You are on page 1of 14

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. 2106025; fax.

2102747

Contract :

Lucrarea :

Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna Telesti , Jud Gorj

Cod document F-PO – SCT7.5-02 Pag 1/14

PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I) Suprastructura pod Nr._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 a) Controlul calitatii materialelor 1. Controlul calitatii materialelor la aprovizionare Analize de laborator conf.P.C.C.V.I partea a II a Examinarea certificatelor de calitate Intocmirea documentelor de receptie materiale Conform P.C.C.V.I partea a II a La fiecare lot aprovizionat La fiecare lot aprovizionat Conform NE 012/22010 cap.11 anexa H Conform NE 012/22010 cap.7 Conform NE 012/2Laborator Laborator Inspector CQ Comisia de receptie Proces verbal de receptie calitativa a materialelor Proces verbal de receptie caliativa pe faze Proces verbal de receptie caliativa pe faze Proces verbal de F–PS– 02.09 Compart. aprovizionare Compart. CQ Compart. CQ Consultanta Compart. CQ Consultanta Compart. CQ Conform P.C.C.V.I partea a II a Laborator

2.

Efectuarea receptiei materialelor aprovizionate

b)Lucrari de infrastructuri – elevatii, rigle, cuzineti, ziduri intoarse 1. Controlul betoanelor turnate Masuratori directe Inainte de anterior (dimensiuni si aspect) inceperea montarii cofrajului 2. Cofrajul – pozitionare, stabilitate, dimensiuni interioare Masuratori directe Inainte de inceperea montarii armaturii Inainte de inceperea

Sef punct de lucru Consultant Insp. CQ Sef punct de lucru Consultant Insp. CQ Sef punct de lucru

F-PSM-8.2-02

F-PSM-8.2-02

3.

Armaturi

Masuratori directe

F-PSM-8.2-02

33 c) lucrari de suprastructuri din beton armat monolit sau elemente prefabricate monolitizate 1.V.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel.C._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari.79 vizual La fiecare lot aprovizionat Dupa Conform Sef punct de lucru Inspector CQ Topometru Sef punct de lucru Inspector Sef punct de lucru Comisia de receptie F-PS-02. CQ Laborator Sef punct de lucru Inspector CQ receptie caliativa pe faze Conform P. 2106025.I partea a IIa Condica pentru evidenta betoanelor turnate Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/p roduselor Planul de montaj Proces verbal Consultanta Laborator Sef punct de lucru Inspector CQ F-PS-02.V. dimensiunilor. Controlul lucrarilor din elemente prefabricate din beton armat a) calitatea elementelor prefabricate la arovizionare prin examinarea certificatelor de calitate.I.I partea a IIa Pe toata durata turnarii 2010 cap.C.V. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.C. fax. comuna Telesti .C. PARTEA I) Suprastructura pod Nr.C.08 Inspector CQ Se verifica: . 9 Consultant Insp. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 . peste raul Tismana.C. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 betonarii 4 Betonul -controlul calitatii betonului -controlul turnarii Analize de laborator Urmarirea conditiilor tehnice Conform P.5-02 Pag 2/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P. aspectului si formelor b) controlul manipularii depozitarii si marcarii elementelor prefabricate cu pozitia din planul de montaj c) controlul montarii Vizual si prin masuratori directe La fiecare lot aprovizionat Conform STAS 6657/1 –89 8600 – 79 7009 .

Analize de laborator .5-02 Pag 3/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.observatii asupra realizarii monolitizarii montarea elementelor prefabricate caiet de sarcini Sef punct de lucru Inspector CQ Consultant de receptie caliativa pe faze de executie F-PSM-8. fax. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 prefabricatelor -pozitia in plan a axelor elementelor -respectarea cotelor de nivel -verticalitatea sau orizontalitatea elementelor -respectarea lungimilor de rezemare -respectarea dimensiunilor spatiilor de monolitizare .V. 2106025.2-02 CQ Consultant d) controlul monolitizarii structuriloralcatuite din elemente prefabricate din beton armat Dupa executarea monolitizarii Conform NE 012/22010 cap.C.11 Sef punct de lucru Inspector CQ consultant Proces verbal de receptie caliativa pe faze de executie Proiect tehnologic F-PSM-8.C._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari.2-02 Inspector CQ Consultant d) Lucrari provizorii – schele esafodaje si cintre 1 Intocmire proiect Conform norme tehnice de proiectare in vigoare Preliminar Atreprenor sau proiectant autorizat .I. comuna Telesti . PARTEA I) Suprastructura pod Nr. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 .SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. peste raul Tismana.

CQ Consultanta Tabel de masuratori a deformatiilor e) Cofraje 1 Intocmire proiect pentru cofraj si sustinerea lui Conform proiect tehnologic preliminar Antreprenor sau proiectant Proiect tehnologic . peste raul Tismana. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.C.08 4 Controlul executiei si a deformatiilor lucrarilor provizorii In functie de tolerantele de la lucrarile definitive Topometru Sef punct de lucru Consultant Insp.5-02 Pag 4/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 .C. 2106025.V. CQ Inspector CQ 3 Controlul certificatelor de calitate sau de atestare a materialelor Inspector CQ Comisia de receptie F-PS-02._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari. fax.I. CQ F-PSM-8.2-02 Compart. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 2 Avizarea proiectului Inainte de inceperea executiei Examinarea certificatelor de caliatate Examinarea certificatelor de atestare Masuratori topo Masuratori directe Se verifica : -conditii de fundare -realizarea dispozitivelor de discintrare -detaliile de imbinare -contrasagetile -la fiecare lot de materiale noi -la fiecare lot de materiale refolosibile Dupa terminarea lucrarilor Permanent in timpul turnarii betonului Beneficiar Comunicare de acceptare Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/p roduselor Proces verbal de receptie pe faze Sef punct de lucru Compartim.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. comuna Telesti . PARTEA I) Suprastructura pod Nr.

CQ Consultanta f) Armaturi .4 Sef punct de lucru Inspector CQ Consultant Proces verbal de receptie calitativa pe faze F-PSM-8. peste raul Tismana. fax._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari.7 autorizat Sef punct de lucru Insp.5-02 Pag 5/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.7. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 2 Controlul preliminar Se verifica lucrarile pregatitoare si elementele sau subansamblele de cofraje si sustineri Se verifica : -trasarea pozitiei -dimensiunile in plan -asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor -corectarea pozitiei -incheierea.2-02 Compart. CQ Topometru Sef punct de lucru Insp. comuna Telesti .C. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.V. CQ 3 Controlul montarii cofrajelor 4 Receptia cofrajelor Inainte de montarea armaturii Conform cap. 7. pct. PARTEA I) Suprastructura pod Nr.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel.I. 2106025. legarea si sprijinirea definitiva -pozitia golurilor Conform punctului 2 si 3 Inainte de inceperea montarii In timpul si dupa terminarea lucrarilor de cofrare Conform NE 012/22010 Conform NE 012/22010 cap. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 .

08 Inspector CQ .I. alungirea la rupere) Se verifica : -Certificatul de calitate -eticheta metalica cu urmatoarele date: *nr lot *nr colac *calitatea si La fiecare lot si sortiment Inspector CQ Laborator Comisie de receptie Buletin de incercare Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/p roduselor Laborator F-PS-02. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.C.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 . fax. comuna Telesti .08 Inspector CQ 2 Controlul calitatii sarmei SBP pentru betonul precomprimat Pentru fiecare colac de SBP Inspector CQ Laborator Comisie de receptie Buletin de incercare Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/p roduselor Laborator F-PS-02. rezistenta la rupere. PARTEA I) Suprastructura pod Nr._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari.C. peste raul Tismana. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 1 Controlul calitatii otelului pentru beton armat Se verifica : -Certificatul de calitate -eticheta metalica -dimensiunea sectiunii si profilul -aspectul prin examinare -prin indoire la rece pe dorn -verificarea caracteristicilor mecanice (limita de curgere.V.5-02 Pag 6/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P. 2106025.

C.C. de indoiri alternante -limita de curgere tehnica -alungirea relativa la rupere -nr.08 Inspector CQ Pentru 10% din nr colacilor Laborator autorizat Laborator 3 4 Controlul depozitarii otelurilor pentru armaturi Controlul fasonarii armaturilor permanent In timpul executiei Sef punct de lucru Inspector CQ Sef punct de lucru Inspector CQ . PARTEA I) Suprastructura pod Nr.I.5-02 Pag 7/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 .V. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 puansonul CTC al fabricii Rezistente mecanice : -rezistenta la rupere -nr. de torsiuni la care se rupe sarma Conform NE 012/22010 Conform NE 012/22010 Pentru fiecare colac de SBP Inspector CQ Laborator Comisie de receptie Buletin de incercare Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/p roduselor Buletin de incercare Laborator F-PS-02._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. peste raul Tismana. comuna Telesti . 2106025. fax.

CQ Consultanta Sef statie Sef punct de lucru g) Betoane de ciment g. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 .5-02 Pag 8/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P. fax. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.1) controlul punerii in opera 1 Verificarea duratei de transport Conform NE 012/22010 2 Verificarea indeplinirii conditiilor pentru incepera betonarii Conform NE 012/22010 3 Verificarea indeplinirii regulilor generale de betonare Conform NE 012/22010 Zilnic prin verificarea bonurilor de transport la fiecarea lucrare Inainte de inceperea betonarii pentru fiecare lucrare Pe toata durata Sef punct de lucru Inspector CQ Sef punct de lucru PTE sau fisa tehnologica pt betonare Condica pentru F-PS-02.2-02 Compart. peste raul Tismana.33 Insp. PARTEA I) Suprastructura pod Nr.4 Proces verbal de receptie calitativa pe faze Bon de livrare F-PSM-8. 2106025. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 5 Controlul respectarii diagramei de pretensionare Conform NE 012/22010 La fiecare baza sau fascicul de SBP preintinse Inainte de turnarea betonului Sef formatie pretensionar Inspector CQ Conform NE 012/22010 cap. comuna Telesti .SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel.C. CQ Sef punct de lucru Sef punct de .8 Conform NE 012/22010 anexa H Sef punct de lucru Inspector CQ Consultant Sef statie Sef punct de lucru Fisa pretensionare Compartime nt CQ 6 Controlul montarii legarii si innadirii armaturilor Conform NE 012/22010 C 56/85 caiet V pct 2.C.I.V._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari.

PCCCVI partea a II a La fiecare lucrare Conform fisei tehnologice la fiecare lucrare Dupa decofrare la fiecare lucrare Conform NE 012/22010 Inspector CQ Sef punct de lucru Inspector CQ Laborator Sef punct de lucru Inspector CQ Sef punct de lucru Inspector CQ Sef punct de lucru Inspector CQ Consultant Sef punct de lucru Inspector CQ evidenta betoanelor turnate lucru Conf.V. 2106025._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 betonarii 4 5 6 7 Verificarea compactarii betonului Controlul calitatii betonului la locul de punere in opera Verificarea conditiilor favorabile de intarire a betonului Verificarea respectarii termenelor minime pentru decofrare Verificarea dimensiunilor elemente Controlul finisarii suprafetei vazute Conform NE 012/22010 Conf. fax. PARTEA I) Suprastructura pod Nr.33 Sef punct de lucru F-PSM-8. comuna Telesti .2-02 Compart. C. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 . PCCCVI partea a II a Conf.C.C. peste raul Tismana. PCCCVI partea a II a Laborator 8 Masuratori directe Condica pentru evidenta betoanelor turnate Proces verbal de receptie calitativa pe faze F-PS-02. CQ Consultanta 9 . Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.5-02 Pag 9/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.I.S Conform NE 012/22010 Permanent Conf.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel.

Inspector CQ Fisa pretensionare Comp. h Conform cap. h Conform cap.I. i Comp. g sustinerilor 2 Controlul armaturilor din SBP Conform cap. fax. peste raul Tismana. h Conform cap._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari. CQ b) in timpul punerii sub tensiune Pentru fiecare fascicul Sef formatie pretens. i Inainte de efectuarea lucrarilor Conform cap. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 . 2106025. comuna Telesti . controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 Consultant h) Suprastructuri din beton precomprimat 1 Controlul cofrajelor. g Conform cap. i Conform Caiet de Sarcini Se verifica : -protectia provizorie a armaturilor si ancorajelor -rezistenta betonului in vecinatatea ancorajelor(la cerere) Se verifica : -ordinea de punere sub tensiune -tabelul cu relatiile Conform cap. i Conform cap. g Conform cap.V. g Conform cap. i Conform cap.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel.C. g Conform cap. h Conform cap. CQ . i Autorizatie de acceptare Conform cap. h 3 4 5 Controlul punerii in opera a betonului Controlul formatiei de precomprimare si a programului de precomprimare Controlul etapelor de precomprimare a)inainte de punerea sub tensiune a cablelor Conform cap. g Conform cap. PARTEA I) Suprastructura pod Nr. Inspector CQ Conform cap. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7. h Conform cap. tiparelor si Conform cap. h Conform cap. g Conform cap. i Inspector CQ Consultant Sef formatie pretens.5-02 Pag 10/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C. CQ Consultanta Comp.

_____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari. . controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 dintre fortele de tragere si alungirea cablelor -metoda de masurare a eforturilor si alungirilor -masuri dispuse in caz de alungiri anormale sau rupere Se verifica : -masurile de reinnoire a protectiei provizorii la locasurile ancorajelor -masuratori de protectie definitiva si programul injectiei -canalele ramase libere Examinarea documentelor c) dupa precomprimare Dupa terminarea lucrarilor Sef formatie pretens.C. Proces verbal de receptie Compart. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 . PARTEA I) Suprastructura pod Nr. peste raul Tismana. Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7. 2106025.C.5-02 Pag 11/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.V. comuna Telesti . Inspector CQ Fisa de injectare Comp.I.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. CQ 6 Receptia lucrarilor Dupa terminarea Sef formatie pretens. fax.

PARTEA I) Suprastructura pod Nr. CQ Consultanta Prin masuratori directe cu dreptarul de 3m Inainte de executia hidroizolatiei Se admit: proieminen ta <2mm -o singura denivelare de +5mm pe o suprafata de 3*3m F-PSM-8.2-02 Tabel de masuratori a denivelarilor Sef punct de lucru Insp.2-02 CQ Consultanta i) Hidroizolatii 1 Controlul calitatii materialelor pentru hidroizolatii prin examinarea Certificatelor de Calitate 2 Controlul stratului suport Vizual La fiecare lot aprovizionat Conform C.08 Inspector CQ Compart. fax. 2106025. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 intocmite la pct.C. peste raul Tismana.S Inspector CQ Laborator Comisie de receptie Topometru Sef punct de lucru Laborator Consultant Insp. 1-5 lucrarilor Inspector CQ Consultant calitativa pe faze Tabel cu masuratorile denivelarilor Proces verbal de receptie calitativa a materialelor/p roduselor Proces verbal de receptie pe faze F-PSM-8. CQ 3 Controlul calitatii hidroizolatiei pe parcursul executiei Verificarea vizuala privind respectarea detaliilor de Pe fiecare strat de hidroizolatie . Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.5-02 Pag 12/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.V. comuna Telesti .SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 .C._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari. CQ Laborator F-PS-02.I.

C.C. Exemplar .2-02 Legenda B = beneficiar P = proiectant C = constructor EA = eşalon asfalt CS = caiet de sarcini PTE = procedură tehnică de execuţie PE = proiect de executie PVRLA= proces verbal de recepţie al lucrarilor ce devin ascunse PVRFD = proces verbal al lucrarilor in faza determinanta Numele si Prenumele Functia Semnatura Data Editia Revizia Nr. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 executie 4 Controlul calitatii hidroizolatiei la terminarea acesteia Verificare vizuala Inainte de acoperirea cu sapa de protectie Sef punct de lucru Consultant Insp. peste raul Tismana. 2106025. comuna Telesti . Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.V. PARTEA I) Suprastructura pod Nr. CQ Proces verbal de receptie pe faze Compart. CQ Consultanta F-PSM-8._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 . fax.SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel.5-02 Pag 13/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.I.

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA tel. PARTEA I) Suprastructura pod Nr. Mihai Iscru Responsabil CQ RTE 2 1 . Jud Gorj Cod document F-PO – SCT7.V._____________/_________________ Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante crt Categorii de lucrari.I.C.C. 2102747 Contract : Lucrarea : Consolidare pod pe DC 95 . fax. Alexandru Epure Ing. peste raul Tismana. 2106025. comuna Telesti .5-02 Pag 14/14 PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P. controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc verificari caietele de efect Document contoale si Cod document Unde se sarcini ueaz intocmit verificari prevazute pastreaza a in caietele de cont sarcini rolul / verif icare a 0 1 2 3 4 5 7 8 9 INTOCMIT VERIFICAT Ing.