You are on page 1of 1

Secretar prim

Atribuţii:

· Este membru cu drept de vot în CC


· Redactează sau avizează împreună cu preşedintele documentele interne (procesele verbale ale
întâlnirilor CC, rapoartele de activitate ale departamentelor, adeverinţele), documentele oficiale
(cererile de sponsorizare, scrisorile de protocol, etc.) şi alte articole oficiale (articole pentru presă,
prezentări ale asociaţiei, etc.)
· Solicită coordonatorilor de departamente rapoartele de activitate la sfârşitul fiecărei luni, a fiecărui
an, sau ori de câte ori este nevoie
· Are semnătură pe toate documentele asociaţiei şi ţine evidenţa tuturor documentelor de
corespondenţă
· este responsabil cu redactarea cererilor, delegaţiilor
· verifică cel puţin o dată pe săptămână e – mail - urile de pe ASCOR naţional
· tehnoredactarea actelor cerute de coord. Departamentelor.

Coord. subdep. Imagine

Atribuţii:

· Este membru cu drept de vot în CC


· Stabileşte priorităţi în activitatea care se desfăşoară la subdepartamentul de care răspunde şi
coordonează direct toate acţiunile acestuia
· Elaborează împreună cu membrii activi ai subdepartamentului programul de acţiuni al
departamentului în consens cu hotărârile CC, stabilind pentru fiecare acţiune un responsabil direct
· Elaborează în scris la sfârşitul fiecărei luni, la începutul fiecărui an sau de fiecare dată când
secretarul solicită raportul de activitate al subdepartamentului şi proiectele de viitor şi planificarea
lunară a activităţilor.
· Ţine evidenţa cheltuielilor făcute şi a persoanelor responsabile direct cu aceste cheltuieli pentru
toate acţiunile desfăşurate în cadrul subdepartamentului său
· introducerea noilor membri în maxim 3 zile pe grup
· schimbarea afişelor expirate
· reportofon, cameră de filmat, aparat foto
· îngrijirea ca până marţi seara să fie afişate cele 50 de afişe cu conferinţa
· pliante de prezentare Ascor
· invitaţii pentru evenimente festive
· legitimaţii
· mape de prezentare ASCOR
· întreţinere afişiere
· SITE
· cadouri pentru aniversări
· realizează afişe pentru activităţile curente ale departamentelor şi ale asociaţiei
· slujba de Priveghere de sâmbătă seara la Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”; ( - de realizat afiş)

Coord. subdep. Proiecte

Atribuţii:

· Este membru cu drept de vot în CC


· Stabileşte priorităţi în activitatea care se desfăşoară la subdepartamentul de care răspunde şi
coordonează direct toate acţiunile acestuia
· Elaborează împreună cu membrii activi ai subdepartamentului programul de acţiuni al
departamentului în consens cu hotărârile CC, stabilind pentru fiecare acţiune un responsabil direct
· Elaborează în scris la sfârşitul fiecărei luni, la începutul fiecărui an sau de fiecare dată când
secretarul solicită raportul de activitate al subdepartamentului şi proiectele de viitor şi planificarea
lunară a activităţilor.
· Ţine evidenţa cheltuielilor făcute şi a persoanelor responsabile direct cu aceste cheltuieli pentru
toate acţiunile desfăşurate în cadrul subdepartamentului său
· Stabileste întâlniri cu membrii omnia-fides specializaţi pe proiecte si se informează cu privire la
modalităţi de finanţare
· cercuri şi dezbateri duminicale;
· întocmeşte proiecte cu finanţare externă