.
Mediile de stocare – suportul fizic pe care se stocheaz datele:
- hard disk (intern sau extern, capacitate si vitez mare)
- discheta
- cd
- dvd, etc.
Interfa a – componenta ce asigur o conexiune între dou elemente pentru
ca acestea s poat lucra împreun . Clasificarea interfe elor:
- paralele – permit transmiterea simultan a 8 bi i (1 octet). Folosite
în special, mai ales în trecut, la conectarea imprimantei la CE
- seriale – interfe e universale care permit transmiterea datelor bit cu
bit. Se poate conecta modem-ul sau un alt calculator

-15-

- USB (Universal Serial Bus) – permit conectarea oric ror periferice,
folosit pe scar foarte larg ast zi

5 Magistrale de comunica ie – transmit comenzi i date în cadrul
leg turilor func ionale dintre diferitele componente ale unui CE. Ele sunt
sisteme de conductori de semnal, iar cantitatea de date care o transport
este mai rapid sau nu, func ie de l imea magistralei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->