TAJUK PERSOALAN: 2 Anda baru menjawat jawatan pengurus di sebuah kilang.

Antara masalah yang dapat anda kesan di tempat anda bekerja ialah produktiviti rendah, hasil kerja tidak berkualiti, hubungan pekerja dengan pekerja dan pekerja dengan majikan sentiasa tegang. Dengan menggunakan pemikiran analitikal, cari penyelesaian yang kreatif dan proaktif untuk menyelesaikan masalah ini.

1. ANALISIS PERMASALAHAN 1.1 Produktiviti Rendah Penghasilan produktiviti yang rendah dapat dikesan melalui penilaian terhadap kuantiti pengeluaran yang sedikit berbanding tawaran permintaan pelanggan. Ia juga berlaku jika tempoh jangkamasa yang diambil tidak setara dengan bilangan produk yang terhasil. Keadaan ini boleh berlaku dengan wujudnya pelbagai punca tafsiran dan penelitian yang terperinci. Antara penyumbang-penyumbang utama kepada pemasalahan ini ialah sumber tenaga manusia, tempoh kerja, penggunaan bahan pembuatan dan tahap kemampuan mesin pengendali.

1.1.1

Sumber Tenaga Manusia Tenaga kerja merupakan peranan utama dalam menentukan kuantiti produktiviti mencapai tahap yang diingini. Sumbangan kemahiran dan kecekapan pekerja mampu memastikan keupayaan pengeluaran meningkat dari semasa ke semasa. Pasti tempoh yang lebih lama diperlukan jika individu kurang cekap atau

1

bilangan cuti umum dalam kalendar bulanan. 2 .kurang mahir terdapat dalam senarai pekerja.2 Tempoh Kerja Jumlah hari bekerja menyumbang purata produktiviti yang dicapai. Kekerapan cuti sakit akan membantutkan tugasan yang perlu diselesaikan. Bekerja tanpa tahap kecergasan dan kecerdasan yang baik juga mempengaruhi kuantiti hasil kerja dalam sesuatu masa. kesihatan pekerja yang baik juga tidak kurang pentingnya dalam mencapai sasaran produktiviti. Kecukupan bilangan tenaga kerja perlu seimbang dengan sasaran daya pengeluaran. kursus yang perlu dihadiri dan sebagainya akan memendekkan jangka waktu kerja dan seterusnya menidakkan pencapaian kuantiti produk yang memuaskan. mesyuarat yang diadakan. Sementara itu. Tempoh bekerja yang ditetapkan amat penting agar ia mencukupi dan seimbang dengan sasaran penghasilan sesuatu produk. Sikap ponteng kerja walaupun dalam masa yang tidak lama di kalangan tenaga kerja. 1. Mensasarkan sesuatu bilangan hasil yang banyak tanpa menyediakan tenaga yang mencukupi dan sesuai adalah menyukarkan pencapaian. Jumlah jam bekerja mempengaruhi jumlah pengeluaran harian. Ini akan merugikan kerana berlaku pembaziran masa. tenaga dan sekaligus kewangan syarikat.1. bilangan dan tempoh waktu rehat.

1. pastinya produktiviti terganggu. jika mesin yang masih digunapakai berada di dalam keadaan uzur. Berkemungkinan bahan itu sudah tidak sesuai digunakan lagi kerana kesukaran memperolehinya dengan kuantiti yang banyak oleh pelbagai sebab. contohnya jika produk yang ingin dibuat memerlukan kayu jenis getah. Namun. Kejadian yang tidak diingini berlaku. berlaku barangan ‘tidak jadi’ atau rosak dan perlu dibaikpulih semula.4 Tahap Kemampuan Mesin Pengendali Kilang-kilang yang ingin mengeluarkan produk yang besar kuantitinya amat memerlukan mesin atau jentera pengendali yang canggih. kekerapan rosak melembapkan operasi pengeluaran. Terdapat juga mesin-mesin yang digunakan mudah mengundang kemalangan di kalangan pekerja-pekerja yang mengendalikannya. Berlakulah pembaziran kos. Hasilnya. 1. akibat kenaikan harga hasil getah di pasaran. Malahan ia tidak efektif dan produktif kerana ketepatan dan kecepatan mesin itu pasti menyudahkan penghasilan yang tidak memuaskan. keadaan semasa menyumbang kesukaran memperolehinya.3 Penggunaan Bahan Pembuatan Pemilihan bahan-bahan yang perlu digunakan untuk menghasilkan produk yang diingini perlu tepat dan sesuai mengikut situasi sekeliling terkini. Jika berlaku terputus bekalan bahan terbabit. Wujudnya mesinmesin ini menyumbang secara langsung kuantiti pengeluaran yang terjamin mengikut kendalian kepakaran manusia. waktu an tenaga.1. akibat kurangnya kawalan keselamatan pasti mengundang 3 .1.

2 Hasil Kerja Tidak Berkualiti Seterusnya. tiada atau kurang berpengalaman bekerja. 1.2.1 Tahap Kemahiran Yang Rendah Golongan pekerja yang diambil bekerja perlu dinilai tahap kemampuan mengendalikan sesuatu tugas yang dipertanggungjawabkan. Keinginan untuk berjimat dengan mengupah tenaga tidak atau kurang mahir. Ia berdasarkan beberapa kemungkinan yang mendorong hasil kerja yang tidak berkualiti seperti kemahiran pekerja yang tidak mencukupi. barang dipulangkan dan terpaksa dibaikpulih. Keadaan ini merugikan kerana meningkatkan kos proses dan melanjutkan masa dalam satu tugasan. padahnya membawa kerugian lebih besar dalam jangka masa panjang dengan pengeluaran barang yang tidak berkualiti. Aspek-aspek yang menyumbang terhadap pemasalahan ini pastilah punca utamanya terbentuk di kalangan para pekerja. Hasilnya.pemberhentian sementara operasi syarikat dan kesannya menyebabkan pengeluaran akan tersekat. Ini penting kerana kemahiran yang ada mampu menentukan kualiti penghasilan yang dibuat. Jika tenaga kerja tidak mahir atau cekap melaksanakan tugas. 1. kesilapan lebih mudah dan kerap berlaku. sikap pekerja. produktiviti menjadi bermasalah. jantina pekerja dan keadaan emosi yang tidak berpuas hati. masalah yang dapat dikesan ialah hasil kerja tidak menepati ciri-ciri kualiti yang dikehendaki. 4 . kualiti tidak terjamin dan sering terjadi ketidakpuasan hati di kalangan pelanggan.

Selain itu juga. hanya menyelesaikan tugas dan cukup tempoh akan menerima gaji.2. Pemasalahan yang berlaku terhadap para pekerja tidak kira sama ada berpunca di rumah atau tempat kerja akan mempengaruhi tumpuan dan kesungguhan semasa melaksanakan kerja. terdapat kajian 5 .2. Pengalaman yang ada membantu pekerja mewujudkan kepakaran selok belok pengurusan dalam operasi tanpa memerlukan tunjuk ajar yang teliti. Sekaligus. Di samping itu. Mereka beranggapan tugas mereka selesai hanya diperingkat ini.1.2 Sikap Pekerja Keperibadian pekerja juga tidak kurang pentingnya dalam menentukan kualiti barangan yang terhasil.3 Pengalaman Pekerja Pengalaman juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan kualiti hasil barangan yang dikeluarkan. 1. Pekerja yang mempunyai sikap melaksanakan kerja “acuh tak acuh” dan kurang memberi penumpuan sewaktu bekerja akan mewujudkan barangan yang tidak berkualiti seperti sepatutnya. 1.4 Emosi Pekerja Keadaan emosi semasa para pekerja juga mampu menentukan mutu hasil kerja. Ini satu kesilapan yang besar. pengalaman yang ada menyumbang pengurangan kesilapan dan meningkatkan mutu pengeluaran. sikap mengambil mudah dan tidak bertanggungjawab dengan menganggap kualiti barangan yang dihasilkan tidak berkaitan dengannya.2.

3 Hubungan Pekerja dengan Pekerja dan Pekerja dengan Majikan Sentiasa Tegang Perhubungan antara satu sama lain di dalam sesebuah organisasi amat memainkan peranan yang penting untuk mencapai sesuatu hasil yang diharapkan. Namun begitu. jika sebaliknya yang berlaku. 6 . pemboikotan.menunjukkan kebiasaannya. Hubungan ini harus dititikberatkan oleh pihak majikan dalam memelihara kepuasan hati pihak pekerja. penyelewengan. konflik ketegangan akan berlaku. 1. pekerja wanita lebih tekun dan teliti dalam melakukan kerja berbanding kaum lelaki. Interaksi yang baik antara pekerja dengan pekerja dan pekerja dengan majikan pastilah menghasilkan hasil yang baik. pemecatan. pecah amanah. rusuhan. pengkhianatan. Sering berlaku ketegangan hingga membawa kepada perletakan jawatan. laporan kepada pihak berkuasa atau media dan sebagainya. Keadaan ini akan membawa lebih kerugian kepada pihak syarikat jika tidak dapat dibendung dengan segera.

Memahami persamaan dan perbezaan diantara dua benda.2. Sebagai contoh aktiviti analisis boleh dibuat untuk menyatakan bahawa hasil kerja yang tidak berkualiti ini disebabkan oleh pihak syarikat telah membuat penjimatan kos pengeluaran dengan membeli bahan-bahan mentah yang lebih murah dan ini menyebabkan hasil keluaran menjadi tidak berkualiti. Kita perlu meneliti beberapa aspek yang penting seperti bahan-bahan mentah. ii. iii. Dengan meneliti aspek-aspek berikut dapatlah kita mengenal pasti masalah yang dihadapi dan mengatasinya. Memahami sesuatu yang keadaan yang kompleks dengan cara memecahmecahkan keadaan itu ke dalam unsur-unsurnya yang lebih kecil. Analisis Pemikiran 2. masa untuk membuat sesuatu pengeluaran dan kualiti bahan-bahan mentah. perkara dan peristiwa.1 Pemikiran Analitikal Pemikiran analitikal bolehlah didefinisikan sebagai gaya berfikir berdasarkan kepada maklumat dan fakta yang dikumpul kemudiannya dianalisiskan untuk mendapat kefahaman yang jelas. Memahami hubungan sebab-akibat diantara sesuatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dalam konteks masalah yang diberi sebagai contoh kita perlu mengetahui dan memahami bagaimana sesuatu hasil kerja itu tidak berkualiti. Menurut Abdullah dan Ainon (2002) menyatakan bahawa aktiviti analisis ini terbahagi kepada tiga: i. 7 .

Ini kerana seseorang pengurus itu perlu mengawal sesuatu keadaan.Membuat perbandingan juga membolehkan kita meninjau sesuatu perkara itu dengan lebih mendalam dan membantu kita membuat keputusan secara lebih logikal dan objektif. barangan ataupun proses kehidupan. Amnya.2 Penyelesaian Proaktif dan Kreatif Penyelesaian secara proaktif dan kreatif adalah bermaksud penjanaan ideaidea baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh situasi dimana syarikat mengeluarkan hasil kerja tidak berkualiti mereka bolehlah membuat pilihan samaada ingin menjimatkan kos pengeluaran ataupun meningkatkan sedikit kos pengeluaran tetapi dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualiti. 2. Secara konsepnya pemikiran kreatif ini adalah menambahkan. 8 . Penyelesaian masalah proaktif pula adalah sikap positif untuk merangka atau melakukan sesuatu tindakan dengan lebih awal sebelum berlakunya sesuatu perkara. manusia ini mampu untuk menjadi kreatif apabila merasa tidak puas hati kepada sesuatu idea. Sebagai seorang pengurus adalah amat penting jika pengurus itu dapat menyelesaikan sesuatu masalah secara proaktif berdasarkan nilai-nilai yang dipegang. mencampuradukkan dan memperbaiki seuatu perkara kearah yang lebih baik dan membawa kepada keuntungan.

1 Menggunakan model pengurusan berstrategi. Dibawah ini adalah gambarajah perjalanan model pengurusan berstrategi komprehensif. Sesuatu syarikat yang berjaya hendaklah mempunyai satu pengurusan yang berstrategi. Menyatakan kenyataan visi dan misi Perlaksanaan audit luaran Perlaksanaan objektif jangka masa panjang Perlaksanaan audit dalaman Membina.3. menilai dan memilih strategi Membina strategi pengurusan Membuat penilaian kecekapan 9 . PENYELESAIAN MASALAH (KREATIF DAN PROAKTIF) 3.

pelanggan. Mengikut kepada model ini terdapat tiga pecahan iaitu formula strategi. Ini akan menjadikan hasil sesuatu produk itu lebih berkualiti dan produktiviti akan meningkat. Matlamat utama menggunakan proses ini adalah untuk mendapat kesefahaman dan komitmen daripada semua pengurus dan pekerja. Motivasi ini menerangkan mengapa ada manusia yang 10 . Jadi mereka akan lebih komited terhadap pekerjaan yang mereka buat. 3.Dengan menggunakan strategi ini. pengurus mestilah membina visi dan misi dahulu. pesaing dan pengeluaran produk syarikat. Didalam peringkat formula strategi. persembahan strategi dan penilaian strategi. Pekerja akan menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Ini kerana setiap perjalanan perniagaan akan diberitahu kepada pekerja iaitu objektif. Apa yang lebih penting. Dengan ini pengurus syarikat juga dapat menggunakan sumber dengan baik. Apabila kesefahaman dapat dicapai mereka dapat merasa bahawa mereka adalah sebahagian daripada syarikat. perjalanan.2 Motivasi terhadap pekerja Motivasi di definisikan sebagai satu proses mempengaruhi manusia untuk mencapai sesuatu matlamat. samaada pengurus serta pekerja akan komited terhadap tugas masing-masing. cara mencapai objektif. kenalpasti peluang dan halangan didalam serta diluar organisasi serta membina strategi alternatif bagi penyelasaian masalah. Disamping itu juga pihak pengurusan dapat mengenalpasti jalan penyelesaian yang lebih mudah dan bersistematik. mencari peluang pasaran dan mengatasi masalah dalaman syarikat. proses ini akan melibatkan semua pihak. pihak pengurusan dapat menganalisis sesuatu pengurusan itu dengan lebih mudah.

dan tekanan yang berbeza. Dan berharap supaya masalah itu boleh diselesaikan secara sendiri atau asingkan kerja diantara pekerja yang mengalami konflik. Pekerja merupakan aset yang penting bagi sesuatu organisasi itu. Terdapat tiga cara untuk mengatasi konflik: 3.3 Mengendalikan konflik Konflik bolehlah didefinisikan sebagai ketidaksetujuan diantara dua atau lebih pihak tentang sesuatu isu itu.1 Pengelakan Pengelakan adalah sesuatu tindakan yang diambil untuk membiarkan sahaja masalah itu. Wujudnya keadaan ini akan melahirkan para pekerja yang akur dan akan lebih menyertai dan melibatkan diri dalam organisasi dengan sumbangan yang maksimum 3. Untuk mencapai sesuatu objektif syarikat akan menyebabkan konflik terjadi kerana setiap individu mempunyai tanggapan.3.bekerja keras dan mengapa ada yang tidak. 11 . Disamping itu juga pihak pengurus juga perlu mengambil pendekatan penyelesaian masalah pekerja. Jadi pihak pengurus mestilah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pada seseorang pekerja itu. Pihak pengurusan harus peka memberi sokongan kepada prestasi pekerja. kesannya akan mendorong perasaan kepuasan hati dan merasakan keselamatan mereka lebih terjamin. personaliti.

3. konfrontasi adalah satu penyelesaian masalah yang terbaik. Oleh itu. 3. Pendekatan organisasi berdasarkan tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan dalam menangani masalah ini manakala pendekatan individu dibuat berdasarkan pengurusan masa. Ada pelbagai cara yang boleh diambil untuk meredakan konflik diantara pekerja-pekerja ini. Jadi pekerja ini bolehlah menyatakan ketidakpuashatiannya terhadap pihak yang lain dan bermula diperingkat ini. kaedah merehatkan tubuh dan sokongan sosial. 3. Ini kerana pengurus akan memanggil pihak yang mengalami konflik dan mengadakan mesyuarat bagi menyelesaikan sesuatu masalah.4 Mengurus Tekanan Persaingan menghasilkan tekanan. strategi menangani tekanan yang dihadapi dapat dikategorikan kepada dua pendekatan asas iaitu pendekatan organisasi dan organisasi. senaman.3 Konfrontasi Sebagai pengurus yang baik. Antaranya menggunakan kuasa autoriti pengurus untuk menentukan pihak yang benar dan salah. Ia dapat dijelaskan melalui jadual di bawah: 12 . Mengikut persetujuan ramai bagi menentukan kemenangan di sesebelah pihak dan membentuk semula organisasi yang baru. Hubungkait antara kedua-dua pendekatan ini amat perlu untuk menghasilkan kejayaan dalam mengurus tekanan yang ada.2 Meredakan Meredakan diantara sesuatu pihak dengan pihak yang lain. mereka boleh memikirkan jalan penyelesaiannya secara bersemuka.3.3.

spesifik dan logik 3. Penetapan Maklumat matlamat yang perlu dicapai ditetapkan secara jelas. Pertanggungjawaban Kerja menawarkan kerja yang pendapat secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan a) meningkatkan komunikasi dua hala secara formal a) tumpuan pemulihan terhadap fizikal dan mental pekerja b) mendorong pekerja menitikberatkan penjagaan kesihatan 13 . Penyertaan Membuat Keputusan peluang menyalurkan memupuk tanggungjawab 2. Tahap Komunikasi Program Pemulihan memberi kuasa autonomi meluaskan peluang terhadap jenis kerja kepada pekerja maklumbalas antara pekerja dengan 4. Strategi Pemilihan dan Penempatan Pekerja a) b) c) Penyelesaian pemilihan pekerja yang layak penempatan lokasi pekerja ganjaran kepada pekerja yang pekerja memahami matlamat perlu bersesuaian mengikut kelayakan cepat mahir a) b) dicapai a) beerti b) c) majikan a) b) 5.Jadual Mengurus Tekanan Bil 1. 6.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful