Editura

:

FAMILIEI ET unic. MARGA POPA OCTAVIAN POPA

Director

MIHAELA TUDOR sector 5 P.O. Box

Redactor şef; DORIN Stt, Dr. Staicovici cod 70700 Bucureşti,

telefon; 637.69,00; 638.33 00 executat la Tipografia Familiei str General nr, 90, sector Bucureşti ISBN 973-9059-29-5

ÎNDRUMĂRI UTILE
Acest manual este conceput în vederea unei familiarizări rapide cu limba engleză, sau pentru reîmprospătarea de limbă engleză de către cei care au vorbit-o, dar n-au mâi utilizat-o multă vreme. Manualul este util şi pentru cei ce doresc să facă o călătorie turistică sau de afaceri în ţări vorbitoare de limbă engleză. Lucrarea cuprinde situaţiile de bază stabilite de o comisie europeană specializată în studiile de limbă şi situaţiile de dialog în cele mai diverse domenii. Majoritatea sînt situaţii de contacte sociale obişnuite. Manualul este la fel de practic şi pentru elevii din primul an de engleză, — prin casetele anexate un contact cu limba vie, cu pronunţia. în structura lucrării veţi găsi în toate capitolele patru dialog, cum se exerciţii, ascultaţi cu atenţie. Dialogurile conţin exemple exprimate în forma unei mici convorbiri care este o mostră a felului în care se exprimă în engleză o anumită situaţie: căutarea unei străzi, comandă la hotel sau restaurant, ajutor medical etc. Există, apoi, în Cum se reguli gramaticale sau de flexiune. Exerciţiile din fiecare capitol urmăresc textul imprimat pe casete şi sînt menite familiarizeze pe cel ce ascultă cu dialogurile, cu partenerul de conversaţie, cu pronunţia. Partea intitulată Ascultaţi cu atenţie se referă la caseta nr. 4, care conţine unele dialoguri sau reportaje în care sînt folosite vocabule şi structuri neînvăţate încă în lecţii. Ghidul de conversaţie alăturat este un îndrumar practic, în format de buzunar, uşor de luat cu sine.

STRUCTURA MANUALULUI
în fiecare din capitole găsiţi următoarele secţiuni: Dialoguri Dialogues Cum se spune How to say it Exerciţii Exercises şi, cu capitolul Ascultaţi cu atenţie Listen to this

Dialoguri Dialogues Cuprind exemple de limbă vorbită în forma unor scurte Fiecare dialog este un model pentru cum se vorbeşte engleza în situaţii concrete. Astfel de exemplu într-unui din capitole cum întrebi pentru a afla drumul corect sau în altul cum se vorbeşte despre hobby-uri şi interese comune. în prima coloană găsiţi traducerea în limba română a dialogurilor. Cu acestei traduceri puteţi fi mereu siguri că aţi înţeles totul corect. La dialogurilor există, acolo unde este cazul, probleme de gramatică. 2. Cum se spune • How to say it în această secţiune a fiecărui capitol expresiile tipice, cele mai importante pe care trebuie să le învăţaţi pentru a putea transpune în engleză situaţii asemănătoare cu cele întîlnite în dialoguri. In principiu, aceste expresii sînt prezentate sub formă de tabel. Cu ajutorul acestor tabele puteţi să recunoaşteţi uşor cum un model de construcţie sintactică poate să difere din punct de vedere al conţinutului. De asemenea, veţi întîlni şi probleme de gramatică. 3. Exerciţii • Exercises în cadrul fiecărui capitol întîlniţi o serie de exerciţii. Cu ajutorul lor puteţi să folosiţi structurile învăţate în capitol, mai cursiv şi mai sigur. (Rezolvările exerciţiilor le găsiţi pe casete). Casetele conţin convorbiri incomplete pentru a vă da posibilitatea să preluaţi o parte a dialogului. Sînteţi astfel invitaţi să conversaţi direct pe casetă cu partenerul de dialog şi puteţi în felul acesta să simulaţi o convorbire aproape autentică, iar apoi, cu ajutorul rezolvărilor de la cursului, să verificaţi dacă aţi vorbit corect. 4. Ascultaţi cu atenţie • Listen to this Caseta nr. 5 conţine o serie de exerciţii de relatări scenete. Aceste exerciţii sînt în aşa fel concepute încît să conţină cuvinte, expresii, structuri pe care nu le-aţi învăţat din manual. Trebuie să vă obişnuiţi încetul cu încetul că într-o convorbire cu un englez sau într-o emisiune de televiziune ori de radio limbajul nu este cu grijă ales ca în exerciţiile sau dialogurile din curs. Cu ajutorul acestei casete vă exersaţi capacitatea de a înţelege un conţinut chiar dacă nu cunoaşteţi fiecare cuvînt în parte.

GHIDUL DE CONVERSAŢIE
Este ataşat cursului şi cuprinde principalele expresii şi cuvinte care sînt necesare cînd întreprinzi o călătorie. Este un îndrumar în formă de ghid de buzunar pe care îl puteţi avea oricînd cu dumneavoastră.

CUM FOLOSIŢI MANUALUL?
în primul rînd, ascultaţi dialogurile de pe casete pentru a vă putea concentra asupra textului englez, fără a vă folosi de manual. La a doua ascultare, citiţi din manual textele dialogurilor. De ori simţiţi nevoia, apăsaţi

pe butonul pauză, opriţi caseta şi citiţi în linişte. Dacă doriţi să reveniţi, derulaţi caseta şi reluaţi partea dorită! în al doilea rînd, dublaţi cu voce tare dialogul de pe casetă, lecţie cu lecţie. Opriţi banda şi reluaţi de cîte ori este nevoie, dacă doriţi să ascultaţi o secvenţă anume. Urmăriţi cu atenţie preluarea exactă a pronunţiei şi intonaţiei. Cînd sînteţi sigur că puteţi repeta dialogul, din nou cu voce tare din manual. în al treilea rînd, axaţi-vă pe acele părţi din lecţii intitulate Cum se exprimă. cu şi aflaţi ce însemnează. Eventual ascultaţi din nou dialogurile de pe casete, cuprinzînd situaţiile respective. Găsiţi moduri de exprimare şi reguli gramaticale simple, pentru a vă constitui o bază a limbii engleze. al patrulea rînd, folosiţi componenta exerciţii din fiecare lecţie. în majoritatea cazurilor aveţi de-a face cu o convorbire. Citiţi indicaţiile cu atenţie pentru a şti la care parte a exerciţiului vă referiţi. Soluţiile exerciţiilor le găsiţi pe casete. Lucraţi exerciţiile pasaj cu pasaj. — Daţi răspunsul cu voce tare. — Ascultaţi răspunsul de pe casetă ori utilizaţi soluţiile oferite de manual, soluţia proprie. — După fiecare soluţie, pe casetă este o scurtă pauză. Dacă acea pauză nu vă este suficientă pentru soluţionare, acţionaţi butonul „pauză" al Acordaţi atenţie exprimării şi şi căutaţi să le reproduceţi. Repetaţi de cîte ori simţiţi că este necesar. în al cincilea rînd, ascultaţi încă o dată dialogurile. Veţi remarca faptul că înţelegeţi sensurile fără nici un efort. Repetaţi operaţia de cîte ori este nevoie pentru a înţelege şi a vă exprima corect. Nu vă sfiiţi să vorbiţi cu voce tare. Este cea mai bună formulă de învăţare. în partea a doua a manualului, găsiţi un grup de scenete al căror conţinut este astfel dozat încît numărul vocabulelor să crească de la prima spre ultima scenetă. Este vorba de vocabule pe care încă nu le-aţi învăţat. Nu vă alarmaţi, dacă nu puteţi răspunde imediat unei întrebări. Reascultaţi sceneta de cîte ori este nevoie. Dacă socotiţi necesar, derulaţi puţin caseta înapoi şi ascultaţi din nou, pînă ce, cu ajutorul vocabulelor deja învăţate, puteţi descurca lucrurile şi puteţi da răspunsul. Nu uitaţi să vorbiţi cu voce tarei

4. nerve [nov] nerv.kju] [aă] s [es] t [ti] u [iu] [vi] [eks] y z [zed] kei] I [el] m [em] Pronunţarea cuvintelor este destul de dificilă în limba engleză. serious [siriăs] serios. o. NOTA: Semnul / întîlnit mai sus în cuvîntul English [ingli/] reproduce sunetul românesc "ş". un "o" lung (marcat în engleză o. 3. village sat. "ă" (marcat în engleză) ca în cuvintele: after după. 2. i. astfel: A se pronunţă "ei" în cuvinte ca: grape [greip] strugure. language [laenguidji] limbă. 5.) în cuvinte ca: tot. NOTA: Toate vocalele marcate fonetic cu două puncte[:] reprezintă sunet lungi "E" se pronunţă: " i " accentuat în cuvinte ca fever febră. beggar cerşetor. begin [bigin] a începe. palace palat. member membru. "e" în cuvinte ca: [bed] pat.ALFABETUL Şl UNELE Alfabetul englez se compune din 26 de litere. meter [mită] metru. " i " în cuvinte ca: English englez(esc). toţi. less [Ies] mai puţin. în cuvinte ca: her ei (dativ. flag steag. u). toată. 4. Consoanele se pronunţă aproape toate ca în româneşte. 9 . din care 5 vocale e. De fapt acest sunet în limba engleză este mai mult un sunet între "e" şi "a" care se pronunţă astfel: deschidem gura ca pentru a pronunţa sunetul de fapt sunetul "e". certain sigur. "ă" în cuvinte ca better mai bun. never niciodată. paper [peipă] 2. Literele alfabetului luate singure se pronunţă în modul următor: a b c d e f ei] si] di] i] ai] en] ou] . map [maep] hartă. toate. " i " în cuvinte ca: climate climă. 5. ball minge. dar se pronunţă foarte diferit. name [neim] nume. bad rău. service serviciu. acuzativ). red [red] roşu. 3. small mic. două y) şi consoane. repeat repeta. "e" în cuvinte ca: and şi. mică sau „o" scurt ca în cuvintele: what ce.

în aşa fel încît să se atingă cu limbii partea posterioară a cerului gurii. full [ful] plin. put a pune. once [wans] odată. Ca un fel de "a" închis şi scurt. fiind aproape aspirat de o. [naif] cuţit. 2. music [mjuzik] muzică. storm [sto:m] furtună. 4. ice ghiaţă. 3. done [dAn] făcut. fork [fo:k] lord [lo:d] lord. milk lapte. lady doamnă. time timp. glove v] mănuşă. scurt în cuvinte ca: nature natură. Sînt acestea cuvinte în care sunetul "r" nu se aude aproape deloc. myself eu însumi. frost ger. 2. season [sizn] anotimp. 7. lock a încuia. bill fish peşte. nu se pronunţă în cuvinte ca: bacon [beikn] şuncă. Friday [fraidi] vineri. "Y" se pronunţă: în cuvinte ca: city oraş. hot fierbinte. cuvinte ca: business afacere. prisoner [prizn prizonier. whose [hu:z] a cui. happy [haepi] fericit. buttler majordom. "u"lung în cuvinte ca: lose [lu:z] a pierde. sky [skai] cer. "ai" în cuvinte ca: fly a zbura. 3. 10 . 6. lung în cuvinte ca: fur[f blană. minute minută. 2. nurse [n :s] soră. "a" închis spre în cuvinte ca: dust [dAst] praf. "ă lung" în cuvinte ca: bird [b :d] pasăre. în cuvinte ca: horse [ho:s] cal. în cuvinte ca: Friday vineri.se în cuvinte ca big mare. 6. 5. 2. moment [moument] moment. marcat în engleză cu semnul fonetic A. hunger foamete. pe cine. "U" se pronunţă: în cuvinte ca: true adevărat. gold aur. (ua) în cuvinte ca one [wan] unu. pupil elev(ă). sometimes uneori. "O" se pronunţă: în cuvinte ca: dog fog ceaţă. în cuvinte ca: duty datorie. umbrella umbrelă. shirt [f :t] cămaşă. Saturday :dei] sîmbătă. merry vesel. money ni] bani. "ou" în cuvinte ca: singur. dirty [d :ti] murdar. purse [p :s] poşetă. close închis. girl [g :l] fată. lesson lecţie. prove [pru:v] a dovedi. Aici nu am folosit transcrierea fonetică. cuvintele se pronunţă aproape la fel cum sînt scrise. rule regulă. first [f :st] primul. 5. curl [k :l] ondulat. ready gata. "ă"în cuvinte ca: lemmon n sailor marinar tailor 8. Ine [lain] linie. tongue limbă. 3. open [oupn] deschis 4. two doi. till pînă. shut a închide. whom[hu:m] căruia.

Anne Bardy. Care-i numărul? . Mrs. După aţi F: Fr: F: Fr: F: Fr: F: Fr: Where do you live? In York. Anne Bardy. adresa şi numărul de telefon. un nume sau un cuvînt. R: How do you spell it? AB: B-A-R-D-Y R: Yes. Are you on the phone? Yes. Are you on the phone? Yes. What is your address? 29 Station Road.. What's the number? 8704690. AB: Mă numesc Bardy. a friend (Fr) F: Fr: F: Fr: F: Fr: F. litere? Dialog 2. Ce număr aveţi? York 653217. Bardy. Care este adresa d-voastră? Newbury Street Aveţi telefon? Da. R: Cum se pronunţă AB: B-A-R-D-Y R: Da. 11 w Fr W Fr W Fr Fr Locuiţi la Londra? Da.. 29 Station Road. Aveţi telefon? Da.. d-nă Bardy. DIALOGURI: Dialog Anne (AB). Felicity (F). Fr: Unde locuiţi? în York. folosesc numărul casei Dialog Winston a friend (Fr) Fr W Fr W Fr: Fr Are you living in London? Yes. literă cu literă. What's your number? York 653217. What's your address? 134 Newbury Street. 1 • — Meeting People UNIT 1 în acest capitol • cum să aflaţi numele.. Hotel Receptionist (R) AB: My name is Bardy. • să întrebaţi cum se pronunţă. • să construiţi expresiile corespunzătoare. Ce adresă aveţi? Calea Gării 29.CAP.

Unde locuiţi? Where do you live? Where are you staying? 12 . Peter Fuller (PF) UNIT 1 HG: Scuza{i-m5. HG: Numele meu este Henry Gill. 2. How do îmi pare bine. How do you spell that? 3. ÎN LA IS SE FORMA DE 2.— Meeting People Dialog 4. PF: Fuller. you do? PF: îmi pare bine de PF: How do you do? HG: Acesta este Alan Jones. Peter Fuller. Nu cred cS va HG: Excuse me. PF: Fuller. I don't think I know cunosc your name. Henry Gill (HG). se CUM SE SPUNE Cum se întreabă numele. My name is Anne Bardy. How to ask where someone lives. Cum se întreabă unde locuieşte o persoană. Care-i numele dvs? HOW TO SAY IT What's What's your first family surname name? Care este prenumele Nu cred că vă cunosc Numele meu este Anne don't think we've met before. How to ask someone to spell a word. HG: My name is Henry Gill. How to ask for someone's name. Se răspunde cu îmi bine de ce mai face. PF: How do you do? HOW DO YOU DO? j Tradus ca mai cuvinte care de data aceasta I Cînd să pe întrebarea (Cap. HG: And this is Alan Jones. PF: îmi pare bine de cunoştinţă. Cum se solicită pronunţarea unui cuvînt pe litere. Peter Fuller.

19. Check your answers with the cas­ sette.. 2. Weber. 107.. 300. 187. 97 100. I am staying in. 500 13 . 113. 101. Katchimsky. 106. 2. 115. Hardier.CAP. 105. i am living in. Are you living Yes. 25. 117. o acţiune care este in Forma EXERCIŢII — EXERCISES Exerciţiul Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă literele alfabetului şi Spuneţi pe litere: Schmidt. Braun. Cu caseta. 64. 28. 143. 75. 86. 112. verificaţi Pronunţaţi pe litere numele d-vs. 20 22. 27. 120 132. 103. Müller. 29. Ascultaţi pe casetă cum sînt pro­ nunţate numerele şi Listen on the cassette to how the numbers are pronunced and repeat them.. 10. 116. 400. 198. 104.. 12. 176. 24. 15. 30 42. 6. I am not living in. 13. 165.. No. What's your 29 Road.. 118. 200. Ruckser. Now spell your name.. 110 111. 26. 1 Locuiesc la. 3.. 9.. 4. Care-i adresa? Station Road 29. 7. 14. 119. 18. 109. 108. 23. 11. 5. Spell these names. a în prezent. 114.. 17. Listen on the cassette to how the letters of the alphabet are pronounced and repeat them. a. 53. — Meeting I live in. 1. 16. locuiesc la. 102.

York. Telefonul este Bournemouth Informaţia b) Locuiţi în York. Dr. at Larches Avenue. Exercise 3. Now give your own name. South View. York. nume. Bucharest Tel: 90/173846 Imagine you are one of these people. Virgil Popescu 3 Armenească st. A friend: Hello. and answer the questions. adresa şi numărul de telefon. Geta Radu Costin Sandu 2 Kogălniceanu st.CAP. precum şi adresa şi număru. South View 5. Where are you staying? You: A friend: What's your address? You: A friend: Are you on the phone? You: A friend: What's the number? You: Information a) You are staying in Bournemouth. 1 — Meeting People UNIT 1 că una dintre persoanele de mai jos. Tu Un prieten: Aveţi (ai) telefon? Tu Un prieten: Ce număr aveţi? Tu Informaţia a) Locuiţi în Bournemouth. numele pe litere. răspunsurile cu caseta. Say and spell your name and address and phone number. Larches Avenue. Information b) You are staying in York. The phone number is Bournemouth 29641. Acum spuneţi-vă pe litere propriul dvs. The phone num­ ber is York 14 . Numărul de telefon este York Listen to the following gapped conversation on the cassette. Ascultaţi pe casetă conversaţia care urmează şi răspundeţi la întrebări folosind informaţiile a şi b. Un prieten. Salut. de telefon. at 5. Unde locuieşti? Tu Un prieten: Care-i adresa ta? dvs. la numărul 31. Use infor­ mation a) and information b) for your answers. address and phone number. 32 Lungă st Braşov Tel: 95/182374 Tel: 92/126348 Check your answers with the cas­ sette.

Gammon (WG). Cum vă simţiţi în această dimineaţă? WG: Foarte bine. N: N: Good morning. And how are you? N: Not too well. acesta este domnul Anderson. îmi pare rău. 2 Formule de Greetings UNIT 2 in acest capitol • cum se face prezentarea. mulţumesc. An: How do you do? PF: How do you do? HG: Peter. AG. Anderson (An) HG: Hello. I slept badly. AFRAID) se pune la română aceste nu Dialogue 3 Henry (HG). deasemenea. An: HG: Aceasta este soţia mea. An: Thank you. sorry to hear that. Mr. Peter Fuller (PF). How are you? An: Very well. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). Agnes Gill (AG). • cunoaşterea datei de naştere a unei persoane. Mrs. Mr. Anderson. Ce mai faceţi? AN: Foarte bine. Mr. How are you this morning? WG: I am very well thank you. HG: This is my wife. WG: Oh. Anderson. WG: O. THANK YOU fel ca PARE RĂU au toc fix. 15 . Welcome to London. Gammon. Anderson. Mr Anderson. this is Mr. Dar dvs. a neighbour (N) (un vecin) Bună dimineaţa. d-le Anderson. I'm afraid. thank you. An: să vă cunosc. Anderson (An) HG: Peter. Bun venit la Londra. AG: Bună seara. HG: Helllo. PF: Şi eu. îmi pare rău.CAP. Domnule Anderson. Good evening. acesta este dl. • salutul. Anderson. Am dormit prost. Dialogue 2 Mrs. mulţumesc. doamnă Gam­ mon. Agnes. this is Mr. Agnes. Mr. cum vă simţiţi? N: Nu prea bine.

16 . husband wife i Peter Mrs. December the first. February twenty sixth. 3. December Februarie. Cum se saiută şi cum se răspunde. (26"^). Hello! How are you? Very well. mulţumesc. Cum se data naşterii How to ask for someone's date of birth Care este data dvs. 2. Good evening — Good evening. How do you do. Formule de salut — Greetings CUM SE SPUNE HOW To SAY IT: UNIT 2 Cum se face introducerea: How to make introductions. Bună seara — Bună seara. How to greet someone. de naştere? What is your date of birth? 1 Decembrie. thank you. February the eleventh. Hello! — Hello! Salut! Ce mai faceţi? Foarte bine. Good morning — Good morning. — EXERCISES Exercise 1 Ascultaţi pe această casetă cum se pronunţă lunile şi Listen on the cassette to how the months are pronounced and repeat them. în engleză în datei se pune mai LUNA OATA. Bună dimineaţa — Bună dimineaţa. February 26 Februarie. Grammon de cunoştinţă.CAP.

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen în First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Nineth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth Fifteenth Listen to the numbers on the cassette and repeat them.CAP. Veţi auzi mai numerele cardinale şi apoi pe cele ordinale. 1930. 1980. 1942. Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Twenty-nine Thirty prin şi Sixteenth Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth Twenty-first Twenty-second Twenty-third Twenty-fourth Twenty-fifth Twenty-sixth Twenty-seventh Thirtieth Exercise 3 Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă anii care urmează şi şi dvs. 1960. 1940. 2 Formule de salut — Greetings April May June July August September UNIT 2 January February March October December Exercise 2 numerele pe casetă şi repetaţi-le. 1975. 1964. 1984 In fără a se mai se cuvintele şi ex. You will hear the cardinal first and then the ordinal numbers. 17 . 1953. 1950. 1970. — nineteen Listen to the numbers of the year on the cassette and repeat them. 1986.

Information b) Fritz Popp Receptionist: Good morning. răspunsurile Listen to the gapped conversation on the cassette and answer the questions. Check the answers with the cas­ sette. Care este prenumele vă rog? Dvs Recepţia: Dar numele de familie? Dvs Recepţia: Data naşterii? Dvs Recepţia: Mulţumesc. Use information a) and b).1.CAP. 2 Formule de salut — Greetings 4 UNIT 2 pe casetă şi răspunsurile folosind informaţiile a) şi b). Luaţi loc. . please? You Receptionist: And your first name? You Receptionist: Date of birth? You Receptionist: Thank you. Take a seat. What is your surname.1951 Recepţia: Bună dimineaţa. Verificaţi caseta. please. Information a) Helga Stein 3.

doamnă. Hello. madam. madam. AB: Bună ziua. Hotel Receptionist (R) AB: R: AB: R: Good afternoon. R: Da. Se găseşte în nord sau în sud? PF: AG: PF: AG: Yes. AB: Numele meu este Bardy. please? AB: I'm British. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue Anne Bardy (AB). what part are you from? From Sterling. 3 în acest capitol învăţaţi cum se întreabă despre: • naţionalitate. My name is Bardy. Peter Fuller (PF) AG: Spuneţi-mi. R: Thank you. Din ce parte sînteţi? Din Sterling. De unde anume? Din Richmond. Is that north or south? 19 . De — ARE YOU FROM? FROM Sînt (vin de I AM Dialogue 3. • cum se fac declaraţiile corespunzătoare. madam. Whereabouts? From Richmond. Hello. What nationality are you. sînteţi AG: Tell me. are you ScotPF: AG: PF: AG: Da. Care naţionalitatea AB: Sînt englezoaică. Bună ziua. Where are you from? from London. R: Mulţumesc. Hello. Oh. Agnes Gill (AG). d-nă. d-le Fuller. Felicity (F) WB: F: WB: F: WB: F: WB: Hello.CAP. Yes. Mr$! Fuller. De -unde sînteţi? Sînt din Londra. Good afternoon. And you? I'm from Tooting. este Dialogue WB: F: WB: F: WB: F: WB: Winston Bell (WB). • origine. Şi Eu sînt din Tooting. doamnă.

PF: Well. I'm not. I am. HOW TO SAY IT What nationality are you? I'm — Romanian... How to ask where a person is from. sau Scots) beau Scotch CUM SE SPUNE Cum se întreabă naţionalitatea. it's not far from AG: UNIT 3 A nu se confunda cu SCOTCH. Sînt. are you Where What part (of Romania) is he she from? He's from I'm Romania Austria Switzerland Bavaria the North. How to ask about nationality. da. She's In am — he — is is se folosesc el ea este Bucharest 20 . sînt. Care este naţionalitatea Sînt — român — elveţian Sînteţi — român? — elveţian? — austriac? Da. No. 2. I'm..— Nationality PF: Mm. Nu. Are you — Romanian? — Swiss? — Austrian? Yes. este nu departe de EdinAG: A.. — Swiss. Cum se întreabă o de unde provine. nu sînt.

Femeie. .. 21 . Schwarz. Man. Femeie: Hello. Woman. Bihor — Oradea. Bărbat: De unde anume? Femeie: Din Pe acelaşi model răspundeţi şi dvs. Where are you from? Woman. Jones.. Maramureş Cluj — Mănăştur Listen to the following conversa­ tion. Dr. Banat.. Jones: încîntat de cunoştinţă.. Pronunţaţi acum numele unor localităţi şi zone din România. Mr. .. D-le Jones. Weiss. . 3 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 UNIT 3 pe casetă cum se pronunţă Listen on the cassette to how the numele unor localităţi şi zone din Germany place and names are Germania: pronounced and repeat them. Hello. Bun venit în York..CAP. Boldur. Man: Whereabouts? Woman. Listen to the following conversa­ tion on the cassette and say that you from tfiese places: Man. Man. Herr Schönleben. Exercise 3 Prezentaţi o persoană Jones. rolul femeii şi folosind următoarele date. . Pronunţaţi acum numele unor localităţi şi zone din România laşi — Cluj — Timişoara — Suceava — Oradea — Transilvania. Man. Now introduce a group of people to Mr.. Bărbat. You: Mr. — Satu-Mare. Dvs. Exercise 2 Ascultaţi conversaţia următoare: Bărbat: Hello. Hello. Herr Fräulein Jäger. Jones: How do ^^ou do? Wel­ come to York. Acum spuneţi că proveniţi din Now say that you come from these aceste locuri. Frau Weinkauf. Check your answers with the cas­ sette. Whereabouts? Woman. Woman. Jones. Hello.. De unde anume? Femeie.. You introduce somebody to Mr. Bărbat. Bărbat: De unde sînteţi? Femeie. aceasta este d-na Dl. Hello. Verificaţi răspunsurile cu caseta. Bărbat: De unde sînteţi? Femeie: Sînt din Bristol. this is Mrs. Where are you from? Woman: I'm from Bristol. .. Bucureşti — Crîngaşi. Man.. România. places. Acum prezentaţi un grup de per­ soane d-lui Jones. From Clifton. Jones.

• cum să formulaţi răspunsurile respective. Sînteţi englez? Da. I've got one son and two daughters. nu sînt încă căsătorit. Cum se întreabă o persoană dacă este căsătorită. AG: Aveţi copii? PF: Da. are you here on business? PF: Yes. am o fată. I'm from Tooting. sînt din Tooting. Fuller.CAP. I'm not. W: Eşti căsătorită. am un băiat şi două fete. AG: Spuneţi-mi. sînteţi? W: Nu. F: Ei bine. too. Felicity? No. And you. I am. Felicity? F: Nu. Are you married. Fuller. I've got one daughter. soţia mea este acasă. Dar dnă aveţi copii? AG: Da. AG: Este şi soţia PF: Nu. AG: Have you got any children? PF: Yes. I'm single. 4 Familia — Family UNIT 4 în acest capitol • cum să întrebaţi despre familia interlocutorului. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue F: W: Felicity (F). What about you? I'm British. Mrs. AG: Is your wife with you? PF: No. my wife is at home. i este W: F: W: al sau al regiunii Wales gara nu Un este mai scoţian (Scottish) apoi engiez la fel ca un Veiş. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. sînt englezoaică. Peter Fuller (PF) AG: Tell me. Are you? No. nu sînt. I'm English. • situaţia familială. Well. sînteţi aici cu afaceri? PF: Da. Dar F: Şi eu sînt din Marea Britanie. Winston (W) F: W: Are you British? Yes. care e şi engiez i sînt toţi tocuitorti insulelor Britanii în afară de care provin din sau Wales Dialogue Agnes Gill (AG). Gill? Have you got any children? AG: Yes. How to ask a person is 22 . Mr. Dvs.

Nu. nu sînt. I'm not. 4 Familia — Family — — — — Da. Aveţi copii? fraţi? surori? copii fraţi surori Am Eu am un o copil fiică fiu frate soră Avem Noi avem doi două trei copii fete băieţi fraţi surori Eu Noi nu am nu avem copii fraţi surori we haven't got any three We've We have got two one I've child daughter son brother sister children daughters sons brothers sisters children brothers aveţi? childen How many brothers have got? sisters you Have you got any — children? — brothers? — sisters? 23 . Mo. I 2. No. Yes.CAP. sînt. răspunde este însă să nu sînt). Cum se întreabă o persoană despre membri How to ask about a person's family. UNIT 4 căsătorit/căsătorită? Are you married? YOU or no). I am.

Wilson: How many children have you got. Now do the same conversation. Mrs Denker is here on business. alone. EXERCISE 1 dialogul de pe casetă. D-na Wiison: copii aveţi. So are the children. soţia este acasă. Mrs. Nu au copii. d-le Fiebiger. Check your answers with the cas­ sette. Fiebiger: Am un fiu şi o fiică. Mr Neubert is here on business with his wife. Fiebiger. c) D-na Denker este aici cu afaceri. Sînteţi aici cu afaceri? Dl. Fiebiger: Nu. They have no children. D-na Wiison: Este şi familia cu Dl. Her husband is at home.CAP. — EXERCISES Listen to this dialogue on the cas­ sette. Fiebiger: Da. with their son and two daughters. Wilson: Good evening. Fiebiger? Mr. Wilson: Is your family you? Mr. Use information Mr. Mr. Mrs. b) Dl este aici cu afaceri cu soţia. Wacker is here on business. singur. Soţul este acasă. Are you here on busi­ ness? Mr. d) Dl Wacker este aici cu afaceri. They have no children. sînt. D-na Wiison: Bună seara. Nu au copii. my wife is at home. His wife is at home. Fiebiger: Yes. I am. Rijckert is here on holiday with his wife and two daughters. Fiebiger: No. Mrs. Fiebiger: I've got one son and one daughter. Mr. Soţia este acasă cu fiul şi cele două fiice. La fel şi copiii. Mr. d-le Fiebiger? Dl.4 Familia Family UNIT 4 sau YOU GOT se pune o enumerate se ei HOW HOW YOU GOT? CM. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie folosind informaţiile a) Dl Rijckert este aici în concediu cu soţia şi două fiice. Verificaţi răspunsurile cu caseta. 24 .

Mr. All Mrs's Simpson questions are missing. eu sînt.. EXERCISE 3 dialogul de pe casetă.. 25 . Mrs. Dna Simpson: Bună seara.. Question: Have you got any children? Answer: Yes. Check your answers with the cas­ sette.. Toate întrebările d-nei Simpson lip­ sesc. Green: No. Mr. Green: Nu. Green: Da. 4 EXERCISE 2 Ascultaţi următoarea conversaţie de pe casetă. Dl. Dl. looking after the children. Ask them. d) You have got three girls and a boy. Question: Are you married? Answer: Yes. b) Aveţi doi băieţi. dvs. răspunsurile Mr. 4 Familia — Family Listen to this gapped conversation on the cassette. Green: We have two sons and a daughter. Mrs. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Listen to the dialogue on the cassette. b) You have got two boys. I am. Simpson: . Dna Simpson: . Verificaţi caseta. we have got one child. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie folosind informaţiile a) Aveţi unul din fiecare. soţia este acasă avînd grijă de copii.. Green: Am doi fii şi o fiică. Green: Yes. die Dl. my wife is at home.. întrebare: Aveţi copii? Răspuns: Da. întrebare: Sînteţi căsătorit? Răspuns: Da. Use information a) You have got one of each.CAP. Simpson: . Simpson: . Mr.. d) Aveţi trei fete şi un băiat. Now do the same conversation. avem un copil. Dna. Mrs. Check your answers with the cas­ sette. c) Aveţi trei fete.. Simpson: Good evening. c) You have got three daughters.

22 p. 26 . OVER Cînd găsesc în (acesta. And these two magazines.30 As: W: As: W: As: Can I help you? Yes. aş dori şi patru frezii.30 Dialogue 2 Felicity (F). 5 La cumpărături — Shopping UNIT 5 in acest capitol • cum să ceva într-un magazin. please. Şi acele două agrafe de păr de acolo. As: I've got some nice freesias here.70 please. THOSE se foicĂeşte se Dialogue 3 Henry (HG). As: Desigur. As: Mulţumesc. please. vă rog. please. As: Costă 22 penny. And those hair grips over there. Or there are some beautiful roses over there. • cum să întrebaţi de preţ. sau THESE — Cînd mai THAT aceea). DIALOGURI — Dialogue 1 Winston (W). Shop Assistant (As) F: Mă puteţi ajuta? As: Da F: Aş dori cîteva aspirine. That's £ 1. F: I'd like some aspirins. vă rog.70 F: Can you help me. Aş dori „Mirror". please? As: Yes. HG: like five roses. As: Costă 1. vă rog. like four freesias as well. like some flowers. As: Vă pot ajuta? HG: Da. HG: Aş dori cinci trandafiri. aş dori nişte flori. As: Am aici nişte frumoase. like the Mirror. Shop Assistant (As) (vînzător) As: Vă pot ajuta? W: Da. Will there be any­ thing else? HG: Yes. Mai doriţi ceva? HG: Da.CAP. As: £ 1. Thank you. W: Şi aceste două reviste. Shop Assistant (As) As: Can I help you? HG: Yes. Sau sînt nişte trandafiri frumoşi acolo. As: Certainly. sir. Costă 1.

aspirins. Mai doriţi ceva? HG: Nu. Asta e tot. Aş dori nişte You want things you can count. sir. How to say what you want a shop. Cuvîntul se foloseşte în de este vorba de obiecte care se pot număra sau nu. sir. flowers. I'd like some stamps.80 £ As: Certainly. mulţumesc. a) Doriţi să atrageţi atenţia You want to attract the attention vînzătorului. thank you. c) obiecte care nu se pot număra. toothpaste. Will there be anything else? HG: No. postcards. LIKE SOME STAMPS. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT Cum se solicită ceea ce magazin. Mă Ne puteţi ajuta vă rog? Can you help me us please? Desigur Da domnule doamnă care timbre aspirine flori cărţi poştale se pot Certainly. săpun pastă de dinţi tutun Aş dori nişte I'd like some soap. Thank you. b) Doriţi obiecte număra. 5 As: La — Shopping UNIT 5 Mulţumesc.CAP. that's all. 27 . You want things you can't count. în propoziţiile negative se însă ANY. How much is that? As: That comes to £ 3. tobacco. SOAP. costă? As: Costă 3. ex. of the shop assistant. I WANT ANY STAMPS vreau timbre).80. Yes madam.

e) Doriţi lucruri care se cumpără la cantitate sau în ambalaj halbă cu bere. pachet de plicuri cutie cu chibrituri 2. kilo of bananas. Will there be anything else? — Yes. pentru toata începe cu o vocală.454 kg) de mere kg de banane pahar cu vin. That's ail. mulţumesc. envelope.. 28 . revistă. livră (0.CAP. pound of apples. AM Cînd fo){^eşte AN. plic. cu lapte.. How to ask for a price. asta e tot. măr. apple. se You things you buy by the quantity or the container. 5 La cumpărături — Shopping You like individual items. How much is that this 3. packet of envelopes. magazine. box of matches. sandviş. carte poştală. Mai doriţi ceva? — Da. Cum se întreabă preţul. as well. I'd like. pint of beer. Cum spuneţi dacă mai doriţi sau nu altceva. — No thank you. glass of wine. aş mai vrea — Nu. bottle of milk. costă aceea? aceasta? postcard. an ice-cream. îngheţată. How to say you want or don't want anything else. a UNIT 5 obiecte individuale.

pe casetă şi Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. după care repetaţi şi dvs. 2 Ascultaţi pronunţia repetaţi şi dvs. Check your answers with the cas­ sette. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. o halbă cu bere o sticlă cu vin un pahar cu lapte o ceaşcă cu ceai cutie cu ciocolată cutie cu suc de portocale o cutie cu limonada un kg de mere o livră de pere (o. Check your answers with the cas­ sette. some sandwiches some flowers some aspirins some envelopes some picture postcards. some matches some cigarettes some soap some toothpaste Now say that you want these things. de text am 29 . a pint of beer a of wine a glass of milk a cup of tea a box of chocolate a carton of orange juice a can of lemonade a kilo of apples a pound of pears Now say that you want these things. nişte sandvişuri nişte flori nişte aspirine nişte plicuri nişte poştale ilustrate nişte chibrituri nişte ţigări nişte săpun nişte pastă de dinţi Acum spuneţi că doriţi aceste obiecte Verificaţi-vă răspunsurile caseta. Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. 5 La EXERCIŢII — EXERCISES 1 UNIT 5 caseta pentru a pronunţia.454 kg) Acum spuneţi că doriţi aceste lucruri.CAP.

Exercise 4 Winston vizitează oraşul York şi doreşte să cumpere nişte poştale. I'd like some picture postcards. 5 La — Shopping 5 Exercise 3 iată cîteva obiecte de care s-ar putea să nevoie ca turist. mulţumesc. doriţi ceva.CAP. vă rog. No. răspunsurile ascultînd Here are some things you might need as a tourist. sir. d-le? Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. please. sir? That comes to E 1. Can you sort out the conversation he has in a shop? How much is this? Certainly. Nu.25.25 Am aici nişte cărţi poştale. Will there be anything else. I'd like five. d-le. d-le? Aceasta costă 1. ice-cream guide book hotel list comb hairbrush lipstick Check your answers with the cas­ sette. Aş dori cinci. Winston is visiting York and wants to buy some picture postcards. sir? Check your answers with the cassetta * * . ghid de călătorie ghidul hotelurilor pieptene perie de păr ruj de buze caseta. Vă pot ajuta. Aş dori nişte cărţi poştale ilustrate. Ask for them. Aţi putea pe baza infor­ maţiilor de mai jos să alcătuiţi con­ versaţia pe care o va avea într-un magazin? Cît costă asta? Desigur. I've got some nice postcards here. thank you. Can I help you.

CAP. I'm just looking. we haven't. mulţumesc. Shop Assistant (As) WG: Aveţi unt englezesc? WG: Have you got any English butter? As: Da. JOHN şi BASS două cunoscute de bere Dialogue 3 Agness Gill (AG). AG: Can I help you? As: No. 1. 31 . HG: I'd like a pint of beer. Anything else? WG: Aş dori o duzină de ouă. of fel ca oricare BROWN BREAD în realitate cea Dialogue 2 Henry Gill (HG). îl găsiţi acolo. WG: Aveţi şi neagră? WG: And have you got a brown loaf? As: îmi pare rău. Bass vă rog. please. Face Bm: One pint. 6 La — Shopping UNIT 6 in acest capitol învăţaţi fraze care v-ar putea fi utile ia cumpărături. Bm: John Smith sau Bass? Bm: John Smith's or Bass? HG: Mm.90 That'll be £ 1. As: Yes. And a gin and tonic. One gin and tonic. Cît WG: I'd like a dozen eggs. nu avem. Un gin tonic. Şi un gin HG: Oh. How costă? much is that? — j de BROWN din Noua Zeelandă sau este de la denumire spre deosebire care este sărat. Bm: O halbă. you'll find it over there. please. Bass please. thank you. tonic. Shop Assistant (As) As: Vă pot ajuta? AG: Nu. sorry. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs. Doar privesc. Altceva? As: No. Barman (Bm) HG: Aş dori o halbă cu bere.90. Gammon (WG).

W: (to the barman) Two pints of bitter.14. W: Cheers! Good health! se pahar cu băutură se 0000 TO CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. AG: Vă rog.14 lire. Numai privesc (mulţumesc). Barman (Bm) W: M: Ce beţi? O halbă de biter. (către barman) Două cu biter. Asta face 1. Clerk (CI) îmi puteţi da nişte informaţii? costă un timbru pentru Germania? CI: Scrisoare sau carte poştală? AG: Pentru o scrisoare.— Dialogue 4 Agnes Gill (AG). How to say you do not want to buy things. CI: Asta face 1. CI: O scrisoare pentru Germania costă penny. CI: A letter to Germany costs p. Can you give me some information? much is a stamp for Germany? CI: Letter or card? AG: It's for a letter. vă rog.80 please. Milton (M). Cum se spune cînd nu doriţi să cumpăraţi ceva.80 lată 2 Bm: Vă mulţumesc foarte mult. tuturor 5 Winston (W). 6 timbre de 19 p. AG: Coud 1 have six 19 p. 32 l'm just looking (thank you). sir. please. Noroci Sănătate! W: What's yours? A pint of bitter. That'll be £ 1. . Bm: Thank you very much. please. CI: That'll be £ 1.00. dom­ nule. Here's £ 2. — este AG: 6 AG: Excuse me. stamps. please.

Anglia? letter How much is a postcard to Romania? to Ec countries? to Britain? un timbru pentru Doresc cinci timbre Could have a stamp for a card to Romania a letter two five 14 p. România? pt. le găsiţi acolo. Cum se la poştă. ţările CE? pt. Customer: Can you help me? Shop Ass. you'll them over there. 6 La cumpărături Shopping UNIT 6 2. Yes. Clientul: Aveţi şi plicuri? . Certainly. o scrisoare Cît costă o carte poştală pt. Customer: And have you got any envelopes? 33 Clientul: Mă puteţi ajuta? Desigur. pe casetă Listen to the dialogue on the cassette (repeat it if you want). How to ask about postage. Clientul: Aveţi cărţi poştale ilustrate? Vînzătorul: Da. Customer: Have you got any pic­ ture Shop Ass.CAP. România de de penny penny EXERCIŢII — EXERCISES EXERCISE 1 Ascultaţi dialogul de dacă doriţi). stamps? 0 carte poştală 0 scrisoare pt. 19 p.

:. them Shop Ass: No.— Regret. You want to buy the following a)-c): toothpaste aspirins chocolates pears apples flowers. Dvs. le găsiţi acolo. Shop Ass: Certainly.. sorry. EXERCISE 2 comandaţi într-un băuturi: bitter — o halbă gin tonic — un pahar bitter — 0. We haven't. Acestea sînt nişte caiete cu timbre first class — pentru expedieri expres şi second class — pentru expedieri normale. 34 . Vînzătorul: Regret. Doriţi să birt want to order the following drinks in a pub: bitter — a pint gin tonic — a glass bitter — 1/2 a pint lager and lime — a bottle Coca-cola orange juice whisky and soda — a glass Check your answers with the cas­ sette. Check your answers with the cas­ sette. nu avem. nu avem. you'll over there.5 halbă suc de citrice — o sticlă Coca-cola suc de portocale whisky şi sifon — un pahar Verificaţi cu caseta. Shop Ass: Yes. — a book of second class stamps. UNIT 6 Shop Ass: No. sorry. Acum rolul şi întrebările care lipsesc. Vînzătorul: Desigur. Vînzătorul: Da. we haven't. să cumpăraţi următoarele: c): a) pastă de dinţi aspirine b) ciocolată pere c) mere flori Verificaţi-vă răspunsurile ascuttînd caseta. EXERCISE 3 în Anglia timbrele poştale se cumpără astfel: — a book of first class stamps.. take your part in the gapped conversation.

You want to buy these stamps. Check your answers with the cas­ sette. .CAP.avion). 6 La cumpărături — Shopping UNIT 6 Three p. Ask for them and ask for the price. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. stamps — patru timbre de 14 penny Desigur se pot solicita timbrele şi după valoarea lor. — ten air mail stamps (zece timbre pentru expediere par. şi întrebaţi de preţ. să cumpăraţi aceste timbre. stamps — trei timbre de penny four 14 p. — two first class stamps (două timbre pentru expres) and three second class stamps (trei timbre pentru expediere normală).

HG: Yes. Cred că este un oraş frumos. îmi amintesc că este acolo o catedrală minunată. DIALOGURI — DIALOGUES 1 Winston W: G. Cum este vremea? Ei. Alteori este umed. Henry Gill (HG) WG: HG: WG: HG: WG: Sînteţi din York. There's a wonderful cathedral I remember. Cum este? Este o simplă suburbie. And the North Yorkshire Moors. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). G: W: G: W: G: a (G) W: G: W: G: W: Hello. Nothing special. De unde sînteţi? Sînt din Unde este asta? Este un orăşel în Yorkshire. And sometimes it's wet. isn't it? G: Yes. it's changeable. where are you from? I'm from Coxwold. G: Where's Tooting? W. I believe. What's it like? W: It's just a suburb. Da. W: What's it like there? G: There are the Dales. Sînteţi din Londra? Da. WG: It's a beautiful city. W: What's the weather like? G: Well. Localităţi — Places UNIT in acest capitol învăţaţi: • să vorbiţi despre localităţi. Este încîntător. este în Angliei. W. sînt din Tooting. • să întrebaţi de ele şi de descrierea lor. Sometimes it's fine. Uneori este frumos. este încîntător. aren't you? HG: Yes. nu-i aşa? Da. I'm from Tooting. Nimic special. It's lovely. • să întrebaţi unde sînt situate. You should go.CAP. sîntem. we are. Yorkshire's in the north east of England. bine. trebuie să mergeţi acolo. Unde este Este în Londrei. it is. şi North Yorkshire Sînt şi nişte sate foarte frumoase. It's lovely. Are you from London? W: Yes. WG: You're from York. nu-i aşa? Da W: G: W: G: W: G: W: Ce mai aveţi pe acolo? Acolo sînt şi Dales. 36 . Where's that? It's a small town in Yorkshire. • să faceţi recomandări în legătură cu ele. It's in the south east of London. este schimbătoare. And there are some very pretty villages.

Cum se cere descrierea How to ask for a Cum este acolo? Cum este zona? nice beautiful flat hilly mountainous wooded a There's beautiful large an interresting old forest cathedrall lake large — mare old — vechi forest — pădure lake — lac 37 localităţi. Salcombe? Where's (unde este) York? in near Hamburg. WG: Is the weather nice at this time of the year? HG: Yes. Trebuie să WG: plăcea. the Alps. it's lovely in the spring. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se întreabă unde se găseşte o localitate. the coast (of Scotland). 7 HG: Da. Domul. — Places UNIT 7 HG: Yes.CAP. the Rhine. WG: I'd love to. the Lake District. it like What is the country like? nice — plăcut beautiful — frumos flat — neted hilly — colinar mountainous — muntos wooded — împădurit . the Midlands. How to ask where places are. London. of the region. primăvara este frumos. Scotland. You should go. WG: Este vreme bună în acest anotimp? HG: Da. the Minster. 2. on the Thames.

Is the weather nice? spring — primăvară summer — vară autumn — toamnă winter — iarnă There's (a lot of) summer snow — zăpadă rain — ploaie a lot of — mult (ă. Example: Where is Lübeck? Lübeck is in the north of Germany. Cum se despre climă.CAP. Mr. Exemplu: Unde este Lübeck? Lübeck este în nordul Ger­ maniei. Unde este asta? 2. Where's that? So you're from Hamburg. i. 4. isn't it? Whereabouts is Ulm? I have not heard of Oldenburg. Vremea este frumoasă? cold hot wet spring autumn summer winter snow rain in winter — Places UNIT 7 river — beach — ştrand. How to ask about climate. Cum este vremea? Vremea este frumoasă. where is that? Dna este foarte interesată de Germania. Schmidt. Asta este în nordul Germaniei. unde este acesta? 38 1. That's in the north of Germany. 7 park is a There are river beach parks rivers beaches 3. 2. Answer her questions. Am auzit că sînteţi din Passau. 3. d-le Schmidt. plajă What's the weather like? The weather is fine/nice. nu-i aşa? Unde este Ulm? Nu am auzit de Oldenburg. Sînteţi din Hamburg. I hear you're from Passau. e) Exercise 1 — EXERCISES Mrs. 1. . Răspundeţi la întrebările ei. Gammon is very interested in Germany.

assuming you have been to the following places. poate voi merge într-o zi. Cambridge/north of London/University 5. 3.7 5. Bremen este la nord? — Places 5. Trebuie să Un american: Mm. west/sea/beachers Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. American: Where's Worcester? Mr. aţi fost în următoarele localităţi. Este pe Severn. It's on the river Severn. 7. Augsburg este în nordul sau sudul Germaniei? 7. York/north east/river Ouse/Minster 2. Un american: Cum este? Dl. presupunînd că dvs. Listen to this dialogue on the cas­ sette. unde este acesta? 8. Canterbury/south east/cathedral 4. American: Mm. München este la sud. aşa? 6. Listen to this dialogue on the cas­ sette. Avon/theatre 6. 39 . Am auzit de Kiel. Wagner: Este acolo o catedrală frumoasă. where is it? 8. You should go. Exercise 3 dialogul de pe casetă Un american: Unde este Wor­ cester? Dl. Lake District/mountains 7. Is Bremen in the north? Exercise 2 dialogul de pe casetă. UNIT 7 Munich is in the south. Check your answers with the cas­ sette. Wagner: Este în Angliei. perhaps I will one day. Now do the same or a similar conversation with an American. American: What's it like? Mr. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie sau una similară cu un american. Wagner: It's in the south-west of England. Wagner: There is a beautiful cathedral. isn't it? Is Augsburg in the north or in the south of Germany? I've heard of Kiel.

Mă puteţi ajuta? WG: Excuse me. Mergeţi drept înainte. HG: Mulţumesc. HG: Thank you. AB: Thank you very much. AG: Thank you. Mergeţi drept înainte. AB: How far is it? W: About 200 yards. Go straight on (ahead). AB: La ce distanţă este? W: Aproximativ 200 (1 lard 0. Winston (W) WG: Scuzaţi-mă. Dialogue 2 Anne Bardy (AB). îmi puteţi spune care este drumul spre cea mai apropiată staţie de metrou? W: Da. AG: Excuse me. Winston (W) HG: Scuzaţi-mă. este acolo. is there a phone box (booth) near here? W: Yes. It's on the left. Este pe stînga. Take the first street on the left. It's opposite the cinema. Can you tell me the way to the nearest tube station? W: Yes. W: Yes. it's over there. există în apropiere o cabină telefonică? W: Da. Go along here. Există o farmacie prin apropiere? W: Da. There's a phone box (booth) on the right. Este vizavi de cinema. 40 HG: Excuse me. is there a chemist near here? W: Yes. AB: Excuse me. Dialogue 4 Henry Gill (HG). Dialogue 3 Agnes Gill (AG).8 în Căutînd drumul — Finding the way UNIT 8 cum să puneţi întrebări în legătură cu drumul.9 m) AB: Mulţumesc foarte mult. Can you help me? Is Există în o toaletă there a ladies' toilet near here? pentru femei? W: Da. . O luaţi pe prima stradă la stînga. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs (WG). Winston (W) AG: Scuzaţi-mă. Winston A6: Scuzaţi-mă. Există o cabină telefonică pe dreapta. AG: Mulţumesc.

CAP

drumul — Finding the way

UNIT 8

Dialogue 5 Henry Gill (HG), a woman (Wo)
Wo: îmi spune unde este Pear Tree Avenue? HG: Nu. Regret. Nu ştiu. Nu sînt de aici. (Sînt străin aici). Wo: Excuse me. Can you tell me Pear Tree Avenue is? HG: No. I'm sorry. I don't know. I'm a stranger here.

Dialogue
Wo:

Winston (W), a woman (Wo)
Wo: Excuse me. Can you tell me the way to the Post Office? W: Yes, Go to the traffic lights. Turn into Duke Street. It's next to the theatre. Wo: How far is it? W: About 500 yards. Wo: Thank you.

îmi puteţi spune care este spre poştă? W: Da. Mergeţi pînă la semafor. Cotiţi pe Duke Este Teatru. Wo: La ce distanţă este? W: Aproximativ 500 yarzi. (450 m). Wo: Mulţumesc.

CUM SE SPUNE

HOW TO SAY IT

Cum se întreabă dacă ceva este prin apropiere. How to ask if something is near. Is there (există) a phone box post office bank 2. Cum se întreabă drumul. How to ask ask the way. Can you drumul spre) me the way to the Youth Hostel? theatre? station? post office? nearest tube station? toilet? bank? (îmi puteţi spune care este near here? (în apropiere)

apropiat(a)

41

CAP 8

Căutînd drumul — Finding the way
Station Road

UNIT

Can you (îmi

me where spune unde)

Pear Tree Avenue the Health Centre the corner.

is?

Go

along here straight on

to

the bridge. the traffic lights. corner bridge pod traffic light semafor

first Take the second third (right) Turn (left) into Stonegate Piccadilly Coney Street next to opposite on the over there. straight on. next to book shop librărie over there pe aici straight on drept înainte. se întreabă cît de departe se află locul căutat. How to ask how far away something is. the bank? How far is the post office? it? About 200 500 five ten 42 metres. yards. minute's walk. the post office. the book shop. the cinema. left right to turn a coti, a întoarce (street) on the left right left right stîng(a) dreapta

CAP 8

Căutînd drumul — Finding the way
— EXERCISES

UNIT 8

Exercise 1
dialogul de pe casetă. Henry: Ştiu că poşta e aproape de aici. Soţia: Henry, neam rătăcit. Voi întreba pe cineva. Scuzaţimă. îmi puteţi spune care este drumul spre poştă? că sînteţi Henry şi puneţi întrebările necesare pentru a găsi locurile următoare. banca 2. biroul obiectelor pierdute 3. teatrul 4. staţia 5. oficiul de turism 6. podul Listen to the dialogue on the cas­ sette. Henry: I know the post office is near here. Wife: Henry, we're lost! I'll ask some­ one. Excuse me. Can you tell me the way to the Post Office? Imagine you are Henry and ask the necessary questions to find these places. the bank 2. the lost property office 3. the theatre 4. the station 5. the tourist office 6. the bridge

Exercise 2
DI şi Dna Jones vizitează Londra pentru prima oară. Ei au nişte dificultăţi. Ascultaţi dialogul de pe casetă. Dna Jones: Ah, dragă! Trebuie să găsim o toaletă. Dl Jones: Scuzaţi-mă, există o toaletă aproape de aici. Imaginaţi-vă că sînteţi Dl Jones. întrebaţi ce aveţi nevoie. Dna Jones: Trebuie să găsim o poştă. 2. Trebuie să găsim o staţie de autobuz. 3. Trebuie să găsim o bancă. 4. Trebuie să găsim o staţie de metrou. 5. Trebuie să găsim parcare. 6. Trebuie să găsim o cabină telefonică. 7. Trebuie să găsim o farmacie. Mr and Mrs Jones are visiting London for the first time. They are having some difficulties. Listen to the dialogue on the cassette. Mrs Jones: Oh, dear! We must find a toilet. Mr Jones: Excuse me, is there a toilet near here? Imagine you are Mr Jones. Ask for what you need. Mrs Jones: We must find a post office. 2. We must find a bus stop. 3. We must find a bank. 4. We must find a tube station. 5. We must find a car park. 6. We must find a phone box. 7. We must find a chemist. 43

CAP

Căutînd drumul — Finding the way

UNIT 8

Exercise 3
fată răspunsuri care vi s-ar putea da cînd de drum. Citiţi-le şi găsiţi întrebările care au fost puse. Apoi ascultaţi conversaţia pe casetă. 1. A: ... B: O cabină telefonică? îmi pare rău, nu sînt de pe aici. 2. A: ... B; Da. peste pod. Apoi drept înainte. 3. A: ... B: Da. Este o staţie de autobuz în Tanner Row. 4. A: ... B; Youth Hotel? Da. Este în Water End. 5. A: ... B: Este o farmacie în Parliament Street, cred. 6. A; ... B: Da. Mergeţi drept înainte şi o luaţi pe a doua la dreapta. Aceea e Piccadilly. 7. ... B: Minster. Da. Mergeţi pînă la şi cotiţi la stînga. 8. A: ... B: Museum Street? Nu, regret, nu ştiu. Here are some answers you may be given when asking the way. Read them and work out the questions which were asked. Then listen to the conversation on the cassette. 1. A: ... B: A telephone box? I'm sorry, I'm a stranger here. 2. A: ... B: Mickiegate? Yes. Go over the bridge. Then it's straight on. 3. B: Yes. There's a bus stop in Tan­ ner Row. 4. A: ... B: The Youth Hostel? Yes, it's in Water End. 5. A: ... B: There-s a chemist in Parliament Street, I think. 6. A: ... B: Yes. Go straight on and take the second on the right. That's Pic­ cadilly. 7. A: ... B: The Minster? Yes. Go to the traffic lights turn left. 8. A: ... B: Museum Street? No, I'm sorry, I don't know.

F: Vă mulţumesc foarte mult. either. Thanks very much. aici nu aveţi voie să parcaţi. I've got a puncture. Ne: Asta văd. HG: Pot parca aici? W: Nu. F.CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9 in capitol • cum să permisiunea. Ne: Bună. sir. that's all right. în şi 45 . what's the matter? Look. Can I park over there? W: You are not allowed to park over here. Here it is. HG: This is absolutely impossible. Ne: F: Ne: Ne: F: Ne: F: (knocking on her neighbour's door) Mr Simpson. So I see. HG: Pot parca acolo? W: Nici acolo nu aveţi voie să parcaţi. F: Pot împrumuta şi farul? Ne: Da. please? I'm late for work. Am o pană. (Louder) Excuse me. F: Pot împrumuta bicicleta vă rog? Sînt în la serviciu. too? Yes. Felicity. EITHER 2 Felicity (F). Ne: în ordine. That's all right. W: Yes. HG. Can 1 borrow your bicycle. în ordine. Ce s-a întîmplat? F: Priviţi. W: Da. Felicity. a neighbour (Ne) F: (bătînd la uşa vecinului) D-le Simpson. Winston (W) (Mai tare) Scuzaţimă. Hello. You are not allowed to park here. Can I borrow your bicycle lamp. lată-l. • cum să răspundeţi ta cum să întrebaţi dacă este permis. HG: Asta e absolut NOT TO HG: HG: Excuse me. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). HG: Can 1 park here? W: No.

Milton locuieşte la Winston. vă rog? Ne: Da. This is Milton Grace. Eşti o bestie. pot folosi telefonul tău? W: Da. may I use your phone. You beast! Can I have some money for taxis. you're not! (goes out. (picks up the receiver dials) Hello. M: Winston. I haven't got any cash. Milton is staying with Winston. voi merge pe Hu: pare rău. WG: Vă foarte mult. O clipă. Wi: Nu-ţi pasă! uşa) Hu: Oh. darling? No. nu. hell! Dialogue 5 Winston (W). Alo. after all. Can I borrow/ some sugar. drace! (pleacă afară. Nu am bani. (Gîndindu-se mai bine). Wi: No! It doesn't matter I'll walk. slams the door) Hu: Oh. Dialogue 4 young wife (Wi). Wi: Hu: Wi Hu: Wi: tînărul soţ Wi: Hu: Wi: Hu: Wi: Can I take the car today. Of course you can. From Plymouth. That's very kind of you. Foarte amabil din partea dvs. a neighbour (Ne) WG Mrs Hello! Mrs Mac­ Donald! Ne: Is that you. Mrs Gammon? WG Yes. You can't. M: Mulţumesc. Ne: Hello! Dvs. then? Hu: No. desigur. of course. No. Just a (goes to get the WG: Thank you very much. Atunci pot avea ceva bani pentru taxi? Hu: Nu. He wants to renew an old acquain­ tance. nu poţi. M: Winston. pot împrumuta zahăr. (ridică receptorul şi face numărul). please? W: Yes. young husband (Hu) tînăra soţie Pot lua maşina azi. (incredulously): t can't? No. M: Thank you. Totuşi poţi lua maşina. please? Ne: Yes. (merge să caute zahărul). Desigur că puteţi.CAP 9 Permisiunea — Permission Hello! Dnă 9 Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). 46 . (Think­ ing better of it) You can take the car. Din Plymouth. Aici este Milton Grace. Hu: I am sorry. El doreşte să reia relaţiile cu o veche cunoştinţă. dnă Gammon? WG: Da. (neîncrezătoare): Nu pot? Nu. dragă? Regret. I'm sorry. Wi: Nu! nu-i nimic.

era Anne. am împrumut iau Pot să văd folosesc maşina scaunul bicicleta haina de ploaie ziarul maşina de bărbierit umbrela nişte zahăr? have Can May borrow take see use the this your car? chair? bicycle? raincoat? newspaper? razor? umbrella? some sugar? 47 acesta? aceasta? dvs. of course. La revedere. (Pune telefonul la loc) Winston. (Replaces receiver) that was Anne. este acolo TO A W: M: (pause) May I come and see you? Tonight? (pause) May I come about 8? Thank you. may I take a shower. Lucky man! Now. How to ask permission and how to give permission. Norocosuie! Acum pot face un duş. Good-bye. te rog? Da. I have an appointment for tonight. Yes. Cum se cere şi cum se acordă permisiunea. . a face duş CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. desigur. The bathroom is over there.CAP Permisiunea Permission UNIT 9 Pot veni să vă văd? Diseară? (pauză) Pot veni la 8? Mulţumesc. Am o diseară.

I'm afraid you can't. Da. Este în regulă. mă tem că nu. în ordine. No. Nu. Reply truthfully. regret. No. Nu. all right. Da. Este în 48 Listen to the on the cassette. Yes. all That's all right. nu puteţi. Certainly not! EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 permisiunea să luaţi cu împrumut următoarele lucruri: Exemplu: Pot să împrumut ziarul Ask permission to borrow the following things: Example: May I borrow your newspaper? bicicleta — bicycle ziarul newspaper maşina rie — haina de ploaie — raincoat 2 Ascultaţi întrebările de pe casetă. desigur. Cineva vă întreabă dacă poate să împrumute anumite lucruri. sincer. I'm afraid not. Fiţi dacă puteţi. I'm sorry. Somebody will ask you if he can borrow certain things. Be polite if you Here are some expressions for you to use. Nu.CAP 9 Pot să Este Permisiunea — Permission stau să vin cu dvs. mă tem că nu se poate. în ordine. Aici sînt expresii a fi folosite. Da. . of course (you can) Yes. you can't. merg să vă însoţesc you? Can May sit come UNIT 9 you? Da. That's all right. puteţi. No. Yes. Cu siguranţă nu! i I pot: Yes. No. of course. Nu.

Pot lua cu împrumut pieptenele tău? 4. I'm afraid you can't. Pot lua cu împrumut motocicleta ta? 9. Can I borrow your toothpaste? 7. Perhaps your answers are different from the author's. S-ar putea ca răspunsurile dvs. No. Nu. Can I borrow your hairbrush? 5. nu. No. Pot lua cu împrumut aparatul tău de bărbierit? 3. Pot lua cu împrumut peria ta de dinţi? 8. Pot lua cu împrumut pantalonii tăi? Pot lua cu împrumut stiloul tău? Verificaţi răspunsurile cu caseta. I'm afraid not.Can I borrow your motorcar? 9. Pot lua cu împrumut pasta ta de dinţi? 7. Nu. Certainly not. nu puteţi. regret. mă tem că nu.Can I borrow your trousers? 10. Nu. No. Now answer questions. Can I borrow your comb? 4. mă tem că nu puteţi. I'm sorry. Acum răspundeţi la întrebări. Can I borrow your toothbrush? a. Pot lua cu împrumut bicicleta ta? 2. you can't. No. Can I borrow your pen? Check your answers with the cas­ sette. să fie diferite de cele ale autorului.CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9 Nu. Can I borrow your bicycle? 2. Pot lua cu împrumut peria ta de cap? 5. Pot lua cu împrumut rujul tău de buze? 6. Can I borrow your lipstick? 6. . Sigur. Can I borrow your razor? 3.

Clerk (CI) (funcţionar) WG: Un bilet dus pentru Waterloo.K. please. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). Dialogue 4 Milton (M). 50 AG: Hello. How Heathrow. Co: Costă 1. F: Thank you. Taxi Operator (TO) (dispecer) La telefon On the phone AG: Alo. WG: Thank you. M: Thank you. Dialogue 3 Felicity (F). costă? much is it? CI: 2.50 £ (dă biletul) CI: £ 4. Tussaud. vă rog. How vă rog. Dialogue 2 Anne Brady (AB).50 (gives ticket) AB: Mulţumesc. învăţaţi: • să spuneţi unde doriţi să mergeţi. M: Ne puteţi spune cînd să M: Can you tell us when to get off? Co: în ordine. please. F: Sheen Lane. vă rog. I want a taxi. Co: O. 10 Călătoria — Travei 10 In acest capitol. please.60 Co: £ 1.10 £ (dă biletul) CI: £ 2. (gives ticket) F: Mulţumesc. please. vă rog. • să cumpăraţi bilete pentru trafic. Clerk (CI) AB: Un bilet dus-întors pentru AB: A return to Heathrow.CAP. Dialogue 5 Agness Gill (AG). AB: Thank you. . M: Mulţumesc. WG: A single to Waterloo. vă rog.10 (gives ticket) WG: Mulţumesc. Co: 60 penny (dă biletul) Co: 60 p. • să comadaţi un taxi.60. please. Conductor (Co) M: Două bilete pînă la Madame M: Two to Madame Tussaud's. Conductor (Co) F: Sheen Lane. costă? much is it? CI: 4. Doresc un taxi.

right away. please. When is the next flight? TA: The next flight is at And arrives at Book me on that. That's £ 275. Vă completez un cec. TA: Just a minute. AB: What time is check-in? TA: Check-in is no later than 15.30. Clasa economică. TA: Economy? AB: No. 10 Călătoria — Travei UNIT 10 TO: Care este adresa dvs? AG: Adresa mea este Pear Tree Avenue. please. Mulţumesc. AG: Thank you. Travel Agent (TA) Dialogue 6 (funcţionar la agenţia de voiaj) AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: Doresc să merg la Geneva. să verific dacă este în ordine. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se spune unde doriţi să mergeţi How to say where you want to go. first class. AB: Thank you. 51 . TO: What's your address? AG: My address is 31 Pear Tree Avenue. AG: La revedere. Da.CAP. imediat. I'll check if that's OK. lată cartea mea de credit. TO: Maşina va fi acolo în zece minute. vă rog. That's all right. clasa Un moment. Goodbye. I want to fly to Geneva. TA: Yes. AB: And the flight number? TA: BA 578. Dus sau dus-întors? Dus. please. TO: Where to? AG: To the station. TA: Single or return? AB: Single. La ce oră se face înregistrarea? Verificarea este nu mai tîrziu de Şi numărul zborului? BA 578. Costă 275 vă rog. Cînd este următorul avion? Următorul avion (zbor) este la Şi soseşte la Un bilet pentru acesta. Mulţumesc. TO: The car will be there in 10 minutes. Nu. Here's my credit (my bank card) TA: Thank you. AB: I'll write you a cheque. TO: Unde? AG: La gară. Anne Bardy (AB).

atunci necesar sâ numai ta please.CAP. 10 Doresc Călătoria să merg să merg cu avionul la Travel Edinburgh München Birmingham UNIT 10 Edinburgh I want to fly 2. Cum se cumpără un How to buy a ticket. Oxford Street Marble Arch Heathrow Two Three to Oxford Street Marble Arch please. a) în autobuz sau într-o metrou. to München Birmingham de a) on a bus or at a tube station b) at the station York spre Cardiff Bournemouth vă rog 52 . dus dus-întors dus-întors în aceiaşi zi călătorii. suficient care în cazul mai biletelor dorite. b) în gară Un Două trei bilete A single return singles Two Three returns day-returns to York Cardiff Bournemouth please.

Mr and Mrs Melton are going to live in Ipswich. Veţi spune: Doresc un dus spre York. You need a single ticket. vă rog. Imagine that you want to visit Birmingham for a meeting. Dl Davies urmează să locuiască la Edinburgh. Ce spun aceste persoane? Alexander urmează să York. Dna Wright şi fiica sa urmează să viziteze Brighton. Doriţi un bilet dus-întors.. Imaginaţi-vă că doriţi să mergeţi la Birmingham pentru o întîlnire. please. Imagine that you wish to travel to York because you are going to live there. Alexander is going to live in York. Conductorul: Ţineţi-vă! Un bărbat: Pînă la Madame Tussaud. You would say: I want a single to York. vă rog. Exercise 2 Ascultaţi următoarea conversaţie de pe casetă. Dl şi Dna Philips urmează să locuiască la Bradford. şi Dna Melton urmează să locuiască la Ipswich. 53 . Conductor: Hold tight! Man: Madame Tussaud's please. 6.CAP. Dna Bridge urmează să viziteze Bournemouth. Mrs Bridge is going to visit Bour­ nemouth. Listen to the following conversa­ tion on the cassette. Dl Carter şi secretara sa ur­ mează să viziteze Manchester.. Mr Carter and his secretary are going to visit Manchester. You want a return ticket. Veţi spune: Un dus-întors spre Birmingham. Aveţi nevoie de un bilet dus. Mr and Mrs Davies are going to live in Leeds. Mr Davies is going to live in Edin­ burgh. 10 Călătoria — Travel EXERCIŢII — EXERCISES 10 Exercise 1 că să călătoriţi în York pentru că urmează să locuiţi acolo. What do these people say? Mr. Coulson urmează să viziteze Nottingham.DI şi Dna Jones urmează să viziteze Glasgow. You would say: A return to Birmingham. şi Dna Davies urmează să locuiască la Leeds. Mr and Mrs Jones are going to visit Glasgow. Mr and Mrs Philips are going to live in Bradford. Miss Coulson is going to visit Not­ tingham. Mrs Wright and her daughter are going to visit Brighton.

CAP. 10

Călătoria — Travel

UNIT 10

Conductorul: 80 penny Un bărbat: îmi spune cînd trebuie să cobor, vă rog? Conductorul: în regulă. Un bărbat: Mulţumesc. că doriţi să mergeţi în următoarele locuri. Ce aţi spune? 2. 3. 4. 5. Marble Arch Buckingam Palace Tower Bridge Piccadilly Circus Leicester Square răspunsurile cu caseta. 6. 7. 8. 9. 10.

Conductor: 80 p. Man: Can you tell me when to get please? Conductor: Ok. Man: Thanks. Imagine that you want to go to the following places. What would you say? Oxford Street. Regent's Park King's Cross Parliament Square Hill Gate Check your answers with the cas­ sette.

Exercise 3
Doriţi să cu avionul la Hamburg. Funcţionarul de la agenţia de voiaj vă pune cîteva întrebări. Ascul­ taţi întrebările de pe casetă şi răspundeţi la ele. Funcţionarul: Da, domnule. Vă pot ajuta? Dvs: Doresc să merg cu avionul la Hamburg. Cînd e următorul zbor? Funcţionarul: Următorul avion e la ora 14,45 şi ajunge la 17,15. Dvs: Un bilet pentru acesta, vă rog. Funcţionarul: Dus sau dus-întors? Dvs: Dus. Funcţionar: Clasa sau turist? Dvs: Turist, vă rog. Ce număr de zbor? Funcţionarul: Lufthansa 043. Dvs: Mulţumesc. Imitaţi conversaţia de mai sus, preluînd şi rolul funcţionarului pe cel al călătorului Utilizaţi informaţiile de mai jos. 54 You want to fly to Hamburg. The clerk asks you some questions. Listen to the questions on the cassette and answer them. Clerk: Yes, sir. Can I help you? You: I want to fly to Hamburg. When is the next flight? Clerk: The next flight is at 14.45 and arrives at You: Book me on that, please. Clerk: Single or return? You: Single. Clerk: First Class Tourist Economy? You; Tourist Economy, please. What is the flight number? Clerk: Lufthansa 043. You: Thank you. Imitate the above conversation, taking the part of the clerk in addition to that of the traveller (you). Use the following information.

CAP. 10
BA BA BA BA BA BA BA BA BA

Călătoria — Travel
Arrival 10.50 10.55 16.20 21.10 19.10 22.40

UNIT 10

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Departure 950 Bucharest (Economy) 08.55 960 Stuttgart (Economy) 928 Köln/Bonn (First Ciass)08.45 Frankfurt (Economy) 13.45 704 Wien (First Class) 14.15 720 Zürich (Economy) 862 Paris (Economy) 988 Berlin (Economy) 20.00 924 Rome (Economy) 16.55

CAP.

Probleme de exprimare — Language Problems

UNIT 11

în acest capitol
• cum să vă cînd nu înţelegeţi ceva; • cum să solicitaţi traducerea unui cuvînt sau a unei propoziţii; • cum să solicitaţi repetarea celor spuse.

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue 1 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Pot împrumuta „biro"-ul Fo: Regret, nu înţeleg „biro". Ce este „biro"? AG: Biro este un pix. Un creion cu bilă. Pot să îl împrumut, vă rog? Fo: Da, acum înţeleg. Da, bineînţeles.

un străin

AG: Can f borrow your biro, please? Fo: I'm sorry. I don't understand What's a „biro" AG: A biro is a pen. A ballpoint pen. Can I borrow it, please? Fo: Oh, I understand now. Yes, of course.

Dialogue 2 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Poţi da drumul la te rog? Fo: Mă tem că înţeleg. Vă rog să repetaţi. AG: Puteţi da drumul la „telly, vă rog. „Telly" înseamnă televizor Asta e un telly. Fo: A, înţeleg. AG: Can you switch on the please? Fo: I'm afraid I don't understand you. Please say it again. AG: Can you switch on the please? „Telly" means That's a telly. Fo: Oh, I see.

Dialogue 3 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Fo: AG: Fo: AG; Fo: Nu doriţi o cană cu ceai? Poftim? Nu doriţi o cană cu ceai? Spuneţi, vă rog, mai rar. Ce înseamnă AG: Fo: AG: Fo: AG: Fo: How about a cup of tea? I beg your pardon? How about a cup of tea? Please say that slowly. How-about-a-cup-of-tea? What's the meaning of about"? AG: It means you like" or you

AG: înseamnă „aţi dori" sau

56

CAP.

Probleme de — Language Problems
Nu,

11

Fo: O,

Fo: Oh, I understand." No, thank you.

Dialogue 4 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
Fo: Scuză-mă, Agnes, cum se numesc aceia în engleză? AG: Aceia sînt papuci de casă. Fo: Dar aceştia cum se numesc? AG: Aceasta este o pereche de pantaloni. Noi spunem pereche de pantaloni". Fo: Excuse me, Agnes. What are those called in English? AG: Those are slippers. Fo: And what's this called? AG: That's a pair of trousers. We say "a pair of trousers".

Dialogue 5 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
Fo: (arătînd spre o reclamă Guiness) Cum se pronunţă acest cuvînt? AG: Acesta este pronunţat Guin­ să spui şi tu. Fo: Guinness. AG: Este corect. Este foarte bine. Fo: (Pointing to a Guiness ment) How do you pronounce that word? AG: That's pronounced: Guinness. Try and say it. Fo: Guinness. AG: That's right. That's very good.

ARE THOSE CALLED \H do call tfioi&e...?. fimtoa

CUM SE SPUNE
Cum se spune cînd nu înţelegeţi. How to say you don't understand. Poftim? I beg your pardon? Mă tem ce spuneţi

HOW TO SAY IT

I'm afraid I'm sorry I don't understand

you I don't understand that biro

îmi pare nu înţeleg aceea rău Eu nu

57

CAP. Vă rog spuneţi asta Please say repeat Daca nu supăraţi vă repetaţi spuneţi pe litere spuneţi din nou. . Cum se întreabă numele obiectelor. in Romanian. Cum se sensul unui cuvînt. How to ask for a translation. Cum se solicită o traducere. How to ask for repetition.. a little more clearly WOULD YOU • — vă se foloseşte pentru a fi mat adesea în uneori de şi a întări 3. slowly.. in Romanian? — It's .. Care este înţelesul Aţi putea explica Dacă nu vă supăraţi să explicaţi 58 "telly" înseamnă televiziune. Those are called e denumit sînt denumite 4.. How to ask for a meaning. Cum se solicita repetarea. is What are this that those called in English? That's called a. the word What's that a „biro" 5. Would mind you repeating spelling saying it again? that? mai rar puţin mai clar it that asta. How to ask what things are called.. 11 Probleme de exprimare — Language Problems UNIT 11 2.

Regret. — Say you don't understand. Dacă nu vă supăraţi. to ask about languages. I do Eu speak don't speak English (very well) EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Cum se descoperă eroarea. I don't understand. — ask for spelling or repetition. Cum se întreabă despre limbile vorbite. with an ac­ cent. — How to trace the fault. româna? engleza? vorbesc nu vorbesc Da. cu accent. Puteţi folosi aceste expresii: 1. Nu. — cereţi să repete mai clar. 2. — You could use these expres­ sions: I'm sorry.CAP. Vă rog să spuneţi din nou. I COULD YOU şi WOULD YOU MIND nu Mai simplu se poate spune 6. 3. Cineva vă vorbeşte: neclar. I'm afraid I don't what you are saying. — ask for slower repetition. Would you mind spelling 59 . prea repede. — Somebody speaks to you: too fast. nu înţeleg. Spuneţi că nu înţelegeţi. 3. 4. — cereţi să repete mai rar. Mă tem că nu înţeleg ce spuneţi. 4. Probleme de exprimare — Language Problems "telly"? UNIT 11 What's the meaning of Could you explain Would you mind explaining — "Telly" means television. 2. — cereţi să vă spună pe litere sau să repete. spuneţi pe litere. Please say it again. — ask for clearer repetition. Engleza (foarte bine) Do speak you Romanian? English? Yes.

Dacă nu vă supăraţi. Listen to the cassette. Each sen­ tence has a word or an abbrevia­ tion which you may not under­ stand.. Cereţi o ex­ plicaţie. A: înseamnă membru al parlamentului. Ascultaţi caseta. Check your answers with the cas­ sette. Decideţi ce doriţi să spuneţi. 6. Would you mind repeating that a little more clearly? Now listen to the cassette and decide what you want to say. 6. . 5. Exemplu: A: Johnson este aşa? B: Regret. Ask for an explanation. I don't understand. Probleme de exprimare — Language Problems UNIT 11 5. isn't he? B: I'm sorry. A: Johnson is an M. Decide what you want to say. Please say it again slowly. repetaţi mai clar. Dacă nu te superi. Fiecare propoziţie are un cuvînt sau o expresie pe care poate nu o înţelegeţi. explică-mi această expresie.P. Acum ascultaţi caseta şi ce doriţi să Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Exercise 2 Ascultaţi caseta. din nou mai rar.CAP. Listen to the cassette. Vă rog. Would you mind explaining that expression? A: means Member of Parliament. nu înţeleg.

Dialogue 2 Antony (A). AB: Oh. DIALOGURI — DIALOGUES 1 (A) Antony. Unde lucraţi? Lucrez în oraş. G: Oh. On the other side of the road. What do you do? Sînteţi chelneriţă aici? Da. O. AB: What does your sister do? A: She's a dancer. that's right. da. I like it very much. Este o muncă permanentă sau temporară? AB: Este permanentă. Greta (G) J: G: Are you a waitress here? Yes. Ce faceţi Sînt portar. yes. so you're both in show busi­ ness. • să întrebaţi unde lucrează şi cu ce se ocupă o persoană.CAP. 61 . sînteţi amîndoi în domeniul artistic. A: Yes. A: AB: A: AB: A: What do you do? I'm a secretary. J: I'm a porter. A: Da. Where do you work? I work in town. AB: ii place munca ei? A: O. îmi place foarte mult. Anne Bardy (AB) A: AB: A: AB: A: Ce faceţi Sînt secretară. La un arhitect. foarte mult. Dialogue 3 J: G: J: G: J: (J). yes. Este foarte interesantă. For an arhitect. Is it a permanent. Anne Bardy (AB) Deci sînteţi actor. Da. Ce face sora Este dansatoare. very much. It's very interesting. AB A: AB A: AB AB: So you are an actor? A: Yes. Unde lucraţi? La hotel Pe cealaltă parte a străzii. or a temporary job? It's permanent. A: Do you like it? AB: Yes. but Suzie only works partAB: Does she like her job? A: Oh. într-adevăr. 12 Profesii — Jobs UNIT 12 în acest capitol învăţaţi: • să vorbiţi despre profesii. A: Vă place? AB: Da. da. Where do you work? J: In the Hotel Vista. O. dar Suzie lucrează numai jumătate de normă.

12 G: J: G: Profesii G: J: G: Jobs UNIT 12 Vă place munca în ordine. salariul e foarte prost aici. Rock Ce face sora dvs. CUM SE SPUNE secretară barman Ce Sînt actor om de afaceri inginer HOW TO SAY IT secretary a barman actor business­ man engineer What do you do? m an Cum se întreabă de ocupaţia cuiva. the pay's very bad here. but the pay's bad. Joe Greta? Ea este El este actor (actriţă) om de afaceri dansator(oare) arhitect(ă) chelner(iţă) Sînteţi Este el ea Mary John 62 actor electrician? Are you he she Mary John a an She's He's a an What does Mr Rock your sister Joe Greta actor (actreess) businessman dancer architect (waitress) electrician? waiter actor student? dancer? do? . Da. to ask someone's occupation. dar salariul e prost. Dl. Do you like your job? It's all right. Yes.CAP.

verbul DO. se întreabă How to ask where somebody works. (Lui/ei munca pe care o DOES HE/SHE LIKE JOB? (îi munca lui/el?) De remarcat la persoana singular. 00 NOT LIKE MY JOB. suportă flexiunea de număr şi persoană. I place) DO YOU Forma se conjugă astfel la prezent: YOU DO HE DOES ex. Cumconsoană. do you Where he does she Mary George work? I work He works She works in Selfridges. for an architect. A cînd ce urmează începe cu cînd substantivul ce urmează cu o 2. in the Theatre. It's interesting. 63 . (îţi/vă place munca (HER) JOB. AN o persoana unde lucrează. YOU DO LIKE YOUR (DOES NOT) JOB. Do you Does she like your his her job? I like it very much. How to ask if somebody likes a job.CAP. at home. 12 Profesii Jobs UNIT 12 I I I AM A observaţi că înaintea este A/AN. for Slim & Trim. 3. Cum este întrebata o persoană daca îi place munca pe care o face. de conjugat la forma sa de Tot verbul DO se construieşte şi forma negativă. I DO YOU HE MY YOUR în engleză cu verbul 00 care se WE DO YOU DO THEY DO munca mea). care aici ca auxiliar. In the Hotel Vista.

Philips Now say your husband or wife works for the same companies. 9. AEG 2. BMW 7. Listen on the cassette to how they are pronunced and repeat them.. Exercise 2 lată o listă cu unele profesiuni. Exemplu: Eu lucrez la AEG. Now say that your brother or sister works for these companies. Ascultaţi caseta pentru a vedea cum se pronunţă şi actor — actor actress — actriţă architect — arhitect bus driver — şofer de autobuz businessman — om de afaceri clerk funcţionar doctor — doctor driver — şofer electrician — electrician engineer inginer Here is the list of some jobs. Example: I work for AEG. 1. Benz Acum spuneţi că soţul sau soţia dvs. Rowntree Mackintosh 8. I'm a.. Say you work for the following firms. an. lucrează la aceleaşi societăţi.CAP. lucrează la aceste societăţi.. Sînt. Acum că fratele sau sora dvs. electrician postman — poştaş undertaker teacher teacher — profesor typist typist — dactilograf(ă) . 6. businessman student architect postman waitress engineer actress housewife 64 Now say that you are working in one of these professions. Siemens 4. 5. housewife — gospodină mechanic — mecanic nurse — asistentă/soră medicală policeman — poliţist shop assistant vînzător(oare) student — student undertaker — antrepenor de pompe funebre waiter — chelner waitress — chelneriţă 3 Acum spuneţi că aveţi una din aceste meserii. BOSCH 3.. 12 Profesii — Jobs — EXERCISES UNIT 12 Exercise 1 Spuneţi că lucraţi la firmele de mai jos.

vă mulţumesc. 12 Profesii — Jobs Now say what you doing. won't you? Now what's your name? You: Int: And your first name? You: Int: Are you British? You: Int: I see. Int: Vă place? Dvs: Int: Este temporară sau per­ manentă? Dvs: Int: Bine.CAP. Ascultaţi întrebările din inter­ viul de pe casetă şi răspundeţi la ele. Unde locuiţi? Dvs: Int: Ce faceţi? Int: Unde lucraţi? Imagine that you are applying for a job in Britain. please. thank you very Would you wait outside. . Cum vă numiţi? Dvs: Int: Prenumele? Dvs: Int: Sînteţi englez? Dvs: Int: Da. Where do you live? You: Int: What do you do? You: Int: Where do you work? You: Int: Do you like it? You: Int: Is it pemanent or temporary? You: Int: Well. Int: Come in and sit down. UNIT 12 are really Acum spuneţi ce profesie aveţi în realitate. Intervievatorul — Veniţi şi luaţi loc. Exercise 4 Imaginaţi-vă că solicitaţi o slujbă în Anglia. Listen to the interview questions on the cas­ sette and answer them. Vă rog să aşteptaţi afară.

Locuiţi într-o casă sau într-un AB: într-un aparament. Oh. Sper că are o poziţie bună. Da. Antony (A) AB A: AB A: AB A: AB A: AB A: Unde staţi în prezent? In York. How long have you been living there? AB: For ten years. yes. Do you live in a house or in a flat? AB: In a flat. AB. De cînd locuiţi acolo? AB: De zece ani. este. AB: Are you in a B&B place? A: No. A: Unde locuiţi? AB. într-o casă mare. Bead de a locui la (prívate — cameră mc mici. Dialogue 2 Anne Bardy (AB). stau la hotel. da. O. Where are you staying? A: In York. Asta e foarte convenabil. A: Mm. A. Sînteţi într-o pensiune? Nu. yes. WHERE DO UVE? Unde WHERE ARE YOU Unde Staţi? locuiţi în 66 cu preţuri sensul de . Acasă — Home UNIT 13 în acest capitol • să despre casa • să întrebaţi pe cineva unde locuieşte şi de cînd locuieşte acolo. In a big house. How long have you been living there? A: I've been staying there for a week. De cînd locuiţi acolo? Stau acolo de o săptămînă. A: Oh. That's big. DIALOGURI— DIALOGUES Dialogues 1 Bardy (AB).CAP. este lîngă gară. AB: I hope it's in a good situation. (A) A: do you live? AB: In the centre of York. AB. în centrul A: A. it's near the station. A: Yes. That's very convenient. unde călătorul poate şi Comparaţi ale 1 şi 2. A: Cîte camere sînt acolo? AB: Sînt şase. A: E mare. I'm staying in a hotel. it is. There are six. • să construiţi propoziţiile corespunzătoare. da. A: How many rooms are there? AB: Six.

ştiind că Antony este în York cu afaceri şi stă acolo pentru moment Where are you staying? \ DO you — verbul este Ia simplu. a) permanent a) permanently locuiţi dvs Unde locuieşte John? Mary? Eu locuiesc El locuieşte Ea b) pentru moment Unde locuiţi dvs. 1 Where ARE you la prezent progresiv. Aţi închiriat-o? Ma: Nu. I just rent a room. How to ask where a person lives. WG. WG: Unde locuiţi? Locuiesc într-o casă în Ealing. young man (Ma) Where do you live? Ma: I live in a house in Ealing. WG: De cînd staţi acolo? Ma: De aproape şase săptămîni. locuieşte el. ea? Where Londra centrul York-ului Stuttgart I Live He lives in She do you Where does John London the centre of York Stuttgart Mary live? b) for the time being are you is he she 67 staying? . In al doilea dialog Anne întreabă. am închiriat numai o cameră. Această întrebare se pune cînd se doreşte să se ştie în ce oraş sau sat anume locuinţa. Dialogue 3 Mrs (WG). o unde locuieşte. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. •WG:How/ long have you been living there? Ma: For about six weeks. Cum se întreabă o persoană unde locuieşte. 13 Acasă Home UNIT primul care că stă în York.CAP. WG: Do you rent it? Ma: No.

house. acolo? j ests vorba despre o a început şi se have you been living there?" cînd . ea locuieşte Acasă — Home la un hotel în York la prieteni She are. ea Do you does he she Eu am cu chirie am El are cu chirie Ea are 0 casa 0 cameră He She un apartament live in într-o într-un apartament a house? a flat? Da. Cum se întreabă o persoană de cînd locuieşte în respectiva locuinţă. 2. No. 3 weeks 6 days. I live in rent have rents has a flat.CAP. HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING THERE? 2 ani. 6 zile living have been staying there for 2 years. Nu. Locuiesc Stau acolo de luni. How to ask how long someone has been living in the present accomodation. Cum se întreabă o persoană ce fel de Locuieşti el. months. room. 3 săptămîni. Locuieşte casă? Locuiesc Yes. am is staying UNIT 13 in a hotel. 3. 13 Eu locuiesc El. ( 68 I Cu HAVE BEEN se construieşte o propoziţie în care şi în prezent. with friends. I do. in York. I don't.

informaţii: Mr Smith — cottage Mr and Mrs Miller — flat Mrs Brown — semi-detached house şi întrebaţi toate aceste persoane cum locuiesc: Locuiţi Luaţi rolul fiecăruia şi răspundeţi prin: nu locuim Exemplu: Die Smith. locuieşte. Do you remember these expres­ sions? They are on the cassette. Acum întrebaţi pe altcineva cum locuiesc aceste persoane. Exemplu: Locuieşte dl Smith într-o vilă? Da. 13 Acasă — Home EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 13 Exercise 1 lată o listă cu diferite tipuri de Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă şi repetaţi. locuiţi într-o casă lipită de alta? Nu. Where do you live? What sort of house do you have? Do you live alone? How long have you living there? I hope it's in a good place. I/we don't. 69 . Now ask somebody else where all these people live. No. I/we do. locuiesc într-o vilă... too. terraced house semi-detached house detached house Acum priviţi Here's a list of various types of accomodation. bungalow cottage bed-sitting room Now look at the following tion: Mr and Mrs Hill — terraced Jane — room Anne — flat Use this list and ask all people: Do you live in Take the role of those people and answer with: Yes.CAP. I live in a cottage. Example: Does Mr Smith live in a cottage? Yes. do you live in a terraced house? No. Listen on the cas­ sette to how they are pronouned and repeat them. I/we live in a. Exercise 2 Vă amintiţi de aceste expresii? Sînt şi ele pe casetă. Unde locuiţi? Ce fel de casă aveţi? Locuiţi singur(ă) (e) (I) De cînd locuiţi acolo? Sper că are o poziţie bună. Example: Mr Smith. he does.

b) Angela Chilson stă de trei luni într-o cameră mobilată în Ealing. a) Johnson locuieşte de zece ani într-o casă semi-separată din Richmond. 70 . Nu este prea convenabil. If you need help listen to the answers on the cas­ sette. Henry: Colleague: For three weeks. ascultaţi răspunsurile de pe casetă. 13 Acasă — Home UNIT 13 Now imagine you are talking to one of people. Dacă aveţi nevoie de ajutor. Henry is talking to a business colleague. yes. Henry: Colegul: De trei săptămîni. Acum că cu una din persoanele de mai jos. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Colleague: Hello. Now a colleague is asking you. Henry: Colleague: No. Henry: Colegul: Nu. Ascultaţi întrebările de pe casetă şi răspundeţi. Luaţi ambele roluri şi folosiţi expresiile de mai sus. Angela Chilson has been staying for three months in a bed-sitting room in Ealing. Henry: Colleague: In Leeds. It is not very convenient. locuiesc într-un mic apartament. Mr Johnson has been living for ten years in a semi-detached house in Richmond. da. Puteţi descoperi întrebările lui Henry? Ascultaţi caseta şi luaţi rolul lui Henry. Henry: Colegul: O. John Painter has been sharing a flat with a friend for six months in Manchester. Take both parts and use the expressions given above. Colegul: Hello. Check your answers with the cas­ sette. Exercise 3 Henry discută cu un coleg de birou şi îl întreabă unde locuieşte. este aproape de magazine. nu există prin apropiere gară sau staţie de autobuz. c) John Painter împarte un apartament de şase luni cu un prieten.CAP. Listen to his/her questions on the cassette and answer them. Can you dis­ cover Henry's questions? Listen to the cassette and take Henry's role. Henry: Colegul: In Leeds. în Manchester. there is no station or bus stop nearby. Acum colegul (colega) vă întreabă. I live in a small flat. Henry: ? Colleague: Oh. and is asking him about his accomodation. it's near the shops.

too. Dialogue 2 Felicity (F). Is that all? 71 F: F: . E: The dining room is and the kitchen is downstairs. Eleanor (E) WG: îmi place casa dvs. Asta e tot? F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. WG: Mm. there is a small garden in the back. Where? In the country. tell me. 14 in acest In the House să discutaţi despre şi case.CAP. Aceasta este camera de zi? E: Da. spune-mi. Really? Why? It's a huge house. dormitoare are? La etaj sînt cinci dormitoare iar la parter e o cameră de zi mare. WG: Is there a garden? E: Yes. WG: Şi la etaj? E: Sînt trei dormitoare şi o baie. How many bedrooms are there? There are five bedrooms upstairs and downstairs there is a large And there is a diningroom. Unde? La ţară. într-adevăr? De ce? Este o casă imensă. UNIT 14 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). Margaret (M) F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. e foarte frumoasă. Where's the toilet? E: Upstairs. WG: Hm. cum este casa lui Este fantastică. WG:And upstairs? There are three bedrooms and a bathroom. WG: Există şi o grădină? E: Există şi o grădină mică în spate. It's very nice. WG: Unde este toaleta? E: La etaj. Şi este şi o sufragerie. Is this the living-room? E: Yes. E: Sufrageria este la parter şi bucătăria este de asemenea la parter. WG: I do like your house. What's Mary's house like? It's fantastic.

ele? mare(i) drăguţ(e) mobilat(e) What are What's Mary's house it the bedrooms they like? o casă fantastic(ă) fantastic It's a very nice huge super house flat room Este un apartament foarte frumos(oasă) o cameră imens(ă) super 72 . Mobilate? A da. How to ask for description of accomodation. mobilate. IN THE COUNTRY la Dialogue 3 Felicity (F). on the ground floor. ATENŢIE No. 14 In M: the House UNIT 14 Nu. am închiriat un aparta­ ment în Tooting. Winston (W) F: W: F: W F: W F: W un apartament? Da. there's a huge garden. I rent a flat in Tooting. F: W: Have you got a Yes. F: Furnished? W: Oh. yes. too. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se solicită descrierea locuinţei. Cum este Cum sînt casa lui Mary? ea? dormitoarele ei. F. What's it like? W: Well. F. How many rooms have you got? W. There are three rooms. Cîte camere aveţi? Sînt trei camere. este? Este la parter. Mai există şi o grădină imensă.CAP.

(s). Este 0 Sînt două trei patru cameră(e) cameră(e)de zi baie(băi) toaletă(e) There one two three four Yes. living room{s). at the back. How to ask how many rooms there Cîte camere băi sînt? How many rooms bathooms is (only) are are there? Este numai una Sînt două trei patru Da. at the front. 73 . Cum se întreabă camere sînt. downstairs. there isn't. Nu. on the goundfloor Bucătăria Toaleta Camera de zi la parter este în în spate la parter 2. toilet(s). Imagine that the houses shown below belong to you. Answer the following questions. room(s). nu este.CAP. Is there a one two are three four No. There is — EXERCISES Exercise 1 Imaginaţi-vă că locuinţele de mai jos vă Răspundeţi la întrebările care urmează. în casă — Inside the House Where are la etaj kitchen The toilet living-room IS Unde upstairs. there is.

4. the House there there there there there there there there a a a a a a a a a kitchen? bathroom? toilet? living room? bedroom? lift? garage? garden? dining room? UNIT 14 bucătărie? baie? toaletă? cameră de zi? dormitor? lift? sufragerie? © Garden Exercise 2 că locuinţele de mai sus vă aparţin. 2. 9. Is 1. 14 2. 3. 5. 4. spunînd ce camere sînt. Is 8. Give a full description of each one. Daţi o descriere completă a fiecăreia. saying what rooms there are. 7.CAP. 5. 6. 3. 8. . Este Este Este Este Este Este Este Este Este In Is Is Is Is Is Is 7. 74 Imagine that the houses shown above belong to you. Is 9.

. Describe your own house. Exercise 3 Descrieţi propria dvs casă.CAP. you need help. listen to the cassette for the first description. 14 In the House UNIT 14 Dacă necesitaţi caseta cu prima descriere.

Dialogue 2 at the station: Mrs Gammon (WG). WG: Execuse me. I see. Tr: to YOU A NUMBER WANT A NUMBER prescurtată de la You need/want to take a number You want sau want to este o formă politicoasă de a pe cineva să facă un anume lucru. 19. Vreau să ajung la Derby. Cînd ajunge acolo? Ajunge la Schimbaţi la Birmingham. New Street. Tr. CI: When do you want to go? AB. It gets there at 12.Trenuri şi autobuze Trains and Buses In acest capitol • să despre mijloacele de transport. merge. Tomorrow morning. CI: There is a train at 9 o'clock. • să întrebaţi cînd şi încotro merg autobuzele sau trenurile. Este un tren la ora 9. Conductor(Co) autobuz: un călător şoferul Scuzaţi-mă. Change at Birmingham. Dialogue 3 Anne Bardy (AB). New Street. thank you. Do you go Clifton? Co: No. 76 . Clerk (CI) WG: Scuzaţi-mă. Mergeţi la Clifton? Co. Excuse me. Nu. Acest tren merge la Birmingham International? CI: Da. Tr: Oh. I want to get to Derby. Clerk (CI) CI: AB: CI: AB: CI: AB: CI: Vă pot ajuta? Da. UNIT 15 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 on a bus: a traveller (Tr). Cînd doriţi să mergeţi? Mîine dimineaţă. Thank you. AB: When does it get there? CI. it does. Trebuie să luaţi nr. înţeleg. Da.10. CI: Can I help You? Yes. Does this train go to Birmingham International? CI: Yes. I SEE — se în în care ceea ce spus deja. Mulţumesc. You need a number 19. WG: Mulţumesc.

Into Peterborough AG: Is'there one a bit later? CI: 11. w w CI Dialogue 5 Anne Bardy (AB).CAP. nu mai este nimic. Thanks. Into Durham 6. La Peterborough la AG: Este unul mai tîrziu? CI: La Peterborough la 14.50.35. Clerk (CI) AG: Există în dimineaţa aceasta un tren spre Peterborough? CI: 9. AG: Is there anything between? CI: No. 5. AG: Is there a train to Peterborough this morning? CI: 9. (CI) W: CI Bună Doresc să la Durham.50. . W: CI W CI W Good afternoon. AG: Există şi ceva între? CI: Nu. Unde? Durham. Into Peterborough :14.06. 15 Trenuri şi autobuze — Trains and Buses UNIT 15 Dialogue 4 Winston (W). I want to get to Durham. there's nothing else.06. 5.40.40.35. Clerk. To where? Durham.40 la Durham la 6.

it's straight through. pleacă? Cînd soseşte? ajunge? El pleacă El soseşte El ajunge La ce oră este Hammersmith? următorul tren Peterborough? spre York? 3.CAP. No. Trebuie să schimb? Schimbaţi la Derby. How to ask where a bus/train goes to... When does it leave? arrive? get there? Do I have to change? Change at Derby. Which bus/train goes Cum se întreabă ora plecării sau sosirii. . Merge acest tren acest autobuz în centrul oraşului? la la Piccadilly Circus? Do you this tram Does this bus the 33 merge Care go to the city centre? Manchester? Piccadilly Circus? autobuz/tren Excuse me. Cum se întreabă unde pleacă un autobuz sau un tren. 15 Trenuri şi autobuze — Trains and Buses CUM SE SPUNE HOW TO SAY UNIT 15 1. How to ask for the time of departure and arrival. e direct. Nu. Cum se întreabă dacă trebuie să How to ask if you have to change. 78 It leaves It arrives It gets there What time Hammersmith? is the next Peterborough? train to York? at.

staţia autobuzului 33. What are your questions? bus — Chatham bus — Leeds train — Edinburgh train — Glasgow Exercise 2 Cîle propoziţii puteţi face? Dvs. Care sînt întrebările train — Cambridge train — York bus — Reading train — Bristol You want to know when the next buses or trains go to these places. doriţi să mergeţi la Richmond. Ce spuneţi în situaţiile don. Trenuri şi autobuze Trains and Buses — EXERCISES UNIT 15 Exercise 1 să ştiţi cînd pleacă următoarele trenuri şi autobuze spre localităţile de mai jos.CAP. Credeţi că numărul 23 merge la Piccadilly Circus. 2. 79 . Sînteţi într-un autobuz şi doriţi să mergeţi în Oxford Street. What do you say in these următoare? situations? Sînteţi în. 3. Acest tren Acest autobuz mergeţi merge How many sentences can you make? în centrul oraşului? la Manchaster? în Piccadilly Circus? Weston-Super-Mare Clifton? Do you Does this train Does this bus the city centre? go to Manchester? Piccadilly Circus Weston-Super-Mare Clifton? Exercise 3 Imaginaţi-vă că sînteţi turist la Imagine you are a tourist in LonLondra.

CAP.00 direct în York? — Amîndoi merg clasa întîi ori a doua? . 7. 29 cel care merge la Turnul Londrei? Nu sînteţi prea sigur că nr. — Cui îi plăteşte Andrew biletul pînă la York? — Merge trenul de ora 10. dar care? Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Pe casetă sînt nişte texte. Ascultaţi scenetele 1 şi 2 de ori pînă veţi putea răspunde la întrebări. 8. Ştiţi că un autobuz merge la Marble Arch. 15 Trenuri şi autobuze Trains and Buses UNIT 15 4. 6. 13 merge la Madame Tussaud's. La început poate nu veţi înţelege totul. Este nr. 5. care trebuie să vă ajute să înţelegeţi mai bine limba engleză. Mai întîi veţi putea obţine unele informaţii importante. Care este autobuzul care merge la King's Cross? Nu ştiţi ce autobuz merge la Grădina Zoologică. Nici nu este necesar.

Tom este un prieten tău? W: Da. F: She's rather attractive. este o idee bună. W: Da. E: How old was he? WG: He was not very old. nu-i aşa? WG: O. you know. yes. Winston (W) Oh. W: Yes. You don't have to apologize. E. WG:1 don't know what I shall do without him. WG: Nu ştiu ce să fac fără el. (Pauză) F: Cine este fata aceea de acolo? W: Este Isobel. Tom's girlfriend. F: Hai să bem ceva. El a fost pentru dvs. • expresii uzuale. I'm sorry. numai 12 E: E: I'm sorry to hear about Bosun. un prieten minunat. este. too. ştii. Nu mai pot dansa. F: Regret. (Pause) F: Who's that girl over there? W: That's Isobel. nu-i aşa? W: într-adevăr nu ştiu. Let's have a drink. W: Good. F. 81 .CAP. Eleanor (E) îmi pare rău că aflu de Bosun. F: într-adevăr. aduc două coca. 16 Relaţii personate — Dealing with People UNIT 16 în acest capitol • cum să vă exprimaţi scuzele. da. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). I'm tired. he is. is she? Is Tom a friend of yours? W: Yes. W: It's all right. Ce vîrstă avea? WG: Nu era foarte bătrîn. W: Bine. I can't dance any more. E. nu te scuza. that't a good idea. What would you have? F: I'd like a coke. F: Oh. F: Este destul de atrăgătoare. I'll get two cokes. Şi eu sînt obosit. wasn't he? WG: Oh. E: He was a wonderful friend of yours. Prietena lui Tom. Ce ai dori? F: Aş dori o Coca. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 F: (F). • expresii de mulţumire. Only 12. a fost. he was. isn't she? W: I really wouldn't know. W: E în regulă.

82 . Mr. your wife. Simpson. How to apologize to a friend.CAP. Cum se mulţumeşte. de îmi pare terribil de foarte într-adevăr so I'm terribly very really sorry rău HOW TO SAY IT că nu dansez foarte bine că am întîrziat sînt obosit în privinţa mîncării can't dance very well. Imi pare rău că Tim aflu despre tatăl tău soţia ta I'm so sorry to hear Tim. I'm late. about your father. 16 personate — Dealing with People UNIT 16 Asta e o vîrstă foarte bună a age for a dog. 2. 3. Thank you very much. Cum se exprimă simpatia de un prieten. — Vă mulţumesc foarte mult Sînteţi foarte amabil(ă). about the food. pentru un nu? isn't WG: Da. I suppose so. I'm tired. It's/that's very kind of you. cred. WG: Yes. How to express thanks. How to express sympathy with a friend. HE WAS — forma de trecut de la HE Trecut I AM I WAS YOU ARE YOU WERE HE IS HE WAS SHE IS SHE WAS IT WAS WE ARE YOU WERE THEY ARE THEY WERE E: CUM SE SPUNE Cum se scuză faţă de un prieten.

ai noştri YOURS — a voastră. al vostru. noastră. ale tale. posesive (cele ce substantiv) au următoarele forme: MINE — a/al meu. mele YOUR ta. tăi a/al lui. tăi. ale noastre. Cum se întreabă despre How to £sk for identification. ai/ale HERS ei. voştri lor. al tău. acesta? Cine este celălalt cealaltă Este Numele lui. ei 5. voştri. How to ask for names. al/ai lor 83 . HER MY meu. Cum se numele. Alice Este Alan Alice Ea Alan El este iubita mea iubitul meu prietenul(a) ta? lui? ei? Alice She Alan He este băiat? fată? That's His name Her is Who is that? the other boy? girl dintre oameni. voastre .lor Ca adjective determină substantiv. mei. ele OURS — al nostru. Alice Alan your his her my your his her girl-friend boy-friend best-friend friend? I MY. HIS. YOUR. ai ale mele YOUR a ta. tale — HER ei OUR nostru. 16 personate — Dealing with People UNIT 16 4. ale voastre.CAP.

Relaţii personate Dealing with People Sînt şi Alice prietenele tale? este prietenul tău? a mea Alan El a ta este un (o) a (ă) Helen a ei a lui a lui Alice Este Alice Alan prietenul(a) fratele fiul Alice Ea Alan El sora este fiica prietenul colegul ajutorul şeful lui Ron lui Helen lui Mason mamei Alice She Alan He is Mary's Fred's Ron's Helen's Mason's lui Mary? mamei tale? Mary Alice Alan Mary's your UNIT 16 Are Polly and Alice friends of yours? Is Tom a friend of yours? friend? brother son sister daughter (best) friend colleague assistant my mother's boss prietena pentru persoane se formează în limba lui substantivului EXERCISES Exercise 1 Aici este o listă de activităţi pe care le puteţi avea în timpul liber Ascul­ taţi pe casetă cum se pronunţă şi repetaţi. the cassette to how pronounced and repeat you could Listen on they are them . 84 Here is a list of activities do in your spare time.

85 . Listen on the cassette to how they are pronounced and repeat them. Exercise 2 ~ Aceştia şi soţ — soţie tată mamă bunic — bunică fiu — fiică frate — soră nepot — nepoată (de bunic) Familia Jones sînt membri unei familii.. tivităţile de mai sus.. I'm very sorry îmi pare foarte rău. Look at this family tree a. pe casetă cum se pronunţă These are the members of a family. ing. David Simpson Jean Joan John Brian m. I'm so sorry îmi pare atît de rău I am terribly sorry îmi pare teribil de rău. Betty Wright Andrew George Alan answer Priviţi acest arbore genealogic şi la întrebările ce Cine este . They are on the cassette. Mary Jill m. too. Acum cereţi-vă scuze pentru că nu Now apologize for not being aţi putut îndeplini niciuna din acto do the activities given above. 16 Relaţii personale — with People UNIT 16 dance — a dansa swim a înota ride a bicycle — a merge bicicleta drive — a şofa type — a play tennis — a juca tenis play football a juca fotbal play the piano a cînta la pian the guitar — a cînta la chitară lata cîteva modalităţi de a cere Here are some ways of apologizscuze. I'm really sorry îmi pare într-adevăr rău. the following questions.CAP. Sînt şi ele pe casetă. husband — wife father — mother grandfather — grandmother son — daughter brother — sister grandson — granddaughter THE JONES FAMILY Peter m.

arheologiei? 86 . înalt Isobel — 20. o's 3. păr scurt. cam durdulie. închis la culoare. Sceneta 3 — De unde vine — Ce profesie are ea? — Andrew este pentru sau împotriva Now listen on the cassette the NOT YOU AGAIN dialogue. Who's 4. Mai încercaţi să răspundeţi la întrebări. mustaţă blondă Lowenna — 16. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Acum ascultaţi pe casetă textul NOT YOU AGAIN. foarte drăguţă Chris — 18. They are on the Acestea sînt şi ele pe casetă. listen to the entire dialogue from the beginning. First try to answer the questions. Who's 6. too. mic. nu prea înaltă. foarte atrăgătoare — păr scurt — 40. describe people. păr închis la culoare. Who's Brian 7. ascultaţi tot textul de la început.CAP. atrăgător — drăguţ chipeş attractive-pretty — handsome tall — short înalt — scund dark hair — fair curly hair păr de culoare închisă — — short hair — long hair păr blond — păr ondulat — scurt— lung slim — fat — plump slab — gras — durduliu Now describe the following Acum descrieţi persoanele care ur­ people: mează: ondulat Anne — 50. păr lung. chipeşă Peter — 30. If you really enjoy it. Who's Exercise 3 Aici sînt cîteva expresii cu ajutorul Here are some expressions to cărora pot fi descrise persoanele. Dacă vă face plăcere. Who's Joan? UNIT 16 Who's 2. cassette. 16 Relaţii personate — Dealing with People Jean? Andrew? David Simpson? Betty Wright? 5.

CAP. 17 Pasiuni — Interests UNIT 17 in acest capitol • să despre pasiuni. isn't it? A: It's really an apartment. A: What a lovely flat you have. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). Winston? Da. Winston? W: Yes. AB: Thank you. I'm very interested in Italian. • să discutaţi despre ce vă place şi ce nu vă place. A: Şi cine este acela? AB: Este Mă inter­ esează foarte mult baletul. AB: (sec) Ce frumos. mi-e teamă că nu. (F). Winston (W) F: W: F: W: F: W: Te interesează limbile străine. Colecţionez fotografii cu balerini. Anthony? A: No. AB: Mulţumesc. Mă interesează foarte mult italiana. (E un apartament pe cinste). nu-i aşa? A: Este un veritabil apartament. I am. AB: Do you have a hobby? A: Fishing is a favourite hobby of mine. Ai maşină? Da. AB: Ai vreun hobby? A: Pescuitul este pasiunea mea preferată. Te interesează baletul. A: I see you're intersted in ballet. AB: It is nice. Antony (A) A: Ce apartament frumos aveţi. Şi mă interesează maşinile italiene. F: 87 . Why is that? W: I Italian food. (Pointing) Who's in this photo? AB: That's Margot Fonteyn. Dialogue 2 Felicity. AB: E drăguţ. Are you interested in foreign lan­ guages. And I'm inter­ ested in Italian cars. AB: (dryly) How nice. I've got an old Fiat. De ce? (Cum aşa) îmi place bucătăria italiană. A: And who is that? AB: That's Rudolf Nureyev. F: Have you got one? W: Yes. am un Fiat vechi. I'm afraid not. I'm very interested in ballet. Are you intersted in ballet. (indicînd) A cui este această fotografie? (Cine e în această AB: Este Margot Fonteyn. A: Văd că te interesează baletul. I collect photographs of ballet dancers. Antony? A: Nu.

este.CAP. So: That's right.No. water then. I'm not. ME TOO — „şi eu" (de asemenea) WG: So: WG: So: goodness. limbile? dansul? Vă (te) interesează muzica? plimbarea? baletul? languages? dancing? Are you interested in music? walking? ballet? Yes. îmi este sete. WG: place vinul. it is. So: Desigur. Mi-e teamă că nu. e cald. nu-mi place nici vinul. So: There's no tea here. WG: Bine. mamă? WG: Ştii că îmi place ceaiul. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. So: Me too. We'll have some orange juice. Da. her son (So) (fiul ei) Dumnezeule. apă. într-adevăr. So: Do you like wine. Gammon (WG). mother? WG: No. So: There's no milk here. So: Aici nu există ceai. Ge-ai dori să bei. mother? know I like tea. 17 Pasiuni — Interests UNIT 17 Dialogue 3 Mrs. What would you like to drink. mamă? WG: Nu. WG: Lui Bosun îi place So: Aici nu există lapte. Aş putea bea un suc de porto­ cale? So: Şi eu. nu. Bosun likes milk. Would you like some beer? WG: Oh. No. WG: I'm thirsty. So: Of course. it's hot. Cum este întrebată o persoană ce o interesează. no. I don't like wine either. nu-mi place berea. water. I don't like beer. mother. How to ask what someone is interested in. . Şi mie. mamă. Can I have some orange juice? So: Me too. Nu. I'm afraid not. Doreşti nişte bere? WG: p. mother. atunci apă. I am . mamă. Vom bea nişte suc de portocale.

it's not. foarte mult (deloc) (very) (not) She's painting interested in cards. pictura.CAP. of mine. cars. photography. of theirs. foreing countries. a lor. teatrul. ţările străine. Care este pasiunea dvs? pictura Este cititul muzica folk painting reading music folk Muzica folk Cititul Pictura music Reading Painting is isn't a favourite hobby este nu este pasiunea favorită a hobby pasiune a dvs? a lui? a ei? What's your hobby? Da of yours? of his? of hers? Yes. UNIT Mă îl interesează jocul de cărţi. it is. a mea. 17 Pasiuni — fotografia. 89 . the theatre. maşinile. No.

like. do. don't.. would. Yes. thank you. ceaiul? Vă place puiul? vita? tea? Do you chicken? beef? Ce mîncare vă place? mîncarea italiană. fish. Mie îmi place nu îmi place nu-mi place nu beau peştele. ceaiul. ceai? peşte? whisky? îngheţată? tea? fish? a an Ce doriţi să un..CAP. tea. fruit. 3. nişte. alcoolul. fructele. Cum se pro How to est food and nişte un şi băutura. don't drink vegetables. Mulţumesc. Nu..0.. 17 Interests UNIT 2. Nu. îmi place.. beer. No. Aş dori mîncaţi? beţi? whisky? ice-cream? What would you like to eat? drink? a. like don't like Italian food. No. some. alcohol.. Yes. do not like meat. carnea... 0 some Would you like . Cum se întreabă despre preferinţele culinare. legumele. I'd like 90 ... Da.....

He likes to be outside in the fresh air. te interesează să călătoreşti? Priscilla. preferă de interior. she prefers indoor hobbies. Jill and Jane are interested in. te interesează pictura? Bill. Priscillei nu-i place să stea afară. Verificaţi răspunsurile cu caseta. A social researcher is them. are you interested in singing? Bill. Un cercetător în ştiinţe sociale îi vievează. Exercise 2 Bill este foarte plin de li place să stea afară la aer curat. Listen on the cassette to how they are Jane: (plimbare cu autostop) playing tennis tenisul fisliirig pescuitul Jill: singing (cîntatul) playing the guitar cînta la chitară) dancing dansul Acum spuneţi ce îi interesează pe Jim. Take the part of Bill and/or Priscilla and answer the questions. te interesează pescuitul? Bill is very energic. te interesează cărţile de joc? Priscilla. Now say what Jim. Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă. Bill. Prisciila does not like to be outside. Check your answers with the cassette. şi Jane. te interesează lectura? Bill. are you interested in the theatre? Priscilla. te interesează teatrul? Priscilla. Bill. Bill. are you interested in fishing? 91 . te interesează gătitul? Priscilla. are you interested in cooking? Priscilla.CAP. Luaţi rolul lui Bill şi/sau al Priscillei şi răspundeţi la întrebări. are you intersted in travelling? Priscilla. are you interested in reading? Bill. are you interested in painting? Bill. Jim: reading (cititul) riding (călăritul) swimming înotul Bill: driving (şofatul) amateur acting (actor amator) coolfing gătitul Here is a list of some interesting hobbies. 17 — Interests EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 17 Exercise 1 lată o listă cu hobby-uri interesante. te interesează să cînţi? Bill. are you interested in cards? Priscilla.

te interesează călăritul? Bill. I'm afraid I can't eat chicken. Răspundeţi la întrebările de mai jos în mod corespunzător. I like cheese very much. Verificaţi-vă răspun­ surile pe casetă. mă tem că nu pot mînca pui. It is important to do this politely. But you like everything else. îmi place brînza foarte mult. Do you like phicken? No. Vă place brînza? Da. Look and listen to the examples below. Would you like a Wiener Schnitzel. Answer the questions below ap­ propriately. nu-mi place peştele. Dar vă place orice altceva. are you interested in horseriding? Exercise 3 Uneori este necesar să se spună că unei persoane nu-i place o anumită E important ca acest lucru să se facă în mod politicos. Vă place puiul? Nu. Do you like fish? No. Preferaţi nişte lapte? Am putea servi nişte îngheţată? Doriţi o portocală? Sometimes it is necessary to say that one does not like a certain food. Would you prefer some milk? Shall we have an ice-cream? Would you care for an orange? Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi acum textul pînă cînd veţi putea răspunde la întrebări. I don't like fish. Presupuneţi că sînteţi un vegetarian convins şi un antialcoolic. Assume that you're a strict vegetarian and also a teetotaller. NOI AGAIN! Sceneta 4 Este N/lerete căsătorită? Cine plăteşte cafeaua? Andrew cunoaşte bine Copenhaga? 92 . Do you like cheese? Yes.CAP. Would you like a piece of cake? Can I offer you a boiled egg? How about a steak? Shall we have a pint of beer? Would you prefer an orange juice? I can recommend this cheese. Doriţi o bucată de prăjitură? Vă pot oferi un ou fiert? Ce spuneţi de o Bem o halbă cu bere? Preferaţi un suc de portocale? Vă pot recomanda această un şniţel vienez? Să bem un pahar cu vin. şi ascultaţi exemplele de mai jos: Vă place peştele? Nu. Pasiuni Interests UNIT 17 Bill. Let us have a glass of wine. Check your answers with the cassette.

e foarte bună. thank you. vă rog. Giovanni's. DIALOGURI — DIALOGUES Agnes Gill (AG). Gill. mulţumesc. Mr. I think I'll have a rump steak. darling? 93 . please. Pentru ce oră. (Pauză) HG: Cu ce ai vrea să începi. What would you like. or a T-Bone steak? AG: Oh. • să comandaţi într-un restaurant. 18 în acest capitol învăţaţi: • să comandaţi o masă. RM: Da. sir. HG: Bună seara. • să vă întrebaţi partenerul ce doreşte. Gill. pe ce nume? HG: Gill. HG: Bună seara. sir. Will this be all right? HG: Yes. Este bună aceasta? HG: Da. Veniţi pe aici. I love tomato soup. In what name? HG: Gill. What would you have for a main dish? AG: I'd like a steak. How about you? HG: I think I'll have some soup. domnule. „Giovanni". Dar tu? HG: Cred că voi lua nişte supă. (Pauză). what name was it? HG: Gill. Ce iei ca fel pricipal? AG: Mi-ar plăcea o friptură. (Pause) HG: Good evening. I've reserved a table. domnule. dragă? RM: Good evening. Henry Gill (HG) 1 Restaurant Manager (RM). RM: Oh. RM: For how many people. Doresc să rezerv o masă pentru astă seară. HG: Good evening. HG: Vrei o fleică sau un antricot? AG: Cred că aş dori o fleică. very good. domnule. RM: Yes. draga mea? AG: Mm. vă rog. yes. I to reserve table for tonight. RM: Da. 18 La restaurant — Eating out UNIT. Un atricot este categoric prea mult pentru mine.CAP. HG: Would you like a rump steak. cred că voi lua un coctail de raci. please. Tu ce ai vrea. sir. RM. Come this way. HG: Aveţi o masă pentru ora 8? RM: Da. A T-Bone steak is definitely too much for me. Pe ce nume? HG: RM: Pentru persoane? HG: O masă pentru doi. darling? AG: Mm. îmi place supa de tomate. RM: Da. Yes. For what time? HG: Have you got a table for 8 o'clock? RM: Yes. Walter (Wa) RM: Bună seara. sir? HG: A table for two. I think I'll have a prawn cocktail. (Pause) HG: What would you like to start with. Am rezervat o masă.

sir? HG: We would like to order now. eat? drink? Cum se întreabă o persoană ce doreşte să How to ask what people would like to eat and drink. What would you like to Cred că aş dori aş vrea . vă rog. Wa: DA. în regulă. I do. Nu. legume? Doriţi ceva anume? de 94 început? Da. HG: mea va lua un coctail de raci.. Wa: Have you chosen a wine. You like fish. Wa: ales vinul. AG: De ce nu iei nişte calcan? place peştele.CAP. peşte. the wine. 18 HG: Nu sînt sigur. I'd like think I'll have a steak. HG: My wife will have a prawn cocktail. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT sau să bea. Why don't you have a Dover Sole. pahar cu vin roşu. mulţumesc. domnule.. Iar eu nişte supă de roşii. All right. coctail de raci. domnule? HG: Am dori să comandăm acum. I'll have some fish (Pause) HG: Waiter! Wa: Yes. yes. prawn cocktail. voi lua nişte peşte. da. 18 La restaurant — Eating out UNIT. some fish. sir? HG: Ah.. Ce să mîncaţi? beţi? o un nişte friptură. beer. HG: A. And I'll have some tomato soup. HG: I'm not sure. HG: Da. (Pauză) HG: Chelner! Wa: Da. sir. Wa: Yes. bere. AG.. glass of red wine. vinul. HG: Yes.

. I'd like. Cum se spune cînd nu How to say you are not sure. next Tuesday. doresc.30? 8 pm? I want to reserve a tonight. table for this evening. please. My wife will have 95 . thank you. vă rog. marţea viitoare. know UNIT. A lager rump steak Two doreşte. How to reserve a table in a restaurant.. Nu sînt sigur(ă).. a) foarte oficial very formal Soţia mea Eu b) obişnuit ceaiuri Două Un. Nu ştiu. o coca-cola pahare cu bere pahar cu vin roşu halbă friptură 4. Cum se rezervă o masă la restaurant. Mi-e indiferent. informal teas coca-cola of beer glass of red wine please.30? 8 pm? For what time? Have you got a table for 7. No. Doresc să rezerv la noapte. o masă pentru diseară. 18 Yes. mind. else? to start with? sigur. don't am not sure. How to order food and drink. tomorrow. Cum se comandă şi băutura. 3.La restaurant — Eating out Would you like any vegetables? anything 2.. Pentru ce oră? Aveţi o masă pentru 7.

work through each exercise using the gapped conversation on the cas­ sette. Nu vă puteţi permite nici vin. For how many people? A table for two three UNIT. In final sînteţi de sătui. aţi rămas după concediu fără bani.75 Egg Mayonnaise — maioneză £ 1. 18 La restaurant — Eating out persoane? vă rog. Conversation 1 Dvs. încît nu mai doriţi desert şi comandaţi cafea şi bomboane. In what name? What name is it? EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 că într-un res­ taurant.CAP. When you have decided what to say. Menu £ 1. Nu uitaţi să cereţi lista cu vinuri. De aceea doriţi să comandaţi pentru cete mai ieftine antreuri şi cel mai ieftin fel de mîncare. de aceea comandaţi numai apă. You will need to refer to the menu on page 96. Check your answers with the cassette. Work out two different conversations with the waiter ac­ cording to the information given below. CONVERSAŢIA 2 cu un coleg de afaceri la masă şi doriţi să îl uimiţi. Imagine that you are in a res­ taurant. de aceea comandaţi pentru amîndoi cele mai scumpe antreuri şi cel mai scump mai bun fel de mîncare cu carne.95 Melon Pearls with Orange segments — pepene cu portocale £ 2. 18 Pentru O masă două pentru trei Pe ce nume? Care este numele? please. lucraţi fiecare completînd conversaţiile de pe casetă.75 Homemade Pate — de casă 96 . Construiţi două conversaţii diferite cu chelnerul conform infor­ maţiilor date mai Veţi avea nevoie de de la pagina Cînd veţi decide ce veţi spune. răspunsurile cu caseta. împreună cu prietenul dvs.

CAP. A table for three two please 97 . NOT YOU AGAIN! Sceneta 5 Unde lucrează Andrew? are o locuinţă mare sau mică? Care este Meretei? masă pentru două trei vă rog.95 Chicken Escalope with Port and Mushrooms — Escalop de pasăre cu £ 6.25 Smoked Mackerel and Brandy Mousse — Macrou afumat £ 3. 18 £ 2. Parsley and Cream — Ciuperci cu pătrunjel şi £ 1.25 Hot sauted Mushrooms with Garlic.95 Sliced poached Salmon with warm Mayonnaise.95 Fillets of baked with prawns and lopped with Cheese Sauce — file de calcan cu raci şi de £ 8.75 Scallops and Prawns in a Creamy Lobster and Brandy Sauce — cu sos £ 5.75 Prawn Balmoral — Coctail de raci £ 3. 18 La restaurant — Eating out UNIT.95 Sliced fillets of Pork with Marsala Wine Sauce — Friptură de porc la tavă cu sos de £ 8.50 Soup of the Day — supa zilei £ 7. Capers and Parsley — somon cu maioneză £ 7. garnished with Gherkins.50 Roast End of Lamb served with Mint and Tarragon Sauce — de miel cu sos de mentă tarhon £ 9.50 Minute Sirloin Steak with Tomato and Garlic Sauce — Muşchi cu sos £ Medallion of Prime Fillet of Beef with Brandy and Mustard Sauce.95 Thinly sliced Parma Ham — Pepene cu şuncă £ 3.95 Marinated Trout served with — Păstrăv cu muştar English Mustard Dressing £ 3. flavoured with freshly grated Nutmeg — medalion de vită Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi sceneta de atîtea ori pînă ce veţi putea răspunde la întrebări.

I've got a single room. cu baie. Bună ziua. am o cameră de o per­ soană. Re: What name is it please? AB: Mrs. Re: Thank you. Cu baie? Da. Bardy. Re: How many AB: For one night. rings) Re: Clifton Hill Hotel. Re: Yes. Hotel. La La revedere. Aveţi o cameră pentru 5 mai? Cu un pat sau dublă? De o persoană. Pe ce nume? Dna Anne Bardy. Mrs. vă rog. Doriţi să confirmaţi rezervarea în scris? Da. desigur. în regulă. 19 in acest capitol Hoteluri Hotels UNIT 19 să comandaţi o cameră la hotel DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). AB: Hello. dnă Bardy. Re: Goodbye. Da. Restaurant Manager (RM) (phone rings) RM: Taj Mahal. Re: Right. with a bath. costă? 55 lire pe noapte. Hotel Receptionist (Re) (sună telefonul) AB: Re: AB: Re: AB. Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re. Anne Bardy. AB. Pentru nopţi? Pentru o noapte. please.CAP. 98 Gill (HG). Mulţumesc. AB: Goodbye. How much is it? Re: £ 55 a night. AB: I'll take it. TAKE iT prescurtată de la I TAKE Forma pe viitor a în limba engleză se formează prin I verbelor de infinitiv de shall este specific | singular în cazul în este se will şl pentru Dialogue 2 (suna telefonul) RM: Taj Mahal. of course. Have you got a room for May Re: Single or double? AB: Single. . cu mic dejun. AB: With a bath? Re: Yes. O voi lua. Will you confirm the booking in writing? AB: Yes. bed and breakfast.

A table for two. Yes. A lovely place. La ora 8. CI. CI: When would you like to go? A: September. HG. 8 o'clock. Da. 1 Septembrie. Hotel Windsor in Edinburgh. September the 1st. A. o masă pentru seară? RM. RM. A: CI. Vă pot recomanda şi hotel Eugenia. Dialogue 3 Antony (A). Puteţi lua o cameră la hotel Annabel. HG: Good Have you got a table for tomorrow evening? Yes. vă rog? Brown. What time? HG. Gill. Which hotel? A: Windsor. 14 nights. Edinburgh. Cîte persoane? HG. A. da. Hotel Windsor din Edinburgh. RM. The Eugenia is too expensive. I want to book a holiday in Scot­ land. sir. (Pause) CI: Excuse me a moment. Lâ ce oră? HG. Voi lua la hotel Annabel. A. What HG. Completely booked? Hotel An­ nabel? Hotel Eugenia? (Talking to Antony) CI: Mr Brown. A: CI: A: A: . La ce hotel? Windsor Cînd doriţi să mergeţi? La 1 Septembrie. (telefonează) Alo. You can have a room in the Hotel Or. Sovereign? Doresc o cameră dublă. O masă pentru doi. A: I'll take the Hotel Annabel. and Mrs Brown. Bună seara. A. Da. I can recom­ mend the Eugenia too. Clerk (CI) A: CI. A: What is Hotel Annabel like? CI: I can recommend it. Yes. please? A: Brown. 14 nopţi. Mr. Ce nume. Unde? Edinburgh. Eugenia este prea scump. Dl şi dna Brown. Frumos loc. For how many? HG. Where? A: Edinburgh. The Windsor este reţinut în întregime. sir. Sovereign? 1 want a double room. CI: 7 nights or 14 nights? A: CI: What name. Pe ce nume. A. CI. (Pauză) Scuzaţi-mă un moment. Edinburgh. domnule. in the Hotel Eugenia. RM. în întregime reţinut? Hotel Annabel? Hotel Eugenia? cu Antony) Mr Brown. Şapte nopţi sau 14. RM. CI. Oh. the Windsor is com­ pletely booked. Gill. yes. CI. (phones) Hello. Sau la hotelul Eugenia Cum este hotelul Annabel? pot recomanda.19 Hoteluri Hotels UNIT HG. CI: Doresc să fac o rezervare pentru o vacanţă în Scoţia. the 1st. Da.

19 Hoteluri — Hotels CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT UNIT Cum se rezervă o cameră.... How to reserve a hotel room.. These numbers indicate the type of room you want to reserve.. . with bath room without for May nights for two nrafrts from May May 3rd two to EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Doriţi să rezervaţi o cameră. Aceste vă indică tipul de cameră pe care o doriţi.ianuarie 1 mai d) toate împreună I'd like Have you got single double . a) Ce fel de cameră 0 cameră simplă dublă cu fără baie duş a) What kind of room single double b) when for? room with without bath shower b) pentru cînd ianuarie pentru 17 mai 21 august c) pentru timp January for May August c) for how one night for two three a week From January 5 May d) putting it ail together nights the tenth seventh o noapte pentru două trei 0 săptămînă De la 5 ianuarie pînă la ... You want to book a room.mai to January. May.CAP..

.01 (2).01 13. Example: (1) one night (o noapte) three nights (trei nopţi) (3) one week (o săptămînă) (1w) Acum cereţi aceste camere. Recepţia hotelului: Simplă sau dublă? You want to book a hotel room. (1w).06 — — — — — 05. 3. Hotel Receptionist: Clifton Hill Hotel You: . a) 1 f) 1—3 (1w) (1) b) 22 .11 28.. 9.02 15.5 (2) (2) h) 2 . E pe casetă. 19 1 2 3 4 5 Hoteluri Hotels UNIT 19 a single room (cameră de o persoană) a double room (cameră dublă) with bathroom (cu baie) with a shower (cu duş) with a television set cu televizor) The numbers in brackets indicate how long you want to stay. Exercise 2 Doriţi să rezervaţi o cameră pentru o anumită perioadă. 10. Hotel Receptionist: Single or 101 . Recepţia hotelului: Clifton Hill Hotel . Take your part in the following gapped conversation.CAP. 30. răspunsurile cu caseta. You want to book a room for a certain length of time. Luaţi-vă rolul în conversaţia care urmează.05 10. Now ask for these rooms.07 23. 20.08 09. 4. (1).02 08. 8. 7. (3) (5) (2) (4) (1w) 02.11 30. Check your answers with the cassete. (1).03 (4). Verificaţi-vă răspunsul cu caseta. 5.3 (1) d) 2 (1w) (2) e) (3) Numerele între paranteze indică tim­ pul de dorit.3 (1) i) 2 . It's on the cassette.08 04. 1.4 (1) c) 1 . Check your answers with the cas­ sette.06 Exercise 3 Doriţi să rezervaţi o cameră la hotel. 12. 2.07 27.05 6...12 27.

.. . You: . with bath. Recepţia hotelului: Da. Recepţia hotelului: 55 £ pe noapte cu mic dejun. Recepţia hotelului: Bine.. Hotel Receptionist: Yes. You: . Recepţia hotelului: Mulţumesc. 19 Hoteluri Hotels Hotel Receptionist: nights? How 19 many hotelului: Pentru cîle nopţi? Dvs.. Recepţia hotelului: Care este numele.. Sceneta 6 — Ce este de văzut în York? — Şi-a găsit Merete un adăpost? . . Dvs. bed and breakfast. .... Hotel Receptionist: Thank you. Recepţia hotelului: Da. You: .. Hotel Receptionist: What name is it please? You: . vă rog? ....... You: . Vă veţi da seama cît de mult înţelegeţi.. vă rog? . Hotel Receptionist: £ 55 a night.. cu baie.. Hotel Receptionist: Goodbye.. Hotel Receptionist: Yes. Vreţi să confirmaţi rezervarea în scris.. am o cameră simplă. cu atenţie — Listen To This Acum ascultaţi ultima scenetă a textului NOT YOU AGAIN! Dacă doriţi ascultaţi încă o dată tot textul de la început..CAP.. I've got a single room.. please? You: . . Will you confirm the booking in writing. Hotel Receptionist? Right.. Recepţia hotelului: La revedere.. ..

When do you want to travel? month. sir.CAP. nu este necesar. that isn't necessary. domnule. My son's birthday is on the 20th of November. I've got one. Cînd doriţi să călătoriţi? WG: Luna viitoare. You must send it to the Venezuelan Embassy. trebuie să aveţi viză pentru Venezuela. El lucrează în Caracas. • să formaţi propoziţiile corespunzătoare. Which countries do you want to visit? 103 . TA. WG: Trebuie să am certificat de vaccinare? TA: Nu. Trebuie să îl trimiteţi la Ambasada Venezuelei. WG: O. He works in Caracas. WG: Mulţumesc. Ce ţări doriţi să vizitaţi? HG: Good morning. doamnă. lată un formular. WG: Vai de mine. bine. madam. WG: I want to book a flight to Caracas. Must I have a visa? TA: Yes. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 în acest capitol învăţaţi: • să întrebaţi dacă este sau nu necesar să se facă un anumit lucru. good. îmi trebuie şi o asigurare de călătorie? TA: Nu aveţi nevoie de asigurare de călătorie. I have a vaccination certifi­ cate? TA: No. TA: Here's an application form. dear. TA: Yes. AA: Yes. Nu am. DIALOGURI — DIALOGUES Mrs Gammon (WG). I haven't got one. WG: Da. Dialogue 2 Henry Gill (HG) AA Man (AA) HG: Doresc să-mi iau maşina pe continent. But I always recommend it. TA: You must have a valid WG:Yes. Must I have a travel insurance? TA: You needn't have a travel in­ surance. WG: Oh. Thank you. must have a for Venezuela. Travel Agent (TA) Dialogue 1 (funcţionar la oficiul de voiaj) WG: Doresc să rezerv un bilet pentru Caracas. Ziua de naştere a fiului meu e pe 20 noiembrie. AA: Da. I want to take my car to the continent. Trebuie să am viză? TA: Da. TA: Trebuie să aveţi un paşaport valabil. Dar eu o recomand. am unul. TA: Da.

a "Green Card". CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. You must needn't have get an International Driving Permit. să am un paşaport valabil? o asigurare? have Must we get a valid a visa? a travel insurance? — Yes. — Nu. you need a „Green Card". HG: Yes. How to ask if you must do something. AA: Pentru Cehoslovacia trebuie să aveţi un permis de conducere internaţional. înţeleg. Must I have a „Green Card"? AA: Yes. MUST că must se foloseşte you 104 . HG: Desigur. Cum se întreabă dacă trebuie să se facă ceva anume. you needn't. paşaport. aveţi nevoie de cartea verde. HG: Of course. Trebuie să obţin o viză? certificat de vacinare. HG: în regulă. HG: Germany and Czechoslovakia. you must. Cartea verde. AA: And for Czechoslovakia you must have an International Driving Per­ mit. a passport. — No. DO. mulţumesc. MUST trebuie. Trebuie să am car­ tea verde? AA: Da. thank you. Trebuie Nu e necesar permis internaţional. I see. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 HG: Germania şi AA: Trebuie să aveţi un paşaport valabil. HG: Da. HG: Right. Sau un paşaport de vizitator. a vaccination certificate. AA: You must have a valid Or a Visitor's Passaport. — Da trebuie.CAP. Nu e necesar.

I must take my umbrella Ce trebuie să luaţi cînd mergeţi la cumpărături. 20 — Regulations — EXERCISES UNIT 20 Exercise 1 lată o listă de obiecte putea avea nevoie. Cerul este senin. — sculat Sîmbătă Saturday — stay in bed (tired) de stat în pat (obosit) la o pagină din agenda lui Ce trebuie să facă în fiecare zi? . 2. 10.m. Vreţi să mergeţi la teatru. Doriţi să jucaţi tenis. 6. Trebuie să îmi iau umbrela. 3. Exercise 2 Look at a page from Winston's diary. 5. Duminică — Sunday — see Felicity — văzut Felicity Luni — Monday — fetch car — scos maşina Marţi — Tuesday — go to Birmingham mers la Birmingham Miercuri — Wednesday buy Felicity a necklace — cumpărat Felicity colier Joi — Thursday — buy tennis racket — cumpărat rachetă de tenis Vineri — Friday — get up at 6 a. la ţară. 9. Aveţi de gînd să faceţi o călătorie la ţară. ochelari de soare periuţă de dinţi costum de baie paşaport bilete de care aţi bani hartă rachetă ghete umbrelă Here is a list of things you might need. Este cald şi doriţi să mergeţi la bazinul de înot. 7. Vreţi să vă petreceţi concediul în străinătate. 8. Which of the things you see in the list must you take with you? Exemple: It's raining. What does he have to do on each day? Exemplu: Ce trebuie să facă Winston Exemple: What must Winston do duminică? Trebuie s-o vadă on Sunday? He must pe Felicity. 4. Rămîneţi la de săptămînă la prieteni. 1.CAP. sunglasses money toothbrush map bathing suit tennis racket passport boots tickets umbrella Care dintre aceste lucruri trebuie să le luaţi cu Exemple: Plouă. Plouă. see Felicity. Doriţi să jucaţi fotbal.

20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 Ce trebuie să facă Winston duminică? Ce trebuie să facă Winston luni? Ce trebuie să facă Winston marţi? Ce trebuie să facă Winston miercuri? Ce trebuie să facă Winston joi? Ce trebuie să facă Winston vineri? Ce trebuie să facă Winston sîmbătă? What must Winston do on Sun­ day? What must Winston do on Mon­ day? What must Winston do on Tues­ day? What must Winston do on Wed­ nesday? What must Winston do on Thursday? What must Winston do on Friday? What must Winston do on Satur­ day? Exercise 3 Henry and Anne have decided to visit some friend at the weekend. Henry trebuie să stea acasă pînă sîmbătă Deoarece Henry este distrat cînd aranjează lucrurile.CAP. tells him that she has organized everything. nu e nevoie să-ţi iei racheta. Listen to the cassette and take the role of Anne. Sîmbătă dimineaţa Henry sună la telefon să o întrebe ce ar putea lua cu el. Anne îi spune că ea a organizat totul. Asculaţi caseta şi luaţi rolul lui Anne. you needn't bring your tennis racket. As Henry is very care­ less at getting things ready. NOT YOU AGAIN Scenetele 7—9 — Unde va fi găzduită Merete? — Unde şi-a rezervat cameră? — cine mai este la hotel? . Anne pleacă deja de vineri. Henry has to stay until Saturday afternoon. Anne has collected everything he might need and taken it with her. Anne a strîns tot ce ie-ar putea trebui şi a cu ea. On Saturday morning Henry rings up to find out what he should bring with him. Exemplu: Must I bring my tennis racket? No. Ascultaţi a t e n ţ i e — Listen to this Ascultaţi acum încă o dată tot texul împreună cu uitima scenetă. Exemplu: Trebuie să-mi iau racheta? Nu. Henry şi Anne au să viziteze nişte prieteni la sfîrşit de săptămînă. Anne is already going on Friday.

e o idee bună. it's a lovely day. Mary. Let's ask her. e o zi frumoasă. MD: De ce nu mergi cu el? Mrs Fisher (Fi) MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Where's John today? At the river. F: W: F: W: F: W. Does he often go fishing? Oh. Nu face (n-are impor­ tanţă). DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). Yes. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports UNIT. all right then. ştie să înoate? Nu ştiu. Let's go. Ştii să înoţi? destul de bine. I can swim quite well. F: M: W: W It's a lovely day. Ce face acolo? Pescuieşte. Hai să mergem la înot. Can Mary swim? I don't know. W formă prescurtată de la LET urmat de la Dialogue 2 Mrs MacDonald MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Unde este John astăzi? La rîu. (reluctantly): Well. Eu nu pot înota atît (prea) bine. Winston (W). Mary (M) F: W: F: W: F: W: F: M: Este o zi frumoasă. that's a good idea. Merge adesea la pescuit? O. he goes about five times week. atunci e în regulă. • să cereţi unei persoane să întreprindă un anumit lucru • să întrebaţi dacă o persoană practică sau nu un anumit sport. Să mergem să înotăm. Mary. merge cam de cinci ori pe săptămînă. 21 in acest capitol învăţaţi: • să faceţi propuneri. întotdeauna sînt singură. Can you swim? Yes. • să întrebaţi şi să vorbiţi despre de des se poate face un anumit lucru. Să o întrebăm. I'm always alone. I can't swim that well. Let's go swim­ ming. Bine. MD: Why don't you go with him? . That doesn't matter. Da. Să mergem. What's he doing there? He's fishing. Let's go swimming.CAP. (ezitînd).

Where's Bill today? MD: It's Saturday. How to ask if someone can do . tennis. HE EVERY SATURDAY în acest caz simplu (Simple fiind vorba de o acţiune care la intervale regulate de CUM SE SPUNE Cum se propune cuiva o activitate. Fi: Why don't you go with him? MD: Oh. Şi se antrenează de două ori pe Fi: De ce nu mergi cu e(? MD: Nu mă interesează Fi: Fi: UNIT. HE'S PLAYING petrece la o dată apropiată. squash. squash. SATURDAY. Cum se tu Ştii Ştie el ea Mary o persoana dacă practică vreun să înoţi schieze? joace tenis? joace squash? bridge? Da. 21 Oh. for a walk swimming 2. Nu. I'm not interested in fishing. How to suggest to do something. He's playing football. cărţi. HOW TO SAY IT cards. Fi: Does he often play football? MD. tenis.Jocuri şi sporturi Games and Sports Nu mă interesează Unde este astăzi? MD: E Joacă Fi: Joacă adesea fotbal? MD: Joacă în fiecare sîmbătă. I'm not interested in se este la prezent progresiv (Present toc frecvent. la plimbare. He plays every Saturday. And he trains twice a week.

Yes. fairly well.Jocuri şi sporturi Games and Sports you Can he she Mary L Eu Tu El Ea ştiu ştii ştie să swim? ski? play tennis? play squash? play bridge? înot schiez joc tenis joc squash relativ bine destul de bine deloc foarte bine swim You He She can can't ski play tennis play squash a little. 21 3. No. zilnic. Mergeţi Merge Eu Noi El Ea merge adesea să joc tenis mă antrenez la înot la pescuit joacă tenis se antrenează la schi? la pescuit? jucaţi fotbal? Does he/she Do you often go skiing? go fishing? play football? în fiecare sărbătoare. de 2 ori pe sătămînă. quite well. . sîmbăta. UNIT. de 5 ori pe săptămînă. I/he/she can. I/he/she can't. very well. How to ask how often someone can do something. at all. Cum este întrebată o persoană dacă face deseori un sport.

We often sometimes seldom never go swimming play tennis. every day. . go shopping. merge joacă să înoate. 110 There are two ways of suggesting to a person that you do some­ thing. tennis. tenis. ECERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Există două modalităţi de a propune unei persoane să faceţi împreună ceva. UNIT. El lungi cum sînt lui every Monday etc) îşi au tocul în timp ce adverbele scurte (often. bridge. about 5 times a week. bridge. every Saturday. Ea Fiul meu Eleanor adesea uneori rar niciodată She My son Eleanor often sometimes seldom never Î • I şi verb.30.21 şi sporturi — Games and Sports tennis swimming fishing every holiday. sometimes) se pun întotdeauna între subiect I always have at 7. twice a week. goes plays swimming. 1 go to the cinema every Saturday. 21 play train We He She go goes plays tennis trains adesea uneori rar niciodată mergem jucăm Eu Noi la schi la înot bridge tenis să schieze. skiing.

I can't play cards. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports UNIT. nu ştiu să joc cărţi. OK. You meet Madeleine. a conduce maşina. Ei îi place dansul. Propuneţi lui Matthew ca împreună să: a) jucaţi fotbal b) călăriţi You meet Matthew. Exercise 3 ÎI pe Matthew. He likes play­ ing football and cards. Suggest to Matthew that you: a) play football b) go riding 111 . a dansa. No. a cînta. shall we play football? Yes. călăria şi tenisul. read ride (go riding) swim (go swimming) take a photo drive a car (go for a drive) play the guitar dance (go dancing) hike (go hiking) Exercise 2 întrebaţi o persoană dacă poate face aceste lucruri. Dvs: Să jucăm cărţi. Here are some example conversations: You: Matthew. Faceţi cîleva propuneri lui Matthew şi nişte exemple de conversaţie: Dvs: Matthew. Suggest to another person that you do the activities shown below. a cînta la chitară. He enjoys skiing and going for walks. riding and playing tennis. Make some proposals to Matthew and Madeleine. O întîlniţi pe Madeleine. She likes dancing. You: Madeleine. OK. a citi a călări a înota a fotografia a conduce maşina a cînta la chitară a dansa a drumeţi Shall we go for a walk? Let's play tennis. hai să jucăm fotbal. Da. a juca tenis. 21 Mergem la plimbare? Să jucăm tenis. Madeleine. swimming. Lui îi place să joace fotbal şi îi place să schieze şi să meargă la plimbare. înotul. Madeleine: Nu. unei alte persoane să împreună următoarele activităţi. Example: Can you swim? Can Mary swim? a călări. a schia. let's play cards. Exemplu: Ştii să înoţi? Mary ştie să înoate? Ask someone if he/she can do these things.CAP. a juca cărţi. a găti.

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this! în acest capitol începe un nou text. cu cea de pe casetă. Ascultaţi scenetele 1 şi 2 pînă cînd veţi găsi răspunsurile la următoarele întrebări: OBEY" Scenetele 1—2 — Cum sărbătoreşte Tom vacanţa? — îi convine lui Tom ca Jo să vină cu prietenul ei? — De obicei Alan merge cu maşina? * * * . Compare your conversation with the one on the cassette. 21 c) jucaţi cărţi d) jucaţi tenis e) să înotaţi Apoi propuneţi a) să b) să să d) să e) să mergeţi la dans mergeţi la înot jucaţi fotbal călăriţi propose to Madeleine a) go dancing b) go skiing go for a swim d) play football e) go riding you: Comparaţi conversaţia dvs. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports c) play cards d) play tennis e) go swimming UNIT.CAP.

AA: Are you a member of the AA? HG: Yes. AA: What colour? HG: Red. AG: Grăbeşte-te. HG: Drace! Fierbem! AG: Opreşte imediat! HG: E un telefon aici în spate. AG: Priveşte indicatorul temperatură. Henry Gill (HG). Thank I'VE BROKEN DOWN — forma prescurtată de la I HAVE DOWN. AA: What make of car is it? HG: A BMW. HG: Alo! Sînt în pană. I've broken down. AG: Look at the temperature gauge. ÄA MAN (AA) AG: Ce înseamnă zgomotul aces­ ta? HG: Nu ştiu. AA: Where are you? HG: About a mile away towards Lon­ don. AG: Be quick! HG: Hello. AA: De la ce număr sunaţi? HG: 528. AA: What is the number of the phone you are calling from? HG: 528. AA: (on the phone): what is your car number? HG: E 481 GVY. HG: Damn! We're boiling! AG: Stop quickly! HG: There's a telephone back there. 22 în acest capitol • să solicitaţi ajutor în cazul în care maşina vă este în pană. AA: Unde vă aflaţi? HG: La o milă de Londra. este la o acţiune începută în trecut cu consecinţe în prezent şi poate in viitor. AA: I'll get someone there right HG. I'VE BROKEN MY rupt piciorul (nu vindecat I MY LAST YEAR Mi-am rupt anul 1 trecut 113 acolo .CAP. AA: (la telefon) Care este numărul maşinii HG: E 481 AA: Ce marcă este? HG: Un BMW. AA: Sînteţi membru AA? HG: Da. • să stabiliţi o DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Agness Gill (AG). AA: Ce culoare? HG: Roşie. 22 Urgenţe — Emergencies UNIT. AA: Trimit pe cineva HG: AG: What's that noise? HG: I don't know.

I'll come at this evening. Este în ordine. Aş dori să fixez Aş dori o întîlnire cu doctorul. Who is that speaking? is Winifred Gammon speak­ ing. are lista completă pentru această dimineaţă. Dr. Smith. yes. Cînd doriţi să veniţi? WG: Este liber în această dimineaţă? Re: Nu. Jackson. Is that the Health Centre? Re: Yes. Re: Yes. Gammon. . Mrs. Gammon.pot ешщ o Cum se fixează o How to make an appointment. doamnă Gammon. afraid he's booked right up this morning. Gill. Mr. 22 Past — Emergencies 22 h englesă se.CAP.15? WG: Da. Gammon. Thank you.|jne ЫсШтхш cont de ace^ aspect Tn li^ieNef^eel Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). Receptionist (Re) Alo. When would you like to come? WG: Is he free this morning? Re: No. Re: Goodbye. Can you come this evening at WG:Oh. îmi pare rău. WG WG (telephoning): Hello. CUM SE SPUNE I HOW TO SAY IT se folosesc în cazul tn care sa Se mai poate щялпе şl can i have an «$>poifftroent . Jones. dnă. Re: La revedere. Mrs. good morning. That's all right. Puteţi veni diseară la 6. Mrs. I should like an appointment with Dr. Centrul de sănătate Re: Da. Re: Da. Vin diseară la Mulţumesc. bună Cine sînteţi? WG: Aici Winifred Gammon. Aş dori o programare la doctorul Jack­ son.

Chaffers) 115 Mrs Gammon: (Asiguraţi-vă că vorbiţi cu cabinetul . I want to make an appoint­ I'd Este el (ea) liber la . d-nă Gammon. Receptionist: No. dr. Smith. cînd doriţi să veniţi?) Mrs Gammon: (în această dimineaţă). — veni la. Pot veni la.. Can you come this evening at (Mi-e teamă că e ocupat. You can come at/on.. Exercise 2 Acum încercaţi această conversaţie în acelaşi mod. he/she is. Who is that speaking? (Bună dimineaţa. Receptionist: Yes. Puteţi veni diseară la 6. afraid he's booked right up this morning. Can you EXERCISES — Exercise 1 Vă amintiţi de dialogul nr. I come afraid he's/she's booked up. Receptionist: Goodbye.. he she Can come on day or free at — Da este. Gammon :(doriţi o întîlnire cu dr. Gill. Mrs Gammon. Do you remember dialogue 2 on the cassette? Then complete de role of Mrs Gammon in the gapped conversation. Now try this conversation in the same way.. Cine-i la telefon?) Mrs.. ment with UNIT. Jackson). Este pe casetă.. When would you like to come? (Da. Dr Jones..15?) Mrs Gammon: (puteţi veni la această oră). too. Msr. (La revedere d-nă Gammon). Mrs Gammon.. Good morning. It's on the cassette. 22 Urgenţe — Emergencies the doctor. Mrs Gammon: (asiguraţi-vă că vorbiţi cu centrul de sănătate) Receptionist: Yes.CAP. Yes. 2 de pe casetă? Atunci completaţi spaţiile goale cu ceea ce trebuie să spună Dna Gammon.

. AA: De la ce număr de telefon sunaţi? .. Este înregistrat pe casetă. AA: Ce culoare? Reprez. Are you a member of the AA? You: No. Reprez.. Gammon. AA: Trimit pe cineva acolo . I'm afraid he's booked up tomorrow morning. AA: Care este numărul maşinii . 22 Receptionist: Mrs Gammon Receptionist: Mrs Gammon Receptionist: Mrs Receptionist: Good afternoon. Mrs.. You are telephoning from call box no. 23. AA: Sînteţi membru AA? Dvs. 10 miles from Bristol.. Complete the gapped dialogue. Mrs Gammon.45? (Nu. travelling towards London.CAP. Reprez AA: Unde sînteţi? Reprez.. I'll get someone there right away. (aveţi o pană) Reprez. AA: Ce fel de maşină este? . mi-e teamă că e ocupat.. on the M5. 22 Urgenţe Emergencies UNIT. Reprez... AA Man: What make of car is it? You: . registration number NEA-RX 104. în drum spre Londra pe M5. AA Man: What is the number of the phone you are calling from? You: .. AA Man: What colour? You: . Telefonaţi de la cabina 23. (La revedere d-nă Gammon). It's recorded on the cassette. Exercise 3 Ascultaţi din nou dialogul Apoi imaginaţi-vă că sînteţi în pană pe autostradă. AA Man. cine-i la telefon?) (solicitaţi o programare) Yes. would you like to come? (Da d-nă Gammon. but I am a member of the ADAC. AA Man: What is your car num­ ber? You: ... Listen again to dialogue number Then imagine that you have broken down on the motorway. You drive a red Ford Escort. cînd doriţi să veniţi?) dimineaţă) No.: Nu. Completaţi spaţiile goale din dialog.. AA Man: Where are you? You: AA Man. is (Bună ziua. sînt membru ADAC.45?) (Puteţi) Goodbye... situată la mile de Bristol.. Reprez. You: . puteţi veni după amiază la 4. Conduceţi un Ford Escort roşu cu numărul NEA-RX 104. Can you come tomorrow afternoon at 4.

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi aciim scenetele 3—5 ale textului I'LL OBEY şi răspundeţi ta întrebări. too.CAP. 22 Urgenţe — Emergencies You: Thank you. you are miles from Harrogate. De această dată imaginaţi-vă că aveţi un Porsche de culoare galbenă cu numărul HH-AN 273. Şi acest dialog este pe casetă. Sunaţi de la postul telefonic 78. 5 Ce s-a întîmplat cu Jo? Pe cine a sunat ea? Cum şi-au petrecut concediul Alan şi Jo? . Scenetele 3. Do this exercise again. Imagine this time that you are driving a yellow Porsche. you are phoning from box 78. This dialogue is on the cassette. 4. registration num­ ber HH-AN 273: you are travelling on the A 64. 22 Repetaţi exerciţiul. UNIT. Călătoriţi pe A 64 şi sînteţi la 5 mile de Harrogate.

the cylinder has gone. As: What's the trouble? . HG: How much is that new machine over there? As: That one costs £ sir. HG: How much? As: About £ 50. HG: Acest Flymo s-a stricat. Faults UNIT 23 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 young wife (Wi). Dar este foarte vechi. Hu: I'm terribily sorry. HG: I'll think about it. WG: Bună seara. evening. HG: AG: HG: AG: Drace. Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). Agnes Gill (AG). Perhaps £ 60. It's broken down. I can get you a new one. young husband (Hu) Wi: Ce s-a Hu: Am spart o tavă. la reparat un obiect. 23 în acest • să vă • să • să învă|a|i: obiectul care nu funcţionează. it's broken down. As: Care e necazul? 118 As: Radio Rentals. (Cîteva ore mai tîrziu) HG: AG: HG: AG: Assistant (As) Damn. Well. HG: Cît costă? As: Aproximativ 50 poate 60 HG: Cît costă maşina aceea nouă de acolo? As: Aceea costă 141 E. Un cadou de la mătuşa Hu: îmi pare teribil de rău. As: Da. cilindrul e stricat. As: Yes. There's something wrong with my television set. you're so clumsy! Dialogue 2 Henry Giii (HG). Wi: Ce stîngaci eşti! Wi: What happened? Hu: I've broken a plate. domnule. este tava mea cea mai bună.CAP. Wi: Oh. (A few hours later) HG: This Flymo. E ceva în neregulă cu televizorul meu. Vă pot pune unul nou. s-a stricat! Ce s-a întîmplat? Acest s-a stricat. Wi: O. it's my best plate! A present from Auntie Gwen. HG: Mă voi (O să mă mai gîndesc). it is very old. dragă. Assistant (As) As: Radio Rentals. What's the matter? This Flymo. darling. Wi: Oh. it's broken down.

CUM SE SPUNE Cum se exprimă regretul How to express your concern îmi pare teribil de îngrozitor de foarte rău HOW TO SAY IT terribly I'm awfully very sorry. Good bye. Mai are ceva? Da. Thank you. I'll get someone there right away.CAP. thank you. As: Anything else? it's making a strange noise. Wg: Mulţumesc. Da. Cum se spune că un obiect stricat How to say that something is broken Am spart o farfurie o vază Maşina Flymo Siguranţa Cilindrul Bateria E ceva în televizorul meu s-a dus stricat The I've have car flymo fuse cylinder battery There is something wrong with my television set car has broken down gone broken a plate a vase neregulă cu maşina mea 119 . Trimit imediat pe cineva. WG: Mulţumesc. I see. Poate veni astă seară? Nu vreau să pierd As: Să văd ce pot face. face un zgomot ciudat. As: Yes. La revedere. Can he come this evening? I don't want to miss As: I'll see what I can do. 2. colours are wrong. 23 WG: As: WG: As: Defecţiuni Faults UNIT 23 Nu este bună culoarea.

1. de bărbierit nu mai funcţionează bine. T: Can you put it right? I'll see what we can do. T: îl puteţi repara? As: Să văd ce pot face. T: How long will it take you to mend it? As: Come back at this time tomorrow. Take the role of the tourist. de dictat face zgomot ciudat. Shop Assistant (As) Tourist (T) — turistul vînzătorul Listen to the dialogue on the casette As: Bună ziua. Your camera won't focus properly. T: Cît timp va dura pînă As: mîine la aceeaşi oră. Partea vînzătorului este înregistrată pe casetă. you may have to telephone for assistance. Ceasul dvs. Citiţi acest dialog model şi pe casetă. 23 Defecţiuni — Faults EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 23 EXERCISE 1 Ascultaţi dialogul de pe casetă. 4. T: Mă puteţi ajuta. Your razor won't shave properly. se strică va trebui să telefonaţi după ajutor. Soneria ceasului deşteptător funcţionează. Luaţi locul turistului. T: Mulţumesc. madam. Maşina dvs. Read the following model dialogue and listen to it on the cassette. T: Can you help me. T: Thank you. As: Care este necazul? T: Face un zgomot ciudat. As: Good day. Reprezentant AA = AA Official Conducător auto Driver If your car breaks down. As: I see. de fotografiat nu poate regla bine. de mînă rămîne urmă. doamnă. As: What's the trouble? T: It's making a funny noise. . 3. As: înţeleg. The shop assistant's part is recorded on the cassette. în se nu un Your wrist watch loses time.CAP. 5. Maşina dvs. Your dictating machine makes a funny noise. The alarm on your alarm clock doesn't work. Aparatul dvs. vă rog? E ceva în neregulă la uscătorul meu de păr. EXERCISE 2 Dacă maşina dvs. please? There is something wrong with my hairdrier. 2.

2.CAP. Rolul reprezentantului AA este înregistrat pe casetă. AA Official: Ce marcă de maşină aveţi? Driver: Un Volkswagen Polo AA Official: Cum vă numiţi? Driver: Mă numesc Herzog. Vauxhall Astra s-a defectat tocmai dincolo de Edin­ burgh. AA Official: Where are you? Driver: Between Harrogate and York. Mercedesul dvs. Motorul face un zgomot ciudat. AA Official: What's your name. The fan belt has gone. vă rog? AA Official: Ce sa întîmplat? Driver: Sînt în pană. Luaţi rolul turistului. You think that the battery has gone. pe baza informaţiilor de mai jos. Audi-ul dvs. AA Official. Herzog? Driver: Nu. Mă puteţi ajuta. Vă putem Driver: Bună dimineaţa. please? AA Official: What's the matter? Driver: I have broken down. 4. HER­ ZOG. but I'm a member of the ADAC. please? Driver. good morning. Your Vauxhall Astra has broken down just outside Edinburgh. Credeţi că bateria s-a descărcat. Radia­ torul este spart. 3. 4. Provide the part of the tourist according to the information given below. Your Audi has broken down between Shrewsbury and Hereford The radiator has broken. s-a între Birmingham şi Coventry. Maşina dvs. The wind screen has broken. The part of the AA Oficial is recorded on the cassette. AA Official. AA Official: Ce s-a întîmplat cu maşina d-le Herzog? Driver: Cureaua ventilatorului s-a stricat. The engine is making a funny noise. Sierra s-a defectat între Leeds şi Bradford. AA Official: Automobile Associa­ tion. Bună dimineaţa. AA Official: Sînteţi memebru AA. What's the matter with your car. 2. Your Ford Sierra has broken down between Leeds and Bradford. 121 . AA Official: What sort of car have you got? A Volkswagen Polo. AA Unde sînteţi? Driver: între Harrogate şi York. My name is HERZOG. Your Mercedes 190 has broken down between Birmingham and Coventry. Trimitem pe cineva acolo cîl de curînd posibil. Mr Herzog? Driver: No. 23 Defecţiuni — Faults 23 AA Official: Automobiliştiior. AA Official: Are you a member of the Automobile Association. Stay with your car. Can you help me. We will have someone there as soon as possible. S-a spart parbrizul. Fordul dvs. 3. AA Official: Rămîneţi lîngă maşină. Mr Herzog? Driver. How may I help you? Driver: Good morning. sînt membru ADAC. sir. 100 s-a defectat între Shrewsbury şi Hereford.

Aţi ars cuvertura patului. f. The exhaust pipe has broken.CAP. Escort s-a defectat între Bristol şi Chipping S-a spart ţeava de eşapament. Ştergătorul de parbriz nu 6. EXERCISE 3 Uneori au loc accidente şi trebuie să vă cereţi scuze politicos. accidents. Your Ford Escort has broken down between Bristol and Chipping Sod­ bury. făcînd o gaură (burnt a hole in the bedspread). The windscreen wipers don't work. Mazda dvs. Aţi vărsat vin pe faţa de masă (spilt wine on the tablecloth) c. Dacă doriţi. Your Mazda 626 has broken down between Keswick and Lancaster. a. Aţi spart o vază. d. Sometimes accidents happen and then you have to apologize polite­ ly. 5. terribly awfully sorry. Aţi călcat peste pisică (trodden on the Example: I'M Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi acum ultimele scenete ale textului de ascultat. I've broken a cup. (Let the bath water overflow). puteţi asculta de la început tot textul şi chiar de mai multe ori pînă ce veţi putea răspunde la întrebările de mai jos: — Ce s-a petrecut în timpul concediului? — Ce a neliniştit-o pe Jo? — Credeţi că nunta va avea loc? . 6. 23 Defecţiuni — Faults UNIT 23 5. (broken a vase) b. Aţi pierdut cheia uşii de la intrare (lost your front door key). very Acum scuzaţi-vă pentru următoarele Now apologize for the following accidente. Fordul dvs. Aţi lăsat apa să se reverse din cadă. 626 s-a defectat între Keswick şi Lancaster. e.

Thank you. Şi aţi face bine să cumpăraţi nişte aspirine contra durerii de cap. I see. Dr: Trebuie să staţi în pat cîteva zile. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). Doctor (Dr) Dr: Deci. • să solicitaţi mijloacele de combatere a unei anumite boli. I see. Aveţi ceva pentru un stomac deranjat? Despre ce este vorba exact? Am o uşoară diareee şi am o afurisită de durere de cap. How would you describe it? It hurts when I walk. e foarte dureros. deloc. Vă voi da ceva împotriva diareei. W: Mulţumesc. Vă doare? W: Da. I'll give you something for the diarrhoea. Şi fără fotbal deloc. And I've got a nasty headache. Ph: Excuse me. W: No. F: Ph: F: Ph: F: Ph: F. Ph: Scuzaţi-mă.CAP. Sora vă va pune o compresă. Este o de a recomanda YOU HAD BETTER: face bine Este o des în unei persoane să facă un anume Dialogue 2 Winston (W). Dr: W: Dr: W: Dr: W: Dr: . Dr: înţeleg. Are you in pain? It is very painful. Dr: Cum aţi W: Mă doare cînd merg. Now then. yes. F: How many should I take? Ph: The instructions are on the bottle. The nurse will put a com­ press on it. And you had better buy some aspirins for the headache. Dr: înţeleg. W: Nu. Pharmacist (Ph) (At the Pharmacy) F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: Ph: F. what's the trouble? I think I've sprained my ankle. care este problema? W: Cred că mi-am luxat glezna. • să descrieţi simptomul unei boli. Dr: You must stay in bed for a couple of days. doctor. Mulţumesc. Cînd a început? A început în timpul nopţii. And no more football. When did this start? It started during the night. Cîte trebuie să iau? Instrucţiunile sînt pe flacon. W: Thank you. 24 Boala — Illness UNIT 24 In acest capitol învăţaţi: • să spuneţi că sînteţi bolnav. Have you got some­ thing for an upset stomach? What's the matter I've got a touch of diarrhoea.

HAVE YOU GOT A PAIN? . I am sick Mi-e rău. 24 Boala — Illness CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT UNIT La doctor At the doctor a) Cum se spune că bolnav. unwell indispus faint leşinat.CAP. Care problema? necazul? What's the trouble? matter? bolnav bolnav (cu vomă) I am ill Sînt bolnav. Vă doare ceva? capul dintele spatele pieptul braţul degetul stomacul glezna genunchiul piciorul degetul picior de la mă doare mă supără b) How to describe symptoms. a) How to say you are ill. slăbit ill b) Cum se descriu simptomele.

diarrhoea. It started yesterday. UNIT Am un o durere de dinţi. I've got a toothache. durerea în gît upset stomach. cold.00 yester­ nu a it Yesterday it A Did the day? a Yes. ft does/No. A a început? noaptea start? Cînd a început durerea aceasta noaptea trecută A început ieri acum 3 zile WHEN DID THIS IT STARTED LAST NIGHT Aceasta este o formă a trecutului simplu formează la regulate Acest timp exprimă o acţiune încheiată şi negative ca ale se Prezent începe adesea la show often starts at 9. earache.CAP. an stomachache. durere de stomac. it doesn't Cînd it start? Past Tense) care se -ed formei de Formele cu verbul DO aici Trecut teri a ia ora at la start at 9. 3 days ago. temperatură. stomac deranjat. cough. headache.00. It Cînd a When did it 125 .00? Da nu Yes. the flu. tuse. the sore throat When did the pain this last night. (fever). sore throat. 24 Boala — Illness durere de cap. începe ora 9? Does start at 9. durere de ureche. diaree. durere de gripă.

a. Aveţi o durere de ureche? Aveţi temperatură? V-aţi luxat glezna? diaree? Aţi pe genunchi? cu caseta. 5. 3. 2. 9. your your your your your Say the following parts of your body hurt. Aveţi o durere de dinţi? Aţi mîncat prea multe cireşe? Aţi băut prea mult vin Tuşiţi. At the pharmacy. ascultaţi pe casetă cum se 1. braţul capul 7. 7. your arm your stomach your ear your knee your tooth If you want to. genunchiul 4. Boala — Illness o durere în ceva pt. What would you say if: Verificaţi-vă . 5. EXERCISE 2 Ce spuneţi dacă: 2. stomacul 2. urechea 3. un stomac deranjat? gripă? diaree? a sore throat? Have you got un upset stomach? anything for the flu? diarrhoea? EXERCISES EXERCISE 1 că vă dor următoarele părţi ale corpului: 6. head leg foot hand back 6. 9. Check your answers with the cas­ sette. 7. listen to the pronun­ ciation on the cassette first. 4. gamba 9. 3.CAP. 6. piciorul 8. 4. spatele Dacă doriţi. mîna dintele 5. 24 2. La farmacie. 8.

Aveţi o durere de spate de trei săptămîni. Make up the part of the patient and read the part of the doctor. a. 24 EXERCISE 3 Boala — Illness UNIT 24 rolul pacientului în dialogul partea pacientului şi citiţi partea doctorului. c. then. When did it start? (Cînd a început?) 6. Aveţi temperatură de 2 zile. Say it started two days ago. Aveţi diaree de ieri. You have had diarrhoea since yesterday. c. completînd spaţiile goale. You have had a temperature for 2 days. Greet the doctor. Now. (Salutaţi 3. Tuşiţi de o săptămînă. Listen to the on the cassette. . Patient 1. (Spuneţi că vă doare 5. a. I will give you something for the sore throat. (Vă voi da ceva de durere în Now listen to the gapped conver­ sation on the cassette and take the role of the patient. what's the trouble? (Atunci care-i necazul?) 4. d. (Spuneţi că a început acum două zile) Acum ascultaţi de pe casetă şi luaţi rolul pacientului. Play the role of the patient in the following dialogue. Ascultaţi modelul pe casetă.CAP. Doctor 2. You have had a bad back for three weeks. You have had a cough for a week. b. b. d. Say you have a sore throat.

PF: Bine. 25 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Peter Fuller (PF). TO VERB este cu ajutorul căreia se exprimă I AM TO STAY A ARE YOU TO STAY A HOTEI? YES. 25 in acest capitol Concediul — Hoii'days să vorbiţi despre planurile dvs de vacanţă. But if it's not. da. PF: That's a good idea. Yes.CAP. Veţi sta în nord? Ori mergeţi în sud? HG: Dacă vremea va fi bună vom sta în Bretagne. NOT IF THE WEATHER GOOD. I want to go to Paris. just for a few days. Nu. doamnă. TA: AB: TA: AB: TA: Good afternoon. Mergeţi cu trenul şi cu vehicul cu pernă de aer? Ori mergeţi cu avionul? TA: AB. voi merge în Franja. yes. Henry Gill (HG) PF: Mergi în concediu în acest HG: Da. Are you going to stay in the North? Or go South? HG: If the weather's good. we're going to take the caravan. PF: Are you going to stay in a hotel? HG: No. we're going to stay in Brittany. madam. PF: Vei sta la hotel? HG. PF: Are you going on a holiday this year? HG: Yes. we're going to go to the Cote d'Azur. Travel Agent (TA) TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: Bună ziua. Les vacances. les vacances! PF: Er. numai pentru zile. Vă pot ajuta? Da. vom merge pe Coasta de Azur. Are you going by train and hovercraft? Or are you going to fly? . Da. HG: Thanks. vom lua o rulotă. Les vacances. AM/NO. Bună ziua. Pentru timp? A. I hope you have a good time. sper să o vreme HG: Mulţumesc. să merg la Paris. PF: Well. Good afternoon. Can I help you? Yes. les vacances! PF: Ei. Dar dacă nu va fi. WE'RE o condiţie Dialogue 2 Anne Bardy (AB). PF: Asta e o idee bună. I'm going to France. For how long? Oh.

AB: I'll go by train then. TA: Yes. if it's not too expensive. I'm going to fly. I hope you have a good journey. Călătorie plăcută. voi merge cu avionul. dacă nu este prea scump. Cum se întreabă în legătură cu proiectele. madam. CUM SE SPUNE HOW TO SAY 1. doamnă. TA: Yes. The return fare to Paris by air is AB: What does it cost by trains and hovercraft? TA: By train and hovercraft it costs about E 70. How to about Dvs El Ea intenţionează să staţi să stea să mergeţi să meargă să jucaţi să joace stay going to he she play acasă în România în sud la Exter fotbal tenis anul acesta? Are you at home in Romania south to Exter football tennis tomorrow? this year? Ce aveţi are el ea intenţia să faceţi? facă? What are is he she going to do? . AB: Cît costă cu trenul şi cu cu pernă de aer? TA: Cu trenul şi cu vehicolul cu pernă de aer costă aproximativ 70 lire. UNIT 25 AB: Well. doamnă. madam. AB: Mulţumesc. AB: Thank you. TA: Da. AB: Atunci voi merge cu trenul. călătoria dusla Paris cu avionul costă lire. TA: Da.Concediul — Holidays AB: Ei bine.

Rome — car 8. Intenţionez să merg cu avionul. Example: London — plane Anul viitor intenţionez să vizitez Next year I'm going to visit Lon­ Londra.CAP. You are going to travel by de transport de mai jos. Vienna — train 2. London — plane 5. the transport given below. don. I'm going to travel by plane. Acum este rîndul dvs. Cairo — plane. Paris — car 7. — boat 6. Bornholm — 3. Now it's your turn. 25 Eu I intenţionează să Ea Noi Concediul să stăm acasă mergem Franţa vizităm prieteni Holidays UNIT stay at home go to France play tennis visit friends intenţionăm să jucăm tenis Dacă vremea este este prea bună cald intenţionez să merg scump în Franţa the weather is good If It's not too hot I'm going to go expensive to France — EXERCISE 1 lată mijloace de transport: Here are some means of travelling: a merge cu avionul go by plane trenul train vaporul boat maşina car Urmează să vizitaţi aceste locuri. You are going to visit these Urmează să călătoriţi cu mijloacele places. . Copenhagen — train 4.

veţi putea răspunde la întrebări. What are you going to do when you are on holiday? (Ce intenţionaţi să faceţi în con­ cediu?) Listen to the dialogue on the cassette. — De ce sînt nemulţumiţi locuitorii din — Este Godiva de aceeaşi părere cu soţul ei privinţa impozitelor? — Ce face Godiva la 131 . Say who are going with. How long are you going to stay? (Cît intenţionaţi să staţi?) 5. Are you going atone? (Mergeţi 7. (Spuneţi cît timp veţi sta. 2. Then talk about your holiday plans. (Spuneţi unde mergeţi) 4. Say how long you intend to stay. Ascultaţi tot textul de ori pînă pe baza informaţiilor obţinute.) 6. (Spuneţi ce Intenţionaţi să faceţi în concediu. urmează să introduceţi rolul Role A Where are you going on holiday this year? (Unde mergeţi în concediu anul acesta?) 3. Say where you are going. with gaps for you to insert Role B. The cassette has a recording of the role A. Say how you intend to travel. Apoi discutaţi despre planurile dvs. Rolul A este înregistrat pe casetă. în legătură cu concediul. How are you going to travel? (Cum veţi călători?) 9. în spaţiile libere dvs. (Spuneţi cum veţi călători) what you intend to do on holiday. 25 EXERCISE 2 Concediul — Holidays UNIT 25 Ascultaţi dialogul de pe casetă.) Ascultaţi cu atenţie — to this Pentru acest capitol caseta conţine o scurtă scenetă de ascultat. Role B. (Spuneţi cu cine mergeţi) 8.CAP.

Felicity. what are you doing tomor­ row evening? Tomorrow.K. Where are you? . Goodbye. F: fi/lîine? Să văd. Mulţumesc foarte mult. Let me see. I'll meet you at 7.CAP. 26 Invitaţii — Invitations UNIT 26 în acest capitol învăţaţi: • să despre o • să formulaţi o invitaţie în mod politicos. There's a concert of folk music at the Town Hall. Where? At the Town Hall entrance. W: Ne la 7. Constance. Constance.30. how nice to hear from you. Felicity. La intrarea în Town Hali la 7. Bună. A. F: OK. Well.30. York Hi. F: W: E un concert de muzică folk la Ţi-ar plăcea să mergi? F: Ar fi frumos. O. La revedere. At the Town Hall entrance at 7. Unde eşti? AB: C: AB: C: AB. tu eşti. Anne. Hi! Is that Felicity? Yes.30.K. ce bine că te aud. Constance. Winston (W) F: F: W: 8762940? Alo. Hello. O. unde? W: La intrarea în Town Hail. tu eşti? Cine e la telefon? Sînt Constance. Anne! Is that you? Who's that speaking? It's me. W: F: W: 8762940. F: Bine. Constance (C) AB: C: AB: C: AB: York Alo. Felicity? Da. Good bye. Aştept cu nerăbdare. there. Winston. ce faci mîine seară? F: F: W: W: F: W: F. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). Thanks very much. WHAT ARE YOU DOING TOMORROW EVENING? Ce faci mîine seară? în engleză se foloseşte foarte mult forma prezentului progresiv a verbelor în unei în cadrul unui program viitor.30. See you tomorrow. Pe mîine. I'll look forward to that. 2 Anne Bardy (AB). Nothing. W: La revedere. Nimic. Winston. Would you like to go? That would be lovely.

How are you both? We're fine. that's a real pity. altă dată.CAP. Well. That's marvellous. AB: Ne vedem mîine la teatru la 7. with Hugo. AB. I'll meet you at the theatre at 7 o'clock. I'm afraid we can't go. El este aici cu afaceri. C: Da. Nimic. C: Un moment. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. perhaps. 26 C: — Invitations C: AB: C: AB: C: AB: C: AB: C: AB: C: C: UNIT 26 Sînt în York acum. AB: Constance. then. Why? There's a ance of „Hamlet" at the Royal Would you like to go? That would be lovely. Poate altădată. Cum se întreabă o persoană dacă este liberă să primească o invitaţie. I'm going to meet some friends of Hugo's. Good bye. Good bye. what are you doing tomorrow evening? Tomorrow? Let me see. He's here business. cu Hugo. de ce? AB: E un spectacol cu „Hamlet" la teatrul Ţi-ar plăcea să mergi? C: Ar fi frumos. Mă tem că nu pot merge. Yes. este într-adevăr păcat. Ce mai faceţi? C: Sîntem bine. Nothing. AB: La revedere. Mulţumesc foarte mult. Atunci. Thanks very much. la revedere. some other time. Constance. E minunat. Wait a minute. Mă cu nişte prieteni de-ai lui Hugo. I'm in York right now. How to ask if somebody is free to accept an invitation Ce intenţionaţi să faceţi mîne? Aveţi treabă Sînteţi ocupat Sînteţi liber astă la de săptămînă (de Ce aveţi de gînd? What are you doing Are you doing anything busy free tomorrow? this evening? at the week-end? Nothing What do you have in mind? 133 . ce faci mîine seară? C: Mîine? Să văd. Some other time. AB: O.

not free. What a pity! Some other time per­ haps. Thank you very much. come. go. 26 invitaţii — Invitations UNIT 26 2. Cum vă exprimaţi cînd nu puteţi merge. concert Este un film cu Hamlet concert There's a film performance of Hamlet at the Town Hall Theatre That would be lovely. How to say you can't go. an engagement. to go to Bristol. la Town Hall Ar fi frumos Vă mulţumesc foarte mult 3. to say you to do. Cum se exprimă ce aţi dori să faceţi.CAP. ocupat Mi-e teamă că am trebuie nu pot indisponibil o întîlnire să merg la Bristol să merg să vin busy. Ce păcat! Poate I'm I'm afraid have can't 134 .

e în regulă. La ce oră? Da. hai.CAP. 26 Invitaţii — EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 26 EXERCISE 1 Sînt trei puncte de plecare marcate cu un asterisc. In regulă. Ce-ar fi vineri? Ar fi frumos Unde să ne Poţi să mă iei? In faţă la cinema. La intrare Cînd? Cînd ne întîlnim? Să spunem că înainte de 8. I Aştept cu nerăbdare. Ce-ar fi diseară? Da. *Să mergem la o There are three starting points. nu. Mi-e teamă că sînt ocupat(ă) vineri. Urmăriţi şi vedeţi puteţi alcătui. Cînd? *Să mergem la cinema? Vai. with an Follow the arrows and see how many conversations you can up. nu la *Să ieşim la un restaurant. 135 . Ce-ar fi sîmbătă? Mi-e teamă că nu sînt Ce păcat.

What do you say? .Invitaţii — Invitations *Let's go to pub. What a pity.K. Ce 136 Your friend is telephoning to ask you to go out. When shall we meet? Let's just say before 8 O. Yes. UNIT How about this evening? I'm afraid I'm not free. not to a pub! *Let's go out to a restaurant. When? we go to a cinema? Oh. What Saturday? That would be lovely Where shall we meet?i Could you pick me up? In front of the cinema. that's At the entrance. What your friend says is recorded on the cassette. let's. no. EXERCISE 2 Prietenul(na) dvs. What time? I'm looking to that. vă telefonează pentru a vă invita să Ceea ce spune el/ea e înregistrat pe casetă. I'm afraid I'm busy on Friday. How about Yes.

Do the conversation again. De data aceas­ ta prietenul (a) vă sugerează întîlnirea la staţia de metrou Ham­ mersmith. This time your friend suggests meeting at 8 o'clock.26 Invitaţii Invitations Your friend: You. Dvs: Prietenul: La intrare la Town Hall Dvs: Prietenul: La revedere. Do the conversation again. This time your friend asks you to go to a dance.30. Would you like to go? I'll meet you at 7. This time the dance is at the Hammersmith Palais. Vrei să mergi? Dvs: Prietenul: Ne întîlnim la 7. You: Do the conversation again. Dvs: conversaţia. At the entrance. De data aceas­ ta prietenul (a) vă sugerează întîlnirea la ora 8. De această dată dansul este la Hammersmith Palais. Refaceţi conversaţia. This time your friend suggests meeting at Ham­ mersmith Underground Station. Your friend. Refaceţi conversaţia. Your friend: You: Your friend: Good bye. . De data aceas­ ta prietenul(na) vă invită să mergeţi la dans. Town Hall You: Your friend: You. Do the conversation again. Refaceţi conversaţia.30. What are you doing tomorrow evening? There's a concert of folk music at the Town Hall. UNIT 26 Prietenul: Ce faci mîine seară? Dvs: Prietenul: E un concert de muzică folk la Town Hall.

. What time shall I come? AB: Oh. mîine sînt curse de cai în York. OK. W: What about playing tennis? J. numai noi două. • să propuneţi o întîlnire unei persoane. Are you off tomorrow? J. W: J. J: W: J. Constance AB: Constance. (taking off his helmet and mopping his brow). W. How about 10. • să fixaţi data şi locul întîlnirii. where shall we meet? AB: Shall we meet at my place? Then we can get the bus. C: That's good idea. Shall we go? C: You and me? AB: Yes. Ai avut o zi bună? Nu prea rea. Să ne întîlnim la club? Da.30? J. С: Bine. What time? W. W. Ce-ai zice să jucăm tenis? Mîine? Da. Good day? Not bad. come about 1 o'clock. Yes. Mergem? С: Tu şi cu mine? AB: Da. Tomorrow? W. Thank God it's Friday. a sau AT DAY prescurtare de ia D$d you a good CLUB La 2 Anne Bardy (AB). vino pe la 1. Hello. Jerry. Yes. W: Shall we meet at the Club? J. La ce oră? Ce zici de 10. C: OK. Jerry (J) W: J: W: J. J: O. Yes. J W: J. Till 8 o'clock.K. J: Bună. 27 Intîlniri — Meetings UNIT 27 în capitol învăţaţi. it's York races tomor­ row. С: E o idee bună. O.CAP. unde ne întîlnim? AB: Să ne întîlnim la mine acasă? Apoi luăm autobuzul.30? La OK. pînă la 8. OK. AB: Constance. W. DIALOGURI — DIALOGUES 1 Winston (W). Mulţumesc Dom­ nului că e vineri. (scoţîndu-şi şapca şi ştergînduşi fruntea). La ce oră să vin? AB: O. Eşti liber mîine? Da. just the two of us. OK.K.

It's a lovely day. Da. C: I hope you have a nice time. Ai vrea să mergi? AB. A ME T O 0K. And you. El: Goodbye. Pe curînd. Eleanor (El) 878. That's all right. El: Da.CAP. Bună. Shall we go for a walk on the common? El: On. Peste 20 de minute. Winifred. I'll see you soon. Mi-e teamă că nu sînt liberă. WG: Ne întîlnim pe pajişte. Ies în oraş cu Jim. La ce oră WG: Peste 20 de minute? El: Da. I'm feeling very well. Eleanor? El: Yes. El: La revedere. WG: Mergem la o plimbare pe pajişte? El: A.5961. Thank you for inviting me.5961. WG: Atunci. El: Yes. I'm going out Jim. în regulă. este. Ce mai faci? Foarte bine. în unde firaisf<»Tn^e în SEE în prezent Pe El: WG: El: WG: El: EI: 878. 1 o'clock. in 20 minutes. it is. WG: How are you? El: I'm very well. isn't it? El: Yes. în la este în care to la de o îi spus în asked me 3 Mrs Gammon (WG). mă simt foarte bine. E o zi frumoasă. la revedere. o au fost . in 20 minutes. all right. Hello. then. that is a good idea. There's a good play on at the theatre. Eleanor? Da. WG:Yes. El: Da. Mi-ar plăcea să merg la o plimbare. Would you like to go? AB: I'm afraid I'm not free. peste 20 de minute. este o idee bună. El: Yes. Tu eşti. la Se joacă o piesă bună la teatru. WG: I'll see you on the common. nu? El: Da. What time shall we meet? about in 20 minutes? El: Yes. îţi mulţumesc pentru invitaţie. M-a invitat la cină. Yes. Se joacă piesă. WG: E în regulă. Goodbye. He's asked me to dinner. C: Sper să ai o seară plăcută. I would like to go for a walk. 27 C: — Meetings C: UNIT 27 Bine. Peste 20 de minute. WG: Is that you. In 20 minutes. Dar tu? WG: Da. thanks.

CAP. Este în regulă. I'm afraid. appointment întîlnire oficială date întîlnire între prieteni a. Să Ce-ar fi să Shall we What about tonight? tomorrow? b. Mi-e temă că nu sînt liber(ă). Cum se propune o acţiune în comun. not free. — Nu. How to propose a time. that's a good idea. race concert play on tonight tomorrow E o idee bună. este (puţin) prea b. How to propose to do something together. 27 — Meetings CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT UNIT 27 se fixează o întîlnire. How to make an appointment or a date. Oh.30 140 . Ai dori să mergi? Shall we Would you like to go? jucăm tenis mergem la o plimbare jucăm tenis mergem la o plimbare play tennis go for a walk playing tennis going for a walk mîine? mñne astă seară There's a a. Cum se propune ora/data la care urmează să aibă loc acţiunea Te Să ne peste 20 minute într-o jumătate de oră la ora 2 ora 5. Ar fi frumos. о cursă Este un concert о piesă Să mergem.

45 f. Unde ne întîlnim? — La club. c. 14.00 h. e. Friend: What time shall we meet? You: I'll meet you at 10 o'clock. How to propose the place. 15. OK. . 141 . No. Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul la următoarele ore.17. a. Unde este asta? — Yes. 27 I'll meet you Shall we meet at Intîlmri — Meetings 20 minutes half an hour two o'clock? 5. 19. 16. — Da. That's (a bit) too early/late Cînd La ce oră să ne întîlnim? When What time shall we Cum se propune Să te întîlnesc Ne putem în faţa teatrului? la club? ia mine/tine acasă? Shall meet you Сап we meet in front of the theatre? at the club? at my/your flat? — La 6.30 c.л CAP. Prietenul: La ce oră ne întîlnim? Dvs: Te întîlnesc la ora 10. Say you will meet your friend at the following times. 12. b. EXERCIŢII — EXERCISES EXERCISE 1 că cineva vă întreabă la ce oră trebuie să vă Propuneţi o oră potrivită.în regulă.30 UNIT 27 That's OK. Where's that? Where shall we meet? — At the club. Suggest an appropriate time. — That's all right.30 d.30 — At 6.45 g. 19.30 Imagine someone asks you what time you should meet.

Jane: OK. De ce? Peter: E un film bun la Odeon. Ascultaţi-o cu atenţie. What time shall we meet? Peter: At 7. Jane: în regulă. c) bus stop Betty's Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul în următoarele locuri.00 . Ne vedem atunci. La ce oră ne întîlnim? Peter: La 7. Now do similar conversations using the following information: Odeon — Street/Breakspear Road — 20. a) cinema d) pub b) station corner of King Street and Parliament Street EXERCISE 3 Această conversaţie este înregistrată pe casetă. Acum alcătuiţi conversaţii similare folosind următoarele informaţii: a) b) c) d) e) This conversation is recorded on the Cassette. 27 EXERCISE 2 fntîlniri — Meetings UNIT 27 că cineva vă întreabă să vă Propuneţi un loc corespunzător. Jane: I'll see you then.00 Post Office — West Road — Number 22 bus stop — Crown Lane — Marks & Spencer — Damask Street — 19. Peter: Este la capătul Colchester Road colţ cu Straight Road. Suggest an appropriate place. Listen to it carefully. Example: Imagine someone asks you where you should meet. Peter: Faci ceva mîine? Jane: Nimic.CAP. Why? Peter: There's a good film at the Odeon.00 Entrance to St. Friend: Where shall we meet? You: Can we meet at the Theatre? Say you will meet your friend in the following places.30. Jane: Bine.30. Hospital — Road — 15. Peter: Are you doing anything tomor­ row? Jane: Nothing. Would you like to go? Jane: That would be lovely. Vrei să mergi? Jane: Ar fi Unde ne întîlnim? Peter: Ne putem întîlni la Plough? Jane: Nu sînt sigură unde este asta. Peter: It's at the end of the Col­ chester Road at corner of Road. Where shall we meet? Peter: Can we meet at the Plough? Jane: I'm sure where that is.

CAP. Unde trăieşte monstrul? Care este porecla monstrului? Cine este în final monstrul. 27 — Meetings Ascultaţi cu atenţie — Listen to this UNIT 27 Ascultaţi relatarea de cîte ori doriţi şi reţineţi informaţiile pe baza cărora s-au alcătuit întrebările: THE LOCH NESS MONSTER. după opinia studenţilor de la Birmingham? Există el într-adevăr? .

Cred că astea mi se potrivesc. caut o pereche de mănuşi. As: Da. AB: Pot să le încerc? Desigur. As: La revedere. sînt foarte frumoase. I'M LOOKING FOR A As: Can I help you? AB: Yes. avem de culoare albastră. dar As: îmi pare foarte rău. atunci le las. doamnă. Thank you. Doresc ceva de piele. domnule. As: Yes. sir. they are very nice. I'll leave it then. As: Bună ziua. madam. I want something in leather. nu. no. but in blue? As: I'm very sorry. AB: O. AB: I think I need this sort of thing. As: Da. doamnă. OF Caut o de TO LOOK FOR a căuta a pair of de a pair of shoes. îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28 în acest capitol cum să formulaţi cererile dvs. doamnă. AB: Can I try them on? As: Of course. Here are some leather gloves in size 7. but a larger size. lată măsura AB: Da. AB: înţeleg. Mulţumesc. As: Yes. Shop Assistant (As) HG: Bună ziua. madam. AB: Oh. lată cîteva mănuşi de piele măsura 7.CAP. We haven't got them in blue. madam. As: Good afternoon. Here's a size AB: Yes. I'm looking for a pair of gloves. ce măsură? AB: Am măsura 7. doamnă. madam. AB: I see. As: Yes. La revedere. AB. . Have you got this size. Goodbye. Aveţi aceeaşi măsură. o pereche de pantofi a pair of pereche de a pair of o pereche de colanţi Dialogue 2 Henry Gill (HG). As: lată cîteva de măsura 7. As: Here are some in size 7. Shop Assistant (As) As: Vă pot fi de folos? AB: Da. As: Goodbye. legate de cumpărarea unor obiecte de şi a unor cadouri. madame. 144 HG: Good afternoon. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). What size? AB: I take size 7. madam. dar o măsură mai mare As: Da.

HG: (sniffing) Mmm. HG: Iau o sticlă de o uncie. sir. Clothes UNIT 28 HG: Caut ceva pentru As: Da. HG: (mirosind) îmi place. How to ask for an article of clothing. How to describe what you want. Cum ceea ce doriţi. domnule. 28 îmbrăcămintea mea. HG: I'll take an ounce bottle. V-aţi gîndit la ceva? HG: Ea are deja o mulţime de bijuterii. As: How about a bottle of perfume. sir. As: Ce ziceţi de o sticlă cu parfum? HG: Ce-mi recomandaţi? As: „Tropical Sunset" este foarte popular în momentul acesta. How much is it? As: £ 5 an ounce. As: Yes. Ce culoare Ce măsură Ce material căutaţi? vă trebuie? doriţi? What colour What size What material do you are you looking for? need? want? 145 . domnule. As: Yes. dom­ nule.35 gr). Have you anything in mind? HG: She already has a lot of jewellery. HG: What do you recommend? As: Tropical Sunset is very popular at the moment. domnule. o rochie? Aveţi un pulovăr? o cravată? o pereche de pantofi? colanţi? negative şi dress? Have you got a pullover? tie? pair of shoes? tights? 2. like that. Thank you. FOR HAVE YOU dintre HG: I'm looking for something for my wife. sir. Cît costă? As: 5 lire uncia (28. sir. HG: Pot încerc? As: Da. Mulţumesc. As: Da. Caut — şi fipfKlit se în şi any în Cum se solicită un obiect de îmbrăcăminte.CAP. HG: Can I try it? As: Yes. sir. sir.

in green. wool. blue. Something in UNIT 28 Ceva albastru închis. soţia mea Caut ceva un cadou pentru un copilaş 0 tînără un domn I think I need Have you got this sort but a size . leather. dark blue.CAP. Doresc îmi trebuie Vreau 34 măsura 36 38 3. Cum se cere ceva How to ask for something different. de de piele. How to as when vou need advice. silk. Cred trebuie Aveţi că acest dar o măsură în de mai mică? mai mare? albastru? verde? nylon? mătase? smaller. larger. Cum se solicită o sugestie. red. 28 îmbrăcămintea — Clothes roşu. yellow. galben. nylon.

Would you wrap it. UNIT 28 I'm looking for for Alte propoziţii utilizate la cumpă­ rături. persoana obiecte şi — EXERCISES Exercise 1 Imaginaţi-vă că sînteţi un om de afaceri care vizitează Londra. îl/o las. Deoarece vă la un cadou pentru soţia cumpăraţi numai acele obiecte care se potrivesc. vă oferă mai multe obiecte iar dv. have it. since you are thinking of a present for your wife you only buy those things which are suitable for your wife. Pot să încerc? Pot să îl/le/îi încerc? îl/o/îi/le iau. a gentleman. You: How much is it? Sales Girl: £ 12. Nu cumpăraţi nimic pentru dv. However. Some other shopping phrases.50. something a present a baby. leave it. Cît costă? Vînzătoarea: 12.50 O iau. please? How much is it? How much are they? I don't think take it. Mă uit numai. too. să îl/o/n/le împachetaţi? Cît costă? Nu cred că îl/o voi lua. They are on the cassette. Sales Girl: Here is a very nice skirt. Ele sînt pe casetă. Imagine you are a businessman visiting London. I'm just looking. 28 îmbrăcămintea — Clothes my wife. Here are two model conversations. lată două modele de conversaţie. în Oxford Street aţi găsit un boutique foarte frumos. You don't buy anything for yourself.CAP. a young girl. Exemple: lată o fustă foarte frumoasă. întrebaţi care este preţul fiecăruia. . You have found a nice boutique in Oxford Street. Can I try it? Can I try on? I'll take it/them. The sales girl offers you a number of things and you ask the price of them. f IT pronume personal.

Vînzătoarea: Vă pot fi de folos? Clientul: Caut un pulovăr. lată o cămaşă foarte frumoasă.CAP. lată o pereche de butoni foarte frumoşi. Vînzătoarea: Acesta este foarte elegant. Do you like this skirt? 2. Ce spuneţi de nişte cercei? 10. Here is a nice pair of socks. What about this silk blouse? 7. Sales Girl: What material are you looking for? Client: Wool. N-o iau. Acum alcătuiţi conversaţii similare. How much does it cost? 148 . Sales Girl: This tie is very nice. Vînzătoarea: Ca material căutaţi? Clientul: Lînă. îmi place. Ce spuneţi de această rochie? 9. 8. Această cravată este foarte frumoasă. Este deasemeni pe casetă. Vă pot propune acest colier? 5. This tie is very nice. 4. Now do similar conversations. 28 îmbrăcămintea Clothes UNIT 28 Cravata asta este foarte frumoasă costă? Vînzătoarea: 6 Nu. mulţumesc. 8. Client: Yes. Sales Girt: Cant I help you? Client: 1 am looking for a pullover. I'll leave it. 3. It is on the cassette too. Vînzătoarea: Ce măsură vă trebuie? Clientul: îmi trebuie măsura 40. Sales Girl: This is very elegant. You: How much is it? Sales Girl: E 6. What about some earrings? Here is a very nice pair of cuff links. Vînzătoarea: Ce culoare doriţi? Clientul: Albastru deschis. I like that. Here is a very nice shirt. Can 1 suggest this necklace? 5. thank you. What about this dress? 9. Vă place această vestă? 6. Vînzătoarea: Vă place această fustă? 2. Exercise 2 Studiaţi acest model de conversaţie cu atenţie. 4. Cît costă? Study this model conversation carefully.00. lată o pereche de şosete frumoase. No. Ce spuneţi de aceasă bluză de mătase? 7. Do you like this waistcoat? 6. Sales Girl: 1. Sales Girl: Which colour do you want? Client: Light blue. 3. Sales Girl: What size do you need? Client: I need size 40. Clientul: Da.

4. 3. Cumpăraţi o pereche de să vă rolul în conversaţie? Pe casetă este imprimat rolul vînzătoarei. doamnă. madam. doamnă. 149 . O bluză de mătase-măsura cu nuanţe de roz. Nu. 4. Este singura măsură maro pe care o avem. Sales Good afternoon. 2. Nu vă plac. Nu uitaţi să întrebaţi preţul. Take your part in the gapped conversation.CAP. Un costum (fustă şi bluză) frumos şi pură-gri sau verdemăsura Here are some clothes you want to buy. That is the only size we have in brown. vă pot fi de folos? Da. Ce spuneţi de această pereche Desigur. Ce măsură? Ce culoare căutaţi? lată o pereche de pan­ taloni roşii foarte frumoşi. Imagine you are a lady customer in a boutique. 2. A silk tie. Măsura 26. Luaţi rolul clientei. I'll just look. O fustă din bumbac-roşu măsura 14. O cravată de mătase. No. Clienta Customer Căutaţi o pereche de pantaloni. Vînzătoarea Bună seara. What about this brown pair? Certainly. The changing room is over there. doriţi probaţi. What size? What color are you looking for? Here is a very nice pair of red trousers. you provide your side of the conversation? There is a gapped conversation on the cassette. can I help you? Yes. A silk blouse-size 16 a nice shade of pink. 3. Roşu sau maro. îmi pare foarte rău. You're buying a pair of trousers. Să mă uit. 28 îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28 lată obiecte de îmbrăcăminte pe care doriţi să le cumpăraţi. Prea mici — ceva mai mari? Mulţumiţi şi vă rămas bun. I'm very sorry madam. Cabina de probă este acolo. Luaţivă rolul în conversaţia de pe casetă. A skirt made of cotton-dark red-size Don't forget to ask for the price. too. Vă plac. A nice elegant suit (skirt and pure wool-grey or size Exercise 3 Imaginaţi-vă că sînteţi o clientă întrun boutique.

desigur.29 Telefonul — Telephoning UNIT 29 în acest capitol • să vă la telefon. This is 794715. Phillips? I think you must have a wrong number. Yes. HG. I'll ask him to do that. • să solicitaţi persoana dorită. Phillips. AB. PHILLIPS? a Dialogue 2 Henry Gill (HG). HG: Is Peter Smith there. Nu face nimic. La revedere. Este 794713? V. Da. of course. aici John Smith. please? V: Yes. Hello. Mulţumesc. Cred că aveţi un număr greşit. Goodbye. V: That's quite all . AB. Nu. AB: that 794713? V: No. AB: Can I speak to Mr. V: în regulă. îl voi ruga să facă acest lucru. HG: Would you take a message for him. vă rog? V: Dl. Vreţi să-i spuneţi să sune pe cînd se întoarce? Henry Gill. Phillips. HG: Would you ask him to phone Henry Gill when he gets in? V: Henry Gill. Scuzaţi-mă că v-am deranjat. I'm afraid he's not here at the mo­ ment. AB: Pot vorbi cu dl. a voice (V) AB: Alo. AB. HG: Vreţi să preluaţi un mesaj pentru el. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). Phillips. HG. HG: Peter Smith este acolo? V: Un moment vă rog. V: Hello. please. John Smith speaking. AB: Goodbye. No. V: That's quite all right. La revedere. please? V: Just a moment. a voice (V) V: Alo. aici este 794715. Mi-e teamă că nu este aici pentru moment. • să lăsaţi un mesaj pentru cineva. AB: Hello. CAN SPEAK TO după a TOArS Pot cu Phillips? se pune ALRIGHT această expresie se foloseşte ta o scuză. AB: I'm sorry to have troubled you. please? Mr. HG: Thanks.

J: OK. J: And what's your number? W: My number is 8725963. W: Will you ask Milton to phone me? J: Who is that speaking. îi voi spune lui Milton să vă telefoneze. J: Can you spell that. Jim (J) J: W: J: W: J: W: J: Jim French. într-adevăr supărător. Can I speak to Milton? J: Who? W: Can I speak to Milton Brown? J: Milton isn't in. La telefon Winston Bell. Pot vorbi cu Milton Cine? Pot vorbi cu Milton Brown? Milton nu-i aici. V: Goodbye. MILTON IN aid. J: La revedere. La revedere. I can't do anything about it. Mai A MESSAGE? Pot un Dialogue 3 Winston (W). W: Thank you very much. W: Can I leave a message? J: Just a moment. How to say who you are. W. please? W: This is Winston Bell speaking. W: să-i lui Milton să mă sune? J: Din partea cui? W: Winston Bell. 29 Telefonul — Telephoning HG: Goodbye. Nu pot face nimic. UNIT 29 HG: La revedere. That's really annoying. please? W: W-i-n-s-t-o-n B-e-l-l. Alo. W: Pot lăsa un mesaj? J: Un moment. îmi pare rău.CAP. ftu este aid. IS HE Este aici? CUM SE SPUNE Cum se spune sînteţi. J: Goodbye. J: I'm very sorry. V: La revedere. J: Puteţi spune pe litere. J: Jim French speaking. Goodbye. I'll ask Milton to phone you. J: OK. WOULD YOU A unei persoane CAN I forma cu altei persoane. aici e James Smith Mary Brown HOW TO SAY IT Hello (this is) James Smith speaking Mary Brown . W: Vă mulţumesc foarte mult. W: This is Winston Bell here. vă rog? W: W-i-n-s-t-o-n J: Şi ce număr aveţi? W: Numărul meu este 8725963.

.. him Milton her spune cere să. Can May speak to Dr.. Yes.. Just a moment please...CAP. Just a moment. Green Please? 3... Jones Mrs.. I'll . Puteţi suna mai Nu e nici un Mr. I am sorry . Regret... Cum se lasă un How to leave a message. that. să. Jones Mr. You have a wrong number.. Nu este aici. is not in. vă rog. Numai o clipă. of course.. Pot vorbi cu Dr. Vreţi să preluaţi Pot lăsa Would you take Can I leave un mesaj vă rog? Da. tell him/her ask him/her. desigur.. aici. a message please? să-i spuneţi lui lui Milton cereţi tell ei Vreţi vă rog Would you please ask Da voi Yes. Cum solicitaţi să vorbiţi cu cineva. Aveţi un număr greşit. How to ask to speak to someone. că. Can you phone again later? There is no Mr. 29 Telefonul Telephoning UNIT 2. Green Vă rog? Un moment.. here.

Try to do them.. — Tyres Recreation Road. North Lane... întrebaţi dacă numărul este corect. Exercise 4 Row Opticians Opticians) Victor Grove. Prezentaţi-vă. Stroker. Plumbing & Heating Engineer. perhaps with a partner. Poate încercaţi cu un partener. Doriţi să-i lăsaţi un mesaj. Nu este acolo. Exercise 3 Bryan Stroker. Ripon. tinichigiul. Smith. Green. Prezentaţi-vă. Haxby. Veţi suna mai 153 .. Harrogate 506745 Sunaţi firma Shaver and Electric Repair Centre. Prezentaţi-vă. Exercise 1 Featherstone... întrebaţi dacă aveţi numărul corect. Brown.CAP.. York 768598 Sunaţi pe dl.. spuneţi că doriţi să vorbiţi cu dl. Spuneţi că doriţi să vorbiţi cu dl. Aţi greşit şi cereţi scuze. Aflaţi că nu este acolo. 29 Telefonul — Telephoning UNIT 29 EXERCIŢII — EXERCISES Sunaţi la telefon Making Telephone Calls în următoare veţi fi solicitaţi să alcătuiţi diferite conversaţii telefonice cu numerele date. G. Doriţi să vorbiţi cu Mr. Ecercise 2 Shaver and Electric Repair Centre Mount Parade. In the following exercises we will ask you to make various telephone calls to the given. check your answers with the cassette. Pickering 74136 Sunaţi la firma Featherstone Tyres. Prezentaţi-vă. Ripon 3484 Sunaţi la întrebaţi dacă aveţi numărul corect. Domestic and Commercial 7. Apoi răspunsurile cu caseta.

