You are on page 1of 8

Za konzolni nosač prema slici i zadate podatke odrediti:

a) otpore oslonaca,
b) nacrtati dijagrame momenata savijanja i transferzalnih sila
c) izračunati najveći normalni napon i nacrtati dijagram raspodjele normalnog i
tangencijalnog napona po poprečnom presjeku na rastojanju z.

Podaci :

a
F [kN] q [kN] M[KNm] c [m] z [m]
[m]
3 2 2 4 0,2 0,7
OTPORI U OSLONCIMA

∑F xi =0
FAX − Fcos α = 0
FAX = Fcos 30 °
FAX = 2,59 kN

∑F yi =0
FAY − Fq − Fsin 30 ° + FB − F = 0
FAY = Fq + Fsin 30 ° − FB + F
FAY = −0,513 kN

∑M A =0
2 3 9
M+ a ⋅ Fq + Fsin 30° ⋅ a − FB ⋅ 2a + F ⋅ a = 0
3 2 4
4 + 0,426 + 1,8 + 5,4
FB = = 5,813 kN
1,6

PRORAČUN AKSIJALNIH SILA, TRANSVERZALNIH SILA I MOMENATA


SAVIJANJA
ANALIZA PO POLJIMA

Polje I (0 < x < a/4)

MX = F ⋅x
Ft = −3
Fa = 0

X(m) Fa(kN) Ft(kN) Ms(kNm)


0 0 -3 0
0,2 0 -3 0,6
Polje II (0< x < a/2)

a
M X = F ⋅ ( + x ) − Fb ⋅ x
4
Ft = Fb − F = 2,813
Fa = 0

X(m) Fa(kN) Ft(kN) Ms(kNm)


0 0 2,813 0,6
0,4 0 2,813 -0,525
Polje III (0< x < a/2)

a a a
M X = F ⋅( + + x) − Fb ⋅ ( + x) + Fsin 30° ⋅ x
4 2 2
Ft = −F + FB − Fsin 30°
Fa = Fsin 30°

X(m) Fa(kN) Ft(kN) Ms(kNm)


0 2,59 1,313 -0,525
0,4 2,59 1,313 -1
Polje IV (0< x < a)

q
M X = −FAY ⋅ x + ⋅x
2
q
Ft = −FAY − ⋅x
2
Fa = FAX

X(m) Fa(kN) Ft(kN) Ms(kNm)


0 2,59 -0,513 0
0,8 2,59 0,313 1,21

PRORAČUN NAPONA

Za z =0,9 m moment savijanja iznosi


M S = −0,805 kNm , a transverzalna sila Ft = −1,131 kN

Moment inercije za dati presjek iznosi:


I x = I x1 + I x 2 = 1 + 0,375 = 1,375 m 4
I x = 1,375 m 4
y max = yT
y max = 1,38 m

Normalni napon je:


M − 0,805 kNm
σ max = S ⋅ y max = ⋅ 1,38m = −0,80 MPa
Ix 1,375m 4
M − 0,805 kNm
σ min = S ⋅ y min = ⋅ 0,22m = −0,128 MPa
Ix 1,375 m 4

Tangencijalno naprezanje računamo za četiri tačke:


Ft ⋅ Sx 2 ⋅ 10 3 N S X
τ= = ⋅
Ix ⋅ ξ 1,37m 4 ξ

Za tačku 1 imamo:
S x1 = 0 pa je:
τ =0

Za tačku 2 imamo:
S x 2 = 8c ⋅ 2c ⋅ 1,72c = 2 ⋅ 0,4 ⋅ 0,43 = 0,344 m 3 i imamo da je ξ 2' = 8c = 2m i
ξ 2'' = 2c = 0,4m
pa je:
2 ⋅10 3 N 0,743 m 3
τ 2' = ⋅ = 1,56 kPa
1,37 m 4 2,4m
2 ⋅10 3 N 0,743 m 3
τ 2'' = ⋅ = 2,71kPa
1,37 m 4 0,4m

Za tačku 3 imamo:
S x 3 = 6c ⋅ 2c ⋅ 2,64c = 31,68c 3 = 0,495 m 3 i imamo da je ξ 3' = 2c = 0,4m
pa je:
2 ⋅10 3 N 0,855 m 3
τ 3' = ⋅ = 3,1kPa
1,37 , m 4 0,4m