You are on page 1of 23

La dama de los sueños T'espero en la immensitat blavosa

Había pasado ya el ocaso cuando todo ocurrió. Muchas cosas había "I per què escrius tú?
escuchado sobre seres, que atrapados en las redes de la eternidad, sacia- Per alliberar-me dels meus pensaments,
ban su apetito bebiéndose las vidas de la gente y esparciendo así las semi- que em torturen."
llas del mal. Pero no fue miedo lo que sintió cuando el vampiro le mordió… Friedrich Wilhelm Nietszche
De repente, parecía que su malestar y su apatía, eternos com-
pañeros de fatigosa carga, habían cesado. Al abrir los ojos, sintió descubrir És passada mitja nit dins la meva habitació buida. Fa un fred insu-
un mundo que nunca se había parado a contemplar, lleno de colores, olores, portable que em glaça els ossos. Sembla que no vulgui que aquesta nit aclu-
sonidos y sentimientos que parecían bailar al unísono en medio de un mar
qui els ulls per descansar. Però, no et vull enganyar, no he començat a
de tempestades. Todo parecía tener sentido y un caluroso fluir que ni en sus
mejores sueños había experimentado. escriure't per fer més suportable el fred, que tan me fa; sinò que escric, pre-
Anonadado, olió la clara fragancia del agua, y escuchando, des- cisament, perquè no puc deixar d'escriure. Pensaràs que el portar tant de
cubrió un riachuelo mas abajo al que se apresuró para deleitarse con la temps aquí tancada, m'ha fet perdre del tot el poc enteniment que em que-
grandiosidad de la naturaleza en su estado de éxtasis. Bajó la mirada y lo dava, i que aquesta mania meva d'escriure és part de la meva teràpia per-
que vio, estaba seguro que le cambiaría la vida para siempre. Ahí estaba, sonalitzada…
con un brillo jamás entendido por los hombres, esa vieja dama de taciturno
La teva absència m'obliga a abandonar, de tant en tant, aquesta
semblante que con su manto de luz blanca iluminaba todos los sueños. Miro
realitat imposada. Són masses nits enyorant la teva presència, i com a pen-
al cielo y fue entonces cuando inexplicablemente lo entendió todo…
Nostálgica, la luna huía y huía sin cesar de la persecución del sol, yora nomès em vas deixar el teu record, que és com un fantasma que de la
señor que quemaba y devastaba todo lugar al que acudía, desfragmentan- nit al dia arrossega una depressió que em dura massa i que com un punyal
do corazones por doquier con una facilidad que parecía inigualable. Ella, se'm clava amb profunditat al pit, desquartitzant-me tot el cos fins a deixar-
señora de los sueños y de los mas puros y arcaicos sentimientos que habían me sense órgans vius que ja no els queda ni una sola gota de sang que corri
aflorado en la Tierra, había sido condenada a ser olvidada por la gente, ya per les meves venes mortes.
que el sol, con su brutalidad, cerraba los ojos a tod@s para que durmieran
Veia el món a través dels teus ulls com tú el veies i procurava aga-
cuando llegara esta con su magia; debilitándola este olvido sobremanera.
Así pues, no le quedaba otra que correr persiguiendo al horizonte, señor de far l'aire que tú ja havies respirat. Ets la meva petita gran obsessió, nomès
la esperanza, pero este parecía no querer acogerla y se escondía siempre de tú depèn les meva voluntat per deixar de morir o d'existir. Érem més
lejos, perdido en la inmensidad del cosmos. atrevides, més joves i més guapes. La vida no ens havia pegat els pals que
El alma casi no le cabía en el pecho, y pensando que estaría enam- amb tanta duresa han acabat rebent les nostres incompreses vides tristes,
orado para siempre, se dio la vuelta para buscar al vampiro, y ahí estaba. plenes d'unes il·lusions sensibles i insatisfetes. Érem joves, guapes i ens
Se dibujaba en su cara una expresión de total complicidad. Con lágrimas en estimàvem, però el món no ens agradava. Ningú ens entenia i ningú feia
los ojos se acercó a besar la frente del que le había abierto la puerta del
esforços per entendren's. He après tantes coses amb tú que ni amb la for-
mundo de los sueños.
Él le contó que en otro tiempo las cosas eran diferentes: la gente tuna més gran del món t'ho podria agrair.
Des de que vas marxar, cada dia que em llevo, em sento més sola,
amaba a la luna, creían en su magia y se dejaban rodear por los viejos
més vella, més trista i més lletja que mai. De vegades, noto com el cor, que
espíritus del alma. Con ella todo seguía su natural curso. Pero un día el sol
et sent lluny, plora d'amagat; busca, però no troba, les pulsacions necessa-
empezó a conspirar con un@s hombres y mujeres que le adoraban, ya que
ries per bategar de la mateixa manera que ho havia fet abans.
este les facilitaba unos muy poderosos amuletos que eran amarillos y redon-
Atrapada en la penombra que dibuixen les resistents reixes fortes
dos como él, a los que llamaron monedas. Est@s construyeron descomu-
fixades a la finestra de la pared de la minúscula cel·la de d'on t'escric, el
nales edificios nunca vistos sobre la faz de la Tierra, a los que bautizaron
temps passa lentament molt depressa. Aquí dins, desprès de l'estiu ve l'hi-
como fábricas, alegando que estas fabricaban sueños para poder engañar al
vern i desprès de l'hivern, em sorprèn l'arribada de l'estiu. Enyoro el soroll
resto de personas. La gente, embobad@s con tan preciados amuletos, se
de les fulles dels arbres arrancades pel vent, quan al terra dels carrers de
encerraron en las fábricas a "fabricar sueños" olvidándose de la luna. Y esta,
la ciutat durant la tardor, es trencaven trepitjades per la sola de les meves
sucumbió ante tan poderoso golpe… Esa noche, ya nadie bailó al son de los
botes, i l'olor i la picor, dels mateixos arbres florits durant l'esperada prima-

20 1
vera. Hubo comentarios. Hubo sospechas...Se quiso quemar el avispero,pero el
Els dies són amargs i les nits se'm fan eternes Aquesta nit la lluna hermano Franciscano,se opuso,diciendo que las avispas también eran
em pregunta per què vesso les llàgrimes que se m'escapen a la mar que em Criaturas de Dios...El irreverente avispero se quedó allí. Aun hoy se cuenta
dòna companyia. Jo li he repòs que als meus ulls dilatats, els hi costa cada el sitio donde estaba...Dio mucho que hablar esta BURLA, y pasó a ser una
cop més de fixar la vista al full perquè no poden oblidar que aquesta tarda, Leyenda...¡¡¡Hoy lo es!!!...
quan he alçat la vista al cel, m'ha semblat veure entre un conjunt de núvols Éstos niños,que no lo sabían entonces,merecen que yo les otorgue
grisos, la teva figura trista mirant-me fixament, mentre m'enviava un petò la palabra incendiaria de:¡¡¡PENITENCIÁXITI!!!...
a l'aire que un cop de vent, gelòs, ha bufat desesperat. Amb el vent, els El Suceso fue comentado por toda la comarca:FOI COUSA DO
núvols t'han desfet. i poc desprès, els núvols desapareixien en la immensi- DEMO...FUE COSA DEL DEMONIO.
tat del cel. I en un instant, nomès hi restava al cel, el seu blau intens, que
sovint confonc amb el blau de la mar immensa, que confonc amb el blau Lectora, lector, puedes decir o pensar que me lo invento...
dels teus ulls grossos, que confonc amb el blau de la tinta del boli que t'es- Yo termino y te digo:
criu.
Vull anar allà on ets tú, ara per sempre, tornar a aturar temps i """Como me lo contaron,
espai en la dimensió de la nostra sensibilitat immensa, en la realitat desco- te lo cuento."""
neguda on, juntes estimant-nos, nomès la mar trista ens obserbava testi-
moni. ¡¡¡¡Dindirindón....Dindirindana!!!...
Desde que no hi ets, quan he provat de tenir una relació amb algu-
na altra persona, no he sigut capaç, ni amb tots els esforços de tots els
meus sentits, de poder arribar-la a estimar com vaig fer-ho amb tu; tota
l'energia que tenia disponible per estimar, la vaig gastar en tú. No he trobat Goliardo Ceibe
encara la fòrmula exacta per oblidar-te i esborrar-te dels meus sentiments
que no em perdonen. Ets el meu millor somni, al mateix temps que el mal-
son que de nit, em treu la son fins que l'alba adormida em desperta.
Vaig haver de posar fi a la nostra relació perillosa perquè estava
massa mal vista i massa moralment condemnada. Amb lleis absurdes,
l'Estat prohibia la nostra manera d'estimar, que ni la teva família ni la meva,
ni els teus amics, ni els meus, acceptava.
Fa molts anys d'això, i potser si haguèssim nascut en un altre temps o espai,
no ens hauriem vist forçades a deixar-ho estar per les circumnstàcies adver-
ses.
Tú, et tapaves les orelles i m'impedies pronunciar una sola parau-
la, quan et volia explicar els motius que la meva por cobarda tenien per
Mort a l'estat
deixar-te. Vaig demanar-te que m'oblidessis, seria millor no veuren's durant
temps. No sabia que fer perquè entenguessis aquella fredor, que per primer i visca l'anarquia!
cop, et mostrava. A tú tan se te'n feien el què pensessin els demès de nosal-
tres i no vas acceptar la barrera que jo, de repent, feia veure que volia fer
crèixer entre nosaltres.
Distants, vaig descobrir que els dies, les setmanes i els mesos del
calendari passaven sense sentit. El temps que feia que no sabia res de tú
em desorientava. Procurava passejar pels carrers que rodejaven casa teva i
seure als bancs de les places que havíem freqüentat, notava els teus pas-
sos molt a proa dels meus, però no encertava on era exactament, en cada
moment, la teva presència. Tú, enfadada, ja no em trucaves, i jo, cobart,
no m'atrevia a trucar-te. Per les tardes, sortia, sola o en companyia, pels
bars del teu barri esperant trobar-te, però nomès topava amb alguns amics
teus que em donaven poques notícies teves.
No saps com donaria la vida o el que fòs, per poder modificar el
passat. Són tants els cops que m'he penedit per haver fet cas a la meva
estupidesa. Des d'aquell dia, no m'ho he pogut perdonar mai. Ara sé que no
2 19
descubrió,que un monaguillo de los levantiscos,había cogido dinero de las menties quan, fluix a cau d'orella, em deies que m'estimaves. Va ser ta ger-
limosnas.Hacía tiempo que en secreto,cogían parte del dinero de las mana qui em va donar la notícia: Havies deixat la feina per anar a passar
limosnas y lo entregaban a unas familias pobres.Ellos se defendían dicien- uns dies a l'illa tota sola, amb l'excusa de què necessitaves desconectar i
do que los Santos no necesitaban nada y la Iglesia menos... Además,se què t'aniria bé l'escoltar, durant un temps, nomès el remor de les ones tren-
escudaban con aquella antígua y hermosa Cántiga,que dice: cades d'aquella mar tan diferent a la nostra. Un cop a l'illa, la teva ment per-
dudament incompresa d'adolescent rebel va decidir lliurar-li, el teu cos, a la
"""Lo que al Santo la gente daba, la mar més dolça que t'esperava. El cel dolgut, mentre mirava desesperava,
el monaguillo picarillo,la mitad quitaba, i des de llavors et mostra, de tant en tant, com a penyora.
y a la familia necesitada y pobre, A partir d'aquell moment, vaig començar a odiar encara més, tot
con mucha gracia,se lo entregaba.""" allò que havia menypreat abans. La democràcia que ens acabaven d'impo-
sar insultava la paraula llibertat que tan emprava. Realment, moltes sabíem
Fueron, como digo,creciendo las enemistades contra el cura y la que no es diferenciava tant a la dictadura on tan durament havíem iniciat
institución que los castigaba,controlaba y quería adoctrinar... Éstos inge- els primers anys d'infantesa. Sentia una ràbia contra mi mateixa, contra tot
niosos niños hicieron su juntanza y celebraron su cabildo,donde acordaron i tothom, una ràbia que mai m'abandona. Una ràbia que em posseix cos i
en vengarse de los agravios sufridos y llevar a cabo una inteligente ment, i que per haver-la descarregat en el moment que més vaig creure
burla,que fuera recordada en toda la comarca,comentada y cantada por oportú, m'ha portat on sóc ara presa. Aïllada de tot, exclosa per tothom. No
mucho tiempo.De hecho,así fue y aun hoy se cuenta por la zona,añadiendo vull victimitzar la meva situació desesperada, ni considerar-me innocent, ni
las misteriosas palabras que ya tenéis en vuestras memorias:FOI COUSA d'arrepentir-me d'absolutament res del que, sense por, la meva ira ha sigut
DO DEMO...FUE COSA DEL DEMONIO. capaç de fer.
La hazaña era hacerle un buen recibimiento al Obispo,en el cual El jutje va condemnar la meva manera de fer justícia, castigant-me
veían el escalón supremo de la Iglesia.Planearon y estudiaron la fecha,sitio a complir cadena perpètua per haver venjat la teva mort, atemptant contra
por donde pasaría la comitiva,formas y terrenos,posibilidades y herramien- tots aquells, que amb noms i cognoms, havien atempat contra la nostra
tas...La Naturaleza quiso que,cerquita de la Iglesia,entre un muro viejo y manera d'estimar, ferint el nostre gran amor.
unos arbustos,había un avispero o nido de avispas de tamaño inmenso y Et confesso, encara que em fa vergonya, la veritat, perquè sé que
muy poblado.Esta sería la herramienta a utilizar como aliada para el no m'hauria de rendir: que ja no aguanto més aquesta situació desespera-
plan.Atarían un largo cordel por la noche a una rama del avispero y tirando da en la que em trobo, que em menja, condemnat-me a a passar la resta
bruscamente de el,desde bastante lejos,las avispas saldrían disparadas y de la meva vida aquí tancada, en aquest lloc tan penòs, que nomès espera
descontroladas hacia el camino por donde pasaría la eclesiástica com- de nosaltres, de les preses, la nostra mort en vida, que a mi ja fa temps que
pañía...¡¡¡Genial!!!...Tal lo pensaron como lo hicieron.LLegó el día y cuentan em mata.
que fue por la tarde,un caluroso día del agradable mes de Julio.Había una Nomès dirte, que t'escrivia aquesta carta que tot just acabo de dei-
especie de alfombra de flores y pétalos,que como después se supo,atrajo xar anar a trossos a un vent, a qui he demantat que te la lliurès en perso-
más a las mosqueadas avispas.Todo estaba preparado:La parte ceremonial na, per anunciar-te que demà, just quan caigui la nit estelada, el carcel·ler
católica con toda su pompa y la inofensiva,aunque maliciosa burla,de los aquell amb qui acabo d'enraonar fa una estona, que és el camell de les
niños desconformes.Así se hizo:Al bajar el Obispo del coche,fue recibido por demès companyes, m'ha confirmat que em passarà la suficient dosis d'he-
el alcalde y las personas más importantes...A todo lo largo del camino y roïna dins d'una xeringa que li he comprat, perquè el meu primer cop, sigui
entrada de la Iglesia,estaba el pueblo en mayoría,esperando y aplaudiendo alhora també l'últim. Li demano a l'agulla que no em falli; necessito que em
la llegada.Había enormes crucifijos e insignias religiosas... Desde lejos y por traslladi definitivament, per sempre més, allà on ets tú ara espiant-me
detrás del muro,se empezó a tirar del mágico cordel,el cual movió brusca- entre núvols, per retrobar-te just a la dimensió perfecta on fa tant temps
mente el avispero y una nube atronadora de avispas se alzó rapidamente a que t'invento. T'enyoro Nuri, ja no aguanto més l'espera, demà a trenc d'al-
su alrrededor,pero enseguida y por seguir azuzando el nido,se lanzaron ba, t'espero en la immensitat blavosa.
despavoridas y enfadadísimas contra la multitud de gente que tan cerca y
descaradamente estaba.Era de ver como corría la gente campo abajo,como
parecían nadadores en el aire o como repartía """bendiciones obligadas"""
el Obispo,dada la fuerza en que movían los brazos.Fue una invasión total y Barcelona, desembre del 2006
la alegría con que aquellos traviesos niños veían la escena,no se podrá Mariona Achnasheen
nunca describir:¡¡¡Qué aventura!!!...¡¡¡Qué risa!!!...¡¡¡Qué travesura!!!...
Las hermanas avispas picaron y mordieron al alcalde,a varias per-
sonas,al nefasto cura y al grasiento Obispo...Se suspendió el acto.Fue un
escándalo y una desgracia al mismo tiempo,según se decía...
NUNCA SE SUPO NADA...NUNCA SE DESVELÓ EL MISTERIO...
18 3
Relato
Fue cosa del demonio... Foi cousa do demo

Corría la década de los 40 cuando todo empezó casualmente en


tres puntos diferentes de la península ibérica, en un pueblecito de Andalucía
de la provincia de Málaga, Antequera, en otro pueblecito de Orense, y en Corría el año de 1973... En la Galicia profunda,salvaje,de inmen-
Barcelona. sos robledales(Carballeiras),donde el tiempo se había detenido a disfrutar
Juan Jiménez, andaluz, protagonista de este corto relato, se dedi- de la hermosura del paisaje...Donde aun se araban las tierras con bueyes o
caba cuando lo contrataban a la labranza. Conocía el arte de la siembra a la vacas que tiraban de arados de madera o como mucho,con reja de
perfección, pero no siempre podía ejercer sus conocimientos dado que no hierro...Aun no había agua corriente en las casas.Había hermosos caminos
poseía tierras, ni él, ni su familia, además con el agravante de que toda su y frescas y transparentes fuentes que abastecían sobradamente a la
familia eran de izquierdas con lo que esto suponía en los años cuarenta pues población,animales y huertas...Todavía se reunían,alrrededor de un acoge-
nadie podía ser de izquierdas, y menos decirlo o demostrarlo, dado que se dor fuego en invierno,las gentes del pueblo,donde se contaban y recorda-
estaba en plena dictadura militar. ban historias pasadas,leyendas de lobos y Meigas y se cantaban hermosísi-
No podía ser de otra forma pues hacía escasamente unos años que mas Cántigas que hablaban de amores,hazañas,burlas...
se había terminado la guerra civil provocada por el levantamiento militar Los niños jugaban con carritos de madera,que se dejaban lanzar
encabezado entre otros por Franco, que acabó con la segunda república, lo por las empinadas cuestas y alcanzaban gran velocidad,valientes caídas y
que significaba que los vencidos tenían que estar sumidos en el silencio, y harañazos...Las niñas saltaban a la cuerda como saltamontes en verano y
a la mayoría de ellos marginarlos, arrinconarlos, negándoles el trabajo, la todos en conjunto,jugaban a correr por el pueblo o al escondite.
formación y todo tipo de servicios y atenciones que necesitaban los niños y Los niños eran más traviesos y maliciosos.Siempre hacían traves-
los jóvenes, quienes estaban abandonados y desinformados tanto por las uras y luego eran castigados.Por lo que,decidieron de acometer las hazañas
autoridades como por sus familiares, de tal modo, que muchas familias de de manera secreta y,pudiendo ser,no se supiese.Aquí nace la leyenda de
Andalucía, abandonaron sus hogares, vendieron las pocas cosas que tenían este cuento.Cuando sucedía algo y no se sabía quien había sido,las gentes
de ajuares y enseres y emigraron, a la aventura, principalmente a del pueblo empezaron a decir:SERÁ COUSA DO DEMO...SERÁ COSA DEL
Catalunya. En sus tierras de origen se les cerraron todas las puertas. DEMONIO.
De este modo, Juan Jiménez se encuentra en Barcelona en el año Se hablaba,comentaba,sospechaba,pero nunca se sabía la ver-
1.955 con diecisiete años, emigrado o exiliado forzoso en una tierra extra- dad.Este grupito de niños atacaba las cerezas,fresas,manzanas,uvas...Pero
ña y con una cultura y una lengua diferente, aunque esta última también siempre se pensaba que habían sido todos o cosa del demonio.
estaba prohibida. Llegó a oídos del cura y párroco de aquellos pueblos,que intentaba
Casi lo mismo y simultáneamente le sucedía a la familia de José domesticar,con sus sermones inquisitoriales,aunque no siempre lo consigu-
Patiño, natural de un pueblecito de Orense. Patiño, cuidaba ganado, pero un ió.Él decía a los niños y a los que eran monaguillos,(dos de los cuales esta-
día el dueño del mismo, lo vendió y se marchó del pueblo, quedándose José ban en el grupito de los traviesos),que la fruta había que pedírsela a su
sin trabajo, que aunque poco, algo ganaba, por lo que su familia no tuvo dueño y que hurtar era pecado.Un fraile Franciscano les había dicho que
más remedio que hacer las maletas de cartón raídas y atadas con una cuer- todo era de Dios y que no era pecado comer cuando había hambre.En este
da y lo mismo que la familia de Juan, se dirigieron por las mismas fechas dilema estaban y contestaban al autoritario cura,que tenían que coger la
igualmente a Barcelona. fruta,ya que si la pedían,no se la daban...
La casualidad hizo que ambas familias procedentes de los extremos Este grupito de niños llegó a cogerle mucho odio al cura franquista
del mapa coincidieran en un mismo lugar de Barcelona, en Montjuich. En un y los monaguillos supieron utilizar a su favor el estar dentro de la Iglesia.Le
barrio de barracas. Allí se conocieron Juan y José. El padre de José entró a hacían mil picardías al fascista ministro clerical,desde cambiarle el vino,por
trabajar en la Pegaso (una fábrica de camiones) y él, en la escuela de apren- otro peor,hasta llenar la Iglesia el domingo,de hormigas,viendo como la
dices de la Pegaso donde recibió formación como planchista. Por su parte, gente se le quejaba o simplemente se iban.Aquí volvían a sonar las miste-
Juan entró a trabajar en una taller de ebanistería donde aprendió el oficio riosas palabras y comentarios de siempre:SERÁ COUSA DO DEMO...SERÁ
de ebanista. COSA DEL DEMONIO.
Los dos se hicieron muy amigos, jugaron juntos al fútbol en un El caso fue,que para principios del mes de Julio,vendría el Obispo
equipo del barrio y junto con otros jóvenes inmigrantes organizaron un a celebrar la Santa Confirmación en la Fe Católica. Anteriormente,hubo una
Centro de Jóvenes intentando despertar la inquietud por la formación y la campaña de preparación y muchos castigos a los niños más traviesos...Se

4 17
sorolls, treien fum, s'estarien cremant? Al costat veia les muntanyes sense superación personal. El Centro influyó notablemente en la formación de
arbres, eren del mateix color que el riu sense aigua. Altes. Cosa ben numerosos jóvenes, comprometiéndose algunos de ellos con los movimien-
estranya. Sense pedres, ni plantes. tos de protesta y disidencia de los años sesenta y setenta, de tal forma, que
Bé, si, plantes si. Però estaven sobre l'aire com si volessin, sense varios de ellos se integraron en las luchas autónomas de los trabajadores
terra, les plantes volaven. Hi haurà bolets voladors també? Es preguntava con el soporte de las organizaciones obreras que en un amplio abanico se
el bolet. No semblava pas que la muntanya gris fos perillosa, però el riu si, extendían por toda la geografía catalana durante las dos décadas de los
els peixos anaven molt ràpid i eren molt grans... Llavors els va veure, tres años sesenta y setenta.
dimonis sortint de la muntanya gris, i s'estaven apropant a ell. Eren els Hoy, todos aquellos jóvenes de los sesenta ya tienen más de sesen-
dimonis petits. El bolet va començar a retrocedir, però ells s'apropaven molt ta años, miran hacia atrás y se enorgullecen de su pasado, pero ahora,
més ràpid. Anaven amb unes plantes embolicades que contenien bolets miran a su alrededor y se entristecen de la utilización y oportunismo de la
mort i d'altres que encara estaven vius. Ell estava terroritzat. Es va inten- gran mayoría de los que a partir de los años ochenta se están aprovechan-
tar amagar sota una pinassa, i el propi barret ja no li deixava veure que suc- do, tanto los que dirigen los sindicatos, como los partidos y las instituciones
ceïa amb els dimonis petits. Però si que els sentia. Es van apropar molt, el y administraciones de toda esta península que siempre ha sido objetivo de
van tocar, parlaven sobre si ell era bo o dolent. El bolet estava indignat, com dominio y de codicia, desde los fenicios, hasta los norteamericanos.
s'atrevien a parlar ells de bondat o maldat!? Van treure una cosa on els Ante esta realidad la tristeza no puede ser pequeña, pues creemos
bolets estaven classificats, el bolet al·lucinava... una llista de bolets bons o en el mejor de los casos que fuimos unos ingenuos pensando que iba a cam-
dolents? En que es basava la llista? Quins criteris seguirien ells, que eren biar todo para el bien de todos. Más no fue así, y como siempre, los arribis-
dimonis? Amb tota la sorpresa del bolet els dimonis petits van determinar tas, los egoístas, los ambiciosos y los soberbios, los hipócritas los traidores
que ell era dolent i van marxar. El bolet no entenia res, si ells eren dimonis, y los falsos, se han situado al servicio de sus amos, la Iglesia y el Capital.
i la seva llista deia que ell era dolent, perquè no se l'emportaven? El bolet En todo este proceso, algo hemos aprendido José y yo, que puede
va quedar-se uns quants dies, pensant, allà mateix. Mirant de lluny el riu i servir para las generaciones venideras, y es, no fiarse nunca de todo aquel
les muntanyes grises. Els dimonis petits no van tornar. Ell, desprès de molt o aquella que hable de metodología, democracia, institución, progreso,
pensar va decidir tornar amb els seus, els hi explicaria totes les seves vivèn- renovación, cambio.
cies, els paisatges, les converses que havia tingut amb altres éssers, i a Sólo cabe la destrucción si queremos crear algo nuevo y diferente.
veure si entre tots en treia alguna conclusió... Sólo puede nacer algo, si algo muere. La semilla para que de fruto, tiene
que morir, todo lo demás sería reformar, y las reformas no cambian nada.
Solo después del Kaos puede renacer la esperanza de algo nuevo.
La libertad ni se pide ni se exige, se ejerce. Cuanto más sabio seas, más
libre serás.
Yaiza
Enrique

16 5
Utopia
El bolet

Después de la destrucción de las ciudades y los pueblos por las


grandes guerras solo unos pocos humanos sobrevivíamos entonces.
Como todas las mañanas, yo salí a recorrer las calles de mi ciudad, o al Hi havia una vegada un bolet que no podia instal·lar-se a cap lloc.
menos lo que quedaba de ellas, porque todo había sido destruido por los Bé, en realitat si que podia, però els raconets que la seva família li havia
hombres y mujeres que antes la habitaban, casi sin dejar rastro de vida ani-
deixat no li acabaven de fer el pes. Així que va decidir marxar a buscar el
mal o vegetal asi que cada uno sobrevivía como podía.
seu lloc al bosc. Buscava un lloc especial, és clar, ell tenia les seves prefer-
Ese día me decidí a andar un poco mas lejos de lo habitual y lle-
gué hasta las afueras de la ciudad, allí me encontré con una gran fábrica ències, volia un lloc on no toqués el sol. Volia estar prop d'un arbre, una
vieja a punto de caer. pedra o quelcom voluminós que el protegís i li donés encant a la seva nova
Me decidí a entrar por si encontraba algo que pudiera aprovechar; residència. Però no hi havia manera, per molt que es mogués no trobava cap
Salí por una puerta trasera que daba a lo que antes había sido un gran patio, indret adient per a ell. Durant el seu viatge, el bolet va convertir-se en
lo pude deducir porque aun quedaban algunas partes del muro que lo rode- espectador involuntari de la desgracia d'altres bolets que, com ell, havien
aban. Había montones de basura por los que corrían las ratas y el olor era buscat un lloc millor per viure. Va contemplar, per exemple, bolets esclafats,
insoportable. Continué buscando por entre los escombros que ya se unían cosa que el va afectar molt. Parlà amb bolets que li explicaren histories
con los del descampado que seguía tras el patio de la fábrica. sobre muntanyes sense arbres i rius sense aigua. Veia que els arbres i les
Al rato de andar me encontré con que aquel lugar terminaba en un plantes també patien malalties i maltractaments. Alhora, aquestes vivències
precipicio, al principio ví que la separación hasta el otro lado no era tan el convertiren en un bolet valent.
grande, pero cada vez me parecía mayor. Un dia, unes formigues li parlaren sobre l'existència d'unes besti-
Me incliné para mirar hacia abajo, todo estaba tan oscuro, un gran vacío se oles que, com dimonis, tot ho feien malbé. El bolet, que no n'havia vist mai
encontraba bajo mis pies, entonces me acordé de lo que me contaron una cap va recordar una llegenda que li havien explicat els bolets més vells de
vez ¿era entonces uno de aquellos agujeros que se hicieron en en las gue-
la seva família, la historia deia que si de dia no t'amagaves bé venien uns
rras para arrojar a los muertos?. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y al echar-
dimonis amb espasses i et tallaven en dos. El bolet mai s'ho havia cregut
me para atrás y levantar la cabeza, lo ví.
¿Qué había en el otro lado? Me dí cuenta de que a lo lejos se podian però ara que les formigues deien el mateix... elles parlaven d'una llegenda
llegar a ver lo que podian ser las copas de algunos árboles y el cielo pare- diferent sobre aquestes bestioles, deien que el dimonis sempre els hi ofe-
cia claro... ¿es que aun habia algun lugar en la tierra al que le iluminaba el rien menjars de tots tipus però que just quan les formigues estaven a punt
Sol? No podia ser porque hacia demasiado tiempo que ya no veiamos ama- de tocar el menjar, com si fos un somni, el menjar desapareixia i les
necer, el cielo era siempre gris y todo se cubría por las cenizas que aun caían formigues que havien aconseguit tocar-lo sempre morien. De dimonis n'hi
de los incendios que hubo en las ciudades. havia de dos tipus: de petits i de grans, els grans empentaven les formigues
Me pareció que allí habia un lugar en el que el hombre aun no habia o com a molt les trepitjaven, els dimonis més petits eren els més entremali-
estado, ¿era una nueva tierra en la que vivir? Lejos de este infierno en el ats i s'hi recreaven amb la mort de les formigues, havien atacat fins i tot
que me encontraba, creado y destruido por nosotros mismos. ¿Y seriamos formiguers sencers, deien també que moltes formigues han estat menjades
capaces de volver a hacer un mundo nuevo y mejor o todo aquello que toca- pels dimonis mes petits i mai més se n'ha sabut res.
mos está destinado a convertirse en polvo? El bolet es va quedar molt impressionat amb la historia de les
Me puse a buscar un puente por el que debia poder cruzar al otro formigues. Va pensar que potser havia fet malament de marxar del costat
lado, anduve largas distancias a derecha e izquierda pero no lo encontré, de la seva família per trobar un lloc millor. Va sentir-se molt sol i amb molta
pensé que ya habria sido destruido o quizá es que nunca habia existido.
por. Por de que li fessin mal. Por de no poder explicar tot el que sabia, i por
Intenté buscar algunos materiales que pudiera colocar y usar para hacer un
també de no poder seguir viatjant, perquè en el fons també li agradava el
puente, pero alli no habia nada utilizable.
En ese momento supe que aquel lugar estaba tan lejos de donde poder veure indrets tan llunyans del bosc on va néixer, en deu sols i deu
yo me encontraba que me resultó imposible llegar hasta el. Con la cabeza llunes havia travessat ben bé tota una muntanya. I de sol tampoc no n'es-
baja por no haberlo conseguido me dispuse a andar en dirección a la fabri- tava pas, sempre es trobava algú per xerrar i amb cada ésser que coneixia,
ca otra vez. Pero a los pocos metros me detuve y me di la vuelta, eché a més sabia de tot, més versions, més coneixement...
correr y salté. Seguí així el seu viatge fins que es trobà davant un paisatge que li hagués
agradat no veure mai. Va arribar a una part del bosc on al fons es veia el
Vane riu sense aigua, era tot del mateix color, i els peixos eren enormes i feien

6 15
dir l’altre dia que escoltant-se la gent s’entèn i què avui m’escoltaria …
- Perdoni, qué em deia? Ho sento, tenia desconectat el solotone i
no l’escoltava. Desde el centro de exterminio de Sangonera La Verde,
Deia que començo a entendre a Nietzche i que m’agrada.
Carcel de Murcia

Barcelona, desembre del 2006


Mariona Achnasheen Me llamo José María, y el cuento que os relato, será otra cosa, pero
no un cuento.
La historia sucedió mientras acababa el mes de diciembre del año
2.000. Desde hacía seis meses me encontraba recluido en este centro peni-
tenciario junto con otros jóvenes, todos ellos en condición de presos pre-
ventivos.
Fue entonces cuando conocí a Rafa, un joven de Algeciras ( Cádiz). Sus
padres emigraron a Australia en busca de trabajo y de mejores condiciones
de vida cuando Rafa todavía no había cumplido los cuatro años. Allí pasó la
mayor parte de su infancia estudiando hasta el nivel equivalente al
Graduado Escolar, por cuya razón dominaba muy bien el idioma inglés.
Recuerdo, que alrededor de las 12 horas, me encontraba limpian-
do en el momento que llamaron a Rafa por megafonía para que se presen-
tara en la garita de los carceleros. Se presentó enseguida interrumpiendo la
hora de patio.
Rafa.- ¿Qué quieren?
Don Mario.- En ingreso hay un interno que no habla español. Sólo
habla inglés y nosotros no le entendemos, por lo que tendrías que hacer de
traductor.
Rafa aceptó con tal de ayudar a un compañero y se dirigió a
Ingresos, donde fue recibido por el carcelero.
Don Ildefonso.- Mira si puedes entender lo que dice este "negro"
que acaba de ingresar, está muy raro, parece como si tuviera un ataque de
nervios.
Le abrió la puerta y ahí estaba el chaval. Tenía sus ropas rajadas,
los ojos saltones y se le notaba muy asustado. Por lo visto los maderos ya
le habían dado un repaso de palos antes de ingresar en la prisión.
Se dirigió a él en inglés y le preguntó,
Rafa.- ¿Qué tal, amigo?
El chaval.- ¡Que me saquen de aquí, en el nombre de Alá!
Rafa.- Escucha, soy un preso como tú, que hablo inglés y he veni-
do para traducir lo que digas y ver si te puedo ayudar en algo.
El chaval.- ¡Sácame de aquí, en el nombre de Alá!.
Rafa pudo observar que el chaval, de origen ghanés, no sabía ni lo
que le ocurría ni donde se encontraba.
El carcelero Don Ildefonso, le preguntó a Rafa que qué le había
dicho. Rafa le respondió, qué le saquen de aquí en el nombre de Alá.
Don Ildefonso le dijo a Rafa que se volviera de inmediato para su
módulo.
Más tarde, a eso de las 17,30 h. los carceleros volvieron a llamar
a Rafa para que se presentara de nuevo en la garita, una vez allí, le inter-
pelaron,
14 7
Carcelero.- A ver si entiendes a éste, porque no hay manera de saber lo que tot, sols pensem en el nostre benefici propi, en el benefici de la nostra cruel
quiere. espécie que sense ulls ens desenvolupem i anem creixent a base d’extermi-
El chaval al verme, se acercó a mí y me preguntó: nació i més exterminació.
El chaval.- ¿Eres musulmán?. Els animals no humans i la natura són vida, oxigen, sentiments i innocèn-
Rafa.- No, yo no creo en ningún Dios. Y seguidamente le sonrió. cia. Els humans som no-vida, esclavitud, treball i dominació, la maldat de la
Carcelero.- Dile que le vamos a meter en una celda y que mañana Terra, éssers a exterminar per deixar pas a la vida sense mort en vida.
podrá salir al patio. Rafa así se lo dijo al chaval, y éste le preguntó, ¿Por Quan aquests pensaments em venen al cap, em consolo planejant
qué? una nova traïció cap al desenvolupament d’aquesta espècie que no me la
Le contestó Rafa.- Porque estás en cárcel. Al principio te dejan un sento meva. Em consolo planejant nous métodes per la destrucció de les
día aislado pero al día siguiente te sacan al patio. màquines que destrossen nous espais que fa uns mesos eren protegits, i
El chaval le contestó.- No me gusta esta gente de azul. que ara, misteriosament, no sé perquè han estat requalificats com urbanit-
Rafa.- A mi tampoco. zables per uns alcaldes, que com tots els polítics, són corruptes i nomès
A renglón seguido le metieron sólo en un chabolo en la galería de busquen la pela. Podia sabotejar constructores i immobiliàries, segur que
abajo. d’alguna cosa serviria, i sinò, com a mínim em seria útil en a mi per desfo-
Eran las 21,30 h.; ya estábamos todos "chapaos", y de pronto se gar-me. Podia també alliberar animals capturats a favor de l’”avenç d’inges-
escucharon gritos, porrazos y cristales rotos. De repente abren la puerta de tigacions necessaries” de científics incompetents que s’atreveixen a experi-
nuestro chabolo y aparece el jefe del servicio Don Joaquín dirigiéndose a mentar amb ésser vius innocents de la seva desgràcia. Penso que aquesta,
Rafa en el sentido que les acompañara para que les dijera que era lo que le la d’anar a la contra, la de destruïr la destrucció causada per la nostra espè-
pasaba al "negro". Rafa de nuevo aceptó, porque sabía que si no lo hacía le cie, és precisament la part bona que ens queda a alguns humans que ens
darían un buen curro al ghanés, y desde la ventanilla le dijo en su perfecto solidaritzem amb els dominats, que ara són febles per culpa dels que han
inglés, volgut fer-se massa forts i poderosos.
Rafa.- He amigo, ¿Qué te pasa? Espero que no haguem d’esperar el dia en que la natura i els animals
El chaval le respondió.- ¡Que me saquen de aquí, en el nombre de no humans desapareixin del tot, perquè la nostra espècie faci un replante-
Alá! jament generalitzat sobre aquesta situació tan penosa per canviar de rumb.
Rafa.- Cálmate, amigo y habla conmigo. Els que tenen estudis diuen que l’acció directa violenta és la més efi-
El chaval.- Por favor, diles a los de azul que me saquen de aquí. caç per aquest canvi de rumb quan s’està navegant per un mar fosc i insen-
Rafa se lo explicó al carcelero y Don Joaquín optó por trasladarlo sible que amb les seves cruels ones anuncia l’arribada d’una fatal tempes-
de chabolo. Cuando le abrieron la puerta, el ghanés estaba al final de la ta. I sí, la presó clar que em fa por, però li perdo el respecte quan me’n
celda pegado a la ventana. El chabolo estaba destrozado. Rafa intentaba adono que la meva vida no és tan valuosa com em pensava, i que els actes
calmarlo dándole conversación. que poden arribar a ser condemna, poden beneficiar altres vides amb més
Rafa.- ¿Cómo estás, amigo?, el chaval no respondió. Seguía sin sentit que la meva pròpia.
saber donde estaba ni por qué estaba allí. - D’acord, molt bé, vosté, de moment, continui escrivint que sem-
De repente empujó a un carcelero y gritando Aláááá, salió corrien- bla que això l’ha ajudat a relaxar-se una mica, en comparació amb els pri-
do del chabolo. El carcelero Don Mario, se le echó encima, lo tiró al suelo, mers dies que va ser ingressat en aquest centre, en què va infringir greu-
pero el ghanés se defendió mordiéndole el dedo pulgar de una mano. El ment algunes de les nostres normes més elementals de perfecta convivèn-
resto de los carceleros se liaron a palos con el chaval y comenzaron a darle cia, perquè vosté volia fugir, creant una conducta de tensió i de rebel·lió
patadas en la cabeza hasta que soltó el dedo de Don Mario. En ese momen- fins hi tot en els pacients menys problemàtics. De totes maneres, haig d’in-
to Rafa se echó encima del chaval para protegerle y que no le dieran más formar-li que seria convenient que no abandonès la medicació que li vaig
palos. Pero no fue así, los carceleros se liaron a palos con los dos. A Rafa le recetar, i que hauria d’augmentar a 5 la dosi de pastilles que s’ha de pren-
partieron el menisco de la rodilla derecha, siendo reducido y el chaval quedó dre cada dia, com fins ara, en tres preses. Sí, segueix amb bon peu aquest
inconsciente con los ojos vueltos en blanco. tractament dintre de poc quan ja estigui totalment curat de subversió, ja li
En lugar de coger al chaval y llevarlo a la enfermería, lo esposaron, podrem facilitar l’alta que m’ha demanat per abandonar el nostre Centre de
lo echaron inconsciente en lo alto de uno de los carros de bandejas y lo lle- Domesticació d’Actituts Rebels.
varon a un chabolo de aislamiento. Y también a Rafa. Mientras yo escucha- - Com diu? No m’ha dit si li ha agradat o no el meu escrit que tot
ba decir al ATS, just li acabo de llegir tan bé i amb tanta entonació com he pogut. Per què
Don Manuel.- Don Joaquín, a éste sacármelo de aquí para el hos- vostè en el fons una mica m’entèn, oi? Vostè no és com aquests altres met-
pital, que si se muere, que se muera fuera de aquí. ges que no m’escolten, que em tracten com si fos un boig i que m’omplen
Al día siguiente a Rafa lo volvieron a llevar al módulo y dos días el cervell i el cos amb vès a saber quines drogues amb noms de medica-
después, le llamó otro jefe de servicio, Juan, para decirle: ments diversos m’obliguen a pendre i que de vegades m’amaguen al plat o
Juan.- Mira Rafa, el negro está muy mal y creemos que se va a a l’aigua, oi que no doctor Prats? Oi qué vostè és diferent als demès? Em va
8 13
morir. Aquí tu tienes dos opciones, o declaras a nuestro favor y te damos
permisos, tercer grado, condicional y Centro Penitenciario donde tu quieras,
o puedes amanecer chinao (venas cortadas) o ahorcado en tu celda o con
A la fosca allibero els meus pensaments que em torturen un pincho por detrás de cualquier compañero a quien le demos un permiso.
Rafa.- Tranquilo, que yo sé lo que me conviene.
Cuando Rafa volvió al chabolo, en contra de mi opinión y la del
otro compañero, se puso a escribir una carta explicando todo lo que había
Dins la soletat íntima de la meva habitació fosca, encenc la ràdio, ocurrido y a través de un bis a bis de otro compañero salió el escrito de la
tan me fa l’emissora de música que soni. Em sento al cap del meu llit amb prisión. La carta llegó a manos de a quien iba dirigida, el Juez de Vigilancia
l’esquena recolçada a la pared blanca amb el propòsit de llegir algún fanzi- Penitenciaria y el Juez de Instrucción número 4 de Murcia. En ella también
ne, diari o llibre dels que tinc amuntegats al terra prop meu. Abans d’iniciar les decía a ambos, que había sido amenazado de muerte si declaraba en
l’activitat intel·lectual que estic a punt de començar, sense voler-ho, quasi contra de los carceleros, por lo que los jueces le aplicaron la "protección a
inconscientment, la meva ment es queda uns moments en blanc, com si em testigos en causas criminales" y rápidamente, Rafa fue trasladado a la pri-
necesitès un respir. sión de la Moraleja, en Dueñas (Palencia).
Es llavors, en aquest precís instant, quan ella, la meva ment, es fa El joven ghanés murió al día siguiente con el diagnóstico de derra-
les preguntes amargues que els meus sentiments torturen als meus sentits. me cerebral.
I és llavors quan agafo la llibreta de papers blancs per necessitat d’allibe- Desde entonces, no supe más del asunto hasta que al cabo de seis
rar-me d’ells, dels meus pensaments perversos, per necessitat de desfogar- años me volví a encontrar con Rafa en la prisión de Badajoz, me explicó que
me i de compartir amb el paper les meves obsessions i les preocupacions desde entonces sufrió diversas formas de represión carcelaria que le habí-
que m’ofeguen cada cop que busco desesperada els perquès de tantes i tan- an producido varias secuelas, de las que se va recuperando poco a poco, si
tes coses que em turmenten robant-me el son. Aquest tros de paper és l’ú- cabe la recuperación en un centro de exterminio.
nic que em comprèn, que m’escolta amb total sinceritat i que mai em fa En una ocasión terminó de explicarme lo que había pasado con el
callar. juicio.
Aquesta nit em pregunto com és que els humans, les persones, és a Resultó que el juicio por homicidio se celebró en la audiencia pro-
dir els animals humans, som capaços de fer les bestieses que fem. Molts vincial de Murcia el día 15 de Septiembre de 2.005. Allí llevaron a Rafa,
cops fins hi tot vull pensar que jo sóc d’un altre planeta i que no sóc huma- donde estuvo declarando, esposado, durante más de dos horas. Al final los
na per vergonya a la meva espècie, la qual m’asseguren els millors espe- carceleros, salieron ABSUELTOS. La sentencia basa el fallo en que el dicta-
cialistes que hi pertanyo, jo hi tinc els meus dubtes. men del forense no puede esclarecer que el golpe sufrido en la cabeza fuera
Com és que com a espècie hem arribat al punt de voler dominar-ho debido a una porra, una patada o un golpe que el ghanés se diera contra
tot, la sabia naturalesa, els animals no humans, i fins hi tot a altres perso- una pared o contra el suelo. Tampoco apareció la grabación de la cámara de
nes de la nostra mateixa espècie, nomès pel benefici econòmic que el seu vigilancia que estaba situada en la galería donde el ghanés recibió la paliza
domini, la seva devastació i el seu patiment ens puguin causar. Com és posi- que le produjo la muerte.
ble que hia hagi animals de la nostra espècie que siguin capaces de pensar La conclusión es clara. Si tienes una "chapa" puedes asesinar y no
que tenir dos vivendes, una al camp i una altra a la ciutat podrida o cons- pagar cárcel por ello. Sin embargo, a un toxicómano le acusan de un sim-
truir un camp de golf per privilegiats és prioritari al de respectar el medi ple robo y le meten dos o tres años de talego.
verge que ens alegre la vista, que ens dòna l’aire per respirar i que ens sub- Y en relación a la Justicia, qué Justicia, qué, qué, qué….
ministra els aliments que necesitem per menjar, sense demanar-nos res a Desde entonces, a menudo recuerdo lo que Rafa me confió un día:
canvi.
Com és roba de “millor qualitat” i més “a la última” de cuir o de
pell, simplement, per lluir més. Nomès és necessari llegir una mica, veure
algún documental o fer un cop d’ull a algunes fotos reals sobre el tema per " Me podrán secuestrar en los peores confines
adonarse’n de la barbarie i escupir sobre les dones grans que amb orgull me podrán torturar física y psíquicamente,
vesteixen els seus abrics de pell pel centre de la ciutat perversa o sobre les incluso me podrán matar,
cada cop més de moda, jaquetes de cuir. pero aún no conozco al carcelero
I el mateix dret a viure lliurement i no a ser tractats i tractades que posea la llave para encerrar la ANARQUIA"
com a simple mercaderia tenen els animals no humans destinats a la indús-
tria alimentària, a l’entreteniment, a l’experimentació i a la domesticació. I
es que sembla que la gent no se’n adoni que els animals no humans ni la
natura no són seves ni de ningú, sinò d’elles mateixes, joder. José Maria
Els animals humans no tenim perdó, som ésser terribles, capaços de
12 9
risas en los rostros.
Pero se quedó y aprendió el idioma de los nativos del pelo de col-
La historia de un niño ores y piel blanca sin sonrisas en los labios. El niño se hizo un niño grande
y escuchó la historia de su propia tierra por la boca de l@s exiliad@s
polític@s... Y supo así que su tierra no era la tierra del dictador pero que el
dictador ganó la guerra, sofocó la Revolución y llenó de sangre y miseria
"Para compartirla con otros niñ@s - grandes - toda su tierra... y por eso l@s indigen@s como nosotros estábamos conde-
pequeñ@s - mestiz@s - roj@s - negr@s y moren@s..." nad@s a errar como l@s indígen@s: de un pueblo a otro...
El niño escuchaba muy triste las historias de lágrimas y sangre y
Yo conozco la historia de un niño que nació en un país donde había opresión de l@s exiliad@s. Y supo que l@s exiliad@s ya no creían en sí mis-
una dictadura fascista. Era un niño de una familia muy pobre que se pasa- mos, y bebían agua de fuego para olvidar y cantar canciones de la
ba el día rodeado de animales, que siempre estaba sucio porque le gustaba República, del Frente Popular y de la Revolución.
subirse a los árboles, meterse en cuevas (él creía que podía encontrar Un día el niño habló con uno de los viejos luchadores-derrotado por
tesoros de viejos reyes o piratas) y jugar a ser un indio salvaje. el agua del fuego y muy serio le dijo: - Don Antonio, yo voy a luchar por la
Una vez incluso se cayó de lo alto de un tejado porque el muy tonto Revolución, y nunca voy a olvidar las canciones de la Revolución y voy a
perseguía una mariposa llena de colores y mientras la quería coger se olvidó hacer de mi vida un ejemplo de orgullo y voy a vengar la Memoria de nue-
de donde estaba y... tuvo que ser atendido en un hospital porque se había stros muert@s y torturado@s y vencid@s. Lo juro por Dios, Don Antonio.
roto la boca al caerse del tejado. En el colegio los profesores le pegaban Y Don Antonio comenzó a llorar de emoción y el niño no entendía
porque hablaba una lengua "indígena" y eso no le gustaba al dictador. Así por qué lloraba así el hombre viejo que cantaba canciones revolucionarias.
que el niño siempre que podía se escapaba y se internaba en el bosque, y Y el niño se fue solo cantando con el puño cerrado en su lengua
allí se maravillaba con todo. indígena una vieja canción revolucionaria:
Pero un día los papás del niño decidieron que tenían que ir a otro "Negras tormentas agitan los aires,
país... un país donde los hombres y las mujeres y los niñ@s eran más Nubes oscuras nos impiden ver
blanc@s . Un país don (eso decían sus papás) podrían ser más libres y Y aunque nos espere el dolor y la muerte
donde podrían ganar dinero y salir de la pobreza y comprar una casa grande Contra el enemigo nos llama el deber.
y ser felices. El bien más preciado es la Libertad
Los papás le decían al niño: " En ese país hay una cosa que se Hay que defenderla con fe y valor
llama nieve y es blanca y fría y cae del cielo por tu cumpleaños". El niño no Alza la bandera revolucionaria
entendía por qué tenía que dejar su bosque, el sol, la lluvia, el mar, los ríos, Por el triunfo de la Emancipación.
su tierra... No entendía qué era la pobreza, quizá porque él nunca necesitó A las barricadas. A las barricadas
de las cosas materiales y no le importaba ir con ropita remendada. Y no Por el triunfo de la Emancipación".
entendía qué era la libertad porque él ya era libre. Y así el niño-grande se fue a su Tierra a luchar por la Revolución.
Al principio, ese niño se alegraba de marcharse de su tierra porque
quería conocer "LA NIEVE QUE CAE DEL CIELO POR TU CUMPLEAÑOS" como Y después de muchas batallas el niño-grande fue apresado y encer-
le había dicho su mamá. y también porque nunca había visto "hombres y rado. Fue acusado de ser un delincuente y un anti-social. Y el niño-grande
mujeres y niñ@s blanc@s, blanquísim@s y con el pelo rubio como el oro... se hizo niño-hombre y sobrevivió veinte años de torturas y sin Sol, Aire,
y, claro: porque ya no tendría que ir al colegio donde le pegaban por hablar Arboles y Animales. Un día consiguió escapar y siguió luchando y hablando
su lengua indígena... de la Vida, el Amor, la Revolución y los Sueños.
Y así el niño se fue con sus papás a la tierra de los blanc@s del pelo Y otra vez encerrado ese niño-hombre sigue sonriendo; y sus ojos
rubio como e oro y donde por su cumpleaños caía nieve del cielo... son dos negras aceitunas con un sol como pupila. Y todos los hombres
(......) (blancos) le tienen miedo porque no llora ni tiembla, ni quiera nada de ellos.
Y era verdad.... la nieve caía del cielo por su cumpleaños y las per- Él solo quiere que su sonrisa sea contagiosa y que su corazón dé
sonas eran muy blancas y muchas tenían el pelo rubio como el oro y rojo fuerza a tod@s es@s otr@s niñ@s que se han olvidado que reír recompone
como los tomates, naranja como las zanahorias y marrón como las cas- las cosas y hay un Mundo Nuevo en los que miran con AMOR la Rosa de los
tañas.... y hablaban una lengua más difícil que la del dictador. Era un idioma Vientos.
seco y tajante, militar. Y la gente era tan fría y triste como la nieve. Y Colorín Colorado este cuento, todavía no se ha terminado.
Después de un tiempo, el niño de color de las hojas de otoño quería
volver a su tierra... No le gustaba esa tierra donde no entendía a l@s otr@s Venceremos.
niñ@s y donde no le miraban con cariño en los ojos y donde no había son-
Gabriel Pombo da Silva
10 11
defugir de tot en aquests moments en què es sent trista, sola i incompre- tamberos alrededor de la hoguera…
sa, com si la buidor xuclès els seus sentiments fins a rebentar-la per dins. Pero él dedicaría su vida ha hacerla compañía, pues ahora era un
A la Mireia li agradaria ser ara al cel amb la Lluna i les estrelles, ja que elles vampiro. Al contrario de lo que dicen las leyendas populares, por supuesto
són les úniques que sent que mai l'abandonen, que sempre hi són. Elles difundidas por l@s adorador@s del Sol para apaciguar y atemorizar a las
sempre són belles i fortes, no pas com ella, que ara es sent lletja i feble masas, l@s vampiros no son mas que la ultima esperanza de la Luna por
mentre plora amb aquells ulls tan tristos que no semblen pertànyer a una recuperar su reino. Seres con el poder de convertir a la gente con solo beber
persona tan jove com ella. La Mireia pensa que ha arribat el moment, que de su sangre, para que el convertido convierta a otros y así, quizás algún
ja no pot aguantar més la mirada amenaçadora de la Lluna, demà podria día conseguir liberarla de su perenne tormento.
ser massa tard. Pasó mucho tiempo con su nueva existencia, corriendo y corriendo
Està interiorment torturada, vol acabar amb tot i amb ella mateixa para que ella no se sintiera sola y convirtiendo a tantos como su condición
aquí i ara. Cada nit ho passa pitjor, pateix més i plora més desde que va de vampiro le permitía, ya que muchos al verle huían. Asta que una noche
caure en aquell pou depressiu que la té atrapada. volvió a pasar por aquel riachuelo donde descubrió por primera vez a su
Sap que no hi sortirà i que no hi ha marxa enrera. No pot més. Per què amada dama, y detuvo su avance por volver a verla reflejada en la cristali-
allargar una situació tan angoixant com la seva? Res no té cap sentit per na agua una vez mas. Muchos le habían contado historias sobre otr@s vam-
ella. Està destrossada. S'encèn un altre cigarret i mira cap abaix al carrer. piros que parándose a observarla l@s había alcanzado el Sol, y precisa-
Viu en un novè. Entra a l'interior del pis i es dirigeix cap a la cuina, escalfa mente eso es lo que le ocurrió a él. Parecía tan bella que daba la sensación
aigua disposada a prepara-se un te mentre tota nerviosa consumeix el cig- de poder vivir solo de contemplarla. Pero el punzante amanecer llegó
arret. tragándose a su amada señora y sacándole a él de su profundo meditar, no
Treu una tassa i un platet de l'armari, també treu una cullereta. Ha dejándole tiempo para huir y castigándolo a ser, no mas que otro sueño
posat la bossa de te a la tetera amb aigua bullint i ha tapat la tetera. Nomès olvidado.
a d'esperar. Surt altre cop a la terrassa mentre fuma i dòna voltes negui- L@s vampiros nunca mueren, ya que el amor es infinito, y solo hay
toses a banda i banda de la terrasseta. Està nerviosa i té fred. Ja han pas- una manera de eliminarl@s, exponiéndol@s al abrasador Sol que destruye
sat cinc minuts. El te ja estarà llest. Torna a l'interior de la cuina i es serveix sus sueños devolviéndol@s a su antigua vida de humanos. Pierden el
el te a la tassa amb dues culleradetes de sucre moreno i una miqueta de llet recuerdo de su existencia anterior como vampiros solo que abecés, incon-
de soja. El te és calent i ella és freda. Ha apagat el cigarro al cendrer i ha scientemente, cuando la luna esta completamente llena sienten nostalgia y
rodejat la tassa amb les dues mans, l'escalfor de la tassa la tranquilitza una sin saber porqué se vuelven loc@s, matando a todas las personas que se
mica. encuentran por ser estas las culpables de que el Sol gobierne el mundo.
S'asseu a la cadireta de la cuina, buida el contingut de la tassa amb Est@s son, a los que los humanos llaman hombres lobo, porque esas noches
l'ajut dels llavis i se'n serveix una altra. Es sent una mica millor. S'acaba la en que la luna esta llena, se puede escuchar en la lejanía el aullar de sus
segona tassa, s'encèn un darrer cigarro, surt a la terrassa. Observa ràpida- corazones…
ment el panorama i torna a entrar a casa. Tanca la porta de la terrassa brus-
cament i encèn l'escalfador d'aigua. "Y cae la noche,
Pensa que li convé una dutxa d'aigua calenta, anarse'n al llit a des- cual olvido de las hadas por los niños
cansar i intentar dormir una mica. Si li costa agafar el son tornarà a escriure mientras el sol bosteza.
en aquell llibre de fulls blancs que tan acertadament li va regalar sa ger- Cae la noche."
mana perquè es desfuguès en moments com aquests.
Ells encara que, a primer cop d'ull de la majoria de la població, PARA SOÑADORES AULLANTES,
semblin ser inconscients i no tenir vida, sempre estan disposats a escoltar i DE CORAZONES MARCHITOS .
a recollir les llàgrimes quan vessen dels seus ulls. Ells les aprofiten, trans-
formant-les en noves històries i personatges díficils com ella, disposats a FELIZ ANGUSTIA.
renunciar a la vida, preferint acaronar les portes de la mort. FIN

La dutxa li ha sentat una mica bé, però no del tot. Demà a d'anar
a classe. Li queden poques hores per descansar. Ha de dormir si demà vol
anar a classe, perquè sinò millor que es quedi a casa. Entra a l'habitació Licántropo
amb la tovallola que envolta el seu cos nu. Encèn el llum i posa un cd dels
Smiths a la microdadena ideal per a l'ocasió. Mentre sona "How soon I'm
Miserable now", agafa el llibret on escriu, i es prepara una ratlla damunt la
tapa del cd. Això l'ajudarà a estar millor. Comença a escriure. Potser serà
millor esperar a demà a treure's la vida. Ara l'escriu i en crea de noves, mil-
40 21
Dos hermanos No Future: La nit amarga d'un dia penòs

I La Mireia acaba d'arribar a casa rebentada desprès d'un dia de


Érase una vez una aldea de gente grande, donde todos los hom- feina que ha estat molt dur per ella, potser més insoportable del que per
bres y mujeres eran altos como pinos y vivían en paz y armonía en sus ella és haver de treballar de lo habitual, ara se sent més feble que abans i
casas y calles grandes. porta uns dies molt rars.
Inexplicablemente, durante una noche de tormenta y luna llena, Obre la porta del pis que comparteix amb els seus pares i sa ger-
una de las mujeres de la aldea dio a luz a su primer hijo, un niño extraño, mana. La tanca suament per no despertar als que descansen. Deixa les
un niño diferente, un niño mucho más pequeño que los demás niños. La claus damunt del moble del rebedor i mira l'hora a través del rellotge incor-
mujer y su marido, con lágrimas en los ojos y extasiados de felicidad, aco- porat al seu mòbil. Són les dues menys vint de la matinada.
gieron al recién llegado como testigos de un milagro, enamorados al La Mireia es dirigeix cap al menjador on deixa la motxilla que duia
instante de aquella bellísima criatura y totalmenteconvencidos de que el a l'esquena. Es treu la jaqueta tirant-la de mala manera al sofà. Obre la llum
hecho de que fuese diferente a todos los demás niños era señal de bendi- de la cuina i es serveix un got d'aigua, també pica algunes sobres de la nev-
ción y buen augurio. era, que li havia guardat a propòsit la seva mare. S'emporta el got d'aigua
Por otro lado, los demás vecinos del pueblo no acogieron con la i algo de menjar (vegà, per suposat), s'asseu al sofà damunt un grapat de
misma actitud el sorprendente acontecimiento, y a pesar de mostrarse sim- diaris i revistes de son pare. És diumenge nit, quan es faci de dia serà dil-
páticos y corteses ante los nuevos padres, especulaban en la sombra sobre luns. Col·loca el material de comunicació escrita sota la taula damunt d'una
las causas de tan extraño suceso, atribuyendo el nacimiento a una posible altra pila de papers plens de tinta en forma d'escrit.
inclinación de su madre por la brujería. Avui ha sigut un dia molt dur. La Mireia asseguda al sofà, es posa les mans
Bajo la mirada atenta y recelosa de los aldeanos, el pequeño niño al cap i tanca els ulls. Encèn un cigarret, s'aixeca a buscar un cendrer i obre
se fue haciendo mayor, evidenciando cada vez más ante todos su naturaleza la porta que dòna a la terrassa del seu menjador del pis llogat dels seus
especial, casi mágica, relacionada indudablemente con su diminuto tamaño. pares perquè passi una mica d'aire que ventili el menjador perquè la mare
Era el niño mas alegre del pueblo y a pesar de su altura, tan bello que podía de la Mireia no la renyi a primera hora del matí. Fa fred i una mica de vent,
sonrojar a cualquier muchacha del pueblo con una sola mirada. También era decideix a deixar lo més ajustada que pot la porta exterior a la terrassa,
ágil como un gato y no había árbol, por alto que fuese, que el pequeño niño mentre fuma a dins.
no pudiese trepar hasta su rama más alta. Siempre jugaba sólo, aunque Es torna a seure, altre cop al sofà, però aquest cop també s'estira.
nunca se aburría, y su relación con los animales también era muy distinta, Es posa a pensar un moment, o més ben dit, a intentar deixar la ment en
pues al ser mucho mas pequeño no le tenían miedo y percibían en él una blanc. Sap que necessita, en aquests moments, que la ment aconsegueixi
pureza singular que los humanos grandes ni siquiera conocían. Contaban estar una estona en blanc, sense pensar en res, abans que els seus ulls no
algunos vecinos, nerviosos, que habían visto varias veces al pequeño hablar puguin més i comencin a humitejar-se.
a los perros del pueblo como si fuesen niños. Cuanto más crecía el niño, más Mentre encèn el televisor, li fa una calada al seu cigarret. Busca un
asustados estaban los hombres del pueblo, que comenzaron a temer por sus programa, una sèrie, una peli, o potser fins hi tot, un documental que li faci
pertenencias al ser el pequeño y ágil jovencito capaz de colarse en oblidar el seu dolor, la seva tristesa, el seu abatiment sobre la vida en si.
cualquiera de las grandes casas que poblaban la aldea. Al poco a poco se Canvia de canal, mentre apaga el cigarret que ja ha convertit en cendre les
iba dando cuenta del miedo y la inquietud que suscitaba entre los aldeanos marques de l'empresa de la tabacalera. Torna a canviar de canal; tot és una
y era plenamente consciente de lo que le hacía diferente, pero estaba orgul- merda. Canvia altre cop d'emisora; i es que hi ha tanta hipocresia dins el
loso y alegre de ser como era, y continuaba jugando y riendo a pesar de las mòn de la televisió. Canvia altre cop de cadena… bueno, de fet, la vida real,
miradas ajenas. Sabía que le tenían miedo porque a pesar de ser tan la que li ha tocat viure també … és tan hipòcrita! Fa tot tan de fàstig!
grandes eran débiles en su interior, y eso hacia que le pareciesen La Mireia decideix apagar el televisor i encendre un altre cigarro.
entrañables y graciosos. Surt a la terrassa amb el cendrer a la mà i el piti a l'altra. Una llàgrima ves-
Una noche, uno de los aldeanos que fue al bosque a recuperar la sada ressegueix la seva galta, mentre observa la ciutat. Alça la vista al cel
alianza de matrimonio que había perdido horas antes recogiendo leña, sor- on hi veu la lluna que brilla acompanyada per alguna estrella que, tot i el
prendió al muchacho jugando con una manada de lobos. El hombre, ater- cel espès de la ciutat, es deixa veure. Si si fixa, de lluny pot veure un tros
rorizado al contemplar como el niño pequeño reía y confraternizaba con de la mar, de la nostra mar tapada per immensos blocs de pisos lletjos,
aquellas peligrosas criaturas salvajes, se puso a correr como loco, hasta lle- grues, portuàries, al costat hi ha la muntanya urbanitzada de Montjuïc.
Sort, que sempre per la nit, hi és la Lluna que l'entèn i que li fa
22 39
se aburría. Tumbado en el sofá, con la perra dormida encima, cambiaba de gar a la entrada del pueblo y despertar a gritos a cada uno de los vecinos.
canal sin rumbo, en busca de algo entretenido que no le hiciese pensar Reunidos en asamblea, todos los hombres del pueblo decidieron inmediata-
demasiado. En el 25 daban la porno. En un recuadro de la pantalla la gente mente que el niño no-grande era demasiado peligroso para continuar vivien-
enviaba mensajes. Chico busca chica viciosa, hombres casados en busca de do en la aldea, demasiado peligroso incluso para continuar viviendo en
jovencitos sumisos, parejas que pedían mirones. Si él no salía a por la cualquier parte.
noche, la noche iba a por el metiéndose en su casa. Escapar no era tan Así que los mas grandes y fuertes del lugar se agazaparon entre
sencillo. En el centro de la pantalla un recuadro más grande mostraba a una los arbustos que crecían a la entrada del pueblo, y cuando el niño volvió
rubia montándoselo con dos tíos a la vez. Se masturbó. Cuando acabó se todos se abalanzaron sobre él, atándolo con cuerdas de los pies a la cabeza
quedó mirando un rato la película. Era falso y decadente. Eran como tres y metiéndolo en una jaula que algunos pueblerinos utilizaban para los per-
muñecos de plástico a los que alguien había dotado de vida y había puesto ros de caza. Sus padres lloraron desconsoladamente, sintiéndose incapaces
a follar. Como máquinas o payasos, o como máquinas diseñadas para hacer de hacer frente a la voluntad rabiosa e implacable de todos los aldeanos jun-
de payasos. La rubia de plástico no se parecía en nada a ella, no se parecía tos. De modo que el niño fue abandonado dentro de su jaula en un lugar
a su niña. La echaba de menos, la había echado de menos todos los días y secreto que solo conocían los mandamases de la aldea, sin agua ni comida
todas las horas que pasaron desde que se había ido con el otro, el Luís ese y sin que nadie supiese nada de él, hasta que murió de hambre y sus
de los huevos. Pero eso es lo que había y no había más cojones que cenizas fueron entregadas a sus padres. Éstos desaparecieron para siempre,
aguantarlo y tirar para adelante, no haría ningun drama de ello. Era el suponiendo la gente del pueblo que se habían quitado la vida voluntaria-
precio a pagar por estar vivo y ser un humano que vive entre otros mente, tal como manda la tradición ante la muerte de un hijo único, y se
humanos. Xavi pasó la mano suavemente sobre el lomo de la perra, y la prohibió por ley que se volviese a hablar de aquel extraño joven. La paz
miro un rato. No había nada que la perturbase, era un pedacito de paz en volvió a la aldea de la gente grande, y efectivamente, nadie volvió a hablar
medio de una guerra de tensiones desatadas. Era pura, una luz brillando nunca del niño pequeño que siempre
en la oscuridad absoluta, al final de la cuerda floja. avi la observaba y se sonreía.
sentía afortunado por tenerla cerca, por poder beber un poco de esa paz y
esa armonía tan dulces. La perra se despertó, levantó la cabeza y le miró a II
los ojos. No entendía nada, pero sabía que no importaba. Le pegó un A pesar de que en la aldea no se volvió a saber nada de ellos, los
lametón en la cara, cerró los ojos y los dos se quedaron dormidos. padres no habían muerto. Desde que abandonaron el pueblo se dedicaron a
vagar por las montañas arrastrando con ellos el peso infinito de su tristeza.
Acampaban a la vera de los ríos y por la noche vagaban por los bosques en
Okami busca de algo que llevarse a la boca, siempre en silencio, como muertos en
vida atrapados en un mundo al que ya no pertenecían. La pareja de fantas-
mas solo comprendió por qué continuaban con vida cuando en la tripa de la
mujer se comenzó a apreciar una pequeña curva, que unos meses mas
tarde, en una noche de tormenta y luna llena, escupiría al mundo una
pequeña criatura tan pequeña como la primera. La madre, exhausta al
haber invertido las pocas fuerzas que le quedaban en dar a luz al nuevo ser,
murió de agotamiento a los pocos segundos de finalizar el parto. Nacido
bajo el signo de la muerte, el niño en seguida se reveló como la encar-
nación de un poder oscuro y destructor.
Cuenta la leyenda que cuando el padre cogió por primera vez al
recién nacido en brazos, sintió tanta maldad y tanto horror que tiró al bebe
al río y acto seguido se clavó un puñal en el pecho.
Y sin embargo la calma siguió a la tormenta, y el sol radiante a la
luna llena. Y como un milagro o una maldición, en una orilla del río apare-
ció el recién nacido, más muerto que vivo y calado hasta los huesos. Muchos
dicen que fue acogido por lobos y perros salvajes que le amamantaron y
protegieron del frío. Lo cierto es que son habladurías y nadie sabe a ciencia
cierta como logró sobrevivir los siguientes años en el bosque. El caso es que
sobrevivió, y se hizo mayor, tanto como aquel niño que tiempo atrás había
sembrado el pánico entre la gente grande. Aun así, no se parecían en nada.
No había rastro de alegría ni inocencia en sus pequeños ojos, era vengati-
vo, y aunque los animales no huían de él, se dice que cuando el niño and-
38 23
aba cerca de un hombre, a éste se le helaban los huesos y en su interior llamaba. Explicó que le habían metido porque una vecina suya había oído
podía tener visiones de su propia muerte. Nunca nadie le oyó hablar ni se gritos y al venir la poli y verlo discutir con su mujer se pensaron que la esta-
atrevió a hablarle. ba zurrando. Se cagaba en los maderos. ¡No tienen ni puta idea, es que no
Solo se sabe que una noche apareció en la aldea de la gente grande tienen ni puta idea!, decía el Antonio, él quería mucho a su parienta. Al día
y mientras sus habitantes dormían bloqueó las puertas de las casas y siguiente los llevaron a los dos a declarar ante el juez, que decretó prisión
prendió fuego a la aldea entera, iluminando todo el valle y llenándolo de provisional para Sayid y libertad con cargos para Antonio. Cuando se lo lle-
alaridos de dolor y sufrimiento. varon para soltarlo, Antonio le dio la mano a Sayid y le deseó suerte.
Desde aquella noche el pequeño y oscuro niño se convirtió en un
demonio errante que persiguió a la gente grande por todo el valle matándo- III
los a todos mientras dormían, bien colándose en sus hogares y cortándoles A la salida de la comisaría estaba ella esperándole. Se dieron un
el cuello o bien incendiando sus casas. abrazo y el le pidió perdón, le dijo que la quería mucho y le prometió que
Unos dicen que aquel niño maldito, fruto de la estupidez y la cru- no volverían a discutir nunca. Se fueron a casa a cenar y aquella noche
eldad del mundo que había asesinado a su hermano, desapareció miste- durmieron abrazados. Ella sonreía, todo estaba bien. Un par de semanas
riosamente tras enviar al infierno al último hombre grande. Otros, sin más tarde, un viernes, Antonio volvió algo tarde a casa. Había estado
embargo, cuentan que su última víctima era una niña grande preciosa, tan echando unas birras al salir del curro con sus amigos. Cuando llegó al
extremadamente bella que a pesar del odio y la sed de venganza que le con- cuarto ella dormía. Dormía bocabajo, las sabanas acariciaban su piel
sumían, el pequeño niño se quedó prendado de ella al verla dormir. Por desnuda hasta la cintura. Estaba preciosa. Antonio se metió en la cama y
primera vez, en aquellos suspiros sosegados y harmónicos, tan dulces, comenzó a besarle el cuello. Su aliento apestaba a alcohol y tabaco negro.
encontró la paz. El niño oscuro acariciaba el cuello de la niña con su daga y Ella le dijo que quería dormir y le rechazó una vez, y dos veces, y tres veces.
lloraba, lloraba al verse a si mismo ante algo tan inmenso, tan puro, llora- Antonio insistía. Ella no quería, llevaba toda la semana currando sin parar
ba porque algo se resquebrajaba en lo mas profundo de su alma. Él, que y no podía más, necesitaba estirarse y dormir. Al final Antonio se cabreó y
sólo conocía el sabor de la sangre y el olor a carne quemada, que sólo vivía comenzó a gritarle. Le preguntaba porque no quería follar con él. Le dijo que
para alimentar su hambre de venganza y destrucción, ahora sólo deseaba antes siempre quería. Le preguntó si ya no le ponía. Le preguntó a gritos
besar esos labios rosados, tener ese pelo liso y suave entre sus manos, porque ya no le gustaba. Ella no decía nada, intentaba esconder la cara en
abrazar el cuerpo caliente y desnudo de aquella niña y cerrar los ojos para la almohada, y temblaba. Temblaba de miedo, de puro terror. Ya había
siempre. Unos dicen que utilizó su dominio de las artes oscuras para cauti- pasado por eso y sabía que estaba a punto de vivirlo de nuevo. Antonio cada
var a la muchacha, otros que fue ella la que al despertar y contemplar la vez le gritaba más fuerte, le preguntó si se estaba tirando a otro. Le pre-
grandeza de lo que estaba sucediendo en el interior del pequeño niño se gunto porque no contestaba, le llamó puta. Se sacó el cinturón, le dijo que
enamoró profundamente de su ser, el caso es que los dos se retiraron a lo era una zorra y que quería respuestas. Le dio una vez con el cinturón, ella
alto de la montaña, donde vivieron juntos hasta la muerte y engendraron gritó, gritó y lloró con todas sus fuerzas. Pero eso no le hizo parar. Continuo
una larguísima descendencia de hombres ni grandes ni pequeños, que son pegándole y pegándole, luego dejó el cinturón, la tiró de la cama y comen-
los hombres extraños que hoy pueblan la Tierra y todos sus rincones. zó a patearla en el suelo. Estaba muy cabreado, y ver como la estaba cagan-
do, darse cuenta de como lo estaba jodiendo todo pegando a su niña, le
Fin cabreaba aun más. No podía parar. Cada vez le pegaba más fuerte, y llora-
ba, los dos lloraban. Él seguía llamándole puta, le decía que le había
engañado, que no la quería. Al final ya sólo se oía llorar a Antonio. Paró. Ya
no le quedaban fuerzas. Pegó la espalda a la pared y se dejó caer. Metió la
Okami cabeza entre las piernas. Olía a sangre. La cabeza le daba vueltas, eructó,
iba muy ciego. Mañana por la mañana lo entendería todo mejor. Ella ya no
se movía.

IV
Tres pisos más arriba Xavi se arrepentía de no haber salido como
todos los viernes. En realidad estaba hasta la polla de hacer siempre lo
mismo, de los mismos bares recorridos en el mismo orden, las mismas caras
contando las mismas historias, y la gente, esos modernos tan felices, tan
asquerosamente felices, las adolescentes vestidas como pequeñas
prostitutas, ansiosas de ser manejadas delante de todos por los gorilas más
imbéciles del local. Temía, en el fondo, la sensación de estar tan
jodidamente sólo entre tanta y tanta gente. Estaba harto sí, pero en casa
24 37
Historia triste Coentor in cation

I
Cada mes quedan menos horas. Menos minutos. Menos segundos.
Luís era un chaval muy inquieto. Sentía una enorme atracción por
la vida y una fuerza extraordinaria que le empujaba siempre a tratar de des- Y yo tengo cada vez más miedo... a que no salga bien... a que me nos
cubrir cosas nuevas. A principios de verano se echó la mochila al hombro pillen... Más nervios. Más miedo. Nos ha costado mucho montarlo todo.
para colarse en trenes y ver mundo. Unas semanas después, pasando la Buscar donde estaba la empresa. Como llegaríamos hasta ella, que y como
noche en un parque a las afueras de París, conoció a Sayid, que le invitó a lo haríamos todo.
fumar porros y hablar un poco de la vida. A Luís le gustaba conocer gente. Ha sido bonito reunirse y discutir sobre todo esto. Para los comu-
Buena peña los moros, muy hospitalarios. Estuvieron hablando, riendo y nicados medimos cada palabra, cada frase. Es impresionante ver como cada
fumando un rato. Se lo estaban pasando bien, se habían echo como amigos tiene sus ideas y lo mide todo con sus palabras. Como pequeñas herramien-
de una noche. En un momento dado Sayid le preguntó si iba a dormir en tas magicas que te permiten entender las cosas, y hacerte entender.
algún albergue y si tenía el carnet de alberguista. Luís le dijo que si y Sayid Cuando organizas una accion asi hay que tener en cuenta cinco
le preguntó si podía verlo, ya que decía - estaba pensando en hacérselo y cosas, que haces, cómo lo haces, con quien lo haces, porque lo haces, y qué
tenía curiosidad por saber como iba el tema. Cuando Luís sacó la cartera y puede pasar. Las cuatro primeras cosas dependen de ti, más o menos. La
la abrió él se la cogió suavemente. Sacó el carnet y el DNI y se los quedo cuarta no, pero de ti depende ser prevenido. Aunque algunos se ponen de
mirando unos segundos, luego se los tiró a la cara y se largó corriendo con un paranoico... que si los móviles que si noseque... a lo mejor la paranoia
la cartera y toda la pasta que había dentro. Luís se quedó sentado en el te salva o a lo mejor te vuelve loco... Todos nos reíamos con esto pero luego
mismo sitio unos minutos, colapsado. Luego dijo ¡hijodeputa!, ¡mierda! y hacíamos caso al más previsor, por si acaso. Siempre corres riesgos. Aunque
¡joder! unas cuantas veces y se fue a buscar algún otro sitio para pasar la lo sepa poca gente, aunque no lo hables por teléfono o por internet. No
última noche antes de volver a casa. puedes controlarlo nunca todo al cien por cien. Y ahora se acerca el momen-
to y estoy cagada. Se me pasan absurdidades por la cabeza... No es que...
II al final no puc venir em sap greu... no em trobo gaire bé...
Sayid estaba un poco harto de todo, así que ahora que tenía pasta No. Yo lo quiero hacer y lo haré. Lo que hacen en ese sitio no tiene
y allí no hacía nada decidió ir a hacerle una visita a su primo, que vivía en nombre y merecen un ataque. Aunque se lo pague el seguro, aunque les de
Barcelona. Por lo que sabía se lo había montado de puta madre y tenía sitio igual. A lo mejor salvamos la vida de algun animal. Puede que pueda
donde meterle. Ahí conoció a una chavala, se juntó con su primo en sus escapar alguno... aunque tampoco se donde irían unos monos con cables
chanchullos y en vez de quedarse unos días como había previsto se tiró dos incrustados en la cabeza corriendo por Barcelona... podríamos curarlos, o...
años. Un día iba con su novia en el coche y tuvieron una pequeña pelea. Ella nosé. Existen personas sin escrupulos y todos los que trabajan ahí se mere-
quería ir a robar a un súper de por ahí cerca, pero él no tenía ganas y quería cen lo peor. Ojala todo el mundo se rebelara de una vez contra todo. Porque
volver a casa. El tono de la disputa fue subiendo, y el hecho de que llevasen nadie hace nada? Porque a todos parece no importarle la vida de los demás?
desde el jueves sin dormir, ¡de fiesta!, no ayudaba a calmar los ánimos. Así El caso es que hay gente que si que tiene ideales y se conforma en ir a man-
que en un momento dado Sayid se cabreó tanto que decidió darle una buena ifestaciones, a pedir. A mendigar tratos con los mafiosos de la política. No
lección, y le dijo que para que escarmentase iba a bajar del coche e iba a les culpo, cada uno a su rollo. Pero así no encontramos un camino juntos!!
darle el palo a todo el que viese por ahí hasta que se lo llevasen preso, para Ufff!! Y yo tengo que vigilar? Pero si me voy a acojonar viva. La
que aprendiese. Ella le dijo que le importaba una mierda lo que podía pasar- gente con el tema de que he hecho teatro se cree que puedo hacer cualquier
le, y que hiciese lo que le saliese de los huevos. El plan de Sayid no falló. cosa... mecaguen. Que voy a hacer si me pillan... [si me pregunta un
Sus primeras víctimas, una pareja de pijos, llamaron a los mossos desde mosso] Què haces por la calle? No es que... soy puta. Sí, jeje, empecé ayer
una cabina y estos le sorprendieron mientras iba por su cuarto atraco, en por la noche...
plena faena. Después de una pequeña carrera y un porrazo en la espalda, Joder que mal estoy. Me corren escalofríos de miedo y nervios por
Sayid fue a parar a los calabozos. Allí se acurrucó en una esquina y se el cuerpo. Con la gente siempre hablamos del miedo que genera el Estado,
quedó dormido. Cuando se despertó había dos personas más en la celda. es un miedo que te paraliza. Un miedo que tenemos todxs interiorizados
Uno era un negro que estaba sentado sin decir nada y otro un tipo de unos dentro. Y nos impide actuar. Suerte que conocí a esta gente. Con ellxs mon-
cuarenta años, con pintas de currante y bastante borracho. Se agarraba a tamos esta acción. La cosa es bastante fácil, mientras no nos pillen infra-
los barrotes y gritaba una y otra vez que quería ir a mear. Al ver que Sayid ganti no hay problema. Ahora, cómo venga la poli... A ratos me planteaba,
se despertaba se acercó a él y le dio un poco de conversación. Antonio, se y qué? Y si viene la poli, les digo todo lo que pienso de su mierda de traba-

36 25
jo y de su puto sistema que nos tienen a todos aquí acojonados, humillados Encara que se'm fa no difícil, sinò impossible d'esborrar del tot el
y puteados. Y si me llevan a comisaria pues que no me toquen ni un pelo teu record, perquè com saps de sobres, m'atraus moltíssim, he pensat que
que pido el habeas corpus y se quedan allí flipados... bueno... casi que més val que me'n vagi amb la mar. Ella sí que em parla. Fa una estona, m'ha
mejor diga que soy puta y haga la señal disimuladamente para que los dit que li arriben realment al fons, els meus escrits, i que aquest fons, m'ha
demás se vayan corriendo, así todos dormiremos tranquilos. dit rient, precisament és el lloc ideal per acollir la meva paperassa.
Ai, mareta meva, que guapa que'ts, com n'estic de tú; abràcem,
besam i prometem que mai em deixaràs tirada com un drap brut, perduda
La Silvestre en la claretat d'un sol punyent.
La mar m'ha promès que ella no em deixarà sola, perquè sempre
- Algunas empresas que experimentan con animales: hi és. No se'n va vés a saber on, com ho fas tú durant tot el dia. I ademès,
http://www.nodo50.org/osina/article.php3?id_article=10, la mar, que sempre hi és, és grandiosa, bonica, variant i acollidora, amb un
darrera del conte \"cuento in action\". munt d'éssers vius que hi viuen en ella.
Barcelona, novembre del 2006
La llista es: Ace, Acuvue, Airwick, Ajax, Alberto-Culver(3M), Ambre Solaire,
Antica Erboristeria, Anubis, Ariel, Avéne, Axe, BarbaraGould, Bausch&Lomb, Nit, serà millor que t'oblidis definitivament de mi, perquè avui la
Beauty Control Cosmetics Benckiser, Bic, Bien Etre, Binaca, Biotherm, mar gelosa d'aquesta vesprada teva tan atractiva, m'ha dit que o tú o ella,
Bristol-Myers, Squibb, Cacharel, Cadey, Cadonett, Calvin Klein, Carefree, i jo, sense vacil·lar, m'hi he llençat a ella just a trenc d'alba des del ferry
Carter Wallace, Cheesebrough-Ponds, Church & Dwight, Ciba-Geigy, Clairol, en què de port a port, he comprat el meu pasatge. Encara que jo no viat-
Clearasil,Clearastick, Clinique, Clorox, Close-up, Colgate, Colgate-Palmolive, java de port a port ni de ciutat a ciutat, sinò de mar a mar a la mar que he
Coppertone, Coral Vajillas, Courreges, Cover Girl, , Cutex, Denim, Dolce & vist perfecta, i que amb tendresa i força, més m'ha volgut acollir als seus
Gabbana, Maestro Limpio, Dove, Eau Jeune, EcoLab, Edge, Elida Gibb, braços, m'ha obert les seves portes, m'ha deixat passar i desprès m'ha tan-
EliLilly&Co, Elizabeth Arden, Fabergé (Unilever), Fairy, Fendi, Fidia, Finesse, cat la porta sense deixar-me marxa enrera possible. M'ha atrapat, fent-me
Garnier, Gemey-Ricils, General Motors, Germaine Monteil, Gillette, Giorgio seva per sempre i jo, la veritat, no m'hi he resistit a ella. A cau d'orella m'ha
Armani, Giorgio Beverly Hills, Glassex, Gloria Vanderbilt, Goldys, Guy dit que m'estimava i finalment, m'ha contat que estava aprop de descobrir
Laroche, H&S, Hanorah, Harriet Hubbard Ayer, Harpic, Helena Rubinstein, la sorpresa que durant tant de temps la nit amb cura, em guardava
Heléne Curtis, Hill's Pet, Hoffman-LaRoche, Hugo Boss, Impulso, Isdin, Nomès demanar-te avui, que si potser demà, quan et llevis, la teva
Jacques Fath, Johnson & Johnson, Johnson Wax, Juvena, Karl Lagerfeld, Kik, lluna sigui plena. Vull que ella i els estels que l'acompanyin brillin amb la
Kimberly-Clark, Kleenex, Klorane, La Biostique, Lab. Esteve, Laguerfeld suficient força per il·luminar el lloc exacte on el meu cos es trobi dins el fons
(Unilever), Lancaster, Laura Biagiotti, Lenor, L'oreal, Lux (Unilever), Maurice seu on jo hi sigui. Necessito que la llum dels teus astres enfoqui justament
Messegue, Max Factor, Mennen, Mixa, Mum, N.A.S.A. Narta, Natural Glow, el full blanc, on desde la mar fosca, hauré d'escriure la nostra història, que
Nenuco, Netol, Neutro Balance, Neutrogena, Nina Ricci, O.B.A.O., O'Cedar, la profunditat immensa de la mar blavosa, m'ha demanat què volia per ella,
Oil of Olay, Old Spice, Olga Tschechowa, Orlane, Palmolive, Paloma Picasso, i que siusplau , si no m'era massa molèstia, li lliurès en persona.
Pantene, Pato WC, Patrick's, Phas, Physicians Formula Cosmetics, Piaubert, Barcelona, novembre del 2006
Pierre Balmain, Pierre Fabre, Piz Buin, Playtex, Pond's, Post-it Procter &
Gamble, Profiden, Pronto, Raid, Ralph Lauren, Ray-Ban, Reckitt & Colman, Aquest migdia, ha estat trobat el cos d'Alba Serra i Ferrer vora la
Rexona, Roc, Sandoz, Scad, Schwartzkopf, Scotch, Scotch Brite, costa, surant damunt la mar, pels pescadors de la zona. Encara es
Scott(papel), Sensodyne, Shiseido, Shishido, Signal, Sisley, SmithKline desconeixen les causes exactes de l'incident que ha provocat la mort de la
Beecham, Squibb, Studio Line, Super Ween, Tacto, Tampones ob, Timotei, jove acrtiu catalana 22 anys, que la passada matinada viatjava a bord del
Toke, Vaseline, Vasenol,Veet, Vichy, Vicks, Vidal Sassoon, Vividop, Wizard, ferry d'Iscomar que feia diàriament el trajecte Barcelona -Maó. De moment,
Woolite, Xanpa, Yves Saint Laurent. la policia, que ja ha començat les investigacions, no descarta la possiblitat
d'assassinat. El cadàver de l'actriu sostenia un llibre amb escrits que els
especialistes encara no han pogut desxifrar. Estem pendents, doncs, de les
Yaiza noves informacions que ens arribin durant les pòximes hores.
Diari El mentider
Barcelona, 6 de novembre del 2006

Mariona Achnasheen

26 35
Com cada nit, vetllo escrivint una carta a la nit que mai respon.
Em pregunto el perquè. Jo, sempre que ella és present, l'observo i ,inclús
li parlo, confessant-li secrets i sentiments íntims meus que nomès ella em El llanto de Elena
coneix. Sempre m'escolta ella, mai em fa callar, sempre hi és
quan la necessito, però no entenc aquesta mania seva de no donar-me
consells, de quedar-se sempre muda, de no contestarme.
Sé que em veu i que em sent com jo la puc sentir, que em palpa
com jo la palpo. Però niteta meva, digue'm… per què no em vols mai par- (Como bien escribió Antoine de Saint-Exupéry para el niño que todos lleva-
lar? No sé que busques de mi, ni perquè em tens tan obsessionada. Jo sento mos dentro)
que t'estimo com ningú és capaç d'estimar. Que soles, nomès tú i jo juntes
som nirvana total, creant una harmonia especial entre temps i espai, que
tan sols nosaltres coneixem. I
T'escric ara perquè vull saber quan em diràs alguna cosa; si he fet … Por que lo que ahora os relato, me lo contaron hace mucho tiem-
algo que t'ha molestat, i és per això, que ni tan sols quan alço ben amunt po, tanto, que apenas puedo recordar los pequeños detalles, pero decía algo
la vista, em mires com ho feies abans..La ciutat és trista amb i sense la teva así como que…
presència. Però almenys amb tú, està més calmada, sense les presses que En un pequeño planeta en lo grande del universo existía un mag-
el dia la sotmet. nifico país, en el cual un estupendo castillo situado en lo alto de la mas
Em canso d'esperar paraules que et demano però que mai m'ar- esplendorosa de las montañas servia de vivienda a los señores feudales,
riben. Vull les respostes que un dia em vas dir que tenies a les meves inqui- amos y señores de todo bajo el cielo.
etets i constants preguntes sobre tot. Y como familia rica y apoderada que era, no les podía faltar la mas
Per la culpa teva, els ulls em protesten les poques hores que passen clucats hermosa de las hijas que una familia tan afortunada pudiera tener; dicha
creant al meu rostre marques que es fan visibles al seu voltant, donant, niña era la princesa Elena, y como todas las princesas era bella y capri-
d'aquesta forma, veu al seu exhaustiment. Perquè ells, que jo penso que et chosa, pero padecía de una extraña enfermedad, una enfermedad que
tenen enveja; també volen que els tingui en compte tant com saben que afectaba a todos los miembros de su real familia, "no podían llorar". Los
te'n tinc a tú. Aquestes relacions especials que són com màgiques, sempre científicos no daban crédito a tal evento y bautizaron dicho descubrimiento
sembla que tinguin de ser díficils i sacrificades, i jo ja no sé que més puc fer con el nombre de "síndrome de los ojos secos", y por mucho que experi-
per estar el màxim de temps possible amb tú i cridar-te una mica més l'a- mentaban y trabajaban en sus laboratorios no daban con la cura de tan
tenció. extraña enfermedad.
Ja és tard, no puc més, tinc son i els llançols em reclamen, però Esta enfermedad llenaba de curiosidad a la princesa Elena -"¿Por
em costa dormir. Demà haig d'anar a treballar. No comprenc el motiu. Em qué no podré llorar?", se preguntaba la joven princesa -"Todo el mundo la
sent desgraciada per tot i busco desesperada, però no trobo, on amagues el hace fuera de los muros de este castillo, o por lo menos, eso es lo que me
consol que sé guardes per mi, el consol i el sentit que em tens reservat i han contado los sirvientes.". y tal eran sus dudas y deseos de conocer el
que potser fa massa temps que cerco en tú a petició de la meva existència, porque de su enfermedad, que la princesa se veía privada de su real sueño
que espera ansiosament motius teus per tirar endavant i sortir, definitiva- y pasaba las noches en vela pensando en ello. Unas de esas noches que la
ment, del pou de la depressió- angoixa que fa dos anys i mig que em té princesa estaba dando vueltas en la cama pensando en su enfermedad, una
absorvida. pequeña luz entro por la ventana de su real alcoba. Era una luz pequeña,
Suposo, que al tractar-se d'una sorpresa tan personalment espe- azulada, de una gran densidad y luminosidad, y cunando la princesa Elena
cial, no deus trobar el moment adequat per oferirme-la a l'ànima. Potser la miro fijamente, pudo observar que en su interior había una diminuta figu-
prefereixes esperar un temps a què jo mateixa aprengui a resoldre els meus ra casi humana que revoloteaba con unas alas semejantes a las de una
conflictes i fustracions… mariposa.
Bueno, jo encara que una mica, em començo a impacientar, vull -"Hola", dijo la princesa -"Soy Elena, la princesa de este castillo, y
que sàpigues que continuo esperant fidel la teva resposta. Espero que no tu ¿Quién eres?", le pregunto al diminuto ser, mientras, sentándose en la
trigui massa, que no sigui massa tard quan me l'ofereixis. Tú ja me'n tens. cama, extendía su delicada mano para que aquella aparición se posase en
Apa, bon dia i que descansis molt. ella.
Barcelona, octubre del 2006 -"Tengo mil nombres que me han dado las bocas de las personas
desde el principio de los días, y acompañando a estos nombres, mil defini-
ciones de ellos, pero hoy y para ti, seré un hada.".
No t'enfadis nit, si et confesso que fa uns dies també em vaig La curiosidad de la princesa aumentaba por momentos y mientras
enamorar de la mar, de la mar majestuosa de ses illes, per suposat. La estudiaba a tan magnifico ser dejando que su luz le bañase la cara le pre-
d'aquesta ciutat, no és la mateixa, no me l'estimo. gunto -"¿Y a que debo tal gentil visita, pequeña hada?".
34 27
-"Tal es tu ansiedad por descubrir el porque de tu enfermedad",
dijo el hada con su voz suave y mágica, -"Que he venido a hacer realidad
tu deseo, pero, no te daré lo que buscas tan fácilmente, tendrás que des-
cubrirlo por ti misma." -"¿Cómo lo haré?", pregunto la princesa Elena al A l'espera de les suficients raons per no desapareixer
hada; y con un destello de su luz azulada, el hada cambio por arte de magia
su caro camisón por viejas ropas de aldeana -"Con estas ropas y desposeí-
voluntàriament
da de tu titulo nobiliario, iras al bosque del final del camino, allí avita un fan-
tasma que con su llanto atemoriza a toda la gente que vive en el lugar,
pregúntale a él, quizás pueda ayudarte en tu búsqueda, pero recuerda, a
partir de ahora y para todos, eres simplemente Elena. "Des de la dimensió del mòn que sento meva,
Y dicho y hecho, Elena dejo su castillo montada en uno de los a la meva manera, t'escric
caballos de las cuadras del rey, y se dirigió al bosque del final del camino des d´una persprectiva de la realitat diferent a la teva,
en busca del fantasma. a travès dels meus ulls tristos, que
II diferents dels teus, miren altres coses.
Aunque era una hora muy temprana, Elena no dejaba de sorpren- Dona'm llibertat per viure satisfent la vista
derse de la cantidad de personas que se cruzaba por el camino, todas ellas als meus ulls, sinò t'arrancaré els teus "
salían de sus grises cabañas cargadas de herramientas y utensilios para diri-
girse a sus trabajos y obligaciones -"¿Qué extraño?", pensó -"En el
castillo la realeza nos despertamos cuando el sol esta bien en lo alto, y al (Els ulls humitejats vessen llàgrimes que no ha pogut retenir. Esperen
levantarnos, siempre nos lo encontramos todo hecho, ¿Dónde ira toda esta desesperats les raons que necesita per no fer-se desaparèixer en el instant
gente?". més precís, més preciós, que impacient. tan ha esperat...)
Cuando llego al bosque del final del camino, aunque ya de día,
Elena estaba muy asustada, pues no era para olvidar, que iba a hablar con Fa temps que l'Alba li té por al dia. Desde que els seus pares li van
un fantasma, pero la gran belleza de aquel bosque la fascino al instante -" detectar els primers símptomes de la llarga depressió que la té presa, ja
Que bosque tan hermoso, ¿Cómo es posible que habite en el un fantasma?", han passat més de dos anys i mig de visites a terapèutes, psicòlegs i de
se dijo mientras se adentraba en el, y al rato de caminar se fijo que en un tractaments amb fàrmacs antidepressius, que no semblen haver-li fet cap
pequeño recoveco oscuro y húmedo, había un montón de viejas cosas efecte. L'Alba, que sempre procura tenir el màxim de temps possible ocu-
sucias y medio abandonadas, como si alguien malviviera allí. pat, per recomenació dels especialistes, estudia un postgrau d'audiovisuals
Elena se acerco sigilosamente y con un susurro de voz dijo -"Hola i, desprès d'haver treballat en diversos oficis temporals, per fi ara, ha
¿hay alguien ahí?", començat a estrenar-se amb exit com a actriu de teatre, la seva veriable
-"Hola", respondió una triste voz enjugada en un llanto, pero Elena vocació. Però no sembla que els seus bons resultats academics i profession-
por mucho que se esforzó, no logró ver a nadie, -"¿Eres tú el fantasma del als vagin lligats al seu estat d'ànim.
bosque del final del camino?", preguntó -"Así es como me llaman los Últimament, no surt gaire perquè no té ganes d'estar amb ningú,
lugareños, pero en realidad no soy un fantasma, me llamo Nicolás y sencil- sinò sola amb si mateixa. A casa, es tanca a l'habitació força estona a
lamente un día me volví invisible", -"¿Invisible?, ¿Cómo puede alguien vol- dialogar amb els seus pensaments, quan surt té sovint els ulls dilatats. Es
verse "sencillamente" invisible?", pregunto Elena incrédula de lo que oía. nota que a plorat. De vegades no va a la feina o a classe perquè no vol que
-"Yo era una persona normal, trabaja para el señor del castillo, el els demes la vegin en aquest estat.
rey, cuidando de los jardines reales, un día harto de trabajar de sol a sol, le Miri, per ara, li he recomanat que deixès la medicació que li va
comente al rey que quería trabajar menos, que necesitaba tiempo para receptar el seu antic psiquiàtra per començar amb una nova teràpia: que
estar con mis seres queridos, tiempo para descansar, pensar o sencilla- escrigui per desfogar els seus pensaments i sentiments més profunts, aque-
mente para gandulear a mi antojo, el rey se enojo tanto ante aquella peti- lls que només sap el seu inconsient i que utilitzi el full en blanc com a mirall
ción, que mando que los guardias me echasen del castillo sin dinero, ni de la seva sensibilitat.
pertenencias, ni nada de comer ni donde dormir, …así podrás pensar todo lo Els hi he comentat als seus pares i hi estan d'acord.
que quieras…, me dijo, y de esta forma me ví obligado a tener que mendi- Estic doncs, a l'espera dels resultants que obltingui del nou tracta-
gar y vivir de la basura,. Con el tiempo comencé a estar sucio y oler mal, y ment. Estic segur que funcionarà.
eso comenzó a molestar a las gentes de la aldea, que, poco a poco, comen- Espero la seva resposta.
zaron a ignorarme, evitarme y a hacer que no me veían, hasta que un día Molt atentament,
y gracias a toda aquella indiferencia me volví invisible." -"¿Y eso te hace llo-
rar?", le pregunto Elena, -"Y tanto, lloro a todas horas, pues si la soledad es Dr. Ferrer i Roura, terapèuta de l'Alba
mala, la indiferencia de tus semejantes es el peor dolor que jamás pueda Barcelona, 26 d'octubre del 2006
28 33
nada de esto recordaras y cuando seas grande, ya lo entenderás." sentir nadie, pero si quieres saber algo de llantos, ve a hablar con el mon-
Elena se retiro en silencio y ya en su alcoba y bajo las mantas de struo del eco, allá, arriba de la montaña.".
su real cama comenzó a recordar los llantos de todas aquellas personas que Y despidiéndose Elena monto en su caballo para ir a la montaña
había conocido y empezó a sentir una congoja en el corazón, casi no podía mientras pensaba -"…Y cuando necesito ayuda la gente lo ignoro hasta hac-
respirar y un nudo le oprimía la garganta, Elena desconocía esa sensación, erlo invisible, cruel mundo este que se encuentra fuera de los muros de mi
pero mas la desoriento cuando una pequeña gota de agua se deslizo de su castillo".
ojo por toda su rosada mejilla. -"Hada, hada…" llamo angustiada Elena, y
sin hacerse esperar y por la misma ventana apareció una hermosa lucecilla III
que se poso sobre la cabecera de la real cama, -"¿Qué deseáis princesa?, n lo alto de la montaña solo podía oírse un eco espantoso que res-
pregunto el hada, -"¿Mira lo que me pasa? ¿Qué es esto que me sale del los onaba por todos los lugares por donde Elena se dirigía, pero la sorpresa fue
ojos sin poder evitarlo?". cuando descubrió que aquel horrible sonido no provenía de ninguna cueva
-"Son lagrimas princesa, estas llorando, como tu querías ", - ni barranco, si no de una mujer que sentada sobre unas rocas, lloraba sin
"Entonces, ¿estoy curada?", consuelo alguno. -"¿Tú eres el monstruo del eco?", pregunto Elena cortés-
-"No princesa, no estas curada pues nunca estuviste enferma, a mente, -"Si, lo soy, pero me llamo Lucia y no soy ningún monstruo del eco,
salvo de todo lo ajeno y criada entre algodones y lujos dentro de los muros simplemente yo vivía con mi marido y mis hijos felizmente en nuestra
de este castillo jamás tuviste la necesidad de llorar pues todo lo que ansi- cabaña, nos amábamos y todo era perfecto, pero un día un joven comenzó
abas se te concedía, aunque fuese con el sacrificio de las gentes del lugar. a trabajar donde yo prestaba mis servicios en palacio, con el tiempo,
Y ahora, ¿ podrás vivir conociendo lo que hay fuera de tan fabulosa mora- entablamos amistad y sin quererlo, me fui enamorando de él igual que esta-
da princesa.?", Elena rompió en un llanto amargo y desconsolado, apenas ba enamorada de mi marido" -"¿Y amabas a los dos por igual?" pregunto
podía creer que todas esas cosas hubiesen estado pasando siempre y ella sorprendida Elena casi sin entenderlo, -"Si a si es, los amaba, deseaba y
nunca se hubiese enterado y a su padre le diese igual, -"No me llames mas necesitaba a los dos por igual, pero claro, las leyes del rey prohíben que una
así", dijo entre sollozos Elena, -"No quiero volver a ser princesa nunca mas, persona tenga dos amantes, y los aldeanos, gracias a la moralidad impues-
ni quiero llegar a ser reina jamás, ni quiero saber nada mas de castillos, ta y la educación recibida no toleran estas cosas, así que tuve que hacer
moral, leyes ni riquezas, mientras allá lagrimas en los ojos de los demás yo como si no pasase nada y seguir con mi vida tal y como había sido antes, y
no podré dejar de llorar, y si esta vida no puedo cambiar, no deseo vivir en eso me hizo muy infeliz, tanto que un vacío comenzó a crecer en mi interi-
ella." or, y yo como por la tristeza que sentía había comenzado a llorar por den-
-"Pues en ese caso pequeña Elena, solo hay una solución, duerme, tro para callar por fuera, comencé a resonar el eco de mi llanto en aquel
duerme ahora todas esas noches que pasaste en blanco, duerme y libera vacío, cosa que con el tiempo acabo asustando a los aldeanos y terminaron
tu alma, y sueña con el mundo que deseas para ti i los demás, que mañana, por desterrarme a esta montaña.", Elena conmovida pregunto -"¿Y eso te
ya se vera.", y besándola tiernamente en la mejilla el hada se marcho hace llorar?", -"Si, lloro porque no logro entender que mal hago amando a
volando por la ventana para no volver mas, mientras tanto Elena cayo en cuantos yo quiera, y por que no puedo ser libre para elegir lo que mas me
un placido y profundo sueño que la libero de su llanto. haga feliz a mi e intento hacer feliz a los demás. Pero si lo que te interesa
A la mañana siguiente toda la familia real se vio curada milagrosa- es el derrame de lágrimas pregúntales a los esclavos, en la aldea, ellos tam-
mente de su enfermedad, pues tal fue su pena, y su llanto tan desconsola- bién podrán contarte algo que pueda interesarte."
do, que llego a oírse por todos los rincones del reino, escuchándolo incluso Elena se alejo de la montaña dejando a tras el llanto de Lucia mien-
el fantasma del bosque del final del camino, el monstruo del eco, los tras pensaba -"Amar a dos personas y que no te dejan hacerlo, curiosa la
esclavos, los condenados, las victimas y el resto de habitantes de la aldea, ley y la moral de este reino."
hasta el vampiro se relamió ante tal sublime manifestación de sufrimiento y
dolor, pues cuentan que Elena se durmió esa noche para no despertar mas,
por que en sus sueños todos eran libres, y sin leyes ni moralistas, decidían IV
y se repartían tanto las riquezas como el trabajo todo por igual, y amaban, En la aldea un extraño ruido de cadenas provenía de todos los
corrían, jugaban, odiaban, aprendían y hasta incluso lloraban, siempre, sitios donde había gente trabajando, Elena se acerco a la herrería de la
como y cuando a ellos les daba la gana. aldea y allí encontró al herrero trabajando en su fragua a la cual estaba
También cuentan, que gracias a las inocentes preguntas que un día encadenado por el tobillo, -"¿Porque estas encadenado?", pregunto, -
una sencilla niña les hizo, el pueblo comenzó a pensar, y harto de tantas "¿Acaso eres uno de los esclavos?, -"No", respondió fieramente el herrero.
injusticias y abuso, se levanto contra los tiranos, pero eso en otra historia -"No somos esclavos, somos trabajadores, y trabajamos para tener dinero
se contara… y así poder tener propiedades y comprar mil cosas, aunque no nos hagan
falta, por que si no acabaremos como el fantasma del bosque del final del
Fin camino, y eso no lo queremos porque es malo.", -"¿Y quien lo dice?", se
Paria intereso Elena, -"No lo se, así nos lo enseñaron y así seguirá, y ahora vete,
32 29
si pierdo tiempo pierdo dinero, y eso es malo.", le replico el herrero mien- Elena se alejo de la iglesia sabiendo por que llamaban vampiro al
tras comenzaba a golpear de nuevo su yunque. no tan señor cura, -"por que se alimenta de la sangre de cristo y del dolor
Elena, entre ruidos de cadenas, se acerco a una de las humildes y la ignorancia de los demás." Pensó.
cabañas, y al asomarse por la ventana vio una cocina a la cual había una
mujer encadenada mientras preparaba la comida, -"Hola, ¿eres tu una VI
El templo de la verdad forzada era la vieja escuela de la aldea, que
irónicamente se llamaba "Princesa Elena"; en su interior Elena observo
atentamente dentro de las aulas, y con asombro descubrió que todos los
niños de la aldea se encontraban allí dentro atados a sus pupitres con vie-
jas y roídas cuerdas mientras cabizbajos y sin ganas, escuchaban una
monótona lección. Al torcer una esquina y en mitad de un pasillo, Elena des-
cubrió a un niño que de rodillas y cara a la pared sostenía un par de grue-
sos libros en cada una de sus manos, -"Hola, ¿eres tu una de las victimas?",
le pregunto piadosamente Elena, -"Si, lo soy, nosotros somos quienes pag-
amos las consecuencias de la esclavitud de nuestros padres aquí encerra-
dos, como ellos no tienen tiempo para nosotros, el rey nos obliga a estar
aquí dentro mientras aprovecha para adoctrinarnos en la ciencia de ser
futuros esclavos.", Elena no podía creer que semejante crueldad viniese de
esclava?", -"No, yo soy una ama de casa, y limpio y cocino para mi marido, su padre, -"¿Y por que no os vais fuera a jugar y disfrutar de la naturaleza?,
mi padre, mi abuelo y sirvo a cualquier miembro masculino de mi familia y -"Por que eso es lo que yo he intentado y miro como he acabado, a si que
otros hombres que lo crean necesario.", -"¿Y nunca haces nada para ti?", se huye, corre, antes que te descubran, o pasaras aquí todo tu tiempo hasta el
intereso Elena, -"No, porque eso sería malo, así nos lo enseñaron y así fin de tu infancia amarrada a un pupitre."
seguirá."; Elena no daba crédito a lo que oía, -"¿Y eso os hace llorar?"; - Elena huyo despavorida mientras una frase se le repetía una y otra
"Pues claro, aquí lloramos todos y a todas horas, por que nos gustaría ser vez "…hasta el fin de tu infancia…".
dueños de nuestras vidas, pero el trabajo lo es de nuestro tiempo, pero si
quieres oír lloros vete con los condenados, en la guarida del vampiro, a la VII
orilla del lago."; - "¿A la orilla del lago?, allí solo esta la iglesia del señor Llegó al castillo ya entrada la noche y bajando del casi exhausto
cura", contesto, -"pues eso, la guarida del vampiro." Le replico la mujer caballo se dirigió al interior donde le esperaba su amiga el hada -"Hola
mientras seguía ocupada en su cocina. Elena, encontraste la cura a tu enfermedad.", -"No, no he llorado todavía,
Era casi medio día cuando Elena marcho de la aldea hacia la guar- pero creo que tengo la solución para que deje de hacerlo todo el mundo.",
ida del vampiro, y por el camino no podía dejar de pensar -"Están todos y sin perder tiempo se dirigió a los aposentos de su padre el rey al cual no
equivocados, si que son esclavos". tardo en explicarle todo lo que había visto y vivido en todo aquel largo día.
El rey no daba crédito a todo lo que su hija le contaba, pero cuando Elena
V le pidió: -"Podrías abolir las leyes, así nadie se sentiría marginado por ellas,
Cuando Elena llego a la iglesia era el mediodía un poco pasado, y si repartiésemos nuestras riquezas con los aldeanos estos no tendrían que
aprovechando que el señor cura se había marchado a comer a la posada de trabajar tanto, teniendo así tiempo para ellos y para sus hijos, y estos
la aldea, Elena entro sin ser vista en la iglesia. No le gusto el estar allí, la quedarían liberados de la terrible escuela siendo libres para jugar y disfru-
iglesia era fría y oscura y de detrás del altar se escuchaban toda clase de tar de su niñez, y podrías deshacerte del vampiro, ahí, perdón, del señor
gemidos y lamentaciones. No cabía en su asombro cuando al acercarse al cura, así se llevaría su falsa moral y todos podrían amar y ser amados como
lugar observo que allí detrás había escavado un profundo pozo en el fondo mas deseasen y …."
del cual se retorcían unas personas desnudes y desnutridas, -"Hola, ¿sois El rey estallo en una terrible cólera -"Pero de que demonios me
vosotros los condenados?", -"Nosotros solo somos unos pobres infelices, esta hablando, darle la libertad al pueblo, y deshacernos del señor cura,
que, un día nos enamoramos de alguien de nuestro mismo sexo, y como no para que los aldeanos puedan hacer todas esas guarradas, y repartir la
creímos en hacerle daño a nadie, decidimos vivir como nos pareció correc- riqueza, acaso quieres tener que ir a trabajar al campo para poder comer
to, pero cuando el vampiro se entero nos arrojo a este infesto pozo volcan- como una vulgar vasalla, y los niños, aprendiendo alegremente en la natu-
do hacia nosotros toda la rabia y el odio de los aldeanos convenciéndolos raleza, sin exámenes ni castigos… Gracias a la esclavitud del pueblo
con su moralidad.", -"¿Y eso os hace llorar?", -"Por supuesto, lloramos nosotros tenemos nuestro lujos y placeres, y el señor cura con su moral y
porque queremos amar y ser amados sin juzgar ni ser juzgados, pero ve y los señores maestros con su educación se encargan de que todo siga igual
habla con las victimas, en el templo de la verdad forzada, ellas de llantos a cambio de unos pequeños favores, a si a sido y a si seguirá, y a hora no
saben tanto como lloran.". quiero escuchar ninguna necedad mas, es tarde, vete a dormir, que mañana
30 31
lors que la seva, diferents, a través del mirall del paper en blanc. Passa pàgi-
na i torna a començar. Demà serà un altre dia, o, qui sap, potser no, i en
comptes d'això, serà pitjor.

Barcelona, desembre del 2006


M. Achnasheen

44 41
Index/Indice

T'espero en la immensitat blavosa 1


Relato 4
Utopia 6
Desde el centro de exterminio de Sangonera
La Verde, Carcel de Murcia 7
La historia de un niño 10
A la fosca allibero els meus pensaments que em torturen 12
El bolet 15
Fue cosa del demonio... Foi cousa do demo 17
La dama de los sueños 20
Dos hermanos 22
Coentor in cation 25
El llanto de Elena 27
A l'espera de les suficients raons per no desapareixer... 33
Historia triste 36
No Future: La nit amarga d'un dia penòs 39

42 43

Related Interests