TRADUCTOARE

Din prezentarea structurii sistemelor automate în cap. 1., s-a vazut ca dispozitivul de automatizare cuprinde o serie de elemente specifice ca: traductoare, elemente de executie, regulatoare, elemente auxiliare (amplificatoare, circuite de masura, convertoare, etc.).

Traductoarele, cunoscute frecvent sub numele de elemente de masura sunt destinate pentru masurarea marimilor conduse [20, 21, 55] si a unor marimi semnificative pe baza carora se pune în evidenta echilibrul proceselor. Prin intermediul lor, vom obtine informatiile necesare conducerii automate a proceselor în circuit închis, fiind montate de regula pe bucla de reactie.
3.1. Generalitati, performante, clasificare Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor automate care au rolul de a masura valorile parametrului reglat si de a converti acest parametru (marime) într-o marime fizica ce este compatibila cu marimea de intrare în elementul urmator al sistemului. Traductoarele se compun din elementul sensibil si elementul traductor , conform figurii 3.1.

Elementul sensibil efectueaza operatia de masurare propriu-zisa, iar elementul traductor asigura transformarea semnalului într-un alt semnal, în general electric sau pneumatic, unificat, semnal ce e preteaza pentru transmiterea la distanta.
Performantele traductoarelor pot fi apreciate pe baza urmatoarelor caracteristici: - Sensibilitatea reprezinta limita raportului dintre variatia infinit mica a marimii de iesire si cea de intrare, când ultima tinde spre zero, adica:

(3.1) Este necesar ca aceasta sensibilitate sa fie constanta pe tot domeniul de masura, adica elementul sa fie liniar, în caz contrar sensibilitatea putându-se defini în jurul oricarui punct de functionare. În mod normal, elementele de masurat prezinta un anumit prag de sensibilitate, adica o valoare limita ∆ i sub care nu mai apare o marime masurabila la iesire. - Precizia se defineste ca valoarea relativa a erorii exprimata în procente:

(3.2) obisnuit elementele de masurat din sistemele automate având clase de precizie de 0,2 ÷ 1,5 %, fiind necesar sa fie cu cel putin un ordin de marime superioara preciziei reglajului în ansamblu. - Liniaritatea se refera la aspectul caracteristicii statice a elementelor si, aceasta caracteristica nu trebuie sa prezinte curburi si histerezis pe tot domeniul de variatie al marimilor de intrare si iesire. -Comportarea dinamica. Aceasta caracteristica se refera la capacitatea elementului de a reproduce cât mai exact si fara întârziere variatiile marimii masurate. Se apreciaza pe baza functiei de transfer a elementului, adica pe baza constantelor de timp ce intervin sau, uneori pe baza benzii de trecere -Reproductibilitate, reprezinta proprietatea elementelor de a-si mentine neschimbate caracteristicile statice si dinamice pe o perioada cât mai lunga de timp, în anumite conditii de mediu admisibile.

-Timpul de raspuns reprezinta intervalul de timp în care un semnal aplicat la intrare se va resimti la iesirea elementului. Acest timp poate fi oricât de mic, dar niciodata nul, putând fi asimilat cu inertia. -Gradul de finete se caracterizeaza prin cantitatea de energie absorbita de traductor din mediul de masura, recomandându-se sa fie cât mai mica pentru a nu influenta desfasurarea procesului. Alegerea traductorului se va face în functie de parametrul reglat, în functie de mediul de masura, în functie de tipul semnalului: continuu, electric sau neelectric, discontinuu, s.a. Privite sub aspectul tipului de semnale, traductoarele pot fi analogice sau pot fi numerice (cifrice). Clasificarea traductoarelor este o problema destul de dificila, deoarece varietatea acestora este multipla. Una din variantele de clasificare, în functie de marimea de intrare si cea de iesire, este prezentata schematic în figura 3.2. Un alt mod de clasificare, dupa [23] poate fi facut în raport de marimea de natura neelectrica pe cale electrica. În acest caz vom avea: a.
&nb 20520r1714u sp; Traductoare pentru marimi geometrice: rezistive, inductive, capacitive si numerice de deplasare; cu radiatii; de proximitate.

adica:palpator. d. fara a insista prea mult asupra aspectului matematic al acestora. nivel. c. c. d). . problema ce revine altor lucrari de specialitate.b. cuplaj indirect. tensometrice rezistive. prezentarea schematica a acestora. Traductoare pentru marimi cinematice: de viteza. giroscopice. de cuplu.23]. îndoire. variante constructive posibil de realizat. b. etc. Alte traductoare: integrate. &nb 20520r1714u sp. Traductoare pentru marimi tehnologice: presiune. consola. &nb 20520r1714u sp. de forta. detalii suplimentare gasindu-se în [2. compresie. &nb 20520r1714u sp. acestea fiind prezentate în figura 3. debite. cu referiri la principiul lor de functionare. de socuri si vibratii. (a. În cadrul lucrarii vor fi prezentate doar traductoarele cele mai uzuale. magnetostrictive. pârghie. temperatura. Traductoare pentru marimi geometrice Traductoarele mecanice de captare pot fi realizate în mai multe variante. cuplu). e. 3.3. Traductoare pentru marimi mecanice: elastice (tractiune. cu coarda vibranta.2. de acceleratie.

Rezistenta de iesire a potentiometrului se modifica proportional cu deplasarea cursorului. de proximitate. Pentru deplasari unghiulare se utilizeaza un potentiometru de forma circulara.1. . Modificând lungimea conductorului. l– lungimea conductorului. traductorul reproduce corect caracteristicile. Numai în cazul în care tensiunea de alimentare este stabilizata si valoarea curentului ce strabate potentiometrul este redusa. l – lungimea potentiometrului. selsinele. x – deplasarea cursorului. conform figura 3. figura 2. cu radiatii.4.3.5. traductoare piezoelectrice. U si l fiind constante.3) unde: ρ – rezistivitatea electrica.) unde: R – rezistenta electrica a potentiometrului.4. S – sectiunea conductorului. (2. variatia rezistentei e data de: (3. Deoarece masurarea rezistentei este greoaie. s. obtinut prin bobinarea pe un suport izolant circular a unui fir rezistiv peste care aluneca un cursor. capacitive. se alimenteaza potentiometrul cu o tensiune continua stabilizata U tensiunea de iesire a acestuia Ux depinzând numai de x.a. Traductoare de deplasare Pentru masurarea deplasarilor se utilizeaza o serie de traductoare cum ar fi: traductoarele rezistive (potentiometrice). care se realizeaza prin bobinarea pe un suport izolant a unui fir rezistiv pe care se deplaseaza un cursor ce e sustinut de o pista decontact. practic se va modifica rezistenta electrica R. numerice. inductive. Traductoare rezistive Dupa cum se cunoaste. Pentru masurarea deplasarilor liniare se utilizeaza cu precadere potentiometrul liniar.2.

Deoarece. ca si în cazul traductoarelor rezistive este dificil a se masura variatiile de inductanta.7) unde: U – tensiune de alimentare alternativa stabilizata. S – sectiunea circuitului magnetic. care se traduce într-o variatie de inductivitate proprie sau mutualaPentru cazul deplasarilor liniare mici (< 2 mm). caderea de tensiune pe rezistenta R este aproximativ egala cu marimea de iesire e si este data de relatia: (3. RL. iar d este distanta dintre armatura mobila 2 si miezul magnetic 1. N – numar de spire. practic se masoara caderea de tensiune pe rezistenta R.µ rp – permeabilitatea magnetica absoluta si relativa a permaloyului. Bobina 4 se fixeaza în piesa 1. practic se va modifica inductanta L a bobinei ce depinzde de d. Una din aceste variante este prezentata în figura 3. µ . Prin l1 si l2 s-au notat lungimile medii ale liniilor de câmp magnetic.rezistenta electrica a bobinei. În cazul în care sectiunile circuitului magnetic se aleg într-un anumit mod. Circuitul magnetic se realizeaza dintr-o oala de permaloy 1 si armatura mobila 2. depind numai de unghiul α dupa relatia: si (3.6) Traductoare inductive Functionarea traductoarelor induc-tive are la baza variatia geometriei circuitului (cuplajului) magnetic în functie de masurând. uzual se folosesc traductoare inductive cu întrefier variabil (cu armatura mobila). tija 3 fiind fixata în armatura mobila 2. .6. La modificarea distantei d sub actiunea unei deplasari.Rezistenta la iesirea potentiometrului si tensiunea de iesire când acesta este alimentat la o tensiune continua stabilizata.

astfel ca. 3 .b. conform caracteristici statice.8. Conform acestei legaturi.a. Practic reprezinta doua transformatoare identice montate pe aceeasi carcasa ce arata constructiv ca în figura 3.8.7.. 4 . În cazul unor deplasari de pâna la 4 mm se utilizeaza traductorul inductiv diferential cu întrefier variabil. alama. Se recomanda ca pentru o buna reproductibilitate tensiunea de alimentare primara sa fie alternativa stabilizata. Schema electrica a legaturilor arata ca în figura 3. 6 .bobine primare.capace. iar cele secundare în opozitie. 2 bobine secundare. Functionarea traductorului prezentat se bazeaza pe principiul variatiei cuplajului magnetic între primarul si secundarul celor doua transformatoare identice la deplasarea miezului magnetic. Acestea se realizeaza constructiv prin bobinarea a doua înfasurari primare si doua secundare identice pe cele doua carcase izolante ce se monteaza pe un tub din material nemagnetic ( plastic. . iar tensiunea secundara sa fie redresata si stabilizata. 5 . în pozitia centrala a miezului magnetic tensiunea de iesire este nula. fata depozitiacentrala (la dreapta sau stânga). cu miez magnetic mobil.tija. Aceasta varianta are dezavantajul ca indiferent de pozitia miezului magnetic.a. întreg ansamblul se ecraneaza. textolit. caracteristica statica arata ca în figura 3. unde: 1 .miez magnetic. Pentru reducerea perturbatiilor de natura electromagnetica. s. valoarea marimii de iesire este aceeasi.distantier. iar pentru deplasari de ordinul centimetrilor se utilizeaza traductoare inductive diferentiale. Înfasurarile primare ale celor doua transformatoare se leaga în serie aditional.Pentru cazul deplasarilor mai mari de 2 mm în mod obisnuit se utilizeaza traductoare inductive diferentiale cunoscute si sub denumirea de transformatoare diferentiale.) în interiorul caruia se poate deplasa liber un miez magnetic ce se executa obisnuit din fier moale.

Traductoare capacitive Functioneaza pe principiul modificarii capacitatii unui condensator atunci când variaza fie distanta dintre armaturile lui. &nb 20520r1714u sp. &nb 20520r1714u sp. Cu toate acestea. traductoarele inductive cu miez mobil sunt preferate deoarece prezinta o serie de avantaje ca: &nb 20520r1714u sp. în practica se mai pot utiliza traductoare de tip: transformator. &nb 20520r1714u sp.9. fie dimensiunile armaturilor. Facem mentiunea ca în afara traductoarelor inductive prezentate. frecari reduse.a. sunt insensibile la deplasarile radiale si au &nb 20520r1714u sp. &nb 20520r1714u sp. Armatura 2 este fixa si izolata electric fata de suport. presiuni si temperaturi ridicate. domeniul de masurare poate fi de ordinul centimetrilor. &nb 20520r1714u sp. inductosin liniar si circular [23]. prezinta posibilitatea protectiei la medii corozive.9. armatura 1 fiind suspendata elastic si se poate deplasa paralel cu ea însasi sub actiunea fortei F (deplasarii). din cauza circuitului magnetic redus acestea au un factor de calitate scazut.10). în practica este convenabil sa se realizeze circuitul de masura din figura 3.b. de ordinul unitatilor. s.. Între capacitatea traductorului si deplasarea (x) a armaturii mobile exista o relatie de forma: (3.De aceea.permitivitatea relativa a dielectricului dintre armaturi.9) unde: εr . prezinta o reproductibilitate si rezolutie ridicata. Comparativ cu traductoarele inductive cu armatura mobila. . &nb 20520r1714u sp. fie constanta dielectrica a mediului dintre ele conform relatiei: (3.8) Pentru deplasari mici. se utilizeaza traductoare capacitive la care se modifica distanta dintre armaturi (figura 3.a. caracteristica statica în acest caz fiind prezentata în figura 3.

11. una fiind fixa .2 putându-se roti prin fixarea acesteia pe axul 3.12) Cu mentiunea ca exista si variante de traductoare capacitive la care se modifica dielectricul (acesta nu în sensul ca se modifica pozitia dielectricului fata de cele doua .11) Pentru traductorul cu armaturi cilindrice din figura 3.Ss – suprafata de suprapunere a celor doua armaturi. iar .capacitatea este data de: (3. la care se modifica practic suprafata de suprapunere a armaturilor.1 . respectiv exterior. δ – distanta dintre armaturi. (3. Sensibilitatea traductoarelor e data de: Pentru masurarea unor unghiuri se utilizeaza traductorul capacitiv reprezentat schematic în figura 3. iar unde r1.10) notatiile fiind cele anterioare. 2 – mobila) din figura 3.12. fiind: .. x – deplasarea de masurat.15 (1 – fixa. r2 sunt razele cilindrului interior. rezulta: Pentru cazul unor deplasari liniare se utilizeaza: traductoare cu armaturi dreptunghiu-lare si cilindrice. valoarea capacitatii fiind data de: (3. 2 – mobila) capacitatea depinde de deplasarea axiala a cilindrului interior. cealalta . Pentru traductorul cu armaturi dreptunghiulare (1–fixa. În functie de unghiul de rotire α a armaturii mobile se va modifica suprafata de suprapunere dintre cele doua armaturi.

În ultima perioada se utilizeaza cu precadere titanatul de bariu care este un material ceramic cu aspectul portelanului. numai unul dintre acestia fiind actionat de marimea neelectrica masurata sau controlata. prelucrat în mod special (figura 3. rezistent la solicitari mecanice si termice care are un randament ridicat în functionare. Aceste radiatii pot fi: optice. pentru înlaturarea acestui inconvenient armaturile se confectioneaza dintr-un material special numit invar. s. pe fetele caruia se depune un strat subtire de argint coloidal cu scopul de a culege sarcinile electrice formate când elementul piezoelectric se supune unor deformatii mecanice. Au dezavantajul unui pret relativ ridicat. De asemenea se utilizeaza si prin montarea în punte a doua traductoare identice. Initial. proprietatile pizoelectrice mai prezinta si alte cristale ca: turmalina.a.armaturi). niobatul de litiu. Acest fenomen consta în aparitia de sarcini electrice pe fetele unui cristal special în momentul în care asupra acestuia se exercita forte (presiuni) mecanice. 3. plumb si zirconiu. . ducând la erori importante. oxidul de zinc. nu necesita surse de alimentare.2.2. acustice. Traductoare cu radiatii Aceste tipuri de traductoare pot fi folosite la masurarea distantelor sau deplasarilor de regula liniare. sunt fiabile. precizam ca toate traductoarele capacitive functioneaza în curent alternativ la frecventa de cel putin 1 kHz. în schimb necesita amplificatoare deoarece tensiunea generata este foarte mica. electromagnetice sau nucleare. titanul de bariu. Datorita faptului ca în mare masura capacitatea traductorului depinde de dimensiunile geometrice ale armaturilor care pot varia cu temperatura mediului. Traductoare piezoelectrice Sunt traductoarele generatoare ce functioneaza pe principiul piezoelectric (magnetostrictiv). Traductorul este alcatuit din unul din cristalele amintite. metoda compensarii. bazându-se pe proprietatea de propagare a radiatiilor în timp si interactiunea acestora cu mediile în care se propaga. Au avantajul unei inertii reduse. Traductoarele capacitive prezinta o foarte buna sensibilitate fiind utilizate frecvent pentru masurari de deplasari rapide.14). fenomenul a fost observat la cristalele de cuart (SiO2) dar. fenomen descoperit de fratii curie la sfârsitul secolului trecut.

1. acceleratiilor. Cu precizarea ca în [23] este descris si un traductor modern cu unde acustice de suprafata (SAW – Surface Acustic Wave) ce permite determinarea pozitiei bidimensionale.3. adaptoare. în interiorul careia se monteaza pastila piezoelectrica 2 (materiale cristaline – cuart sau materiale amorfe – titanatul de bariu.Traductoarele cele mai des utilizate sunt traductoare acustice cu ultrasunete ce functioneaza pe principiul efectului piezoelectric sau magnetostrictiv. Pentru obtinerea unui raspuns rapid. precum si a traductoarelor de tip selsin. putând fi folosite atât la emisia radiatiilor acustice-ultrasonore. 3. circuite de masurare.15. în spatiul 6 din interiorul carcasei se introduce un material cu impedanta acustica mare (deobicei pulbere de titan în liant solidificat) cu rolul de amortizor mecanic cu precizarea ca amortizarea se poate face si electric. putând avea si rolul de transformator acustic prin adaptarea impedantei acustice a traductorului la mediul de propagare. sub actiunea câmpului electric alternativ creat. prin montarea unei rezistente electrice de valoare mare în paralel cu traductorul. se compune din carcasa metalica 1.3. prin efect piezoelectric. cele doua variante fiind reversibile. cât si la receptia acestora. Prin alimentarea traductorului cu o tensiune alternativa între conductorul 5 si carcasa.a. 3. la diverse convertoare. dupa schema principiala din figura 3. 3. Traductorul piezoelectric cu ultrasunete. Traductoare de viteza . revenind în cap.15. aparate de masura s. 3. Placa izolatoare 4 protejeaza traductorul de mediul de contact. cât si pentru functionarea în regim de urmarire a rotirii unui organ greu accesibil. acestea din urma putând fi utilizate atât pentru masurarea si transmiterea la distanta a unor pozitii unghiulare. în cadrul lucrarii pe care ne propunem a o dezvolta ne limitam doar la cele prezentate. pastila se va deforma. titanatul de zirconiu) pe care sunt plasate doua armaturi metalice 3. Traductoare pentru marimi cinematice În cadrul acestui paragraf vom încerca sa redam principiul de functionare al unor traductoare frecvent utilizate pentru masurarea vitezei liniare si de rotatie.

ω . În practica se urmareste de obicei masurarea vitezei de rotatie (cazul actionarilor electrice). pe motivul ca derivarea analogica mareste nivelul perturbatiilor în cazul frecventelor ridicate. astfel ca efectele se vor însuma. sunt traductoare de turatie (generatoare de curent continuu sau alternativ) care genereaza un semnal de tensiune proportional cu viteza unghiulara. Constructiv.14) În principiu. Tahogeneratoarele. orice traductor de deplasare prin derivarea marimii de iesire.15) . miezul se înlocuieste cu un magnet permanent 1. Traductoarele de viteza de tip motor liniar permit o deplasare maxima de 50 mm. în mod obisnuit fiind realizate dintr-un magnet permanent.16.16) (3. R – raza de rotatie. Ф – fluxul creat de magnetul care este de forma Ф=Ф0× f(x). vitezele liniare fiind convertite în viteze unghiulare pe baza relatiei: v = ω ·R unde: v – viteza liniara.viteza unghiulara. Totusi.iar bornele (înfasurarile) 2 se leaga înseriate. este asemanator cu traductorul inductiv diferential cu miez mobil dar.Pentru masurarea vitezelor liniare în general se aplica metoda directa prin determinarea distantei într-un anumit interval de timp sau. Tensiunea ce se induce într-o înfasurare e data de: (3. se poate observa ca se poate utiliza ca traductor de viteza liniara. cronometrarea timpului de parcurgere a unei anumite distante. Tensiunea generata si culeasa de la periile acestuia este data de: E = ω ·k·Ф (3. Tahogeneratoarele de curent continuu sunt minigeneratoare de curent continuu cu excitatie constanta.13) unde: N – numarul de spire. Aceasta metoda se utilizeaza destul de rar. Va rezulta ca: (3. în [23] este indicat pentru masurarea vitezelor liniare traductorul de tip motor liniar prezentat schematic în figura 3. cu o sensibilitate de 5 mv/m/s si liniaritate de 1 %.

fiind necesara o filtrare ulterioara.17. Tahogeneratoarele de curent alternativ. filtrele fiind în general cuadripoli de tipul trece jos. Ф – fluxul magnetic creat de magnetii permanenti.18. acestea sunt de forma: Y(s)= K·s (3.unde: ω – pulsatia. folosind constructii speciale se pot masura turatii pâna la 30. k – constanta de etalonare (proportionalitate). rotorul acestora fiind în mod obisnuit un magnet permanent.000 rot/min [15]. Pentru cazul masurarii vitezelor. axul rotorului fiind antrenat de dispozitivul a carui viteza ω se masoara. în zona vitezelor de rotatie reduse comportarea lor devine necorespunzatoare. adica în raport cu pozitia unghiulara.) si.500 rot/min) iar. În cazul tahogeneratoarelor de curent continuu. Tensiunea generata de acestea este redresata si filtrata. Aceasta caracteristica este de obicei neliniara (figura 3. prezinta dezavantajul prezentei zgomotelor produse de perii. reprezentat schematic în figura 3. una din înfasurarile statorice se alimenteaza în curent alternativ.17) . La acest traductor. iar pentru o inertie mica se realizeaza constructiv cu rotor sub forma de pahar. sunt minigeneratoare sincrone monofazate. Totodata. functiile de transfer ale tahogeneratoarelor se reduc la valoarea constantei de proportionalitate. Prezinta o sensibilitate de circa 1 mV/rot/min. de obicei cu blocuri de cuadripoli de care va trebui sa tinem cont la exprimarea functiilor de transfer. fiind realizate la frecvente de 50 Hz sau 500 Hz. având o aplicabilitate restrânsa. Tensiunea generata în a doua înfasurare e va fi proportionala cu ω . Pentru cazul în care puterea (cuplul) transmisa este redusa se poate utiliza si traductorul realizat pe principiul motorului bifazat. tensiunea generata de acestea este de ordinul 2 ÷ 10 V/ 1000 rot/min. datorita unui numar limitat de lamele la colector. caracteristica statica este liniara pe un domeniu de turatii larg (0 ÷ 18.

Aceasta proprietate. Cu precizarea ca.19. circuitele de masurare pentru traductoarelor cu impulsuri sunt frecventmetre. la masurarea vitezei de rotatie a motoarelor de curent continuu. un traductor realizat cu senzorul de proximitate TCA 105N. O solutie intere-santa pentru masura-rea vitezelor de rotatie o prezinta puntea tahometrica.20. pentru turatii cuprinse între 100 ÷ 30..rezultând un element pur derivativ. iar în figura 3.a. cu anumite rezerve.b... cu curenti Foucault sau pe pincipii optice (cazul efectului stroboscopic sau cazul reflexiei unui fascicol luminos). dupa [23] în figura 3. cu preci-zarea ca aceasta se poate utiliza.puntii tahometrice’’ este redata principial în figura 3. un numar mare de traductoare de turatie se realizeaza prin impulsuri.a. atingând chiar 107 rot/min.000 rot/min. .b. Schema de principiu a . turatia este multiplicata cu un numar egal cu numarul fantelor sau dintilor (repere de marcare). Principial. se prezinta un traductor de turatie cu senzorul magnetic βSM 230. functionând pe principiul reluctantei variabile. de element pur derivativ. Actual. îsi gaseste aplicatii în mod deosebit la sistemele de reglare a pozitiei prin realizarea unor reactii suplimentare [5]. Precizam faptul ca traductoarele optoelectronice pot fi utilizate la turatii foarte mari.19. putându-se masura cu precizie buna chiar si turatiile mici.

21) sau se poate scrie: (3.22) unde: T’a=La/(Ra+Ra). se poate considera ca: (3. Ra – rezistenta rotorica. uR2=R2·ua/(R2+R3) (3.tensiunea de reactie (rotorica) ur putând semnifica masurarea vitezei unghiulare ω.20) Luând în considerare relatiile (2.19) cu precizarea ca Ra este rezistenta rotorica. Comportarea puntii tahometrice în regim stationar [54] constant ne duce la concluzia ca ramân valabile relatiile: ua= eM+(R1+Ra)·ia.23) . Prin alegerea adecvata a rezistentei R1 si prin filtrarea semnalului de reactie cu o constanta de timp mult mai mare decât T’a.18). iar eM este tensiunea electromotoare generata. eM=Ke·ω uR2= ia·R1+uu.18) Rezulta ca: (3. La – inductanta rotorica. Daca vom lua în considerare ca R1/Ra=R2/R3 se obtine: (3. comportarea în regim dinamic a puntii tahometrice va fi data de: (3.

dar. Pretensionarea sistemului este realizata cu ajutorul resortului 3. Sunt prevazute cu o placa de baza 1. prezinta si o sensibilitate transversala ceea ce face ca sensibilitatea totala sa varieze în functie de unghiul de orientare între o valoare maxima si minima. vibratiile produc unde de forfecare în pastila piezoelectrica. Traductoarele piezoelectrice sunt robuste. cu lama în consola). cu fibre optice) si cu reactie. La aceste traductoare. acestea urmând a fi prezentate foarte sumar în cele ce urmeaza [23].24) • [mV/g] .3. sensibilitatea .sensibilitatea de tensiune: (3. de forfecare. cu timbre tensometrice. Comparativ cu accelerometrele de compresie.2. pe traductor se marcheaza directia pe care aceasta este minima. Pentru reducerea influentei sensibilitatii transversale.sensibilitatea de sarcina: [pC/m·s2] (3. fiind necesara respectarea acesteia la montare. au o frecventa de rezonanta ridicata. masa seismica m s 4 si carcasa 5. figura 3. se realizeaza constructiv dintr-o piesa a carei vibratie se masoara si o placa de baza 1 care reprezinta suportul a doua pastile piezoelectrice 2 pe care se plaseaza masa seismica ms. Accelerometre piezoelectrice de forfecare sunt realizate constructiv sub forma cilindrica curent alternativ în figura 3. pastila piezo de forma cilindrica 2 care se fixeaza cu adezivul conductor 3.25) [mV/m·s2] sau (g – acceleratie gravitationala) Accelerometre piezoelectrice de compresie. de forfecare.22. Traductoare de acceleratie În tehnica de masurare a acceleratiilor se pot utiliza accelerometre: piezoelectrice (de compresie.3. preiau undele longitudinale. piezorezistive (cu amplificator mecanic. Accelerometre piezoelectrice Sensibilitatea acestor traductoare poate fi exprimata prin: . sau sub forma prismatica triunghiulara. întreg ansamblu fiind introdus în carcasa 4 si prevazut cu mufa de conectare 5.21.

acestor traductoare este redusa la variatii de temperatura si tensiuni mecanice din piesa de baza, prezentând o anumita fragilitate. Accelerometre piezorezistive Functioneaza pe principiul modificarii rezistentei sub actiunea unei deformatii a unor timbre tensometrice. Principial, un astfel de accelerometru se realizeaza (figura 3.23.) din masa seismica 1, suspendata de lama elastica 2 încastrata în suportul 3, deformatia acesteia fiind masurata cu timbrele tensometrice 4. Deoarece banda de frecvente începe de la zero, la masurare pot sa apara derive termice, modulului de elasticitate si amortizarii.iar modificarea temperaturii duce la variatia modulului de elastcitate si a amortizarii. Aceste accelerometre se utilizeaza ca traductoare de joasa frecventa precum si la masurarea acceleratiilor constante (în cazul vehiculelor), la frecvente în banda 0 ÷ 1000 Hz cu domeniul de masurare (1 – 500)·g. Fata de accelerometrele piezoelectrice, cele piezorezistive prezinta avantajul unei impedante echivalente redusa, sunt mai putin sensibile la influentele exterioare, banda de frecvente începe de la zero, dar sunt mai putin sensibile deoarece în circuitele de masurare s-ar putea sa apara deriva de zero de natura termica sau mecanica. Precizam ca exista si alte variante îmbunatatite, iar circuitele de masurare sunt cele utilizate la timbrele tensometrice. Traductoare cu fibre optice, figura 3.24, au în componenta placa de baza 1, masa seismica 2, lama elastica 3. Pe partea mobila (2,3) sunt plasate fibre optice multimod (receptor 4, emitator 5) ultimul preluând fluxul luminos de la sursa 6. De masa seismica este legata rigid bara 7. Fluxul de lumina receptionat va depinde de pozitia relativa dintre cele doua fibre optice, având o caracteristica de transfer Gaussian [46] si se constata posibilitatea obtinerii unei variante diferentiale a traductorului, obtinând sensibilitati foarte mari. Accelerometre cu reactie Un accelerometru cu reactie este reprezentat principial în figura 3.25., acesta fiind realizat dintr-un magnet permanent 1 care creeaza un câmp magnetic intens în care se plaseaza un cadru mobil bobinat 2 (cazul dispozitivelor magneto-electrice). De acest cadru se leaga solidar, printr-o tija, masa seismica 3. Datorita vibratiilor, a caror directie este perpendiculara pe axul cadrului mobil, se produce o deplasare a masei seismice care

roteste cadrul, rotire ce va fi sesizata de traductorul de unghi – α. Dupa o eventuala prelucrare, acest semnal este amplificat prin A si readus în cadru sub forma unui curent de reactie ce va da nastere la un cuplu activ care aduce cadrul mobil la pozitia initiala. Aceste accelerometre lucreaza în banda de frecvente reduse, uzual 0 ÷ 100 Hz, într-un domeniu de ordinul 10·g, dar, prezinta o rezolutie ce atinge 10-6·g. Se utilizeaza destul de putin, deoarece sunt foarte fragile si au un pret de cost ridicat.

3.4. Selsine
Denumirea acestora este o prescurtare a expresiei ,,self synchronous mashine’’ si servesc atât pentru transmiterea la distanta a unor pozitii unghiulare cât si pentru ,,telecomanda’’ rotatiei unui organ greu accesibil ce executa o viteza de rotatie [21,55, 56]. Din punct de vedere constructiv, selsinul este practic un generator sincron, adica dispune de trei înfasurari statorice decalate la 1200 si o înfasurare rotorica monofazata. Comparativ cu generatoarele sincrone, rotorul selsinelor este alimentat în general cu tensiune alternativa de frecventa industriala (50 Hz), iar, în cazul unor constructii speciale, la frecventa de 500 Hz. Datorita fluxului creat de înfasurarea rotorica (figura 3.26.) se vor induce tensiuni electromotoare în fiecare din înfasurarile statorice, amplitudinea acestora

depinzând de pozitia relativa ocupata de înfasurarea rotorica în raport cu pozitia înfasurarii statorice.

Considerând ca Er este amplitudinea tensiunii rotorice si α reprezinta unghiul între câmpul rotoric creat de aceasta cu axa înfasurarii 1, amplitudinea tensiunilor induse în cele trei înfasurari vor fi: E1=Er·cosα; E2= Er·cos(α+2π /3); E3= Er·cos(α-2π /3), (3.26) cu mentiunea ca aceste tensiuni vor fi alternative si de aceeasi frecventa cu a tensiunii rotorice. Pentru transmiterea la distanta a unei pozitii unghiulare α a rotorului cuplat la dispozitivul a carui pozitii se masoara se va utiliza schema de legaturi indicata în figura 3.27., utilizând doua selsine. În cazul în care între pozitia rotorului αg a selsinului generator si αm a selsinului motor va exista o diferenta, datorita curentilor de circulatie ce apar, rezulta un cuplu motor a carui valoare e data aproximativ de: (3.27) cuplu ce se anuleaza numai în cazul în care αg=αm. Rezulta ca αm va reproduce pozitia dispozitivului condus αg. Cu precizarea ca utilizând aceasta schema, se poate realiza si regimul de urmarire a rotatiei unui element la care accesul vizual nu este posibil. Selsinele au o comportare dinamica ideala la masurarea pozitiei unghiulare dar, trebuie tinut cont si de posibilitatea unor întârzieri ce apar datorita mecanismului de antrenare al rotorului, inertia acestuia fiind practic neglijabila.

3.5. Traductoare de socuri si vibratii
Vibratiile reprezinta miscari oscilatorii în jurul unui punct caracterizat prin amplitudine, viteza, acceleratie, frecventa iar, socurile reprezinta miscari în forma de impulsuri singulare cu durata scurta fiind descrise de anumite legi de variatie în timp sau mai simplu, prin valori cinematice maxime. Vibratiile sunt de joasa sau înalta frecventa, libere sau întretinute, amortizate sau neamortizate, deterministice sau aleatoare, de translatie, torsiune, încovoiere, etc. În principiu, vibratiile se masoara prin cei trei parametri ai acestora, adica: amplitudine, viteza sau acceleratie, prin cunoasterea carora se pot determina si ceilalti parametri (prin derivare sau integrare). În practica se prefera solutia de integrare (derivarea duce de obicei la intensificarea perturbatiilor de înalta

masa si constanta elastica neglijabile.frecventa). e – marimea de iesire. masurarea vibratiilor se face prin forta ce actioneaza asupra unei mase seismice din componenta unor traductoare seismice. traductorul în ansamblu fiind un sistem mecanic de ordinul II. prin aplicarea transformatei Laplace relatiei (3. masa si coeficient de amor-tizare neglijabile (accelerometre). resortul 3 cu constanta elastica k. Daca ω << ω 0. masa seismica m 4. relatia (3. În practica. dupa figura 3. dispozitivul de amortizare 5 cu factorul de amortizare c. k în [10] sunt tratate cazurile: masa • seismica mare. Traductorul seismic poate fi descris functional si în domeniul frecventa.29) devine: . Daca ω >> ω 0. fiind realizat constructiv cu masa mare si suspensie moale. resort rigid. coeficient de amortizare mare. resoarte slabe (vibrometre). i – marimea de intrare.28. placa de baza 2.29) unde: – pulsatia proprie de rezonanta mecanica. – factor de amortizare. traductorul se poate utiliza ca vibrometru. Principial. prin masurarea acceleratiei care prezinta si avantajul ca nu este necesar un anumit sistem de referinta.28) si determinând functia de transfer care este de forma: (3. traductoarele seismice sunt traductoare mecanice de tip inertial compuse din: carcasa 1. atunci e >> i. c. în functie de relatiile existente între coeficientii m. Ecuatia de miscare a masei seismice în domeniul timp este: (3.28) Cu precizarea ca membrul drept al acestei relatii reprezinta forta inertiala.

constructie ce presupune o masa seismica redusa si o suspensie tare. Totodata cresterea amortizarii are ca efect largire benzii de frecventa. Totodata este necesar sa se acorde o atentie deosebita pentru reducerea la minim a riscurilor unor deformari accidentale. iar cresterea frecventei maxime de functionare devine posibila prin micsorarea masei sau cresterea amortizarii. magnetostrictive.30) ceea ce ne arata ca marimea de iesire este proportionala cu acceleratia. traductorul functionând ca accelerometru seismic. iar punerea în evidenta a deplasarii masei seismice se face cu traductoare adecvate de deplasare. La masurarea marimilor mecanice pot fi utilizate traductoarele specifice. de cuplu). mecanice Traductoare pentru marimi Principalele marimi mecanice masurate în tehnica sunt cele specifice constructiilor mecanice din care deriva si alte marimi specifice: masa. cum ar fi flambajul. ca unitate de masura pentru acceleratii se foloseste m/s2 sau acceleratie gravitationala g=9. traductorul ceea ce ne arata ca marimea de iesire este proportionala cu acceleratia. Aceasta solutie are avantajul reducerii gabaritului. duritatea. de taiere. În cele ce urmeaza. de îndoire. tensometrice rezistive.a.(3. adica îndoirea structurii la o compresie axiala. constructiv putând reduce amortizarea sau creste masa seismica prin aceasta scazând sensibilitatea. viteza sau presiune (forta). precum si alegerea unor variante de masurare diferentiale.81 m/s2. dar. vom prezenta foarte succint traductoarele pentru marimi mecanice de tipul: elastice (de tractiune – compresie. Functionarea traductorului seismic ca vibrometru impune utilizarea unui filtru trece-sus. cu sageata mare. de . dar si traductoarele de deplasare care au în componenta un element elastic ce capteaza forta sau momentul si le transforma într-o deplasare.6. În cazul accelerometrelor e necesar sa utilizam un filtru trece-jos. tensiunea mecanica. În mod obisnuit. 3. presiunea s. modulul de elasticitate. prezentând dezavantajul unui defazaj suplimentar ce face dificila analiza nodurilor de vibrare si a socurilor. trebuie tinut cont de faptul ca sensibilitatea scade cu patratul frecventei. alungirea relativa.

Notând cu M – cuplul transmis axial. cu notatiile din figura sunt date de relatiile: . conversie sau adaptare.). sectiunii si rezistivitatii electrice ρ .) si difuzate (figura 3. lungimea axului trebuie redusa.31) .tub: (3. tensiunea mecanica maxima nu trebuie sa depaseasca 2/3 din tensiunea mecanica limita de forfecare iar în cazul în care pe lânga forfecare mai apare si fenomenul de îndoire a axului. a.bara patrata: (3. G – modulul de rigiditate.cilindru plin: (3. tub sau bara patrata. a). b). abia prin anul 1920. efect ce consta în modificarea rezistentei electrice în functie de tensiunea mecanica.30. reprezentate schematic în figura 3. ceea ce în final duce la scaderea sensibilitatii.32) . acestea prezentându-se separat. Aplicatiile industriale ale efectului tensometric îsi fac aparitia mult mai târziu. care este decupat chimic sau mecanic dintr-un monocristal semiconductor cu lungimi pâna .30. Aceste traductoare pot avea forma de cilindru plin. c). Traductoare tensometrice rezistive Aceste traductoare [10.forta cu masurarea deplasarii de cuplu. prin modificarea lungimii. În primul caz.33) Precizam ca. unghiul de torsiune θ si tensiunea maxima. ceea ce duce la erori suplimentare.b. 20.a. Traductoare elastice de cuplu functioneaza în general pe principiul masurarii deformatiei produse de cuplu asupra unor traductoare mecanice. s. pot fi realizate în doua variante: cu filament semiconductor (figura 3. fara a insista asupra circuitelor de masurare.29. filamentul semiconductor .] functioneaza pe efectul tensorezistiv descoperit de lordul Kelvin în 1856.

respectiv a rezistivitatii electrice ρ . relatia (3.la un milimetru si grosimi de ordinul 10-2 mm. cu mentiunea ca rezistivitatea. Datorita deformarii suportului.34) Luând în considerare un conductor rotund cu diametrul d. în cazul cristalelor de siliciu. rezistenta R a timbrelor tensometrice se va modifica atât din cauza lungimii l cât si a sectiunii s. Prin aplicarea diferentialei totale a logaritmului rezistentei [23. 30].4. creste pâna la temperaturi de aproximativ 120 0C. prin trecerea concomitenta la diferente finite. care pentru c si µ date are valoarea k ≈ 2 la traductoare metalice. +100 pentru semiconductoare "p" si -100 pentru semiconductoare "n". tinând cont ca V=π ·d2·l/4.37) k reprezinta sensibilitatea relativa. Acest lucru permite realizarea unei configuratii de 4 traductoare montate în punte cu aplicabilitate simpla în tehnica circuitelor integrate. care. dupa care aceasta se reduce. sensibilitatea acestor traductoare este data de: (3.2 ÷ 0.35) devine: (3. Fenomenul piezorezistiv este pus în evidenta prin termenul ∆ ρ /ρ care este proportional cu variatia volumului V. adica: (3.35) µ fiind coeficientul lui Poisson cu valori cuprinse între 0. . cu valori aproape unitare pentru metale. În cazul traductoarelor difuzate (obtinute prin difuzia unor impuritati într-o zona a unui substrat de silicon mono-cristalin) se poate observa ca apare si o dioda semiconductoare care trebuie polarizata invers în circuit. este conectat la doua conductoare si montat pe suport . sectiunea acestuia variaza prin intermediul diametrului. la rândul sau depinde de variatia lungimii dupa relatia: (3. k ≈ ± 100 la traductoarele semiconductoare în functie de tipul semiconductorului "p" sau "n".36) c fiind constanta lui Bridgman.

Pe baza acestei proprietati s-au realizat traductoare de forta la care variaza fie permeabilitatea magnetica. Din acest motiv. Acest fenomen este reversibil. reprezinta proprietate de magnetostric-tiune a substantelor magnetice. modulul de elasticitate. pe lânga sensibilitatea longitudinala manifestata în lungimea firului. b . se produc concomitent trei fenomene: dilatarea piesei. ceea ce ne arata ca se produce o modificarea a curbei de magnetizare. apare o variatie relativa a permeabilitatii magnetice care se transforma într-o variatie relativa a reluctantei magnetice.de inductivitate proprie. Alegând convenabil materialele.Trebuie retinut faptul ca.33.a. Având la baza principiul variatiei permeabilitatii magnetice. dilatarea firului traductorului si modificarea rezistentei acestuia.aspectul liniilor de câmp). Proportional cu tensiunea mecanica (efortul σ ).31. portiunile transversale sunt mari. apare si o sensibilitate transversala kt: (3.de inductivitate mutuala. se prezinta doua traductoare magnetostrictive (a . c . fie inductia remanenta. substantele magnetice îsi modifica geometria (dimensiunile) precum si unele marimi de natura mecanica. În final apare o variatie relativa a inductivitatii data de: . Sensibilitatea transversala este cu atât mai mica cu cât Rt<<Rl. în figura 3. nedepasind 2% din cea transversala. sub actiunea unor tensiuni mecanice.38) unde Rl este rezistenta firului pe portiunea longitudinala. Referitor la influenta temperaturii. iar Rt pe portiunea transversala. Aceasta interac-tiune dintre momentele magnetice elementare si reteaua cristalina. Traductoare magnetostrictive Sub actiunea unui câmp magnetic. implicit a permeabilitatii magnetice sau inductiei remanente. mai precis. Traductorul din figura 3. devine posibila compensarea acestor efecte (realizare dificila în practica) prin compensarea erorilor cu temperatura utilizând montaje diferentiale sau montaje compensate termic. se realizeaza sub forma unei inductivitati cu circuit închis. la traductoarele cu folie.

sensibilitatea traductorului poate atinge valorile de 100 mV/V. materialul nu mai este izotrop. practicându-se patru orificii în vârful unui patrat. cu o sensibilitate de ordinul 2·10-9 m2/N. în cea de-a doua înfasurare nu va aparea tensiune electrica Ur datorita simetriei liniilor de câmp (figura 3.32. domeniile de masurare sunt de ordinul 50·106 N/m2. Traductoarele de inductivitate mutuala (figura 3. îsi modifica inductia magnetului permanent la solicitari mecanice dupa relatia: (3. depinzând de amplitudinea curentului de excitatie fiind necesar a stabili regimul optim de functionare pentru fiecare traductor în parte.31. 3. .39) . în lipsa unei deformatii (tensiuni) mecanice. producând o tensiune electrica Us.sensibilitatea caracteristicii scade cu cresterea temperaturii cu circa 0. se produce modificarea structurii liniilor de câmp si o parte din acestea se închid si prin înfasurarea secundara. (3. pe suprafata compacta a acestuia.31. realizate din aliaje de feronichel.. rezultând ca traductorul se poate utiliza doar pentru masurarea unor forte dinamice. prezentate principial în figura. materialul magnetic fiind izotrop. În cazul traductoarelor cele mai utilizate. orificii în care se realizeaza doua bobinaje cu axele perpendiculare.) sau de tip transformator sunt realizate dintr-un material magnetic omogen.∆ L/L = k·σ Ca dezavantaje ale acestor traductoare putem mentiona: .40) k fiind o constanta ce depinde de natura magnetului (10-9 T/N·m-2).1%/ C si prezinta histerezis.b. 0 . În cazul ca traductorul este tensionat.reproductibilitate redusa.). obtinând la borne tensiunea: .întrefierul reduce sensibilitatea traductorului putând chiar sa o anuleze. Daca una din înfasurari se alimenteaza cu Up (tensiune primara). fiind necesara reetalonarea periodica. Traductoarele magnetostrictive ce functioneaza pe principiul variatiei inductiei remanente.sensibilitatea scade cu cresterea frecventei.c. La sarcini de circa 50·106 N/m2.

prin transformarea fortei F într-o deplasare ∆ l cu ajutorul unui traductor elastic. functionând pe principiul transformari succesive a marimilor.înfasurari. inele dinamometrice.distantier. 2 .33.42) unde u/∆ l reprezinta functia de transfer a traductorului electric cu circuitul sau de masurare. este sensibil la variatii de temperatura. în figura 3. Traductoarele de elastice utilizate (arcuri spirale. deplasarea care la rândul sau este masurata cu un traductor electric. Notând u . Principial.tensiunea la iesirea circuitului de masurare avem: (3.41) Prin integrarea acestei relatii. 3 . 4 . se vor obtine informatii asupra tensiunii mecanice σ . Traductorul prezentat are dezavantajul unei robustete mecanice ridicate.arcuri spirale. ultimele având o utilizare mai frecventa . are o impedanta electrica mica. 5 . se pozitioneaza în raport cu înfasurarile traductorului cu ajutorul celor doua arcuri cu sensul de înfasurare opus. Dupa cum s-a aratat. se prezinta un traductor inductiv diferential de tip transformator: 1 . console) prezinta deformatii mari pentru sarcini mici si sunt prevazute cu opritoare (limitatoare) de deplasare mecanica pentru a nu deteriora la suprasarcini accidentale. .(3. aceasta trebuind sa fie mai mica decât frecventa de rezonanta mecanica. Totodata se impune limitarea frecventei maxime a marimii de masurat. Miezul magnetic plasat pe axa tijei mobile asupra careia actioneaza forta F. capacitive sau inductive. în scopul compensarii erorilor de temperatura.miez magnetic. traductoarele electrice de deplasare pot fi rezistive. Traductoare de forta cu masurarea deplasarii Aceste tipuri de traductoare prezinta o complexitate ridicata.tija.

doua discuri perforate cu fante transparente si opace. va rezulta. Când arborele este supus unui cuplu va avea loc o deplasare a armaturii mobile datorita deformarii acestuia. sunt plasate la o distanta l fata de suprafata de separare a sectiunilor. prezentat în figura 3. bobinele .1 cu diametrele diferite D si d. marimea masurata fiind data ca o valoare medie a semnalului de la iesirea fotodetectorului FD. frecventa de lucru atinge ordinul kilohertzilor.35.Cu modulatie de amplitudine. La aparitia unui cuplu. pe arbore fiind plasate la o anumita distanta d. defazaj care este proportional cu cuplul transmis. iar domeniul de masurare al acestor traductoare este de circa ±1 daN pentru deplasari de ±0.5 mm. modificându-se cele doua inductivitati ale bobinelor..Tensiunea de iesire nominala poate fi de ordinul 1V la tensiuni de alimentare de câtiva volti.2 si circuitul magnetic . caz în care sursa de lumina S si fotodetectorul FD sunt plasate în afara sistemului si. a carui pozitie este perfect simetrica în raport cu bobinele daca nu apare un cuplu. Datorita faptului ca fluxul luminos al sursei nu este constant (la becuri cu incandescenta fiind proportional cu puterea a cincea a tensiunii de alimentare) este necesara calibrarea în amplitudine a impulsurilor la fotodetector. caz în care sursa S se plaseaza între cele doua fotodetectoare FD1 si FD2 asezate de o parte si de alta a discurilor.34. În cazul rotirii arborelui si transmiterii cuplului prin acesta. datorita modificarii pozitiei relative a celor doua discuri.3. datorita rasucirii arborelui. Traductoarele optoelectronice de cuplu functioneaza pe principiul schemei prezentate în figura 3. Trebuie precizat faptul ca daca apare si un cuplu de încovoiere. Este necesar sa precizam ca traductoarele bazate pe metode optice se pot utiliza numai în regim dinamic (arborele este în rotatie) si.Cu modulatie de faza. va aparea un defazaj suplimentar între semnalele produse de cele doua fotodetectoare. deoarece zonele transparente aferente celor doua discuri sunt plasate decalat cu 1/4 din perioada geometrica. . spre deosebire de . În cazul traductorului de cuplu asociat cu traductorul inductiv diferential. pe arborele . în absenta cuplului daca arborele se roteste. acesta nu influenteaza masuratorile. Solidar cu sectiunea de diametru mai mare a arborelui se fixeaza o armatura mobila . În practica exista doua posibilitati de masurare: . se produce o modificare a pozitiei relative a planelor celor doua discuri si implicit a latimii impulsurilor.. o succesiune de impulsuri cu durata de 1/4 din perioada.4.

una prin care se transmite semnalul de alimentare. În cazul traductoarelor de cuplu cu timbre tensometrice sau traductoare inductive. Trebuie precizat faptul ca presiunea poate fi absoluta. pentru cele doua cai se folosesc semnale cu frecvente diferite. acesta trebuie menti-nut constant. conditie dificil de realizat tehnologic. aceste fenomene ducând în acelasi timp la reducerea timpului de viata si limitarii vitezei maxime de rotatie. care în principiu pot fi cu contact sau fara contact. metoda prezentata principial în figura 3.25 mΩ pentru contacte în baie de mercur [23]. la rotirea arborelui. Varianta actuala de legatura fara contact cea mai utilizata este cea prin care se face uz de transformatoare rotitoare.1 se plaseaza doua inele magnetice . caz în care se elimina si defazajul generat de modificarea întrefierului. În cazul unor materiale de natura diferita ce intra în contact pot sa apara si tensiuni termoelectromotoare din cauza cresterii temperaturii locale si a frecarii. este necesar sa existe doua cai de transmitere a informatiei. Datorita dependentei induc-tivitatii de cuplaj cu marimea întrefierului. atunci când se masoara în raport cu vidul absolut. la viteze mai mari fiind necesare dispozitive suplimentare pentru racire. Traductoare de presiune În functie de domeniul presiunilor de masurat. Se considera ca viteza liniara maxima la nivel de contact este de circa 25 m/s.36. alta prin care se va culege informatia de masurare. 3. daca . Pentru realizarea legaturilor electrice cu contact este necesara utilizarea unor inele si perii colectoare sau contacte în baie de mercur. variatie cu valori de 5 ÷ 50 mΩ pentru inele . se poate face uz de un singur transformator rotitor. 4 ale transformatorului.7. Pe armatura fixa. elementele sensibile ale acestor traductoare difera. În cazul în care. Daca traduc-toarele se monteaza pe arbore.2 cu ajutorul carora se închide circuitul magnetic al armaturii fixe prin intermediul celor doua întrefieruri δ. Pe arborele magnetic .metodele prezentate anterior nu necesita contact între arbore si partea de masurare. perii si de 0.3. respectiv pe cea mobila (arbore) sunt plasate înfasurarile . Rezistenta de contact a acestora este variabila si depinde de oscilatiile vitezei. asperitatea suprafetei de contact si a vibratiilor. este necesara realizarea unor legaturi electrice între circuitele de masurare si traductoare. relativa sau efectiva.

Precizam ca. tensiunea de iesire din traductorul de presiune (marimea de executie va fi data de relatia cunoscuta: (3.666 cm/s2). în tehnica preferându-se barul ( 1 bar = 10 3 Pa) dar. milimetrii coloana de mercur ( 1 mm Hg = 1 torr – presiunea hidrostatica a unei coloane de mercur cu înaltimea de 1 mm . în convertirea unei presiuni într-o deplasare liniara care. se folosesc si alte unitati derivate ca: atmosfera fizica (1 atm reprezinta presiunea hidrostatica echivalenta a unei coloane de mercur cu densitatea de 13. difera de presiunea atmosferica normala .44) 3.masurarea se face ca o diferenta fata de presiunea atmosferica si diferentiala. Elemente elastice Ca elemente sensibile. în tehnica. la acceleratia gravitationala g = 980. cu înaltimea de 760 mm. Unitatea de masura a presiunii este pascalul (1 Pa = 1 N/m2). Domeniul presiuilor din tehnica este deosebit de vast. metodele de masurare [20.56 mm (echivalentul unei atmosfere tehnice) .595 g/cm3. luata ca referinta în tehnica – presiunea exercitata de o coloana de mercur cu înaltimea de 735. Principiul de functionare al traductoarelor de presiune (elementele sensibile ale acestora) consta în general. 51] fiind specifice doar pentru anumite intervale ilustrate în figura 3. mm coloana apa (1 mm H2O reprezinta presiunea hidrostatica echivalenta unei coloane de apa cu înaltimea de 1 mm).. Daca vom nota tensiunile ca în figura 3. presiunea normala . în conditiile anterioare.. pentru masurarea presiunilor se utilizeaza: .7. care corespunde presiunii hidrostatice echivalente unei coloane de mercur cu înaltimea de 760 mm la 00 C si g = 980.40.666 cm/s2. atunci când masurarea se face în raport cu o presiune considerata ca referinta.1. la rândul sau este convertita într-o variatie de tensiune cu ajutorul unui montaj potentiometric.39.

realizate dintr-un material elastic cunoscut tehnic sub denumirea de tombac sau din otel obisnuit. sub forma unui tub cu sectiune ovala.burdufurile metalice ondulate (gofrate).38.39.40. Celalalt capat (liber) se va deforma sub actiunea presiunii.) este similaru a burdufului ondulat. pentru precizari suplimentare si calcule recomand [51]. eliptica sau semisfera (figura 3. se utilizeaza folosirea unor baterii de burdufuri montate în opozitie [21]. adica sub actiunea unei presiuni se va produce deformarea acesteia. se executa în general dintr-un aliaj de bronz si beriliu sau din oteluri inoxidabile. au proprietatea de a-si modifica dimensiunile sub actiunea unei presiuni.). cunoscute si sub denumirea de membrane gofrate. Functionarea membranei (figura 3. fie una unghiulara (cazul manometrelor). ceea ce duce la convertirea unei presiuni într-o variatie de deplasare liniara. .a. Sensibilitatea maxima a tuburilor Bourdon se obtine pentru cele cu sectiunea semisferica.c. cunoscuta sub numele de “tombac” . cu un capat rigid la care se aplica presiunea de masurat.b. In cazul în care e necesara masurarea unei presiuni absolute sau diferentiale. fiind reprezentate în doua variante posibile de figura 3. Camerele cu membrana . camerele cu membrana si tuburile Bourdon. Tuburile Bourdon se executa în general din alama arcuita. Burdufurile metalice ondulate (silfoane). putând fi prevazute cu contacte electrice de minim si maxim (cazul presostatelor). realizând fie o deplasare liniara.

cu cuart.7. Durata de viata a acestor traductoare este influentata de ciclurile de functionare si suprasarcinile la care sunt supuse [21]. una din variante fiind reprezentata principial în figura 3. 3. sub actiunea unei presiuni este supus unei dilatari. adica la variatia rezistentei electrice a acestuia. constanta de timp fiind pâna la ordinul a 5 secunde.a. Traductoare electrice asociate Traductoarele electrice asociate pentru masurarea presiunilor [23] ce folosesc elemente sensibile elastice pot fi: tensometrice. s. temperatura. capacitive . electrooptice. umiditate existenta derivei de zero. Elementul sensibil este executat de obicei din otel inoxidabil care. Traductoarele tensometrice rezistive se utilizeaza prin lipirea acestora direct pe membranele plane sau pe un subansamblu tija-lama. Luând în considerare o diafragma circulara încastrata perfect.41. Pentru cazul presiunilor foarte mari (sute sau mii de daN/cm2) se folosesc traductoare de presiune speciale. Cu ajutorul unui montaj potentiometric sau cu o punte de masura. Acest lucru va duce la variatia lungimii unui fir rezistiv bobinat. piezoelectrice. variatiile de presiune sunt preluate sub forma unor semnale de tensiune electrica.Traductoarele de presiune prezentate au o sensibilitate relativ redusa. fiind totusi traductoarele de presiune cele mai utilizate. precizia lor fiind influentata de vibratii si socuri. inductive. membrana si blocul de încastarare provenind din acelasi material prin prelucrare tehnologica . Pentru detalii suplimentare recomand si lucrarea [51]. deformabile sub actiunea unui element elastic sensibil .2. etc. Comportarea dinamica a acestor traductoare este în concordanta cu a elementelor de tip P1.

una din armaturile conden-satorului este chiar membrana traductorului. pentru masurarea fara contact a unei presiuni diferentiale. se prezinta un schematic un traductor de presiune având asociat un traductor inductiv diferential.43. De asemenea. membrana este nemagnetica. au la baza urmatoarele elemente componente: membrana – 1. inelul izolator – 2. dupa directia radiala. pentru aceasta constructie se pot întâlni doua situatii:  &nb 20520r1714u sp. La aceasta varianta constructiva. pe motivul ca deformatiile pe aceasta directie sunt mai importante. 51] se arata ca expresiile tensiunii mecanice radiale σr si tangentiale σt sunt date de relatiile: (3.  &nb 20520r1714u sp. In [23. &nb 20520r1714u sp. Se arata ca în functie de valoarea presiunii. membrana (uneori si corpul traductorului) este magnetica. se va constata ca distributiile celor doua tensiuni mecanice au semne contrare la marginea membranei în raport cu zona centrala. capacitatea condensatorului variaza dupa o relatie de forma: . Pozitionarea timbrelor tensometricese face. bobinele – 3 si memebrana – 4.44. cu grosimea g si raza R. traductorul inductiv diferential functionând pe baza modificarii curentilor Foucault (cazul traductoarelor de proximitate) [23].42. care se compune din: miezul magnetic – 1. de obicei. &nb 20520r1714u sp. In figura 3.45) (3..adecvata. ca în figura 3. dupa figura 3. μ fiind coeficientul lui Poisson. Cu aceasta constatare rezulta ca pot fi utilizate patru timbre tensometrice. e recomandabil ca portiunea de mijloc sa fie plana. corpul – 2.46) Daca se reprezinta grafic cele doua relatii. Utilizarea traductoarelor inductive devine avantajoasa pentru cazul masurarii unor presiuni mari care. traductorul fiind inductiv diferential cu armatura mobila. la rândul lor produc deplasari liniare mari. membrana poate fi si gofrata dar. corpul conductor – 3 si în interior se creeaza vacuum. metodele de masurare fiind aceleasi ca la masurarea deformatiilor. In acest caz. sub actiunea presiunilor diferentiale p1 si p2. Principiul traductoarelor de presiune capacitive.

prezinta avantajul [23] ca este un montaj cu reactie. Prin deformarea membranei sub actiunea unei presiuni p are loc o dispersare a fluxului de lumina. 3. Acest tip prezinta avantajul amplasarii partii electrice la distanta mare de traductor.3. cu toate ca permit eliminarea contactului cu elementul sensibil elastic. In acelasi timp. fiind presiunea maxima de lucru.47) C0 fiind capacitatea nominala ε0. gabaritul lor este redus (de ordinul milimetrilor). schema sa principiala fiind prezentata în figura 3. pmax. unde membrana reflecta lumina transmisa printr-o fibra optica de la sursa de lumina. are dezavantajul ca factorul de reflexie se modifica în timp precum si faptul ca variatiile temperaturii modifica sensibil caracteristicile sale. Traductoarele electrooptice au o utilizare mai restrânsa fata de cele anterioare. caree e preluata de o alta fibra optica si transmisa fotodetectorului FD. Prin modificarea .7. Traductoare de presiune cu balanta de forte Traductorul de presiune cu balanta de forte. ceea ce va duce la o deplasare a sistemului de pârghii 1-2-3-4-5 care va actiona asupra unui traductor inductiv liniarde tip transformator TI ce intra în componenta oscilatorului O. Presiunea masurata p va actina si deforma membrana elastica. ceea ce duce la scaderea fluxului luminos transmis de FD.45.S/d..(3. reducând perturbatiile dar. principial fiind reprezentate în figura 3.46.

fiind debitat prin sursa de alimentare SA. B – inductia magnetului permanent.întrefierului lui TI. 3. aceasta în functie de . precum si faptul ca sunt sensibile la socuri si vibratii. presiunea maxima ce poate fi aplicata în cazul pastilelor de cuart fiind de 9500 barri iar pentru cele piezoceramice de circa 8000 barri. Datorita faptului ca în regim de functionare doar fortele datorate presiunii si electromagnetului sunt variabile. I – curentul prin bobina electromagnetului si k1. forta de tensionare a resortului RO si greutatea pârghiei 2 – G ce culiseaza prin punctul de sprijin RD.4. Aceste tipuri de traductoare au ca dezavantaje constructia dificila si gabarite mari. Traductoare de presiune piezoelectrice O parte din caracteristicile traductoarelor piezoelectrice au fost prezentate iar.48) unde: p – presiunea masurata. Valorile prezentate trebuie luate la limite maxime. Fortele ce actioneaza asupra întregului sistem mecanic sunt: forta activa datorata presiunii p. valorile reale fiinde de 1/10 pâna la 1/20 din valorile indicate. inclusiv a electromagnetului se va face uz de o sursa auxiliara de energie Saux. S – suprafata membranei. ceea ce va modifica forta de actionare a electromagnetului EM cu magnetul permanent MP prin intermediul caruia actioneaza asupra pârghiei 4. Traductoarele bazate pe efectul piezoelectric direct se confectioneaza din materiale pieezoelectrice sau piezoceramice în forma plata sau cilindrica.  dependenta frecventei proprii de rezonanta a cristalului în raport cu presiunea exercitata asupra acestuia. N – numarul de spire . Echilibrul se va stabili atunci când suma momentelor introduse de fortele indicate este nula. la echilibru este valabila relatia: (3. Tensiunea de comanda a acestuia va duce la modificarea curentului sau de iesire. In cazul în care se lucreaza cu semnal unificat (4 – 20 mA).k2 – constante constructive. se va modifica amplitudinea semnalului la iesirea oscilatorului ceea ce va duce la modificarea tensiunii de iesire din detectorul D .7. l – lungimea unei spire. Acelesi curent de comanda se regaseste la miliamper-metrul mA. forta de reactie produsa de electromagnet. pentru masurarea presiunilor în practica se pot utiliza variantele:  folosirea în mod direct a efectului piezoelectric. tensiune ce va da un semnal de comanda convertorului tensiune – curent CTC. pentru alimentarea blocurilor componente.

48) unde k este modul piezoelectric. permit .47.interfata dintre electrod si pastila. acestea sunt pretensionate si se confecti-oneaza din materiale ceramice (PZT. 3 – resort pretensionare). conditii realizabile printr-o polarizare fina. 2 – pastila piezo. cu o abatere a planeitatii sub 1 μm. 3.a. titanat de bariu s. efect ce permite o îmbunatatire a liniaritatii precum si posibilitatea masrarii unor presiuni mai mici decât cea atmosferica.05 pC si 1 pC/bar prezentând o buna liniaritate.5. Structura prezentata permite si realizarea racirii traductorului cu ajutorul unui jet de apa trimis în interior.. pentru un contact bun fiind nesara realizarea unui paralelism între suprafete sub 10 μm. care se metalizeaza pe interior si exterior ( 1 – tub piezoelectric. iar sarcina electrica produsa sub actiunea unei forte F e data de: (3. Traductoare tactile Aceste tipuri de traductoare sunt utilizate cu precadere pentru determinarea formei suprafetei unui obiect sau existenta unui obiect într-un dispozitiv de prindere dar. histerezis si repetabilitate sub 250 ppm din domeniul de masurare cu deriva de zero si variatia sensibilitatii sub 100 ppm pentru 10C. 2 – rondele). reprezentat schematic în figura 3. cu frecvente de lucru de ordinul 10 100 MHz. De obicei.48. Pentru cresterea sarcinii si simplificarea modului de conectare. Deoarece între pastilele piezoelectrice (cazul celor de forma în rondele) pot sa apara goluri de aer. (1 – diafragma. Au dezavantajul ca nu pot fi utilizate decât în regim dinamic. Pentru cresterea sensibilitatii se pot utiliza mai multe rondele ca în figura 3.). permite masurarea unor presiuni de la 1 mbar la 100 bari. acestea se vor elimina prin pretensionarea ansamblului cu resoarte. sensibilitatea este cuprinsa între 0. iar pentru reducerea vibratiilor conectarea acestora se face în asa fel încât sa aiba loc o însumare a presiunii si efectul acestora sa se anuleze. este avantajos sa se utilizeze traductoarele cu element piezoelectric de forma tubulara. In [23] sunt prezentate si alte traductoare de presiune ce functioneaza pe principiul prezentat ca cele de presiune absoluta cu oscilator cu cuart si cele ce se bazeaza pe utilizarea unor dispozitive cu unde acustice de suprafata (SAW). Exxistenta unor neregularitati între cele doua suprafete conduce la tensiuni mecanice mari sau chiar distrugerea pastilelor. Traductoarele prezentate permit masurari de presiuni de 0 – 1 bar.7. ceea ce e posibil doar daca în interfata exista doi electrozi separati galvanic între ei. prezinta o eroare de liniaritate. cu rezerve în cel cvasistatic.

fiind relizate principial ca în figura 3. în corpul – 1 se creeaza subpresiunea de masurat. La nivelul actual. vibratii. temperatura. pentru presiuni sub 103 Pa.50. . un element al matricei fiind format din doi electrozi între care se intercaleaza cauciuc moale (polibutadien) care are în compozitie elemente conductoare. 3. domniul lor de aplicare limitându-se la 10-1 Pa. Astfel. traductoarele tactile cele mai utilizate sunt cele rezistive. CAN reprezentând un convertor analogic numeric. Reulta ca valoarea temperaturii firului poate fi determinata chiar prin valoarea rezistentei electrice a acestuia (se pot utiliza si alte tipuri de traductoare). în acesta fiind plasat firul rezistiv – 3 care se încalzeste la aproximativ 2000C de la o sursa de alimentare prin electrozii – 2. Fiecare element al matricei se conecteaza la o matrice de decodare prin multiplexare (MUX) ce sesizeaza modificarea curentilor din matrice în raport cu zona solicitata. Temperatura firului reyistiv depinde practic de conductibilitatea termica a gazului care. Vacuumetrele Pirani introduc erori de masurare de ordinul 2 – 10% care cresc cu scaderea presiunii. Vacuumetrele Pirani sau cu fir cald functioneaza pe principiul dependentei conductivitatii termice a gazelor în raport cu presiunea.6.metode de inductie (au un nivel si interval redus de masurare). grad de lubrifiere). Traductoare pentru subpresiuni Pentru masurarea subpresiunilor se utilizeaza vacuumetrele Pirani. este direct proportionala cu presiunea gazului.49.metode capacitive (impun folosires de dielectrici cu proprietati elastice si izolatoare bune). realizate în forma matriciala. . structura suprafetei (duritate. facând uz de: .a. Realizarea acestor traductoare are la baza modelul uman dar. Prin deformarea cauciucului sub actiunea unei presiuni se va modifica rezistenta echivalenta a celulei. umiditate. rugozitate.metode ultrasonore (fac uz de proprietatile de propagare a undelor acustice de suprafata). traductoarele de vacuum cu ionizare cu catod cald sau rece (Penning). trebuie precizat (cazul robotilor) ca la operatorul uman informatia tactila are ca baza de referinta: presiune. s. traductoarele cu ionizare prin radiatii (alfatron) si traductoarele de tip magnetron.7. Senzorii tactili sunt utilzati actual la roboti. Schema principiala a unui astfel de traductor este prezentata în figura 3. stabilind în acelasi timp si coordonatele excitatiei. .si controlul fortei (presiunii) cu care se realizeaza prinderea obiectului.

. va modifica valoarea curentului prin electromagnetul EM în scopul restabilirii echilibrului.din circuitul grilei si curentul ionic I+ din circuitul electrodului colector. De obicei. se prezinta un traductor de vacuum cu ionizare cu catod cald.existând astfel posibilitatea etalonarii directe a aparatului de masura pentru curentul ionic I+ în valori de presiune. unele constructii speciale atingând 10-10 torri. reducând în acelasi timp si limita inferioara de masurare. Principial. ciocnind moleculele de gaz le transforma în ioni pozitivi si sunt captati de electrodul colector. Pentru a creste probabilitatea de ionizare a moleculelor. adica momentele celor doua forte sunt egale: .In cazul unor presiuni din domeniul de vacuum tehnic si vacuum extrem se face uz de traductoarele de vacuum cu ionizare cu catod cald sau rece si cu radiatii.49) k fiind o constanta dependenta de geometria electrozilor. se determina valoarea presiunii cu relatia: (3. Câmpul electric creat de grila antreneaza electronii emisi de catod care. Prin masurarea curentului produs de electroni I. sensibilitatea lor fiind mult mai redusa ca la cele anterioare. Traductoarele de vacuum cu ionizare prin radiatii functioneaza pe principiul “bombardarii” moleculelor de gaz cu radiatii α (se mai numesc si alfatron). catodul K încalzit de un filament si înconjurat de grila G ce este alimentata la un potential pozitiv fata de catod si cilindrul colector C care este alimentat la un potential negativ în raport cu catodul. La traductoarele de ionizare cu catod rece (Penning) electronii se genereaza sub actiunea unui câmp electric puternic. valoarea inferioara fiind impusa de prezenta razelor X. ceea ce necesita cresterea drumului parcurs de electroni. Domeniul de masura al acestor traductoare este de 10-2 – 10-8 torri. Acesta este realizat din incinta A în care se introduce presiunea de masurat. Aceasta varianta duce la sensibilitati mai mari decât în cazul traductoarelor cu catod cald.51. peste câmpul electric se suprapune un câmp magnetic care imprima o traiectorie elicoidala a acestora. în figura 3. la masurare se mentine constant curentul I.

Debitmetre cu sectiune variabila (rotametre) . In ansamblu.(3. erorile de masurare încadrându-se în limitele ± 0.62) unde F1 e forta data de membrana: (3.5%. Q – debit.2. 3. In final se obtine orelatie de forma: (3.55) ceea ce ne arata o proportionalitate directa între curent si debit. k2 – constante. k1’.53) iar F2 este forta produsa de electromagnet: (3. I – curentul prin electromagnet.8.54) cu k1. traductorul prezentat este un sistem cu reactie negativa prezentând toate avantajele acestor sisteme.

Asupra plutitorului. cu precizii de ordinul procentelor si. Luând în considerare o curgere stationara.. densitatea.3. debitul masic Q se poate exprima cu relatia: (3. pe un domeniu de variatie al debitului relativ restrâns. In exploatare. Rotametrele pot fi utilizate atât pentru gaze cât si pentru lichide.55. pe lânga greutatea G si forta arhimedica Fa. actioneaza o forta dinamica ascensionala Fas care este proportionala cu patratul vitezei.h In aceste conditii.58) rezultând ca acesta este direct proportional cu cu înaltimea la care se gaseste plutitorul. rezistente ce pot fi importante în unele aplicatii industriale. 3. Rotametrele masoara debite de ordinul 10-4 – 200 m3/ora. Debitmetre electromagnetice Aceste debitmetre sunt utilizate prin masurarea vitezei de deplasare a fluidelor bune .57) (3. trebuie precizat faptul ca introduc rezistente în curgerea fluidului. se mai pot utiliza si debitmetre cu strangulare la care forta dinamica roteste paletele unei turbine. notând cu ρ.56) unde S e suprafata plutitorului de diametru d. Au dezavantajul unei comportari neliniare si introduc rezistente importante în curgerea fluidului. Deplasarea liniara a plutitorului este convertita într+un semnal electric prin inter-mediul unui traductor inductiv diferential de deplasare . în limitele Qmax/Qmin=10 . viteza de rotatie a acesteia fiin o masura a debitului. care în functie de h si un factor de proportionalitate k’ e dat de: D = d + k’.3.8.Schema de principiu a unui rotametru este prezentata în figura 3. la echilibru se poate scrie: (3. cu o precizie de 1 – 2%. iar k e coeficient de curgere. Plutitorul se va deplasa într-o zona de diametru D. respectiv volumul plutitorului si cu ρ0 densitatea lichidului. V.functionarea sa bazându-se pe echilibrul plutitorului – 1 actionat de forta gravitationala în raport cu debitul de fluid si sectiunea varabila a tubului conic– 2.

1. de obicei minime si maxîme. realizânduse pentru granule. Traductoare de nivel Masurarea nivelului în tehnica este o problema deosebit de importanta [62] pentru o serie de procese tehnologice precum si pentru evaluarea stocurilor existente. în continuare încercând sa prezentam doar metodele bazate pe proprietatile electrice de material.). In varianta simplificata prezentata în figura 3.D unde H e intensitatea câmpului magnetic creat de bobina. lichide. suspensii. Masuratorile nu sunt influentate de vâscoyitatea fluidului. sau nivelmetrele cu plutitor magnetic. Precizia de masurare este de ± 1% la lichide cu o conductibilitate minima de 100 μS/cm si viteze între 0 – 1 m/s pâna la 10 m/s. D este diametrul tubului si k e o constanta.56. rezulta ca metodele de masurare a nivelului difera. Vom aminti ca cele mai simple nivelmetre utilizate sunt cele cu sticle cilindrice sau prismatice ce se monteaza pe conducta în paralel cu rezervorul (recipientul) al carui nivel îl masuram .H. etc.v. etc. principiul lor de functonare bazându-se pe legea inductiei electromagnetice. .9. atenuarea unei radiatii. Nivelmetre bazate pe proprietatile electrice de material Luând în considerare faptul ca materialele al caror nivel se masoara potsa fie dielectrice sau conductoare. 3. Metodele de masurare ale nivelului pot fi directe. densitatea sau conductibilitatea acestuia si nici de modul de curgere laminar sau turbulent.9. masa. parametri ai circuitelor electrice. caz în care se masoara lungimea (înaltimea) efectiva a coloanei de substanta si indirecte daca nivelul se determina cu ajutorul unor marimi intermediaare (presiune. Intre cei doi electrozi se culege o tensiune electromotoare e = k. pulberi. pe un tub nemagnetic (izolator) prin care curge fluidul cu viteza v se executa o bobina în aer (exista variante constructive la care aceasta se executa pe un miez magnetic) si se prevad doi electrozi E1 si E2. 3. Din cele prezentate rezulta ca pentru masurarea nivelului se pot utiliza metode care au la baza masurarea altor marimi.cnducaoare de electricitate.. Metodele de masurare ale nivelului pot fi continue ând se urmareste în permanenta masurarea nivelului prin intermediul lungimii coloanei de substanta si discontinue când se urmareste masurarea nivelului între anumite limite.

cu precizii relativ bune. Pentru cazul materialelor conductoare . realizând un nivelmetru dupa schema de principiu din figura 3. se plaseaza rezistorul R . fara lichid. se pot folosi nivelmetre rezistive. în care se gaseste lichidul – 2 se plaseaza un electrod metalic . fenomen ce poate fi ameliorat utilizând un rezistor cu banda elastica. Industrial se utilizeaza teleindicatorul de nivel cu traductor rezistiv tip TNTR – 2. Rezistenta bobinata .57. cu o conductibilitate σ > 10-2 S/m. variatia de capacitate fiind de 10 – 100 pF. Astfel.1 se introduce într-o banda elastica buna conductoare – 2 ce se va deforma sub actiunea presiunii lichidului – 3. In vasul metalic – 1. deficienta ce poate fi înlaturata prin utilizarea de metode de compensare adecvate. Daca vom nota cu h înaltimea vasului si cu y înaltimea lichidului. în vasul – 1 ce contine lichidul – 2. o constituie modificarea permitivitatii dielectrice cu temperatura. între electrodul central si vas vom avea capacitatea totala data de[23]: (3. Aceasta metoda poate fi aplicata în cazul lichidelor sau pulberilor dielectrice daca εr > 2 [62]. care este un dispozitiv ce permite transmiterea la distanta a . principiul functional al acestora fiind prezentat în figura 3. Principalul dezavantaj al acestor dispozitive deriva din faptul ca temperatura si natura lichidului influenteaza conductibiliatea σ.59.60) r(y) reprezentând rezistenta ehivalenta a lichidului.4. 1 Lichidul conductor va sunta o portiune a rezistorului R astfel ca rezistenta totala din circuit va fi: (3. produd de IAMC Otopeni.3 care în unele cazuri este izolat cu teflon . Metodele descrise pot masura nivele pâna la 1-2m. prezentate în schema principiala din figura 3.59) unde C0 reprezinta capacitatea totala a ansamblului.58.Pentru materialele dielectrice se folosesc în mod uzual traductoare capacitive. Sursa principala de erori în cazul prezentat .

2 – detaliu de fixare. conductorul de legatura traductor – aparat trebuie sa aiba o rezistenta electrica sub 30 ohmi. Astfel. Nivelmetre bazate pe fota arhimedica Functionarea acestor traductoare fiind bazata pe forta arhimedica.5 – 10 m. circuitul de masurare având un curent de 2 mA ce se regleaza cu un potentiometru de pe aparat.2. Domeniul de masurare al dispozitivului este de 1. 3 – cablu de sustinere. indiferent de lungimea traductorului este de 40. Scala aparatului este etalonata astfel ca la indicatia 0% sa corespunda 2 mA. în circuitul traductorului intervine doar rezistenta ce realizeaza pasul de zero. unde: 1– scripete. neinflamabile. iar la 100% sa corespunda 10 mA. Deoarece în circuitul de indicare se lucreaza cu curent continuu. Distanta dintre traductor si aparatul indicator nu poate depasi 10 m. 5 – lant de rezistente (traductor rezistiv). scala fiind gradata în 4o de diviziuni de la 0% la 100%.60.9. deoarece în circuitul traductorului .. depozitate în rezervoare. rezistenta dintre lantul traductor si elementul de referinta este infinita. în trepte normali-zate de 0. iar numarul de nivele intermediare total.5 m. 7 – tija pamântare. Ansamblul dispozitivului este prezentat în figura 3. 8 – teleindicator.nivelului lichidelor corosive si necorosive. Când nivelul de lichid este sub minim. bune conducatoare de electricitate. 4 – rezistente. . influenta perturbatiilor fiind mai mica. pot fi utilizate numai pentru lichide si se construiesc în variantele cu plutitor si cu imersor. curentul alternativ foarte mic (16 mA) este influentat de perturbatiile externe. 3. 6 – greutate. distanta de teleindicare este impusa de rezistenta maxima a liniei de transmisie ce nu trebuie sa depaseasca 500 ohmi. In serie cu teleindicatorul se poate monta un aparat auxiliar (mA) daca e necesara o teleindicare mai mare de 10 m. Pentru a nu influenta masuratorile.

reprezentate schematic în figura 3. Se poate observa ca tamburul antreneaza un sistem indicator. etc. medii inflamabile. medii deosebit de corosive sau toxice. h înaltimea recipientului.62) unde: y – deformarea resortului fata de pozitia de echilibru. respectiv a imersorului. Acest tip de traductor poate fi utilizat si la masurarea nivelului unor pulberi sau granule. Fa – forta arhimedica si Fe – forta elastica a resortului. metoda fiind aplicabila daca se cunoaste densitatea lichidului. la echilibru se poate scrie: (3. ρ – densitatea lichidului.3. . în conditii speciale ca: recipiente sub presiune la temperaturi ridicate.. ρl. Notând: G – greutatea imersorului.9. Aceste metode se pot folosi la masurarea nivelului în în buncarele de alimentare din metalurgie. Din cele prezentate anterior rezulta ca se pot adapta foarte usor un traductor asociat de tipul balanta de forte. tamburul – 2 si greutatea suspendata – 3 prin firul – 4. aceste erori putând fi compensate. y – nivelul de lichid. se compune din plutitorul – 1.66. 3. imersorul fiind partial introdus în lichid si suspendat cu ajutorul unui resort de constanta elestica k. principalele erori fiind date de dependenta de temperatura a densitatii. g – acceleratia gravitationala. m – masa imersorului. Nivelmetrele ce functioneaza strict pe baza fortei arhimedice sunt cele cu imersor.65. mentinând constanta aceasta tensiune. Nivelmetre cu radiatii Metodele de masurare a nivelului cu ajutorul radiatiilor sunt foarte avantajoase pe motivul ca nu exista un contact între material si dispozitivul de masurare.Nivelmetrele cu plutitor realizate dupa schema principiala din figura 3. urmarindu-se tensiunea din firul de suspendare si prin dispozitive speciale. care se afla în permanenta la suprafata lichidului.61) Prin explicitare se obtine succesiv: (3.

cu perioada de înjumatatire de 33 ani. In cazul materialelor conductoare. Semnalul receptionat de R este amplificat prin A si se aplica detectorului de prag DP. primul fiind comandat de oscilatorul O si transmitând un fascicul de ultrasunete prin lichid (cu atenuare mica) sau prin aer ( cu atenuare mare).63. putând fi realizate în variantele cu unda continua (daca traductorul cu ultrasunete funtioneaza continuu) si în impuls.3 ani si 137Ca. Nivelmetre cu radiatii nucleare.. se bayeaya pe principiul de atenuare a radiatiilor nucleare de catre pulberi sau lichide. acesta este captat de antena de receptie AR si transmis receptorului R. nivelmetrele pot fi cu ultrasunete. când în mod obligatoriu se folosesc doua traductoare.64. una din schemele principiale putându-se realiza dupa figura 3. In practica. cu perioada de înjumatatire de 5. timpul de tranzit al impulsului fiind o masura a distantei pâna la suprafata de separare. figura 3. Domeniul de masurare al acestor traductoare este între 10 – 30 m. emitatorul de microunde E va transmite cu ajutorul antenei de emisie AE un fascicul de microunde spre lichidul conductor din recipient. Ambele variante pot folosi metoda prin transmisie. Nivelmetrele cu ultrasunete sunt asemanatoare cu traductoarele cu radiatii prezentate anterior. e necesar sa se prevada circuite de corectie a acesteia [23] în functie de temperatura cu ajutorul unor convertoare tensiune – frecventa. sau metoda prin reflexie. Tinând cont ca viteza de propagare este foarte mare (viteza luminii). Prin reflexie. intervalul de timp masurat este mic. la frecvente de lucru între 20 – 40 mHz. Functional. cu microunde si cu radiatii nucleare. Cu ajutorul unui amplificator de putere AP si servomotorului SM se da comanda de . Nivelmetrele cu microunde functioneaza pe principiul reflexiei microundelor de catre materialele conductoare si atenuarii acestora de catre materialele dielectrice.In functie de natura radiatiilor. ceea ce face ca erorile de masura sa nu poata fi reduse sub 1 – 2%. utiliyând de obicei ca substante radioactive pe cele generatoare de radiatii γ ca: 60Co. caz în care acelasi traductor Indeplineste atât rolul de emitator ât si de receptor. traductoarele cu radiatii nucleare pot fi realizate si în variante de urmarire automata a nivelului. deoarece determinarea nivelului se face cu ajutorul vitezei de propagare a ultrasunetelor ce depinde de temperatura. cu erori de masurare sub 1%. Ca si traductoarele cu ultrasunete. Pe recipientul cu lichid se plaseaza traductorul emitator E si traductorul receptor R.

Nivelul este determinat pe baza presiunii masurate cu un senzor realizat dintr-un cristal de siliciu care asigura o liniaritate si stabilitate în timp foarte bune. în încheierea acestui pragraf indicam doar doua : traductorul submersibil si traductorul cu radar. traductorul ELIPSE utilizeaza pentru semnal un ghid de unda introdus în fluidul de masurat. precizia 0.5% din lungimea sondei. lacuri . Se utilizeaza pentru masurarea nivelului lichidelor omogene sau neomogene cu o vâscozitate pâna la 1500 cp. care transmit semnalul electromagnetic în aer liber. rezolutia ±2. instalatiilor de tratare a apei reziduale. fie pe principiul convertirii temperaturii într-o variatie a unui parametru al circuitelor electrice (de obicei rezistenta) sau. Din multitudinea traductoarelor de nivel existente. .. vapori. puturi. cele mai simple convertesc temperatura într-o deplasare sau dilatare (gaz sau metal). respectiv 0.10. reprezinta o serie de traductoare alimentate din bucla de semnal unificat 4 – 20 mA. varianta ECLIPSE. Traductoare de temperatura Traductoarele de temperatura sunt dispozitive care functioneaza fie pe principiul generarii unei tensiuni electromotoare. etc. Traductorul de nivel submersibil tip MPU executat de firma RITTMEYER pentru apa din rezervoare. temperatura de operare maxim 2000C. alimentat din bucla este produs de firma MAGNETROL. Tructorul de nivel tip RADAR . densitate. turbulenta. iar radiatiile nucleare se pot utiliza pentru orice fel de substante. cu domeniul de masura de pâna la 20 m coloana apa. etc. existând modele asemanatoare pâna la 200 m cu o precizie de masura de pâna la 0. bazine. Spre deosebire de traductoarele de nivel cu radar conventionale. cu ghid de unda (GWR).015%. Cu precizarea ca metoda este avantajoasa în cazul unor recipiente cu acces numai din exterior. 3. emitatorul fiind sursa radioactiva.5 mm. râuri.1%. presiunea de lucru maxim 345 bari. Aceasta serie de traductoare este proiectata special pentru masurarea nivelului în lacuri.) Cracteristicile tehnice principale sunt: gama de masura 610 …6100 mm (cu sonda rigida) sau 1…15 m (cu sonda flexibila). reducându-se în acest fel fenomenul de absorbtie. în acest caz receptorul fiind un contor de radiatii . dificultatile constructive fiind legate de realizarea partii mecanice. trebuie retinut ca ultrasunetele se pot folosi numai în cazul lichidelor.deplasare simultana a celor doua traductoare în asa fel încât acestea sa ramâna în zona de separare aer – lichid. respectiv distorsiunile determinate de natura fluidului si conditiile tehnologice (spuma. fiind destinata hidroenergeticii.

prezentându-se si un al treilea electrod M3. 20.T2 fiind temperaturile celor doua capete. iar domeniul temperaturilor este de 0 – 3000C cu o precizie de ±2%. care se poate utiliza la prinderea. la acelasi termocuplu. 3. primul material indica electrodul pozitiv pentru o diferenta de tempera tura pozitiva. prin efectul termoe-lectric direct (efectul Seebeck) se va genera o tensiune termoelectromotoare la capetele libere ale conductoarelor (jonctiunea de referinta – capat rece). trebuind sa asigure o sensibilitate ridicata si stabilitate în timp la actiunea agentilor atmosferici. de preferinta la o valoare standardizata (0. De asemenea. tensiunea termoelectromotoare ce se va produce depinde.. pentru curenti mai mari fiind prevazute dispozitive de amplificare (relee). Traductoare termoelectrice (termocuple) Termocuplele tehnice. uneori temperatura acestora atingând valori apreciabile de pâna la 100 – 2000C.Fara a intra în prea multe amanunte amintim ca cele mai simple traductoare de temperatura sunt temometrele cu sau fara contact (reglabil sau nereglabil). La denumirea unui termocuplu. In figura 3. ambele tipuri fiind cu mercur. rasucirea sau sudarea capatului cald. Contactul se realizeazîntre coloana de mercur ce se dilata într-un tub capilar si un electrod prevazut cu un surub de reglare la partea superioara. 500C) numita temperatura de referinta. deoarece instalatiile si agregatele tehnologice la care se masoara aceasta degaja cantitati importante de caldura prin radiatie.1. se prezinta schematic un termocuplu a. si schema de legare a acestuia -b. lipirea. Materialele utilizate la realizarea termocuplelor pot fi conductoare sau semiconductoare. cele cu contact reglabil (Beckmann) având posibilitatea de modificare a temperaturii reglate cu o precizie mai mare.63) T1 . prin încalzirea locala a sudurii (jonctiunea de masurare – capat cald). Prin mentinerea constanta a temperaturii jonctiunii de referinta (capat rece).65. Mentinerea temperaturii la valoarea constanta este greu realizabila. . constructiv se realizeaza din doua conductoare metalice sau aliaje diferite (termoelectrozi) sudate împreuna la unul din capete. numai de temperatura sudurii (capatul cald).10. însasi conductibilitatea termica a termocuplelor duce la încalzirea capetelor reci. Valoarea acestei tensiuni poate fiexprimata prin aproximarea polinomiala de forma: e = a(T1 – T2) + b(T1 – T2)2 + c(T1 – T2)3 + … (3. Curentul maxim din circuit nu poate depasi 1 A .

R si S. 3 – dispozitiv de montare: flansa mobila F. Tabelul 3. cu precizarea ca momentan în tara se executa doar cele cu codurile J. 500. KER 610. otel inoxidabil (ST 3). termocuplele de orice tip pot fi conectate cu milivoltmetre etalonate în conformitate cu aceste standarde. Principalele parti constructive ale termocuplelor sunt redate în figura 3. KER 710).confectionata din: otel carbon (OLT 45).. iar dependenta tensiunii electromotoare cu temperatura este prezentata în Anexa 8. în tara. Seria standardizata a lungimii nominale LN este: 250.2. 1250. 5 – placa de borne.Reducerea erorilor de masurare ce provin din faptul ca temperatura capetelor reci (cutia de borne sau sudura rece) este diferita de cea de referinta. K.270… 870 SENSIBILITATEA μV/0C 70 valoare medie . cu urmatoarele elemente: 1 – unul sau doua termoelemente realizate din electrozi diferitiizolati cu tuburi sau margele ceramice. se face pe cale electrica prin introducerea unor cabluri de compensare sau a cutiilor (dozelor) de compensatie ce au o comportare dinamica în concordanta cu traductorul.2. 750. TERMOCUPLU Chromel / Constantan Cod E DOMENIU DE TEMPERATURA[0C] . flansa sudata Fw.. 4 – cutie de borne cu capac. otel refrac-tar (P-4S). fabricate la IAEM Timisoara. 1000. Deoarece. ceramica (PENTRU-1. tensiunile electromotoare sunt standardizate. 2 – teaca de protectie cu sau fara dispozitiv de montare. 1500 si 1750 mm. sunt redate sintetic în tabelul 3. Caracteristicile principale ale termocuplelor utilizate în practica. iar lungimea de imersie LI trebuie sa fie cu cel putin 100 mm mai mica decât cea nominala. niplu filetat (G ¾’’ sau 1’’).66.

1500 0………1700 0…2760 52. Sensibilitatea acestor traductoare depinde de proprietatile electrice ale semiconductoarelor si de temperatura.270…370 . Incazul în care variatiile de temperatura ale mediului ambiant sunt reduse. Principalele deyavantaje ale acestor traductoare constau în existenta conexiunii termice realizata prin siliciu între jonctiunea calda si cea rece si rezistenta interioara mult mai mare decât la termocuplele metalice (de ordinul zecilor de kΩ).. 60 la 3500C 40 valoare medie 10 valoare medie 6.-150 < 100 > 1000 aplicatii speciale 44 - aplicatii speciale Termocuplele din materiale semiconductoare nu se folosesc în mod direct la masurarea temperaturii deoarece siliciul prezinta o rezistenta termica redusa dar.rodiu(30%) / Platinarodiu(6%) Wolfram-reniu(5%) / Wolfram-reniu(26%) Horning[(Bi 95%. se poate utiliza un circuit de corectie ca cel prezentat în figura 3.68. realizat din zone de silicIu “p” – 1 si benzi de aluminiu – 2 si SiO2 –3. S 1%) / Ag2S 50%. Se 7%. prezentând avantajul ca pot fi realizate în tehnica circuitelor integrate. structura ce permite si interconectarea la folosirea unor baterii de traductoare. Ag 32%.64) .67. Sb 3%)] Schwartz[(Te 33%.5 la 10000C 6 valore medie 100 13 aplicatii speciale valore medie - < 100 < 100 .9 la 00C.1500 . La temperatura de referinta impusa T0 puntea este în echilibru si tensiunea U în bratele opuse lui E este nula Daca temperatura mediului ambiant Ta se modifica fata de cea de referinta puntea nu mai e în echilibru si tensiunea va fi data de: (3. pot masura alte marimi ce au la baza masurarea temperaturii diferentiale.4 – 1mV/K pentru cazul folosirii unor baterii de traductoare. 11.4 la 00C.210… 800 .8 la 7000C 15 la –2000C. In figura 3. Ag2Se 50%)] Siliciu “p” / Aluminiu Cupru / Paladiu J T K R S B . fiind cuprinsa între 0.rodiu(13%) / Platina Platina. se prezinta forma tehnologica a unui termocuplu cu siliciu de tip “p” / aluminiu. care foloseste un termistor RT ce se conecteaza într-o punte alimentata de la sursa de tensiune E.270…1250 .Sn 5%) / (Bi 97%.Fier / Constantan Cupru / Constantan Chromel / Alumel Platina.50….rodiu(10%) / Platina Platina. Cu 27%.50…. 63.50….

70.a. contaminare chimica sau chiar topirea la temperaturi ridicate. schimbari ce duc la modificarea rezistentei electrice în raport cu temperatura.a. eroarea de compensare fiind mai mica de 1%. α e coeficientul de temperatura iar ΔT este variatia de temperatura. din aceasta categorie fac parte cele metalice (termorezistentele) si cele semiconductoare (termistoarele). cu exceptia luminii si a unor radiatii nucleare ce pot produce transmutatii (fierul si nichelul sunt stabile la aceste fenomene..65) unde S este sensibilitatea traductorului care. cu un fir bobinat neinductiv pe suport si fixat de acesta prin impregnare sau presare mecanica. Elementul sensibil al termorezistentei este realizat dintr-o înfasurare plata sau cilindrica peste un suport izolant din mica.2. aparitia fenomenelor de evaporare.66) unde R0 e rezistenta electrica la 00C. ne da o tensiune de compensare de ±140 μV. în cazul unui traductor platina-rodiu(10%) / platina la 15000C. 3.. agitatia termica s. variatia tensiunii termoelectromotoare poate fi compensata datorita modificarii temperaturii Ta..(T0 – Ta) (3. odata cu modificarea temperaturii (datorita variatiei energiei interne proprii) materialele din care se confectioneaza sufera o serie de schimbari ce se refera la structura cristalina. Principalele dezavantaje ale temocuplelor constau în: scaderea accentuata a sensibilitatii la temperaturi scazute. izoplac. nu interfereaza cu alte marimi de influenta. nu necesita polarizari initiale.ΔT) (3. .(1 + α. cu temperatura de referinta de 250C si variatii ale lui Ta de ±15%. La termorezistente. textolit.Daca vom alege convenabil elementele puntii si traductorul. ele sunt caracterizate de o serie de avantaje din care amintim: genereaza tensiuni electromotoare fara componenta de offset si nu produc semnal de iesire daca nu exista o diferenta de temperatura. limitarea pragului de sensibilitate datorita zgomotului termic propriu. s. Aspectul exterior al termorezistentelor tehnice este similar cu cel al termocuplelor si prezentat în figura 3.10. adica: ΔU = S. Aceasta dependenta poate fi exprimata cel mai simplu prin relatia: R = R0. Traductoare termorezistive Intr-o prima restrângere. Cu toate ca sensibilitatea termocuplelor este mai redusa decât a termorezistentelor. realizându-se în varianta cu unul sau cu doua elemente sensibile. ceramica.

cu rezistente nominale de 50 si 100 Ω. Toate aceste cerinte nu pot fi îndeplinite simultan. firele de legatura la blocul de borne fiind de nichel. cupru. Rezistenta nominala a dispozitivelor este de 25. ultimele variante fiind recomandate pentru temperaturi scazute. struc-tura sa cristalina modificându-se în timp.2 mm. fier. dar domeniul de masura este redus prezentând si dezavantajul unei actiuni chimice pronuntate.67) R100 fiind rezistenta electrica în ohmi la 1000C. o buna stabilitate în timp si la actiunea agentilor chimici. coeficient de variatie a rezistivitatii cu temperatura ridicat . caracteristica de transfer sa prezinte o buna liniaritate pentru a nu utiliza circuite suplimentare de liniarizare. pret de cost redus.05 ÷0. în scopul neglijarii variatiei rezistentei acestora cutemperatura. se obisnuieste a se lua în calcule o valoare medie stabilita pentru intervalul 0…1000C pe baza relatiei: (3. de tipul PT 50 si PT 100. 100. cu lungimi de ordinul 5 ÷ 20 cm. termorezistentele trebuie sa asigure protectia la actiunea agentilor externi. în realizarea termorezistentelor folosindu-ce materiale ca: platina (-180 ÷+6000C si mai rar –200 ÷ +10000C). sa preia rapid temperatura mediului de masura. sa permita masurarea atât în curent continuu cât si alternativ. ci si de valoarea temperaturii. Cele mai utilizate sunt termorezistentele din platina. care se folosesc si ca etaloane de temperatura în intervalul 0÷6000C. fiind confectionate din fire cu diametre între 0. ceea ce permite si sensibilitati ridicate. Termorezisten-tele executate în tara se confectioneaza din platina.Dependenta cu temperatura a rezistentei electrice se exprima prin coeficientul de temperatura α al conductorului din care se executa înfasurarea elementului sensibilsi definit ca marime a variatiei rezistentei de 1 Ω la o variatie de 10C a temperaturii. 500 sau 1000Ω la 00C. puritate ridicata pentru o buna reproductibilitate. La alegerea materialelor din care se executa termorezistoarele se va tine cont de urmatoarele criterii: rezistivitate mare pentru reducerea gabaritelor. O foarte buna liniaritate si sensibilitate o prezinta cuprul. nichelul prezinta neliniaritati importante. wolfram. Deoarece acest coeficient nu este dependent numai de natura materialului folosit. Cu toate ca nichelul are o sensibilitate mai mare decât platina. sa nu fie influentate de fenomenul . nichelul (100÷+2500C). Constructiv. cu diametru mult mai mare. 50. acesta are o aplicabilitate mai redusa deoarece se oxideaza la temperaturi ridicate si prezinta fenomenul de tranzitie la temperatura de 3500C ceea ce modifica accentuat rezistivitatea. In acelasi timp.

R25 – valoarea rezistentei la 250C. între 1 ÷35 K (germaniu) si <20 K (carbon). Lungimea nominala LN (cu referire la figura 3.69. fenomenele de conductie în acest caz fiind mult mai complexe.68) unde: T – temperatura în 0C. respectiv doua în cazul a trei fire de iesire). In faza initiala au fost utilizate pentru temperaturi scazute.10-3 K-1. b. Timpul de raspuns al acestor traductoare este de ordinul secundelor în apa si de ordinul zecilor de secunde în aer. 3 sau uneori 4 borne de conectare. Cel mai simplu circuit de masurare cu termorezistente este cel cu logometru magnetoelectric dar. In figura 3.dilatarii. 250 mm.) este maxim 2000 mm. cu un element sensibil.10-6 K-2. în ultima perioada (în special In tehnica circuitelor integrate) acesta se foloseste dopat cu impuritati de tip “n”. dar datorita perfectionarii tehnologiei siliciului.. d. iar pentru reducerea influentei conductoarelor de legatura se construiesc în variante cu 2. 220. β= . se utilizeaza frecvent si puntile de rezistente (Weathsone).. c. respectiv cu doua în cazul a doua fire de iesire. α = 7. Termistoarele sunt traductoare de temperatura realizate din material semiconductor.. 18. iar lungimea de imersie minima este LI = 150.8.4. Dependenta de temperatura a rezistentei pentru siliciu este [2]: (3.70. se arata marcarea bornelor la termorezistentele indigene (a. dimensiunile minime fiind de 250 si 500 mm. cu un element sensibil.

rezistenta conventionala a termistorului). Este foarte dificil ca dintr-un lot destul de mare sa alegem doua termistoare cu rezistenta identica la temperatura de referinta. rezistenta scade cu temperatura. cilindri si permit masurarea cvasipunctuala a temperaturii cu o viteza de raspuns ridicate. înlaturarea acestui neajuns facându-se prin înseriere unei rezistente fixe în circuitul de masurare. la extremitati aplicându-se prin metalizare electrozi de legatura.Termistoarele de siliciu au o buna stabilitate pentru temperaturi între –50 0 ÷+120 C. putând atinge rezolutii pâna la 0. datorita ionizarilor termice.69) unde: T – temperatura absoluta. cupru. A – constanta dependenta de dimensiuni si forma constructiva (T→∞ => R = A. caracteristica termistorului este o exponentiala ce se poate obtine în practica doar prin extrapolare. aluminiu. dependenta rezistentei de temperatura se exprima în functie de valoarea acesteia la temperatura de referinta T0. fier.010C. 0 In tehnica se utilizeaza temistoare a caror sensibilitate este superioara cu cel putin un ordin de marime fata de termorezistente. în mecanismul de cnductie intervine dopajul ce reduce mobilitatea purtatorilor de sarcina. In mod frecvent. Pâna la 120 C. adica: (3. cu valori între 2500 ÷ 5000 pentru temperaturî pâna la 2000C. Se realizeaza în forme miniaturizate de discuri. Aceste traductoare prezinta o serie de avantaje ca sensibilitate foarte ridicata.71) ca temperatura de referinta fiind cosiderate 250C. . nichel. Se executa din oxizi cu proprietati semiconductoare ca oxizii de mangan. Pentru cazul puterii disipate nule. care sunt macinati si apoi presati prin sinterizare la o temperatura ridicata. plachete. prezinta marele dezavantaj de intersanjabilitate (nu pot fi “împerecheate”). perle. magneziu. uzual fiind pâna la 2000C si se poate demonstra ca rezistenta lor variaza cu temperatura dupa relatia: (3. pentru temperaturi mai mari. Domeniul de masura poate acoperi plaja – 200÷+4000C. B – constanta caracteristica a materialului din care e confectionate termisorul. zinc. cobalt. fiind indicate în masurarile de presiuni diferentiale dar.

etc. se reprezinta un bimetal încastrat la unul din capete.195 0.115 0. Bimetalul functioneaza pe principiul deformarii la modificari de temperatura sau la orice alte modificari de stari si de procese ce au la baza variatii de temperatura. Traductoarele bimetalice sunt materiale metalice fabricate din table sau benzi din componente diferite. se vor prezenta succint traductoarele bimetalice.70.76 0. Tabelul 3. fiare de calcat.b se prezinta caracteristicile de temperatura d = f(T) pentru bimetale cu lungimea de 100 mm si grosimea lamelei d = 1 mm pentru bimetalele confectionate din materialele indicate în tabelul 3.iar în figura 3. sub actiunea unei temperaturi. crt. transformatoarelor.3.16 0. cu α1>α2 .095 F. Considerând ca valoarea coeficientilor de dilatare temica liniara a celor doua lamele este α1 si α2.08 0. uscatoare. Nr. Alte traductoare de temperatura Din multitudinea traductoarelor de temperatura. în figura 3. conductelor electrice.120 0.06 Temperatura maxima [0C] 250 250÷300 350÷400 400÷450 250 600 Rezistivitatea [Ω mm2/m] 1.26 In aplicatiile industriale traductoarele bimetalice sunt elemente esentiale în cazul protectiei la suprasarcini a masinilor.3. dilatometrice.10.095 0.) [1].155 0.6 0.a. Schematic.68 0.3.096 0.mica 0. 1 2 3 4 5 6 Componentele bimetalului [%] active pasive MnNi-Fe 20Ni-6Mn74Fe 20Ni-6Mn74Fe 20Ni-6Mn74Fe Ni 20Ni-6Mn74Fe 36Ni-64Fe 36Ni-64Fe 42Ni-58Fe 46Ni-54Fe 36Ni-64Fe Fe Incovoiere specifica k 0÷2000C 300÷4000 C 0.3. plite. iar în scopuri mai putin “industriale” sunt utilizate la aparatele si dispozitivele electrocasice (calorifere.70.06 Foarte mica 0. lamela se va încovoia spre . perne. manometrice si pirometrice. unite intim între ele si caracterizate de coeficienti de dilatare termica liniara diferiti.

tubul capilar – 2 si resortul manometric – 3.Prin intermediul unui dop. Domeniul temperaturilor de lucru este cuprins între –50 ÷ +4000C. sunt realizate din rezervorul – 1 umplut cu un lichid cu punct de fierbere ridicat. Traductoare pirometrice. cu o eroare de masurare ce nu depaseste ±1. Principial. cu erori de masurare ce nu depasesc ±1%.72. Aceste parti componente formeaza un sistem ermetic protejat fata de corpul dispozitivului. . vapori sau gaze ce se introduce în mediul de masura. Prin deformarea lamelei bimetalice se pot închide sau deschide contacte electrice fixe sau reglabile cu temperatura. Traductoarele manometrice functioneaza pe principiul variatiei presiunii lichidelor si gazelor la volum constant în functie de temperatura.71. Variatiile de temperatura ale fluidului din rezervor vor produce variatii de presiune ale vaporilor de fluid si deformarea proportionala a resortului manometric. figura 3. care se compune din teava metalica – 1 (confectionata obisnuit din cupru cu coeficient de dilatare termica liniara mare si o tija – 2 confectionata din invar (coeficien de dilatare redus). semnalizare sau reglare. Constructiv. un astfel de traductor e prezentat în figura 3. iar celalalt capat actioneaza direct sau prin intermediul unui sistem de pârghii . valoarea deplasarii d puând fi evaluata teoretic prin relatia: (3. în concordanta cu legile radiatiei termice.5%. Notiunea de pirometrie deriva de la cuvântul grecesc “piro” (foc). una sau mai multe perechi de contacte – 3 ce se conecteaza în sistemul de reglare a temperaturii. fiind utilizate cu rezultate bune în plaja de temperaturi –50 ÷ +1000C. tija se sudeaza cu un capat la fundul tevii.partea cu coeficient de dilatare mai mic. x – grosimea bimetalului si L – lun-gimea lamelei. care printr-un sistem de transmitere adecvat va actionad pentru indicare.. k – connstanta dependenta de diferenta între α1 si α2 si raportul modulelor de elestice al lamelelor. înregistrare. referindu-se la masurarea temperaturii pe baza unor metode fara contact. fiind utilizate la scara redusa datorita constructiei dificile si pretului de cost ridicat. Bimetalele sunt traductoare robuste. Traductoarele dilatometrice functioneaze principiul dependentei dintre variatiile de temperatura si dilatarea termica a unei tevi metalice.72) unde ΔT – variatia de temperatura.

se impune ca radiatia sa se propage spre un traductor sau fotodetector. adica e = e0. pirometre monocromatice (cu banda îngusta). Dar. k fiind o constanta iar e0 emisivitatea medie. Pe baza legilor lui Planck. pirometre bicromatice.4. duce la aparitia unor erori de masurare deoarece corpul poate reflecta si sursa care îl încalzeste. precum si de lungimea de unda a radiatiei (cu exceptia corpurilor gri). Existenta unor reflexii suplimentare. Pentru absorbtia totala a radiatiilor de catre detector. nu toate corpurile îndeplinesc aceasta conditie. coeficient ce depinde de natura si starea suprafetei corpului. Tip fotodetector Temperatura minima [0C] Fotodiode Si 600 Fototranzistoare PbS PbSe 100 50 Ge 200 InSb 0 HgCdTe -50 Pirometrele de radiatie totala au la baza functionarii legea Stefan-Boltzmann si implica utilizarea unui detector de banda larga. . tabelul 3. care este un emitator sau receptor total al energiei radiante. cu ajutorul unei diafragme – 4 si o og. Tabelul 3. semnalul electric obtinut la iesirea fotodetectorului fiind proportional cu puterea a patra a temperaturii. masurarea temperaturii nu depinde de distanta dintre suprafata emisiva si pirometru (oglinda). La aceste traductoare. fenomenele de radiatie termica fiind descrise de o serie de legi deduse din termodinamica. acesta va trebui sa se înnegreasca. în lantul de masura. pirometrul cu radiatie totala se realizeaza dupa schema prezentata în figura 3.T4. de exemplu corpul este executat din aluminiu. de la corpul a carui temperatura se masoara exista o anumita distanta. Principial. Aceste legi au fost verificate pentru un corp negru absolut .k.Este cunoscut faptul ca toate substantele emit energie radianta ce depinde de temperatura absoluta a corpurilor respective. Deoarece. fiind necesara introducerea unui coeficient de corectie (emisivitatea) mai mic decât unitatea.linda concava – 5. prezentând limitele inferiare ale intervalului de temperatura pentru o parte redusa de fotodetectoare utilizabile.4. cu exceptia ca suprafata vizata de pirometru sa fie activa. care poate fi un termocuplu. Corpul – 1 cu suprafata emisiva – 2 transmite radiatia termica spre detectorul – 3. Wien si Stefan-Boltzmann [23] s-au realizat pirometrele ce permit masurarea temperaturii prin intermediul energiei radiante în mai multe variante ca: pirometre cu radiatie totala.73. In raport de caracteristica de sensibilitate a fotodetectoarelor. utilizarea pirometrelor este limitata. pirometre cu disparitie de filament.

Pirometrele sunt foarte mult utilizate în siderurgie (metalurgie) pentru masurarea temperaturii sarjei în cuptoare. condensatoare.5%. Ca material de baza pentru executia acestor traductoare se foloseste siliciul din care se pot produce usor rezistente. dar pot fi extinse pâna la 30000C prin utilizarea unor atenuatoare optice. cu erori de masurare ce se pot situa sub ± 0. din alte materiale. Pirometrele cu disparitie de filament functioneaza pe acelasi principiu cu cele monocromatice. Pe lânga traductoarele de temperatura amintite în acest paragraf se mai pot aminti traductoarele speciale (termometre) cu semiconductoare (cu una sau doua diode). la productia de serie devin net superioare (performante si cost) traductoarelor obisnuite. limita inferioara poate ajunge pâna la 5000C.). Aceste pirometre pot masura temperaturi în intervalul 700 ÷ 20000C si idicatia lor nu depinde de natura corpului si starea suprafetei pentru cazul emisivitatilor cuprinse între 0. Cu toate ca pretul de cost al acestor traductoare este relativ ridicat. 3. furnale etc. termometrele bazate pe masurarea zgomotului de fond s. diode si tranzistoare. se suprapun lampa etalon.74.11. Pirometrele bicromatice se realizeaza din doua pirometre monocromatice care lucreazîn doua regiuni apropiate ale radiatiei termice.a. în functie de temperatura filamentului Tf. Folosind metoda de depunere a unor pelicule subtiri. valoarea curentului prin acesta constituie o masura a temperaturii urmarite Tm. în asa fel încât emisivitatea sa se poata considera constanta.Pirometrele cu banda îngusta (monocromatice) fac uz de o serie de filtre optice si detectoare si prezinta o sensibilitate maxima pe axa filtrului optic doar pentru o anumita fractiune a spectrului de radiatie termica. In cazul în care disparitia filamentului e sesizata cu fotodetectoare. assupra carora nu se va insista. cu o protectie ridicata la actiunea agentilor externi si actiunea perturbatiilor. ce sunt compatibile cu tehnologia . Traductoare integrate Dezvoltarea alerta a tehologiei microelectronicii a permis realizarea unor traductoare integrate miniaturale. Pirometrele obisnuite au domeniile: 7000C (filament rosu închis) si tempera-tura maxima a filamentului 15000C.. având în componenta lor si o lampa etalon cu filament de wolfram. cu o fiabilitate ridicata prin reducerea numarului de conexiuni si lipituri.3 si 1. Reglând curentul de filament se va modifica temperatura acestuia si implicit culoarea. prin avantajele pe care le oferasi tinând cont de intersanjabilitatea lor. adica pe imaginea suprafetei radiante ce emite o radiatie în spectrul vizibil. Astfel (figura 3. Masurarea se face prin comparatie.

Mentionez ca.. care desi nu prezinta un domeniu extins (– 50 ÷ +1500C). traductoare higroscopice (cu polimeri). este circuitul integrat AD 590 (Analog Device). pentru prima categorie. domeniul temperaturilor de lucru fiind de – 50 ÷ +1500C.. La nivelul actual. magnetorezistoare (In. primele traductoare integrate realizate practic au fost cele de temperatura. De asemenea. membrana) folosite la accelerometre când lama elastica este completata cu o masa seismica. îsi gasesc aplicabilitate în tehnica. la tensiuni de alimentare între 4 ÷ 30 V. se pot realiza structuri termice pentru masurarea unei diferente de temperatura ce e necesara pentru masurarea altor marimi. traductoare cu unde acustice de suprafata SAW (ZnO). . si care reprezinta o sursa de curent cu doua terminale ce furnizeaza un curent (în μA) numeric egal cu temperatura absoluta (în K). etc. Fara a intra în prea multe amanunte vom cita ca traductoare integrate pe cele cu senzori elastici (lama. Sb). pentru gama de temperaturi – 50 ÷ +1500C.traductoare integrate la care tensiunea de iesire variaza direct proportional cu temperatura absoluta. a carui schema de principiu e data în figura 3.traductoare integrate la care curentul de iesire are o variatie direct proportio-nala cu temperatura absoluta.75. . pot fi obtinute si alte dispozitive ca: termocuple (Bi – Sn). Reprezentativ.siliciului. pentru masurarea temperaturii se pot utiliza: .

Tranzistorul T2 este format din opt tranzistoare identice T1. alimentat de la sursa de referinta AD 580 ce asigura o tensiune de 2. se poate utiliza si în circuitele de compensare a temperaturii sudurii reci sau la masurarea altor marimi neelectrice pe baza masurarii temperaturii.38066 x 10-23 – constanta lui Boltzmann. în figura 3.Cu ajutorul tranzistoarelor T3 si T4 se realizeaza asa numita “oglinda de curent” care împarte curentul I(T) în doua parti egale Ic1 si Ic2 . P.5 V. Aceasta tensiune se aplica amplificatorului diferential împreuna cu tensiunea furnizata de divizorul R2. Din punct de vedere electric. cu I(T) în μA si T în K Acest circuit îsi gaseste aplicatii la executarea unor termometre digitale dar. numeric egala cu temperatura. multiplicata cu 10. T – temperatura absoluta. proportionala cu tempe-ratura absoluta. se prezinta un termometru realizat cu senzorul de temperatura AD 590. traductoarele din cea de-a doua categorie sunt echivalente cu o dioda zenner la care tensiunea de strapungere este proportionala cu . la iesirea amplificatorului se obtine o tensiune. conectate în paralel si în [23] se demonstreaza ca: (3. în 0C. în mV. R3.60218 x 10-19 C – sarcina electronului.76. Daca se alege valoarea rezistentei R = 358 Ω va rezulta ca: I(T) = T.73) unde: q = 1. Astfel. în mV.15 mV si amplificarea este de 10. k = 1. Acest senzor injecteaza curentul I(T) în rezistorul R1 de 1 kΩ producând la bornele acestuia o cadere de tensiune. Daca tensiunea aplicata bornei neinversoare a amplificatorului este 273.

Cercetarile actuale încearca eliminarea traductoarelor clasice cu cele integrate. si gasirea unor noi metode si principii de masurare. etc. In încheiere se poate aminti ca utilizând tehnica circuitelor integrate s-au realizat traductoare integrate ultrasonice în tehnica POSFET (în diferite variante). Elementul de baza este constituit din traductorul principal ce preia informatiile de la masurand si care poate fi identificat printr-un codce este stocat în memoriaa PROM. tip STP 35 (Texas Instruments). Marimile de influenta actioneaza asupra traductoarelor secundare. cu o eroare maxima absoluta de ±40C si o eroare de neliniaritate de ±0. multe din traductoarele integrate sunt produse în serie. cresterea performantelor si a fiabilitatii dar. în industria automobilelor sau în masurarile din biologie si ecologie. procesul de realizare al acestora fiind în continua perfectionare viând atât diversificarea gamei. tranzistoare. Prin introducerea unui procesor în componenta traductorului si realizarea unei interfete de comunicare bidirectionala cu exteriorul. Senzorii de temperatura utilizati pot fi: diode. determinari calorimetrice. prin tehnici moderne de proiecatre ca ASIC (Application Specific Integrated Circuit) se pot realiza traductoare integrate specializate unor procese bine definite.75. vacuumul. 3. In prezent. In acest sens. Se mai poate utiliza si un alt circuit integrat. termorezistoare din siliciu sau termocupluri. detectia radiatiilor în infrarosu. amplificatorul A. s-au obtinut traductoare foarte performante pe care le vom numi traductoare inteligente. cu domeniul – 40 ÷ 1250C. a devenit posibila cresterea nivelului procesare în cadrul traductoarelor inteligente care într-o schema bloc pot fi prezentate ca în figura 3. nivele.12. circuitul de esantionare si memorare .temperatura absoluta si tipic pentru acestea este traductorul integrat LM 135 (National Semiconductor) ce prezinta o sensibilitate de 10 mV/K. precum si traductoare cu unde de încovoiere. cu aplicatii în special în productia bunurilor de larg consum. sau pot fi realizate oscilatoare termice. debitul. Aplicatiile traductoarelor integrate nu se rezuma numai la realizarea acestora în serie mare ci.5%. Traductoare inteligente Dezvoltarea într-un ritm galopant a ciberneticii si tehnicii de calcul a permis realizarea simultana în cazul aceluiasi CIP a traductoarelor integrate si elementelor de prelucrare. Din marimile ce pot fi masurate pe baza varitiilor de temperatura pot fi enumerate: valoarea efectiva a curentului electric. dând în acest fel posibilitatea ca informatia obtinuta la iesire sa poata fi utilizata direct de calculatoare. semnalele provenite de la acesta (este inclus si traductorul principal) sunt transmise unui sistem de achizitii de date format dintr-un multiplexor.

pe lânga codul de recunoastere al traductorului. Microprocesorul μP îndeplineste rolul de a gestiona achizitia datelor. etc.. tabele de corectii si liniarizare. iar în memoria RAM sunt stocate datele curente de operare sau acelea ce urmeaza a fi transmise. influenta caracteristicii de transfer si diagnosticarea traductoarelor.CEM si convertorul analogic numeric CAN. . In memoria PROM sunt stocate programul de operare. corectia marimilor de influenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful