REDACTAREA SCRISOARII DE MOTIVAŢIE 

Acest  document  nu  are  un  conţinut  standard  şi  exprimă  interesul  candidatului pentru postul  vizat. Scrisoarea va  fi adresată persoanei care se  ocupă de angajări sau direct departamentului de resurse umane. Dacă firma  este  mică,  scrisoarea  va  fi  trimisă  către  directorul  general  sau  preşedintele  acesteia. 

Conţinutul scrisorii trebuie să precizeze, în primul rând, postul vizat şi sursa  din care a fost obţinută informaţia. Dacă informaţiile despre un anumit post  nu  sunt  exacte,  se  recomandă  exprimarea  obţiunii  pentru  un  domeniu  de  activitate. Oricum, este indicată menţionare domeniului în care aplicantul s­a  remarcat sau a avut performanţe deosebite.  Dorinţa  de  a  candida  pentru  un  anumit  post  trebuie  exprimată  clar.  Aplicantul trebuie să menţioneze pe scurt motivele pentru care este interesat  de poziţia respectivă, de ce doreşte să părăsească vechiul  loc de  muncă, să  arate  disponibilitate  pentru  un  interviu  de  angajare;  respectiva  scrisoare  de  motivaţie trebuie să fie urmată de un CV. 

La  redactarea  scrisorii  de  motivaţie  trebuie  avute  în  vedere  următoarele:  paragrafele  să  fie  scurte  şi  concise,  un  font  uşor  de  citit,  ortografie  şi  punctuaţie corecte. Fotografia se trimite numai dacă este cerută. 

Structura  scrisorii  de  motivaţie.  În  stânga,  sus,  scrisoarea  de  motivaţie  trebuie  să  aibă  adresa  candidatului,  urmată  de  dată,  4  spaţii  libere,  numele  persoanei care se ocupă de interviu, numele organizaţiei şi adresa acesteia.

  De  asemenea  trebuie  menţionat.  Acest  paragraf  se  incheie  cu  mulţumiri  pentru  timpul  acordat  de  examinator şi consideraţia aplicantului pentru aceasta.  de  produsele  sau  serviciile  sale.  mentionând  perioada  disponibilă. ·  Al  treilea  paragraf  trimite  examinatorul  la  curriculum  vitae  inclus  în  aplicaţiei.  Dacă  aplicantul  are  experientă  în  domeniu  sau  cursuri  specializate.  cum  poate  contribui  aplicantul  la  dezvoltarea  companiei respective.  Între formula de încheiere şi numele aplicantului se lasă 4 spaţii libere.  acestea  trebuie  subliniate.·  Primul paragraf cuprinde motivul aplicaţiei.  cere  un  interviu. ·  Al  doilea  paragraf  arată  de  ce  aplicantul  este  interesat  de  această  slujbă.  de  organizaţie. poziţia pentru care  se aplică şi cum s­a aflat despre respectivul post. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful