You are on page 1of 4

1. Kaksne so koncentracije O2 in CO2 v zraku, alveolu, v venski in arterijski krvi?

Zrak Alveoli Venska kri Arterijska kri pO2 160 102 40 90 pCO2 0 40 46 40 2. Kaj je anatomski in kaj fizioloski mrtvi prostor? Anatomski mrtvi prostor so dihalne poti nad respiratornimi bronhioli, služijo le prevajanju zraka, ne pa izmenjavi plinov, V=150ml Fiziološki mrtvi prostor vsota anatomskega mrtvega prostora in prostornina tistih alveolov, ki so predihani, ne pa tudi prekvavljeni (izmenjava plinov v njih ni mogoča) 3. Kako izračunamo alveolno ventilacijo? VA(alveolna ventilacija)= (VD-VM). Frekvenca Dihalni volumen V mrtvega prostora 4. Opredeli vpliv frekvence in globine dihanja na pljučno in alveolno ventilacijo. Oseba ima večje dovajanje kisika pri višjih frekvencah kot pa pri večji globini dihanja 5.zracunas po prejsni formuli 6. Nariši in poimenuj volumne Slikca v leviju ker so gor totalna pljučna kapaciteta, rezidualni volumen, inspiratorna kapaciteta, inspiracijski rezervni volumen, ekspiracijski rezervni volumen, vsiljena vitalna kapaciteta,… 7. Opredeli obstruktivne in restriktivne bolezni. Restriktivne bolezni: nezmožnost raztegnitve, zmanjšana podajnost pljuč, pljućni V se zmanjša Obstruktivne bolezni: abnormalno velik rezidualni volumen, poveča se celotna plučna kapaciteta in funkcinalni volumen, zmanjša se elastičnost alveolnih kapilar, povečana podajnost pljuč 8. Kako se izmeri rezidualni volume? Oseba vdihne znano količino plina (mora biti drugačna od normalnega alveolarnega zraka) ->mi izmerimo koncentracije plinov v izdihanem zraku ter izračunamo, glede na izdihano količino po zakonu o ohranjanju mase. 9. Naloga 1: Oseba vdihne 4,4 litra mešanice zraka in 10% helija. Helija v izdihanem zraku je 8%. Kolikšen je rezidualni volume? Za koliko se je spremnila konc. Helija v alveolu? VC = 4,4L, vdih = 10% He, izdih = 8% He C1 * V1 = C2 * (RV + V1); V1 = VC = 4,4L, C1 = 10% He, C2 = 8% He in pol ko izpostaviš RV dobiš 1,1L, to je pri sobni T, tlaku (ATPS), daš krat 1,085 k to je un faktor da dobiš RV v telesu = 1,2 L 10. Kaj je funkcionalna rezidualna kapaciteta in kašen je njen pomen? Je volume zraka, ki ostane v pljučih po normalnem (pasivnem) izdihu. Deluje kot blažilec proti velikim spremembam alveolarnega pO2 z vsakim vdihom.

ČE PRIDE DO PNEVMOTORAKSA? volumen pljuč se zmanjša na približno 10% TLC zaradi elastičnosti pljuč volumen prsnega koš ase poveča na približno 60% TLC zaradi prej negativnega Ppl=-5cm H2O - 13. GRAF PODAJNOSTI PLJUČ (VDIH. Za koliko se je spremenila konc.25% 12. da se upira zunanjim silam površinska napetost poveča podajnost pljuč surfaktanti so snovi. V1 = DV = 0. zmanjša se delo pri vdihu.KAJ JE POVRŠINSKA NAPETOST? KAJ SO SURFAKTANTI. nato enkrat normalno vdihne 10% mešanico helija. V2 =4 C2 = 1. ki omogoča.11. VPLIV LEGE TELESA NA FUNKCIONALNO REZIDUALNO KAPACITETO FRC je večja v stoječem položaju 15.5L. IZDIH. Helija v alveolu? (mankajoče podatke oceniš sam) DV = 0. preprečijo krčenje majhnih in raztezanje velikih alveolov - - 14. KAKŠEN JE NJIHOV VPLIV-FUNCKIJA? površinska napetost je lastnost površine tekočine. Naloga 2: ista oseba kot pri nalogi 1 diha z dihalnim volumnom 0.5l. KAJ SE ZGODI Z VOLUMNOM PLJUČ IN PRSNEGA KOŠA OB KONCU NORMALNEGA PASIVNEGA IZDIHA. FIZIOLOŠKA RAZTOPINA) V fiziološka zrak p .5 L 10% He RV + ERV = 4L C2 = ? C1 * V1 = C2 * V2. C1 = 10%. ki zmanjšajo površinsko napetost tekočine na notranji strani alveolov njiihov vpliv: zmanjšajo možnost kolabiranja.

16. ki prizadenejo kosti in mišično tkivo prsnega koša ter pljučno tkivo (pljučni edem. SPREMINJANJE PLJUČ S STAROSTJO V otroštvu je razvoj pljuč sorazmeren z rastjo otroka. Obstrukcija dihalnih poti in restrikcija pljuč in prsne stene torej omejujejo dihalni volumen pri vdihu in izdihu. 17. Ženske imajo že v . kronična obstruktivna pljučna bolezen). pljučnica). Gre za upad totalne pljučne kapacitete. se bronhi razširijo. OBSTRUKTIVNE IN RESTRIKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI: Pri obstrukciji gre za fizično oženje dihalnih poti (astma. pretok zraka se zmanjša. paraliza glasilk. kot bi ga lahko z zdravimi pljuči. Pri odraslih se s starostjo zaradi naravnega procesa izgube tkiva. Deli bronhov brez hrustanca so pod vplivom transmuralnega tlaka: • • Če je tlak v bronhih večji od zunanjega tlaka (transmuralni tlak večji od 0). zmanjšane moči dihalnih mišic in zmanjšane statične elastičnosti pljuč napor pri dihanju povečuje. ne glede na transmuralni tlak. pride do kompresije bronhov. Restrikcijo povzročijo pljučne bolezni. KAJ JE DINAMIČNA KOMPRESIJA BRONHOV? Rigidni deli bronhov (s hrustancem) se nikoli ne sesedejo. bronhitis. Povečano je razmerje rezidualnega volumna proti totalni pljučni kapaciteti – ne moremo izdihniti toliko zraka. 18. upor v njih pade. Če je tlak v bronhih manjši od zunanjega (transmuralni tlak manjši od 0). Sredi dvajsetih let je biološki razvoj pljuč zaključen – takrat je rezidualni volumen največji.

ki se nahaja v enem izmed štirih kvadrantov. 1. Obstruktivna pljučna bolezen 3. podajnost pljuč pa se poveča (razpad pljučnega tkiva).osnovi manjši volumen pljuč. Vertikalna os predstavlja razmerje med izmerjeno vitalno kapaciteto in pričakovano vitalno kapaciteto (%). Normalni 2. Horizontalna os predstavlja razmerje med forsiranim ekspiracijskim volumnom in izmerjeno vitalno kapaciteto (%). 19. PREDIKCIJSKI KVADRANT Predikcijski kvadrant se uporablja pri diagnostiki. Restriktivna pljučna bolezen . Iz teh dveh meritev dobimo točko. Kombinirana obstruktivna in restriktivna pljučna bolezen 4. Pri kadilcih se zaradi poškodb pljučnega tkiva pljučni volumen zmanjša.