You are on page 1of 3

HỘI LHPN CÁC CHỢ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI LHPN CƠ SỞ CHỢ CỒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2010

PHẦN MỞ ĐẦU – TUYÊN BỐ LÝ DO
Tại buổi lễ tổ chức các hoạt động nhân ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2010). Kính thưa: - Quý vị đại biểu; - Quý hội viên phụ nữ chợ Cồn. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò trọng yếu và hiển nhiên trong lịch sử dân tộc. Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp, nên phụ nữ Việt Nam trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó nước ta luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm, là những người lao động trí óc và lao động chân tay, cần cù, sáng tạo, thông minh, như người nghệ sĩ bảo vệ, giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc, là người chủ gia đình : dịu hiền, đảm đang, trung hậu, người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Nhưng dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là tầng lớp bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên có nhu cầu giải phóng và sẵn sàng đi với cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống pháp, phụ nữ đã tham gia đông đủ vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng như Hoàng Thị Ái, Thai Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai vv… Đáp ứng yêu cầu và thực tế khách quan đó, Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1930 trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng như Công Hội, Nông Hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy mà vào ngày 20/10/1930, Hội Phụ Nữ Việt Nam chính thức được thành lập. Sự kiện này nói lên quan điểm của Đảng ta với vai trò người phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam đã không ngại hy sinh gian khổ ra sức cống hiến sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cho phong trào vì sự tiến bộ của phụ nữ thế giới.

cựu chiến binh. Đài: Trân trọng kính giới thiệu: . Ban tổ chức nhận được các lẳng hoa chúc mừng của Chi bộ.Ông: ………………………………………………………………………… Đại diện Lãnh đạo Cty quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ ĐN.Các chị trong Ban Thường vụ.. Đại diện Hội Cựu chiến binh Công ty. bộ phận chuyên môn tại chợ Đầu mối Hòa cường.. . các ông. Ban quản lý.Bà: ………………………………………………………………………….… Đặc biệt trong buổi lễ hôm nay.Ông: …………………………………………………………………… Thường vụ Đảng Uỷ. bà đại diện lãnh đạo các hội đoàn thể công đoàn. hôm nay 20/10/2010.Bí thư chi bộ.. chi hội phụ nữ và toàn thể hội viên trong Hội LHPN cơ sở chợ Đầu mối Hòa cường. Ban Giám đốc Công ty.Đại diện 2 tổ tự quản an ninh trật tự tại chợ Đầu mối Hòa cường. Chủ tịch Hội LHPN Cty quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ ĐN.Với mục tiêu ý nghĩa đó. chi đoàn thanh niên. chi hội cựu chiến . đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay.…………………………………………………………………………….Ông: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…. * Về phía lực lượng tự quản: . Đại diện Công đoàn Công ty. . * Về phía phụ nữ chợ Đầu mối Hòa cường: .Ông: …………………………………………………………………………. Ban tổ chức trân trọng kính giới thiệu: * Về phía lãnh đạo Cty quản lý Hộ chợ triển lãm và các chợ ĐN. Về dự buổi lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam hôm nay. Ban Chấp Hành. thanh niên. . * Về phía chợ Cồn: . . Trưởng Ban quản lý chợ Đầu mối Hòa cường cùng các ông lãnh đạo Ban quản lý. Hội Liên Hiệp Phụ nữ cơ sở chợ Đầu mối Hòa cường tiến hành tổ chức các hoạt động của mình để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và tổ chức hái hoa dân chủ.……………………………………………………………………………. đại diện các tổ.Ông: Huỳnh Viết Thành . . . trân trọng kính giới thiệu: .. Ban cán sự các tổ ngành hàng. công đoàn. * Về phía cơ quan Thông tấn Báo.… . Đại diện Đoàn Thanh Niên Công ty.Ông: …………………………………………………………………….

binh Ban quản lý chợ Đầu mối Hòa cường. Đề nghị mọi người cho một tràng vỗ tay chào mừng. hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và công tác. Thay mặt cho chị em hội viên phụ nữ chợ Đầu mối Hòa cường. cá nhân đã tặng hoa chúc mừng cho buổi lễ. Cùng các tập thể. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm mà tất cả quý vị đã dành cho Hội LHPN cơ sở chợ Đầu mối Hòa cường hôm nay. Cuối cùng kính chúc quý vị đại biểu và các anh chị em có mặt và toàn thể hội viên phụ nữ chợ Đầu mối Hòa cường lời chúc sức khoẻ. .