You are on page 1of 1

POHON INDUSTRI KAKAO

Powder Obat-obatan Confectionary


HS. 1803.20.00.00 Makanan Bars
VAT:10 Minuman Rice
BM:15 Kosmetika

Cake Concentrate
HS. 1803.20.00.00 HS.
VAT : 10 VAT:
BM : 15 BM:

Extract
Biji INDUSTRI Liquor(Mass) HS.1901.20.20.00
Makanan
HS. 1801.00.00.00 PENGOLAHAN HS.1803.10.00.00 VAT:10
VAT:10 KAKAO VAT: 10 BM:10
BM : 5 BM : 5
Essence
(Flavour)
HS.3302.10.90.00
VAT:10
BM:5

Lecithin
HS.2923.20.10.00
VAT:10
BM:0

Tannin
HS.2923.20.10.00
VAT:10
BM:0

Pektin
HS.1302.20.00.00
VAT:10
BM:0

Buah Oleo Chemical Industri Kimia


HS.2001.90.90.00 HS. Obat-obatan
Vat : 10 VAT:10
BM : 5 BM:0

Butter/Fat Fatty Acid


HS. 1804.00.00.00 HS.1302.20.00.00
VAT : 10 VAT:10
BM : 15 BM:0

Vitamin D
HS.2936.24.00.00
VAT:10
BM:0

Pupuk Hijau

Single Cell Protein


HS.
VAT:10
BM:0

Gas Bio

Pektin
HS.1302.20.00.00
VAT:10
BM:5

Alkohol
HS.2208.20.30.00
VAT:10
BM:150

Shell & Pulp Jelly


HS. 4703 HS.
VAT:10 VAT:1
BM : 5 BM:0

Plastik Filler
HS.
VAT:10
BM:0

Bahan Bakar

Keterangan : 1 Investasi : Rp.288.000.000.000


2 Jumlah Perusahaan : 15 UU
3 Kapasitas : 353900 ton
4 Utilitas : 56%
5. Jenis Produksi : Liquor, Coke, Powder, Lemak Kakao