Dacă doriţi. întrebaţi dacă aveţi numărul corect. Rugaţi să vă sune el mai tîrziu. Persoana doreşte să vorbească cu Mr. Miller pe care nu îl cunoaşteţi. 322382 în the following exercises you will receive some telephone calls. you can take both parts as well. Auctioneers. Prezentaţi-vă. Sunaţi la Mr.. Dacă este necesar. numărul de telefon. răspunsurile cu caseta.. Check your answers with the cassette. Smith nu este acolo. Persoana doreşte să vorbească cu Mary Mitchell. Concentrate on your part. întrebaţi persoana dacă doreşte să lase un mesaj. The Square. Nu este acolo. Johnstone. Presupuneţi că are un număr greşit. Primiţi telefon Receiving Telephone Calls în exerciţiile care urmează veţi primi telefoane. But if you want. North Yorkshire. Vă prezentaţi şi spuneţi numărul dvs. Ascultaţi cu atenţie • Listen to this Ascultaţi textul integral al casetei şi răspundeţi la întrebări. Exercise 8 Sună telefonul. Vă prezentaţi şi întrebaţi cine este la telefon.CAP. Exercise Sună telefonul. THE ABOMINABLE SNOWMAN Unde trăieşte Yeti? Care este dovada existenţei lui Yeti? Cum se numesc băştinaşii din acea regiune? . Exercise 7 Sună telefonul. Spuneţi din nou numărul dvs. Fiţi atenţi la rolul dvs. Vă prezentaţi. de mai multe ori. Mary Mitchell nu este acolo şi rugaţi să sune mai tîrziu. Dar Mr. 29 Exercise 5 Telefonul — UNIT 29 James Johnstone. puteţi prelua ambele roluri. Persoana doreşte să vorbească cu Mr. Valuers & Estate Agents. de telefon. Smith. de" telefon şi arătaţi persoanei că nu are numărul bun.

yes. . Thank you very much. yes. Vă mulţumesc foarte mult. Sergeant Bradbury (SB) WG (foarte poliţist. Wa: What sort of camera is it? HG: It's an old Leica. Acesta este? HG: O. Mi-am pierdut geamantanul. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). Vă mulţumesc foarte mult. Wa: What colour is it? HG: It's brown. Sergent Brad­ bury.CAP. Este nou-nouţ. Constable. madam. Waiter (Wa) HG: Scuzaţi-mă. Mi-am uitat aparatul de fotografiat. Lost Property Office Attendant (At) AB: At: AB At: AB At: AB At: Mă puteţi ajuta? Da. What colour it? It is blue. I've forgotten my camera. să faceţi o descriere a obiectului dispărut. What's it like? It's made of leather. WG: (very worried): Oh. Yes. Wa: Are etui? HG: Da. Sergeant Brad­ bury. Wa. Wa: Is this it? HG: Oh. it's brand new. At: Is this it? AB: Oh. E nou? Da. please? Yes. Cum arată? Este din piele. Dialogue 2 Henry Gill (HG). • să unde şi cînd s-a întîmplat. Miss? lost my suitcase. Wa: Ce culoare are? HG: Este maro. it new? Yes. Thank you very much. it's got a leather case. Wa: Has it got a case? HG: Yes. Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). SB: Sergeant. AB: At: AB: At: AB: At: AB: At: AB: Can you me. SB: Sergent. dnă. And it's got a zip. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30 în acest • să o pierdere sau un furt. da. HG: Oh. are un etui din piele. Şi are fermoar. Wa: Ce fel de aparat este? HG: Un Leica vechi. At: Acesta este? AB: O. excuse me. Ce culoare are? Este albastru. da. domnişoară. Da.

Se numeşte Bosun. SB: Mulţi cîini vin cînd sînt chemaţi. WG (chemînd): Bosun. dnă. Un pudel negru. Ce fel de cîine este? WG: E un pudel. WG: I'm sorry. He's called Bosun. doarnnă. dnă. Oh thank Sergeant. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT i to (â pierde) to (a to teke (a lua) to to put (a Prezentul Perfect took âiole put to to a (a put saw ieft a (a avea) had ftad prin la \ (a Aceste to (a to (a to (a i to flve (a worked . What's its name? WG: Bosun. A poodle. I've lost my dog. WG: But only my Bosun comes when I call him. SB: Your dog. WG: But Bosun comes when I call him. doamnă.CAP. Mi-am pierdut cîinele. SB: Most dogs come when you call them. SB: Cnnle d-nă? Cum îl cheamă? WG: Bosun. SB: All right. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30 WG: îmi pare rău. madam. SB: Lots of dogs are called Bosun. sergent. WG: Dar numai Bosun al meu vine cînd îl chem eu. madam. What sort of dog is he? WG: He's a poodle. SB: în regulă. madam. madam. SB: We've got several poodles. WG (calling): Bosun! Bosun! There he is. SB: Mulţi cîini se numesc Bosun. sergeant. sergent. lată-l mulţumesc. SB: Avem mai mulţi pudeli aici. WG: Dar Bosun vine cînd îl chem. madam.

How to say where you lost something. pus Unde l-aţi văzut ultima oară pierdut Where did you put last see lose it? them? . How to report a loss or a theft. Am Cineva mi-a pierdut aparatul foto paşaportul furat cheile punga cecurile de călătorie have Someone has lost forgotten taken stolen my our camera passport suitcase keys purse traveller's cheques 2. Cum unde pierdut obiectul. Yesfffird^ i i<3«t my amera Ieri rrú-am pkmM aparaffijt foto. şi my nu have la purse? acţiunea care a loc pierdui $e din Cum se aduce la cunoştinţă o pierdere sau un furt.Obiecte pierdute — Loss 'trmog0fi& la your UNIT did pierdut se în sau de se ex.

30 Obiecte pierdute — Loss lăsat restaurant. acesta? Puteţi descrie aceasta? aparatul foto? Can you describe it? them? the camera? leather. la metrou masă left the restaurant it in the tube the table them on the beach pe plajă văzut ultima oară UNIT Eu l-am Noi le-am avut last saw We had 3. . made of They're rubber.CAP. Cum arătaţi cînd pierdut obiectul. Cum faceţi descrierea obiectului pierdut. How to say when you have lost something. 4. pierdut Cînd valiza dvs? văzut ultima oară punga dvs? lose When did you last see suitcase? your purse? ieri acum aceasta it them săptămîna trecută yestersay 10 minutes ago last week Eu Noi am văzut am avut am pierdut saw had We lost acesta 4. silver. How to describe what you have lost.

I lost my suitcase.CAP. Clerk: Can you describe them? . I've lost my glasses. They are recorded on the cas­ sette. Funcţionarul: Unde aţi pierdut-o? în metrou. In the tube. Este. You: Excuse me. Sînt înregistrate pe casetă.: Scuzaţi-mă mi-am pierdut valiza Funcţionarul: O puteţi descrie? E nouă. 30 Obiecte Culoare alb(e) (i) maro — Loss Măsură mic(à) (i) Formă UNIT 30 Este Sînt nou moclern(e) cam vechi(e) lung(ă) (zi) (e) pătrat(ă) fti) (e) Age brand new They're modern old Colour white brown Size large small Shape short long round square — EXERCISES Exercise 1 Spuneţi că aţi pierdut următoarele obiecte: paşaport — passport 2. You. carnetul cu cecuri de voiaj — book of traveller's cheques. legătura cu chei — bunch of keys. umbrela — umbrella 7. Clerk: Can you describe it? It's new. Clerk: Where did you lose it? You. ceasul de mînă — wrist watch Exercise 2 Studiaţi conversaţiile care urmează. da. Funcţionarul: Este aceasta? Oh. 8. valiza — suitcase 3. 6. Excuse me. 4. bricheta — cigarette lighter. Dvs. punga — purse Say you have lost the following things: 5. it is. Clerk: Is this it? Oh yes. Thank you. Scuzaţi-mă mi-am pierdut Funcţionarul: îi puteţi descrie? Study the following conversations. Mulţumesc.

CAP. Clerk: Are these your glasses? You: Oh yes. Rucksack — glasses. Obiecte — Loss UNIT 30 Unde pierdut? în autobuzul nr. presupunînd aţi pierdut urmă­ toarele obiecte: — umbrela — nouă — autobuz 73 — portofel — nou nouţ — toaletă — poşeta — piele — cafenea — pungă — conţinînd permis de conducere şi cheile maşinii — autobuz nr. Clerk: Where did you lose them? In the number bus. Thank you. They are. — Ochelari de soare — nou nouţi — la coafor — Pereche de mănuşi — piele al­ bastră — la restaurant new. 73 bus wallet — brand new — toilet handbag — leather café purse — containing driving licence and keys — bus no. Ei sînt. assuming that you have lost the follow­ ing articles: umbrella — new-no. Take your part in similar conversations. — Rucsac — ochelari. Luaţi-vă rolul în conversaţii similare. car keys on the beach Sunglasses — brand new — in the hairdresser's Pair of gloves — blue leather — in the restaurant Exercise 3 BIROU DE OBIECTE PIERDUTE DIN LONDRA Luni Obiectul găsit Culoare aproximativă geantă maro veche paşaport de culoare închisă mărunţiş Unde a fost Tate Gallery Marţi sacoşă aibă nouă sticlă cu vin 6 ouă o cheile casei portofel Afară la Cross la Royal umbrelă neagră nouă Joi ceas de mînă aur nou Toaleta de 160 . money. cheile maşinii — pe plaje. 30 Sînt noi. Mulţumesc. Funcţionarul: Aceştia sînt ochelarii da. bani.

Clerk: Can you tell me where you lost it? You: At Madame Tussaud's. toate hainele mele. Decide what thing you have lost. it's brand new. yes. Funcţionarul: îmi puteţi spune ce conţine. 161 .CAP. Clerk: You: Clerk: You: Clerk: You: Clerk: Can I help you. nou nouţă. Clerk: Is this it? You: Oh. Look at the information given above. Can you tell me what's in it? You: All my clothes are in it. vă rog? Da. vă mulţumesc foarte mult. Funcţionarul: Este nouă? Da. Funcţionarul: Asta este? Oh da. Is it new? Yes. Informaţiile de mai sus le veţi folosi la alcătuirea unei conversaţii după modelul celei de pe casetă. Funcţionarul: Ce culoare are? Este maro. mi-am pierdut valiza. please? Yes. I've lost my suitcase. Funcţionarul: îmi puteţi spune unde aţi pierdut-o. Funcţionarul: Vă pot ajuta. and complete the conversa­ tion. La muzeul figurilor de ceară — Madame Tussaud. thank you very much. 30 Obiecte pierdute — Loss LONDON TRANSPORT LOST PROPERTY Monday Wednesday Carrier bag White New umbrella Black New UNIT Thursday Wrist watch Gold New Item found Colour Aproximate age Contents Handbag Brown Old Passport Bottle of wine Dark glasses Six eggs Small change Loaf of bread House keys Wallet Tate gallery Outside Mark's Spencer's King's Cross Men's toilet Royal Hotel Where found următoarea pe casetă. What colour is it? It's brown. Listen to the conversation on the cassette.

F: Assistant (As) F: Good morning. Between £ 6 and £ 7. As: Voi face tot posibilul. F: I'd like to have this radio repaired. bluza Aş dori să mi se cureţe coase repare aparatul foto pantalonii antofii radioul my I'd like to this have these shirt camera shoes radio cleaned repaired trousers mended . As: Can I see it? What's the matter with it? F: It makes a funny noise. As: Aveţi certificatul de garanţie? Nu mi-e teamă că am. F: Aş dori să-mi reparaţi acest radio. As: Good morning. Dar nu pot promite nimic. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). please. îl puteţi repara pînă săptămîna viitoare? As: Nu pot promite. în regulă. but I can't promise As: I'll anything. I'll do my best. 31 în Serviciile — Services UNIT 31 să duceţi obiecte la reparat sau ia curăţat. Can you have it ready by next week? As: I can't promise. How to ask for things to be cleaned or mended. As: Pot văd? Ce s-a cu el? F: Face un zgomot straniu. F: How much do you think it'll cost? As: I don't know exactly. Fac tot posibilul. my best. vă rog. F: Cît credeţi că va costa? As: Nu ştiu exact. All right. între 6 £ şi 7 F: O. F: All right. Shop F: Bună As: Bună dimineaţa. I'm afraid I haven't. bine. F: in regulă. As: De unde l-aţi cumpărat? F: L-am cumpărat de aici. As: Have you got the guarantee? F: No. Oh dear. Cum se solicită reparatul sau curăţatul unor obiecte.CAP. CUM SE SPUNE HOW TO SAY 1. As: Where did you buy it? F: I bought it here.

7. — It doesn't work. I'd like to have this film ironed. Aş dori să se acordeze acest radio. 6. Cum se întreabă cînd va fl gata operaţia. 2. These seem to have got mixed up. I'd like to have my suit repaired. 3. 31 Serviciile — Services UNIT 31 descrieţi defectele. — E spart. How to general faults. Toate hainele vă sînt murdare şi toate obiectele fragile vi s-au spart. — It doesn't go any more. Refaceţi tot ce aţi pierdut. Ce spuneţi? You had an accident on the way home and fell off your bicycle. I'd like to have this radio tuned. You go to the various shops. I'd like to have my hair mended. — Face un zgomot ciudat. All your clothes are dirty and all your break­ ables are broken. Ce s-a întîmplat cu acesta? aceştia? What's wrong with it? What's the matter them? — It's broken. 5. Aş dori să mi se repare costumul. I'd like to have my shoes cut. 5. 3. 3. 6. Exercise 2 Aţi avut un accident în drumul spre casă şi aţi căzut de pe bicicletă. Aş dori să mi se calce filmul. 2. Aş dori să mi se taie pantofii.CAP. Can you sort them out? The translation might help you. What do you say? 163 . How to when something will be ready. I'd like to have my shirt pressed 7. Aş dori să mi se calce cămaşa. Mergeţi în diverse magazine. I'd like to have my piano developed. — Are o pată. Le puteţi pune în ordine? Traducerea lor vă poate ajuta 1. Aş dori să mi se coase părul. 4. Aş dori să mi se developeze pianul. — It has a stain. — It makes a funny noise. Poate fi acesta Pot fi gata mîine? săptămînă viitoare? aceştia pe la 5 Can you it tomorrow? have them ready by 5 o'clock? next week? EXERCIŢII — EXERCISES 1 Propoziţiile următoare au fost ames­ tecate. You have to set about restoring the damage. — Nu mai — Nu funcţionează.

Intenţionez să-mi fac pantofii. Pantalonii mei sînt — Services UNIT 31 My coat is very dirty. veţi spune că doriţi să vi se facă aceleaşi lucruri în felul dvs. You can then get the same things done in your lazy way. caseta pentru a afla ce urmează să facă Arnold. 4. I am going to repair my lawnmower. I am going to clean my shoes. Intenţionez să fac ordine în bucătărie. Apoi dvs.CAP. Example: Arnold: You: Imagine that you are a very lazy person indeed. Intenţionez să-mi spăl cămaşa.. You want to have everything done for you. I am going to mend the fuse. Arnold: Intenţionez să-mi spăl maşina. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi radio-reportajul şi încercaţi ca pe baza informaţiilor obţinute să la întrebări. My watch is broken. Pălăria mea s-a murdărit. Intenţionez să curăţ ferestrele. My shirt is dirty. 1 am going to brush my suit. 3.. I am going to wash the car. I'd like to have it. 5. Your friend Arnold is very active and does things himself. Aş dori.. După părerea aceleaşi funcţii ca 164 Brown şi a d-nei Gammon femeile pot ocupa . My hat has got dirt on it. 5. My trousers are all creased. Arnold este o persoană foarte activă şi face singur anumite lucruri. I am going to press the trousers. 6. I'd like. Ceasul meu este spart. Aş dori să fie 2. I'd like to have the car washed.. WOMEN AT WORK 1. Intenţionez să repar siguranţa. Exercise 3 că o persoană foarte comodă. 2. 6. Listen to the cassette to see what Arnold is going to do... 3. Intenţionez să fac patul. comod. să calc pantalonii. Prietenul dvs. I am going to make the bed. Intenţionez să-mi perii costumul.. Dvs. I am going to wash my shirts. însă doriţi ca alţii să facă pentru dvs. I am going to tidy up the kitchen. I'd like to have it cleaned. Cămaşa mea este murdară. Haina mea e foarte murdară. Aş dori. I am going to clean the windows. My camera is damaged. 4. I'm going to wash my car. Intenţionez să-mi repar maşina de tuns iarba. Aparatul meu foto este stricat..

31 Serviciile — Services UNIT 31 2. Care este părerea Davidson în problema divorţurilor în societatea de azi? . Ce măsuri sînt prevăzute în Protection Act"? 3.CAP.

W: Are you the driver of this car. W: How fast were you going. W: Asta tot. sir? domnule? M: Da. I braked. and hit me. sir? domnule? Da. sir? M: I was quite slowly. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Winston (W). a man (M). I was driving along the Strand. 32 Accidente Accidents UNIT în acest capitol • să anunţaţi un accident. în stînga mea. I was going quite slowly. Dialogue 2 Winston (W). W: What was he doing? Wo: He was crossing the road. Were you following this lady's car? Yes. Wo: I was driving along the Strand and I saw a boy on the zebra crossing. About 25 miles an hour. Mergeam de-a lungul M: Yes. M: (indignantly) That's not true. Am frînat. W: Ce făcea el? Wo: El traversa drumul. W: Cît de repede mergeaţi? M: Rulam destul de încet. a woman (Wo) W: Sînteţi acestei maşini. this man was behind me. Ea era în faţă. He was travelling too fast.CAP. acest om conducea în urma mea şi Mergea prea repede. doamnă? Wo: Ei bine. W: Eraţi în urma maşinii acestei doamne? M: Da. • Să descrieţi un accident. a woman (Wo) W: îmi puteţi spL ne ce s-a întîmplat. Mergeam destul de încet. I am. W: Can you tell me what happened. W: Is that all. W: Are you the driver of this car. W: Sînteţi şoferul acestei maşini. doamnă? madam? Wo: Da. on my left. Wo: Yes. W: îmi puteţi spune ce s-a W: Can you tell me what happened? Wo: Conduceam de-a lungul „Strand"-ului şl am văzut un băiat care traversa pe zebră. . 25 mile pe oră. (indignat) Nu e adevărat. madam? Wo: Well. She was in front of me. a man (M). Yes.

of course. W: W: M: W: M: Accidents UNIT 32 Were you driving near her? No. domnule El conducea foarte aproape de mine. o progresiv i în cazul cînd relataţi că ceva s-a întîmplat în timp ce dvs. Mâi relataţi ce făcut sau cealaltă pînă la un anumit j punct. but I hit her. officer. 32 Conduceaţi aproape de ea? Nu. W: What happened then. Vorbesc cu domnul acesta. desigur. ea era destul de departe de mine. dom­ nule? Această doamnă a virat brusc la dreapta. He was driving near me. W: Scuzaţi-mă. trecutul Conduceam lungul I was driving şi am fost and I was hit. I lovit. How far? About 30 to 40 feet. she was quite far away from me. w: Ce s-a atunci. dar am izbit-o. I'm speaking to this gentleman. Wo: That's not true. Wo. W: Excuse me.CAP. W: Cît de departe? Aproximativ 30 pînă la 40 picioare (1 foot 30 Nu este adevărat. Am frînat cît am putut de repede. sir? M: This lady swerved to the right suddenly. madam. La timpul prezent veţi folosi prezentul progresiv. He was crossing the road and I El traversa strada şi am I Progressive): I WAS I WAS WERE HE/SHE WAS WE WERE DRIVING ALONG THE STRAND YOU WERE CROSSING THE STRAND WERE THE STRAND . CUM SE SPUNE HOW TO REPORT AN HOW TO SAY IT anunţaţi un accident să relataţi ce s-a întîmplat. săvîrşeaţi o acţiune. I breaked as quickly as possible. Da. Wo: Yes. doamnă.

2. bus. bicycle. Eu eram pe zebră El era pe trotuar Ea you were and what you were doing when the accident I at/on the zebra crossing mergeam de-a lungul conduceam la colţul was on the pavement She going along. How to say what (suddenly) happened... How to say happened.CAP. Un/o Acest maşină om băiat car That man bus boy A a traversat strada a oprit a venit de după colţ a virat la dreapta crossed the street (suddenly) stopped came round the corner turned right (brusc) Această autobuz 168 .. 32 Cum Accidente unde eraţi şi ce Accidents cînd s-a UNIT 32 accidentul. Cum se relatează ce s-a întîmplat (brusc). that overtaking following driving behind car.. driving round the corner of He autobuz maşină biciletă Noi Ei întorceam traversam ajungeam urmăream conduceam în acest acestui acestei We were They turning into.

călătoriţi cu maşina. 169 . a) Ealing Road b) Broad Street — pavement c) High Street/Graven Gardens d)Wagon Road — pavement e) Old Church Road/Wellington Avenue f) Victoria Road Exercise 2 Acum dvs. Examples: Exemple: Clifton Road — pavement Clifton Road — trotuar I was on the pavement in Clifton Eram pe trotuar pe Road Road. On the cassette you will hear the policeman's part of the conversation. b) Ballards Lane/Nether Street c) Hamspark Road d) Avenue e) Common Hall Lane/New Road f) Goldhawk Road/King Street Exercise 3 Pe casetă este imprimat rolul poliţis­ tului în conversaţie. Eram la colţul dintre Clifton Road I was at the comer of Clifton Road şi New Street and New Street. Folosiţi Imagine that you have to answer a policeman's questions about where you were when an accident happened. Studiaţi cu atenţie întrebările lui pentru a putea formula răspunsurile apoi com­ spaţiile goale de pe casetă. Exemple: Newton Road Examples: Newton Road Conduceam de-a lungul străzii New­ I was driving along Newton Road ton. Use the following informations. Gardens a) Albion Street. Study his questions carefully in order to work out what you wish to say. Now you were travelling in a car. Then speak your part in the gaps on the cassette. 32 Accidente Accidents UNIT 32 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 că trebuie să răspundeţi întrebărilor unui privind locul unde fost cînd a avut loc accidentul.CAP. I was turning from High Street into Viram din High Street în Craven Craven Gardens.

32 Ce se întîmplă aici? îmi puteţi spune unde eraţi cînd s-a produs accidentul? Unde mergeaţi? Ce s-a întîmplat? Ce s-a întîmplat apoi? Ce fel de maşină era? l-aţi văzut numărul? — Accidents Policeman going on here? Can you tell me where you were when the acci­ dent happened? Where were you going? What happened? What happened then? What sort of car was it? Did you see the number? UNIT 32 Dvs. TRISTAN DA Cine au fost primii locuitori ai insulei Tristan da Cunha? Ce are Maria împotriva traiului în Anglia? Cum este clima în insulele Tristan da Cunha? . — you Eraţi pe trotuar Mergeaţi la gară Un biciclist a venit de după colţ Maşina răsturnat pe biciclist Un Porsche roşu Din păcate nu Ascultaţi cu atenţie — to this Ascultaţi acest reportaj de atîtea ori pînă cînd veţi putea răspunde la următoarele întrebări.CAP.

W: Was there a good view? F: Yes. Ai avut un concediu plăcut? E: Nu prea bun. a fost splendid. WG: Oh. E: And the price was really too high. WG: Vai. cu balcon. Şi scările erau prea abrupte. Acum bea o ceaşcă cu cafea şi te vei simţi mai bine. oh dear. it was great. E: And there was something wrong with the lift. E: Şi ceilalţi oaspeţi nu au fost prea WG: Vai dragă. Eleanor (E) WG: Eleanor. Felicity? F: Yes. . Now have a nice cup of coffee and then you'll feel better. E: Şi preţul a fost într-adevăr prea ridicat. dear. WG: Vai. that is a pity. Felicity? Da. WG: Vai. we had a super room with a balcony. E: Oh. am avut o cameră superbă. vai. WG: Vai. E: Thank you. Eleanor. nu una cu un pat. not a single room. The weather was awful! I'm sorry. my dear. E: Vremea a fost îngrozitoare. ce păcat. And the stairs were so steep. dragă. îmi pare rău. am avut vedere la mare. ce păcat! E: Am avut o cameră dublă. Dialogue 2 Winston W: F: W: F: W: F: Felicity (F) Did you have a good holiday. And the other guests weren't very friendly. vai! E: Şi a fost ceva şi cu liftul.CAP. 171 W: Ai avut un concediu frumos. I'm sorry. E: Mulţumesc. E: E: E: WG:Oh. 33 în acest capitol Vacanţe — UNIT 33 să relataţi despre cum aţi petrecut concediul: DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). WG:Dear. WG: Oh. we had a view of the sea. draga mea. E: And I had a double room. dear. Hotelul a fost bun? Da. Ai avut o privelişte frumoasă? Da. The hotel room was terribly noisy. E: Camera de la a fost teribil de zgomotoasă. WG: îmi pare rău. Did you have a nice holiday? Not very good. That is a pity. W: Was that hotel good? F: Yes.

CAP.
W:

33

Vacanţe — Holidays

UNIT 33

Feljcjty, minunat. Şi de bronzată. A fost vreme bună? F: Mulţumesc. Am avut o vreme foarte bună. W: Soarele a fost foarte fierbinte? F: Da, a fost. La amiază era prea cald. W: Dar mîncarea? F: Mîncarea a fost excelentă. Şi foarte ieftină.

W: Felicity, you look wonderful! And so Was the weather good? F: Thank you. We very good weather. W: F: Was the sun very hot? Yes, it was. At midday, it was sometimes too hot. F: What about the food? The food was excellent and very cheap.

CUM SE SPUNE

HOW TO SAY IT

1. Cum se relatează despre concediul de anul trecut.

How to tell about last year's holiday. a. Cum se spune unde aţi fost. a. How to say where you went. în Eu Noi pe coastă am fost în zona lacurilor în în Franţa b. Cum descrieţi locul unde aţi fost cazat. Eu Noi un (frumos) am stat la o pensiune un camping pe cont propriu Eu semi pensiune am avut pensiune Noi o privelişte frumoasă un We
I

Alps. went to the coast. Lake District. to Italy. France. b. How to describe your accomodation. (nice) hotel. stayed bed & breakfast place. a We campsite. (self catering apartment.) half board had We full board a nice view a

CAP. 33
c. Eu am avut Cum

Vacanţe — Holidays
vremea soare averse vînt furtună zăpadă niciodată abia uneori adesea We never hardly ever sometimes often c.

UNIT

How to describe the weather. sunshine had showers rain wind •Storm fog snow

Noi n-am avut ploaie

d. Cum se spun toate împreună foarte ieftin(ă) Hotelul Camera Vremea a fost cam scump(ă) excelent(ă) (destul) de bun(ă) rău (rea) îngrozitor(oare)

d. How to sum it up. food hotel The room weather very cheap rather was excellent (fairly) good bad awful

EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1
Imaginaţi-vă că următoarele ţări. Imagine you went to the following countries. Example: Italy Am fost în Italia. I went to Italy. a. Italy — Italia b. Greece — Grecia c. Spain — Spania d. Wales — Ţara Galilor e. France — Franţa f. Denmark — Danemarca g. The Pyrenees — munţii Pirinei h. Yougoslavia — Jugoslavia aţi fost în

173

CAP. 33 Exercise 2

Vacanţe — Holidays

UNIT 33

Şi vremea? A fost neschimbată. Example: a) b) c) d) e) Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic

a a a a

And the weather? It didn't change at all. A fost furtună în fiecare zi. We had storm every day. soare. plouat. bătut vîntul. fost ceaţă. nins.

Exercise 3
Ascultaţi pe casetă conversaţia în care lipsesc întrebările puse de Winston. Le puteţi formula? Winston:Ai avut un concediu plăcut Felicity? Felicity: Da, a fost grozav. Felicity: Da, am avut o cameră grozavă cu balcon. Felicity: Da am avut vedere la mare. Felicity: Mulţumesc, am avut o vreme foarte bună. Felicity: Mîncarea a fost excelentă şi foarte ieftină. Listen to the gapped conversation on the cassette. Can you ask Winston's questions? Winston: Did you have a good holiday Felicity? Felicity: Yes, was great. Felicity: Yes, we had a super room with a balcony. Felicity: Yes, we had a view of the sea. Winston:... Felicity: Thank you, we had a very good weather. Felicity: The food was excellent and very cheap.

Exercise 4
Veţi auzi pe casetă întrebări privind ultima vacanţă de vară. Presupuneţi că sînteţi una din per­ soanele de mai jos şi răspundeţi la întrebări. 1. Unde aţi fost anul trecut în con­ cediu? 2. Unde aţi stat? (locuit) On the cassette you will hear some questions about your last summer holiday. Assume that you are the people indicated below, and give the answers to the questions which they would give. Where did you go on holiday Jast year? 2. Where did you stay?

CAP. 33
3. 4.

Vacanţe — Holidays
3. What was the weather like? 4. What was the food like?

33

Cum a fost vremea? Cum a fost mîncarea?

a) Mr Wilson — Italia — camping — cald — excelentă. b) Mrs Shaw — Scoţia — hotel — averse — destul de bine. c) Mr and Mrs Sanderson — Grecia — pe cont propriu — apartament — soare — ieftin d) Mrs Best — Suedia — Camping — ploaie — scump

R: That's just what you'll get. Voi deschide alta. I'll do it myself. Apa aproape fierbe. And two sausages. se compune şi eventual un fiert. R: Şi asta vei căpăta. please dear? R: There isn't much left in this bottle. Here you are. P: Nu te deranja. I'm afraid. P: Nu-i nimic. unde sînt alimentele. And there aren't many sugar lumps left either. mic P: Have you put the kettle on? R: Yes. R: Şi nici bucăţi de zahăr nu mai sînt. prefer tea. then. P: Atunci îl voi bea numai cu lapte. de fructe cesé cu cafea sau fr^jMă tile . te rog. Vrei cafea sau ceai? teamă că nu prea este cafea. UNIT 34 in acest capitol • să cunoaşteţi unele • să alcătuiţi un mic dejun şi să DIALOGURI — DIALOGUES Peter (P). Mi-ar plăcea un veritabil mic dejun. Oricum prefer ceaiul. Ai ceva gem? R: Da. Rosemary (R) P: Ai pus ceainicul la încălzit? Da. How many slices would you like? P: Two. felii doreşti? P: Două. P. desigur.CAP. there doesn't seem to be much left of the marmelade. poftim. please. P: I'll just take it with milk. the water's nearly boiling. fac eu. Şi doi nu pare să fie nici marmeladă. îmi dai laptele. P: Never mind. te rog? R: Nu prea mai este în sticla asta. yes. Dacă pregăteşti pîinea prăjită eu voi face costiţa cu cîrnaţil. Have you got any jam? R: Oh. P: Don't bother. Would you mind passing the milk. I'll open another. 3 4 Micul dejun — ale micului dejun englezesc. Would you like coffe or tea? There isn't much coffee left. P: Dacă nu te superi. I'd like a real breakfast. If you prepare the toast. of course. anyway. I'll do the bacon and sausages.

please. water is in the kettle? Not . Where is the marmelade? Clues:cupboard. How . sausages have you bought? Not . — indicînd poziţia. using the clues.. raft mijloc. 4. How .. Have you got any teaspoons? Clues: yes.. milk left. Nu. vă rog. cupboard. There isn't .. bottles of milk did you order? I ordered five bottles because there isn't . Asta va costa bani. cuţite. P: Where's the sugar? I can't find it. next to knives.. 6. That'll cost . How . Verificaţi răspunsurile cu caseta. but never mind. numai şase.. Exercise 2 Unde este.. dar nu contează.. dar cineva ne-a furat laptele. Where do you keep the plates? 177 .. Repeat the answer. R: Este în dulap. on the top shelf. Repetaţi răspunsul. but someone must have stollen our milk. 3. cîrnaţi ai cumpărat? 5.. Where are the knives? Clues: right-hand drawer. money.. 2.CAP. Acum daţi dvs. 4. Now you give the instructions. apă este în ceainic? 3. P: Unde este laptele? găsesc. Unde ţii farfuriile? Where — indicating position.. 3. a lot of. 34 Micul — Breakfast UNIT 34 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Ascultaţi de pe casetă şi many. tea left. instrucţiuni.. folosind soluţiile date. dulap. 2... middle shelf 2. 7. Unde sînt cuţitele? Soluţia: sertar dreapta. 8.. 2. Ai linguriţe de ceai? Soluţia: da. Check your answers with the cassette. R: It's in the cupboard. pe raftul de sus.... Crte sticle cu lapte aţi comandat? Am comandat cinci sticle nu mai am lapte deloc. only six. people in the street. 7. Nu. There aren't . Unde este marmelada? Soluţia: dulap. 4. spaţiile goale cu 1.. 8. Nu e lume pe stradă. Nu mai este ceai.

Where are the forks? 8. îmi poţi spune unde ai pus laptele? Unde este tigaia? Clues: cupborad.CAP. cup­ board. Where do you keep the cups and the saucers? Clues: cupboard. 7. raftul din fund. bucătărie. Can you tell me where you've put the milk? Where is the frying-pan? . raft în fund. Acum gîndiţi-vă la propria dvs. Răspunsurile de pe bandă sînt numai exemple. Now think of your own kitchen. Unde ţii ceştile şi farfurioarele? Soluţia: dulap. 5. 7. Unde sînt furculiţele? 8. Are there any more tea-bags? Clues: top left-hand corner. The answers on the tape are only ex­ amples. 6. 5. Mai sînt plicuri de ceai? Soluţia: colţul din stînga sus. mixer. bottom shelf food processor. dulap. Is there any cheese left? 9. 34 Micul dejun — Breakfast UNIT 34 dulap. 6. A mai rămas brînză? 9. bottom shelf.

A: PM: Am numai iniţialele dvs. aş dori să întreb chestiuni generale mai dacă nu vă supăraţi. PM: Şi sînteţi căsătorit? A: Da. PM: And why are you looking for a new job? I've been involved in a public-rela­ tions project for two years. Yes. How long have you been working with your present employer? A: I've been working with Ancova for 3 years now. în faţă. Mr Richards.. sînt căsătorit de 10 ani şi avem doi copii. I've got your application form here in front of me and I'd like to ask you a few general questions. PM.CAP. am cererea dvs. but I don't see any further prospects for promotion within my present com­ pany. you're looking for more then? . that you live in Cheltenham. îmi puteţi spune numele complet? A: Richards. Personnel Manager (PM) Bună A: PM: Da. ne-am mutat acolo de 3 A: ani. PM: So. aici. I've been married for ten years now. luaţi loc. PM: And you're married? A: Yes. and we have two children. That's all right. ever since we moved to Cheltenham. please have a seat. Yes. De cînd lucraţi la ac­ tualul dvs patron? A: Am lucrat la Ancova trei ani de cînd ne-am mutat la Cheltenham. first if you don't mind. Mr Richards. A: Richards.. Mr ehm. we moved there three years ago. Richards. DIe Richards. PM: Şi acum aş dori să vă întreb PM: ceva despre experienţa dvs. Mr Richards. Richards. PM: Şi de ce căutaţi o nouă slujbă? A: Am lucrat la un proiect de relaţii A: publice timp de doi ani dar nu mai văd nici o perspectivă de promovare în actuala mea întreprindere. Vă rog. PM: Atunci căutaţi o responmai mare? PM Good morning. could you tell me your full name? A: Alan Richards. PM: I've only got your initials here. PM: Din cerere văd că locuiţi în Cheltenham. A: în regulă. I can see from your application form. în profesie. And now I'd like to ask you a bit about your work experience so far. 35 interviu pentru obţinerea UNIT unei — Job interview DIALOG — DIALOGUE 35 Dialogue Alan (A). A: Da.

apartament? 3. 7. PM: And this project. Sînteţi 5. mai mult despre acest proiect al relaţiilor publice. 3. 1. campanii publicitare. PM: Oh. patron? 2. 4. De cînd pe acea bicicletă? Please answer the questions on the cassette.CAP. A: Yes. that's right. desigur. The answers on the tape are only ex­ amples. that sounds very interesting and I'm sure our company would offer you the chance you are looking for. aşa este şi sper să capăt mai multă în domeniul relaţiilor publice. using and „since". se EXERCIŢII — EXERCISES Rugăm răspundeţi întrebărilor de pe casetă folosind „for" şi „since". tell me a bit more it. . Răspunsurile de pe bandă sînt numai exemple. 35 Interviu pentru obţinerea UNIT unei slujbe — Job interview A: 35 Da. freoA in tirrçjul cu km trecut FOR Şi SINCE. Locuiţi de mult în actualul dvs. A: I'm very pleased to hear that. De cînd lucraţi la actualul dvs. How long have you been with your present employer? Have you lived in your present flat for a long time? Do you move very often? Are you married? Have you got a pet? Haven't you got a car anymore? How long have you been riding that bicycle? 2. A: Va fi nevoie să organizez con­ de presă. 6. A: I've had to organize press-con­ ferences. îmi puteţi spune mai multe în ceea ce priveşte poziţia? PM: Da. Nu mai aveţi maşină? 7. write and translate adver­ tising brochures. A: îmi pare foarte bine să aud asta. PM: Da. plan publicity cam­ paigns. să scriu şi să traduc materiale publicitare. Could you tell me a little more about the position? PM: Yes. pare foarte interesant şi sînt sigur că firma noastră vă va oferi şansa pe care o căutaţi. Aveţi vreun animal de casă? 6. Vă mutaţi foarte des? 4. of course. and I hope to get more experience on the PR side. 5.

their daughter Jill (J) R: Ai şters praful de pe raftul cu J: Nu. J: Mum. R: Yeah. not unless you want to take the carpets out into the garden and beat them. R: That's nice of you. J: And of course he never got around it. the vacuum cleaner doesn't work. If Dad had taken it to be repaired last month it would have been back by now. So I've just got time to dust the bookshelf I help you with the washing. J: All right. R: Have you already dusted the book­ shelf. R: { know. R: And I'll polish the shoes. R: Şi eu voi curăţa pantofii.CAP. R: A. ar fi fost cu mult mai uşor de curăţat de data aceasta. I started the windows. Bine. J: aceste ferestre sînt întradevăr murdare. R: Aşa este. what about helping me hang out the whashing instead? J: Shall we just leave the vacuum cleaning now? R. these windows are really if you'd cleaned them more often. R: Drăguţ din partea ta. ce-ar fi să mă ajuţi să întind rufele? J: Atunci să lăsăm aspiratorul? R: Da. eu voi spăla între timp vasele. I'll do the dishes in the meantime. R: Ştiu. am început cu ferestrele. 36 Treburi gospodăreşti — DIALOG — DIALOGUE UNIT 36 Dialogue Rosemary (R). Astfel că am încă timp să şterg praful de pe raftul cu cărţi înainte de a te ajuta la rufe. R: dar abia am să fac gospodăria. Yes. deci ferestrele. but I've hardly any time to do the housework. J: Puh. numai dacă vrei să duci carpetele în grădină să le scuturi. but the washing machine hasn't finished yet. so you're cleaning the windows first. Dar el a insistat să îl repare singur J: Şi bineînţeles n-a reuşit. dragă. mummy. nu-i aşa? J: Da. . J: Mm. it would have been a lot easier to clean them this time. But he insisted on repairing it himself. dacă le-ai fi curăţat mai des. aren't you? J: Yes. R: Ah. acum ar fi fost acasă. R: I know. Dacă tata îl ducea la reparat luna trecută. you know that Dad's like well. Jill? J: Not yet. Peter (P). încă. ştii cum e tata. dear. J:în regulă. mamă. dar maşina de spălat nu a terminat încă. aspiratorul nu funcţionează.

. îmi pare rău. 1 didn't think. no! Mum and I have been working for hours and we have just finished mopping the floor! Just look at that! If you'd wiped your feet before you came in you wouldn't have dirtied the floor.. 2....ar fi ascultat insistat pe cursul ştirile. . Promit că îl voi duce la magazin P: Hello.aş curăţat vîndut maşina ferestrele. Dad. tată. 2.... Check your answers with the cassette.. P: Oh.. I'm sorry. Completările sînt în partea dreaptă. 1. P: O. dar într-o ordine inversată. şi dacă duceai aspiratorul ia reparat sau îl reparai tu însuţi. nu ai fi murdărit duşumeaua. J: Hi. nu! Mama şi cu mine am lucrat ore întregi şi abia am terminat de şters duşumeaua. .. nu Da. de limbi străine. Treburi — Housework UNIT 36 P: Bună ziua tuturor. I promise I'll take it to the shop In lecţie in cazul in în forma trecută a este ia mult propoziţia principală verbul se pune ia y HAD TAKEN the vacuum cleaner to be repaired last it WOULD HAVE BEEN back EXERCISES — now.he would have worked through heard the news.... J: Bună ziua.. If he had sold his car last year. In your book you will find a couple of incomplete senteces.. too. Dacă şi-ar fi .I would clean the windows. 3. Verificaţi răspunsurile cu caseta... la asta! Dacă iţi ştergeai picioarele înainte de a intra. everybody. Oh. I'm sorry.if Mary had consulted the cook book.. and if you'd taken the vacuum cleaner to be repaired or repaired it yourself. 1. R: Yes.. Dacă ar fi .. Exercise 1 Veţi găsi mai jos un număr de propoziţii incomplete. the language course . încercaţi să găsiţi perechile corecte şi apoi spuneţi cu voce tare întreaga frază. The appropriate endings are opposite but in the wrong order. Ah. the carpets would been done. P: OK îmi pare rău. P: OK. If he had .CAP. consultat cartea de bucate. Try to find the correct match and then say the whole sentence.dacă ar fi făcut pantofii. Dacă şi-ar fi . anul trecut. he had cleaned his shoes.. carpetele ar fi fost de asemenea aspirate. 3.

36

Treburi —

36

4. Dacă aş fi avut ...dacă s-ar fi 4. If I had had ...if he had aşteptat să plouă. time... expected it to rain. 5. Dacă Joe ar fi ...podeaua nu ar 5. If Joe had ...the floor ascultat radioul... fi fost iar listen to the wouldn't be dirty murdară. radio... again. 6. Budinca ar fi ...ar fi învăţat o 6. The pudding ...he would have avut un gust mai mulţime. have been tasted learned a lot. 7. Pantofii ar fost lustruiţi... 8. El şi-ar fi luat o umbrelă... fi ...dacă aş fi găsit peria. 7. The shoes would have been polished... ...ar fi obţinut 8. He would have 1000 de lire mai taken an um­ mult pe ea. brella... ...if I had found the brush. ...he'd have got a thousand pounds more for it.

Exercise 2
Acum spuneţi ce s-ar fi întîmplat. Răspunsurile de pe casetă sînt numai propuneri. Dacă aş fi ştiut că ieri a fost ziua de naştere a lui 2. Dacă aş fi văzut oferta specială... 3. Dacă aş fi ştiut că restaurantul era deschis... 4. Dacă aş fi ştiut că poştaşii sînt în 5. Dacă aş fi ştiut că Judy şi cu au făcut toată 6. Dacă mi-aş fi amintit titlul fil­ mului... 7. Dacă mi-ai fi spus că mag­ netofonul tău a fost stricat... 8. Dacă nu aş fi fost de ocupat... Now you say what would have hap­ pened. The answers on the tape are only suggestions. If I had know that it was Rose-Mary's birthday yesterday... 2. If I had seen the special offer... 3. If I had known that the restaurant was open... 4. If had known that the postmen were on strike... 5. If I had known that Judy and Jill had done ail the housework... If I had remembered the title of the film... 7. If you had told me that your recorder was broken... 8. If I hadn't been so busy...

Exercise 3
Acum formulaţi condiţii imposibile. răspunsurile de pe casetă sînt numai propuneri. Aş fi mîncat friptura dacă... Now you formulate the impossible con­ dition; the answers on the tape are only suggestions. 1. I would have eaten the steak if... 183

CAP. 36

Treburi gospodăreşti —
2. 3. 4. 5.

UNIT 36

2. 3. 4. 5.

Aş Aş Aş Aş

fi fi fi fi

luat autobuzul jucat badminton dacă... curăţat casa dacă... răspuns la telefon dacă...

6. Aş fi curăţat pantofii dacă... 7. Aş fi cunoscut înţelesul cuvîntului dacă... 8. Aş fi ştiut mai mult despre

I would have taken the bus if... I would have played badminton if... I would have cleaned the house if... I. would have answered the phone if... 6. I would have cleaned my shoes if... 7. I would have known the meaning of the word if... 8. I would have known about the country if...

in grădină

Gardening

37

DIALOG — DIALOGUE
Dialogue Rosemary (R), Peter (P)
Trebuie să facem ceva cu grădina noastră, Peter. Dacă am petrece mai mult timp în ea, ar arăta într-adevăr cu mult mai bine. Da, cred că ai dreptate, dragă. Deci, de ce să nu facem puţin grădinărit în această dupăDacă coseşti gazonul, eu mă voi ocupa de buruieni. în regulă, mai voi cosi gazonul şi apoi voi tunde gar­ dul. Şi eu voi merge la magazin să cumpăr seminţe şi bulbi. Da, dar grăbeşte-te. Dacă pleci acum, vei fi înapoi pentru masa de prînz. R: We to do something about our garden, Peter. If we spent more time on it, it would really look a lot better. Yes, I think you're right, dear. So, why don't we do some gardening this afternoon? If you mow the lawn first, I shall do the weeding. Ail right, I'll mow the lawn first and then I'll cut the hedge. And I'll go to the garden-centre and buy some seeds and bulbs. Yes, but If you leave now, you'll be back for lunch.

P:

P:

R: P: R: P:

R: P; R: P:

EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1
Exprimaţi condiţii probabile urmînd exemplul anterior şi verificaţi răspun­ surile cu caseta. Răspunsurile de la numerele pot fi diferite de ale dvs. Dacă типе e o zi frumoasă mă voi duce la înot. 2. Dacă vine acasă devreme, ea ne va vizita astă seară. 3. Dacă Marea este prea scumpă, voi petrece vacanţa îh Portugalia Express probable conditions following the example overleaf and check your answers with the cassette. Your answers to numbers may differ from the examples on the tape. 1. If it's a nice day tomorrow I ... for a swim. 2. If Mary is home early, she ... us tonight. 3. If Great Britain is too expensive, I ... my holiday in Portugal.

CAP. 37
4. Dacă se strică televizorul 5. Dacă este închisă cafeneaua 6. Dacă întîrziu la serviciu

— Gardening

UNIT 37

4. If the television breaks down... 5. If the pub is closed... 6. If I am late to work...

Exercise 2
Exprimaţi acum condiţii improbabile folosind timpul trecut şi condiţionalul. Din nou, răspunsurile dvs. pentru numerele pot diferi de cele de pe casetă. Observaţi că este adesea prescurtat. Dacă am pleca la 8 am sosi înainte de amiază. Dacă ne-am cumpăra o maşină de tuns iarba, lucrul în grădină ar fi mai uşor. Dacă am planta floarea soarelui, soarele ar străluci întotdeauna în grădina noastră. Dacă aş cîştiga un milion de lire la Dacă mi-aş pierde serviciul... Dacă mi s-ar strica maşina pe autostradă... Now express improbable conditions using the past tense and the condition­ al. Again your answers to numbers differ from the examples on the tape. Please note that would is often abreviated I would I'd If we left at eight, we... before noon. 2. If we bought a lawnmower, garden­ ing ... easier. 3. If we planted sunflower, the sun always ... in our garden. 4. If I won a million pounds in the lottery... 5. If I lost my job... 6. If my car broke down on the motor­

2. 3. 4. 5. 6.

you musn't do that. I can manage. P: Oh. their nephew R: Bună. P: Or we could even go to Gloucester and visit the cathedral. that's fantastic. R: Deci iată-ne. R: Welcome to Cheltenham. R: Da.38 Avem musafiri — Guests 38 în acest capitol unele funcţiuni ale verbelor modale ajutătoare. B: What kind of tree is that? You could almost climb onto it from here. P: No. mă descurc eu. B: O. Nu ştii ce i s-a întîmplat vărului tău anul trecut? (B) R: Oh. Cred că puţin aer proaspăt nu strică. B: Hi aunt Rosemary. B: Ce fel de pom este acesta? Aproape te poţi căţăra în el de aici. B: E nemaipomenit că voi sta aici în următoarele două săptămîni. it's lovely. Să-mi aduc sus sacoşa? P: Nu. would you like that? B: Ah. Do you know what happened to your cousin last year? . P: Bun venit la Cheltenham. las-o. mătuşă Rosemary. Sună foarte frumos. nice to see you. poate ar trebui să deschid o fereastră. îmi pare bine că te văd. Asta-i camera ta. B: Oh. R: Este plăcerea noastră. Brian. P: Am o mulţime de idei privind ceea ce am putea face împreună. ţi-o aduc eu mai B: Mulţumesc. P: Nu. that sounds super. R: Yes. R: Oh. it's our pleasure. nu trebuie să te deranjezi. nu trebuie să faci aşa ceva. This is your room then. P: Sau am putea chiar să mergem la Gloucester să vizităm catedrala. I'll carry it up for you B: Oh thank you. este încîntătoare. R: Come on up. here we are. I'll show you your room. Brian. Ce-ai spune să mergem la curse? Ţi-ar plăcea? B: Este nemaipomenit. I've already got lots of ideas of things we could do We could watch a cricket match or play golf. I think a bit fresh air can't do any harm. B: OK. DIALOG — DIALOGUE Dialogue Rosemary (R). B: Hi. B: OK. it's great that I can stay for the next two weeks. B: Bună. shall I bring my bag up? P: No. but it's a bit stuffy in here. Am putea urmări un meci de cricket sau am putea juca golf. Peter (P). hi Brian. Brian. Or how about visiting the race course. R: Hai sus arăt camera. just leave it. R: So. dar este puţin neaerisit aici. perhaps I should open a window. but you needn't bother.

30. deci dacă R: Dinner's at 7./watch/play. B: A. au funcţiuni. Bine. I don't think I'll need that long. I promise I won't climb onto it. în propoziţia WE COULD EVEN GO TO De fefe»tte Í a cere după cum aţi COME DOWN A cap. de la parter. ar fi plăcut. here are the blankets for your bed.. R: Well. De ex. B: Thanks.. To suggest such ideas you could use the following structures: a) We could go. Thanks.. for example: „We could watch a cricket match". what? P: Cînd s-â căţărat în acest copac P: When he onto that tree one una din crengi s-a rupt şi el a of the branches broke off and he fell and sprained his ankle. B: Mulţumesc... Este toată a ta have it all to yourself because we deoarece noi o folosim pe cea use the one downstairs. two towels and a bar of soap. mă voi în el. două prosoape şi un săpun. deci aş B: might come down a bit if putea coborî mai that's all right. that would be nice. vedem mai tîrziu. adevărat. Yes. ce? B: No. „We could watch a cricket match"./să privim/să jucăm. You'll este alături. SHALL. B: So just make yourself at home and R: Deci ca acasă şi ne R: I'll see you later.38 Avem musafiri — Guests UNIT 38 B: Nu.30 so if you want to freshen up a bit we'll see you doreşti să te răcoreşti puţin. fi pe undeva prin grădină. really? Well. B: Da.or b) the question: Would you like to . căzut şi şi-a luxat glezna. Yes. B: acest am multe de COULD.. Why don't you join me? I'll be P: Bine. ele sînt EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 în text spune Peter că are o mulţime de idei în legătură cu ce ar putea să facă. R: Cina este la 7. lată pentru pat. so I B: Nu cred că va dura mult. Ce-ar fi să ne întîlnim? Voi P: outside in the garden somewhere. B: Da. dacă e bine aşa. ne downstairs. Baia The bathroom is next door. Fine... Pentru a propune astfel de idei puteţi folosi următoarele construcţii: a) Am putea jucăm sau b) Ţi-ar plăcea să mergem. vedem jos. Astfel. MIGHT. 188 In the text Peter says he has a lot of ideas of things they could do. R: Bine. promit că nu B: Oh.

folosind prima construcţie: a): să joace rugby 2. might se pot folosi pentru a o permisiune. 6. 6. să meargă la patinaj 5. să urmărească un meci de Acum folosiţi construcţiile b): 6. să urmărească o întrecere de canotaj 4. go skating 5. 1 and ending with the most formal in no. use the bathroom smoke (in here) come early use your car play in the garden watch tv get a drink have a shower . watch a cricket match Now use structure b) 6. using first structure a). watch the ice-hockey on tv 8. 5. may. 4 apoi aceeaşi procedură de ia 5 la 8. să joace voleibal 7. să folosiţi baia să fumaţi (înăuntru) veniţi devreme să folosiţi maşina să vă jucaţi în grădină să vă uitaţi la tv să căpătaţi o băutură să faceţi un duş you suggest sports to a visitor of yours. Can is the least formal. play table-tennis watch the rowing-contest 4. Ask permission to: 2. să meargă la un turnir de tenis 9. să joace tenis de masă 3.CAP. go to a tennis tournament 9. 1 şi cu cel mai oficial la nr. 4. go swimming The following auxiliaries: can. Can este mai puţin oficial iar might este foarte oficial. may. Solicitaţi permisiunea să: 2. să joace bedminton să meargă la înot Exercise 2 Verbele auxiliare can. could. 5. Now you ask permis­ sion starting with the least formal in no. rugby 2. 8. play volleyball 7. Then repeat this process begin­ ning with no. Acum cereţi per­ misiunea începînd cu cel mai puţin oficial pentru nr. 7. 4. 38 Avem musafiri — Guests 38 Acum unui musafir dvs. 7. să urmărească la meciul de pe 8. 5. 3. 3. and might is the most formal. play badminton 10. 4. can also be used to ask permission to do something. 8.

L. you look a lot younger than I thought. . of course I am. nu-i aşa? L: Da. I'm Linda. J: O. Da. Dacă se trezeşte. You must be. De obicei le place. Văd că aveţi aici un scaun pe rotile. Dar am deja o oarecare experienţă în îngrijirea copiilor. Sînt Linda. until some­ body suggested that I start earning a little money with It. Linda (L) A: Vrei să deschizi uşa. Ai 16 ani.. please? J: Of course. J: Ah... J: Da. Acolo sînt şi nişte scutece. E prea mare deja pentru căruţ? Da. A: Could you open the door. They ususally do. L: In regulă. într-adevăr îi place foarte mult. J: Oh. desigur. o problemă. L: Linda. bine. pe care aţi solicitat-o la telefon. Ei. 1 see. Judy (J). are şase luni acum şi e puţin prea grea pentru acesta. and her tea is in a bottle which put in a microwave. 39 Ajutoare la copii — Babysitting cuvintele UNIT 39 tn capitol ANY. Come on in. yes. aren't you? L: Yes. she's really fond of that. acasă şi apoi la prietenii părinţilor mei. you can always put her in the pushchair and wheel her around a little. Linda. she's six months old now and a bit too heavy for that. înţeleg. DIALOG — DIALOGUE Dialogue Alan (A). L: Yes. Bună ziua Trebuie să fii. pînă cînd cineva mi-a sugerat că aş putea începe să ceva bani din aceasta. I thought she might like that. dai drumul pentru o jumătate de şi s-a încălzit. Linda. cred că va plăcea acest lucru. but if she wakes up. I thought so. You are 16. And I've already got some experience looking after babies. the babysitter you telephoned for. da. da. Caroll is sleeping in her cot right now. aşa m-am gîndit şi eu. Caroll doarme în pătuţul ei acum şi ceaiul ei este într-o sticlă pe care am pus-o în cuptorul cu microunde. dar dacă se trezeşte poţi s-o pui în scaunul cu rotile şi o poţi împinge puţin. J: Yes. you could turn it on for half a minuté and heat it up. Intră. L: All right.. L: Linda.CAP. First at home and then for friends of my parents. ONE. And there are some nappies over there. te rog? J: Desigur. Well. mai tînără mi-am imaginat. She's too old for the pram then? J: Yes.. If she wakes up.. J: A. I see you've got a pushchair there. Good afternoon. no problem. Well.

Sînt şi prosoape? J: Da. Mai tîrziu poate mă voi uita la TV. J: Serveşte-te cu tot ce doreşti din frigider — sînt şi ceva biscuiţi pe masă acolo. deci sigur vei fi acasă pe la ora 12. ai tot ce iţi trebuie? L: Da. our Babysitter. Well. J: Da. L: Fine. J: A. Linda. that's kind of you. ce drăguţ din partea dum­ neavoastră. L: Şi mie îmi pare bine. too. 39 — la copii Babysitting 39 L: A. J: All right then. Pa. J: Ah. so you'll definitely be home by 12 o'clock. I'm coming. provided that Caroll doesn't wake up. and there are some crisps on the table over there. here he comes. Crema este lîngă acesta. L: Well. thank you. I've got to my homework first. mai întîi voi termina temele cu condiţia să nu se trezească Caroll. This is Linda. da. dragă. babysitnoastră. L: O. My husband can take you home after­ wards.CAP. J: Well. L: Nice to meet you. totul va fi bine. You can watch TV or read. Ea e Linda. Linda. this is my husband. Bye. ne vedem mai tîrziu. A: I think we should be going. ca acasă. And there's an open bottle for babies and another one on the shelf over there. Alan. Şi cînd că veniţi înapoi? Mama mea doreşte ca eu să fiu acasă înainte de miezul nopţii. See you later Linda. A: Pleased to meet you. Acesta este soţul meu. Te poţi uita la TV sau citi. L: Ah. we should be back around 11 or quarter past at the latest. just make yourself at home. right next to the nappies. Linda. J: Bine. J: în regulă. have you got everything you need? L: Yes. 191 . Linda. and when do you think you will be back? My mother woulkd like me to be home before midnight. Linda. L: Bine. Are there any anywhere? J:Yes. yes. desigur. mulţumesc. everything will be fine. vin. A: îmi pare bine că te cunosc. L: Oh. of course. Later on I might watch some TV. good. bine. J: Yes. A: Cred că ar trebui să mergem. noi vom fi înapoi pe la ora sau cel tîrziu Soţul meu te poate duce după aceea acasă. Este şi o sliclâ de ulei pentru sugari deschisă în sertar şi încă una pe acolo. The cream is right next to it. în dreapta scutecelor. J: Help yourself to anything you like from the fridge. Alan. L: Bine. că vine.

Would you like . about the accident? 3. în opusele lor. Is . Could I have .CAP.. at home? 5. 3. Este cineva acasă? 5. Au spus ceva despre accident? 3. se tot Aceeaşi regulă se aplică şi cum sînt Exercise 1 Completaţi spaţiile goale pentru a răspunde la cele 5 întrebări neutre şi apoi la celelalte 3 la care aşteptaţi răspunsuri pozitive. Aş putea avea ceva de mîncare? 7. juice? Exercise 2 Veţi asculta pe bandă cîteva propoziţii în care sînt folosite cuvin­ tele SOME şi ANY. Is there. A mai rămas ceai? 2. There are some napies on the chest of drowers. Did they say . Este nişte cremă în baie. 39 — la Babysitting 39 EXERCIŢII — EXERCISES Linda doreşte să ştie: ARE THERE ANY TOWELS ANYWHERE? Judy THERE SOME OVER SOME şl ANY stnt cuvinte cu se de în se SOME iar în cele interogative sau se foloseşte în cazul in la întrebare se aşteaptă răspuns pozitiv.. 3. Nu mai este ulei pentru sugari... 1. There's some cream in the bathroom.-There are some oranges on the table over there... 4. aveţi nişte ulei pentru sugari? 6. Has.. Would the kids like. . 1. 192 You will hear some sentences on the tape with SOME and ANY.. Excuse me... 4... 2. Change them into the opposite.. Are cineva vreo întrebare? 4. There isn't any baby-oil left. have you baby oil? 6. Sînt nişte portocale pe masă acolo. 2. to eat? 7. Sînt nişte scutece pe scrin. Doresc copiii nişte dulciuri? Doreşti nişte suc? Fill in the gaps to ask five neutral questions first and then three to which you expect a positive answer.. 1. 8. tea left? 2. got any question? 4.

bottle of baby one the rfie^ of drawers ioc repeta în cea Exercise 3 următoarele fraze. 6. Peter a plantat cîteva flori noi în grădina lui. Am petrecut nişte timp la Paris. 7. 39 — la Babysitting UNIT 39 5. isn't anybody in office. Acest restaurant nu este prea bun. Acest frigider nu funcţionează. 8. Am numai o carte de bucate aici. I seen anyone. 5. I've spent some time in Paris. dar noi avem unul albastru. celelalte sînt în locuinţa nouă. Televizorul lui Peter este foarte vechi. în dulap este numai o ceapă. Peter has planted some new flowers in this garden. celelalte sînt pe balcon. 6. Translated the following sentences. 4. dar Alan are unul nou. 2. dar ştiu unul mai bun. 3. 8. Nu am văzut pe nimeni. 5. 7. Nu e nimeni la birou. aş putea avea unul nou? . 6.CAP. Acest cărucior de copil este verde.

aş încerca să o fixez dacă vrei. A: Este într-adevăr grozav că ai venit aici să ne ajuţi ia renovări. J: O. Altfel ar putea cădea pe trandafiri. sau mai rău. Coşarul a spus că e o cărămidă desprinsă în şemineu şi o ţiglă spartă pe acoperiş. Would you mind going? A. you wouldn't mind. nu te superi nu-i aşa? P. Alan. First we'll paper the wall on the right and we'll paint the wall on the P: And I see you ve bought a wall-towall carpet as well. Bine. J: There's someone at the door. P: I'll be careful. şi sînt atîtea de făcut. P: Hi. pe oamenii care trec prin faţa casei. apoi urci pe scăriţă pînă la pod şi apoi pe Poţi arunca ţiglele vechi curtea spate. and out onto the roof. Sigur. P. A: timp vom începe să zugrăvim camera de Mai întîi vom tapeta peretele din dreapta şi apoi vom vopsi peretele stînga. Mergi sus la etaj. I know it's always nice if somebody gives you a hand when you're renovating. P: Văd că ai cumpărat un covor. Well. and then up the ladder through the loft. You can throw the old tiles into the backyard. P: regulă. A: That's really great that you have come over to help us with the renovations. P: Well. A: Da. Oh. Vrei să te duci? A. A. P. Peter. Alan. A: Yes. hi Peter. P: Ei bine. Well. 1 could try and fix that if you want. J: Oh. or worse. Sure. Să văd ce pot face. cum am promis. The chimney sweep said there was a brick loosen on the chimney and a broken tile the roof. and there is plenty to do. ştiu că este mereu foarte bine dacă cineva dă o mînă de ajutor cînd faci renovări. P: Salut. here I am keeping my promise. salut Peter. would you? OK Judy. — Renovating UNIT unele prepoziţii pe care le-aţi DIALOG — DIALOGUE Dialogue Alan (A) Judy (J) Peter (P) J: E cineva la uşă. in the meantime we'll start redecorating the living-room. I'll see what I can do.40 in acest capítol să de-a lungul acestui curs. on people passing by in front of the house. Judy. Alan. How do I get up there? J: You go upstairs. Cum ajung acolo sus? J. Otherwise you might drop them on the roses. Bine. Voi fi atent. .

tapetul şi adezivul. rola.. da. the 4. casă. There is a brick loose.. the balustrade. the roof... in. balustradă. 3.. Fii atent să nu cazi. around. balustrada este destul de puternică. curtea din spate. These words such as at.. Toate gata. the roof you must go . Paintbrush.. Pentru a ajunge . in front of.. A: In ordine.. the house. paint. P: OK. Let's get started then. acoperişul casei. 2. Cînd vii înapoi la parter vedea covorul cel nou care se sprijină . the loft. The backyard is .. against are called prepositions. 6.. 1. — EXERCISES acum aţi şi folosit o mulţime de cuvinte mici care fac legătura între obiecte. in front of.. 5.. Şi este destul de greu.. A: OK... on the roof. P: OK. the house. 5. around. In order to get .. aşa copii nu mai trebuie să se joace stradă. Noi înăuntru. the house. it's about twice as big as the old one.. P: Nu-mi de grijă. acoperiş trebuie să ajungi. Aceste cuvinte precum at. knife and table. roller.. on. And it's quite heavy.. P: No. Renovating UNIT J: Yes. the chimney and a broken tile. P: Şi ai pus toată această greutate pe balustradă? J: O... 7... behind. 4. e aproape de două orí mai mare cel vechi. sînt pe acoperiş. pod.. 7. Peter poate arunca ţiglele vechi. 8. behind.. Este o grădină mare.. Listen to the text on the tape and then fill in the gaps using the correct prepositions. so that the children don't to play the street. Alan şi Judy cultivă trandafiri ..... against se numesc prepoziţii.. don't worry about me. the course you have used many small words to link things up. the house. There are trees all. Curtea din spate este .. about. masa. Ascultaţi textul de pe casetă şi înlocuiţi spaţiile goale cu prepoziţiile cores­ punzătoare. on. There is a big garden. about. don't fall. Să începem atunci.. 3. casei. J.. the banister's strong enough. casei. the house. wallpaper and paste. 2. you can see that the carpet is leaning . şemineu şi o ţiglă spartă. Sînt copaci care cresc casei... in. . Pensula. Everything ready. P: And you've laid all that weight against the banister? Oh yes. vop­ seaua. Alan and Judy are growing roses. When you come back downstairs. Be careful.. 6.CAP. J: And we're in here... E o cărămidă desprinsă . Peter can throw the old tiles . 40 J: Da. 8.

please. Clerk: Smoking or non-smoking. £ 25. Who shall I make it out to? Clerk: Rail. four.TEXTE DE ASCULTAT Not you again Characters Andrew Fothergill Scene One King's Cross Travel Centre Andrew: I want a single to York. two. Andrew: What time does it arrive? Clerk: Into York sir. sir. Thank have to change anywhere? No. madam. sir. First or second class? Andrew: Oh. sir. I should like a return ticket to York. fifty. that's all right. Thank you very much. Clerk: Yes. Non-smoker. Fifty pounds. Andrew: Thank you very much. five. (counting) Ten. (Hands over cheque) Is that all right? Clerk: Yes. madam. thirty. The 10 o'clock arrives in York at Do I you. £ 25. please? Andrew: Yes. Andrew: Will you take a cheque? Clerk: Yes. twenty. sir. three. British Rail. What time does the next train leave? Clerk: The next train to York.. madam.. Are you travelling First or Second Class? Second Class. sir? Andrew: Non-smoker.. Yes. Thank you very much. madam. please. Have you got a bank card? Andrew: Of course I've got a bank card. sir. please.. . forty. Do you require a smoker or a non-smoker? Oh. sir. Yes. is at 10 o'clock. How much is that? Clerk: 25. How much will that be? One Second-Class Return from Cross to York is £ 45. madam. Andrew: (slowly) 8th February. Scene Two Merete: Clerk: Merete Clerk: Merete Clerk: Clerk: Merete Clerk: Merete Merete Clerk: Clerk: Merete: Clerk: Clerk: 196 Excuse me. here you are. sir. Five pounds change. Second Class. One. madam. I don't smoke. Can I see your bank card. madam. The 10 o'clock goes straight through to York. Can you tell me what time the train arrives in Yes. madam. Andrew: Do I have to change? Clerk: No. Yes. the train goes through direct. Thank you very much.

Oh. I was born in London but I work In York. I am sure I shall. Sometimes I design very modern buildings but I am also interested in conserving old buildings. Tivoli. I'm British. Yes. Andrew. how interesting. Merete. Andrew: Are you by any chance Scandinavian? Merete: I'm Danish. Thank you very much. I'm very interested in that. That's quite right. that's right. Merete. I am. No. Wonderful. Andrew: Do you build very modern buildings? Merete: Yes. What brings you to York? Merete: There Is an international conference for architects. Oh. How do you do? Merete: How do you do? Andrew. indeed. This is my first visit. Andrew. Merete. The Minster and so on. Are you travelling far? Merete: Yes. you must mean Tivoli. Andrew. But speaking as a businessman it's a great problem living in a city with archaeological remains and houses have to be preserved. Were you born in York? Andrew. Yes. I hope you won't mind my asking. Tell me. wonderful Copenhagen. Andrew. where do you come from? Andrew. I live in York. if I may ask? I'm an architect. is this seat free? Andrew. . What sort of business are you in. but you also have an Institute of Advanced Architectural Studies — that's where going. Merete Brammer. Merete. What part of Denmark are you from? Merete. Andrew. my name is Fothergill. Andrew. Yes. It's pleasant enough I suppose. Andrew. Yes. Andrew. I'm from Copenhagen. Copenhagen. What is your name? Merete. yes.Scene Three Merete: Excuse me. Now you must tell me your name. I think It is free. Andrew. are you? Merete: No. Ah. Is that a Danish name? Merete. They are having a conference in the King's Manor about conservation. Merete. how very interesting. Merete: Thank you very much. Merete: How can you say that? Aren't you proud of your historic city? 197 Andrew. Are you travelling to York on business? Merete. My name is Brammer. That is why I'm coming to York. Andrew. Merete. You are not British. of course. So am I. Andrew. How interesting. Oh. And of course there is the Little Mermaid. Andrew. I'm sure you can sit there. Oh. The Mermaid. Andrew Fothergill. Merete: That's right. I work at the University. There is that lovely garden In Copenhagen. Andrew: I think it's rather a waste of money — saving old buildings. Andrew: Yes. I hope you don't mind my asking. It would be far to knock them build new ones. We have a lot of old buildings in York. Andrew. Yes. I'm not. There Is no ticket in the seat. Must I have a seat reservation? Andrew: No. I do hope you enjoy your visit. I'm going to York. isn't there? Merete: Ah. it is.

Andrew. Andrew: I insist. How much is that? 95 p. Thank you very much. (To the tea girl. You said earlier that you were Danish and come from Copenhagen. I have a son and a daughter. Andrew: i buy you a cup of coffee? Merete: No. What about you? Andrew: Well. I never eat biscuits. Merete: But surely you want to your national heritage. All the same. but I can't get permission to build. cups of coffee please. i m sure are. A cup of coffee. Andrew. Andrew: No. Merete: But that is extremely Interesting. miss. Andrew. Here is your cup of coffee. Andrew. Teagirl. Merete.) Two cups of coffee and a packet of biscuits. I'm single. English biscuits are very good. So perhaps you had better do something to conserve It. I come from Frederiksberg. I'm divorced. Andrew. I would prefer coffee. Andrew. What a p:. Merete: What do you mean? Andrew: Well. please. Andrew: I hope you don't mind my asking. Merete: That is quite all right. Merete: Very well then. you. Merete: Well I am very surprised. Andrew: Well this Englishman has a sense of business and I will remember this at your conference. Surely you want to preserve It. I just want a cup of coffee. Where is that? What's suburbthere? It is a it like of Copenhagen. I have. Where do you come from? I beg your pardon? I just wanted to know where you come from. I thought the English had a sense of history. Merete: Well I hope you will remember that many tourists come to York in order to admire your national heritage. Merete. Merete.Merete: How do you mean? Andrew: I to build a new branch of Safeline. I will buy my own coffee. Scene Four Andrew: I hope I didn't upset you. I don't. Andrew: I can't say that the Romans are my national heritage. Andrew. With milk and sugar. I haven't met the right woman yet. I am sure there are enough supermarkets already in York. . My business is to make money and to make it as quickly as possible. Would you like a No. a little while ago I was talking a lot about business and profits. Have you got any children? Merete: Yes.y. sir. Oh. the store. Merete: Why not? Andrew: It seems that there are the remains of some Roman emperor's palace underneath the place where I want to put my supermarket. 198 Merete. Merete. I shall lose two or three million pounds If let these damned archaeologists stop me building. Would you like a cup of tea? Merete: you very much. Are you married? Merete: No. Thank you very much.

it is. Yes. Merete. and then there is a 199 large lounge and a dining room. they're not nuclear. I live in a flat. Merete: I see. Ticket Collector:(Clips ticket) Thank you sir. it is. yes. Scene Five Merete: What's that over there? Andrew: Oh. Andrew. here it is. Andrew: Do you work for yourself or are you an employee? Merete. Ticket CollectorCan I see your ticket. No. Tell me. (shortly) Yes. madam. that's a power station. Andrew. Merete: I have already seen three power stations like that. Supermarket work is very interesting. Are they nuclear power stations? Andrew: No. please? Andrew: Here you are. Do you like your work as an architect? Merete. That sounds very large. Andrew. Merete: Thank you very much. They use coal. Andrew: Where do you work? Merete: I work in the centre of Copenhagen.Merete: It is a very pleasant part of and there is a park with a palace in it. Excuse me. along the carriage to the end of the corridor and you find the toilets at the end. Merete: Do you enjoy your work? Andrew. Merete: Ah. May I see your ticket. There are beautiful lakes. How long have you been living in Copenhagen? Merete: I've living there for the last thirty years. Ticket Collector:(Clips ticket) Thank you much. Yes. I haven't. Andrew: It sounds very nice. I have thirty women working for me. do. What sort of flat do you have? Merete: I have a very nice flat in Frederiksberg. We are on the Yorkshire coal field here. What do you do? Andrew. Merete: What a pity. I work with a number of other architects in a team. Really? Do you enjoy your work? Andrew. . Merete: Yes. it's quite nice. How many rooms has it got? Merete: It has a kitchen and a bathroom and three bedrooms. i am the manager of the Superline market. of course I do. can you tell me where the toilet is? Andrew: Yes. Andrew. Is it a permanent job? Merete. have you ever been to Denmark? Andrew: No. Andrew. It is one of the nicest places in Copenhagen. madam? Merete: I beg your pardon? Ticket Collector:Your ticket. Do you live in a house? Merete.

do you live? Andrew: Until now I have been sharing a flat with another man. That means we're arriving. what a pity. 200 Merete: Is It very expensive? . Andrew: I don't come from York. I am fond of music. You had better go ask the Tourist Information Office. I go to watch York Football Team every Saturday. We'll be in York soon. Merete: Have you seen the museum? Andrew: No. what a pity. Merete: Thank you very much for the idea. Andrew: The Minster. Merete: I'm sure it must be interesting. I'm afraid I'm not interested in railways. Andrew: Yes. The houses are very expensive. In Copenhagen 1 often go to The Opera and the ballet. Andrew: Is that where they came from? Merete: Yes. it's quite difficult. Scene Six Andrew: Look over there. I'm not very interested in football. Andrew: What about you? Do you like pop music? Merete: No. what do you think I should see while I am In York? I know there is a fine cathedral. That is the York College of Arts and Technology. But I am tired of that so I am looking for a house. and if I am lucky. Andrew: Ah. I shall find a suitable house which I might buy. Merete: I think we're arriving. Merete: What? You come from York and are not interested in the Vikings. I must see this museum.Merete: It Is a very nice flat. Merete: Yes. At least. You are interested in the Vikings. It's somewhere in the middle of York. The Minster What else is there that I should see? Andrew: I think you should see the National Railway Museum. I am going to find a room In a hotel for the next two or three weeks. I love football. Andrew: Perhaps it is. perhaps you should go there. Merete: Is it easy to buy a house in York? Andrew: No. they did. I'm not. Merete: I have to find a hotel. Merete: The Vikings? Of course they came from Denmark. I'm afraid I don't. Isn't there anything else? Andrew: Well there is the museum If you're interested in old things. Merete: Really? Andrew: Do you have any hobbles? Merete: Yes. I'm not interested in that sort of thing. Are you interested in football? Merete: No. There are lots of trains and engines there. Merete: Tell me. I don't know. Andrew: Oh. not in classical music. Can you tell me where the museum is? Andrew: No. I just work there. Do you know a good one? Andrew: There is the Viking Hotel. that's right. But I like pop music. This is York. Andrew: Really? Merete: Are you interested in music? Andrew: No. we are. Merete: What is the Andrew: It is a museum about the life of the Vikings when they came to York. afraid not.

please it for me. Scene Seven Merete: Can you help me? I am looking for a hotel. madam? Merete: The name Is Brammer. Merete: That's right. Clerk: What class of hotel are you looking for? Merete: I can't afford too much money. For three nights. Thank you very much. Receptionist: Room 23 madam.. Will that be all right? Merete: Yes. of course. Clerk: Yes. Merete: Yes. yes. Belle Vue Hotel? Have you a single room for three nights? (To Merete) They have a room at £ 10 per night bed and breakfast..Andrew: Yes. £ 10 bed and breakfast. it's you. madam. and breakfast. That will be 50 p. Merete Brammer. Clerk: What name shall I say. Thank you Merete) I have the hotel room for you. madam. I suggest you go to the Tourist Information Office. Clerk: The name is Brammer. Can you reserve me a room in that hotel? Clerk: Will you want a single room or a double room. Receptionist: Ah. Merete: Then I must find something else. Receptionist: It is a single room at £ 10 per night and breakfast. Can you give me any advice? Andrew: Yes. Merete: That's right. Andrew: Haven't we met before? Merete: Oh. Clerk: May I suggest the Belle Vue Hotel? Merete: How much Is that? Clerk: It costs £ 10 a night. Clerk: Yes. . How long do you want to stay? Merete: Just two or three nights. You have reserved a room through the Tourist Information Office. madam? Merete: A single room. I believe it is quite expensive. that sounds very good. just a moment. madam. Scene Eight At the hotel Merete: My name is Brammer. Merete: Here you are. Here is the key. for the telephone call.

then. Can you come for a ride with me instead? Jo: Oh. I occasionally walk to work. When do you want to have it? Tom: Chris and I think Wednesday should be a good evening. In this village there is a garage and filling station known as Bells and Wing. Do you want me to bring anything? Tom: Yes. Jo: But I haven't got a helmet. Jo: Tom. Perhaps I shall go for a walk along the river with Tom and Chris. Wing. Tom: Oh. yes. Scene One Tom. who is 18. Tom: Surely not that Alan Howson with the old motor bike? He's awful. I normally go everywhere on my motor bike. I'll make some jam tarts. surely you can come alone. it's Alan: What are you doing tomorrow? Jo: I'm not sure. Jo. That's what they're to do. I want to have a party. He's nicer than you think. Jo? Jo: Oh. I don't know about that. Jo: If I can't bring Alan. Jo is short for Joanna. The oldest is Tom. Would you like to come? Alan: Oh. Alan: Well. It would nice if you could bring a bottle of and can you make some cakes? Jo: Yes. and the younger called Chris. of course it's not dangerous. It's good to see you. Come about eight. super. She Is 17. Jo: Can I bring my new boyfriend? Tom: Who's that? Jo: name is Alan Howson. It is run by John Bills and his sister. I never walk in the country. Jo: What? You never go for a walk. Scene two Alan: Are you enjoying the party. You are lazy. Mrs. I can come on Wednesday. so there. I'm not coming at all. I can't stand Jo: He a. no. Jo: That's a good idea. Tom: I can't him. When you get back? Tom: Last night. well. but has come for the Christmas vacation. . who is aged 22. Tom is away studying at London University. John has a daughter called Jo. Isn't it dangerous? 202 Alan: No.I'LL OBEY fUnlts 21—23) Speaker: We're going to listen to some scenes in the life of two Yorkshire families. He always drinks too much. Hi there. but I never walk further than necessary. Tom: Jo. Are you free? Jo: Yes. Jo: Well he's my boyfriend I want to bring him. Wing has two sons. I always ride if possible. and wants to have a party. There is a village called in North Yorkshire not far from the city of Ripon. Jo: Did you have a nice time in London? Tom: Yes. I suppose you must then. Tom: That's arranged.

thanks Dad. and it was very cold. Let's take your temperature. Mr. About a week. (Pause) Yes. sorry to hear about that. I did. I'll get the doctor. How 7 o'clock? Alan: All right. Alan. Scene Three good fun.Alan: I've got two helmets. John Bills: What make of motor bike is it? Alan. I can't stop I've got to go to the garage. Oh. Alan. Thank you. The motor bike broke down. wasn't it? Jo: Yes. I feel terrible. Scene Four John: What's the matter. (Sound of telephone dialling) Is that Doctor Jackson's surgery? It's my niece. It's an old Honda. OK. I'll meet you at 7 o'clock at the garage. Come on. Here's the thermometer. I can get you a new one. How long will it take you to get it? John Bills. Can you get me a new petrol gauge? John Bills. How much do you think it will cost? John Bills. love? Jo. I expect. She has a pain in her chest. Kate: Oh. Yes. About £ 10. Scene Five Kate. You've got a Your is nearly 103. Bills. It hurts here in my chest and I've got a terrible headache. I've taken her 203 . (Pause) Yes. Alan. Jo. Now you stay bed. Yes. It was raining last night. I'll bring you a cup of tea in a minute. Can we meet at the garage? Alan: Certainly. that's a early. (Katherine Wing comes in) Kate: What's the matter. John: Did you get very wet? Jo: Yes. You are obviously Jo. ask Auntie Kate to come and look after Jo. That's all understand. Wait until I take the thermometer out. I'll meet you at 6. but then I have to go back to the garage. Don't talk now. Auntie Kate. She's got a very high temperature and a very bad cough. and the motor made a funny noise and then stopped. John. it will We can go to a disco in York. Jo: No. John Bills. Well. John Bills: What's the matter with it? I think the petrol gauge has We were about three miles from Ripon. Now open mouth and put it under your tongue. and I'm sorry that Jo was so late last night. love? Jo. John Bills: What time did you get home last night? Alan: I'm sorry Jo was so late. Jo: OK. 1 think it is serious. John. And you've got a terrible cough. Jo.30. Thank you very much. I've got the most awful headache. I can lend you one of mine.

Hello. or do you have your own vehicle? I shall be coming motor bike. I do hope you'll be very happy. (Pause) Could Doctor Jackson come and see her during the day? (Pause) I shall be at the garage all day. Can you give me the full address? The Warden. Jo: Oh. Yes. I want to book a for the week of August 7th. sir. Not really. That's all right. I'm sure we shall. what do you think? I've got some wonderful news to tell you. Would you please reserve It for me? Yes. You'll be coming with a tent. please? The name Is Howson. it isn't. Oh. the one we had before Christmas. Jo: Alan's asked me to marry Auntie Kate. sir. You'd better come and sit down and tell me the news. sir. We had sun day. There are just one or two things though that I really have to talk to you and Dad about. Kate: Well. sir. Auntie Kate. Jo: Yes. sir. Did you have a nice holiday? Jo: Oh. the weather was wonderful. What about the following week beginning August 14th? Yes. Jo: Dad. dear. Kate: It looks as though you had good weather. "Sunny" Camp Site. do you think Alan and I could get married at All Saints? 204 . is that Keswick 2419? Is that the "Sunny" Camp Site? Yes. How about Alan? Did he enjoy the holiday too? Jo: Yes. Kate: That seems a very short time. Good. I'll expect him later on during the morning. Kate. it was marvellous. Cumbria. I'm sorry. Will you be coming by public transport. Alan wants to come and talk to Dad about the wedding. Goodbye. Kate: Well. A deposit of £ 20 will secure you the site for that week. We have a site for that week. I see. Kate: That's lovely. Jo. What name is it. Thank you much. Goodbye. Speaker: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Alan: Telephone Alan: Telephone Alan: Telephone Voice: Voice: Voice: Voice: Jo recovers. From her fever and her friendship with Alan deepens. I've made a note of that. yes. he is a very nice boy. sir. How long have you known him? Jo: I've known him since the party. Goodbye. I'll send it off to you today. yes. that's a surprise. Kate: You certainly look very pleased with yourself. no. Scene Six Kate Wing: There you are. we had a wonderful time Auntie Kate. Will you be coming with a tent or a caravan? A tent. We've planned everything. Jo: Oh. dear.It's 103. Thank you. H-O-W-S-O-N. (Pause) Bills and (Pause) Thank you very much. The summer comes and they decide to go away on holiday together. Keswick. We're completely booked. What? You've been talking about the wedding already? Jo: Oh yes. sir.

Well someone has to.John. But I think we should agree about things. And Tom and Chris can wear full morning dress. love. Does it matter that I don't go to church anymore? Well. Have you. . I'm sure that the vicar will want to have a talk with you and Alan about the meaning of getting married. so there. many people married in church who don't go regularly. you needn't say "obey" these I'm sure that's not absolutely necessary. What it? Well. he must give you a ring. I don't want to say "I'll obey". musn't he? Well. Why do you ask? Well. Alan must give me a gold ring. You'd better about it. when the time gels a bit nearer. you will be the one to decide. that's right. Jo: That would be nice. You'll have to talk to the vicar about it. Do you mind? Of course I mind. Alan. I don't want to say but Alan says I must. tell me.. Daddy. I will (thoughtfully) Yes. but if we don't. but it needn't be a gold one. they can if they want to. what is it? Come on then. Jo: Alan: Jo: Alan: Jo. Well that's something you'll have to sort out him. Not these days anyway. And of course he will remember that you used to sing in the choir. 1 say: obey? No. Someone's got to be the head of the family and have the last word. Well. Yes. love? What have you been thinking? Well. Yes. Yes. Well I hope we will agree. I will think about Alan. There's another question I'd like to ask you. John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Alan: Jo: Jo: Alan. What do 1 have to do? The best thing would be to go and see the vicar and talk to him about it. Well you had better get used to the idea that I'm not going to say "I'll obey".. Do you think I can wear a white dress? I'm sure you can if you want to. You mean that if we don't agree. Why not? I just don't think H's right. in the Prayer Book it says that I have to say that I'll obey you. I've been thinking about the marriage service.

Aelreda: Please don't make us pay. I don't know. He's got some men with him. the tax collector. Eric: Yes Egrin. Eric? Eric. People pay too many taxes. Leofrid: Not taxes again! Every day you say the same. another twenty pieces of silver. Egrin: No money! Then you'll have to sell some chickens or some pigs. But we paid our taxes last month. Now you must pay again.LADY GODIVA (Unit 25) Characters (wife of Eric) Eric of daughter) (tax collector) Godiva (wife of Leofric) Leofric (Earl of Radio Announcer Tom Ranulf (reporter for Eric and Edwina are living in tlieir house in Conventry with their daughter. Egrin: Last month you paid twenty pieces of silver. they are very unhappy. no! (Pause) Scene Two Leofric and Godiva Godiva: My Lord. my lord. Edwina: What shall we do? Eric: We have to open the (opens the door) Egrin: In the name of Leofric. Egrin: This girl is strong. Aelreda. it is the people. you'll have to send her out to work. Edwina: Go and look out of the window. Then that will be your last chance. Egrin: I will return next week. 206 . Eric: But we have no money. I will Egrin. Don't you understand I must have my money! Godiva: But the people can't pay anymore. Aelreda. Aelreda: It's Egrin. what is the matter? Godiva: My lord. Earl of Mercia. Scene One Inside Eric's house (Loud l<nocl<ing on door) Edwina: (frightened) Who's that. I call upon you pay your taxes. Leofric: My lady Godiva. I will take this and make her work until the money is paid. mother. If you do not pay. You look sad. Aelreda: Oh. The year is the year when the Lady Godiva rode on horseback through the streets of the town.

which they must pay. Her long hair is falling over her shoulders... broadcasting on 104 nrietres. Saturday 10th June 1061. (questioningly) My lord? — naked! (horrified) Oh! (pause) Scene Three Radio Announcer: This is the Coventry Local radio station. what do I have to do? Ride on horseback through the market place on Saturday. My lord. some are bowing their heads... My lord. (Interrupting) Enough! I have heard enough about taxes.. I see a figure approaching on horseback. Tom Ranulf. about the taxes we shall have to pay. We need an army. Oh! Good Lord! How extraordinary. I will do anything. Here is the twelve o'clock news. (more and more surprised) The crowd are falling silent. Many are turning to face the house behind them. Godiva. wife of Leofric. One day they'll attack us. It's our lady Godiva.. We are going over now to. and about the people. News has reached us that the people of Coventry are complaining about the heavy taxes. (whistles) She's — she's naked! 207 . Tell me. I must beseech you... at noon. you can't understand.. they cannot pay anymore. You can stop the people paying taxes if you will. But my lord. Earl of Mercia. I can just make out who is sitting on it. In the distance. Tom Ranulf: This is Tom Ranulf speaking to you from the first floor window of the town hall here in must be 5.. Now I see more clearly. you're a woman. The French are strong. our reporter in the market place. others are covering their eyes with their caps. The horse is coming nearer.Leofric: Godiva: Leofric: Godiva: Leofric: Godiva: Leofric: Ah.000 people gathered here this morning to hear a message from Leofric. this is my last word. A spokesman for Earl Leofric said this morning that an announcement about future taxes would be made at noon in the market place.

and this is most unusual. that in fact it's now called "Nessie". What was it like? . It is a lake 36 km long and the water is very deep. that's right. Interviewer: Go on. I was with my father in the car and we were coming home at night. and very dark. I was with my husband. The interesting thing is that all the descriptions are the same.. which was splashing on the water. Mr and Mrs MacKay saw the animal. Interviewer: Could you see anything else? Mrs MacKay: Yes. Many thousands of people have seen it. or perphaps ten metres long. Go on. I think that you live near Loch Ness? Mr Smith: Yes. Mr Smith. Interviewer: Loch Ness is in Scotland. In 1933. It is also very. We were driving along the road beside Loch Ness. and we 208 saw this.. my husband saw an enormous animal in the Interviewer: What did it look like? Mrs MacKay: It had a long neck. Tell me. Many fish live there. Interviewer: And is it true that you've seen the Loch Ness Monster? Mr Smith. it also had a very long tail. and the skin is a very dark colour. Mrs MacKay: Well. but strangely. we came round a corner. that's right. It had big humps on its back. I should think eight. very cold. so it's a perfect home for large water creatures. We saw it for perhaps two or three minutes. Yes. Everybody says it's between seven and ten metres long. Most people see the Monster when it's in the water. the water never freezes. It has a long neck and a head like a snake. swimming very fast. The people who hope that there is a monster there cal it "Nessie". Interviewer: How long would you say the animal was? Mrs MacKay: It's difficult to say. Mrs MacKay. Unfortunately. It was in 1952.THE LOCH NESS MONSTER (Unit 27) Characters Interviewer (BBC) Mrs John Dixon (ex-student at Birmingham University) Mr Smith Is there a monster in Loch Ness in Scotland? Many people think so. and a head which looked like a snake. So many people have seen it. Interviewer: Mr and Mrs MacKay are not the only people to have seen the Monster. In and again in 1932 there were reports. which looked like a boat. going from Inverness to Glasgow. but sometimes it comes on to the land. this thing on the Interviewer. then it went under the water. Interviewer: How long was it there for? Mrs MacKay: It wasn't there tor very long. Interviewer: What did you see? Mrs MacKay: Suddenly. They described a very large animal. Many people believe that a large creature does indeed live there. can you tell us what you saw? Mrs MacKay: Yes. Many people certainly hope that there is. there are no good photographs of it. Suddenly. and we were in the car. People saw this animal in the water.

about ten metres long our sonar Interviewer: beam. large animals. John Dixon: Can you tell me what they looked like? Interviewer: Yes. in the middle of Scotland? Mr Smith: Interviewer: Mr Smith: Well. Interviewer: Can you tell me quickly what that is? Mr Dixon: You use sonar equipment for marking pictures using sound waves.. and can "Nessie" be a Does this mean that there are some prehistoric monsters still living amongst us. You won't believe this. Mr Dixon. but that't impossible! Plesiosaurs. or is there a family of Monsters. some students from Birmingham University came to try and find the Monster. we had some sonar equipment. But. Mr Dixon: Yes. . So. I know what you are going to say. who or what is "Nessie"? Is there one Monster. That was the year we went to try and find Interviewer: Tell me what you found. that's right. They moved very fast.. John Dixon: Anything else? Interviewer: Yes. John Dixon: Can you tell me how long you saw them for? Interviewer: Yes.. it had a long neck — several metres Jong What did you do? big flippers. Mr Dixon: Well. and we drove Interviewer: Scientists are also very interested in In 1973. they dived very deep. Mr Dixon. but to us they looked like Plesiosaurs. in 1972 you were a student at the Birmingham University. John Dixon: We saw two strange.We turned the car round as fast as we could. we saw them clearly for about ten minutes. Plesiosaurs became extinct Interviewer: sixty-five million years ago. John Dixon: Yes.. Interviewer: Tell me what you saw.

Mr Shipton is. I must ask you to be quiet. sir. madam.THE ABOMINABLE SNOWMAN (Unit 29) Characters Narrator Chairman Shipton Voices Narrator: Chairman: The scene is the Royal Geographical Society in London. They think also that it is very fierce and Shipton: wild. madam. We were high Voice: up on the slopes of Mount Everest in deep snow. as it is called. What I do know is that the Sherpas are very frightened of the Yeti. if it exists. Mr Shipton. There have been reports about Voice: the Yeti since the year when the first footprints were found. How big we they? . Voice: Order! Order. and of course. as you know. Ladies and Gentlemen. the Yeti. The man is a liar. he reported by radio that he had found footprints in the snow. I wouldn't like to meet it on a dark night. The Sherpas also say that Voice: its body is covered with hair. 210 (sarcastically) If it exists! As you say. as he is called by the Sherpas. Mr Shipton. Several weeks ago. That is surely bigger than the biggest ape? Shipton: It is indeed very large. May I continue. Lady: can I ask a question? Shipton: Yes. if it is true. Another Sherpa Tensing and myself suddenly saw footprints. 2nd Lady: No. Mr footprints in the snow. order please! Ladies and Gentlemen. That is what I thought myself. the Shipton: most interesting feature is its enormous feet. the leader of our expedition to the Himalayas. say. Many Shipton: people say that it is nothing more than a legend. Ladies and Gentlemen. Chairman: Shipton: It's a hoax. These were of such a strange nature. when Michael Ward. we are all very interested. you all know about the Abominable Snowman. until three weeks ago. order Chairman: As you well know. As I Please. And so it is! A legend. can I ask if the Yeti. I simply don't know. has ever attacked Shipton: humans? Voice: I'm afraid I cannot answer that question. I have great pleasure in introducing to you Mr Eric Shipton. as you know. Lady's voice: That's a likely story! Chairman: Please sir. carry on. that we have brought him back from Nepal to report to us here at the Society. Lady: They believe that it is well over two metres high. the Sherpas believe that it is well over two metres high. The time is October Order! Ladies and Gentlemen. madam. Chairman: Mr Chairman. sir. Shipton: Ladies and Gentlemen. the Sherpas believe that the Yeti has the body of an Shipton: ape and the face of a human. weresaw a line ofShipton. madam. sir. Mr Chairman? Yes. you say that the Yeti is over two metres high.

Mr Chairman. the Himalayan Yeti. Each print clearly showed the toes and the heel. Yes. sir. and they were well over twelve inches Voice: Chairman: Shipton: Chairman: Shipton: Chairman: Shipton: Voice: Shipton: Chairman: Shipton: Voice: Shipton: Voice: Shipton. sir. That is quite correct. Mr Shipton? Yes. The animal must have been very large indeed. eleven o'clock as I And was the light good? Was the sun out? Yes. Chairman: Shipton: Must have a policeman! Perhaps I could ask a question here. Go on. We did. Are you saying that these footprints went for two kilometres? There must have been hundreds of prints.We measured them very carefully. Mr Shipton. and I now have the pleasure in showing you an enlarged photograph on one of the footprints. and the footprints were very clear indeed. sir. Mr Chairman. There were hundreds of footprints and we could see each of them very clearly. That means that they were made by a very large animal. How far apart were the foot prints? They were one and a half to two metres apart. . A footprint of the Abominable Snowman. You are right. Can you describe them. The footprints went on for a good two kilometres. Did you take any photographs? Yes. the weather was perfect. Mr Shipton? When did you find these footprints? It was in the middle of the morning. before we lost them in the rocks. Mr Chairman. fell us some more about these footprints.

212 Chairman: Do you agree with these views. why women don't get many top jobs is because people think that they are unable to keep a secret. and my question is. the only insurance for old age. Chairman: Thank you very much. I certainly do not. will you tell us your name. Why is it that so few women get jobs as managers? Mr Brown. In the old days. Mr Simpson. please? Joan Bennet: Yes. Mr Brown: I'm to say that the most important reason in my opinion is because many people still think that a woman's most important job is to have children. what would you like to say about this subject? Mrs Gammon. and specializes in loans to industry. timid. good morning.WOMEN AT WORK Equality in employment (Unit 31) Characters Telephone callers Chairman Quentin Simpson Mrs Gammon (Retired teacher) Rosemary Francis (Bank executive) Mr Brown (Personnel for Moss Engineering Ltd) Chairman: Joan Bennet Gillian Morrison Mr Davidson Good morning. What was the caller's name again? Chairman: Joan Bennet. To discuss this topic with me we have Mrs Winifred Gammon. and they are thought to be about other people. and has recently appointed two young women to managerial positions in the company. She is now a top executive for a leading bank. men gossip just . but she tells me that what begun as a soon turned into a career. we have Peter Brown. only to women. Above all. one of the reasons. who is a retired teacher having spent many years teaching in a girl'school in North London. there are many who have strong prejudices against them. Mrs Gammon? Mrs Gammon: No. but human nature changes very slowly. Of course. is because men belive that women are too emotional. I think. these conditions have changed. and that they have no sense of humour. Why is it that so few women get as managers? Chairman: Thank you very much for that question. She began work as a bank clerk. This week our topic is "Women at work". Mrs Gammon. many children died soon after being born. They are supposed to gossip a great deal. Let me repeat it. Finally. Mrs Gammon: I think that one of reasons why women don't get many top jobs. and very few people lived to an old age. who is a personnel director for an engineering firm in the Midlands. Mrs Bennet. Even today. Hello. know from my own experience. when women have more freedom and equality than ever before. nearly all jobs were done by human beings. caller. For the next fifteen minutes we shall be bringing you our regular Monday morning phone-in-programme. Women are supposed to be emotional. Before we had machines. and it was necessary for families to have as many children as possible. Then we have Mrs Rosemary Francis. in fact. Now for our first caller. given to panic. It is quite wrong to attach these characteristics as much as women Ido. my name is Joan Bennet. Many people saw children as the best.

Who is our caller now? Good Chairman. Have you anything to add. Chairman: We have another question now. and I live in Tunbridge Wells. up to twenty-nine weeks after the baby is They may not get Chairman: exactly the same job. Joan Bennet: Yes. then her employer must offer her an alternative job. and this is a development which ought to be stopped. and it towomenparticular that they Why Is able to is the jobs are so few now bank managers? should Chairman: . In the remaining few minutes of this programme. In this society we are trying to ensure that women are equal to men in every respect. Mrs Francis? I think Mr Davidson is talking nonsense. and of children living with only one parent? Aren't the members of the panel aware that juvenile crime is becoming a very serious problem in this country? Now the reason for all this is that far too many women are going out to work. An employer cannot give a woman the sack for becoming pregnant.Thank you very much for those views. thank you for that question. I'm sorry. but I will ask our panel members to reply. Mrs Francis: Rosemary Francis? Yes. thank you very much. Mrs Bennet. isn't it? Well. that is a difficult question for us to answer. It also says that women must have the same holidays as men. actually. Mr Brown? It's Miss Morrison. and that Chairman: women's work must be given the same value as a man's job. Can you tell me what this means in Chairman: practice. and I should like to hear something about sex discrimination legislation. until the baby is born. There are more married women Chairman: at work in this country than in any other country in Europe. bonuses and luncheon vouchers. Mr Davidson. but they do have a right to get back to the same Mr Brown: Gillian: employer. I would like to ask the panel why they don't come out with truth and say that more girls should be prepared to stay at home when they Mrs Francis: get married and look after their children. My question is this: Isn't it true that the number of divorces this is going up every year? Don't the of the panel know that there is already a very large number of broken homes. and moreover I think he knows 213 that he is talking nonsense. such as shift work. Mr Brown: Thank you. It's about sex discrimination legislation. to seekitemployment. This would have the added advantage of reducing unemployment. Who is our caller? Gillian: My name is Gillian Morrison. one aspect of the Employment Protection Act concerns maternity. Women also have the right to get their job back. I would simply like to add that the Equal Pay Act also says that women must have the same pay as men. I hope that you found them interesting. such as being a radiologist. Mrs Morrison. and must have Mr Davidson: the same conditions of work. please. This means that they should be freeWhy have that there which upmeans in have been done only by men. Mrs Morrison. If she has a job which would be dangerous for a pregnant woman. my name Is Davidson. I just want to say that I am very saddened to hear all the comments by the members of your panel. I think we have time for one more short question. Well. since many women are taking away the jobs that men ought to be doing. Yes.

while their wives go out to work. I'm afraid that you will have to learn to be more up-to-date. However. There we have to bring our programme to an Thank you very much for calling. I agree with Rosemary. Of course. Mr Brown? This will have to be a short answer. or the very high figure for children living with one parent. Well. Rosemary hasn't answered the first part of the caller's question. Is there anything that you would like to say. Thank you Rosemary. It seems to me that there is a case to be answered. I'm afraid. and not have a family at all. Other women may wish to work at the same time as bringing up a young family. Thank you very much. may wish to stay at home and look after the children. we cannot try to solve this problem by discriminating against women in employment.Chairman: Mr Brown: Chairman: it that there are hardly any women members of Parliament? Why is it that there are so few women head teachers in our comprehensive schools? Does Mr Davidson think that it is because women are incapable of doing these jobs? Women in our society must be free to make their own decisions. Some may wish to stay at home to bring up their children. one possibility is that men. None of us can be happy about the large number of divorces. But the most important thing is that they should be free to make their own choice. and then there is the possibility that some women may want to devote themselves to a job. Until next week. at the same time. you will have to think again. No. or some men at any rate. Mr Davidson. . and none of us can be content to see the large number of broken homes. you know.

We find it very worring to think all the time about money. The tiny population settled down and had large families. A small group of English soldiers came to the Island in the year after the end of the war against Napoleon. Are there any other reasons? Maria. leaving the Glass family on the tiny island. The only village was In danger. Radio Reporter: You don't have money? Maria. You're going back to Tristan da Cunha too? 215 Maria's father. however. We don't need money on Tristan. and the biggest one is called Tristan. The of the island is fascinating. But it's not home. I don't like the cold. Yes. that's right. together with some women. right in the middle of the South Atlantic Ocean. Maria's father: Could is small island. tell me.TRISTAN DA CUNHA (UnK 32) Characters Radio Reporter Maria Maria's father Tristan Da Cunha is one of the loneliest places In the world. and they left again in One particular soldier whose name was William Glass. Yes. I am. Radio Reporter: I have here also Maria's father. It is a group of three tiny island. They only stayed for a year. in the Middle of the South Atlantic. the people of Tristan da Cunha are to return to the tiny island. why are you going back to the lonely island? Don't you like the life here? Maria: Well. and It's circular in shape. Radio Reporter: Here today at the Port Of Southampton. I am. I don't like the weather very much. and the entire population of 264 people had to be taken away from the island in fishing They were brought here to England. It's all right. also came to on the island. How did you like it in England? Maria: Well. Ityouatell us something about the island of Tristan? .500 miles to the north. Radio Reporter: Tell me. right in the middle of the ocean. Yes. and the people we are here to see for the last time are the descendants of those families. So all the other soldiers sailed away. Radio Reporter: Are you going go back with the others to Tristan da Cunha? Maria: Yes. We never have any frost on Tristan. some sailors. Radio Reporter. I have with me here a young woman who will soon be sailing away to live in one of the loneliest places In the whole world. They came from another Island called St Helena which is 1. Tristan. and the frost and the snow. In the volcano in the middle of the island began to erupt. and they have lived here since that Now most of them are to go back to their island. decided that he would remain on the island with his wife and two children. Maria. Several years later. Radio Reporter: Well.

and its called Edinburgh. Well. and we have lots of cattle and sheep and geese. but there's never any frost. and that's 1. the climare is damp. it's only a small Radio Reporter: village.Radio Reporter: How big is about six miles across. In the middle there is a volcano. Maria's father: Where do you live? There is only one town. where is the nearest civilization? That's a long way away. Maria's father: It which is over 6. And so the people of Tristan da Cunha are going back to their island. There's a lot of rain. What's the weather like? Maria's father: Well. which live on the rocks. The nearest mainland is the cape of Good Radio Reporter: Hope. Maria's father: Tell me. .800 miles to the east. Radio Reporter: That's about 2. but mild. Radio Reporter: Are there any animals on the island? Maria's father: Well. They are taking one doctor and one dentist with They are returning to a life of wind and rain and loneliness. Maria's father: What do you have to eat? We grow potatoes and apples. which are a great Radio Reporter: delicacy. there are lots of birds which live on the island and the sea is Radio Reporter: full of fish. I wish you the very best of luck in your journey back to your island. and there are many seals. it's not really a town. We also go out and catch lobsters.000 feet high. Well.000 metres. They don't want our civilization. too.

studentă. Se adaugă un sufix: actor — actress. terminate în sh şi ch. de exemplu: Masculin Feminin boy băiat girl fată frate sister soră cock cocoş hen găină father tată mother mamă husband soţ soţie man bărbat woman femeie nephew nepot niece nepoată son fiu daughter fiică uncie unchi aunt mătuşă b. k. pentru substantive care denumesc persoane de sex feminin: girl. wife. Articolul UN.NOŢIUNI DE GRAMATICĂ ARTICOLUL Articolul în limba engleză este THE pentru toate genurile. husband. woman. b) genul feminin. Excepţii. king. window. profesoară pupil — elev. Se cuvinte diferite. SUBSTANTIVUL Există patru genuri: a) genul masculin. elevă doctor — doctor. cuprinzînd care denumesc persoane de sex masculin: boy. unele substantive terminate în f sau fe formează pluralul schimbînd f în v şi primind terminaţia es (deci 217 . elephant. student — student. Deosebirea dintre substantivele masculine şi feminine se face în următoarele feluri: a. waiter — waitress. waitress. La numele locuitorul unei ţări. c. cuprinzînd substantive care denumesc obiecte şi animale: dog. substantivelor la Acest -s se pronunţă z în afară de cazurile cînd este precedat de f. O este A înaintea cuvintelor care încep cu o consoană (a şi AN înaintea cuvintelor care cu vocală (an inkpot). d) genul comun (common gender) cuprinzînd substantive care au aceeaşi formă şi pentru feminin şi pentru masculin: teacher — profesor. prince — princess. c) genul neutru. p. Este acelaşi pentru toate genurile. genul e indicat cu ajutorul cuvintelor a Frenchman — a an Englishman — an Englishwoman substantivelor se formează de regulă adăugîndu-se terminaţia -s. purse. la singular şi la plural. t.

a părea.. c. Substantivele terminate în s. Ex: thick gros Comparativul de superioritate: se formează de regulă prin adăugarea sufixului iar superlativul relativ prin adăugarea sufixului -est articulat Această regulă este valabilă în cazul adjectivelor monosilabice şi al unora formate din două silabe. b. Ex. se află de obicei înaintea substantivului pe care îl determină. a semăna). se întreabă dacă are o anumită însuşire. de fapt forma de bază a adjectivului.. de obicei prin schimbarea vocalei din rădăcini: mouse — mice woman — women goose — geese louse — lice tooth — teeth child — children foot — feet ox — oxen man — men Ex. cînd are funcţie de nume predicativ. (a deveni. Există substantive care se abat de la toate aceste reguli şi formează pluralul în mod diferit. Ex: baby — babies cherry — cherries dictionary — dictionaries lady — ladies. şi anume. a. o. 3. ADJECTIVUL Adjectivele calificative care se pun pe substantiv pentru a-i arăta însuşirea. în speţă în dicţionarele explicative. x. Ex. adică nu e unit direct cu substantivul ci e despărţit de acesta prin verbul "a fi" sau alt verb copulativ. Substantivele terminate în precedat de o consoană formează pluralul pe y în i şi primind -es (deci ies). Is that book interesting? Cartea aceea e interesantă? Gradele de ale în formarea gradelor de comparaţie ale adjectivelor se porneşte totdeauna de la POZITIV.leaves wolf knife — knives wife — wives 2. formată cu auxiliarul a fi. . The lemmon is yellow — Lămîia este galbenă. z adaugă la plural -es: Ex: glass — glasses box — boxes match — matches brush — brushes potato — potatoes 4. neavînd flexiune de gen sau număr. sh. cînd într-o interogativă. cînd adjectivul este însoţit de un complement. a full of wine un pahar plin cu vin. ex. ch. a new exercise book — un caiet nou Sînt cazuri cînd se pun în urma substantivului.

Articolele cel. Ex: large — larger — the largest fine — finer — the finest — Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană.positive Comparative of Superlative thick thicker the thickest easy easier the easiest Comparativul de egalitate se formează prin încadrarea adjectivului în as. than not as thick as/not so thick as nu de gros ca. atunci rămîne neschimbat: Ex: gay — gayer the gayest (vesel) NOTA: Acest adjectiv este foarte rar folosit în ultimul timp în sensul lui propriu.. good better the best bine well better the best rău bad worse the worst bolnav ill worse the worst much more the most many more the most puţin little less the least ADJECTIVELE POSESIVE Se pun întotdeauna înaintea substantivului. . Ex: heavy — heavier — the heaviest. mea. -est. noştri. Dacă y este precedat de o vocală. voastră. Ex: as thick as la fel de gros ca. voştri.. tăi.. noastră... avînd în vedere faptul că a intrat în raza vulgară a vocabularului. voastre Their — lor Ex: my book — cartea mea. la superlativ. My — meu. cei. ta.. cele se traduc în engleză prin THE.. our classroom — clasa noastră. tale His — lui Her — ei Our — nostru. your glasses — ochelarii tăi. as. — Adjectivele monosilabice terminate în consoană.. mele Your — tău. mei. tot de gros ca. less thick than mai puţin gros decît. o dublează la comparativ şi superlativ: Ex: big — bigger — the biggest — Unelebun(ă) adjective au forme diferite la comparativ şi superlativ. their teacher — profesorul lor. cea. sau cu ajutorul adverbului less. — Adjectivele terminate în -e mut suprimă această vocală înaintea terminaţiilor -er. schimbă pe y în i înaintea lui -er şi -est. noastre Your — vostru. de inferioritate se formează folosind not so as.

îmi YOU — ţi. nouă YOU YOU — V-. ale lui. a ta. ai mei YOURS — al tău. îi SHE HER — i-. HE HIM — i-. a lui. le-. WE US pe noi. pe voi. vă. aceia. WHICH Care dintre Au aceleaşi forme pentru toate genurile şi numerele. pe noi înşine YOURSELVES voi înşivă. ale tale. a mea. te. (pron. pe mine. Pronumele posesive: MINE meu. te. 1 thank you Eu îţi mulţumesc (ţie) Pronumele reflexive: MYSELF eu pe mine YOURSELF tu pe tine însuţiAnsăţi HIMSELF el însuşi/pe el însuşi HERSELF ea însăşi/pe ea însăşi OURSELVES noi înşine. pe ele însele ONESELF pe sine însuşi (însăşi) Ex: I shall go there myself Mă vol duce (chiar) eu însumi acolo Pronumele demonstrative: Sînt identice ca formă cu adjectivele demonstrative. pe tine. pe ea. pe ei înşişi. lor Pronumele personale corespunzătoare formelor româneşti mi(îmi).ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE singular apropiere THIS THESE THAT THOSE depărtare THIS acesta. ale mele. pe voi înşivă THEMSELVES ei înşişi. Aceea este foarte murdară. Ex: He gives me el îmi dă. ţi(îţi). cu menţiunea că pronumele înlocuieşte substantivul. o.)That is very dirty. pe ei. aceştia THOSE acelea. ai lui 220 . A se vedea diferenţa: is large and clean. vouă THEY THEM — i-.) Această fereastră este mare şi curată. aceea THESE acestea. ele însele. -o. PRONUMELE Pronumele I YOU personale ME mă. aceasta THAT acela. Adjectivele interogative: WHAT ce. mă. ai tăi HIS — al lui. (adj. în timp ce adjectivul stă pe lîngă acesta. pe el. ne. îl. care. I-. le se pun întotdeauna în urma verbului.

ai lor. a voastră. ale lor Numerale cardinale şi ordinale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cardinal one three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two thirty Ordinal the first the second the third the fourth the fifth the sixth the seventh the eighth the nineth the tenth the eleventh the twelfth the thirteenth the fourteenth the fifteenth the sixteenth the seventeenth the eighteenth the nineteenth the twentieth the twenty-first the twenty-second the thirtieth the the fiftieth the sixtieth the seventieth the eightieth the ninetieth the hundredth 12 13 14 15 20 21 22 30 40 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 one hundred hundred sută thousand mie million milion billion miliard VERBUL Verbe regulate: Cele mai multe verbe în limba engleză sînt regulate şi se conjugă astfel: Indicativ prezent: I ask We ask You ask You ask He asks They ask asks 221 . ale noastre. ai noştri YOURS — al vostru. ai ei OURS — a noastră. ai voştri. ai nostru.a ale ei. ale voastre THEIRS — al lor. a lor.

x. iar pentru restul persoanelor se foloseşte auxiliarul WILL 222 . He does not ask. Verbele terminate în „o" primesc de asemenea terminaţia -es: Ex: he goes. Ex: She catches. Forme contrase: not don't does not doesn't Forma interogariv-negativă: Don't 1 ask? Don't we ask? Don't you ask? Don't you ask? Doesn't he ask? Don't they ask? Doesn't she ask? Cu excepţia verbelor auxiliare HAVE şi toate verbele în limba engleză se conjugă la formele simple interogative şi negative cu ajutorul auxiliarului DO/DOES. she does Forma interogativă: Do I ask? Do we ask? Do you ask? Do you ask? Does he ask? Do they ask? Does she ask? Forma negativă: 1 do not ask. celelalte neschimbate. Ex: he coppies. You do not ask. Forma contrasă: did not didn't Forma interogativă: Did I ask? Did we ask? Did you ask? Did you ask? Did he ask? Did they ask? Did she ask? Forma interogativ-negativă: Didn't I/you/he/she/we/they ask? Future Tense Viitorul se exprimă cu ajutorul auxiliarelor urmate de infinitiv: Pentru persoana I singular şi plural se foloseşte auxiliarul SHALL. schimbă pe y în şi primesc terminaţia -es. ss. They do not ask. în cazul verbelor terminate în ch. We do not ask.La indicativul prezent numai persoana a singular primeşte un -s. Past Tense La Imperfect şi Perfect Simplu verbele regulate primesc terminaţia -ed: I asked We asked You asked You asked He asked They asked She asked Forma negativă: I did not ask We did not You did not ask He/She did not ask They did not ask. She does not ask. sh. Verbele terminate în y precedat de o consoană. terminaţia la persoana a lll-a va fi -es. he dresses.

Ex: to ask a întreba. Verbele terminate într-o consoană precedată de vocală accentuată. această vocală se suprimă înaintea lui -ing. You would have asked. Condiponalul prezent se formează cu ajutorul auxiliarelor SHOULD/WOULD. You would not ask. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat: Ex: I should have asked. trecută sau viitoare în desfăşurare. se întrebuinţează forma progresivă. urmate de infinitivul verbului de conjugat. Participiul prezent se formează adăugînd terminaţia -ing la forma de infinitiv a verbului. smoking fumînd. Ex: to smoke a fuma. sitting şezînd Participiul trecut se formează prin adăugarea terminaţiei -ed formei de infinitiv a verbului regulat: ask — asked Conjugarea progresivă Cînd dorim să exprimăm o acţiune prezentă. asking întrebînd La verbele terminate în -e. Forma interogativă: Shall I ask? Will he ask? (Past Perfect) se formează cu ajutorul auxiliarului HAVE la trecut. Această formă de conjugare se formează verbul auxiliar to be la timpul respectiv. Eu întrebasem de cartea aceea înainte ca tu să afli titlul.1 shall ask You will ask He will ask She will ask Forma negativă: We shall ask You will ask They will ask I shall not (shan't) ask He will not (won't) ask. îşi dublează consoana finală. deci HAD plus participiul trecut al verbului de conjugat: Ex: I had asked about that book before you even heard its title. I should not ask. Ex: to sit a şedea. Condiţionalul trecut se formează de la condiţionalul prezent al verbului to have. plus participiul prezent al verbului de conjugat (forma -ing): Ex: I am asking eu întreb I was asking eu întrebam Conjugarea verbelor auxiliare to have şl to be TO HAVE (a avea) Indicativ prezent I have We have You have He/she has They have Imperfectul şi perfectul simplu: I had We had You had had They had 223 .

I had had Viitorul: I shall have You will have Condiţionalul prezent: I should have We would have trecut: I should have had We would have had Imperativul: Let me have Let him (her) have Let us have Let them have prezent: Having Participiul trecut: Had We had had You had had He/She had had They had had I am We are You are You are They are He/She is Imperfectul: f was We were You were You were They were He/She was Mai-mult'Ca-perfectul: I had been We had been You had been They had been He/She had Viitorul: I shall be You will be I should be Condiponalul prezent: We would be Condiţional trecut: I should have been He would have been Let me be Imperativul: Let him/her be Let us be Let them be Participiul prezent:Being Participiul Been ADVERBUL: Majoritatea adverbelor se formează din adjective. cărora li se adaugă astfel: bad — badly general — generally hard — hardly 224 TO BE (a fi) Indicativ prezent: .

Ex: considerable — considerably probable — probably simple — simply Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană. puţin Gradele de comparaţie La adverbe gradele de sînt aceleaşi ca la şi se formează în aceleaşi moduri. după prepoziţiile AFTER. WHICH. după prepoziţie. BY. before the window în faţa ferestrei. De asemenea. In limba engleză. BEFORE. Pozitiv Comparativ Superlativ badly worse the worst far farther the farthest further the furthest late later the latest the last ultimul little less the least well better the best sînt cuvinte scurte care fac legătura între părţile de bază ale vorbirii. pronumele care urmează se pune în cazul acuzativ. WITHOUT. TO. without making fără a face. OF. A friend of mine un prieten meu). verbele se pun la participiul prezent: Ex: After giving după ce a dat. IN. rapid little mic. iar substantivul primeşte (ex.quick — quickly real — really usual — usually Adjectivele terminate în -le schimbă devenind adverbe. schimbă pe y în i înaintea terminaţiei -ly. Ex: easy — easily happy — happily Unele adjective sînt identice cu adverbele: fast repede. .

(a auzi) I give keep (a păstra) I go leave (a He goes (a părăsi) I hear light (a aprinde) I keep make (a face) I leave meet (a I light put (a pune) read (a citi) I make run (a alerga) meet say spune) I put see (a vedea) I read sell (a vinde) I run send (a trimite) I say sit (a şedea) I see sleep (a dormi) I sell speak (a vorbi) spread (a răspîndi) I spread send spend fura) steal (a(a cheltui. a consuma) II spend steal sit swim (a înota) swim I sleep take (a lua) I take tear (a I speak I tear tell (a spune) I tell think (a I think throw (a arunca) I trow understand (a înţelege) I understand 226 I beat I began I brought I burnt I built I bought I caught I came I cut I did I drank I drove I ate I felt I found I flew I forgot I got I gave I went I heard I kept I left I lit I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I made met put read ran said saw sold sent sat slept spoke spent spread stole swam took tore told thought threw I understood I've beaten I've begun I've brought I've burnt I've built I've bought I've caught I've come I've cut I've done I've drunk I've driven I've eaten I've felt I've found flown I've forgotten I've got I've given I've gone I've heard I've kept I've left I've lit I've made I've met I've put I've read I've run I've said seen I've sold I've sent I've sat I've slept I've spoken spent I've spread stolen I've swum I've taken I've torn I've told I've thought I've thrown I've understood .CÎTEVA VERBE NEREGULATE Simple Present Simple Past Present Perfect beat (a bate) I beat begin (a începe) I begin bring (a aduce) I bring burn (a arde) I bum build (a construi) I build buy (a cumpăra) I buy catch prinde) I catch come (a veni) He catches cut tăia) I come do (a face) I cut drink ( bea) I do drive (a şofa) He does eat (a mînca) I drink feel (a simţi) I drive find (a găsi) I eat fly (a zbura) I feel forget {a uita) I find get (a obţine) fly give (a da) He flies go (a merge) I forget I get hear.

wake (a trezi) wear (a win (a withdraw (a retrage) write (a scrie) I I I I I wake wear win withdraw write I I I I I woke wore won withdrew wrote I've I've I've I've I've woken worn won withdrawn written .

26 Cap. Cap. Cap.CUPRINS Familia La cumpărături La cumpărături Localităţi Căutînd drumul Permisiunea Călătoria Probleme de exprimare 12 Profesii Acasă în casă Trenuri şi autobuze Relaţii personale 17 Mici pasiuni 18. 27 întîlniri Cap. Cap. Cap. 32 Accidente Cap. Cap. 31 Serviciile Cap. Cap. 39 Ajutoare la copii CAP. Cap. Cap. Cap. Cap. 28 îmbrăcămintea Cap. Cap. 25 Vacanţa Cap. Cap. Cap. 37 în grădină Cap. Mă voi supune (Cap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formule de salut Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 Meeting People 2 Greetings 3 Nationality 4 Family 5 Shopping 6 Shopping 7 Places 8 Finding Way 9 Permission 10 Travel Language Problems 12 Jobs 13 Home Inside the House Trains and Buses Dealing with People 17 Interests 18 Eating Out 19 Hotels 20 Regulations 21 Games and Sports 22 Emergencies 23 Faults 24 Illness 25 Holidays 26 Invitations 27 Meetings 2 8 Clothes 29 Telephoning 30 Loss 31 Services 32 Accidents 33 Holidays 34 Breakfast 35 Job Interview 36 Hausework 37 Gardening 38 Guests 39 Babysitting 40 Renovating 15 18 22 27 32 41 46 52 62 67 72 76 82 88 93 98 102 123 133 145 157 161 166 171 174 181 185 187 190 Not You Again (Units 15—20) Obey (Units 229 . 40 Renovări Anexe — Texte audio Nu tu mereu (Cap. 24 Boala Cap. Cap. 30 Obiecte pierdute Cap. 34 Micul dejun Cap. Cap. 35 Interviu pentru serviciu Cap. 29 Telefonul Cap. Cap. 38 Avem musafiri Cap. Cap. Cap. 33 Concediul Cap. La restaurant 19 Hoteluri 20 Instrucţiuni 21 Jocuri şi sporturi 22 Urgenţe Cap. Cap. 36 gospodăreşti Cap. Cap. Cap. 23 Defecţiuni Cap.

32 Cap. 27 Cap. 33 Cap. 29) Femeile şi munca (Cap. 15 Cap. 4 Cap. 9 15 Cap. 22 Cap. 32) verbe neregulate Lady Godiva (Unit 25) The Long Ness Monster (Unit 27) The Abominable Snowman (Unit 29) Women at Work (Unit 31) Tristan da Cuhna (Unit 32) CONŢINUTUL CELOR ŞASE CASETE Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta 230 Cap. 40 Ghid de Texte de Texte de ascultat ascultat 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 6A 6B . 36 Cap. 37 Cap. 27) îngrozitorul Om de Zăpadă (Cap. 9 Cap. 17 Cap. Tristan da (Cap. 4 Cap.Lady Godiva (Cap. 17 Cap. 1 Cap. 25) Monstrul din Long Ness (Cap. 27 Cap. 22 Cap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful