MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
(Posturi vacante de la centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică (C.J.A.P./C.M.A.P.) şi la cabinetele de asistenţă psihopedagogică din cadrul învăţământului preuniversitar)

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti 2004

consilierea carierei (oferirea de informaţii despre ofertele de educaţie şi formare. familie. valorile şi interesele unui individ şi oferta reală din domeniul educaţiei.I. a unei imagini de sine pozitive. părinţilor şi cadrelor didactice (consiliere în vederea dezvoltării personale. evaluarea progreselor realizate de elevi în urma consilierii. Aceştia acordă sprijin de specialitate persoanelor consiliate în dezvoltarea propriei individualităţi. Consilierea carierei este un serviciu social care iniţiază o abordare globală a individului. Conţinutul şi structura prezentei programe sunt astfel elaborate încât să răspundă specificului activităţii de consiliere a elevilor. utilizarea unor metode. proiectarea activităţii de asistenţă psihopedagogică. managementul informaţiilor şi planificarea carierei. şi se materializează prin toate categoriile de servicii de informare. elaborarea de programe de dezvoltare a abilităţilor de viaţă. oportunităţile pieţei muncii. cerinţele. respectarea dreptului persoanei consiliate de a lua decizii în ceea ce o priveşte. precum: • • • • • • • • • definirea şi utilizarea adecvată a conceptelor de bază ale consilierii şcolare. 1 . consiliere şi orientare oferite solicitanţilor de către consilieri. sub toate aspectele semnificative ale vieţii şi rolurilor asumate în şcoală. abilităţi şi atitudini ale consilierilor. tehnici şi instrumente de cunoaştere. contribuie la formarea abilităţilor sociale. dezvoltarea carierei etc.). aspiraţiile. Asistenţa acordată în Cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică ţinteşte către trei tipuri de activităţi importante: • • • asistenţa psihologică a elevilor. timp liber etc. care pentru a fi realizate presupun existenţa de competenţe.). părinţilor şi cadrelor didactice. aplicarea cunoştinţelor de psihologie a dezvoltării şi de psihologie şcolară. asistenţă pedagogică şi educaţională (pentru învăţare eficientă şi integrare în grupul şcolar etc. formării şi integrării socio-profesionale.). respectarea legislaţiei în vigoare. evaluare psihologică etc. Această programă are în vedere specificul activităţilor de consiliere şcolară. realizarea unor parteneriate cu familia şi alte instituţii din comunitate implicate în educaţie. profesie. rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor. NOTĂ DE PREZENTARE Consilierea semnifică procesul de compatibilizare maximă între resursele. viaţă socială sau comunitară. a deontologiei şi eticii profesionale. autocunoaştere şi consiliere psihologică.

de grup: luarea deciziei cu privire la educaţie şi carieră. radio) expuneri în cadrul conferinţelor lecturi personale vizionarea unor casete video Metode de lucru (individual/ grup): metode de cunoaştere / autocunoaştere metode de prevenire şi dezvoltare metode de motivare pentru schimbare 2 . consiliere în situaţii speciale: eşec şcolar. activităţi cu părinţii activităţi cu profesorii activităţi cu comunitatea evaluarea activităţilor de consiliere Metode şi tehnici utilizate în consiliere Metode de informare (individual/ grup): prezentarea şi promovarea serviciilor oferite (pliante. PROIECTAREA. interesul pentru propria dezvoltare profesională şi centrarea pe creşterea calităţii serviciilor de consiliere oferite.) analiza ofertelor educaţionale analiza profilelor ocupaţionale consultarea bazelor de date despre studii şi formare valorificarea resurselor media (presa scrisă. web site etc. evitarea discriminărilor în aprecierea diferenţelor dintre oameni. violenţă. postere.• • • asigurarea tratamentului imparţial pentru toate persoanele consiliate. II. abandon şcolar. asigurarea confidenţialităţii. ORGANIZAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢII DE CONSILIERE Specificul activităţilor de consiliere: • • • • • • • • activităţi în Cabinetul / Centrul de Asistenţă Psihopedagogică activităţi desfăşurate în cadrul Ariei Curriculare Consiliere şi Orientare consilierea individuală . consum de droguri etc. relaţionare elev-părinte şi elev-profesor etc. TV.

3 . Editura Imprimeria Ardealul. (2001). Cluj Napoca 2. (1998). Băban..Metode bazate pe TIC (tehnologii informatice şi de comunicare): căutarea informaţiilor pe Internet elaborarea de pagini web utilizare email utilizare forumuri electronice de discuţii realizarea unei prezentări Power Point realizarea unei foi de calcul tabelar editare electronică de text Metode de cercetare: experimentul metoda statistică chestionarul şi interviul . BIBLIOGRAFIE 1. Editura Didactică şi Pedagogică. portofoliul interviul de angajare utilizarea comunicării asertive Metode de evaluare: monitorizarea studiul de caz observaţia interviul chestionarul testul psihologic anamneza analiza psihopedagogică a activităţii şi a realizărilor persoanei portofoliul III. (coord.). Dicţionar de temeni pedagogici. CV-ul european. Consiliere educaţională. Cristea S.ca tehnici de cercetare ştiinţifică tehnicile de scalare studiul documentelor sociale tehnici de analiză a conţinutului comunicării Metode de marketing personal: instrumente de marketing personal: scrisoare de intenţie. A.

Editura Arc. Păun. Bucureşti 11. Editura Didactică şi Pedagogică. Jigău. (1999). reflectarea 3. Casa de editură şi presă Viaţa Românească.Consiliere şi Orientare.Bucureşti 3. M.128 / 1997 IV. Casa de Editură şi Presă Viaţa Românească. (1998). (1999). Bucureşti 4. Jigău. M. Nr. Bucureşti 10.Condiţiile învăţării.Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei. (2001). Editura Polirom. M. Bucureşti 7. (coord. ***Statutul Personalului Didactic. G. Abilităţile consilierului • • • • • • ascultarea activă observarea adresarea întrebărilor oferirea de feed-back oferirea de informaţii parafrazarea. (1999). Tomşa. Bucureşti 5. D. (2003). Psihologia învăţării şi a dezvoltării. Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi. I. (1999). P. Gagne.). Jigău. consilierea carierei caracteristicile consilierii obiectivele consilierii etape şi metode 2. consiliere şcolară. Editura Sigma. Conceptul de consiliere • • • • • teorii şi abordări în consiliere delimitări / distincţii între: orientare şcolară şi profesională. Editura Fundaţiei Humanitas. sumarizarea. CNC. TEMATICA DE SPECIALITATE 1. Editura Ştiinţifică. Golu. Bucureşti 12. (1995). Neacşu. Editura Afir. (2001).Consilierea carierei. Iaşi 9. E.Consilierea şi orientarea în şcoală. (coord. consiliere psihologică. consiliere profesională. Bucureşti 8. Tomşa. G. Bucureşti 6.Conflictele şi comunicarea.) (2001). Bucureşti 13. Shapiro. Ghid metodologic. R.Şcoala – abordare socio-pedagogică.Instruire şi învăţare. Norme etice şi standarde de calitate în consiliere • • relaţia consilier-consiliat formarea continuă şi evaluarea activităţii consilierilor 4 .

canale. Managementul clasei de elevi • • • definiţii dimensiunile managementului clasei modalităţi de prevenire şi de rezolvare a situaţiilor critice în clasă 8. strategii şi tehnici mnezice 6. randamentul învăţării. depresie consum de tutun. alcool rolul programelor de prevenire în şcoală 7. Managementul situaţiilor critice: • • • • • • eşec şi abandon şcolar conflict. droguri. forme) tipuri de comunicare bariere în comunicare tehnici de comunicare eficientă rolul comunicării în procesul de consiliere 5 . factori perturbatori ai procesului instructiveducativ tehnici de învăţare: planificarea studiului. fizic stres. Etape de dezvoltare (vârstele şcolare) • • • • • conceptul de dezvoltare factori stadii şi cicluri ale dezvoltării contribuţii teoretice tulburări de dezvoltare 5. stiluri de învăţare rămânerea în urmă la învăţătură: cauze. niveluri. violenţă forme de abuz emoţional. verbal. Metode şi tehnici de învăţare eficientă • • • concepte de bază: eficacitate generală a instruirii. Comunicarea • • • • • fundamentele comunicării (componente.• calitatea serviciilor furnizate beneficiarilor 4. condiţiile învăţării eficiente.

A. europene drepturile şi obligaţiile tinerilor pe piaţa muncii egalitatea de şanse în alegerea carierei 10.Consiliere educaţională. Imprimeria Ardealul. (2001) . G.Consilierea familiei • • • • stiluri parentale structura familiei evenimente familiale stresante (divorţ. naţionale. Gh. Consilierea cadrelor didactice • • relaţia profesor – elev legătura şcoală .. Cluj-Napoca 4. A. analiză comparativă. avantaje/dezavantaje 13. Planificarea carierei • • • • • • • conţinutul activităţii de consiliere a carierei factori implicaţi în alegerea şi dezvoltarea carierei utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC) în consilierea carierei metode şi tehnici ale consilierii carierei piaţa muncii . BIBLIOGRAFIE 1. A. Bunescu.. Ed. structură reţeaua CJAP regulamentul de funcţionare al CJAP V. Băban. D. Băban. Sistemul de învăţământ din România • • • legislaţie. abandon. Cluj-Napoca 3.9.Stres şi Personalitate. Cluj Napoca 2. boli. Botiş. Ed.familie 12.caracteristici locale. deces. etc. abuz de substanţe. Didactică şi Pedagogică. Tărău. ASCR. (1997) – Educaţia părinţilor – strategii şi programe. Badea.) modalităţi de comunicare cu şcoala 11.. Bucureşti 6 . Consilierea asistată de calculator • • utilizarea internet-ului în consiliere: avantaje / dezavantaje tipuri de programe informatice utilizate în consilierea carierei: utilitate. Ed. Alecu. Ed. A. Presa Universitară Clujeană. clasificare. (1998) . (2004) – Disciplinarea pozitivă.

Şedinţele cu părinţii în gimnaziu.Dicţionar enciclopedic de psihiatrie. Hiperborea.ro *** Informaţii despre reţeaua CJAP (adrese.ise. Muro. (2001). Tiberiu. (2001) . Jigău. I.Podar. Kottman.Psihologia vârstelor. Holdevici. C. (1998) . www. (1987) . M. (1991) . www. Ed. (1995) . (2001) . S. R.edu. Ed. Miclea. Gliga.go. M. Ciclurile vieţii. Augusta. Bucureşti 10. Turda 9.. . Editura Sigma. Iucu.Constantin. proiecte naţionale şi internaţionale etc. Bucureşti 12. vol. Orizonturi. Bucureşti 11. Radu. C. Gorgos.. . Iaşi 8. Verza. www. (1997) . Didactică si Pedagogică. (2000).. Ed. Ed..Managementul conflictului. Gh. studii. Ed. Preda.Ameliorarea performanţelor umane prin tehnici de psihoterapie.Psihologia şi psihopatologia dezvoltării copilului mic. (1998) . Neculau. (2001) . Idei suport pentru diriginţi. I. Stoica . Bucureşti 18. Eliade. Medicală.Consilierea carierei. A. Bucureşti 14.Psihologie şcolară. Bucureşti 20.Drutu.J. Bucureşti 6. A. L.Fundamentele psihologiei. Zlate. www. Polirom. 15. Cluj-Napoca 16..). Tomşa.cnrop. Editura Pro-Humanitas. Editura Sincron. I-IV.5. Iaşi 7. a IX-a liceu şi cls. (1999) . Ed. Ed.ro Departamentul OSP din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Iacob. E. www. articole.Interacţiunea părinţi-copii. M (2000) .Psihosociologia dezvoltării copilului.Guidance and Counseling in the Elementary and Middle Schools. J. Ed.ro ***Programa pentru Consiliere şi Orientare (cls. Casa de Editură şi Presă Viaţa românească. Şchiopu..Introducere în psihologia contemporană. V.edu. T. Inc. U.ise. Cosma. Ed. Amaltea.ro *** Ghidul ocupaţiilor din România. A. (1999).. Bucuresti RESURSE INTERNET • • • • • *** Regulament privind organizarea şi funcţionarea centrelor şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică. Polirom. Ciocu.Mare. T. Ed.capp. Brown & Benchmark. (1998) . Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi. T. Cosmovici.ro 7 . Timişoara 19. Polirom. (2000) – ABC-ul consilierii. M. IX-X SAM). . V. L. Iaşi 17. Iaşi 13.ise. I. Ed. Editura Polirom. Tipogrup Press. Managementul şi gestiunea clasei de elevi-fundamente teoreticometodologice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful