P. 1
Apa Itu Pendidikan Khas

Apa Itu Pendidikan Khas

|Views: 1,866|Likes:
Published by Shidi Amira

More info:

Published by: Shidi Amira on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. DEFINISI PENDIDIKAN KHAS
 • 2. PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA
 • 3. SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN KHAS
 • 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS
 • 5.1 Akta Pendidikan khas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979-1984
 • 5.2 Akta Pendidikan Khas
 • 5.3 Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996
 • 6.1 Punca -punca masalah pembelajaran
 • 6.2 Penilaian ke atas seorang kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran
 • 6.3 Kategori Murid Bermasalah Pembelajaran
 • 7. Pastikan anak selesa untuk meminta bantuan
 • 9 – 6

Apa Itu Pendidikan Khas? 1.

DEFINISI PENDIDIKAN KHAS Pendidikan khas ialah satu bidang profesion yang berkaitan dengan kaedah, teknik dan penyelidikan yang tersendiri. Kesemua ini menumpukan ke arah pengurusan dan pembelajaran yang baik bagi menilai dan mematuhi kehendakkehendak khas. Dari segi praktiknya pendidikan khas merupakan pendidikan secara individual dengan kaedah-kaedah pengurusan yang bersistematik dari segi susunan fizikal, alatan-alatan khas dan kaedah pengajaran khas. Kesemua yang dibuat ini semata-mata untuk menolong kanak-kanak khas untuk mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari. Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas. Ini termasuk pengunaan bahan-bahan khas, peralatan khas, teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid. Ia bertujuan untuk mendidik dan membentuk murid melalui · perkembangan mental · kestabilan emosi · integrasi sosial “ Pendidikan khas merujuk pada pendidikan bagi kanak-kanak luar biasa iaitu kanak-kanak yang dari segi intelek,fizikal, sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa.” ( Chua Tee Tee &Koh Boh Boon, 1992)

1

“ Kanak-kanak yang kebolehanya menyimpang daripada norma biasa, samada di bawah purata atau di atas purata. Sehubungan dengan tu mereka memerlukan pendidikan yang khas , kurikulum khas , alatan khas dan guru khas. Kanakkanak khas termasuk kanak-kanak pintar dan bermasalah pembelajaran.” (Heward & Orlansky ,1980) “ Pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. ( Hallahan dan Kauffman, 2006) “ Program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ia mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus. ( Gargiulo, 2003) Perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi murid-murid pemulihan khas dan berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan bermasalah pembelajaran.

2. PENDIDIKAN KHAS DI MALAYSIA Sejarah Pendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920-an dikalangan sukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurang upaya penglihatan dan pendengaran. Di Malaysia pendidikan khas formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnya Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bharu untuk kanak-kanak buta. Pada tahun 1954, Sekolah Persekutuan KanakKanak Pekak di tubuhkan di Pulau Pinang untuk kanak-kanak pekak. Program pemulihan ke atas pelajar “lembam” (lemah dalam menguasai kemahiran 2

membaca, menulis dan mengira pada tahap umurnya) bermula pada tahun 1978. Manakala program untuk kanak-kanak ‘Bermasalah Pembelajaran’ baru bermula pada tahun 1988 apabila buat pertama kali Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu, Kuala Lumpur. Kelihatan bahawa perkembangan pendidikan khas di Malaysia bertumpu kepada kumpulan kanak-kanak buta, pekak, dan bermasalah pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia menurut Akta Pendidikan 1996, Peraturanperaturan Pendidikan (Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2) menyediakan pendidikan khas dan kemudahan untuk murid bermasalah penglihatan dan pendengaran, manakala pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan pendengaran. Ia diwujudkan di peringkat prasekolah, sekolah harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik atau vokasional, dengan menggunakan pendekatan pengajaran berasingan dan separa inklusif. Tempoh pengajian bagi sekolah rendah adalah selama enam tahun, manakala bagi sekolah menengah pula selama lima tahun dan dilanjutkan sehingga dua tahun maksimum mengikut keperluan murid. Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut: Pendidikan Masalah Penglihatan 1926 1931 1948 Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan 1953 1958 1962 Masyarakat (JKM) Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM) Rancangan percantuman bagi 3 pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, 1963 diperkenalkan Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat

penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, 1977 1978 1983 diperkenalkan Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak Pengambilalihan 1984 SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AIQuran Penubuhan Unit Perintis Kementerian Penerbitan Pendidikan dan untuk Percetakan menyediakan Braille/Kerabunan, alatan braille

bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan

Pendidikan Masalah Pendengaran 1954 1954 1963 Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat rendah Pendengaran dan oleh Kementerian menengah pendidikan biasa di sekolah dipilih sekolah yang

Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran 1978 di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh 4 oleh Kementerian

Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan 1987 Pendidikan Vokasional dan Teknikal Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional.Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan 1979 Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan 1985 Khas Vokasional. Kuala Lumpur Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 5 . Shah Alam Program Percantuman/Inklusif 1962 1988 1993 Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah 1994 1995 di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). Kementerian Pendidikan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh.

Tadika(berusia tidak kurang 6 tahun). satu program khas disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak ini dengan dengan mengambil kira aspek-aspek seperti masa. Matlamat Falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan program-program interlek. Sekolah Rendah(berusia 6+ hingga 14+ tahun) dan Sekolah Menengah (13+ hingga 19+ tahun). bahan. boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat . Semua kanak-kanak ini mestilah mendapat pengesahan daripada doktor terlebih dahulu dan dapat menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendididikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh hanya sekadar mereka kurang bertindak balas pada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa.berdikari.Rajah 1: Gambar contoh bagi sekolah rendah PK 3. bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat. 6 . afektif dan psikomotor supaya dapat melengkapkan kanak-kanak khas dengan kemahiran tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh dan bersepadu agar mereka boleh menjadi ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. teknik mengajar. berhaluan. kelas. Oleh itu. SYARAT-SYARAT PENDIDIKAN KHAS Syarat-syarat kemasukan ke sekolah pendidikan khas pula adalah. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Falsafah pendidikan khas mempunyai matlamat yang sama dengan pendidikan biasa dan meliputi semua aspek pendidikan. budaya. Ia menyediakan perkembangan optima kanak-kanak dengan keperluan khas agar dapat berfungsi dengan individu yang berkemahiran .

Laporan ini diperkukuhkan lagi oleh ‘ Deklarasi Dunia Tentang Penddikan Untuk Semua ‘ 1990 yang dibuat di Jomtien Thailand. Lanjutan itu lahirlah Seksyen 41 daripada Akta Pendidikan 1996. mengetahui dan memperkembangkan perasaan ingin tahu mengenai hal diri dan alam sekeliling. AKTA PENDIDIKAN KHAS 5.Objektif Falsafah Pendidikan Khas menginginkan kanak-kanak khas ini menguasai kemahiran berkomunikasi. daya kreatif dan interlek dan dapat mengamalkan nilai-nilai murni Visi Setiap pelajar. termasuk pelajar berkeperluan khas dapat mencapai potensi pembelajaran mereka di dalam suasana persekolahan secara inklusif dengan dibantu oleh guru-guru yang khusus dilatih. Misi Unit Pendidikan Khas bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan bagi kanak-kanak berkeperlaun khas dan semua pelajar dengan persekolahan secara inklusif dengan menganggap semua kanak-kanak itu adalah istimewa dengan masing-masing mempunyai keperluan dan kebolehan berbeza. 5. Ia juga bertujuan mengembangkan bakat . mendapat latihan pravokasional dan vokasonal untuk mereka berdikari. keyakinan diri. keselamatan diri.1 Akta Pendidikan khas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979-1984 Perakuan 169 Laporan Jawatankuasa Kabinet lahir daripada perakuan ‘Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ‘ pada tahun 1948. 7 . menguasai kemahiran bergaul. potensi. Selain itu kanak-kanak khas boleh mengetahui cara-cara penjagaan kesihatan.

5. Akta ini juga memperuntukan kuasa kepada menteri untuk menentukan tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas.2 Akta Pendidikan Khas Akta pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan akta Pendidikan 1996. Amalan pada masa ini kanak-kanak bekeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga umur 19 tahun.1 tertakluk kepada sub seksyen (2) dan(3) menteri boleh melalui peraturanperturan menetapkan: Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas Kurikulum yang hendak digunakan berhubung dengan pendidikan khas Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam kategori sekolah khas dan apa-apa perkara yang difikirkan oleh menteri suaimanfaatkan atau perlu bagi maksud topik ini. 1) Pelaksanaan Pendidikan inklusif 8 . Seksyen 40 dan seksyen 41 dalam akta 1996 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai era baru dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pelajaran di kehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat. Satu bab khusus mengenai Pendidikan khas telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa: 40.Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri sesuai manfaat 41. 5.3 Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996.

Wujudnya JPK memudahkan Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan kewangan. Sesi persekolahan 1994/95 bermulalah projek rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP. 3) Peluang Kerjaya dan Pendidikan Terlaksananya akta ini membolehkan ibu bapa mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas sejak peringkat pra lagi. 6. 4) Pembentukan Kurikulum Fleksibel Akta Pendidikan 1996 ( Bah. Pada tahun 1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat pendengaran telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di SMK(L) Methodist Kuala Lumpur . 2) Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas.11/4) dan akta pelajaran 116 membolehkan ihak guru mengubahsuai kurikulum .Pada tahun 1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat penglihatan telah belajar di kelas biasa dengan bantuan guru khas resos. Pada tahun 1999/2000 telah wujud peluang pelajar khas melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional melalui kemasukan ke Sekolah teknik dan vokasional. Bagi memantau Perjalanan Program Pendidikan khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan dengan kuasa menteri telah menubuhkan satu jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya terbela dari segi akademik. kaedah atau teknik p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan murid. MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN KANAK-KANAK 9 . Ini memberi peluang kepada guru membentuk dan mereka kurikulum vakasional dan kemahiran hidup diperingkat rendah dan menengah. Bagi pihak kerajaan pula akta ini membolehkan seseorang pelajar khas yang belum bersedia ditolak penempatannya setelah tamat tempoh percubaan. Peluang belajar telah dilanjutkan keperingkat lebih tinggi selepas PMR dan SPM seperti ke Politeknik dan IPTA.

boleh membaca Umpamanya . tidak bermotivasi . rencat akal dan pekak teruk mudah dikenal pasti untuk diberikan program intervensi awal. Si anak dikatakan malas . Memang jelas bahawa masalah ini adalah kompleks dan psikososial. iaitu strategi -strategi yang membolehkan kanak -kanak cacat memperoleh menggunakan sesuatu bahasa kemahiran isyarat .Memanglah menjadi hasrat setiap pasangan suami isteri untuk mendapat zuriat yang berpontensi tinggi dan berkeupayaan mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi apabila dewasa kelak. bodoh atau asyik bermain sahaja. Walaupun saya akui 10 . seorang kanak -kanak pekak boleh berhubung dengan menggunakan braille dan kanak -kanak spastik yang lemah anggota kakinya boleh berjalan dengan menggunakan alat yang dinamakan orthosis. Ramai ibu bapa mendaftarkan anak -anak mereka untuk mengikuti kelas tambahan bagi meningkatkan kemajuan pelajaran mereka. dengan kanak menggunakan -kanak buta keupayaannya. Corak kehidupan masa kini amatlah memberi penekanan terhadap pencapaian intelek yang tinggi serta kemahiran Pengalaman yang diperoleh daripada program -program intervensi keatas kanak -kanak cacat telah membolehkan para profesional memahami konsep by pass strategies . buta . disfungsi perkembangan yang tidak ketara dan sudah dikenal pasti banyak berlaku di kalangan kanak -kanak yang menggalami masalah pembelajaran di sekolah. Tetapi . Terdapat pula sesetengah ibu bapa yang menyalahkan pihak guru dengan mengatakan bahawa guru kurang berpengalaman . Pengalaman hidup seseorang kanak -kanak itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan intelek dan perwatakannya. Kecacatan seperti yang dialami oleh kanak -kanak spastik . Kefahaman tentang masalah pembelajaran di kalangan kanak -kanak telah berkembang dengan pesatnya. Ibu bapa dan guru-guru juga kadang kala membuat tanggapan -tanggapan yang mungkin kurang tepat terhadap kanak -kanak yang kurang maju dalam pelajarannya. pilih kasih atau kurang memberikan perhatian kepada si anak. Sejak beberapa tahun kebelakangan . teknik mengajar tidak berkesan .

usaha -usaha ini boleh membantu memperbaiki prestasi akademik sebahagian besar kanak -kanak . banyak lagi bahan yang telah dikenal pasti sebagai punca masalah pembelajaran. unsur biologi berinteraksi dengan unsur psikososial. Satu kajian untuk mengenal pasti dengan lebih terperinci punca -punca kegagalan dalam pelajaran telah dijalankan ke atas kanak-kanak dalam kelas pemulihan di tiga buah sekolah di selangor dan kuala Lumpur oleh LPPKN 11 . tetapi masih ada lagi segolongan kanak -kanak yang memerlukan bantuan pembelajaran yang lebih khusus. Pakar kanak -kanak juga telah lama menyedari bahawa kandungan plumbum yang tinggi dalam darah (lead poisoning ) seseorang kanak -kanak boleh menyebabkan wujudnya masalah pembelajaran. kurang rangsangan . Punca psikososial Punca biologi merangkumi faktor faktor baka dan penyakit -penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. punca biologi 2. setiap kanak -kanak yang menghadapi masalah ini perlu dirawat secara teliti dengan menggunakan pendekatan yang berasingan. kurang perhatian ibu bapa dan kemiskinan hidup akan menyebabkan kanak -kanak berkenaan mengalami masalah pembelajaran. Punca psikologi sering mewujudkan masalah pembelajaran. Doktor dan ibu bapa perlulah peka terhadap hal ini supaya dapat mengurangkan risiko anak -anak terdedah kepada penggunaan bahan -bahan tersebut. Oleh itu . Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran ( asphyxia ).1 Punca -punca masalah pembelajaran Punca -punca timbulnya masalah pembelajaran di kalangan kanak -kanak boleh dibahagikan kepada dua kategori : 1. Pengaruh sekitaran yang tidak sihat . Umumnya . lembam lapisan otak (meningitis ) dan sawan yang berpanjangan boleh menyebabkan disfungsi urat saraf ( neurologi dysfunction ). Selain itu. 6.

dia kurang nampak papan hitam didalam kelas. Ibu bapa juga turut memberikan perhatian yang lebih terhadap pelajaran anak mereka. Menulis dan mengira dengan cepat. Ada satu kes yang melibatkan seorang kanak-kanak yang kurang baik daya penglihatannya. Sesetengah kanak-kanak pula menghadapi masalah lemah pengamatan (perceptual weakness) dan lemah daya ingatan. Kanak-kanak tersebut akan berasa takut untuk bercakap dan tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan sebayanya. Antara puncapunca yang dikenal pasti ialah kurang perhatian oleh ibu bapa dalam soal pelajaran anak-anak. Setelah dibawa kepada perhatian ibu bapanya. Akibatnya.dengan kerjasama Kementerian Pendidikan pada tahun 1986. Si anak sendiri akan lebih bermotivasi setelah mendapat perhatian. Pretasinya disekolah juga meningkat. Kurang keyakinan terhadap diri sendiri juga turut menimbulkan masalah pembelajaran. Apa yang menarik ialah kanak-kanak yang bermasalah ini menunjukkan kemajuan yang amat menggalakan apabila dinilai sekali lagi enam bulan kemudian. guru dapat menggunakan kaedah-kaedah yang berkesan untuk membantu kanak-kank itu membaca. Ada pula kanak-kanak yang kelihatan pucat dan sering mengantuk didalam kelas. Setelah mengenal pasti dengan lebih tepat kelemahan-kelemahan muridnya. Pada pendapat saya. sokongan dan bimbingan daripada ibu bapa dan guru. Perkembangan yang positif ini adalah juga disebabkan oleh perhatian yang lebih oleh guru-guru terhadap kanak-kanak tersebut. pretasi akademiknya merosot. Akibatnya. menulis dan mengira. kurang motivasi di kalangan kanak-kanak itu sendiri serta lambat memperoleh kemahiran membaca. Ada juga kanak-kanak yang kurang daya pendengaran akibat cecair dalam telinga (serous otitis media) dan ini sudah tentu boleh menjejaskan pelajarannya. Dia perlukan rawatan untuk memperbaiki pendengarannya. barulah cermin mata ditempah untuknya. 12 . Ada juga kanak-kanak yang menghadapi masalah lambat menguasai bahasa yang seterusnya menjejaskan proses menguasai kemahiran membaca.

Sebaliknya. Ini boleh ditentukan melalui ujian IQ.Kanak-kanak yang terencat akal mundur dalam pelajarannya kerana kebolehan berfikir. Kanak-kanak berusia lapan tahun yang mempunyai tahap intelek (IQ) setaraf dengan kanak-kanak lima tahun lazimnya masih sukar mengenal huruf. Oleh itu. keupayaan menjalani aktiviti-aktiviti harian atau pun kemahiran sosial akan hanya setaraf dengan kanak-kanak yang berusia lima tahun. tumpuan perhatian. Dia mungkin menunjukkan kecekapan membuat bentuk rumah menggunakan alat permainan lego dan melukis gambar kereta atau binatang tetapi menghadapi 13 . Kebolehannya sama ada dari segi penguasan bahasa. dia akan mendapati sukar untuk mengikut kurikulum didalam darjah satu. perkembangan bahasa. seorang kanak-kanak yang berusia enam tahun yang sungguh cerdik sehingga boleh bermain dengan komputernya. perhatiannya lebih tertumpu kepada perkara-perkara yang sangat diminatinya seperti permainan komputer dan lukisan. pengamatan dan keupayaannya memproses maklumat adalah lambat dibandingkan dengan kanak-kanak biasa yang sebaya dengannya.dia mungkin tidak membuat kerjanya dikelas kerana tidak menumpukan perhatian kepada arahan yang diberikan oleh gurunya. Umpamanya. pendidikan khas yang diberikan pada seseorang kanak-kanak itu perlulah diindividukan berasaskan pada kekuatan dan kelemahan tersebut. Kanak-kanak mengalami masalah pembelajaran berbeza diantara satu dengan lain dari segi kekuatan dan kelemahan yan dimilikinya. melukis gambar roket dengan kemas dan membaca dengan baik mungkin mempunyai tumpuan perhatian yang singkat. Kita perlu mengasingkan kanak-kanak normal yang mengalami masalah pembelajaran dengan kanak-kanak terencat akal yang mengalami masalah yang sama. Kanak-kanak yang lemah ingatannya akan mengalami masalah pembelajaran. Oleh itu. Pelbagai corak difungsi perkembangan ditemui dikalangan kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran. Oleh itu.

14 . doktor akan menjalankan ujian -ujian yang sewajarnya. Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal.educational penting untuk mengetahui kekuatan pembelajarannya pada masa itu.kesulitan membaca dan menulis. Beliau juga perlu menyelidik sama ada kanak -kanak tersebut mempunyai adik . perdarahan dalam otak .beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan faktor baka. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti ciri -ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak -kanak itu.Penilaian psyho. penyakit meningtis . Maklumat -maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi -strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak -kanak tersebut. keadaan -keadaan seperti kurang daya penglihatan atau pendengaran. sawan yang berpanjangan dan sebagainya. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci keatas kanak -kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur -unsur disfungsi perkembangan (elements of devefunctions ) masih kurang. ujian yang terperinci perlu dijalankan. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza diantara seorang kanak -kanak dengan yang lain. Mengajarnya membaca dan menulis memerlukan kesabaran kerana perlu memberi penerangan berulang-ulang kali. gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. Jika kanak -kanak itu disyaki menghidap sesuatu penyakit . kekok tangan masalah sawan . Kini.2 Penilaian ke atas seorang kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran Pakar yang menilai kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran perlu mendapatkan maklumat yang terperinci dan mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated ). Jika disyaki pendengarannya kurang jelas. 6.

Menurut Perunding Psikiatri PPUM Dr Subash Kumar Pillai. tetapi ia memberi banyak kesan negatif. Kadar kelaziman masalah mental di kalangan kanak-kanak ialah satu hingga tiga peratus dan kajian mendapati kira-kira 10 peratus orang dewasa turut mengalami masalah ini yang mungkin diperoleh ketika dewasa atau bermula sejak kecil. kanak-kanak ADHD tidak menimbulkan banyak masalah selain dilabel sebagai kanak-kanak hiperaktif dan ketinggalan dalam bilik darjah. Pada peringkat awal. Mereka tidak boleh memberi tumpuan pada 15 . “Masalah kurang daya tumpuan yang dialami menyebabkan kanak-kanak ADHD tidak dapat belajar dengan baik. kebanyakannya bersetuju selepas memahami keadaan sebenar yang dialami anak. lebih 50 peratus menunjukkan peningkatan prestasi dalam pelajaran. termasuk masalah sosial apabila meningkat dewasa.6. Gangguan Daya Tumpuan (ADD). Namun. Berdasarkan program bersama Jabatan Psikiatri PPUM dengan lima sekolah rendah di Petaling Jaya. di kalangan murid yang menerima rawatan. terencat akal dan autisma. masalah paling kerap berlaku ialah ADHD dan ADD. masalah pembelajaran (disleksia).3 Kategori Murid Bermasalah Pembelajaran 1) Attention Deficit Hiperactive Disoder (ADHD) Banyak masalah kesihatan mental berlaku pada kanak-kanak seperti Gangguan Daya Tumpuan dan Hiperaktif (ADHD). Lebih penting. didapati lebih 50 murid sekolah mengalami masalah ADHD dan secara purata setiap kelas ada seorang kanak-kanak ADHD dalam peringkat berbeza. walaupun ada ibu bapa menolak apabila dinasihatkan membawa anak berjumpa pakar psikiatri.

lembab dan diletakkan di dalam kelas terakhir. • • Ramai ibu bapa tidak pasti ada rawatan mampu membantu anak mereka. tidak mahu belajar. Pada pandangan kasar mereka sama seperti kanak-kanak normal lain.” katanya. Tanda ADHD 16 . “Kanak-kanak ADD juga ada masalah sama seperti ADHD. Akibatnya. Namun isu lebih besar ialah kelewatan pengesanan dan diberi rawatan sehingga menimbulkan masalah lain.Sedangkan hakikatnya perlakuan kanak-kanak yang nampak malas. • Guru dan keluarga tidak tahu atau kurang jelas dengan gejala yang ditunjukkan kanak-kanak. mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. Antara punca kelewatan ini ialah: • Tanda dan gejala tidak jelas atau tidak kelihatan. Mereka sering dilabel sebagai pelajar malas. tetapi tidak dapat memberi tumpuan di bilik darjah.pelajaran dan sukar menyudahkan tugasan. Ibu bapa menganggap gejala dialami sebagai kenakalan biasa dan tiada kaitan dengan penyakit mental. Masalah kesihatan mental ini juga ada banyak peringkat dan sesetengahnya hanya menunjukkan tanda di tempat tertentu seperti di sekolah atau rumah saja. bezanya mereka tidak hiperaktif. ada ibu bapa tidak tahu kewujudan pakar psikiatri kanak-kanak. Kesan stigma terhadap rawatan psikiatri yang dianggap hanya untuk orang sakit jiwa. suka menyendiri dan sukar menyiapkan tugasan disebabkan penyakit dan mereka perlu dibantu dengan berjumpa pakar untuk diberi rawatan sewajarnya. Malah.

Sukar mengekalkan tumpuan pada permainan atau pelajaran. mengeja dan mengira Tanda Hiperaktif 17 . terutama membaca. Bukan semua tanda ini ada pada kanak-kanak ADHD. Pelupa. • • • • Kerap hilang barang.Tanda ADHD boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. • Biasanya sukar mematuhi arahan dan tidak dapat menghabiskan sesuatu tugas. Tumpuan mudah terganggu dengan persekitaran. Tanda kurang tumpuan • • • Sukar memberi tumpuan pada apa yang dipelajari. Kelihatan tidak mendengar apabila kita bercakap dengannya dan kena panggil banyak kali untuk mendapat perhatiannya. Jika boleh pun biasanya mengambil masa sangat lama. tidak suka atau tidak mahu melakukan kerja yang memerlukan otak untuk berfikir. Menghadapi masalah belajar. • • Sukar menguruskan tugas dan aktiviti. tetapi untuk mengesahkan seseorang kanak-kanak mengalami ADHD dia perlu menunjukkan tanda di sekurang-kurangnya dua situasi contohnya di rumah dan sekolah. Selalu mengelak. mandi dan memakai pakaian. ini termasuk makan.

Tanda impulsif • • • • • • • • Kerap menjawab sebelum soalan habis ditanya. Kanak-kanak ADHD menunjukkan kelakuan terlalu aktif. terutama ketika beratur. Sering meninggalkan tempat duduk dalam bilik darjah. Mengapa perlu diberikan rawatan seawal mungkin? 18 . tetapi ia berlaku di luar kawalan mereka. Uniknya kanak-kanak ADHD boleh menghafal dengan baik.“Mereka juga biasanya menjawab sebelum soalan habis ditanya dan kerap memotong cakap orang. Malah.• Tidak boleh duduk diam dan jika duduk. tidak sabar menunggu giliran. Kerap mengganggu orang lain. Berlari atau memanjat yang keterlaluan. ADHD antara faktor menyebabkan kanak-kanak selalu hilang apabila di tempat awam. “ADHD lebih kerap berlaku pada kanak-kanak lelaki (tiga kali ganda) tetapi tiada siapa tahu sebabnya.“Bukan mereka tidak mahu menumpukan perhatian atau sengaja berkelakuan hiperaktif. Walaupun memotong cakap orang adalah normal bagi kanak-kanak berumur enam hingga tujuh tahun. Bahkan mereka juga berisiko untuk menipu (berlaku secara automatik) untuk menyelamatkan diri daripada dimarahi ibu bapa atau guru. tangan atau kaki bergerak (digoyangkan).” katanya. Sentiasa tidak sabar menunggu giliran. Terlalu banyak bercakap. tetapi bukan dalam subjek pelajaran. seperti pusat beli-belah. dan tidak mampu menumpukan perhatian pada satu-satu aktiviti. Sukar bermain sendiri. Sentiasa bergerak seolah-olah di kakinya ada ‘motor’. tetapi untuk kanak-kanak ADHD ia keterlaluan dan menjadi masalah.

suka melanggar peraturan. hubungan keluarga yang keruh memburukkan lagi masalah ADHD dan ADD anak. perkembangan sosial dan peningkatan kerjaya seseorang. melawan guru. Bagi pesakit remaja. berkelakuan kasar serta mudah mengalami kemurungan. kawalan terlalu ketat. Kira-kira 30 hingga 40 peratus remaja ADHD keciciran pelajaran dan hanya lima hingga 10 peratus berjaya belajar hingga ke peringkat tinggi. sikap bapa yang anti sosial dan masalah perkahwinan. Ia juga dianggap antara faktor yang boleh menyebabkan remaja ADHD dan ADD lari dari rumah. 70 hingga 80 peratus sukar menunjukkan prestasi kerja yang diharapkan dan ramai tidak mendapat kenaikan pangkat walaupun bekerja berpuluh tahun lamanya. terutama ibu bapa yang sering memarahi mereka. Jika berniaga. 19 .ADHD atau ADD boleh memberi kesan besar dalam pencapaian akademik. Gangguan ini lebih sukar dirawat jika masalah ini hanya dikesan ketika remaja kerana sudah menjadi sebahagian kelakuan mereka. Kira-kira 40 hingga 50 peratus individu dewasa ADHD mengamalkan hidup anti sosial. Selain itu. terbabit dalam aktiviti seks dan hamil pada usia sangat muda. Faktor ini termasuk interaksi negatif antara ibu bapa dan adik beradik. semua faktor ini menyebabkan mereka lebih rapat dengan kawan dan cenderung mengabaikan keluarga. Apabila bekerja. Mereka lebih cenderung terbabit dalam kemalangan kerana tidak sabar dan suka memandu laju. panas baran. Remaja ADHD juga menunjukkan sikap suka berlengah. kemurungan ibu. isteri yang akan menguruskan semua hal ehwal perniagaan.

Kanak-kanak ADHD a) Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. bersembang. membaca atau tidur kerana melalui cara ini mereka dapat mengesan perlakuan tidak normal. c) Ciri-ciri kanak-kanak mengalami masalah ADHD:• • • • • • • Gelisah Tidak boleh duduk diam Tidak mengikut arahan Aktiviti motor yang keterlaluan Tahap toleransi yang rendah kepada kekecewaan Kesukaran dalam tumpuan (poor eye contact) Tidak ada hubungan mata dengan ibu/bapa/penjaga apabila meminta sesuatu. Lebih terdapat di kalangan kanak-kanak lelaki. bertanyakan masalah murid ketika di sekolah juga sebenarnya sangat penting untuk membantu meningkatkan tahap kesihatan mental kanak-kanak. terutama jika mereka berkelakuan luar biasa berbanding kanak-kanak normal. Bagi guru kaunseling. 20 . usah melenting.Justeru. Antara cara yang boleh dilakukan ibu bapa ialah meluangkan masa melakukan aktiviti bersama anak seperti bermain. sebaliknya ambil tindakan segera bagi mengesahkan sama ada anak anda mengalami masalah kesihatan mental atau tidak. b) Terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. Jadi apabila diberitahu anak anda perlu dirujuk pada pakar psikiatri. ibu bapa dan guru perlu memberi lebih perhatian kepada kanak-kanak.

2. Menggalakkan ibubapa untuk menyediakan rutin yang sesuai di rumah dan tetapkan masa.d) Umur sebelum 8 tahun merupakan kekerapan berlaku ADHD dan akan berkurang selepas itu dengan episod yang lebih singkat. Rawatan Ubatan • Untuk mengurangkan aktiviti keterlaluan dan membantu dalam member tumpuan. 5. pendek. 21 . Ulang arahan dengan tenang dan cara yang positif 7. Mesti tegas. Sediakan persekitaran yang tenang dan teratur 2. Aturkan tugasan dengan jelas 4. Memuji jika kanak-kanak ini dapat berhenti dan memikir mengenai sesuatu tugas walaupun belum memulanya. Pastikan anak selesa untuk meminta bantuan RAWATAN 1. Terapi Tingkahlaku • Beri maklum balas positif kepada kanak-kanak kerana tuas yang berjaya dilakukan. e) Masalah dalam memberi tumpuan mungkin berterusan sehingga meningkat remaja dan dewasa. sabar dan konsisten 3. mudah dan konsisten 6. Arahan mesti jelas. INTERVENSI AWAL (LANGKAH-LANGKAH AWAL) 1.

Ciri-ciri positif dari aspek fizikal. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. Latihan Tumpuan (Attention Training) 4. psikologi dan tingkahlaku kanak-kanak pintar cerdas: Pengamatan tinggi 22 . Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan. Defenisi bagi Negara Kanada. lukisan atau seni persembahan. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua subjek. Intervensi Tingkahlaku 2) Pintar Cerdas Dari istilah persekutuan Amerika Syarikat. maksud pintar cerdas yang ditujukan kepada kanak-kanak. Latihan Kemahiran Sosial(Social Skills & Training) 6.pelajar atau belia adalah mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual.pintar cerdas ditakrifkan sebagai suatu darjah keupayaan intelektual yang luar biasa yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan daripada apa yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik dan potensi mereka. kreativiti.3.Di England. serta mereka ini memerlukan aktiviti atau perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka. pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus teratas dari semua bidang lain. Latihan Hubungan Mata (Eye Contact) 5. muzik . kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan. artistik.

menyerap segala maklumat dengan cepat dan banyak Ingatan yang tinggi Selalu dikatakan mempunyai ruang simpanan memori yang luas untuk pelbagai topik serta mampu mengingati semula dengan cepat Mungkin dapat membaca lebih awal Kebanyakannya dapat membaca sebelum umur 5 tahun Kerap membaca serta meluas Suka membaca bacaan yang meluas dan pelbagai subjek serta membaca dengan pantas Tatabahasa yang tinggi Memiliki penggunaan tatabahasa yang canggah serta banyak dan suka menggunakan perkataan yang baru dan unik 23 .Menyedari sesuatu dengan lebih teliti berbanding dengan kanak-kanak yang sebaya dengannya yang mungkin akan terlepas pandang Keinginan untuk tahu tinggi Ingin mengetahui semua hal seperti objek. idea. keadaan situasi atau sesuatu acara Minat mendalam Mungkin akan menfokus sesuatu perkara yang diminati dalam jangka masa sebulan atau mungkin setahun serta akan menjadi terlampau dalam hal tersebut Menerima infomasi dengan pantas Selalu diandaikan seperti span.

masalah-masalah berkaitan populasi dunia. perjalanan galaksi.isu-isu alam sekitar Sangat sensitif dari segi emosi dan emosi tingkah laku Mudah kecewa walaupun dalam hal-hal yang kecil tetapi boleh mengalir air mata apabila melihat keindahan matahari terbenam atau mendengar lagu serta sanggup untuk berhenti makan daging kerana sangat simpati terhadap haiwan Sangat menitikberatkan hal-hal keadilan Sangat teliti dalam hal-hal betul atau salah bukan sahaja untuk diri sendiri malah untuk orang lain Bersemangat dan bertenaga Mereka ini kurang tidur berbanding rakan sebaya mereka tetapi mereka masih mampu dan mempumyai tenaga untuk meneruskan kehidupan seharian 24 .Tahap penumpuan yang lama Berbanding kanak-kanak normal mereka ini dapat memberi tumpuan yang lebih lama dalam sesuatu perkara kecuali aktiviti tersebut tidak menggunakan daya pemikiran Kebolehan menyelesaikan masalah Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu untuk menyelesaikan masalah yang sukar untuk ditafsirkan serta memiliki kemahiran berfikir yang tinggi Suka bertanya dengan lebih teliti Kebolehan untuk mencipta teori baru terhadap sesuatu benda yang berlaku Keupayaan imaginasi yang tinggi Mampu untuk membayangkan sesuatu samada baik atau buruk dan boleh mencipta cerita yang bagus serta boleh menyatakan segala kebimbangannya Minat dalam falsafah dan isu-isu sosial Sebagai contoh.

Mereka boleh mempengaruhi 25 . Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu global untuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran mereka diambil oleh seseorang Permasalahan dari segi pertuturan yang kehadapan dan kebolehan memberi alasan Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya bersikap tidak mahu mengalah dalam apa-apa perkara. kanak-kanak berumur 8 tahun seperti sosialnya dakanak-kanak 6 tahun dari segi emosinya. emosi dan social adalah tidak sekata sebagai contoh kanak-kanak berumur 6 tahun mungkin seperti kanak-kanak 10 tahun inteleknya. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akan membataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaran intelek mereka. Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearah kekecewaan. Ciri-ciri negatif dan cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdasPermasalah dari segi perkembangan asynchronous Kanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menangani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosi yang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapan seksualiti dan isu-isu yang lain. Walaupun begitu mereka tetap kanak-kanak dan memerlukan disiplin yang betul sungguhpun mereka itu bijak.Pandai berjenaka Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan melakukan jenaka yang mana rakanrakan sebayanya langsung tidak memahami Sangat teliti dan mementingkan kesempurnaan Tidak suka melakukan kesilapan dan mudah kecewa bila sesuatu tidak dapat dilakukan dengan sempurna Perkembangan asynchronous Perkembangan fizikal intelektual.

Sikap kesempurnaan boleh membawa mereka kepada takut terhadap kegagalan sehingga mereka menjadi seorang yang putus asa. Mereka ini memerlukan datadata yang lengkap sebelum manjawap soalan-soalan yang diberikan. kebuloran.muka dan leher Iras muka hampir sama seperti orang mongol Pangkal hidung kemek Jarak antara mata jauhdan belebihan Sifat pada tangan dan lengan Jari jemari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke bawah 26 . pencemaran. ketidak adilan dan keganasan. Sikap sensitivity dan juga perkembangan minda mereka mampu untuk memikirkan hal-hal seperti peperangan. Jika mereka terlampau memikirkan isu-isu ini mereka akan mengalami masalah ‘introverted’ dan mungkin menjurus kearah “existential depression”. mereka sebenarnya lebih suka mencari jawapan sendiri kerana mereka malas untuk bersosial. Mereka juga akan cuba bersikap tunjuk pandai terhadap ibu bapa dan guru Permasalahan dari segi sikap teliti dan kesempurnaan serta masalah emosi yang sensitif . 3) Sindrom Down Mempunyai karakter fizikal yang boleh dikenal pasti dan keintelektualan yang terhad disebabkan oleh ketidaknormalan pada pasangan kromosom ke 21 Keadaan ini boleh melibatkan kedua-dua jantina 1 : 1000 ke 1 : 1100 PUNCA-PUNCA SINDROM DOWN Keabnormalan hormon Jangkitan Virus Genetik (5%) Peningkatan usia ibu / bapa(Lebih 85%) CIRI-CIRI SINDROM DOWN Sifat pada kepala.orang lain. Ibu bapa dan orang dewasa lain perlu mangambil berat supaya mereka tidak menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain kearah keburukkan.

Diakhir 3 bulan bayi boleh memegang objek yang diletakkan di dalam tangan sekejap dan kemudian 27 .Tapak tangan biasanya terdapat satu garisan urat yang dinamakan “simian crease” Sifat pada kaki Jari-jari kaki agak pendek dan jarak antara ibu kaki dan jari kaki agak jauh terpisah Tapak kaki biasanya leper Sifat pada otot Biasanya otot lemah menyebabkan mereka menjadi lembik Lewat dalam perkembangan motor kasar Masalah-masalah kesihatan yang berkaitan Masalah Jantung Masalah jantung berlubang seperti Ventricular Septal Defect (VSD) – Masalah jantung berlubang diantara bilik jantung kiri dan kanan Patent Ductus Ateriosis (PDA) – salur ateriosis yang berkekalan Masalah Usus Salur esofagus yang tidak terbuka – semasa berumur 1.2 hari bayi mengalami masalah menelan air liur Salur usus kecil duodenum tidak terbuka(duodenal atresia) – bayi mengalami masalah muntah selepas menyusu dan perut kelihatan buncit sedikit Salur usus rectum atau bahagian usus yang paling akhir(dubur) tidak terbuka langsung atau penyempitan yang dinamakan “Hirsprung Disease” Masalah perubatan yang lain Hypothyrodism – kurang hormon tiroid Ketidakstabilan di tulang-tulang kecil di bahagian leher menyebabkan penyakit lumpuh(Atlantoaxial instability) 60-80% bermasalah pendengaran Sebahagian kecil leukimia Peringkat Perkembangan 0 -3 Bulan Perkembangan motor kasar dan rangsangan Boleh menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan Rangsangan boleh dibuat dengan bercakap-cakap dengan bayi dari arah kiri dan kanan Latihan kawalan kepala boleh dilakukan dengan memangku bayi dalam keadaan separuh duduk dan galakkan bayi menegakkan kepalanya Perkembangan motor halus dan rangsangan Perkembangan – semasa dilahirkan jari jemari menggenggam dan apabila umur meningkat bayi mula membuka jari-jari dan membawa tangannya ke mulut.

Bayi mula mengeluarkan suara dengan tangisan.Pemulihan di klinik tempatan atau hospital Peringkat 3 – 4 tahun :.Digalakkan memasuki 28 .pendaftaran dan kemudahan kewangan Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan(NGO) – Khidmat nasihat dan sokongan Pilihan rawatan dan sekolah yang sesuai untuk kanak-kanak Sindrom Down Peringkat 0 – 2 tahun :.bayi berumur 6 minggu ke atas mula mengeluarkan bunyi yang perlahan apabila seseoraoran menegurnya.sokongan dan dorongan Pakar kanak-kanak – Kepakaran dalam masalah berkaitan Jururawat Masyarakat – Perkhidmatan perawatan Jurupulih anggota.melepaskannya Rangsangan – mengusap belakang telapak tangan bayi dengan jari kita Perkembangan pertuturan dan bahasa serta rangsangan Perkembangan .jangka hayat sehingga 50 tahun dan ke atas Diusia lebih 40 tahun keupayaan badan akan tuirun.jurupulih cara kerja dan jurupulih pertuturan – Latihan pemulihan Guru / pendidik – Memberi pendidikan Masyarakat dan sukarelawan yang prihatin Organisasi yang dapat membantu kanak-kanak Sindrom Down Jabatan Kesihatan – Perkhidmatan dan rawatan Jabatan Pelajaran – Pendidikan dan penempatan persekolahan Jabatan Kebajikan Masyarakat – Kemudahan PDK.Kanak-kanak boleh dibawa menghadiri pusat pemulihan di klinik tempatan.Bunyi akan bertambah jelas menjelang umur 3 bulan ke atas Rangsangan – Bercakapcakap dan memberi senyuman kepada bayi Jika bayi tidak menunjukan tindak balas perlu mendapatkan pemeriksaan doktor untuk memastikan tiada masalah pendengaran Jangka hayat Pada tahun 1929 hanya 9 tahun Tetapi kini dengan kemajuan teknologi perubatan.hilang ingatan dan hilang kemampuan mengurus diri Pihak yang dapat membantu anak Sindrom Down Ibubapa – kasih sayang dan perlindungan Doktor perubatan keluarga – Khidmat nasihat.hospital dan PDK Peringkat 5 – 6 tahun :.

Sedia bahan sampingan untuk permainan khayalan. malah mungkin lebih berjaya daripada individu normal.Anak autisme sering dilabel sebagai kanak-kanak bodoh. Dunia kanak-kanak autisme masih menjadi misteri kerana tiada siapa tahu apa yang bermain dalam fikiran mereka. melalui boneka. Mereka perlu bergaul. tetapi melalui pendidikan sewajarnya mereka mampu memiliki kehidupan baik. degil. khususnya apabila mereka mula ‘buat perangai’. mereka boleh dibiarkan bermain sendirian.Pilih alat permainan sesuai tahap perkembangan kanak-kanak. Khas Peringkat 13-18 tahun :. sama ada tidak mengendahkan orang lain. asyik mengulangi perkara sama atau melakukan perkara yang boleh mencederakan diri.Jangan terlalu memaksa mereka melakukan sesuatu.Ke sekolah Menengah Integrasi Peringkat 18 tahun ke atas:-Dihantar latihan vokasional Peringatan kepada ibu bapa: Cara terbaik kanak-kanak SD mempelajari perkara baru. 4) Autisme Ibu bapa perlu tahu cara mengetuk ‘pintu rahsia’ anak sebelum boleh mendekati dan berinteraksi dengan anak autisme. berkelakuan pelik. mementingkan diri dan berkemungkinan besar keciciran dalam pelajaran. dapat dijadikan pendorong. Jangan biar kanak-kanak SD bersendirian. Jika pintu rahsia ini tidak ditemui. Walaupun kebanyakan kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal.Boneka pilihan atau kesayangan.hospital dan PDK Peringkat 7 – 12 tahun :-Ke sekolah Integrasi P.Apabila kanak-kanak SD boleh bermain dengan alat permainan mudah. memberi dan menerima tindak-balas daripada rakan.TADIKA biasa atau meneruskan pemulihan di klinik. anak anda makin sukar didekati dan mungkin terus hidup dalam dunianya sendiri. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang dicirikan masalah hubungan 29 .

000 pesakit mengalami autisme tulen yang mengakibatkan mereka kehilangan keupayaan memahami keadaan sekeliling.Tidak berminat dalam permainan yang perlu menggunakan imaginasi. biasanya berkaitan minat.Lebih suka bermain sendiri.Tidak suka sentuhan (tidak mahu dipeluk atau dipegang). tiada usaha menggembirakan orang lain dan tidak pandai berinteraksi secara spontan.. Hampir 70 peratus kanak-kanak autisme ada masalah terencat akal pada tahap berbeza. berkomunikasi dan tingkah laku. Mereka berkongsi masalah sama. Daripada jumlah ini.Tidak menghiraukan orang lain. ada masalah berinteraksi.Individu autisme menunjukkan perlakuan yang sangat berbeza dengan kanak-kanak normal. emosi..Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap.Kekurangan dialami kanak-kanak ini menyebabkan mereka tidak faham perasaan orang lain.000 penduduk negara kita menghidap autisme. Antara ciri utama kanak-kanak autisme ialah a. perasaan dan pemikiran orang lain. kecuali diri sendiri..Susah bekerjasama.. Bela Bartok dan Bill Gates. 30 .Pun begitu. aktiviti dan perangai.sosial. empat atau lima orang bagi 10. menyebabkan mereka jauh ketinggalan berbanding rakan sebaya dan menunjukkan perlakuan sangat berbeza daripada normal seperti:. kurang kebolehan imaginasi dan bermain serta menunjukkan tingkah laku terhad dan berulang.. Ini sebabnya proses pembelajaran mereka lebih lambat. bukan semua individu autisme mengalami masalah pembelajaran kerana ada yang berjaya dan menjadi orang ternama seperti Albert Einstein. iaitu mengalami Sindrom Asperger iaitu sejenis autisme.Dianggarkan satu daripada 500 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah ini dan statistik menunjukkan kini ada kira-kira 47.. berkongsi atau menunggu giliran. Tidak mampu bersosial — Perkembangan sosial kanak-kanak autisme sangat perlahan. komunikasi.Kelihatan tidak sensitif pada keperluan.

Ada ibu bapa kecewa selepas gagal ‘mengubah’ anak mereka dan membiarkan kanak-kanak itu membesar tanpa pendidikan sewajarnya. Kalau berbual hanya satu pihak (hanya mereka yang bercakap). bau dan bunyi yang menyebabkan mereka menunjukkan perlakuan di luar kawalan. ada guru sekolah menganggap kanak-kanak autisme sebagai 31 ..Mempunyai pergerakan badan yang pelik dan melakukannya berulang-ulang. Memiliki ciri yang disenaraikan di atas mengakibatkan kanak-kanak autisme sukar didekati.Menunjukkan keinginannya dengan tangan orang dewasa. Mempunyai masalah dalam pemikiran dan perlakuan.Lambat bercakap.Bercakap dalam nada pelik — seperti menyanyi atau bercakap macam robot.Tidak tahu bersosial — jika melakukan kesalahan..Tidak boleh duduk diam.b.Menunjukkan minat pelik.Sangat sensitif terhadap rasa. tetapi tidak faham maksudnya.Suka melakukan perkara sama (berulang) dan tidak mahu menerima perubahan. c... Lebih mengecewakan. contohnya terhadap peta. ia sangat mudah dikesan.Aktif tetapi berperangai pelik — kanak-kanak autisme jenis ini suka mendapatkan perhatian orang lain dan biasanya mereka diejek atau dibuli kanak-kanak lain. Jadi mereka biasanya terbabit dalam masalah yang dicetuskan orang lain..Bersikap pasif — tidak faham keadaan semasa dan tidak boleh membezakan keadaan baik dan buruk..Suka mengasingkan diri — biasanya kekecewaan ditunjukkan melalui tindak balas negatif seperti mengamuk..Tidak boleh berkomunikasi dengan baik. agresif (yang tidak ditujukan kepada sesiapa) atau perlakuan yang merosakkan seperti mencederakan diri.Kanak-kanak autisme dengan sindrom Asperger menggunakan bahasa rasmi dan pertuturan mereka kedengaran seperti orang dewasa. Masalah tingkah laku. Mereka mudah terganggu jika disuruh melakukan perubahan. Tidak boleh bertutur dan berkomunikasi . marah-marah.Sukar memulakan percakapan..Mempunyai masalah bercakap dan memahami percakapan orang.Mungkin mengulang perkataan sama..... d. peralatan elektronik atau roda kereta mainan berpusing dan memutar objek.

tetapi biasanya perkara ini hanya disedari guru tadika apabila kanak-kanak dihantar ke sekolah.Walaupun autisme belum ada penawarnya. Stephen Underwood. boleh belajar di sekolah biasa.“Bagaimanapun melalui pendidikan betul.bodoh. Golongan ini memerlukan bantuan dalam segenap segi. Berdasarkan kajian. cuma guru dan ibu bapa tidak tahu cara mendekati mereka. biasanya ia hanya disedari kebanyakan ibu bapa apabila anak mencapai usia tiga tahun. terutama kemahiran sosial dan pengurusan. malah fungsi pembelajaran juga bertambah baik. banyak kaedah rawatan dan pendidikan boleh membantu kanak-kanak ini membesar dan belajar dengan baik. Katanya. Oleh kerana mereka ada masalah perlakuan. Teh Beng Choon pada bengkel strategi praktikal mendidik anak autisme anjuran bersama Nasom dan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. lebih awal masalah anak dikesan lebih baik. mementingkan diri sendiri dan sukar mengekalkan tumpuan. kanak-kanak autisme berumur empat hingga enam tahun yang diberikan pendidikan khas menunjukkan perkembangan memberangsangkan.Panduan membentuk hubungan sosial. termasuk menguruskan diri sendiri.“Kanak-kanak autisme bukan golongan berisiko atau bodoh. masalah autisme boleh dikesan ketika bayi lagi. Bagaimanapun. Malangnya kurang pengetahuan ibu bapa dan guru menyebabkan ramai kanak-kanak autisme membesar di bawah paras kemampuan. ibu bapa boleh 32 .Bagi mengatasi masalah sosial di sekolah seperti tidak pandai berkawan. individu autisme boleh belajar di sekolah biasa dan berjaya dalam pelajaran. pemikiran dan tidak pandai bersosial.” kata Pengerusi Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (Nasom). Menurut Psikologi Klinikal Kolej Persatuan Psikologi Australia. perkembangan kanak-kanak autisme secara umumnya lebih perlahan daripada kanak-kanak normal.Oleh kerana mereka tidak pandai berbual dan bergaul. beberapa langkah boleh diambil iaitu dari peringkat pra sekolah lagi. bermain dengan kanakkanak lain.

terutama ketika kecil iaitu pada umur empat atau lima tahun). Kanak-kanak autisme. Belajar cara dan peraturan permainan supaya anda boleh bermain dengan anak. Oleh kerana anak autisme ada masalah lambat belajar. ada kecenderungan meniru perbuatan orang lain bagi membolehkan mereka diterima sebagai kawan.Sebagai ibu bapa.“Setiap kali cuba berkawan. Ini membolehkan anak belajar untuk menunggu giliran dan berinteraksi.“Kaedah lain ialah merakam suasana permainan di sekolah.menjemput kawan datang ke rumah. berlagak dan lebih susah berkawan. Ini membuatkan kanak-kanak autisme berasa tertekan dan mula menyalahkan orang lain.Pada umur sembilan hingga 13 tahun. ada saja kesalahan yang mereka dilakukan. ibu bapa boleh menggunakan rancangan televisyen seperti Mr Bean untuk mengajar anak apa yang tidak boleh dilakukan kerana pada ketika ini anak autisme mula mengambil kira pandangan orang terhadap diri mereka dan sedar wujudnya perbezaan jantina. Ini membuatkan anak berasa diterima. Ketika ini mereka perlu belajar apa yang tidak boleh dicakap kerana kanak-kanak autisme ‘sangat jujur’ dan kejujuran ini mungkin melukakan hati kawan. galakkan mereka dengan cara positif seperti membuat diari persahabatan atau carta markah bersosial (beri satu markah apabila mereka melakukan usaha berkawan. Sebaliknya. dia boleh menonton rakaman ini berulang kali di rumah.“Yang ibu bapa dan guru perlu lakukan ialah memerhatikan jenis permainan yang dimainkan rakan sebaya anak. galak anak menjadi peramah dan mudah didekati. Jangan kritik jika anak tidak melakukan perkara sepatutnya kerana mereka tidak tahu apa yang salah atau betul.“Kanak-kanak 33 . terutama perempuan. anda juga perlu menjadi ‘model’ dan kawan kepada anak.Pada masa sama. terutama apabila mereka meningkat umur enam hingga sembilan tahun kanak-kanak autisme mula ada minat sama dengan rakan sebaya. Mereka mungkin jadi sombong.” katanya. lebih yakin serta dapat mengelak mereka menjadi mangsa buli.

menulis dan ejaan yang setaraf intelek” (World Federation Of Neurology.autisme ada kemungkinan empat kali lebih tinggi menjadi mangsa buli. merangkap seorang pakar perubatan dan ‘ophalomotologist’ telah memperkenalkan perkataan ‘Disleksia’ (Hammond dan Hugges. Antara cara membantu meningkatkan keyakinan dan kemahiran berkawan ialah menggalakkan mereka terbabit dalam pementasan drama atau aktiviti berkumpulan serta membuat sistem mentor. 1996:3)“Disleksia ialah satu ‘Disorder’ dalam kanak-kanak yang telah terima Pendidikan Biasa. tidak memperolehi kemahiran bahasa. 1968) Selain itu terdapat juga beberapa perkataan lain yang berkaitan dengan Disleksia. diantaranya ialah:• Dyscalculia (Diskalkulia) iaitu seorang disleksia yang bermasalah dalam pengiraan ataupun matematik Dysgraphia (Disgrafia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam bahasa Dyspraxia (Dispraksia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam koordinasi moto-mata-tangan • • 34 . Istilah ‘buta huruf’ juga digunakan untuk kategori ini. persahabatan itu biasanya berakhir di pintu pagar sekolah. mudah tertekan dan pencapaian akademik juga lemah.Perlu diingat.“Walaupun mula pandai berkawan tetapi dalam kebanyakan kes. Rata-rata berasa rendah diri. Seorang Profesor Berlin pada tahun 1887. kesukaran menggunakan perkataan. cepat resah. 5) Disleksia Perkataan “disleksia” (dyslexia) adalah hasil gabuangan dua perkataan Greek iaitu “Dys” yang bermaksud kesukaran dan “Lexis” bermaksud perkataan atau dengan kata lain. bacaan. Mereka masih tidak tahu apa perlu dilakukan jika diusik atau diejek kerana bimbang dipulaukan.” katanya. bukan semua anak autisme ada masalah pembelajaran.

mendengar dan bercakap disebalik pengajaran yang cukup dan peluang budaya yang sempurna. Kemungkinan untuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan adalah secara terbalik Disleksia auditori (pendengaran) Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad. menulis. SIAPA YANG MENGALAMI DISLEKSIA? Disleksia melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur. Ternyata sekali disleksia menghuraikan sesuatu kelainan dalam otak.Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf. menganalisis bunyi mengikut suku kata perkataan dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagi 35 . Sebenarnya masalah ini bukanlah satu penyakit dan ia tidak memerlukan ubat untuk mengubatinya. Jenis-jenis Disleksia Disleksia boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu : Disleksia visual (penglihatan) Kesukaran utama yang dihadapi ialah untuk mengigat dan mengenal abjad serta konfugirasi perkataan. membaca. jantina atau bangsa. selalunya ia adalah pemberian Tuhan yang terus berkembang dalam diri seseorang dengan cara yang berlainan. Simbol-simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk diterjemahkan. Disleksia juga bukan disebabkan kecerdasan yang lemah serta penglihatan tetapi seseorang disleksia tidak mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Disleksia biasanya boleh diperturunkan daripada ibu bapa kepada kanak-kanak. sebaliknya dengan program pendidikan yang sesuai masalah ini dapat dikurangkan.

Keturunan atau genetik Kebanyakan kes. kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar.PUNCA-PUNCA DISLEKSIA Mengikut Mercer. Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak permepuan. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia desebabkan oleh kromosom 15.1996. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya.menyembunyikan perkataan. 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun-temurun Biologi Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup bulan. 1996 dan Spaafford dan Grosser. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosalan ini minimum Kematangan Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu dalam sisitem saraf. Hammond dan Hughes. Bunyi percakapan yang tuturkan secara halus juga tidak dapat dibezakan. Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengan konsonan juga dihadapi oleh disleksia auditori Disleksia visual-auditori Kesukaran mambaca yang amat teruk dan ini disebabkan oleh kelemahan untuk memproses tulisan secara visual dan audio . Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan. 1997. terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalahmasalah yang sama. Kelewatan kematangan pada kank-kanak merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia 36 . antara punca-punca disleksia ialah.

Kesilapan membaca.Suka mendengar bacaan tetapi tidak berminat membaca sendiri . huruf dan nombor .Suka mengganti perkataan dan hiperaktif .Keliru dengan kiri dan kanan .Kemahiran bertutur yang lambat dan sukar memahami arahan .Sukar mengikuti arahan lisan yang panjang .Kemahiran motor kasar dan motor halus yang lemah .Kesukaran membaca dan terkeliru dengan perkataan dan ejaan yang tidak 37 .Tidak merangkak semasa bayi .Seringkali terlupa nama benda-benda atau pelajaran yang dipelajari .Kemahiran membaca.Tulisan cermin atau terbalik 9 hingga 12 tahun .Sifat ingin tahu tinggi. menulis dan mengeja yang lemah dan suka menterbalikkan perkataan.Kelihatan tidak terurus semasa berada dirumah atau sekolah .Menggunakan jari untuk mengira dan membaca .CIRI-CIRI DISLEKSIA Kanak-kanak pra-sekolah : .Kurang keyakinan dan menghadapi masalah tekanan jiwa Sekolah Menengah : .Mengambil masa yang panjang untuk menyiapkan latihan .Kesukaran menyalin maklumat dipapan putih atau buku teks . mengeja dan lemah dalam kefahaman . berminat terhadap pekara baru dan suka bertanya banyak soalanKanak-kanak Sekolah Rendah : 6 hingga 9 tahun .

Kurang kemahiran bersosial MASALAH KANAK-KANAK YANG MENGHADAPI DISLEKSIA Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakanya adalah dalam proses pembelajaran.Kesukaran menulis karangan . Secara langsung ianya akan membuat kanak-kank merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada. Untuk tempoh jangka mas yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti.Bercakap dengan nada yang kuat atau menjerit daripada konsisten . Mengeja Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. m – w y –g – j u – n m – n c–ep–qh–nb–d Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti t–hf–v Membaca Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan.Jenis orang yang suka senyap .Kesukaran mempelajari bahasa lain .Keliru dengan nombor-nombor dan arahan oral .konsisten .Lemah dalam kefahaman dan tidak mempunyai ramai kawan . Mereka censerung menterbalikkan perkataan seperti: Batu – tuba 38 .

Contohnya seperti berikut : 3–5–8 39 . Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikkan. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama. Nombor Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklimat yang diperolehi. Contohnya seperti berikut: pada masa yang sama – dapa masa yang masa Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik Bercakap dan mendengar Terdapat juga diatara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Contohnya seperti berikut : Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu Jam – jem cat – cat Menulis Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas.Gula – lagu Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat.

Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh .Memberi kebebasan yang terbatas serta nasihat untuk mengenal identiti sendiri . kanan. belakang.Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokongan ibu bapa . atas.Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan.Mengamalkan suasan kasih sayang serta bersikap perihatin dalam mengekalkan suasana harmoni .9–6 Masalah fizikal.Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkan baju. pengurusan diri dan sosial . kiri.Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi .Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal bagi tujuan menaganinya . bawah serta pengamatan yang lemah LANGKAH-LANGKAH MENBANTU KANAK-KANAK DISLEKSIA . pandai 6) Epilepsi (Sawan) Rawatan Efektif Epilepsi Dengan kemajuan terkini dalam bidang perubatan dan teknologi sekarang. epilepsi dan serangan sawan bukan lagi satu halangan untuk menjalani 40 . .Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan.Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus.Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik .Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika ..Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi. . kidal dan pandai mengikat tali kasut .

Ini biasanya akan disusuli dengan pemeriksaan fizikal dan neurologi untuk mengenal pasti petanda fizikal berkaitan yang mungkin boleh menunjukkan secara khusus sindrom epilepsi yang dialami pesakit. Hampir kesemua penyakit epilepsi dapat dirawat dengan menggunakan ubat anti-epileptik (juga dikenali sebagai anticonvulsants atau ubat anti-sawan).kehidupan yang aktif dan sempurna. Seorang anggota keluarga atau mereka yang menyaksi serangan sawan mesti hadir untuk memberi maklumat tambahan. Rawatan moden yang biasa diberi untuk kebanyakan jenis penyakit epilepsi ialah ubat atau kombinasi ubat anti-sawan yang lazim digunakan. terutama jika pesakit tidak sedarkan diri. Ujian-ujian ini mungkin termasuk electroencephalogram (EEG) yang mengukur denyutan elektrik dalam otak. Ini termasuk soalan mengenai sejarah serangan sawan dalam keluarga pesakit dan butiran lanjut mengenainya.Setiap pesakit memberi reaksi yang berbeza terhadap ubat anti-sawan seperti reaksi mereka 41 .Perkara pertama yang akan dilakukan oleh doktor ialah menyemak sejarah perubatan pesakit.Sebaik sahaja diagnosis selesai dilakukan. yang. doktor akan mencadangkan beberapa pilihan rawatan. tomogafi berkomputer (CT) dan imbasan gema bermagnet (MRI). tetapi juga untuk menguruskan kehidupan keseluruhan pesakit. rawatan yang berkesan untuk epilepsi bermula dengan diagnosis yang betul tentang jenis serangan sawan yang dialami pesakit kerana setiap jenis penyakit ini memerlukan rawatan khusus dan berkesan. Oleh itu.Doktor mungkin mencadangkan ujian lanjut dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam punca berlakunya serangan sawan dan mengesan sebarang keadaan yang tidak normal dalam otak. Rawatan bagi epilepsi bukan sahaja bagi menyembuhkan semua serangan sawan. menyediakan imbasan imej otak. dalam bahasa mudahnya.

50 hingga 60 peratus bebas dari serangan sawan selepas pertama kali mengambil ubat anti-sawan. Oleh itu. Telah dibuktikan bahawa kira-kira 80 peratus pesakit epilepsi yang dirawat dengan ubat anti-sawan. atau rawatan herba. Bagi pesakit dewasa pula. serta ubat-ubat lain yang mungkin diambil oleh pesakit.Untuk hasil rawatan terbaik. walaupun apabila mencecah usia dewasa. umur pesakit dan jantina.bahan yang boleh mengganggu rawatan epilepsi dan mengurangkan keberkesanannya. Bagi mereka yang didiagnosis mengidap epilepsi ketika usia muda. Jika punca-punca tersebut berjaya dirawat atau dibuang. tahap IQ dan isu kesihatan. maka semakin besar peluang untuk mereka menjalani kehidupan yang bebas dari epilepsi dan lebih 50 peratus kanak.Sebahagian besar pesakit epilepsi boleh bebas dari serangan sawan untuk tempoh yang lama dengan menjalani rawatan yang betul.Pembedahan boleh membantu merawat punca-punca epilepsi lain. tumor atau punca-punca lain. doktor akan cuba menentukan ubat anti-sawan dan program yang betul untuk setiap pesakit dengan kesan sampingan yang minimum. pesakit tidak akan lagi 42 .kanak berjaya bebas daripada serangan penyakit itu. pesakit epilepsi perlu terlebih dahulu menemui doktor yang terlatih dan berlesen. pesakit perlu memakan ubat seperti yang ditetapkan. bebas daripada serangan penyakit itu untuk tempoh sekurang-kurangnya dua tahun. Sesetengah faktor akan diambil kira oleh doktor apabila memilih ubat anti-sawan termasuk jenis sawan.Bagi rawatan berkesan. ubat yang dibeli di kedai. seperti serangan sawan itu disebabkan oleh ketumbuhan. 20 peratus mula mengambil ubat dan tidak lagi diserang sawan selepas berhenti mengambil ubat.terhadap makanan atau bahan-bahan lain yang masuk ke badan mereka. dan sentiasa merujuk kepada doktor sebelum mengambil ubatubatan yang lain. Lagi lama tempoh mereka tidak mengalami serangan sawan. Terdapat bahan.

jumlah serangan sawan yang mereka alami berkurangan dengan banyaknya.Rangsangan saraf vagus (vagus nerve stimulation atau VNS) adalah satu lagi pilihan rawatan untuk epilepsi. pekerjaan. Wayar dari alat tesebut diikat pada saraf vagus. maka pesakit akan dinasihatkan supaya tidak melakukannya dan menjalani rawatan pilihan yang lain. dalam mana-mana pembedahan. ada pesakit bebas sepenuhnya daripada serangan sawan selepas pembedahan. Doktor akan mengambil pendekatan holistik dan berbincang bukan sahaja mengenai penyakit sawan yang dihidapi dan butiran perubatan. tetapi ia hanya sesuai bagi sawan partial yang berasal dari satu kawasan khusus dalam otak. Alat yang dikenali sebagai perangsang saraf vagus ditanam di bawah kulit dada pesakit. Alat ini menjana denyutan elektrik dalam jarak masa tetap (interval). tetapi juga turut merangkumi keseluruhan ‘isu-isu mengenai kehidupan’ seperti pendidikan. soal perkahwinan dan mengandung. kehidupan sosial. malah bercakap mengenai pemanduan.mengalami sawan. Saraf vagus menyambung otak ke jantung. Keberkesanan pembedahan berbeza.VNS boleh menjadi rawatan pilihan bagi mereka yang tidak berkesan mengambil ubat anti-sawan dan pesakit yang atas apa-apa sebab.Bagaimanapun. aktiviti sukan. 43 . masih ada risikonya.Pembedahan juga boleh dilakukan untuk membuang tempat fokus serangan sawan (kawasan otak di mana serangan sawan berasal). yang merangsang saraf vagus. paru-paru dan saluran usus dan perut. Kebanyakan pesakit boleh berhenti mengambil ubat anti-sawan selepas menjalani pembedahan. Oleh itu. Pesakit yang berpotensi dibedah perlu menjalani penilaian terperinci oleh pakar neurologi sebelum pembedahan dan jika berpendapat pembedahan tidak sesuai dilakukan. kira-kira lima peratus pesakit epilepsi boleh “diubati” melalui pembedahan. manakala bagi yang lainnya.

Jangkitan dalam rahim .Satu lagi rawatan bagi epilepsi di kalangan kanak-kanak ialah diet ketogenik. yang kaya lemak dan rendah karbohiderat. Kanak-kanak cerebal palsy mengalami (sebahagian besarnya) kerosakkan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kekurangupayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan. bateri yang dipasang pada alat tersebut hanya tahan kira-kira selama lima tahun sahaja.Ibu mengalami darah tinggi. ia menghasilkan ketones (bahan yang terhasil bila badan memecahkan lemak untuk menjana tenaga). 7) Cerebral Palsy “CEREBRAL” ialah OTAK“PALSY” bermaksud “KURANG ATAU TIDAK UPAYA MENGAWAL PERGERAKAN OTOT”.Pendarahan teruk dan kronik ketika mengandung Semasa Proses Kelahiran . kancing manis. Bagaimanapun.Kelahiran tidak cukup bulan 44 . tambahan pula. Bila badan dalam keadaan berpuasa. kurang darah ketika mengandung . Sebelum Kelahiran . Ia bertujuan untuk mengekalkan ‘tahap lapar’ (starvation mode) dalam badan bagi tempoh masa yang lama. yang menunjukkan badan sedang membakar lemak dan bukannya glukos untuk menjana tenaga.dianggap tidak sesuai untuk menjalani pembedahan. semasa dan di peringkat awal bayi dilahirkan – ketika bahagian otak berkembang dengan pesat. Kecacatan otak dan saraf otot ini lazimnya berlaku sebelum. kaedah rawatan ini mungkin mahal.

Menggunakan sebelah tangan (hand preference) .Cepat marah Perkembangan kanak-kanak cerebral palsy 45 .Jaundis yang teruk (kemicterus) . merenggek.Lemas semasa lahir .Rembesan (intraeraneal bleeding).Kecederaan semasa lahir .Masalah menyusu .Perkembangan otak yang tidak normal.Demam kuning.Terhentak / terhempas / kejutan. tanpa sebab ataupun terlalu diam dan kurang tindak balas . .Kerap menangis.Serangan kuman / penyakit. .Sembelit .Kekurangan bekalan oksigen (anoxia) – punca utama.Bayi kelihatan lembik .Lewat perkembangan .Kecederaan otak disebabkan oleh kemalangan.Meningitis (jangkitan kuman diselaput otak) – demam kuning . . Tanda-tanda : . meragam. . penderaan dan penganiayaan fizikal. Punca-punca : . . Seseorang kanak-kanak ceberal palsy dilahirkan bagi setiap 800 kelahiran tanpa mengira jantina. umur ibu atau latar belakang sosial. kaum.Jangkitan semasa lahir Selepas Kelahiran (sebelum berumur 3 tahun) ..

Kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk mengawal keseimbangan badan dan kodinasi otot. 8 tahun .Rencatan penglihatan. kanak-kanak seperti ini sewaktu lahirnya jarang atau tidak menangis 0 – 1 bulan.Bahagian-bahagian anggota bergerak tanpa dapat dikawal otot otak (ivoluntary movements).Pada prinsipnya kanak-kanak ataxia ini tidak dapat duduk. Athetoid) Spastic .Tabiat bertahan nafas atau breathulding spell berlaku disamping berlakunya kekejangan terhadap anggota badan sekiranya kanak-kanak tersebut menangis apabila kemahuannya tidak dituruti dan didapati mukanya bertukar menjadi warna biru. Pantulan yang terhasil adalah secara terserentak dan mengejut. Selain daripada itu. Akibatnya seseorang kanak-kanak athetoid menunjukkan gimik muka.Bahagian-bahagian otot anggota yang spastic manjadi tegang dan tidak mudah kendur semula. warna dimukanya kembali cerah semula. 11 bulan mula merangkak.Rencatan akal (kurang kecerdasan)Kerencatan pertuturan. bergantung kepada kadar 46 .Athetoid .Masalah mengenai pernafasanMasalah mangenai pemakanan.Belum boleh bercakapAkibat daripada kerencatan ini boleh juga menimbulkan lain-lain kerencatan seperti :.Bagi kanak-kanak yang menhidapi cerebral palsy biasanya kita dapati mereka akan lahir lebih awal berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. duduk mengesot dan sebagainya. tetapi tidak mahu berjalan dan mereka biasanya akan berdiri di hujung jari ibu kaki sahaja seolah-olah bimbang untuk bertapak.Atxia .Sawan (epilepsy).Kecacatan gigi.1 tahun masih belum boleh berjalan / anggota tubuh lembik. Jenis-Jenis Cerebral Palsy (Spastik. 1 – 3 tahun. berdiri dan berjalan. Apabila dia menarik nafasnya dan menangis.Kanak-kanak ini pada peringkat awalnya sukar untuk melakukan pergerakan biasa bagi kanak-kanak normal seperti meniarap.Rencatan pendengaran. Ataxia.Kecacatan anggota.masalah untuk buang air besar atau kecil.

kepintasan yang dialaminya. Terdapat tiga bentuk utama kelumpuhan otak iaitu Spasticity. jika kanak-kanak ini mampu berdiri dan berjalan sekalipun. kakinya akan berkeadaan terkangkang luas bagi membantu mandapat keseimbangan postur tersebut. Biasanya. Occupational Terapist dan keluarga untuk jangka masa yang lama. Contohnya. namun mereka boleh berkembang secara beransur-ansur. Oleh kerana itu. Occupational Terapist dan keluarga di hospital atau di rumah. sekiranya umur mereka lebih muda. Athetosis dan Ataxia. Jenis-jenis Masalah dan Tiga Bentuk Utama Kecacatan warisan atau keturunan tidak berapa penting dalam kelumpuhan otak. kanak-kanak Cerebral Palsy mesti diberi latihan tiap-tiap hari oleh Fisio Terapist. Fungsi otak itu akan menjadi lebih baik. Masalah utama secara langsung melibatkan otak.Hypoytonik (Campuran sifat-sifat di atas) – otot lembik Latihan dan pendidikan kepada kanak-kanak Cerebral Palsy Kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai otak yang kurang berfungsi. Tetapi. Mereka yang mengalami ketiga-tiga bentuk kelumpuhan otak di atas dikenali secara umum sebagai penyakit Cerebral Palsy atau spastic 47 . Tiada kecederaan yang berlaku secara langsung kepada anggota yang terlibat. Oleh itu. mereka perlu diberi pendidikan khas oleh Guru Khas dan keluarga mereka. sendi mereka akan menjadi lebih keras dan tulang belakang mereka akan menjadi bengkok. Jikalau. Iaitu walaupun mereka mempunyai otak yang kurang berfungsi. kita mesti memperkenalkan kanak-kanak Cerebral Palsy ini ke Fisio Terapist dan Occupational Terapist secepat mungkin. Kalau kanak-kanak tidak diberi latihan oleh Fisio Terapist. kecacatan mereka akan bertambah teruk. kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai terencat akal juga.

Cortex atau Lapisan Luar OtakCortex atau lapisan luar otak terlibat dalam pemikiran.bahagian ini terletak di bawah cortex iaitu di tengah-tengah otak. Kerosakan di bahagian cortex ini berlaku berpunca daripada keadaan spastic sebenarnya. iaitu bahagian anggota bawah atau keempat-empat bahagian anggota badan. pengetahuan dan sensasi. harmoni (bersantun) dan lebih ekonomikal. Serebelum dihubungkan dengan pangkal otak yang menghubungkan bahagian atas otak kepada saraf tulang belakang.Kanak-kanak spastic dapat dikesan dari simtom-simtom yang ditunjukkan :Kesukaran sewaktu makanKanak-kanak spastic akan mengalami kesukaran menghisap. Bahagian ini berperanan ‘mentadbir’ fungsi tubuh manusia seperti koordinasi opergerakan. menelan dan mengunyah 48 . Ciri utama yang dihadapi olah athetosis ialah pergerakan yang secara tidak disengajakan dan mengganggu pergerakan yang normal dalam tubuh manusia. gaya dan keseimbangan. Kerosakan bahagian luar otak boleh memberi kesan kepada kedua-dua bahagian anggota di sebelah bahagian tubuh.SerebelumSerebelum ini terletak di bahagian asas atau dasar otak. kelemahan otot-otot dan seringkali mengalami gangguan dalam tumbesaran dan perkembangan. Orang cacat spastic yang lebih mungkin sekali menghadapi lebih daridada satu kategori asas biajnosa dan pengklasan menggambarkan kesukaran yang amat sangat.Kanak-kanak spastic yang menghadapi Ataxia berpunca daripada kecederaan pada bahagian serebelum mengalami gaya melangkah yang tidak stabil dan kesukaran dalam mengimbang badan. Basal Ganglia.Mengesan Kanak-kanak Spastik. Basal ganglia dan serebelum membantu mengorganisasikan atau menyusun pergerakan dengan amat teratur. Gangguan di bahagian basal ganglia ini boleh menyebabkan berlakunya kecederaan yang dikenali sebagai Athetosis. Kanak-kanak yang mengalami spasticity menghadapi kawalan pergerakan yang tidak terkawal.

tidak mengenali ibu bapanya.Kanak-kanak juga mengalami kesukaran tidur. sentiasa tidur. Masalah penglihatan. tidak bertindak balas atau tidak berminat terhadap keadaan sekelilingnya.Masalah pernafasanKanak-kanak akan mengalami kesukaran bernafas.Masalah tidur. Kanak-kanak juga akan serta merta menggigit makanan yang diletakkan di dalam mulut mereka dan akan sukar untuk di keluarkan semula.Kanak-kanak spastic hanya akan bertidak balas terhadap bunyi yang kuat ataupun tidak bertindak balas langsung terhadap bunyi.makanan. mereka kerap terjaga di waktu malam dan sering menangis. pernafasan mereka menjadi kencang dan bising. 49 .Kanakkanak spastic mungkin mengalami kerencatan akal jika didapati mereka tidak pernah tersenyum.Kemungkinan mengalami simtom-simtom terencat akal.Masalah pertuturan.Masalah pendengaran. cahaya dan sentuhan.Kanak-kanak spastic tidak boleh mengeluarkan suara iaitu mereka tidak boleg memanggil ibu bapanya ataupun mengeluarkan “babbling sound”. Ini seringkali menyebabkan mereka muntah.Sering kali kanak-kanak ini juling ataupun mengalami mistagmus iaitu pergerakan bola mata yang berterusan. Kanak-kanak juga tidak memahami apa yang di katakan kepadanya. Kanak-kanak ini juga kadangkala tidur berlebihan (hipersomnia). Reaksi yang tidak normal Kanak-kanak spastic sering akan menangis disebabkan bunyi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->