Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
56Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tap 01

Tap 01

Ratings:
(0)
|Views: 6,268|Likes:
Published by Vinh Đỗ Trung

More info:

Published by: Vinh Đỗ Trung on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
FE No1 – Giới thiệu về hệ thống máy tính
MỤC LỤC
Phần 1 HỆ THỐNG MÁY TÍNH
 
1
 
thuyết cơ bản về thông tin ...................................................................... 1
 
Giới thiệu ........................................................................................................ 2
 
1.1
 
Biểu diễn dữ liệu ................................................................................ 2
 
1.1.1
 
Chuyển đổi số .................................................................................................... 2
 
1.1.2
 
 Biểu diễn số ...................................................................................................... 11
 
1.1.3
 
 Phép toán và độ chính xác ................................................................................22
 
1.1.4
 
 Biểu diễn các giá trị phi số ...............................................................................23
 
1.2
 
Thông tin lôgic ............................................................................. 26
 
1.2.1
 
 Logic mệnh đề ..................................................................................................26 
 
1.2.2
 
 Phép toán logic ................................................................................................26 
 
 Bài tập ...........................................................................................................................29
 
2
 
Phần cứng ................................................................................................... 32
 
Giới thiệu ...................................................................................................... 33
 
2.1
 
Phần tử thông tin .............................................................................. 34
 
2.1.1
 
Mạch tích hợp ..................................................................................................34
 
2.1.2
 
 Bộ nhớ bán dẫn ................................................................................................34
 
2.2
 
Kiến trúc bộ xử lý ............................................................................. 36
 
2.2.1
 
 Kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của bộ xử lý ................................................36 
 
2.2.2
 
 Nâng cao tốc độ xử lý trong bộ xử lý ................................................................47 
 
2.2.3
 
chế vận hành ...............................................................................................50
 
2.2.4
 
 Đa bộ xử lí .......................................................................................................54
 
2.2.5
 
 Hiệu năng của bộ xử lý .....................................................................................55
 
2.3
 
Kiến trúc của bộ nhớ ........................................................................ 57
 
2.3.1
 
 Những kiểu bộ nhớ ...........................................................................................57 
 
2.3.2
 
 Dung lượng và hiệu năng bộ nhớ ......................................................................58
 
2.3.3
 
Cấu hình bộ nhớ ...............................................................................................59
 
2.4
 
Thiết bị lưu giữ phụ .......................................................................... 60
 
2.4.1
 
 Kiểu và đặc trưng của thiết bị lưu giữ phụ ........................................................60
 
2.4.2
 
Các kiểu RAID và đặc tính của chúng ..............................................................71
 
2.5
 
Cấu trúc vào/ra và các thiết bị........................................................... 73
 
2.5.1
 
 Phương pháp điều khiển vào/ra ........................................................................73
 
2.5.2
 
Giao diện vào/ra ..............................................................................................75
 
2.5.3
 
Các loại thiết bị vào/ra và đặc trưng của chúng ...............................................78
 
2.6
 
Các loại máy tính .............................................................................. 90
 
 Bài tập ...........................................................................................................................94
 
3
 
Phần mềm cơ bản ....................................................................................... 98
 
Giới thiệu ...................................................................................................... 99
 
3.1
 
Hệ điều hành .................................................................................... 99
 
3.1.1
 
Cấu hình và chức năng của hệ điều hành..........................................................99
 
3.1.2
 
Quản việc ................................................................................................... 102
 
 
FE No1 – Giới thiệu về hệ thống máy tính
3.1.3
 
Quản lý tiến trình ........................................................................................... 104
 
3.1.4
 
Quản lý bộ nhớ chính ..................................................................................... 108
 
3.1.5
 
Quản lý bộ nhớ ảo .......................................................................................... 110
 
3.1.6 
 
Quản lý tệp ..................................................................................................... 112
 
3.1.7 
 
Quản lí an ninh .............................................................................................. 115
 
3.1.8
 
Quản lý hỏng hóc ........................................................................................... 116 
 
3.1.9
 
 Bộ giám sát .................................................................................................... 116 
 
3.2
 
Các kiểu hệ điều hành ..................................................................... 117
 
3.2.1
 
 Hệ điều hành vạn năng ................................................................................... 117 
 
3.2.2
 
 Hệ điều hành mạng (NOS) .............................................................................. 120
 
3.3
 
Phần mềm giữa ............................................................................... 122
 
3.3.1
 
 DBMS ............................................................................................................ 122
 
3.3.2
 
 Hệ thống quản lý truyền thông ........................................................................ 122
 
3.3.3
 
Công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm .............................................................. 123
 
3.3.4
 
Công cụ quản lý vận hành .............................................................................. 123
 
3.3.5
 
ORB ............................................................................................................... 123
 
 Bài tập ......................................................................................................................... 124
 
4
 
Hệ thống đa phương tiện ......................................................................... 128
 
Giới thiệu .................................................................................................... 129
 
4.1
 
Đa phương tiện là gì? ..................................................................... 129
 
4.1.1
 
 Dịch vụ đa phương tiện .................................................................................. 129
 
4.1.2
 
 Nền thực hiện hệ thống đa phương tiện........................................................... 131
 
4.1.3
 
Công nghệ đa phương tiện .............................................................................. 135
 
4.2
 
Ứng dụng đa phương tiện ............................................................... 136
 
4.2.1
 
 Nhận dạng tiếng nói và hình ảnh .................................................................... 136 
 
4.2.2
 
Tổng hợp tiếng nói và hình ảnh ...................................................................... 136 
 
4.3
 
Hệ thống ứng dụng đa phương tiện ................................................. 138
 
 Bài tập ......................................................................................................................... 139
 
5
 
Cấu hình hệ thống .................................................................................... 140
 
5.1
 
Phân loại hệ thống và cấu hình hệ thống ......................................... 141
 
5.1.1
 
 Phân loại hệ thống ......................................................................................... 141
 
5.1.2
 
 Hệ thống khách / phục vụ ............................................................................... 141
 
5.1.3
 
Cấu hình hệ thống .......................................................................................... 144
 
5.2
 
Các phương thức hệ thống .............................................................. 148
 
5.2.1
 
 Phương thức xử lý hệ thống ............................................................................ 148
 
5.2.2
 
 Phương thức sử dụng hệ thống ....................................................................... 150
 
5.2.3
 
 Phương thức điều hành hệ thống .................................................................... 154
 
5.2.4
 
Tính toán trên Web ......................................................................................... 155
 
5.3
 
Hiệu năng hệ thống ......................................................................... 156
 
5.3.1
 
Tính toán hiệu năng ........................................................................................ 156 
 
5.3.2
 
Thiết kế hiệu năng .......................................................................................... 158
 
5.3.3
 
 Đánh giá hiệu năng ........................................................................................ 158
 
5.4
 
Độ tin cậy của hệ thống .................................................................. 160
 
5.4.1
 
Tính độ tin cậy................................................................................................ 160
 
5.4.2
 
Tiết kế tính tin cậy .......................................................................................... 163
 
5.4.3
 
Mục tiêu và đánh giá về độ tin cậy.................................................................. 163
 
5.4.4
 
Chi phí tài chính ............................................................................................. 165
 
 
FE No1 – Giới thiệu về hệ thống máy tính
 Bài tập ......................................................................................................................... 166 
 
Trlời bài tập .............................................................................................. 170
 
Trả lời cho Quyển 1, Phần 1, Chương 1 (Lý thuyết thông tin cơ bản) ........................... 170
 
Trả lời cho Quyển 1 Phần 1 Chương 2 (Phần cứng) ..................................................... 178
 
Trả lời Quyển 1 Phần 1 Chương 3 (Phần mềm cơ bản) ................................................ 185
 
Trả lời bài tập cho Quyển 1 Phần 1 Chương 4 (Hệ thống đa phương tiện) ................... 193
 
Trả lời bài tập Quyển 1 Phần 1 Chương 5 (Cấu hình hệ thống) .................................... 196 
 
Phần 2 XỬ THÔNG TIN AN NINH1
 
Kế toán ...................................................................................................... 205
 
1.1
 
Hoạt động nghiệp vụ và thông tin kế toán ..................................... 206
 
1.1.1
 
 Năm tài chính và thông tin kế toán ................................................................. 206 
 
1.1.2
 
Cấu trúc tài khoản .......................................................................................... 209
 
1.2
 
Cách đọc bản kê tài chính ............................................................... 214
 
1.2.1
 
Cách đọc tờ quyết toán ................................................................................... 214
 
1.2.2
 
Cách đọc bản kê lợi tức .................................................................................. 222
 
1.3
 
Kế toán tài chính và kế toán quản lí ................................................ 229
 
1.3.1
 
 Kế toán tài chính ............................................................................................ 229
 
1.3.2
 
 Kế toán quản lý .............................................................................................. 230
 
1.3.3
 
Cấu hình hệ thông tin kế toán ......................................................................... 237 
 
1.3.4
 
Chuẩn quốc tế ................................................................................................ 238
 
 Bài tập ......................................................................................................................... 248
 
2
 
Lĩnh vực ứng dụng của hệ thống máy tính ............................................. 253
 
2.1
 
Ứng dụng kĩ nghệ ........................................................................... 254
 
2.1.1
 
 Kiểm soát tự động sản xuất............................................................................. 254
 
2.1.2
 
CAD/CAM/CAE ............................................................................................. 255
 
2.1.3
 
 Hệ thống FA và CIM ....................................................................................... 256 
 
2.2
 
Ứng dụng kinh doanh ..................................................................... 258
 
2.2.1
 
 Hệ hỗ trợ nghiệp vụ tổng hành dinh................................................................ 258
 
2.2.2
 
 Hệ thống hỗ trợ kinh doanh bán lẻ ................................................................. 259
 
2.2.3
 
 Hệ thống tài chính .......................................................................................... 262
 
2.2.4
 
Trao đổi dữ liệu giao tác liên doanh nghiệp .................................................... 264
 
 Bài tập ......................................................................................................................... 267 
 
3
 
An ninh ..................................................................................................... 269
 
3.1
 
An ninh thông tin ............................................................................ 270
 
3.1.1
 
 An ninh thông tin là gì? .................................................................................. 270
 
3.1.2
 
 An ninh logic .................................................................................................. 273
 
3.2
 
Phân tích rủi ro ............................................................................... 274
 
3.2.1
 
Quản rủi ro ................................................................................................. 274
 
3.2.2
 
 Kiểu, ước lượng và phân tích rủi ro ................................................................ 274
 
3.2.3
 
 Phương pháp xử lí rủi ro ................................................................................ 278
 
3.2.4
 
 Biện pháp an ninh .......................................................................................... 279
 
3.2.5
 
 Bảo vệ dữ liệu ................................................................................................ 279
 
3.2.6 
 
 Bảo vệ tính riêng tư ........................................................................................ 280
 

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Barca Virusfetel liked this
Hang Cao liked this
Kim Woo Bill liked this
nguyentuandang liked this
Trường Long liked this
Cơn Gió Lạ liked this
beckam88 liked this
Quýt Phạm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->