You are on page 1of 3

T.C.

YILDIZELİ KAYMAKAMLIĞI

Yıldızırmağı Sulaması Sulama Birliği Başkanlığı

SAYI : 2007 /044 10.05.2007


KONU : Memur alım ilanı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli idareler genel müdürlüğü’ne)

ANKARA

Kurumumuzun Memur alımı için ilan metni ekte sunulmuş olup ,ilan metninin kurumunuzun
web sitesinde yayınlanması hususunda
Gereğini arz ederiz..

E K İ : Vahap Elbay
- 1 Adet İlan Metni Birlik başkanı

Adres : Özel İdare İş hanı No:15 Yıldızeli / SİVAS Telefon : 0 346 751 34 36
e-mail : y.sulama@mynet.com
SİVAS İLİ YILDIZELİ İLÇESİ YILDIZIRMAĞI SULAMASI SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA İLK
DEFA ATANACAK MEMUR ALIMI İLANI

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav
Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda belirtilen boş
münhal kadrolara alım yapılacaktır.

Unvan Kodu Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti


8500 TH Mühendis 5 1 Erkek
6410 GIH Muhasebeci 7 1 Erkek

KABUL İCİN ARANAN ŞART


A-GENEL ŞARTLAR
1. Türk vatandaşı olmak.
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.
(Resmi Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir.)
5. Devlet memuru olmasına engel suçlardan hüküm giymemek.
6. Adaylar için askerliğini yapmış yada muaf olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1 - Muhasebeci kadrosu için aranacak şartlar;
a. 2 yıllık (ön lisans) Muhasebe Bölümü Mezunu olmak
b. M.E.B. onaylı Bilgisayar sertifikası sahibi olmak (en az 150 saat).
c. Mahalli İdarelerin Muhasebe Servisinde en az 9 yıl deneyimli olmak ve bunu Kurum onayı ve ssk ile belgelendirmek.
d. 2004 veya 2006 KPSS sınavlarının KPSS93 puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak.
e. En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
f. Sınav Tarihi itibarıyla 37 yaşından gün almamış olmak
2- Mühendis kadrosu için aranacak şartlar;
a. Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümünden Mezun olmak
b. 2004 veya 2006 KPSS sınavlarının KPSS3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
c. Mahalli İdarelerin Tarımsal Sulama Biriminde en az 5 yıl deneyimli olmak ve bunu Kurum onayı ve ssk ile belgelendirmek.
d. En az 10 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
e. Arazi şartlarında ve açık havada çalışmasına engel bir özrü bulunmamak
f. Sınav Tarihi itibarıyla 34 yaşından gün almamış olmak
BAŞVURU YERİ VE TARİHİ:
Başvurular Yıldızırmağı Sulaması Sulama Birliği Başkanlığına bizzat yapılacaktır posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvurular Gazete ilan tarihinde başlayıp 21 Mayıs 2007 pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR :

TC Kimlik numarası KPSS sonuç belgesi, Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi, Savcılıktan adli sicil
kaydı, ikametgah belgesi.

SINAV YERİ, TARİHİ VE KONULARI:

Sınav, Yıldızırmağı Sulaması Sulama Birliği Başkanlığı Hizmet Binasında (Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER Sitesi No: 15 Yıldızeli /
SİVAS ) 06 Haziran 2007 Çarşamba günü saat 10.00'da sözlü sınav şeklinde yapılacak olup aşağıdaki konuları ihtiva edecektir,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
657 sayılı Devlet memurları kanunu
Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat ve teknik bilgileri kapsayacaktır.
DEĞERLENDİRME:

1.Başvuru değerlendirmesinden sonra, Kpss puan durumuna göre yapılacak sıralamada kadro sayısının üç katı aday
sınava çağrılacaktır. İlk üçe giren adaylara Kurum sınav giriş belgesi düzenleyerek adreslerine postalayacaktır, sınava
girecekler bu giriş belgelerini sınav başlamadan önce sınav komisyonuna ibraz etmek zorundadırlar.
2.Sözlü sınavda değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum Sınav başarı puanı sözlü sınav
sonucu esas alınacaktır ve başarılı olabilmek için en az 80 puan almak şarttır. Kazanan asil aday kadar da yedek aday
kazanmış sayılacaktır.
3.Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu kurum sınavı başarı puanının %50 si ile kpss puanının %50 si
alınmak suretiyle belirlenir.
4.Sınav sonucunda başarılı olan adayların Listesi 07.06.2007 Perşembe günü Birlik ilan panosunda ilan edilecektir.
5. Atamalar, sonuçların ilanından itibaren 15 gün içerisinde adayların şahsi başvurusu ile gerçekleştirilecektir, asil
adayların başvuru yapmaması durumunda yedek adayların ataması değerlendirilecektir.

TEL: 0346 751 34 36 MAİL: y.sulama@mynet.com


llanen Duyurulur.

Rate