FISCALITATE 2008 1.

Grupati veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte : a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adãugatã; c) accize; d) taxe vamale; e) impozit pe dividende de la societãtile comerciale; f) impozit pe venit; g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor; Raspuns: Impozite directe: a, e, f, g Impozite indirecte: b, c,d 2. Se cunosc urmãtoarele date din Legile bugetului de stat al României pe anii 2006 si 2007: Indicator 1. Venituri curente, din care : a) Venituri fiscale b) Contributii de asigurari c) Venituri nefiscale 2. Venituri din capital 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 2006 42761.5 40486.6 271.0 2003.9 56.1 5.0 2007 55496.3 52185.9 352.0 2958.4 74.3 4.9

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1043/2006 si Legea bugetului de stat pe 2008 nr. 388/2007,publicatã în Monitorul Oficial nr. 902/2007. Se cunosc ,de asemenea, urmatoarele valori ale produsului intern brut ( PIB) : Indicator 2006 PIB 344535.5 Sursa : Institutul National de Statistica- Buletin statistic lunar nr. 1/2008 2007 404708.8

Pe baza datelor de mai sus, determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani. Raspuns: Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale. Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75% Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89% 3. Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman. Raspuns: Art. 3. - Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii: a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain; b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora; d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. 4. Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate. Raspuns: Dupa principalele trasaturi de fond si de forma, impozitele se impart in IMPOZITE DIRECTE si IMPOZITE INDIRECTE. Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca, in intentia legiuitorului, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana, cu toate ca uneori acestea nu coincid. In functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si impozite personale. o Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. o Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.

1

Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. La impozitele indirecte, chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect (platitor) al impozitului unei alte persoane fizice sau juridice decat suportatorul acestora, ceea ce incalca principiul echitatii. Dupa formele de manifestare, impozitele indirecte pot fi grupate astfel: taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru.

5. De cate feluri sunt impozitele directe? Raspuns: Impozitele directe, in functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si impozite personale. o Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. o Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective. 6. Prin ce se caracterizeaza impozitele reale? Raspuns: o Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. 7. Ce semnifica impozitele personale? Raspuns: o Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective. 8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii. Raspuns: 1. Impozite pe venit 2. Impozite pe avere 3. Impozite pe cheltuieli 9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului? Raspuns: Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege. 10. Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata? Argumentati. Raspuns: In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. De asemenea, nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. Aceasta caracteristica deosebeste impozitul de taxa, in cazul acesteia din urma, statul fiind obligat sa presteze un serviciu direct si imediat si bineinteles de calitate corespunzatoare.Solicitarea lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal. 11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea. Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz. Raspuns: Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului. In cazul impozitului pe salarii, subiectul impunerii desemneaza persoana ce obtine venitul sub forma de salariu, in speta salariata Andreescu Andreea. Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata respectiva. 12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? Raspuns: Principiul certitudinii impunerii conform caruia marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, cu termen, modaliate si loc de plata fara echivoc. 13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati. Raspuns:

2

000 u.indiferent de marimea acesteia.000 lei + 2% pentru ceea ce depaseste 200. II.m. Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.m.m. si unul de 3.000 u.500 u.501-4.000 u. + 15% pentru ceea ce depaseste 1. Peste 4. 2.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2. si unul de 3.501-2.500 u.000 u.m.000 lei 6.m. Se dau urmatoarele cote progresive simple : Transa de venit (lei) Pana la 1500 lei 1501-2500 lei 2501-4000 lei Peste 4000 lei Cota (%) 10% 15% 25% 30% Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse.500 u.500 u.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza. Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile. Peste 4. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.501-4.501-2.m.000 u. a impozitelor pe veniturile liber profesionistilor. care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.m. a impozitului pe dividende. 1000 *10%= 100 u. Contribuabilul Y realizeaza 2 venituri impozabile. 3 .m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4. Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta? Raspuns: Este cota de impunere procentuala proportionala care exprima ponderea marimii impozitului fata de o unitate de impunere. unul de 1. 18.m.000 u. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.m.m. II. Total impozit platit de contribuabil separat= 100+550=650 u..000 u. Raspuns: I. + 25% pentru ceea ce depaseste 2. 675 u. 300 u.000 u. 675 u.m. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil.500 u. 2.. Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.m. unul de 1.000 lei 3% Peste 200. 150 u.m. 10% 1. cand una si aceeasi cota de aplica intregii mase impozabile.m. 17.500 u. Raspuns: 15.m.m.Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea.m. care se impoziteaza Cota (%) 10% 150 u.m. 1000 *10%= 100 u.m.) Cota (%) Pana la 1.m.500 u.m.500 u. Stopajul la sursa se practica in cazul impozitelor pe veniturile salariale. 300 u.500 u. pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit (lei) Cota (%) Pana la 200.m.m.m.m.m.m. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u.m.m. 1.) Pana la 1.000 lei Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.m. Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X. Raspuns: 16. Raspuns: I.m. Total impozit de plata la globalizare= 675+30%*500=675+150=825 u.500 u. in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o perioada mai mica de 3 ani de la dobandire. retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre agentii economici sau institutii a unei diversitati de impozite. 14. separat dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.

500x16%=240 21.920.trim.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte.000-2.af. – cheltuieli cu provizioane.000 => imp.000 lei.000  ven.000 lei.000+15. Raspuns: a) chelt. – cheltuieli de reclamã si publicitate efectuate în scopul popularizãrii firmei.000-5.000 lei. Ven.neimpozabile: 5. Raspuns: Sem.m.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.000 Ven.barului: 2.Diferenta de impozit de achitat de contribuabil in urma globalizarii = 825-650= 175 u.000 Lei din care bar de noapte: 40.000 ch. Suma totalã a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 = 5.000 = 2.000 – 28.750 => ven.:10.af.profit: 1.profit de plata af. I .000 lei.000=50.520.ec. din care 28.a constituit si platit impozit pe profit: 4. Stiind cã agentul economic a constituit si plãtit la sfârsitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumã de 4. din care 40.000 x 5.000 EUR anual.000 Ch.000 lei din care bar de noapte: 28.000-3.000+30. în cazul în care cursul de schimb este de 3.000 . Corespunzãtor acestor venituri.act.000 = 12.65 lei/euro. Clasificati. – venituri din activitãti comerciale = 10. determinati cât este cuantumul impozitului pe profit de platã aferent trimestrului II 2008.480 Trim.II = ? Nu are de plata. ea realizeazã urmãtoarele cheltuieli: – cheltuieli aferente activitãtii non-profit = 48.000 x 16% = 1. – cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.profit: 12.din act.non-profit: 48.af.000 10% din ven.000 lei.profit=3.deductibile: ch.000 – 7.impozabile: 10.000 Lei imp. ci platit in plus: 4.formare si perfectionarea profesionala a personalului angajat 4 . – cheltuieli cu amenzile datorate autoritãtilor române. Determinati impozitul pe profit datorat de aceastã organizatie non-profit pentru activitãtile desfãsurate în cursul anului 2008.com: 5.920 => impozit profit datorat din act. – cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor. – cheltuieli de protocol.000 = 3. din punct de vedere al impozitului pe profit. profit = ? regula: 16%. 5% x 40.000 = 3.000 lei. b) cheltuieli cu deductibilitate limitatã. c) cheltuieli nedeductibile.:7. 20.din act.480=1.65 = 54.000 15.000 => imp.totale: 50. – cheltuieli aferente activitãtii comerciale = 7. aceste cheltuieli în categoriile: a) cheltuieli deductibile. Se dau urmãtoarele tipuri de cheltuieli: – cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionalã a personalului angajat.neimp. dar nu mai mult de 10% din ven.act.000/10.500=1.ven.I – 2008: ven. O societate comercialã supusã impozitului pe profit realizeazã în primul semestru al anului 2008 venituri totale în sumã de 50. Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I.ec.act.act.000 x 16% = 480 Impozit profit total: 2.000+480=2.in limita a 15.pe profit pt.000 EUR x 3.ec. – cheltuieli reprezentând tichetele de masã acordate de angajatori.000 lei.: 50.000 lei.neimp.x10%=5.000 Ch.realizate din ac. – cheltuieli cu impozitul pe profit.000 => imp.000 Profit impozabil aferent celorlalte act: 10.500 => imp.deductibile: 35. Raspuns: Regula: sunt scutite de la plata imp. Profit impozabil bar de noapte: 40. dar nu mai putin de 5% din ven.000 lei. – venituri din donatii si sponsorizãri = 15.neimpozabile.000 Lei ch.impozabile (cheie): 7.500  profit impozabil: 5. – cheltuieli cu mãrfurile vândute. 19. O organizatie non-profit realizeazã urmãtoarele venituri în anul 2008: – venituri din cotizatiile membrilor = 5.000 > 1. – venituri din finantãri nerambursabile de la Uniunea Europeanã = 30.

800-1.000 lei la sfârsitul anului. O societate comercialã realizeazã în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 lei.impozabile: Ch.ch.000 lei.ch. din care 200 lei peste limita legalã.000 10.ch.000 600 200 Total ven.000 1.propriu: inc.200x2%=484 => ch. Suma 30.000 1.200-1.nedeductibile . O societate comercialã realizeazã urmãtoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2008: – venituri din vânzarea mãrfurilor: 50.an: 400.ch.an: 300.000)/2=137.000+150.term.ch.500 Val.54 5 .000)/2=350. 10.000 lei. Impozit profit = ? 71. Valoarea împrumuturilor pe termen lung este de 400.000=45.000 lei.000 Total ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane .000 lei.800 Diferenta: 70.000/137.ded.000 => grad de indatorare: 350.916 => imp.neded.cu achizitionarea ambalajelor ch.307 23. Tichete masa peste lim.cu impozitul pe profit . Raspuns: Cont 707 704 761(divid) Suma 50.imprum.000 2.000=70.: 1.prot. – venituri din dividende primite de la o societate comercialã românã = 1. – cheltuieli cu amenzile datorate autoritãtilor române: 3. – cheltuieli cu tichetele de masã: 800 lei.imprum.000 sf.000-45. – cheltuieli salariale: 2. Determinati valoarea impozitului pe profit de platã aferent anului 2008.000 lei si cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.profit: 26.000 lei. Raspuns: Ven.an: 150.lung: inc.000 lei la sfârsitul anului.cu deductibilitate limitata . societatea înregistreazã cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bãnci în sumã de 1.800=24.200 Total ven.000 lei la începutul anului si de 150. – cheltuieli de protocol: 1.000 3.000 Total.916x16%=4.000 lei.: 46.ded.b) ch. – cheltuieli cu serviciile de la terti ( serviciile sunt necesare si exista contracte incheiate): 10.mediu=(400.provizioane . – venituri din prestãri servicii: 20.000 8.leg.fara ch.aferente veniturilor neimpozabile 22.000+200=26.200 lei.: 24.000+300. Valoarea capitalului propriu este de 125. Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comercialã.200 Cap. 46.000 20.000 => CP mediu=(125.800=24.cu marfurile vandute chelt.000 lei.000-484=516 Profit impozabil = 24.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori c) chelt.000-46.000-1. Separat de aceste cheltuieli.000 Separat:ch.000+516+3.ch.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei ch.ch. – cheltuieli cu mãrfurile vândute: 30.200 => ch.000 Cont 607 628 623 641 Amenzi Tichete masa in lim.an: 125.leg.000 Sf.impozabile: 71.000 => cap.dobanzi: 1.protocol .000 lei.800 Profit contabil brut = 71.500= 2.prot.prot.000 lei la începutul anului si de 300.

chelt cu dobanzi integral deductibile.000-30.fizica: 90.000 – 8.000 lei impozitul pe dividende = 100. Actionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine 30% din capitalul social si o persoana juridica romana care detine din anul 2001 70% din capitalul social.imprum.imp.000.600 => imp. In concluzie.platit imp. 6 .pers.12.000 lei. Raspuns: a) b) c) valoarea totala a dividendului brut = 200.000.696. venituri totale impozabile în valoare de 40. In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% .020 25.nu se calculeaza gradul de indatorare deroarece dobinzile aferente imprumuturilor obtinute de la banci nu se supun limitei de deductibilitate impuse de codul fiscal.pe divid.lung = 350. 24.000.000. din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit.000 data pana la care tb.2008 d) 26.profit=1.000 lei.000 Ch. Determinarea profitului impozabil Profit impozabil = 10.000 x 50% = 100. determinati : a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut. stiind cã impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plãtit la termenul legal. Raspuns: Ven.000.23 ar fi aceasta : Pas 1. b) impozitul pe dividende.696 x 20% = 339  scadem din imp. deoarece gradul de indatorare a capitalului este mai mic de trei (grad de indatorare= cap.000 x 30% = 27.total impozabil: 40. dar nu din rationamentul pe care l-ai scris la pct 1.profit datorat: 10.000 x 10% = 10. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1.000.juridica: 90. Determinarea impozitului pe profit Impozit pe profit = 16% * 800 = 128 lei Ce ziceti este corect ? Punctul 1 .000-250+600+250=10.000. c) valoarea dividendului net pe beneficiari.000 CA: 38. din care cifra de afaceri reprezintã 38.term. Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plãteascã la 25 iulie 2008.net pe tip de beneficiari: pt.500= 2. pe primele sase luni ale anului 2008.profit: 600 Separat: ch.pers.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.620 in trim I s-a achitat suma de 600 => imp.000.profit datorat suma de 76=> imp.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate.54 Pas 2.000 lei Venituri totale si impozabile 70.000 lei.: 31.000/137.000 x 70% = 63.000 pt.mediu / Val.000 – 1. Separat de aceste cheltuieli.sponsorizare: 250 Profit impozabil = 40. Determinarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci autorizate de BNR sunt integral deductibile. si cheltuieli totale în valoare de 30. La data de 31 decembrie a exercitiului N. d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende. 2 ‰ din CA: 38. din care ch.000. de plata la 25 iulie: 1. în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei.000 x 2‰=76 20% din imp.600x16%=1. La sfarsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net de 200.totale: 30.000 lei.696-76=1.200 = 800 lei Pas 3.000 lei valoarea divid.raspunsul complet la intrebarea cu nr. O societate comercialã a realizat cumulat de la începutul anului.620-600=1.imprum.profit datorat: 1.

000-60.000 lei Venituri totale si impozabile 70. discotecilor. Raspuns: Impozit pe profit datorat = MIN(imp. La data de 31 martie a exercitiului N. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte.000-6.000 x 5% = 500  Impozitul pe profit datorat=640 Impozit pe profit datorat = MIN(imp.950 x 16% = 1. 5% din venituri) Profit impozabil = 10.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N. rezerva legala se va constitui in suma de 50 lei in anul N. in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in suma maxima admisa la deductibilitate fiscala.000 = 10.000 = social. rezerva legala se va constitui in suma de 200 lei in anul N. Profit impozabil=10. La data de 31 decembrie a exercitiului N.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate.000-60. urmatorii indicatori economico-financiari: Venituri totale si impozabile 10. 10.500 = 2. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. 70.000-60.950 => impozit pe profit=9. cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat. in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale.000 5% din profitul Limita maxima a rezervei legale este Prin urmare. cluburilor de noapte.000 = 4. deci 50.000-7. Raspuns: Profit brut = 70. 28.000 => impozit profit = = 4.000-50 = 9. deci = 10.Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare. Sa se calculeze impozitul pe profit anual. 5% din venituri) Profit impozabil = 10. la data de 31 decembrie a exercitiului N.000 5% din profitul brut=500 Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 6. Raspuns: Profit brut = 70. discotecilor. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit ( 16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico financiari : 7 . brut de 20% din capitalul 60.000 x 5% = 500  Impozitul pe profit datorat=500 30.500 => impozit profit = = 2. Prin urmare. rezerva legala se va constitui in suma de 50 lei in anul N. Prin urmare.profit 16%. de 27. 5% din venituri) 29. la data de 31 decembrie a exercitiului N. Raspuns: Impozit pe profit datorat = MIN(imp.592 Profit brut = 70.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 7.000 500 200. deci 50.profit 16%. Profit brut = 5% din Limita maxima a rezervei legale este Prin urmare.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 = 10.profit 16%. urmatorii indicatori economico-financiari: Venituri totale si impozabile 10.000 5% din profitul brut=500 Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social. cluburilor de noapte.000 profitul 20% din = capitalul social.000 brut=500 deci 200. rezerva legala se va constitui in suma de 200 lei in anul N.500 x 16%=400 lei 5% din veniturile realizate: 10.000 x 16%=640 lei 5% din veniturile realizate: 10. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1.500 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N. cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat.

de protocol ded.440 34.000-7.000 lei Din care cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise.540 x 2% = 71 32.10.2.000 lei chelt. din care aferent trim. din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2.. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% prezinta urmatoarea situatie financiara: Total ven.-ven.ch. Raspuns: Baza de calcul a chelt. stiind ca totalul cheltuielilor include si TVA nedeductibila aferenta produselor de protocol.000 lei chelt. La 30 iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara: Ven. Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.=10.000 lei Total cheltuieli 7.impozabile……………………………………………10.I……………………………………………………..II.-ch.) Profit impozabil = 10.neded. Raspuns: TVA aferent ch.000 lei Total chelt………………………………………….000 lei Chelt.ned.540 => ch.000 lei.700.prot..protocol neded.000= 122.000-7.de protocol = = 122..000 – 10.totale impozabile………………………………………………. cheltuieli totale 10.cu impozitul pe profit trim.de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun.000 lei Total chelt…………………………………………………………7.000+200+38+340= 3. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari : Total venituri impozabile 10.II=572340=232 33.de prot.200 lei chelt. Raspuns: Baza de calcul pt.tot.000 lei..000 – 2.578 => impozit pe profit datorat = 3.cu impozitul pe profit 8 .000 + 100 = 2. din care impozitul pe profit aferent trim.Venituri totale 14.=200 x 19% = 38 lei (635=4426 ch. Raspuns: Profit impozabil = ven.000 lei Din care: • • chetuieli de protocol……………………………………………12.I…………………………340 lei Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie. La data de 30 iunie a exercitiului N.=14.000 lei Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie.cu impozitul pe profit aferent trim.000 lei Din care: - cheltuieli de protocol 200 lei - ch. La data de 30 iunie a exercitiului N.000 lei chelt.000+12.000 lei Din care: • • • chetuieli de protocol……………………………………………12.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt. din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei.neimp..reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .100 x 16% = 336 31.578 x 16% = 572 lei.100 lei => impozit pe profit = 2. o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 19% a inregistrat urmatorii indicatoriu economico-financiari: Total ven.= 700.000 lei.……………600.+ch.000-600.deductibile = 3.600.000+200+340= = 3.000 x 2% = 2. stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de TVA.tot.000+ + 10. suma exclusiv TVA) …………..totale…………………………………………………………….impozabile……………………………………………700.

560 => TVA af.000 lei Impozit pe profit trim.000 Cap.000 Grad de indatorare = Cap.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .000+ + 10.000 150.376.4 => imp.III…………………………….000 37. Raspuns: Baza de calcul a chelt.000+12.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008.000 x 16% = 120.lei Capital propriu Capital imprumutat Chelt.propriu mediu = 100.000=20.=4426) Profit impozabil = 700.000 lei Sa se determnine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie. Impozit pe profit datorat pt..neded..reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .imprumutat mediu = (110.de curs (ven.000+90. anul N = 750.000+ + 2. aferent trim.= 700.440 = = 9. • Varianta actuala Cap.000 110.40.000-2.imprumutat mediu/Cap. O societate comerciala a obtinut cumulat.II: 19.000)/2= 100.4+ 10.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.prot.10.de protocol = = 122.000 110.prot.36. La 31 martie anul 2008 la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: . de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2007.000 lei chelt.000 = 100.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie.816.000 + 12.000 150. urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului.000 31 martie 2008 120.000)/2 = 110. Raspuns: Plus ca in problema apar niste informatii care nu imi folosesc.740 35.000 31 martie 2008 120.000 lei.II………………………………. In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel: • Impozit pe profit trim.propriu mediu = (100. din care impozitul pe profit aferent trim.deductibila cu dobanda si dif.propriu mediu = 100.12.91 => chelt.816.000 Grad de indatorare = Cap.de achitat = 120.neded=9.000-600.=12.000/110.740. si care va fi diferenta de plata pentru acel an. La 31 martie 2008.000 Dif.000+120.740-10.000 • Varianta veche Cap.000 – 600.000=0.2.000/110.000)/2= 100.000 Cap.propriu mediu = (100.III. din care aferent trim..cu dobanzile aferente unui imprumut de la o banca romaneasca autorizata de BNR Venituri din dobanzi Celelalte venituri impozabile 1 ianuarie 2008 100.000 • • • Impozit pe profit trim. nu cu 3.000+90.din dobanzi +10% din celelalte venituri impozabile) si cand gradul de indatorare se compara cu 1.91 => chelt.000)/2 = 110. Probabil s-au gandit la cum se calcula inainte chelt.000 x 2% = 2.IV.4 x 16%= 19.376.560+1. societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.000 lei.000 + 12.imprumutat mediu/Cap.000 Impozit achitat = 36..000 lei 0 0 0 40.de protocol ded.000 9 .000 = 9. adica 12.000+120.000-100.440 => ch.cu dobanzile aferente 1 ianuarie 2008 100.000 36.000 90.I…………………………………………………….000+9.560 x 19% = 1.profit cumulat =123.I……………………………….000= 122.II.lei Capital propriu Capital imprumutat Chelt.imprumutat mediu = (110.000 = 123.000=0. un profit impozabil de 750.000 + 40.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.4 (635neded. Raspuns: La data de 25 ianuarie. stiind ca totalul cheltuielilor include si cheltuielile cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.ch.000 22.aferent trim.

000 + 17.000/110.000+150.2008.000+120.000 30.imprumutat mediu/Cap.000 Cap.000 + 170.2008.000. Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007. atunci dobanda deductibila este de 50.2009-31.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008.2008-31.000)/2 = 110.000 • Varianta veche: Cap. volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50..000 Grad de indatorare = Cap.000.2009 = 7.imprumutat mediu = (110. din care anului 2008 28.000=1. cazul a) grad de indatorare mai mic ca 3.din dob.000 sint nedeductibili in trim I si se reporteaza pina la deductibilit integrala. adica 50.000 220.000 lei.000 si nu 70. atunci dobinzile sint deductibile la niv dobinzii de referinta.000 lei.000 Grad de indatorare = Cap.cu dobanzile Venituri din dobanzi Celelalte venituri impozabile 1 ianuarie 2008 0 0 0 31 martie 2008 70. pe data de 15 decembrie 2007.. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta BNR. In primul an de functionare.000 lei.propriu mediu = 130.18 > 1 => chelt.cu dobanzi deduct = ven. Valoarea contabila de intrare 2. amortizarea este in suma de 56. Amortizare aferenta perioadei 01.01.000/110.000 x 10% = 25.000 lei x 50% = 28." De aici eu inteleg ca daca gradul de indatorare este mai mic de 3.01.000 ron sint nedeductibili indiferent de marimea gradului de indatorare.000 38.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de 4 ani: amt. atunci cei 50.lei Chelt..000/4=7.cu dobanzile sunt integral deductibile = 60.000=1. In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata.propriu mediu = (100.000)/2 = 110.000 lei.cu dobanda sunt deductibile in limita sumei de 3.01.F face urmatoarea precizare: "in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati.000+150.000 x 10% = 22. 10 .12.000)/2= 130.propriu mediu = (100..unui imprumut de la un actionar persoana fizica Venituri din dobanzi Celelalte venituri impozabile 0 0 0 60.. Raspuns: Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.imprumutat mediu/Cap. +10%xalte ven. un utilaj.dobanzile deductibile sunt limitate la: nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR.000)/2= 130. Valoarea contabila de intrare 56. 39.000 22.000 170. Rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR.. La data de 1 martie 2007. dar mai mare ca 3. 01. durata normala de utilizare 5 ani.12. o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii.000 Cap. dar mai mic ca trei si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv.18 => chelt.000 lei Diferenta de 28.000. care este marimea amortizarii fiscale in anul 2009? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.000+220. Raspuns: • Varianta veche: a) b) grad de indatorare < 1 => chelt. La 31 martie 2008.imprumutat mediu = (110. anuala=28. Raspuns: • Varianta actuala Cap.000 lei cazul b) grad de indatorare mai mare ca 3.propriu mediu = 130. Impozabile = 22.000 C. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: .000=39. astept pareri 20.000+120. in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv.cu dobanda sunt deductibile integral: 70.000 40.000 grad de indatorare > 1 => chelt. durata normala de utilizare 40 ani. O societate achizitioneaza.000 Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2008.

privind marfurile……………………………………. Raspuns: Val.33%=250. Sa se det.42 lei 42.000 lei Din care: Asociat A/PJ…………………………………………………25. in cazul leasingului operational.000 Divid.auxiliare scoase din gestiune.000 x 16%=40. Locatarul.829/12= 3.datorat=50. Un contribuabil achizitioneaza. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….402. In cursul anului 2008.000=16.1.100.000 x 16%=8.000x16.000x83.000 x 10%=25. Durata normala de utilizare este de 3 ani.000 lei Chelt. Amorizare anuala = 2.000-25.retinut de societatea comerciala.incorect inregistrate este “chelt.cu amt.000 lei/40 ani=50.brut B=300. dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007.000x83.500*33.000 Dividend net de incasat=250.275 lei.000=42.30.000 lei x 9/12=37.000 Impozit pe divid.datorat=250.000 lei Chelt. cat si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Se inregsitreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000.de achizitie = 145.000=225.67% A: B: Divid.datorat=250. Raspuns: Participare asociat A=25. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie? Raspuns: Atat cheltuiala cu mat. un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 10 octombrie 2007.000 Pentru A nu se retine imp dividende pt ca detine mai mult de 15% pe o perioada mai mare de doi ani. 44. in data de 3 octombrie 2007.775 lei.829 lei Amortizare lunara= Amortizare anuala/12 luni= 40.000 lei Capital social subscris si varsat……………………………………….000 lei Asociatul A detine partile sociale incepand cu anul 2000.….000 Impozit pe divid.000 lei Asociat B/PF………………………………………………….20.care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. in calitate de utilizator de leasing.cu amortizarea bunului luat in leasing………….300. 11 .000/30. pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat: Chelt.42 lei>> amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007 este de 3.500 DNF = 3 ani Norma de amortizare liniara= 100/DNF= 100/3=33.775-23..cu serviciile bancare……………………………………500 lei Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corspunzator operatiunii economice realizate de societate.33% Participare asociat B=5. 43..Materialele nu au fost asigurate.402.5.500 41. inregistreaza si deduce chiria. precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.33% Amortizare anuala= VI*Norma de amortizare= 122.33%=250. din care TVA 23.00=210.000 lei pe an.000 lei. Aceasta cheltuiala trebuia inregistrata si este deductibila la locator.000 Impozit pe divid.bunului luat in leasing”. Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.000/30.000-8. In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50.000 Dividend net de incasat=250. Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze.suma divid.000 Impozitul/dividente platit unei persoane juridice este de 10% A: Divid.brut A=300.275=122.000-40.brut A=300.33%=40.cu salariile……………………………………………. Raspuns: Grupa de chelt. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare.Raspuns: In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara.67%=50. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit a incheiat in cursul trim I un contract de leasing operational.. iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara.000 =83. lei Chelt.000 Dividend net de incasat=50.000.

tombole 24. dacã se cunosc urmãtoarele date despre venituri si cheltuieli: – venituri din serbãri. d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. 12 . In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane.000 =62. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. Raspuns: “ Art.000 lei.000 lei. “ 47. Raspuns: “Persoana juridica romana . Raspuns: Participare asociat A=25.000 Dividend net de incasat=75. organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit . dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.000-12.000/30.000-20. precum si sfera de cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice. in anumite conditii. la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….000 Impozit pe divid. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate? Raspuns: Sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii. .000 Impozit pe divid. c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica. intr-un an fiscal.000 Dividend net de incasat=125. Sã se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2008.000 lei Asociat B/PF romana…………………………………. conferinte.000 x 16%=20.000x37. asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent. Raspuns: Impozit pe profit = Profit impozabil * cota de impozit pe profit 51.5% Participare asociat B=5. – venituri din cotizatii 3.datorat=125. oragnizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 Divid.brut A=200. Retinut de societatea comerciala. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.……15.000x62. 48.Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania.datorat=75. pentru veniturile realizate din activitati economice.45.40. Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit.suma divid. dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007.5%=125.00=105.Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: a) in cazul persoanelor juridice romane. In cursul anului 2008.200.000 46.000 euro. 49.000 x 16%=12.orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania” “Art.000 lei.000/40. Organizatiile non-profit.000 lei Sa se det.000 lei Capital social subscris si varsat………………………………………. atat din Romania.5%=75.000 lei Din care: Asociat A/PF romana………………………………….……25.brut B=200. 14.000=37. Descrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit. – donatii în bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000=63. 14. . asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa. Sa se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.5% A: B: Divid. 50. cat si din strainatate. Care sunt aceste conditii? Raspuns: Organizatiile nonprofit. pentru intretinerea si repararea proprietatii comune. asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine.

c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.500 => venituri neimpozabile=6. Raspuns: Venituri neimpozabile: ven. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.000 lei. degresiva sau accelerata. degresiv sau accelerat) în cazul mijloacelor fixe.din reclama. concesiune. de la o filialã a sa situatã într-un stat membru sã fie neimpozabile? 13 . daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani.neimpozabil pana la limita a 15.din serbari. daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani.000 Total ven.000 EUR. amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora. 55.000 ven.= 61. e) investitiile efectuate din surse proprii.000 lei.: 7. se aplica metoda de amortizare liniara.…: 24. amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix. b) in cazul echipamentelor tehnologice.000 10% din ven. respectiv al masinilor.100=900 Profit impozabil=ven-ch=900-2000*900/7000=900-257=643 => impozit pe profit=643x16%=103 52.din cotizatii: 3. – venituri din activitãti economice 7. pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 3. neimp. din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt în sumã de 2000 lei. b) pentru urmatorii ani de utilizare.000 ven. considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere. uneltelor si instalatiilor. c) 2. (9) In cazul metodei de amortizare accelerata.5.: 25.000 donatii: 9. concretizate in bunuri noi. amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul an de utilizare.000 x 10%=6. c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil. amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia. dar nu mai mult de 10% din ven. sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare. 54. livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii. acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix.000 Ven. pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala. Prezentati regulile generale pe baza cãrora se poate stabili regimul de amortizare (linear. precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata. degresivã si acceleratã)? Raspuns: (7) In cazul metodei de amortizare liniara. Cum se calculeazã amortizarea fiscalã prin fiecare din cele trei metode de amortizare (linearã. d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente. la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor.din act.3=49.5. societate-mamã. Începând cu anul 2007. f) amenajarile de terenuri. – cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumã de 5. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara. de asemenea. (8) In cazul metodei de amortizare degresiva. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. 53. prin majorarea valorii mijlocului fix. locatie de gestiune sau altele asemenea. precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica.3 lei.100 - 15.: ven. (3) Sunt.– venituri obtinute din reclamã si publicitate 25. amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: a) 1. de natura celor apartinand domeniului public.neimp.0. c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile.000 lei.ec.000 EUR x 3. b) mijloacele fixe puse in functiune partial. Ce conditii cumulative trebuie sã îndeplineascã imobilizarea corporalã pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal? Raspuns: (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia.100 => venituri impozabile = 7.publ.neimpozabil: 61. ce conditii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoanã juridicã românã.@ b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.000-6. Raspuns: (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor. b) 2.

(1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt. (3) In cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an. cu modificarile ulterioare. numai in conformitate cu prezentul articol. dobanzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. al dotarilor. plateste impozit pe profit. daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 1. si b) nivelul ratei dobanzii anuale de 9%. pentru imprumuturile in valuta. republicata. 59. . potrivit prevederilor Legii nr. 61. In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public. 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. si ale Legii bibliotecilor nr. sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului. 3. produselor sau serviciilor. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu. achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice. indiferent de nivelul lor. 2. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat. schimburilor de specialisti. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordatã salariatilor în România si/sau în strãinãtate? Raspuns: Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. (1). (5) In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare. incepand cu 1 ianuarie 2009. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 1. in conditiile alin. pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani. pe durata de viata stabilita de catre contribuabil. . fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. potrivit clauzelor contractuale. Acest nivel al ratei dobanzii se aplica la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. societate-mama. care se limiteaza potrivit prezentului alineat. 56. mentionate in norme. potrivit prevederilor titlului II. Cheltuielile din diferentele de curs valutar. in baza unui contract scris. cu modificarile si completarile ulterioare.@ (2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri. regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea? Raspuns: Cheltuielile cu sponsorizarea acordate potrivit legii sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. in scopul constructiei de localuri. 57. potrivit clauzelor contractuale. in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare. Ce dobânzi si diferente de curs valutar nu intrã sub incidenta gradului de îndatorare în ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit? Raspuns: Art. 23. cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine. Raspuns: Cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. 32/1994 privind sponsorizarea. precum si cei care acorda burse private. din punct de vedere al impozitului pe profit. cu exceptia celor prevazute la alin. corespunzatoare ultimei luni din trimestru. institutiile financiare nebancare. 2.@ 14 . Dati trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil. finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor. a burselor de specializare. (4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar. (1). la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului. pana la deductibilitatea integrala a acestora. neimpozabile si: a) dividendele primite de o persoana juridica romana.(1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de bunã executie acordate clientilor? Raspuns: Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat. cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. respectiv minimum 10%. cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. 60. de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii. in limita a de 2. ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. (1). si cele care sunt garantate de stat. precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol. Care este. a participarii la congrese internationale. diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda. Cum se determinã gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacã cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau nu? Raspuns: Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru. de asemenea. 58. 201. potrivit legii. de la o filiala a sa situata intr-un stat membru. 334/2002. potrivit alin. (4).Raspuns: Art. ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. pentru imprumuturile in lei. astfel: b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor. deductibilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente.

8/5 = 2293. Celelalte societăţi comerciale au obligaţia de a declara (declaraţia 100) şi plăti impozitul pe profit trimestrial.76 9 2293. la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.000 lei. 5% din venituri) = 450 lei 63. potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora. şi sucursalele din România ale băncilor. pierderea se recuperază luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent în România. persoane juridice străine. se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor. ca regulă şi pe categorii de contribuabili.000 lei.8 6 11468. a primei luni a trimestrului următor).76 7 2293. Se cere să se menţioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata. inclusive. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit? Raspuns: Pierderea anuală. precum şi ce fel de declaraţii de impozit pe profit se depun şi la ce date? Raspuns: Contribuabilii. stabilită prin declaraţia de impozit pe profit.76 64. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe profit? Raspuns: Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit: 15 . Raspuns: anul Valoare la începutul anului amortizare Valoare rămasă de amortizat 1 35000 35000 x 20% = 7000 28000 2 28000 28000 x 20% = 5600 22400 3 22400 22400 x 20% = 4480 17920 4 17920 17920 x 20% = 3584 14336 5 14336 14336 x 20% = 2867. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani. – cota anualã de amortizare degresivã: 10% x 2 = 20%. Termenul până la care se efectuează plata impozitului annual (impozitul annual – plăţile anticipate) este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (15 aprilie). Se cunosc urmãtoarele date: – valoarea de intrare: 35. au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual. (8) din Codul fiscal. 65. pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual. până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.2 11468. – durata normalã de functionare conform catalogului: 10 ani.000 lei. Contrbuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit la anumite termene şi a depune declaraţii de impozit pe profit.76 10 2293. 66.8 11468. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9. Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual. până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. În cazul persoanelor juridice străine.62.76 8 2293. Un agent economic obtine în anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1. societăţi comerciale bancare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite. Sã se determine impozitul pe profit datorat. – cota anualã de amortizare linearã: 100/10 = 10%. persoane juridice române. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial (sacdenţa este data de 25. Raspuns: I/P = 1000*16%=160 lei 9000 lei *5% = 450 lei >>> I/P datorat max ( 16%. după caz. 24 alin. Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice. Sa se calculeze amortizarea anualã a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivã prevãzut la art.

Suma de 18.000 se incadreaza la art 21.400 lei= 1. societate de expertiza contabila. e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. alin 2. pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18. lit s) intra taxe si cotizatii cu exceptia celor de la alin 2. Societatea ALFA SRL. 67.Atentie. 4000 euro*3. respectiv 2. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă. reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.000 euro anual. iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil 69.000 lei. se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor. 70. Nu se datorează impozit în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române. al 4. lit g) 71. in limita de 4000 euro de la art 21.Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2008? Raspuns: 16% 68. platitoare de impozit pe profit.600 lei suma nedeductibila Suma este integral deductibila cf art 21.Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale? Raspuns: Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil.000 lei.400 lei suma deductibila la calculul I/P suma de 16.6 lei. se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.000+ 14. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3. înainte de determinarea impozitului pe profit.400 lei suma deductibila la calculul I/P 16. la schemele de pensii facultative. De asemenea. litera g). achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Prin excepţie. Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative.000 lei pe angajat.6 lei.000 lei-14.a) persoanele juridice române. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. potrivit legilor de organizare şi funcţionare. 16 . alin 2 litera g) si este integral deductibila. dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15%.6 lei=14. ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate. b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3. dacă plata dividendelor se face în anul fiscal 2007? Raspuns: Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română. până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu. începând cu anul 2009. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli. impozitul datorat de persoana fizică se calculează.6= 14. din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile. Raspuns: Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4. pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora. platitoare de impozit pe profit. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli.6 lei=14. rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se restructurează.400 lei 72. d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. după caz. în acest caz. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20. din titlurile de participare ale acesteia la data plăţii dividendelor. societate de expertiza contabila. alin 4 lit s) si este deductibila in limita sumei de 4000 euro*3.000 euro anual. Cum se determină impozitul pe dividende datorat de un acţionar persoană juridică. c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică. Raspuns: Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate.000 reprezentind contrib obligatorie se incadreaza la art 21. achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16. Raspuns: Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 lei. respectiv 10%. stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 3.400 lei.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008.400= 30. Suma total deductibila = 16.000 lei si cheltuieli totale de 175.6 lei.000 lei. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250. o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal. in numele unui angajat. Societatea ALFA SRL. 4000 euro*3.A se vedea normele CF unde spune ca aceste cotizatii ale expertilor sint integral deductibile.

6 lei*10 salariati=7. Aceste cheltuieli se considera a fi facute in scopul realizarii de venituri impozabile. Raspuns: Decizia luata in urma controlului nu pare corecta deoarece cheltuielile de functionare. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati. precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat. completata de art 71. Raspuns: Cheltuiala de 5000 lei = 25. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2. sa fie deductibila. amortizat in suma de 20.000 lei= 1. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.000 lei.20. acelasi raspuns ca la problema 74. La data de 15 mai 2008. Codul fiscal nu prevede ca veniturile obtinute in urma valorificarii partilor componenete ale bunului casat sa fie mai mari decit cheltuiala cu val neamortizata pentru ca.800+10.000 ( amortizarea fiscala) este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit conform art 24.688 lei I/P de plata = 14.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008.000 ( val fiscalade intrare ). consideram ca suma de 2. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.000 lei=1. Daca in speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000-175. lit m).800 lei cheltuiala nedeductibila cu tichetele de cresa. aceasta din urma. si cheltuieli totale de 175.200 lei 73. alin 15 din Codul fiscal. .688 – 5.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student. indice 6 din norme. Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008. obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 2. parcare. lit m) din Codul Fiscal completat cu art 48 din norme in care se precizeaza: "Nu intra sub incidenta conditiei privitoare la incheierea contractelor de prestari servicii.000 lei. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul. Raspuns: Cheltuiala de 5000 lei = 25.000 lei *3/1000= 750 lei 20% din I/P datorat = 20%*5.000 – 750 = 8.000 lei. indice 6 din norme.suma de 75. desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. . pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale.500 lei >>> 3.800*16%=14. amortizat in suma de 20.000 ( val fiscalade intrare ). societatea caseaza bunul.000 +1. neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. 75. Raspuns: Cheltuieli sociale deductibile 2%*75.suma de 3. La un control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii. in concluzie. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele: .000= 75. prestate d epersoane fizice autorizate si d epersoane juridice.20.000 lei.000 lei Profit contabil = 250. La data de 15 mai 2008. societatea caseaza bunul.raspunsul din fisierul atasat este corect si are la baza urmatoarele: art 21. alin 15 din Codul fiscal. intretinere si reparatii aferente autoturismelor. -suma de 10. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 ( amortizarea fiscala) este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit conform art 24.000 lei Profit impozabil = 75. completata de art 71.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului.800 lei I/P = 91. alin 4. transport si altele asemenea 17 . completare.500 = 1. restul fiind cheltuieli deductibile.938 lei i/p platit bursa privata 74.000 lei. se aplica aceleasi articole din CF ca la problema 74 76. reprezentand cifra de afaceri. serviciile postale. obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 7. cum sint: cele de intretinere si reparare a activelor. prevazuta la art 21.suma de 5.000+5.300-1. serviciile cu caracter ocazional.000= 91.Suma deductibila = 200 euro*3. 3/1000 din CA= 250.500 lei trebuia considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.000 lei. alin 4.000 lei. Aceste cheltuieli se considera a fi facute in scopul realizarii de venituri impozabile.000 lei. serviciile de comunicatii si d emultiplicare.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor.

a carui cota este de 10%.77.120 lei Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scădea valoarea casei de marcat. III : 900 lei. 35. SC ALFA SRL. 78. astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul. 79. Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV stiind ca SC ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 februarie 2008 inchiderea exercitiului financiar 2007. si l-a inregistrat in cheltuielile sale.111 ron ( suma bruta este 11. Raspuns: Impozitul calculat si datorat este de 1.5 lei 81. care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior.01. . Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit? (101) Raspuns: (4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual.5%* (17. (1) lit. a efectuat in anul 2008 urmatoarele plati de impozit pe profit: . b).(1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.120 – 500) = 2. Depunerea declaratiei de impozit pe profit si regularizarea platilor se efectueaza pana la data de 15 aprilie 2008. platitoare de impozit pe profit. Impozit pe venit = 2. a efectuat in anul 2008 plati de redevente catre o persoana juridica nerezidenta. (11) Contribuabilii prevazuti la alin.000 + 50 + 70 = 17. considerand suma de 10. depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat.aferent trim.500 lei.620 = 415. Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit. SC ALFA SRL .000 500 50 70 200 În luna februarie societatea comercială achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat în valoare de 500 lei.Trei societăţi comerciale prezintă următoarea situaţie la 31.12.000 + 7. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizează următoarea situaţie a veniturilor desprinsă din balanţa lunii martie 2008 Tip venit Venituri din vânzarea mărfurilor Venituri din producţia de imobilizări corporale Venituri din cedarea activelor fixe Venituri din provizioane Venituri din dobânzi Venituri din diferenţe de curs valutar Venituri din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii Valoare cumulată de la începutul anului (lei) 10.111 ron) si este nedeductibila la calculul impozitului pe profit conform art 21. I 2008 Răspuns: Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din vânzarea mărfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi + Venituri din diferenţe de curs valutar = 10.2008.000 7. . Art. respectiv 900 lei cu termen de plata 25. lit a) din CF.@ 80.aferent trim. Raspuns: Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul celui platit pentru trim. III.000 lei. 35 alin. . prin exceptie de la prevederile art.aferent trimestrului I : 2. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10. (12) Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna. Determinaţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim.000 lei ca fiind suma neta de impozit.2006: 18 . II : 2. platitoare de impozit pe profit. pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.000 2. Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor . declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului. alin 4. (1).5%*16.111 lei *10%= 1.000 lei.

000 5 Ştiind că la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3.. 107 şi 108........ Răspuns: 5.. 5...... Răspuns: 412..............000 lei (200.....500 lei (18..................5 lei (16....... 82...... art......... O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 venituri totale impozabile în valoare de 18...... c)..............000 lei Venituri din producţia de impobilizări corporale şi necorporale .... 100 lei Venituri din provizioane..................000 lei – 1........ Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare...... 104.....................Indicator Obiectul de activitate Tip capitalul social Venituri (lei) Număr salariaţi Societatea A Comerţ cu articole de îmbrăcăminte Integral Privat 250.............. 19 .000 euro pe an (Cod Fiscal. 83...................000 lei Venituri din dobânzi ......000 euro/an.......... alin 5........5% = 305 lei) Legislaţie: Legea 571/2003...000 lei) Legislaţie: Legea 571/2003....400 lei............ 12...... b).. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 următoarele venituri: Venituri din vânzarea produselor finite ........ 305 lei (12.. Răspuns: 305 lei Metodologia de calcul: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ....... lit.. art.................................. art.................. c).....................000 4 Societatea C Prestări servicii coafură Integral privat 480..5% = 5............200 lei (12....500 lei = 16............ 107 şi 108....... condiţia impusă de lege limitând valoarea veniturilor la 100............... O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziţionează şi pune în funcţiune în cursul lunii februarie o casă de marcat fiscală în valoare de 1... societatea B activează în domeniul jocurilor de noroc..................... 700 lei Să se determine impozitul pe venit......200 lei) Determinarea impozitului pe venit ...............3817 lei/euro care din societăţile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor......... societatea C a realizat venituri peste 100............................5 lei) Legislaţie: Legea 571/2003..500 lei.....000 lei Metodologia de calcul: Determinarea impozitului pe venit ................. Balanţa la 31 martie 2008 înregistrează următoarele venituri: Venituri din comercializarea mărfurilor .....................000 lei + 2.. art.. Sa se calculeze impozitul pe venit.. 103.... art.......... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare................ 10....5 lei Metodologia de calcul: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ........ având în vedere că nici una dintre ele nu a mai fost încadrată în această categorie? Răspuns: Nici una dintre societăţile de mai sus nu se poate încadra în categoria microîntreprinderilor în 2007...000 lei = 12...500 lei x 2...... 107 şi 108... Să se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.000 10 Societatea B Jocuri de noroc Integral privat 300... Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare........... lit..... 85........ O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2008 venituri impozabile in valoare de 200..000 lei x 2....... art....000 În cursul lunii februarie achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat fiscală în valoare de 1........ 16...... 412........................................... domeniu în care nu se pot înfiinţa microîntreprinderi(Cod Fiscal. 200 lei Venituri din variaţia stocurilor .......................... deoarece: societatea A are 10 salariaţi......... 103..500 lei) Determinarea impozitului pe venit .5% = 412...200 lei x 2.000 lei si cheltuieli totale de 150....... 12................. condiţia impusă de lege limitând numărul de salariaţi la 9 (Cod Fiscal....1.....000 lei Venituri din dobânzi ............... lit.....000 lei.... 200 lei Să se determine impozitul pe venit.................................. 84........................

..000 45.. în trimestrul în care au fost puse în funcţiune........ de la titlul IV din norme.. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor.. 217. Conform art 10. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008: Luna Venituri Cheltuieli Ianuarie 75.000 50.. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto.7246 feb 3.... care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.. 89. Cre este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Răspuns: 2.... autorităţile locale şi instituţiile publice..700 lei x 2....Răspuns: 218 lei Metodologia de calcul: Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ..700 lei) Determinarea impozitului pe venit .. indice 1. c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100..000 martie 85. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii....000 euro...000 35. legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? Răspuns: Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii: a) realizează venituri. de la societăţile de asigurare. din care se scad: a) veniturile din variaţia stocurilor..000 lei....000 mai 75. cazinourilor.7202 lei/euro.000 iunie 56.. in ultima zi a lunii aprilie mai 3.6531 3.000 euro care trebuie indeplinita de platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Răspuns: cursul de schimb din ultima zi a fiecarei luni in care este realizat venitul... În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat.000 feb 59... conform reglementărilor legale.700 lei (10..... altele decât statul. b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv... al pieţei de capital.000 50.6548 martie 3.. pariurilor sportive.. potrivit legii.. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor? Răspuns: Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă. 87... 107 şi 108.... b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale..... c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. 8. pe parcursul anului. În cazul căror persoane juridice..6505 de 20 .000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : Luna Curs schimb Ianuarie 3. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare....... a conditiei de a avea venituri anuale sub 100....5lei (8.5% = 217.. în conformitate cu documentul justificativ....5% 88. reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor. f) veniturile realizate din despăgubiri. 90. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor... Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar.000 25. c) veniturile din exploatare...000 lei + 100 lei – 1.... d) veniturile din provizioane. 86.. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi...000 45..5 lei) Legislaţie: Legea 571/2003. valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă.. e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului. altele decât cele din consultanţă şi management.. valori lunare aprilie 65.. art. O societate comerciala.... Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei in euro in scopul verificarii... în proporţie de peste 50% din veniturile totale.400 lei = 8. d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane..6755 iunie 3.

000 21 .000= 8. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. II = 359. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor. Total venituri trim.000 iunie 115. O societate comerciala. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 : lei. Răspuns: 91.000 lei Impozit = 2.000 Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Răspuns: In toate lunile.6548 martie 3. I = 226.000 25.000 11.000 25. precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al anului 2008.000 aprilie 77.975 lei 94.000 martie 50.650 lei Total venituri trim.7246 feb 3. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008: Luna Venituri Cheltuieli Ianuarie 75.000 50.6102 lei/euro.000 =5.000 aprilie 77.6505 de Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.000 iunie 115. valori lunare aprilie 65.000 mai 107.000 15. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri.000 feb 35.7202 lei/euro.000 lei. inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 : lei.000 iunie 56.000 lei Impozit = 2.000 mai 107.000 45.000 35. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto.000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : Luna Curs schimb Ianuarie 3.000 feb 35.6102 lei/euro.000 mai 75. 93.000 50. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “ activitati de consultanta pentru afaceri si management” poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Răspuns: Da. valori cumulate de la inceputul anului Luna Venituri din prestari servicii Venituri din consultanta ian 15.5%*359. valori cumulate de la inceputul anului Luna Venituri prestari din ian 15.000 5.000 martie 50. in ultima zi a lunii aprilie mai 3. O societate comerciala. obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri. daca veniturile realizate din activitatea principala “ activitati de consultanta pentru afaceri si management” sunt in proportie de sub 50% din veniturile toatle.000 45. societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale.6531 3.000 10. O societate comerciala.000 feb 59.6755 iunie 3.Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.000 martie 85.000 20.5%*226. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Răspuns: 92.

000 110.000 lei Total venituri consultanta trim. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor. c) veniturile din exploatare. de la societatile de asigurare. pierderea inregistrata in anul 2007? Răspuns: 96. în sensul impozitului pe venit: a) veniturile din dividende. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor. b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale.000 lei I/P = 562. conform reglementarilor legale.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv. In 2008 trece la regimul de platitoare de impozit pe profit.000 Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor) Răspuns: In trim. Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului.000-243. in conformitate cu documentul justificativ.000 55. Prin exceptie de la prevederile art.000 10.000+299. 98. potrivit legii. fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu.5%*226.000*16% = 89.000 135. II??? 95. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile în anul 2008. I = 226. daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.000 lei Total cheltuieli deductibile trim. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.000 85.000 45. II – 280.920-5. (2) si (3). Poate societatea sa-si recupereze. in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008. societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale.000=562.650 lei Total venituri prestari servicii trim II = 299.000 33. Total venituri trim. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.270 lei ??? Suma inregistrata ca impozit pe venit in trim. 22 . Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in acest articol. Răspuns: Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa.000 35. trim. d) veniturile din provizioane. din care se scad: a) veniturile din variatia stocurilor.000 lei Rezultat fiscal = 805. 99.000=805. Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Răspuns: 97. care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.000 lei >>> ca in trim II realizeaza venituri din consultanta in proportie de peste 50% din veniturile totale.000 15.000 lei Impozit = 2. pentru pagubele produse la activele corporale proprii.000 =5.servicii Venituri din consultanta Cheltuieli deductibile 5. in trimestrul in care au fost puse in functiune. b) veniturile din pensii pentru invalizi de rãzboi.000 11. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.I. f) veniturile realizate din despagubiri. fara a se datora majorari de intarziere. II = 89.650= 84.920 lei I/P de platit pt. Total venituri cumulate trim I+II = 226. valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila.000 10.000+280. 109 alin.I+II = 243. Răspuns: In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat. I este nedeductibila la calculul impozitului pe profit din trim.

c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii.somaj 1%: 1250 x 1% = 13 CAS: 1250 x 9.037 Venit impozabil = 1. somaj 0. b) impozitul total plãtit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii.2008) – de baza Loc de munca nr.5%. e) indemnizatia pentru cresterea copilului. c.88 lei/tichet. în perioada februarie-iunie 2008.1: venit net lunar: 1. Determinati venitul net din salarii. Raspuns: Raspuns: a.lunar: Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 1500-210=1290 => Imp. d) sumele primite sub formã de sponsorizare.000 lei. CASS 6. cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 9. h.p.brut=1000+150+100=1. Stiind cã persoana fizicã are în întretinere o persoanã si deducerea personalã lunarã aferentã este de 210.2008) a) imp. Salariata are în întretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren agricol în suprafatã de 5.5%=81 Venit net = 1250-13-119-81=1. j) venituri din jocuri de noroc.de baza: 1000 lei spor de vechime 15%: 1000 x 15%=150 – Spor cu caracter permanent? da tichete masa: 20 x 7. impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate de angajata.salarii = 1290 x 16%= 206 Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=950 => imp. iar la celãlalt loc de muncã.500 lei. – un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei. Raspuns: Loc de munca nr.salarii=950 x 16%=152 b) c) Impozit total platit in 2008= 9 x 206 + 5 x 152= 1854+760= 2614 Venit net anual impozabil = 9 x 1500 + 5 x 950 – 9 x 210 = 13500+4750-1890=16360 Deducere 23 .salarii=? Sal.5%.net=? Sal. O persoanã fizicã obtine la locul de muncã de bazã un venit net lunar de 1. Persoana fizicã lucreazã la locul de muncã de bazã în perioada ianuarie-septembrie 2008. g.000 m. pe baza unui contract de munca cu timp normal. determinati: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plãtit de persoana fizicã. iar luna martie 2008 a avut 21 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral ( deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei). 100.net din salarii=? Imp.037-450=587  impozit sal. în luna martie 2008: – salariu de bazã = 1. f) indemnizatia lunarã a asociatului unic. – spor de vechime = 15%. O salariatã a unei societãti comerciale obtine la locul de muncã de bazã.250 Neimpozabil: din cadou: 150 Fd.500 (per. h) venituri din cedarea folosintei bunurilor. i. f. – 20 tichete de masã în valoare de 7. si la un loc de muncã unde are un contract individual de muncã cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei. 2: venit net lunar: 950 (per.feb.-iun. i) venituri din drepturi de proprietate intelectualã.5%=119 CASS: 1250 x 6. are in intretinere 2 persoane ven.5%. j. b. Raspuns: sal.=587 x 16%=94 Salariu net = 1037-100-94=843 101.6 cadou 8 martie: 250.88 = 157. urmatoarele venituri. g) indemnizatiile din activitãti desfãsurate ca urmare a unei functii de demnitate publicã.ian-sep.c) indemnizatia pentru incapacitatea temporarã de muncã.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful