Editura

:

FAMILIEI ET unic. MARGA POPA OCTAVIAN POPA

Director

MIHAELA TUDOR sector 5 P.O. Box

Redactor şef; DORIN Stt, Dr. Staicovici cod 70700 Bucureşti,

telefon; 637.69,00; 638.33 00 executat la Tipografia Familiei str General nr, 90, sector Bucureşti ISBN 973-9059-29-5

ÎNDRUMĂRI UTILE
Acest manual este conceput în vederea unei familiarizări rapide cu limba engleză, sau pentru reîmprospătarea de limbă engleză de către cei care au vorbit-o, dar n-au mâi utilizat-o multă vreme. Manualul este util şi pentru cei ce doresc să facă o călătorie turistică sau de afaceri în ţări vorbitoare de limbă engleză. Lucrarea cuprinde situaţiile de bază stabilite de o comisie europeană specializată în studiile de limbă şi situaţiile de dialog în cele mai diverse domenii. Majoritatea sînt situaţii de contacte sociale obişnuite. Manualul este la fel de practic şi pentru elevii din primul an de engleză, — prin casetele anexate un contact cu limba vie, cu pronunţia. în structura lucrării veţi găsi în toate capitolele patru dialog, cum se exerciţii, ascultaţi cu atenţie. Dialogurile conţin exemple exprimate în forma unei mici convorbiri care este o mostră a felului în care se exprimă în engleză o anumită situaţie: căutarea unei străzi, comandă la hotel sau restaurant, ajutor medical etc. Există, apoi, în Cum se reguli gramaticale sau de flexiune. Exerciţiile din fiecare capitol urmăresc textul imprimat pe casete şi sînt menite familiarizeze pe cel ce ascultă cu dialogurile, cu partenerul de conversaţie, cu pronunţia. Partea intitulată Ascultaţi cu atenţie se referă la caseta nr. 4, care conţine unele dialoguri sau reportaje în care sînt folosite vocabule şi structuri neînvăţate încă în lecţii. Ghidul de conversaţie alăturat este un îndrumar practic, în format de buzunar, uşor de luat cu sine.

STRUCTURA MANUALULUI
în fiecare din capitole găsiţi următoarele secţiuni: Dialoguri Dialogues Cum se spune How to say it Exerciţii Exercises şi, cu capitolul Ascultaţi cu atenţie Listen to this

Dialoguri Dialogues Cuprind exemple de limbă vorbită în forma unor scurte Fiecare dialog este un model pentru cum se vorbeşte engleza în situaţii concrete. Astfel de exemplu într-unui din capitole cum întrebi pentru a afla drumul corect sau în altul cum se vorbeşte despre hobby-uri şi interese comune. în prima coloană găsiţi traducerea în limba română a dialogurilor. Cu acestei traduceri puteţi fi mereu siguri că aţi înţeles totul corect. La dialogurilor există, acolo unde este cazul, probleme de gramatică. 2. Cum se spune • How to say it în această secţiune a fiecărui capitol expresiile tipice, cele mai importante pe care trebuie să le învăţaţi pentru a putea transpune în engleză situaţii asemănătoare cu cele întîlnite în dialoguri. In principiu, aceste expresii sînt prezentate sub formă de tabel. Cu ajutorul acestor tabele puteţi să recunoaşteţi uşor cum un model de construcţie sintactică poate să difere din punct de vedere al conţinutului. De asemenea, veţi întîlni şi probleme de gramatică. 3. Exerciţii • Exercises în cadrul fiecărui capitol întîlniţi o serie de exerciţii. Cu ajutorul lor puteţi să folosiţi structurile învăţate în capitol, mai cursiv şi mai sigur. (Rezolvările exerciţiilor le găsiţi pe casete). Casetele conţin convorbiri incomplete pentru a vă da posibilitatea să preluaţi o parte a dialogului. Sînteţi astfel invitaţi să conversaţi direct pe casetă cu partenerul de dialog şi puteţi în felul acesta să simulaţi o convorbire aproape autentică, iar apoi, cu ajutorul rezolvărilor de la cursului, să verificaţi dacă aţi vorbit corect. 4. Ascultaţi cu atenţie • Listen to this Caseta nr. 5 conţine o serie de exerciţii de relatări scenete. Aceste exerciţii sînt în aşa fel concepute încît să conţină cuvinte, expresii, structuri pe care nu le-aţi învăţat din manual. Trebuie să vă obişnuiţi încetul cu încetul că într-o convorbire cu un englez sau într-o emisiune de televiziune ori de radio limbajul nu este cu grijă ales ca în exerciţiile sau dialogurile din curs. Cu ajutorul acestei casete vă exersaţi capacitatea de a înţelege un conţinut chiar dacă nu cunoaşteţi fiecare cuvînt în parte.

GHIDUL DE CONVERSAŢIE
Este ataşat cursului şi cuprinde principalele expresii şi cuvinte care sînt necesare cînd întreprinzi o călătorie. Este un îndrumar în formă de ghid de buzunar pe care îl puteţi avea oricînd cu dumneavoastră.

CUM FOLOSIŢI MANUALUL?
în primul rînd, ascultaţi dialogurile de pe casete pentru a vă putea concentra asupra textului englez, fără a vă folosi de manual. La a doua ascultare, citiţi din manual textele dialogurilor. De ori simţiţi nevoia, apăsaţi

pe butonul pauză, opriţi caseta şi citiţi în linişte. Dacă doriţi să reveniţi, derulaţi caseta şi reluaţi partea dorită! în al doilea rînd, dublaţi cu voce tare dialogul de pe casetă, lecţie cu lecţie. Opriţi banda şi reluaţi de cîte ori este nevoie, dacă doriţi să ascultaţi o secvenţă anume. Urmăriţi cu atenţie preluarea exactă a pronunţiei şi intonaţiei. Cînd sînteţi sigur că puteţi repeta dialogul, din nou cu voce tare din manual. în al treilea rînd, axaţi-vă pe acele părţi din lecţii intitulate Cum se exprimă. cu şi aflaţi ce însemnează. Eventual ascultaţi din nou dialogurile de pe casete, cuprinzînd situaţiile respective. Găsiţi moduri de exprimare şi reguli gramaticale simple, pentru a vă constitui o bază a limbii engleze. al patrulea rînd, folosiţi componenta exerciţii din fiecare lecţie. în majoritatea cazurilor aveţi de-a face cu o convorbire. Citiţi indicaţiile cu atenţie pentru a şti la care parte a exerciţiului vă referiţi. Soluţiile exerciţiilor le găsiţi pe casete. Lucraţi exerciţiile pasaj cu pasaj. — Daţi răspunsul cu voce tare. — Ascultaţi răspunsul de pe casetă ori utilizaţi soluţiile oferite de manual, soluţia proprie. — După fiecare soluţie, pe casetă este o scurtă pauză. Dacă acea pauză nu vă este suficientă pentru soluţionare, acţionaţi butonul „pauză" al Acordaţi atenţie exprimării şi şi căutaţi să le reproduceţi. Repetaţi de cîte ori simţiţi că este necesar. în al cincilea rînd, ascultaţi încă o dată dialogurile. Veţi remarca faptul că înţelegeţi sensurile fără nici un efort. Repetaţi operaţia de cîte ori este nevoie pentru a înţelege şi a vă exprima corect. Nu vă sfiiţi să vorbiţi cu voce tare. Este cea mai bună formulă de învăţare. în partea a doua a manualului, găsiţi un grup de scenete al căror conţinut este astfel dozat încît numărul vocabulelor să crească de la prima spre ultima scenetă. Este vorba de vocabule pe care încă nu le-aţi învăţat. Nu vă alarmaţi, dacă nu puteţi răspunde imediat unei întrebări. Reascultaţi sceneta de cîte ori este nevoie. Dacă socotiţi necesar, derulaţi puţin caseta înapoi şi ascultaţi din nou, pînă ce, cu ajutorul vocabulelor deja învăţate, puteţi descurca lucrurile şi puteţi da răspunsul. Nu uitaţi să vorbiţi cu voce tarei

5. nerve [nov] nerv. paper [peipă] 2. u). mică sau „o" scurt ca în cuvintele: what ce. i. toţi. acuzativ). beggar cerşetor. două y) şi consoane. member membru. language [laenguidji] limbă.) în cuvinte ca: tot. De fapt acest sunet în limba engleză este mai mult un sunet între "e" şi "a" care se pronunţă astfel: deschidem gura ca pentru a pronunţa sunetul de fapt sunetul "e". bad rău. name [neim] nume. Literele alfabetului luate singure se pronunţă în modul următor: a b c d e f ei] si] di] i] ai] en] ou] . "e" în cuvinte ca: and şi. 3.kju] [aă] s [es] t [ti] u [iu] [vi] [eks] y z [zed] kei] I [el] m [em] Pronunţarea cuvintelor este destul de dificilă în limba engleză. astfel: A se pronunţă "ei" în cuvinte ca: grape [greip] strugure. meter [mită] metru. never niciodată. " i " în cuvinte ca: climate climă. begin [bigin] a începe. 3. în cuvinte ca: her ei (dativ. less [Ies] mai puţin. "ă" (marcat în engleză) ca în cuvintele: after după. ball minge. village sat. o. palace palat. red [red] roşu. 2. "ă" în cuvinte ca better mai bun. 4. 5. NOTA: Semnul / întîlnit mai sus în cuvîntul English [ingli/] reproduce sunetul românesc "ş". "e" în cuvinte ca: [bed] pat. 9 . din care 5 vocale e. serious [siriăs] serios. service serviciu. " i " în cuvinte ca: English englez(esc). flag steag. 4.ALFABETUL Şl UNELE Alfabetul englez se compune din 26 de litere. certain sigur. Consoanele se pronunţă aproape toate ca în româneşte. toată. map [maep] hartă. toate. repeat repeta. small mic. un "o" lung (marcat în engleză o. dar se pronunţă foarte diferit. NOTA: Toate vocalele marcate fonetic cu două puncte[:] reprezintă sunet lungi "E" se pronunţă: " i " accentuat în cuvinte ca fever febră.

2. rule regulă. till pînă. 2. sky [skai] cer. money ni] bani. 2. lady doamnă. frost ger. (ua) în cuvinte ca one [wan] unu. pupil elev(ă). buttler majordom. music [mjuzik] muzică. done [dAn] făcut. 10 . "ă"în cuvinte ca: lemmon n sailor marinar tailor 8. glove v] mănuşă. Aici nu am folosit transcrierea fonetică. whose [hu:z] a cui. hunger foamete. în cuvinte ca: duty datorie. first [f :st] primul. dirty [d :ti] murdar. purse [p :s] poşetă. 6. marcat în engleză cu semnul fonetic A. lesson lecţie. 3. în cuvinte ca: horse [ho:s] cal. 4. tongue limbă. put a pune. "ai" în cuvinte ca: fly a zbura. myself eu însumi. scurt în cuvinte ca: nature natură. open [oupn] deschis 4. "ă lung" în cuvinte ca: bird [b :d] pasăre. pe cine. "ou" în cuvinte ca: singur. lock a încuia. Ine [lain] linie. 7. shut a închide. ice ghiaţă. 5. 3. sometimes uneori. happy [haepi] fericit. 5. umbrella umbrelă. curl [k :l] ondulat. two doi. 3. bill fish peşte. girl [g :l] fată. full [ful] plin. close închis. în cuvinte ca: Friday vineri. time timp. lung în cuvinte ca: fur[f blană. Ca un fel de "a" închis şi scurt. hot fierbinte. prove [pru:v] a dovedi. "O" se pronunţă: în cuvinte ca: dog fog ceaţă. prisoner [prizn prizonier. shirt [f :t] cămaşă. nurse [n :s] soră. cuvinte ca: business afacere. "a" închis spre în cuvinte ca: dust [dAst] praf. merry vesel. 6. nu se pronunţă în cuvinte ca: bacon [beikn] şuncă. "Y" se pronunţă: în cuvinte ca: city oraş. whom[hu:m] căruia. gold aur. moment [moument] moment. minute minută. "u"lung în cuvinte ca: lose [lu:z] a pierde. storm [sto:m] furtună. fork [fo:k] lord [lo:d] lord. Friday [fraidi] vineri. once [wans] odată. [naif] cuţit. season [sizn] anotimp. Saturday :dei] sîmbătă. ready gata. cuvintele se pronunţă aproape la fel cum sînt scrise. 2. "U" se pronunţă: în cuvinte ca: true adevărat. fiind aproape aspirat de o. Sînt acestea cuvinte în care sunetul "r" nu se aude aproape deloc.se în cuvinte ca big mare. milk lapte. în aşa fel încît să se atingă cu limbii partea posterioară a cerului gurii.

d-nă Bardy. 1 • — Meeting People UNIT 1 în acest capitol • cum să aflaţi numele. R: How do you spell it? AB: B-A-R-D-Y R: Yes. folosesc numărul casei Dialog Winston a friend (Fr) Fr W Fr W Fr: Fr Are you living in London? Yes. Care-i numărul? . What's your address? 134 Newbury Street.... Care este adresa d-voastră? Newbury Street Aveţi telefon? Da. AB: Mă numesc Bardy. Bardy. Are you on the phone? Yes. What's your number? York 653217.. • să întrebaţi cum se pronunţă. literă cu literă. adresa şi numărul de telefon. What is your address? 29 Station Road. Anne Bardy. un nume sau un cuvînt. 11 w Fr W Fr W Fr Fr Locuiţi la Londra? Da. R: Cum se pronunţă AB: B-A-R-D-Y R: Da. litere? Dialog 2. Aveţi telefon? Da. Ce adresă aveţi? Calea Gării 29. Hotel Receptionist (R) AB: My name is Bardy. 29 Station Road. Mrs.CAP. Anne Bardy. What's the number? 8704690. Are you on the phone? Yes. După aţi F: Fr: F: Fr: F: Fr: F: Fr: Where do you live? In York. Fr: Unde locuiţi? în York. a friend (Fr) F: Fr: F: Fr: F: Fr: F. • să construiţi expresiile corespunzătoare. DIALOGURI: Dialog Anne (AB). Felicity (F). Ce număr aveţi? York 653217.

How to ask someone to spell a word. Cum se solicită pronunţarea unui cuvînt pe litere. Cum se întreabă unde locuieşte o persoană. you do? PF: îmi pare bine de PF: How do you do? HG: Acesta este Alan Jones. PF: Fuller. PF: îmi pare bine de cunoştinţă. PF: How do you do? HOW DO YOU DO? j Tradus ca mai cuvinte care de data aceasta I Cînd să pe întrebarea (Cap. 2. Se răspunde cu îmi bine de ce mai face. Peter Fuller. se CUM SE SPUNE Cum se întreabă numele. HG: Numele meu este Henry Gill. My name is Anne Bardy.— Meeting People Dialog 4. ÎN LA IS SE FORMA DE 2. HG: And this is Alan Jones. Unde locuiţi? Where do you live? Where are you staying? 12 . Care-i numele dvs? HOW TO SAY IT What's What's your first family surname name? Care este prenumele Nu cred că vă cunosc Numele meu este Anne don't think we've met before. HG: My name is Henry Gill. Peter Fuller. Peter Fuller (PF) UNIT 1 HG: Scuza{i-m5. How do îmi pare bine. I don't think I know cunosc your name. How to ask for someone's name. How to ask where someone lives. PF: Fuller. Henry Gill (HG). Nu cred cS va HG: Excuse me. How do you spell that? 3.

Check your answers with the cas­ sette. 14. 102. Listen on the cassette to how the letters of the alphabet are pronounced and repeat them. 13. Now spell your name. 198.. 20 22. I am not living in. 16. 64. 4. 53. 11. 26. Müller. 7. Ascultaţi pe casetă cum sînt pro­ nunţate numerele şi Listen on the cassette to how the numbers are pronunced and repeat them. 19. 86. 25. 104.. 75. o acţiune care este in Forma EXERCIŢII — EXERCISES Exerciţiul Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă literele alfabetului şi Spuneţi pe litere: Schmidt. Hardier. 118.. 23. 109. 12. 116. 114. Cu caseta. Weber. 176. 143. 200.CAP. 29. 15. locuiesc la. i am living in.. 300. No. 187. Are you living Yes. Ruckser. 27. a.. 108. 110 111. 30 42. 28. 3. 97 100. 105. 500 13 . 106. verificaţi Pronunţaţi pe litere numele d-vs. 17... 120 132. 10. 165. 1.. a în prezent. Katchimsky. Spell these names. 101. What's your 29 Road. 5. 117. 6. 119. 2. 24. I am staying in. 1 Locuiesc la. 18. 9.. 400. Braun. 2. Care-i adresa? Station Road 29. 107. 115. 112. — Meeting I live in. 103. 113..

Numărul de telefon este York Listen to the following gapped conversation on the cassette. 1 — Meeting People UNIT 1 că una dintre persoanele de mai jos. York. Use infor­ mation a) and information b) for your answers.CAP. at Larches Avenue. Geta Radu Costin Sandu 2 Kogălniceanu st. and answer the questions. 32 Lungă st Braşov Tel: 95/182374 Tel: 92/126348 Check your answers with the cas­ sette. Un prieten. de telefon. at 5. Tu Un prieten: Aveţi (ai) telefon? Tu Un prieten: Ce număr aveţi? Tu Informaţia a) Locuiţi în Bournemouth. Unde locuieşti? Tu Un prieten: Care-i adresa ta? dvs. răspunsurile cu caseta. Exercise 3. South View. Information b) You are staying in York. Salut. address and phone number. Acum spuneţi-vă pe litere propriul dvs. York. A friend: Hello. adresa şi numărul de telefon. The phone num­ ber is York 14 . Say and spell your name and address and phone number. Dr. Now give your own name. numele pe litere. precum şi adresa şi număru. la numărul 31. Where are you staying? You: A friend: What's your address? You: A friend: Are you on the phone? You: A friend: What's the number? You: Information a) You are staying in Bournemouth. The phone number is Bournemouth 29641. Bucharest Tel: 90/173846 Imagine you are one of these people. nume. Telefonul este Bournemouth Informaţia b) Locuiţi în York. South View 5. Ascultaţi pe casetă conversaţia care urmează şi răspundeţi la întrebări folosind informaţiile a şi b. Larches Avenue. Virgil Popescu 3 Armenească st.

AFRAID) se pune la română aceste nu Dialogue 3 Henry (HG). THANK YOU fel ca PARE RĂU au toc fix. HG: Helllo. AG: Bună seara. • cunoaşterea datei de naştere a unei persoane. Gammon. Mr. mulţumesc. Anderson.CAP. How are you this morning? WG: I am very well thank you. Anderson. Anderson. Ce mai faceţi? AN: Foarte bine. Welcome to London. d-le Anderson. Bun venit la Londra. acesta este dl. AG. An: HG: Aceasta este soţia mea. HG: This is my wife. this is Mr. 15 . N: N: Good morning. WG: O. Peter Fuller (PF). doamnă Gam­ mon. Mr. An: Thank you. Cum vă simţiţi în această dimineaţă? WG: Foarte bine. cum vă simţiţi? N: Nu prea bine. sorry to hear that. deasemenea. a neighbour (N) (un vecin) Bună dimineaţa. I slept badly. How are you? An: Very well. WG: Oh. I'm afraid. Dialogue 2 Mrs. Good evening. îmi pare rău. 2 Formule de Greetings UNIT 2 in acest capitol • cum se face prezentarea. Anderson. Am dormit prost. Agnes. Anderson (An) HG: Peter. Dar dvs. Agnes Gill (AG). And how are you? N: Not too well. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). Mr Anderson. An: să vă cunosc. Gammon (WG). Agnes. mulţumesc. • salutul. îmi pare rău. PF: Şi eu. acesta este domnul Anderson. Domnule Anderson. Mr. Mr. An: How do you do? PF: How do you do? HG: Peter. thank you. Anderson (An) HG: Hello. Mrs. this is Mr.

în engleză în datei se pune mai LUNA OATA. 16 . Cum se saiută şi cum se răspunde. (26"^). mulţumesc. February 26 Februarie. How do you do. February the eleventh. 3. Hello! How are you? Very well. December the first. 2. thank you. husband wife i Peter Mrs. February twenty sixth. Formule de salut — Greetings CUM SE SPUNE HOW To SAY IT: UNIT 2 Cum se face introducerea: How to make introductions. How to greet someone. Cum se data naşterii How to ask for someone's date of birth Care este data dvs. Good evening — Good evening. Bună seara — Bună seara. Good morning — Good morning. de naştere? What is your date of birth? 1 Decembrie. Bună dimineaţa — Bună dimineaţa. December Februarie. Grammon de cunoştinţă. Hello! — Hello! Salut! Ce mai faceţi? Foarte bine. — EXERCISES Exercise 1 Ascultaţi pe această casetă cum se pronunţă lunile şi Listen on the cassette to how the months are pronounced and repeat them.CAP.

Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Twenty-nine Thirty prin şi Sixteenth Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth Twenty-first Twenty-second Twenty-third Twenty-fourth Twenty-fifth Twenty-sixth Twenty-seventh Thirtieth Exercise 3 Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă anii care urmează şi şi dvs. 17 . 1986. 1950. 1942. 1975. 1953. 1940.CAP. 1980. You will hear the cardinal first and then the ordinal numbers. 1930. 1964. One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen în First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Nineth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth Fifteenth Listen to the numbers on the cassette and repeat them. 1970. 1960. — nineteen Listen to the numbers of the year on the cassette and repeat them. 2 Formule de salut — Greetings April May June July August September UNIT 2 January February March October December Exercise 2 numerele pe casetă şi repetaţi-le. Veţi auzi mai numerele cardinale şi apoi pe cele ordinale. 1984 In fără a se mai se cuvintele şi ex.

Care este prenumele vă rog? Dvs Recepţia: Dar numele de familie? Dvs Recepţia: Data naşterii? Dvs Recepţia: Mulţumesc. please.CAP. Verificaţi caseta. Information a) Helga Stein 3. Check the answers with the cas­ sette.1.1951 Recepţia: Bună dimineaţa. Use information a) and b). please? You Receptionist: And your first name? You Receptionist: Date of birth? You Receptionist: Thank you. Take a seat. What is your surname. . 2 Formule de salut — Greetings 4 UNIT 2 pe casetă şi răspunsurile folosind informaţiile a) şi b). Information b) Fritz Popp Receptionist: Good morning. Luaţi loc. răspunsurile Listen to the gapped conversation on the cassette and answer the questions.

Se găseşte în nord sau în sud? PF: AG: PF: AG: Yes. doamnă. Where are you from? from London. • cum se fac declaraţiile corespunzătoare. De unde anume? Din Richmond. Mr$! Fuller. Şi Eu sînt din Tooting. madam. what part are you from? From Sterling.CAP. Yes. d-nă. 3 în acest capitol învăţaţi cum se întreabă despre: • naţionalitate. are you ScotPF: AG: PF: AG: Da. AB: Numele meu este Bardy. d-le Fuller. Hello. Bună ziua. Oh. Peter Fuller (PF) AG: Spuneţi-mi. madam. Felicity (F) WB: F: WB: F: WB: F: WB: Hello. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue Anne Bardy (AB). Good afternoon. este Dialogue WB: F: WB: F: WB: F: WB: Winston Bell (WB). Is that north or south? 19 . madam. R: Mulţumesc. Agnes Gill (AG). • origine. Hello. Care naţionalitatea AB: Sînt englezoaică. sînteţi AG: Tell me. AB: Bună ziua. Whereabouts? From Richmond. De — ARE YOU FROM? FROM Sînt (vin de I AM Dialogue 3. My name is Bardy. What nationality are you. De -unde sînteţi? Sînt din Londra. Hotel Receptionist (R) AB: R: AB: R: Good afternoon. Din ce parte sînteţi? Din Sterling. And you? I'm from Tooting. doamnă. Hello. R: Da. R: Thank you. please? AB: I'm British.

I am.— Nationality PF: Mm. are you Where What part (of Romania) is he she from? He's from I'm Romania Austria Switzerland Bavaria the North. HOW TO SAY IT What nationality are you? I'm — Romanian. I'm. PF: Well. No. Care este naţionalitatea Sînt — român — elveţian Sînteţi — român? — elveţian? — austriac? Da.. Are you — Romanian? — Swiss? — Austrian? Yes... Sînt. sau Scots) beau Scotch CUM SE SPUNE Cum se întreabă naţionalitatea.. She's In am — he — is is se folosesc el ea este Bucharest 20 . How to ask about nationality. da. How to ask where a person is from. este nu departe de EdinAG: A. — Swiss. it's not far from AG: UNIT 3 A nu se confunda cu SCOTCH. Nu. nu sînt. sînt. Cum se întreabă o de unde provine. 2. I'm not.

Weiss. . — Satu-Mare. From Clifton. Where are you from? Woman. Dr. Man. Listen to the following conversa­ tion on the cassette and say that you from tfiese places: Man. Femeie. Bihor — Oradea. Acum prezentaţi un grup de per­ soane d-lui Jones. Now introduce a group of people to Mr. Mr. Hello. Boldur. You introduce somebody to Mr. Bărbat: De unde anume? Femeie: Din Pe acelaşi model răspundeţi şi dvs. Exercise 3 Prezentaţi o persoană Jones. Banat.. rolul femeii şi folosind următoarele date. aceasta este d-na Dl. Herr Schönleben. . . 3 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 UNIT 3 pe casetă cum se pronunţă Listen on the cassette to how the numele unor localităţi şi zone din Germany place and names are Germania: pronounced and repeat them. Jones: How do ^^ou do? Wel­ come to York. Man. Exercise 2 Ascultaţi conversaţia următoare: Bărbat: Hello. Woman. Hello. Maramureş Cluj — Mănăştur Listen to the following conversa­ tion. Hello. Femeie: Hello.. Bun venit în York... D-le Jones. Bărbat.. Woman... România. this is Mrs. Hello.CAP. You: Mr. Man. Man: Whereabouts? Woman. Bucureşti — Crîngaşi. Whereabouts? Woman. Pronunţaţi acum numele unor localităţi şi zone din România. Jones. Jones. Bărbat: De unde sînteţi? Femeie: Sînt din Bristol.. Herr Fräulein Jäger.. . Verificaţi răspunsurile cu caseta. Man. Pronunţaţi acum numele unor localităţi şi zone din România laşi — Cluj — Timişoara — Suceava — Oradea — Transilvania.. places. . Jones: încîntat de cunoştinţă. Dvs. Frau Weinkauf. Schwarz. De unde anume? Femeie. 21 .. Bărbat. Where are you from? Woman: I'm from Bristol. Bărbat: De unde sînteţi? Femeie. Jones. Check your answers with the cas­ sette. Acum spuneţi că proveniţi din Now say that you come from these aceste locuri.

sînt englezoaică. • cum să formulaţi răspunsurile respective. Mr. are you here on business? PF: Yes. too. I'm single. How to ask a person is 22 . CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. my wife is at home. Gill? Have you got any children? AG: Yes. I'm English. And you. Sînteţi englez? Da. F: Ei bine. W: Eşti căsătorită. I'm not. Felicity? No. Well. sînteţi? W: Nu. Mrs. • situaţia familială. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue F: W: Felicity (F). sînt din Tooting. I've got one son and two daughters. I am. care e şi engiez i sînt toţi tocuitorti insulelor Britanii în afară de care provin din sau Wales Dialogue Agnes Gill (AG). Winston (W) F: W: Are you British? Yes. soţia mea este acasă. Dvs. Are you married.CAP. am un băiat şi două fete. nu sînt. sînteţi aici cu afaceri? PF: Da. AG: Spuneţi-mi. 4 Familia — Family UNIT 4 în acest capitol • cum să întrebaţi despre familia interlocutorului. am o fată. What about you? I'm British. AG: Este şi soţia PF: Nu. Fuller. AG: Aveţi copii? PF: Da. I'm from Tooting. AG: Is your wife with you? PF: No. Dar dnă aveţi copii? AG: Da. Felicity? F: Nu. Peter Fuller (PF) AG: Tell me. AG: Have you got any children? PF: Yes. I've got one daughter. Dar F: Şi eu sînt din Marea Britanie. Are you? No. nu sînt încă căsătorit. Fuller. Cum se întreabă o persoană dacă este căsătorită. i este W: F: W: al sau al regiunii Wales gara nu Un este mai scoţian (Scottish) apoi engiez la fel ca un Veiş.

I'm not. Mo. UNIT 4 căsătorit/căsătorită? Are you married? YOU or no). sînt. Yes. I am. I 2. 4 Familia — Family — — — — Da. No. nu sînt. Nu. Cum se întreabă o persoană despre membri How to ask about a person's family. Aveţi copii? fraţi? surori? copii fraţi surori Am Eu am un o copil fiică fiu frate soră Avem Noi avem doi două trei copii fete băieţi fraţi surori Eu Noi nu am nu avem copii fraţi surori we haven't got any three We've We have got two one I've child daughter son brother sister children daughters sons brothers sisters children brothers aveţi? childen How many brothers have got? sisters you Have you got any — children? — brothers? — sisters? 23 .CAP. răspunde este însă să nu sînt).

Mrs. Mrs Denker is here on business. Wacker is here on business. Mr. Mrs. Wilson: How many children have you got. Mr. D-na Wiison: Bună seara. Check your answers with the cas­ sette. 24 . Fiebiger: Da. So are the children. alone. d-le Fiebiger. Wilson: Good evening. c) D-na Denker este aici cu afaceri. Soţul este acasă. Fiebiger: Nu. Fiebiger: No. Are you here on busi­ ness? Mr. d) Dl Wacker este aici cu afaceri. Soţia este acasă cu fiul şi cele două fiice. Fiebiger: Yes. They have no children. Nu au copii. Fiebiger: I've got one son and one daughter. d-le Fiebiger? Dl. my wife is at home. His wife is at home. Fiebiger? Mr. — EXERCISES Listen to this dialogue on the cas­ sette.CAP. sînt. Now do the same conversation. La fel şi copiii. Fiebiger.4 Familia Family UNIT 4 sau YOU GOT se pune o enumerate se ei HOW HOW YOU GOT? CM. Sînteţi aici cu afaceri? Dl. D-na Wiison: Este şi familia cu Dl. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie folosind informaţiile a) Dl Rijckert este aici în concediu cu soţia şi două fiice. with their son and two daughters. Verificaţi răspunsurile cu caseta. Use information Mr. soţia este acasă. Wilson: Is your family you? Mr. EXERCISE 1 dialogul de pe casetă. D-na Wiison: copii aveţi. Mrs. Her husband is at home. b) Dl este aici cu afaceri cu soţia. singur. Mr. Rijckert is here on holiday with his wife and two daughters. They have no children. Mr Neubert is here on business with his wife. Fiebiger: Am un fiu şi o fiică. Nu au copii. I am.

Question: Are you married? Answer: Yes. întrebare: Aveţi copii? Răspuns: Da. Simpson: Good evening. Check your answers with the cas­ sette.. die Dl. Ask them.. c) You have got three daughters. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie folosind informaţiile a) Aveţi unul din fiecare. Dl. 25 . Mrs. Mr. b) Aveţi doi băieţi. Green: Am doi fii şi o fiică.. Dna Simpson: Bună seara. Simpson: .. d) Aveţi trei fete şi un băiat. my wife is at home. Mrs. Green: Da. Mrs. I am. c) Aveţi trei fete. întrebare: Sînteţi căsătorit? Răspuns: Da.. b) You have got two boys. All Mrs's Simpson questions are missing. Dl. Green: No. 4 Familia — Family Listen to this gapped conversation on the cassette. d) You have got three girls and a boy. Now do the same conversation. Toate întrebările d-nei Simpson lip­ sesc. we have got one child. Dna.. Simpson: . EXERCISE 3 dialogul de pe casetă. looking after the children. Check your answers with the cas­ sette. Green: Nu. Verificaţi caseta..CAP. dvs. Mr. răspunsurile Mr. Dna Simpson: . Use information a) You have got one of each. Listen to the dialogue on the cassette. Green: Yes. avem un copil. Simpson: . 4 EXERCISE 2 Ascultaţi următoarea conversaţie de pe casetă. soţia este acasă avînd grijă de copii. eu sînt. Question: Have you got any children? Answer: Yes. Mr.. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Green: We have two sons and a daughter.

As: Costă 1. Shop Assistant (As) As: Can I help you? HG: Yes. please. vă rog. As: Vă pot ajuta? HG: Da. aş dori nişte flori. aş dori şi patru frezii. Mai doriţi ceva? HG: Da. Or there are some beautiful roses over there. please? As: Yes. As: Certainly. sir. OVER Cînd găsesc în (acesta. Sau sînt nişte trandafiri frumoşi acolo. Shop Assistant (As) F: Mă puteţi ajuta? As: Da F: Aş dori cîteva aspirine. • cum să întrebaţi de preţ. vă rog. As: Mulţumesc. 5 La cumpărături — Shopping UNIT 5 in acest capitol • cum să ceva într-un magazin.30 As: W: As: W: As: Can I help you? Yes.CAP. Şi acele două agrafe de păr de acolo. sau THESE — Cînd mai THAT aceea). Aş dori „Mirror". And those hair grips over there.70 F: Can you help me. 26 . As: Am aici nişte frumoase.70 please. As: I've got some nice freesias here. As: Desigur. And these two magazines. HG: Aş dori cinci trandafiri. Costă 1. As: £ 1. That's £ 1. like some flowers. please. Shop Assistant (As) (vînzător) As: Vă pot ajuta? W: Da.30 Dialogue 2 Felicity (F). like the Mirror. W: Şi aceste două reviste. Will there be any­ thing else? HG: Yes. vă rog. like four freesias as well. HG: like five roses. Thank you. As: Costă 22 penny. DIALOGURI — Dialogue 1 Winston (W). please. 22 p. F: I'd like some aspirins. THOSE se foicĂeşte se Dialogue 3 Henry (HG).

în propoziţiile negative se însă ANY. Thank you. sir. Aş dori nişte You want things you can count. that's all. LIKE SOME STAMPS. toothpaste.80.80 £ As: Certainly.CAP. I'd like some stamps. costă? As: Costă 3. săpun pastă de dinţi tutun Aş dori nişte I'd like some soap. Yes madam. a) Doriţi să atrageţi atenţia You want to attract the attention vînzătorului. b) Doriţi obiecte număra. sir. 27 . I WANT ANY STAMPS vreau timbre). How to say what you want a shop. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT Cum se solicită ceea ce magazin. How much is that? As: That comes to £ 3. Will there be anything else? HG: No. of the shop assistant. thank you. SOAP. flowers. 5 As: La — Shopping UNIT 5 Mulţumesc. tobacco. You want things you can't count. ex. Asta e tot. Cuvîntul se foloseşte în de este vorba de obiecte care se pot număra sau nu. aspirins. Mai doriţi ceva? HG: Nu. Mă Ne puteţi ajuta vă rog? Can you help me us please? Desigur Da domnule doamnă care timbre aspirine flori cărţi poştale se pot Certainly. mulţumesc. c) obiecte care nu se pot număra. postcards.

Cum spuneţi dacă mai doriţi sau nu altceva.454 kg) de mere kg de banane pahar cu vin. box of matches. magazine. pint of beer. as well. 5 La cumpărături — Shopping You like individual items. Cum se întreabă preţul. How much is that this 3. îngheţată. pachet de plicuri cutie cu chibrituri 2. kilo of bananas. Will there be anything else? — Yes. revistă. plic. bottle of milk. cu lapte. I'd like. sandviş. măr.CAP. envelope. How to say you want or don't want anything else. a UNIT 5 obiecte individuale.. 28 . apple. e) Doriţi lucruri care se cumpără la cantitate sau în ambalaj halbă cu bere. pound of apples. — No thank you. aş mai vrea — Nu. costă aceea? aceasta? postcard. Mai doriţi ceva? — Da. carte poştală. packet of envelopes. an ice-cream. How to ask for a price. livră (0. glass of wine. asta e tot. mulţumesc.. AM Cînd fo){^eşte AN. pentru toata începe cu o vocală. se You things you buy by the quantity or the container. That's ail.

Check your answers with the cas­ sette.454 kg) Acum spuneţi că doriţi aceste lucruri. a pint of beer a of wine a glass of milk a cup of tea a box of chocolate a carton of orange juice a can of lemonade a kilo of apples a pound of pears Now say that you want these things. 5 La EXERCIŢII — EXERCISES 1 UNIT 5 caseta pentru a pronunţia.CAP. Check your answers with the cas­ sette. Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. some matches some cigarettes some soap some toothpaste Now say that you want these things. de text am 29 . o halbă cu bere o sticlă cu vin un pahar cu lapte o ceaşcă cu ceai cutie cu ciocolată cutie cu suc de portocale o cutie cu limonada un kg de mere o livră de pere (o. pe casetă şi Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. nişte sandvişuri nişte flori nişte aspirine nişte plicuri nişte poştale ilustrate nişte chibrituri nişte ţigări nişte săpun nişte pastă de dinţi Acum spuneţi că doriţi aceste obiecte Verificaţi-vă răspunsurile caseta. după care repetaţi şi dvs. some sandwiches some flowers some aspirins some envelopes some picture postcards. 2 Ascultaţi pronunţia repetaţi şi dvs.

5 La — Shopping 5 Exercise 3 iată cîteva obiecte de care s-ar putea să nevoie ca turist. sir? Check your answers with the cassetta * * . Nu. No. Aş dori cinci.25 Am aici nişte cărţi poştale. I'd like five. Ask for them. Winston is visiting York and wants to buy some picture postcards. Can I help you. sir? That comes to E 1. d-le? Aceasta costă 1.CAP. vă rog. I've got some nice postcards here. Exercise 4 Winston vizitează oraşul York şi doreşte să cumpere nişte poştale. thank you. răspunsurile ascultînd Here are some things you might need as a tourist. d-le? Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. ice-cream guide book hotel list comb hairbrush lipstick Check your answers with the cas­ sette. mulţumesc. ghid de călătorie ghidul hotelurilor pieptene perie de păr ruj de buze caseta. Can you sort out the conversation he has in a shop? How much is this? Certainly. Aş dori nişte cărţi poştale ilustrate. I'd like some picture postcards. Vă pot ajuta. d-le. sir.25. please. Will there be anything else. Aţi putea pe baza infor­ maţiilor de mai jos să alcătuiţi con­ versaţia pe care o va avea într-un magazin? Cît costă asta? Desigur. doriţi ceva.

90. Face Bm: One pint. AG: Can I help you? As: No. Bass please. nu avem. Altceva? As: No. you'll find it over there. please. I'm just looking. Barman (Bm) HG: Aş dori o halbă cu bere. Doar privesc. Bass vă rog. mulţumesc. HG: I'd like a pint of beer. thank you. sorry. How costă? much is that? — j de BROWN din Noua Zeelandă sau este de la denumire spre deosebire care este sărat.CAP.90 That'll be £ 1. One gin and tonic. Şi un gin HG: Oh. Anything else? WG: Aş dori o duzină de ouă. Bm: John Smith sau Bass? Bm: John Smith's or Bass? HG: Mm. îl găsiţi acolo. And a gin and tonic. of fel ca oricare BROWN BREAD în realitate cea Dialogue 2 Henry Gill (HG). As: Yes. 1. we haven't. JOHN şi BASS două cunoscute de bere Dialogue 3 Agness Gill (AG). 6 La — Shopping UNIT 6 in acest capitol învăţaţi fraze care v-ar putea fi utile ia cumpărături. Bm: O halbă. WG: Aveţi şi neagră? WG: And have you got a brown loaf? As: îmi pare rău. tonic. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs. Un gin tonic. 31 . Shop Assistant (As) WG: Aveţi unt englezesc? WG: Have you got any English butter? As: Da. Shop Assistant (As) As: Vă pot ajuta? AG: Nu. please. Cît WG: I'd like a dozen eggs. Gammon (WG).

Asta face 1. stamps. AG: Vă rog. Barman (Bm) W: M: Ce beţi? O halbă de biter. tuturor 5 Winston (W). W: Cheers! Good health! se pahar cu băutură se 0000 TO CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. 6 timbre de 19 p. — este AG: 6 AG: Excuse me. CI: O scrisoare pentru Germania costă penny.80 lată 2 Bm: Vă mulţumesc foarte mult.00. sir. please. Cum se spune cînd nu doriţi să cumpăraţi ceva. AG: Coud 1 have six 19 p.— Dialogue 4 Agnes Gill (AG). How to say you do not want to buy things. That'll be £ 1. (către barman) Două cu biter.80 please.14 lire. Can you give me some information? much is a stamp for Germany? CI: Letter or card? AG: It's for a letter. 32 l'm just looking (thank you). W: (to the barman) Two pints of bitter. CI: That'll be £ 1. dom­ nule. Noroci Sănătate! W: What's yours? A pint of bitter. please.14. . please. Milton (M). Clerk (CI) îmi puteţi da nişte informaţii? costă un timbru pentru Germania? CI: Scrisoare sau carte poştală? AG: Pentru o scrisoare. vă rog. CI: A letter to Germany costs p. Bm: Thank you very much. Here's £ 2. Numai privesc (mulţumesc). CI: Asta face 1.

you'll them over there. le găsiţi acolo. Anglia? letter How much is a postcard to Romania? to Ec countries? to Britain? un timbru pentru Doresc cinci timbre Could have a stamp for a card to Romania a letter two five 14 p. Clientul: Aveţi şi plicuri? . o scrisoare Cît costă o carte poştală pt. stamps? 0 carte poştală 0 scrisoare pt. 6 La cumpărături Shopping UNIT 6 2. Customer: Have you got any pic­ ture Shop Ass. pe casetă Listen to the dialogue on the cassette (repeat it if you want).CAP. Yes. 19 p. How to ask about postage. România? pt. ţările CE? pt. Cum se la poştă. Certainly. România de de penny penny EXERCIŢII — EXERCISES EXERCISE 1 Ascultaţi dialogul de dacă doriţi). Clientul: Aveţi cărţi poştale ilustrate? Vînzătorul: Da. Customer: And have you got any envelopes? 33 Clientul: Mă puteţi ajuta? Desigur. Customer: Can you help me? Shop Ass.

. You want to buy the following a)-c): toothpaste aspirins chocolates pears apples flowers. them Shop Ass: No.. We haven't. sorry. Shop Ass: Certainly. Acum rolul şi întrebările care lipsesc. take your part in the gapped conversation. Dvs. să cumpăraţi următoarele: c): a) pastă de dinţi aspirine b) ciocolată pere c) mere flori Verificaţi-vă răspunsurile ascuttînd caseta. EXERCISE 3 în Anglia timbrele poştale se cumpără astfel: — a book of first class stamps.— Regret. nu avem. Check your answers with the cas­ sette. Doriţi să birt want to order the following drinks in a pub: bitter — a pint gin tonic — a glass bitter — 1/2 a pint lager and lime — a bottle Coca-cola orange juice whisky and soda — a glass Check your answers with the cas­ sette. we haven't. EXERCISE 2 comandaţi într-un băuturi: bitter — o halbă gin tonic — un pahar bitter — 0.5 halbă suc de citrice — o sticlă Coca-cola suc de portocale whisky şi sifon — un pahar Verificaţi cu caseta. nu avem. Vînzătorul: Regret. — a book of second class stamps.:. Vînzătorul: Desigur. Acestea sînt nişte caiete cu timbre first class — pentru expedieri expres şi second class — pentru expedieri normale. sorry. you'll over there. le găsiţi acolo. 34 . UNIT 6 Shop Ass: No. Vînzătorul: Da. Shop Ass: Yes.

şi întrebaţi de preţ. You want to buy these stamps. — ten air mail stamps (zece timbre pentru expediere par. — two first class stamps (două timbre pentru expres) and three second class stamps (trei timbre pentru expediere normală).avion).CAP. 6 La cumpărături — Shopping UNIT 6 Three p. stamps — patru timbre de 14 penny Desigur se pot solicita timbrele şi după valoarea lor. stamps — trei timbre de penny four 14 p. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. . să cumpăraţi aceste timbre. Ask for them and ask for the price. Check your answers with the cas­ sette.

Nothing special. WG: It's a beautiful city. It's in the south east of London. Alteori este umed. I believe. îmi amintesc că este acolo o catedrală minunată. Cum este vremea? Ei. este încîntător.CAP. • să întrebaţi unde sînt situate. sîntem. De unde sînteţi? Sînt din Unde este asta? Este un orăşel în Yorkshire. este schimbătoare. where are you from? I'm from Coxwold. W: What's the weather like? G: Well. And there are some very pretty villages. Sometimes it's fine. Este încîntător. It's lovely. W. it is. este în Angliei. Localităţi — Places UNIT in acest capitol învăţaţi: • să vorbiţi despre localităţi. aren't you? HG: Yes. You should go. I'm from Tooting. It's lovely. Yorkshire's in the north east of England. • să întrebaţi de ele şi de descrierea lor. şi North Yorkshire Sînt şi nişte sate foarte frumoase. What's it like? W: It's just a suburb. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). nu-i aşa? Da W: G: W: G: W: G: W: Ce mai aveţi pe acolo? Acolo sînt şi Dales. G: Where's Tooting? W. Unde este Este în Londrei. Uneori este frumos. nu-i aşa? Da. bine. Are you from London? W: Yes. trebuie să mergeţi acolo. Henry Gill (HG) WG: HG: WG: HG: WG: Sînteţi din York. And sometimes it's wet. we are. Cum este? Este o simplă suburbie. isn't it? G: Yes. Sînteţi din Londra? Da. WG: You're from York. There's a wonderful cathedral I remember. it's changeable. And the North Yorkshire Moors. G: W: G: W: G: a (G) W: G: W: G: W: Hello. • să faceţi recomandări în legătură cu ele. Da. 36 . DIALOGURI — DIALOGUES 1 Winston W: G. HG: Yes. W: What's it like there? G: There are the Dales. sînt din Tooting. Nimic special. Where's that? It's a small town in Yorkshire. Cred că este un oraş frumos.

the Alps. WG: I'd love to. on the Thames. Domul. — Places UNIT 7 HG: Yes. 2. it like What is the country like? nice — plăcut beautiful — frumos flat — neted hilly — colinar mountainous — muntos wooded — împădurit . the Rhine. of the region. it's lovely in the spring. the Minster. the coast (of Scotland). Salcombe? Where's (unde este) York? in near Hamburg. 7 HG: Da. Cum se cere descrierea How to ask for a Cum este acolo? Cum este zona? nice beautiful flat hilly mountainous wooded a There's beautiful large an interresting old forest cathedrall lake large — mare old — vechi forest — pădure lake — lac 37 localităţi. the Midlands.CAP. WG: Este vreme bună în acest anotimp? HG: Da. Trebuie să WG: plăcea. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se întreabă unde se găseşte o localitate. WG: Is the weather nice at this time of the year? HG: Yes. primăvara este frumos. Scotland. the Lake District. You should go. How to ask where places are. London.

unde este acesta? 38 1. d-le Schmidt. Schmidt. e) Exercise 1 — EXERCISES Mrs. Asta este în nordul Germaniei. nu-i aşa? Unde este Ulm? Nu am auzit de Oldenburg. Am auzit că sînteţi din Passau. Cum se despre climă. Răspundeţi la întrebările ei.CAP. plajă What's the weather like? The weather is fine/nice. 4. Cum este vremea? Vremea este frumoasă. Is the weather nice? spring — primăvară summer — vară autumn — toamnă winter — iarnă There's (a lot of) summer snow — zăpadă rain — ploaie a lot of — mult (ă. Sînteţi din Hamburg. 7 park is a There are river beach parks rivers beaches 3. How to ask about climate. Answer her questions. . i. Vremea este frumoasă? cold hot wet spring autumn summer winter snow rain in winter — Places UNIT 7 river — beach — ştrand. That's in the north of Germany. Unde este asta? 2. Example: Where is Lübeck? Lübeck is in the north of Germany. Gammon is very interested in Germany. where is that? Dna este foarte interesată de Germania. Where's that? So you're from Hamburg. Exemplu: Unde este Lübeck? Lübeck este în nordul Ger­ maniei. isn't it? Whereabouts is Ulm? I have not heard of Oldenburg. Mr. I hear you're from Passau. 1. 2. 3.

Cambridge/north of London/University 5. Exercise 3 dialogul de pe casetă Un american: Unde este Wor­ cester? Dl. Listen to this dialogue on the cas­ sette. American: Mm. 3. York/north east/river Ouse/Minster 2. Un american: Cum este? Dl. Wagner: Este acolo o catedrală frumoasă. Augsburg este în nordul sau sudul Germaniei? 7. 7. You should go. Avon/theatre 6. Canterbury/south east/cathedral 4. Trebuie să Un american: Mm. Listen to this dialogue on the cas­ sette. Bremen este la nord? — Places 5. Now do the same or a similar conversation with an American. poate voi merge într-o zi. American: What's it like? Mr. where is it? 8. 39 . west/sea/beachers Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Is Bremen in the north? Exercise 2 dialogul de pe casetă. Wagner: Este în Angliei. Wagner: There is a beautiful cathedral. isn't it? Is Augsburg in the north or in the south of Germany? I've heard of Kiel. American: Where's Worcester? Mr. Este pe Severn. aşa? 6. It's on the river Severn. aţi fost în următoarele localităţi. München este la sud.7 5. presupunînd că dvs. Check your answers with the cas­ sette. UNIT 7 Munich is in the south. assuming you have been to the following places. Wagner: It's in the south-west of England. Am auzit de Kiel. Acum alcătuiţi aceeaşi conversaţie sau una similară cu un american. Lake District/mountains 7. perhaps I will one day. unde este acesta? 8.

Mergeţi drept înainte. AB: La ce distanţă este? W: Aproximativ 200 (1 lard 0. It's opposite the cinema.8 în Căutînd drumul — Finding the way UNIT 8 cum să puneţi întrebări în legătură cu drumul. Dialogue 2 Anne Bardy (AB). AG: Excuse me. HG: Mulţumesc. Există o cabină telefonică pe dreapta. It's on the left. it's over there. Can you help me? Is Există în o toaletă there a ladies' toilet near here? pentru femei? W: Da. Dialogue 4 Henry Gill (HG). Mă puteţi ajuta? WG: Excuse me. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs (WG). Dialogue 3 Agnes Gill (AG). Mergeţi drept înainte. Go straight on (ahead). O luaţi pe prima stradă la stînga. AB: Excuse me. Există o farmacie prin apropiere? W: Da. este acolo. AB: Thank you very much. is there a chemist near here? W: Yes.9 m) AB: Mulţumesc foarte mult. Go along here. AG: Mulţumesc. există în apropiere o cabină telefonică? W: Da. Can you tell me the way to the nearest tube station? W: Yes. Winston (W) AG: Scuzaţi-mă. Winston A6: Scuzaţi-mă. W: Yes. There's a phone box (booth) on the right. îmi puteţi spune care este drumul spre cea mai apropiată staţie de metrou? W: Da. is there a phone box (booth) near here? W: Yes. AB: How far is it? W: About 200 yards. Take the first street on the left. Winston (W) HG: Scuzaţi-mă. HG: Thank you. Este vizavi de cinema. . AG: Thank you. 40 HG: Excuse me. Winston (W) WG: Scuzaţi-mă. Este pe stînga.

CAP

drumul — Finding the way

UNIT 8

Dialogue 5 Henry Gill (HG), a woman (Wo)
Wo: îmi spune unde este Pear Tree Avenue? HG: Nu. Regret. Nu ştiu. Nu sînt de aici. (Sînt străin aici). Wo: Excuse me. Can you tell me Pear Tree Avenue is? HG: No. I'm sorry. I don't know. I'm a stranger here.

Dialogue
Wo:

Winston (W), a woman (Wo)
Wo: Excuse me. Can you tell me the way to the Post Office? W: Yes, Go to the traffic lights. Turn into Duke Street. It's next to the theatre. Wo: How far is it? W: About 500 yards. Wo: Thank you.

îmi puteţi spune care este spre poştă? W: Da. Mergeţi pînă la semafor. Cotiţi pe Duke Este Teatru. Wo: La ce distanţă este? W: Aproximativ 500 yarzi. (450 m). Wo: Mulţumesc.

CUM SE SPUNE

HOW TO SAY IT

Cum se întreabă dacă ceva este prin apropiere. How to ask if something is near. Is there (există) a phone box post office bank 2. Cum se întreabă drumul. How to ask ask the way. Can you drumul spre) me the way to the Youth Hostel? theatre? station? post office? nearest tube station? toilet? bank? (îmi puteţi spune care este near here? (în apropiere)

apropiat(a)

41

CAP 8

Căutînd drumul — Finding the way
Station Road

UNIT

Can you (îmi

me where spune unde)

Pear Tree Avenue the Health Centre the corner.

is?

Go

along here straight on

to

the bridge. the traffic lights. corner bridge pod traffic light semafor

first Take the second third (right) Turn (left) into Stonegate Piccadilly Coney Street next to opposite on the over there. straight on. next to book shop librărie over there pe aici straight on drept înainte. se întreabă cît de departe se află locul căutat. How to ask how far away something is. the bank? How far is the post office? it? About 200 500 five ten 42 metres. yards. minute's walk. the post office. the book shop. the cinema. left right to turn a coti, a întoarce (street) on the left right left right stîng(a) dreapta

CAP 8

Căutînd drumul — Finding the way
— EXERCISES

UNIT 8

Exercise 1
dialogul de pe casetă. Henry: Ştiu că poşta e aproape de aici. Soţia: Henry, neam rătăcit. Voi întreba pe cineva. Scuzaţimă. îmi puteţi spune care este drumul spre poştă? că sînteţi Henry şi puneţi întrebările necesare pentru a găsi locurile următoare. banca 2. biroul obiectelor pierdute 3. teatrul 4. staţia 5. oficiul de turism 6. podul Listen to the dialogue on the cas­ sette. Henry: I know the post office is near here. Wife: Henry, we're lost! I'll ask some­ one. Excuse me. Can you tell me the way to the Post Office? Imagine you are Henry and ask the necessary questions to find these places. the bank 2. the lost property office 3. the theatre 4. the station 5. the tourist office 6. the bridge

Exercise 2
DI şi Dna Jones vizitează Londra pentru prima oară. Ei au nişte dificultăţi. Ascultaţi dialogul de pe casetă. Dna Jones: Ah, dragă! Trebuie să găsim o toaletă. Dl Jones: Scuzaţi-mă, există o toaletă aproape de aici. Imaginaţi-vă că sînteţi Dl Jones. întrebaţi ce aveţi nevoie. Dna Jones: Trebuie să găsim o poştă. 2. Trebuie să găsim o staţie de autobuz. 3. Trebuie să găsim o bancă. 4. Trebuie să găsim o staţie de metrou. 5. Trebuie să găsim parcare. 6. Trebuie să găsim o cabină telefonică. 7. Trebuie să găsim o farmacie. Mr and Mrs Jones are visiting London for the first time. They are having some difficulties. Listen to the dialogue on the cassette. Mrs Jones: Oh, dear! We must find a toilet. Mr Jones: Excuse me, is there a toilet near here? Imagine you are Mr Jones. Ask for what you need. Mrs Jones: We must find a post office. 2. We must find a bus stop. 3. We must find a bank. 4. We must find a tube station. 5. We must find a car park. 6. We must find a phone box. 7. We must find a chemist. 43

CAP

Căutînd drumul — Finding the way

UNIT 8

Exercise 3
fată răspunsuri care vi s-ar putea da cînd de drum. Citiţi-le şi găsiţi întrebările care au fost puse. Apoi ascultaţi conversaţia pe casetă. 1. A: ... B: O cabină telefonică? îmi pare rău, nu sînt de pe aici. 2. A: ... B; Da. peste pod. Apoi drept înainte. 3. A: ... B: Da. Este o staţie de autobuz în Tanner Row. 4. A: ... B; Youth Hotel? Da. Este în Water End. 5. A: ... B: Este o farmacie în Parliament Street, cred. 6. A; ... B: Da. Mergeţi drept înainte şi o luaţi pe a doua la dreapta. Aceea e Piccadilly. 7. ... B: Minster. Da. Mergeţi pînă la şi cotiţi la stînga. 8. A: ... B: Museum Street? Nu, regret, nu ştiu. Here are some answers you may be given when asking the way. Read them and work out the questions which were asked. Then listen to the conversation on the cassette. 1. A: ... B: A telephone box? I'm sorry, I'm a stranger here. 2. A: ... B: Mickiegate? Yes. Go over the bridge. Then it's straight on. 3. B: Yes. There's a bus stop in Tan­ ner Row. 4. A: ... B: The Youth Hostel? Yes, it's in Water End. 5. A: ... B: There-s a chemist in Parliament Street, I think. 6. A: ... B: Yes. Go straight on and take the second on the right. That's Pic­ cadilly. 7. A: ... B: The Minster? Yes. Go to the traffic lights turn left. 8. A: ... B: Museum Street? No, I'm sorry, I don't know.

HG: Pot parca acolo? W: Nici acolo nu aveţi voie să parcaţi. either. too? Yes. W: Yes. HG: Pot parca aici? W: Nu. Ce s-a întîmplat? F: Priviţi. W: Da. Can 1 borrow your bicycle. Winston (W) (Mai tare) Scuzaţimă. HG: Can 1 park here? W: No. that's all right. You are not allowed to park here. what's the matter? Look. F. Hello. Here it is. Am o pană. HG: Asta e absolut NOT TO HG: HG: Excuse me. în ordine. Ne: în ordine. Ne: Bună. Thanks very much. lată-l. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). So I see. HG: This is absolutely impossible. în şi 45 . I've got a puncture. HG. F: Pot împrumuta bicicleta vă rog? Sînt în la serviciu. please? I'm late for work. F: Vă mulţumesc foarte mult. Felicity. That's all right. Felicity. aici nu aveţi voie să parcaţi. (Louder) Excuse me. Can I park over there? W: You are not allowed to park over here. sir.CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9 in capitol • cum să permisiunea. a neighbour (Ne) F: (bătînd la uşa vecinului) D-le Simpson. Ne: F: Ne: Ne: F: Ne: F: (knocking on her neighbour's door) Mr Simpson. Can I borrow your bicycle lamp. • cum să răspundeţi ta cum să întrebaţi dacă este permis. EITHER 2 Felicity (F). Ne: Asta văd. F: Pot împrumuta şi farul? Ne: Da.

slams the door) Hu: Oh. Totuşi poţi lua maşina. O clipă. WG: Vă foarte mult. 46 . Foarte amabil din partea dvs. M: Winston. Dialogue 4 young wife (Wi). dnă Gammon? WG: Da. (neîncrezătoare): Nu pot? Nu. darling? No. desigur. That's very kind of you. No. El doreşte să reia relaţiile cu o veche cunoştinţă. Wi: Hu: Wi Hu: Wi: tînărul soţ Wi: Hu: Wi: Hu: Wi: Can I take the car today. young husband (Hu) tînăra soţie Pot lua maşina azi. after all. dragă? Regret. Of course you can. voi merge pe Hu: pare rău. please? Ne: Yes. Din Plymouth. He wants to renew an old acquain­ tance. M: Mulţumesc.CAP 9 Permisiunea — Permission Hello! Dnă 9 Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). M: Thank you. nu. Mrs Gammon? WG Yes. (merge să caute zahărul). pot folosi telefonul tău? W: Da. Can I borrow/ some sugar. I haven't got any cash. Just a (goes to get the WG: Thank you very much. of course. (Think­ ing better of it) You can take the car. From Plymouth. you're not! (goes out. Alo. (Gîndindu-se mai bine). Wi: Nu-ţi pasă! uşa) Hu: Oh. please? W: Yes. Desigur că puteţi. Eşti o bestie. Hu: I am sorry. This is Milton Grace. (picks up the receiver dials) Hello. You beast! Can I have some money for taxis. M: Winston. nu poţi. Wi: No! It doesn't matter I'll walk. I'm sorry. drace! (pleacă afară. Milton is staying with Winston. Ne: Hello! Dvs. a neighbour (Ne) WG Mrs Hello! Mrs Mac­ Donald! Ne: Is that you. Atunci pot avea ceva bani pentru taxi? Hu: Nu. Nu am bani. (ridică receptorul şi face numărul). then? Hu: No. (incredulously): t can't? No. You can't. Wi: Nu! nu-i nimic. may I use your phone. pot împrumuta zahăr. vă rog? Ne: Da. Milton locuieşte la Winston. Aici este Milton Grace. hell! Dialogue 5 Winston (W).

La revedere. may I take a shower. (Replaces receiver) that was Anne. Yes. Am o diseară. era Anne. Cum se cere şi cum se acordă permisiunea. Good-bye. este acolo TO A W: M: (pause) May I come and see you? Tonight? (pause) May I come about 8? Thank you. Lucky man! Now. The bathroom is over there.CAP Permisiunea Permission UNIT 9 Pot veni să vă văd? Diseară? (pauză) Pot veni la 8? Mulţumesc. I have an appointment for tonight. a face duş CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. am împrumut iau Pot să văd folosesc maşina scaunul bicicleta haina de ploaie ziarul maşina de bărbierit umbrela nişte zahăr? have Can May borrow take see use the this your car? chair? bicycle? raincoat? newspaper? razor? umbrella? some sugar? 47 acesta? aceasta? dvs. (Pune telefonul la loc) Winston. How to ask permission and how to give permission. te rog? Da. of course. . desigur. Norocosuie! Acum pot face un duş.

I'm sorry. all right. I'm afraid not. Certainly not! EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 permisiunea să luaţi cu împrumut următoarele lucruri: Exemplu: Pot să împrumut ziarul Ask permission to borrow the following things: Example: May I borrow your newspaper? bicicleta — bicycle ziarul newspaper maşina rie — haina de ploaie — raincoat 2 Ascultaţi întrebările de pe casetă. desigur. Reply truthfully. Cu siguranţă nu! i I pot: Yes. Nu. Este în 48 Listen to the on the cassette. Nu. puteţi. of course. Aici sînt expresii a fi folosite. No. sincer. merg să vă însoţesc you? Can May sit come UNIT 9 you? Da. regret. Cineva vă întreabă dacă poate să împrumute anumite lucruri. I'm afraid you can't. you can't. în ordine. That's all right. Este în regulă.CAP 9 Pot să Este Permisiunea — Permission stau să vin cu dvs. of course (you can) Yes. mă tem că nu se poate. Yes. mă tem că nu. No. . Fiţi dacă puteţi. Be polite if you Here are some expressions for you to use. Somebody will ask you if he can borrow certain things. Nu. Nu. în ordine. Da. No. Yes. Da. all That's all right. Da. No. nu puteţi.

Pot lua cu împrumut aparatul tău de bărbierit? 3. Pot lua cu împrumut peria ta de cap? 5. Pot lua cu împrumut pieptenele tău? 4. nu puteţi. Nu. you can't. Can I borrow your toothpaste? 7.Can I borrow your motorcar? 9. .Can I borrow your trousers? 10. No. Nu. I'm afraid you can't. regret. Pot lua cu împrumut bicicleta ta? 2. Can I borrow your razor? 3. Pot lua cu împrumut pasta ta de dinţi? 7. Can I borrow your hairbrush? 5.CAP 9 Permisiunea — Permission UNIT 9 Nu. I'm afraid not. nu. No. Now answer questions. Can I borrow your pen? Check your answers with the cas­ sette. Pot lua cu împrumut motocicleta ta? 9. Can I borrow your comb? 4. mă tem că nu puteţi. Can I borrow your lipstick? 6. Certainly not. Can I borrow your toothbrush? a. mă tem că nu. Can I borrow your bicycle? 2. No. Nu. Acum răspundeţi la întrebări. Pot lua cu împrumut rujul tău de buze? 6. Perhaps your answers are different from the author's. să fie diferite de cele ale autorului. S-ar putea ca răspunsurile dvs. Sigur. I'm sorry. Pot lua cu împrumut peria ta de dinţi? 8. Pot lua cu împrumut pantalonii tăi? Pot lua cu împrumut stiloul tău? Verificaţi răspunsurile cu caseta. No.

. 10 Călătoria — Travei 10 In acest capitol.10 £ (dă biletul) CI: £ 2. WG: A single to Waterloo. • să cumpăraţi bilete pentru trafic. Taxi Operator (TO) (dispecer) La telefon On the phone AG: Alo. vă rog. please. Co: 60 penny (dă biletul) Co: 60 p. M: Mulţumesc. vă rog. F: Sheen Lane. please. please.K.60. I want a taxi. Clerk (CI) (funcţionar) WG: Un bilet dus pentru Waterloo. (gives ticket) F: Mulţumesc.CAP. F: Thank you.50 £ (dă biletul) CI: £ 4. How vă rog. vă rog. Dialogue 2 Anne Brady (AB). Conductor (Co) F: Sheen Lane. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). Tussaud. Doresc un taxi. How Heathrow. vă rog. AB: Thank you. please. costă? much is it? CI: 2. Co: Costă 1.50 (gives ticket) AB: Mulţumesc. costă? much is it? CI: 4. 50 AG: Hello. Co: O. Dialogue 4 Milton (M).60 Co: £ 1. Dialogue 5 Agness Gill (AG). învăţaţi: • să spuneţi unde doriţi să mergeţi. please.10 (gives ticket) WG: Mulţumesc. WG: Thank you. Clerk (CI) AB: Un bilet dus-întors pentru AB: A return to Heathrow. Conductor (Co) M: Două bilete pînă la Madame M: Two to Madame Tussaud's. M: Thank you. Dialogue 3 Felicity (F). M: Ne puteţi spune cînd să M: Can you tell us when to get off? Co: în ordine. • să comadaţi un taxi.

TA: Single or return? AB: Single. AB: What time is check-in? TA: Check-in is no later than 15. Da. clasa Un moment. Travel Agent (TA) Dialogue 6 (funcţionar la agenţia de voiaj) AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: AB: Doresc să merg la Geneva. Anne Bardy (AB). AG: La revedere. right away. Here's my credit (my bank card) TA: Thank you. imediat. La ce oră se face înregistrarea? Verificarea este nu mai tîrziu de Şi numărul zborului? BA 578. When is the next flight? TA: The next flight is at And arrives at Book me on that. Costă 275 vă rog. AB: I'll write you a cheque. TA: Economy? AB: No. Mulţumesc. TO: What's your address? AG: My address is 31 Pear Tree Avenue. Mulţumesc. first class. lată cartea mea de credit.CAP. TO: The car will be there in 10 minutes. That's £ 275. 51 . please. Goodbye. I'll check if that's OK. TO: Unde? AG: La gară. AB: And the flight number? TA: BA 578.30. please. AB: Thank you. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se spune unde doriţi să mergeţi How to say where you want to go. 10 Călătoria — Travei UNIT 10 TO: Care este adresa dvs? AG: Adresa mea este Pear Tree Avenue. Cînd este următorul avion? Următorul avion (zbor) este la Şi soseşte la Un bilet pentru acesta. Dus sau dus-întors? Dus. TO: Where to? AG: To the station. AG: Thank you. TA: Yes. Clasa economică. TO: Maşina va fi acolo în zece minute. Nu. să verific dacă este în ordine. Vă completez un cec. That's all right. vă rog. I want to fly to Geneva. please. TA: Just a minute.

CAP. dus dus-întors dus-întors în aceiaşi zi călătorii. a) în autobuz sau într-o metrou. 10 Doresc Călătoria să merg să merg cu avionul la Travel Edinburgh München Birmingham UNIT 10 Edinburgh I want to fly 2. Cum se cumpără un How to buy a ticket. b) în gară Un Două trei bilete A single return singles Two Three returns day-returns to York Cardiff Bournemouth please. Oxford Street Marble Arch Heathrow Two Three to Oxford Street Marble Arch please. to München Birmingham de a) on a bus or at a tube station b) at the station York spre Cardiff Bournemouth vă rog 52 . atunci necesar sâ numai ta please. suficient care în cazul mai biletelor dorite.

Imagine that you want to visit Birmingham for a meeting. Imagine that you wish to travel to York because you are going to live there.. Dna Bridge urmează să viziteze Bournemouth. Dl şi Dna Philips urmează să locuiască la Bradford. Conductorul: Ţineţi-vă! Un bărbat: Pînă la Madame Tussaud. Coulson urmează să viziteze Nottingham. Miss Coulson is going to visit Not­ tingham. 10 Călătoria — Travel EXERCIŢII — EXERCISES 10 Exercise 1 că să călătoriţi în York pentru că urmează să locuiţi acolo. Dl Carter şi secretara sa ur­ mează să viziteze Manchester. şi Dna Davies urmează să locuiască la Leeds. Conductor: Hold tight! Man: Madame Tussaud's please. Mr and Mrs Melton are going to live in Ipswich. What do these people say? Mr. Exercise 2 Ascultaţi următoarea conversaţie de pe casetă. vă rog. Mr and Mrs Jones are going to visit Glasgow. Dl Davies urmează să locuiască la Edinburgh. Mr Davies is going to live in Edin­ burgh. You would say: A return to Birmingham. vă rog. Aveţi nevoie de un bilet dus. Mr and Mrs Philips are going to live in Bradford. You need a single ticket. please. Mr Carter and his secretary are going to visit Manchester. şi Dna Melton urmează să locuiască la Ipswich.CAP. Doriţi un bilet dus-întors. You would say: I want a single to York. Alexander is going to live in York.DI şi Dna Jones urmează să viziteze Glasgow. You want a return ticket. 53 . Mrs Bridge is going to visit Bour­ nemouth. Ce spun aceste persoane? Alexander urmează să York.. Listen to the following conversa­ tion on the cassette. Veţi spune: Un dus-întors spre Birmingham. Veţi spune: Doresc un dus spre York. Imaginaţi-vă că doriţi să mergeţi la Birmingham pentru o întîlnire. Mrs Wright and her daughter are going to visit Brighton. Mr and Mrs Davies are going to live in Leeds. Dna Wright şi fiica sa urmează să viziteze Brighton. 6.

CAP. 10

Călătoria — Travel

UNIT 10

Conductorul: 80 penny Un bărbat: îmi spune cînd trebuie să cobor, vă rog? Conductorul: în regulă. Un bărbat: Mulţumesc. că doriţi să mergeţi în următoarele locuri. Ce aţi spune? 2. 3. 4. 5. Marble Arch Buckingam Palace Tower Bridge Piccadilly Circus Leicester Square răspunsurile cu caseta. 6. 7. 8. 9. 10.

Conductor: 80 p. Man: Can you tell me when to get please? Conductor: Ok. Man: Thanks. Imagine that you want to go to the following places. What would you say? Oxford Street. Regent's Park King's Cross Parliament Square Hill Gate Check your answers with the cas­ sette.

Exercise 3
Doriţi să cu avionul la Hamburg. Funcţionarul de la agenţia de voiaj vă pune cîteva întrebări. Ascul­ taţi întrebările de pe casetă şi răspundeţi la ele. Funcţionarul: Da, domnule. Vă pot ajuta? Dvs: Doresc să merg cu avionul la Hamburg. Cînd e următorul zbor? Funcţionarul: Următorul avion e la ora 14,45 şi ajunge la 17,15. Dvs: Un bilet pentru acesta, vă rog. Funcţionarul: Dus sau dus-întors? Dvs: Dus. Funcţionar: Clasa sau turist? Dvs: Turist, vă rog. Ce număr de zbor? Funcţionarul: Lufthansa 043. Dvs: Mulţumesc. Imitaţi conversaţia de mai sus, preluînd şi rolul funcţionarului pe cel al călătorului Utilizaţi informaţiile de mai jos. 54 You want to fly to Hamburg. The clerk asks you some questions. Listen to the questions on the cassette and answer them. Clerk: Yes, sir. Can I help you? You: I want to fly to Hamburg. When is the next flight? Clerk: The next flight is at 14.45 and arrives at You: Book me on that, please. Clerk: Single or return? You: Single. Clerk: First Class Tourist Economy? You; Tourist Economy, please. What is the flight number? Clerk: Lufthansa 043. You: Thank you. Imitate the above conversation, taking the part of the clerk in addition to that of the traveller (you). Use the following information.

CAP. 10
BA BA BA BA BA BA BA BA BA

Călătoria — Travel
Arrival 10.50 10.55 16.20 21.10 19.10 22.40

UNIT 10

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Departure 950 Bucharest (Economy) 08.55 960 Stuttgart (Economy) 928 Köln/Bonn (First Ciass)08.45 Frankfurt (Economy) 13.45 704 Wien (First Class) 14.15 720 Zürich (Economy) 862 Paris (Economy) 988 Berlin (Economy) 20.00 924 Rome (Economy) 16.55

CAP.

Probleme de exprimare — Language Problems

UNIT 11

în acest capitol
• cum să vă cînd nu înţelegeţi ceva; • cum să solicitaţi traducerea unui cuvînt sau a unei propoziţii; • cum să solicitaţi repetarea celor spuse.

DIALOGURI — DIALOGUES
Dialogue 1 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Pot împrumuta „biro"-ul Fo: Regret, nu înţeleg „biro". Ce este „biro"? AG: Biro este un pix. Un creion cu bilă. Pot să îl împrumut, vă rog? Fo: Da, acum înţeleg. Da, bineînţeles.

un străin

AG: Can f borrow your biro, please? Fo: I'm sorry. I don't understand What's a „biro" AG: A biro is a pen. A ballpoint pen. Can I borrow it, please? Fo: Oh, I understand now. Yes, of course.

Dialogue 2 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Poţi da drumul la te rog? Fo: Mă tem că înţeleg. Vă rog să repetaţi. AG: Puteţi da drumul la „telly, vă rog. „Telly" înseamnă televizor Asta e un telly. Fo: A, înţeleg. AG: Can you switch on the please? Fo: I'm afraid I don't understand you. Please say it again. AG: Can you switch on the please? „Telly" means That's a telly. Fo: Oh, I see.

Dialogue 3 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
AG: Fo: AG: Fo: AG; Fo: Nu doriţi o cană cu ceai? Poftim? Nu doriţi o cană cu ceai? Spuneţi, vă rog, mai rar. Ce înseamnă AG: Fo: AG: Fo: AG: Fo: How about a cup of tea? I beg your pardon? How about a cup of tea? Please say that slowly. How-about-a-cup-of-tea? What's the meaning of about"? AG: It means you like" or you

AG: înseamnă „aţi dori" sau

56

CAP.

Probleme de — Language Problems
Nu,

11

Fo: O,

Fo: Oh, I understand." No, thank you.

Dialogue 4 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
Fo: Scuză-mă, Agnes, cum se numesc aceia în engleză? AG: Aceia sînt papuci de casă. Fo: Dar aceştia cum se numesc? AG: Aceasta este o pereche de pantaloni. Noi spunem pereche de pantaloni". Fo: Excuse me, Agnes. What are those called in English? AG: Those are slippers. Fo: And what's this called? AG: That's a pair of trousers. We say "a pair of trousers".

Dialogue 5 Agnes Gill (AG), a foreigner (Fo)
Fo: (arătînd spre o reclamă Guiness) Cum se pronunţă acest cuvînt? AG: Acesta este pronunţat Guin­ să spui şi tu. Fo: Guinness. AG: Este corect. Este foarte bine. Fo: (Pointing to a Guiness ment) How do you pronounce that word? AG: That's pronounced: Guinness. Try and say it. Fo: Guinness. AG: That's right. That's very good.

ARE THOSE CALLED \H do call tfioi&e...?. fimtoa

CUM SE SPUNE
Cum se spune cînd nu înţelegeţi. How to say you don't understand. Poftim? I beg your pardon? Mă tem ce spuneţi

HOW TO SAY IT

I'm afraid I'm sorry I don't understand

you I don't understand that biro

îmi pare nu înţeleg aceea rău Eu nu

57

. 11 Probleme de exprimare — Language Problems UNIT 11 2. How to ask what things are called. in Romanian. Vă rog spuneţi asta Please say repeat Daca nu supăraţi vă repetaţi spuneţi pe litere spuneţi din nou. is What are this that those called in English? That's called a. slowly.CAP.. Would mind you repeating spelling saying it again? that? mai rar puţin mai clar it that asta.. Cum se întreabă numele obiectelor. How to ask for a meaning. Care este înţelesul Aţi putea explica Dacă nu vă supăraţi să explicaţi 58 "telly" înseamnă televiziune.. in Romanian? — It's . the word What's that a „biro" 5. a little more clearly WOULD YOU • — vă se foloseşte pentru a fi mat adesea în uneori de şi a întări 3. Cum se solicita repetarea. How to ask for a translation. Those are called e denumit sînt denumite 4. Cum se solicită o traducere. How to ask for repetition. Cum se sensul unui cuvînt...

2. — ask for slower repetition. I do Eu speak don't speak English (very well) EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Cum se descoperă eroarea. Cum se întreabă despre limbile vorbite. Please say it again. I COULD YOU şi WOULD YOU MIND nu Mai simplu se poate spune 6. Mă tem că nu înţeleg ce spuneţi. Probleme de exprimare — Language Problems "telly"? UNIT 11 What's the meaning of Could you explain Would you mind explaining — "Telly" means television. 2. prea repede. — cereţi să repete mai rar. Spuneţi că nu înţelegeţi. — How to trace the fault. Dacă nu vă supăraţi. — ask for spelling or repetition. Nu. with an ac­ cent. — You could use these expres­ sions: I'm sorry. Puteţi folosi aceste expresii: 1. I'm afraid I don't what you are saying. — Say you don't understand. Engleza (foarte bine) Do speak you Romanian? English? Yes. Would you mind spelling 59 . româna? engleza? vorbesc nu vorbesc Da. — cereţi să vă spună pe litere sau să repete. spuneţi pe litere. nu înţeleg. — Somebody speaks to you: too fast. Cineva vă vorbeşte: neclar. cu accent. — ask for clearer repetition. 3. to ask about languages. — cereţi să repete mai clar.CAP. Vă rog să spuneţi din nou. I don't understand. 4. 3. 4. Regret.

Cereţi o ex­ plicaţie. Decide what you want to say. repetaţi mai clar. Each sen­ tence has a word or an abbrevia­ tion which you may not under­ stand. nu înţeleg. Ascultaţi caseta. Vă rog.. Probleme de exprimare — Language Problems UNIT 11 5. Would you mind explaining that expression? A: means Member of Parliament. Please say it again slowly.P. Decideţi ce doriţi să spuneţi. Acum ascultaţi caseta şi ce doriţi să Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Would you mind repeating that a little more clearly? Now listen to the cassette and decide what you want to say. A: Johnson is an M. Check your answers with the cas­ sette. 6.CAP. 6. Fiecare propoziţie are un cuvînt sau o expresie pe care poate nu o înţelegeţi. I don't understand. Ask for an explanation. 5. Exercise 2 Ascultaţi caseta. Exemplu: A: Johnson este aşa? B: Regret. A: înseamnă membru al parlamentului. din nou mai rar. Dacă nu te superi. Listen to the cassette. explică-mi această expresie. Listen to the cassette. Dacă nu vă supăraţi. . isn't he? B: I'm sorry.

Anne Bardy (AB) A: AB: A: AB: A: Ce faceţi Sînt secretară. very much. that's right. 12 Profesii — Jobs UNIT 12 în acest capitol învăţaţi: • să vorbiţi despre profesii. Greta (G) J: G: Are you a waitress here? Yes. but Suzie only works partAB: Does she like her job? A: Oh. I like it very much. It's very interesting.CAP. G: Oh. La un arhitect. sînteţi amîndoi în domeniul artistic. J: I'm a porter. O. da. AB: What does your sister do? A: She's a dancer. Where do you work? J: In the Hotel Vista. A: Yes. da. yes. Is it a permanent. A: AB: A: AB: A: What do you do? I'm a secretary. Where do you work? I work in town. For an arhitect. 61 . Dialogue 3 J: G: J: G: J: (J). într-adevăr. yes. Unde lucraţi? La hotel Pe cealaltă parte a străzii. DIALOGURI — DIALOGUES 1 (A) Antony. What do you do? Sînteţi chelneriţă aici? Da. so you're both in show busi­ ness. îmi place foarte mult. Unde lucraţi? Lucrez în oraş. Anne Bardy (AB) Deci sînteţi actor. Este o muncă permanentă sau temporară? AB: Este permanentă. Este foarte interesantă. AB: Oh. dar Suzie lucrează numai jumătate de normă. A: Do you like it? AB: Yes. A: Da. Ce faceţi Sînt portar. On the other side of the road. Da. • să întrebaţi unde lucrează şi cu ce se ocupă o persoană. AB A: AB A: AB AB: So you are an actor? A: Yes. foarte mult. AB: ii place munca ei? A: O. O. Dialogue 2 Antony (A). Ce face sora Este dansatoare. A: Vă place? AB: Da. or a temporary job? It's permanent.

salariul e foarte prost aici. but the pay's bad. Rock Ce face sora dvs. 12 G: J: G: Profesii G: J: G: Jobs UNIT 12 Vă place munca în ordine. Yes. CUM SE SPUNE secretară barman Ce Sînt actor om de afaceri inginer HOW TO SAY IT secretary a barman actor business­ man engineer What do you do? m an Cum se întreabă de ocupaţia cuiva. dar salariul e prost. Da. Dl. Do you like your job? It's all right.CAP. to ask someone's occupation. the pay's very bad here. Joe Greta? Ea este El este actor (actriţă) om de afaceri dansator(oare) arhitect(ă) chelner(iţă) Sînteţi Este el ea Mary John 62 actor electrician? Are you he she Mary John a an She's He's a an What does Mr Rock your sister Joe Greta actor (actreess) businessman dancer architect (waitress) electrician? waiter actor student? dancer? do? .

do you Where he does she Mary George work? I work He works She works in Selfridges.CAP. Cumconsoană. for Slim & Trim. (Lui/ei munca pe care o DOES HE/SHE LIKE JOB? (îi munca lui/el?) De remarcat la persoana singular. (îţi/vă place munca (HER) JOB. in the Theatre. I place) DO YOU Forma se conjugă astfel la prezent: YOU DO HE DOES ex. I DO YOU HE MY YOUR în engleză cu verbul 00 care se WE DO YOU DO THEY DO munca mea). AN o persoana unde lucrează. 00 NOT LIKE MY JOB. Do you Does she like your his her job? I like it very much. for an architect. 3. YOU DO LIKE YOUR (DOES NOT) JOB. 12 Profesii Jobs UNIT 12 I I I AM A observaţi că înaintea este A/AN. verbul DO. It's interesting. A cînd ce urmează începe cu cînd substantivul ce urmează cu o 2. de conjugat la forma sa de Tot verbul DO se construieşte şi forma negativă. 63 . suportă flexiunea de număr şi persoană. How to ask if somebody likes a job. Cum este întrebata o persoană daca îi place munca pe care o face. In the Hotel Vista. se întreabă How to ask where somebody works. at home. care aici ca auxiliar.

