Cuprins Introducere............................................................................................................3 1.Noţiuni teoretice privind mijloacele fixe............................................................7 2.

Evaluarea mijloacelor fixe...............................................................................11 3.Inventarierea patrimoniului..............................................................................19 Încheiere..............................................................................................................21 Bibliografie..........................................................................................................23 ANEXE.................................................................................................................24

Introducere Activile materiale pe termen lung reprezintă activele care îmbracă o formă fizică naturală, pot fi utilizate o perioadă mai mare de un an şi cu valoarea mai mare de 3000 lei în activitatea economico-financiară a întreprinderii în scopuri productive, neproductive, administrative sau pot fi predate în chirie pentru a obţine un avantaj economic(profit),precum şi elementele(articolele) ce se află în procesul de creare o perioadă mai mare decît cea de gestiune şi nu sunt destinate vînzării. Activele care corespund cerinţelor se contabilizează în conformitate cu S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”. Activele pe termen lung care nu sunt folosite în activitatea întreprinderii investitoare (terenurile, clădirile etc.) se includ în componenţa proprietăţii investiţionale şi se contabilizează conform cerinţelor S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţiilor”. Actualitatea temei. Implementarea Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi în primul rînd, celor aferente tezei (16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”, 6 „Particularităţile contabilităţii activelor biologice” şi comentariile la S.N.C. 16 şi 13, toate elaborate de către autor), au contribuit la modificarea, după conţinut, revoluţionară a mentalităţii specialiştilor în culegerea, gruparea, generalizarea şi prezentarea informaţiei aferente materiale pe termen lung. Au fost soluţionale un complex divers de probleme aferente definiţiilor, componenţei şi clasificării, recunoaşterii şi evaluării iniţiale şi ulterioare, contabilităţii existenţei şi mişcării activelor materiale pe termen lung, inclusiv terenurile şi resursele naturale – categorii noi în limbajul contabilităţii din Moldova . Scopul tezei este de a studia actele normative ce reglementează evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi deasemenea de a obţine practică contabilă pe materialele propuse la instituţia respectivă în vederea formulării unor propuneri de îmbunătăţire a evidenţei acestora , examinarea componenţei şi clasificării mijloacelor fixe precum şi unităţii de evidenţa (obiectului de inventar) a acestora în direcţia extinderii nomenclatorului obiectelor de inventar, examinarea evaluării iniţiale şi ulterioare a mijloacelor fixe, scopul amplificării obiectivităţii în
3

pe lîngă domeniile cultură şi turism. meşteşuguri etc). include cîteva dimensiuni orizontale: politica dezvoltării regionale (teritoriale) în domeniu. biblioteci) şi nematerial (cultura populară tradiţională. muzee.% Inclusiv Inclusiv personal de specialişti conducere şi de profil administrati v Teatre Instituţii de spectacole şi concertistice Biblioteci Muzee Învăţământ artistic Edituri Instituţii din domeniul turismului 11 1761. Mandatul comun al ministerului. patrimoniul cultural material (monumente. Tabelul 1: Caracteristica generală a resurselor umane în domeniul culturii Tip instituţie Nr Efectiv Total nr.5 3 5 9 2 1 391 437. instituţii limită. baletul. În domeniul culturii mandatul ministerului include: arta profesională (teatrul. Ministerul Culturii şi Turismului este autoritatea centrală de specialitate care elaborează şi asigură coordonarea şi controlul implementării politicilor în domeniul culturii şi turismului.4 95.6 109. activitatea concertistică.5 62 84 88 1 1278 836. opera. literatura.5 1515 5 78. coregrafia.5 218 145.1 85.5 1082 4 4 . arta etc). reglementarea activităţii turistice şi susţinerea agenţilor economici de turism.7 93.5 1776 9 1387. promovarea imaginii Moldovei şi dezvoltarea industriilor competitive în cultură şi turism. muzica.8 75. precum şi modului de reflectare a diferenţelor din reevaluare.5 57.5 894 374 407. În domeniul turismului mandatul ministerului include: dezvoltarea serviciilor culturale şi produselor turistice pe teritoriul ţării. fundamentarea în baza conceptelor teoretic şi metodologic al modului de ţinere a contabilităţii.3 55. angajaţi.5 5 1185. învăţământul artistic şi participarea populaţiei în acţiuni culturale. plan mediu Rata de angajare .determinarea valorii de intrare a acestora.

Cele mai mari diminuări ale bugetului MCT sunt la nivelul Achitărilor pentru mărfuri şi servicii (art. volumul investiţiilor private sau proiectelor comerciale şi de asistenţă tehnică internaţională. Aproximativ 1/5 din resursele financiare sunt direcţionate pentru retribuirea muncii. 91.5 17 438.3 mln lei.2 mln. Tabelul 2: Dinamica şi structura cheltuielilor MCT pentru necesităţile sistemului culturii din bugetul de stat Anul Indicii TOTAL cheltuieli Retribuirea muncii salariul funcţiei 2005 Cheltuieli efective 2006 Cheltuieli efective Pondere 2007 .8 152.1 22288. din care 68. precum şi cererii scăzute pentru unele servicii culturale în RM.Alte instituţii bugetare Aparat MCT SA TOTAL 5 1 42 55.8 14578.6 19.8 157.0 19.5 32 4668. care în expresie valorică reprezintă peste 1. 241 (Investiţii capitale).5 152477.113).5 33 5649 53. %.9 31475.8 21211.4 97. Această cifră nu include bugetele APL alocate pentru necesităţile culturii şi turismului în teritoriu.9 5 . în creştere cu cca 21.1 22260. Cele mai mari modificări ale bugetului MCT au fost efectuate în 2007 la nivelul articolelor 242 (Procurarea mijloacelor fixe).2% comparativ cu anul precedent.5 96. fapt datorat specificului întreprinderilor culturale. caracterului social al prestaţiei instituţiilor subordonate MCT.1 12.0 82. iar alte diverse sporuri reprezintă cca 1/3 din cheltuielile cu forţa de muncă.5% din bugetul efectiv). 132 (Transferuri în scopuri de producţie).6 100.8% reprezintă salariul tarifar planificat (63.5 27 16 3607 În domeniul culturii şi turismului bugetul MCT finanţat de stat a constituit 184.5 35123.1 203.57 mln lei (2007).1 mln lei sau cca. care în ansamblu constituie 48.5 183447. 8. 2007 Cheltuieli efective efective 2007/20 08 5% 90005.5% din sporurile bugetare anuale ale MCT. inclusiv pentru pregătirea profesională a personalului angajat şi deplasări în teritoriu sau în exterior.3% comparativ cu suma obţinută din bugetul de stat). lei (cca. Totodată toate instituţiile publice ale MCT au realizat în 2007 venituri proprii în valoare de doar 15.

sporuri la salariul funcţiei Plata mărfurilor şi serviciilor Formare profesională Deplasări în interes de serviciu Deplasări în interiorul ţării Transferuri în scopuri de producţie Investiţii capitale Procurarea mijloacelor fixe Reparaţii capitale 4610 10656.8 6344.6 8578.2 7653.7 13557.9 15696 21.0 195.0 92.1 186.3 106.5 18.3 48410.1 162.3 46.5 6 .0 0.9 21.4 150.1 7624.7 65.8 169.3 30882.7 49.7 83.5 2133.9 2585.2 14904.9 4.5 129.6 8.1 55908.4 7088.1 0.7 9.6 1535.7 31.6 86.5 3.5 0.5 17345.4 39682.0 30.8 27132.0 181.

dar nu mijloace fixe. maşinile şi utilajele de lucru şi de forţă. Fiind procurat pînă a fi pus în funcţiune. permutării lor în interiorul instituţiei şi ieşirii. plantaţiile multianuale ale grădinilor botanice. Factorul determinant în problema includerii obiectului respectiv în componenţa mijloacelor fixe îl constituie rolul lui în activitatea întreprinderii sau procesul de producţie. în prestarea serviciilor. mijoacele de transport. Din mijloace fixe fac parte utilajele. drumurile din cadrul unităţii economice. şi controlul asupra integrităţii şi folosirii corecte a fiecărui obiect (singular sau complex). uneltele. inventarul de producţie clădirile.al căror preţ unitar nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. Acelaşi utilaj cumpărat pentru a fi vîndut se consideră marfă. precum Nu se consideră mijloace fixe: a) obiectele care servesc mai puţin de un an. utilajul care necesită montaj nu va fi considerat ca obiect de mijloace fixe pînă cînd nu va fi pus în funcţiune din cauză că el nu corespunde definiţiei activului. aparatele şi instalaţiile de măsurare şi reglare. el nu va aduce întreprinderii careva avantaje economice. terenurile aflate în administrarea instituţiilor publice şi alte mijloace fixe. scopuri administrative sau sunt destinate închirierii. instalaţiile de transmisie. animalele de muncă şi de producţie. planificate pentru utilizare o perioadă mai mare de un an în activitatea de producţie. acesta va fi considerat drept element de active materiale în curs de execuţie. indiferent de valoarea lor. De exemplu.1. 7 . Noţiuni teoretice privind mijloacele fixe Mijloacele fixe reprezintă activele materiale. construcţiile speciale. comercială şi alte activităţi. tehnica de calcul. inventarul şi accesoriile de producţie şi gospodăreşti. clădirile. Evidenţa contabilă a mijloacelor fixe trebuie să asigure omologarea corectă şi reflectarea oportună în registrele de evidenţă a intrării mijloacelor fixe. Dacă activul nu poate fi utilizat. mijloacele de transport.

crescute în pepiniere în calitate de material pentru plantare. animalele cu blană scumpă. finanţate de la buget. lacuri.). cheltuielile pentru a căror ridicare se raportă la preţul de cost al . vintire etc. indiferent de durata de serviciu (cu excepţia animalelor de muncă şi de producţie. indiferent de valoarea lor. * Construcţii speciale – sonde de petrol. indiferent de valoarea lor şi durata de serviciu. depozitele şi alte subdiviziuni(profilactoriul. staţiunile balneare etc. i) animalele tinere şi la îngrăşat. h) obiectele destinate pentru închiriere.. plase. j) plantaţiile multianuale. se subdivizează în următoarele prupe: * Clădiri – blocuri ale secţiilor de producţie. g) ambalajul pentru păstrarea valorilor în mărfuri şi obiecte în depozite sau pentru desfăşurarea proceselor tehnologice cu valoare în limitele plafonului la preţul de cumpărare sau de fabricare.). biroul întreprinderii. indiferent de valoarea lor şi durata de serviciu. casele de odihnă. iepurii de casă. care se consideră fonduri fixe. familiile de albine. serviciul medical. e) uniformele destinate lucrătorilor întreprinderii: îmbrăcămintea şi încălţămintea din instituţiile de ocrotire a sănătăţii. păsările. d) îmbrăcămintea şi încălţămintea specială. în funcţie de componenţa naturală şi substanţială. indiferent de valoarea lor şi durata de serviciu. c) uneltele de pescuit (traule. de gaze naturale. 8 şi dispozitivele. estacade. Mijloacele fixe. fondurilor de bibliotecă. de protecţie socială a populaţiei etc. năvoade. indiferent de valoarea lor). fîntîni arteziene şi alte feluri de fîntîni. instituţiile de învăţămînt.. îngrădituri etc. drumuri. precum şi animalele pentru experienţe. instalaţiile lucrărilor de construcţie şi montare în componenţa cheltuielilor suplimentare. terenuri asfaltate ale întreprinderii. precum şi accesoriile de pat. poduri.b) obiectele cu valoarea mai mică de 3000 lei. f) construcţiile provizorii (neprevăzute în lista de titluri). baraje.

precum şi magistralele de asigurare cu gaze şi apă etc. analizelor etc. la rîndul lor. containere. aparate pentru încercarea materialelor. diametrului. vitezei. gaze. tractoare. d) tehnică de calcul – computere. obicte destinate transportării produselor în cadrul întreprinderii ce nu prezintă ambalaj). inventar de producţie şi gospodăresc şi alte tipuri de mijloace fixe – obiecte destinate pentru a axecuta unele operaţiuni de producţie (ambalaj de păstrare a materialelor lichide. calculatoare de comandă.. strunguri cu ajutorul cărora se acţionează pe cale chimică. compensatoare sincronice). bidoane. hidraulice.. pulverulante. reactoare atomice. motoare cu ardere internă. naval (maritim şi fluvial). * Unelte şi scule. suprafeţei. e) alte maşini şi utilaje – maşini şi utilaje care nu se includ în grupele enunţate(utilaje staţiilor telefonice. capacităţii. inclusiv cu dirijare programată. calculatoare şi dispozitive analogice.). efectuarea experienţilor. masei. mecanică. presiunii. turbine cu abur. b) maşini şi utilaje de lucru – maşini şi aparate. aerian. * Maşini şi utilaje. c) aparate şi instalaţii de măsurare şi reglare şi utilaj de lobarator – aparate şi instalaţii destinate măsurării grosimii. inclusiv manuale 9 .. calculatoare numerice(calculatoare cu tastatură) etc. unelte de tăiat. conducte cu toate dispozitivele intermediare pentru transformarea energiei şi transmisia substanţelor lichide sau gazoase(abur. care. se împart în: a) maşini şi utilaje de forţă – motoare cu abur. de lovit. materialelor pentru a le transforma în produs: maşini şi utilaje.* Instalaţii de transmisie – reţele electrice. instalaţii televiziunii industriale. apă. transformatoare de forţă etc. maşini de pompieri) etc. utilaje. feroviar. de presat. transmisii. timpului. de îndesat.. automate. butoaie. termică asupra materiilor prime. maşini electrice(generatoare electrice.. aer comprimat etc. * Mijloace de trasport – trasportul auto.

armăsari şi iepe de prăsilă. alte plantaţii perene fructifere sau decorative fără valoarea terenurilor ocupate de acestea. construcţii. * Alte mijloace fixe – fonduri de bibliotecă. pentru executarea lucrărilor de montaj. faxuri. mijloace de transport. plantaţii de viţă de vie. corturi etc. trasport şi comunicaţii. De exemplu. prestarea serviciilor(clădirile secţiilor. comerţ şi alimentaţie publică etc. safeuri. utilajele. În funcţie de participarea directă sau indirectă a mijloacelor fixe la fabricarea produselor finite. Această clasificare este necesarăîn scopul soluţionării problemelor privind determinarea structurii mijloacelor fixe necesare desfăşurării activităţii economico-finaciare a întreprinderii şi asigurării cu obiecte de menire social*culturală ale lucrătorilor ei. exponatele faunei în menajerii. Mijloace fixe neproductive se consideră mijloace fixe care nu participă la crearea produselor.). oficiului întreprinderii industriale din grupa clădirii vor fi raportate la ramura „Industrie”. tauri de prăsilă. piscicultură. agricultură. blocurile secţiilor de producţie. prestarea serviciilor nici direct. scroafe de prăsilă şi vieri. depozitelor.. se disting mijloace fixe ale ramurilor economiei naţionale: industrie. Din mijloace fixeproductive fac parte toate mijloacele fixe care în mod directsau indirect participă la crearea produselor. Clasificarea mijloacelor fixe pe ramurile economiei naţionale este determinată de destinaţia ramurală a bunului creat. inventarul gospodăresc – mobilier. depozitele. se disting mijloace fixe productive şi neproductive. serviciului prestat la care a participat mijlocul fix.). * Plantaţii perene – arii de livezi. animale de reproducţie (vaci. În raport cu criteriul ramural. oi şi berbeci pentru reproducţie etc. aparate de multiplicat. investiţii. dar sunt destinate 10 . hectografe. silvicutură. prestarea serviciilor. iar clădirea magazinului de comercializare a produselor finite proprii – la ramura „Comerţ şi alimentaţie publică”. nici indirect. investiţii ulterioare în mijloacele fixe arendate etc. bovine şi alte animale de muncă). * Animale de producţie şi reproducţie – animale de muncă (cabaline.şi mecanizate. etc. maşinele. valori muzeale.

1997).10.N. Spre deosebire de sistemul contabil al agenţilor economici. 2. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” - L E G E A contabilităţii nr.2007(Monitorul Oficial nr.90-93/399 din 29.248-253 din 19. 397-XV din 16. L E G E A contabilităţii nr.2003 (Monitorul Oficial al RM nr. de odihnă.85 din 09. Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 338 din 21. Evaluarea mijloacelor fixe Evidenţa contabilă a mijloacelor fixe în cadrul Ministerului Culturii şi Turismului trebuie să asigure omologarea corectă şi reflectarea oportună în registrele de evidenţă a intrării mijloacelor fixe.2007). precum şi controlul asupra integrităţii şi folosirii corecte a fiecărui obiect (singular sau complex). Legea privind finanţele publice locale nr. cluburi.03.2007(Monitorul Oficial nr.2003). case de cultură.2007). Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor al RM nr. 3.04. în instituţiile publice contabilitatea se ţine în conformitate cu prevederile Planului de conturi contabile vechi şi nu are la bază Standartele Naţionale de Contabilitate.10. staţiuni balneare. 4.06.12.2003)etc. etc.04.1996(Monitorul Oficial al Rm nr.C. 11 .05.pentru a contribui la restabilirea forţei de muncă(obiecte de menire socialculturală: punctul medical. 113-XVI din 27. Actele normative ce reglementează evidenţa contabilă a mijloacelor fixe sunt .19-20 din 27.90-93/399 din 29.04.1996 5. 2. 847-XIII din 24.).Cadrul legislativ actual utilizat pentru contabilitatea mijloacelor fixe în instituţiile publice de exemplu Ministerul Culturii şi Turismului este următorul: 1.S. 113-XVI din 27. 62-63 din 04.2003(Monitorul Oficial al RM nr.03. permutării lor în interiorul instituţiei şi ieşirii.06.

Persoanele responsabile supraveghează inventar a mijloacelor integritatea mijloacelor fixe şi ţin evidenţa tuturor schimbărilor. numiţi prin ordinul conducătorului instituţiei.Mijloace fixe se consideră clădirile. tehnica de calcul. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. iar obiectele care au fost reevaluate conform stării lor la 1 ianuarie 1996 . Actul este aprobat de conducătorul instituţiei. inventarul şi accesoriile de producţie şi gospodăreşti. aparatele şi instalaţiile de măsurare şi reglare.MF-13. 019 «Alte mijloace fixe». terenurile aflate în administrarea instituţiilor publice şi alte mijloace fixe. care este subdivizat în subconturi: 010 «Clădiri». plantaţiile multianuale ale grădinilor botanice. Persoanele responsabile pentru păstrarea mijloacelor fixe ţin lista de fixe f. 015 «Mijloace de transport». mijloacele de transport. Mijloacele fixe sînt reflectate în evidenţă şi în dările de seamă cu valoarea iniţială. 012 «Instalaţii de transmisie». 013 «Maşini şi utilaje». construcţiile speciale. 018 «Fondul de bibliotecă». 014 «Terenuri». uneltele. instrumente. fapt care se fixează într-un act de predare-primire. 016 «Unelte de producţie. maşinile şi utilajele de lucru şi de forţă. Toate mijloacele fixe trebuie să se afle în custodia responsabililor. instalaţiile de transmisie. 011 «Construcţii speciale». animalele de muncă şi de producţie. adică conform preţurilor de procurare. Pentru evidenţa mijloacelor fixe este destinat contul 01 «Mijloace fixe». La înlocuirea persoanelor responsabile se efectuează inventarierea mijloacelor fixe ce se află în custodia lor.după 12 . drumurile din cadrul unităţii economice. mobilier». 017 «Animale de muncă şi de producţie».

inclusiv valoarea copertei iniţiale. se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul statutar a acestora. volumului lucrărilor de reparaţii capitale. Cheltuielile pentru reparaţia capitală a clădirilor (subcontul 010) şi a construcţiilor speciale (subcontul 011) măresc valoarea iniţială. În cazul. Pentru alte categorii de mijloace fixe (subconturile 012-019) cheltuielile pentru reparaţia capitală nu măresc valoarea iniţială. Pentru mijloacele fixe nu se efectuează calcularea amortizării. utilare suplimentară. Cheltuielile pentru repararea şi restaurarea cărţilor. cu suma volumelor de lucrări de reparaţie capitală sau investiţii. nu măresc valoarea cărţilor şi sînt trecute la cheltuielile prevăzute în devizul instituţiei. manualele şi alte publicaţii. inclusiv pentru copertarea repetată. Modificarea valorii iniţiale a mijloacelor fixe este permisă numai în caz de finisare. reconstruire şi lichidare parţială a obiectelor respective.valoarea de reconstruire. 011 şi creditarea subcontului 13 . dar se trece în cont uzura. Cărţile. În cazul. cînd din contul mijloacelor bugetare au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale aflate la balanţa altor structuri (fondator al cărora este autoritatea publică centrală sau locală). care intră în fondul bibliotecilor se evaluează la preţ nominal. cînd autoritatea publică alocă mijloace pentru reparaţia capitală a obiectelor transmise în gestiune economică (comodat) altor structuri. volumele lucrărilor îndeplinite în decursul anului bugetar se transmit structurii la balanţa căreia se află mijloacele fixe respective. Această operaţiune se reflectă în evidenţa contabilă prin debitarea subcontului 136 şi creditarea subcontului 265. Majorarea costului obiectelor aflate la balanţa autorităţilor publice centrale şi locale din contul 250. Cu suma respectivă se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul statutar al acestora. se reflectă în evidenţa contabilă prin debitarea subconturilor 010.

care trebuie să fie egală cu cea a înregistrărilor din debitul subconturilor.(Anexa 11). Înscrierile în borderoul cumulativ se efectuează pentru fiecare document. 020.cocomitent se efectuiază înscrieri secundare: Dt 200”Cheltuieli bugetare pentru Ct 250”Fondul mijloacelorfixe” întreţinerea instituţiei şi pentru alte activităţi”.În condiţiile mecanizării evidenţei mijloacelor fixe cu obiectelor (lucrurilor) li se atribuie codurile mijloacelor în corespundere «Decontări». care constă din opt semne. Totodată. se fac înregistrări în debitul subconturilor 20 sau 21 şi clasificatorul nomenclatoarelor de evidenţă a mijloacelor fixe. Primele 14 .3887.La intrarea mijloacelor fixe în MCT responsabilul pentru valorile materiale adică consultantul principal trebuie să confirme prin semnătură în documentul furnizorului sau în actul de primire că a primit aceste valori materiale(Anexa 1). Referitor la suma mijloacelor fixe scoase din uz se fac înregistrări în creditul subconturilor corespunzătoare ale contului 01 şi debitul subconturilor 250. Pentru a lua la evidenţă mijloacele fixe procurate se întocmeşte Fişa de evidenţă MF-6(Anexa 3).Se întocmesc formulele contabile: Dt 013”Maşini şi utilaje” Ct 178”Decontări cu diferiţi debitori şi creditori” . în rubrica «Total» se înscrie suma mijloacelor fixe scoase din uz şi a celor transferate.00lei.00lei(Suma se reflectă în Borderou comulativ privind circulaţia mijloacelor fixe)(Anexa 2).nr.438 (notă de contabilitate nr. i se atribuie un număr de inventar. Valoarea mijloacelor fixe achiziţionate se înscrie în contabilitate în debitul subconturilor corespunzătoare ale contului 01 şi creditul subconturilor sau ale capitolului corespunzătoare ale capitolului «Mijloace băneşti» creditul subcontului 250. Concomitent. cu excepţia fondurilor de bibliotecă. La sfîrşitul lunii totalurile pe subconturi se înregistrează în «Cartea mare». Evidenţa operaţiilor de scoatere din uz şi de transfer a mijloacelor fixe se ţine în borderoul cumulativ f.9). care este aprobat în modul stabilit. fiecărui obiect (lucru). Pentru organizarea evidenţei şi asigurarea controlului asupra integrităţii mijloacelor fixe.3887.procurarea mijloacelor fixe.

În cazul transmiterii mijloacelor fixe uzate cu titlu gratuit de la balanţa MCT la balanţa unei instituţii din subordine se efectuiază în felul următor: I etapă – Se întocmeşte ordin cu privire la transmiterea mijloacelor fixe din partea MCT(Anexa 4). 15 .Persoana împuternicită din partea subdiviziunii din subordine pentru primirea mijloacelor fixe prezintă delegaţie cu toate rechizitele necesare. La subconturile care nu au grupuri. IV etapă . numărul de inventar 01010001 inseamnă: subcontul 010 «Clădiri». (Anexa 5). numărul de inventar 01630005 înseamnă subcontul 016. al II-lea pentru paza Guvernului care conform acestuia îi va permite să iasă .Se întocmeşte actul de predare-primire a mijloacelor fixe în favoarea instituţiei din subordine (2 exemplare). grupul 1 . numărul de ordine al obiectului 0001. Mijloacele fixe primite şi transmise gratuit în modul stabilit prin lege. al patrulea semn este zero.buget. Numerele obiectelor de inventar. grupul 3 . numărul de ordine al obiectului 0005. II etapă . care au fost scoase din uz sau lichidate.inventar gospodăresc. al patrulea indică grupul şi ultimele patru semne numărul de ordine al obiectului din grup. De exemplu. precum şi mijloacele fixe scoase din uz sînt reflectate în evidenţa valorilor de bilanţ.trei se referă la subcont.eliberează bon de consum în 3 exemplare.şi investiţii(evidenţa contabilă).al III-lea pentru evidenţa contabilă a MCT(Anexa 6). III etapă – MCT la rindul său. care la rîndul lui este semnat de ambele părţi(Anexa 7). dar mai concret şef-adjunct(contabil-şef) direcţia economie.clădiri de menire industrială.unul pentru instituţie. Numărul de inventar atribuit unui obiect din mijloacele fixe se păstrează după aceasta pe parcursul întregii perioade de aflare a lui în instituţia dată. nu trebuie să fie atribuite unor obiecte nou intrate în mijloacele fixe.Transferul mijloacelor fixe în interiorul instituţiei se înregistrează pe reversul acestei fişe.

acte de trecere la pierderi a literaturii excluse din biblioteca instituţiei bugetare f.MF-4 bug. VI etapă – În evidenţa contabilă a MCT se întocmeşte formula contabilă: Dt 020”Uzura mijloacelor fixe” Ct 013”Maşini şi utilaje”284150. în dependenţă de mijlocul fix(Anexa 9). desemnată prin ordin al instituţiilor. nu este admisă. Actele indicate sînt întocmite de către comisia permanentă. Piesele şi blocurile la fabricarea cărora au fost utilizate metale preţioase trebuie predate în fondul de stat.V etapă – Sunt scrise facturi de expediţie în care se includ mijloacele fixe transmise(Anexa 8).5786. 16 .444. iar piesele şi blocurile fabricate din metalele neferoase şi care nu sînt folosite pentru necesităţile întreprinderii urmează a fi predate organizaţiei «Metal feros».443. coordonate cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.. acte de trecere la pierderi a mijloacelor de transport f. inventarului de producţie şi gospodăresc f.51lei(Anexa 9). Pentru transfer intern a mijloacelor fixe de la o secţie la alta se întocmeşte formula: Dt 013”Maşini şi utilaje” Ct 013”Maşini şi utilaje”.nr.nr.70lei.La rîndul său instituţia din subordine întocmeşte(2 exemplare) şi prezintă MCT ordin cu privirea la primire a mijloacelor fixe. pînă la aprobarea actelor de trecere la pierderi (obţinerea aprobării din partea organelor superioare). Piesele şi blocurile scoase din bilanţ. Dezasamblarea şi demontarea mijloacelor fixe. Pentru primirea mijloacelor fixe cu titlul gratuit la balanţa MCT de la organizaţia ierarhic superioară este urmată de documentele corespunzătoare(Anexa10 ). se iau la evidenţă în conformitate cu directivele ministerelor şi departamentelor Republicii Moldova. la fabricarea cărora au fost utilizate metale preţioase. Mijloacele fixe deteriorate se trec la pierderi în modul stabilit. acte de trecere la pierderi a uneltelor.MF-4a. Pentru legalizarea trecerii la pierderi a mijloacelor fixe deteriorate se folosesc actele de trecere la pierderi a mijloacelor fixe în instituiţiile bugetare f.(Ex. Un autoturism).

instituţiilor. În cazurile în care instituţia nu foloseşte pentru necesităţile sale valorile materiale obţinute în urma trecerii la pierderi a mijloacelor fixe şi a altor valori.a. Sumele obţinute de către instituţii din vînzarea mijloacelor fixe. Uzura mijloacelor fixe Pentru calculul uzurii miloacelor fixe este destinat Contul 02 «Uzura mijloacelor fixe». Evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine pe fişe de inventar f. mijloacelor fixe se determină pentru întreg anul calendaristic (indiferent de luna anului de gestiune în care ele au fost achiziţionate sau construite). precum şi a unei atitudini negospodăreşti faţă de valorile materiale (nimicirea lor. în corespundere cu normele stabilite.688 din 9 octombrie 1995 «Despre procedura de transfer a întreprinderilor. clădirilor. instalaţii de transmisie. arderea etc. maşini şi utilaje. Fişele se completează pentru fiecare obiect (lucru) de inventar. Pentru instituţiile publice calcularea uzurii mijloacelor fixe se efectuează conform metodei casării liniare (uniforme) a valorii uzurabile. precum şi a materialelor obţinute de la dezasamblarea unor obiecte din fondurile fixe.Valoarea materialelor obţinute în urma dezasamblării anumitor obiecte din mijloacele fixe şi care au fost lăsate pentru necesităţile gospodăreşti ale instituţiei se iau la majorarea finanţării.). Transferul clădirilor şi construcţiilor dintr-o subordonare în alta se efectuează în modul expus în Regulamentul nr.MF-9.MF-8. construcţiilor şi a altor mijloace fixe de stat». Evidenţa obiectelor de acelaşi fel se ţine pe fişe f. În cazul încălcării modului stabilit de trecere la pierderi a mijloacelor fixe. sînt transferate la venitul bugetului respectiv. ele urmează a fi comercializate. persoanele vinovate de aceasta sînt trase la răspundere în modul stabilit.ş. Uzura se determină şi se ţine la evidenţă pe clădiri şi construcţii speciale.MF-6 şi f.În acest cont se reflectă valoarea uzurii mijloacelor fixe trecute în bilanţul instituţii. 17 . Uzura obiectelor (lucrurilor). organizaţiilor.

care depinde de durata termenului de funcţionare utilă. se v-a determina cu ajutorul formulei: DT = DR +DC în care: DT este durata utilă totală recalculată de la începutul exploatării. 338 din 21 martie 2003. Pentru suma totală a uzurii. DN – durata de funcţionare utilă stabilită de Catalog. în ani. Suma uzurii din nota de contabilitate se înregistrează în «Cartea mare»: Dt 250”Fondul mijloacelor fixe” Ct”Uzura mijloacelor fixe” Calcularea totalului pentru verificarea corectitudinii divizării se efectuiază în felul următor: Valoarea initială a mijloacelor fixe = Suma soldurilor debitoare ale subconturilor 010 – 019 Uzura acumulată a mijloacelor fixe = Soldul creditor ai subcontului 020 18 . Modul de determinare a duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale este expus în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. Revizuirea duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe la data оntrării оn vigoare a Catalogului nominalizat. Suma uzurii se înscrie anual din fişe în borderou. DC – durata de funcţionare consumată pînă la data intrării Catalogului în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. în care: DR – durata de funcţionare utilă rămasă.Metoda casării liniare (uniforme) a valorii uzurabile stabileşte casarea (repartizarea) ultimei în cursul duratei de serviciu a mijloacelor fixe. Durata utilă totală recalculată de la începutul exploatării pînă la data intrării în vigoare a prezentului Catalog. în ani. în ani. DV – durata de funcţionare utilă care a fost stabilită pentru mijloacele fixe. se va determina cu ajutorul următoarei formule: DR este (1 – DC/DV) x DN. Calculul uzurii nu poate depăşi 100% din valoarea mijloacelor fixe. se întocmeşte o notă de contabilitate care se reflectă în creditul subcontului 020. în ultima zi de lucru din decembrie. în ani.

trebuie sa asigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale. listelor şi balanţelor de verificare a rezultatelor inventarieirii. care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica. Pentru realizarea acestui obiectiv. Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii. a elementelor de activ si de pasiv aflate în patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. o conditie fundamentala o reprezinta concordanta deplina care trebuie sa existe între datele înregistrate în conturi si realitatea faptica existenta în unitate.3. Ţinerea contabilităţii separat pe surse de finanţare conduce la dublarea actelor. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii. în vederea adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific. Ulterior se stabileşte care este sursa de finanţare a plusurilor/lipsurilor de mijloace fixe pentru a fi reflectate corect înevidenţa respectivă. O atenţie deosebită trebuie acordată determinării şi înregistrării în contabilitate a plusurilor de mijloace fixe. Dacă în urma inventarieirii s-au depistat plusuri/lipsuri în listele de inventariere a mijloacelor fixe înregistrate în evidenţa mijloacelor de bază. 19 . comun si altor stiinte economice. suplimentar se verifică dacă în listele de inventariere a mijloacelor fixe înregistrate în evidenţa mijloacelor şi fondurilor speciale nu s-a obţinut rezultatul invers la aceeaşi categorie de mijloace fixe. ca principal instrument al conducerii. îl reprezinta inventarierea. Inventarierea patrimoniului Contabilitatea. dupa caz. Instituţiile publice sunt obligate să efectueze anual inventarierea patrimoniului.

Reflectarea rezultatelor inventarierii mijloacelor fixe în contabilitatea instituţiilor publice are loc în baza balanţei de verificare a rezultatelor inventarierii (forma INV–3). este important ca gestionarul să prezinte o explicaţie în scris privind recunoaşterea vinei şi un angajament de recuperare a prejudiciului în mod benevol. cu indicarea termenilor de achitare. care se aprobă de conducătorul instituţiei. Rezultatele inventarierii urmează a fi înregistrate în contabilitate în decurs de 5 zile de la data luării deciziei (9.116). pct. În caz contrar. În cazul depistării lipsurilor de mijloace fixe la inventariere din vina anumitor persoane. 20 . materialele se transmit în instanţa de judecată. Comisia de inventariere întocmeşte un proces-verbal în care se fac propuneri de reglementare adiferenţelor depistate. Plusurrile de mijloace fixe depistate la inventariere se evaluează la valoarea de piaţă care trebuie să fie confirmată prin cel puţin 3 oferte de preţ ale distribuitorilor de mijloace fixe identice sau prin informaţii primite de la organele autorizate în domeniul evaluării patrimoniului şi se reflectă prin formula contabilă: Dt 01”Mijloace fixe” Ct 250”Fondul mijloacelor fixe”.

2. Astfel. care la situaâia din 12 martie 2007 au avut valoarea de intrare de pînă la 3000 lei au fost trecute la obiecte de mică valoare şi scurtă durată(OMVSD).Pentru realizarea acestor condiâii au fost efectuate următoarele lucrări: 21 . valoarea de intrare ar putea fi ajustată pînă la valoarea de piaţă. oraşelor prin Ordinele Ministerului Finanţelor nr. iar mijloacele fixe. plafonul stabilit pentru valoarea iniţială a mijloacelor fixe a fost majorat de la 1000 lei pînă la 3000 lei. crearea unei comisii consultative şi de control în componenţa căreia să fie incluşi evaluatori autorizaţi. stabilirea unor coeficienţi de actualizare a valorii determinanţi în baza indicatorilor furnizaţi de Biroul Naţional de Statistică. elaborarea unor norme metodologice privind reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice. 3.În acest scop.2007. iar utilizatorii de informaţie privind patrimoniul public naţional ar dispune de informaţie actualizată. În urma modificărilor şi completărilor operate în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor(comunelor). se recomandă să întreprindă următoarele măsuri: 1. sub controlul cărora să fie reevaluate bunurile din patrimoniul public.27 din 12.03.26 şi nr.Încheiere În urma a mai multor cercetări s-a constatat următorul fapt: mijloacele fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice din Republica Moldova nu sunt reflectate la valoarea reală şi necesită să fie reevaluate(ultima reevaluare a avut loc la 1 ianuarie 1996).

în funcţie de subconturi şi locul de păstrare(getionari). cu valoarea iniţială de pînă la 3000 lei. 22 . - - După efectuarea ănregistrărilor contabile în Cartea Mare şi întocmirea balanţei de verificare se vor verifica modificările ce au avut loc în bilanţul contabil: *Suma soldurilor debitoare ale subconturilor 010-019= = Suma soldurilor creditoare ale subconturilor 250 şi 020.- Au fost retrase fişele de inventar (formularul MF-6) pentru mijloacele fixe.În ambele borderouri este foarte important să se păstreze evidenţa analitică amijloacelor fixe. Se întocmesc Borderoul de evidenţâ a uzurii acumulate pentru mijloacele fixe identificate pentru transfer în componenţa OMVSD şi Borderou de evidenţă a uzurii acumulate pentru mijloace fixe cu valoarea iniţială mai mare de 3000 lei.

03. 62-63 din 04.2007) Planul de dezvoltare instituţională. • • • Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.10. Chişinău 1999.1996(Monitorul Oficial al Rm nr. • Manuale şi monografie: Instrucţiune privind evidenţa contabilă în instituţiile publice (Anexă la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.05. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărîrea Guvernului 338 din 21. Ediţia a doua. 113-XVI din 27. • Bibliografie Acte normative: L egea contabilităţii nr.06.04.Moldova nr. 1032 din 04. 85 din 9 octombrie 1996) • Clasificaţia bugetară. perioada 2009-2011(Elaborat de Grupul de lucru al MCT) Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Culturii şi Turismului nr.10.04.19-20 din 27.2003(Monitorul Oficial al RM nr.2007(Monitorul Oficial nr.2005). 847-XIII din 24.2005 ( Monitorul Oficial al R.modificată şi completată.1997).03.I.2003 • II. Articole din editura periodică: 23 .135-138/1117 din 14. III.90-93/399 din 29.

doctor habilitat în economie-”Modificarea provizioanelor pentru reparaţia mijloacelor fixe şi contabilitatea acestora”(Contabilitate şi Audit. Chişinău)-”Particularităţile contabilităţii mijloacelor fixe în instituţiile publice” (Contabilitate şi Audit. * Elena Taban. 24 . Universitar. aprilie 2008). contabil-şef la Universitatea de Stat din Tiraspol(mun.* Vasile Bucur. decembrie 2008).prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful