You are on page 1of 107

JENIS – JENIS DAN TATACARA PAKAIAN TENTERA DARAT MALAYSIA

1

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI LELAKI BERPANGKAT KOLONEL KE ATAS

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Pegawai Lelaki Berpangkat Brigadier Jeneral Ke Atas.

2

Pandangan Hadapan Gambar 2.

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Pegawai Lelaki Berpangkat Kolonel

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) BAGI PEGAWAI BERPANGKAT KOLONEL KE ATAS LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai apabila terlibat di dalam sesuatu acara istiadat sama ada di peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri mahupun Persekutuan. Acara-acara yang memerlukan pakaian ini dipakai adalah seperti berikut: a. b. c. Istiadat Penganugerahan Pingat, Bintang dan Darjah Kebesaran. Istiadat Penganugerahan dan Penggantian Panji-Panji. Istiadat Mengarak Panji-Panji.

3

d. Istiadat Meletak Kalungan Bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (peringkat Persekutuan sahaja). e. Istiadat Pengkebumian SPB YDP Agong dan SPB YDP Raja Permaisuri Agong, DYMM Sultan/Raja-Raja dan DYMM Sultanah/Raja Perempuan, TYT Yang di-Pertua Negeri dan isteri serta PembesarPembesar Negara. Ini hanya melibatkan pegawai-pegawai yang terlibat sebagai Pembawa Darjah-Darjah Kebesaran (pegawai berpangkat Kolonel). f. Perbarisan-perbarisan istiadat menetapkan pakaian ini dipakai. dan lain-lain acara yang

4

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI LELAKI BERPANGKAT LEFTENAN KOLONEL KE BAWAH DAN PEGAWAI WARAN I

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Pegawai Lelaki Berpangkat Leftenan Kolonel Ke Bawah

5

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota LainLain Pangkat Berpangkat Pegawai Waran I

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) BAGI PEGAWAI LELAKI BERPANGKAT LEFTENAN KOLONEL KE BAWAH DAN PEGAWAI WARAN I TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai apabila terlibat di dalam sesuatu acara istiadat sama ada di peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri mahupun Persekutuan. Acara-acara yang memerlukan pakaian ini dipakai adalah seperti berikut: a. b. c. Istiadat Penganugerahan Pingat, Bintang dan Darjah Kebesaran. Istiadat Penganugerahan dan Penggantian Panji-Panji. Istiadat Mengarak Panji-Panji.

6

d. Istiadat Meletak Kalungan Bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (peringkat Persekutuan sahaja). e. Istiadat Pengkebumian SPB YDP Agong dan SPB YDP Raja Permaisuri Agong, DYMM Sultan/Raja-Raja dan DYMM Sultanah/Raja Perempuan, TYT Yang di-Pertua Negeri dan isteri, Pembesar-Pembesar Negara dan pegawai-pegawai tentera. Ini hanya melibatkan mereka yang terlibat secara langsung di dalam Istiadat Pengkebumian seperti Pengawal Vigil, Pengusung dan lain-lain pegawai yang diperlukan. f. Perbarisan-perbarisan istiadat menetapkan pakaian ini dipakai. dan lain-lain acara yang

7

PAKAIAN NOMBOR 1 A (ISTIADAT) PEGAWAI DAN PEGAWAI WARAN I WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 1 A (Istiadat) Pegawai Dan Pegawai Waran I Wanita

PAKAIAN NOMBOR 1 A (ISTIADAT) PEGAWAI DAN PEGAWAI WARAN I WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai dan Pegawai Waran I Wanita Tentera Darat apabila mengambil bahagian di dalam sesuatu acara perbarisan istiadat sama ada peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri mahupun Persekutuan. Acara-acara yang memerlukan pakaian ini dipakai adalah seperti berikut: a. Perbarisan Penganugerahan dan Penggantian Panji-Panji .

8

b.

Perbarisan Mengarak Panji-Panji.

c. Lain-lain perbarisan istiadat dan acara yang menetapkan pakaian ini dipakai.

9

PAKAIAN NOMBOR 1 B (ISTIADAT) PEGAWAI DAN PEGAWAI WARAN I WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 1 B (Istiadat) Pegawai Dan Pegawai Waran I Wanita

PAKAIAN NOMBOR 1 B (ISTIADAT) PEGAWAI DAN PEGAWAI WARAN I WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai dan Pegawai Waran I wanita Tentera Darat apabila menghadiri sesuatu acara istiadat sama ada peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri mahupun Persekutuan. Acara-acara yang memerlukan pakaian ini dipakai adalah seperti berikut: a. b. Istiadat Penganugerahan Pingat, Bintang dan Darjah Kebesaran. Istiadat Penganugerahan dan Penggantian Panji-Panji.

10

c.

Istiadat Mengarak Panji-Panji.

d. Istiadat Meletak Kalungan Bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (peringkat Persekutuan sahaja). e. Istiadat Pengkebumian SPB YDP Agong/SPB Raja Permaisuri Agong, DYMM Sultan/Raja-Raja dan DYMM Sultanah/Raja Perempuan, Pembesar-Pembesar Negara dan pegawai-pegawai tentera. f. Lain-lain acara yang menetapkan pakaian ini dipakai.

11

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II KE BAWAH

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Lelaki Berpangkat Pegawai Waran II Hingga Sarjan

12

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota LainLain Pangkat Lelaki Berpangkat Kopral Ke Bawah

13

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 3.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Lelaki Platun Tambor Dan Serunai

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II KE BAWAH TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini secara umumnya dipakai oleh semua anggota Lain-Lain Pangkat lelaki Tentera Darat berpangkat Pegawai Waran II ke bawah kecuali bagi anggota-anggota berikut: a. b. Anggota Lain-Lain Pangkat Kor Polis Tentera Diraja. Anggota Lain-Lain Pangkat Batalion Istiadat.

c. Anggota Pancaragam Pusat Rejimen Askar Melayu Diraja dan Kor Armor Diraja. d. Anggota Lain-Lain Pangkat Pengawal Istana. 14

e. Anggota Lain-Lain Pangkat Kor Armor Diraja yang bertugas di dalam Skuadron Istiadat Berkuda, Peniup Nafiri, Pengawal Tombak dan Pengiring Diraja. 2. Pakaian ini dipakai apabila terlibat di dalam sesuatu perbarisan atau acara-acara istiadat sama ada di peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri mahupun Persekutuan. Acara-acara yang memerlukan pakaian ini dipakai adalah seperti berikut: a. b. c. Istiadat Penganugerahan Pingat, Bintang dan Darjah Kebesaran. Istiadat Penganugerahan dan Penggantian Panji-Panji. Istiadat Mengarak Panji-Panji.

d. Istiadat Meletak Kalungan Bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (peringkat Persekutuan sahaja). e. Istiadat Pengkebumian SPB YDP Agong dan SPB Raja Permaisuri Agong, DYMM Sultan/Raja-raja dan DYMM Sultanah/Raja Perempuan, Pembesar-Pembesar Negara dan anggota tentera. Dipakai oleh anggota yang terlibat secara langsung dengan istiadat tersebut seperti anggota Pancaragam dan Street Liners. f. Perbarisan-perbarisan istiadat memerlukan pakaian ini dipakai. dan lain-lain acara yang

15

PAKAIAN NOMBOR 1 A (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II KE BAWAH

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 1 A (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Wanita Berpangkat Pegawai Waran II Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 1 A (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II KE BAWAH TATACARA PEMAKAIAN 2. Pakaian ini dipakai oleh semua Anggota Lain-Lain Pangkat bagi Pegawai Waran II Ke Bawah Wanita Tentera Darat apabila mengambil bahagian di dalam sesuatu acara perbarisan istiadat sama ada peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri mahupun Persekutuan. Acara-acara yang memerlukan pakaian ini dipakai adalah seperti berikut: d. Perbarisan Penganugerahan dan Penggantian Panji-Panji .

16

e.

Perbarisan Mengarak Panji-Panji.

f. Lain-lain perbarisan istiadat dan acara yang menetapkan pakaian ini dipakai.

17

PAKAIAN NOMBOR 1 B (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II KE BAWAH

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 1 B (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Wanita Berpangkat Pegawai Waran II Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 1 B (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II KE BAWAH TATACARA PEMAKAIAN 3. Pakaian ini dipakai oleh semua Anggota Lain-Lain Pangkat bagi Pegawai Waran II ke bawah wanita Tentera Darat apabila mengambil bahagian di dalam sesuatu acara perbarisan istiadat sama ada peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri mahupun Persekutuan. Acara-acara yang memerlukan pakaian ini dipakai adalah seperti berikut: d. Istiadat Penganugerahan Pingat, Bintang dan Darjah Kebesaran.

18

e. f.

Istiadat Penganugerahan dan Penggantian Panji-Panji. Istiadat Mengarak Panji-Panji.

d. Istiadat Meletak Kalungan Bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (peringkat Persekutuan sahaja). e. Istiadat Pengebumian SPB YDP Agong/SPB Raja Permaisuri Agong, DYMM Sultan/ Raja-Raja dan DYMM Sultanah/Raja Perempuan, Pembesar-Pembesar Negara dan pegawai-pegawai tentera. f. Lain-lain acara yang menetapkan pakaian ini dipakai.

19

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT SKUADRON ISTIADAT BERKUDA KOR ARMOR DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Pegawai Skuadron Istiadat Berkuda Kor Armor Diraja

20

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota LainLain Pangkat Skuadron Istiadat Berkuda Kor Armor Diraja

21

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT SKUADRON ISTIADAT BERKUDA KOR ARMOR DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai khusus oleh pegawai dan anggota Lain-Lain Pangkat dari Kor Armor Diraja yang bertugas di dalam Skuadron Istiadat Berkuda apabila menjalankan tugas-tugas istiadat berkaitan.

22

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PENGAWAL TOMBAK KOR ARMOR DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Pegawai Pengawal Tombak Kor Armor Diraja

23

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Pengawal Tombak Kor Armor Diraja

24

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PEGAWAL TOMBAK KOR ARMOR DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai khusus oleh pegawai dan anggota Lain-Lain Pangkat dari Kor Armor Diraja yang bertugas di dalam Kumpulan Pengawal Tombak. Pakaian ini dipakai apabila menjalankan tugas bagi acara-acara rasmi sama ada di peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri dan Persekutuan yang melibatkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

25

AKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PENGIRING DIRAJA KOR ARMOR DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Pegawai Pengiring Diraja Kor Armor Diraja

26

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Pengiring Diraja Kor Armor Diraja

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PEGAWAL TOMBAK KOR ARMOR DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai khusus oleh pegawai dan Anggota Lain-Lain Pangkat dari Kor Armor Diraja yang bertugas di dalam Kumpulan Pengiring Diraja (soverign escort). Ia dipakai apabila mengiringi Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong semasa di dalam tugas-tugas rasmi dari tempat bersemayam ke tempat yang dituju dan sebaliknya.

27

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PENIUP NAFIRI KOR ARMOR DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota LainLain Pangkat Peniup Nafiri Kor Armor Diraja

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PENIUP NAFIRI KOR ARMOR DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai khusus oleh Anggota Lain-Lain Pangkat dari Kor Armor Diraja yang bertugas di dalam Kumpulan Peniup Nafiri. Pakaian ini dipakai apabila menjalankan tugas bagi acara-acara rasmi sama ada di peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia, Negeri dan Persekutuan yang melibatkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

28

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT BATALION ISTIADAT REJIMEN ASKAR MELAYU DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Batalion Istiadat Rejimen Askar Melayu Diraja

29

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota LainLain Pangkat Berpangkat Kopral Ke Bawah Batalion Istiadat Rejimen Askar Melayu Diraja

PAKAIAN NOMBOR 1(ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT BATALION ISTIADAT REJIMEN ASKAR MELAYU DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai khusus oleh anggota Lain-Lain Pangkat Batalion Istiadat Rejimen Askar Melayu Diraja. Ia dipakai apabila mendirikan Kawalan Kehormatan yang meliputi Kawalan Kehormatan Utama, Kawalan Darjat dan Kawalan Kehormatan Kuarter.

30

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PANCARAGAM PUSAT

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Pegawai Waren II hingga Sarjan

31

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Kopral Ke Bawah Pancaragam Pusat

32

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 3.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Drum Mejar Pancaragam Pusat

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PANCARAGAM PUSAT REJIMEN ASKAR MELAYU DIRAJA DAN PANCARAGAM PUSAT KOR ARMOR DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai khusus oleh anggota Lain-Lain Pangkat Rejimen Askar Melayu Diraja dan Kor Armor Diraja yang menganggotai Pancaragam Pusat Rejimen Askar Melayu Diraja dan Pancaragam Pusat Kor Armor Diraja. Ia dipakai semasa mengiringi perbarisan-perbarisan istiadat atau lain-lain perbarisan yang menggunakan Pakaian Nombor 1 (Istiadat). Pakaian ini juga turut dipakai apabila mengiringi sesuatu majlis atau acara yang memerlukan ia dipakai seperti Majlis Makan Malam Beradat.

33

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) LAIN-LAIN PANGKAT PENGAWAL ISTANA NEGARA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Pengawal Istana

34

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Kopral Ke Bawah Pengawal Istana

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT PENGAWAL ISTANA NEGARA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai khusus oleh Anggota Lain-Lain Pangkat Batalion Istiadat Rejimen Askar Melayu Diraja berpangkat Pegawai Waran II ke bawah yang ditugaskan sebagai Pengawal di Istana Negara. Pakaian ini dipakai sebilang masa semasa bertugas. 2. Selain dari acara dan tugas di atas, anggota-angota terbabit memakai Pakaian Nombor 1 (Istiadat) biasa.

35

PAKAIAN NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT KOR POLIS TENTERA DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Kor Polis Tentera Diraja

36

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 1 (Istiadat) Anggota LainLain Pangkat Berpangkat Pegawai Tanpa Tauliah Rendah Kor Polis Tentera Diraja

NOMBOR 1 (ISTIADAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT KOR POLIS TENTERA DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini khusus dipakai oleh Anggota Lain-Lain Pangkat dari Kor Polis Tentera Diraja berpangkat Pegawai Waran II ke bawah. Pakaian ini akan dipakai apabila terlibat di dalam perbarisan yang memerlukan pakaian ini dipakai serta apabila menjalankan lain-lain tugas istiadat khas seperti Pembuka Pintu Kereta Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Pemecah Bendera Peribadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

37

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) PEGAWAI LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 2 (Bush Jaket) Bagi Pegawai Berpangkat Kolonel Ke Atas

38

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 2 (Bush Jaket) Bagi Pegawai Leftenan Kolonel Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) PEGAWAI LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai apabila menjalankan tugas-tugas rasmi tentera atau di dalam keadaan tertentu di mana pakaian ini perlu dipakai. Tugas-tugas serta keadaan yang memerlukan ini dipakai adalah seperti berikut: a. b. c. Menghadiri Mahkamah Tentera. Bertugas sebagai Pegawai Bertugas. Menghadiri temuduga.

39

d. Istiadat Meletak Kalungan Bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (untuk peringkat negeri sahaja). e. Menziarahi jenazah dan menghadiri istiadat pengkebumian.

f. Hadir ke acara perbarisan di mana anggota perbarisan memakai Pakaian Nombor 4 A (Kawad). g. Membuat kunjungan hormat ke atas pembesar-pembesar negara atau mengadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, DYMM Sultan dan Raja-Raja serta TYT Yang di-Pertua Negeri. h. Di dalam semua bentuk lawatan rasmi.

i. Sebagai pengiring atau mengiringi tetamu di dalam sesuatu lawatan.

40

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) PEGAWAI WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 2 (Bush Jaket) Bagi Pegawai Wanita

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) PEGAWAI WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai apabila menjalankan tugas-tugas rasmi tentera atau di dalam keadaan tertentu di mana pakaian ini perlu dipakai. Tugas-tugas serta keadaan yang memerlukan ini dipakai adalah seperti berikut: a. b. Bertugas sebagai Pegawai Bertugas. Menghadiri Mahkamah Tentera.

41

c.

Menghadiri temuduga.

d. Istiadat meletak kalungan bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (untuk peringkat negeri sahaja). e. Menziarah jenazah dan menghadiri istiadat pengkebumian.

f. Hadir ke acara perbarisan di mana anggota perbarisan memakai Pakaian Nombor 4 A (Kawat). g. Membuat kunjungan hormat ke atas pembesar-pembesar negara atau mengadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, DYMM Sultan dan Raja-Raja serta TYT Yang di-Pertua Negeri. h. Di dalam semua bentuk lawatan rasmi.

i. Sebagai pengiring atau mengiringi tetamu di dalam sesuatu lawatan.

42

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI BERPANGKAT PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 2 (Bush Jaket) Bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Lelaki Pegawai Waran I Menjawat Jawatan Sarjan Mejar Rejimen

43

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 2 (Bush Jaket) Bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Lelaki Pegawai Waran I Tidak Menjawat Jawatan Sarjan Mejar Rejimen

44

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 3.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 2 (Bush Jaket) Bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Lelaki Pegawai Waran II Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI BAGI PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai apabila menjalankan tugas-tugas rasmi tentera atau di dalam keadaan tertentu di mana pakaian ini perlu dipakai. Tugas-tugas serta keadaan yang memerlukan ini dipakai adalah seperti berikut: a. b. c. Menghadiri Mahkamah Tentera. Bertugas sebagai Pegawai Bertugas. Menghadiri temuduga.

45

d. Istiadat Meletak Kalungan Bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (untuk peringkat negeri sahaja) e. Menziarah jenazah dan menghadiri istiadat pengkebumian.

f. Hadir ke acara perbarisan di mana anggota perbarisan memakai Pakaian Nombor 4 A (Kawat). g. Membuat kunjungan hormat ke atas pembesar-pembesar negara atau mengadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, DYMM Sultan dan Raja-Raja serta TYT Yang di-Pertua Negeri. h. Di dalam semua bentuk lawatan rasmi.

46

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA BERPANGKAT PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 2 (Bush Jaket) Bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Wanita

PAKAIAN NOMBOR 2 (BUSH JAKET) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua Pegawai Tanpa Tauliah Kanan wanita Tentera Darat apabila menjalankan tugas-tugas rasmi tentera atau di dalam keadaan tertentu di mana pakaian ini perlu dipakai. Tugas-tugas serta keadaan yang memerlukan ini dipakai adalah seperti berikut: a. Bertugas sebagai Pegawai Bertugas.

47

b. c.

Menghadiri Mahkamah Tentera. Menghadiri temuduga.

d. Istiadat meletak kalungan bunga sempena sambutan Hari Pahlawan (untuk peringkat negeri sahaja). e. Menziarah jenazah dan menghadiri istiadat pengkebumian.

f. Hadir ke acara perbarisan di mana anggota perbarisan memakai Pakaian Nombor 4 A (Kawat). g. Membuat kunjungan hormat ke atas pembesar-pembesar negara atau mengadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, DYMM Sultan dan Raja-Raja serta TYT Yang di-Pertua Negeri. h. Di dalam semua bentuk lawatan rasmi.

i. Sebagai pengiring atau mengiringi tetamu di dalam sesuatu lawatan.

48

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) PEGAWAI LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Pegawai Lelaki Berpangkat Kolonel Ke Atas

49

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Pegawai Lelaki Berpangkat Leftenan Kolonel Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) PEGAWAI LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai lelaki Tentera Darat apabila menjalankan tugas-tugas di pejabat atau di dalam tugas seharian yang bukan berbentuk latihan atau operasi. 2. Pegawai berpangkat Kolonel ke atas dibenarkan (opsyenal) memakai beberapa identiti kor asal mereka iaitu meliputi beret, tongkat/whip dan tali pinggang/Stable Belt.

50

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) PEGAWAI WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1. Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Pegawai Wanita Berpangkat Leftenan Kolonel Ke Bawah PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) PEGAWAI WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh Pegawai Wanita Tentera Darat kecuali dari Kor Agama Angkatan Tentera apabila menjalankan tugas-tugas di pejabat atau di dalam tugas seharian yang bukan berbentuk latihan atau operasi.

51

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Anggota Lain-Lain Pangkat Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Berpangkat Pegawai Waran I Yang Tidak Menjawat Jawatan Sarjan Mejar Rejimen

52

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Pegawai Waran I Yang Menjawat Jawatan Sarjan Mejar Rejimen

53

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 3.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Anggota Lain-Lain Pangkat Berpangkat Pegawai Waran II Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua anggota Lain-Lain Pangkat lelaki Tentera Darat apabila menjalankan tugas-tugas di pejabat atau di dalam tugas seharian yang bukan berbentuk latihan atau operasi. 2. Bagi Pegawai Waran I yang menjawat jawatan Sarjan Mejar Rejimen, pakaian ini juga dipakai apabila menjalankan tugas-tugas di pejabat atau di dalam tugas seharian yang bukan berbentuk kawat atau perbarisan. 3. Pakaian ini juga dipakai oleh anggota yang bertugas sebagai pemandu Kereta Turus (Staff Car).

54

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Anggota LainLain Pangkat Wanita

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) LAIN-LAIN PANGKAT WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua anggota Lain-Lain Pangkat wanita kecuali dari Kor Agama Angkatan Tentera apabila menjalankan tugas-tugas di pejabat atau di dalam tugas seharian yang bukan berbentuk latihan atau operasi.

55

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) OVERALL ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Overall Anggota Lain-Lain Pangkat

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) OVERALL ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh anggota Lain-Lain Pangkat yang membuat kerjakerja pembaikan di bengkel.

56

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) JURURAWAT LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Anggota LainLain Pangkat Jururawat Lelaki

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) JURURAWAT LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh anggota Lain-Lain Pangkat lelaki Kor Kesihatan Diraja berpangkat Pegawai Waran II ke bawah yang bertugas sebagai Jururawat. Pakaian ini hanya dipakai apabila menjalankan tugas-tugas sebagai Jururawat.

57

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) JURURAWAT WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Anggota Lain-Lain Pangkat Jururawat Wanita

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) JURURAWAT WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh anggota Lain-Lain Pangkat wanita Kor Kesihatan Diraja yang bertugas sebagai Jururawat dan dipakai apabila bertugas di hospital, Rumah Sakit Angkatan Tentera, Pusat Perubatan Angkatan Tentera atau tugastugas berkaitan di luar tempat tersebut.

58

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) JURUSAJIAN

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Jurusajian Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Lelaki

59

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Jurusajian Pegawai Tanpa Tauliah Rendah Lelaki

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) JURUSAJIAN TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini khusus dipakai oleh anggota Kor Perkhidmatan Diraja yang bertugas sebagai Jurusajian dan ia dipakai ketika bertugas di Rumah Masak.

60

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA KOR AGAMA ANGKATAN TENTERA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Pegawai Wanita Kor Agama Angkatan Tentera

61

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 3 (Kerja) Anggota Lain-Lain Pangkat Wanita Kor Agama Angkatan Tentera

PAKAIAN NOMBOR 3 (KERJA) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA KOR AGAMA ANGKATAN TENTERA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai dan Anggota Lain-Lain Pangkat wanita Kor Agama Angkatan Tentera apabila menjalankan tugas-tugas di pejabat atau di dalam tugas seharian yang bukan berbentuk latihan atau operasi.

62

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAT) PEGAWAI LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 A (Kawat) Pegawai Lelaki Berpangkat Kolonel Ke Atas

63

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 A (Kawat) Bagi Pegawai Berpangkat Leftenan Kolonel Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAD) PEGAWAI LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila mengambil bahagian di dalam perbarisan di mana anggota perbarisan yang lain menggunakan pakaian yang sama. 2. Pegawai berpangkat Kolonel ke atas dibenarkan (opsyenal) memakai beberapa identiti kor asal mereka iaitu meliputi beret, tongkat/whip dan tali pinggang/Stable Belt.

64

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAT) PEGAWAI WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 A (Kawat) Pegawai Wanita

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAT) PEGAWAI WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila mengambil bahagian di dalam perbarisan di mana anggota perbarisan yang lain menggunakan pakaian yang sama.

65

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 A (Kawat) bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Berpangkat Pegawai Waren 1 Yang Menjawat Jawatan Sarjan Mejar Rejimen

66

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 A (Kawat) bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Berpangkat Pegawai Waran 1 Yang Tidak Menjawat Jawatan Sarjan Mejar Rejimen

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua Anggota Lain-lain Pangkat lelaki apabila terlibat di dalam sesuatu perbarisan, latihan kawat dan di dalam sesuatu perbicaran (kecuali di Mahkamah Awam) sama ada sebagai tertuduh, pengiring atau saksi.

67

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAT) LAIN-LAIN PANGKAT WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 A (Kawat) Anggota Lain-lain Pangkat Wanita.

PAKAIAN NOMBOR 4 A (KAWAT) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua Anggota Lain-Lain Pangkat Wanita apabila mengambil bahagian di dalam perbarisan, berkawat dan lain-lain aktiviti yang memerlukan pakaian ini dipakai. BAB 5

68

PAKAIAN NOMBOR 4 B (LATIHAN) PEGAWAI LELAKI

Pandangan Hadapan Gambar 1:

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 B (Latihan) Pegawai Lelaki (Lengan Tangan Dilipat)

69

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 B (Latihan) Bagi Pegawai Lelaki (Lengan Di Tangan Dilepaskan)

PAKAIAN NOMBOR 4 B (LATIHAN) PEGAWAI LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menjalankan tugas-tugas berikut: a. b. Tugas-tugas pentadbiran di pasukan. Semua jenis latihan yang diadakan di dalam kawasan kem.

70

PAKAIAN NOMBOR 4 B (LATIHAN) PEGAWAI WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4 B (Latihan) Pegawai Wanita

PAKAIAN NOMBOR 4 B (LATIHAN) PEGAWAI WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menjalankan tugas-tugas berikut: a. b. Tugas-tugas pentadbiran di pasukan. Semua jenis latihan yang diadakan di dalam kawasan kem.

71

PAKAIAN NOMBOR 4 B (LATIHAN) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1 : Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4B (Latihan) Bagi Anggota Lain-Lain Pangkat Lelaki. PAKAIAN NOMBOR 4B (LATIHAN) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua anggota Lain-Lain Pangkat lelaki apabila menjalankan tugas-tugas berikut: a. b. Tugas-tugas pentadbiran di pasukan. Semua jenis latihan yang diadakan di dalam kawasan kem.

c. Pemandu-pemandu kenderaan tentera selain dari pemandu kereta turus dan tugas operasi/latihan medan.

72

PAKAIAN NOMBOR 4 B (LATIHAN) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4B (Latihan) Bagi Gambar 1 : Anggota Lain-Lain Pangkat Wanita. PAKAIAN NOMBOR 4B (LATIHAN) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua anggota Lain-Lain Pangkat Wanita apabila menjalankan tugas-tugas berikut: a. b. Tugas-tugas pentadbiran di pasukan. Semua jenis latihan yang diadakan di dalam kawasan kem.

73

PAKAIAN NOMBOR 4 (BERTUGAS) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI KOR POLIS TENTERA DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1 : Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4B (Bertugas) Anggota Lain-Lain Pangkat Lelaki Kor Polis Tentera Diraja. PAKAIAN NOMBOR 4B (BERTUGAS) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI KOR POLIS TENTERA DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini hanya dipakai oleh Anggota Lain-Lain Pangkat Kor Polis Tentera Diraja yang bertugas mengawal lalu lintas, tugas-tugas mengiring, mengawal pintu kem, mengadakan sekatan jalan raya dan lain-lain tugas penguatkuasaan undang-undang. Pakaian ini juga dikenali sebagai 'duty order'. 2. Bagi lain-lain tugas, Anggota Lain-Lain Pangkat Kor Polis Tentera Diraja hendaklah memakai Pakaian Nombor 4 A (Kawat) atau Pakaian Nombor 4 B (Latihan) mengikut mana yang berkaitan.

74

PAKAIAN NOMBOR 4 (BERTUGAS) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA KOR POLIS TENTERA DIRAJA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1 : Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 4B (Bertugas) Anggota Lain-Lain Pangkat Wanita Kor Polis Tentera Diraja. PAKAIAN NOMBOR 4B (BERTUGAS) ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA KOR POLIS TENTERA DIRAJA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini hanya dipakai oleh Anggota Lain-Lain Pangkat Kor Polis Tentera Diraja yang bertugas mengawal lalu lintas, tugas-tugas mengiring, mengawal pintu kem, mengadakan sekatan jalan raya dan lain-lain tugas penguatkuasaan undang-undang. Pakaian ini juga dikenali sebagai 'duty order'.

75

PAKAIAN NOMBOR 5 (CELORENG) PEGAWAI DAN
ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 5 (Celoreng) Pegawai Lelaki Berpangkat Kolonel Ke Atas

76

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 5 (Celoreng) Bagi Pegawai Berpangkat Leftenan Kolonel Ke Bawah

77

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 3:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 5 (celoreng) Anggota Lain-Lain Pangkat Lelaki

PAKAIAN NOMBOR 5 (CELORENG) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai dan Anggota Lain-Lain Pangkat apabila menjalankan tugas gerakan, tugas ketenteraman awam, latihan di medan, menghadiri kursus serta apabila mengambil bahagian di dalam perbarisan yang memerlukan pakaian ini dipakai.

78

PAKAIAN NOMBOR 5 (CELORENG) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1 .

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 5 (Celoreng) Bagi Pegawai Wanita

79

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 5 (Celoreng) Lain-Lain Pangkat Wanita

PAKAIAN NOMBOR 5 (CELORENG) PEGAWAI DAN ANGGOTA LAIN-LAIN PANGKAT WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai dan anggota Lain-Lain Pangkat wanita apabila menjalankan tugas gerakan, tugas ketenteraman awam, latihan di medan, menghadiri kursus serta apabila mengambil bahagian di dalam perbarisan yang memerlukan pakaian ini dipakai.

80

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI LELAKI BERPANGKAT KOLONEL KE ATAS

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Bagi Pegawai Berpangkat Brigedier Jeneral Ke Atas

81

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Bagi Pegawai Berpangkat Kolonel.

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI LELAKI BERPANGKAT KOLONEL KE ATAS TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menghadiri acara-acara berikut: a. Majlis Makan Malam Beradat.

82

b.

Istiadat Paluan Berundur.

83

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI LELAKI BERPANGKAT LEFTENAN KOLONEL KE BAWAH DAN PEGAWAI WARAN I

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Bagi Pegawai Berpangkat Leftenan Kolonel

84

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Bagi Pegawai Berpangkat Pegawai Waran I

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI LELAKI BERPANGKAT LEFTENAN KOLONEL KE BAWAH DAN PEGAWAI WARAN I TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai dan Pegawai Waran I apabila menghadiri acara-acara berikut:

85

a. b.

Majlis Makan Malam Beradat. Istiadat Paluan Berundur.

86

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI WANITA BERPANGKAT KOLONEL KE BAWAH DAN PEGAWAI WARAN I

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Pegawai Wanita Berpangkat Kolonel Ke Bawah

87

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Anggota Lain-Lain Pangkat Wanita Berpangkat Pegawai Waran I

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI WANITA DAN PEGAWAI WARAN I WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menghadiri acara-acara berikut: a. b. Majlis Makan Malam Beradat. Istiadat Paluan Berundur.

88

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN LELAKI BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II HINGGA SARJAN

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Lelaki Berpangkat Pegawai Waran II Hingga Sarjan

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN LELAKI BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II HINGGA SARJAN TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua Pegawai Tanpa Tauliah Kanan berpangkat Pegawai Waran II hingga Sarjan apabila menghadiri acara-acara berikut: a. Majlis Makan Malam Beradat. 89

b.

Istiadat Paluan Berundur.

90

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II HINGGA SARJAN

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Nombor 6 (Mes Kit) Bagi Pegawai Tanpa Tauliah Kanan Wanita Berpangkat Pegawai Waran II Hingga Sarjan

PAKAIAN NOMBOR 6 (MES KIT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WARAN II HINGGA SARJAN TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua Pegawai Tanpa Tauliah Kanan wanita apabila menghadiri acara-acara berikut: b. b. Majlis Makan Malam Beradat. Istiadat Paluan Berundur.

91

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI LELAKI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1.

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 8 (Khidmat) Bagi Pegawai Berpangkat Brigadier Jeneral Ke Atas

92

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 2:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 8 (Khidmat) Bagi Pegawai Berpangkat Kolonel

93

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 3:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 8 (Khidmat) Bagi Pegawai Berpangkat Leftenan Kolonel Ke Bawah

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI LELAKI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai apabila menjalankan tugastugas rasmi seperti berikut: a. b. Semasa bertugas atau berkursus di luar negeri. Semasa melakukan lawatan ke luar negeri.

c. Sebagai Pegawai Pengiring/Juruiring Kehormat kepada Ketuaketua Negara yang melawat. d. Apabila menerima lawatan pembesar-pembesar negara atau pegawai-pegawai tinggi tentera negara luar.

94

e.

Lain-lain acara/keadaan yang dimaklumkan dari masa ke semasa.

95

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI WANITA

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 8 (Khidmat) Bagi Pegawai Wanita

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI WANITA TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua pegawai wanita Tentera Darat apabila menjalankan tugas-tugas rasmi seperti berikut: a. b. c. Semasa bertugas atau berkursus di luar negeri. Semasa melakukan lawatan ke luar negeri. Sebagai pegawai pengiring.

96

d. Apabila menerima lawatan pembesar-pembesar negara atau pegawai-pegawai tinggi tentera negara luar. e. Lain-lain acara/keadaan yang dimaklumkan dari masa ke semasa.

97

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN LELAKI BERPANGKAT PEGAWAI WARAN I

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 8 (Khidmat) Bagi Pegawai Waran I Lelaki

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN LELAKI BERPANGKAT PEGAWAI WARAN I TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua Pegawai Waran I apabila menjalankan tugas-tugas rasmi seperti berikut: a. b. c. Semasa bertugas atau berkursus di luar negeri. Semasa melakukan lawatan ke luar negara. Lain-lain acara/keadaan yang dimaklumkan dari masa ke semasa.

98

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WAREN I

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 8 (Khidmat) Bagi Pegawai Waren I Wanita

PAKAIAN NOMBOR 8 (KHIDMAT) PEGAWAI TANPA TAULIAH KANAN WANITA BERPANGKAT PEGAWAI WAREN I TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh semua Pegawai Waren I wanita Tentera Darat apabila menjalankan tugas-tugas rasmi seperti berikut: d. e. Semasa bertugas atau berkursus di luar negeri. Semasa melakukan lawatan ke luar negeri.

99

c. Apabila menerima lawatan pembesar-pembesar negara atau pegawai-pegawai tinggi tentera negara luar. d. Lain-lain acara/keadaan yang dimaklumkan dari masa ke semasa.

100

PAKAIAN NOMBOR 10 (SUKAN) JURULATIH JASMANI – LATIHAN SUKAN JASMANI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 10 (Sukan) Jurulatih Jasmani – Latihan Sukan Jasmani

PAKAIAN NOMBOR 10 (SUKAN) JURULATIH JASMANI – LATIHAN SUKAN JASMANI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh anggota yang berkelayakan sebagai Jurulatih Jasmani dan dipakai apabila mengelolakan latihan jasmani.

101

PAKAIAN NOMBOR 10 (SUKAN) JURULATIH JASMANI – LATIHAN SUKAN PERANG

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 10 (Sukan) Jurulatih Jasmani – Latihan Sukan Perang

PAKAIAN NOMBOR 10 (SUKAN) JURULATIH JASMANI – LATIHAN SUKAN PERANG TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh anggota yang berkelayakan sebagai Jurulatih Jasmani dan dipakai apabila mengelolakan latihan senaman perang.

102

PAKAIAN NOMBOR 10 (SUKAN) JURULATIH JASMANI – PENYELIA JURULATIH JASMANI

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Nombor 10 (Sukan) Jurulatih Jasmani – Penyelia Jurulatih Jasmani

PAKAIAN NOMBOR 10 (SUKAN) JURULATIH JASMANI – PENYELIA JURULATIH JASMANI TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh anggota yang berkelayakan sebagai Jurulatih Jasmani dan dipakai apabila menyelia latihan sukan jasmani dan latihan sukan perang.

103

PAKAIAN JURULATIH PENERBANGAN PASUKAN UDARA TENTERA DARAT

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Jurulatih Penerbangan Pasukan Udara Tentera Darat

PAKAIAN JURULATIH PENERBANGAN PASUKAN UDARA TENTERA DARAT TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh Jurulatih di dalam Pasukan Udara Tentera Darat. Ia dipakai semasa membuat tugas-tugas kejurulatihan.

104

PAKAIAN JURUTERBANG DAN KUARTERMASTER UDARA PASUKAN UDARA TENTERA DARAT

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Juruterbang Pasukan Udara Tentera Darat

105

Pandangan Hadapan Gambar 2:

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Kuartermaster Udara Pasukan Udara Tentera Darat

PAKAIAN JURUTERBANG DAN KUARTERMASTER UDARA PASUKAN UDARA TENTERA DARAT TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh Juruterbang dan Kuartermaster Udara di dalam Pasukan Udara Tentera Darat. Ia dipakai semasa membuat tugas-tugas penerbangan sama ada berbentuk latihan atau operasi.

106

PAKAIAN JURUTEKNIK PESAWAT PASUKAN UDARA TENTERA DARAT

Pandangan Hadapan

Pandangan Sisi

Pandangan Belakang

Gambar 1:

Gambar Penuh Pemakaian Pakaian Juruteknik Pesawat Pasukan Udara Tentera Darat

PAKAIAN JURUTEKNIK PESAWAT PASUKAN UDARA TENTERA DARAT TATACARA PEMAKAIAN 1. Pakaian ini dipakai oleh Juruteknik Pesawat di dalam Pasukan Udara Tentera Darat. Ia dipakai semasa membuat tugas-tugas pembaikan/ penyelenggaraan serta lain-lain tugas yang berkaitan.

107