You are on page 1of 3

YEŞİLYURT İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK

MEMUR ALIMI

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere İlk
Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
maddesinin şartlarını taşımak koşulu ile belirtilen boş münhal kadrolara alım yapılacaktır.

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Niteliği

THS. Tekniker 7 1 2.yıllık Yüksekokul İnşaat Bölümünden mezun


olmak.En az 5 yıl Belediyede iş deneyimi olması
(Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar
sertifikasına sahip olmak,auto cad Sertifikasına
sahip olmak.KPSS sonuç belgesinin aslı veya
idarece onaylı sureti olacaktır.) Yeşilyurt İlçesi
sınırları İçerisinde İkamet etmek tercih sebebidir.
GİH. Muhasebeci 8 1 Lise ve dengi okulu mezunu olmak
(Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar
sertifikasına sahip olmak En az 3 yıl Belediyede iş
deneyimi olması.KPSS sonuç belgesinin aslı veya
idarece onaylı sureti olacaktır.) Yeşilyurt İlçesi
sınırları İçerisinde İkamet etmek tercih sebebidir.
GİH. Veri hazırlama 10 1 Lise ve Dengi okul Mezunu (Milli Eğitim
kontrol Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip
işletmeni olmak.Belediyede en az 5 yıl çalışmış
olmak.KPSS sonuç belgesinin aslı veya idarece
onaylı sureti olacaktır. Yeşilyurt İlçesi sınırları
İçerisinde İkamet etmek tercih sebebidir.

GİH . Ayniyat 10 1 En az ortaokul mezunu olmak Belediyede 3 yıl iş


saymanı deneyimi olması.DMS sonuç belgesinin aslı veya
idarece onaylı sureti olacaktır. Yeşilyurt İlçesi
sınırları İçerisinde İkamet etmek tercih sebebidir.
GİH. Bilgisayar 10 1 Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak(Milli Eğitim
İşletmeni Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip
olmak. Belediyede en az 5 yıl iş deneyimi olmak
KPSS sonuç belgesinin aslı veya idarece onaylı
sureti olacaktır. Yeşilyurt İlçesi sınırları İçerisinde
İkamet etmek tercih sebebidir.
GİH. Memur 10 1 Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak (Belediyede
En az üç yıl çalışmış olup iş deneyimi
olmak.KPSS sonuç belgesinin aslı veya idarece
onaylı sureti olacaktır. Yeşilyurt İlçesi sınırları
İçerisinde İkamet etmek tercih sebebidir.

1- Türk vatandaşı olmak


2-657 sayılı yasanın 48.maddesindeki (A) bendindeki şartları taşımaları
3- Ortaokul- Lise ve Dengi Okulu - Yüksekokulların, 2 yıllık eğitim veren İnşaat
Bölümü önlisans programlarından mezun olmak
4- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel
olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak istenilecektir.
5- Siyasi ve Medeni hakları kuralına ehliyetine sahip olmak.
6- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm
giymiş bulunmamak.
7- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004-2006 sınavlarına girmiş,50 üzeri puan
almış olmak.
8- Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 Tekniker,1 Muhasebeci,1Veri
Hazırlama Kontrol İşletmeni,1 Ayniyat Saymanı,1 Bilgisayar işletmeni ,boş kadro
sayısının 3 katı oranında aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılacak Memur
adaylarının listesi posta yoluyla adaylara bildirilecek ve adayların sınav tarihinde
Başkanlığımızda 01.06.2007 Tarih ve saat 10,00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ

-Başvurular Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve


Belediyemizin Yeşilyurt Belediye Başkanlığı 60860 Yeşilyurt/TOKAT adresine iadeli
taahhütlü posta yolu ile yapılabilecektir.
- Başvuru süresi 07.05.2007 tarihinden başlayacak olup, 17.05.2007 günü mesai
bitimine kadar Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Başvuru
sırasında sadece T.C. Kimlik numarası ve KPSS sonuç belgesi ile müracaat edilecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI

-Sınav Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Meclis toplantı Salonunda 01.06.2007 saat 10.00’da
sınav yapılacak olup, memur adayları sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a)Türkiye Cumhuriyet Anayasası


b)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d)Mahalli İdareler ili ilgili Temel mevzuat

DEĞERLENDİRME
-Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme
sonucunda verilen puanın altına düşmemek kaydı ile en yüksek puandan
başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
-Kurum sınav başarı puanı sözlü sınav sonucu esas alınır.
-Sınavı kazananlar yazılı olarak bildirilecektir.
-Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı
sırasına göre atama yapılacaktır.
TEL: 03566313117

Kazım MİSAFİR
Belediye Başkanı