Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
74Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diplomski Rad - Primjena Tehnologije Zavarivanja u Izradi Kompenzatora

Diplomski Rad - Primjena Tehnologije Zavarivanja u Izradi Kompenzatora

Ratings: (0)|Views: 9,680|Likes:
Published by apatonac
]Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
]Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

More info:

Published by: apatonac on May 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
 
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
 STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK 
 
DIPLOMSKI RAD
Primjena tehnologije zavarivanja u izradi kompenzatora
 
Mentor:_________ Student: ___________Profesor: _________ Br.Indeksa: ___________
 
Diplomski rad
 __________________________________________________________________________________________ 
1
UVOD
Tema diplomskog rada je tehnologija izrade tankostijenih kompenzatora. Tankostijenikompenzator je prihva
ć
en kao glavna metoda kompenzacije za cjevovode kod kojih dolazi doistezanja uslijed promjene temperature i tlaka. Teoretski, kompenzator je jedan odnajosjetljivijih dijelova cjevovoda, napravljen od tankog lima, dio mnogo tanji od cjevovoda ukoji je ugra
đ
en, a mora podnositi iste promjene temperature i tlaka.Za reprezentanta je izabran jednozglobni kompenzator HS 2/800/4/TRS/1. Eksploatacijareprezentanta odvijati
ć
e se pri radnoj temperaturi od 670 ºC, radnom tlaku 0,2 MPa (2 bar),radni medij koji prolazi kroz kompenzator je pregrijana vodena para. Prilikom eksploatacijenamijenjen je za kompenzaciju kutnog pomaka u iznosu od ±2 mm.U radu
ć
e biti analizirana tehnologija izrade reprezentanta, naj
č
ć
e pogreške koje nastaju priizradi, uzroci njihovog nastajanja kao i na
č
ini njihovog uklanjanja.Kod kontrole kvalitete zavarenog spoja primjenjuju se slijede
ć
e metode bez razaranja:-
 
vizuelni pregled-
 
radiografsko ispitivanje-
 
ispitivanje penetrantima-
 
tla
č
na probaS obzirom na uvijete eksploatacije za harmoniku jednozglobnog kompenzatora izabran jeaustenitni Cr-Ni-Mo
č
elik koji je korozijski postojan.Kvalitet podužnog zavara, izvedenog na harmonici prije njenog oblikovanja, je izuzetnovažna za trajnost kompenzatora.Tvornica kompenzatora d.o.o. je razvila vlastite automate za TIG zavarivanje podužnih zavarana tankostijenim materijalima.Eksperimentalni dio
ć
e obraditi šavno elektrolu
č
no zavarivanje korozijski postojanog
č
elika,te opis korištene opreme prilikom zavarivanje, ispitivanje kvalitete zavarenog spoja i kriterije prihvatljivosti. Kraj eksperimentalnog dijela se sastoji od makro analize presjeka zavarenogspoja.
 
Diplomski rad
 __________________________________________________________________________________________ 
2
1 NAMJENA I VRSTE KOMPENZATORA1.1 DEFINICIJA KOMPENZATORA
 Kompenzator je dio cjevovoda koji ima jedan ili više metalnih valova, koji služe zakompenzaciju dimenzionalnih promjena u cjevovodima, izazvanih naj
č
ć
e promjenamatemperature (okoliša i/ili proto
č
nog radnog medija) ili tlaka [1].
1.2 NA
Č
INI KONPENZACIJE
 Dugo godina, najefikasniji na
č
in kompenzacije dimenzionalnih promjena je bilaupotreba fleksibilnosti cijevnog sistema u obliku koljena (prirodne lire) koje je prikazano naslici 1.1.
Slika 1.1 Cijevno koljeno [1]
 Kada je visina naprezanja, bilo unutar cijevi ili na priklju
č
ku kotla, postala previsoka,došlo je do upotrebe kliznog spoja (slika 1.2).
Slika 1.2 Klizni spoj [1]
Cijevna koljena su postala skupa u pogledu materijala i zauzimanja prostora iograni
č
ena su dozvoljenim naprezanjima cijevi na savijanje. Brtveni klizni
 
spojevi su osjetljivi

Activity (74)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Branko Ferenčak liked this
Nenad Nestorovic liked this
Pane Ristovski liked this
ascicenver liked this
ascicenver liked this
ascicenver liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->