You are on page 1of 2

‫בציור‪ :‬יש ספירלה שממחישה את התהליך ההתנהגותי שעובר בדרך להגשמה עצמית‪ .

‬הוא מורכב‬

‫‪:‬מהמצבים החוזרים הבאים‬

‫קלט מהסביבה *‬

‫מוטיבציה והכוונה עצמית *‬

‫"מצב "רצון *‬

‫אמונה ביכולת *‬

‫אינטגרציה חושית *‬

‫ארגון ותכנון *‬

‫התנהגות סתגלנית *‬

‫)‪ (occupational‬התהנגות יצרנית‪-‬מקצועית *‬

‫יצרנות ותוצאה *‬

‫בטחון ותחושת שליטה *‬

‫משמעות וסיפוק *‬

‫בקיצור‪ ,‬יש פה מן מעגל כזה של ככל שיש לך לך אמון בעצמך וביכולות שלך לאינטראקציה עם‬

‫הסביבה‪ ,‬כך אתה פועל יותר‪ ,‬מקבל‬

‫יותר בטחון שנותן לך עוד אמון בעצמך‪ ,‬וכך הלאה עד שאתה מגשים את כל הרצונות שלך‪ .‬או‬

‫‪.‬משהו כזה‬

‫*התהליך הספיראי של הגשמה עצמית‪ :‬מודל‪-‬מושגים של אינטגרציה חושית‬

‫)אינטגרציה חושית‪ :‬התהליך של חישה של הגוף כתגובה לסביבה*(‬


‫===============================================‬

‫בקיצור‪ ,‬אנו מניחים כי לאורך התהליך הספיראי של הגשמה עצמית‪ ,‬אינטגרציה חושית‬

‫וההתנהגויות הסתגלניות התואמות לה‬

‫מובילות להתנהגות מאורגנת ונאותה‪ ,‬כולל טיפול‪-‬עצמי ובקרה‪-‬עצמית‪ ,‬משחק‪ ,‬וכשורים‬

‫‪.‬אקדמיים‬

‫כאשר ילד מפתח שליטה על הסביבה ואמון ביכולותיו‪ ,‬תקשורת עם הסביבה הופכת ליותר‬

‫‪ (Ayres,‬משמעותית ומספקת‪ .‬עבור איירס‬

‫משמעות וסיפוק נגזרים מהחוויה של לנוע ולתקשר ביעילות עם הסביבה; היא לא ‪1979),‬‬

‫התייחסה למשמעותיות של פעילות‬

‫לכשלעצמה‪ ,‬אא האמינה שילד אשר מסוגל לחקור את גבולותיו שלו דרך תקשורת יעילה עם הסביבה‬
‫גוזר משמעות וסיפוק‬

‫‪.‬מהתחושות המאורגנות מהגוף והסביבה‪ ,‬ומגיב איהן בהתנהגות סתגלנית‬