KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213

)
SOALAN 10: PELUANG-PELUANG KERJA: APA, DI MANA, BILA, SIAPA DAN BAGAIMANA?

2008

1. PENDAHULUAN

Pekerjaan merupakan asas kepada kehidupan setiap individu. Ia membolehkan seseorang itu menjadi penyumbang utama kepada masyarakat dan juga ekonomi negara di samping menyediakan kerperluan asas kepada ahli keluarga di bawah tanggungannya. Ia juga memberikan kepuasan individu dan juga bertindak sebagai salah satu cara untuk meningkatkan nilai peribadi seseorang itu. Permintaan terhadap pekerja pada masa ini telah menunjukkan peralihan kepada pekerjaan yang memerlukan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan latihan profesional selaras dengan perubahan strategik kearah aktiviti nilai ditambah yang lebih tinggi.Oleh yang demikian terdapat Pusat Bimbingan Kerjaya yang berfungsi sebagai one Stop Center bagi memberi maklumat dan memberi bimbingan kepada semua lapisan pencari kerja (siswazah atau bukan siswajah) untuk mencari kerja.

2. DEFINISI PELUANG KERJA

Sidek Mohd. Noah (2002: 191) mengatakan maklumat kerjaya ditakrifkan sebagai segala bentuk maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan, sama ada berupa bahan cetak mahupun alat-alat pandang dengar yang berupaya memberi maklumat.

SEM 2’ JUNE 08

Page 1

KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213)

2008

Strategi dalam pemilihan kerjaya yang baik meliputi tiga perkara iaitu, mengenai diri, mengenai dunia pekerjaan, dan memadankan diri dengan pekerjaan. Proses memadankan pekerjaan dengan diri hanya boleh dilakukan jika maklumat kerjaya lengkap untuk memandu dan

membimbing ke arah penentuan matlamat kerjaya yang terbaik dan tepat. Maklumat kerjaya mencakupi segala yang berkaitan dengan jenis-jenis bahan, tempat mendapat latihan, keperluan kelayakan akademik, cara menghadapi temuduga, cara menulis resume, cara memohon kerja, jenisjenis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, peluang pekerjaan dan prosfek kerja pada masa depan. Semua maklumat ini penting untuk membolehkan individu membuat keputusan yang akhir mengenai pekerjaan. Namun begitu di sini di fokuskan kepada peluang-peluang kerjaya yang boleh di dapati dalam pasaran buruh.

3. PELUANG-PELUANG KERJAYA Di bawah ini ialah jadual Maklumat Guna Tenaga Profesional dan Teknikal Serta Penawarannya yang merangkumi pekerjaan seperti Jurutera, Pembantu Jururtera, Profesional Perubatan, Pembantu

Profesional Perubatan dan Guru. Maka dapatlah dibuat kesimpulan bahawa keluaran gunatenaga dalam bidang berikut masih belum menampung keperluan gunatenaga dalam RM 8.

MAKLUMAT GUNATENAGA PROFESIONAL DAN
SEM 2’ JUNE 08 Page 2

KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213)
TEKNIKAL SERTA PENAWARANNYA Keluaran Keperluan Gunatenaga Bawah RM 7 Bawah RM 7 61,034 143,220 29,597 45,861 306,586 18,255 11,209 8,585 24,168 69,073

2008

Pekerjaan Jurutera Pembantu Jurutera Profesional Perubatan Pembantu Profesional Perubatan Guru

Jangkaan Keperluan Keluaran Bawah RM 8 Gunatenaga Bawah RM 8 108,400 51,716 247,739 36,835 115,821 349,086 86,030 7,364 30,190 51,003

Gambar rajah: Jadual 1

Daripada jadual 1 di atas, menunjukkan terdapat peluang-peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berikut contohnya bidang Jurutera (56,684 orang lagi) , Perubatan(29,471 orang lagi), dan Guru.(298,083 orang lagi). Oleh yang demikian perbicaraan di sini lebih menekankan peluang kerjaya di dalam bidang tersebut.

3.1 BIDANG KEJURUTERAAN

Kerjaya Di Bidang Kejuruteraan Kejuruteraan adalah satu bidang professional yang popular dan sedang berkembang pesat dalam pelbagai sektor di negara ini. Permintaan yang amat ketara terhadap profesion ini. Bidang kejuruteraan mempunyai pengkhususan tertentu seperti kejuruteraan awam, elektrik, elektronik dan sistem, kimia, proses, sumber asli, mekanikal, bahan, komputer, kajiterbang, pembuatan, telekomunikasi
SEM 2’ JUNE 08 Page 3

Juruteknik Awam 4. Jurutera Kawalan Kualiti 3. 1. mereka bentuk.1 Kejuruteraaan Awam (Jurutera Awam) Jurutera awam merancang. mengurus. komersil. Memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf didalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapatkan tauliah jurutera professional. Kejuruteraan Elektrik ( Jurutera Elektrik ) 8. Kejuruteraan Kimia ( Jurutera Kimia ) 11. Juruteknik Elektrik 9. Penjaga Elektrik 10. Juruteknik Mekanikal 6. Kejuruteraan Elektronik ( Jurutera Elektronik) 14.1. Kejuruteraan Mekanikal ( Jurutera Mekanikal ) 5. Berkemahiran menyelesaikan masalah seperti pengetahuan tentang kerja-kerja SEM 2’ JUNE 08 Page 4 . Pembantu Kejuruteraan Awam (Pembantu Teknik) 3. Juruteknik Kejuruteraan Kimia 13. Mekanik Jentera Am 7.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 dan pertanian. Pembantu Kejuruteraan Kimia ( Pembantu Teknik ) 12. binaan serta kemudahan perusahaan. Kejuruteraaan Awam (Jurutera Awam) 2. menyelia pembinaan dan penyelenggaraan pelbagai perkhidmatan umum. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM).

bahan dan kualiti piawaian binaan serta mengarahkan kerja pembinaan. Menyelia pengujian dan pertauliahan kerja yang telah disiapkan. Mengenalpasti dan mentadbir kontrak serta mengesahkan kerja disiapkan mengikut jasfikasi yang ditetapkan. memperolehi contoh batu-batan dan tanih untuk dianalisa bagi memastikan sesuatu projek selamat serta mengambil kira penganggaran kos dan menolong menentukan supaya projek tersebut selesai dalam jangkamasa yang ditetapkan. Memberi nasihat dan mereka bentuk struktur seperti jambatan. loji. Melibatkan lawatan ke tapak binaan menjalankan tinjauan. lapanganterbang. sistem pembuangan sampah. Menentukan dan menetapkan kaedah. jalanraya. Keterangan Tugas Menjalankan penyelidikan serta membangunkan teori dan kaedah yang baru. empangan. Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya: SEM 2’ JUNE 08 Page 5 . Mengurus penghantaran bahan binaan. peralatan dan buruh yang diperlukan bagi projek pembinaan. saluran paip gas/air. bangunan industri dll.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 pembinaan. landasan keretapi. Mewujudkan sistem kawalan untuk memastikan kecekapan fungsi struktur serta keselamatan dan perlindungan alam sekitar. Mewujudkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakarpakar yang berkaitan.

Disektor swasta pula mereka boleh jadi Ketua Bahagian. Universiti Putra Malaysia SEM 2’ JUNE 08 Page 6 . Universiti Malaya 2.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) jurutera awam jurutera awam pembinaan bangunan jurutera awam lebuh raya dan jalan raya jurutera awam geoteknik jurutera awam pembinaan jambatan jurutrra awam pengairan jurutera awam hidraulik jurutera awam kumbahan dan sanitari 2008 Kelulusan Ijazah dalam kejuruteraan awam Prospek Kerjaya Disektor awam mereka boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi dan ke Jawatan Utama Sektor Awam. Universiti Teknologi Malaysia 3. Universiti Teknologi Mara 4. Pakar Perunding dan membuka Firma perundingan kejuruteraan. Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :1. Universiti Sains Malaysia 5.

3. Universiti Malaysia Sarawak 7.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 6. Inti College 6. Sepang Institute Of Technology Dll Syarat-Syarat Kemasukan SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. Adorna Institute Of Technology 3.. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 9. L & G . Kolej Ikram 7. Matematik.Twintech Institute Of Technology 8. Universiti Tenaga Nasional 2. Institut Teknologi Pertama 5. Universiti Malaysia Sabah 8. Fizik dan Matematik Tambahan ATAU lulus STPM grad E dalam Kertas Am. Institut Teknologi Tun Hussein Onn 10. Brickfields College & Country Heights Education Sdn Bhd 4.1. Kolej Tunku Abdul Rahman 2008 Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya :1.2 Pembantu Kejuruteraan Awam (Pembantu Teknik) SEM 2’ JUNE 08 Page 7 . Matematik. Fizik atau berkaitan.

dengan menyumbangkan terhadap perancangan dan perlaksanaan projek-projek kejuruteraan awam. Menguji sampel tanah dan menyediakan laporan. Membantu penyediaan jadual kerja. Membantu penyediaan rekabentuk dan spesifikasi untuk pembinaan. Menyelesaikan masalah yang berbangkit. penyeliaan atau panduan Jurutera Awam..KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 Menjalankan tugas-tugas teknik dibawah arahan am. Keterangan Tugas Membantu dalam penyiasatan ditapak binaan. Memeriksa kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan agar spesifikasi dipatuhi. Memeriksa dan menguji bahan pembinaan yang diterima dari pembekal. Menentukan kuantiti dan kualiti bahan pembinaan mengikut piawaian. Menganggar kuantiti dan kos bahan pembinaan dan buruh yang diperlukan Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya: penyelia tapak kerani tapak bina Kelulusan Memiliki Diploma Kejuruteraan Awam SEM 2’ JUNE 08 Page 8 . arkitek atau juruukur atau mengikut teknik kejuruteraan awam yang sudah ditetapkan dalam perancangan dan penyeliaan kerja pembinaan berkaitan dengan struktur kejuruteraan awam. Mengambil dan merekod ukuran.

jalanraya. Jabatan Parit dan Saliran.Matematik. tinggi dan sekiranya berminat untuk melanjutkan pelajaran keperingkat ijazah mereka layak ke jawatan jurutera dan seterusnya kejawatan yang lebih tinggi. empangan. pelabuhan. Politeknik-Politeknik (Jabatan Pendidikan) 4. Matematik Tambahan. Institut Teknologi Tun Hussein Onn Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:1. projek-projek perumahan dan lain-lain. Bahasa Inggeris . Lembaga Pelabuhan dan agensi-agensi lain. Mempunyai peluang kenaikan pangkat ke tingkatan kanan. Inti College 2. L & G .Twintech Institute Of Technology Syarat-Syarat Kemasukan SPM/SPMV sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Universiti Teknologi Mara 3. Jabatan Penerbangan Awam.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) Prospek Kerjaya 2008 Disektor awam peluang pekerjaan adalah baik. Disektor swasta pekerjaan ini terdapat di firma-firma juruperunding dan syarikat-syarikat yang berasaskan kerja-kerja kejuruteraan awam seperti pembinaan bangunan. Fizik SEM 2’ JUNE 08 Page 9 . Kolej Ikram 3. Kolej Tunku Abdul Rahman 5. Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:1. Mereka boleh bekerja di Jabatan Kerja Raya. Universiti Teknologi Malaysia 2.

penyelenggaraan dan pembaikan bangunan serta struktur lain seperti sistem bekalan air dan kumbahan.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) atau mata pelajaran sains yang lain.. 2008 3. jalan raya. biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera awam. termasuk reka bentuk. operasi. jambatan. Memberikan bantuan teknik berhubung dengan pembinaan bangunan dan struktur lain serta kaji ukur atau penyediaan laporan kaji ukur.1. Mewakili arkitek bangunan dan jurutera awam ditapak pembinaan bagi memastikan pematuhan spesifikasi reka bentuk dan pengekalan piawaian yang diperlukan keatas bahan dan kerj. Menjalankan tugas-tugas berkaitan. menjalankan tugas teknik yang menyumbangkan kepada perancangan dan perlaksanaan projek pembinaan dan kejuruteran awam. arkitek atau juruukur. empangan dan lapangan terbang. Mengelola penyelenggaraan dan pembaikan. SEM 2’ JUNE 08 Page 10 . Keterangan Tugas Menjalankan atau membantu dalam ujian terhadap tanah dan bahan binaan yang dilakukan di luar atau di makmal.3 Juruteknik Awam Juruteknik awam. Menggunakan pengetahuan teknik berhubung dengan prinsip dan amalan bangunan dan kejuruteraan awam untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja. Menyelia pekerja lain. Membantu dalam penyediaan anggaran kuantiti serta kos bagi bahan dan buruh yang diperlukan untuk projek. pembinaan.

matematik dan lulus sains.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 Pekerjaan Yang Dikelas Dibidang Ini Diantaraanya: penyelia kerja juruteknik kaji ukur penganggar Kelulusan Lulus SPM/SPMV kepujian Bahasa Malaysia. Di Sektor Awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya dan lain jabatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bangunan. tertinggi. SEM 2’ JUNE 08 Page 11 . Lulus sijil dari politeknik/SKM lebih berfaedah. Boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pembantu Jurutera dan Jurutera dengan meningkatkan pengetahuan iaitu melanjutkan pelajaran ke IPTA samaada sepenuh masa. Prospek Kerjaya Prospek kerjaya untuk juruteknik awam amat cerah di Malaysia yang menuju matlamat Wawasan 2020 berikutan peningkatan keperluan jawatan tersebut akibat daripada perkembangan sektor pembinaan. Disektor awam mereka boleh meningkat ke tingkatan kanan. luar kampus atau melalui pengajian jarak jauh. pembuatan. Disektor Swasta pekerjaan ini kebanyakan terdapat di syarikat-syarikat pembinaan yang terlibat dengan pembinaan projek perumahan. Seiring dengan kemajuan teknologi. pembangunan dan pelaburan yang lebih tinggi.

Mengkaji dan memberi nasihat berhubung dengan aspek teknologi bahan. Perancangan Kerjaya Sebagai Juruteknik Awam SPM/SPMV --------->POLITEKNIK (SIJIL) 2008 ---------->JURUTEKNIKAWAM 3. produk. kenderaan darat dan peralatan pesawat udara lain. komponen-komponen lain. pertanian dan perindustrian yang lain. pesawat udara. kenderaan. Membangunkan sistem perindustrian serta memberi nasihat serta mempastikan sistem tersebut berfungsi.4 Kejuruteraan Mekanikal ( Jurutera Mekanikal ) Jurutera mekanikal menjalankan tugas penyelidikan.jabatan dan infrastruktur dan lain-lain. SEM 2’ JUNE 08 Page 12 . enjin bukan elektrik yang lain yang digunakan untuk pendorongan lokomotif.1. pesawat udara atau untuk menghidupkan jentera perindustrian dan jentera-jentera lain. kerangka kapal. peralatan perindustrian. mesin. proses serta prosedur penyelenggaraaan yang tertentu. Memberi nasihat serta mereka bentuk motor dan enjin stim dan pembakaran dalaman. loji. jentera.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) jalaraya. Memberi nasihat dan mereka bentuk badan. struktur utama. Membuat kerjakerja penyelenggaraan dan pembaikan jika perlu. memberi nasihat dan mereka bentuk mesin-mesin pengeluaran. Keterangan Tugas Memberi nasihat dan mereka bentuk jentera dan alat bagi kerja-kerja pembuatan. Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem gantungan. perlombongan. pembinaan. brek.

Memberi nasihat dan mereka bentuk bahagian bukan elektrik bagi perkakas atau produk seperti pemprosesan data. Menentukan dan memeriksa kaedah pengeluaran atau pemasangan serta cara kerja bagi mesin. loji peralatan atau sistem perindustrian. enjin pertanian. Menyelia pekerja yang berkaitan. Pengalihanudara. perkakas. komputer. perkakas. jentera. Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya: Jurutera Jentera Dan Perkakas Perindustrian Jurutera Kuasa Nuklear Jurutera Pemanasan. jentera. kamera. pengalihudaraan serta penyejukan. jentera. motor. peralatan atau sistem perindustrian berfungsi dengan cekap dan selamat. mengesan dan memperbaiki bagi memastikan mesin. enjin serta loji.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 Memberi nasihat dan mereka bentuk sistem. peralatan pemanasan. Mengkaji serta memberi nasihat berkaitan aspek teknologi bahan. motor. Penyamanan Udara Dan Penyejukan SEM 2’ JUNE 08 Page 13 . Mengekalkan hubungan teknik dan perundingan dengan pakarpakar lain yang berkaitan. produk atau menentukan proses. peralatan atau sistem perindustrian yang sedia ada. enjin serta loji. Mengatur serta mengarah penyelenggaraan dan pembaikkan mesin. motor. Mewujudkan piawaian dan prosedur kawalan. projektor dll. perkakas.

SEM 2’ JUNE 08 Page 14 . Pengurus dan Pengurus Besar. Syarikat Telekom Malaysia dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta jabatan -jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan. Jabatan Kerja Raya. Di sektor swasta peluang pekerjaan dan prospek kerjaya untuk jawatan ini adalah baik. Prospek Kerjaya Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di Lembaga Letrik Negara. Ketua Bahagian Kejuruteraan dan juga Pengurus Besar. Mereka boleh meningkat kejawatan yang lebih tinggi seperti Pengurus Bahagian Kejuruteraan. Di sektor awam mereka juga boleh meningkat ke gred tingkatan tertinggi hingga ke jawatan Pengarah. Bagi yang berminat untuk menjadi Pensyarah di Universiti-Universiti atau lain-lain institusi pengajian tinggi mereka perlu mendapat kelulusan tambahan seperti Ijazah Sarjana atau Ijazah Kedoktoran dalam bidang berkaitan.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) Jurutera Kenderaan /Automotif Jurutera Mekanik/Aeronautik Jurutera Marin dll 2008 Kelulusan Ijazah Kejuruteraan Mekanikal atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mereka juga boleh mendirikan perniagaan sendiri atau menjadi juruperunding kepada agensi atau lain-lain badan berkanun.

KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:1. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 5. Kolej Ikram 7. Inti College 8. Sepang Institute Of Technology Dll SEM 2’ JUNE 08 Page 15 . Universiti Teknologi Malaysia 4. Institut Teknologi Tun Hussein Onn 10. Universiti Malaysia Sarawak 9. Institut Teknologi Pertama 6. Kolej Tunku Abdul Rahman Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut Diantaranya:1. Universiti Teknologi Petronas 3. Universiti Malaya 2. Universiti Tenaga Nasional 2. Brickfields College & Country Heights Education Sdn Bhd 5. Universiti Sains Malaysia 7. Universiti Multimedia Malaysia 4. Universiti Kebangsaan Malaysia 3. L & G Twintech Institute Of Technology 10. Universiti Teknologi Mara 6. Universiti Putra Malaysia 8. Kolej Linton 9.

pengalihudaraan dan penyejukan serta loji dan peralatan lain yang berfungsi secara mekanik. 3. pesawat.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 Syarat-Syarat Kemasukan SPM atau setaraf sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia.5 Juruteknik Mekanikal Juruteknik mekanikal menjalankan tugas teknik biasanya dibawah arahan dan penyeliaan jurutera mekanikal yang meyumbang kepada reka bentuk. Membantu dalam SEM 2’ JUNE 08 Page 16 . pemasangan. Keterangan Tugas Membantu dalam kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan berkenaan dengan perkakas mesin. enjin kenderaan. pembinaan. Membantu dalam penyeliaan teknik berkenaan dengan jentera serta prinsip dan amalan kejuruteraan mekanik supaya dapat mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan kerja. pembuatan.. Mereka bentuk dan menyediakan susun atur pemasangan mesin dan jentera. penyelenggaraan dan pembaikan loji dan peralatan yang berfungsi secara mekanik.1. Menyediakan anggaran terperinci kuantiti serta kos bahan dan buruh yang diperlukan bagi pembuatan dan pemasangan. Fizik atau berkaitan. Matematik. Matematik. Bahasa Inggeris. pembangunan. Fizik dan Matematik Tambahan atau lulus STPM gred E dalam Kertas Am. pemasangan. pemanasan.

Kementerian Kesihatan dan SEM 2’ JUNE 08 Page 17 . Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Prospek Kerjaya Disektor awam pekerjaan ini terdapat di Jabatan Kerja Raya. peralatan dan muatan kapal.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 pembangunan serta mengawasi perlaksanaan piawaian dan prosedur keselamatan bagi kerja kaji ukur marin berhubung dengan badan. Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Antaranya: Juruteknik Motor Dan Enjin Juruteknik Kereta Juruteknik Aeroangkasa Atau Aeronautik Jeruteknik Sistem Dan Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara Juruteknik Marin Juruteknik Penganggar/Mekanik Juruteknik Ujian Mekanik Jentera Am Kelulusan Lulus SPM/SPMV dengan kepujian Bahasa Malaysia serta lulus matematik dan mata pelajaran sains. Menjalankan kerja-kerja berkaitan serta menyelia pekerja-pekerja lain.

KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 jabatan-jabatan lain yang terlibat dengan pembinaan dan bangunan. Disektor awam mereka juga boleh meningkat ke tingkatan kanan. Sesaorang juruteknik boleh melanjutkan pelajaran ke IPTA/IPTS peringkat diploma atau ijazah bagi melayakkannya memohon ke jawatann yang lebih tinggi. SEM 2’ JUNE 08 Page 18 . tinggi dan kejawatan yang lebih tinggi. Pusat-Pusat Latihan Yang Menyediakan Kursus Tersebut: Politeknik Di Bawah Kementerian Pendidikan Institut Latihan Jabatan Tenaga Rakyat Institut Latihan Belia Negara Institut Kemahiran Mara/Pusat Giat Mara Syarat-Syarat Kemasukan SPM/SPMV lulus Bahasa Malaysia.IKBN -------------> -------------> POLITEKNIK (SIJIL) -------------> JURUTEKNIK -------------> ILJTR -------------> SPM/SPMV …………………………………. Matematik dan Sains Perancangan Kerjaya Sebagai Juruteknik Mekanikal -------------> IKM -------------> ------------.

Keterangan Tugas SEM 2’ JUNE 08 Page 19 . Mereka mengesyorkan penggunaan ubat berdasarkan keputusan pemeriksaan serta meminta nasihat doktor-doktor atau pakar lain jika perlu. jenis penyakit dan rawatan yang diberikan kepada pesakit. Mereka memeriksa pesakit dengan menggunakan stethoskop.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 3. alat pengukur tekanan darah dan lain-lain alat perkakas perubatan bergantung kepada tandatanda yang ditunjukkan oleh pesakit dan mengadakan ujian klinikal xray dan ujian histo-pathologikal untuk menentukan jenis penyakit dengan betul.2 BIDANG PERUBATAN 3.1 Doktor Perubatan Doktor Perubatan menentukan jenis penyakit dan merawat pesakit dengan menggunakan perubatan sistem saintifik.2. Mereka menjalankan rawatan dan pembedahan kecil dan menasihatkan pesakit tentang cara-cara rawatan serta memberikan dadah dan ubat bius jika perlu. Mereka menyimpan rekod pesakit-pesakit yang dirawatnya.

Menyelia pekerja lain. gangguan atau kecederaan yang telah didiagnosis. Mengambil bahagian dalam pembangunan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan kesihatan awam bagi melindungi dan mempertingkatkan kesihatan umum. Memberi rawatan perubatan atau pembedahan khas bagi jenisjenis penyakit.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) Memeriksa pesakit untuk menentukan keadaan penyakit. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan. 2008 Menjalankan pemeriksaan perubatan dan membuat diagnosis. Mengajar penuntut perubatan dan penuntut sains kesihatan yang lain. Menyediakan dokumen dan laporan saintifik. Memberi nasihat mengenai penyakit dan menggunakan kaedah dan rawatan ubat pencegahan. Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya: Doktor Perubatan Pakar Bedah Pakar Questetik SEM 2’ JUNE 08 Page 20 . gangguan atau kecederaan yang tertentu. pakar perubatan dan profesional kesihatan yang lain. Menentukan ubat dan rawatan bagi penyakit.

Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital swasta dan klinik-klinik dan bagi mereka yang telah disahkan oleh panel perubatan bolehlah membuka kliniknya sendiri. Seorang Doktor Perubatan juga boleh melanjutkan pelajarannya dengan pengkhususan dalam bidang-bidang tertentu seperti pakar SEM 2’ JUNE 08 Page 21 .KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) Pakar Psikiatri Pakar Oftamologi Pakar Kardiologi Obstetrision Dan Pakar Ginakologi Pakar Neurologi Ahli Farmasi Doktor Haiwan Doktor Pergigian 2008 Kelulusan Ijazah dalam ilmu perubatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. Prospek Kerjaya Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan klinik di seluruh negara.

pakar saraf. Physics. Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :Selepas lulus MBBS mereka perlu menamatkan setahun Kursus Klinikal sebelum berdaftar sepenuhnya dengan Majlis Perubatan. hidung. pakar telinga. Matematik SEM 2’ JUNE 08 Page 22 . International Medical University (IMU) Syarat-Syarat Kemasukan SPM atau setaraf termasuk sekurang-kurang 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Chemistry. Biology. Universiti Malaya Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Sains Malaysia Universiti Putra Malaysia Universiti Islam Antarabangsa Universiti Malaysia Sarawak Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut:- Sedaya College. Latihan dalam bidang perubatan boleh didapati dari Institut Pengajian Tinggi Sektor Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Sektor Swasta (IPTS). kerongkong dan lain-lain.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 bedah.

memberi nasihat mengenai pergigian dan memberi rawatan pergigian yang diperlukan. 3. membuat dan memasang gigi palsu penuh dan sebahagian. menampal lubang dan mencabut gigi yang rosak atau cacat. mencegah dan merawat penyakit-penyakit pergigian. Chemistry dan Physics dalam STPM atau setaraf. Menganjurkan program umum bagi mengekalkan atau mempertingkatkan piawaian kesihatan mulut dan penjagaan kesihatan pergigian. Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya: SEM 2’ JUNE 08 Page 23 . Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dan menyelia pekerja lain.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 sekurang-kurangnya 2 Prinsipal B dalam Biology. gusi. perubatan dan rawatan lain bagi penyakit dan gangguan pergigian atau mulut tertentu. Memberi rawatan pembedahan. Keterangan Tugas Memeriksa gigi.2. Membuat diagnosis. gusi dan struktur mulut yang berkaitan serta memprekripsikan ubat dan melakukan tindakan pencegahan. Membersih. ortodontik dan alat pergigian lain serta menjalankan kerja pemasangan titian gigi.2 Doktor Pergigian Doktor Pergigian menggunakan pengetahuan sains perubatan untuk mengesan. Membuat inai dan korona buatan untuk menggantikan gigi. kecederaan dan kecacatan bentuk pada gigi. rahang dan tisu mulut yang lain dengan menggunakan peralatan pergigian dan x-ray. Merekabentuk.

Pembedahan Mulut 2008 Kelulusan Ijazah dalam ilmu pergigian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta diterima berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia. Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan klinikklinik swasta. Prospek Kerjaya Di sektor awam pekerjaan ini terdapat di hospital-hospital dan pusatpusat kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan dan kor perubatan dan pergigian Angkatan Tentera dan universiti-universiti.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) Doktor Pergigian Pakar Pedodontik Pakar Prostodontik Pakar Periodontik Pakar Ortodontik Doktor Pergigian. Doktor Pergigian juga boleh membuka klinik pergigian persendirian. Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut : 1. Universiti Malaya SEM 2’ JUNE 08 Page 24 .

3 Doktor Haiwan Doktor Haiwan terlatih dan berkelayakan secara perubatan. Mereka memberi nasihat kepada tuan punya haiwan. Matematik dan Komputer. 3. Keterangan Tugas Menjalankan pemeriksaan dan membuat diagnosis terhadap penyakit atau kecederaan haiwan. Universiti Sains Malaysia 2008 Syarat-Syarat Kemasukan SPM atau setaraf dengan 5 kepujian termasuk Bahasa Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia 3. Mereka akan membuat diagnosis dan mempreskripsikan rawatan perubatan atau pembedahan bagi penyakit dan kecederaan haiwan. Pengajian Perniaggan. menghapuskan haiwan yang sakit atau tidak diperlukan. Memberikan perkhidmatan obstetrik kepada SEM 2’ JUNE 08 Page 25 . Perakaunan. Biologi. memberi imunisasi melawan virus am dan penyakit bakteria serta menjalankan pemeriksaan bedah siasat. Kimia dan Fizik dan lulus penuh dalam salah satu daripada Ekonomi. Melakukan rawatan pembedahan atau perubatan veterinary.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2.2. STPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred E dalam kertas am dan lulus penuh dalam Biologi. Fizik. Bahasa Inggeris. Kimia.

kebersihan dan keselamatan makanan yang dibuat seluruhnya atau sebahagiannya daripada bahan mentah berpunca daripada haiwan untuk dijadikan makanan manusia.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) haiwan. makanan. Memeriksa ternakan tenusu dan ternakan lain serta 2008 menginokulasi haiwan untuk mencegah penyakit. Prospek Kerjaya Di sektor awam pemegang ijazah Doktor Perubatan Veterinar boleh memasuki perkhidmatan veterinary yang terlibat dalam kesihatan SEM 2’ JUNE 08 Page 26 . Pekerjaan Yang Dikelas Di Bidang Ini Di Antaranya: Pakar Veterinar Pakar Bedah. Memberi nasihat berkaitan kebersihan. Veterinar Pakar Veterinar. Memeriksa kualiti. pembiakan dan penjagaan haiwan. Membantu dalam epidemiologi. Kesihatan Awam Kelulusan Ijazah Doktor Perubatan Veterinar atau Ijazah dalam ilmu Perubatan Veterinar atau dalam bidang Sains Veterinar yang diiktiraf setaraf dengannya dan berdaftar di bawah Akta Doktor Veterinar 1974. radiology dan pengawasan lain berkaitan kesihatan haiwan. Menyediakan dokumen dan laporan saintifik. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dan menyelia pekerja lain. Menjalankan bedah siasat untuk menentukan punca kematian.

Pahang Beef. DARA Beef. Peluang pekerjaan sebagai pegawai penyelidik terdapat di pertubuhan-pertubuhan penyelidikan perubatan.4 Ahli Farmasi Ahli Farmasi terlibat dalam pembancuhan dan pembekalan ubatubatan mengikut priskripsi doktor atau formula yang tertentu. universiti. Mereka SEM 2’ JUNE 08 Page 27 . 3. pengurus. Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut : Universiti Putra Malaysia Di luar negara contohnya United Kingdom pemegang ijazah veterinar boleh menjadi ahli Royal College of Veterinary Surgeons dan seterusnya menjadi Doktor Haiwan. pegawai penyelidik dan yang berkelayakan boleh menjalankan perusahaan atau perniagaan veterinar sendiri. Di sektor swasta pula terdapat peluang pekerjaan sebagai pegawai haiwan. pegawai analisa projek. MARDI dan beberapa projek usahasama di bidang ternakan antara perbadanan kemajuan negeri dengan pertubuhan-pertubuhan swasta seperti Johor Tenggara.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 umum veterinary dan pengeluaran ternakan.2. lulus STPM dengan sekurang-kurangnnya Gred E dalam Biologi. Syarat-Syarat Kemasukan SPM atau setaraf dan kepujian dalam Kimia.

. racun dan dadah yang membentuk tabiat.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 menggunakan konsep dan teori farmaseutikal dalam penyediaan serta pendispensan ubat-ubatan dan dadah serta menjalankan penyelidikan mengenai pengeluaran. Menjalankan penyelidikan untuk membangunkan atau mempertingkatkan produk farmaseutikal. Menyimpan fail preskripsi dan merekod keluaran narkotik. Menyediakan dokumen dan laporan saintitik. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dan Menyelia pekerja lain.Menasihati pesakit mengenai padanan generik dan kos terendah bagi dadah. ketulenan. Menjual dadah yang tidak dipreskripsi. kawalan kualiti dan pengedaran dadah dan bekalan yang berkaitan Keterangan Tugas Menyediakan atau mencegah penyediaan ubat-ubatan mengikut preskripsi pengamal perubatan. kelengkapan dandanan diri. penyimpanan. pergigian dan veterinar atau formula yang ditentukan. Mengadakan piawaian bagi dadah yang digunakan dalam farmaseutikal. kosmetik dan barangan komersial yang lain. bekalan bilik pesakit. Mendispens ubat-ubatan dan dadah di hospital atau menjualnya di farmas. kekuatan dan keselamatannya. kosmetik dan kimia yang berkaitan. Menyemak preskripsi untuk menentukan dos yang dicadangkan tidak melebihi hadnya dan arahan difahami oleh pesakit serta memberi nasihat mengenai kemungkinan ketidaksesuaian dan kontraindikasi dadah. SEM 2’ JUNE 08 Page 28 . Menentukan pembungkusan yang paling sesuai bagi bahan perubatan untuk mengelak daripada kerosakan serta memudahkan penyimpanan dan pengedaran. Menguji dadah untuk menentukan identity.

Di sektor swasta pekerjaan ini terdapat di industri-industri farmasi yang terlibat dalam pengeluaran dan pengedaran atau penjualan ubatubatan di hospital swasta SEM 2’ JUNE 08 Page 29 . Hospital Kelulusan Ijazah dalam bidang farmasi atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan telah berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia. Mereka yang tekun dan mempunyai pengalaman berpeluang dinaikkan ke pangkat yang lebih tinggi. Perindustrian Ahli Farmasi.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 Pekerjaan Yang Dikelaskan Dibidang Ini Diantaranya: Ahli Farmasi Ahli Farmasi. Pekerjaan ini juga terdapat di institut pengajian tinggi seperti universiti-universiti dan hospital pengajian. Prospek Kerjaya Di sektor awam ahli farmasi terdapat di jabatan-jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan seperti di hospital-hospital dan dispensari. Runcit Ahli Farmasi.

2. Memberi rawatan penyakit atau melakukan pembedahan. Universiti Malaya 2.5 Doktor Sakit Puan Keterangan Tugas Menentukan jenis penyakita dan merawat kesakitan pada bahagian anggota kelamin permpuan. Universiti Kebangsaan Malaysia 3. Memeriksa badan dan menentukan jenis penyakit yang dihidapi. Universiti Sains Malaysia Syarat-Syarat Kemasukan SPM atau setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia dan STPM atau setaraf sekurang-kurangnya Gred E dalam kertas am dan 2 subjek lain. Kelulusan Yang Diperlukan Ijazah doktor perubatan (MBBS) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. 3.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) Latihan 2008 Intitusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :1. atau Gred E dan Gred R dalam 2 subject lain (lulus dalam Biologi dan Kimia pada peringkat STPM). SEM 2’ JUNE 08 Page 30 . Melakukan ujian rawatan kecil dengan pemeriksaan histopathologikal.

Mereka boleh membuka klinik sendiri setelah berkhidmat dengan kerajaan atau hospital swasta. Matematik atau Sekurang-kurangnya mendapat 2 prinsipal B dlm mata pelajaran biologi. Universiti Sains Malaysia 4.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 Prospek Kerjaya Peluan pekerjaan dan prospek kerjaya adalah baik sama ada di sektor awam ataupun swasta. kimia fizik dalam STPM atau yang setaraf. Universiti Islam Antarabangsa 6. Institusi Pengajian Tinggi Awam Yang Menyediakan Kursus Tersebut :1. Kimia. Fizik. SEM 2’ JUNE 08 Page 31 . Universiti Putra Malaysia 5. Universiti Malaya 2. Universiti Malaysia Sarawak Institusi Pengajian Tinggi Swasta Yang Menyediakan Kursus Tersebut: Sedaya College. Biologi. Mereka juga boleh menjadi pakar perunding. Di sektor awam mereka boleh meningkat ke peringkat JUSA (Jawatan Utama Sektor Awam). International Medical Universiti Syarat-Syarat Kemasukan SPM atau yang setaraf dan sekurang-kurangnya mendapat 5 kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia 3.

politeknik dan pendidikan tinggi. Keterangan Tugas Perguruan Mereka bentuk dan mengubah suai kurikulum serta menyediakan kursus pengajian mengikut keperluan. Memberi SEM 2’ JUNE 08 Page 32 . BIDANG PERGURUAN Keterangan Kerja Profesional perguruan menjalankan tugas bagi membentuk perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal.3. emosi dan rohani atau pun mengajar teori dan amali satu disiplin atau lebih pada peringkat pendidikan yang berlainan.. intelek. 2008 3. Pekerjaan Yang Tergolong Atau Di kelaskan Dalam Bidang Perguruan Seperti Berikut :Professional perguruan universiti.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) ……………………………………. Profesional perguruan pendidikan khas dan profesional perguruan yang tidak dikelaskan dimana-mana. menjalankan penyelidikan dan mempertingkatkan atau membangunkan konsep. teori dan kaedah operasi berkenaan dengan disiplin tertentu serta menyediakan kertas-kertas dan buku ilmiah. Profesional perguruan prauniversiti dan pendidikan menengah.

Melanjutkan pelajaran ke Universiti dan memohon dilantik sebagai guru siswazah. Selain daripada itu guru juga berpeluang meningkat kerjayanya melalui 1. Kelulusan Yang Diperlukan Diploma perguruan lepasan Maktab Perguruan dan Universiti. Menyedia buku . Menyelidik dan membangunkan konsep.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 kuliah dan mengadakan tutorial. Menghadiri seminar dan persidangan. Penolong Kanan Sekolah. SEM 2’ JUNE 08 Page 33 . Membantu dalam aktiviti kokurikulam. kertas atau artikel ilmiah. dimana guru berkelulusan Maktab yang berpengalaman berpeluang di naik pangkat kejawatan Guru Besar. Prospek Kerjaya Peluang pekerjaan bagi guru adalah baik. 2. seminar dan seksi makmal. Menghadiri kursus tambahan 1 tahun di maktab perguruan dalam bidang khas selepas 5 tahun mengajar. Menyelia kerja uji kaji dan amali yang di jalankan oleh pelajar jika perlu. Mengarah penyelidikan yang dibuat oleh pelajar selepas ijazah atau kakitangan lain jabatan berkenaan. teori dan kaedah operasi bagi kegunaan dalam lapangan perindustrian dlln. Pengelola Sekolah-Sekolah atau Pegawai Pelajar. menilai dan memeriksa tugasan dan kertas peperiksaan. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dan menyelia pekerja lain. Merangsang perbincangan dan pemikiran bebas dikalangan pelajar. Mentadbir..

Memiliki kepujian Bahasa Malaysia SEM 2’ JUNE 08 Page 34 . Universiti Malaya. Universiti Putra Malaysia .KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 3. 30 buah Maktab Perguruan di seluruh Malaysia. maktab dan pengarah pelajaran. dan doktor falsafah dalam bidang pendidikan. Universiti Sains Malaysia. Mereka juga boleh menyertai kursus ijazah lanjutan seperti sarjana. Sekiranya anda mempunyai kelulusan dan kualiti peribadi yang di perlukan anda patut mencuba kerjaya yang mulia ini. Universiti Kebangsaan Malaysia. Syarat Kemasukan Maktab Perguruan / Universiti Teknologi Mara SPM/MCE/SPVM atau kelayakan yang di iktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Institut Pengajian Tinggi/Maktab Yang Menyediakan Kursus Tersebut :Universiti Teknologi Mara (guru seni lukis). Bagi guru iswazah pula peluang dinaikan pangkat ke tingkatan kanan dan seterusnya ke gred tingkatan tertinggi. Mengadiri kursus yang berkaitan di dalam atau luar negeri. Dengan kelulusan tambahan mereka boleh menjadi pensyarah di Maktab perguruan atau kenaikan pangkat seperti pengetua sekolah.

lulus STPM dengan 2 mata pelajaran di peringkat prinsipal dan lulus kertas am atau Ijazah Sarjana Muda. JobsDB. Ini bererti peluang untuk mendapat kerjaya impian amat sukar kerana anda terpaksa ‘bertanding’ dengan ramai orang. Universiti . Tersenarai di bawah adalah pautan-pautan kepada portal pencarian pekerjaan dan juga peluang di agensi-agensi Kerajaan seperti Bursa Buruh Elektronik. KESIMPULAN Peluang-peluang pekerjaan lazimnya diiklankan secara online dan di akhbar-akhbar utama dan agensi-agensi Kerajaan. ketika musim graduasi di seluruh negara. Namun demikian ribuan graduan gagal mendapat kerja dalam tempoh enam bulan pertama selepas tamat pengajian.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) 2008 atau kelulusan yang setaraf. mempunyai 3 kepujian dalam satu peperiksaan dan kepujian mata pelajaran kursus yang dipohon dan umur tidak melebihi 27 tahun. 5. Dalam hal ini perlu mereka harus mengetahui formula yang SEM 2’ JUNE 08 Page 35 . Setiap tahun. Bagi yang sedang mencari peluang pekerjaan dalam Kerajaan.com. Jawatan-jawatan Kosong dalam Sektor Kerajaan.Statistik menunjukkan sesetengah ‘kerjaya impian’ tinggal impian semata-mata kerana terlalu ramai yang berminat dengan kerjaya itu.com dan JobStreet. yang disenggara oleh Kementerian Sumber Manusia. sekitar puluhan ribu penuntut bergraduasi. Ramai terpaksa memilih kerja yang bukan dikategorikan sebagai kerjaya dan bukan bidang kepakaran mereka. Sepintas lalu seolaholah amat mudah untuk mencari peluang kerja memandang dunia tanpa sempadan sekarang. mereka boleh melayari laman Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk mengetahui tatacara dan borang-borang permohonan yang berkaitan.Mempunyai pelajaran asas SPM/MCE.

GOV.HTML 3.MOHR.KAUNSELING GUNAAN (SKC 5213) mereka. Sidek Mohd. 2.MY/PORTAL/PAGE?_PAGEID=53. HTTP://WWW.MY/MYGOV/BM/MISC/JOBVACANCY SEM 2’ JUNE 08 Page 36 .GOV.MY/JCS/CIC/INDEX. UPM. HTTP://WWW. Noah (2002) Perkembangan Kerjaya Teori dan Praktis.GOV.SPA.130 9644&_DAD=PORTAL&_SCHEMA=PORTAL 4. HTTP://WWW. 2008 bijak dan tepat untuk mencari peluang kerja yang yang sesuai dengan kelayakan RUJUKAN: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful