Pengiraan Nisbah dan Tafsiran Nisbah

i.

Nisbah Keberuntungan a) Petratus untung kasar atas kos jualan (tokokan) = untung kasar ×100 kos jualan = RM15981 RM35364 = 45.19%

*Tafsiran: Bagi setiap ringgit kos jualan, untung kasar yang diperoleh ialah RM0.45.

ii.

Kecairan b) Nisbah Semasa =

Aset Semasa Liabiliti Semasa = RM81826 RM10970 = 2.41: 1

*Tafsiran: Setiap RM1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM7.41 untuk menjelaskannya.

iii.

Kadar pusing ganti stok = kos jualan Stok purata Stok purata = stok awal + stok akhir

= 35364 (56500+46800) 2 = 35364 51650 = 0.68 kali *Tafsiran: Perniagaan dapat menukar atau membeli stok 0.68 kali dalam sebulan. Kesimpulan: Kadar pusing ganti stok menunjukkan perniagaan menukar stok 0.68 kali dalam sebulan. Pengurusan stok boleh dipertingkatkan jika kadar pusing ganti stok diperbaiki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful