You are on page 1of 5

:2

f 51,112000 e'X1cl ,sil, e OIR:DINIA,RY DAY

Warns and Music by VANESSA CARLTON

Mod('fatcl)' sl!ll\r\' ,_" == (19 Ve'ne:

'C'IE F2

F2

, "

,f'j -
c ,
, '"" , .'
, ,
,
'v .- .- .' .. ., ","'" .' ._ . .- ."
t.r 'I II dB)'. j1llS1 011'1 or-di-nar-y day. Ju.:!t 1:Iy- in' 10 gel by.
2..3. e addJtimwllyrir'.r,
1J.,
( , "
,
,. , .
, ,
,ill .. ,. ,.r- eT ,~" ,;j.' ,';'
1/if'
I . .. '. . .
,. .
, , L__
, • P1ay CUCfil 2mll and 3rd, uma

em

GruIS

CiE

"
~
,
, ~
.. ... ' . ., -' ... '. .. ... - '. .' .. -,I ..
Just a boy, just an OJ' - di-Dar-), roy. btu ~ was Jook-ing to the liky. lind
I~ 't
- . . "
~ •• ... dO •• •• .:...___-.... . ~
;,
( . , . . .
. '. " ' . .
,
I F2

C/G

CIE

I

F5

.~

.

"1 ~ -
, .
r.., - ... .. -.-
!IS bt:_ m'iJl:od ir ~ wti'UJd rome II' long, [ Sl1ill1-e~ [(!! re - 011- ize,
, .
I, ,. '. - , ,
. ·
It, •• . '. ' .. __ ,'" •• •• ' .. ... ..
I I I I -
I - ,. ~ I --
I . ' . .' · ,
.' ,. I . , • ,
~ ...
, . . ·
",-' ,_ . I ...., _. -....___..". .. elF. Pl GS'l!~ Am eIE F:I G~:lJS
'II I 61 I I I I
,0) ,
, , ,

.. {, , , Ol'(}.ru.f.' CIE

FmJj7

I,

,

,

CIE

11

~ while__ ~HU ~n_·_.

••

--

,-",-

cm

I

F'2

'I. ~.

,JI.

F2

I

,

.

usus

fI''''

.

,

N.c,

..._,_;,.. ri!lht-

1'"

CIE

I

F5

11

--

._.

~,
2_
ern F2
I
I I
,
fI ,
tJ ..
in, l!u~
( _,
-,
I!J •• '.'
I
( ,
... '.'.'
C Dm?
II I
,
,
,P"I Fmaj}

I

Gsu~ Au:!7 ClE F2 G~.u NlC.
I I ., I
III, i I'
. L. .
"' -I , ._. .... ,",,'_.'. ..__;}!'

'p!IIW iJl,(_____ yiCl1U b:Ill\(!_ ~h.-

.. ~

hnhdl." __

-

.. in I.be

,_

pBlm or_ your

,_

,

~-

••

I

,.

"

... .. .

em

I

CIE

'I

,

tV J'

~~~~~~.~_~.i.~.~_~, ~~~~*_I.,~_~_~~.i'~~*~_I~_~_~*.; .• ~.~§~~.i~.~.~~ .• ~~-~~~_'~*~,~.~_~~~._I,~_~r~~,_~~,.~_~.~~_~.!~~~.~.!.~~".~,~

I

,
~ ,
~.I •• ;iI' ,. •

.,.

CJ· ,',

• •

,f!
-
, ,
tJ
~ m
( , . , , II , ~.:~ , , ,
- -, " ; l_ ,
, ,
'I!J .. .. .. ••• .. - .... •• -- .. .. • .-.- . --' '-.
• I I I I
~ -. , , . I, ..
"' .. i'~
. c·
,
,_. M.'!iJ . ,' . . , ~ . 11 '. _ . ... c

'I--,e

. I,.

c

1-'

,

Dm7

B

,

, ,

Cffi

I

DriAge:

C oro alB C

I, 1-' I';~ fttm

NL~~··I ·:1 m

I'!

nm7

mI-

,

,

Fm.t:7

'I····'

, '

, ,

CIE

C' .Dm.7

iI I

c

I

...

W,h'8~,

...

11

flL

GJD GlB C
I I

... . , . ••
wilJ nm ~ Glt')

s .D. C ct,' COlUI

GiD GID

I

ejf!

'I' ~'

'.

, .r

c

I

...

y,ou

,

r I

I'"

ri,

.;,

, L·

I'V ;:

f: '

~. ••

;;:"

,

"'

, J,

.

;I" ,..

F2

I,

,

,_

:j:. •• ' ... . " :;it. .. . =d.
Am?' CfiE F2 u$ils AmiJ1
~I I I I I
• , • I , in

,l

*,.._# ... ''''_-' '~'

pa lm QL_ ~!ol1r hafLd,__ 00._

,~

-

t,

.. ...._:. .. ' .. '..__.. ... ' ~-...J'

palm (l:L__ your lI]and_ ola~

,~,

I

, ,

f7_ ~ 1MB

c

I

~

Dm?

I

CIiE

'I

" -, ~ "

, ,

"

- • ._* .' palmi oL- your

<cs:»

band.-, _

!OJ,

I •

,t;)

',_

'~ ,I

,. .'

I . '.'

" ,I,

c

Dm7

II

em

I~

"iii.' •

••

••

em

I

c

Ii

Flm7

I

I . ,., ,

'tJ

~ta

,

1- r::."

'!!! '.'.. ....,. "';: <_-_

1 ..

,.---.

'!!!I! •

. ,. ~"PaY. 5·~ ~D'20ro '

~.

. "

. ' .

••

Dm7

I,

,

f8111:2'000 eXc:ILSi\,O

"

1 •• -.

'-

'.

I ,I,

,-.

-

-.

JUSt

;I,

boy. just an

,~:r~ di ·!na[·}

but

'.,

j,

I r-r-

I'("'l'ft' 2.

And liS be s-po~. he spoke 'IlIrWiiil,Q' \/I'!l'fi4;. llmugll ~~}' diif m'U feeL

f,ot I felt wh~'t I hoo Imtteltbefol'l:l

And yoo'dJ iWew '~iFliose' '!\'DJdii rolllhill beal .. And :IS 1 ]ookeollllp 'nlD I!l'Jrnc t:)'l"S,

I ls visioll borr~wli.m.inc.

lid i mttw he"s IJIJ slmIDgt'r

['or] r~[ ['\'e held him ro:r rlllll!~hime.. And he sma', •.

(lb c.1"1OI'UB ,'J

J ,l"se 5:

Jwst II drei.lffi.ju."t an 'iJrdilil~ ,ikCHm As. I WlIkl.e il~!Jed.

~ th<it 00)', that urdinlll')' roo),. Was I,t ~n in myheadt?

mdn~l he:ask if t would et!me al!oilg..

hall SftID100i so .real. -

B'ut as i lookt-.d m !.he door ..

I Sl!IW ~"e boy WInding ~:re wIth II &..,1. ncI he SYcid. .. (Fa ClIoms.',

I I

OR'OUIAIiI DA'I' SIIS, ~iiIi!~TQIi

IrIiISe4lD' RIll' I I.MII,

UN IVERS,AL MIU',S,IC PUBLISIH'INI'G GRO'U'P'

IC!!de thrm'be~ MS104D22'