P. 1
INTERNO UPUTSTVO SAO 2.1

INTERNO UPUTSTVO SAO 2.1

|Views: 119|Likes:
Published by boja-boja

More info:

Published by: boja-boja on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2011

pdf

text

original

Interno uputstvo za Saobraćajni odsek V2.1, Novembar 2010.

1/4

INTERNO UPUTSTVO ZA SAOBRAĆAJNI ODSEK
za izradu i odbranu diplomskog rada pod mentorstvom dr Željena Trpovskog
Verzija SAO 2.1, Novembar 2010.

Varijante diplomskih radova
Diplomski radovi dele se u dve osnovne grupe:

1) Diplomski - master rad 1.1) jednostavniji radovi, sa predviđenom ocenom 9, 1.2) složeniji radovi, sa predviđenom maksimalnom ocenom, 10. 2) Diplomski rad
1.1) U jednostavnije master radove spadaju veoma raznovrsne teme koje su povezane sa telekomunikacijama i obradom signala u najširem smislu. Uglavnom su to prevodi tekstova ili delova knjiga. Originalni materijal najčešće je pisan na engleskom jeziku, iako i drugi jezici nisu isključeni. Izbor materijala vrše kandidat i mentor, dogovorno. Obim materijala treba da bude takav da diplomski sadrži između 35 i 50 stranica standardno obrađenog teksta (prema šablonu koji kandidat dobija od mentora kad dođe u odgovarajuću fazu izrade rada). Nemojte da koristite šablon koji se nalazi na www.ktios.net. 1.2) Složeniji radovi su radovi koji, osim gore navedenih aktivnosti sadrže i eksperimentalni deo, simulaciju primenom simulacionog softvera, ekonomsko finasijsku nanalizu, deo nekog projekta, i slično. U eksperimentalnom delu kandidat samostalno realizuje neki od delova prethodno opisane teorije. Pri tom se uglavnom koriste gotovi programski paketi, programski jezici MATLAB ili C (C++), u zavisnosti od sklonosti i veštine kandidata. Potreban obim rada dogovorno utvrđuju mentor i kandidat. Mentor se obavezuje da ne proširuje zahteve u odnosu na početni dogovor. 2) Diplomski radovi se sve ređe javljaju. I tu može da se uradi pregledni rad, sa ocenom 9, ili složeniji rad sa ocenom 10. Prema odlukama NNV potrebno je pre prijavljivanja diplomskog master rada publikovati jedan stručni-naučni rad na nekoj domaćoj konferenciji ili Zborniku radova FTN. Domaće konferencije dešavaju se par puta godišnje (ETRAN u junu, TELFOR u novembru, Jahorinafest u martu, .....) Rad za Zbornik, pisan prema uputstvima koje možete da dobijete na sajtu FTN ili od mentora, šaljete na mail zbornikftn@uns.ac.rs i u roku od par dana mentor dobija izveštaj o prihvatanju ili odbijanju rada. U tom slučaju praktično nema gubitka vremena na čekanje na konferenciju. Rad za konferenciju (zbornik) piše se prema uputstvima za pisanje radova. Ova uputstva neznatno se razlikuju od konferencije do konferencije i uvek se mogu naći na odgovarajućim Internet stranicama.

. mentora i saradnika o tome da je prijava prihvaćena. može se desiti da mentor nema odgovor na sva postavljena pitanja.kratak opis teme planiranog diplomskog bečlor ili master rada. Detaljnije o obavezama mentora: a) Posle približnog dogovora o temi. Novembar 2010. ali samostalnost kandidata predstavlja važnu ličnu karakteristiku. temu. uglavnom na Internetu. 4.oblast. .1. kako jezičke tako i tehničke prirode. Ako kandidat nema računar ili pristup računaru. predmet. b) Pomoć u izradi rada. ‘odbrana unapred’ radi usklađivanja trajanja odbrane i sadržaja. kao i . veličina treba da bude 12. Obično su to razne varijante Tutorial. npr. kao i druge sitne pomoći. u početnim fazama mentor je obavezan da maksimalno pomogne kandidatu i pripremi materijala. u ograničenoj meri. U prijavi kandidat navodi svoje osnovne podatke: . . c) Kandidatu se preporučuje da posle napisanih 5-10 strana donese ili pošalje tekst na recenziju. Na taj način u startu se mogu otkloniti sistematske greške u načinu pisanja.broj nepoloženih ispita. . Pri tom se vodi računa o kvalitetnoj distribuciji diplomskih radova prema stručnim kompetencijama nastavnika i asistenata Katedre. iz literature. Studenti se prijavljuju za izradu diplomskog rada slanjem prijave na adresu: diplomski@ktios.net 2.google. White Paper i sličnih tekstova do kojih kandidat dolazi samostalno ili uz nečiju pomoć.Interno uputstvo za Saobraćajni odsek V2.com pretraživača. mentora kod koga želi da radi rad. desno. Font bira kandidat.prosečnu ocenu. a zatim sam pronalazi dopunsku literaturu. omogućiti rad na katedarskoj opremi. . c) Pomoć kandidatu u završnom sređivanju teksta sa aspekta sadržaja i pismenosti. d) Pomoć kandidatu u pripremi prezentacije. kad kandidat ovlada materijom. pomoću www. 2/4 Postupak prijavljivanja 1. U kasnijim fazama. Obaveze mentora prema kandidatu: a) Pomoć u izboru teme. kandidat za početak koristi literaturu Katedre. Koristi se A4 format sa marginama levo 2. uglavnom u popodnevnim i večernjim časovima. Tada se eventualni problemi rešavaju dogovorno.broj indeksa. sa razmakom single. vrši elementarnu proveru i predlaže nastavnika koji može da vodi rad kao mentor i eventualno asistenta saradnika koji može da pomaže u tom radu. gore i dole 2cm.ime i prezime. Kandidat odlazi kod mentora i oni počinju detaljne dogovore o izradi rada. U roku od 7 dana Katedra obaveštava kandidata. Kandidat samostalno rešava sve probleme koji nastaju u toku izrade rada. Može mu se. b) Iako je diplomski rad samostalan rad kandidata. 3. Mentor može da pomogne u mnogim situacijama.5cm. knjiga. Katedra obrađuje prijave. časopisa kao i sa interneta.

d) Prezentacija se priprema u PowerPoint programu. mentor pregleda i ceo tekst. U prezentaciji treba izbegavati bilo kakve vizuelno atraktivne... pregledne teze koje se lako i brzo čitaju. Ako kandidat ima posebne želje za štampanjem u boji. Novembar 2010. opisano je. Kandidat treba da dođe kod mene da zajedno popunimo formulare i pripremimo dokumentaciju.. Njihova namena je uglavnom jasna iz naziva. Kandidat prvo podnosi zahtev za bodovanje. Veći broj nepoloženih ispita i diplomski rad međusobno se opterećuju i takve situacije treba izbegavati. pisanja članka za zbornik i izvršenog bodovanja.) Glave. Kandidat prijavljuje diplomski rad kad ispuni sve obaveze (položi sve ispite projekte i letnju praksu). Obim prezentacije ne treba da premaši 1520 slajdova.Interno uputstvo za Saobraćajni odsek V2. Poželjno je da kandidat par dana pre odbrane prikaže prezentaciju mentoru kako bi se na vreme uklonili eventualni problemi u izboru sadržaja i načinu izlaganja.. Kraći rok treba izbegavati jer ukazuje na lošu organizaciju . neki od ispita iz bilo koje godine studija nije evidentiran i kandidat treba da bude spreman na ovu vrstu iznenađenja. Nipošto ne treba gubiti živce ili se preterano nervirati jer se svaki problem može rešiti..1. nastavnika ili studentske službe. 2. Rezultati su pokazani u glavi 5. do jedne strane i spisak literature. 5. Nakon završetka diplomskog rada. slike i tabele treba da budu numerisane. usled administrativne greške kandidata. jeftinije je nego plaćanje obrade teksta i višestruko korisnije. Kandidat pristupa izradi rada kad mu je do kraja studija ostalo dva ili manje ispita. 10-tak dana pre planirane odbrane. obim i slično) dogovaraju kandidat i mentor u toku konsultacija. 3. Administracija U završnim fazama studiranja treba posebnu pažnju posvetiti ispunjavanju administrativnih obaveza. Kandidat je dužan da tri primerka rada (ukoričenog u spiralni povez) dostavi članovima komisije bar tri dana pre odbrane. Na slajdovima ne treba da budu ispisane cele rečenice. U tekstu mora da se označi.. Npr. Tekst prikazan na slajdovima treba da bude ograničen na kratke. pomoću uglatih zagrada. kandidat podnosi zahtev za odbranu rada. 4.. Može se desiti da. Slike i tabele moraju da se spomenu u tesktu koji im prethodi. koja literatura je u kom delu rada korišćena. Redosled aktivnosti je približno sledeći: 1.: . njihov sadržaj. Tada treba pronaći predmetnog nastavnika i rešiti problem uvidom u arhivu ili na neki drugi način. veoma detaljno.. Strukturu rada (nazive poglavlja. Sam uvod ima 1-2 strane.. mora da se samostalno snađe. a na kraju uvoda po jedna rečenica treba da opiše svaku glavu u radu (primeri: u glavi 2. Naravno... a naročito zvučne efekte.pokazano u [3]. Rad se može štampati u crno-beloj tehnici.. Na kraju rada mora da bude napisan zaključak. Taj zahtev može da se podnese nakon polaganja svih ispitnih i drugih obaveza. Kandidat NE SME DA ČITA tekst sa slajdova. U studentskoj službi dobija mnogo formulara. 3/4 U uvodu treba da se ukratko opiše tema rada... Kandidatima se preporučuje da tekstove obrade samostalno jer je to veoma dobar način za usputno savlađivanje veštine obrade teksta (preporučuje se tekst procesor Word for Windows u kom mentor može da pruži značajnu pomoć). a trajanje prezentacije strogo je ograničeno na 15 minuta.

4/4 rada. Članovi komisije uvek su raspoloženi za upoznavanje i razgovor sa članovima porodice kandidata. posle završene odbrane. Četvrti. Odbrana rada 1. primedbe. sadržaj. Redosled koričenja obično je: naslovna strana. iznenađenja. 2. Odbrana treba da se obavi u opuštenoj ali svečanoj atmosferi. tekst. Novembar 2010. Kao takva treba da ostane u lepoj uspomeni kandidatu a naročito njegovoj porodici. Kandidat po sopstvenom izboru organizuje susret sa gostima i članovima komisije. ili bilo kakve druge probleme. nakon što su sve ostale studentske obaveze uspešno realizovane. bez treme i bilo kakvih problematičnih detalja. Zadatak za diplomski. Za ovu namenu rezervisane su prostorije u suterenu i njih treba takođe na vreme zakupiti.1. Mole se kandidati da članovima komisije ne donose nikakve poklone. Ključna dokumentacija.Interno uputstvo za Saobraćajni odsek V2. Dekanat nas je strogo upozorio da nije dozvoljeno primanje bilo kakvih poklona na odbranama diplomskog rada. Od članova komisije ne treba očekivati neprijatna pitanja. . TVRDO KORIČEN primerak i CD sa radom u PDF formatu predaje studentskoj službi. Kandidat treba da bude svestan da je odbrana samo formalni završni čin studiranja. posle odbrane rada.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->