37729223

‫אהרון ברק ‪ -‬חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל‬

‫מטלה מספר ‪4‬‬
‫‪ .1‬מהם השינויים שהתחוללו בדין הישראלי באמצעות חוק יסודות‬
‫המשפט?‬
‫•‬

‫השימוש בהיקש במקרה של לקונה‪ ,‬במקום פניה למשפט האנגלי‪.‬‬

‫•‬

‫ניתוק הקשר מהמשפט האנגלי והענקת "עצמאות" לחוק הישראלי‪.‬‬

‫‪ 2+3‬מדוע התנגד ברק לשימוש במשפט העברי‪ ,‬לשם פרשנותם של‬
‫מושגים ערכיים‪ ,‬כפי שהציע אלון )שתי סיבות(?‬
‫•‬

‫מאחר וסבר שיש‪ ,‬בראש ובראשונה‪ ,‬להשתמש בהיקש ורק אם לא ניתן‪ ,‬אז‬

‫יש לחפש מקור משפטי משלים‪.‬‬
‫•‬

‫מאחר והמושגים הערכיים אינם בבחינת ליקוי‪ ,‬על השופט מוטלת החובה‬

‫לפרש אותם ולצקת לתוכם תוכן קונקרטי‪.‬‬
‫מה בין פרשנות חוק לבין מילוי לקונה בחוק?‬

‫‪.4‬‬
‫•‬

‫מילוי לקונה הוא השלמתו באמצעות מקור משפטי משלים‪ ,‬ואילו פרשנות היא‬

‫יציקת תוכן‪ ,‬באמצעות שימוש בכלי פרשנות‪ ,‬כגון תכלית החקיקה ומטרותיה‪,‬‬
‫אותה ניתן ללמוד מההיסטוריה החקיקתית וערכי היסוד של השיטה‪ .‬הפרשנות‬
‫תבוצע לפי ההקשר וההיקף בו מופיעים הביטויים הערכיים‪.‬‬
‫•‬

‫פירוש החוק נותן ביטוי ל"יש" שבחוק ובמילוי לקונה אנו מניחים את ה"אין"‬

‫שבחוק ומשלימים באמצעות נורמה חדשה‪.‬‬
‫‪.5‬‬

‫מה בין עקרונות מורשת ישראל לבין ערכי היסוד של המשפט‬
‫הישראלי‪ ,‬לפי גישתו של ברק?‬
‫עקרונות מורשת ישראל משתזרים בערכי היסוד של המדינה והשיטה המשפטית‪.‬‬
‫הם לא המקור הפרשני היחיד והם גם לא הראשונים אליהם יפנה השופט הפרשן‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫האם קיימת זהות בין המושג "מורשת ישראל" לבין המושג "משפט‬
‫עברי"?‬
‫לגרסת ברק אין זהות בין המושגים‪ ,‬מאחר ומורשת ישראל אינה כוללת בתוכה את‬
‫כל המשפט העברי‪ .‬לגישתו יש לבחון את מורשת ישראל "בתקופות שונות‬
‫שבהיסטוריה העברית בכל תפוצותיו של העם העברי" )ציטוט מפי השופט אילון(‪.‬‬
‫מורשת ישראל היא מראשית דרכנו ועד ימינו אנו‪ ,‬ועל כן המורשת אינה מוגבלת‬
‫למשפט העברי‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫כיצד יבצע השופט היושב בדין את האיזון בין עקרונות יסוד שונים‬
‫הסותרים זה את זה?‬
‫עליו לשקול זאת לאור כל ערכי היסוד‪ ,‬על פי משקלם‪ ,‬וישאף לעשות זאת על פי‬
‫מה שנראה לו כתפישות היסוד של החברה – כל סוגיה לגופה‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫על איזה דיסהרמוניה חקיקתית בחוק יסודות המשפט הצביע ברק?‬
‫העדר מקור אחיד למילוי לקונות ופרשנות יוצר חוסר הרמוניה‪ .‬אך זה בלתי נמנע‬
‫בשל המציאות החברתית בה אנו נמצאים‪ ,‬המבטאת את המתח בין שורשינו‬
‫ההיסטוריים להווייתנו המודרנית‪.‬‬
‫מהי הפשרה עליה מבוסס חוק יסודות המשפט?‬

‫‪.9‬‬

‫האיזון העדין בין שימוש במורשת ישראל למילוי לקונות‪ ,‬לבין שימוש בעיצוב ערכי‬
‫היסוד על בסיס ה"אני מאמין" הלאומי‪ ,‬המאפשר הרחבת עקרונות היסוד במשפט‬
‫הישראלי‪.‬‬
‫‪.10‬‬

‫לשם מה הביא ברק את הנספח – ההיסטוריה החקיקתית?‬

‫ככל הנראה‪ ,‬על מנת להראות שכל מילה וכל מונח נבחנו בגישות שונות‪ ,‬על ידי‬
‫מומחים בעלי דעות שונות‪ ,‬עד לקבלת הצעת חוק‪ .‬וזאת על מנת שנבין שלא‬
‫מדובר בהחלטה וביוזמה שלו בלבד‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful