You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMAPANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

SK BALABAN JAYA, BELURAN

TARIKH : 12 JANUARI 2010

TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER SK BALABAN JAYA (SUNSHINE ROOM )

MASA : 12.50 TENGAH HARI

KEHADIRAN : SEMUA GURU PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

JAWATANKUASAPENAUNG : PN SALOMA HJ ISMAIL

KETUA PANITAI PJPK : PN NURSYAM BINTI SENONG

SETIAUSAHA : CIK NAFSAH AJAK

BIL AGENDA TINDAKAN

1. Ucapan alu-aluan Pengerusi majlis

2. UCAPAN GURU BESAR

2.1 Guru Besar mengucapkan terima kasih kepada semua guru keranadapat Semua guru
menghadirkan diri dalam mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmanidan panita
Kesihatan pada kali pertama.

2.2 Guru Besar meminta agar matapelajaran Pendidikan Jasmani dankesihatan


di jalankan menggunakan peralatan sukan yang baik dantidak rosak.

2.3 Peralatan sukan yang rosak boleh di lupuskan dan pesanan barangan baru
boleh dilakukan menggunakan borang yang boleh didapati di pejabat.

3. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN


KESIHATAN.

3.1 Ketua Panitia mengedarkan rancangan pengajaran tahunan kepada


guru panita Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Ketua Panitia
3.2 Penulisan format rancangan pengajaran harian yang betul danmengikut format
yang telah ditetapkan.
3.3 perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dapatmenarik minat
murid untuk menunpukan sepenuh perhatian semasa aktiviti P&P di jalankan
sama ada di padang atau pun di dalam kelas.

3.4 Merancang Aktiviti permainan yang pelbagai dan meyeronokkan di samping


mempunyai impak yang baik terhadap perkembangan pengetahuan murid
tentang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

3.5 Perbincangan tentang perancagan strategic panitia PendidikanJasmani bagi


meningkatkan tahap penguasaan murid-murid dan memberi pendedahan yang
lebih mendalam tentang sukan dan kesihatan kepada murid-murid.

4. PAKAIAN SERAGAM UNTUK AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI.

4.1 Penolong kanan HEM mencadangkan agar semua pelajar diminta memakai
pakaian sukan yang seragam setiap kali waktu PJ. Ini kerana pakaian ini akan
Ketua Panitia
digunakan sehingga waktu sesi persekolahan berakhir.

4.2 Pakaian yang dicadangkan adalah baju T-Shirt berwarna putih berkolar dan
seluar trek bewarna gelap serta tudung gelap bagi pelajar islam perempuan.

4.3 Walau bagaimanapun baju tersebut merupakan pakaian PJ yang sementara


sehingga baju PJ yang dicadangkan telah sampai.

4.4 Oleh yang demikian, PK Hem meminta agar Ketua Panitia PJK bertindak untuk
menguruskan baju PJ yang seragam untuk pelajar SK Balaban Jaya.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.00 petang

Disediakan Oleh:_________________________________
Cik Nafsah Ajak
(Setiausaha Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)

Disemak Oleh:_______________________________
Pn. Nursyam Senong
(ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)