Universitatea Al. I.

Cuza IAŞI Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

RAPORT DE PRACTICĂ
Agenţia imobiliară „Casa de Lux”
Suceava

Coordonatori practică: Prof. Dr. Emil Maxim Conf. Dr. Teodora Roman

Student

- 2007-

CUPRINS
Motivaţii, explicaţii………………………………………………………………….4 Sinteza raportului…………………………………………………………………..5 Capitolul I 1.1 Sector de activitate………………………………………………………7 1.2 Istoric : înfiinţare, evoluţie, privatizare, etc……………………………..8 1.3 Obiectul de activitae- din statut…………………………………………9 1.4 Sediul, filiale, puncte de lucru…………………………………………..9 1.5 Analiza evoluţiei principalilor indictori : cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit, număr personal, active- necorporale, corporale- pe categorii………………….10 Capitolul II 2.1.Managementul organizaţiei …………………………………………….24 2.2.Personalul organizaţiei………………………………………………….24 2.3.Piaţa organizaţiei………………………………………………………..27 2.4.Oferta organizaţiei………………………………………………………29 2.5.Consumatori şi clienţi…………………………………………………..33 2.6.Dimensiunile şi structura pieţei…………………………………………34 2.7.Dinamica pieţei…………………………………………………………35 2.8.Concurenţa………………………………………………………………36 2.9.Promovare………………………………………………………………38 Capitolul III Concluziile raportului………………………………………………………39 Bibliografie Anexe

3

Motivaţii, explicaţii
Agenţia la care am efectuat practica se numeşte “Casa de Lux”. Sediul agenţiei îl putem găsi pe strada Ana Ipătescu, nr.10, bl.A, Sc. C, apartamentul nr. 2, judeţul Suceava. Agenţia imobiliară S.C.”CASA DE LUX S.R.L”. şi-a făcut apariţia în septembrie 2002, pe o piaţă imobiliară care s-a dezvoltat deocamdată doar extensiv . De la început societatea se află în acelaşi loc, nu şi-a schimbat sediul, în schimb agenţia a fost mărită în 2005 prin închirierea unei alte camere în acelaşi apartament Motivul pentru care am ales să fac practică la această agenţie este mai mult de ordin personal, deoarece este afacerea unei cunoştinţe de familie şi imi sunt cunoscute mai multe lucruri în legătură cu aceasta . Stagiul de practică a avut loc în perioada 11 iunie-27 iunie 2007, timp în care am urmărit îndeapropae activitatea tuuror angajaţilor agenţiei cât şi a managerului. Probleme deosebite apărute în desfăşurarea agenţiei nu au existat. Dar am putut observa strategia managerului într-o problemă apărută subit: îmbolnavirea unui angajat. Managerul agenţiei a trebuit să soluţioneze această problemă într-un timp cât mai scurt încercând să evite situaţiile conflictuale care ar fi putut apărea. Astfel, persoanei bolnave i s-a acordat un concediu medical pentru 15 zile, urmând ca orele de serviciu rămase libere sa fie suplinite de un coleg. Este foarte importantă relaţia dintre şef şi subaltern. Aceasta trebuie să fie una de cooperare şi nu una de autoritate excesivă. Un manager superior, în loc să-şi pună în valoare aptitudinile conceptuale de orientare strategică a organizaţiei , consideră că postul ocupat în administraţia organizaţiei îi conferă în mod automat şi “autoritatea” de cel mai bun specialist, luând o serie de decizii în domenii particulare, în locul managerilor care au, în mod normal, autoritatea adoptării acestor hotărâri. Cel mai adesea, astfel de decizii duc la rezultate cu mult sub cele scontate, dar datorită faptului că hotărârile au fost adoptate de managerul superior, iar acesta nu este dispus să-şi asume eroarea, deciziile continuă sa fie puse în aplicare. Dacă implicaţiile negative tind să ia amploare, în astfel de situatii, responsabilitatea este transmisă spre cel mai de jos nivel ierarhic posibil. Climatul organizational tinde sî se tensioneze şi se declanşează o adevărată vânatoare de posibili vinovaţi, ce vor fi găsiţi, în primul rând, printre cei care conştientizează erorile şi sursa acestora.

4

SINTEZA RAPORTULUI

Dorind să iasă din tiparele impuse de majoritatea agenţiilor imobiliare “Casa de lux”a reuşit să se impună pe piaţa locală prin corectitudine şi profesionalism., dovedind astfel că îşi merită pe drept cuvânt titlu de cea mai bună agenţie imobiliară. Sediul societăţii S.C BELCASA S.R.L. este in Municipiul Suceava, într-un apartament închiriat printr-un contract semnat între proprietar şi acţionarii agenţiei. Putem găsi societatea pe strada Ana Ipătescu, nr.10, bl.A, Sc. C, apartamentul nr. 2, judeţul Suceava.. Forma juridică a societăţii comerciale “BELCASA” este: societate comercială cu răspundere limitată, ce are ca domeniu de activitate tranzacţii imobiliare pe bază de tarife sau contract: agenţie imobiliară, administrări imobile. Bazându-ne pe experienţa acumulată în domeniul imobiliar şi profesionalismul personalului, agenţia” CASA DE LUX” vă pune la dispoziţie următoarele servicii privind :       Vânzări, cumpărări, închirieri – apartamente, case, terenuri, spaţii ; Intabulări ; Schiţe cadastrale ; Evaluări imobiliare ANEVAR ; Consultaţii notariale ; Consultanţă juridică ;

Întocmim dosare pentru obţinerea creditelor imobiliare

Cifra de afaceri : Cifra de afaceri a agenţiei a crescut considerabil mai ales începând cu anul 2004 datorită personalului calificat cu experienţă acumulată de-a lungul timpului (2002-2007) şi o politică managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului. Cu ajutorul liniei de trend putem estima (pe baza datelor existente) o creştere a cifrei de afaceri şi pe anul 2007. Cheltuieli : creşterea cifrei de afaceri şi a veniturilor este determinată de o creştere considerabilă şi a cheltuielilor mai ales în perioada 2005-2006.Conform liniei de trend, cheltuielile vor creşte şi în anul următor.

5

atingând valoarea maximă în anul 2006 şi o valoare minimă în anul 2003. Consumatorii şi clienţii Clienţii agenţiei sunt persoane fizice active cu venituri lunare medii şi mari care doresc achiziţionarea de apartamente sau case individuale în ansambluri rezidenţiale sau de terenuri în zone dezvoltate sau în curs de dezvoltare rezidenţialî. Piaţa organizaţiei Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” se adresează unui segment de clienţi ce nu işi pot permite angajarea unor servicii specializate datorită costurilor prea ridicate. Succesul agenţiei depinde numai de succesul profesional personal al agenţilor. abordării greoaie sau răspunsului întârziat. terenuri cu destinaţie rezidenţială sau industrială 6 . Personalul organizaţiei “CASA DE LUX” acordă o atenţie deosebită susţinerii şi consilierii fiecărui agent imobiliar.Profit : profitul a avut o evoluţie continuă. Agentia are personal calificat cu experienta acumulata de-a lungul timpului (2002-2007) şi o politică managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului. precum şi persoane juridice care doresc achiziţionarea/inchirierea de birouri. flexibile şi prompte .el caracterizându-se prin creşteri periodice.Conform liniei de trend. oferind servicii adecvate. putem trage concluzia că pe anul 2007. profitul va creşte faţă de anul anterior.

dinamice şi extrem de eficiente având competenţa şi flexibilitatea necesară abordării oricăror situaţii. agenţia” CASA DE LUX” vă pune la dispoziţie următoarele servicii privind :      Vânzări. Este lucrul după care se conduce activitatea. bigInteresul pentru client şi profesionalismul serviciilor oferite în domeniul imobiliar sunt principiile care stau la baza activităţii agenţiei.1 Sectorul de activitate. cu atuul unei echipe experimentate. lucrul care îi motivează şi la urma urmelor este lucrul care face din compania lor una din cele mai bune agenţii imobiliare din Suceava. Bazându-ne pe experienţa acumulată în domeniul imobiliar şi profesionalismul personalului. cumpărări. Schiţe cadastrale . terenuri. închirieri – apartamente.Capitolul I. Agenţii imobiliari nu spun că "orice client este important". Varietatea ofertelor sprijină de asemenea conduita unei agenţii imobiliare care se vrea a fi demnă de încrederea tuturor categoriilor de colaboratori. 7 . O ofertă bună e ceea ce işi doreşte orice potenţial cumpărător care paşeşte într-o agenţie imobiliară. Evaluări imobiliare ANEVAR . tinere. ci certifică prin tranzacţiile incheiate că nici un colaborator al firmei nu a găsit loc de obiecţii în ceea ce îi priveşte. Consultaţii notariale . spaţii . Intabulări . Dorind să iasă din tiparele impuse de majoritatea agenţiilor imobiliare “Casa de lux”a reuşit să se impună pe piaţa locală prin corectitudine şi profesionalism. Au o experienţă de peste 5 ani pe piaţa imobiliară suceveană şi de aceea este uşor să găsească pentru consumatorii lor cele mai bune oportunităţi de investiţie pe care Suceava le oferă. case.. Un renume e ceea ce dobândeşte în timp o ageţie imobiliară care oferă atât proprietarilor cât şi cumpărătorilor o intermediere perfectă. Stau la dispoziţia clienţilor cu o gama largă de servicii. dovedind astfel că îşi merită pe drept cuvânt titlu de cea mai bună agenţie imobiliară. Prezentarea organizaţiei 1. Siguranţa financiară e ceea ce caută orice doritor de a deveni proprietar.

C.524.598 0745. Date de înregistrare la registrul Comerţului : J 33/ 906/ 01. Putem găsi societatea pe strada Ana Ipătescu. nr. Pagina web: www. într-un apartament închiriat printr-un contract semnat între proprietar şi acţionarii agenţiei. Acţionarii principali ai societăţii sunt : Rotaru Cezar şi Lazarovici Oltea-Georgeta. nu şi-a schimbat sediul. De la început societatea se află în acelaşi loc. Sc.237. apartamentul nr.A.R. bl.ro Telefon / fax : 0230.R. este in Municipiul Suceava. Agenţie de turism .2004. Agenţia imobiliară S. Durata societăţii este pe o perioadă nedeterminată. Întocmim dosare pentru obţinerea creditelor imobiliare . Societatea este persoana juridică care îşi desfăşoară activitatea în scop lucrativ.09.C. pe o piaţă imobiliară care s-a dezvoltat deocamdată doar extensiv .L”. 2. în schimb agenţia a fost mărită în 2005 prin închirierea unei alte camere în acelaşi apartament . Natura capitalului :100% privat. evoluţie Sediul societăţii S.casadelux. La sediul societăţii funcţionează :   Agenţie imobiliară .2. şi-a făcut apariţia în septembrie 2002.L.10.C BELCASA S.”CASA DE LUX S. 1. administrări imobile. în conformitate cu legile României . Istoric : înfiinţare. ce are ca domeniu de activitate tranzacţii imobiliare pe bază de tarife sau contract: agenţie imobiliară. judeţul Suceava.  Consultanţă juridică . Forma juridică a societăţii comerciale “BELCASA” este: societate comercială cu răspundere limitată.877 8 .

A. Activităţiile de comerţ. Obiectul secundar de activitate :activităţi de voiaj şi a tur-operatorilor. aparate foto digitale. Birourile sunt dotate cu mobilier nou şi modern.R. (activităţi de informare şi consulting ân domeniul turismului.a. este in Municipiul Suceava.1. internet wireless. Totodata există un spaţiu de primire pentru clienţi şi recepţie. organizarea de excursii cu sau fără procurarea locurilor pentru cazare şi transport. Sediul.3. sunt efectuate prin reţea de magazine sau puncte de lucru proprii. Agenţia “CASA DE LUX” dispune de dotări tehnologice precu m: calculatoare. târguri. puncte de lucru Sediul societăţii S. 1. servicii de ghid pentru turism şi de asigurare a locurilor de odihnă şi tratament). în judeţul Suceava. 2. La sediul societăţii funcţionează :   Agenţie imobiliară . În present agenţia are un număr de 6 angajaţi. imprimantă full color. Sc.C BELCASA S. apartamentul nr. producţia. fax. 9 . Putem găsi societatea pe strada Ana Ipătescu. activităţi de asistenţă turistică n. dar realizează pentru clienţii lor mai multe afaceri şi mai profitabile decât oricare altă companie din zonă. puncte volante sau oboare din municipiul Suceava. scanner. bl. ca şi serviciile. C.L. Fiecare agent dispune de propriul birou dotat cu un calculator şi un telefon cu linie proprie. Agenţie de turism . unde este şi sediul. bazare.4. este o societate mică. precum şi alte puncte fixe ori ambulant în pieţe. “CASA DE LUX” are deschis în prezent doar un birou. filiale. Obiectul de activitate-din statut Obiectul principal de activitate este : agenţie imobiliară .c. în locurile stabilite şi aprobate de primării. într-un apartament închiriat printr-un contract semnat între proprietar şi acţionarii agenţiei. Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” dispune de amenajări moderne în conformitate cu standardele de profesionalism promovate. judeţul Suceava. ori alte localităţi din ţară.10. nr.

în valoare totală de 2. Logistica de care dispunem. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an. bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se prezimtă în lei. Evidenţa contabilă. venituri. număr personal.pe categorii . asigură accesul în cel mai scurt timp la istoricul proprietăţii vizate de client. specialiştii au la dispoziţie şi cele mai moderne şi complete programe de calculator care asistă procesul de evaluare a proprietăţilor imobiliare.000 lei fiecare . cheltuieli. gestionează registrele cadastrale.Sistemul informaţional şi informatizarea acestuia Evoluţia fără precedent a tehnologiei informaţionale a adus numeroase beneficii în domeniul imobiliar. permite consilierilor nostri imobiliari sa faca fata chiar si celui mai exigent client. active-necorporale. subscris şi vărsat în întregime de asociaţi. Sistemul informatic al agenţiei imobiliare este conceput şi pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a transfera aceste evenimente în mulţimi de mai multe operaţii. este repartizat proporţional cu aportul la capital al fiecărui asociat. plasindu-ne astfel in topul agentiilor de profil. aflata permanent in pas cu evolutia tehnologica actuala.000. în legătură cu activitatea societăţii. corporale. uşurinţă accesului şi stocarea unui volum impresionant de informatii. Societatea are un capital social. De asemenea participarea la pierderi este proporţională cu aportul la capital al asociaţilor .5. Analiza evoluţiei principalilor indicatori : cifra de afaceri. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii. 1. profit. care rezultă din bilanţul anual întocmit. Societatea ţine un registru cu hotărârile luate de asociaţi. 10 . Profitul realizat.000 lei care se divide în 20 părţi sociale a câte 100. Aplicaţia permite utilizarea aceleiaşi baze de date centralizat pentru gestiunea ofertelor şi cererilor prezentate. Pe lângă gestionarea bazelor de date.

conform normelor metodologice elaborate de Ministerul economiei şi finanţelor.000 0 2003 2004 2005 2006 11 .000.122. după aprobarea de către asociaţi. Beneficiul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma totală a veniturilor încasate şi suma cheltuielilor efectuate aferente veniturilor.560. Dacă fondul de rezervă.000 7.000.000.000.000.000.673.547.543.000.000.000.000 4..000. cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.830.000.000 6.000 8.219.000 6. În continuare vă voi prezenta analiza evoluţiei principalilor indicatori începând cu anul 2003 : Anul 2003 2004 2005 2006 Cifra de afaceri (lei) 3.000.000.000. Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi.000 Evoluţia cifrei de afaceri 9.000.132.000 3.000 4.000. va fi completat cu respectarea prevederilor aliniatului precedent. s-a micşorat din orice cauză. după constituire. vor fi depuse în cel mult 15 zile la Registul Comerţului şi Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice .000 8.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt întocmite anual.000 2.000 1. Din beneficiile societăţii se vor prelua.000.000.000 5. în fiecare an. Beneficiul societăţii se stabileşte prin bilanţul anual întocmit şi aprobat de asociaţi.

000 0 2003 2004 2005 2006 12 .000 2.658.000.000 4.000.000.000.000.000 2006 6.110.000.000.000 7.000.000.000. se observă că cifra de afaceri a agenţiei a crescut considerabil mai ales începând cu anul 2004 datorită personalului calificat cu experienţă acumulată de-a lungul timpului (2002-2007) şi o politică managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului.612.223. Anul Venituri (lei) În următor tabelul voi 2003 3.000 5.000.000.916.Conform tabelului şi graficului.000 6.000 1.140.000.000.172.000 3.985.000 prezenta veniturile agenţiei din anul 2003 până în anul 2006 : Evoluţia veniturilor 8.000.000 2004 4.000 2005 5. Cu ajutorul liniei de trend putem estima (pe baza datelor existente) o creştere a cifrei de afaceri şi pe anul 2007.000.

000 2.000.000.000.698.000 1.000 5.000.011.839.000 4.000 3.000 Evoluţia cheltuielilor 6.359.020.000.000.000.000.000.000 4.649.000.000 4.812.000 0 2003 2004 2005 2006 13 .000 5.879.În tabelul următor voi prezenta cheltuielile agenţiei imobiliare din anul 2003 până în anul 2006 : Anul 2003 2004 2005 2006 Cheltuieli (lei) 3.000.000.

000.000.000.000.749.000 100.000. Profitul în perioada 2003-2006 este prezentat în tabelul următor : Au nl 20 03 20 04 20 05 20 06 Profit 107.000 245.070.000 50.000 300.000.000 250.068.000 159.176.000. creşterea cifrei de afaceri şi a veniturilor este determinată de o creştere considerabilă şi a cheltuielilor mai ales în perioada 2005-2006.000 150.000 301. cheltuielile vor creşte şi în anul următor.Conform liniei de trend.După cum se observă.000 200.000 Evoluţia profitului : 350.000 0 2003 2004 2005 2006 14 .

2003 Formulaml 10 pagina I Denumirea indicatorului Nr.2808290.293) II. În ceea ce priveşte activele corporale şi necorporale.TOTAL (rd.Conform liniei de trend. acestea vor fi prezentate pe trei ani. 201+203+205+2071+208+233+234-2075OI 28012803-28052807 .putem observa cu uşurinţă faptul că a avut o evoluţie continuă.12.12.În ceea ce priveşte profitul. 261+262+263+264+265+267-296) ACTIVE IMOBILIZATE .211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293) III. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el. din anul 2003 pâna in prezent. 011a 03) B. rd.2003 .2003 A A. IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. profitul va creşte faţă de anul anterior.01. atingând valoarea maximă în anul 2006 şi o valoare minimă în anul 2003.el caracterizându-se prin creşteri periodice. Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2003 : BILANT la data de 31. ACTIVE CIRCULANTE 02 03 04 O O O O O O O O 15 . 01. IMOBILIZARI (ct. putem trage concluzia că pe anul 2007.mii lei- SOLO LA 31. ACTIVE IMOBILIZATE B 1 2 1.

REZULTATUL REPORTAT (c!. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457 +4581+ 462+473+509+51 86+519) H. 20 la 22). 05 la 08) C. D. CHELTUIELI IN AVANS (cI.117) ------. 1012) . 472) 1. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+ 446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496) III. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 (cI. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 ACTIVE CIRCULANTE . 1015) II. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457 +4581+ 462+473+509+51 86+519) E. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. din care: . INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (c!. 151) L VENITURI IN A V ANS (rd. 106) V. din care: .capital subscris nevărsat (el. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 10 . CASA SI CONTURI LA BANCI (c!.patrimoniul regiei (el. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. CAPITAL (rd.Sold C ------.Sold C ------. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!.Sold D IV. STOCURI (c!. CAPITAL SI REZERVE 1. IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI. 17+ 18).venituri înregistrate in avans (cI. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) 05 O O 06 O 15831 07 O O IV. 131) .capital subscris vărsat (el. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351 +354+356+357+ 358+ 361 +1-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397398+4091-4428) II. 105) ------.TOTAL (rd. PRIME DE CAPITAL (el.subventii pentm investitii (el.1. 04+12-17) 09 10 I l 1687 1687 O O 76 16896 O O 12 13 111 16871 1687 O 16896 16896 O G.Sold D 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 15 16 17 18 O O O O O O O O 1687 O O 1687 1687 O O O O O O O O O O O O O O 1697 16 .REZERVE (c!. 09+ I 0-11-18) F.

17 .

121) ------Sold C ------. 19+23+24-25+26+27-28+2930-31) Patrimoniul public (ct.Sold D Repartizarea profitului (ct.pagina 2 VI. 32+33) 29 30 31 32 33 34 .REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct.mii lei- O O O 1687 14602 O O 16896 O 1687 O 16896 Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2004 : 18 .TOTAL (rd. 1016) CAPITALURI . 129) CAPITALURI PROPRII .Formularul 10 .TOTAL (rd.

capital subscris 21 vărsat (el. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351 05 +354+356+357+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091358+ 361 +1-368+ 4428) II. D. 1. ACTIVE IMOBILIZATE 1. 05 la 08) 09 C. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 (cI. CAPITAL 19 20 la 22). 261+262+263+264+265+267-296) ACTIVE IMOBILIZATE . 10 .REZULTATUL REPORTAT ------.TOTAL (rd.2004 .Sold C ------.Sold C ------. 201+203+205+2071+208+233+234-207528012803-2805-2807 .TOTAL (rd. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. STOCURI (c!. 01. 011a 03) B. 04+12-17) 13 G. 104) IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI. 161 + 162+ 166+ 167+ 168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+ 4581+ 462+473+509+518 6+519) E. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 ACTIVE CIRCULANTE . 1015) II. CAPITAL SI REZERVE (rd.Sold D 22 23 24 25 07 O O O O 17831 O 2000 2000 O O 76 17907 O O 2000 2000 O 17907 17907 O O O O O O O O O 2000 O 2000 O 2000 O O O O O O O 2000 O O O O O O O 19 26 27 28 . 131) . RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12. PRIME DE CAPITAL (el.venituri 18 înregistrate in avans (cI. IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. CHELTUIELI 10 IN AVANS (cI. 472) 1. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN I l (cI. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el.2808.2004 Formulaml 10 pagina I Denumirea indicatorului Nr.Sold D IV.subventii pentm din 17 investitii (el. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 06 +4424+4428+444+445+ 446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496) III. 106) V. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (c!.211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293) III.REZERVE (c!.01.12. .BILANT la data de 31. 17+ 18).mii leiSOLO LA 31. din care: . 09+ 12 I 0-11-18) F.patrimoniul regiei (el. rd. 1012) . ACTIVE CIRCULANTE NETE. ACTIVE CIRCULANTE B 1 2 OI O O 02 03 04 O O O O O O 1. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) IV.capital subscris 20 nevărsat (el.2004 A A. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. CASA SI CONTURI LA BANCI (c!.290293) II. 151) 15 L VENITURI IN A V 16 ANS (rd. 105) ------. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+ 4581+ 462+473+509+518 6+519) H.

121) ------.Formularul 10 .Sold D Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII .Sold C ------.TOTAL (rd.REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct. 32+33) . 19+23+24-25+26+2728+29-30-31) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI .pagina 2 VI.TOTAL (rd.mii lei29 30 31 32 33 34 O O O 2000 159 07 O O 179 07 O 2000 O 179 07 20 .

Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2005 : 21 .

Sold C ------. 106) V.REZULTATULREPORTAT (c!. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) IV. 011a 03) B.capital subscris nevărsat (el.12.2005 31.2808290. 472) 1. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) H. 3000 SOLO LA 01. . IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. .01. rd. 19+23+24-25+26+27BILANT 28+29-30-31) la data de 31.patrimoniul regiei (el. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (cI.Sold C ------.Formularul 10 . Formulaml 10 .pagina I 1016) CAPITALURI .capital 1012) . PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+ 06 446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496) III. CAPITAL (rd.subventii pentm investitii din care: 131) .117) ------.pagina 2 VI. 104) IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI.Sold C ------.TOTAL (rd. CHELTUIELI IN AVANS (cI. 10 11) subscris vărsat (el.TOTAL (rd. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el. ACTIVE CIRCULANTE NETE.12.2005 20111 A A.REZERVE (c!. 1015) II. 04+12-17) 08 09 10 I l 07 20783 O 3000 3000 O O 86 20111 O O 12 13 3000 3000 O 20111 20111 O G.venituri înregistrate in avans (cI. 32+33) Denumirea indicatorului 33 O . 129) CAPITALURI PROPRII . 20 la 22).Sold D Repartizarea profitului (ct. din care: .REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct.211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293) III.TOTAL (rd. STOCURI (c!. CASA SI CONTURI LA BANCI (c!. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (c!. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) E. 151) L VENITURI IN A V ANS (rd. (el. 05 la 08) C. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-28012803-2805-2807 .Sold D IV. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351 +354+356+357+ 358+ 361 +1-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) B OI 02 03 04 05 1 O O O O O O O 2 O O O O O II. 471) D. PRIME DE CAPITAL (el. 105) ------. 17+ 18). CAPITAL SI REZERVE 1. ACTIVE IMOBILIZATE 1. 09+ I 0-11-18) F. 261+262+263+264+265+267-296) ACTIVE IMOBILIZATE . RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.mii lei- O 34 Nr. 121) ------.2005 .TOTAL (rd. ACTIVE CIRCULANTE 1.mii lei29 30 31 O O O 16111 O O 32 3000 20111 Patrimoniul public (ct.Sold D 15 16 17 18 O O O O O O O O 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3000 O 20111 O 3000 O O O O O O O 20111 O O O O O O O 22 . TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE .293) II. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 (cI.

Situaţia activelor imobilizate (corporale şi necorporale) în 2006 23 .

INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (c!. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (c!. 04+12-17) 08 09 10 I l 07 20783 O 4000 4000 O O 96 21456 O O 12 13 4000 4000 O 21456 21456 O G. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-28012803-2805-2807 . 151) L VENITURI IN A V ANS (rd.venituri înregistrate in avans (cI. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE . 19+23+24-25+26+2728+29-30-31) Formulaml 10 . 105) ------. din care: .capital subscris nevărsat (el.2808290. 472) 1. CREANTE (ctA092+411 +413+418+425+4282+431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+ 06 446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496) III. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 (cI. 01. 106) V. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) H. CHELTUIELI IN AVANS (cI. 20 la 22).pagina 2 VI.subventii pentm investitii din care: 131) .Sold C ------. (el.patrimoniul regiei (el.2006 CAPITALURI PROPRII .REZERVE (c!.Sold D 15 16 17 18 O O O O O O O O 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 4000 O 21456 O 4000 O O O O O O O 21456 O O O O O O O 24 .12. . 121) ------.117) ------.293) II. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351 +354+356+357+ 358+ 361 +1-368+ 371 +/-378+ 381 +/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) B OI 02 03 04 05 34 1 O O O O O O O 2 21456 O O O O O II.2006 4000 O CAPITALURI .Sold C ------. 50 1 +502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) IV. 129) la data de 31. 10 11) subscris vărsat (el. IMOBILIZARl FfNANCIARE (el.Sold D Repartizarea BILANT profitului (ct. 09+ I 0-11-18) F.01.REZULTATULREPORTAT (c!.211 +212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293) III. 17+ 18).TOTAL (rd. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (cI.Formularul 10 . rd.TOTAL (rd. 011a 03) B. ACTIVE CIRCULANTE NETE. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.TOTAL (rd.12. CAPITAL SI REZERVE 1. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.capital 1012) . 05 la 08) C. ACTIVE CIRCULANTE 1. 1016) A.Sold C ------.mii lei- Patrimoniul public (ct. 261+262+263+264+265+267-296) ACTIVE IMOBILIZATE . IMOBILIZARl NE CORP ORALE (c!. 471) D. 104) IILREZERVE DIN REEVALUARE (cI. CAPITAL (rd. CASA SI CONTURI LA BANCI (c!. ACTIVE IMOBILIZATE 33 Denumirea indicatorului Nr.2006 SOLO LA O 31.A 32+33) 1. . IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 161 + 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519) E.TOTAL (rd.REZULTATUL EXERCITIU LUI FINANCIAR (ct. PRIME DE CAPITAL (el.pagina I . STOCURI (c!. 1015) II.Sold D IV.mii lei29 30 31 O O O 17456 O O 32 4000 21456 .

la acest moment cuprinde. 25 .CAPITOLUL II 2. următoarele compartimente: · · · · Secretariat . Organigrama societăţii. Managementul organizaţiei Structura organizatorică (organigramă) . Marketing . Financiar – contabilitate .1. Serviciu Juridic – Resurse Umane – Protectia Muncii .

eficienţă. cu drepturi depline.2. capabili să ofere potenţialului client: încredere. Agenţia imobiliară „CASA DE LUX” are un personal stabil cu experienţă profesională. Sunt deschişi ideilor noi şi metodelor neconvenţionale care contribuie la succesul serviciilor . consultanţă şi asistenţă. Toate tranzacţiile sunt tratate cu maximă răspundere şi seriozitate.Managerii firmei sunt reprezentaţi de cei doi acţionari principali ROTARU CEZAR şi LAZAROVICI OLTEA-GEORGETA. Succesul agenţiei depinde numai de succesul profesional personal al agenţilor. permite agenţilor imobiliari să facă faţă chiar şi celui mai exigent client. Logistica de care dispune organizaţia. ofertele fiind prezentate în timp real. oferind soluţii personalizate. asistate de notari. plasându-se astfel în topul agenţiilor de profil. 2. prin fotografii digitale. punctualitate. o Manageri generali : Lazarovici Oltea-Georgeta 26 . asigurând totodată notificări rapide şi sigure în soluţionarea cazurilor. nefiind necesară deplasarea la fiecare locaţie. profesionişti permanent motivaţi şi adaptabili la evoluţia pieţei imobiliare. care să satisfacă cerinţele şi nevoile tuturor clienţilor. Personalul organizaţiei “CASA DE LUX” acordă o atenţie deosebită susţinerii şi consilierii fiecărui agent imobiliar. Profesioniştii agenţiei stau la dispoziţia clienţilor 24 din 24. aflată permanent în pas cu evoluţia tehnologică actuală. Timpul consumatorilor este o prioritate pentru agenţii imobiliari. entuziaşti şi motivaţi . Personalul este structurat corespunzător necesităţilor actuale atât din punctul de vedere al vârstei cât şi al calificării : Echipa agenţiei este formată din agenţi imobiliari cu experienţă în domeniu. Agentia are personal calificat cu experienta acumulata de-a lungul timpului (2002-2007) şi o politică managerială îndreptată către susţinerea intereselor clientului. Prin colaboratorii agenţiei se asigură acoperire atât naţională cât şi internaţională . Societatea este administrată de către Lazarovici Oltea-Georgeta.

vă dă informaţii despre amplasament.terenuri. despre vecinătăţi. despre zonă.E_mail : contact@casadeluximobiliare. ce anume trebuie să verifici la oproprietate.ro . .deţin atestat ANEVAR .888 o o Consilier juridic : George Pavel e_mail : contact@casadeluximobiliare.ro . pieţe aflate în apropiere.Telefon : 0743/653.cursuri de referinţă . despre documentaţia care trebuie strânsă pentru actele de vânzare cumpărare.e_mail : contact@casadeluximobiliare.terenuri .516 .Rotaru Cezar . Telefon : 0722/155. Telefon : 0723/859. cine are dreptul să o vândă şi multe alte lucruri de acest gen. o Agent imobiliar : Roxana Diaconu . o - Agent imobiliar : Ciprian Pruteanu închirieri locuinţe . .Telefon : 0722/909. .611 . la ce preţuri. partamente sunt de vânzare. .ro . cursuri de referinţă e_mail : contact@casadeluximobiliare. dacă are sau nu proprietatea ipotecă.499 . 27 .ro . Administrator : Ştefan Savin Un agent imobiliar specialist va spune clienţilor ce case. .

piaţa disponibilă . un sistem sau o reţea de relaţii de vînzare cumpărare între părţi contractante care sînt pe de o parte. program de lucru flexibil. Fiecare dintre ei cunosc foarte bine zona pe care o acoperă. pe de altă parte se află în rapoturi de opoziţie. piaţa deservită . în accepţiunea cea mai frecventă. au putere de convingere. Piaţa disponibilă este formată din consumatorii ce manifestă interes întrucât dispun de venituri şi au astfel acces la bunul sau serviciul oferit de agenţie. ofertanţii de factori de producţie şi consumatorii . respectarea prevederilor legislaţiei. preocuparea pentru bunăstarea socială a angajatilor si familiile acestora. piaţa penetrată. unite prin legături de interdependenţă şi. Valorile care susţin la realizarea misiunii şi scopurilor propuse de agenţie derivă din RESPONSABILITATEA SOCIALĂ pe care societatea şi-o asumă faţă de angajaţi şi colaboratori prin : • • • • susţinerea formării şi dezvoltării profesionale a acestora. sunt perseverenţi.3. Piaţa organizaţiei este compusă din : piaţa potenţială . adaptat nevoilor fiecăruia . Participanţii la aceste relaţii sînt producatorii de bunuri şi servicii. Categorie a economiei de schimb. piaţa disponibilă calificată . Piata organizaţiei În mecanizmul de funcţionare a unei economii moderne piaţa ocupă un loc esenţial determinând într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici. piaţa desemnează un ansamblu coerent.Agenţii imobiliari ai organizaţiei în cauză sunt adevăraţi profesionişti. 28 . 2. au cunoştiinţe psihologiei a vanzătorului şi a cumpărătorului. astfel am reuşit să devenim într-un timp atât de scurt una dintre agenţiile de success din judeţul Suceava.

În funcţie de dimensiuni şi reputaţie. flexibile şi prompte. mall-uri şi hypermarketuri. abordării greoaie sau răspunsului întârziat. seriozitate. siguranţă. printre care se încadrează şi agenţia “CASA DE LUX. iar previziunile pentru viitor prevăd o tendinţă ascendentă a cererii. Serviciile oferite de organizaţie se caracterizează prin: calitate superioară. mai ales în contextul dezvoltării lanţurilor de supermarketuri. deşi este una tânără. Această piaţă este în ascensiune datorită creşterii investiţiilor în economie. agenţiile imobiliare se adresează unor segmente diferite de clienţi: Cele mari işi împart o piaţă în care principalii clienţi sunt: firmele multinaţionale. Cele medii şi mici. eficienţă. agenţia şi-a creat un renume pe care şi-l păstrează.O dată cu trecerea timpului. clienţii apelând cu încredere la produsele şi serviciile acesteia. care atrag dupa sine o frenezie deosebită a pieţei imobiliare. Piaţa imobiliară suceveană şi-a continuat ascensiunea. Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” se adresează unui segment de clienţi ce nu işi pot permite angajarea unor servicii specializate datorită costurilor prea ridicate. Piaţa deservită reprezintă segmentul spre care se concentrează producătorul şi spre care se hotărăşte să-i adreseze oferta. oferind servicii adecvate. Agenţia imobiliară „CASA DE LUX” are o experienţă de 5 ani în domeniu. Această piaţă are o evoluţie oscilantă. având interes. băncile sau persoanele fizice cu venituri foarte mari.Piaţa disponibilă calificată este compusă din consumatorii care sunt dispuşi să cumpere bunul sau serviciul respectiv. venituri suficiente şi accesibile. Piaţa penetrată este piaţa efectivă formată din ansamblul consumatorilor care au cumpărat bunul sau serviciul respectiv. având o evoluţie stabilă pe parcursul întregului an. În oraşul Suceava. în funcţie de zone. începuturile sale datând din 2002 . agenţia imobiliară este foarte de bine reprezentată. Potrivit unui studiu aproape toate segmente pieţei imobiliare sucevene s-au caracterizat printr-un trend de creştere evident în acest an. 29 .” luptă pentru o cotă cât mai bună în cadrul segmentului de piaţă reprezentat de firmele mici şi mijlocii şi de persoanele fizice.

reprezentându-i acestuia interesele şi aducând agenţiei un aport care să asigure succesul oricarei operaţiuni.000 EURO Imbunatatiri 23 MP. GRESIE. FAIANTA. HOL. BUCATARIE. BAIE. BUCATARIE. Oferta organizaţiei Oferta reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii pe care un agent economic o poate vinde pe piaţă la un preţ dat.Agenţia reprezintă interfaţa acceptată între consumator şi surse. iar cumpărătorii sunt dispuşi să-l cumpere .Desigur.000 EURO 17. CAMERA.BAIE. USI. aducându-i o contribuţie personalizată prin adăugarea de valoare care să justifice preferinţa pentru serviciile prestate de către organizaţie. agenţia se focalizează pe cererile şi ofertele deţinute în portofoliu urmărind finalizarea acestora în condiţiile dinamice ale pieţii. şi aceasta trebuie să fie preocuparea specialiştilor de marketing. interacţiunea loc concretizându-se în preţul la care vânzâtorii sunt dispuşi să ofere produsul. 2. PE MIJLOC 24M. GRESIE.GRESIE.000 23 MP. Simplu. în funcţie de cerere poate să difere de cantitatea oferită. În continuare vă voi prezenta doar o parte a ofertelor lansate de agenţia imobiliară „CASA DE LUX” : Garsoniere : Confort 2 2 2 2 2 Eta Bloc j 1 2 1 P 1 4 4 4 4 4 Zona BURDUJENI BURDUJENI Strada FLORILOR NICOLAE IORGA Pret 16. cantitatea ce se vinde efectiv.4. USA METALICA. GRESIE. FAIANTA. Sunt capabili să maximizeze eficienţa serviciilor lor prin folosirea comunicării extensive care să faciliteze tranzacţiile abordate. GRESIE.000 EURO 23. GEAM TERMOPAN. BAIE CU CADA. PARCHET.000 EURO 17.RIGIPS. PODEA EURO 30 . FAIANTA.TERMOPAN 23MP. agenţia caută soluţia optimţ sau prelucrează cererea pentru a fi agreată de potenţialele surse.FAIANTA BURDUJENI PRIVIGHETORII BURDUJENI BURDUJENI JEAN BART FLORILOR 16. într-o anumită perioadă . FAIANTA. Primind o cerere. Astfel acţioneză în numele clientului.SPOTURI 24 MP.BAIE. Raportul dintre ceree şi ofertă reflectă doar situaţia pieţei. VAR LAVABIL.

20MP.000 12 MP. PARCHET.2 R R R R R 2 2 1 4 P P P 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3S BURDUJENI BURDUJENI BURDUJENI MARASESTI MARASESTI MARASESTI MARASESTI MARASESTI JEAN BART JEAN BART JEAN BART MARASESTI MARASESTI MARASESTI ZIMBRULUI ZIMBRULUI 14. PRAF PIATRA.000 EURO 12.BALCON.000 EURO 11. GRESIE.IDEAL SEDIU FIRMA 11MP.LIBERA.VAR LAVABIL 11 MP. GRESIE.000 EURO 20MP. CURATA.BALCON INCHIS. FAIANTA.FARA BAIE Apartamente : 31 .ELIBERARE RAPIDA. FAIANTA 11 MP.BAIE COMUNA EURO 20.TAVAN FALS.000 EURO 23 MP. IESIRE SEPARATA 10. SE POATE FACE BAIE IN CASA 11MP.PE MIJLOC.500 EURO 20. BAIE COMUNA.000 EURO 9. BAIE CU CADA.000 EURO 10.

ENESCU Strada AURORA JEAN BART Pret 40. DORMITOR.TERMOPAN . 2 BALCOANE 42 MP. 65MP. FAIANTA. TEREN 350MP. USA METALICA. ENESCU G. IZOLAT EXTERIOR. GRESIE. SPOTURI. FARA IMBUNATATIRI 75 MP.500 EURO 39. BINE INTRETINUT.IZOLATIE NOUA PRETABIL PT. GRESIE. PARCHET.000 EURO 37. USA METALICA.500 EURO 50. 1 GEAM TERMOPAN. 50 MP. FARA IMBUNATATIRI 50 MP.2BALC.000 EURO 39. PE MIJLOC. CENTRALA TERMICA. RAMANERE SPATIU 5 LUNI TERMOPAN. PRETABIL PRIVATIZARE 42 MP.PARCHET. 75 MP. BOILER 50 MP. BECI. 10 CAMERE.VAR LAVABIL. PE MIJLOC. GRESIE. DIN CARE CASA 200MP 32 . GRESIE.000 EURO 44. DIVERSE DESTINATII. LIBER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 D D SD D D D D D MICRO D D SD D D SD SD 4 4 P 4 1 2 P 1 4 1 1 P DM P 4 4 JEAN BART TINERETULUI BALADEI AMURGULUI TINERETULUI FLORILOR CELULOZEI AMURGULUI PRIVIGHETORII BUJORILOR TINERETULUI REPUBLICII MIHAI VITEAZUL ALEXANDRU IENCEANU ALEEA LALELELOR LUCEAFARULUI 65. GRESIE. TERMOPAN. TAMPLARIE SCHIMBATA. FAIANTA. GR... FAIANTA.000 EURO 45.800 EURO 35. INSTALATIE INCALZIRE SEPARATA DUSUMEA. LA SOARE. LIBER IMEDIAT GRESIE. TAMPLARIE SCHIMBATA 35MP.000 EURO 21.000 EURO 220. FAIANTA.CENTRALA. CARAMIDA 54MP. BAIE MARE 36MP.000 EURO 40.Ca Eta me Confort j re 2 2 D D 2 4 Zona BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI BURDUJE NI CENTRU CENTRU CENTRU G. PRETABIL SEDIU FIRMA 50 MP. BALCON INCHIS.GRESIE.000 EURO 65. GRESIE. BALCON. USA METALICA.FAIANTA.FAIANTA. FAIANTA.F. 52 MP. PARCHET.500 EURO 60. BL. 9 ARI TEREN 6 CAMERE. PARCHET.500 EURO Case : Camere 10 6 Zona CENTRU CENTRU Locatie PETRU RARES ION CREANGA Pret 270.FAIANTA.GRESIE..000 EURO Imbunatatiri CASA NETERMINATA.000 EURO 40.000 EURO Imbunatatiri 60MP.CENTRALA. USA MET.000 EURO 38.800 EURO 42. GRESIE. FAIANTA.TERMOPAN .000 EURO 41.000 EURO 36.

TOATE UTILITATILE 33 .. 3 DORMITOARE.000 EURO/AR Observatii 3. DESCHIDERE DE 40 M 18 ARI. SAUNA. APA. FARA BAIE 100 MP.CU 2.120.000 EURO 300. TEREN 200 M 2 CASE.BUCATARIE.5ARI 6ARI 30ARI 22ARI 3ARI 5ARI 5. ANEXE. ACOPERITA CU TABLA. CONSTRUITA IN 1960. SALA DE FITNES.000 EURO/AR 10. 2 CENTRALE. NETERMINATA. TEREN 18 ARI DUPLEX. IN FORMA DE L. DESCHIDERE DE 20 M.5ARI Zona SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA Locatie DRAGOS VODA ZAMCA TABACARIEI MIRAUTI CERNAUTI MIRAUTI CERNAUTI TATARASII VECHI CERNAUTI MIRAUTI Pret 18.LIVING. BCA.000 EURO 300.000 EURO 180.TEREN 572MP CASA 12 CAMERE.5 ARI. CANALIZARE.000 EURO/AR 4. FACILITATI T:500MP. DESCHIDERE DE 13 LA STR.000 EURO D+P+M. DESCHIDERE 35 M 3 ARI.. 11 ARI TEREN.000 E/AP.5 ARI TEREN.ANEXE CASA DIN LEMN.000 EURO/AR 15. BECI D+P+M+F. TEREN 5ARI CASA 3 CAM.CARAMIDA.000 EURO 45. EURO/AR DESCHIDERE LA 2 STRAZI 3.GARAJ. 9 CAMERE. 6 ARI TEREN CASA 5 CAMERE.BECI.000 EURO 40.FINISAJE MODERNE 1012 MP TEREN+CASA.APA CURENTA. BATRANEASCA DAR RENOVATA.000 EURO 750. TEREN 15ARI CASA CU 5 CAMERE CU 7. APA. 5 3 5 12 DUPLEX SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA BURDUJENI Terenuri : Ari 3.CENTRALA. CURENT.500 EURO/AR 9. TOATE FACILITATILE 5 ARI. LUMINA. PISCINA.4 CAM.000 EURO 70. UNA DE DEMOLAT.CARAMIDA.000 EURO 100.000 EURO 60.000 EURO/AR 4. 420 MP. TEREN 8ARI. ACCES LA TOATE UTILITATILE.000 EURO/AR 4.000 EURO 120.000 EURO 80.CU 4 APARTAMENTE.3ARI 5ARI 6. P+ E.3 ARI.500 EURO/AR 6 ARI. FANTANA.6 4 10 5 10 3 9 4 4 SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA OBCINI GHERASIM BULIGA MIRAUTI MARATON CETATE CERNAUTI ZONA AUTOGARA SERPENTINE CALEA UNIRII OBCINI MIHAIL SADOVEANU SERPENTINE MIHAI VITEAZUL OBCINI GHEORGHE DOJA 165.3 ARI TEREN CASA LA ROSU. 4 CAMERE. BUCATARIE. ACOPERITA CU TIGLA. CANALIZARE 5 ARI. DESCHIDERE DE 25 M 3.P+E.000 EURO 110.000 EURO 160. 250MP+50MP BECI ZIDIT. DIN LEMN CU TERASA. BAIE. CONSTR.BECI. GARAJ.5 ARI. AUTORIZATIE CONSTRUCTIE 5 ARI.000 6.000 EURO 150.250 EURO/AR 2.2ARI 4. DESCHIDERE DE 12 M.TABLA. 90%TERMINATA 4 CAMERE. SUPR. GAZ. LUMINA 4. DESCHIDERE DE 20 M 22 ARI. DESCHIDERE DE 20 M .

000 EURO 1.C.500 EURO/AR 1.500 EURO 1. derivă din RESPONSABILITATEA SOCIALĂ pe care societatea şi-o asumă faţă de consumatori şi clienţi prin : • • • • • • • servicii de calitate.70ARI 7ARI 5ARI SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA UNIVERS'ALL CERNAUTI G.5. 34 . DESCHIDERE PE TREI PARTI. DESCHIDERE DE 11. RAND 3 18 ARI.5 M 20 ARI. DRUM DE ACCES. informarea corectă. Consumatorii şi clienţii Valorile care susţin la realizarea misiunii şi scopurilor propuse de S. “CASA DE LUX “S.L. RAND 2 24 ARI. DESCHIDERE DE 14.220 EURO/AR 10.5 M 18 ARI. publicitate etică.000 EURO/AR 45. RAND 4 9 ARI. IN SPATE LA BETTY 7 ARI. DESCHIDERE DE 30 M. servicii adaptate clienţilor. preţuri corecte (fair pricing). DESCHIDERE DE 22.500 EURO/AR 16.. DESCHIDERE DE 25 M 5 ARI. RAND 3 6 ARI. DESCHIDERE DE 15M 7 ARI.200 EURO/AR 2.R. DESCHIDERE DE 21 M. satisfacerea aşteptărilor clienţilor.000 EURO/AR 1.000 EURO/AR 1.500 EURO/AR 70 ARI. DESCHIDERE DE 15 M. DESCHIDERE DE 14 M. ENESCU 1.600 EURO/AR 1. 5 18ARI BURDUJENI MITOCELULUI 24ARI BURDUJENI 9ARI 6ARI 7ARI BURDUJENI BURDUJENI BURDUJENI ALEEA DUMBRAVII ALEEA DUMBRAVII GHEORGHE DOJA ALEEA DUMBRAVII 18ARI BURDUJENI MITOCELULUI 18ARI BURDUJENI 20ARI BURDUJENI GHEORGHE DOJA ALEEA DUMBRAVII 2. protejarea intereselor clienţilor. DESCHIDERE 20M 18 ARI.

şi clienţi care primesc calitatea.aceasta ne spune cât s-ar putea consuma sau utiliza anual. Trebuie avut în vedere faptul că aici se manifestă snobismul. Ei sunt clienţi care primesc preţurile . deoarece este un lucru benefic pentru agenţie. Clienţii agenţiei sunt persoane fizice active cu venituri lunare medii şi mari care doresc achiziţionarea de apartamente sau case individuale în ansambluri rezidenţiale sau de terenuri în zone dezvoltate sau în curs de dezvoltare rezidenţialî. însă ei nu exercită o putere de negociere foarte mare. după stabilirea obiectului de activitate : 1. iar angajaţii fac faţă solicităriilor cu mult professionalism şi tact. Dimensiunea şi structura pieţei Dimensiunea pieţei Voi enumera dimensiunile care trebuie luate de către orice organizaţie. terenuri cu destinaţie rezidenţială sau industrială 2. Cumpărătorii sunt fideli unui anumit tip de seviciu. care să lupte să scadă preţurile sau să ridice calitatea produselor. Capacitatea pieţei .• respectarea contractelor şi obligaţiilor profesionale.6. din produsul de refernţă şi poate fi măsurată prin mai mulţi indicatori: . oamenii nefiind preocupaţi să fie clienţi tradiţionali. Cererea este mare. precum şi persoane juridice care doresc achiziţionarea/inchirierea de birouri. dar asta nu contează.volumul cererii : agenţia imobiliară “ CASA DE LUX” a reuşit să se impună pe piaţă deşi are o experienţă de numai 5 ani datorită profesionalismului si calităţii serviciilor oferite clienţilor. La produsele de lux aceştia sunt foarte puţini. 35 .

.Ocupaţia . Cel mai dinamic sector de piaţă la începutul anului 2007 a fost cel al achiziţiilor rezidenţiale.nivelul de pregătire . Preţurile au crescut pentru fiecare tip de imobil.S-a observat că cererea migrează din localităţile mici.  criterii comportamentale: . -veniturile .vârsta .domiciliul . Desigur.. spre localităţile mari . Acesta este direct şi puternic influenţat de creşterea rapidă a creditului ipotecar care a stimulat cererea pentru locuinţe. urmate de garsoniere şi case. În concluzie. Dinamica pieţei 36 . -sex .tipul produsului. în general.motivul. . Clienţii agenţiei sunt in general personae fizice care nu au mult timp la dispoziţie şi solicită ajutorul agenţiilor imobiliari. Structura pieţei Structura pieţei e stabileşte în funcţie de:  criterii socio-demografice: . . spre exemplu in cazul blocurilor construite inainte de ’89 crescând cu 100%. 2. .7. Aria (localizarea) pieţei . la agenţie apelează şi firmele multinaţionale sau băncile care solicită ajutorul agenţilor imobiliari pentru terenuri . Cele mai căutate oferte sunt apartamamentele. perioada 1998-2007 poate fi caracterizată din punct de vedere al pieţei imobiliare ca o etapă de maturizare treptată a acesteia în condiţiile unui climat macroeconomic dificil. 2.volumul ofertei .

în care fiecare are libertatea să producă şi să vândă ce-i convine. constituie un system economic de concurenţă. 2. fiecare agenţie 37 . Relaţiile dintre agenţii economice pe piaţă. statisticile indică o creştere accentuată a investiţiilor în proprietăţile imobiliare. mai ales că de obicei există diferenţă între piaţa efectivă (dimensionarea pieţii atinsă la un moment dat) şi piaţa potenţială (dimensiunea posibilă a pieţii măsurată cu o numită probabilitate). în funcţie de interesele lor. comercianţi sunt extreme de activi. extindere ce se concretizează în sporirea volumului vânzărilor şi a cotei de piaţă a agenţiei. Domeniul imobiliar constituie în momentul de faţă cel mai dinamic sector al economiei româneşti. Sistemul concurenţial reprezintă totalitatea relaţiilor dintre agenţii economici aflaţi în competiţie pe piaţă. structura şi fizionomia agenţiei. în condiţiile pe care le consideră cele mai favorabile. orice agenţie doreşte să-şi extindă piaţa. numeroase companii investesc în construirea de proprietăţi imobiliare iar dinamica tranzacţiilor efectuate cu proprietăţi imobiliare arată o orientare clară către acest gen de activitate. Concurenţa Orice agenţie îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat. Coordonatele pieţei imobiliare sunt în plin process de conturare. în care primează interesele economice şi care se soldează întotdeauna cu învinşi şi învingători.8. deoarece ea intervine aici atât ca furnizor cât şi în calitatea de beneficiar. iar „actorii” pieţei: agenţii imobiliare. în care întreţine relaţii cu piaţa. Evident. în funcţie de interesele lor. constructori. proprietari. precum şi în tendinţele pieţei totale şi ale produselor.Piaţa imobiliară are un caracter dinamic întrucât ea este supusă unor modificări permanente de mobilitatea nevoilor consumatorilor. Concurenţa este o luptă permanentă. producători. ceea ce reflectă în dimensiunile.

care are loc între producători. în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă. cauzele succesului concurenţilor importanţi. Cel mai evident aspect al relaţiilor de concurenţă aste cel denumit de altfel concurenţa propriu-zisă. Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” trebuie să facă faţă unei concurenţe extrem de puternice. FAVORIT . O agenţie imobiliară tânără nu are posibilitatea de a concura cu marile forţe în domeniu. mecanismul concurenţial îşi dovedeşte raţiunea de a fi. trebuie luate în considerare aspecte legate de diversificarea ofertei faţă de concurenţă . obiectivele prioritare şi adoptând cele mai potrivite strategii concurenţiale. Principalii competitori sunt : AITI. fiecare încercând să satisfacă în cât mai mare măsură necesităţile acestuia în condiţii de maximă eficienţă. pe proiecte de mare anvergură. Notariat etc. aceea de servi consumatorul. PRIMA. pentru ca pe această bază să-şi evalueze şansele de supravieţuire. În acest scop.. deci între întreprinderi în calitatea lor de ofertanţi. cu atât şansele acesteia de a câstiga teren în faţa concurenţei cresc.). Cu cât agenţia este capabilă sp ofere asistenţă în toate etapele derulării unei tranzacţii (Administraţie Financiară.tocmai de aceea. De aceea competitorii agenţiei sunt firmele mici. Pentru a avea succes într-o afacere nouă pe piaţă. prin menţinerea concurenţei în limita normală. Cadastru. În acest fel. agenţia şi-a început activitatea inceput oferind produse integrate (de la tranzacţia imobiliară propriu-zisă până la asistenţa necesară la perfectarea tuturor documentelor aferente unei tranzacţii). reflectând în general măsura în care societatea este capabilă să stimuleze creativitatea agenţilor economici. asigurând funcţionalitatea normală a sistemului economic. Manifestarea concurenţei este expresia gradului de dezvoltare şi liberalizare economică şi de aceea intensitatea ei este diferită de la o etapă la alta. racordându-şi la realitate. care-şi dispută întâietatea în acapararea consumatorului (a clientului).trebuie să cunoască bine structura şi intensitatea concurenţei. formele în care se manifestă. fiecare agent economic va folosi o gamă largă de forme şi mijloace precum: calitatea cât 38 . de la un domeniu la altul.

care constituie elementele mixului de marketing. cauzele succesului unei întreprinderi se găsesc în: buna calitate a produsului. De multe ori însă.se rezumă la “fluturaşii” răspândiţi ăn cutiile poştale. prezentarea adecvată. De aceea. dar pe de altă parte are un efect 39 . ci şi produsul. marimea şi importanţa firmei. publicitate şi promovare. lansarea de produse noi. promovare discretă. dominarea canalelor de distribuire. dar penetrantă etc. O astfel de promovare are avantajul că este foarte ieftină. în reviste sau în broşurile adresate oamenilor de afaceri (de genul celor distribuite gratuit în aeroporturi sau hoteluri). avantaje în privinţa costului. şi distribuţia şi promovarea.mai bună a produsului. Promovarea Promovarea serviciilor imobiliare ale agenţiei constă în principal în anunţuri inserate în ziarele centrale/locale. buna ei localizare. agenţia îşi face“publicitatea” în sfera intermedierilor imobiliare . preţuri cât mai accesibile. desing etc. că de fapt. Obiectul concurenţei nu-l constituie doar preţul. alte apariţii în presa scrisă. 2. specialiştii consideră. preţuri competitive.în special în cazul agenţiilor relativ mici . atractivă.9. plăcută. pe stâlpi sau pe panourile publicitare. metode de vânzare şi distribuţie. cum apare la prima vedere. originalitatea lui.

mai ales pe piaţa apartamentelor. Acelaşi lucru apreciază reprezentanţii agenţiei imobiliare unde am efectuat stagiul de practică. în urma celor observate în agenţie piaţa imobiliară suceveană cunoaşte.restrâns şi de multe ori creează o anumită reticenţă în rândul multora dintre destinatari. Tarife Agenţia imobiliară “Casa de Lux” practică un comision unic de 3% din valoarea la care se tranzacţionează imobilul intermediat. CAPITOLUL III Concluziile raportului În opinia mea.În general. se apreciază că numărul operaţiunilor 40 . comision plătibil integral în momentul încasării/achitării arvunei şi întocmirii antecontractului. Pentru serviciile conexe prestate tarifele sunt negociabile şi depind de complexitatea lucrărilor solicitate. în ultima perioadă o oarecare detensionare.

de la doua la trei camere sau schimbul unui apartament vechi cu unul nou. fapt care prefigurează o normalitate pe piaţa imobiliară din Suceava. pe fondul unei oferte extrem de variate. După discuţia mea cu reprezentantul agenţiei “Casa de Lux” apreicază că numărul tranzacţiilor a crescut şi datorită faptului că în ultima perioadă oamenii. O oportunitate pe care sucevenii o exploatează este trecerea de la garsonieră la doua camere. 41 .cumpărare pentru apartamente a crescut cu aproximativ 30% în ultimul interval. s-au edificat în ceea ce priveşte impozitele ce trebuie plătite către stat pe profitul rezultat din tranzacţiile imobiliare. a creşterii numărului de tranzacţii imobiliare din ultima perioadă. de la apartamente vechi cu preţuri reduse la apartamente noi cu preţuri tentante. Agenţia imobiliară “CASA DE LUX” a înregistrat o creştere a dinamicii pe piaţa imobiliară. în opinia unora chiar cea mai importantă dintre acestea.de vânzare . Scăderile de până la 10% din preţurile cerute la vânzare de către proprietarii de apartamente poate fi una dintre cauze. cei care au de vândut sau de au cumpărat imobile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful