. .

Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan.

Cucurilah rahmat dan rahimMu ke atas majlis ...................................................................... yang diadakan pada hari Ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya.

Kami juga memohon perlindungan dari Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada Mu. Kepada Mu jua kami serah segala urusan kami.

. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful