You are on page 1of 1

. Factorii care contribuie la realizarea calitatii Practic calitatea produselor este problema intregului colectiv care participa la realizarea

acestora, astfel incit toate compartimentele unei firme, societati comerciale, unitati economice, au sarcini in legatura cu calitatea productiei, iar aceste sarcini pot fi rezumate astfel:

1. Unitatile de conceptie, cercetare si proiectare este necesar sa conceapa
produsele corespunzatoare cerintelor calitative de baza, ca rezultat optim intre nevoile sau dorintele beneficiarului si economicitate (optimizare); este necesar sa emita specificatiile, sa stabileasca garantiile, sa aleaga materialele, tolerantele si caracteristicile de folosire sau functionare;

2. Tehnologul trebuie sa aleaga masinile si echipamentul cel mai potrivit pentru fabricatia in conditiile de calitate si conform standardelor prescrise si sa
aiba in vedere, la stabilirea procesului tehnologic, toate conditiile de lucru necesate asigurarii calitatii;

3. Fabricatia trebuie sa se desfasoare cu respec tarea stricta a conditiilor de calitate, urmarind in mod corespunzator operatiile de atelier si de ansamblu; 4. Aprovizionarea este necesar sa aleaga furnizorii corespunzatori din punct de vedera al calitatii si sa stipuleze clar, in cadrul contractelor re alizate cu
furnizorii, conditiile de calitate;

5. Laboratoarele trebuie sa efectueze toate incercarile de calitate necesare
asupra materilelor si produselor, precum si in legatura cu definitivarea unor procedee impuse de nivelul calitativ solicitat;

6. Organele de inspectie si control trebuie sa urmareasca calitatea materiei prime si a materialelor intrate si sa verifice procesele de fabricatie, reperele
realizate si ansamblurile montate, in ceea ce priveste respectarea specificatiilor;

7. Compartimentul de expeditie trebuie sa se ingrijeasca de un ambalaj
asigurator si de controlul calitatii acestuia;

8. Unitatea de service este necesar sa dea asistenta tehnica beneficiarilor,
sa le explice acestora modul corect de exploatatre a produselor, sa le puna la dispozitie piesele de rezerva si in caz de nevoie sa asigure efectuarea reparatiilor in perioada de garantie si post -garantie;

9. Conducerea societatii comerciale trebuie sa coordoneze pe ansamblu
toate preocuparile privind calitatea, spijinind direct servic iul de control al calitatii.