Sînt. 12 Profesii — Jobs — EXERCISES UNIT 12 Exercise 1 Spuneţi că lucraţi la firmele de mai jos. 6.. Say you work for the following firms. Benz Acum spuneţi că soţul sau soţia dvs. I'm a. Acum că fratele sau sora dvs. Rowntree Mackintosh 8. an. businessman student architect postman waitress engineer actress housewife 64 Now say that you are working in one of these professions. Now say that your brother or sister works for these companies. electrician postman — poştaş undertaker teacher teacher — profesor typist typist — dactilograf(ă) .. BMW 7. BOSCH 3. 9. 5. Listen on the cassette to how they are pronunced and repeat them. lucrează la aceste societăţi. Siemens 4. Philips Now say your husband or wife works for the same companies. housewife — gospodină mechanic — mecanic nurse — asistentă/soră medicală policeman — poliţist shop assistant vînzător(oare) student — student undertaker — antrepenor de pompe funebre waiter — chelner waitress — chelneriţă 3 Acum spuneţi că aveţi una din aceste meserii. Exemplu: Eu lucrez la AEG. lucrează la aceleaşi societăţi. 1. Ascultaţi caseta pentru a vedea cum se pronunţă şi actor — actor actress — actriţă architect — arhitect bus driver — şofer de autobuz businessman — om de afaceri clerk funcţionar doctor — doctor driver — şofer electrician — electrician engineer inginer Here is the list of some jobs. Exercise 2 lată o listă cu unele profesiuni.. Example: I work for AEG.CAP. AEG 2..

Ascultaţi întrebările din inter­ viul de pe casetă şi răspundeţi la ele. Where do you live? You: Int: What do you do? You: Int: Where do you work? You: Int: Do you like it? You: Int: Is it pemanent or temporary? You: Int: Well. Listen to the interview questions on the cas­ sette and answer them. Int: Come in and sit down. vă mulţumesc. Intervievatorul — Veniţi şi luaţi loc. 12 Profesii — Jobs Now say what you doing. Int: Vă place? Dvs: Int: Este temporară sau per­ manentă? Dvs: Int: Bine. Vă rog să aşteptaţi afară. Exercise 4 Imaginaţi-vă că solicitaţi o slujbă în Anglia.CAP. UNIT 12 are really Acum spuneţi ce profesie aveţi în realitate. Cum vă numiţi? Dvs: Int: Prenumele? Dvs: Int: Sînteţi englez? Dvs: Int: Da. . please. Unde locuiţi? Dvs: Int: Ce faceţi? Int: Unde lucraţi? Imagine that you are applying for a job in Britain. thank you very Would you wait outside. won't you? Now what's your name? You: Int: And your first name? You: Int: Are you British? You: Int: I see.

da. A: Mm. it's near the station. AB. AB. DIALOGURI— DIALOGUES Dialogues 1 Bardy (AB). Bead de a locui la (prívate — cameră mc mici. O. That's big. There are six. A: E mare. AB: Are you in a B&B place? A: No. da. Acasă — Home UNIT 13 în acest capitol • să despre casa • să întrebaţi pe cineva unde locuieşte şi de cînd locuieşte acolo. yes. I'm staying in a hotel. yes. A: Cîte camere sînt acolo? AB: Sînt şase. Antony (A) AB A: AB A: AB A: AB A: AB A: Unde staţi în prezent? In York. Do you live in a house or in a flat? AB: In a flat. A. A: How many rooms are there? AB: Six. In a big house. A: Oh. este lîngă gară. Sper că are o poziţie bună. unde călătorul poate şi Comparaţi ale 1 şi 2. De cînd locuiţi acolo? Stau acolo de o săptămînă. A: Yes. Asta e foarte convenabil. it is. De cînd locuiţi acolo? AB: De zece ani. How long have you been living there? A: I've been staying there for a week. stau la hotel. WHERE DO UVE? Unde WHERE ARE YOU Unde Staţi? locuiţi în 66 cu preţuri sensul de . Locuiţi într-o casă sau într-un AB: într-un aparament. AB: I hope it's in a good situation. este. Sînteţi într-o pensiune? Nu. Oh. How long have you been living there? AB: For ten years. Where are you staying? A: In York. That's very convenient. (A) A: do you live? AB: In the centre of York. A: Unde locuiţi? AB. Dialogue 2 Anne Bardy (AB).CAP. Da. • să construiţi propoziţiile corespunzătoare. în centrul A: A. într-o casă mare.

a) permanent a) permanently locuiţi dvs Unde locuieşte John? Mary? Eu locuiesc El locuieşte Ea b) pentru moment Unde locuiţi dvs. Cum se întreabă o persoană unde locuieşte. Dialogue 3 Mrs (WG). WG: Do you rent it? Ma: No. am închiriat numai o cameră. I just rent a room. WG: Unde locuiţi? Locuiesc într-o casă în Ealing. o unde locuieşte. ea? Where Londra centrul York-ului Stuttgart I Live He lives in She do you Where does John London the centre of York Stuttgart Mary live? b) for the time being are you is he she 67 staying? . 13 Acasă Home UNIT primul care că stă în York. Aţi închiriat-o? Ma: Nu. WG: De cînd staţi acolo? Ma: De aproape şase săptămîni. locuieşte el.CAP. ştiind că Antony este în York cu afaceri şi stă acolo pentru moment Where are you staying? \ DO you — verbul este Ia simplu. •WG:How/ long have you been living there? Ma: For about six weeks. Această întrebare se pune cînd se doreşte să se ştie în ce oraş sau sat anume locuinţa. How to ask where a person lives. In al doilea dialog Anne întreabă. young man (Ma) Where do you live? Ma: I live in a house in Ealing. 1 Where ARE you la prezent progresiv. WG. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1.

Locuiesc Stau acolo de luni. I live in rent have rents has a flat. Nu. 2.CAP. 13 Eu locuiesc El. am is staying UNIT 13 in a hotel. 6 zile living have been staying there for 2 years. I don't. acolo? j ests vorba despre o a început şi se have you been living there?" cînd . ( 68 I Cu HAVE BEEN se construieşte o propoziţie în care şi în prezent. Cum se întreabă o persoană de cînd locuieşte în respectiva locuinţă. Cum se întreabă o persoană ce fel de Locuieşti el. ea Do you does he she Eu am cu chirie am El are cu chirie Ea are 0 casa 0 cameră He She un apartament live in într-o într-un apartament a house? a flat? Da. ea locuieşte Acasă — Home la un hotel în York la prieteni She are. room. Locuieşte casă? Locuiesc Yes. months. How to ask how long someone has been living in the present accomodation. 3. I do. 3 săptămîni. in York. house. 3 weeks 6 days. HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING THERE? 2 ani. No. with friends.

too. Where do you live? What sort of house do you have? Do you live alone? How long have you living there? I hope it's in a good place.. No. Example: Mr Smith. locuiesc într-o vilă. locuiţi într-o casă lipită de alta? Nu. I/we do. Do you remember these expres­ sions? They are on the cassette. do you live in a terraced house? No. Now ask somebody else where all these people live. I live in a cottage. Unde locuiţi? Ce fel de casă aveţi? Locuiţi singur(ă) (e) (I) De cînd locuiţi acolo? Sper că are o poziţie bună. bungalow cottage bed-sitting room Now look at the following tion: Mr and Mrs Hill — terraced Jane — room Anne — flat Use this list and ask all people: Do you live in Take the role of those people and answer with: Yes. informaţii: Mr Smith — cottage Mr and Mrs Miller — flat Mrs Brown — semi-detached house şi întrebaţi toate aceste persoane cum locuiesc: Locuiţi Luaţi rolul fiecăruia şi răspundeţi prin: nu locuim Exemplu: Die Smith. 13 Acasă — Home EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 13 Exercise 1 lată o listă cu diferite tipuri de Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă şi repetaţi.. Listen on the cas­ sette to how they are pronouned and repeat them. I/we don't. terraced house semi-detached house detached house Acum priviţi Here's a list of various types of accomodation. he does. locuieşte. Exercise 2 Vă amintiţi de aceste expresii? Sînt şi ele pe casetă. 69 . Example: Does Mr Smith live in a cottage? Yes. I/we live in a.CAP. Exemplu: Locuieşte dl Smith într-o vilă? Da. Acum întrebaţi pe altcineva cum locuiesc aceste persoane.

este aproape de magazine. Mr Johnson has been living for ten years in a semi-detached house in Richmond. a) Johnson locuieşte de zece ani într-o casă semi-separată din Richmond. Henry: Colegul: Nu. Henry: Colleague: For three weeks.CAP. Nu este prea convenabil. Can you dis­ cover Henry's questions? Listen to the cassette and take Henry's role. it's near the shops. there is no station or bus stop nearby. Henry: Colleague: No. în Manchester. 13 Acasă — Home UNIT 13 Now imagine you are talking to one of people. Take both parts and use the expressions given above. nu există prin apropiere gară sau staţie de autobuz. Puteţi descoperi întrebările lui Henry? Ascultaţi caseta şi luaţi rolul lui Henry. Acum că cu una din persoanele de mai jos. locuiesc într-un mic apartament. yes. Now a colleague is asking you. Henry: Colegul: De trei săptămîni. It is not very convenient. Ascultaţi întrebările de pe casetă şi răspundeţi. I live in a small flat. Colleague: Hello. John Painter has been sharing a flat with a friend for six months in Manchester. Acum colegul (colega) vă întreabă. Henry: Colleague: In Leeds. Verificaţi-vă răspunsurile cu caseta. Henry: Colegul: In Leeds. Check your answers with the cas­ sette. Colegul: Hello. da. 70 . Dacă aveţi nevoie de ajutor. Angela Chilson has been staying for three months in a bed-sitting room in Ealing. Henry: ? Colleague: Oh. b) Angela Chilson stă de trei luni într-o cameră mobilată în Ealing. Listen to his/her questions on the cassette and answer them. and is asking him about his accomodation. Exercise 3 Henry discută cu un coleg de birou şi îl întreabă unde locuieşte. Henry: Colegul: O. c) John Painter împarte un apartament de şase luni cu un prieten. ascultaţi răspunsurile de pe casetă. Henry is talking to a business colleague. Luaţi ambele roluri şi folosiţi expresiile de mai sus. If you need help listen to the answers on the cas­ sette.

cum este casa lui Este fantastică. WG: Unde este toaleta? E: La etaj. Asta e tot? F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. dormitoare are? La etaj sînt cinci dormitoare iar la parter e o cameră de zi mare. WG: I do like your house. Really? Why? It's a huge house. It's very nice. Dialogue 2 Felicity (F). WG: Hm. WG:And upstairs? There are three bedrooms and a bathroom. WG: Şi la etaj? E: Sînt trei dormitoare şi o baie. Eleanor (E) WG: îmi place casa dvs. Where's the toilet? E: Upstairs. e foarte frumoasă. WG: Mm. Şi este şi o sufragerie. there is a small garden in the back. tell me. spune-mi. WG: Există şi o grădină? E: Există şi o grădină mică în spate. Unde? La ţară. Aceasta este camera de zi? E: Da. too. Is this the living-room? E: Yes. Margaret (M) F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. UNIT 14 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). Where? In the country.CAP. How many bedrooms are there? There are five bedrooms upstairs and downstairs there is a large And there is a diningroom. E: Sufrageria este la parter şi bucătăria este de asemenea la parter. E: The dining room is and the kitchen is downstairs. Is that all? 71 F: F: . WG: Is there a garden? E: Yes. într-adevăr? De ce? Este o casă imensă. 14 in acest In the House să discutaţi despre şi case. What's Mary's house like? It's fantastic.

How to ask for description of accomodation. este? Este la parter. Mai există şi o grădină imensă. What's it like? W: Well. 14 In M: the House UNIT 14 Nu. yes. F. I rent a flat in Tooting. There are three rooms. F: Furnished? W: Oh. mobilate. am închiriat un aparta­ ment în Tooting. there's a huge garden. on the ground floor.CAP. F. ATENŢIE No. Mobilate? A da. ele? mare(i) drăguţ(e) mobilat(e) What are What's Mary's house it the bedrooms they like? o casă fantastic(ă) fantastic It's a very nice huge super house flat room Este un apartament foarte frumos(oasă) o cameră imens(ă) super 72 . IN THE COUNTRY la Dialogue 3 Felicity (F). How many rooms have you got? W. F: W: Have you got a Yes. too. Cîte camere aveţi? Sînt trei camere. Cum este Cum sînt casa lui Mary? ea? dormitoarele ei. Winston (W) F: W: F: W F: W F: W un apartament? Da. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT Cum se solicită descrierea locuinţei.

living room{s). toilet(s). nu este. there isn't. at the front. at the back. Nu. on the goundfloor Bucătăria Toaleta Camera de zi la parter este în în spate la parter 2. Answer the following questions. Imagine that the houses shown below belong to you. Este 0 Sînt două trei patru cameră(e) cameră(e)de zi baie(băi) toaletă(e) There one two three four Yes. There is — EXERCISES Exercise 1 Imaginaţi-vă că locuinţele de mai jos vă Răspundeţi la întrebările care urmează. room(s). Is there a one two are three four No. How to ask how many rooms there Cîte camere băi sînt? How many rooms bathooms is (only) are are there? Este numai una Sînt două trei patru Da. there is. downstairs. (s). 73 . în casă — Inside the House Where are la etaj kitchen The toilet living-room IS Unde upstairs. Cum se întreabă camere sînt.CAP.

4. 3. 8. 6. Is 8. 5. 14 2. 74 Imagine that the houses shown above belong to you. 2. Give a full description of each one. 3. . Este Este Este Este Este Este Este Este Este In Is Is Is Is Is Is 7. the House there there there there there there there there a a a a a a a a a kitchen? bathroom? toilet? living room? bedroom? lift? garage? garden? dining room? UNIT 14 bucătărie? baie? toaletă? cameră de zi? dormitor? lift? sufragerie? © Garden Exercise 2 că locuinţele de mai sus vă aparţin. spunînd ce camere sînt. saying what rooms there are. 5. 9. Is 9.CAP. Daţi o descriere completă a fiecăreia. 7. 4. Is 1.

listen to the cassette for the first description. you need help. Describe your own house. 14 In the House UNIT 14 Dacă necesitaţi caseta cu prima descriere. .CAP. Exercise 3 Descrieţi propria dvs casă.

Tr: Oh. it does. Tr.10. Dialogue 2 at the station: Mrs Gammon (WG). Da. I want to get to Derby. I see. Mulţumesc. CI: Can I help You? Yes. Does this train go to Birmingham International? CI: Yes. Change at Birmingham. Clerk (CI) CI: AB: CI: AB: CI: AB: CI: Vă pot ajuta? Da. New Street. UNIT 15 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 on a bus: a traveller (Tr). Cînd doriţi să mergeţi? Mîine dimineaţă. Vreau să ajung la Derby. You need a number 19. merge. Dialogue 3 Anne Bardy (AB).Trenuri şi autobuze Trains and Buses In acest capitol • să despre mijloacele de transport. Thank you. 76 . Tomorrow morning. Conductor(Co) autobuz: un călător şoferul Scuzaţi-mă. Do you go Clifton? Co: No. înţeleg. Tr: to YOU A NUMBER WANT A NUMBER prescurtată de la You need/want to take a number You want sau want to este o formă politicoasă de a pe cineva să facă un anume lucru. AB: When does it get there? CI. Nu. I SEE — se în în care ceea ce spus deja. Excuse me. thank you. Cînd ajunge acolo? Ajunge la Schimbaţi la Birmingham. • să întrebaţi cînd şi încotro merg autobuzele sau trenurile. It gets there at 12. WG: Execuse me. Mergeţi la Clifton? Co. WG: Mulţumesc. CI: There is a train at 9 o'clock. CI: When do you want to go? AB. New Street. Clerk (CI) WG: Scuzaţi-mă. Trebuie să luaţi nr. Acest tren merge la Birmingham International? CI: Da. Este un tren la ora 9. 19.

there's nothing else.CAP. Clerk. W: CI W CI W Good afternoon. To where? Durham. Into Peterborough AG: Is'there one a bit later? CI: 11.40 la Durham la 6. I want to get to Durham.50. Thanks.40.40.06. Into Durham 6. 5. (CI) W: CI Bună Doresc să la Durham. nu mai este nimic. AG: Există şi ceva între? CI: Nu. La Peterborough la AG: Este unul mai tîrziu? CI: La Peterborough la 14. 15 Trenuri şi autobuze — Trains and Buses UNIT 15 Dialogue 4 Winston (W).06. Clerk (CI) AG: Există în dimineaţa aceasta un tren spre Peterborough? CI: 9. w w CI Dialogue 5 Anne Bardy (AB).50. Into Peterborough :14. AG: Is there anything between? CI: No. 5. AG: Is there a train to Peterborough this morning? CI: 9.35.35. . Unde? Durham.

it's straight through.. How to ask where a bus/train goes to. 78 It leaves It arrives It gets there What time Hammersmith? is the next Peterborough? train to York? at.. How to ask for the time of departure and arrival. . pleacă? Cînd soseşte? ajunge? El pleacă El soseşte El ajunge La ce oră este Hammersmith? următorul tren Peterborough? spre York? 3. When does it leave? arrive? get there? Do I have to change? Change at Derby.CAP. Cum se întreabă dacă trebuie să How to ask if you have to change. No. Cum se întreabă unde pleacă un autobuz sau un tren. 15 Trenuri şi autobuze — Trains and Buses CUM SE SPUNE HOW TO SAY UNIT 15 1. Which bus/train goes Cum se întreabă ora plecării sau sosirii. e direct. Trebuie să schimb? Schimbaţi la Derby. Nu. Merge acest tren acest autobuz în centrul oraşului? la la Piccadilly Circus? Do you this tram Does this bus the 33 merge Care go to the city centre? Manchester? Piccadilly Circus? autobuz/tren Excuse me.

Sînteţi într-un autobuz şi doriţi să mergeţi în Oxford Street. 2. What are your questions? bus — Chatham bus — Leeds train — Edinburgh train — Glasgow Exercise 2 Cîle propoziţii puteţi face? Dvs. doriţi să mergeţi la Richmond. Ce spuneţi în situaţiile don. 79 . Trenuri şi autobuze Trains and Buses — EXERCISES UNIT 15 Exercise 1 să ştiţi cînd pleacă următoarele trenuri şi autobuze spre localităţile de mai jos. Credeţi că numărul 23 merge la Piccadilly Circus. Care sînt întrebările train — Cambridge train — York bus — Reading train — Bristol You want to know when the next buses or trains go to these places. staţia autobuzului 33.CAP. Acest tren Acest autobuz mergeţi merge How many sentences can you make? în centrul oraşului? la Manchaster? în Piccadilly Circus? Weston-Super-Mare Clifton? Do you Does this train Does this bus the city centre? go to Manchester? Piccadilly Circus Weston-Super-Mare Clifton? Exercise 3 Imaginaţi-vă că sînteţi turist la Imagine you are a tourist in LonLondra. 3. What do you say in these următoare? situations? Sînteţi în.

6. 15 Trenuri şi autobuze Trains and Buses UNIT 15 4. 29 cel care merge la Turnul Londrei? Nu sînteţi prea sigur că nr. Ascultaţi scenetele 1 şi 2 de ori pînă veţi putea răspunde la întrebări. Mai întîi veţi putea obţine unele informaţii importante. care trebuie să vă ajute să înţelegeţi mai bine limba engleză. 13 merge la Madame Tussaud's.CAP. La început poate nu veţi înţelege totul. Nici nu este necesar. — Cui îi plăteşte Andrew biletul pînă la York? — Merge trenul de ora 10. Este nr. 7. 5.00 direct în York? — Amîndoi merg clasa întîi ori a doua? . Ştiţi că un autobuz merge la Marble Arch. Care este autobuzul care merge la King's Cross? Nu ştiţi ce autobuz merge la Grădina Zoologică. 8. dar care? Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Pe casetă sînt nişte texte.

• expresii de mulţumire. nu-i aşa? W: într-adevăr nu ştiu. WG: Nu ştiu ce să fac fără el. W: Good. Only 12. E. nu-i aşa? WG: O. F: She's rather attractive. Winston (W) Oh. Nu mai pot dansa. (Pause) F: Who's that girl over there? W: That's Isobel. • expresii uzuale. isn't she? W: I really wouldn't know. yes.CAP. you know. E. F: Oh. 81 . F: Regret. I can't dance any more. What would you have? F: I'd like a coke. W: Da. aduc două coca. nu te scuza. este. is she? Is Tom a friend of yours? W: Yes. W: E în regulă. un prieten minunat. F: Hai să bem ceva. I'm sorry. este o idee bună. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 F: (F). (Pauză) F: Cine este fata aceea de acolo? W: Este Isobel. W: Yes. W: Bine. a fost. that't a good idea. Ce ai dori? F: Aş dori o Coca. da. 16 Relaţii personate — Dealing with People UNIT 16 în acest capitol • cum să vă exprimaţi scuzele. W: It's all right. ştii. F: într-adevăr. he is. El a fost pentru dvs. E: He was a wonderful friend of yours. Prietena lui Tom. numai 12 E: E: I'm sorry to hear about Bosun. Eleanor (E) îmi pare rău că aflu de Bosun. Let's have a drink. You don't have to apologize. E: How old was he? WG: He was not very old. Tom este un prieten tău? W: Da. he was. I'm tired. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). Ce vîrstă avea? WG: Nu era foarte bătrîn. WG:1 don't know what I shall do without him. Tom's girlfriend. Şi eu sînt obosit. I'll get two cokes. F. wasn't he? WG: Oh. F: Este destul de atrăgătoare. too.

Simpson. I'm late. 82 . Thank you very much. Cum se mulţumeşte. HE WAS — forma de trecut de la HE Trecut I AM I WAS YOU ARE YOU WERE HE IS HE WAS SHE IS SHE WAS IT WAS WE ARE YOU WERE THEY ARE THEY WERE E: CUM SE SPUNE Cum se scuză faţă de un prieten. Imi pare rău că Tim aflu despre tatăl tău soţia ta I'm so sorry to hear Tim. Mr. It's/that's very kind of you. cred. about the food. about your father. 16 personate — Dealing with People UNIT 16 Asta e o vîrstă foarte bună a age for a dog. How to express sympathy with a friend. I suppose so. your wife. I'm tired. 3. How to apologize to a friend. 2. Cum se exprimă simpatia de un prieten.CAP. pentru un nu? isn't WG: Da. How to express thanks. WG: Yes. de îmi pare terribil de foarte într-adevăr so I'm terribly very really sorry rău HOW TO SAY IT că nu dansez foarte bine că am întîrziat sînt obosit în privinţa mîncării can't dance very well. — Vă mulţumesc foarte mult Sînteţi foarte amabil(ă).

Alice Este Alan Alice Ea Alan El este iubita mea iubitul meu prietenul(a) ta? lui? ei? Alice She Alan He este băiat? fată? That's His name Her is Who is that? the other boy? girl dintre oameni. al/ai lor 83 . Alice Alan your his her my your his her girl-friend boy-friend best-friend friend? I MY. acesta? Cine este celălalt cealaltă Este Numele lui. ai noştri YOURS — a voastră. voştri lor. voştri. Cum se numele. al tău. al vostru. ale voastre. noastră. mele YOUR ta. HIS. posesive (cele ce substantiv) au următoarele forme: MINE — a/al meu. 16 personate — Dealing with People UNIT 16 4. ei 5. ai/ale HERS ei. HER MY meu. mei. How to ask for names. voastre . ale noastre. Cum se întreabă despre How to £sk for identification. tăi. tale — HER ei OUR nostru. ale tale.lor Ca adjective determină substantiv. ele OURS — al nostru. YOUR. ai ale mele YOUR a ta.CAP. tăi a/al lui.

the cassette to how pronounced and repeat you could Listen on they are them . 84 Here is a list of activities do in your spare time.Relaţii personate Dealing with People Sînt şi Alice prietenele tale? este prietenul tău? a mea Alan El a ta este un (o) a (ă) Helen a ei a lui a lui Alice Este Alice Alan prietenul(a) fratele fiul Alice Ea Alan El sora este fiica prietenul colegul ajutorul şeful lui Ron lui Helen lui Mason mamei Alice She Alan He is Mary's Fred's Ron's Helen's Mason's lui Mary? mamei tale? Mary Alice Alan Mary's your UNIT 16 Are Polly and Alice friends of yours? Is Tom a friend of yours? friend? brother son sister daughter (best) friend colleague assistant my mother's boss prietena pentru persoane se formează în limba lui substantivului EXERCISES Exercise 1 Aici este o listă de activităţi pe care le puteţi avea în timpul liber Ascul­ taţi pe casetă cum se pronunţă şi repetaţi.

Listen on the cassette to how they are pronounced and repeat them. Exercise 2 ~ Aceştia şi soţ — soţie tată mamă bunic — bunică fiu — fiică frate — soră nepot — nepoată (de bunic) Familia Jones sînt membri unei familii. ing. I'm really sorry îmi pare într-adevăr rău. Acum cereţi-vă scuze pentru că nu Now apologize for not being aţi putut îndeplini niciuna din acto do the activities given above. Mary Jill m. 16 Relaţii personale — with People UNIT 16 dance — a dansa swim a înota ride a bicycle — a merge bicicleta drive — a şofa type — a play tennis — a juca tenis play football a juca fotbal play the piano a cînta la pian the guitar — a cînta la chitară lata cîteva modalităţi de a cere Here are some ways of apologizscuze. the following questions..CAP.. David Simpson Jean Joan John Brian m. Look at this family tree a. 85 . Sînt şi ele pe casetă. too. I'm so sorry îmi pare atît de rău I am terribly sorry îmi pare teribil de rău. They are on the cassette. tivităţile de mai sus. I'm very sorry îmi pare foarte rău. Betty Wright Andrew George Alan answer Priviţi acest arbore genealogic şi la întrebările ce Cine este . husband — wife father — mother grandfather — grandmother son — daughter brother — sister grandson — granddaughter THE JONES FAMILY Peter m. pe casetă cum se pronunţă These are the members of a family.

cassette. nu prea înaltă. păr închis la culoare. Who's 4. foarte drăguţă Chris — 18. păr scurt. 16 Relaţii personate — Dealing with People Jean? Andrew? David Simpson? Betty Wright? 5. They are on the Acestea sînt şi ele pe casetă. închis la culoare. arheologiei? 86 . listen to the entire dialogue from the beginning. mic. Who's Brian 7.CAP. Who's Joan? UNIT 16 Who's 2. atrăgător — drăguţ chipeş attractive-pretty — handsome tall — short înalt — scund dark hair — fair curly hair păr de culoare închisă — — short hair — long hair păr blond — păr ondulat — scurt— lung slim — fat — plump slab — gras — durduliu Now describe the following Acum descrieţi persoanele care ur­ people: mează: ondulat Anne — 50. ascultaţi tot textul de la început. Mai încercaţi să răspundeţi la întrebări. mustaţă blondă Lowenna — 16. If you really enjoy it. Who's 6. too. o's 3. Sceneta 3 — De unde vine — Ce profesie are ea? — Andrew este pentru sau împotriva Now listen on the cassette the NOT YOU AGAIN dialogue. describe people. First try to answer the questions. Who's Exercise 3 Aici sînt cîteva expresii cu ajutorul Here are some expressions to cărora pot fi descrise persoanele. păr lung. Dacă vă face plăcere. foarte atrăgătoare — păr scurt — 40. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Acum ascultaţi pe casetă textul NOT YOU AGAIN. chipeşă Peter — 30. cam durdulie. înalt Isobel — 20.

De ce? (Cum aşa) îmi place bucătăria italiană. 17 Pasiuni — Interests UNIT 17 in acest capitol • să despre pasiuni. F: Have you got one? W: Yes. I've got an old Fiat. Winston? Da. I'm afraid not. A: And who is that? AB: That's Rudolf Nureyev. • să discutaţi despre ce vă place şi ce nu vă place. And I'm inter­ ested in Italian cars. Mă interesează foarte mult italiana. A: What a lovely flat you have. I collect photographs of ballet dancers. Şi mă interesează maşinile italiene. Winston? W: Yes. I'm very interested in Italian. Antony (A) A: Ce apartament frumos aveţi. Colecţionez fotografii cu balerini. I am. A: Văd că te interesează baletul. F: 87 . mi-e teamă că nu. AB: Ai vreun hobby? A: Pescuitul este pasiunea mea preferată. AB: E drăguţ. AB: Thank you. Te interesează baletul. Are you intersted in ballet. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). (F). (indicînd) A cui este această fotografie? (Cine e în această AB: Este Margot Fonteyn. Anthony? A: No. A: Şi cine este acela? AB: Este Mă inter­ esează foarte mult baletul. nu-i aşa? A: Este un veritabil apartament. AB: (sec) Ce frumos.CAP. Dialogue 2 Felicity. Why is that? W: I Italian food. isn't it? A: It's really an apartment. AB: Mulţumesc. am un Fiat vechi. (E un apartament pe cinste). I'm very interested in ballet. AB: (dryly) How nice. AB: Do you have a hobby? A: Fishing is a favourite hobby of mine. Winston (W) F: W: F: W: F: W: Te interesează limbile străine. (Pointing) Who's in this photo? AB: That's Margot Fonteyn. Ai maşină? Da. AB: It is nice. Are you interested in foreign lan­ guages. Antony? A: Nu. A: I see you're intersted in ballet.

17 Pasiuni — Interests UNIT 17 Dialogue 3 Mrs. ME TOO — „şi eu" (de asemenea) WG: So: WG: So: goodness. nu.No. I'm not. Da. Bosun likes milk. nu-mi place berea. mamă? WG: Nu. atunci apă. Would you like some beer? WG: Oh. . mother? WG: No. într-adevăr. How to ask what someone is interested in. Gammon (WG). e cald. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. her son (So) (fiul ei) Dumnezeule. it's hot.CAP. Cum este întrebată o persoană ce o interesează. Doreşti nişte bere? WG: p. So: Of course. mother? know I like tea. Ge-ai dori să bei. îmi este sete. I'm afraid not. WG: Bine. limbile? dansul? Vă (te) interesează muzica? plimbarea? baletul? languages? dancing? Are you interested in music? walking? ballet? Yes. What would you like to drink. mamă. it is. mamă. So: Me too. Mi-e teamă că nu. WG: Lui Bosun îi place So: Aici nu există lapte. water then. Aş putea bea un suc de porto­ cale? So: Şi eu. Can I have some orange juice? So: Me too. nu-mi place nici vinul. apă. WG: I'm thirsty. mother. So: That's right. Şi mie. We'll have some orange juice. Nu. este. Vom bea nişte suc de portocale. So: Aici nu există ceai. No. mamă? WG: Ştii că îmi place ceaiul. So: Do you like wine. So: Desigur. I am . I don't like beer. no. So: There's no milk here. mother. water. WG: place vinul. I don't like wine either. So: There's no tea here.

teatrul. ţările străine. Care este pasiunea dvs? pictura Este cititul muzica folk painting reading music folk Muzica folk Cititul Pictura music Reading Painting is isn't a favourite hobby este nu este pasiunea favorită a hobby pasiune a dvs? a lui? a ei? What's your hobby? Da of yours? of his? of hers? Yes. of mine. 89 . foreing countries. it's not. it is.CAP. photography. UNIT Mă îl interesează jocul de cărţi. of theirs. pictura. maşinile. cars. the theatre. No. a lor. 17 Pasiuni — fotografia. foarte mult (deloc) (very) (not) She's painting interested in cards. a mea.

. Mie îmi place nu îmi place nu-mi place nu beau peştele.CAP. some. like. fructele..... like don't like Italian food. îmi place... legumele. would.. No. Nu. Mulţumesc. ceaiul? Vă place puiul? vita? tea? Do you chicken? beef? Ce mîncare vă place? mîncarea italiană. do. carnea. don't. nişte. ceaiul.. No.. Yes.. alcoolul. Cum se întreabă despre preferinţele culinare. beer. I'd like 90 . thank you. don't drink vegetables. do not like meat. fish.. Cum se pro How to est food and nişte un şi băutura.. 0 some Would you like . Da.0. 3. ceai? peşte? whisky? îngheţată? tea? fish? a an Ce doriţi să un. 17 Interests UNIT 2. alcohol. Yes. Nu. tea.. Aş dori mîncaţi? beţi? whisky? ice-cream? What would you like to eat? drink? a. fruit.

şi Jane. Listen on the cassette to how they are Jane: (plimbare cu autostop) playing tennis tenisul fisliirig pescuitul Jill: singing (cîntatul) playing the guitar cînta la chitară) dancing dansul Acum spuneţi ce îi interesează pe Jim. Verificaţi răspunsurile cu caseta. Luaţi rolul lui Bill şi/sau al Priscillei şi răspundeţi la întrebări. te interesează pescuitul? Bill is very energic. te interesează teatrul? Priscilla. 17 — Interests EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 17 Exercise 1 lată o listă cu hobby-uri interesante. te interesează să călătoreşti? Priscilla. Bill. te interesează lectura? Bill. preferă de interior. Ascultaţi pe casetă cum se pronunţă.CAP. He likes to be outside in the fresh air. Take the part of Bill and/or Priscilla and answer the questions. are you interested in singing? Bill. Now say what Jim. Check your answers with the cassette. te interesează pictura? Bill. are you interested in cards? Priscilla. are you interested in cooking? Priscilla. te interesează cărţile de joc? Priscilla. Jill and Jane are interested in. A social researcher is them. Exercise 2 Bill este foarte plin de li place să stea afară la aer curat. are you interested in the theatre? Priscilla. Bill. are you intersted in travelling? Priscilla. te interesează gătitul? Priscilla. Jim: reading (cititul) riding (călăritul) swimming înotul Bill: driving (şofatul) amateur acting (actor amator) coolfing gătitul Here is a list of some interesting hobbies. Bill. are you interested in reading? Bill. Prisciila does not like to be outside. te interesează să cînţi? Bill. are you interested in painting? Bill. are you interested in fishing? 91 . Un cercetător în ştiinţe sociale îi vievează. Priscillei nu-i place să stea afară. she prefers indoor hobbies.

I'm afraid I can't eat chicken. Pasiuni Interests UNIT 17 Bill. şi ascultaţi exemplele de mai jos: Vă place peştele? Nu. Do you like phicken? No. te interesează călăritul? Bill. Vă place puiul? Nu. Răspundeţi la întrebările de mai jos în mod corespunzător. Do you like cheese? Yes. nu-mi place peştele. are you interested in horseriding? Exercise 3 Uneori este necesar să se spună că unei persoane nu-i place o anumită E important ca acest lucru să se facă în mod politicos. Verificaţi-vă răspun­ surile pe casetă.CAP. Check your answers with the cassette. NOI AGAIN! Sceneta 4 Este N/lerete căsătorită? Cine plăteşte cafeaua? Andrew cunoaşte bine Copenhaga? 92 . Answer the questions below ap­ propriately. mă tem că nu pot mînca pui. Doriţi o bucată de prăjitură? Vă pot oferi un ou fiert? Ce spuneţi de o Bem o halbă cu bere? Preferaţi un suc de portocale? Vă pot recomanda această un şniţel vienez? Să bem un pahar cu vin. Presupuneţi că sînteţi un vegetarian convins şi un antialcoolic. Do you like fish? No. Vă place brînza? Da. Dar vă place orice altceva. îmi place brînza foarte mult. Would you prefer some milk? Shall we have an ice-cream? Would you care for an orange? Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi acum textul pînă cînd veţi putea răspunde la întrebări. It is important to do this politely. Assume that you're a strict vegetarian and also a teetotaller. Would you like a Wiener Schnitzel. Preferaţi nişte lapte? Am putea servi nişte îngheţată? Doriţi o portocală? Sometimes it is necessary to say that one does not like a certain food. Look and listen to the examples below. I like cheese very much. I don't like fish. Let us have a glass of wine. Would you like a piece of cake? Can I offer you a boiled egg? How about a steak? Shall we have a pint of beer? Would you prefer an orange juice? I can recommend this cheese. But you like everything else.

vă rog. HG: Aveţi o masă pentru ora 8? RM: Da. Tu ce ai vrea. A T-Bone steak is definitely too much for me. or a T-Bone steak? AG: Oh. Will this be all right? HG: Yes. yes. Walter (Wa) RM: Bună seara. Yes. Come this way. draga mea? AG: Mm. domnule. Doresc să rezerv o masă pentru astă seară. e foarte bună. Gill. Giovanni's. domnule. HG: Would you like a rump steak. DIALOGURI — DIALOGUES Agnes Gill (AG). sir? HG: A table for two. Un atricot este categoric prea mult pentru mine. How about you? HG: I think I'll have some soup. I love tomato soup. (Pause) HG: What would you like to start with. (Pauză). RM: Da. thank you. sir. I to reserve table for tonight. I've reserved a table. HG: Bună seara. mulţumesc. dragă? RM: Good evening. Pentru ce oră. Mr. Am rezervat o masă. please. What would you have for a main dish? AG: I'd like a steak. Gill. RM: Da. I think I'll have a rump steak. RM: For how many people. RM: Da. Ce iei ca fel pricipal? AG: Mi-ar plăcea o friptură. sir. HG: Vrei o fleică sau un antricot? AG: Cred că aş dori o fleică. Pe ce nume? HG: RM: Pentru persoane? HG: O masă pentru doi. please. • să vă întrebaţi partenerul ce doreşte. RM: Yes. very good. cred că voi lua un coctail de raci. 18 în acest capitol învăţaţi: • să comandaţi o masă. For what time? HG: Have you got a table for 8 o'clock? RM: Yes. domnule. In what name? HG: Gill. (Pause) HG: Good evening. darling? 93 . What would you like. 18 La restaurant — Eating out UNIT. îmi place supa de tomate. RM: Oh.CAP. • să comandaţi într-un restaurant. I think I'll have a prawn cocktail. darling? AG: Mm. HG: Bună seara. RM. Dar tu? HG: Cred că voi lua nişte supă. „Giovanni". (Pauză) HG: Cu ce ai vrea să începi. Este bună aceasta? HG: Da. pe ce nume? HG: Gill. Veniţi pe aici. HG: Good evening. Henry Gill (HG) 1 Restaurant Manager (RM). sir. vă rog. what name was it? HG: Gill.

CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT sau să bea. Ce să mîncaţi? beţi? o un nişte friptură. da. Wa: DA. All right. pahar cu vin roşu.. And I'll have some tomato soup. legume? Doriţi ceva anume? de 94 început? Da. Nu. în regulă. HG: My wife will have a prawn cocktail. sir. mulţumesc. HG: mea va lua un coctail de raci. coctail de raci. beer. yes. sir? HG: Ah. HG: A. domnule. AG. Wa: ales vinul. What would you like to Cred că aş dori aş vrea . vinul. voi lua nişte peşte. sir? HG: We would like to order now. vă rog. AG: De ce nu iei nişte calcan? place peştele. HG: Da. 18 HG: Nu sînt sigur. HG: I'm not sure. You like fish. HG: Yes.. Why don't you have a Dover Sole. 18 La restaurant — Eating out UNIT.CAP. some fish. peşte. prawn cocktail. Wa: Have you chosen a wine. domnule? HG: Am dori să comandăm acum. I'd like think I'll have a steak. Iar eu nişte supă de roşii.. eat? drink? Cum se întreabă o persoană ce doreşte să How to ask what people would like to eat and drink. Wa: Yes. the wine. bere. I'll have some fish (Pause) HG: Waiter! Wa: Yes.. I do. (Pauză) HG: Chelner! Wa: Da. glass of red wine.

How to reserve a table in a restaurant. Cum se rezervă o masă la restaurant.30? 8 pm? For what time? Have you got a table for 7.La restaurant — Eating out Would you like any vegetables? anything 2. know UNIT. o coca-cola pahare cu bere pahar cu vin roşu halbă friptură 4.. Nu ştiu. My wife will have 95 . vă rog. please.. marţea viitoare. Cum se comandă şi băutura. A lager rump steak Two doreşte. Pentru ce oră? Aveţi o masă pentru 7. Mi-e indiferent. a) foarte oficial very formal Soţia mea Eu b) obişnuit ceaiuri Două Un. tomorrow. mind. 18 Yes. No.. How to order food and drink. Nu sînt sigur(ă). table for this evening. next Tuesday.. thank you. don't am not sure. o masă pentru diseară.30? 8 pm? I want to reserve a tonight. doresc. else? to start with? sigur. 3. informal teas coca-cola of beer glass of red wine please. Doresc să rezerv la noapte. I'd like. Cum se spune cînd nu How to say you are not sure.

Nu uitaţi să cereţi lista cu vinuri. Nu vă puteţi permite nici vin. de aceea comandaţi pentru amîndoi cele mai scumpe antreuri şi cel mai scump mai bun fel de mîncare cu carne. CONVERSAŢIA 2 cu un coleg de afaceri la masă şi doriţi să îl uimiţi. You will need to refer to the menu on page 96. In what name? What name is it? EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 că într-un res­ taurant. răspunsurile cu caseta. lucraţi fiecare completînd conversaţiile de pe casetă. Work out two different conversations with the waiter ac­ cording to the information given below. 18 La restaurant — Eating out persoane? vă rog. 18 Pentru O masă două pentru trei Pe ce nume? Care este numele? please.75 Homemade Pate — de casă 96 . împreună cu prietenul dvs. When you have decided what to say.95 Melon Pearls with Orange segments — pepene cu portocale £ 2. For how many people? A table for two three UNIT. Conversation 1 Dvs. In final sînteţi de sătui. De aceea doriţi să comandaţi pentru cete mai ieftine antreuri şi cel mai ieftin fel de mîncare.CAP. Construiţi două conversaţii diferite cu chelnerul conform infor­ maţiilor date mai Veţi avea nevoie de de la pagina Cînd veţi decide ce veţi spune. Imagine that you are in a res­ taurant. Check your answers with the cassette. Menu £ 1. încît nu mai doriţi desert şi comandaţi cafea şi bomboane.75 Egg Mayonnaise — maioneză £ 1. work through each exercise using the gapped conversation on the cas­ sette. de aceea comandaţi numai apă. aţi rămas după concediu fără bani.

18 £ 2. A table for three two please 97 .75 Prawn Balmoral — Coctail de raci £ 3.25 Hot sauted Mushrooms with Garlic. Parsley and Cream — Ciuperci cu pătrunjel şi £ 1. flavoured with freshly grated Nutmeg — medalion de vită Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi sceneta de atîtea ori pînă ce veţi putea răspunde la întrebări.50 Soup of the Day — supa zilei £ 7. Capers and Parsley — somon cu maioneză £ 7.25 Smoked Mackerel and Brandy Mousse — Macrou afumat £ 3.95 Sliced poached Salmon with warm Mayonnaise.95 Sliced fillets of Pork with Marsala Wine Sauce — Friptură de porc la tavă cu sos de £ 8.75 Scallops and Prawns in a Creamy Lobster and Brandy Sauce — cu sos £ 5.50 Roast End of Lamb served with Mint and Tarragon Sauce — de miel cu sos de mentă tarhon £ 9.95 Chicken Escalope with Port and Mushrooms — Escalop de pasăre cu £ 6.95 Fillets of baked with prawns and lopped with Cheese Sauce — file de calcan cu raci şi de £ 8. NOT YOU AGAIN! Sceneta 5 Unde lucrează Andrew? are o locuinţă mare sau mică? Care este Meretei? masă pentru două trei vă rog. garnished with Gherkins. 18 La restaurant — Eating out UNIT.95 Thinly sliced Parma Ham — Pepene cu şuncă £ 3.CAP.50 Minute Sirloin Steak with Tomato and Garlic Sauce — Muşchi cu sos £ Medallion of Prime Fillet of Beef with Brandy and Mustard Sauce.95 Marinated Trout served with — Păstrăv cu muştar English Mustard Dressing £ 3.

Da. with a bath.CAP. I've got a single room. AB. desigur. Pe ce nume? Dna Anne Bardy. vă rog. 98 Gill (HG). Cu baie? Da. AB: Goodbye. please. Hotel. 19 in acest capitol Hoteluri Hotels UNIT 19 să comandaţi o cameră la hotel DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). Re: Thank you. Anne Bardy. Re: Right. Aveţi o cameră pentru 5 mai? Cu un pat sau dublă? De o persoană. Bardy. Doriţi să confirmaţi rezervarea în scris? Da. Have you got a room for May Re: Single or double? AB: Single. Re: Yes. Pentru nopţi? Pentru o noapte. of course. cu mic dejun. Mulţumesc. în regulă. cu baie. Mrs. dnă Bardy. Re: Goodbye. How much is it? Re: £ 55 a night. costă? 55 lire pe noapte. Re: What name is it please? AB: Mrs. AB: I'll take it. TAKE iT prescurtată de la I TAKE Forma pe viitor a în limba engleză se formează prin I verbelor de infinitiv de shall este specific | singular în cazul în este se will şl pentru Dialogue 2 (suna telefonul) RM: Taj Mahal. AB: Hello. Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re: AB: Re. rings) Re: Clifton Hill Hotel. Will you confirm the booking in writing? AB: Yes. Re: How many AB: For one night. . O voi lua. Restaurant Manager (RM) (phone rings) RM: Taj Mahal. La La revedere. am o cameră de o per­ soană. Bună ziua. bed and breakfast. Hotel Receptionist (Re) (sună telefonul) AB: Re: AB: Re: AB. AB: With a bath? Re: Yes.

Frumos loc. Gill. please? A: Brown. Oh. Clerk (CI) A: CI. La ce hotel? Windsor Cînd doriţi să mergeţi? La 1 Septembrie. in the Hotel Eugenia. CI: Doresc să fac o rezervare pentru o vacanţă în Scoţia. (phones) Hello. CI. 1 Septembrie. What time? HG. Gill. Cîte persoane? HG. Da. September the 1st. What HG. A. and Mrs Brown. Where? A: Edinburgh. You can have a room in the Hotel Or. yes. RM. CI. Da. HG. o masă pentru seară? RM. Hotel Windsor din Edinburgh. A: What is Hotel Annabel like? CI: I can recommend it. sir. Sau la hotelul Eugenia Cum este hotelul Annabel? pot recomanda. Unde? Edinburgh. A table for two. Completely booked? Hotel An­ nabel? Hotel Eugenia? (Talking to Antony) CI: Mr Brown. RM. Yes. (Pause) CI: Excuse me a moment. în întregime reţinut? Hotel Annabel? Hotel Eugenia? cu Antony) Mr Brown. Hotel Windsor in Edinburgh. La ora 8. HG: Good Have you got a table for tomorrow evening? Yes. Puteţi lua o cameră la hotel Annabel. CI: 7 nights or 14 nights? A: CI: What name. vă rog? Brown. 8 o'clock. Edinburgh. Mr. 14 nights. the Windsor is com­ pletely booked.19 Hoteluri Hotels UNIT HG. CI. A: I'll take the Hotel Annabel. A. RM. The Windsor este reţinut în întregime. Edinburgh. Bună seara. Şapte nopţi sau 14. Dialogue 3 Antony (A). A lovely place. For how many? HG. sir. I want to book a holiday in Scot­ land. A. A. Yes. A: CI. Sovereign? 1 want a double room. A: CI: A: A: . CI: When would you like to go? A: September. Ce nume. O masă pentru doi. Lâ ce oră? HG. I can recom­ mend the Eugenia too. da. Voi lua la hotel Annabel. RM. 14 nopţi. (telefonează) Alo. Da. Vă pot recomanda şi hotel Eugenia. The Eugenia is too expensive. Dl şi dna Brown. CI. Sovereign? Doresc o cameră dublă. Eugenia este prea scump. Pe ce nume. (Pauză) Scuzaţi-mă un moment. the 1st. domnule. A. Which hotel? A: Windsor.

a) Ce fel de cameră 0 cameră simplă dublă cu fără baie duş a) What kind of room single double b) when for? room with without bath shower b) pentru cînd ianuarie pentru 17 mai 21 august c) pentru timp January for May August c) for how one night for two three a week From January 5 May d) putting it ail together nights the tenth seventh o noapte pentru două trei 0 săptămînă De la 5 ianuarie pînă la . 19 Hoteluri — Hotels CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT UNIT Cum se rezervă o cameră. You want to book a room. May. Aceste vă indică tipul de cameră pe care o doriţi..... .CAP. How to reserve a hotel room.ianuarie 1 mai d) toate împreună I'd like Have you got single double .mai to January. These numbers indicate the type of room you want to reserve. with bath room without for May nights for two nrafrts from May May 3rd two to EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Doriţi să rezervaţi o cameră.....

Now ask for these rooms. 9.11 28.01 13.4 (1) c) 1 . răspunsurile cu caseta. Check your answers with the cas­ sette. (1). 8.3 (1) d) 2 (1w) (2) e) (3) Numerele între paranteze indică tim­ pul de dorit. 10.01 (2).06 Exercise 3 Doriţi să rezervaţi o cameră la hotel.11 30. Check your answers with the cassete.CAP. You want to book a room for a certain length of time. Hotel Receptionist: Clifton Hill Hotel You: . (1).. 30.3 (1) i) 2 .02 08.5 (2) (2) h) 2 .05 6. 3. (1w). 4. Recepţia hotelului: Clifton Hill Hotel .03 (4).08 04. It's on the cassette..08 09. a) 1 f) 1—3 (1w) (1) b) 22 . 7.02 15. Luaţi-vă rolul în conversaţia care urmează.12 27. 2. 20. Example: (1) one night (o noapte) three nights (trei nopţi) (3) one week (o săptămînă) (1w) Acum cereţi aceste camere. (3) (5) (2) (4) (1w) 02.05 10.07 27. 5. 1. Hotel Receptionist: Single or 101 .07 23. Verificaţi-vă răspunsul cu caseta. Recepţia hotelului: Simplă sau dublă? You want to book a hotel room. Exercise 2 Doriţi să rezervaţi o cameră pentru o anumită perioadă..06 — — — — — 05. Take your part in the following gapped conversation. 19 1 2 3 4 5 Hoteluri Hotels UNIT 19 a single room (cameră de o persoană) a double room (cameră dublă) with bathroom (cu baie) with a shower (cu duş) with a television set cu televizor) The numbers in brackets indicate how long you want to stay. E pe casetă.. 12.

bed and breakfast.. Recepţia hotelului: La revedere. Recepţia hotelului: Da. 19 Hoteluri Hotels Hotel Receptionist: nights? How 19 many hotelului: Pentru cîle nopţi? Dvs... Hotel Receptionist: Yes. You: . You: . Hotel Receptionist: Thank you. vă rog? . please? You: ... Recepţia hotelului: Mulţumesc. Recepţia hotelului: Care este numele... Sceneta 6 — Ce este de văzut în York? — Şi-a găsit Merete un adăpost? .. Recepţia hotelului: Bine.. vă rog? .. .... Dvs. You: . Recepţia hotelului: Da. Hotel Receptionist: £ 55 a night. with bath... .. cu atenţie — Listen To This Acum ascultaţi ultima scenetă a textului NOT YOU AGAIN! Dacă doriţi ascultaţi încă o dată tot textul de la început. Hotel Receptionist: Goodbye. Hotel Receptionist: What name is it please? You: .. Will you confirm the booking in writing.. . I've got a single room. . Hotel Receptionist? Right..CAP. . am o cameră simplă.... Hotel Receptionist: Yes.. Vă veţi da seama cît de mult înţelegeţi. Vreţi să confirmaţi rezervarea în scris... cu baie. Recepţia hotelului: 55 £ pe noapte cu mic dejun.. You: .

WG: Da. You must send it to the Venezuelan Embassy. He works in Caracas. WG: O. El lucrează în Caracas. dear. Trebuie să am viză? TA: Da. bine. Travel Agent (TA) Dialogue 1 (funcţionar la oficiul de voiaj) WG: Doresc să rezerv un bilet pentru Caracas. TA: Here's an application form. TA: Trebuie să aveţi un paşaport valabil. Nu am. But I always recommend it. AA: Da. Cînd doriţi să călătoriţi? WG: Luna viitoare. Dar eu o recomand. Ce ţări doriţi să vizitaţi? HG: Good morning.CAP. TA: Da. am unul. AA: Yes. WG: Vai de mine. My son's birthday is on the 20th of November. Which countries do you want to visit? 103 . DIALOGURI — DIALOGUES Mrs Gammon (WG). trebuie să aveţi viză pentru Venezuela. Ziua de naştere a fiului meu e pe 20 noiembrie. I've got one. sir. madam. nu este necesar. I want to take my car to the continent. WG: Trebuie să am certificat de vaccinare? TA: Nu. must have a for Venezuela. Must I have a visa? TA: Yes. WG: Mulţumesc. lată un formular. WG: Oh. TA. doamnă. TA: Yes. I have a vaccination certifi­ cate? TA: No. Thank you. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 în acest capitol învăţaţi: • să întrebaţi dacă este sau nu necesar să se facă un anumit lucru. îmi trebuie şi o asigurare de călătorie? TA: Nu aveţi nevoie de asigurare de călătorie. When do you want to travel? month. Must I have a travel insurance? TA: You needn't have a travel in­ surance. that isn't necessary. Trebuie să îl trimiteţi la Ambasada Venezuelei. I haven't got one. domnule. WG: I want to book a flight to Caracas. • să formaţi propoziţiile corespunzătoare. TA: You must have a valid WG:Yes. good. Dialogue 2 Henry Gill (HG) AA Man (AA) HG: Doresc să-mi iau maşina pe continent.

Trebuie să am car­ tea verde? AA: Da. DO. HG: Germany and Czechoslovakia. HG: în regulă. a vaccination certificate. — Da trebuie. I see. — Nu. Cartea verde. You must needn't have get an International Driving Permit. HG: Desigur. thank you. înţeleg. you need a „Green Card". aveţi nevoie de cartea verde. 20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 HG: Germania şi AA: Trebuie să aveţi un paşaport valabil. să am un paşaport valabil? o asigurare? have Must we get a valid a visa? a travel insurance? — Yes. Must I have a „Green Card"? AA: Yes. you must. HG: Yes. HG: Of course. AA: You must have a valid Or a Visitor's Passaport. a passport. you needn't.CAP. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. — No. paşaport. Trebuie să obţin o viză? certificat de vacinare. HG: Da. Sau un paşaport de vizitator. Nu e necesar. Cum se întreabă dacă trebuie să se facă ceva anume. HG: Right. How to ask if you must do something. MUST că must se foloseşte you 104 . AA: Pentru Cehoslovacia trebuie să aveţi un permis de conducere internaţional. a "Green Card". AA: And for Czechoslovakia you must have an International Driving Per­ mit. mulţumesc. MUST trebuie. Trebuie Nu e necesar permis internaţional.

Rămîneţi la de săptămînă la prieteni. la ţară. Plouă. I must take my umbrella Ce trebuie să luaţi cînd mergeţi la cumpărături. 9. 10. Vreţi să vă petreceţi concediul în străinătate. Which of the things you see in the list must you take with you? Exemple: It's raining. — sculat Sîmbătă Saturday — stay in bed (tired) de stat în pat (obosit) la o pagină din agenda lui Ce trebuie să facă în fiecare zi? . Exercise 2 Look at a page from Winston's diary. Aveţi de gînd să faceţi o călătorie la ţară. 8. Doriţi să jucaţi tenis. Doriţi să jucaţi fotbal. 7.CAP. 4.m. see Felicity. Este cald şi doriţi să mergeţi la bazinul de înot. Cerul este senin. 5. 2. Trebuie să îmi iau umbrela. Duminică — Sunday — see Felicity — văzut Felicity Luni — Monday — fetch car — scos maşina Marţi — Tuesday — go to Birmingham mers la Birmingham Miercuri — Wednesday buy Felicity a necklace — cumpărat Felicity colier Joi — Thursday — buy tennis racket — cumpărat rachetă de tenis Vineri — Friday — get up at 6 a. 3. 1. 20 — Regulations — EXERCISES UNIT 20 Exercise 1 lată o listă de obiecte putea avea nevoie. What does he have to do on each day? Exemplu: Ce trebuie să facă Winston Exemple: What must Winston do duminică? Trebuie s-o vadă on Sunday? He must pe Felicity. sunglasses money toothbrush map bathing suit tennis racket passport boots tickets umbrella Care dintre aceste lucruri trebuie să le luaţi cu Exemple: Plouă. 6. ochelari de soare periuţă de dinţi costum de baie paşaport bilete de care aţi bani hartă rachetă ghete umbrelă Here is a list of things you might need. Vreţi să mergeţi la teatru.

20 Instrucţiuni — Regulations UNIT 20 Ce trebuie să facă Winston duminică? Ce trebuie să facă Winston luni? Ce trebuie să facă Winston marţi? Ce trebuie să facă Winston miercuri? Ce trebuie să facă Winston joi? Ce trebuie să facă Winston vineri? Ce trebuie să facă Winston sîmbătă? What must Winston do on Sun­ day? What must Winston do on Mon­ day? What must Winston do on Tues­ day? What must Winston do on Wed­ nesday? What must Winston do on Thursday? What must Winston do on Friday? What must Winston do on Satur­ day? Exercise 3 Henry and Anne have decided to visit some friend at the weekend. Anne has collected everything he might need and taken it with her. Ascultaţi a t e n ţ i e — Listen to this Ascultaţi acum încă o dată tot texul împreună cu uitima scenetă. NOT YOU AGAIN Scenetele 7—9 — Unde va fi găzduită Merete? — Unde şi-a rezervat cameră? — cine mai este la hotel? . As Henry is very care­ less at getting things ready. Anne îi spune că ea a organizat totul. Exemplu: Trebuie să-mi iau racheta? Nu. Sîmbătă dimineaţa Henry sună la telefon să o întrebe ce ar putea lua cu el. Henry trebuie să stea acasă pînă sîmbătă Deoarece Henry este distrat cînd aranjează lucrurile. Anne pleacă deja de vineri. you needn't bring your tennis racket.CAP. On Saturday morning Henry rings up to find out what he should bring with him. Anne is already going on Friday. Exemplu: Must I bring my tennis racket? No. tells him that she has organized everything. Henry şi Anne au să viziteze nişte prieteni la sfîrşit de săptămînă. nu e nevoie să-ţi iei racheta. Asculaţi caseta şi luaţi rolul lui Anne. Henry has to stay until Saturday afternoon. Listen to the cassette and take the role of Anne. Anne a strîns tot ce ie-ar putea trebui şi a cu ea.

atunci e în regulă. Ce face acolo? Pescuieşte. e o idee bună. W formă prescurtată de la LET urmat de la Dialogue 2 Mrs MacDonald MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Unde este John astăzi? La rîu. Mary. (reluctantly): Well. he goes about five times week. ştie să înoate? Nu ştiu. Winston (W). Let's go. all right then. Să o întrebăm. Eu nu pot înota atît (prea) bine. Bine. I can swim quite well. întotdeauna sînt singură. Da. Can you swim? Yes. (ezitînd). merge cam de cinci ori pe săptămînă. 21 in acest capitol învăţaţi: • să faceţi propuneri. What's he doing there? He's fishing. I can't swim that well. Mary (M) F: W: F: W: F: W: F: M: Este o zi frumoasă. that's a good idea. Să mergem. Let's go swim­ ming. MD: Why don't you go with him? . Hai să mergem la înot. F: W: F: W: F: W. Mary. F: M: W: W It's a lovely day. Can Mary swim? I don't know. it's a lovely day. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). • să cereţi unei persoane să întreprindă un anumit lucru • să întrebaţi dacă o persoană practică sau nu un anumit sport. Ştii să înoţi? destul de bine. Let's go swimming. MD: De ce nu mergi cu el? Mrs Fisher (Fi) MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Where's John today? At the river. That doesn't matter. Yes. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports UNIT. Să mergem să înotăm. • să întrebaţi şi să vorbiţi despre de des se poate face un anumit lucru. e o zi frumoasă. Does he often go fishing? Oh. Let's ask her.CAP. I'm always alone. Nu face (n-are impor­ tanţă). Merge adesea la pescuit? O.

cărţi. Fi: Why don't you go with him? MD: Oh. Şi se antrenează de două ori pe Fi: De ce nu mergi cu e(? MD: Nu mă interesează Fi: Fi: UNIT. HOW TO SAY IT cards. He plays every Saturday. Fi: Does he often play football? MD. Cum se tu Ştii Ştie el ea Mary o persoana dacă practică vreun să înoţi schieze? joace tenis? joace squash? bridge? Da. for a walk swimming 2. squash. Where's Bill today? MD: It's Saturday. tenis. squash. I'm not interested in fishing. SATURDAY. How to suggest to do something. HE'S PLAYING petrece la o dată apropiată. 21 Oh.Jocuri şi sporturi Games and Sports Nu mă interesează Unde este astăzi? MD: E Joacă Fi: Joacă adesea fotbal? MD: Joacă în fiecare sîmbătă. HE EVERY SATURDAY în acest caz simplu (Simple fiind vorba de o acţiune care la intervale regulate de CUM SE SPUNE Cum se propune cuiva o activitate. He's playing football. tennis. How to ask if someone can do . I'm not interested in se este la prezent progresiv (Present toc frecvent. And he trains twice a week. la plimbare. Nu.

fairly well. sîmbăta. No. Cum este întrebată o persoană dacă face deseori un sport. Mergeţi Merge Eu Noi El Ea merge adesea să joc tenis mă antrenez la înot la pescuit joacă tenis se antrenează la schi? la pescuit? jucaţi fotbal? Does he/she Do you often go skiing? go fishing? play football? în fiecare sărbătoare. quite well. UNIT. I/he/she can't. How to ask how often someone can do something. very well. Yes. . zilnic. de 5 ori pe săptămînă. de 2 ori pe sătămînă. at all. I/he/she can.Jocuri şi sporturi Games and Sports you Can he she Mary L Eu Tu El Ea ştiu ştii ştie să swim? ski? play tennis? play squash? play bridge? înot schiez joc tenis joc squash relativ bine destul de bine deloc foarte bine swim You He She can can't ski play tennis play squash a little. 21 3.

30. 21 play train We He She go goes plays tennis trains adesea uneori rar niciodată mergem jucăm Eu Noi la schi la înot bridge tenis să schieze. skiing. bridge. go shopping. every day. twice a week. bridge. 110 There are two ways of suggesting to a person that you do some­ thing. goes plays swimming. sometimes) se pun întotdeauna între subiect I always have at 7. 1 go to the cinema every Saturday.21 şi sporturi — Games and Sports tennis swimming fishing every holiday. Ea Fiul meu Eleanor adesea uneori rar niciodată She My son Eleanor often sometimes seldom never Î • I şi verb. El lungi cum sînt lui every Monday etc) îşi au tocul în timp ce adverbele scurte (often. about 5 times a week. ECERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Există două modalităţi de a propune unei persoane să faceţi împreună ceva. every Saturday. tennis. . We often sometimes seldom never go swimming play tennis. tenis. merge joacă să înoate. UNIT.

a juca tenis. Lui îi place să joace fotbal şi îi place să schieze şi să meargă la plimbare. a dansa. Suggest to another person that you do the activities shown below. nu ştiu să joc cărţi. 21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports UNIT. Propuneţi lui Matthew ca împreună să: a) jucaţi fotbal b) călăriţi You meet Matthew. călăria şi tenisul. No. hai să jucăm fotbal. înotul. Here are some example conversations: You: Matthew. a cînta la chitară. He likes play­ ing football and cards. a găti. read ride (go riding) swim (go swimming) take a photo drive a car (go for a drive) play the guitar dance (go dancing) hike (go hiking) Exercise 2 întrebaţi o persoană dacă poate face aceste lucruri. I can't play cards. You meet Madeleine. Exercise 3 ÎI pe Matthew. Exemplu: Ştii să înoţi? Mary ştie să înoate? Ask someone if he/she can do these things. Madeleine: Nu. OK. a conduce maşina. let's play cards. You: Madeleine. 21 Mergem la plimbare? Să jucăm tenis. She likes dancing. Da. a cînta. a citi a călări a înota a fotografia a conduce maşina a cînta la chitară a dansa a drumeţi Shall we go for a walk? Let's play tennis. Dvs: Să jucăm cărţi. Suggest to Matthew that you: a) play football b) go riding 111 . a schia. O întîlniţi pe Madeleine. Faceţi cîleva propuneri lui Matthew şi nişte exemple de conversaţie: Dvs: Matthew. Madeleine.CAP. Ei îi place dansul. Make some proposals to Matthew and Madeleine. a juca cărţi. He enjoys skiing and going for walks. swimming. OK. unei alte persoane să împreună următoarele activităţi. riding and playing tennis. shall we play football? Yes. Example: Can you swim? Can Mary swim? a călări.

21 Jocuri şi sporturi — Games and Sports c) play cards d) play tennis e) go swimming UNIT.CAP. 21 c) jucaţi cărţi d) jucaţi tenis e) să înotaţi Apoi propuneţi a) să b) să să d) să e) să mergeţi la dans mergeţi la înot jucaţi fotbal călăriţi propose to Madeleine a) go dancing b) go skiing go for a swim d) play football e) go riding you: Comparaţi conversaţia dvs. cu cea de pe casetă. Compare your conversation with the one on the cassette. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this! în acest capitol începe un nou text. Ascultaţi scenetele 1 şi 2 pînă cînd veţi găsi răspunsurile la următoarele întrebări: OBEY" Scenetele 1—2 — Cum sărbătoreşte Tom vacanţa? — îi convine lui Tom ca Jo să vină cu prietenul ei? — De obicei Alan merge cu maşina? * * * .

AA: What is the number of the phone you are calling from? HG: 528. HG: Damn! We're boiling! AG: Stop quickly! HG: There's a telephone back there. AG: Priveşte indicatorul temperatură. AG: Grăbeşte-te. AA: What make of car is it? HG: A BMW. AA: Ce culoare? HG: Roşie. Thank I'VE BROKEN DOWN — forma prescurtată de la I HAVE DOWN. AA: I'll get someone there right HG. AA: (la telefon) Care este numărul maşinii HG: E 481 AA: Ce marcă este? HG: Un BMW. AG: Look at the temperature gauge. AA: Are you a member of the AA? HG: Yes. AG: Be quick! HG: Hello. HG: Alo! Sînt în pană.CAP. AA: Where are you? HG: About a mile away towards Lon­ don. Henry Gill (HG). este la o acţiune începută în trecut cu consecinţe în prezent şi poate in viitor. I've broken down. AA: Trimit pe cineva HG: AG: What's that noise? HG: I don't know. HG: Drace! Fierbem! AG: Opreşte imediat! HG: E un telefon aici în spate. AA: Unde vă aflaţi? HG: La o milă de Londra. AA: (on the phone): what is your car number? HG: E 481 GVY. AA: What colour? HG: Red. • să stabiliţi o DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Agness Gill (AG). I'VE BROKEN MY rupt piciorul (nu vindecat I MY LAST YEAR Mi-am rupt anul 1 trecut 113 acolo . AA: Sînteţi membru AA? HG: Da. AA: De la ce număr sunaţi? HG: 528. 22 în acest capitol • să solicitaţi ajutor în cazul în care maşina vă este în pană. ÄA MAN (AA) AG: Ce înseamnă zgomotul aces­ ta? HG: Nu ştiu. 22 Urgenţe — Emergencies UNIT.

dnă. Re: Yes. Este în ordine. Vin diseară la Mulţumesc. Who is that speaking? is Winifred Gammon speak­ ing. Re: La revedere. Mr. îmi pare rău. That's all right. Aş dori o programare la doctorul Jack­ son. I should like an appointment with Dr. Gammon. Mrs. Receptionist (Re) Alo.|jne ЫсШтхш cont de ace^ aspect Tn li^ieNef^eel Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). . Puteţi veni diseară la 6. Mrs. Mrs. good morning. Gammon. Cînd doriţi să veniţi? WG: Este liber în această dimineaţă? Re: Nu. doamnă Gammon. Dr. bună Cine sînteţi? WG: Aici Winifred Gammon. yes.15? WG: Da. Smith. Centrul de sănătate Re: Da. Aş dori să fixez Aş dori o întîlnire cu doctorul. Is that the Health Centre? Re: Yes. Can you come this evening at WG:Oh. Jackson. 22 Past — Emergencies 22 h englesă se. Re: Goodbye. afraid he's booked right up this morning. Gammon. Re: Da. Jones. When would you like to come? WG: Is he free this morning? Re: No. Gill. WG WG (telephoning): Hello. CUM SE SPUNE I HOW TO SAY IT se folosesc în cazul tn care sa Se mai poate щялпе şl can i have an «$>poifftroent .pot ешщ o Cum se fixează o How to make an appointment.CAP. Thank you. I'll come at this evening. are lista completă pentru această dimineaţă.

Exercise 2 Acum încercaţi această conversaţie în acelaşi mod. Who is that speaking? (Bună dimineaţa. 22 Urgenţe — Emergencies the doctor. Msr... he she Can come on day or free at — Da este. too. Gill. (La revedere d-nă Gammon). I want to make an appoint­ I'd Este el (ea) liber la . Chaffers) 115 Mrs Gammon: (Asiguraţi-vă că vorbiţi cu cabinetul .. Puteţi veni diseară la 6. 2 de pe casetă? Atunci completaţi spaţiile goale cu ceea ce trebuie să spună Dna Gammon. Now try this conversation in the same way. Receptionist: No. he/she is. Jackson). Mrs Gammon: (asiguraţi-vă că vorbiţi cu centrul de sănătate) Receptionist: Yes. Mrs Gammon. Can you come this evening at (Mi-e teamă că e ocupat.15?) Mrs Gammon: (puteţi veni la această oră).. Good morning. Can you EXERCISES — Exercise 1 Vă amintiţi de dialogul nr. When would you like to come? (Da. Este pe casetă. I come afraid he's/she's booked up. Receptionist: Yes.. Cine-i la telefon?) Mrs. Gammon :(doriţi o întîlnire cu dr. Yes.. dr. d-nă Gammon.CAP. — veni la. ment with UNIT. It's on the cassette. Smith. Mrs Gammon. Dr Jones. cînd doriţi să veniţi?) Mrs Gammon: (în această dimineaţă).. Pot veni la. Do you remember dialogue 2 on the cassette? Then complete de role of Mrs Gammon in the gapped conversation.. Receptionist: Goodbye. You can come at/on. afraid he's booked right up this morning.

sînt membru ADAC. 10 miles from Bristol. is (Bună ziua. AA: Ce culoare? Reprez. travelling towards London. It's recorded on the cassette. AA Man. registration number NEA-RX 104. Mrs Gammon. Completaţi spaţiile goale din dialog.....: Nu. Complete the gapped dialogue.. I'll get someone there right away. AA: Sînteţi membru AA? Dvs. Conduceţi un Ford Escort roşu cu numărul NEA-RX 104. Reprez AA: Unde sînteţi? Reprez. AA: De la ce număr de telefon sunaţi? . AA Man: What make of car is it? You: . 23.. (La revedere d-nă Gammon). mi-e teamă că e ocupat. 22 Receptionist: Mrs Gammon Receptionist: Mrs Gammon Receptionist: Mrs Receptionist: Good afternoon. AA Man: What is the number of the phone you are calling from? You: . You are telephoning from call box no.CAP.45? (Nu... situată la mile de Bristol. but I am a member of the ADAC.. puteţi veni după amiază la 4. în drum spre Londra pe M5. cine-i la telefon?) (solicitaţi o programare) Yes.... You drive a red Ford Escort. Gammon. would you like to come? (Da d-nă Gammon. (aveţi o pană) Reprez.. Este înregistrat pe casetă.. Reprez. Can you come tomorrow afternoon at 4.. cînd doriţi să veniţi?) dimineaţă) No. Reprez. Exercise 3 Ascultaţi din nou dialogul Apoi imaginaţi-vă că sînteţi în pană pe autostradă. You: . I'm afraid he's booked up tomorrow morning.45?) (Puteţi) Goodbye.. AA: Care este numărul maşinii . AA Man: Where are you? You: AA Man. Telefonaţi de la cabina 23. Listen again to dialogue number Then imagine that you have broken down on the motorway. AA: Ce fel de maşină este? . Mrs. AA: Trimit pe cineva acolo . AA Man: What is your car num­ ber? You: . Are you a member of the AA? You: No. AA Man: What colour? You: . on the M5. Reprez. 22 Urgenţe Emergencies UNIT.

Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi aciim scenetele 3—5 ale textului I'LL OBEY şi răspundeţi ta întrebări. registration num­ ber HH-AN 273: you are travelling on the A 64. 5 Ce s-a întîmplat cu Jo? Pe cine a sunat ea? Cum şi-au petrecut concediul Alan şi Jo? . This dialogue is on the cassette. Şi acest dialog este pe casetă. Scenetele 3. UNIT. De această dată imaginaţi-vă că aveţi un Porsche de culoare galbenă cu numărul HH-AN 273.CAP. 22 Urgenţe — Emergencies You: Thank you. you are phoning from box 78. 4. 22 Repetaţi exerciţiul. Imagine this time that you are driving a yellow Porsche. Călătoriţi pe A 64 şi sînteţi la 5 mile de Harrogate. too. Do this exercise again. Sunaţi de la postul telefonic 78. you are miles from Harrogate.

WG: Bună seara. As: Da. HG: How much? As: About £ 50. it's my best plate! A present from Auntie Gwen. HG: Acest Flymo s-a stricat. As: Care e necazul? 118 As: Radio Rentals. Well. Wi: Oh. HG: Mă voi (O să mă mai gîndesc). Perhaps £ 60. Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). evening. Dar este foarte vechi. Assistant (As) As: Radio Rentals. As: Yes. s-a stricat! Ce s-a întîmplat? Acest s-a stricat. HG: Cît costă? As: Aproximativ 50 poate 60 HG: Cît costă maşina aceea nouă de acolo? As: Aceea costă 141 E. Hu: I'm terribily sorry. It's broken down. I can get you a new one. As: What's the trouble? . Wi: Ce stîngaci eşti! Wi: What happened? Hu: I've broken a plate. it's broken down. There's something wrong with my television set. (A few hours later) HG: This Flymo. dragă. young husband (Hu) Wi: Ce s-a Hu: Am spart o tavă. Vă pot pune unul nou. Faults UNIT 23 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 young wife (Wi). Agnes Gill (AG). it is very old. 23 în acest • să vă • să • să învă|a|i: obiectul care nu funcţionează. E ceva în neregulă cu televizorul meu.CAP. darling. Un cadou de la mătuşa Hu: îmi pare teribil de rău. What's the matter? This Flymo. este tava mea cea mai bună. HG: How much is that new machine over there? As: That one costs £ sir. the cylinder has gone. HG: I'll think about it. cilindrul e stricat. domnule. you're so clumsy! Dialogue 2 Henry Giii (HG). it's broken down. Wi: Oh. (Cîteva ore mai tîrziu) HG: AG: HG: AG: Assistant (As) Damn. la reparat un obiect. Wi: O. HG: AG: HG: AG: Drace.

Can he come this evening? I don't want to miss As: I'll see what I can do. WG: Mulţumesc. Da. Poate veni astă seară? Nu vreau să pierd As: Să văd ce pot face. colours are wrong. Trimit imediat pe cineva. Wg: Mulţumesc. As: Yes. La revedere. thank you. Mai are ceva? Da. 23 WG: As: WG: As: Defecţiuni Faults UNIT 23 Nu este bună culoarea. Thank you. I'll get someone there right away. As: Anything else? it's making a strange noise. Cum se spune că un obiect stricat How to say that something is broken Am spart o farfurie o vază Maşina Flymo Siguranţa Cilindrul Bateria E ceva în televizorul meu s-a dus stricat The I've have car flymo fuse cylinder battery There is something wrong with my television set car has broken down gone broken a plate a vase neregulă cu maşina mea 119 . I see. Good bye.CAP. 2. CUM SE SPUNE Cum se exprimă regretul How to express your concern îmi pare teribil de îngrozitor de foarte rău HOW TO SAY IT terribly I'm awfully very sorry. face un zgomot ciudat.

As: What's the trouble? T: It's making a funny noise. de dictat face zgomot ciudat. Maşina dvs.CAP. 23 Defecţiuni — Faults EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 23 EXERCISE 1 Ascultaţi dialogul de pe casetă. As: Good day. Shop Assistant (As) Tourist (T) — turistul vînzătorul Listen to the dialogue on the casette As: Bună ziua. Reprezentant AA = AA Official Conducător auto Driver If your car breaks down. se strică va trebui să telefonaţi după ajutor. 3. T: Can you help me. Partea vînzătorului este înregistrată pe casetă. Your camera won't focus properly. As: înţeleg. Take the role of the tourist. The shop assistant's part is recorded on the cassette. 4. T: îl puteţi repara? As: Să văd ce pot face. T: Mă puteţi ajuta. T: How long will it take you to mend it? As: Come back at this time tomorrow. 2. please? There is something wrong with my hairdrier. în se nu un Your wrist watch loses time. Ceasul dvs. Your razor won't shave properly. T: Can you put it right? I'll see what we can do. doamnă. Your dictating machine makes a funny noise. EXERCISE 2 Dacă maşina dvs. 1. you may have to telephone for assistance. . T: Thank you. Maşina dvs. de bărbierit nu mai funcţionează bine. Citiţi acest dialog model şi pe casetă. Read the following model dialogue and listen to it on the cassette. 5. Aparatul dvs. The alarm on your alarm clock doesn't work. de fotografiat nu poate regla bine. vă rog? E ceva în neregulă la uscătorul meu de păr. Luaţi locul turistului. T: Cît timp va dura pînă As: mîine la aceeaşi oră. madam. As: Care este necazul? T: Face un zgomot ciudat. T: Mulţumesc. As: I see. de mînă rămîne urmă. Soneria ceasului deşteptător funcţionează.

AA Official: Ce s-a întîmplat cu maşina d-le Herzog? Driver: Cureaua ventilatorului s-a stricat. Fordul dvs. good morning. What's the matter with your car. Audi-ul dvs. 4. please? AA Official: What's the matter? Driver: I have broken down. 2. AA Official: Rămîneţi lîngă maşină. Sierra s-a defectat între Leeds şi Bradford. Herzog? Driver: Nu. 23 Defecţiuni — Faults 23 AA Official: Automobiliştiior. S-a spart parbrizul. AA Official: Sînteţi memebru AA. 2. Vauxhall Astra s-a defectat tocmai dincolo de Edin­ burgh. AA Official. but I'm a member of the ADAC. Trimitem pe cineva acolo cîl de curînd posibil. The wind screen has broken. s-a între Birmingham şi Coventry. Bună dimineaţa. vă rog? AA Official: Ce sa întîmplat? Driver: Sînt în pană. pe baza informaţiilor de mai jos. Mă puteţi ajuta. Your Audi has broken down between Shrewsbury and Hereford The radiator has broken. 3. Credeţi că bateria s-a descărcat. Mercedesul dvs. sînt membru ADAC. AA Official: Are you a member of the Automobile Association. Rolul reprezentantului AA este înregistrat pe casetă. Mr Herzog? Driver. Can you help me. We will have someone there as soon as possible. Luaţi rolul turistului. Your Ford Sierra has broken down between Leeds and Bradford. AA Official: What sort of car have you got? A Volkswagen Polo. AA Unde sînteţi? Driver: între Harrogate şi York. AA Official. sir. How may I help you? Driver: Good morning. AA Official: Ce marcă de maşină aveţi? Driver: Un Volkswagen Polo AA Official: Cum vă numiţi? Driver: Mă numesc Herzog. My name is HERZOG. Radia­ torul este spart. 3. AA Official: Where are you? Driver: Between Harrogate and York. please? Driver. AA Official: Automobile Associa­ tion. Motorul face un zgomot ciudat. Your Mercedes 190 has broken down between Birmingham and Coventry. Stay with your car. Provide the part of the tourist according to the information given below. Maşina dvs. 4. HER­ ZOG. You think that the battery has gone. The part of the AA Oficial is recorded on the cassette. The fan belt has gone. Mr Herzog? Driver: No.CAP. 100 s-a defectat între Shrewsbury şi Hereford. 121 . Vă putem Driver: Bună dimineaţa. Your Vauxhall Astra has broken down just outside Edinburgh. AA Official: What's your name. The engine is making a funny noise.

CAP. I've broken a cup. 23 Defecţiuni — Faults UNIT 23 5. The exhaust pipe has broken. The windscreen wipers don't work. Aţi călcat peste pisică (trodden on the Example: I'M Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi acum ultimele scenete ale textului de ascultat. Ştergătorul de parbriz nu 6. 5. Aţi spart o vază. Escort s-a defectat între Bristol şi Chipping S-a spart ţeava de eşapament. puteţi asculta de la început tot textul şi chiar de mai multe ori pînă ce veţi putea răspunde la întrebările de mai jos: — Ce s-a petrecut în timpul concediului? — Ce a neliniştit-o pe Jo? — Credeţi că nunta va avea loc? . Aţi pierdut cheia uşii de la intrare (lost your front door key). Your Mazda 626 has broken down between Keswick and Lancaster. Aţi lăsat apa să se reverse din cadă. accidents. d. Dacă doriţi. făcînd o gaură (burnt a hole in the bedspread). e. very Acum scuzaţi-vă pentru următoarele Now apologize for the following accidente. f. 626 s-a defectat între Keswick şi Lancaster. a. EXERCISE 3 Uneori au loc accidente şi trebuie să vă cereţi scuze politicos. (broken a vase) b. Sometimes accidents happen and then you have to apologize polite­ ly. Aţi vărsat vin pe faţa de masă (spilt wine on the tablecloth) c. Your Ford Escort has broken down between Bristol and Chipping Sod­ bury. 6. Aţi ars cuvertura patului. Fordul dvs. (Let the bath water overflow). Mazda dvs. terribly awfully sorry.

Thank you. W: Thank you. And no more football. Vă doare? W: Da. And you had better buy some aspirins for the headache. Are you in pain? It is very painful.CAP. Este o de a recomanda YOU HAD BETTER: face bine Este o des în unei persoane să facă un anume Dialogue 2 Winston (W). W: Nu. W: No. W: Mulţumesc. Dr: Trebuie să staţi în pat cîteva zile. Now then. The nurse will put a com­ press on it. Sora vă va pune o compresă. Ph: Excuse me. I see. Dr: înţeleg. care este problema? W: Cred că mi-am luxat glezna. F: Ph: F: Ph: F: Ph: F. Pharmacist (Ph) (At the Pharmacy) F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: Ph: F. Dr: Cum aţi W: Mă doare cînd merg. Cîte trebuie să iau? Instrucţiunile sînt pe flacon. Cînd a început? A început în timpul nopţii. Ph: Scuzaţi-mă. what's the trouble? I think I've sprained my ankle. Dr: înţeleg. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). yes. Vă voi da ceva împotriva diareei. When did this start? It started during the night. 24 Boala — Illness UNIT 24 In acest capitol învăţaţi: • să spuneţi că sînteţi bolnav. Aveţi ceva pentru un stomac deranjat? Despre ce este vorba exact? Am o uşoară diareee şi am o afurisită de durere de cap. e foarte dureros. • să solicitaţi mijloacele de combatere a unei anumite boli. Have you got some­ thing for an upset stomach? What's the matter I've got a touch of diarrhoea. • să descrieţi simptomul unei boli. Dr: W: Dr: W: Dr: W: Dr: . I see. Şi fără fotbal deloc. Doctor (Dr) Dr: Deci. doctor. How would you describe it? It hurts when I walk. And I've got a nasty headache. Şi aţi face bine să cumpăraţi nişte aspirine contra durerii de cap. I'll give you something for the diarrhoea. Mulţumesc. Dr: You must stay in bed for a couple of days. F: How many should I take? Ph: The instructions are on the bottle. deloc.

HAVE YOU GOT A PAIN? . Care problema? necazul? What's the trouble? matter? bolnav bolnav (cu vomă) I am ill Sînt bolnav.CAP. Vă doare ceva? capul dintele spatele pieptul braţul degetul stomacul glezna genunchiul piciorul degetul picior de la mă doare mă supără b) How to describe symptoms. 24 Boala — Illness CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT UNIT La doctor At the doctor a) Cum se spune că bolnav. a) How to say you are ill. slăbit ill b) Cum se descriu simptomele. unwell indispus faint leşinat. I am sick Mi-e rău.

I've got a toothache. diarrhoea.CAP. durere de ureche.00 yester­ nu a it Yesterday it A Did the day? a Yes. durere de stomac. it doesn't Cînd it start? Past Tense) care se -ed formei de Formele cu verbul DO aici Trecut teri a ia ora at la start at 9. ft does/No. începe ora 9? Does start at 9. sore throat. (fever).00? Da nu Yes. tuse.00. headache. It Cînd a When did it 125 . diaree. 3 days ago. It started yesterday. UNIT Am un o durere de dinţi. durerea în gît upset stomach. the flu. earache. stomac deranjat. temperatură. 24 Boala — Illness durere de cap. cold. an stomachache. cough. durere de gripă. A a început? noaptea start? Cînd a început durerea aceasta noaptea trecută A început ieri acum 3 zile WHEN DID THIS IT STARTED LAST NIGHT Aceasta este o formă a trecutului simplu formează la regulate Acest timp exprimă o acţiune încheiată şi negative ca ale se Prezent începe adesea la show often starts at 9. the sore throat When did the pain this last night.

piciorul 8. EXERCISE 2 Ce spuneţi dacă: 2. genunchiul 4. 9. 3. spatele Dacă doriţi. 2. 9. 6. La farmacie. Boala — Illness o durere în ceva pt. 3. 4. ascultaţi pe casetă cum se 1. 5. Aveţi o durere de ureche? Aveţi temperatură? V-aţi luxat glezna? diaree? Aţi pe genunchi? cu caseta. 7. 7. urechea 3. your arm your stomach your ear your knee your tooth If you want to. braţul capul 7. gamba 9. 5. 4.CAP. a. your your your your your Say the following parts of your body hurt. What would you say if: Verificaţi-vă . Aveţi o durere de dinţi? Aţi mîncat prea multe cireşe? Aţi băut prea mult vin Tuşiţi. un stomac deranjat? gripă? diaree? a sore throat? Have you got un upset stomach? anything for the flu? diarrhoea? EXERCISES EXERCISE 1 că vă dor următoarele părţi ale corpului: 6. Check your answers with the cas­ sette. listen to the pronun­ ciation on the cassette first. head leg foot hand back 6. stomacul 2. 8. 24 2. mîna dintele 5. At the pharmacy.

CAP. Say you have a sore throat. Greet the doctor. You have had a cough for a week. what's the trouble? (Atunci care-i necazul?) 4. a. d. Doctor 2. Aveţi o durere de spate de trei săptămîni. Say it started two days ago. d. Listen to the on the cassette. b. (Vă voi da ceva de durere în Now listen to the gapped conver­ sation on the cassette and take the role of the patient. (Spuneţi că vă doare 5. You have had a bad back for three weeks. b. completînd spaţiile goale. Ascultaţi modelul pe casetă. Play the role of the patient in the following dialogue. c. When did it start? (Cînd a început?) 6. You have had diarrhoea since yesterday. Patient 1. Aveţi temperatură de 2 zile. a. I will give you something for the sore throat. . You have had a temperature for 2 days. 24 EXERCISE 3 Boala — Illness UNIT 24 rolul pacientului în dialogul partea pacientului şi citiţi partea doctorului. Now. Aveţi diaree de ieri. (Spuneţi că a început acum două zile) Acum ascultaţi de pe casetă şi luaţi rolul pacientului. Make up the part of the patient and read the part of the doctor. c. (Salutaţi 3. Tuşiţi de o săptămînă. then.

25 in acest capitol Concediul — Hoii'days să vorbiţi despre planurile dvs de vacanţă. 25 DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Peter Fuller (PF). PF: That's a good idea. Da. Good afternoon. PF: Are you going to stay in a hotel? HG: No. PF: Vei sta la hotel? HG. PF: Asta e o idee bună. we're going to go to the Cote d'Azur. For how long? Oh. vom lua o rulotă. voi merge în Franja. Travel Agent (TA) TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: Bună ziua. Les vacances. Les vacances. madam. Henry Gill (HG) PF: Mergi în concediu în acest HG: Da. TA: AB: TA: AB: TA: Good afternoon. doamnă. Dar dacă nu va fi. we're going to stay in Brittany. just for a few days. da. yes. PF: Well. sper să o vreme HG: Mulţumesc. I want to go to Paris. But if it's not. Nu. să merg la Paris. numai pentru zile. I'm going to France. Pentru timp? A. les vacances! PF: Er. PF: Bine. NOT IF THE WEATHER GOOD. AM/NO. les vacances! PF: Ei. Are you going by train and hovercraft? Or are you going to fly? . Yes.CAP. we're going to take the caravan. WE'RE o condiţie Dialogue 2 Anne Bardy (AB). PF: Are you going on a holiday this year? HG: Yes. Veţi sta în nord? Ori mergeţi în sud? HG: Dacă vremea va fi bună vom sta în Bretagne. Mergeţi cu trenul şi cu vehicul cu pernă de aer? Ori mergeţi cu avionul? TA: AB. TO VERB este cu ajutorul căreia se exprimă I AM TO STAY A ARE YOU TO STAY A HOTEI? YES. HG: Thanks. I hope you have a good time. Vă pot ajuta? Da. Are you going to stay in the North? Or go South? HG: If the weather's good. Can I help you? Yes. Bună ziua. vom merge pe Coasta de Azur.

AB: Atunci voi merge cu trenul. TA: Yes. TA: Da. if it's not too expensive. TA: Yes. madam. madam. I'm going to fly. The return fare to Paris by air is AB: What does it cost by trains and hovercraft? TA: By train and hovercraft it costs about E 70. AB: Cît costă cu trenul şi cu cu pernă de aer? TA: Cu trenul şi cu vehicolul cu pernă de aer costă aproximativ 70 lire. călătoria dusla Paris cu avionul costă lire. voi merge cu avionul. dacă nu este prea scump. Călătorie plăcută. doamnă. Cum se întreabă în legătură cu proiectele. How to about Dvs El Ea intenţionează să staţi să stea să mergeţi să meargă să jucaţi să joace stay going to he she play acasă în România în sud la Exter fotbal tenis anul acesta? Are you at home in Romania south to Exter football tennis tomorrow? this year? Ce aveţi are el ea intenţia să faceţi? facă? What are is he she going to do? . UNIT 25 AB: Well. TA: Da. I hope you have a good journey. AB: Thank you. doamnă. AB: I'll go by train then.Concediul — Holidays AB: Ei bine. AB: Mulţumesc. CUM SE SPUNE HOW TO SAY 1.

You are going to visit these Urmează să călătoriţi cu mijloacele places. Copenhagen — train 4. Intenţionez să merg cu avionul. . don. Bornholm — 3. Now it's your turn. London — plane 5. 25 Eu I intenţionează să Ea Noi Concediul să stăm acasă mergem Franţa vizităm prieteni Holidays UNIT stay at home go to France play tennis visit friends intenţionăm să jucăm tenis Dacă vremea este este prea bună cald intenţionez să merg scump în Franţa the weather is good If It's not too hot I'm going to go expensive to France — EXERCISE 1 lată mijloace de transport: Here are some means of travelling: a merge cu avionul go by plane trenul train vaporul boat maşina car Urmează să vizitaţi aceste locuri. — boat 6. I'm going to travel by plane. Cairo — plane. Example: London — plane Anul viitor intenţionez să vizitez Next year I'm going to visit Lon­ Londra. Vienna — train 2. Paris — car 7.CAP. You are going to travel by de transport de mai jos. Rome — car 8. Acum este rîndul dvs. the transport given below.

Say who are going with. Ascultaţi tot textul de ori pînă pe baza informaţiilor obţinute.) Ascultaţi cu atenţie — to this Pentru acest capitol caseta conţine o scurtă scenetă de ascultat. Apoi discutaţi despre planurile dvs. 2.CAP. (Spuneţi ce Intenţionaţi să faceţi în concediu. How long are you going to stay? (Cît intenţionaţi să staţi?) 5. în legătură cu concediul. Say how you intend to travel. What are you going to do when you are on holiday? (Ce intenţionaţi să faceţi în con­ cediu?) Listen to the dialogue on the cassette. (Spuneţi cum veţi călători) what you intend to do on holiday. Role B. Say how long you intend to stay. (Spuneţi cît timp veţi sta. (Spuneţi cu cine mergeţi) 8. urmează să introduceţi rolul Role A Where are you going on holiday this year? (Unde mergeţi în concediu anul acesta?) 3. în spaţiile libere dvs. Say where you are going. with gaps for you to insert Role B. — De ce sînt nemulţumiţi locuitorii din — Este Godiva de aceeaşi părere cu soţul ei privinţa impozitelor? — Ce face Godiva la 131 .) 6. How are you going to travel? (Cum veţi călători?) 9. Are you going atone? (Mergeţi 7. 25 EXERCISE 2 Concediul — Holidays UNIT 25 Ascultaţi dialogul de pe casetă. veţi putea răspunde la întrebări. Then talk about your holiday plans. The cassette has a recording of the role A. Rolul A este înregistrat pe casetă. (Spuneţi unde mergeţi) 4.

K. Aştept cu nerăbdare. ce bine că te aud. F: fi/lîine? Să văd.30. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). Pe mîine. Hi! Is that Felicity? Yes. 2 Anne Bardy (AB). Winston. La revedere. W: Ne la 7.30. tu eşti. F: OK. F: Bine. Winston (W) F: F: W: 8762940? Alo. See you tomorrow. There's a concert of folk music at the Town Hall. Let me see. what are you doing tomor­ row evening? Tomorrow. Thanks very much. Constance.30. Where are you? . W: F: W: 8762940. Felicity? Da. Felicity.K. Nimic. York Hi. unde? W: La intrarea în Town Hail. I'll meet you at 7. tu eşti? Cine e la telefon? Sînt Constance. Anne! Is that you? Who's that speaking? It's me. Well. Constance. Hello. W: La revedere. how nice to hear from you.30. Would you like to go? That would be lovely. Mulţumesc foarte mult. ce faci mîine seară? F: F: W: W: F: W: F. Anne. O. Good bye. Unde eşti? AB: C: AB: C: AB. O. At the Town Hall entrance at 7. A. Winston. Nothing. Felicity. Constance. Bună. Goodbye. Where? At the Town Hall entrance.CAP. WHAT ARE YOU DOING TOMORROW EVENING? Ce faci mîine seară? în engleză se foloseşte foarte mult forma prezentului progresiv a verbelor în unei în cadrul unui program viitor. La intrarea în Town Hali la 7. I'll look forward to that. there. F: W: E un concert de muzică folk la Ţi-ar plăcea să mergi? F: Ar fi frumos. 26 Invitaţii — Invitations UNIT 26 în acest capitol învăţaţi: • să despre o • să formulaţi o invitaţie în mod politicos. Constance (C) AB: C: AB: C: AB: York Alo.

Why? There's a ance of „Hamlet" at the Royal Would you like to go? That would be lovely. AB: Ne vedem mîine la teatru la 7. AB: Constance. C: Da. Mă tem că nu pot merge. AB. some other time. I'll meet you at the theatre at 7 o'clock. la revedere. with Hugo. that's a real pity. E minunat. El este aici cu afaceri. I'm going to meet some friends of Hugo's. That's marvellous. ce faci mîine seară? C: Mîine? Să văd. Wait a minute. Well. Atunci. then. Thanks very much. Mă cu nişte prieteni de-ai lui Hugo. Some other time. AB: La revedere. Good bye. perhaps. Nimic. He's here business. what are you doing tomorrow evening? Tomorrow? Let me see. C: Un moment. 26 C: — Invitations C: AB: C: AB: C: AB: C: AB: C: AB: C: C: UNIT 26 Sînt în York acum. AB: O. cu Hugo. Cum se întreabă o persoană dacă este liberă să primească o invitaţie. Good bye. I'm afraid we can't go. I'm in York right now. Constance. Nothing. Ce mai faceţi? C: Sîntem bine. altă dată. de ce? AB: E un spectacol cu „Hamlet" la teatrul Ţi-ar plăcea să mergi? C: Ar fi frumos. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT 1. Mulţumesc foarte mult. How are you both? We're fine.CAP. Poate altădată. Yes. How to ask if somebody is free to accept an invitation Ce intenţionaţi să faceţi mîne? Aveţi treabă Sînteţi ocupat Sînteţi liber astă la de săptămînă (de Ce aveţi de gînd? What are you doing Are you doing anything busy free tomorrow? this evening? at the week-end? Nothing What do you have in mind? 133 . este într-adevăr păcat.

come. to go to Bristol. Ce păcat! Poate I'm I'm afraid have can't 134 .CAP. What a pity! Some other time per­ haps. Cum se exprimă ce aţi dori să faceţi. not free. ocupat Mi-e teamă că am trebuie nu pot indisponibil o întîlnire să merg la Bristol să merg să vin busy. 26 invitaţii — Invitations UNIT 26 2. la Town Hall Ar fi frumos Vă mulţumesc foarte mult 3. an engagement. How to say you can't go. concert Este un film cu Hamlet concert There's a film performance of Hamlet at the Town Hall Theatre That would be lovely. Cum vă exprimaţi cînd nu puteţi merge. to say you to do. Thank you very much. go.

26 Invitaţii — EXERCIŢII — EXERCISES UNIT 26 EXERCISE 1 Sînt trei puncte de plecare marcate cu un asterisc.CAP. La ce oră? Da. with an Follow the arrows and see how many conversations you can up. I Aştept cu nerăbdare. Ce-ar fi diseară? Da. Ce-ar fi sîmbătă? Mi-e teamă că nu sînt Ce păcat. 135 . nu la *Să ieşim la un restaurant. hai. Ce-ar fi vineri? Ar fi frumos Unde să ne Poţi să mă iei? In faţă la cinema. *Să mergem la o There are three starting points. Urmăriţi şi vedeţi puteţi alcătui. Cînd? *Să mergem la cinema? Vai. Mi-e teamă că sînt ocupat(ă) vineri. nu. La intrare Cînd? Cînd ne întîlnim? Să spunem că înainte de 8. e în regulă. In regulă.

I'm afraid I'm busy on Friday. EXERCISE 2 Prietenul(na) dvs. What do you say? . When shall we meet? Let's just say before 8 O. Ce 136 Your friend is telephoning to ask you to go out. Yes. UNIT How about this evening? I'm afraid I'm not free. that's At the entrance. What a pity. let's. What your friend says is recorded on the cassette. What Saturday? That would be lovely Where shall we meet?i Could you pick me up? In front of the cinema. not to a pub! *Let's go out to a restaurant.Invitaţii — Invitations *Let's go to pub. When? we go to a cinema? Oh. no. vă telefonează pentru a vă invita să Ceea ce spune el/ea e înregistrat pe casetă. What time? I'm looking to that. How about Yes.K.

What are you doing tomorrow evening? There's a concert of folk music at the Town Hall. This time your friend suggests meeting at 8 o'clock. Refaceţi conversaţia. De data aceas­ ta prietenul (a) vă sugerează întîlnirea la ora 8. Refaceţi conversaţia. Vrei să mergi? Dvs: Prietenul: Ne întîlnim la 7. Do the conversation again. This time the dance is at the Hammersmith Palais. Do the conversation again. Town Hall You: Your friend: You. . Your friend.30. Would you like to go? I'll meet you at 7. De data aceas­ ta prietenul(na) vă invită să mergeţi la dans. This time your friend suggests meeting at Ham­ mersmith Underground Station.30. De această dată dansul este la Hammersmith Palais. Dvs: conversaţia. UNIT 26 Prietenul: Ce faci mîine seară? Dvs: Prietenul: E un concert de muzică folk la Town Hall. This time your friend asks you to go to a dance. At the entrance. Dvs: Prietenul: La intrare la Town Hall Dvs: Prietenul: La revedere. Do the conversation again.26 Invitaţii Invitations Your friend: You. Your friend: You: Your friend: Good bye. You: Do the conversation again. De data aceas­ ta prietenul (a) vă sugerează întîlnirea la staţia de metrou Ham­ mersmith. Refaceţi conversaţia.

C: OK. С: E o idee bună. AB: Constance. vino pe la 1. Jerry. Mulţumesc Dom­ nului că e vineri.CAP. How about 10. (taking off his helmet and mopping his brow). Mergem? С: Tu şi cu mine? AB: Da. Yes. La ce oră să vin? AB: O. Jerry (J) W: J: W: J. W: What about playing tennis? J. OK. (scoţîndu-şi şapca şi ştergînduşi fruntea). Tomorrow? W. W: Shall we meet at the Club? J. Till 8 o'clock. C: That's good idea. • să fixaţi data şi locul întîlnirii. W. Eşti liber mîine? Da. a sau AT DAY prescurtare de ia D$d you a good CLUB La 2 Anne Bardy (AB). Shall we go? C: You and me? AB: Yes. Are you off tomorrow? J. С: Bine. it's York races tomor­ row. J: Bună. What time shall I come? AB: Oh. come about 1 o'clock. Thank God it's Friday. where shall we meet? AB: Shall we meet at my place? Then we can get the bus. pînă la 8. W: J.K. J: W: J.K. J: O. Să ne întîlnim la club? Da. OK. What time? W. unde ne întîlnim? AB: Să ne întîlnim la mine acasă? Apoi luăm autobuzul. OK. • să propuneţi o întîlnire unei persoane. Hello. Ai avut o zi bună? Nu prea rea.30? La OK. Ce-ai zice să jucăm tenis? Mîine? Da. mîine sînt curse de cai în York. numai noi două. Yes. DIALOGURI — DIALOGUES 1 Winston (W). W. 27 Intîlniri — Meetings UNIT 27 în capitol învăţaţi. Good day? Not bad. La ce oră? Ce zici de 10. . Yes. W. J W: J. Constance AB: Constance. just the two of us.30? J. O.

Thank you for inviting me. in 20 minutes. In 20 minutes. A ME T O 0K. la Se joacă o piesă bună la teatru. Tu eşti. 1 o'clock. WG: I'll see you on the common. Eleanor (El) 878. El: Da. I would like to go for a walk. It's a lovely day. Would you like to go? AB: I'm afraid I'm not free. Bună. la revedere. And you. El: La revedere. Ai vrea să mergi? AB. all right. There's a good play on at the theatre. El: Goodbye. Ce mai faci? Foarte bine. E o zi frumoasă. That's all right. WG:Yes. Mi-e teamă că nu sînt liberă. Hello. WG: Ne întîlnim pe pajişte.CAP. M-a invitat la cină. I'll see you soon. What time shall we meet? about in 20 minutes? El: Yes. Goodbye. El: Yes. Dar tu? WG: Da. I'm feeling very well. mă simt foarte bine. Pe curînd. este. C: I hope you have a nice time. Shall we go for a walk on the common? El: On. El: Yes. He's asked me to dinner. I'm going out Jim. nu? El: Da. WG: E în regulă. îţi mulţumesc pentru invitaţie. Peste 20 de minute. isn't it? El: Yes. Eleanor? El: Yes. este o idee bună. Yes. peste 20 de minute. Winifred. în unde firaisf<»Tn^e în SEE în prezent Pe El: WG: El: WG: El: EI: 878. El: Da. în regulă. it is.5961. Peste 20 de minute. WG: Mergem la o plimbare pe pajişte? El: A.5961. în la este în care to la de o îi spus în asked me 3 Mrs Gammon (WG). La ce oră WG: Peste 20 de minute? El: Da. Se joacă piesă. WG: How are you? El: I'm very well. Mi-ar plăcea să merg la o plimbare. then. 27 C: — Meetings C: UNIT 27 Bine. thanks. Eleanor? Da. Ies în oraş cu Jim. C: Sper să ai o seară plăcută. WG: Is that you. WG: Atunci. in 20 minutes. Da. that is a good idea. o au fost .

I'm afraid. race concert play on tonight tomorrow E o idee bună. Să Ce-ar fi să Shall we What about tonight? tomorrow? b. How to propose to do something together. Ar fi frumos. Mi-e temă că nu sînt liber(ă). este (puţin) prea b.CAP. — Nu. not free.30 140 . Ai dori să mergi? Shall we Would you like to go? jucăm tenis mergem la o plimbare jucăm tenis mergem la o plimbare play tennis go for a walk playing tennis going for a walk mîine? mñne astă seară There's a a. appointment întîlnire oficială date întîlnire între prieteni a. Cum se propune o acţiune în comun. that's a good idea. Cum se propune ora/data la care urmează să aibă loc acţiunea Te Să ne peste 20 minute într-o jumătate de oră la ora 2 ora 5. 27 — Meetings CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT UNIT 27 se fixează o întîlnire. How to make an appointment or a date. Este în regulă. How to propose a time. Oh. о cursă Este un concert о piesă Să mergem.

Unde este asta? — Yes. That's (a bit) too early/late Cînd La ce oră să ne întîlnim? When What time shall we Cum se propune Să te întîlnesc Ne putem în faţa teatrului? la club? ia mine/tine acasă? Shall meet you Сап we meet in front of the theatre? at the club? at my/your flat? — La 6. b.45 g.în regulă.л CAP. 141 . c.00 h. OK. No. 19.30 UNIT 27 That's OK. — Da. Prietenul: La ce oră ne întîlnim? Dvs: Te întîlnesc la ora 10. 15. Friend: What time shall we meet? You: I'll meet you at 10 o'clock. 19.30 d.45 f. 27 I'll meet you Shall we meet at Intîlmri — Meetings 20 minutes half an hour two o'clock? 5. a.30 — At 6. Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul la următoarele ore.17.30 Imagine someone asks you what time you should meet. 16. How to propose the place. 12. Where's that? Where shall we meet? — At the club. Unde ne întîlnim? — La club.30 c. Say you will meet your friend at the following times. — That's all right. EXERCIŢII — EXERCISES EXERCISE 1 că cineva vă întreabă la ce oră trebuie să vă Propuneţi o oră potrivită. Suggest an appropriate time. e. . 14.

Where shall we meet? Peter: Can we meet at the Plough? Jane: I'm sure where that is. Vrei să mergi? Jane: Ar fi Unde ne întîlnim? Peter: Ne putem întîlni la Plough? Jane: Nu sînt sigură unde este asta. Jane: OK. Peter: It's at the end of the Col­ chester Road at corner of Road. Jane: I'll see you then.CAP.30. Hospital — Road — 15. Peter: Este la capătul Colchester Road colţ cu Straight Road. Now do similar conversations using the following information: Odeon — Street/Breakspear Road — 20. Example: Imagine someone asks you where you should meet.00 Entrance to St. 27 EXERCISE 2 fntîlniri — Meetings UNIT 27 că cineva vă întreabă să vă Propuneţi un loc corespunzător. a) cinema d) pub b) station corner of King Street and Parliament Street EXERCISE 3 Această conversaţie este înregistrată pe casetă. Acum alcătuiţi conversaţii similare folosind următoarele informaţii: a) b) c) d) e) This conversation is recorded on the Cassette. Suggest an appropriate place. Jane: în regulă. Listen to it carefully. De ce? Peter: E un film bun la Odeon. Would you like to go? Jane: That would be lovely. Friend: Where shall we meet? You: Can we meet at the Theatre? Say you will meet your friend in the following places. Peter: Are you doing anything tomor­ row? Jane: Nothing. What time shall we meet? Peter: At 7. Peter: Faci ceva mîine? Jane: Nimic. Ascultaţi-o cu atenţie. c) bus stop Betty's Spuneţi că vă veţi întîlni prietenul în următoarele locuri. Ne vedem atunci. La ce oră ne întîlnim? Peter: La 7.30. Jane: Bine. Why? Peter: There's a good film at the Odeon.00 .00 Post Office — West Road — Number 22 bus stop — Crown Lane — Marks & Spencer — Damask Street — 19.

CAP. după opinia studenţilor de la Birmingham? Există el într-adevăr? . 27 — Meetings Ascultaţi cu atenţie — Listen to this UNIT 27 Ascultaţi relatarea de cîte ori doriţi şi reţineţi informaţiile pe baza cărora s-au alcătuit întrebările: THE LOCH NESS MONSTER. Unde trăieşte monstrul? Care este porecla monstrului? Cine este în final monstrul.

ce măsură? AB: Am măsura 7. lată cîteva mănuşi de piele măsura 7. La revedere. I'll leave it then. AB: I think I need this sort of thing. I want something in leather. doamnă. AB: Pot să le încerc? Desigur. AB: înţeleg. caut o pereche de mănuşi. domnule. sînt foarte frumoase. AB: I see. Doresc ceva de piele. doamnă. Have you got this size. madame. AB: O. Here's a size AB: Yes.CAP. Thank you. Mulţumesc. atunci le las. I'm looking for a pair of gloves. As: Good afternoon. madam. dar o măsură mai mare As: Da. As: Yes. dar As: îmi pare foarte rău. nu. madam. Cred că astea mi se potrivesc. sir. Shop Assistant (As) As: Vă pot fi de folos? AB: Da. Shop Assistant (As) HG: Bună ziua. As: La revedere. doamnă. I'M LOOKING FOR A As: Can I help you? AB: Yes. madam. AB: Oh. doamnă. AB: Can I try them on? As: Of course. they are very nice. madam. As: Bună ziua. lată măsura AB: Da. legate de cumpărarea unor obiecte de şi a unor cadouri. madam. but in blue? As: I'm very sorry. o pereche de pantofi a pair of pereche de a pair of o pereche de colanţi Dialogue 2 Henry Gill (HG). Here are some leather gloves in size 7. We haven't got them in blue. OF Caut o de TO LOOK FOR a căuta a pair of de a pair of shoes. 144 HG: Good afternoon. but a larger size. As: Da. Goodbye. As: Goodbye. As: Yes. AB. avem de culoare albastră. As: Da. no. As: Yes. As: Here are some in size 7. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Anne Bardy (AB). . As: lată cîteva de măsura 7. What size? AB: I take size 7. îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28 în acest capitol cum să formulaţi cererile dvs. Aveţi aceeaşi măsură.

HG: I'll take an ounce bottle. How to describe what you want. sir.CAP. sir. HG: Can I try it? As: Yes. 28 îmbrăcămintea mea. Caut — şi fipfKlit se în şi any în Cum se solicită un obiect de îmbrăcăminte. FOR HAVE YOU dintre HG: I'm looking for something for my wife. How much is it? As: £ 5 an ounce. As: Yes. Ce culoare Ce măsură Ce material căutaţi? vă trebuie? doriţi? What colour What size What material do you are you looking for? need? want? 145 . dom­ nule. As: Ce ziceţi de o sticlă cu parfum? HG: Ce-mi recomandaţi? As: „Tropical Sunset" este foarte popular în momentul acesta. like that. Cît costă? As: 5 lire uncia (28. domnule. As: How about a bottle of perfume. How to ask for an article of clothing. sir. o rochie? Aveţi un pulovăr? o cravată? o pereche de pantofi? colanţi? negative şi dress? Have you got a pullover? tie? pair of shoes? tights? 2. HG: (mirosind) îmi place. As: Da. HG: Iau o sticlă de o uncie. Mulţumesc. HG: What do you recommend? As: Tropical Sunset is very popular at the moment. sir. sir. HG: (sniffing) Mmm. As: Yes.35 gr). Cum ceea ce doriţi. Clothes UNIT 28 HG: Caut ceva pentru As: Da. domnule. V-aţi gîndit la ceva? HG: Ea are deja o mulţime de bijuterii. sir. HG: Pot încerc? As: Da. Have you anything in mind? HG: She already has a lot of jewellery. domnule. Thank you.

Doresc îmi trebuie Vreau 34 măsura 36 38 3. blue. galben. How to as when vou need advice. dark blue. in green.CAP. Cum se solicită o sugestie. nylon. leather. silk. yellow. Something in UNIT 28 Ceva albastru închis. 28 îmbrăcămintea — Clothes roşu. larger. red. wool. soţia mea Caut ceva un cadou pentru un copilaş 0 tînără un domn I think I need Have you got this sort but a size . Cum se cere ceva How to ask for something different. de de piele. Cred trebuie Aveţi că acest dar o măsură în de mai mică? mai mare? albastru? verde? nylon? mătase? smaller.

Can I try it? Can I try on? I'll take it/them. You don't buy anything for yourself. have it. UNIT 28 I'm looking for for Alte propoziţii utilizate la cumpă­ rături. Here are two model conversations. îl/o las. Cît costă? Vînzătoarea: 12. too. please? How much is it? How much are they? I don't think take it. You: How much is it? Sales Girl: £ 12. Ele sînt pe casetă.50. Mă uit numai. Exemple: lată o fustă foarte frumoasă. I'm just looking. vă oferă mai multe obiecte iar dv. However. a gentleman. Deoarece vă la un cadou pentru soţia cumpăraţi numai acele obiecte care se potrivesc.CAP. They are on the cassette. lată două modele de conversaţie. something a present a baby. Pot să încerc? Pot să îl/le/îi încerc? îl/o/îi/le iau.50 O iau. You have found a nice boutique in Oxford Street. 28 îmbrăcămintea — Clothes my wife. Nu cumpăraţi nimic pentru dv. leave it. să îl/o/n/le împachetaţi? Cît costă? Nu cred că îl/o voi lua. since you are thinking of a present for your wife you only buy those things which are suitable for your wife. în Oxford Street aţi găsit un boutique foarte frumos. Imagine you are a businessman visiting London. Would you wrap it. The sales girl offers you a number of things and you ask the price of them. persoana obiecte şi — EXERCISES Exercise 1 Imaginaţi-vă că sînteţi un om de afaceri care vizitează Londra. întrebaţi care este preţul fiecăruia. f IT pronume personal. . Some other shopping phrases. a young girl. Sales Girl: Here is a very nice skirt.

I'll leave it. Vînzătoarea: Ce măsură vă trebuie? Clientul: îmi trebuie măsura 40. Sales Girl: Which colour do you want? Client: Light blue. Ce spuneţi de aceasă bluză de mătase? 7. Cît costă? Study this model conversation carefully. Vînzătoarea: Acesta este foarte elegant. lată o cămaşă foarte frumoasă. Ce spuneţi de nişte cercei? 10. îmi place. Sales Girl: What size do you need? Client: I need size 40. Client: Yes. Can 1 suggest this necklace? 5. lată o pereche de butoni foarte frumoşi. Now do similar conversations. mulţumesc. Vînzătoarea: Ce culoare doriţi? Clientul: Albastru deschis. 3. Here is a very nice shirt. Clientul: Da. Această cravată este foarte frumoasă. Sales Girl: This tie is very nice. Sales Girl: What material are you looking for? Client: Wool. What about this silk blouse? 7. 3. Here is a nice pair of socks. Vînzătoarea: Vă pot fi de folos? Clientul: Caut un pulovăr. 8. What about this dress? 9. 4.CAP. Acum alcătuiţi conversaţii similare. Sales Girl: This is very elegant. Ce spuneţi de această rochie? 9. How much does it cost? 148 . Do you like this skirt? 2. I like that. Vă pot propune acest colier? 5. Sales Girt: Cant I help you? Client: 1 am looking for a pullover. Vă place această vestă? 6. N-o iau. Sales Girl: 1. lată o pereche de şosete frumoase. Vînzătoarea: Vă place această fustă? 2. No. Este deasemeni pe casetă. It is on the cassette too. Vînzătoarea: Ca material căutaţi? Clientul: Lînă. Do you like this waistcoat? 6. 8.00. This tie is very nice. Exercise 2 Studiaţi acest model de conversaţie cu atenţie. You: How much is it? Sales Girl: E 6. What about some earrings? Here is a very nice pair of cuff links. 4. 28 îmbrăcămintea Clothes UNIT 28 Cravata asta este foarte frumoasă costă? Vînzătoarea: 6 Nu. thank you.

Roşu sau maro. 2. Un costum (fustă şi bluză) frumos şi pură-gri sau verdemăsura Here are some clothes you want to buy. doamnă. you provide your side of the conversation? There is a gapped conversation on the cassette. That is the only size we have in brown. I'm very sorry madam. Prea mici — ceva mai mari? Mulţumiţi şi vă rămas bun. O cravată de mătase. Ce măsură? Ce culoare căutaţi? lată o pereche de pan­ taloni roşii foarte frumoşi. 149 . 4. You're buying a pair of trousers. can I help you? Yes. I'll just look. Măsura 26. 3. Ce spuneţi de această pereche Desigur. Este singura măsură maro pe care o avem. Luaţivă rolul în conversaţia de pe casetă. Luaţi rolul clientei. Nu vă plac. 28 îmbrăcămintea — Clothes UNIT 28 lată obiecte de îmbrăcăminte pe care doriţi să le cumpăraţi. What size? What color are you looking for? Here is a very nice pair of red trousers. îmi pare foarte rău. O bluză de mătase-măsura cu nuanţe de roz. madam. A skirt made of cotton-dark red-size Don't forget to ask for the price. Cabina de probă este acolo. Sales Good afternoon. 3. 2. Nu uitaţi să întrebaţi preţul. A silk tie. O fustă din bumbac-roşu măsura 14. Să mă uit. What about this brown pair? Certainly. No. Take your part in the gapped conversation. too. vă pot fi de folos? Da.CAP. Vînzătoarea Bună seara. A nice elegant suit (skirt and pure wool-grey or size Exercise 3 Imaginaţi-vă că sînteţi o clientă întrun boutique. Cumpăraţi o pereche de să vă rolul în conversaţie? Pe casetă este imprimat rolul vînzătoarei. A silk blouse-size 16 a nice shade of pink. Vă plac. Clienta Customer Căutaţi o pereche de pantaloni. Nu. The changing room is over there. 4. doriţi probaţi. doamnă. Imagine you are a lady customer in a boutique.

Mulţumesc. aici este 794715. V: în regulă. HG: Vreţi să preluaţi un mesaj pentru el. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). of course. John Smith speaking. Mi-e teamă că nu este aici pentru moment. Phillips? I think you must have a wrong number. Da. AB. please. AB. PHILLIPS? a Dialogue 2 Henry Gill (HG). please? V: Just a moment. HG: Would you take a message for him. I'll ask him to do that. AB. Cred că aveţi un număr greşit. Este 794713? V. V: Hello. V: That's quite all . This is 794715. AB: Goodbye. aici John Smith. Goodbye. HG. • să lăsaţi un mesaj pentru cineva. Phillips. Phillips. Hello. I'm afraid he's not here at the mo­ ment. AB: Hello. V: That's quite all right. HG: Is Peter Smith there. La revedere. HG: Would you ask him to phone Henry Gill when he gets in? V: Henry Gill. please? V: Yes. Scuzaţi-mă că v-am deranjat. AB: Pot vorbi cu dl. HG: Peter Smith este acolo? V: Un moment vă rog. a voice (V) V: Alo. Phillips.29 Telefonul — Telephoning UNIT 29 în acest capitol • să vă la telefon. CAN SPEAK TO după a TOArS Pot cu Phillips? se pune ALRIGHT această expresie se foloseşte ta o scuză. No. please? Mr. • să solicitaţi persoana dorită. HG: Thanks. AB: I'm sorry to have troubled you. La revedere. vă rog? V: Dl. Nu. Vreţi să-i spuneţi să sune pe cînd se întoarce? Henry Gill. îl voi ruga să facă acest lucru. a voice (V) AB: Alo. HG. AB: Can I speak to Mr. AB: that 794713? V: No. Nu face nimic. desigur. Yes.

W: This is Winston Bell here. La telefon Winston Bell. V: Goodbye. Nu pot face nimic. Jim (J) J: W: J: W: J: W: J: Jim French. Alo. How to say who you are. Goodbye. J: I'm very sorry. UNIT 29 HG: La revedere. îi voi spune lui Milton să vă telefoneze. W: Can I leave a message? J: Just a moment. W: să-i lui Milton să mă sune? J: Din partea cui? W: Winston Bell. V: La revedere. MILTON IN aid. J: OK. J: Goodbye. 29 Telefonul — Telephoning HG: Goodbye. J: OK. La revedere. please? W: This is Winston Bell speaking.CAP. vă rog? W: W-i-n-s-t-o-n J: Şi ce număr aveţi? W: Numărul meu este 8725963. Mai A MESSAGE? Pot un Dialogue 3 Winston (W). W: Pot lăsa un mesaj? J: Un moment. That's really annoying. I can't do anything about it. W: Will you ask Milton to phone me? J: Who is that speaking. aici e James Smith Mary Brown HOW TO SAY IT Hello (this is) James Smith speaking Mary Brown . într-adevăr supărător. ftu este aid. W: Vă mulţumesc foarte mult. I'll ask Milton to phone you. W: Thank you very much. IS HE Este aici? CUM SE SPUNE Cum se spune sînteţi. Can I speak to Milton? J: Who? W: Can I speak to Milton Brown? J: Milton isn't in. îmi pare rău. J: La revedere. Pot vorbi cu Milton Cine? Pot vorbi cu Milton Brown? Milton nu-i aici. please? W: W-i-n-s-t-o-n B-e-l-l. WOULD YOU A unei persoane CAN I forma cu altei persoane. J: Can you spell that. J: And what's your number? W: My number is 8725963. W. J: Jim French speaking. J: Puteţi spune pe litere.

aici. is not in. Green Vă rog? Un moment... 29 Telefonul Telephoning UNIT 2.. Can you phone again later? There is no Mr. of course.... desigur. I'll . Pot vorbi cu Dr.CAP. You have a wrong number..... here. Jones Mr.. How to ask to speak to someone. Jones Mrs. Cum se lasă un How to leave a message. Aveţi un număr greşit. Nu este aici. Can May speak to Dr. I am sorry .. a message please? să-i spuneţi lui lui Milton cereţi tell ei Vreţi vă rog Would you please ask Da voi Yes. that. tell him/her ask him/her... Yes. Vreţi să preluaţi Pot lăsa Would you take Can I leave un mesaj vă rog? Da. Puteţi suna mai Nu e nici un Mr. Just a moment please.. că. să. Numai o clipă. Cum solicitaţi să vorbiţi cu cineva. Green Please? 3. Just a moment. him Milton her spune cere să. vă rog. Regret.

Harrogate 506745 Sunaţi firma Shaver and Electric Repair Centre. 29 Telefonul — Telephoning UNIT 29 EXERCIŢII — EXERCISES Sunaţi la telefon Making Telephone Calls în următoare veţi fi solicitaţi să alcătuiţi diferite conversaţii telefonice cu numerele date.. Exercise 3 Bryan Stroker. Ripon 3484 Sunaţi la întrebaţi dacă aveţi numărul corect. check your answers with the cassette.. Spuneţi că doriţi să vorbiţi cu dl. Prezentaţi-vă. Try to do them. întrebaţi dacă numărul este corect. Aţi greşit şi cereţi scuze. Prezentaţi-vă... Green. Domestic and Commercial 7. tinichigiul. Poate încercaţi cu un partener. spuneţi că doriţi să vorbiţi cu dl. Plumbing & Heating Engineer.. perhaps with a partner. Aflaţi că nu este acolo. Prezentaţi-vă... Pickering 74136 Sunaţi la firma Featherstone Tyres. Smith. York 768598 Sunaţi pe dl. Apoi răspunsurile cu caseta. Veţi suna mai 153 . Doriţi să-i lăsaţi un mesaj. North Lane. Exercise 4 Row Opticians Opticians) Victor Grove. Exercise 1 Featherstone. Ecercise 2 Shaver and Electric Repair Centre Mount Parade. Haxby. Ripon. Nu este acolo. întrebaţi dacă aveţi numărul corect. — Tyres Recreation Road. G. Brown. Prezentaţi-vă. Stroker.CAP.. Doriţi să vorbiţi cu Mr. In the following exercises we will ask you to make various telephone calls to the given.

Prezentaţi-vă. Dar Mr. THE ABOMINABLE SNOWMAN Unde trăieşte Yeti? Care este dovada existenţei lui Yeti? Cum se numesc băştinaşii din acea regiune? . Dacă este necesar. Smith. you can take both parts as well. Mary Mitchell nu este acolo şi rugaţi să sune mai tîrziu. întrebaţi persoana dacă doreşte să lase un mesaj. Johnstone. Nu este acolo. Exercise Sună telefonul. de telefon. Persoana doreşte să vorbească cu Mr. Valuers & Estate Agents. Persoana doreşte să vorbească cu Mr. întrebaţi dacă aveţi numărul corect. Spuneţi din nou numărul dvs. Presupuneţi că are un număr greşit. Ascultaţi cu atenţie • Listen to this Ascultaţi textul integral al casetei şi răspundeţi la întrebări. numărul de telefon. Vă prezentaţi şi întrebaţi cine este la telefon. de" telefon şi arătaţi persoanei că nu are numărul bun. Concentrate on your part. Persoana doreşte să vorbească cu Mary Mitchell. Fiţi atenţi la rolul dvs. The Square. Exercise 7 Sună telefonul. Check your answers with the cassette. North Yorkshire. Vă prezentaţi şi spuneţi numărul dvs. But if you want. Smith nu este acolo. 322382 în the following exercises you will receive some telephone calls. Auctioneers. 29 Exercise 5 Telefonul — UNIT 29 James Johnstone. de mai multe ori. Exercise 8 Sună telefonul. Dacă doriţi. Rugaţi să vă sune el mai tîrziu.CAP. Sunaţi la Mr. Vă prezentaţi. puteţi prelua ambele roluri. Primiţi telefon Receiving Telephone Calls în exerciţiile care urmează veţi primi telefoane.. Miller pe care nu îl cunoaşteţi. răspunsurile cu caseta..

Thank you very much. Miss? lost my suitcase. Sergeant Bradbury (SB) WG (foarte poliţist. Wa: Are etui? HG: Da.CAP. AB: At: AB: At: AB: At: AB: At: AB: Can you me. Vă mulţumesc foarte mult. domnişoară. WG: (very worried): Oh. yes. Dialogue 2 Henry Gill (HG). Wa: Has it got a case? HG: Yes. are un etui din piele. Constable. Acesta este? HG: O. Este nou-nouţ. it's brand new. Wa: What sort of camera is it? HG: It's an old Leica. Wa: What colour is it? HG: It's brown. it new? Yes. Sergeant Brad­ bury. Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). What's it like? It's made of leather. E nou? Da. Wa: Is this it? HG: Oh. da. Mi-am uitat aparatul de fotografiat. Wa: Ce fel de aparat este? HG: Un Leica vechi. Vă mulţumesc foarte mult. Waiter (Wa) HG: Scuzaţi-mă. să faceţi o descriere a obiectului dispărut. yes. Şi are fermoar. • să unde şi cînd s-a întîmplat. Sergent Brad­ bury. Wa: Ce culoare are? HG: Este maro. And it's got a zip. madam. I've forgotten my camera. SB: Sergeant. Thank you very much. it's got a leather case. Mi-am pierdut geamantanul. please? Yes. Lost Property Office Attendant (At) AB: At: AB At: AB At: AB At: Mă puteţi ajuta? Da. What colour it? It is blue. Ce culoare are? Este albastru. HG: Oh. At: Is this it? AB: Oh. excuse me. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30 în acest • să o pierdere sau un furt. . Yes. Wa. Da. da. At: Acesta este? AB: O. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). Cum arată? Este din piele. dnă. SB: Sergent.

doamnă. dnă. 30 Obiecte pierdute — Loss UNIT 30 WG: îmi pare rău. Se numeşte Bosun. SB: în regulă. Ce fel de cîine este? WG: E un pudel. SB: Most dogs come when you call them. madam. dnă. SB: Cnnle d-nă? Cum îl cheamă? WG: Bosun. I've lost my dog. WG (chemînd): Bosun. doarnnă. madam. SB: Avem mai mulţi pudeli aici. SB: Mulţi cîini se numesc Bosun. WG (calling): Bosun! Bosun! There he is. WG: I'm sorry. madam. sergent. SB: Lots of dogs are called Bosun. sergeant. WG: But only my Bosun comes when I call him. lată-l mulţumesc. He's called Bosun. madam. What sort of dog is he? WG: He's a poodle. sergent. What's its name? WG: Bosun. SB: Mulţi cîini vin cînd sînt chemaţi. A poodle. WG: Dar numai Bosun al meu vine cînd îl chem eu. CUM SE SPUNE HOW TO SAY IT i to (â pierde) to (a to teke (a lua) to to put (a Prezentul Perfect took âiole put to to a (a put saw ieft a (a avea) had ftad prin la \ (a Aceste to (a to (a to (a i to flve (a worked . Mi-am pierdut cîinele. madam. SB: We've got several poodles.CAP. SB: All right. Oh thank Sergeant. WG: But Bosun comes when I call him. Un pudel negru. WG: Dar Bosun vine cînd îl chem. SB: Your dog.

How to say where you lost something. Am Cineva mi-a pierdut aparatul foto paşaportul furat cheile punga cecurile de călătorie have Someone has lost forgotten taken stolen my our camera passport suitcase keys purse traveller's cheques 2. şi my nu have la purse? acţiunea care a loc pierdui $e din Cum se aduce la cunoştinţă o pierdere sau un furt.Obiecte pierdute — Loss 'trmog0fi& la your UNIT did pierdut se în sau de se ex. How to report a loss or a theft. Yesfffird^ i i<3«t my amera Ieri rrú-am pkmM aparaffijt foto. pus Unde l-aţi văzut ultima oară pierdut Where did you put last see lose it? them? . Cum unde pierdut obiectul.

acesta? Puteţi descrie aceasta? aparatul foto? Can you describe it? them? the camera? leather. Cum arătaţi cînd pierdut obiectul. . 4. How to describe what you have lost. pierdut Cînd valiza dvs? văzut ultima oară punga dvs? lose When did you last see suitcase? your purse? ieri acum aceasta it them săptămîna trecută yestersay 10 minutes ago last week Eu Noi am văzut am avut am pierdut saw had We lost acesta 4. How to say when you have lost something. 30 Obiecte pierdute — Loss lăsat restaurant. la metrou masă left the restaurant it in the tube the table them on the beach pe plajă văzut ultima oară UNIT Eu l-am Noi le-am avut last saw We had 3. silver. Cum faceţi descrierea obiectului pierdut.CAP. made of They're rubber.

I've lost my glasses. 6. Clerk: Can you describe them? . Clerk: Can you describe it? It's new. Scuzaţi-mă mi-am pierdut Funcţionarul: îi puteţi descrie? Study the following conversations. Clerk: Where did you lose it? You. Funcţionarul: Unde aţi pierdut-o? în metrou. Este. Dvs. 8.: Scuzaţi-mă mi-am pierdut valiza Funcţionarul: O puteţi descrie? E nouă. carnetul cu cecuri de voiaj — book of traveller's cheques. bricheta — cigarette lighter. punga — purse Say you have lost the following things: 5. valiza — suitcase 3. legătura cu chei — bunch of keys. You: Excuse me. 4. ceasul de mînă — wrist watch Exercise 2 Studiaţi conversaţiile care urmează. They are recorded on the cas­ sette. Thank you. umbrela — umbrella 7. Clerk: Is this it? Oh yes. 30 Obiecte Culoare alb(e) (i) maro — Loss Măsură mic(à) (i) Formă UNIT 30 Este Sînt nou moclern(e) cam vechi(e) lung(ă) (zi) (e) pătrat(ă) fti) (e) Age brand new They're modern old Colour white brown Size large small Shape short long round square — EXERCISES Exercise 1 Spuneţi că aţi pierdut următoarele obiecte: paşaport — passport 2. it is. da. Mulţumesc. You. Funcţionarul: Este aceasta? Oh. Excuse me. I lost my suitcase.CAP. In the tube. Sînt înregistrate pe casetă.

Rucksack — glasses. Ei sînt. 73 bus wallet — brand new — toilet handbag — leather café purse — containing driving licence and keys — bus no. bani. assuming that you have lost the follow­ ing articles: umbrella — new-no. presupunînd aţi pierdut urmă­ toarele obiecte: — umbrela — nouă — autobuz 73 — portofel — nou nouţ — toaletă — poşeta — piele — cafenea — pungă — conţinînd permis de conducere şi cheile maşinii — autobuz nr. Clerk: Where did you lose them? In the number bus. cheile maşinii — pe plaje. — Ochelari de soare — nou nouţi — la coafor — Pereche de mănuşi — piele al­ bastră — la restaurant new. Obiecte — Loss UNIT 30 Unde pierdut? în autobuzul nr. They are. Mulţumesc. — Rucsac — ochelari. Thank you. Luaţi-vă rolul în conversaţii similare. Funcţionarul: Aceştia sînt ochelarii da. 30 Sînt noi. Take your part in similar conversations. money. car keys on the beach Sunglasses — brand new — in the hairdresser's Pair of gloves — blue leather — in the restaurant Exercise 3 BIROU DE OBIECTE PIERDUTE DIN LONDRA Luni Obiectul găsit Culoare aproximativă geantă maro veche paşaport de culoare închisă mărunţiş Unde a fost Tate Gallery Marţi sacoşă aibă nouă sticlă cu vin 6 ouă o cheile casei portofel Afară la Cross la Royal umbrelă neagră nouă Joi ceas de mînă aur nou Toaleta de 160 .CAP. Clerk: Are these your glasses? You: Oh yes.

Listen to the conversation on the cassette. it's brand new. Clerk: Is this it? You: Oh. Funcţionarul: Asta este? Oh da. nou nouţă. Funcţionarul: Ce culoare are? Este maro. thank you very much. yes. Decide what thing you have lost. 30 Obiecte pierdute — Loss LONDON TRANSPORT LOST PROPERTY Monday Wednesday Carrier bag White New umbrella Black New UNIT Thursday Wrist watch Gold New Item found Colour Aproximate age Contents Handbag Brown Old Passport Bottle of wine Dark glasses Six eggs Small change Loaf of bread House keys Wallet Tate gallery Outside Mark's Spencer's King's Cross Men's toilet Royal Hotel Where found următoarea pe casetă. I've lost my suitcase. Clerk: You: Clerk: You: Clerk: You: Clerk: Can I help you. Look at the information given above. La muzeul figurilor de ceară — Madame Tussaud. Informaţiile de mai sus le veţi folosi la alcătuirea unei conversaţii după modelul celei de pe casetă. Funcţionarul: Este nouă? Da. and complete the conversa­ tion. Is it new? Yes. Clerk: Can you tell me where you lost it? You: At Madame Tussaud's. Funcţionarul: îmi puteţi spune unde aţi pierdut-o. What colour is it? It's brown. mi-am pierdut valiza. 161 . vă mulţumesc foarte mult. Funcţionarul: îmi puteţi spune ce conţine.CAP. toate hainele mele. Funcţionarul: Vă pot ajuta. please? Yes. vă rog? Da. Can you tell me what's in it? You: All my clothes are in it.

How to ask for things to be cleaned or mended. F: in regulă. F: Cît credeţi că va costa? As: Nu ştiu exact. Can you have it ready by next week? As: I can't promise. F: All right. F: I'd like to have this radio repaired. Shop F: Bună As: Bună dimineaţa. îl puteţi repara pînă săptămîna viitoare? As: Nu pot promite. All right. Between £ 6 and £ 7. please. As: Pot văd? Ce s-a cu el? F: Face un zgomot straniu. As: Have you got the guarantee? F: No. vă rog.CAP. As: Good morning. în regulă. CUM SE SPUNE HOW TO SAY 1. F: How much do you think it'll cost? As: I don't know exactly. F: Assistant (As) F: Good morning. Dar nu pot promite nimic. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). Oh dear. As: Voi face tot posibilul. As: Can I see it? What's the matter with it? F: It makes a funny noise. bluza Aş dori să mi se cureţe coase repare aparatul foto pantalonii antofii radioul my I'd like to this have these shirt camera shoes radio cleaned repaired trousers mended . As: Where did you buy it? F: I bought it here. As: Aveţi certificatul de garanţie? Nu mi-e teamă că am. I'm afraid I haven't. bine. 31 în Serviciile — Services UNIT 31 să duceţi obiecte la reparat sau ia curăţat. but I can't promise As: I'll anything. I'll do my best. între 6 £ şi 7 F: O. As: De unde l-aţi cumpărat? F: L-am cumpărat de aici. Cum se solicită reparatul sau curăţatul unor obiecte. Fac tot posibilul. F: Aş dori să-mi reparaţi acest radio. my best.

2. These seem to have got mixed up. Toate hainele vă sînt murdare şi toate obiectele fragile vi s-au spart. 7. Ce spuneţi? You had an accident on the way home and fell off your bicycle. — It doesn't work. 6. 4. I'd like to have this radio tuned. Poate fi acesta Pot fi gata mîine? săptămînă viitoare? aceştia pe la 5 Can you it tomorrow? have them ready by 5 o'clock? next week? EXERCIŢII — EXERCISES 1 Propoziţiile următoare au fost ames­ tecate. — Are o pată. Aş dori să mi se calce filmul. Cum se întreabă cînd va fl gata operaţia. Aş dori să mi se taie pantofii. How to general faults. 5. 6. Can you sort them out? The translation might help you. 3. Exercise 2 Aţi avut un accident în drumul spre casă şi aţi căzut de pe bicicletă. How to when something will be ready. Aş dori să mi se coase părul. Mergeţi în diverse magazine. I'd like to have my piano developed. Le puteţi pune în ordine? Traducerea lor vă poate ajuta 1. All your clothes are dirty and all your break­ ables are broken. 2. I'd like to have my shoes cut.CAP. Refaceţi tot ce aţi pierdut. You have to set about restoring the damage. — Face un zgomot ciudat. 31 Serviciile — Services UNIT 31 descrieţi defectele. What do you say? 163 . I'd like to have my shirt pressed 7. I'd like to have my suit repaired. — It doesn't go any more. — Nu mai — Nu funcţionează. — E spart. 3. You go to the various shops. Aş dori să mi se developeze pianul. Aş dori să se acordeze acest radio. — It has a stain. 3. Aş dori să mi se repare costumul. 5. I'd like to have this film ironed. I'd like to have my hair mended. — It makes a funny noise. Aş dori să mi se calce cămaşa. Ce s-a întîmplat cu acesta? aceştia? What's wrong with it? What's the matter them? — It's broken.

Aparatul meu foto este stricat. Intenţionez să-mi fac pantofii. 2. comod. Apoi dvs. După părerea aceleaşi funcţii ca 164 Brown şi a d-nei Gammon femeile pot ocupa .. WOMEN AT WORK 1. I am going to wash my shirts. 5.. I am going to mend the fuse. My trousers are all creased. 3. I'd like to have it cleaned.CAP. Intenţionez să fac ordine în bucătărie. Cămaşa mea este murdară. Intenţionez să repar siguranţa. 1 am going to brush my suit. Arnold este o persoană foarte activă şi face singur anumite lucruri. I am going to wash the car. 6. Pantalonii mei sînt — Services UNIT 31 My coat is very dirty.. You want to have everything done for you. Ascultaţi cu atenţie — Listen to this Ascultaţi radio-reportajul şi încercaţi ca pe baza informaţiilor obţinute să la întrebări. You can then get the same things done in your lazy way. Aş dori.. Ceasul meu este spart.. Aş dori să fie 2. My watch is broken. I am going to repair my lawnmower. Intenţionez să curăţ ferestrele. Intenţionez să fac patul.. Example: Arnold: You: Imagine that you are a very lazy person indeed. My hat has got dirt on it. 4. I am going to press the trousers. Arnold: Intenţionez să-mi spăl maşina. Intenţionez să-mi repar maşina de tuns iarba. I'd like. 6. Haina mea e foarte murdară. Pălăria mea s-a murdărit. I am going to tidy up the kitchen. Exercise 3 că o persoană foarte comodă. însă doriţi ca alţii să facă pentru dvs. I am going to clean the windows. I'd like to have the car washed. My shirt is dirty. 5. Dvs. I'd like to have it. Listen to the cassette to see what Arnold is going to do. Intenţionez să-mi spăl cămaşa. 4. I'm going to wash my car.. I am going to clean my shoes. Intenţionez să-mi perii costumul. să calc pantalonii. caseta pentru a afla ce urmează să facă Arnold. Your friend Arnold is very active and does things himself. Prietenul dvs. I am going to make the bed. Aş dori. My camera is damaged. 3.. veţi spune că doriţi să vi se facă aceleaşi lucruri în felul dvs.

31 Serviciile — Services UNIT 31 2.CAP. Ce măsuri sînt prevăzute în Protection Act"? 3. Care este părerea Davidson în problema divorţurilor în societatea de azi? .

I was going quite slowly. W: Eraţi în urma maşinii acestei doamne? M: Da. sir? M: I was quite slowly. M: (indignantly) That's not true. Ea era în faţă. • Să descrieţi un accident. sir? domnule? Da. Mergeam destul de încet. a man (M). and hit me. W: îmi puteţi spune ce s-a W: Can you tell me what happened? Wo: Conduceam de-a lungul „Strand"-ului şl am văzut un băiat care traversa pe zebră. madam? Wo: Well. a woman (Wo) W: Sînteţi acestei maşini. a woman (Wo) W: îmi puteţi spL ne ce s-a întîmplat. Mergeam de-a lungul M: Yes. doamnă? madam? Wo: Da. W: How fast were you going. W: What was he doing? Wo: He was crossing the road. . a man (M). this man was behind me. (indignat) Nu e adevărat. W: Can you tell me what happened. acest om conducea în urma mea şi Mergea prea repede. 32 Accidente Accidents UNIT în acest capitol • să anunţaţi un accident. Dialogue 2 Winston (W). Yes. I was driving along the Strand. Wo: I was driving along the Strand and I saw a boy on the zebra crossing.CAP. W: Cît de repede mergeaţi? M: Rulam destul de încet. Am frînat. She was in front of me. W: Are you the driver of this car. DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Winston (W). He was travelling too fast. W: Is that all. Were you following this lady's car? Yes. doamnă? Wo: Ei bine. W: Asta tot. W: Sînteţi şoferul acestei maşini. în stînga mea. W: Ce făcea el? Wo: El traversa drumul. About 25 miles an hour. on my left. sir? domnule? M: Da. 25 mile pe oră. I am. W: Are you the driver of this car. Wo: Yes. I braked.

Am frînat cît am putut de repede. săvîrşeaţi o acţiune. o progresiv i în cazul cînd relataţi că ceva s-a întîmplat în timp ce dvs. but I hit her. W: Excuse me. w: Ce s-a atunci. Mâi relataţi ce făcut sau cealaltă pînă la un anumit j punct. Vorbesc cu domnul acesta. Wo: That's not true. trecutul Conduceam lungul I was driving şi am fost and I was hit. I lovit. desigur. Wo. dom­ nule? Această doamnă a virat brusc la dreapta. I breaked as quickly as possible.CAP. ea era destul de departe de mine. CUM SE SPUNE HOW TO REPORT AN HOW TO SAY IT anunţaţi un accident să relataţi ce s-a întîmplat. doamnă. How far? About 30 to 40 feet. Wo: Yes. Da. He was driving near me. madam. officer. W: What happened then. W: Scuzaţi-mă. she was quite far away from me. 32 Conduceaţi aproape de ea? Nu. sir? M: This lady swerved to the right suddenly. W: W: M: W: M: Accidents UNIT 32 Were you driving near her? No. dar am izbit-o. W: Cît de departe? Aproximativ 30 pînă la 40 picioare (1 foot 30 Nu este adevărat. of course. La timpul prezent veţi folosi prezentul progresiv. I'm speaking to this gentleman. He was crossing the road and I El traversa strada şi am I Progressive): I WAS I WAS WERE HE/SHE WAS WE WERE DRIVING ALONG THE STRAND YOU WERE CROSSING THE STRAND WERE THE STRAND . domnule El conducea foarte aproape de mine.

bicycle.. How to say happened.CAP. driving round the corner of He autobuz maşină biciletă Noi Ei întorceam traversam ajungeam urmăream conduceam în acest acestui acestei We were They turning into. 32 Cum Accidente unde eraţi şi ce Accidents cînd s-a UNIT 32 accidentul. 2. bus... Eu eram pe zebră El era pe trotuar Ea you were and what you were doing when the accident I at/on the zebra crossing mergeam de-a lungul conduceam la colţul was on the pavement She going along.. How to say what (suddenly) happened. that overtaking following driving behind car. Un/o Acest maşină om băiat car That man bus boy A a traversat strada a oprit a venit de după colţ a virat la dreapta crossed the street (suddenly) stopped came round the corner turned right (brusc) Această autobuz 168 . Cum se relatează ce s-a întîmplat (brusc).

Examples: Exemple: Clifton Road — pavement Clifton Road — trotuar I was on the pavement in Clifton Eram pe trotuar pe Road Road. I was turning from High Street into Viram din High Street în Craven Craven Gardens. Folosiţi Imagine that you have to answer a policeman's questions about where you were when an accident happened. Now you were travelling in a car. Exemple: Newton Road Examples: Newton Road Conduceam de-a lungul străzii New­ I was driving along Newton Road ton. 169 . călătoriţi cu maşina. Gardens a) Albion Street. Use the following informations. 32 Accidente Accidents UNIT 32 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 că trebuie să răspundeţi întrebărilor unui privind locul unde fost cînd a avut loc accidentul. Study his questions carefully in order to work out what you wish to say. a) Ealing Road b) Broad Street — pavement c) High Street/Graven Gardens d)Wagon Road — pavement e) Old Church Road/Wellington Avenue f) Victoria Road Exercise 2 Acum dvs. b) Ballards Lane/Nether Street c) Hamspark Road d) Avenue e) Common Hall Lane/New Road f) Goldhawk Road/King Street Exercise 3 Pe casetă este imprimat rolul poliţis­ tului în conversaţie. Eram la colţul dintre Clifton Road I was at the comer of Clifton Road şi New Street and New Street. Studiaţi cu atenţie întrebările lui pentru a putea formula răspunsurile apoi com­ spaţiile goale de pe casetă. Then speak your part in the gaps on the cassette.CAP. On the cassette you will hear the policeman's part of the conversation.

— you Eraţi pe trotuar Mergeaţi la gară Un biciclist a venit de după colţ Maşina răsturnat pe biciclist Un Porsche roşu Din păcate nu Ascultaţi cu atenţie — to this Ascultaţi acest reportaj de atîtea ori pînă cînd veţi putea răspunde la următoarele întrebări. TRISTAN DA Cine au fost primii locuitori ai insulei Tristan da Cunha? Ce are Maria împotriva traiului în Anglia? Cum este clima în insulele Tristan da Cunha? .CAP. 32 Ce se întîmplă aici? îmi puteţi spune unde eraţi cînd s-a produs accidentul? Unde mergeaţi? Ce s-a întîmplat? Ce s-a întîmplat apoi? Ce fel de maşină era? l-aţi văzut numărul? — Accidents Policeman going on here? Can you tell me where you were when the acci­ dent happened? Where were you going? What happened? What happened then? What sort of car was it? Did you see the number? UNIT 32 Dvs.

cu balcon. am avut vedere la mare. my dear. WG: îmi pare rău. dear. Now have a nice cup of coffee and then you'll feel better. draga mea. it was great. Şi scările erau prea abrupte. E: And there was something wrong with the lift. ce păcat. dragă. îmi pare rău. E: Şi preţul a fost într-adevăr prea ridicat. 33 în acest capitol Vacanţe — UNIT 33 să relataţi despre cum aţi petrecut concediul: DIALOGURI — DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon (WG). Felicity? F: Yes. W: Was that hotel good? F: Yes. we had a view of the sea. The weather was awful! I'm sorry. we had a super room with a balcony. WG: Oh. And the other guests weren't very friendly. that is a pity. am avut o cameră superbă. E: Camera de la a fost teribil de zgomotoasă. And the stairs were so steep. W: Was there a good view? F: Yes. The hotel room was terribly noisy. E: E: E: WG:Oh. dear. I'm sorry. nu una cu un pat. E: Oh. E: And I had a double room. Ai avut o privelişte frumoasă? Da. a fost splendid. . Felicity? Da. Acum bea o ceaşcă cu cafea şi te vei simţi mai bine. not a single room. E: Şi ceilalţi oaspeţi nu au fost prea WG: Vai dragă. vai! E: Şi a fost ceva şi cu liftul. E: Vremea a fost îngrozitoare. Eleanor (E) WG: Eleanor. E: Mulţumesc. Eleanor. Did you have a nice holiday? Not very good. oh dear. vai. WG: Vai. E: And the price was really too high. WG: Vai. WG: Oh. Ai avut un concediu plăcut? E: Nu prea bun. WG: Vai. WG:Dear. That is a pity. 171 W: Ai avut un concediu frumos. Hotelul a fost bun? Da. WG: Vai. E: Thank you. Dialogue 2 Winston W: F: W: F: W: F: Felicity (F) Did you have a good holiday. ce păcat! E: Am avut o cameră dublă.CAP.

CAP.
W:

33

Vacanţe — Holidays

UNIT 33

Feljcjty, minunat. Şi de bronzată. A fost vreme bună? F: Mulţumesc. Am avut o vreme foarte bună. W: Soarele a fost foarte fierbinte? F: Da, a fost. La amiază era prea cald. W: Dar mîncarea? F: Mîncarea a fost excelentă. Şi foarte ieftină.

W: Felicity, you look wonderful! And so Was the weather good? F: Thank you. We very good weather. W: F: Was the sun very hot? Yes, it was. At midday, it was sometimes too hot. F: What about the food? The food was excellent and very cheap.

CUM SE SPUNE

HOW TO SAY IT

1. Cum se relatează despre concediul de anul trecut.

How to tell about last year's holiday. a. Cum se spune unde aţi fost. a. How to say where you went. în Eu Noi pe coastă am fost în zona lacurilor în în Franţa b. Cum descrieţi locul unde aţi fost cazat. Eu Noi un (frumos) am stat la o pensiune un camping pe cont propriu Eu semi pensiune am avut pensiune Noi o privelişte frumoasă un We
I

Alps. went to the coast. Lake District. to Italy. France. b. How to describe your accomodation. (nice) hotel. stayed bed & breakfast place. a We campsite. (self catering apartment.) half board had We full board a nice view a

CAP. 33
c. Eu am avut Cum

Vacanţe — Holidays
vremea soare averse vînt furtună zăpadă niciodată abia uneori adesea We never hardly ever sometimes often c.

UNIT

How to describe the weather. sunshine had showers rain wind •Storm fog snow

Noi n-am avut ploaie

d. Cum se spun toate împreună foarte ieftin(ă) Hotelul Camera Vremea a fost cam scump(ă) excelent(ă) (destul) de bun(ă) rău (rea) îngrozitor(oare)

d. How to sum it up. food hotel The room weather very cheap rather was excellent (fairly) good bad awful

EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1
Imaginaţi-vă că următoarele ţări. Imagine you went to the following countries. Example: Italy Am fost în Italia. I went to Italy. a. Italy — Italia b. Greece — Grecia c. Spain — Spania d. Wales — Ţara Galilor e. France — Franţa f. Denmark — Danemarca g. The Pyrenees — munţii Pirinei h. Yougoslavia — Jugoslavia aţi fost în

173

CAP. 33 Exercise 2

Vacanţe — Holidays

UNIT 33

Şi vremea? A fost neschimbată. Example: a) b) c) d) e) Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic Zilnic

a a a a

And the weather? It didn't change at all. A fost furtună în fiecare zi. We had storm every day. soare. plouat. bătut vîntul. fost ceaţă. nins.

Exercise 3
Ascultaţi pe casetă conversaţia în care lipsesc întrebările puse de Winston. Le puteţi formula? Winston:Ai avut un concediu plăcut Felicity? Felicity: Da, a fost grozav. Felicity: Da, am avut o cameră grozavă cu balcon. Felicity: Da am avut vedere la mare. Felicity: Mulţumesc, am avut o vreme foarte bună. Felicity: Mîncarea a fost excelentă şi foarte ieftină. Listen to the gapped conversation on the cassette. Can you ask Winston's questions? Winston: Did you have a good holiday Felicity? Felicity: Yes, was great. Felicity: Yes, we had a super room with a balcony. Felicity: Yes, we had a view of the sea. Winston:... Felicity: Thank you, we had a very good weather. Felicity: The food was excellent and very cheap.

Exercise 4
Veţi auzi pe casetă întrebări privind ultima vacanţă de vară. Presupuneţi că sînteţi una din per­ soanele de mai jos şi răspundeţi la întrebări. 1. Unde aţi fost anul trecut în con­ cediu? 2. Unde aţi stat? (locuit) On the cassette you will hear some questions about your last summer holiday. Assume that you are the people indicated below, and give the answers to the questions which they would give. Where did you go on holiday Jast year? 2. Where did you stay?

CAP. 33
3. 4.

Vacanţe — Holidays
3. What was the weather like? 4. What was the food like?

33

Cum a fost vremea? Cum a fost mîncarea?

a) Mr Wilson — Italia — camping — cald — excelentă. b) Mrs Shaw — Scoţia — hotel — averse — destul de bine. c) Mr and Mrs Sanderson — Grecia — pe cont propriu — apartament — soare — ieftin d) Mrs Best — Suedia — Camping — ploaie — scump

Apa aproape fierbe. R: That's just what you'll get. Vrei cafea sau ceai? teamă că nu prea este cafea. R: Şi asta vei căpăta. îmi dai laptele. P: Nu te deranja. And two sausages. P: Don't bother. mic P: Have you put the kettle on? R: Yes. anyway. desigur. de fructe cesé cu cafea sau fr^jMă tile . Voi deschide alta. P. felii doreşti? P: Două. Here you are. And there aren't many sugar lumps left either. te rog. unde sînt alimentele. Şi doi nu pare să fie nici marmeladă. please. poftim. se compune şi eventual un fiert. How many slices would you like? P: Two. Would you mind passing the milk. then. Mi-ar plăcea un veritabil mic dejun. P: Dacă nu te superi. there doesn't seem to be much left of the marmelade. I'm afraid. te rog? R: Nu prea mai este în sticla asta. P: Atunci îl voi bea numai cu lapte. Would you like coffe or tea? There isn't much coffee left. of course. Ai ceva gem? R: Da. Have you got any jam? R: Oh. the water's nearly boiling. yes. P: Nu-i nimic. I'll open another. Rosemary (R) P: Ai pus ceainicul la încălzit? Da. P: I'll just take it with milk. please dear? R: There isn't much left in this bottle. If you prepare the toast. 3 4 Micul dejun — ale micului dejun englezesc. prefer tea. Dacă pregăteşti pîinea prăjită eu voi face costiţa cu cîrnaţil. Oricum prefer ceaiul. P: Never mind. R: Şi nici bucăţi de zahăr nu mai sînt. fac eu. I'd like a real breakfast. UNIT 34 in acest capitol • să cunoaşteţi unele • să alcătuiţi un mic dejun şi să DIALOGURI — DIALOGUES Peter (P).CAP. I'll do it myself. I'll do the bacon and sausages.

2. but someone must have stollen our milk. Check your answers with the cassette. Nu.. Acum daţi dvs. 4. 8.. 7. There isn't . Where is the marmelade? Clues:cupboard. Repeat the answer. people in the street. Nu. tea left.. 2. 3. pe raftul de sus. Where do you keep the plates? 177 . cupboard. but never mind. 6. cîrnaţi ai cumpărat? 5. using the clues.. How . How . R: Este în dulap. bottles of milk did you order? I ordered five bottles because there isn't . Nu e lume pe stradă... Have you got any teaspoons? Clues: yes. numai şase. a lot of. P: Where's the sugar? I can't find it. Nu mai este ceai. Crte sticle cu lapte aţi comandat? Am comandat cinci sticle nu mai am lapte deloc. dar nu contează. 8. vă rog.. Unde ţii farfuriile? Where — indicating position. cuţite.. only six..... P: Unde este laptele? găsesc. Where are the knives? Clues: right-hand drawer.. 3. money. on the top shelf. water is in the kettle? Not . please.. R: It's in the cupboard. raft mijloc. apă este în ceainic? 3. 4.CAP. Now you give the instructions. folosind soluţiile date. sausages have you bought? Not .. instrucţiuni.. 4. Ai linguriţe de ceai? Soluţia: da. next to knives.. spaţiile goale cu 1. dulap. Exercise 2 Unde este. middle shelf 2.. 34 Micul — Breakfast UNIT 34 EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 Ascultaţi de pe casetă şi many. Repetaţi răspunsul. 2. dar cineva ne-a furat laptele. 7. milk left.. How . — indicînd poziţia. Asta va costa bani. Verificaţi răspunsurile cu caseta. There aren't . That'll cost . Unde este marmelada? Soluţia: dulap.. Unde sînt cuţitele? Soluţia: sertar dreapta.

6. 7. Now think of your own kitchen. raft în fund. Where do you keep the cups and the saucers? Clues: cupboard. mixer. 5.CAP. dulap. Are there any more tea-bags? Clues: top left-hand corner. Is there any cheese left? 9. îmi poţi spune unde ai pus laptele? Unde este tigaia? Clues: cupborad. Răspunsurile de pe bandă sînt numai exemple. 5. Acum gîndiţi-vă la propria dvs. raftul din fund. Unde ţii ceştile şi farfurioarele? Soluţia: dulap. Unde sînt furculiţele? 8. The answers on the tape are only ex­ amples. bottom shelf. 7. 6. A mai rămas brînză? 9. bottom shelf food processor. 34 Micul dejun — Breakfast UNIT 34 dulap. Where are the forks? 8. Can you tell me where you've put the milk? Where is the frying-pan? . cup­ board. bucătărie. Mai sînt plicuri de ceai? Soluţia: colţul din stînga sus.

aici. That's all right. PM: So. PM: Atunci căutaţi o responmai mare? PM Good morning. A: Richards. ne-am mutat acolo de 3 A: ani. De cînd lucraţi la ac­ tualul dvs patron? A: Am lucrat la Ancova trei ani de cînd ne-am mutat la Cheltenham. A: PM: Am numai iniţialele dvs. A: Da. îmi puteţi spune numele complet? A: Richards. please have a seat.. PM: And why are you looking for a new job? I've been involved in a public-rela­ tions project for two years. first if you don't mind. DIe Richards. ever since we moved to Cheltenham. that you live in Cheltenham. în profesie. PM: Şi sînteţi căsătorit? A: Da. PM. Yes. A: în regulă. How long have you been working with your present employer? A: I've been working with Ancova for 3 years now. but I don't see any further prospects for promotion within my present com­ pany. you're looking for more then? . Mr Richards. could you tell me your full name? A: Alan Richards. Mr Richards. sînt căsătorit de 10 ani şi avem doi copii. PM: Şi de ce căutaţi o nouă slujbă? A: Am lucrat la un proiect de relaţii A: publice timp de doi ani dar nu mai văd nici o perspectivă de promovare în actuala mea întreprindere. PM: Şi acum aş dori să vă întreb PM: ceva despre experienţa dvs. luaţi loc. Vă rog. PM: And you're married? A: Yes. PM: I've only got your initials here. Yes. Mr Richards. Mr ehm. PM: Din cerere văd că locuiţi în Cheltenham.. am cererea dvs.CAP. we moved there three years ago. în faţă. I've been married for ten years now. And now I'd like to ask you a bit about your work experience so far. 35 interviu pentru obţinerea UNIT unei — Job interview DIALOG — DIALOGUE 35 Dialogue Alan (A). Richards. Richards. and we have two children. I can see from your application form. aş dori să întreb chestiuni generale mai dacă nu vă supăraţi. I've got your application form here in front of me and I'd like to ask you a few general questions. Personnel Manager (PM) Bună A: PM: Da.

pare foarte interesant şi sînt sigur că firma noastră vă va oferi şansa pe care o căutaţi. campanii publicitare. A: I've had to organize press-con­ ferences. How long have you been with your present employer? Have you lived in your present flat for a long time? Do you move very often? Are you married? Have you got a pet? Haven't you got a car anymore? How long have you been riding that bicycle? 2. The answers on the tape are only ex­ amples. Could you tell me a little more about the position? PM: Yes. Răspunsurile de pe bandă sînt numai exemple. A: îmi pare foarte bine să aud asta. of course. Locuiţi de mult în actualul dvs. A: Yes. 3. PM: Da. that sounds very interesting and I'm sure our company would offer you the chance you are looking for.CAP. aşa este şi sper să capăt mai multă în domeniul relaţiilor publice. să scriu şi să traduc materiale publicitare. 7. PM: And this project. 5. patron? 2. Nu mai aveţi maşină? 7. Aveţi vreun animal de casă? 6. Vă mutaţi foarte des? 4. using and „since". mai mult despre acest proiect al relaţiilor publice. desigur. plan publicity cam­ paigns. PM: Oh. tell me a bit more it. Sînteţi 5. and I hope to get more experience on the PR side. that's right. A: Va fi nevoie să organizez con­ de presă. 1. De cînd pe acea bicicletă? Please answer the questions on the cassette. De cînd lucraţi la actualul dvs. 6. freoA in tirrçjul cu km trecut FOR Şi SINCE. 4. se EXERCIŢII — EXERCISES Rugăm răspundeţi întrebărilor de pe casetă folosind „for" şi „since". 35 Interviu pentru obţinerea UNIT unei slujbe — Job interview A: 35 Da. apartament? 3. îmi puteţi spune mai multe în ceea ce priveşte poziţia? PM: Da. write and translate adver­ tising brochures. . A: I'm very pleased to hear that.

not unless you want to take the carpets out into the garden and beat them. you know that Dad's like well. aren't you? J: Yes. J: All right. dragă. J: Mm. J: aceste ferestre sînt întradevăr murdare. Bine. deci ferestrele. . Dacă tata îl ducea la reparat luna trecută. Jill? J: Not yet. numai dacă vrei să duci carpetele în grădină să le scuturi. Dar el a insistat să îl repare singur J: Şi bineînţeles n-a reuşit. dacă le-ai fi curăţat mai des. ar fi fost cu mult mai uşor de curăţat de data aceasta. dear. R: Have you already dusted the book­ shelf. but I've hardly any time to do the housework. I'll do the dishes in the meantime. Astfel că am încă timp să şterg praful de pe raftul cu cărţi înainte de a te ajuta la rufe. 36 Treburi gospodăreşti — DIALOG — DIALOGUE UNIT 36 Dialogue Rosemary (R). Yes. Peter (P). But he insisted on repairing it himself.CAP. eu voi spăla între timp vasele. încă. but the washing machine hasn't finished yet. am început cu ferestrele. the vacuum cleaner doesn't work. these windows are really if you'd cleaned them more often. R: And I'll polish the shoes. J:în regulă. R: Aşa este. acum ar fi fost acasă. R: dar abia am să fac gospodăria. R: Şi eu voi curăţa pantofii. R: Ah. mamă. If Dad had taken it to be repaired last month it would have been back by now. nu-i aşa? J: Da. So I've just got time to dust the bookshelf I help you with the washing. I started the windows. R: That's nice of you. ce-ar fi să mă ajuţi să întind rufele? J: Atunci să lăsăm aspiratorul? R: Da. what about helping me hang out the whashing instead? J: Shall we just leave the vacuum cleaning now? R. R: Yeah. aspiratorul nu funcţionează. it would have been a lot easier to clean them this time. R: I know. J: Mum. J: And of course he never got around it. R: A. mummy. ştii cum e tata. their daughter Jill (J) R: Ai şters praful de pe raftul cu J: Nu. R: Drăguţ din partea ta. so you're cleaning the windows first. dar maşina de spălat nu a terminat încă. J: Puh. R: { know. R: Ştiu.

the carpets would been done. P: O.. P: OK. . Ah..if Mary had consulted the cook book. J: Bună ziua. Treburi — Housework UNIT 36 P: Bună ziua tuturor. consultat cartea de bucate. carpetele ar fi fost de asemenea aspirate. Dacă şi-ar fi ... nu ai fi murdărit duşumeaua. tată. Dacă ar fi . the language course . R: Yes.. de limbi străine... P: Oh. I'm sorry. 1.ar fi ascultat insistat pe cursul ştirile.. no! Mum and I have been working for hours and we have just finished mopping the floor! Just look at that! If you'd wiped your feet before you came in you wouldn't have dirtied the floor.he would have worked through heard the news. anul trecut.... nu! Mama şi cu mine am lucrat ore întregi şi abia am terminat de şters duşumeaua.dacă ar fi făcut pantofii. he had cleaned his shoes.. Dad. 3... Try to find the correct match and then say the whole sentence. Promit că îl voi duce la magazin P: Hello. P: OK îmi pare rău. nu Da. If he had sold his car last year. Exercise 1 Veţi găsi mai jos un număr de propoziţii incomplete. dar într-o ordine inversată. Verificaţi răspunsurile cu caseta.I would clean the windows. 2.. 2. In your book you will find a couple of incomplete senteces. îmi pare rău. and if you'd taken the vacuum cleaner to be repaired or repaired it yourself. J: Hi. Oh..aş curăţat vîndut maşina ferestrele. şi dacă duceai aspiratorul ia reparat sau îl reparai tu însuţi. 1.. everybody. I promise I'll take it to the shop In lecţie in cazul in în forma trecută a este ia mult propoziţia principală verbul se pune ia y HAD TAKEN the vacuum cleaner to be repaired last it WOULD HAVE BEEN back EXERCISES — now. The appropriate endings are opposite but in the wrong order. Completările sînt în partea dreaptă. Dacă şi-ar fi .. . I'm sorry. too. If he had . încercaţi să găsiţi perechile corecte şi apoi spuneţi cu voce tare întreaga frază. 1 didn't think.. 3. Check your answers with the cassette....CAP. la asta! Dacă iţi ştergeai picioarele înainte de a intra.

36

Treburi —

36

4. Dacă aş fi avut ...dacă s-ar fi 4. If I had had ...if he had aşteptat să plouă. time... expected it to rain. 5. Dacă Joe ar fi ...podeaua nu ar 5. If Joe had ...the floor ascultat radioul... fi fost iar listen to the wouldn't be dirty murdară. radio... again. 6. Budinca ar fi ...ar fi învăţat o 6. The pudding ...he would have avut un gust mai mulţime. have been tasted learned a lot. 7. Pantofii ar fost lustruiţi... 8. El şi-ar fi luat o umbrelă... fi ...dacă aş fi găsit peria. 7. The shoes would have been polished... ...ar fi obţinut 8. He would have 1000 de lire mai taken an um­ mult pe ea. brella... ...if I had found the brush. ...he'd have got a thousand pounds more for it.

Exercise 2
Acum spuneţi ce s-ar fi întîmplat. Răspunsurile de pe casetă sînt numai propuneri. Dacă aş fi ştiut că ieri a fost ziua de naştere a lui 2. Dacă aş fi văzut oferta specială... 3. Dacă aş fi ştiut că restaurantul era deschis... 4. Dacă aş fi ştiut că poştaşii sînt în 5. Dacă aş fi ştiut că Judy şi cu au făcut toată 6. Dacă mi-aş fi amintit titlul fil­ mului... 7. Dacă mi-ai fi spus că mag­ netofonul tău a fost stricat... 8. Dacă nu aş fi fost de ocupat... Now you say what would have hap­ pened. The answers on the tape are only suggestions. If I had know that it was Rose-Mary's birthday yesterday... 2. If I had seen the special offer... 3. If I had known that the restaurant was open... 4. If had known that the postmen were on strike... 5. If I had known that Judy and Jill had done ail the housework... If I had remembered the title of the film... 7. If you had told me that your recorder was broken... 8. If I hadn't been so busy...

Exercise 3
Acum formulaţi condiţii imposibile. răspunsurile de pe casetă sînt numai propuneri. Aş fi mîncat friptura dacă... Now you formulate the impossible con­ dition; the answers on the tape are only suggestions. 1. I would have eaten the steak if... 183

CAP. 36

Treburi gospodăreşti —
2. 3. 4. 5.

UNIT 36

2. 3. 4. 5.

Aş Aş Aş Aş

fi fi fi fi

luat autobuzul jucat badminton dacă... curăţat casa dacă... răspuns la telefon dacă...

6. Aş fi curăţat pantofii dacă... 7. Aş fi cunoscut înţelesul cuvîntului dacă... 8. Aş fi ştiut mai mult despre

I would have taken the bus if... I would have played badminton if... I would have cleaned the house if... I. would have answered the phone if... 6. I would have cleaned my shoes if... 7. I would have known the meaning of the word if... 8. I would have known about the country if...

in grădină

Gardening

37

DIALOG — DIALOGUE
Dialogue Rosemary (R), Peter (P)
Trebuie să facem ceva cu grădina noastră, Peter. Dacă am petrece mai mult timp în ea, ar arăta într-adevăr cu mult mai bine. Da, cred că ai dreptate, dragă. Deci, de ce să nu facem puţin grădinărit în această dupăDacă coseşti gazonul, eu mă voi ocupa de buruieni. în regulă, mai voi cosi gazonul şi apoi voi tunde gar­ dul. Şi eu voi merge la magazin să cumpăr seminţe şi bulbi. Da, dar grăbeşte-te. Dacă pleci acum, vei fi înapoi pentru masa de prînz. R: We to do something about our garden, Peter. If we spent more time on it, it would really look a lot better. Yes, I think you're right, dear. So, why don't we do some gardening this afternoon? If you mow the lawn first, I shall do the weeding. Ail right, I'll mow the lawn first and then I'll cut the hedge. And I'll go to the garden-centre and buy some seeds and bulbs. Yes, but If you leave now, you'll be back for lunch.

P:

P:

R: P: R: P:

R: P; R: P:

EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1
Exprimaţi condiţii probabile urmînd exemplul anterior şi verificaţi răspun­ surile cu caseta. Răspunsurile de la numerele pot fi diferite de ale dvs. Dacă типе e o zi frumoasă mă voi duce la înot. 2. Dacă vine acasă devreme, ea ne va vizita astă seară. 3. Dacă Marea este prea scumpă, voi petrece vacanţa îh Portugalia Express probable conditions following the example overleaf and check your answers with the cassette. Your answers to numbers may differ from the examples on the tape. 1. If it's a nice day tomorrow I ... for a swim. 2. If Mary is home early, she ... us tonight. 3. If Great Britain is too expensive, I ... my holiday in Portugal.

CAP. 37
4. Dacă se strică televizorul 5. Dacă este închisă cafeneaua 6. Dacă întîrziu la serviciu

— Gardening

UNIT 37

4. If the television breaks down... 5. If the pub is closed... 6. If I am late to work...

Exercise 2
Exprimaţi acum condiţii improbabile folosind timpul trecut şi condiţionalul. Din nou, răspunsurile dvs. pentru numerele pot diferi de cele de pe casetă. Observaţi că este adesea prescurtat. Dacă am pleca la 8 am sosi înainte de amiază. Dacă ne-am cumpăra o maşină de tuns iarba, lucrul în grădină ar fi mai uşor. Dacă am planta floarea soarelui, soarele ar străluci întotdeauna în grădina noastră. Dacă aş cîştiga un milion de lire la Dacă mi-aş pierde serviciul... Dacă mi s-ar strica maşina pe autostradă... Now express improbable conditions using the past tense and the condition­ al. Again your answers to numbers differ from the examples on the tape. Please note that would is often abreviated I would I'd If we left at eight, we... before noon. 2. If we bought a lawnmower, garden­ ing ... easier. 3. If we planted sunflower, the sun always ... in our garden. 4. If I won a million pounds in the lottery... 5. If I lost my job... 6. If my car broke down on the motor­

2. 3. 4. 5. 6.

I can manage. Nu ştii ce i s-a întîmplat vărului tău anul trecut? (B) R: Oh. would you like that? B: Ah. P: No. it's lovely. that sounds super. R: Oh. B: OK. R: Este plăcerea noastră. R: Welcome to Cheltenham. B: E nemaipomenit că voi sta aici în următoarele două săptămîni. nu trebuie să te deranjezi. R: Hai sus arăt camera. their nephew R: Bună. B: Hi. it's great that I can stay for the next two weeks. but you needn't bother. B: Oh. This is your room then. Ce-ai spune să mergem la curse? Ţi-ar plăcea? B: Este nemaipomenit. Peter (P). îmi pare bine că te văd. R: Deci iată-ne. I've already got lots of ideas of things we could do We could watch a cricket match or play golf. perhaps I should open a window. Să-mi aduc sus sacoşa? P: Nu. P: Nu. Am putea urmări un meci de cricket sau am putea juca golf. poate ar trebui să deschid o fereastră. dar este puţin neaerisit aici. P: Bun venit la Cheltenham. este încîntătoare. you musn't do that. P: Am o mulţime de idei privind ceea ce am putea face împreună. Cred că puţin aer proaspăt nu strică. DIALOG — DIALOGUE Dialogue Rosemary (R). B: OK. mă descurc eu. shall I bring my bag up? P: No. hi Brian. I think a bit fresh air can't do any harm. B: Bună. I'll show you your room. P: Oh. las-o. R: Yes. R: Come on up. P: Sau am putea chiar să mergem la Gloucester să vizităm catedrala. mătuşă Rosemary. Brian. here we are. B: Ce fel de pom este acesta? Aproape te poţi căţăra în el de aici. Brian. nice to see you. but it's a bit stuffy in here. Asta-i camera ta.38 Avem musafiri — Guests 38 în acest capitol unele funcţiuni ale verbelor modale ajutătoare. B: What kind of tree is that? You could almost climb onto it from here. R: So. it's our pleasure. Or how about visiting the race course. ţi-o aduc eu mai B: Mulţumesc. P: Or we could even go to Gloucester and visit the cathedral. Brian. B: Hi aunt Rosemary. I'll carry it up for you B: Oh thank you. Sună foarte frumos. just leave it. B: O. that's fantastic. R: Da. Do you know what happened to your cousin last year? . nu trebuie să faci aşa ceva.

I promise I won't climb onto it. Astfel. You'll este alături.. Why don't you join me? I'll be P: Bine. B: Mulţumesc. B: A. ar fi plăcut. so I B: Nu cred că va dura mult..30. Ce-ar fi să ne întîlnim? Voi P: outside in the garden somewhere. adevărat. căzut şi şi-a luxat glezna. B: Da.. Yes. two towels and a bar of soap. Baia The bathroom is next door. B: Da. R: Bine. R: Cina este la 7.. deci aş B: might come down a bit if putea coborî mai that's all right.. de la parter. To suggest such ideas you could use the following structures: a) We could go. lată pentru pat. De ex. dacă e bine aşa. 188 In the text Peter says he has a lot of ideas of things they could do./watch/play.. vedem jos. Yes. Thanks. R: Well. B: acest am multe de COULD. vedem mai tîrziu. mă voi în el. „We could watch a cricket match". really? Well.. Este toată a ta have it all to yourself because we deoarece noi o folosim pe cea use the one downstairs. MIGHT. Fine. au funcţiuni. Bine. SHALL. ne downstairs. Pentru a propune astfel de idei puteţi folosi următoarele construcţii: a) Am putea jucăm sau b) Ţi-ar plăcea să mergem./să privim/să jucăm. B: So just make yourself at home and R: Deci ca acasă şi ne R: I'll see you later. în propoziţia WE COULD EVEN GO TO De fefe»tte Í a cere după cum aţi COME DOWN A cap. două prosoape şi un săpun. B: Thanks. promit că nu B: Oh. deci dacă R: Dinner's at 7.38 Avem musafiri — Guests UNIT 38 B: Nu. that would be nice.30 so if you want to freshen up a bit we'll see you doreşti să te răcoreşti puţin.or b) the question: Would you like to .. for example: „We could watch a cricket match". I don't think I'll need that long. what? P: Cînd s-â căţărat în acest copac P: When he onto that tree one una din crengi s-a rupt şi el a of the branches broke off and he fell and sprained his ankle. ele sînt EXERCIŢII — EXERCISES Exercise 1 în text spune Peter că are o mulţime de idei în legătură cu ce ar putea să facă. ce? B: No. fi pe undeva prin grădină. here are the blankets for your bed.

4. să urmărească o întrecere de canotaj 4. să urmărească la meciul de pe 8. să folosiţi baia să fumaţi (înăuntru) veniţi devreme să folosiţi maşina să vă jucaţi în grădină să vă uitaţi la tv să căpătaţi o băutură să faceţi un duş you suggest sports to a visitor of yours. Can este mai puţin oficial iar might este foarte oficial. 8. folosind prima construcţie: a): să joace rugby 2. 7. 7. watch the ice-hockey on tv 8.CAP. may. 5. rugby 2. might se pot folosi pentru a o permisiune. and might is the most formal. go skating 5. using first structure a). may. play badminton 10. 5. să joace bedminton să meargă la înot Exercise 2 Verbele auxiliare can. 4 apoi aceeaşi procedură de ia 5 la 8. să joace voleibal 7. să joace tenis de masă 3. Can is the least formal. să meargă la un turnir de tenis 9. can also be used to ask permission to do something. Solicitaţi permisiunea să: 2. 5. could. Then repeat this process begin­ ning with no. Acum cereţi per­ misiunea începînd cu cel mai puţin oficial pentru nr. 6. go to a tennis tournament 9. 4. 3. 1 şi cu cel mai oficial la nr. Now you ask permis­ sion starting with the least formal in no. 8. go swimming The following auxiliaries: can. 38 Avem musafiri — Guests 38 Acum unui musafir dvs. Ask permission to: 2. 3. 4. play table-tennis watch the rowing-contest 4. play volleyball 7. watch a cricket match Now use structure b) 6. 6. să urmărească un meci de Acum folosiţi construcţiile b): 6. să meargă la patinaj 5. 1 and ending with the most formal in no. use the bathroom smoke (in here) come early use your car play in the garden watch tv get a drink have a shower .

. ONE.. Intră. and her tea is in a bottle which put in a microwave. If she wakes up.. Văd că aveţi aici un scaun pe rotile. Well. da. nu-i aşa? L: Da. the babysitter you telephoned for. pînă cînd cineva mi-a sugerat că aş putea începe să ceva bani din aceasta. Dacă se trezeşte. she's six months old now and a bit too heavy for that. J: O. J: Da. L: Linda. L: Linda. And I've already got some experience looking after babies. I thought so. . They ususally do. aren't you? L: Yes. I thought she might like that. J: A. She's too old for the pram then? J: Yes. L: Yes. Acolo sînt şi nişte scutece. L: All right. of course I am. J: Oh. no problem. bine. Linda. pe care aţi solicitat-o la telefon. I see you've got a pushchair there. da. you look a lot younger than I thought. dar dacă se trezeşte poţi s-o pui în scaunul cu rotile şi o poţi împinge puţin. dai drumul pentru o jumătate de şi s-a încălzit. o problemă. Linda. desigur. Good afternoon. J: Yes. until some­ body suggested that I start earning a little money with It. mai tînără mi-am imaginat. You must be. E prea mare deja pentru căruţ? Da.. Dar am deja o oarecare experienţă în îngrijirea copiilor. DIALOG — DIALOGUE Dialogue Alan (A). but if she wakes up. A: Could you open the door. you can always put her in the pushchair and wheel her around a little. And there are some nappies over there. I'm Linda. cred că va plăcea acest lucru.CAP. 39 Ajutoare la copii — Babysitting cuvintele UNIT 39 tn capitol ANY. 1 see. te rog? J: Desigur. Caroll is sleeping in her cot right now. Well. First at home and then for friends of my parents. she's really fond of that. Ei. Bună ziua Trebuie să fii. De obicei le place. aşa m-am gîndit şi eu. L: In regulă. într-adevăr îi place foarte mult. Ai 16 ani. Come on in. You are 16. J: Ah. acasă şi apoi la prietenii părinţilor mei. Da. you could turn it on for half a minuté and heat it up. please? J: Of course.. Sînt Linda. înţeleg. Linda (L) A: Vrei să deschizi uşa. Judy (J).. are şase luni acum şi e puţin prea grea pentru acesta. Caroll doarme în pătuţul ei acum şi ceaiul ei este într-o sticlă pe care am pus-o în cuptorul cu microunde. yes. L.

L: Ah. we should be back around 11 or quarter past at the latest. Linda. Sînt şi prosoape? J: Da. Linda. mulţumesc. so you'll definitely be home by 12 o'clock. Are there any anywhere? J:Yes. 191 . A: îmi pare bine că te cunosc. J: Bine. ai tot ce iţi trebuie? L: Da. J: Da. Te poţi uita la TV sau citi. ne vedem mai tîrziu. L: Nice to meet you. ce drăguţ din partea dum­ neavoastră. everything will be fine. deci sigur vei fi acasă pe la ora 12.CAP. A: Pleased to meet you. Bye. Mai tîrziu poate mă voi uita la TV. L: O. mai întîi voi termina temele cu condiţia să nu se trezească Caroll. 39 — la copii Babysitting 39 L: A. and there are some crisps on the table over there. Şi cînd că veniţi înapoi? Mama mea doreşte ca eu să fiu acasă înainte de miezul nopţii. yes. A: I think we should be going. L: Şi mie îmi pare bine. this is my husband. J: în regulă. bine. J: A. J: Ah. Acesta este soţul meu. Well. J: Yes. Ea e Linda. Crema este lîngă acesta. I've got to my homework first. of course. that's kind of you. vin. Alan. că vine. This is Linda. Later on I might watch some TV. L: Well. J: All right then. ca acasă. See you later Linda. Linda. A: Cred că ar trebui să mergem. babysitnoastră. L: Fine. Este şi o sliclâ de ulei pentru sugari deschisă în sertar şi încă una pe acolo. J: Help yourself to anything you like from the fridge. noi vom fi înapoi pe la ora sau cel tîrziu Soţul meu te poate duce după aceea acasă. în dreapta scutecelor. da. Linda. our Babysitter. And there's an open bottle for babies and another one on the shelf over there. My husband can take you home after­ wards. right next to the nappies. good. totul va fi bine. thank you. L: Bine. desigur. and when do you think you will be back? My mother woulkd like me to be home before midnight. L: Oh. provided that Caroll doesn't wake up. J: Well. Alan. have you got everything you need? L: Yes. Pa. I'm coming. here he comes. Linda. just make yourself at home. L: Bine. dragă. You can watch TV or read. too. J: Serveşte-te cu tot ce doreşti din frigider — sînt şi ceva biscuiţi pe masă acolo. The cream is right next to it.

1.. Would the kids like. juice? Exercise 2 Veţi asculta pe bandă cîteva propoziţii în care sînt folosite cuvin­ tele SOME şi ANY.. Sînt nişte scutece pe scrin. Au spus ceva despre accident? 3. 8. 3... got any question? 4. A mai rămas ceai? 2... tea left? 2.CAP. have you baby oil? 6. Could I have . Change them into the opposite. Excuse me... There's some cream in the bathroom. 1. 192 You will hear some sentences on the tape with SOME and ANY. Would you like . about the accident? 3. Is there. 2. aveţi nişte ulei pentru sugari? 6. There are some napies on the chest of drowers..-There are some oranges on the table over there. Nu mai este ulei pentru sugari.. se tot Aceeaşi regulă se aplică şi cum sînt Exercise 1 Completaţi spaţiile goale pentru a răspunde la cele 5 întrebări neutre şi apoi la celelalte 3 la care aşteptaţi răspunsuri pozitive.. Did they say . Aş putea avea ceva de mîncare? 7.. 39 — la Babysitting 39 EXERCIŢII — EXERCISES Linda doreşte să ştie: ARE THERE ANY TOWELS ANYWHERE? Judy THERE SOME OVER SOME şl ANY stnt cuvinte cu se de în se SOME iar în cele interogative sau se foloseşte în cazul in la întrebare se aşteaptă răspuns pozitiv. Is . Has.. Doresc copiii nişte dulciuri? Doreşti nişte suc? Fill in the gaps to ask five neutral questions first and then three to which you expect a positive answer. at home? 5. 3. 4. 1. în opusele lor. Sînt nişte portocale pe masă acolo. There isn't any baby-oil left. . 4. 2. to eat? 7.. Este nişte cremă în baie. Este cineva acasă? 5. Are cineva vreo întrebare? 4.

bottle of baby one the rfie^ of drawers ioc repeta în cea Exercise 3 următoarele fraze. Acest frigider nu funcţionează. Acest cărucior de copil este verde. 5. 8. Translated the following sentences. 8. dar Alan are unul nou. Am numai o carte de bucate aici. 7. celelalte sînt pe balcon. în dulap este numai o ceapă. Am petrecut nişte timp la Paris. 3. aş putea avea unul nou? . 2. Nu e nimeni la birou. dar noi avem unul albastru. 7. 6. Televizorul lui Peter este foarte vechi. dar ştiu unul mai bun. 39 — la Babysitting UNIT 39 5. Peter has planted some new flowers in this garden. isn't anybody in office. I seen anyone. I've spent some time in Paris. 4. 6.CAP. Acest restaurant nu este prea bun. 5. Peter a plantat cîteva flori noi în grădina lui. Nu am văzut pe nimeni. celelalte sînt în locuinţa nouă. 6.

Bine. The chimney sweep said there was a brick loosen on the chimney and a broken tile the roof. Să văd ce pot face. or worse. Oh. Would you mind going? A. hi Peter. şi sînt atîtea de făcut. P: regulă. P: Ei bine. P: Văd că ai cumpărat un covor. salut Peter. Peter. and then up the ladder through the loft. P. You can throw the old tiles into the backyard. sau mai rău. J: O. ştiu că este mereu foarte bine dacă cineva dă o mînă de ajutor cînd faci renovări. apoi urci pe scăriţă pînă la pod şi apoi pe Poţi arunca ţiglele vechi curtea spate. P: Hi. in the meantime we'll start redecorating the living-room. Coşarul a spus că e o cărămidă desprinsă în şemineu şi o ţiglă spartă pe acoperiş. A: Este într-adevăr grozav că ai venit aici să ne ajuţi ia renovări. here I am keeping my promise. Vrei să te duci? A. Voi fi atent. nu te superi nu-i aşa? P. Sigur. Alan. . A: Da. How do I get up there? J: You go upstairs. P: Salut. Sure. P: Well. Well. P: I'll be careful. I'll see what I can do. Altfel ar putea cădea pe trandafiri. Judy. Well. Bine. on people passing by in front of the house. pe oamenii care trec prin faţa casei. A: Yes. Alan. and there is plenty to do. J: There's someone at the door. cum am promis. P. Otherwise you might drop them on the roses. 1 could try and fix that if you want. A: That's really great that you have come over to help us with the renovations. would you? OK Judy.40 in acest capítol să de-a lungul acestui curs. A: timp vom începe să zugrăvim camera de Mai întîi vom tapeta peretele din dreapta şi apoi vom vopsi peretele stînga. Mergi sus la etaj. you wouldn't mind. Alan. First we'll paper the wall on the right and we'll paint the wall on the P: And I see you ve bought a wall-towall carpet as well. J: Oh. A. aş încerca să o fixez dacă vrei. and out onto the roof. Cum ajung acolo sus? J. — Renovating UNIT unele prepoziţii pe care le-aţi DIALOG — DIALOGUE Dialogue Alan (A) Judy (J) Peter (P) J: E cineva la uşă. I know it's always nice if somebody gives you a hand when you're renovating.

the course you have used many small words to link things up. P: OK. A: OK. Renovating UNIT J: Yes. aşa copii nu mai trebuie să se joace stradă.CAP.. you can see that the carpet is leaning . masa. wallpaper and paste. in.. so that the children don't to play the street. Pentru a ajunge .. Listen to the text on the tape and then fill in the gaps using the correct prepositions.... don't worry about me.. 5. Everything ready. Ascultaţi textul de pe casetă şi înlocuiţi spaţiile goale cu prepoziţiile cores­ punzătoare. 6. it's about twice as big as the old one. E o cărămidă desprinsă .. Let's get started then. Curtea din spate este . on.. P: No. 7. 4. 2. on the roof. P: Şi ai pus toată această greutate pe balustradă? J: O. in. the house. 8. the house. . 2. 7. tapetul şi adezivul. J: And we're in here. Pensula. casei..... pod. against are called prepositions.. Peter can throw the old tiles . There is a brick loose. 1. around. casă.. Să începem atunci. behind. 3. Peter poate arunca ţiglele vechi. Paintbrush. P: Nu-mi de grijă... sînt pe acoperiş.. around. 3. the house. Noi înăuntru.. casei... Fii atent să nu cazi. acoperiş trebuie să ajungi. 5.. about. vop­ seaua. In order to get .. The backyard is ..... These words such as at. the 4. behind. Cînd vii înapoi la parter vedea covorul cel nou care se sprijină . in front of. the house. the chimney and a broken tile.. da. don't fall. the roof. 40 J: Da. Alan and Judy are growing roses. roller... against se numesc prepoziţii. the roof you must go .. A: In ordine. balustrada este destul de puternică.. P: OK. Aceste cuvinte precum at.. balustradă. J. on. şemineu şi o ţiglă spartă. — EXERCISES acum aţi şi folosit o mulţime de cuvinte mici care fac legătura între obiecte. in front of. Şi este destul de greu.. the balustrade. Toate gata. the house. There are trees all. the loft. knife and table. curtea din spate. acoperişul casei.. 8.. the banister's strong enough. e aproape de două orí mai mare cel vechi.. paint. about.. When you come back downstairs. rola. Este o grădină mare. Be careful. Sînt copaci care cresc casei. P: And you've laid all that weight against the banister? Oh yes. Alan şi Judy cultivă trandafiri ... And it's quite heavy. There is a big garden. 6.

The 10 o'clock goes straight through to York. five. Yes. that's all right. First or second class? Andrew: Oh. four. Thank you very much. What time does the next train leave? Clerk: The next train to York. Yes. fifty. madam. Scene Two Merete: Clerk: Merete Clerk: Merete Clerk: Clerk: Merete Clerk: Merete Merete Clerk: Clerk: Merete: Clerk: Clerk: 196 Excuse me. sir. Can you tell me what time the train arrives in Yes. Andrew: (slowly) 8th February. please.. madam. sir.. £ 25. Thank you very much. British Rail. please. Andrew: Will you take a cheque? Clerk: Yes. £ 25. (counting) Ten. Second Class. sir. sir. Clerk: Yes. sir. I should like a return ticket to York. twenty. Are you travelling First or Second Class? Second Class. Have you got a bank card? Andrew: Of course I've got a bank card. Clerk: Smoking or non-smoking. I don't smoke. two. Andrew: Do I have to change? Clerk: No. Fifty pounds. One.. please? Andrew: Yes. (Hands over cheque) Is that all right? Clerk: Yes. thirty. forty. Can I see your bank card.. madam. here you are. sir? Andrew: Non-smoker. Non-smoker. Thank have to change anywhere? No. Do you require a smoker or a non-smoker? Oh. the train goes through direct. is at 10 o'clock. Andrew: What time does it arrive? Clerk: Into York sir. . How much is that? Clerk: 25. madam. please. Yes.TEXTE DE ASCULTAT Not you again Characters Andrew Fothergill Scene One King's Cross Travel Centre Andrew: I want a single to York. How much will that be? One Second-Class Return from Cross to York is £ 45. madam. Thank you very much. sir. Who shall I make it out to? Clerk: Rail. Andrew: Thank you very much. madam. Five pounds change. The 10 o'clock arrives in York at Do I you. sir. madam. madam. three.

wonderful Copenhagen. that's right. I do hope you enjoy your visit. Andrew. how interesting. I'm British. I think It is free. Merete. Wonderful. How do you do? Merete: How do you do? Andrew. Andrew: Yes. I hope you won't mind my asking. Andrew: Do you build very modern buildings? Merete: Yes. Andrew. how very interesting. Merete: Thank you very much. Must I have a seat reservation? Andrew: No. We have a lot of old buildings in York. of course. isn't there? Merete: Ah. Yes. What sort of business are you in. That is why I'm coming to York. Thank you very much. The Mermaid. I'm not. are you? Merete: No. This is my first visit. How interesting. Tivoli. But speaking as a businessman it's a great problem living in a city with archaeological remains and houses have to be preserved. Andrew. What is your name? Merete. I am. Merete. There is that lovely garden In Copenhagen. Andrew. I work at the University. where do you come from? Andrew. Yes. Merete. Oh. but you also have an Institute of Advanced Architectural Studies — that's where going. indeed. Merete. Merete: That's right. Merete. Is that a Danish name? Merete. And of course there is the Little Mermaid. What part of Denmark are you from? Merete. I'm sure you can sit there. . Tell me.Scene Three Merete: Excuse me. Yes. I hope you don't mind my asking. is this seat free? Andrew. Now you must tell me your name. I'm from Copenhagen. Are you travelling to York on business? Merete. Oh. They are having a conference in the King's Manor about conservation. Andrew. It would be far to knock them build new ones. yes. The Minster and so on. if I may ask? I'm an architect. Oh. It's pleasant enough I suppose. Andrew. Oh. I'm going to York. Andrew. No. Are you travelling far? Merete: Yes. my name is Fothergill. Merete. Sometimes I design very modern buildings but I am also interested in conserving old buildings. Ah. Merete: How can you say that? Aren't you proud of your historic city? 197 Andrew. Were you born in York? Andrew. Andrew Fothergill. Andrew: I think it's rather a waste of money — saving old buildings. Copenhagen. There Is no ticket in the seat. You are not British. Andrew. So am I. That's quite right. Merete Brammer. you must mean Tivoli. What brings you to York? Merete: There Is an international conference for architects. I am sure I shall. Andrew. Yes. Andrew. Andrew. Andrew. Andrew. it is. Andrew: Are you by any chance Scandinavian? Merete: I'm Danish. My name is Brammer. I live in York. I was born in London but I work In York. Yes. I'm very interested in that.

With milk and sugar. Would you like a No. Andrew. Andrew. Andrew. What a p:. Where is that? What's suburbthere? It is a it like of Copenhagen. Merete: But that is extremely Interesting. Teagirl. Andrew: Well this Englishman has a sense of business and I will remember this at your conference. Have you got any children? Merete: Yes. Merete: Well I hope you will remember that many tourists come to York in order to admire your national heritage. Surely you want to preserve It. So perhaps you had better do something to conserve It. I have. I would prefer coffee. Andrew. Merete: But surely you want to your national heritage. Thank you very much. the store. Andrew: I insist. Thank you very much. Merete: Why not? Andrew: It seems that there are the remains of some Roman emperor's palace underneath the place where I want to put my supermarket. a little while ago I was talking a lot about business and profits. Merete. Merete: That is quite all right. Andrew: i buy you a cup of coffee? Merete: No.) Two cups of coffee and a packet of biscuits. 198 Merete. I don't. Andrew: No. I just want a cup of coffee. Andrew: I can't say that the Romans are my national heritage. cups of coffee please. . Merete: Well I am very surprised. Andrew. Merete: Very well then. Here is your cup of coffee. i m sure are. I am sure there are enough supermarkets already in York. I shall lose two or three million pounds If let these damned archaeologists stop me building. please. I come from Frederiksberg. Are you married? Merete: No. Merete. Merete. You said earlier that you were Danish and come from Copenhagen. Andrew. I will buy my own coffee. English biscuits are very good. What about you? Andrew: Well.Merete: How do you mean? Andrew: I to build a new branch of Safeline. Merete: What do you mean? Andrew: Well. I'm divorced. I have a son and a daughter. I never eat biscuits. I haven't met the right woman yet. All the same. Andrew: I hope you don't mind my asking. Where do you come from? I beg your pardon? I just wanted to know where you come from. I'm single. but I can't get permission to build. I thought the English had a sense of history. Would you like a cup of tea? Merete: you very much. sir. How much is that? 95 p. (To the tea girl. Andrew. Scene Four Andrew: I hope I didn't upset you.y. you. A cup of coffee. My business is to make money and to make it as quickly as possible. Oh. Merete. miss.

Do you live in a house? Merete. Supermarket work is very interesting. No. How long have you been living in Copenhagen? Merete: I've living there for the last thirty years. and then there is a 199 large lounge and a dining room. yes. There are beautiful lakes. Yes. It is one of the nicest places in Copenhagen. I have thirty women working for me. Andrew: Do you work for yourself or are you an employee? Merete. I haven't. Merete: Ah. Ticket Collector:(Clips ticket) Thank you sir. it's quite nice. they're not nuclear. Merete: What a pity. I work with a number of other architects in a team. Andrew. Andrew: Where do you work? Merete: I work in the centre of Copenhagen. They use coal. Andrew. What sort of flat do you have? Merete: I have a very nice flat in Frederiksberg. that's a power station. Merete. That sounds very large. Merete: Yes. Do you like your work as an architect? Merete. here it is. Is it a permanent job? Merete. Andrew. it is. Really? Do you enjoy your work? Andrew. Yes. Ticket Collector:(Clips ticket) Thank you much. We are on the Yorkshire coal field here. Andrew. Ticket CollectorCan I see your ticket. Merete: I have already seen three power stations like that. of course I do. madam? Merete: I beg your pardon? Ticket Collector:Your ticket. Scene Five Merete: What's that over there? Andrew: Oh. I live in a flat. (shortly) Yes. i am the manager of the Superline market. Merete: Thank you very much. Tell me. Andrew. Merete: I see. do. May I see your ticket. Andrew: It sounds very nice. Are they nuclear power stations? Andrew: No. madam. How many rooms has it got? Merete: It has a kitchen and a bathroom and three bedrooms.Merete: It is a very pleasant part of and there is a park with a palace in it. have you ever been to Denmark? Andrew: No. can you tell me where the toilet is? Andrew: Yes. Merete: Do you enjoy your work? Andrew. What do you do? Andrew. Excuse me. . it is. along the carriage to the end of the corridor and you find the toilets at the end. please? Andrew: Here you are.

not in classical music. Scene Six Andrew: Look over there. we are. But I like pop music. that's right. Andrew: Really? Merete: Are you interested in music? Andrew: No. Merete: Is it easy to buy a house in York? Andrew: No. I'm not interested in that sort of thing. I must see this museum. Merete: I think we're arriving. what do you think I should see while I am In York? I know there is a fine cathedral.Merete: It Is a very nice flat. Merete: The Vikings? Of course they came from Denmark. Andrew: Ah. Andrew: Is that where they came from? Merete: Yes. Can you tell me where the museum is? Andrew: No. But I am tired of that so I am looking for a house. 200 Merete: Is It very expensive? . Andrew: What about you? Do you like pop music? Merete: No. I'm afraid I don't. what a pity. Merete: Thank you very much for the idea. Isn't there anything else? Andrew: Well there is the museum If you're interested in old things. We'll be in York soon. I go to watch York Football Team every Saturday. I love football. Are you interested in football? Merete: No. The houses are very expensive. Merete: I have to find a hotel. Andrew: Perhaps it is. I'm not. perhaps you should go there. afraid not. they did. At least. You had better go ask the Tourist Information Office. I shall find a suitable house which I might buy. In Copenhagen 1 often go to The Opera and the ballet. I am fond of music. I don't know. Andrew: The Minster. It's somewhere in the middle of York. This is York. Merete: Have you seen the museum? Andrew: No. I just work there. Merete: Tell me. Merete: What is the Andrew: It is a museum about the life of the Vikings when they came to York. You are interested in the Vikings. Merete: Really? Andrew: Do you have any hobbles? Merete: Yes. There are lots of trains and engines there. Andrew: I don't come from York. That means we're arriving. I am going to find a room In a hotel for the next two or three weeks. The Minster What else is there that I should see? Andrew: I think you should see the National Railway Museum. Merete: I'm sure it must be interesting. do you live? Andrew: Until now I have been sharing a flat with another man. That is the York College of Arts and Technology. Andrew: Oh. it's quite difficult. I'm afraid I'm not interested in railways. what a pity. Do you know a good one? Andrew: There is the Viking Hotel. Merete: What? You come from York and are not interested in the Vikings. Merete: Yes. I'm not very interested in football. Andrew: Yes. and if I am lucky.

For three nights. Clerk: Yes. madam. Receptionist: It is a single room at £ 10 per night and breakfast.. Andrew: Haven't we met before? Merete: Oh. Merete: Then I must find something else. Here is the key. Clerk: What name shall I say. Receptionist: Ah. How long do you want to stay? Merete: Just two or three nights. madam? Merete: A single room. Thank you Merete) I have the hotel room for you.. madam. that sounds very good. Merete Brammer.Andrew: Yes. Merete: That's right. Clerk: May I suggest the Belle Vue Hotel? Merete: How much Is that? Clerk: It costs £ 10 a night. . just a moment. and breakfast. Will that be all right? Merete: Yes. please it for me. it's you. of course. £ 10 bed and breakfast. Thank you very much. Belle Vue Hotel? Have you a single room for three nights? (To Merete) They have a room at £ 10 per night bed and breakfast. Can you give me any advice? Andrew: Yes. You have reserved a room through the Tourist Information Office. I suggest you go to the Tourist Information Office. Clerk: Yes. Clerk: The name is Brammer. That will be 50 p. I believe it is quite expensive. Clerk: What class of hotel are you looking for? Merete: I can't afford too much money. yes. madam? Merete: The name Is Brammer. Scene Seven Merete: Can you help me? I am looking for a hotel. madam. for the telephone call. Merete: That's right. Scene Eight At the hotel Merete: My name is Brammer. Merete: Here you are. Merete: Yes. Can you reserve me a room in that hotel? Clerk: Will you want a single room or a double room. Receptionist: Room 23 madam.

I never walk in the country. Tom: I can't him. Jo.I'LL OBEY fUnlts 21—23) Speaker: We're going to listen to some scenes in the life of two Yorkshire families. Jo: Well he's my boyfriend I want to bring him. He always drinks too much. I don't know about that. so there. who is aged 22. You are lazy. yes. The oldest is Tom. Perhaps I shall go for a walk along the river with Tom and Chris. I want to have a party. It's good to see you. and the younger called Chris. When you get back? Tom: Last night. I occasionally walk to work. it's Alan: What are you doing tomorrow? Jo: I'm not sure. I'm not coming at all. Scene two Alan: Are you enjoying the party. Jo: But I haven't got a helmet. I suppose you must then. In this village there is a garage and filling station known as Bells and Wing. Tom: That's arranged. Jo: That's a good idea. Tom is away studying at London University. Tom: Oh. surely you can come alone. I can't stand Jo: He a. Wing. . Wing has two sons. Come about eight. Tom: Surely not that Alan Howson with the old motor bike? He's awful. Scene One Tom. Jo? Jo: Oh. That's what they're to do. I can come on Wednesday. I always ride if possible. of course it's not dangerous. I normally go everywhere on my motor bike. and wants to have a party. Jo: Did you have a nice time in London? Tom: Yes. It is run by John Bills and his sister. He's nicer than you think. Jo: What? You never go for a walk. who is 18. It would nice if you could bring a bottle of and can you make some cakes? Jo: Yes. Alan: Well. John has a daughter called Jo. I'll make some jam tarts. Jo: Tom. She Is 17. but I never walk further than necessary. Hi there. well. Mrs. Jo: Can I bring my new boyfriend? Tom: Who's that? Jo: name is Alan Howson. Jo is short for Joanna. Do you want me to bring anything? Tom: Yes. Can you come for a ride with me instead? Jo: Oh. Would you like to come? Alan: Oh. When do you want to have it? Tom: Chris and I think Wednesday should be a good evening. then. There is a village called in North Yorkshire not far from the city of Ripon. Tom: Jo. but has come for the Christmas vacation. Jo: If I can't bring Alan. no. Are you free? Jo: Yes. Isn't it dangerous? 202 Alan: No. super.

About a week. She's got a very high temperature and a very bad cough. I've got the most awful headache. It hurts here in my chest and I've got a terrible headache. love? Jo. Can you get me a new petrol gauge? John Bills. Come on.Alan: I've got two helmets. wasn't it? Jo: Yes. Don't talk now.30. Alan. thanks Dad. Alan. Here's the thermometer. How much do you think it will cost? John Bills. That's all understand. Now open mouth and put it under your tongue. John Bills: What time did you get home last night? Alan: I'm sorry Jo was so late. I did. Jo: No. The motor bike broke down. Bills. She has a pain in her chest. Mr. OK. How 7 o'clock? Alan: All right. Jo. Jo: OK. John Bills: What's the matter with it? I think the petrol gauge has We were about three miles from Ripon. Scene Five Kate. that's a early. About £ 10. I'll get the doctor. I feel terrible. Let's take your temperature. Wait until I take the thermometer out. I'll meet you at 7 o'clock at the garage. I'll meet you at 6. John. I'll bring you a cup of tea in a minute. but then I have to go back to the garage. and the motor made a funny noise and then stopped. Can we meet at the garage? Alan: Certainly. You've got a Your is nearly 103. Oh. It's an old Honda. I can't stop I've got to go to the garage. Well. (Pause) Yes. (Katherine Wing comes in) Kate: What's the matter. And you've got a terrible cough. (Pause) Yes. I expect. Yes. and it was very cold. I can lend you one of mine. Alan. John. and I'm sorry that Jo was so late last night. I can get you a new one. John Bills. Scene Four John: What's the matter. it will We can go to a disco in York. John Bills: What make of motor bike is it? Alan. Jo. ask Auntie Kate to come and look after Jo. Auntie Kate. love? Jo. It was raining last night. Thank you. John: Did you get very wet? Jo: Yes. Thank you very much. Yes. Kate: Oh. 1 think it is serious. sorry to hear about that. Scene Three good fun. I've taken her 203 . Now you stay bed. You are obviously Jo. (Sound of telephone dialling) Is that Doctor Jackson's surgery? It's my niece. How long will it take you to get it? John Bills.

Can you give me the full address? The Warden. I'll send it off to you today. Speaker: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Voice: Alan: Telephone Alan: Telephone Alan: Telephone Alan: Telephone Voice: Voice: Voice: Voice: Jo recovers. How about Alan? Did he enjoy the holiday too? Jo: Yes. it was marvellous. We're completely booked. Jo: Dad. Auntie Kate. H-O-W-S-O-N. Yes. Not really. From her fever and her friendship with Alan deepens. the weather was wonderful. Alan wants to come and talk to Dad about the wedding. We had sun day. Thank you much. What name is it. we had a wonderful time Auntie Kate. I'll expect him later on during the morning. sir. yes. You'll be coming with a tent. What about the following week beginning August 14th? Yes. Hello. Kate: Well. How long have you known him? Jo: I've known him since the party.It's 103. (Pause) Bills and (Pause) Thank you very much. do you think Alan and I could get married at All Saints? 204 . dear. Jo: Oh. he is a very nice boy. That's all right. We have a site for that week. or do you have your own vehicle? I shall be coming motor bike. no. sir. Goodbye. sir. Kate. There are just one or two things though that I really have to talk to you and Dad about. Jo: Oh. I've made a note of that. Good. The summer comes and they decide to go away on holiday together. Kate: That seems a very short time. Did you have a nice holiday? Jo: Oh. I see. Keswick. sir. Cumbria. dear. What? You've been talking about the wedding already? Jo: Oh yes. A deposit of £ 20 will secure you the site for that week. Scene Six Kate Wing: There you are. Kate: That's lovely. "Sunny" Camp Site. please? The name Is Howson. Kate: Well. sir. what do you think? I've got some wonderful news to tell you. You'd better come and sit down and tell me the news. Goodbye. it isn't. Will you be coming by public transport. the one we had before Christmas. that's a surprise. I'm sorry. Oh. is that Keswick 2419? Is that the "Sunny" Camp Site? Yes. I do hope you'll be very happy. (Pause) Could Doctor Jackson come and see her during the day? (Pause) I shall be at the garage all day. I'm sure we shall. Jo. yes. Kate: It looks as though you had good weather. Thank you. Will you be coming with a tent or a caravan? A tent. We've planned everything. Would you please reserve It for me? Yes. Goodbye. I want to book a for the week of August 7th. Jo: Alan's asked me to marry Auntie Kate. sir. Jo: Yes. sir. Kate: You certainly look very pleased with yourself.

they can if they want to. Alan must give me a gold ring. You mean that if we don't agree. musn't he? Well. Well. What it? Well. that's right. when the time gels a bit nearer. Well that's something you'll have to sort out him. I will (thoughtfully) Yes.. but if we don't. . tell me. Jo: That would be nice. Daddy.. Does it matter that I don't go to church anymore? Well. Yes. Alan. There's another question I'd like to ask you. Well you had better get used to the idea that I'm not going to say "I'll obey". Yes. love. many people married in church who don't go regularly. But I think we should agree about things. I'm sure that the vicar will want to have a talk with you and Alan about the meaning of getting married. Yes. I've been thinking about the marriage service. Someone's got to be the head of the family and have the last word. Well someone has to. John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Alan: Jo: Jo: Alan. Have you. Jo: Alan: Jo: Alan: Jo. I will think about Alan. And of course he will remember that you used to sing in the choir. I don't want to say "I'll obey". but it needn't be a gold one. Not these days anyway. I don't want to say but Alan says I must. Do you mind? Of course I mind. What do 1 have to do? The best thing would be to go and see the vicar and talk to him about it. you needn't say "obey" these I'm sure that's not absolutely necessary. Why not? I just don't think H's right. he must give you a ring. Well I hope we will agree. You'd better about it. in the Prayer Book it says that I have to say that I'll obey you. Why do you ask? Well.John. so there. And Tom and Chris can wear full morning dress. what is it? Come on then. 1 say: obey? No. you will be the one to decide. You'll have to talk to the vicar about it. Do you think I can wear a white dress? I'm sure you can if you want to. love? What have you been thinking? Well.

you'll have to send her out to work. Leofric: My lady Godiva. Aelreda. The year is the year when the Lady Godiva rode on horseback through the streets of the town. I will Egrin. mother. Egrin: No money! Then you'll have to sell some chickens or some pigs. Eric: But we have no money. no! (Pause) Scene Two Leofric and Godiva Godiva: My Lord. Egrin: This girl is strong. they are very unhappy. You look sad. I call upon you pay your taxes. what is the matter? Godiva: My lord. Scene One Inside Eric's house (Loud l<nocl<ing on door) Edwina: (frightened) Who's that. Earl of Mercia. Egrin: Last month you paid twenty pieces of silver. Aelreda: Oh. another twenty pieces of silver. Now you must pay again. Edwina: What shall we do? Eric: We have to open the (opens the door) Egrin: In the name of Leofric. it is the people. If you do not pay. But we paid our taxes last month. Then that will be your last chance. Don't you understand I must have my money! Godiva: But the people can't pay anymore. I don't know. Aelreda. Aelreda: It's Egrin. the tax collector. my lord. 206 . Aelreda: Please don't make us pay. He's got some men with him. People pay too many taxes. Eric: Yes Egrin. Eric? Eric. Edwina: Go and look out of the window. Leofrid: Not taxes again! Every day you say the same. I will take this and make her work until the money is paid. Egrin: I will return next week.LADY GODIVA (Unit 25) Characters (wife of Eric) Eric of daughter) (tax collector) Godiva (wife of Leofric) Leofric (Earl of Radio Announcer Tom Ranulf (reporter for Eric and Edwina are living in tlieir house in Conventry with their daughter.

(more and more surprised) The crowd are falling silent. Many are turning to face the house behind them. We need an army. In the distance.. I see a figure approaching on horseback.. It's our lady Godiva. We are going over now to. A spokesman for Earl Leofric said this morning that an announcement about future taxes would be made at noon in the market place. (questioningly) My lord? — naked! (horrified) Oh! (pause) Scene Three Radio Announcer: This is the Coventry Local radio station. The French are strong. our reporter in the market place. you're a woman. News has reached us that the people of Coventry are complaining about the heavy taxes.. You can stop the people paying taxes if you will. which they must pay. Godiva. Now I see more clearly. The horse is coming nearer. But my lord. My lord. (whistles) She's — she's naked! 207 ... Tell me.. about the taxes we shall have to pay. My lord. I can just make out who is sitting on it.Leofric: Godiva: Leofric: Godiva: Leofric: Godiva: Leofric: Ah. Oh! Good Lord! How extraordinary. Here is the twelve o'clock news. One day they'll attack us. Saturday 10th June 1061. Tom Ranulf: This is Tom Ranulf speaking to you from the first floor window of the town hall here in must be 5. this is my last word. wife of Leofric. (Interrupting) Enough! I have heard enough about taxes. some are bowing their heads.. you can't understand.. Earl of Mercia. others are covering their eyes with their caps. what do I have to do? Ride on horseback through the market place on Saturday. Tom Ranulf.. Her long hair is falling over her shoulders. and about the people..000 people gathered here this morning to hear a message from Leofric. at noon. broadcasting on 104 nrietres. they cannot pay anymore. I must beseech you. I will do anything.

I should think eight. but strangely. Everybody says it's between seven and ten metres long. can you tell us what you saw? Mrs MacKay: Yes. Mr Smith. which was splashing on the water. Most people see the Monster when it's in the water. Yes. Interviewer: How long would you say the animal was? Mrs MacKay: It's difficult to say. I was with my husband. or perphaps ten metres long. that's right. Mr and Mrs MacKay saw the animal. very cold. and we were in the car. It has a long neck and a head like a snake. The people who hope that there is a monster there cal it "Nessie". which looked like a boat. this thing on the Interviewer. Many fish live there. We were driving along the road beside Loch Ness. Many thousands of people have seen it. and a head which looked like a snake. Suddenly. In 1933. Interviewer: What did you see? Mrs MacKay: Suddenly. Interviewer: And is it true that you've seen the Loch Ness Monster? Mr Smith. that's right. We saw it for perhaps two or three minutes.. but sometimes it comes on to the land. Go on. Interviewer: Loch Ness is in Scotland. It is also very. my husband saw an enormous animal in the Interviewer: What did it look like? Mrs MacKay: It had a long neck. and we 208 saw this. The interesting thing is that all the descriptions are the same. I was with my father in the car and we were coming home at night. I think that you live near Loch Ness? Mr Smith: Yes. and the skin is a very dark colour. swimming very fast. that in fact it's now called "Nessie". It was in 1952. Interviewer: How long was it there for? Mrs MacKay: It wasn't there tor very long. Interviewer: Mr and Mrs MacKay are not the only people to have seen the Monster. It had big humps on its back. then it went under the water. It is a lake 36 km long and the water is very deep. Mrs MacKay. Mrs MacKay: Well. it also had a very long tail. going from Inverness to Glasgow. so it's a perfect home for large water creatures. What was it like? . the water never freezes.THE LOCH NESS MONSTER (Unit 27) Characters Interviewer (BBC) Mrs John Dixon (ex-student at Birmingham University) Mr Smith Is there a monster in Loch Ness in Scotland? Many people think so. People saw this animal in the water.. Unfortunately. Interviewer: Go on. and this is most unusual. Many people certainly hope that there is. They described a very large animal. we came round a corner. So many people have seen it. and very dark. In and again in 1932 there were reports. Many people believe that a large creature does indeed live there. Tell me. there are no good photographs of it. Interviewer: Could you see anything else? Mrs MacKay: Yes.

we had some sonar equipment. I know what you are going to say. But. we saw them clearly for about ten minutes. Plesiosaurs became extinct Interviewer: sixty-five million years ago.. Mr Dixon: Yes.. . Mr Dixon. that's right. John Dixon: We saw two strange. in the middle of Scotland? Mr Smith: Interviewer: Mr Smith: Well. but that't impossible! Plesiosaurs. and can "Nessie" be a Does this mean that there are some prehistoric monsters still living amongst us. in 1972 you were a student at the Birmingham University. John Dixon: Yes. they dived very deep. So. That was the year we went to try and find Interviewer: Tell me what you found. Mr Dixon. about ten metres long our sonar Interviewer: beam.We turned the car round as fast as we could. Interviewer: Tell me what you saw. but to us they looked like Plesiosaurs. John Dixon: Anything else? Interviewer: Yes. some students from Birmingham University came to try and find the Monster. and we drove Interviewer: Scientists are also very interested in In 1973. it had a long neck — several metres Jong What did you do? big flippers. Interviewer: Can you tell me quickly what that is? Mr Dixon: You use sonar equipment for marking pictures using sound waves. John Dixon: Can you tell me what they looked like? Interviewer: Yes.. They moved very fast. You won't believe this. Mr Dixon: Well. who or what is "Nessie"? Is there one Monster. or is there a family of Monsters.. John Dixon: Can you tell me how long you saw them for? Interviewer: Yes. large animals.

Lady: They believe that it is well over two metres high. We were high Voice: up on the slopes of Mount Everest in deep snow. Several weeks ago. as he is called by the Sherpas. that we have brought him back from Nepal to report to us here at the Society. madam. What I do know is that the Sherpas are very frightened of the Yeti. Mr Shipton. 2nd Lady: No. Mr footprints in the snow. Mr Shipton. 210 (sarcastically) If it exists! As you say. Shipton: Ladies and Gentlemen. I simply don't know. madam. sir. Ladies and Gentlemen. These were of such a strange nature. and of course. And so it is! A legend. Lady's voice: That's a likely story! Chairman: Please sir. madam. has ever attacked Shipton: humans? Voice: I'm afraid I cannot answer that question. sir. sir. the Sherpas believe that it is well over two metres high. That is what I thought myself. The man is a liar. May I continue. Chairman: Shipton: It's a hoax. you all know about the Abominable Snowman. weresaw a line ofShipton. Mr Shipton is. They think also that it is very fierce and Shipton: wild. The Sherpas also say that Voice: its body is covered with hair. Mr Chairman? Yes. we are all very interested. until three weeks ago. Ladies and Gentlemen. order Chairman: As you well know. order please! Ladies and Gentlemen. when Michael Ward. carry on. as it is called. How big we they? . That is surely bigger than the biggest ape? Shipton: It is indeed very large. the leader of our expedition to the Himalayas. Many Shipton: people say that it is nothing more than a legend. can I ask if the Yeti. There have been reports about Voice: the Yeti since the year when the first footprints were found. madam. as you know. Lady: can I ask a question? Shipton: Yes. The time is October Order! Ladies and Gentlemen. I have great pleasure in introducing to you Mr Eric Shipton. the Yeti. say. he reported by radio that he had found footprints in the snow. I must ask you to be quiet. Chairman: Mr Chairman. the Shipton: most interesting feature is its enormous feet. Another Sherpa Tensing and myself suddenly saw footprints. you say that the Yeti is over two metres high. the Sherpas believe that the Yeti has the body of an Shipton: ape and the face of a human. As I Please. I wouldn't like to meet it on a dark night.THE ABOMINABLE SNOWMAN (Unit 29) Characters Narrator Chairman Shipton Voices Narrator: Chairman: The scene is the Royal Geographical Society in London. if it exists. Voice: Order! Order. if it is true. as you know.

sir. Go on. . A footprint of the Abominable Snowman. Mr Chairman.We measured them very carefully. Mr Chairman. Mr Chairman. Yes. Are you saying that these footprints went for two kilometres? There must have been hundreds of prints. The animal must have been very large indeed. The footprints went on for a good two kilometres. Chairman: Shipton: Must have a policeman! Perhaps I could ask a question here. sir. and the footprints were very clear indeed. the Himalayan Yeti. sir. eleven o'clock as I And was the light good? Was the sun out? Yes. That means that they were made by a very large animal. before we lost them in the rocks. That is quite correct. the weather was perfect. You are right. We did. Mr Shipton? Yes. and I now have the pleasure in showing you an enlarged photograph on one of the footprints. Did you take any photographs? Yes. fell us some more about these footprints. Mr Shipton. Can you describe them. There were hundreds of footprints and we could see each of them very clearly. How far apart were the foot prints? They were one and a half to two metres apart. and they were well over twelve inches Voice: Chairman: Shipton: Chairman: Shipton: Chairman: Shipton: Voice: Shipton: Chairman: Shipton: Voice: Shipton: Voice: Shipton. Mr Shipton? When did you find these footprints? It was in the middle of the morning. Each print clearly showed the toes and the heel.

what would you like to say about this subject? Mrs Gammon. only to women. Finally. She is now a top executive for a leading bank. This week our topic is "Women at work". is because men belive that women are too emotional. She began work as a bank clerk. given to panic. Before we had machines. Even today. the only insurance for old age. Mr Simpson. when women have more freedom and equality than ever before. and specializes in loans to industry. It is quite wrong to attach these characteristics as much as women Ido. Now for our first caller. but human nature changes very slowly. will you tell us your name. Women are supposed to be emotional. and they are thought to be about other people. Why is it that so few women get jobs as managers? Mr Brown. Mrs Gammon. one of the reasons. Why is it that so few women get as managers? Chairman: Thank you very much for that question. Mrs Gammon: I think that one of reasons why women don't get many top jobs. please? Joan Bennet: Yes. and very few people lived to an old age. who is a retired teacher having spent many years teaching in a girl'school in North London. Then we have Mrs Rosemary Francis. In the old days. Above all. 212 Chairman: Do you agree with these views. Mrs Gammon? Mrs Gammon: No. and it was necessary for families to have as many children as possible. good morning. They are supposed to gossip a great deal. many children died soon after being born. Let me repeat it. To discuss this topic with me we have Mrs Winifred Gammon. there are many who have strong prejudices against them.WOMEN AT WORK Equality in employment (Unit 31) Characters Telephone callers Chairman Quentin Simpson Mrs Gammon (Retired teacher) Rosemary Francis (Bank executive) Mr Brown (Personnel for Moss Engineering Ltd) Chairman: Joan Bennet Gillian Morrison Mr Davidson Good morning. What was the caller's name again? Chairman: Joan Bennet. and has recently appointed two young women to managerial positions in the company. timid. Chairman: Thank you very much. know from my own experience. my name is Joan Bennet. these conditions have changed. who is a personnel director for an engineering firm in the Midlands. Hello. Mrs Bennet. but she tells me that what begun as a soon turned into a career. I think. caller. Mr Brown: I'm to say that the most important reason in my opinion is because many people still think that a woman's most important job is to have children. I certainly do not. we have Peter Brown. why women don't get many top jobs is because people think that they are unable to keep a secret. men gossip just . Many people saw children as the best. and that they have no sense of humour. Of course. in fact. For the next fifteen minutes we shall be bringing you our regular Monday morning phone-in-programme. nearly all jobs were done by human beings. and my question is.

Can you tell me what this means in Chairman: practice. Joan Bennet: Yes. I'm sorry. Mrs Morrison.Thank you very much for those views. then her employer must offer her an alternative job. thank you for that question. There are more married women Chairman: at work in this country than in any other country in Europe. In this society we are trying to ensure that women are equal to men in every respect. and moreover I think he knows 213 that he is talking nonsense. and of children living with only one parent? Aren't the members of the panel aware that juvenile crime is becoming a very serious problem in this country? Now the reason for all this is that far too many women are going out to work. and that Chairman: women's work must be given the same value as a man's job. Who is our caller? Gillian: My name is Gillian Morrison. Mr Brown? It's Miss Morrison. Mr Brown: Thank you. one aspect of the Employment Protection Act concerns maternity. and I live in Tunbridge Wells. please. I would simply like to add that the Equal Pay Act also says that women must have the same pay as men. Mrs Francis? I think Mr Davidson is talking nonsense. to seekitemployment. such as being a radiologist. I would like to ask the panel why they don't come out with truth and say that more girls should be prepared to stay at home when they Mrs Francis: get married and look after their children. actually. I hope that you found them interesting. Mrs Bennet. that is a difficult question for us to answer. My question is this: Isn't it true that the number of divorces this is going up every year? Don't the of the panel know that there is already a very large number of broken homes. and I should like to hear something about sex discrimination legislation. up to twenty-nine weeks after the baby is They may not get Chairman: exactly the same job. Mrs Francis: Rosemary Francis? Yes. and must have Mr Davidson: the same conditions of work. but I will ask our panel members to reply. thank you very much. An employer cannot give a woman the sack for becoming pregnant. Chairman: We have another question now. bonuses and luncheon vouchers. In the remaining few minutes of this programme. This means that they should be freeWhy have that there which upmeans in have been done only by men. until the baby is born. such as shift work. If she has a job which would be dangerous for a pregnant woman. my name Is Davidson. Mrs Morrison. and it towomenparticular that they Why Is able to is the jobs are so few now bank managers? should Chairman: . Well. isn't it? Well. Who is our caller now? Good Chairman. Mr Davidson. I just want to say that I am very saddened to hear all the comments by the members of your panel. This would have the added advantage of reducing unemployment. Have you anything to add. It also says that women must have the same holidays as men. Women also have the right to get their job back. Yes. and this is a development which ought to be stopped. but they do have a right to get back to the same Mr Brown: Gillian: employer. It's about sex discrimination legislation. I think we have time for one more short question. since many women are taking away the jobs that men ought to be doing.

I agree with Rosemary. we cannot try to solve this problem by discriminating against women in employment. I'm afraid that you will have to learn to be more up-to-date. But the most important thing is that they should be free to make their own choice. Until next week. at the same time. There we have to bring our programme to an Thank you very much for calling. Other women may wish to work at the same time as bringing up a young family. It seems to me that there is a case to be answered. and none of us can be content to see the large number of broken homes. one possibility is that men. No. Mr Davidson. or the very high figure for children living with one parent. and not have a family at all.Chairman: Mr Brown: Chairman: it that there are hardly any women members of Parliament? Why is it that there are so few women head teachers in our comprehensive schools? Does Mr Davidson think that it is because women are incapable of doing these jobs? Women in our society must be free to make their own decisions. Is there anything that you would like to say. you will have to think again. . you know. while their wives go out to work. and then there is the possibility that some women may want to devote themselves to a job. Mr Brown? This will have to be a short answer. Thank you very much. Well. Some may wish to stay at home to bring up their children. However. Rosemary hasn't answered the first part of the caller's question. I'm afraid. Thank you Rosemary. Of course. or some men at any rate. None of us can be happy about the large number of divorces. may wish to stay at home and look after the children.

and the people we are here to see for the last time are the descendants of those families. The of the island is fascinating. A small group of English soldiers came to the Island in the year after the end of the war against Napoleon. We don't need money on Tristan. They came from another Island called St Helena which is 1. and the frost and the snow. and the entire population of 264 people had to be taken away from the island in fishing They were brought here to England. Radio Reporter: Here today at the Port Of Southampton. together with some women. Tristan. I have with me here a young woman who will soon be sailing away to live in one of the loneliest places In the whole world. I don't like the cold. You're going back to Tristan da Cunha too? 215 Maria's father. We never have any frost on Tristan. Several years later. Radio Reporter: Well. Maria. It's all right. in the Middle of the South Atlantic. Radio Reporter: I have here also Maria's father. Radio Reporter: You don't have money? Maria. Yes. In the volcano in the middle of the island began to erupt. We find it very worring to think all the time about money. Radio Reporter: Tell me. why are you going back to the lonely island? Don't you like the life here? Maria: Well. some sailors. Yes. the people of Tristan da Cunha are to return to the tiny island. right in the middle of the ocean. Are there any other reasons? Maria. leaving the Glass family on the tiny island. The tiny population settled down and had large families. How did you like it in England? Maria: Well. The only village was In danger. Maria's father: Could is small island. Yes.500 miles to the north. and the biggest one is called Tristan. I am. tell me.TRISTAN DA CUNHA (UnK 32) Characters Radio Reporter Maria Maria's father Tristan Da Cunha is one of the loneliest places In the world. I don't like the weather very much. So all the other soldiers sailed away. decided that he would remain on the island with his wife and two children. and It's circular in shape. Ityouatell us something about the island of Tristan? . however. right in the middle of the South Atlantic Ocean. Radio Reporter: Are you going go back with the others to Tristan da Cunha? Maria: Yes. also came to on the island. I am. that's right. It is a group of three tiny island. But it's not home. and they have lived here since that Now most of them are to go back to their island. and they left again in One particular soldier whose name was William Glass. Radio Reporter. They only stayed for a year.

Radio Reporter: Are there any animals on the island? Maria's father: Well. I wish you the very best of luck in your journey back to your island.800 miles to the east. Maria's father: Where do you live? There is only one town. What's the weather like? Maria's father: Well. which live on the rocks. . Maria's father: What do you have to eat? We grow potatoes and apples. There's a lot of rain. Well. and there are many seals. the climare is damp. The nearest mainland is the cape of Good Radio Reporter: Hope. Maria's father: Tell me. Radio Reporter: That's about 2. where is the nearest civilization? That's a long way away. it's not really a town. They are taking one doctor and one dentist with They are returning to a life of wind and rain and loneliness. And so the people of Tristan da Cunha are going back to their island. and we have lots of cattle and sheep and geese. They don't want our civilization. and that's 1.000 metres. it's only a small Radio Reporter: village.000 feet high. which are a great Radio Reporter: delicacy.Radio Reporter: How big is about six miles across. too. but there's never any frost. Well. but mild. Maria's father: It which is over 6. and its called Edinburgh. We also go out and catch lobsters. In the middle there is a volcano. there are lots of birds which live on the island and the sea is Radio Reporter: full of fish.

king. la singular şi la plural. purse. Se adaugă un sufix: actor — actress. student — student. substantivelor la Acest -s se pronunţă z în afară de cazurile cînd este precedat de f. elevă doctor — doctor. husband. terminate în sh şi ch. studentă. SUBSTANTIVUL Există patru genuri: a) genul masculin.NOŢIUNI DE GRAMATICĂ ARTICOLUL Articolul în limba engleză este THE pentru toate genurile. waitress. k. de exemplu: Masculin Feminin boy băiat girl fată frate sister soră cock cocoş hen găină father tată mother mamă husband soţ soţie man bărbat woman femeie nephew nepot niece nepoată son fiu daughter fiică uncie unchi aunt mătuşă b. t. cuprinzînd substantive care denumesc obiecte şi animale: dog. b) genul feminin. p. Deosebirea dintre substantivele masculine şi feminine se face în următoarele feluri: a. waiter — waitress. unele substantive terminate în f sau fe formează pluralul schimbînd f în v şi primind terminaţia es (deci 217 . prince — princess. Excepţii. wife. pentru substantive care denumesc persoane de sex feminin: girl. Se cuvinte diferite. genul e indicat cu ajutorul cuvintelor a Frenchman — a an Englishman — an Englishwoman substantivelor se formează de regulă adăugîndu-se terminaţia -s. La numele locuitorul unei ţări. c. woman. O este A înaintea cuvintelor care încep cu o consoană (a şi AN înaintea cuvintelor care cu vocală (an inkpot). cuprinzînd care denumesc persoane de sex masculin: boy. window. profesoară pupil — elev. Articolul UN. d) genul comun (common gender) cuprinzînd substantive care au aceeaşi formă şi pentru feminin şi pentru masculin: teacher — profesor. c) genul neutru. elephant. Este acelaşi pentru toate genurile.

c. . şi anume. adică nu e unit direct cu substantivul ci e despărţit de acesta prin verbul "a fi" sau alt verb copulativ. ADJECTIVUL Adjectivele calificative care se pun pe substantiv pentru a-i arăta însuşirea. se întreabă dacă are o anumită însuşire. se află de obicei înaintea substantivului pe care îl determină. în speţă în dicţionarele explicative. The lemmon is yellow — Lămîia este galbenă. cînd într-o interogativă. cînd are funcţie de nume predicativ. ch. o. (a deveni. Ex. sh. x. de fapt forma de bază a adjectivului. a new exercise book — un caiet nou Sînt cazuri cînd se pun în urma substantivului. neavînd flexiune de gen sau număr. Ex: baby — babies cherry — cherries dictionary — dictionaries lady — ladies. a full of wine un pahar plin cu vin.leaves wolf knife — knives wife — wives 2. Există substantive care se abat de la toate aceste reguli şi formează pluralul în mod diferit. z adaugă la plural -es: Ex: glass — glasses box — boxes match — matches brush — brushes potato — potatoes 4. Ex.. formată cu auxiliarul a fi. a semăna). Is that book interesting? Cartea aceea e interesantă? Gradele de ale în formarea gradelor de comparaţie ale adjectivelor se porneşte totdeauna de la POZITIV. de obicei prin schimbarea vocalei din rădăcini: mouse — mice woman — women goose — geese louse — lice tooth — teeth child — children foot — feet ox — oxen man — men Ex. Substantivele terminate în precedat de o consoană formează pluralul pe y în i şi primind -es (deci ies). cînd adjectivul este însoţit de un complement. ex. Ex: thick gros Comparativul de superioritate: se formează de regulă prin adăugarea sufixului iar superlativul relativ prin adăugarea sufixului -est articulat Această regulă este valabilă în cazul adjectivelor monosilabice şi al unora formate din două silabe. 3. a.. Substantivele terminate în s. b. a părea.

-est. as. mei. . tale His — lui Her — ei Our — nostru. noştri. atunci rămîne neschimbat: Ex: gay — gayer the gayest (vesel) NOTA: Acest adjectiv este foarte rar folosit în ultimul timp în sensul lui propriu. sau cu ajutorul adverbului less. Ex: heavy — heavier — the heaviest. mea. tăi.. cei. — Adjectivele terminate în -e mut suprimă această vocală înaintea terminaţiilor -er. la superlativ.positive Comparative of Superlative thick thicker the thickest easy easier the easiest Comparativul de egalitate se formează prin încadrarea adjectivului în as. mele Your — tău. cele se traduc în engleză prin THE. Ex: as thick as la fel de gros ca. our classroom — clasa noastră. good better the best bine well better the best rău bad worse the worst bolnav ill worse the worst much more the most many more the most puţin little less the least ADJECTIVELE POSESIVE Se pun întotdeauna înaintea substantivului. de inferioritate se formează folosind not so as. Articolele cel. ta. Dacă y este precedat de o vocală. My — meu.. schimbă pe y în i înaintea lui -er şi -est. noastră. o dublează la comparativ şi superlativ: Ex: big — bigger — the biggest — Unelebun(ă) adjective au forme diferite la comparativ şi superlativ.... voastre Their — lor Ex: my book — cartea mea. their teacher — profesorul lor.. voastră. voştri. cea. less thick than mai puţin gros decît. than not as thick as/not so thick as nu de gros ca. Ex: large — larger — the largest fine — finer — the finest — Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană.. — Adjectivele monosilabice terminate în consoană. your glasses — ochelarii tăi. tot de gros ca. avînd în vedere faptul că a intrat în raza vulgară a vocabularului. noastre Your — vostru..

WHICH Care dintre Au aceleaşi forme pentru toate genurile şi numerele. aceea THESE acestea. -o. pe voi. îi SHE HER — i-. ele însele. ţi(îţi). HE HIM — i-. ale lui. Adjectivele interogative: WHAT ce. îl. (adj.) Această fereastră este mare şi curată.)That is very dirty. a ta. pe noi înşine YOURSELVES voi înşivă. nouă YOU YOU — V-. PRONUMELE Pronumele I YOU personale ME mă. pe ei. WE US pe noi. te. A se vedea diferenţa: is large and clean. Ex: He gives me el îmi dă. îmi YOU — ţi. mă. pe ei înşişi. ai tăi HIS — al lui. ne. pe ele însele ONESELF pe sine însuşi (însăşi) Ex: I shall go there myself Mă vol duce (chiar) eu însumi acolo Pronumele demonstrative: Sînt identice ca formă cu adjectivele demonstrative. aceasta THAT acela. pe tine. care. vă. ai lui 220 . 1 thank you Eu îţi mulţumesc (ţie) Pronumele reflexive: MYSELF eu pe mine YOURSELF tu pe tine însuţiAnsăţi HIMSELF el însuşi/pe el însuşi HERSELF ea însăşi/pe ea însăşi OURSELVES noi înşine.ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE singular apropiere THIS THESE THAT THOSE depărtare THIS acesta. Pronumele posesive: MINE meu. o. ale mele. a mea. (pron. le se pun întotdeauna în urma verbului. ai mei YOURS — al tău. pe mine. aceştia THOSE acelea. te. vouă THEY THEM — i-. ale tale. cu menţiunea că pronumele înlocuieşte substantivul. Aceea este foarte murdară. lor Pronumele personale corespunzătoare formelor româneşti mi(îmi). aceia. le-. a lui. în timp ce adjectivul stă pe lîngă acesta. pe ea. pe voi înşivă THEMSELVES ei înşişi. pe el. I-.

a lor. ale voastre THEIRS — al lor. ale noastre. ale lor Numerale cardinale şi ordinale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cardinal one three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two thirty Ordinal the first the second the third the fourth the fifth the sixth the seventh the eighth the nineth the tenth the eleventh the twelfth the thirteenth the fourteenth the fifteenth the sixteenth the seventeenth the eighteenth the nineteenth the twentieth the twenty-first the twenty-second the thirtieth the the fiftieth the sixtieth the seventieth the eightieth the ninetieth the hundredth 12 13 14 15 20 21 22 30 40 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty 90 ninety 100 one hundred hundred sută thousand mie million milion billion miliard VERBUL Verbe regulate: Cele mai multe verbe în limba engleză sînt regulate şi se conjugă astfel: Indicativ prezent: I ask We ask You ask You ask He asks They ask asks 221 .a ale ei. ai nostru. ai voştri. a voastră. ai lor. ai noştri YOURS — al vostru. ai ei OURS — a noastră.

she does Forma interogativă: Do I ask? Do we ask? Do you ask? Do you ask? Does he ask? Do they ask? Does she ask? Forma negativă: 1 do not ask. sh.La indicativul prezent numai persoana a singular primeşte un -s. They do not ask. You do not ask. She does not ask. celelalte neschimbate. Forma contrasă: did not didn't Forma interogativă: Did I ask? Did we ask? Did you ask? Did you ask? Did he ask? Did they ask? Did she ask? Forma interogativ-negativă: Didn't I/you/he/she/we/they ask? Future Tense Viitorul se exprimă cu ajutorul auxiliarelor urmate de infinitiv: Pentru persoana I singular şi plural se foloseşte auxiliarul SHALL. terminaţia la persoana a lll-a va fi -es. We do not ask. Ex: he coppies. Verbele terminate în „o" primesc de asemenea terminaţia -es: Ex: he goes. ss. x. Verbele terminate în y precedat de o consoană. Ex: She catches. he dresses. Past Tense La Imperfect şi Perfect Simplu verbele regulate primesc terminaţia -ed: I asked We asked You asked You asked He asked They asked She asked Forma negativă: I did not ask We did not You did not ask He/She did not ask They did not ask. Forme contrase: not don't does not doesn't Forma interogariv-negativă: Don't 1 ask? Don't we ask? Don't you ask? Don't you ask? Doesn't he ask? Don't they ask? Doesn't she ask? Cu excepţia verbelor auxiliare HAVE şi toate verbele în limba engleză se conjugă la formele simple interogative şi negative cu ajutorul auxiliarului DO/DOES. în cazul verbelor terminate în ch. iar pentru restul persoanelor se foloseşte auxiliarul WILL 222 . schimbă pe y în şi primesc terminaţia -es. He does not ask.

Ex: to sit a şedea.1 shall ask You will ask He will ask She will ask Forma negativă: We shall ask You will ask They will ask I shall not (shan't) ask He will not (won't) ask. deci HAD plus participiul trecut al verbului de conjugat: Ex: I had asked about that book before you even heard its title. You would not ask. urmate de infinitivul verbului de conjugat. Forma interogativă: Shall I ask? Will he ask? (Past Perfect) se formează cu ajutorul auxiliarului HAVE la trecut. Condiponalul prezent se formează cu ajutorul auxiliarelor SHOULD/WOULD. se întrebuinţează forma progresivă. Participiul prezent se formează adăugînd terminaţia -ing la forma de infinitiv a verbului. sitting şezînd Participiul trecut se formează prin adăugarea terminaţiei -ed formei de infinitiv a verbului regulat: ask — asked Conjugarea progresivă Cînd dorim să exprimăm o acţiune prezentă. Condiţionalul trecut se formează de la condiţionalul prezent al verbului to have. Eu întrebasem de cartea aceea înainte ca tu să afli titlul. smoking fumînd. trecută sau viitoare în desfăşurare. You would have asked. Această formă de conjugare se formează verbul auxiliar to be la timpul respectiv. I should not ask. Ex: to smoke a fuma. asking întrebînd La verbele terminate în -e. Ex: to ask a întreba. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat: Ex: I should have asked. plus participiul prezent al verbului de conjugat (forma -ing): Ex: I am asking eu întreb I was asking eu întrebam Conjugarea verbelor auxiliare to have şl to be TO HAVE (a avea) Indicativ prezent I have We have You have He/she has They have Imperfectul şi perfectul simplu: I had We had You had had They had 223 . această vocală se suprimă înaintea lui -ing. Verbele terminate într-o consoană precedată de vocală accentuată. îşi dublează consoana finală.

I had had Viitorul: I shall have You will have Condiţionalul prezent: I should have We would have trecut: I should have had We would have had Imperativul: Let me have Let him (her) have Let us have Let them have prezent: Having Participiul trecut: Had We had had You had had He/She had had They had had I am We are You are You are They are He/She is Imperfectul: f was We were You were You were They were He/She was Mai-mult'Ca-perfectul: I had been We had been You had been They had been He/She had Viitorul: I shall be You will be I should be Condiponalul prezent: We would be Condiţional trecut: I should have been He would have been Let me be Imperativul: Let him/her be Let us be Let them be Participiul prezent:Being Participiul Been ADVERBUL: Majoritatea adverbelor se formează din adjective. cărora li se adaugă astfel: bad — badly general — generally hard — hardly 224 TO BE (a fi) Indicativ prezent: .

TO. OF. schimbă pe y în i înaintea terminaţiei -ly. iar substantivul primeşte (ex. WHICH. Pozitiv Comparativ Superlativ badly worse the worst far farther the farthest further the furthest late later the latest the last ultimul little less the least well better the best sînt cuvinte scurte care fac legătura între părţile de bază ale vorbirii. A friend of mine un prieten meu). după prepoziţiile AFTER. WITHOUT. . without making fără a face. puţin Gradele de comparaţie La adverbe gradele de sînt aceleaşi ca la şi se formează în aceleaşi moduri. Ex: considerable — considerably probable — probably simple — simply Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană.quick — quickly real — really usual — usually Adjectivele terminate în -le schimbă devenind adverbe. Ex: easy — easily happy — happily Unele adjective sînt identice cu adverbele: fast repede. BY. pronumele care urmează se pune în cazul acuzativ. De asemenea. verbele se pun la participiul prezent: Ex: After giving după ce a dat. după prepoziţie. before the window în faţa ferestrei. IN. In limba engleză. rapid little mic. BEFORE.

a consuma) II spend steal sit swim (a înota) swim I sleep take (a lua) I take tear (a I speak I tear tell (a spune) I tell think (a I think throw (a arunca) I trow understand (a înţelege) I understand 226 I beat I began I brought I burnt I built I bought I caught I came I cut I did I drank I drove I ate I felt I found I flew I forgot I got I gave I went I heard I kept I left I lit I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I made met put read ran said saw sold sent sat slept spoke spent spread stole swam took tore told thought threw I understood I've beaten I've begun I've brought I've burnt I've built I've bought I've caught I've come I've cut I've done I've drunk I've driven I've eaten I've felt I've found flown I've forgotten I've got I've given I've gone I've heard I've kept I've left I've lit I've made I've met I've put I've read I've run I've said seen I've sold I've sent I've sat I've slept I've spoken spent I've spread stolen I've swum I've taken I've torn I've told I've thought I've thrown I've understood .CÎTEVA VERBE NEREGULATE Simple Present Simple Past Present Perfect beat (a bate) I beat begin (a începe) I begin bring (a aduce) I bring burn (a arde) I bum build (a construi) I build buy (a cumpăra) I buy catch prinde) I catch come (a veni) He catches cut tăia) I come do (a face) I cut drink ( bea) I do drive (a şofa) He does eat (a mînca) I drink feel (a simţi) I drive find (a găsi) I eat fly (a zbura) I feel forget {a uita) I find get (a obţine) fly give (a da) He flies go (a merge) I forget I get hear.(a auzi) I give keep (a păstra) I go leave (a He goes (a părăsi) I hear light (a aprinde) I keep make (a face) I leave meet (a I light put (a pune) read (a citi) I make run (a alerga) meet say spune) I put see (a vedea) I read sell (a vinde) I run send (a trimite) I say sit (a şedea) I see sleep (a dormi) I sell speak (a vorbi) spread (a răspîndi) I spread send spend fura) steal (a(a cheltui.

wake (a trezi) wear (a win (a withdraw (a retrage) write (a scrie) I I I I I wake wear win withdraw write I I I I I woke wore won withdrew wrote I've I've I've I've I've woken worn won withdrawn written .

Cap. Cap. 32 Accidente Cap. 31 Serviciile Cap. Cap. 29 Telefonul Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Mă voi supune (Cap. 38 Avem musafiri Cap. 26 Cap. 35 Interviu pentru serviciu Cap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formule de salut Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1 Meeting People 2 Greetings 3 Nationality 4 Family 5 Shopping 6 Shopping 7 Places 8 Finding Way 9 Permission 10 Travel Language Problems 12 Jobs 13 Home Inside the House Trains and Buses Dealing with People 17 Interests 18 Eating Out 19 Hotels 20 Regulations 21 Games and Sports 22 Emergencies 23 Faults 24 Illness 25 Holidays 26 Invitations 27 Meetings 2 8 Clothes 29 Telephoning 30 Loss 31 Services 32 Accidents 33 Holidays 34 Breakfast 35 Job Interview 36 Hausework 37 Gardening 38 Guests 39 Babysitting 40 Renovating 15 18 22 27 32 41 46 52 62 67 72 76 82 88 93 98 102 123 133 145 157 161 166 171 174 181 185 187 190 Not You Again (Units 15—20) Obey (Units 229 . 40 Renovări Anexe — Texte audio Nu tu mereu (Cap. 25 Vacanţa Cap. 33 Concediul Cap. Cap. Cap. 27 întîlniri Cap. 39 Ajutoare la copii CAP. Cap. 30 Obiecte pierdute Cap. 23 Defecţiuni Cap. Cap. 37 în grădină Cap. Cap. Cap.CUPRINS Familia La cumpărături La cumpărături Localităţi Căutînd drumul Permisiunea Călătoria Probleme de exprimare 12 Profesii Acasă în casă Trenuri şi autobuze Relaţii personale 17 Mici pasiuni 18. Cap. Cap. La restaurant 19 Hoteluri 20 Instrucţiuni 21 Jocuri şi sporturi 22 Urgenţe Cap. Cap. 24 Boala Cap. 28 îmbrăcămintea Cap. 34 Micul dejun Cap. Cap. Cap. Cap. 36 gospodăreşti Cap. Cap.

25) Monstrul din Long Ness (Cap. 40 Ghid de Texte de Texte de ascultat ascultat 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 6A 6B . 9 15 Cap. 4 Cap. 27) îngrozitorul Om de Zăpadă (Cap. 1 Cap. 17 Cap. 29) Femeile şi munca (Cap. 32) verbe neregulate Lady Godiva (Unit 25) The Long Ness Monster (Unit 27) The Abominable Snowman (Unit 29) Women at Work (Unit 31) Tristan da Cuhna (Unit 32) CONŢINUTUL CELOR ŞASE CASETE Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta Caseta 230 Cap. 22 Cap. Tristan da (Cap. 4 Cap. 37 Cap. 22 Cap. 17 Cap. 36 Cap. 15 Cap. 27 Cap.Lady Godiva (Cap. 33 Cap. 9 Cap. 32 Cap. 27 Cap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times