P. 1
Curs Managementul Calitatii Totale Sem1

Curs Managementul Calitatii Totale Sem1

|Views: 2,763|Likes:
Published by Monica Paicu

More info:

Published by: Monica Paicu on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Calitatea produselor ii serviciilor Concept. Particularitàti
 • 1.2. Rolul ii importanta calitàtii în managementul firmei
 • 1.3. Factorii calitàtii
 • 1.4. Elemente de bazà în teoria calitàtii
 • 1.5. Relatia produse-servicii
 • 1.6. Ipostazele calitàtii
 • 1.7. Functiile calitàtii ii implicatiile lor [29, 48]
 • 2.1. Calitatea Totalà (TQ). Concept Particularitàti.
 • 2.2. Introducere în Managementul Total al Calitàtii (TQM)
 • 2.3. Principiile Managementului Total al Calitàtii
 • 2.4. Modele de reprezentare pentru TQM
 • 2.5. Evolutia TQM
 • 2.6. Avantajele sistemelor de management al calitàtii în relatia cu clientii
 • 2.7. Managementul resurselor umane pentru calitate
 • 3.1. Sistemul de Asigurare a Calitàtii Concept. Particularitàti.
 • 3.2. Rolul ii obiectivele Sistemului de Asigurare a Calitàtii (SAC)
 • 3.3. Evolutia Sistemului Calitàtii
 • 3.4. Functiile ii activitàtile Sistemului de Asigurare a Calitàtii
 • 3.5. Etapele de aplicare a Sistemului de Asigurare a Calitàtii
 • 3.6. Modele de Asigurare a Calitàtii
 • 4.1. Documente specifice Sistemului Calitàtii
 • 4.2. Manualul Calitàtii în cadrul seriei de documente ale Sistemului Calitàtii
 • 4.3. Manualul Calitàtii: definitie, scop ii avantaje
 • 4.4. Cerinte esentiale privind Manualul de Management al Calitàtii
 • 4.5. Dimensiunea Manualului de Management al Calitàtii
 • 4.6. Aspecte temporale privind elaborarea Manualului de Management al Calitàtii
 • 4.7. Formatul Manualului de Management al Calitàtii
 • 4.8. Structura Manualului de Management al Calitàtii
 • 4.9. Reguli referitoare la administrarea documentelor pe suport de hârtie

Capitolul 1

Aspecte ale teoriei calitàtii
Rezumat: ,,Conform teoriei seniorului mondial al calitá,ii Joseph Moses Juran1, dintre multiplele semnificatii ale termenului calitate, doua au o importanta critica pentru managementul calitatii, ii anume: 1. Calitatea înseamna acele caracteristici ale produselor care satisfac nevoile clien,ilor ii asigura astfel satisfactia acestora. În acest sens, semnificatia calitatii este orientata spre venit. Scopul unei astfel de calitati superioare este de a asigura o mai mare satisfactie a clientilor ii, de sperat, de a creite veniturile. Totuii, unele caracteristici calitative suplimentare ii/sau superioare necesita, de regula, o investitie ii, deci, implica de regula, o creitere în costuri. În acest sens, calitatea superioara, de regula, costa mai mult. 2. Calitatea însemna lipsa deficien,elor – lipsa erorilor care necesita reluarea muncii (reprelucrarea) sau care rezulta în accidente în exploatare, insatisfactia clientilor, reclamatii ale clientilor i.a.m.d. În acest sens, semnificatia calitatii este orientata spre costuri ii, de regula, o calitate superioara costa mai putin”. Elemente-cheie: Calitatea produselor ii serviciilor Factorii calittáii Asigurarea calittáii Orienttri In teoria calittáii

1.1. Calitatea produselor ii serviciilor. Concept. Particularitàti Calitatea este o notiune cu o foarte larga utilizare, ceea ce face extrem de dificila definirea ei din punct de

1

Juran, J.M., Godfrey, A.B. – Manualul calitá,ii Juran, Editura SRAC, 2004

1

vedere itiintific. Calitatea tinde sa devina unul din cuvintele cheie ale succesului economic în lumea de azi. Oamenii de afaceri ii consumatorii devin tot mai conitienti de imperativul calitatii; numai prin calitate vor putea fi promovate produsele ii/sau serviciile noastre pe piata europeana ii mondiala. Calitatea va fi primul criteriu de acceptare a tarii noastre în Uniunea Europeana. Calitatea este cheia eficientei ii a profitului. "Ave,i grijá de calitate ii profiturile vor veni de la sine", spun specialiitii din domeniul calitatii. În esenta sa, demersul pentru calitate este simplu. Care sunt cele mai importante teme ale acestui demers? Una dintre teme este preocuparea continua pentru satisfactia clientului. Sistemul de management centrat pe calitate, pe participarea tuturor salariatilor ii crearea unei adevarate culturi a întreprinderii, vorbeite chiar de o "obsesie pentru satisfacerea clientului" ii sugereaza ca, în cadrul unei organizatii, fiecare salariat este furnizor ii client în acelaii timp. Calitatea este definita ca satisfacere a nevoilor clientului, dar tinde tot mai mult sa devina ii o întâmpinare sau anticipare a nevoilor acestuia. În conditiile concurentei acerbe de astazi, inovatia devine cruciala în domeniul calitatii. Definitiile calitatii vizeaza de obicei doua aspecte: unul formal - calitatea este satisfacerea nevoilor utilizatorului, realizarea cerin,elor specificate sau împlinite, ii unul neformal - calitatea este ceva spre care ne îndreptám ca spre un ideal, dar care nu va fi niciodatá implementat complet. În filozofie, calitatea este definita ca o categorie ce exprima sinteza lucrurilor ii îns uiirilor esentiale ale

2

obiectelor. În logica, prin calitate se întelege un criteriu de ordin logic, dupa care judecatile de predictie se împart în afirmative ii negative. În ceea ce priveite conceptul de calitate a produselor ii serviciilor, în literatura de specialitate sunt formulate mai multe definitii. Pe de alta parte, se poate vorbi ii de numeroase sensuri ale acestui concept. Astfel, calitatea este definita ca reprezentând “satisfacerea cerin,elor clientului” (capacitatea unui produs sau serviciu de a satisface toate aiteptarile ii cerintele consumatorului), „disponibilitatea produsului”, „un demers sistematic cátre excelen,á”, „conformitatea cu specifica,iile”, „corespunzátor pentru utilizare”, etc. Definitia data calitatii în standardul ISO 8402 [63] este mai cuprinzatoare: “totalitatea elementelor ii caracteristicilor unui produs/serviciu, care îi conferá aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite”. Calitatea este considerata, în prezent, alaturi de pret, unul dintre principalii factori de competitivitate întro economie de piata. Ea joaca un rol esential în performantele firmei moderne, prin intermediul a doua mecanisme fundamentale, care sa permita crearea de “valoare”, ii anume: > primul consta în obtinerea unei pozitii favorabile pe planul cheltuielilor (cel mai bun raport calitate perceputá/cost relativ); > cel de-al doilea presupune a oferi produse a caror calitate perceputa este valorizata de catre consumator prin intermediul pretului relativ mai ridicat pe care acesta este dispus sa-l plateasca.

3

èj „este de calitate inferioara” (caracteristicile nu raspund aiteptarilor). Crosby) [11]. Calitatea este o notiune complexa. Conceptul de calitate difera însa de aceste expresii familiare. Juran) [28].Legaturile existente între calitate ii variabilele de performanta sunt dificil de interpretat. M. dar. în general. Sa notam ca aceste câteva fraze comune nu includ uneori decât dimensiunea “performanta a calitatii”. dar este prea scump pentru mine sau nu este disponibil”. • „Calitatea este conformitatea cu specifica. Aparent. “este un produs de calitate. Se pare ca exista o relatie calitate/costuri. complexitate dovedita de multitudinea definitiilor ii evolutia acestora. èj „este o firma de calitate” (apta sa raspunda cerintelor mele). dar putin precise: • „Calitatea înseamná corespunzátor pentru utilizare – fitness for use” (J.iile” (P. nu exista legaturi pozitive semnificative între calitate obiectiva ii pret. Precizarea “raportul calitate/pret este excelent” introduce notiunea de cost ii de masura în aprecierea raspunsului la aiteptari. adaugam. care urmeaza logica gamei sortimentale (tipuri de produse) ii a diferitelor ipostaze ale manifestarii pe piata a cererii. în unele situatii. Sa ne oprim asupra câtorva fraze frecvent utilizate: èj „este un produs de calitate” (raspunde aiteptarilor). 4 . exista o relatie pozitiva între calitate ii rentabilitate. de aceea.

care asigurá integral realizarea scopului pentru care a fost creat ii comercializat. deoarece calitate = un complex de conditii tehnico-functionale.i”. Lyonnet) [37]. zero hârtii. . ci ii de evolutia în timp a nivelului principalelor caracteristici. împártáiitá de to. putem afirma urmatoarele despre calitate: . ergonomice. • „Calitatea este satisfacerea nevoilor apreciatá de client sau utilizator” (P.are caracter dinamic. la un moment dat. zero pane. competitivitatea tehnica. Hersan) [41].i cei implica. • „Calitatea este zero defecte.elor explicite ii implicite ale unui produs/serviciu. tinându• 5 . Astfel. ponderate dupa importanta pe care o au. ce deriva din caracterul dinamic al nevoilor ii utilitatii. zero accident” [10]. zero stoc. • „Calitatea este o stare de spirit. Continutul tehnic. de constanta lor pe circuitul tehnic al produselor. economic ii social al conceptului de calitate rezulta din caracterul complex ii dinamic al acesteia. ecologice. psihosenzoriale. exigentele crescânde ale consumatorului.are caracter complex. Factorii ce determina caracterul dinamic sunt: progresul tehnico-itiintific. Cunoscând caracterul complex ii dinamic al calitatii putem conchide ca la evaluarea nivelului calitativ al produselor ii serviciilor trebuie sa se ia în calcul marimea caracteristicilor din mai multe grupe. Caracterul dinamic este dat nu numai de nivelul proiectat ii realizat.„Calitatea este conformitatea cu nevoile” (C. zero întârzieri. care implica diferite caracteristici de naturi diferite. economice. • Legea calitatii: calitatea este datá de totalitatea cerin.

sau ca o notiune de ordin monetar. Astfel. . profesor la Harward Business School. proprietatilor.se cont de momentul ii locul determinarii pe acest parcurs. . de tip TQM: Q = tehnicà + atitudine intelectualà David A.spre produs. Se poate de asemenea discuta ii despre notiunea „calità. Garwin. Conceptul de calitate este un complex de teme diverse ale caror granite nu ramân fixe. ii anume: . calitatii vietii oamenilor ii mediului înconjurator.spre costuri. Într-o prima abordare a notiunii. iar calitatea de principalele proprietati care permit diferentierea produselor cu aceeaii destinatie.ii firmei”. 6 . dar cu grade diferite de satisfacere a nevoilor. . în sensul ca utilitatea este data de totalitatea însuiirilor.ia de pierdere a calitá.transcendenta. în lucrarea sa „Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge” a pus în evidenta cinci orientàri principale în definirea calitatii produselor [18]. supranumita „pret ascuns al calitatii”. Calitatea are un continut social datorita ii implicatiilor unor proprietati ale marfurilor ii serviciilor asupra nevoilor.spre procesul de productie. calitatea poate fi perceputa ii ca o pierdere economica (Taguchi. Între „calitate” ii „utilitate” este un raport ca de la o parte la întreg. putem vorbi despre relatia calitatenevoi-utilitate.ii).spre utilizator. . Func.

Pentru fiecare produs exista cerinte 7 . 2. Orientarea transcendentà Potrivit orientarii transcendente. fiind perceputa de fiecare în mod subiectiv. calitatea fiind considerata o marime cuantificabila. calitatea reprezinta o entitate atemporala. Orientarea spre procesul de produc. Aceasta abordare a calitatii ca absolut este demonstrata de o firma care doreite sa atinga „perfectiunea în calitate” sau sa ofere „gustul perfectiunii sau perfectiunea gustului”. Orientarea spre produs Aceasta orientare este total opusa celei transcendente. nu-i putem da o definitie precisa. marcata de idealismul lui Platon. Aceasta orientare. nu permite definirea clara a calitatii ii nici masurarea ei. aceasta abordare asigura o masurare obiectiva a calitatii. Ea este definita ca un ansamblu al caracteristicilor de calitate a produselor.ie Aici calitatea este privita din perspectiva producatorului. Diferentele de ordin calitativ ale produselor provin din diferentele dintre caracteristicile acestora.1. Orientarea spre produs face însa abstractie de dependenta calitatii de un anumit sistem de referinta stabilit în functie de cerintele clientului. calitatea unui iaurt natural este mai ridicata atunci când laptele ii fermentii sunt de calitate superioara. 3. însa o putem resimti prin experienta. fiind simbolul exigentei ii performantei. sau când procesul tehnologic este corespunzator. De exemplu. Acceptarea acestui principiu duce la concluzia ca o calitate mai ridicata se poate obtine numai cu costuri mai mari. Calitatea este considerata absoluta ii universala [47].

etc. calitatea reprezintá conformitatea cu cerin. este posibil ca un produs realizat conform specificatiilor sa nu fie un produs de calitate.1. laptele este considerat de calitate corespunzatoare. implicit. De exemplu. pentru lapte trebuie îndeplinite anumite caracteristici de calitate: continutul de grasime. Daca aceste cerinte sunt satisfacute. gustul. cu cât procesul de fabricatie se apropie mai mult de aceste carcateristici. Orientarea spre costuri Calitatea este definita prin prisma costurilor ii.1) 8 . Aceasta abordare porneite de la premiza ca decizia de a cumpara manifestata de un client se bazeaza pe modelul propus de catre GALE (fig. Potrivit acestei orientari.ele. pentru utilizator. culoarea. definitie formulata de B. 4. Orice abatere fata de specificatii înseamna o reducere a calitatii. a preturilor. Dar. Aceasta calitate depinde în cea mai mare masura de producator ii de natura procesului tehnologic de obtinere a produsului respectiv. Un produs este considerat de calitate atunci când ofera anumite performante. aciditatea. însa ii la un nivel acceptabil al pretului. cu atât produsul este mai bun.specificate care trebuie îndeplinite pentru ca produsul sa fie “de calitate”. Crosby. mirosul. P. Proiectarea stabileite caracteristicile produsului ii.

fiind simbolul exigentei ii performantei.. respectiv existenta unui echilibru între calitate ii pret. – Calitatea totalá. concept introdus de Juran. o putem însa resimti prin experienta. 5. Concepte de bazá.. care pot fi satisfacute prin caracteristici de calitate diferite. 9 . O. calitatea este determinata de catre client. În urma acestei abordari poate rezulta un tablou de ansamblu care prezinta complexitatea conceptului de calitate: = Calitatea este considerata absoluta ii universala. N.1. calitatea reprezinta aptitudinea de a fi corespunzátor pentru utilizare (“fitness for use”). Decizia de cumparare implica un optim. Fiecare client are preferinte individuale. Gh. Orientarea spre utilizator Potrivit acestei orientari. nu-i putem da o definitie precisa. 1998 Serviciu Conform acestui model. Dima.Produs Calitate Valoare Pret Fig. calitatea reprezinta numai unul din elementele care confera valoare unui produs. Modelul GALE Sursa: Cananau.1. Gurau.

sa identifice cu exactitate nevoile acestuia. = Calitatea se exprima în functie de costuri ii preturi.iei clientului pe 20 . În opinia lui Haist ii Fromm [22]. Unii autori propun o definitie mai cuprinzatoare a calitatii. O organizatie care opteaza pentru aceasta definitie a calitatii trebuie sa identifice cu precizie grupul tinta.elor pentru asigurarea satisfac. cu rezultate sigure ii conforme exigentelor. K.= Calitatea este o notiune precisa ii masurabila. deoarece. = Calitatea este prezentata consumatorilor. produsele care raspund acestora sunt considerate ca bune din punct de vedere calitativ. în final. calitatea de performanta rezulta din lucrul bine facut. fiecare dintre aceitia având dorinte ii nevoi diferite. diferentele calitative putând fi masurate prin caracteristici sau elemente constitutive ale produsului. sa realizeze ii sa livreze produsul sau serviciul adecvat acestor nevoi. pret etc. calitatea reprezinta corespondenta cu cerintele clientului la siguranta. orice abatere implica scaderea valorii. compatibilitate cu mediul. = Calitatea înseamna fidelitate fata de specificatii. sa proiecteze. Zink [42] subliniaza necesitatea de a se evidentia clar dimensiunea temporala a relatiei calitate-client: „calitatea înseamná îndeplinirea cerin.. un produs de calitate este conform specificatiilor pentru un pret acceptabil. Prin definitia sa. J. cumparatorul este cel care defineite calitatea. Pentru satisfacerea cerintelor este important ca relatia calitate-cumparator sa fie prioritara în definitia calitatii.

> fiabilitate. > imagine de buna calitate.3. 21 . adecvat scopului sau utilizárii. 43] pune accentul pe componenta relationala a calitatii: „calitatea este mai degrabá expresia rela.á de competitori. Într-o alta încercare de definire a calitatii.5 nr. pp. 1998. O alta încercare de abordare a conceptului calitatii apartine lui Neil Hardie [6]. F. > estetica. dupa cum urmeaza: > utilitate pentru consumator.ilor”. companiile ar trebui sa adopte un mix al acestor abordari. În practica.ele clien. Garwin [18] regaseite opt dimensiuni de referinta ale calitatii produsului. > servicii post-vânzare.iei dintre caracteristicile de calitate ale produsului ii criteriul de evaluare stabilit în raport cu cerin.termen lung”. definite calitatea ca fiind: conformitatea cu cerin. > conservare. > echipamente. Smith [41. care.65-83). Satisfacerea cerintelor clientilor presupune o fundamentare riguroasa a tuturor deciziilor privind proiectarea ii realizarea unui produs pe baza studiilor de piata efectuate. în articolul The effects of qualty on business performance din „Quality Journal” (vol.ele. depáiirea aiteptárilor clientului. superioritatea fa. > conformitate cu normele. G. satisfacerea aiteptárilor clientului.

Aceste doua conditii determina competitivitatea marfurilor pe piata. Aceasta trebuie sa ocupe un loc primordial în cadrul conducerii întreprinderii datorita implicatiilor economice ii sociale.2. produsele ii serviciile realizate ii comercializate de catre toti agentii economici trebuie sa îndeplineasca simultan doua conditii de baza: sa fie utile ii rentabile. Pentru atingerea acestor doua obiective inseparabile. unul din întemeietorii itiintei moderne a managementului. un nivel mai ridicat al calitatii presupune o creitere a pretului de productie. respectiv succesul sau eiecul. din care nu trebuie sa lipseasca cele referitoare la functia calitatii. astfel. exprima sintetic continutul acesteia: „arta de a iti precis ce trebuie fácut cât mai ieftin ii cât mai bine”. este dependenta de volumul vânzarilor pe piata concurentiala. servicii) care au un grad de utilizare mai ridicat ii sunt obtinute în conditii de eficienta. indiferent de statutul sau. Rolul ii importanta calitàtii în managementul firmei În conditiile specifice economiei de piata. agentii economici folosesc un arsenal de tehnici ii metode însuiite din managementul întreprinderilor. care sunt de mare profunzime atât la producator cât ii la beneficiar. unde reuiesc numai acele marfuri (produse.1. 22 . Reglarea pietii prin cerere ii oferta are la baza doua pârghii esentiale: calitatea ii pretul. Cifra de afaceri a întreprinzatorului. Frederic Taylor [49]. de unde rezulta locul calitatii. care se repercuteaza asupra pretului de vânzare cu amanuntul. Între acestea exista o relatie de interconditionare reciproca.

În întreprinderile mici. intitulata sugestiv “molecula calitate ii atomii sai” (fig.1.2). Functia calitatii [47] se realizeaza prin intermediul unui numar mare de activitati înlantuite logic pentru atingerea scopului principal.3). pe conducatorul întreprinderii. care se transforma în factori determinanti ai performantei firmei (fig.ii.Kaoru Ishikawa [26]. preciza necesitatea de a-l forma în spiritul calitatii. comerciali). conceputa de profesorul american de origine româna J.ii”.). Locul ii importanta functiei calitatii în managementul întreprinderii rezulta ii din dependenta fara precedent a societatii contemporane fata de calitate (consecintele noncalitatii unor produse ii instalatii ar putea fi de genul medicamentului Thalidomida. Complexitatea implicatiilor calitatii în viata firmei se poate percepe dealtfel din schema alaturata. 23 . inventatorul “cercurilor de calitate” în Japonia. etc.1. care fara o asemenea pregatire nu poate fi numit în functia de manager (în literatura manageriala de specialitate se apreciaza ca 95% dintre conducatorii întreprinderilor considera calitatea drept cheie strategica a competitivitatii produselor ii serviciilor pe piata concurentiala). în primul rând. Juran. devine astfel indispensabil realizarii performantei economice. activitatea din domeniul calitatii este încredintata unui specialist care coordoneaza întreg fluxul informational (specialiiti cu pregatire tehnica ii economica: ingineri caliticieni. Fiecare atom. personalitate recunoscuta pe plan mondial în domeniul managementului calitatii. Se pot remarca atomii calitá.M. explozia centralei nucleare de la Cernobîl. Succesiunea acestor activitati este redata sugestiv în “Spirala calità.

1995 24 . – Marketing et qualite Total.Normalizare Asigurare a calitatii Ergonomie Analiz a valorii Gestiune a calitatii $tiinte social e TPM. 1.B.2. Molecula calitate ii principalii sài atomi Sursa: Bernard. C. Calitate Cercetari în masurarea calitatii Conducere participativ a Statistic a Cercuri de calitate Studii de fiabilitat e Marketing Just in time Productivitate Politica generala a calitatii Kanban Fig.

1. C. – Marketing et Qualité Total.a firmei ii factorii sài determinan. 1995 .i Sursa: Bernard.3. Performan.B.Normalizare Asigurare a calitatii Analiz a valorii Gestiunea economica a calitatii Ergonomia TPM Cercetari în masurarea calitatii Statistica $tiinte sociale Performanta întreprinder ii Cercurile calitatii Conducere participativ ã Studii de fiabilitat e Marketing Just in time Productivitat e Kanban Politica generala a calitatii Fig.

+ exprimarea înseii a nevoii poate fi diferita de nevoia reala. raspunsul exact dat unei nevoi exprimate) nu garanteaza în final calitatea.sa ne reamintim cu perceperea de catre un singur producator are efecte perverse. Consecintele comerciale ii politice ale unui eiec.ii” (fig. de asemenea. deoarece la un moment dat. + un raspuns supradimensionat în raport cu nevoile reale nu înseamna neaparat calitate.4).1. Absenta nemultumirii exprimate de utilizator nu reprezinta un garant al calitatii . nu trebuie minimizate. este mult mai periculoasa ii mai costisitoare decât actiunile de prevenire sau corectie în timp util. Noncalitatea neconstatata la timp ii instalata. Aceste aspecte sunt foarte sugestiv redate de “icebergul calitá.Câteva dintre paradoxurile conceptului de calitate Conformitatea cu o specificatie (adica. iar acest numar devine din ce în ce mai mic pe masura ce produsul are un pret de cumparare mai mic. Astfel: + raspunsul la nevoile neexprimate (implicite) poate sa nu fie adaptat. superflu-ul ii inutilul se vor traduce prin costuri suportate de utilizator sau de producator. Supra-calitatea este. . noncalitate. chiar în cazul produselor curente. + putini consumatori ajung sa reclame direct producatorului defectele constante.

va avea cai de masurat satisfactia rezultata.4. K.i (Partea aparentà ii partea ascunsà a icebergului) Sursa: Ishikawa. – La gestion de l Qualité – Outils et applications.Rebuturi Remedieri Termen de garantie Creiterea stocurilor Probleme de livrari Întreruperi în activitate Pierderi la contracte Timpi morti … … … Partea aparenta Partea ascunsa Fig. Icebergul calità. În final. 1984 Daca raspunsul adecvat nevoii îl reprezinta calitatea. 1. primul demers al oricarui agent economic ar trebui sa fie detectarea ii satisfacerea cât mai deplina a acestora. Între aceste doua momente de început ii sfâriit se va derula o serie întreaga de activitati care formeaza viata curenta a firmei ii care vin în mod concret în .

întâmpinarea nevoii (întocmirea caietelor de sarcini. Acest ansamblu poarta denumirea de „bucla calitá. instalare Preparare Aprovizionare Fabricatie Vânzare Fig.5). ci ca ea se construieite de-a lungul întregului ciclu de elaborare a unui produs sau serviciu ii ca oricare dintre aceste etape poate deveni un .5. – Traite de la Qualité Total. vânzare. 1990 Rezulta din aceste consideratii ca. Detectarea nevoii Caiete de sarcini Conceptie Masurarea satisfactiei Sustinerea dupa vânzare Livrare. conditionare. sustinere dupa vânzare). 1.ii Sursa: Laboucheux. V. livrare. Bucla calità. conceptie. prin calitate nu întelegem numai o masura finala de adaptare la performanta exprimata. instalare.1. les nouvelles règles du management des années 90. programare. aprovizionare cu materiale ii materii prime. fabricare. specificatii.ii” (fig.

. • ambalare. • proces tehnologic (utilaj.ii” (fig.determina în productie (factori principali) • cercetarea ii proiectarea. ce actioneaza în domeniul productiei. materiale. • calificarea profesionala a salariatilor.3. Triunghiul calitá.ii (fig.7).6). • asigurarea ii controlul calitatii. • pastrare. • transport. care actioneaza indirect în sfera circulatiei. cei “6M” (Ishikawa). integrat al modelelor.1. Factorii calitàtii Calitatea produselor ii serviciilor se realizeaza prin participarea unor factori principali. cunoscute sub denumirea de “Spirala calitá. precum ii a factorilor secundari.1. .influenteaza în comert (factori secundari) Contributia acestor factori este ilustrata grafic în mai multe variante. Factorii calitatii.punct de deviere sau abatere de la ceea ce este cu adevarat aiteptat. • materii prime. organizare). care: . normele. important este caracterul deschis. • standardele. 1. Indiferent de forma de reprezentare.

M. încercari Inspectie Cerceta re Concepti e Creatie Proiectare Specificatie Controlul procesului de productie Productie Dotarecuapara tede masurat Aprovizion are Furnizori (subfurnizori) Planificareap entru fabricatie Fig. J.ii rezulta urmatoarele concluzii: . 30 . 1974 Din Spirala calitá. J. 1. integrare ii valorificare a cunoitintelor din multe domenii de activitate.ii iaraii cercet are Serviciul de întretiner ela Operatii service utilizatori Vânzari Probe. – Quality Control Handbook.6.obtinerea unui nivel înalt al calitatii este rezultatul unui efort de cooperare. Spirala calità.ii (Juran.) Sursa: Juran.

creite rolul cercetarii proiectarea calitatii. pietii în conceperea ii 31 ..

psiho-sociala. sau reevaluat rolul ii ponderea factorilor calitatii în lumina . factorii calitatii erau considerati materia prima. De asemenea.- asigurarea calitatii nu cunoaite starea de inertie. la dimensiunile tehnice ii tehnologice ale calitatii. procesul tehnologic. se adauga ii dimensiunile: umana.ii Sursa: Olaru. triunghi. – Tehnici ii instrumente utilizate în managementul calitá. calificarea sau competenta profesionala ii cerintele consumatorilor. ci pretinde alinierea la nivelul standardelor exigente de pe piata interna ii internationala. 2000 În economia clasica. i. trebuie subliniata necesitatea valorificarii potentialului uman insuficient utilizat. În perioada postbelica aceiti factori au fost grupati prin modelare în buclele de productie mentionate (spirala.7. M.ii. munca. Cerintele calitative ale beneficiaru lui Calitatea produsul ui finit Calitatea fabricatiei (fF) Calitatea omologata din documentatia tehnica Fig. diagrama). Triunghiul calità. care erau exclusive pâna nu demult. Mai trebuie notat ca. morala ii economica. De asemenea.a. 1.

în conceptia moderna.1.).6. ce tin sa se substituie ca factor distinct al productiei ii calitatii produselor (informatia devine o sursa economica). Totodata. Se vorbeite astfel despre cei “6M”: Qfinala = Qmuncii × Qmijloacelor × Qmetodelor × Qmaterii prime × Qmediului × Qmanagementului Dupa cum se poate vedea ii în Triunghiul calitá.ii (fig.). mediul întreprinderii) ii Managementului. realizarea calitatii presupune angajarea întregului personal al unei firme. . a crizei economice mondiale.8. Astfel. Materiilor prime utilizate. pe baza unei strategii proprii în domeniul calitatii (fig. Metodelor. În acest timp.crizei de materii prime. de fapt. Mediului (mediul natural. a crescut întrun ritm foarte alert rolul creatiei. a revolutiei tehnico-itiintifice. al proceselor ii uneltelor informatizate. Acesta este. calitatea finalà [34] a produsului este considerata ca fiind rezultanta a calitatii muncii (Manopera). conceptia moderna despre calitate leaga calitatea produsului/serviciului de calitatea proiectului ii calitatea fabricatiei. primul pas în managementul calitatii. a Mijloacelor.1.

– Asigurarea ii certificarea calitá. E.Documentare în domeniu Gradul ii nivelul de unoitinte al proiectantilor Proiectarea tehnica tehnologica a produselor functie de resurse Calitatea resurselor materiale ii a materiilor prime Macroclimatul din unitate Gradul de dotare cu SDV ii AMC Starea tehnica a utilajelor ii instalatiilor Calitatea reparatiilor ii a întretinerii fondurilor fixe Nivelul de pregatire a personalului din productie ii întretinerea dotarii Gradul de organizare a productiei functie de caracteristicile acesteia C A L I T A T E A Microclimatul în fluxul de fabricatie Ergonomia muncii Respectarea documentatiei tehnice ii Aprovizionarea cu materii prime ii materiale conform cerintelor Gestionarea materiilor prime.8. Factorii calità. materialelor ii pieselor de schimb Organizarea fluxului informational ii informatic în unitate Calitatea deciziilor Controlul îndeplinirii sarcinilor de serviciu Organizarea controlului calitatii în unitate Organizarea structurilor de productie functie de cerinte Utilizarea integrala a dotarii Planificarea functie de resurse a productiei ii programarea în timp Pregatirea tehnica a fabricatiei ii organizarea fluxurilor de fabricatie P R O D U S E L O R Fig.ii Sursa: Ghita. 2004 .ii.1.

Aceasta are importanta pentru utilizatorul final. produsul este elementul de baza al loturilor de marfuri. Între cele doua concepte exista relatii de interdependenta.ele calitá. spre exemplu. Elemente de bazà în teoria calitàtii În conditiile productiei de masa (serie).a.1.). sensibilitatea unui radioreceptor. omologat) prescris în standard sau norma. Acest concept are importanta deosebita în relatiile contractuale dintre furnizor .ile – sunt toate însuiirile specificate ale unui produs/serviciu necesare obtinerii lui pentru acoperirea unei nevoi ii care confera produselor/ serviciilor utilitate. cumparatorul. > Cerin. Ele apar în documentatia tehnica (standarde. > Calitatea lotului – se apreciaza prin gradul în care se regaseite calitatea unitatii de produs în colectivitatea de marfuri ii se estimeaza printr-un indicator care exprima proportia de noncalitate în lot. Astfel: > Calitatea unitá. gradul de confort al unitatii de turism/alimentatie publica sau al autoturismului.unitate transportatoare comert. norme). Sub aceasta forma are loc circulatia produselor între producator – unitate transportatoare – comert.4. finetea transmisiei prin cablu i. > Proprietá.ii – sunt expresiile cererilor formulate de beneficiari (utilizatori. ca urmare a traducerii cerintelor de . consumatori) în timpul cercetarilor de piata ii reprezinta comanda sociala la un moment dat (sunt exprimate direct de consumatorii chestionati. De aceea trebuie sa se faca distinctie între calitatea unitatii de produs ii calitatea loturilor. în care sunt cuprinse produse de acelaii fel.ii de produs – este apreciata în raport cu propriul sau model specificat (proiectat.

sau notiuni: amar. sunt prevazute în proiecte ii prescrise în standarde ii norme sub forma proprietatilor fizice. sau dupa omologarea produselor de catre specialiiti în domeniu.5%. etc. complementare. organoleptice. .). tehnice. > Caracteristici de calitate – datorita varietatii sortimentale a marfurilor cu aceeaii destinatie. la un moment dat. caracteristicile sunt cele mai importante proprietati. În general. chimice. sarat. în ele regasinduse proprietati apropiate care exprima gradul de satisfacere al unui segment al nevoii (de exemplu. etc. care exprima gradul de satisfacere a nevoii sau a unui segment al acesteia. în functie de natura produsului. > Func. în practica economica se face apel la un numar restrâns de proprietati. dupa natura aportului adus la satisfacerea nevoii beneficiarului. relativ în numar mare. selectionate dupa aportul lor la stabilirea gradului de utilitate al produsului. Ele reprezinta penultima treapta a sintezei aportului proprietatilor ii caracteristicilor la stabilirea calitatii produsului ca întreg pentru satisfacerea gradului de utilitate.ii – sunt expresiile cifrice sau notionale ale proprietatilor ii caracteristicilor calitatii 2 produselor (de exemplu: rezistenta la rupere 50Kgf/m . economica ii sociala. dulce. caracteristicile de calitate se pot grupa în trei functii esentiale: tehnica.calitate. mecanice. care confera produsului o anumita trasatura definitorie a gradului de utilitate pentru satisfacerea unei nevoi ii pe care le numim caracteristici. sau limita maxima ii minima de 50% +/. Proprietatile.iile calitá. > Parametrii calitá. Deci.ii – sunt rezultatul gruparii a doua sau mai multe caracteristici înrudite. caracteristicile estetice. ergonomice.). etc. organoleptice.

5.á – orice greieala (defect sau eroare) care deterioreaza adecvarea pentru utilizare a produsului. . durabilitatea covorului 10 ani. V Deficien.> Indicatorii calitá. alimentatie-publica. V Client – orice persoana afectata de produs sau de procesul utilizat pentru a realiza produsul. nerespectarea termenelor de livrare ii bunuri neutilizabile. Clientii pot fi externi sau interni. rebuturi în productie.. întreruperi de curent.ii – sunt expresii cifrice sau notionale ale functiilor sau ale calitatii produselor sau serviciilor. reclamatii etc. Insatisfac.ia clientului provine de la acele caracteristici care determina clientul sa cumpere produsul. V Insatisfac. la nivelul produsului. V Satisfac.ia clientului – o stare de fapt în care deficientele (în bunuri sau servicii) determina agasarea clientului. plângeri.). Relatia produse-servicii În activitatea de turism. deopotriva.5% defecte în lot. produse ii servicii. Satisfac. 1. durata de functionare a unui bec este de 5000 ore etc.ia este rezultatul deficientelor ii reprezinta motivul pentru care se plâng clientii.ii includ ii alti termeni cheie [32]. De asemenea. cum ar fi: V Produs – rezultatul oricarui proces. Deficientele iau forme precum erori de birou. transport etc. definitiile calitá.ia clientului – o stare de fapt în care clientii simt ca aiteptarile lor au fost satisfacute de caracteristicile produsului. se regasesc. lotului de marfuri sau productiei unei întreprinderi (maximum 1. Ei au o sfera de cuprindere mai mare.

sunt procurate pentru utilizarile lor functionale sau nefunctionale (de exemplu: pentru prestigiu. o produse de folosinta îndelungata la care se cumpara numai serviciile oferite de calitatea acestora. medicamentele. încaltaminte. Unele produse sunt închiriate ii nu vândute direct (forma des întâlnita în turism). carburantii). pentru ca el le apreciaza prin prisma serviciului adus ii nu dupa continutul sau material. rechizite icolare). în general. alimentatie publica sau agrement sunt puse în valoare prin intermediul serviciilor de desfacere/vânzare ii consum imediat. . produsele de igiena corporala. în mod asemanator. o produse cu folosinta mai îndelungata (autoturisme. În asemenea cazuri. Produsele se împart. aparatura electrocasnica ii electronica). ele ramânând în proprietatea altcuiva (de exemplu timp de lucru la calculator pe internet. Din exemplele de mai sus rezulta tendinta de eliminare a deosebirilor dintre produse ii servicii din punctul de vedere al utilizatorului. calitatea de a fi utilizate atât din punct de vedere functional cât ii nefunctional. Produsele din domeniul hotelier. serviciul telefonic. în: o produse care se consuma în timpul primei utilizari (de exemplu alimentele. o produse cu durata medie de utilizare (îmbracaminte.între care exista o strânsa dependenta. Produsele. serviciul de televiziune prin cablu). aspect exterior). Serviciile au ii ele. este vândut serviciul pe care îl ofera produsul ii nu produsul ca atare. dupa durata utilizarii.

din punct de vedere economic.iei) – desemneaza gradul de conformitate a produsului cu documentatia tehnica . norme sau alte documente care stau la baza procesului de fabricatie. au aparut notiuni concrete. indicatori. care deriva din notiunea teoretica a calitatii. caracteristici. > calitatea prescrisá – calitatea specificata în standarde. Ipostazele calitàtii În activitatea practica.iei) – masura în care produsul proiectat asigura satisfacerea cerintelor beneficiarilor ii posibilitatea de folosire a unor procedee tehnologice rationale ii optime. la fabricarea produsului/serviciului respectiv. Astfel de ipostaze sunt [19]: > calitatea proiectatá (calitatea concep. > calitatea tehnicá (calitatea fabrica. > calitatea realá (calitatea realizatá) – nivelul de calitate al produselor la momentul ieiirii din procesul de fabricatie. înainte de a intra în productia de serie. Ipostazele exprima faze de realizare a calitatii sau momente din circuitul tehnic al marfurilor. legata de productia ii circulatia marfurilor. > calitatea asiguratá – care rezulta pe baza unui program unitar cuprinzând toate activitatile de control al calitatii (prevenire. aplicate. masurare ii actiuni corective). parametri ai calitatii etc. uzuale.6. > calitatea livratá – nivelul efectiv al calitatii .) la care se face referire în contractul încheiat între cele doua parti (furnizor-beneficiar).1. > calitatea contractatá – nivelul de calitate (proprietati. > calitatea omologatá – calitatea produsului/ serviciului la momentul omologarii.

fata de celelalte functii. . sa existe un pret legal ii sa se achite contravaloarea respectiva).ia economicà – în conceptia moderna a calitatii produsele sunt apreciate prin prisma serviciului adus beneficiarului raportat la costul global.ialá – este data de raportul dintre calitatea obtinuta ii cea ceruta. mecanice) ii exprima gradul de utilitate. Functiile calitàtii ii implicatiile lor [29. 48] 1. > calitatea par. de estetica etc. ci ii practic (este stipulata ii în codul civil obligativitatea ca la fiecare trecere dintr-un patrimoniu în altul sa se verifice identitatea ii calitatea bunului respectiv.ia tehnicà – este conferita de caracteristicile tehnico-functionale (fizice.. cu o precizie ridicata. de satisfacere a unor nevoi sau a unor segmente importante ale acestora.7.produselor livrate de furnizor. Func. Prin urmare. Evaluarea functiei tehnice se poate face prin masurari directe ii indirecte. de economicitate. > calitatea de conformitate. chimice. trebuie sa se apere interesele consumatorilor prin optimizarea cheltuielilor pe care produsele le ocazioneaza în utilizare. > calitatea totalá – în care se integreaza gradul de utilitate. Aceste variante nu prezinta interes doar din punct de vedere teoretic. Func. Implementarea ipostazelor în succesiunea principalelor etape din viata fizica a unui produs are avantajul stimularii actiunii de îmbunatatire a calitatii. Marimea caracteristicilor va determina volumul cheltuielilor la utilizator. 2. 1. reclamate de frecventa reparatiilor în timp.

exprima gradul în care un produs îndeplineite misiunea pentru care a fost realizat. cât ii de maiitrii ii 40 .ia în limba româná a lucrárii Juran’s Quality Handbook/manualul calitá. În cadrul acestei functii. Astfel. Dan G. Ioan C.á asupra calitá. Surse & note: 1. drept specialistul care a avut cea mai mare influen.dr. Fa. fabricarea produselor în conformitate cu calitatea prevazuta în standarde nu trebuie sa fie însotita de reducerea cheltuielilor proprii în dauna calitatii.iunea Cuvânt înainte la edi. optima. un limbaj simplu care i-a permis sá se facá în. care ii-a dezvoltat teoriile aláturi de Shewhart. care aveau ii un talent literar de necontestat. 3.ii Juran. datorita accentuarii caracterului de masa al productiei ii consumului. un rol important îl ocupa caracteristicile psihosenzoriale. Importanta acestei functii este deosebit de mare astazi. de cátre majoritate calitologilor.ii SRAC în 2004.Calitatea eficienta. din punct de vedere economic.ii de origine româná. ca ii asupra mediului înconjurator. Bacivarov în sec. prin maximul diferentei dintre calitate ii cantitate. 2.ing. Func. editatá de Societatea Româná pentru Asigurarea Calitá.ing.ia socialà – deriva din influenta pe care o exercita calitatea produselor ii serviciilor asupra conditiilor de munca ii trai. Philip B. Deming ii Juran. Stoich. în conditii de cost global minim. „Dr. la 100 de ani de la naiterea acestui guru al calitá.eles atât de managerii întreprinderilor ii de specialiitii în domeniu. Optimul este definit.á de cei trei. ergonomice ii ecologice. raportat la costul global).ii pe plan mondial – de la sfâriitul celui de al doilea rázboi mondial ii pâná în prezent” – afirmá Dr. (Eficienta este determinata de aportul principalelor proprietati la serviciul adus.oiu ii Prof. Crosby ii-a comunicat ideile folosind un stil gazetáresc. Crosby (1926-2001) este un alt mare guru al calitologiei. Joseph Moses Juran este considerat.

4. Crosby este cel care a ini. V Datele care nu sunt înso. Kaoru Ishikawa a fost un pionier timpuriu în revolu. fondatá în 1962. 2 Stoichitoiu.G. Fárá conducerea lui. – Istoria calitá.ii este responsabilitatea tuturor angaja. Bucureiti. D.ei . mai târziu. 2002 3 Trandafir.ia calitá. Valeanu.i-vá privirea pe obiectivele termen lung.ional al revistei japoneze „Controlul de Calitate pentru maiitri”. Doctor Ishikawa a fost profesor de inginerie la Universitatea din Tokyo pentru foarte mul.i întâi calitatea ii fixa.ie.ie pot fi rezolvate prin cele iapte instrumente ale calitá.elurilor. cel mai important nume pentru calitatea japonezá pâná la moartea lui.ii este atunci când inspec. Voda. dupá cum urmeazá: V Calitatea începe cu educa. V 95% din problemele existente în organiza. M.ionar explicativ.ilor. Iosifescu.. M. Ishikawa3 ii-a sintetizat ideile în 11 puncte (reprezintá baza filozofiei calitá. V. V Top managementul nu trebuie sá-ii exprime supárarea atunci când faptele sunt prezentate salaria. AEROQ. membru al colectivului redac. Eduard Deming4 ii-a sintetizat conceptele ii principiile referitoare la Managementul Calitá. V Pune. V Sá nu se confunde mijloacele cu obiectivele..elor clientului. V Starea idealá a controlului calitá. V Controlul calitá. Bucureiti. – Calitatea. nu a simptomelor. 2005 4 Idem 3 41 .ilor ii a tuturor compartimentelor..G.ia nu este mai cuprinzátoare decât este necesar.simplii muncitori. ii.ii în 14 puncte ii a identificat „7 boli mortale ale calitá.ii. M.ie ii se terminá cu educa. Editura Mediarex 21..ii privind dispersia sunt date false.ii). 3. V Îndepártarea cauzelor. în 1989. Dic. Un eseu concentrat. ii anume: • Lipsa constan.ii. V Marketing-ul este „intrarea” ii „ieiirea” pentru calitate.ii din Japonia. C.ite de informa. V Primul pas spre calitate este cunoaiterea cerin. Avram.ii”. miicarea japonezá pentru calitate nu s-ar fi bucurat de succesul de astázi.iat Miicarea „Zero Defecte”/ZD-Movement2. director executiv al Centrului Cercurilor de Calitate al JUSE.i ani.

ii sau verificarea anualá. 42 . Evaluarea performan. Mobilitatea managementului.a pe termen scurt a profitului.elor. Management prin utilizarea formelor vizibile. Costuri medicale excesive. Costuri excesive ale ráspunderii. valoarea productivitá.• • • • • • Importan.

În viziunea moderna a managementului calitatii. lucrului în echipa. De asemenea. Elemente-cheie: Sistemul de Management al Calittáii Managementul Total al Calittáii Calitatea Totalt Filozofii ii teorii privind Managementul Calittáii Managementul Calitatii este rezultatul direct al conitientizarii faptului ca. factorii de incertitudine pot sa compromita functionarea sistemului (atunci când angajatii nu itiu exact cum decurg procesele în întreprindere este foarte dificila analiza cauzelor aparitiei erorilor ii identificarea celor mai potrivite solutii pentru rezolvarea lor). Mijloacele de realizare presupun un comportament adecvat al angajatilor. prin mangementul calitatii se întelege un ansamblu de activitati coordonate ii monitorizate pentru a orienta ii tine sub control o organizatie din perspectiva strategiei calitatii (în aceasta viziune. precum ii o eficienta interna. Managementul calitatii nu lasa lucrurile/fenomenele care influenteaza calitatea sa mearga de la sine. managementul calitatii înseamna evaluarea reala a potentialului ii îmbunatatirea performantei. principalul factor în mentinerea ii c reiterea numarului clientilor este calitatea produselor furnizate/serviciilor prestate acestora. 43 . bazat pe valorizarea calitatii.Capitolul 2 Sistemul de Management al Calitàtii Rezumat: Managementul calitatii presupune obtinerea de rezultate economice ii de calitate printr-o strategie adecvata. ci mai ales prevenirea aparitiei acestora. calitatea este ii o problema de încredere). precum ii pe o buna motivatie pentru îmdeplinirea scopurilor organizatiei. inovatiei. vizând satisfacerea clientilor ii actionarilor. calitate înseamna nu numai corectarea erorilor ori de câte ori este nevoie. nu crearea unei impresii bune în contextul mediului extern al organizatiei.

actiuni corective dupa necesitati ii continua îmbunatatire a calitatii. 50]. Nici un alt autor nu a exercitat o influenta mai puternica în teoria managementului calitatii decât dr. TQM este secretul competitivitatii multor întreprinderi. Concept.1. Edwards Deming [3. Particularitàti.În orice unitate. de la cele productive pâna la servicii. El a lucrat la 44 . Calitatea Totalà (TQ). concentrat asupra calitatii. bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia ii care vizeaza un succes pe termen lung [3] prin satisfacerea clientului. Cu toate ca încercarile sunt numeroase. un Sistem al Calitatii coerent începe totdeauna cu întelegerea ii sustinerea managementului. Deming ii-a luat doctoratul în fizica ii s-a format ca statistician. cu stabilirea unor standarde de performanta în fiecare zona ii pentru fiecare operatie. economica sau de alta natura. banking ii agentii guvernamentale. mare parte din filozofia sa a fost influentata de aceste radacini. de productie sau prestari servicii. Deming ii Juran. nu s-a reuiit pâna în prezent sa se stabileasca exact originea expresiei „calitate totala”. 2. Managementul Calitatii Totale (TQM) este un mod de management al unei organizatii. nu folosesc expresia „calitate totala” nici în cele mai recente lucrari ale lor. Stil de management axat pe calitate ii satisfacerea clientului ii aplicabil oricarei activitati. precum ii avantaje pentru toti membrii organizatiei ii pentru societate în ansamblu. W. monitorizarea performantei reale. doi dintre cei mai importanti precursori ai managementului calitatii.

La putin timp dupa cel de-al doilea razboi mondial. Influenta lui Deming asupra industriei japoneze a fost atât de mare încât Uniunea Oamenilor de $tiinta ii a Inginerilor din Japonia (JUSE) a stabilit aplicarea premiului Deming în 1951 pentru a recunoaite companiile care dovedesc un nivel ridicat al implementarii practicilor privind asigurarea calitatii. În ciuda numeroaselor eforturi. Japonezii auzisera de teoriile sale ii de eficienta acestora în cadrul companiilor americane în timpul razboiului. Deming a promovat importanta implicarii conducerii în asigurarea calitatii. În consecinta. nu va rezolva niciodata problemele de calitate fundamentale cu care aceitia se confrunta.Western Electric în timpul perioadei de pionierat al erei controlului statistic de calitate. între anii 1920 – 1930. dar a realizat ca formarea. doar a inginerilor ii lucratorilor din fabrici. este istorie. 45 . din punctul de vedere al statisticii. Deming a recunoscut importanta urmaririi proceselor din punct de vedere statistic. foarte curând el a început formarea lor în spiritul controlului de calitate statistic. Deming a fost invitat în Japonia pentru a participa la refacerea tarii. demersurile sale de a transmite mesajul calitatii la nivelul managerilor de vârf în SUA a fost ignorat. În timpul celui de al doilea razboi mondial el a militat pentru introducerea cursurilor de formare în controlul de calitate ca parte integranta a efortului SUA privind apararea. a parteneriatului dintre client ii ofertant ii a îmbunatatirii continue a productiei ii proceselor tehnologice. Managerii japonezi au îmbratiiat aceste idei ii restul. cum se spune.

În asamblarea mecanica. William Edwards Deming (1901-1993) nu a definit sau descris niciodata precis calitatea. Pentru a atinge reducerea variatiilor.á buná ii stabilá”.Fundamentele filozofiei Deming [37. Deming a sustinut un ciclu fara sfâriit al proiectarii. frustreaza clientii ii „ rane ite” reputatia firmei. urmat de o supraveghere a pietei ii apoi o reproiectare i. el scria: „Un produs sau un serviciu posedá calitate dacá reprezintá ceva ii se bucurá de o pia.m. în timp. Filozofia lui Deming se bazeaza pe îmbunatatirea calitatii produselor ii serviciilor prin reducerea incertitudinii ii variabilitatii în procesele de design ii manufacturare. El a pretins ca un nivel de calitate mai ridicat se bazeaza pe o productivitate mai ridicata. de exemplu.a. Government. care. Education” (1993). în cazul serviciilor. testarii ii vânzarii. De asemenea. asigura o competitivitate pe termen lung. În ultima sa carte „The New Economics for Industry. inconsistenta. manufacturarii.d. 46 . 50] Spre deosebire de alti guru savanti consultanti ai managementului. variatiile de la specificatii pentru parti componente se datoreaza unei performante slabe ii greielilor.

ia în lan. J.P.Îmbunatateite calitatea Scaderea costurilor.K. în unele cazuri.1. greieli mai putine.S. Deming atentioneaza ca. Reac. 2. echipamente. maiini. metode care actioneaza cu scopul de a atinge un scop comun. 1996 Sistemul cunoaiterii profunde . consta în patru parti intercorelate. datorata unei mai bune utilizari a materialelor ii a timpului. ii anume: 1. precum ii între oamenii ce îii 47 . Productivity and Competitive Position” în 1982). – The Management and Control of Quality. [50] a calitatii în viziunea lui Deming (prezentat pentru prima data în lucrarea „Quality. Evans. mai putine remedieri Creiterea productivitatii Cucerirea pietelor prin calitate mai buna ii preturi mai mici Stabilitate în afaceri Locuri de munca din ce în ce mai multe Fig. concurenta interna între compartimentele existente în cadrul unei organizatii. Evaluarea sistemului – un sistem presupune o retea de oameni.. în viziunea lui Deming Sursa: Linsday. materiale. W.

Teoria asupra psihologiei – oamenii. sociala etc. plata etc. la rezultate nedorite. fie se nasc. 4. poate conduce la reducerea cooperarii ii. este un element negativ. Opus acestei atitudini. 3. proces etc. 2. implicit. ci ii la mari deziluzii. Deming nu a propus metode specifice de implementare. experienta practica este utila. Teoria asupra cunoaiterii – conform acestei teorii.ii – Deming considera ca variabilitatea în cadrul unui produs. În ciuda 48 . fapt pentru care aceasta concurenta trebuie eliminata.. la haos. dar nu este suficienta fara cunoaiterea teoriei. deoarece filozofia lui chiar este o filozofie. ierarhizare/clasificare profesionala.desfaioara activitatea în aceste compartimente.) poate distruge motivatia interna. deoarece el a dorit ca ideile sale sa fie studiate ii din ele sa derive diverse demersuri. Teoria asupra variabilitá. Îi lipseite directionarea ii abordarea prescriptiva ii nu corespunde culturii americane de afaceri. motivatia externa (atingerea de performante. Multi oameni de itiinta care studiaza comportamentul au ajuns la concluzia ca ideile lui Deming sunt contrare cercetarilor pe care ei le-au întreprins. reducerea sistematica a variatiei trebuie sa devina preocuparea de baza a conducerii la vârf a oricarei orgaizatii. cea care exprima natura profunda a fiintei umane. adeptii teoriei Deming considera ca filozofia acestuia este singura modalitate de a aborda calitatea. fie îii formeaza o anumita motivatie intrinseca a activitatii ce o desfaioara. a încerca sa copiezi succesul altuia fara a întelege teoria ce sta în spatele acestui succes poate sa conduca nu numai la un eiec. Multi l-au criticat pe Deming.

Shewhart. Quarles ii Dodge (mari nume din domeniul calitologiei) începând cu anul 1924 (perioada de pionierat ii apoi de dezvoltare a metodelor de control statistic al calitatii). Filozofia Juran Joseph Moses Juran (n. a fost revazuta de mai multe ori ii continua sa fie o referinta.acestor controverse. au avut un succes deosebit. câitigatoarea Premiului Baldrige în 1991. În 1950 a finalizat activitatea de redactare. în 1945 începe activitatea de consultant independent în problemele managementului calitatii. editare ii publicare a celebrei sale carti „Juran Quality Control Handbook” („Manualul Juran pentru Controlul Calitatii”). Ambii au 49 . În anul 2004 s-a tiparit cea de-a cincea editie. datorita costurilor imense ale calitatii scazute ii pierderii cifrei de afaceri în favoarea competitiei straine. multe firme au organizat demersuri pentru atingerea calitatii pornind de la filozofia Deming. Juran a promovat principiile calitatii în Japonia în anii `50 ii a fost una dintre fortele principale ale reorganizarii calitatii. sub titlul Juran’s Quality Handbook (numele a fost schimbat chiar de catre autor). Ca ii Deming. Aceasta carte. ca de exemplu Zitec Corporation. 50] a activat la Western Electric. Unele companii. unul dintre cele mai cuprinzatoare manuale de calitate scrise vreodata. alaturi de Deming. Juran a fost. Cea mai mare parte a timpului el a petrecut-o ca inginer al industriei corporative.1904) [29. ecoul lui Deming în concluzia ca afacerile americane traverseaza o criza majora în ceea ce priveite calitatea. editie care a fost tradusa integral în limba româna ii tiparita sub coordonarea Societatii Române pentru Asigurarea Calitatii – SRAC [32]. de altfel.

având ca suport utilizarea extensiva a instrumentelor statistice de analiza.ia clientului” – simplu. De aceea. sustinea ca singurul limbaj comun posibil este cel statistic). Juran nu a propus schimbari culturale majore ale organizarii. solicita formare ii experienta în conducerea calitatii. 50 . care evitá insatisfac. Astfel. ci mai degraba. calitatea conformitatii. La nivel operational. care sa includa toate nivelele manageriale. disponibilitatea ii domeniul service-ului. totuii. prin eliminarea defectelor. programele sale au fost proiectate pentru a fi integrate planurilor curente strategice de afaceri cu risc minim de a fi respinse. în special. pe de alta parte. muncitorii vorbesc în limbajul lucrurilor. Juran a sustinut utilizarea. Managementul de vârf.considerat ca solutia acestei crize depinde de o noua conceptie despre calitate. contabilizarea ii analiza costurilor calitatii pentru a focaliza atentia pe problemele calitatii. prescurtat ca „apt pentru utilizare”. filozofia lui a patruns relativ uior în sistemul de management existent. iar managementul de nivel mediu trebuie sa fie capabil sa vorbeasca în ambele limbaje ii sa traduca între dolari ii lucruri. El a argumentat ca angajatii de la diferite nivele ale unei organizatii vorbesc limbaje diferite (Deming. Juran s-a concentrat pe creiterea conformitatii cu specificatiile. Astfel. a gândit îmbunatatirea calitatii în cadrul sistemului familiar managerilor americani. Juran [31] a definit calitatea ca fiind: (1) „performan. Spre deosebire de Deming.a produsului care rezultá din satisfacerea clientului”. (2) „eliminarea defectelor produselor. Juran sustinea ca managementul la vârf vorbeite în limbajul dolarilor. Aceasta definitie poate fi sparta în patru categorii: calitatea proiectarii.

Calitatea proiectarii se concentreaza pe cercetarea de piata, conceperea produsului ii specificatiile proiectarii. Calitatea conformitatii include tehnologia, mâna de lucru, managementul. Disponibilitatea focalizeaza siguranta în utilizare, mentenabilitatea ii suportul logistic. Domeniul calitatii service-ului cuprinde promptitudine, competenta ii integritate. Retetele lui Juran se concentreaza pe trei procese majore de calitate, cunoscute sub numele de Trilogia Calità,ii sau Trilogia Juran [29]; (1) planificarea calità,ii – procesul de pregatire pentru a atinge obiectivele calitatii; (2) controlul calità,ii – procesul de atingere a obiectivelor calitatii în timpul proceselor de operare ii (3) îmbunàtà,irea calità,ii – procesul de atingere a unor performante fara precedent. Juran [32] considera ca aceste trei procese sunt universale, ele asigurând baza managementului, ca ii în cazul gestiunii financiare/managementului financiar. Astfel, în conformitate cu principiile abordate, respectiv prezentate în cadrul Trilogiei Juran se poate spune ca: V Planificarea calità,ii presupune urmatoarele activitati/actiuni: • Stabileite obiectivele calitatii; • Identifica potentialii clienti; • Determina nevoile clientilor; • Dezvolta acele caracteristici ale produsului care raspund nevoilor clientilor; • Dezvolta procesele capabile sa produca acele caracteristici esentiale ale produsului; • Stabileite controalele de proces; transfera planurile

51

catre fortele operationale. V Controlul calità,ii presupune. • Efectuarea performantei efective; • Compararea performantei efective cu obiectivele calitatii; • Actionarea asupra posibilelor diferente. V Îmbunàtà,irea calità,ii presupune parcurgerea unor etape cum ar fi: • Identificarea ii respectiv dovedirea nevoii de a îmbunatati calitatea; • Stabilirea infrastructurii; • Identificarea proiectelor de îmbunatatire a calitatii; • Stabilirea echipelor de proiect implicate în aceasta actiune; • Asigurarea echipelor de proiect cu resurse, programe de instruire ii motivare atât pentru a diagnostica eventualele cauze, cât ii pentru a stimula remediile; • Stabilirea controalelor pentru a pastra câitigurile. Încercând o paralela cu abordarea Deming, în scopul de a identifica ii reduce sursele de variatie, Juran a stabilit ca procesul controlului de calitate implica a determina ce se controleaza, a stabili unitatile de masura pentru evaluarea obiectiva a datelor, a stabili standardele de performanta, a masura performanta actuala, a interpreta diferenta dintre performanta ii standard ii a lua atitudine vis a vis de diferentele înregistrate. Totuii, spre deosebire de Deming, Juran a specificat un program amanuntit pentru îmbunatatirea calitatii, un program care implica demonstrarea nevoii de îmbunatatire, organizarea suportului proiectului, diagnosticarea cauzelor, furnizarea remediilor, demonstrarea faptului ca remediile sunt efective în conditii operative ii prevederea controlului care sa

52

mentina îmbunatatirile. În orice moment sute sau chiar mii de proiecte de îmbunatatire a calitatii trebuie sa fie disponibile în toate domeniile de actiune ale unei firme. Evaluarea de catre Juran a numeroase companii a relevat ca procesul de control al calitatii a devenit prioritar; multe companii sunt mai puternice în categoria planificarea calitatii ii îmbunatatirea calitatii, domeniile considerate prioritare de catre Juran. Filozofia Crosby Philip B. Crosby (1926-2001) [10, 11, 50] a fost ieful Departamentului de control al calitatii privind programul de construire a rachetelor Pershing în cadrul firmei Martin-Marietta (Orlando-Florida/SUA) în perioada 1957-1965, an în care este cooptat în calitate de „corporate vice-president" de catre International Telephone and Telegraph (ITT). În 1979, Crosby înfiinteaza firma „Philip Crosby Associates – PCA”, pentru a dezvolta ii oferi programe de formare în domeniul managementului calitatii. De asemenea, a scris câteva carti care au devenit curând foarte cunoscute. Prima sa carte, „Quality is Free”, în traducere libera „Calitatea este pe degeaba” [50], a fost vânduta în peste trei milioane de exemplare, fiind tradusa în pestec 10 limbi. Esenta filozofiei lui Crosby se regaseite în ceea ce el numea „Managementul absolut al calitatii” ii „Elemente de baza ale îmbunatatirii”. Managementul absolut al calitá,ii include urmatoarele puncte: = calitatea înseamna conformitatea cu cerintele, nu eleganta; = nu exista probleme cu calitatea;

53

a tuturor angaja. Crosby a stabilit initial patru etape pentru a contracara situatiile în care o organizatie poate scoate pe piata produse neconforme. economiiti etc. Eviden.ii. Pornind de la cele prezentate mai sus. care este cheltuiala neconformitatii.ierea costurilor referitoare la calitate. ii anume: 1.inute. sá se aducá la cunoitin. sá se aducá la cunoitin. 3. Crosby îii largeite teoria tot mai mult teoria manageriala ii propune un program în 14 puncte [50]. Implicarea necondi. 3.ionatá a conducerii superioare a organiza. 2. 4.iind atât meritele. sá se pregáteascá lansarea ac.ii. ingineri. estimarea ii îmbunátá.iei în lupta pentru calitate.ilor fapul cá „top managementul” firmei nu acceptá nici-un compromis în ceea ce priveite calitatea.ilor rezultatele ob.iuni. Refritor la ZD-Movement – Miicarea Zero Defecte [50]. Efectuarea estimárii/másurárii calitá.irea calitá.iunilor colective pentru másurarea. sá se utilizeze toate mijloacele teoretice necesare evaluárii cantitative a nivelului calitá.elor în domeniul calitologiei printre specialiiti (manageri.ii. 4. = singura modalitate de a masura performanta este costul calitatii. care prevede: 1. 54 . = singurul standard de performanta este “zero defecte” (ZD).= lucrul facut bine de la început este întotdeauna mai ieftin. Ráspândirea cunoitin. eviden. control ii verificare a calitá. 2.a tuturor angaja. cât ii lipsurilor. 5.ii atins în întreprindere la momentul declaniárii acestei ac. Alcátuirea unor grupe de analizá.).

Fara îndoiala.iale ale organiza.ii la problemele noi ce apar pe parcurs. sute sau chiar mii au audiat cursurile lui Crosby 55 . Stabilirea cauzelor de apari. 14. managementul ii procesele organizationale decât tehnicile statistice. Spre deosebire de Juran ii Deming.ie a defectelor. Utilizând. Recunoaiterea faptului cá procesul respectiv este „fárá sfâriit”: a se înecpe din nou cu începutul! Juran ii Deming. Recunoaiterea meritelor celor angrena. atâta timp cât majoritatea imperfectiunilor se datoreaza unui sistem de productie insuficient proiectat în ceea ce priveite controlul.i în aceastá actvitate. 9. Instituirea „Zilei Calitá. 37]. pe de alta parte. ii opus lui Deming. 13. care sa aiba ca rezultat îmbunatatirea calitatii.6. el încearca sa schimbe cultura ii atitudinile. 8. au dorit sa sublinieze utilitatea.ii” ca factor mobilizator. Filozofia lui Crosby nu a câitigat respectul rivalilor sai. 11. La fel ca ii Juran. Definirea obiectivelor esen. 10. Instruirea personalului executiv într-un minimum necesar de cunoitin. sau mai degraba ipocrizia de a cere unui lucrator de linie sa produca perfect. demersul sau corespunde structurilor organizationale existente.iei în ceea ce priveite calitatea.i calitologi capabili sá ofere solu.iunilor corective necesare. ei au sustinut ca teoriilor lui le lipseite substanta metodelor. 7. 12.e calitologice. mai degraba. Alcátuirea unor grupe de exper. Chiar daca aceitia au admis ca el este un factor elocvent vorbitor ii a gasit cai pentru motivare. Adoptarea ac. Construirea planurilor de tip „Zero defecte”. programul Crosby este în primul rând comportamental [3.

precum ii a ASQC. societatea avea doar patru membri de onoare în viata. V. Edwards Deming ii Joseph M. Feigenbaum a calatorit ii a dialogat cu diferite grupari din întreaga lume. El a privit calitatea ca pe un instrument strategic în afaceri. ceea ce a atras participarea activa din partea Organizatiei Europene pentru Controlul de Calitate (QECQ). în 1986. Juran. El a fost ales ca membru fondator în conducerea Academiei Internationale pentru Calitate. doi dintre ei fiind W. Cartea lui. V. a fost publicata pentru prima data în 1951 cu titlul « Controlul de calitate: principii. Fara îndoiala. titlul de membru de onoare nu era acordat cu uiurinta de catre ASQC. unde a fost ii preiedinte. care solicita implicarea tuturor membrilor unei organizatii ii a promovat utilizarea costurilor calitatii ca un instrument de evaluare ii 56 . În acel moment. titlul de membri de onoare ai Societatii Americane pentru Controlul de Calitate (ASQC). „Controlul total de calitate”. A. Massachutetts. Feigenbaum ii Kaoru Ishikawa au primit amândoi. practici ii administrare ». Feigenbaum Cariera lui Feigenbaum în domeniul calitatii a început cu mai mult de 40 de ani înainte. fapt dovedit de pozitia lui Feigenbaum ii Ishikawa. În 1968 el a fondat General System Company în Pittsfield.la Quality Colege în Winter Park. care erau liderii mondiali ai miicarilor privind calitatea. Timp de 10 ani el a fost managerul sectorului de Control de Calitate la General Electric. Florida. Alte filozofii privind calitatea A. a Uniunii Oamenilor de $tiinta ii Inginerilor din Japonia (JUSE). Feigenbaum este foarte cunoscut pentru expresia „control total de calitate” [41].

care reflectá ii diferen. iar Managementul Total al Calitatii reprezinta mijlocul pentru realizarea ei.elor de calitate ale consumatorilor ii sá înceteze numai dupá ce produsul a ajuns la consumator. Luând în considerare opiniile exprimate în literatura de specialitate. initiatorul conceptului “Total Quality Control” [16.inerea sub control a calitá. pentru a ob.ii de eficienta”.á corespunzátoare.a fundamentalá fa. Feigenbaum. • Calitatea Totala este o filozofie. iar acesta este satisfácut.iunilor lucrátorilor. • conceptul de Calitate Totala ii Managementul Total al Calitatii sunt echivalente.ii trebuie sá înceapá cu identificarea cerin. • Calitatea Totala reprezinta scopul. este singurul reprezentant al orientarii tehno-manageriale care utilizeaza aceasta expresie.ii. Feigenbaum formuleaza ii o definitie mai completa a conceptului: „Total Quality Control reprezintá un sistem efectiv pentru integrarea eforturilor din toate compartimentele întreprinderii privind realizarea. se scot în evidenta urmatoarele orientari principale în definirea calitatii totale: • Calitatea Totala este o politica sau o strategie a întreprinderii în domeniul calitatii. . astfel: “principiul de bazá al conceptului de calitate totalá.irea calitá. El a definit pentru prima data acest concept întrun articol aparut în revista „Harvard Business”. Total Quality Control înseamná coordonarea ac.ine o eficien.iilor pentru atingerea acestui obiectiv”.masurare. constá în aceea cá. în anul 1956. 55]. men.inerea ii îmbunátá. a maiinilor ii a informa.á de alte concepte. în scopul satisfacerii totale a clientului. 57 . în condi.

Ishikawa a atras atentia asupra importantei 58 . Oricum. ca director executiv al Centrului Cercurilor de Calitate al JUSE. 2. Kaoru Ishikawa Un pionier timpuriu în revolutia calitatii din Japonia. fondata în 1962. dr. Ideile lui Feigenbaum au devenit de asemenea elemente importante în stabilirea criteriilor de acordare a Premiului National pentru Calitate Malcolm Baldrige. conceptul CWQC ii procese de audit utilizate pentru a determina daca o companie va fi selectata pentru a primi Premiul Deming ii o varietate de solutii de rezolvare a problemelor de echipa pe care sa le utilizeze cei direct implicati în asigurarea calitatii. Ishikawa a instrumentat numeroase strategii de calitate în Japonia. în 1989. Fara conducerea lui. Ca membru al colectivului redactional al revistei japoneze Controlul de Calitate pentru maiitri. 26] a fost cel mai important nume pentru calitatea japoneza pâna la moartea lui. Angajamentul organizational. Ishikawa a influentat dezvoltarea unei viziuni participative a calitatii. Kaoru Ishikawa [25.Filozofia lui Feigenbaum este rezumata în „Cei trei paii catre calitate” [16. 3. miicarea japoneza pentru calitate nu s-ar fi bucurat de succesul de astazi. Conducerea calitatii. Tehnologia moderna a calitatii. ii. Doctor Ishikawa a fost profesor de inginerie la Universitatea din Tokyo pentru foarte multi ani. Japonezii au înglobat conceptul Feigenbaum al calitatii totale ca fundament al practicilor cunoscute sub denumirea de Controlul de calitate largit al Companiei (Company – Wide Quality Control – CWQC) care au demarat în 1960. 37]: 1. care a devenit emblema managementului calitatii în Japonia. mai târziu.

în sensul de teorie implicita a întreprinderii. pentru a îmbunatati calitatea produselor ii serviciilor pe care le realizeaza. 41] definesc acest concept TQM ca o strategie a calitatii.conducerii calitatii de la vârf ii a convins oamenii de afaceri ca succesul total nu poate fi asigurat fara conducerea controlului de calitate. la un cost cât mai mic”. la momentul (T) ii locul (L) dorite. Merli ii Galvano [20. promovând conceptul „Above 59 .iile unor rela. trebuie depaiite aiteptarile acestuia. în relatie cu mediul sau (Thierry Saes) [22. precum ii calitatea functionarii ii obiectivelor sale. Calitatea Totala reprezinta pentru întreprindere o politica prin care aceasta tinde la mobilizarea permanenta a tuturor membrilor sai.ii cerute (V). Potrivit altor opinii. începând cu elaborarea comenzii ii pâná la plata facturii”. vizând mobilizarea întregii întreprinderi pentru a ob. la un cost (C) cât mai mic pentru client.ine o mai buná satisfacere a clientului. care descrie obiectivele sale în domeniul calitatii. în condi. Unii autori considera Calitatea Totala ca reprezentând „o filozofie”.ii agreabile ii eficiente cu acesta ii ale unui sistem administrativ (A) fárá erori. livrarea cantitá.ilor în ceea ce priveite calitatea produsului sau serviciului (Q). 41. Dupa Kelada [35]. Kelada considera ca satisfacerea clientului nu este suficienta. 47]. Calitatea Totala reprezinta “satisfacerea nevoilor clien. în timp ce AFCERQ (Association Française des Cercles de Qualité) îl definesc ca „o strategie globala a calitatii”: „calitatea totalá reprezintá un ansamblu de principii ii de metode organizate într-o strategie globalá.

implementarea TQM presupunând utilizarea unor metode ii tehnici specifice (Zsifkovits). În conceptia lui Kelada. > Alti autori pun în evidenta. > Conform opiniei lui Kelada. • lucratorul se afla în centrul tuturor proceselor prin care se realizeaza calitatea totala. 2. a. în definirea TQM. de unde rezulta cea de a treia dimensiune a sa. având scopul de a orienta spre client toate activitatile ii procesele acesteia ii de a le optimiza. un nou model de cultura a întreprinderii. calitatea totala reprezinta scopul. iar „gestiunea integrala a calitatii” (TQM) este mijlocul pentru atingerea acestui scop.2.Customer Expectation” (sau “Beyond Customer Satisfaction”). pe lânga dimensiunea filozofica a acestuia ii o dimensiune tehnica. cea tehnicà [35]. Filozofia TQM cuprinde. TQM reprezinta un concept tridimensional. 41]. asigurându-se simultan îndeplinirea cerintelor de rentabilitate. printre care: > Marea majoritate a autorilor sunt de acord ca TQM este o noua filozofie. fiind o filozofie de management care se bazeaza pe o anumita logicà ii care presupune utilizarea unor metode ii tehnici specifice. Introducere în Managementul Total al Calitàtii (TQM) În definirea TQM pot fi puse în evidenta mai multe orientari [41]. astfel încât sa-i aduca beneficii pe termen lung. în opinia lui Kelada [35. • preocuparea pentru rentabilitate este omniprezenta ii 60 . patru elemente: • recu noa iterea rolului primordial al clientului: datorita lui întreprinderea exista ii poate progresa.

metoda Taguchi de îmbunatatire a procedeelor de fabricatie a produselor. transportori. c. deci totul poate fi îmbunatatit cu participarea întregului personal. > Standardul ISO 8402 [63] defineite TQM ca 61 . Prin dimensiunea filozofica. fiecare angajat trebuie sa desfaioare activitatea astfel încât sa faca totul „bine de prima data”. detailiiti) participa activ la realizarea calitatii totale. acestea trebuie bine gândite. Logica [35. • toate compartimentele. tinute sub control ii îmbunatatite. toti lucratorii din întreprindere au importanta egala în realizarea calitatii totale. Pentru implementarea TQM este necesara utilizarea de instrumente ii tehnici specifice (tehnici de prevenire ii solutionare a problemelor.preponderenta. 41] pe care se bazeaza TQM cuprinde: • nimic nu este perfect. Acceptând o asemenea logica. planificate. Pentru a asigura succesul actiunilor. rezulta ca. urmând ciclul PDCA (Plan-DoCheck-Act) plecând de la cercul lui Deming. Quality Function Deployment. Dimensiunea tehnicà [41. se recunoaite ca singurul „patron” în întreprindere este clientul. el cuprinde ii partenerii externi ai acesteia. b. pentru a realiza Calitatea Totala. materiale. financiare) ii din aval (distribuitori. • toti partenerii externi ai întreprinderii din amonte (furnizori de resurse umane. 47] se refera la aspectul operational al acestuia. tehnici de control statistic). cea mai importanta dimensiune a TQM. fiecare reprezentând câte un „inel” care poate întári sau slábi „lantul calitatii”. Lantul calitatii nu se limiteaza numai la compartimentele întreprinderii.

de diversificare a cererilor ii personalizare a produselor.i membrii organiza. o cultura a integrarii ii a calitatii. prin satisfacerea clientului ii ob. prin conceptul de asigurare a calitatii. selectia produselor finite pe clase de performanta a fost înlocuita cu controlul statistic al calitatii pe flux. Extinderea implementarii conceptului TQM în economia occidentala se datoreaza tendintelor manifestate în evolutia economica. prin care se urmáreite asigurarea succesului pe termen lung. TQM ofera un proces de îmbunatatire continua prin extinderea cerintelor de calitate de la produse la procese ii de aici nivelul relatiilor.inerea de avantaje pentru to. conceptul calitatii tinde sa se absolutizeze prin amprenta pe care o pune asupra modelarii mediului economic în anii urmatori. atitudinilor ii convingerilor. treptat. centrat pe calitate. de globalizare a relatiilor economice. Acesta este raspunsul dat de catre mediile manageriale provocarii venite din partea schimbarilor structurale ale economiei globale ii a cerintelor pietei.ii. de creitere a performantelor proceselor ii produselor. bazat pe participarea tuturor membrilor sái. nu numai a obiectivelor calitatii. ca apoi sa se extinda ii asupra proceselor. un factor important în realizarea produselor ii 62 .reprezentând „un sistem de management al unei organiza. devenind. Conceptul de calitate a cunoscut mai multe stadii. adaptându-se de fiecare data nivelului tehnologic ii cerintelor pietei. Potrivit acestui standard.iei ii pentru societate”. punându-se bazele unei noi culturi industriale. Astfel. în TQM conceptul de calitate se refera la realizarea tuturor obiectivelor de management. Dupa o evolutie care a marcat mai multe etape.

irea continuá a calitá. în care se regasesc framântarile. Importanta pe care o poarta din ce în ce mai mult preocuparea pentru calitate a determinat aparitia TQM ca un concept atotcuprinzator. a fiecárei lucrári (în interior). S. Conceptul TQM poate fi sintetizat prin parcurgerea definitiilor date de mai multi cercetatori în ultimii ani. care are ii o dimensiune în timp.serviciilor.C.. 1989 6 Zaire M. UK. TQM se completeaza permanent. cu viabilitate economicá consideratá în fiecare 6 stadiu al fiecárui proces . 427 63 .ia realizárii lucrárilor (cátre exterior). > TQM este combina. a fiecárei persoane considerate individual. Iata câteva dintre acestea: > TQM este o abordare vizând îmbunátá. a fiecárei activitá. Esen.iunilor 5 Oakland I.ii bunurilor ii a serviciilor livrate cu participarea de la toate nivelurile a tuturor func.: The Sales Link in the Customer – supplier Chain Productivity. 32. Simintiras A.ei ii a flexibilitá. corelându-se astfel cu conceptul ingineriei concurente ii simultane. dovedindu-se a fi emanatia unei stari de spirit existente la sfâriitul celui de al doilea mileniu.ii ii a fiecárui departament.irea eficien.ia proceselor sociotehnice în direc. de prima datá ii de fiecare datá.: Total Quality Management Heinemann Professional. > TQM este o abordare pentru îmbunátá.i.ii afacerilor în ansamblul lor. cautarile ii sperantele pentru mileniul urmator.ialmente. 1991. pag. este o cale a organizárii ii a implicárii întregii organiza. de 5 la fiecare nivel .

O prima constatare este ca TQM cere “totul privind calitatea ii managementul”.irii continue a produselor. in Industrial Engineering.M. in International Journal of Systems Management. 5. 1994. 21.ional este emanatá de conducerea organiza.ii. p. calitatea este definita ca fiind totalitatea calitatilor ii a caracteristicilor produsului sau serviciului care se sprijina pe abilitatea sa de a satisface cerintele date. 10 9 Sink D.: The New Quality Landscape = TQM. L. TQ este o strategie de succes pe termen lung a unei organizatii.irea ii inovarea continuá sunt 10 ingrediente principale ale conceptului calitá.. No 5. „Satisfacerea clien. prin îmbunátá.irea continuá 8 a fiecárei fa.iei .ilor.iei ii toate stadiile sale ii îmbunátá. Într-o încercare de a concentra principalele teze ale definitiilor prezentate. R.á ii 7 7 PFAN. 41.ii totale” .ilor. Potrivit ANCI ii ASQC (1978). in: Production Planning and Control.ete a culturii organiza. Mohanty: Understanding TQM. > Eforturile TQM pot avea succes dacá definirea sistemului organiza. 426 64 . 400 10 Lakhe R. R. calitatea produc. 1989.organiza. proceselor ii a managementului în toate stadiile ii fazele de existen. rezulta ca TQM este conceptul îmbunátá. 32.iei ii este cristalizatá ii 9 comunicatá cu convingere ii claritate . 1990. > TQM este efortul integrat pentru câitigarea avantajului competitivitá. Vol.D.S. p. pag.ionale . O analiza mai atenta evidentiaza integrarea a doua filozofii: filozofia Calitatii Totale (TQ) ii Managementul Calitatii (QM). satisfacerea angaja. 17 8 Tobin L.: TQM = The Next Frontier or Just Another Bandwagon Productivity. P.: TQM Gives Companies a Way To Enhance Position in Global Market Place. 1991. p.

37. În urma analizelor efectuate.ii clare. sustinuta de dezvoltarea unei culturi industriale noi.iune. 2. Stora ii Montaige [41] considera ca fiind principii de baza ale TQM. implicarea întregului personal. calitatea pe primul plan.ional ii de operare îmbunátá. îmbunatatirea continua. fiabilitá. Merli delimiteaza urmatoarele principii de baza: satisfacerea clientului.3. sau ale calitatii totale.ei afacerilor în slujba îndeplinirii cerin. specialiitii [21. pune accentul pe îmbunatatirea continua ii asigurarea calitatii proceselor. inovator ii responsabil.ii ii costurilor prin inovare ii prin creiterea randamentului ii a eficien. Unii autori le mentioneaza în mod explicit.it. bazate pe convingere.ii. Prin complexitatea ii extinderea sa. caracterizat de rela. prin participarea tuturor factorilor de la toate nivelurile ii din toate func.iunile organiza.irea calitá. conceptul TQM se impune ca o strategie pe termen lung. 36. Shonberger [41].iei în cadrul unui sistem organiza. îmbunatatirea continua. adeziunea întregului personal. de pilda. care se bazeaza pe un comportament participativ.elor clientului ii a depáiirii aiteptárilor acestuia. accentul pe prevenire. având ca scop îmbunátá. Principiile Managementului Total al Calitàtii În literatura de specialitate sunt formulate opinii diferite privind principiile de baza ale TQM. angajarea conducerii.de ac. alteori ele pot fi deduse din elementele de definire ale TQM. 41] au stabilit ca principiile de baza ale TQM sunt: 65 .

utilizarea unor metode statistice pentru estimarea cerintelor clientilor. Orientarea spre client Identificarea ii satisfacerea cerintelor clientilor reprezinta. Ulterior. b. Rezulta ca. procesele din 66 . determinate de nevoile. dorintele ii aiteptarile lor. pentru satisfacerea cerintelor clientului. Deming a experimentat în anii `50. nu doar în cele direct implicate în realizarea produselor. a. în cazul TQM. argumentarea cu date. e. care a fost preluata într-o serie de alte tari. în Japonia. „zero defecte” ii îmbunatatirea continua. punctul de plecare a tuturor activitatilor din întreprindere. capatând o larga utilizare. d. calitatea pe primul plan. Internalizarea relatiei client-furnizor Potrivit acestui principiu. Cerintele clientilor sunt transpuse în specificatii. mai ales dupa 1980. se impune îmbunatatirea calitatii în toate domeniile de activitate ale întreprinderii. Acest principiu se numeite ii „Market in”. Calitatea trebuie definita în raport cu cerintele clientilor. internalizarea relatiei client-furnizor. În cazul TQM. orientarea spre client. produsul (calitatea intrinseca a acestuia) nu reprezinta decât unul din multiplele elemente de legatura dintre întreprindere ii client. c. japonezii au dezvoltat o metoda proprie „Quality Function Deployment”. b. viziunea sistemica: f. pe baza carora sunt realizate produse cu anumite caracteristici de calitate.a.

un „furnizor intern”. Fiecare compartiment (lucrator) trebuie sa se considere ca fiind un „client intern” ii. în 67 . proceselor din fiecare etapa a cercului (spiralei) calitatii.întreprindere sunt abordate ca o succesiune de relatii dintre clienti ii furnizori. care este un sistem de management centrat pe calitate (quality first). ii. Calitatea pe primul plan Acest principiu exprima cel mai bine filozofia TQM. el trebuie sa ofere furnizorului sau din amonte toate informatiile necesare. Deci. Scopul întreprinderii îl reprezinta satisfacerea cerintelor clientilor externi. de asemenea. în conditiile unor costuri avantajoase. Calitatea poate sa devina punctul central al tuturor activitatilor prin: implicarea puternica ii permanenta a conducerii de vârf (top-management). c. respectiv cu ceilalti lucratori. trebuie sa se informeze asupra posibilitatilor acestuia privind satisfacerea cerintelor definitive. în acelaii timp. care sa faciliteze definirea clara a cerintelor. În calitate de furnizor. acelaii compartiment sau lucrator trebuie sa-ii informeze clientul din aval asupra posibilitatilor de care dispune ii trebuie sa se asigure ca-i ofera ceea ce doreite. în raporturile sale cu celelalte compartimente. intercorelarea tuturor activitatilor. prin produse ii servicii de calitate superioara. În calitate de client. lucratorul îii poate îmbunatati propria activitate în masura în care urmareite sa satisfaca cât mai bine cerintele clientilor ii a iteptarile furnizorilor sai interni.

iar succesiunea fireasca a etapelor este cea indicata pe schema. axata pe calitate. Aceasta presupune diversificarea ii îmbunatatirea calitatii produselor ii serviciilor. permite obtinerea unor efecte pozitive de lunga durata. termene scurte de raspuns la solicitarile clientilor. mai ales în mediile francofone. excelenta reprezinta esenta gândirii manageriale. îmbunatatirea calitatii trebuie sa constituie punctul de plecare al oricarui proces din întreprindere. organizare ii afacere. Institutul American de Management recomanda îndeplinirea urmatoarelor cerinte pentru atingerea 68 . excelenta înseamna asigurarea succesului în competitie prin realizarea unor produse de calitate superioara. Primatul calitatii în TQM este reprezentat sugestiv de lantul lui Deming. în conditii de eficienta. În opinia lui Landier [47]. asigurând în acelaii timp satisfacerea cerintelor clientilor”. implicarea permanenta a tuturor compartimentelor ii a fiecarui lucrator în asigurarea calitatii. Antonescu [47] defineite excelenta industriala ca reprezentând „capacitatea unei firme industriale de a realiza profit. Potrivit acestei reprezentari.realizarea ii îmbunatatirea acesteia. un ideal mitic. conceptul de „excelent”. pret competitiv. care sa fie oferite clientilor în timp cât mai scurt. Principiului „calitatea pe primul plan” i s-a asociat. abordat ii în mod distinct ca strategie în managementul calitatii. Excelenta produselor s-ar putea atinge atunci când întreprinderea manifesta un interes deosebit pentru tehnologie. Prin urmare. O orientare strategica pe termen ling.

respect. ♦ perfectionarea comunicarii. pentru a se putea evalua progresele înregistrate. miciorarea duratei procesului. reducerea costului acestuia. îndeplinirea cerintelor consumatorilor. ♦ planificarea tuturor activitatilor. Deii opiniile privind caile de urmat pentru atingerea excelentei sunt foarte diferite. Specialiitii firmei Westinghouse [41] au definit douasprezece conditii pentru a realiza excelenta: ♦ orientarea spre client. aplicarea tehnicilor de rezolvare a problemelor. ♦ instruirea fiecarui salariat. ♦ cuantificarea rezultatelor. ♦ documentarea corespunzatoare a proceselor. ♦ motivarea personalului prin adevar. accesibile. elaborarea politicii calitatii. ♦ realizarea unor produse ii servicii conforme cu cerintele.excelentei: elaborarea unei strategii pentru ca procesul sa fie cel mai bun. ♦ promovarea unui sistem de valori în cadrul caruia sa primeze calitatea. ♦ stabilirea unor relatii de parteneriat cu subfurnizorii. stabilirea unor relatii de parteneriat cu subfurnizorii pentru îmbunatatirea calitatii produselor pe care le livreaza. ♦ asigurarea unor informatii clare. exista un consens 69 . complete. recunoaiterea meritelor. implementarea unui sistem al calitatii cu luarea în considerare a tuturor etapelor de realizare a produselor. utilizarea tehnicilor de îmbunatatire a proceselor. ♦ îmbunatatirea continua a calitatii produselor ii proceselor.

potrivit opiniei lui Antonescu.în legatura cu rolul primordial al oamenilor (personalul întreprinderii). „zero defecte” reprezinta „o strategie pentru creiterea calitatii produselor ii serviciilor. d. În cadrul TQM se considera ca implementarea unei asemenea strategii este obligatorie pentru asigurarea succesului pe termen lung. Alti autori (Haist. Rolul esential revine lucratorilor. trebuie aplicat principiul “zero defecte”. Fromm) [21. care trebuie sa se 70 . în conditiile unei concurente tot mai puternice. care poate fi atins printr-o politica preventiva ii îmbunatatirea continua a calitatii proceselor întreprinderii ii rezultatelor acestora. astfel încât sa fie exclusa aparitia unor erori pe întreaga traiectorie a produsului. „Zero defecte” ii îmbunàtàtire continuà Potrivit conceptului TQM. pentru satisfacerea corespunzatoare a aiteptarilor clientilor. 47] considera ca „zero defecte” este un obiectiv strategic. sa îmbunatateasca în mod continuu calitatea produselor ii serviciilor pe care le ofera. Acest principiu se refera la desfaiurarea fara erori a tuturor proceselor ii activitatilor din întreprindere. Chiar daca opiniile difera în privinta definirii conceptului „zero defecte”. Aceasta înseamna ca toate compartimentele ii fiecare lucrator trebuie sa actioneze preventiv. prin urmare. 41. ca urmare a îmbunatatirii desfaiurarii proceselor prin care se obtin acestea”. ca premisa pentru realizarea de produse conform cerintelor. acesta este corelat cu strategia „îmbunatatirii continue”. Întreprinderea trebuie. Astfel. Principiul „zero defecte” este abordat în mod diferit în literatura de specialitate.

TQM cuprinde toate elementele de sistem ii procesele unei întreprinderi [41]. se considera ca fiind importanta promovarea muncii în echipa. introducerea cercurilor calitatii. de la care o anumita organizatie primeite produse ii informatii. comercianti ii cumparatori.preocupe permanent de îmbunatatirea activitatilor pe care le desfaioara. Viziune sistemicà Potrivit acestui principiu. prin inspectia finala. e. Ieiirile (“Outputs”) sunt reprezentate de catre produsele ii serviciile pe care le obtine organizatia. Sunt considerate „puncte cheie” acele puncte din sistemul unei organizatii. Acestea pot fi: furnizori. În acest punct cheie se verifica satisfacerea cerintelor specificate ale calitatii. Procesele de transformare ale intrarilor în ieiiri trebuie sa fie efective ii eficiente ii sa asigure realizarea cerintelor calitatii care li se impun. În acest punct se urmareite satisfacerea cerintelor privind calitatea. procesul îmbunatatirii continue trebuie urmarit prin prisma ciclului PDCA [21. în care pot fi puii în evidenta factorii relevanti pentru calitate. Acestea sunt definite de conceptul “Key Quality Checkpoints” de catre Zsifkovits. 71 . 43]. Intrarile (“Inputs”) le reprezinta acele resurse care sunt necesare pentru obtinerea rezultatelor dorite. cantitatea ii costurile resurselor ii termenele de livrare. interne ii externe. Sistemele de intrare („Input System”) cuprind organizatiile ii persoanele. Pe de alta parte. Scopul urmarit în acest punct îl reprezinta selectionarea ii coordonarea mai buna a sistemelor mentionate. Pentru facilitatea acestui proces.

f. 47]. Functionarea acestui angrenaj depinde de om. necesara asigurarea coerentei trinomului „muncitor– metoda–maiina” în relatie cu mediul întreprinderii. de asemenea. fiecare activitate trebuie abordata procesual. Pentru îndeplinirea corespunzatoare a cerintelor privind calitatea produselor finite. el fiind punctul central al proceselor de realizare a calitatii. Perceperea nevoilor clientilor ii reflectarea lor integrala în calitatea produselor finite (Q5). utilizarea metodelor statistice ii a altor metode. În cazul TQM. prelucrarea. dorintelor ii aiteptarilor clientilor. analiza ii interpretarea datelor sunt indispensabile în orice domeniu pentru fundamentarea deciziilor. datele sunt necesare începând cu etapa identificarii clientilor ii a cerintelor acestora ii pâna 72 . Aceste masuri se refera la instruirea personalului. dar ii pentru managementul întreprinderii în general. ca factori determinanti pentru asigurarea corespunzatoare a proceselor. trebuie sa constituie baza deciziilor ii masurilor în toate celelalte puncte ale sistemului (Q1…Q4). Scopul urmarit este acela de a asigura satisfacerea totala a nevoilor. Este. Culegerea. tehnici ii instrumente ale managementului calitatii.Sistemele de ieiire („Output-Systems”) cuprind organizatiile ii persoanele care primesc produsele ii serviciile. Argumentare cu date Acest principiu este considerat foarte important nu numai pentru TQM. în strânsa legatura cu celelalte activitati din amonte ii din aval. TQM înseamna Managementul Calitatii în cele cinci „puncte-cheie” [41.

Aceste date trebuie prelucrate în compartimentele corespunzatoare ale întreprinderii ii actualizate în mod continuu. * instruirea permanenta a întregului personal în domeniul calitatii. * asigurarea unui climat deschis. în concordanta cu definitiile sustinute de diferiti cercetatori. 57]. * promovarea spiritului de echipa. în corelatie cu politica generala a întreprinderii.la evaluarea satisfacerii lor în utilizare. sistemele de calitate. * implicarea întregului personal în luarea deciziilor. * definirea clara a responsabilitatilor în domeniul calitatii. Modele de reprezentare pentru TQM Pentru reprezentarea TQM au fost propuse mai multe modele [22. * utilizarea tehnicilor de rezolvare a problemelor. Aceste puncte de sprijin sunt integrate prin stimularea comunicarii. 35. Se recomanda ca înainte de a fi utilizate pentru rezolvarea problemelor ii luarea unor decizii. datele sa fie verificate riguros. 2.4. printre care: Modelul Oakland (1989) – propune reprezentarea TQM ca o piramida având în componenta sa lantul logistic client-furnizor. * implementarea unui Sistem al Calitatii eficient. instrumentele de control statistic al calitatii ii metoda de lucru în echipa. prin cultivarea unei noi 73 . 41. Pentru aplicarea principiilor TQM este necesar ca întreprinderea sa îndeplineasca urmatoarele cerinte generale [25]: * formularea clara a politicii calitatii.

culturi industriale ii prin angajarea nemijlocita a întregii 74 .

cum sunt managementul. cât ii prin marirea riscurilor preluate în efortul de obtinere a succesului. Angajarea managementului de a construi o cultura ii un mediu al calitatii. Modelul Sohal (1989) propune ca îmbunatatirea continua a calitatii sa vina de la o abordare integrata a controlului de calitate prin planuri de actiune la diferitele operatii pe durata ciclului afacerilor. Componenta „lucru în echipa” a modelului presupune promovarea ideii de îmbunatatire continua ii sustinuta ii implementarea sa în organizatie. pe angajamentul ferm pentru calitate. calificarile. procesele de fabricatie. Elementele principale ale modelului sunt: Concentrarea catre client: obiectivul tuturor factorilor din organizatie ar trebui sa fie îmbunatatirea calitatii proceselor ii a serviciilor livrate. dar ii în plan intern (ceea ce se traduce prin satisfacerea cerintelor oricarui primitor de piese sau prestatii de pe fluxul de productie). materialele. TQM cere o verificare continua a conformitatii cu standardele agreate de clienti ii urmarirea performantelor cu instrumente de control statistic al proceselor. conceptia. care trebuie sa porneasca de la cel mai înalt nivel al managementului ii trebuie sa se regaseasca pâna la ultimul nivel.structuri manageriale. Acest angajament se regaseite atât prin investitiile pentru calitate în domeniul specific de activitate. exprimate prin schimbarea atitudinii ii a aiteptarilor ii sustinute de sistemele de masura ii 75 . Un bun sistem de management al calitatii vizeaza toate aspectele majore ale activitatii. Modelul pune accentul pe satisfacerea cerintelor clientilor în plan extern. etc. proiectarea. distribuirea produselor ii a serviciilor.

Dimensiunea personal. de la baza pâna la vârf. respectiv gradul pâna la care un client este satisfacut de produse ii servicii. aia cum rezulta din definitii ii modele. • succesul TQM cere conducatorilor de la vârful managementului o implicare continua. respectiv gradul pâna la care este satisfacut de relatiile cu personalul organizatiei furnizoare.control al calitatii. Participarea totala a personalului. Caracteristicile TQM. Cele trei dimensiuni sunt considerate împreuna ii reflecta ii cerinta ca organizatia sa se poata evalua. • TQM cere o angajare pe termen lung în îmbunatatirea continua a tuturor proceselor. Utilizarea unor tehnici statistice de analiza a datelor corelate ii de rezolvare a diferitelor probleme. cu întelegerea problemelor asociate proceselor. respectiv gradul în care furnizorul este satisfacut de procesele interne de lucru care sunt utilizate pentru dezvoltarea produselor ii serviciilor furnizate clientului. Modelul tridimensional propus de Price ii Gaskill. Dimensiunea procese. sunt: • TQM este întotdeauna orientat spre client. utilizând ciclul plan-executie-verificare-actionare ii concentrarea pe clienti a elementelor întregului proces de afaceri. în sensul moral al apartenentei ii responsabilitatii. Acest model are în vedere: Dimensiunea produse ii servicii. 76 . Un proces de rezolvare sistematica a problemelor. analiza ii sa-ii poata ameliora singura activitatea.

orice actiune corectiva are loc la sfâriitul ciclului de productie. = Al 3-lea stadiu prezinta o abordare noua ii radicala. 36. iar responsabilitatea calitatii a fost asociata cu sarcina de productie. încheiata cu sortarea ii gradarea rezultatelor.ii. în primul rând. Aceasta abordare a fost mai legata de functia de productie. În acest stadiu.irea continuá ca forta . dupa cum urmeaza: = În primul stadiu. sunt evidentiate patru stadii principale ale evolutiei calitatii [3. orientata pe comunicatie (prelucrarea electronica a datelor). termenul calitate a fost sinonim cu inspec. V Tranzitia la societatea industriala. de management. 56. = În stadiul actual. când au rezultat deja pierderi. 57]. 2. TQM are natura unei noi strategii ii se bazeaza pe îmbunátá. care cuprinde un sistem de planificare ii documentare. asigurarea calitá.• responsabilitatea pentru stabilirea sistemelor de îmbunatatire a calitatii se leaga.5. = Cel de al 2-lea stadiu a fost consacrat tehnicilor de control statistic. Evolutia TQM TQM este un concept evolutionist. utilizarea costurilor calitatii. De asemenea. Se consemneaza doua momente semnificative în planul calitatii. ii anume: V Tranzitia de la fabricatia unicat la productia de masa. în care realizarea proceselor a fost evaluata utilizând manuale ale calitatii ii tehnici statistice. controlul statistic al proceselor ii certificarea de catre o terta parte.ia produselor ii a serviciilor.

2. precum: integritatea. Metodologia cere aplicarea generalizata a metodelor itiintifice pentru prelucrarea datelor. 3. metodologia ii latura umana – integrarea într-un management ce se concentreaza pe calitate. Cu toate acestea. 5. toate întreprinderile sunt preocupate sa-ii . TQM este astfel o proprietate comuna ii un interes comun. Globalizarea economiei. Orientarea catre clienti ii aiteptarile lor. Complexitatea ii caracterul dinamic al cererii. Reducerea spatiului solutiei fezabile pentru multe probleme critice. Aceasta se datoreaza neimplicarii totale a managementului la vârf dintr-o organizatie. Exista un mare grad de acceptare a TQM. Exista diferente clare între TQM ii managementul traditional. L’Abbe Nessa subliniaza ca fiind esentiale caracteristici ale TQM. însa nu se confirma în aceeaii masura ii o întelegere a principiilor de baza ii o aplicare profunda.conducatoare. contribuind pe diferite cai la crearea valorii adaugate produselor ii serviciilor pentru consumatorul final. nesuperficiala. Sunt identificate urmatoarele cauze care impun TQM: 1. cât ii pe verticala. Complexitatea ii dinamica resurselor. Complexitatea ii dinamica tehnologiei. 6. 4. iar aspectul uman presupune ca tot personalul devine un participant creativ prin echipele de lucru ii prin cererile de control al calitatii. Managementul Total al Calitatii priveite organizatiile ca sisteme de activitati interconectate. cu accente pe integrarea activitatilor atât pe orizontala.

presiunea noilor conditii din economia mondiala. > fabricatie etc. > mediu. cerinta de orientare ii flexibilizare dinamica a tehnologiei ii a resurselor. Cu toate acestea.1. În ce priveite aria de aplicare a TQM. în America. De mentionat ca. orientarea ii a iteptarile clientilor. cum sunt: > protectia sanatatii.proiecteze imaginea în contextul TQM pe piata.. lipsa unor resurse. comunicare slaba. dar mai ales în Europa. extinderea implementarii TQM este stimulata de interesul pentru export ii este o conditie pentru antrenarea în cooperari internationale. > educatie ii cercetare. costuri mari. din: lipsa de implicare suficienta a managementului de la vârf. globalizarea pietei. Dificultatile întâmpinate în implementarea TQM provin. > banci. urmarind un spor de profit. exista implementari în cele mai diferite domenii. . lansându-se ample programe guvernamentale. promovarea TQM a început prin a fi un interes ii o politica de stat. rezistenta la schimbari. În tarile în curs de dezvoltare. forteaza aplicarea unor conceptii manageriale corespunzatoare. de cele mai multe ori. aceasta fiind o conditie a competitivitatii. educatie ii training insuficient. > agentii guvernamentale. Diferentele TQM fata de abordarile anterioare sunt prezentate în tabelul 2.

raspuns rapid la cererile clientilor. productie JIT. loturi mai mici Sustinute de actiuni Distribuita fiecaruia. conformitatea cu specificatiile Abordare TQM 3 Considera managementul calitatii ca o parte esentiala a sistemului companiei Calitatea este promovata prin lideri. începând de la managementul de vârf Calitatea este considerata multidimensional ii dimensiunile sunt orientate spre client Programare productie Comunicatii Responsabilitate pentru calitate Perceperea calitatii .1 Diferente ale TQM fata de abordarile anterioare Caracteristici 1 Atitudinea managerului fata de calitate Situatia organizarii calitatii Cum este privita problema calitatii Actiunea de îmbunatatire a calitatii Prioritatea Focalizarea Organizarea Controlul Abordare traditionalà 2 Pune problemele calitatii în seama departamentului de control Considera calitatea înglobata în fabricatie Problemele sunt rezolvate pe masura ce apar Nu este o activitate organizationala Prima prioritate este profitul Focalizare pe cerintele managerilor Interconectare functiuni O slaba cuprindere a controlului ii multe straturi de autoritate Orizont mare de productie cu cost redus ii înalta eficienta Sustinute de declaratii Delegata câtorva subordonati Calitatea definita în termenii unei singure dimensiuni. managerii calitatii sunt în Consiliul Directorial Accentul este pus pe prevenirea aparitiei problemelor Îmbunatatirea continua a calitatii Calitatea este prioritatea de vârf Focalizare pe satisfacerea clientilor Organizare structurata ierarhic-vertical O larga cuprindere a controlului cu autoritate care este împinsa catre cel mai operativ nivel Economia de timp.Tabelul 2.

1 Angajatii Forta de munca Relatia calitateproductivitate Cai de îmbunatatire Cheia succesului companiei 2 Accent pe schema de lucru monolitica. V îmbunatatirea relatiilor cu clientii. Certificarea sistemului de management al calitatii pe baza standardelor ISO 9000 de catre terte organisme 80 . Avantajele sistemelor de management al calitàtii în relatia cu clientii În urma studiilor/cercetarilor întreprinse s-a ajuns la concluzia ca. – The Management and Control of Quality. utilizarea controlului procesului Satisfacerea clientilor ii înalta calitate a produselor ii a serviciilor Sursa: Linsday. Nu exista oportunitati pentru participarea angajatilor Accent pe diviziunea lucrului Nu se recunoaite contributia calitatii la productivitate Îmbunatatirea inspectiei Creiterea vânzarii. V dobândirea unui avantaj real fata de concurenta. 1996 2.6. dar ii cu ceilalti competitori. W.. creiterea satisfactiei acestora. V prevenirea pierderilor datorate reclamatiilor facute de catre unii dintre clienti. Educarea salariatilor. cele mai importante sunt: V îmbunatairea imaginii organizatiei pe piata. profit ii recuperare investitii 3 Sunt motivati ii au un rol semnificativ referitor la gasirea celor mai bune cai de lucru Multispecializata cu rotatia lucrului Legatura strânsa între calitate ii productivitate Schimbari în cultura companiei. dintre avantajele de ordin extern [47] ale sistemelor de management al calitatii în relatia cu clientii. J. V îmbunatairea calitatii produselor oferite clientilor. Evans.

V motivarea personalului pentru îmbunatatirea calitatii. De asemenea. poate sa reprezinte o dovada de necontestat a superioritatii organizatiei fata de concurenti. existenta unui SMC conform ISO 9000 contribuie la promovarea produselor ii serviciilor organizatiei. prin existenta unui sistem de management al calitatii eficient. V asigurarea capabilitatii proceselor privind realizarea de produse corespunzatoare cerintelor. definirea clara a responsabilitatilor. pot fi: V îmbunatatirea planificarii ii tinerii sub control a proceselor organizatiei. 81 . V îmbunatatirea organizarii muncii. aceitia au mai multa încredere în produsele ii serviciile organizatiilor certificate pe baza standardelor mentionate.de certificare independente. V realizarea unor produse ii servicii conforme specificatiilor. V consecventa în îndeplinirea sarcinilor ii în aplicarea tehnologiilor. capabil sa asigure obtinerea unor produse corespunzatoare pentru satisfacerea cerintelor clientilor. V creiterea eficientei în desfaiurarea activitatilor. care pot sa apara la nivelul unei organizatii ca urmare a implementarii unui sisteme de management al calitatii. facilitând orientarea clientilor în luarea deciziei de cumparare. Avantajele de ordin intern. cu un prestigiu recunoscut.

= Sa sublinieze nevoia firmelor de a adopta abordarea mixta TQM/HRM pentru a alinia filozofia lor privind calitatea ii sistemele de masurare la obiectivele HRM. abordarile motivarii individuale. Într-un anume fel. aceasta perspectiva se îndeparteaza de abordarile clasice ale managementului resurselor umane. Principalele obiective [3. dezvoltarea managementului. selectia ii fidelizarea angajatilor. formarea ii dezvoltarea. practicile de evaluare ii compensare. dar ia în considerare consideratii ale cercetarilor comportamentale care nu au fost pâna acum corect implementate în practicile organizationale.7. acele firme care adopta TQM (Total Quality Management) trebuie sa adopte un HRM (Human Resources Management) unic. Trebuie subliniat. 82 . în acest sens. = Sa furnizeze modalitati de definire ii abordare a naturii atotcuprinzatoare a HRM ii sa sublinieze caracteristicile unei abordari progresive ii masuri radicale a HRM atunci când este inclus în filozofia TQM. Managementul resurselor umane pentru calitate Domeniul resurselor umane parcurge schimbari neaiteptate pe masura ce o organizatie încearca sa-ii îmbunatateasca activitatea sau sa-ii motiveze personalul sa creasca productivitatea ii calitatea ii sa determine pastrarea competitivitatii ii profitabilitatii.2. 37] ale acestor abordari includ: = Stabilirea diferentelor dintre practicile HRM traditionale care au intentionat sa se focalizeze în primul rând pe sarcinile ii îndatoririle personalului prin creiterea implicarii angajatilor în rezolvarea problemelor ii luarea deciziilor. ca. utilizând abordarea de echipa.

Functiile resurselor umane includ determinarea nevoilor resurselor umane ale organizatiei: recrutarea. Totuii. legat de însuiiri ii maiestrie. selectarea. productiv. mânuirea altor pârghii care sa asigure bunastarea angajatilor. consilierea ii recompensarea angajatilor. 37]: 1. atât procesele cât ii continutul departamentului resurse umane – modul în care îii desfaioara misiunea ii responsabilitatile – sunt în rapida schimbare. actionarea în concordanta cu uniuni ii organizatii guvernamentale. flexibil ii inovator. au utilizat abordarea TQM/HRM. recent. Sa sublinieze legatura dintre calitate ii sinergia 83 . TQM bazat pe practicile HRM lucreaza pentru a îndeplini urmatoarele sarcini [3. în spiritul “relatiilor umane” nu neaga necesitatea dezvoltarii resurselor umane. pentru a dezvolta un climat de munca mai cooperant. Aceasta abordare. În organizatiile care au adoptat filozofia TQM. Sa comunice importanta contributiei fiecarui angajat la calitatea totala. = Sa introduca ideea ca abordarea HRM/TQM solicita ca un sistem de compensare efectiv ii progresiv sa depinda de politica de recompensare echitabila care întareite realizarile unui grup ii de sistemul de plata individual. 2.= Sa rezume teoretic conceptele de motivare ii conducere ii sa arate cum pot fi ele efectiv aplicate întrun mediu TQM. sistemul ingineriei industriale ii sistemul relatiilor de munca pentru a întâmpina nevoile organizatiei. = Sa dezvolte ideea ca procesele industriale ii relatiile de management trebuie sa suporte schimbari pentru a fi compatibile cu noua abordare HRM/TQM. multe firme mici sau medii ii mai putine firme de mari dimensiuni. dezvoltarea.

profesioniitilor ii managerilor de la relatii de tip orientare ii control catre o pozitie cooperanta. precum recrutarea. Sa capaciteze angajatii sa realizeze diferente. Aceste scopuri pot fi atinse conducând firma catre urmatoarele practici: > Integrarea planurilor privind resursele umane în programele operationale de performanta privind calitatea. formarea. > Promovarea contributiei angajatilor în echipele din care fac parte. TQM îii propune sa schimbe rolul managementului resurselor umane prin modificarea perspectivelor angajatilor. evaluarea performantelor ii recunoaiterea meritelor. care sa recunoasca valoarea resurselor umane în întelegerea nevoilor clientilor. Aceasta abordare ofera fiecaruia posibilitatea cautarii unor solutii câitigatoare. utilizând o gama larga de recompense ii stimulente. productiv. > Stimularea angajatilor ii echipelor de a lua decizii care sa îmbunatateasca atât calitatea cât ii satisfactia clientilor. > Mentinerea unui climat de munca. responsabilitate ii recompensa. Sa întareasca angajarea indivizilor ii a echipei pentru calitate. astfel încât sa asigure bunastarea angajatilor ii masurarea satisfactiei acestora. în contrast cu vechea mentalitate a multor manageri ii 84 . Paradigma noului HRM a fost utilizata cu succes de multe companii pentru a dezvolta un mediu de munca mai cooperant. bazata pe obiective organizationale ii individuale comune. flexibil ii inovator. 3. încredere ii respect.dezvoltata de o echipa. angajarea. cu accent pe informare. 4. > Îmbunatatirea permanenta a proceselor cheie privind managementul personalului.

prin simplificarea procesului ii a desfáiurárii acestuia.ionale”. dar conducerea începe din „amonte”.i producátorii care doresc sá intre pe pie.iei acestora. 3. Printr-o calitate corespunzátoare se pot fideliza clien.angajati: câitigi sau pierzi.ii bazate pe urmátoarele premize: • Reducerea complexitá.á.ii. Surse & note: 1.iei de cátre un organism de ter.ii asupra calitá.ii.ii bine pus la punct asigurá controlul tuturor factorilor (tehnic.ilor conformitatea cu standardul de referin. • Orientarea spre marketing. Un sistem al calitá.ie de interdependen.ii manageriale.ele Uniunii Europene. pentru cá se pot adapta condi.ii la nivelul organiza. coeren.á parte care permite astfel organiza.ii sistemului prin simplificarea ii creiterea abilitá.iilor concrete existente la nivelul fiecárei organiza. prevenirea sau corectarea erorilor umane care survin. deii este consideratá voluntará. prin ascultarea consumatorului ii satisfacerea nevoilor sale reale.ii. lucru extrem de important dacá . Principiile TQM se aflá în rela. calitatea este definitá „în aval”. precum ii dezvoltarea unor inten. a devenit din ce în ce mai „obligatorie” pentru to. 4. 85 . TQM încearcá focalizarea celei mai mari aten.. inovarea ii adaptarea la problemele care pot sá apará. Pentru furnizorii de servicii. comunicare. atragerea unui client costá de la 5 pâná la 8 ori mai mult decât pástrarea lui. în aceste sens.ii.ii [32].á.iei sá demonstreze clien. adoptarea standardelor ISO 9000 a devenit un avantaj major de pia. aplicarea fiecárui principiu în practicá genereazá efecte benefice pentru fiecare element al sistemului calitá. Astfel.á interná.á ii constituie un sistem de instrumente de realizare a politicii „culturii organiza.inem cont de faptul cá. instruire etc. Adoptarea unui standard în domeniul managementului calitá. organizatoric ii uman). adoptarea standardului presupune implementarea ii certificarea sistemului calitá. 2. • Orientarea pe creiterea conitientizárii prin participarea. la momentul apari.

86 .

Astfel. Elemente-cheie: Sistemul de Asigurare a Calittáii Obiectivele Sistemului de Asigurare a Calittáii Funcáiile Sistemului de Asigurare a Calittáii Modele de asigurare a calittáii 3.ii. Domeniul asigurarii calitatii este reglementat în numeroase standarde cu privire la calitate. Activitatile Sistemului de Asigurare a Calitatii se regasesc în toate fazele ciclului de viata a produselor/serviciilor. Sistemul de Asigurare a Calitá. 87 . el a fost acceptat atât de furnizori. Sistemul de asigurare a calitatii este folosit ca ii instrument de conducere. Sistemul Calitatii a fost gândit ii dezvoltat ca un posibil raspuns la provocarile globalizarii pietii.Capitolul 3 Sistemul de Asigurare a Calitàtii Rezumat: Sistemul de Asigurare aCcalitatii . inclusiv de consumatorii finali. proceduri ii resurse orientate pentru implementarea managementului calitatii.ii reprezintá ansamblul de structuri organizatorice.SAC se refera la ansamblul de structuri organizatorice. Concept. în standardul ISO 8402/1994 [63] regasindu-se ii definitiile conceptelor Asigurarea calitá. Sistemul de Asigurare a Calitàtii.ii ii Sistemul de Asigurare a Calitá. responsabilitati. reprezentând un element ce confera încredere în furnizor în cadrul relatiilor contractuale. cât ii de beneficiari.1. Particularitàti.

Cele mai importante etape în cadrul sistemului sunt controlul calitatii proiectate ii urmarirea produselor la beneficiar.ii. astfel încât acestea sa se sprijine ii potenteze reciproc. ceea ce poate conduce la aparitia/creiterea stocurilor.responsabilitá. în toate fazele procesului de productie ii la toate locurile de munca. > litigii cu furnizorii ii clientii. Lipsa unui Sistem de Asigurare a Calitatii poate determina: > o calitatea mai slaba a produselor/serviciilor. Între aceste etape se stabilesc relatii informationale. > cercetare insuficienta a pietei de desfacere. > selectarea defectuoasa sau chiar neselectarea subcontractantilor. Principala caracteristica este aplicarea simultana a unui pachet de proceduri. alocare de resurse ii alte activitati operationale ii sistematice menite sa asigure construirea ii atestarea calitatii în concordanta cu cerintele beneficiarilor.i. proceduri ii resurse orientate pentru implementarea managementului calitá.transport. > o analiza incompleta a comenzilor ii contractelor. > pierderea clientilor. 88 . Sistemul de Asigurare a Calitatii este folosit ca instrument de conducere ii reprezinta un element ce confera încredere în furnizor în cadrul relatiilor contractuale. > aparitia unor abateri de la calitate pe traseul manipulare-depozitare. Conducerea calitatii presupune o planificare strategica.

punerea accentului pe caracterul de prevenire a defectelor. Elementele componente ale SAC (dupa ISO 89 . Din seria de standarde ISO 9000. 2. importanta ii destinatia acestora ii de cerintele explicite ale clientilor. în functie de cerintele existente la un moment dat. în toate fazele de realizare a produselor/serviciilor (acest fapt conduce la reducerea cheltuielilor generate de remedierea defectelor). corelarea.3. Sa dea încredere beneficiarului ca este sau va fi atinsa calitatea contractata pentru produsele livrate sau serviciile prestate. Rolul ii obiectivele Sistemului de Asigurare a Calitàtii (SAC) Rolul principal al Sistemului de Asigurare a Calitatii consta în: abordarea tuturor problemelor calitatii produselor/serviciilor înca din faza de cercetareproiectare a acestora. posibilitatea aplicarii diferentiate a exigentelor de calitate. a cerintelor tehnico-economice pretinse de client. Realizarea ii mentinerea calitatii efective a produselor ii serviciilor pentru a satisface în permanenta cerintele beneficiarilor. mai mult decât atât. a nivelului de calitate ce se doreite atins cu costurile generate de acest fapt. 59]: 1. în functie de complexitatea. înca de la început. asigurarea. pe categorii de produse/servicii. 3. ca exista posibilitatea îmbunatatirii acesteia în timp util. Sa dea încredere propriei conduceri ca va fi atinsa ii mentinuta calitatea propusa ii. rezulta ca principalele obiective ale SAC sunt [46. înca din faza de conceptie/proiectare.2.

Olaru. M.. 1992 90 . Aceste elemente se regasesc reprezentate în fig. * Asigurarea calitatii – încrederea conducerii întreprinderii. * Sistemul calitatii – structura organizatorica.3. I. Conducerea calitatii Sistemul calitatii Politica. strategia. * Încredere în furnizor.9000) ii legaturile stabilite între ele sunt: * Conducerea calitatii – politica. strategia Structura organizatorica Controlul calitatii Activitati operationale ii tehnice Încrederea conducerii întreprinderii Orientarea catre beneficiar Asigurarea calitatii Asigurarea externa a calitatii Încrederea în furnizor Fig.ii Sursa: Stanciu. * Controlul calitatii – activitati operationale ii tehnice.3.1. Obiectivele sistemului de asigurare ii control al calità.1. – Bazele merceologiei. * Asigurarea externa a calitatii – orientare catre beneficiari.

cu implicatii . 2.A. 2. tipizare. Se poate spune ca Sistemul de Asigurare a Calitatii a cunoscut urmatoarea evolutie: 1. etc. Control integral al calitatii (TQC). unde i s-au pus bazele teoretice prin lucrarile lui Feigenbaum V. 3.). sporadic. • se exercita asupra unei marfi. Sistemul s-a raspândit rapid ii în tarile vest-europene. 49] a aparut în Japonia în perioada anilor 1950-1960. sub denumirea „control total al calitatii” (TQC). clase sau grupe de marfuri. care sa asigure caracterul de conformitate ii omogenitate cerute (standardizare. empiric sau partial. stabilite empiric sau prin experienta acumulata. Control simplu (1950) – produsul se examineaza ca entitate a determinarilor lui calitative ii cantitative. asigurarii ii gestionarii calitatii. Control de conformitate (1950 – 1960): • apare necesitatea controlului. (1955-1966). • determinarile calitative aveau o relativa stabilitate fata de cele cantitative. Evolutia Sistemului Calitàtii Sistemul Calitatii [46. dupa care a fost aplicat imediat în SUA. controlului. Observa. 5. cu sau fara instrumentar. Control de conformitate cu specificatiile din norme ii standarde. Descriere generalà 1.ie: Lipsa de control pe faze intermediare ducea la acumularea de defecte în produsul final. Control simplu.3.3. Control statistic. 4. Sistemul conducerii.

remedieri. Controlul modern al calità. Necesitatea obiectivà a sistemului [49] derivá din: • creiterea ponderii calitatii în cadrul concurentei pe piata. s-a creat sistemul de conducere. În productie. c) punctajul defectelor de executie (1 ianuarie 1981). concretizat prin aplicarea a trei sisteme: a) încadrarea în clase de calitate. Controlul pe faze de produc. • aportul considerabil al sistemului la transformarea eficienta a resurselor materiale ii umane în produse ii . pe baza de criterii (din 1981). 4. a dat ii da rezultate foarte bune în productie – un exemplu este dat în fig. calitatea finala se considera ca o suma a calitatilor asociate pe fiecare faza a procesului de productie.ii. Aproximativ în anii 1960. conceptul de calitate s-a extins capatând sensul fundamental de a corespunde întrebuintarii în functie de necesitati ii dorintele consumatorilor. • extinderea proceselor automatizate în scopul rentabilizarii productiei. 5. • c reiterea ponderii cheltuielilor aferente calitatii a determinat o exigenta sporita din partea beneficiarilor. 3.ie ii controlul final (se aplica ii în România).3. asigurare ii garantare a calitatii [54]. în functie de care se stabilesc preturile. decizional. Astfel.economice costisitoare pentru reparatii. b) verificarea calitatii pe baza normelor din standarde. A aparut necesitatea crearii unui organ special. “zero defecte” (metoda Crosby.2. al calitatii produselor în întreprinderi. control. care genereaza calitatea absoluta a produsului. Aceasta orientare a permis sa se creeze un sistem al calitatii care sa permita interventii corective.).

2004 . Evolu.servicii de calitate.2. productie marfa).3. • influenta hotarâtoare a calitatii asupra indicatorilor economici ai întreprinderii (productie fizica. Numar de defecte C1 C2 C3 Timpul Fig. • calitatea a devenit o resursa potentiala de materii prime ii materiale. ai productivitatii.ii. E. – Asigurarea ii certificarea calitá.ia numàrului de defecte în cazul aplicàrii metodei „Zero defecte” Sursa: Ghita.

sistemul are ca obiectiv construirea calitatii ii asigurarea ei în toate fazele. receptii. a) Func. scopul final al SAC. b) Func. stabilirea indicatorilor sintetici.ia de atestare Consta în analiza operatiilor efectuate în cadrul etapei încheiate. a unor operatii care se controleaza pentru a fi corect executate ii complete pentru asigurarea calitatii.ia de îmbunàtà. c) Func.ia de construire-prevenire Consta în aplicarea.ire a calità. 49] ii sunt urmatoarele: a) construirea calitatii ii prevenirea defectelor. rezultanta celorlalte functii. Functiile ii activitàtile Sistemului de Asigurare a Calitàtii Functiile ii activitatile SAC se regasesc în toate actiunile specifice fiecarei etape ii faze ale ciclului de viata [46. Prin urmarirea permanenta a produselor în fabricatie ii exploatare se creeaza premisele adaptarii acestora la nevoile sociale. gestiunea calitatii etc. Aici se înscriu: avizari. evidenta rebuturilor. însotita de decizia de trecere la etapa urmatoare. Deci.4. c) îmbunatatirea calitatii.ii Este efectul. b) atestarea calitatii prin evaluare (estimare) ii certificare (confirmare) a nivelului atins la un moment dat. pe fiecare etapa ii faza de realizare a produselor. ii nu numai controlul propriu zis. Începe cu proiectul (pentru prevenirea defectelor) ii se termina la utilizator (service) prin urmarirea modului de comportare în conditii reale. . omologari.3.

D. Controlul expedierii produselor la beneficiari . • scoaterea din uz. Controlul de marketing – pentru analiza nivelului calitativ al produselor ii serviciilor solicitate pe piata (de consumatorii dispuii sa le plateasca la nivelul specificat). Controlul produselor finite – inclusiv încercarile de fiabilitate în laborator. • ambalarea ii depozitarea produselor. 3. Etapele de aplicare a Sistemului de Asigurare a Calitàtii A.ile Sistemului de Asigurare a Calitatii se regasesc în toate fazele ciclului de viata a produselor/ serviciilor ii constau în: • marketing ii prospectarea pietei. • asistenta tehnica ii mentenanta. • proiectarea. materiale. B.5.. cercetare. Controlul de engineering – pentru analiza activitatii de creatie. C. E.Actività. • productia. proiectare ii elaborare a documentatiei pentru calitate. montajul ii exploatarea. inspectia. utilaje etc. • vânzarea/livrarea/distribuirea.ie – pentru verificarea operatiilor de realizare a produselor. Controlul materiilor prime ii materialelor – pentru alegerea furnizorilor în functie de calitatea pe care o ofera. încercarea ii examinarea produselor. echipamente de calcul. aparate de masura ii control. • aprovizionarea cu materii prime. F. Controlul fluxului de fabrica. specificarea ii dezvoltarea produsului/ serviciului.

punere în functiune ii exploatare a produsului. . 3.1. Toate aceste trei modele (tabelul 3. montaj ii asistenta post-vânzare. care stabileite exigentele aferente. Modele de Asigurare a Calitàtii În prezent.) se refera la asigurarea externá a calitá.6. manipularea. Modele de Asigurare a Calitatii Model Model 1 Tabelul 3.1.ii. depozitarea ii transportul.– care influenteaza calitatea prin modul cum se realizeaza ambalarea. • acest model acopera integral viata unui produs ii este necesar. instruirea beneficiarului asupra modului corect de utilizare. G. în special. în practica economica se aplica trei modele clasice care descriu exigen. în functie de marimea domeniului de aplicare. productie. dezvoltare. în scopul dobândirii încrederii clientilor în capabilitatea întreprinderii de a le raspunde întocmai cerintelor. H. Particularitàti • este un model pentru asigurarea calitatii în proiectare. Controlul fiabilità. în conditii reale de functionare. Datele obtinute permit modificari în proiect sau în documentatia tehnica.ii într-o unitate. • este definit de standardul ISO 9001. Controlul service-ului – controlul activitatii de asistenta tehnica.ii – consta în urmarirea modului de comportare a produsului la beneficiar.ele minimale ale sistemelor calitá. atunci când proiectarea are o importanta decisiva asupra calitatii produsului.

Model 2 Un alt model. E. precedând livrarea produsului. • este foarte bine adaptat cerintelor anumitor întreprinderi subcontractante. • acest model acopera simultan domeniile fabricatiei. care stabileite exigentele aferente. este definit de standardul ISO 9004. • este definit de standardul ISO 9003. care stabileite exigentele aferente. • acopera doar domeniul inspectiilor ii încercarilor finale. montajului.• este un model pentru asigurarea calitatii în productie ii montaj. familia de standarde ISO . La nivelul anului 2000. Sursa: Ghita. • se refera la produsele ale caror caracteristici nu pot fi inspectate ii au o proiectare bine definita. • este definit de standardul ISO 9002. aprovizionare ii procese. inspectiei ii încercarilor finale. Acest model acopera domeniile: marketing ii proiectare.ii. în scopul dobândirii încrederii conducerii la vârf în capabilitatea întreprinderii ce o conduc. – Asigurarea ii certificarea calitá. care nu sunt susceptibile sa prezinte neconformitati ce nu pot fi identificate prin inspectie. nu poate fi considerat ca referential pentru auditarea Sistemului Calitatii ii este folosit în cazuri necontractuale. • se refera la produsele ale caror caracteristici pot fi inspectate.ii. Model 3 • este un model pentru asigurarea calitatii în inspectiile ii încercarile finale. 2004. care se refera la asigurarea interná a calitá. altfel spus.

la baza Sistemului de Asigurare a Calitatii sta standardul ISO 9004-2.ii pluridisciplinare în condi. existá laboratoare centrale unde se pot studia aceste probleme.9000 a fost revizuita. Concepte ii terminologie.ii.ii pentru protec.ii aduce câmpul social al utilizatorului (necesitá. Acest standard poate fi utilizat pentru toate tipurile de servicii. În ceea ce priveite serviciile. sisteme de simulare). Analiza cerin. = ISO 9001 – Cerin. în produc.elor sociale ii a modului de satisfacere a lor rámân totuii definitorii în aprecierea fabricárii unor produse.i. majoritatea unitá. = ISO 9004 – Ghid pentru elementele Sistemului Calitá. devenind puntea de trecere de la Asigurarea Calitatii la Managementul Calitatii Totale. În Merceologie. Deii se încearcá.ii. În acest scop. s-au constituit “Asocia. în principal în relatia cu clientii externi. nevoi) în sfera produc. Asigurarea ii garantarea calitá. Surse & note: 1.ilor nu au astfel de dotári tehnice. adicá punctul de vedre al consumatorului (comanda socialá).ii. un anumit control al comportárii reale a produsului (bancuri de probá. în schimb.iei prin controlul calitá.ia consumatorilor” ii se folosesc intens publicitatea ii reclama. având urmatoarele standarde de baza: = ISO 9000 – Managementul Calitá. a cerificarilor. se considerá cá acest sistem nu este complet dacá nu ia în considerare ii “conexiunea inversá”.iile unor procese . iar ISO 9004 descrie elementele unui sistem de Management al Calitatii Totale. Standardul ISO 9001 sta la baza recunoaiterii reciproce. care ofera un model de asigurare a calitatii adaptat nevoilor specifice unitatilor prestatoare de servicii. pe plan international.e pentru Sistemul Calitá.ie.

11 Stanciu. 2.. T. b) aplicarea programului de instruire a personalului de produc. 1998 .. Editura Mac. 1992 12 Wilkinson.i12: a) elaborarea concep. Olaru. c) organizarea sistemului informa. – Bazele merceologiei. informatizate. E. Implementarea SAC11 necesitá urmátoarele activitá.iei la specificul întreprinderii ii a schemei principalelor func.. ASE Bucureiti.Milan Business.ie ii control. Redman. M.tehnologice automatizate. A.ii.ional de cátre întreprinderi. Snape. – Theory and Practice. I.

100 .

implementare. odatã completate. O asemenea documentatie este esentiala pentru: > realizarea/prestarea de produse/servicii caracterizate de un nivel de calitate corespunzator cerintelor.Capitolul 4 Documente utilizate în sistemul calitàtii Rezumat: Documentele utilizate in sistemul calitãçii sunt necesare pentru a asigura. De reçinut cã. documentatia aferenta procedurilor 101 .1. cat ii prin administrarea lor (eficacitatea documentelor se reflectã in intervalul de timp cerut pentru gãsirea unui document). funcçionare. Elemente-cheie: Manualul Calittáii/Manualul Asigurtrii Calittáii Planurile calittáii Proceduri ale Sistemului Calittáii Documente operaáionle pentru Sistemul Calittáii 4. çinerea sub control a proceselor. eficacitate a sistemului de management al calitãçii. in unele cazuri. > îmbunatatirea proceselor desfaiurate în întreprindere ii a rezultatelor acestora. > evaluarea sistemului calitatii implementat în firma. prea multe dovezi pot avea. Ele pot induce o . un efect contrar celui aiteptat. cu redundançe inutile)..birocraçie nenecesarã” [52] atat prin conçinut (procesele pe care le descriu sunt de cele mai multe ori foarte complicate. Astfel. în cazul efectuarii unor audituri ale calitatii în cadrul firmei. Documente specifice Sistemului Calitàtii Standardele ISO seria 9000 acorda o importanta deosebita elaborarii unei documentatii corespunzatoare privind sistemul calitatii întreprinderii. in primul rand. sunt necesare pentru a furniza dovezi documentate referitoare la concepere. Formularele.

dar ramânând foarte generale. IMM. adica: structuri organizatorice. formulare. atestari. bineînteles. de natura organizatiei (grup industrial. iar modificarile sunt tinute sub control permanent. Conform SR ISO 8402/l995 [63]. fac referire la 102 . importanta în ceea ce priveite numarul lor. etc. procese ii resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii. documentele referitoare la sistemul calitatii al unei organizatii. proceduri de fabricatie ii de control. în principal. ii. toate înregistrarile necesare demonstrarii obtinerii calitatii. • Procedurile. rapoarte etc. sunt.reprezinta o dovada ca procesele au fost definite. administratie. procese verbale. • Planurile calitatii (sau ale asigurarii calitatii). reglementari. în general. Manualul sau Manualele Calitatii (sau ale asigurarii calitatii) sunt adesea reprezentate în vârful unei piramide a diferitelor documente ale sistemului calitatii. prestator de servicii. tipologia ii modul de utilizare depind. urmatoarele: • Manualul sau manualele calitatii (sau ale asigurarii calitatii). moduri de operare. programe de audit al calitatii.). Natura acestor documente. proceduri. Numai pe baza unei asemenea documentatii poate fi corect evaluata conformitatea sistemului calitatii cu standardele de referinta ii se poate aprecia daca acest sistem este efectiv implementat. • diferitele Documente Operationale pentru implementarea sistemului calitatii: instructiuni. descriind totalitatea sistemului calitatii al unei organizatii. specificatii. procedurile respective au fost aprobate. pentru ca. unitate de productie.

îmbunatatirea proceselor întreprinderii.4. Prin piramida din fig. în concordanta cu politica stabilita în domeniul 103 .iná o documenta.ii. Se recomanda ca documentele sistemului calitatii sa fie limitate la strictul necesar. O asemenea documentatie este esentiala pentru realizarea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor.1.iile specificate.ii”. la procedurile generale. proceduri ii instructiuni. institutionalizata prin documentatia publicata sub forma de manuale. trebuie documentate sistematic ii ordonate sub forma unor politici ii proceduri scrise.2. aceasta implica întocmirea ii urmarirea unei scheme cuprinzatoare a asigurarii calitatii. Aceasta mai este denumita ii „piramida documenta.4.ansamblul documentelor calitatii existente pe care le acopera. pentru evaluarea sistemului calitatii. conditiile ii dispozitiile adoptate de o întreprindere pentru sistemul sau de asigurare a calitatii. De fapt. Potrivit standardului ISO 10013 [70].ii pot fi definite astfel: = Manualul Calitàtii – descrie sistemul calitatii. adica. astfel încât acestea sa fie utilizate efectiv ii tinute la zi. documentele prezentate în piramida documentelor calitá. În standardul ISO 9001. sunt puse în evidenta nivelurile documentatiei necesare pentru un sistem de management al calitatii. la documentele compartimentale sau la documentele specifice diverselor livrari.ie detaliatá asupra calitá. a rezultatelor acestora. ca instrument de asigurare cá produsul este conform cu condi. Toate elementele. se precizeaza ca furnizorul trebuie sá instituie ii sá men. pct. fiind figurate toate cele trei paliere la care se face referire uzual în literatura.iei calità.[64].

împreuna cu suportul procedurilor detaliate. procedurile detaliaza nu numai ce?. programe Nivel B Instruc. Nivel C Fig. formate etc.ii Descrie Sistemul Calità.calitatii. cum?.ii Manualul asiguràrii calità. manualul calitatii. M. rapoarte.1.ii ii obiectivele Descrie activitatile privind aplicarea elementelor Sistemului Calità.ii. necesare pentru implementarea elementelor Sistemului Calitatii. Piramida documentelor calità. de ce?. cu standardele ISO seria 9000 aplicabile. 1995 104 . = Proceduri ale Sistemului Calitàtii – descriu activitatile unitatilor functionale individual. Astfel. cu obiectivele adoptate. dar ii cine?. rapoarte.ii în unitatile functionale Instructiuni de lucru detaliate. metode. – Managementul calitá.ii Sursa: Olaru. alcatuiesc programul calitá. posibil. 4. formate. când? ii.iuni de lucru.ii Nivel A Proceduri ale Sistemului Calità. Aia cum Manualul Calitatii descrie ceea ce se intentioneaza sa se realizeze.ii întreprinderii. Manualul Calità.ii ii stabileite Politica asiguràrii calità.

Fiecare departament/compartiment/functie a unei organizatii are nevoie de propriul sau set de proceduri sau procese documentate (PD). . care pot fi prezentate ii sub forma unui manual de proceduri/procese documentate. printre care: • complexitatea produselor realizate ii/sau serviciilor prestate. • cerintele clientilor. Este foarte important ca managementul organizatiei sa stabileasca un numar optim de proceduri (un numar prea mic de proceduri creeaza posibilitatea abaterii de la calitate. Responsabilitatea privind pregatirea. Forma externá se refera la: numárul sau codificarea procedurii.Procedurile autorizate prin standard ajuta la crearea unui sens al justificarii ii faciliteaza monitorizarea auditului. Aceste documente trebuie sa fie mult mai exacte decât Manualul Calitatii. indexul revizuirii. În elaborarea procedurilor/proceselor documentate trebuie sa se aiba în vedere atât forma externa a procedurii. sa contina mult mai multe detalii. cât ii cea interna. • calificarea angajatilor. • abilitatile ii competenta personalului implicat în elaborarea sistemului calitatii. data întocmirii. • riscurile de producere a defectelor/abaterilor de la calitate. iar un numar prea mare limiteaza libertatea de actiune). aprobarea ii publicarea procedurilor în concordanta cu specificatiile standardelor ISO 9000 revine compartimentului calitate sau grupului de lucru interesat de aceste aspecte. Volumul de proceduri/procese documentate depinde de mai multi factori.

specificatii. ci se limiteaza la etapele individuale de lucru. cine? cui îi este subordonat?. cum? ii când? Daca privim atent piramida documentelor calitá. Trebuie sa fie scrise într-un limbaj uior de înteles de catre toti cei care lucreaza cu ele. cuprinsul. Forma interná presupune abordarea urmatoarelor aspecte: titlul. descrierea procesului. instructiunile de lucru trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte: o sa precizeze cine trebuie sa le utilizeze. o sa precizeze ce? formulare trebuie întocmite ii de catre cine?.ele. domeniul de utilizare. scopul procedurii. proceduri de încercare. desene. se poate vedea ca aceasta documentatie consta în niveluri de documente. . fiecare nivel fiind cât mai detaliat. o sa precizeze cu exactitate unde vor fi folosite. autor. = Instructiuni de lucru – sunt documente de lucru detaliate. o sa precizeze cine? cu cine colaboreaza?.iunile de specialitate. întocmite ii utilizate alaturi de proceduri ii instructiuni de inspectie. cine? ce? cui raporteaza? cele constate. competen.ii. indiferent de nivelul de pregatire.ile sau sarcinile. o sa precizeze cu exactitate care sunt atributiunile fiecarui angajat implicat în asigurarea calitatii. De regula. fiie tehnologice. Instructiunile de lucru se deosebesc de proceduri prin faptul ca instructiunile nu sunt valabile pentru mai multe compartimente ale organizatiei. cum trebuie acestea îndeplinite. no. responsabilitá. pot fi redactate sub forma unor formulare tipizate sau fiie de urmarire/înregistrare. alte documente relevante.numárul de pagini.

care descrie. Planul de asigurare a calità. aceasta diferentiere este facultativa. Manualul este sustinut de mai multe documente. resursele ii succesiunea activitá. care stipuleaza procedurile standardizate pentru toate activitatile sectoriale ce concura la realizarea calitatii unui produs.ie pentru a ráspunde cerin. Conform standardelor franceze X 50-163 ii NF X 50-164.ii este un document care precizeazá practicile. ii care servesc ca baza pentru analiza ii actiunile corective necesare.ii. pentru a tine o evidenta obiectiva a controlului calitatii. pentru aceleaii motive: de a distinge ceea ce este intern sau confidential de ceea ce este destinat utilizarii externe.În vârf se afla Manualul Calità. pe scurt. Îndrumarile la nivelul locurilor de munca sunt furnizate de Planurile detaliate ale calitatii ii Instructiuni de lucru. proiect sau contract (ISO 8402). $i în acest caz se regaseite o diferenta analoaga celei a manualelor calitatii.ii. daca se . toate elementele unui sistem al calitatii de care întreprinderea are nevoie pentru a îndeplini cerintele clientului (explicite ii implicite). Planul calità. luate de o organiza.ilor specifice referitoare la calitate. relevante pentru un anumit produs. Dar. un plan de asigurare a calitatii poate sa fie cerut contractual ii sa fie suspus auditului unui client.elor relative la un produs ii/sau un serviciu anume. acestea includ formulare tipizate sau fiie de urmarire.ii este un document care descrie másurile specifice în domeniul asigurárii calitá. ca ii pentru manual. în care sunt înregistrate rezultatele activitatilor. $i aici alegerea titlului este facultativa ii. În timp ce un plan al calitatii are drept prima finalitate sa contribuie la un bun management al calitatii (necesitate interna).

daca acesta exista. La modul general. Poate fi subliniata ii o alta natura a planurilor calitatii. planul calitatii face referire doar la acele documente ale calitatii legate de produsul considerat. trebuie sa se evite redactarea a doua planuri interne ii externe foarte diferite. Se poate ajunge la regruparea într-un singur plan a masurilor referitoare la calitate. planul calitatii poate sa integreze planuri ale calitatii stabilite pentru fiecare subansamblu al unui produs. se pot distinge: ♦ documente pregatitoare: > necesare definirii cerintelor: caiet de sarcini . La fel ca ii pentru Manualul Calitatii. notiunea de plan al securitá.ii strategice. fie în sensul produsului sau al unei afaceri. fie în sensul strategic. de unde. în mod special planurile calitatii referitoare la subcontracte sau colaborare. evolutia standardelor ISO conduce. pentru diferitele sectoare care intervin asupra produsului.ii. la securitate ii la protectia mediului. daca este vorba. stabilite în cazul planificarii obiectivelor strategice ale calitatii.doreite diferentierea lor. Este de dorit ca planul de asigurare a calitatii sa fie constituit din extrasele planului calitatii. Acestea sunt documente de forme diverse. se face referire doar la acele proceduri care au o incidenta asupra calitatii cerute. atunci când rezulta din demersul intern de management al calitatii. de exemplu. la posibilitatea de a-l intitula plan de management al calità. În cazul în care manualul calitatii face referire la ansamblul documentelor calitatii aplicabile în cadrul organizatiei sau sectorului pe care îl acopera. În sfâriit.ii. de exemplu. conform obiectivului planului calitatii.ii-calitá. care pot fi numite planuri ale calità.

atât ale celor care produc. mentenantei etc. Documentele calitatii [17.. analize ale conducerii etc. > necesare executiei activitatilor: documente de calificare. Totodata. în conformitate cu cerintele de calitate stabilite. 41. la cererea diferitilor clienti). într-o maniera planificata. necesare demonstrarii obtinerii calitatii cerute: fiie sau proceseverbale de analiza sau inspectie. suficienta ii controlata.functional. Manualul Calitatii ii procedurile respective fac referire la aceste documente diverse. controale. specificatii. instructiuni de lucru. ♦ documente evolutive (în principiu. fiie tehnologice. game. dosare de fabricatie.întâi pregatitoare ii completate (informate) pe parcursul interventiilor succesive ale unui inspector sau ale unui client. consemne. dosare de definire. ♦ dosare necesare instruirii. precum anumite planuri ale calitatii . ♦ dosare de organizare: organigrame ii decizii. 59] urmaresc sa furnizeze certitudinea ca activitatile care concura la realizarea produselor ii/sau serviciilor vor fi îndeplinite efectiv. rapoarte de audit. trebuie sa cuprinda responsabilitatile ii autoritatile. planuri de control. norme. verificari etc. pentru a sfârii într-un dosar de raport final. astfel încât sa asigure: o definirea clara a responsabilitatilor generale ii specifice în domeniul calitatii. o stabilirea explicita a responsabilitatilor ii . rapoarte ale iedintelor de analiza sau inspectie. inspectii. ♦ documente de raportare ii înregistrare. cât ii ale celor care fac audituri. pentru produsele ii serviciile care fac obiectul de activitate al societatii respective. exploatarii.

o personalul care este implicat în desfaiurarea activitatilor (de care depinde calitatea produselor/ serviciilor) sa aiba autoritatea corespunzatoare pentru a rezolva problemele de calitate. 110 . absolut necesare pentru implementarea unui Sistem al Calitatii într-o universitate. sa fie puse în aplicare de catre un personal calificat.autoritatilor pentru fiecare activitate care contribuie la realizarea calitatii produselor ii serviciilor (strategiile ii obiectivele sunt suficiente pentru atingerea cerintelor de calitate propuse cu eficienta dorita). ii un set de proceduri. în sensul în care s-a intentionat. repararii sau livrarii produselor/serviciilor neconforme pâna când nu au fost înlaturate atât deficientele. documentele calitatii. precum ii libertatea organizatorica privind identificarea ii înregistrarea neconformitatilor. iar informatiile sa fie corecte. autoritate ii responsabilitate. sunt manualul calitatii pentru universitate. cât ii cauzele care le-au generat. deciziile privind calitatea sa fie date de nivelul corespunzator de competenta. adecvate ii disponibile în locurile unde sunt necesare. o existenta a suficiente masuri de control ii coordonare a elementelor de corelare între diversele activitati. respectiv facultate sau departament. verificarea aplicarii solutiilor propuse ii prevenirea prelucrarii. initierea sau recomandarea unor solutii de rezolvare a produselor neconforme. o facultate sau un departament. Referindu-ne la cazul specific învatamântului superior. fabricarii. Într-o prima faza trebuie elaborate procedurile generale ii cele organizationale. astfel încât.

4.2. Manualul Calitàtii în cadrul seriei de documente ale Sistemului Calitàtii Conform SR ISO 8402/1995 [63], Manualul calità,ii sau Manualul de management al calità,ii este documentul în care este stabilita politica în domeniul calitatii ii sistemul de management al calitatii al unei întreprinderi. Manualul de asigurare a calità,ii [71] este documentul care descrie masurile generale luate de catre o organizatie referitoare la asigurarea calitatii. Evolutiile practicilor permit sa se distinga, daca este cazul, documentele de uz intern sau confiden,ial ii documentele de uz extern. Pot fi remarcate, de asemenea, urmatoarele aspecte: • Manualul de asigurare a calitatii poate sa fie constituit din extrase ale manualului calitatii, atunci când acesta exista ii este mentinut în mod distinct; • Manualul calitatii sau, daca este cazul, manualul de asigurare a calitatii, poate sa fie documentul unic aplicabil întregii organizatii, acoperind ansamblul celorlalte tipuri de documente în domeniul calitatii ale organizatiei; • poate el însuii sa “acopere” mai multe manuale ale calitatii (sau manuale de asigurare a calitatii), stabilite la nivelul diverselor structuri sau sectoare ale organizatiei, sau la nivelul uneia dintre functiile sale specifice. Alegerea conceperii unuia sau mai multor manuale ale calitatii, precum ii titlul lor, depinde de natura organizatiei despre care este vorba, de

111

dimensiunea ii structura sa, de politica în domeniul calitatii. Cele mai recente standarde franceze fac distinctie între „Manualul de asigurare a calitatii”, care nu se refera decât la asigurarea calitatii ii „Manualul Calitatii”, care se refera la managementul calitatii ii, facultativ, la asigurarea calitatii. Dar aceasta diferentiere este facultativa. Este vorba de libertatea de a alege titlul în functie de utilizare. Astfel, nu este obligatorie redactarea a doua manuale diferite: unul intern ii unul extern. Daca exista interesul de a face distinctie între ele, unul poate fi dedus din celalalt, prin suprimarea elementelor confidentiale sau adaugarea prevederilor de management intern. Termenul Manualul Calitá,ii este utilizat, mai ales, în familia de standarde ISO 9000, atât pentru managementul calitatii în cadrul organizatiei (ISO 9004-1 sau diverse abordari ale calitatii), cât ii pentru certificarea sistemului calitatii. În acest ultim caz, continutul sau este, în general, cel al unui manual de asigurare a calitatii. În conformitate cu standardele franceze, Manualul Calitá,ii reprezintá un document de uz intern al organiza,iei ii rezultá dintr-o abordare voluntará a managementului calitá,ii, care nu este destinat sá serveascá drept bazá auditurilor externe, sau sá fie consultatá de client. Aceasta distinctie, aplicata ii planului calitatii, este schematizata în fig.2, (este extrasa din documentele X 50-162/163 ii tinând cont de revizia standardului ISO 8402).

112

Descrierea masurilor generale referitoare la organizatie Descrierea masurilor generale referitoare la produs

Calitatea în cadrul organizatiei Relatii clientManagementul calitatii în furnizor cadrul organizatiei ISO ISO 9001, 9002, 9004-1 9003 Manualul Calitàtii (1) Manual de (Manualul de asigurare a calitàtii management al calitàtii) (2) (2) Planul calitàtii (1) Plan de asigurare a (Planul de management calitàtii (2) a calitàtii) (2) (3) Documente de uz intern Documente care pot ale organizatiei rezultând fi cerute contractual dintr-un demers voluntar

Fig. 4.2. Tipologia manualelor ii planurilor calità,ii
(dupá standardul francez X 50-162 ii dupá ISO 8402)

Termenul Manualul de asigurare a calitá,ii se refera la un document care poate fi cerut contractual, destinat sa faciliteze relatiile client-furnizor, în mod special în aplicarea „modelelor de asigurare a calitatii” (conform ISO 9001, ISO 9002 sau ISO 9003). El poate fi difuzat unui client sau unui organism de certificare ii serveite drept baza auditurilor externe corespunzatoare. În aceste situatii, acesta nu trebuie sa contina nici o informatie confidentiala. Se remarca faptul ca aceasta evolutie a standardelor franceze este în conformitate cu revizia standardului ISO 8402. Conform definitiilor sale, reluate în documentele X 50-163/decembrie 1992, un manual al calitatii poate, de asemenea, sa fie intitulat „Manual de management al calitatii” (aia cum apare în fig.2). În aceasta optica, termenul simplu „Manualul Calitatii” serveite atunci când acelaii manual este folosit

113

sa fie planul de management al calitá. În acest sens mai larg.ii pentru semnificatia sa specifica relativa la un produs.ii al organizatiei.ii strategice. la regruparea. (1) Terminologie generica utilizata doar în standardele ISO. În functie de 114 . este convenabil sa se utilizeze un calificativ adecvat. Manualul Calitatii este documentul care descrie într-o maniera sintetica. Ca urmare a evolutiei situatiilor industriale ii a reglementarilor. a managementului calitatii. facând referire la procedurile scrise. anterior reviziei lui ISO 8402. al securitatii ii al protectiei mediului. Principiile sunt valabile atât la stabilirea unui manual al calitatii de catre organizatie (în principal pentru necesitatile sale interne de management al calitatii).atât pentru managementul calitatii în cadrul organizatiei. precum plan al calitá. sistemul calitatii ii organizarea sa.ii (conform ISO 8402) poate. (2) Terminologie introdusa în revizia lui ISO 8402 ii utilizabila pentru reviziile ii proiectele standardelor ISO 9000. pentru o organizatie. se va putea ajunge. sau sa ia forma unui raport destinat directiunii. de exemplu. Este convenabil sa se rezerve utilizarea termenului planul calitá. într-un singur manual. în anumite cazuri. care poate sa fie cerut contractual sau pentru a satisface mai bine certificarea sistemului calitatii. cât ii pentru relatiile client-furnizor sau pentru certificarea sistemului calitatii. toate sprijinindu-se pe acelaii sistem documentar. (3) Un plan al calitatii rezultând dintr-o activitate de planificarea calitá. mai 1992). cât ii a unui manual de asigurare a calitatii. proiect sau contract particular (sursa: ISO/TC 176 Toronto. politica sa în domeniul calitatii.

Scopul esential al acestor standarde este de a favoriza armonizarea practicilor de stabilire ii gestionare a unui manual al calitatii sau a unui manual de asigurare a calitatii într-un asemenea mod. a unei adaptari corespunzatoare în functie de specificitatea fiecarei organizatii. de exemplu. în aplicarea lor. comercial ii. de a stabili un manual al calitatii pe baza prevederilor aplicabile din 115 . Decizia trebuie sa se refere la tipul de manual care este convenabil sa fie stabilit: daca nu sunt constrângeri externe (contractuale sau reglementare).ii. În cadrul unui demers pentru calitate. tinând cont de necesitatea. = NF X 50-160 – Ghid pentru stabilirea unui Manual al Calitá. încât sa constituie un suport eficient al sistemului calitatii organizatiei. precum ii o referinta permanenta ii recunoscuta în ceea ce priveite functionarea optima a acesteia.ii (fascicul de documentatie). = X 50-161 – Ghid pentru redactarea unui Manual de asigurarea calitá.obiectivul urmarit. decizia de stabilire a unui manual al calitatii sau a unui manual de asigurarea calitatii se ia la nivelul cel mai înalt al organizatiei. reglementar. în functie de mediul economic. adica a unui demers catre progres. decizia poate fi. Principiile care urmeaza sunt destinate sa ajute utilizatorul acestor standarde în deciziile pe care trebuie sa le ia în ceea ce priveite continutul ii prezentarea unui manual. al unei organizatii.ii (standard omologat francez). în unele cazuri. se poate face referire la urmatoarele standarde: = ISO 10013 – Ghid pentru elaborarea Manualelor Calitá. într-un spirit de bun management intern al unei organizatii.

atunci va fi vorba de un manual al calitatii care poate sa fie de un tip apropiat de cel precedent.standardul ISO 9004-1. cu o structura identica. sau de calitate totala. sa se stabileasca o versiune diminuata. este convenabil. daca este vorba de a raspunde cerintelor contractuale sau reglementare. Aceasta decizie este luata în cadrul angajamentului responsabilului organizatiei cu privire la politica în domeniul calitatii. daca decizia este în sensul unui demers catre Managementul Total al Calitatii. > daca exista un Manual al Calitatii corespunzând. dar contine elemente confidentiale. cu conditia ca prezentarea sa fie adecvata unei consultari comode de catre auditori externi. poate sa fie considerat convenabil. manualul va trebui sa raspunda cerintelor unuia dintre standardele ISO 9001. unuia dintre standardele de mai sus. > daca Manualul Calitatii exista. sau sa se stabileasca un manual de asigurarea calitatii constituit din extrase ale manualului calitatii ajustate în conformitate cu o structura mai bine adaptata. sau de a pregati organizarea sistemului calitatii. în functie de activitatea respectiva. ii continutul sau nu este confidential. în principal. dar continând prevederi complementare specifice culturii proprii ale organizatiei. în functie de structura sa. este convenabil sa se redacteze un Manual de asigurarea calitatii cu ajutorul fasciculului de documente X 50-162. angajament care va fi mentionat în manualul calitatii. Aceasta este însotita de desemnarea unui responsabil însarcinat cu coordonarea ii ducerea la bun sfâriit a stabilirii manualului calitatii ii cu 116 . ISO 9002 sau ISO 9003. Acest obiectiv poate fi atins în mai multe moduri: > daca nu exista un Manual al Calitatii.

fapt ce îl angajeaza sa faca sa fie aplicat. pentru a raspunde într-o maniera flatanta unei cerinte externe. ca redactarea sa emane direct de la persoanele implicate. la ajutorul de a reflecta ii de a lua decizii ii. Este important. Manualul Calitatii trebuie sa descrie realitatea organizarii ii prevederile stabilite în cadrul organizatiei în domeniul managementului calitatii. daca este cazul. iar daca se face apel la un consultant. „o cosmetica”. În acest spirit.gestionarea sa ulterioara. acest responsabil cu calitatea (sau responsabil cu asigurarea calitatii) poate sa fie însuii responsabilul organizatiei. la audit ii la sfaturi de îmbunatatire a sistemului calitatii. Ea nu trebuie sa fie subcontractata unor persoane cunoscând incorect/insuficient activitatea ii organizatia ii neavând o parte de responsabilitate suficienta în aceasta activitate. Consultantul nu 117 . pentru ca aceasta sa nu fie „o fatada din hârtie placata”. ieful organizatiei îl investeite cu semnatura sa. daca acesta exista. sau de catre un comitet pentru calitate. În finalul redactarii ii înainte de punerea în aplicare a manualului. trebuie neaparat sa se evite de a se margini la adaptarea unui manual gata facut. deci. pentru ca se angajeaza ei îniiii sa aplice prevederile scrise care îi privesc. Este convenabil ca iefii acestora sa fie puternic implicati în redactare. În functie de dimensiunea organizatiei. Redactarea diferitelor capitole ii paragrafe ale Manualului Calitatii este o operatie colectiva. În functie de dimensiunea organizatiei. rolul sau trebuie sa fie limitat la diagnosticul preliminar. la care trebuie sa participe diferitele servicii ale organizatiei respective. redactarea poate sa fie coordonata ii supervizata de catre un comitet de redactare.

se poate stabili un Manual al Calitatii la nivelul: > ansamblului organizatiei. Aceste manuale trebuie sa fie coerente între ele ii sa faca referire la un manual de ansamblu al organizatiei ii. care va fi revazuta în functie de evolutia organizatiei ii progresele realizate. Starea de fapt trebuie descrisa aia cum exista în realitate. ii sa se analizeze modul în care sunt articulate.trebuie sa se substituie redactorilor respectivi ai organizatiei. productie). aprovizionare. În aplicarea politicii în domeniul calitatii. ele precizeaza modalitatile specifice de aplicare la nivelul sectorului sau a functiei implicate a angajamentelor corespunzatoare ale ierarhiei. > uneia dintre functiile întreprinderii (proiectare. chiar daca aceasta operatie permite diagnosticarea unor disfunctionalitati sau unor îmbunatatiri de adus. o din modificarile masurilor luate. > unui sediu al unui sector sau al unei activitati. În scopul redactarii unui manual. Trebuie eliminate în aceasta faza hârtiile perimate sau inutile. care pot avea o anumita incidenta asupra calitatii. la procedurile generale care le privesc. Aceasta evolutie rezulta în mod special din urmatoarele considerente: o din modificarile operationale ii functionale. definita la nivelul directiei generale. Trebuie sa ne multumim cu o prima versiune realista. Manualul Calitatii trebuie sa evolueze odata cu organizatia ii cu natura activitatilor organizatiei. În cazul unei organizatii cu sedii sau sectoare multiple. precum ii în functie de îmbunatatirea propriului sistem al calitatii. în mod special ca urmare a 118 . este convenabil ca în fiecare compartiment implicat sa se faca inventarul diverselor tipuri de documente existente. ale procedurilor ii documentelor de aplicare. daca este cazul.

El nu este o documentatie de sinteza. care sa se adauge celor constructive. Actualizarea manualului trebuie sa fie facilitata de prezentarea sa. Manualul Calitàtii: definitie. 4. încât imperativul asigurarii calitatii ii competitivitatii produselor sa fie îndeplinit în cele mai bune conditii.3. referitor la modul de conceptie constructiva. tehnologice ii organizatorice. etc.ii.) trebuie sa fie prevazuta ii precizata la rubrica Administrarea manualului calitá. O procedura de actualizare (periodicitate. scop ii avantaje Manualul Calità. factori care genereaza schimbari etc. de informare sau de control. de executie a produselor. elaborat de catre Compartimentul de Asigurare a Calitá. analizelor efectuate de conducere. ce prezinta politica în domeniul calitatii ii descrie sistemul calitatii adoptat de societate. ci un corolar al tuturor acestora.ii din cadrul functiunii de calitate a societatii comerciale respective. servind ca referinta permanenta în implementarea ii mentinerea sistemului respectiv. Numai pe baza unei motivatii profund sistemice. de organizare ii urmarire a proceselor de productie. 71] defineite integral continutul problematicii Sistemului Calitatii. modul sau de solutionare ii responsabilitatile aferente.ii este un document oficial.actiunilor corective ii preventive. Manualul Calitatii [70. în fondul ii prin forma de redactare. Manualul Calitatii se impune ca instrument pentru explicitarea politicii de calitate ii transpunerea ei de catre 119 . a auditurilor calitatii. tehnologica.

Manualul Calitatii are multe puncte comune cu codurile de legi. 59] se defineite politica întreprinderii ii procedeele ce afecteaza calitatea produselor.fiecare participant la procesul de productie ii corespunzator fiecaruia dintre produsele executate. Prin Manualul controlului de calitate [17. dar pe masura ce ele se înmultesc. Necesitatea unui manual a fost determinata nu de marimea întreprinderii. manualul începe sa fie necesar. Nevoia unui manual pentru controlul calitatii descreite în conditiile unui numar tot mai mic de caracteristici de calitate ii a unei precizii scazute. dar procesul de instruire se extinde ii asupra maiitrilor de productie. Utilizarea manualelor în alte domenii (de exemplu. manualul serveite drept: 1) Sursá de documentare a politicii ii procedeelor. Ideea manualului s-a nascut atunci când s-a înteles necesitatea de a se crea un instrument unic în locul noianului de rapoarte. standardele de proiectare în domeniul tehnic. note sau alte documente scrise sau nescrise privitoare la activitatea practica. manualul relatiilor cu salariatii în domeniul personalului etc. personalului ingineresc ii altor categorii de personal. mijloc de fundamentare a acestora.) influenteaza acceptarea cu mai multa uiurinta a conceptului manualului controlului de calitate. 2) Culegere de texte în vederea pregatirii profesionale. 120 . În acest sens. manualul serveite în primul rând personalului de inspectie ii control al calitatii. Manualul ofera garantia ca politica ii procedeele au fost judicios concepute ii reprezinta un instrument ajutator în mâna celor ce au sarcina sa realizeze planurile. ci de amploarea ii complexitatea practicilor în domeniul calitatii. 41.

ii nu de pareri subiective. obiectivele ii politica privind asigurarea calitatii practicata de conducerea manageriala a organizatiei/ întreprinderii. Manualul contribuie la stabilizarea metodelor practice ii la conducerea operatiilor pe baza de normative. Sintetizând. manualul poate sa cuprinda ii nivelele de calitate. = d fin ite structura organizatorica. = s rveite drept standard de referinta autorizat e pentru implementarea sistemului calitatii. putem spune ca Manualul Calitatii serveite urmatoarelor scopuri: = comunica personalului. 5) Mijloc de referin.á pe baza caruia se efectueaza revizia metodelor curente. schimbarile de personal pot sa determine schimbarea. = asigura disciplina ii eficacitatea operatiilor. 4) Instrument de asigurare a continuitatii operatiilor fluctuatiei personalului. Manualul modifica experienta practica din trecut. precum ii e e responsabilitatile diferitelor compartimente sau grupuri functionale ii traseaza canale de comunicare transversale ii longitudinale ce dreneaza toate problemele legate de calitate. uneori chiar radicala. obligându-i pe aceitia din urma la asigurarea calitatii marfurilor furnizate. a metodelor de lucru. = prezinta întreprinderea în relatia cu clientii ii sensibilizeaza furnizorii. 121 . = prezinta tuturor angajatilor elementele sistemului calitatii ii îi face conitienti de impactul muncii lor asupra calitatii produsului finit.3) Mijloc de fundamentare a deciziilor viitoare. Fara un manual. clientilor ii distribuitorilor. în acest sens.

favorizând câitigarea încrederii acestora.Toate acestea ajuta la orientarea angajatilor catre beneficiile calitatii. prin delimitarea canalelor verticale ii orizontale referitoare la toate problemele calitatii. îmbunatateite comunicarea în interiorul organizatiei. faciliteaza realizarea obiectivelor calitatii. Se poate spune ca Manualul Calitatii ofera urmatoarele avantaje: faciliteaza întelegerea unitara a politicii calitatii. cum ca cerintele specificate în contract vor fi satisfacute. Manualul de management al calitá.ii este calauza în Sistemul de Management al Calitatii al unei întreprinderi. asigura coerenta politicii calitatii ii obiectivele generale ale întreprinderii în domeniul calitatii cu cele compartimentale. asigura accesul imediat la documentele sistemului calitatii ii faciliteaza gestionarea acestora. prin definirea structurii organizatorice ii a responsabilitatilor diferitelor entitati functionale privind realizarea ii îmbunatatirea calitatii. asigura instruirea unitara a personalului întreprinderii cu privire la elementele sistemului calitatii ii faciliteaza conitientizarea acestuia în ceea ce priveite impactul propriei activitati asupra calitatii produsului finit. El serveite nu numai formarii unei imagini 122 . îmbunatateite comunicarea în relatiile întreprinderii cu clientii ii partenerii sai. contribuie la crearea unei imagini favorabile în relatiile cu clientii. serveite ca document principal pentru auditul sistemului calitatii (intern ii extern).

exemple de documente etc. sub rezerva unor citari indispensabile. El raspunde la întrebarea „cine face?”. cu conditia ca. ci constituie doar un cadru. manualul metodelor) pune accentul pe întrebarea “cum?” ii „cu ce mijloace?”. liste de proceduri ii instructiuni. fara trimiteri pentru detalii la proceduri. iar Manualul de management al calitatii reprezinta doar nivelul superior. Pentru a permite o interpretare fara ambiguitati. Este convenabil sa se asigure coerenta diferitelor parti ale manualului calitatii ii sa se evite redundantele. redactarea manualului trebuie sa fie clara ii concisa. Sistemul de Management al Calitatii este reprezentat. în acest spirit. Manualul de management al calitatii nu descrie. de obicei. tinute la zi cu regularitate. toate responsabilitatile ii procesele esentiale. în timp ce al doilea nivel (de exemplu procedurile documentate. în mod special din partea auditorilor externi. Trebuie sa se evite includerea în manual a elementelor evolutive. mai degraba. de regula. acestea sa fie redactate într-o forma concisa. întregul sistem. Aceasta analogie arata faptul ca Manualul de management al calitatii poate fi folosit ca instrument transparent de lucru ii conducere. De asemenea. iar pe de alta parte. decât sa fie citate nume de persoane.de ansamblu asupra sistemului. 123 . De exemplu. trebuie sa fie desemnate functiile ii sa se faca referire la organigrame nominale. sa contina elementele de baza ale sistemului. ci cauta sa descrie.). descrierile proceselor. pe de o parte. prin mai multe niveluri ale documentatiei. este convenabil. sa se anexeze tot ce poate sa îngreuneze textul (organigrame detaliate. asemenea unei harti. decizii ale organizatiei ii orice alt document aplicabil.

trebuie sa serveasca intereselor întreprinderii.Întreprinderile mai mici pot sa renunte la structura pe mai multe niveluri a documentatiei ii sa lucreze doar cu Manualul de management al calitatii. un Sistem de Management al Calitatii. 4. În esenta. ii nu invers. un Manual de management al calitatii nu serveite doar la satisfacerea cerintelor clientului sau ale unei societati de certificare.4. descrierea Sistemului de Management al Calitatii aplicat în practica de zi cu zi.ii. În acest caz. ci întregul sistem. întreprinderea este cea care 124 . Cerinte esentiale privind Manualul de Management al Calitàtii Standardul vocabular ISO 8402 [63] defineite Manualul de management al calità. Din aceste obiective fundamentale reiese clar ca.ii ii Ssistemul de Managementul Calitá. stabilirea unor reglementari clare între diferitele departamente functionale (interfete). 5. o filozofie a calitatii formulata în scris ii practicile pentru implementarea sistemului. documentarea sistemului.ii ca un document în care este stabilitá politica în domeniul calitá. manualul trebuie sa contina nu numai structura de baza. 2. stabilirea univoca a competentelor ii responsabilitatilor. 3. 4. Seria de standarde ISO 9000 prevede doar generalitati cu privire la continutul unui Manual de management al calitatii. Manualul trebuie sa îndeplineasca cinci obiective fundamentale: 1.ii al unei organiza. ca ii documentatia aferenta.

Desigur. care constituie baza pentru certificare. sau exista clienti sau alti parteneri de interese care doresc consultarea Manualului de managementul calitatii. Mai întâi trebuie stabilit pentru care departament. Pe lânga aceasta. Pe lânga modelele ISO 9001 / 9002 / 9003 se pot include ii ghidurile seriei 125 . domeniu sau amplasament al organizatiei se foloseite manualul de management al calitatii. În aceste cazuri. pentru prezentarea externa. Deoarece Manualul de management al calitatii are rolul de a servi ca ghid pentru sistem. Pe lânga aceasta. caz în care ii documentatia trebuie uniformizata. Pe lânga seria de standarde ISO 9000. O prezentare externa este necesara daca. cel care concepe un manual de management al calitatii trebuie sa stabileasca daca manualul va servi preponderent prezentarii externe a Sistemului de Management al Calitatii sau va fi folosit exclusiv pentru scopuri interne. Cerintele sau recomandarile normei de referinta trebuie tratate corespunzator în cadrul documentatiei. ce standarde sau reglementari vor sta la baza acesteia. Creativitatea proprie este aproape neîngradita. trebuie stabilit de la început pe ce norma se bazeaza sistemul. în care manualul iese din interiorul întreprinderii. un aspect de care trebuie sa se tina seama în structura manualului este baza de referinta a acestuia. de exemplu. trebuie verificat continutul ii scoase elementele de know-how specifice firmei. se urmareite o certificare.trebuie sa-ii fixeze regulile în cadrul limitelor date. înainte de elaborarea documentatiei. pot fi folosite ca referinta ii cerinte ale clientilor sau reglementari legale ori contractuale. sistemul poate fi aplicat ii pentru întreaga întreprindere. Tot în cadrul domeniului de utilizare trebuie sa se clarifice.

4.numarul nivelurilor documentatiei. în mare masura. O mare atentie trebuie acordata evitàrii redundantelor. proceduri documentate. O dimensiune de 50 de pagini format A4 ar fi suficienta. cu atât devine mai mare efortul de întretinere al lui. dimensiunea lui nu trebuie sa depaieasca 100 de pagini format A4. O 126 .). Manualul de management al calitatii trebuie sa fie cât se poate de concis. prevederi legale. acorduri contractuale cu clientii sau alte standarde. 70] depinde. De asemenea. . descrieri ale proceselor. pe lânga Manualul de management al calitatii. de urmatorii factori: . Practicile ii procedurile descrise într-un loc nu trebuie reluate în nici un caz în alta parte.de standarde. cum ar fi Directiva Consiliului Europei privind auditul ecologic. apare ii pericolul pierderii claritatii. manualul nu trebuie sa fie voluminos. instructiuni de lucru etc. respectiv sistemele de managementul mediului. Manualul de management al calitatii contine ii proceduri detaliate ii se renunta deliberat la celelalte planuri ale documentatiei. . pe lânga principiile calitatii ii definirea competentelor. În cazul în care.complexitatea sistemului. mai exista ii alte planuri ale documentatiei (de exemplu. Dimensiunea Manualului de Management al Calitàtii Dimensiunea Manualului de management al calitatii [69.5.grupul (grupurile) tinta. Cu cât acest document este mai gros. ii din motive de distribuire ii întretinere. Daca.

Transpunerea ideii în scris. 2. Nici serviciul de revizuire nu trebuie tratat cu superficialitate. Prin descrieri repetate exista riscul aparitiei de contradictii ii induceri în eroare. este necesar a se lua urmatoarele masuri: 1. Aceste recomandari sunt valabile ii daca întreprinderea decide colaborarea cu un consilier extern. În acest caz s-ar aduce un mare deserviciu întreprinderii. instructiunile ii regulile existente. Pentru introducerea unei idei noi în manual. respectiv functiile implicate. 3.trimitere la documentul respectiv este suficienta. Redactarea Manualului de management al calitatii e bine sa fie facuta de o singura persoana. Supunerea spre aprobare. La început. utilizând principiile de politica. Revizuirea ideii de catre autorul acesteia ii de catre persoana care elaboreaza procedurile ii pregatirea unei politici formale sau a unei proceduri a manualului. Actualizarea unei proceduri atrage dupa sine ii alte modificari care trebuie efectuate pentru a asigura valabilitatea întregului document. 127 . De preferat este ca aceasta persoana sa fie un angajat. Trebuie avut în vedere ca Manualul de management al calitatii trebuie adaptat specificului întreprinderii ii nu trebuie sa reprezinte manualul – model al consilierului. care cunoaite organizarea întreprinderii ii participa activ la elaborarea sistemului de management al calitatii. O alta premisa importanta consta într-o cooperare strânsa a acestei persoane cu departamentele. Manualul poate sa aiba proportii mai reduse. deoarece o adaptare ulterioara necesita un volum enorm de munca. Apelarea la sprijin extern presupune aceleaii avantaje ii dezavantaje ca orice consultanta externa.

daca întreprinderea dispune de un astfel de organ). care creeaza perspectiva aplicarii în fapt a procedeelor elaborate. departamentul pentru 128 . Editarea. care sunt afectate de anumite proceduri. de exemplu. La fel de important este ii efectul participarii.4. Procedeul va cuprinde. > Procedura de detaliu. > Tabla de materii. Responsabilitatea pentru lansare ii mentinerea caracterului actual al manualului trebuie sa apartina unui singur compartiment. sentimentul de participare a autorului ideii initiale. Mentinerea caracterului actual. > Sectiunile din manualul curent. trebuie sa le aprobe înainte ca acestea sa fie puse în aplicare. de catre o sectiune de planificare din departamentul pentru controlul calitatii (împreuna cu departamentul pentru problemele sistemelor ii procedeelor. Operatia de revizie ofera persoanei. Procedurile se întocmesc. > Semnatura autorizata. în acelaii timp. Toate compartimentele din întreprindere. care elaboreaza procedeele. dar acest lucru favorizeaza crearea unor idei importante. prilejul sa furnizeze idei noi ii stimuleaza. > Glosarul de termeni. de regula: > Denumirea ii numarul de identificare. Obtinerea aprobarilor din partea diferitelor compartimente necesita timp. > Destinatia sau obiectivul manualului. > Scopul. de regula. > Data actuala ii data expirarii (daca este cazul). care au fost înlocuite. 5. inclusiv formularistica. > O prezentare în forma sintetica (o diagrama a fluxului sau o relatare descriptiva).

neactualizarii manualului etc. Manualul trebuie tiparit ii b roiat în aia maniera încât sa asigure utilizarea pe timp îndelungat. ca acumularea unor proceduri anacronice. se evita confuziile ce pot sa apara din cauza unor procedee contradictorii. care trebuie sa stabileasca daca toate procedurile au fost incluse în ultima editie. În functie de structura organizatorica. Manualul Calitatii se poate referi la totalitatea activitatilor întreprinderii sau numai la unele dintre acestea. Titlul ii obiectul manualului reflecta domeniul sau de aplicare. Mentinerea actualitatii presupune revizia periodica a manualului. într-un rastimp atât de scurt. Revizia va cuprinde. 4. Astfel. Departamentul respectiv trebuie sa raspunda ii de obtinerea aprobarilor necesare. Mentinerea actualitatii procedurilor este importanta deoarece nimic nu poate face manualul mai ineficient. Exemplarele se vor numerota ii se va întocmi o lista a persoanelor care le-au luat în primire pentru a se uiura astfel distribuirea noilor proceduri revizuite.6.controlul sistemelor ii procedeelor. Aspecte temporale privind elaborarea Manualului de Management al Calitàtii Pentru alegerea momentului elaborarii [71] Manualului de management al calitatii exista trei 129 . totodata. de emiterea procedurilor pentru cazurile care comporta urgenta. o analiza pentru determinarea masurii în care metodele ce se aplica în practica corespund cu cele prevazute în manual. de multiplicarea ii difuzarea propunerilor aprobate. de natura ii diversitatea activitatii organizatiei.

la lacune în manualul calitatii • Mult timp investit în realizarea manualului. Tabelul 4. la începutul elaborarii Sistemului Calitatii. deoarece lipsesc fundamentele necesare • Necesitate mare de armonizare între cei implicati • O structura a manualului stabilita de la început se poate schimba ulterior numai cu mare efort 130 . se sistemului elaboreaza procedurile documentate necesare Dezavantaje • În timpul elaborarii sistemului se pot produce o serie de schimbari care vor trebui incluse în MMC • Anumite reglementari trebuie formulate în timpul elaborarii sistemului ii vor duce. Momentul optim pentru elaborarea manualului de management al calitatii Avantaje • Manualul de managementul calitatii serveite ca instrument de orientare în elaborarea ii documentarea Varianta 1 întregului sistem la începutul • Pornind de la elaborarii documentul central pentru sistem. inevitabil. 2. Toate aceste trei posibilitati se regasesc în practica ii prezinta avantajele ii dezavantajele lor (sunt prezentate pe scurt în tabelul 4.alternative: 1. în paralel cu elaborarea Sistemului Calitatii.1). 3.1. dupa elaborarea Sistemului de asigurare a calitatii.

deoarece în sistemului manual se sintetizeaza toate rezultatele • Structura urmareite sistemul existent ii nu invers • Particularitatile întreprinderii pot fi reflectate direct în MMC 131 . sistemului trebuie creat deoarece premisele un suport de orientare importante sunt deja pentru a se tine seama de toate cerintele create ii documentate • Rezultatele obtinute în • Modificari esentiale construirea sistemului sunt excluse trebuie ulterior sintetizate din nou Varianta 3 • Necesitatea de armonizare este redusa dupa elaborarea • Timpul afectat este minim.Varianta 2 în paralel cu elaborarea sistemului Avantaje • Manualul reda stadiul actual al sistemului de management al calitatii • Rezultatele obtinute în construirea sistemului sunt incluse direct în manual • Timpul de lucru pentru realizarea MMC poate fi redus la minim Dezavantaje • Manualul exista un interval lung de timp doar ca proiect • Manualul este supus mereu revizuirilor • Necesitate mare de armonizare între cei implicati • O structura a manualului stabilita de la început se poate schimba ulterior numai cu mare efort Avantaje Dezavantaje • Manualul se poate • În timpul elaborarii redacta cu uiurinta.

Cine se confrunta, deci, cu problema de a alege momentul potrivit pentru realizarea Manualului de managementul calitatii, va trebui sa ia în calcul aceste avantaje ii dezavantaje. Luarea unei hotarâri depinde, în fiecare caz, de gradul de dezvoltare a Sistemului de Management al Calitatii deja existent ii de gradul de structurare a documentatiei prezente. 4.7. Formatul Manualului de Management al Calitàtii Manualul de management al calitatii este ii o carte de vizita a întreprinderii. Din acest motiv e bine sa se puna accent pe aspectul exterior. Pentru o mai buna lizibilitate, în practica se foloseite aproape întotdeauna formatul A4. Acest format mai are avantajul ca întreprinderea îii poate procesa ii tipari singura textele. În ceea ce priveite tipárirea, exista doua posibilitati: prima consta în alcatuirea manualului în forma nelegata, care are avantajul ca uiureaza schimbarea paginilor în caz de revizuiri ii completari. Dificultatea consta în protectia împotriva “copiilor – pirat”. O protectie la copiere ar fi posibila numai cu un efort tehnic considerabil, întrucât programele protejate la scriere nu mai reprezinta astazi o problema. Filele manualului pot fi redactate cu diferite elemente distincte, eventual chiar cu sigla firmei, atât în parte superioara, cât ii în cea inferioara, a fiecarei pagini. Facultativ, se poate introduce un rând de control, fie pe fiecare pagina, fie numai pe prima pagina a fiecarui capitol. Aia cum este precizat ii în standardele privind certificarea, acest mod de redactare permite ca fiecare pagina sa fie verificata, aprobata ii certificata prin

132

semnatura. Totodata, acest mod de lucru presupune un efort deosebit din partea celor implicati în elaborarea manualului calitatii, deoarece, la fiecare revizuire, trebuie obtinute toate semnaturile, ca ii în cazul unui manual nou. Pentru a marca pe fiecare pagina actualitatea documentului, respectiv stadiul revizuirilor, este necesara ii suficienta înscrierea datei ii numarului versiunii. Numerotarea se poate face continuu, dar, pentru a putea reutiliza anumite pagini, în cazul unei revizuiri a manualului, este recomandat ca numerotarea sa se faca pe capitole, cu doua cifre/grupuri de cifre separate prin liniuta sau punct, astfel: prima cifra/primul grup semnifica numarul capitolului, iar a doua cifra/grup de cifre, numarul de ordine al filei în cadrul capitolului (ex. 2.16 sau 3-21, 4/48). Este posibila tiparirea pe ambele fete ale foii. Uiurarea cautarii se poate face prin folosirea pentru fiecare capitol a unui semn de carte pe care se inscriptioneaza numarul de pagini. A doua alternativa este legarea sub forma de carte. Avantajele sunt evidente: daca se utilizeaza copii, acestea se pot recunoaite imediat. În afara de aceasta, citirea unui document legat este mult mai uioara. În acest caz se recomanda numerotarea continua. Dezavantajul consta în faptul ca, datorita efortului însemnat pentru actualizari, manualul se poate transforma uior într-un document de arhiva, în loc sa fie utilizat ca un instrument de lucru curent. Aceasta varianta se alege doar daca manualul de management al calitatii reprezinta doar “vârful icebergului”, caz în care revizuirile sunt relativ neînsemnate. Tiparirea are sens numai în cazul în care

133

marimea întreprinderii o justifica, iar costurile nu depaiesc cu mult pe cele aferente imprimarii proprii. În ziua de astazi exista tendinta accentuata de a trece la o birotica fara hârtii. Un Manual de management al calitatii poate exista ii sub forma fiiierelor de date dintr-un calculator. Pe piata se gasesc tot mai multe programe software adecvate. Cerintele standardului cu privire la controlul documentelor, aia cum sunt ele descrise în elementul 4.5 al ISO 9001, ramân fireite, valabile, indiferent de suportul de stocare a datelor. 4.8. Structura Manualului de Management al Calitàtii Gradul de detaliere ii forma de prezentare a Manualului Calitatii [71] difera în functie de nevoile specifice ale întreprinderii. Fiecare întreprindere trebuie sa decida asupra principiilor de politica ii asupra procedeelor pe care le considera necesare. Se recomanda ca redactarea Manualului sa se faca pe capitole separate, pentru a facilita difuzarea ii actualizarea periodica; practic, oricare dintre salariatii întreprinderii trebuie sa cunoasca Manualul Calitatii ii sa poata avea acces oricând la capitolul care îl intereseaza. Bineînteles, prevederile referitoare la confidentialitatea unor informatii sunt valabile ii în acest caz. Manualul Calitatii poate fi redactat în mai multe moduri, printre care: V pe structura celor 20 de capitole conform ISO 9001 sau ISO 9004; V într-o alta structura, specifica unitatii economice respective, dar care sa acopere toata problematica prezentata în reglementarile ISO 9004.

134

> Sectiuni care trateaza problemele proceselor specifice. > Sectiuni care trateaza problemele controlului produselor finite.Lista prezentata mai jos nu epuizeaza domeniile pe care manualul trebuie sa le cuprinda de obicei: > Informatii asupra manualului propriu-zis. > Sectiuni care trateaza problemele controlului ii costurilor functiei de calitate. > Sectiuni care trateaza problemele relatiilor cu furnizorii. > Sectiuni care trateaza problemele produselor specifice. La stabilirea continutului Manualului Calitatii trebuie sa se acorde atentie cerintei de a utiliza o anumita politica în locul unei proceduri. > Sectiuni care trateaza problemele performantelor la consumatori. > Sectiuni care trateaza problemele metodelor referitoare la încercarile cu caracter general. > Sectiuni care trateaza problemele procedurilor referitoare la contractele cu autoritatile guvernamentale. > Sectiuni care trateaza problemele conceptiei ii proiectarii. uneori nu este de dorit sa 135 . > Sectiuni care trateaza problemele personalului. > Sectiuni care trateaza problemele administrarii functiei de calitate. > Sectiuni care trateaza problemele masurarii. > Sectiuni care trateaza problemele planificarii calitatii ii ale inspectiei. > Sectiuni care trateaza problemele controlului proceselor.

dar este important a se defini în scris o politica anume.ii. V NF-X50-162-91 – Rela. Ghid pentru alcátuirea Manualului Calitá. având unul sau doua elemente care se modifica încontinuu. la fel de amanuntit ca în cazul unei proceduri. V Ghid NF-161 – Ghid pentru redactarea unui Manual al Calitá. ii: standardele franceze: V Ghid NF-X 50-160 – Ghid pentru definirea unui Manual al Calitá. fara a o defini. pe lânga standardele: V ISO 10013 – Linii directoare pentru elaborarea Manualelor Calitá. La redactarea unui Manual al Calitatii se recomanda [47] sa fie avute în vedere.ire a Manualelor Tehnice ii de facilitare a utilizárii corecte a acestora (pe baza propunerilor din BS 4884).ii.ii client-furnizor. standardul spaniol: 136 . V ISO 10016 – Documente referitoare la calitate. însa. • sa fixeze liniile de orientare generale asupra modului cum trebuie îndeplinita sarcina.se elaboreze o procedura detaliata privind îndeplinirea unei sarcini.ii. standardul britanic: V BS 4899/1-91 – Ghid de îmbunátá. care: • sa prevada necesitatea îndeplinirii unei anumite sarcini.ii. datorita operatiilor normale ale întreprinderii. Un astfel de caz poate fi cel al unei sarcini.

> Produsele furnizate. > Neconformitatile. stocarea. > Identificarea ii trasabilitatea. > Controlul documentelor. Prezentarea generala a elementelor Sistemului Calitatii adoptat trebuie sa cuprinda modul de tratare a elementelor sistemului calitatii (având în vedere obiectul activitatii desfaiurate pentru obtinerea calitatii produselor ii serviciilor) conform specificatiilor urmatoare: > Analiza comenzilor ii contractelor. Cuprinsul – trebuie sa formeze un ansamblu clar ii logic. livrarea. > Aprovizionarea.ii. > Manipularea. depozitarea. verificare ii încercari. în cadrul caruia orice auditor sa poata regasi 137 . ambalarea. sa faca referire la standardele specifice pe care le are la baza Sistemul de Management al Calitatii din unitatea respectiva.V UNE 66-907-91 – Ghid pentru elaborarea unui Manual al Calitá. Manualul Calitatii [71] trebuie sa contina elementele descrise în continuare. > Controlul tehnic de conformitate. > Controlul echipamentelor de masura. Titlul ii domeniul de aplicare – trebuie sa defineasca organizatia careia i se aplica. > Calificarea ii instruirea personalului. > Activitatile post livrare (service). > Controlul fabricatiei. dar nu neaparat în aceasta ordine: 1. > Controlul proceselor speciale. > Actiunile corective. > Înregistrarile. 2.

precum ii data la care au avut sau urmeaza sa aiba loc.ii – în cazul în care conducerea la vârf hotaraite sa includa ii Politica în domeniul calitatii în Manual. Organizare. aprobarea ii revizuirea Manualului – în mod obligatoriu se indica în Manual stadiul analizei acestuia. anexele sau planiele ori alte documente care se adauga la Manual. 3. diagrama flux ii/sau descrierea posturilor. 5. 4. Analiza. cum ar fi: organigrama. responsabilitate ii autoritate – Manualul Calitatii trebuie sa furnizeze cititorului o descriere a structurii organizatiei.cu uiurinta principalele elemente ale Sistemului Calitatii implementat.ia de politicá a calitá. ele devin tinte ii. Responsabilitatea. obiectivele sunt derivate din Politica în domeniul calitatii ii trebuie îndeplinite. Referitor la continut. stabilite de managerii organizatiei. al aprobarii ii revizuirii.ii ii obiectivele privind calitatea. Tot în aceasta sectiune trebuie sa se indice dispunerea conform careia a fost stabilit prezentul Manual al Calitatii. sunt masurabile. capitolelor/sectiunilor. De cele mai multe ori. astfel. evidenta acestor operatiuni. 138 . autoritatea ii interferentele trebuie indicate prin diferite mijloace. cu un tabel de corespondenta între rubricile Manualului ii cele ale standardelor aplicabile. Politica în domeniul calità. în Cuprins trebuie sa se mentioneze numarul partilor. În acest scop. titlurile acestora. în anumite cazuri. Acolo unde este cazul. trebuie identificate ii modificarile ce au fost efectuate în manualul propriu-zis sau în anexele ataiate acestuia. în structura acestuia trebuie sa se regaseasca ii Declara. Atunci când obiectivele sunt cuantificate. Cuprinsul poate fi completat.

e – Manualul Calitatii trebuie sa contina o Listá de documente de referin. printre care: • Politica în domeniul calitatii este fondata pe aplicarea unei reglementari. documente care nu sunt incluse în Manual. Totodata. Referin.ii – Manualul Calitatii trebuie sa furnizeze o descriere reala a Sistemului de Management al Calitatii elaborat ii a implementarii acestuia în organizatie. Descrierea Sistemului de Management al Calità. Apendice (Anexe) – este recomandat sa se adauge drept anexe toate documentele detaliate.6.): 7. astfel încât textul principal sa ramâna clar ii concis. dupa nevoile organizatiei. grafice ii directive ale grupului. schimbarea structurii de documente etc. se face referire la manualul de nivel superior. trebuie incluse în Manual descrierea proceselor ii interactiunea acestora.á. procedurile documentate sau o descriere a acestora. Manualul Calitatii trebuie sa reflecte metodele utilizate de catre organizatie pentru a satisface Politica în domeniul calitatii ii obiectivele sale. 139 . dar ajuta la întelegerea ii implementarea manualului. pentru care constituie un document de aplicare. Spre exemplu. dar care pot fi utile în anumite cazuri. a unor obiective sau norme. 8. în aceasta sectiune pot fi incluse: • Documente de referinta. Echipa manageriala trebuie sa-ii fundamenteze propriul Sistem de Management al Calitatii. urmând secventialitatea diagramei proceselor sau structura standardului selectat pentru aceasta. • Atunci când se elaboreaza ii un Manual sectorial. care nu sunt esentiale. Atunci când este cazul sa se aminteasca o situatie anterioara (decizia pentru o noua orientare.

În sprijinul respectarii acestei cerinte/recomandari vine procesul de îndosariere a documentelor. Conform acestor standarde. care asigura numeroase facilitati/avantaje.iei în ceea ce priveite Politica în domeniul calitatii. Indiferent de structura ii forma de prezentare. orice document trebuie pastrat în conditii de siguranta tot timpul. Scheme detaliate de amplasare. Liste de proceduri ii instructiuni. 71] referitoare la pastrarea în siguranta a informatiilor.. implicit. 4. V Reducerea spatiului ocupat cu depozitarea documentelor ii. dar ii altor reglementari internationale. Reguli referitoare la administrarea documentelor pe suport de hârtie Sistemul de management al calitatii presupune existenta aia numitului clear desk. totodata. procedeu inclus ii în standardele internationale seria ISO 27000 [52. ceea ce determina economisirea mijloacelor de pastrare individuala. îmbunatatirea utilizarii 140 . precum ii a organizarii create pentru respectarea acestei politici. printre care [52]: V Comasarea documentelor care apartin unor teme comune. Modele de documente sau formulare etc. redactarea sa este etapa fundamentala a demersului managementului calitatii.9. informatiile care se regasesc în aceste documente devin accesibile tuturor celor interesati. Acesta este documentul pe care se sprijina toate celelalte documente referitoare la calitate. se poate spune ca Manualul Calitatii este imaginea scrisá a organiza.• • • • Tabele cu sigle ii glosare.

Se poate spune ca atunci când nu ai spa. • Clasificarea atributiilor ii documentelor asociate ii stabilirea. • Codificarea documentelor conform regulilor descrise în Procedura pentru tinerea sub control a documentatiei pe întreaga organizatie. în cutii de carton sau plastic care au/au avut alta destinatie. Procedeul [52] elaborat în vederea implementarii îndosarierii documentelor presupune parcurgerea mai multor etape/paii. • Întroducerea documentului în dosarul/biblioraftul corespunzator. 141 . organizat. pe aceasta baza. alfanumerice. etajera/raft. • Stabilirea termenelor de pastrare a documentelor. Depozitarea documentelor nu presupune pastrarea acestora pe mese/birouri. • Completarea/actualizarea nomenclatorului arhivistic. precum ii în fiiele de post.) ii se întocmesc aianumitele liste de eviden. V Asigurarea gasirii rapide a documentelor – de regula. ordonat. ci pastrarea în spatii special amenajate. ii anume: • Inventarierea documentelor întocmite/existente în fiecare compartiment/departament. a locului de dispunere a fiecarui document în parte (în ce dosar/biblioraft va fi depus). camera de pastrare).á a documentelor. culori etc. cât ii în spatiile de arhivare (pastrare definitiva).iu/timp nu eiti planificat. amplasarea acestuia la locul cuvenit (cutie de pastrare. dulap. atât la locul de munca (pastrare operativa).spatiului de lucru. în acest scop documentelor li se aloca anumite coduri la vedere (numerice. dulapuri sau chiar podea. pornind de la atributiile compartimentului/departamentului definite în Regulamentul de Organizare ii Functionare.

142 . • Elaborarea unei liste ce face referire la amplasarea documentelor. zonelor de depunere a documentelor etc.. rafturilor. pentru sugestiile primite etc. • Verificarea de catre responsabilii cu pastrarea operativa a documentelor (de regula. actualizarea evidentelor respective. • Refolosirea biblioraftuilor eliberate în urma depunerii documentelor continute de acestea la arhiva. • Directorul general al organizatiei include între subiectele walk around-urilor periodice (vizitele prin organizatie) ii verificarea respectarii ordinii în documente. • Asigurarea de catre management ca fiecare angajat cunoaite-întelege-accepta sistemul de îndosariere a documentelor. iefii de compartiment) a depunerii corecte a documentelor.• Codificarea dulapurilor.. • Elaborare etichete ii etichetarea cu opis a dosarelor / bibliorafturilor ce contin documente. • Aplicarea unor actiuni de îmbunatatire pentru punctele slabe constate. • Examinarea anuala/periodica a aranjarii documentelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->