Între ace ti pere i, cu tencuiala de celuloz , Cu decora ia de cerneal i imagini...

Ce imagini! Ne ajut s vedem pere ii ace tia; O piatr cade i cade i cade... Eu o prind. A zugr vit pe piatra respectiv Pictorul Pojoga! i m-a lasat s v d...

Între pere ii ace tia de c r mid , V d fe e zâmbitoare, v d fete gânditoare. V d mult bun tate, si simt... Îmi doresc s pot m car s pun tapet, aici.

Am intrat i n-am avut loc. Poate doar în zâmbetul ei. Sunt intrigat de simplitatea, cu care mi-a permis S-o admir, con tient c-o voi face. Con tient ... A f cut-o s ma instige, i acum îi sunt recunosc tor... Necontenit! O ur sc în acela i timp, Îmi e inaccesibilia dar, z mbe te neîntrerupt. Prin simpla ei privire, m atrage i m respinge. De mii de ori pe minut...

E spuma ciocolatei mele, care e tot mai dulce Cu fiecare cristal dizolvat. O doresc, i toate sim urile o scap , Printre buze i degete! Dar în libr ria asta, nu le pas .

E libraria omenilor, Când intri, la i problemele cu instala ia S a tepte afar , cât savurezi arhitectura. i ciocolata cald .