You are on page 1of 24

LISTE DE INSTRUCŢIUNI PENTRU

FUNCŢIONAREA AUTOMATA A MAŞINILOR DE TRICOTAT CMS

1. Comenzi SINTRAL 27. Comenzi pentru tragerea auxiliară


28. Comenzi suplimentare pentru maşini cu pieptene
1. Comenzi de tricotare de tragere
2. Comenzi pentru conducătoarele de fir 29. Instrucţiuni (comenzi) pentru desen
3. Comenzi directe pentru conducătoarele de fir 30. Instrucţiuni (comenzi) directe pentru desen
4. Comenzi pentru prinderea şi tăierea firului 31. Comenzi pentru jacard
5. Comenzi directe pentru prinderea şi tăierea firului 32. Comenzi directe pentru jacard
6. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii din 33. Comenzi jacard - decizii subordonate
spate
34. Comenzi jacard dependente de decizii
7. Comenzi directe pentru deplasarea laterală a
35. Comenzi pentru întrerupătoare şi contoare
fonturii din spate
36. Comenzi directe pentru întrerupătoare şi contoare
8. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii din
faţă la maşina CMS 330 TC 4
37. Comenzi pentru memorii sau contoare
38. Calcule cu memorii sau contoare
9. Comenzi directe pentru deplasarea laterală a
39. Comenzi pentru intarsia
fonturii la maşina CMS 330 TC 4
40. Comenzi directe pentru intarsia
10. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturilor
auxiliare din spate şi faţă la maşina CMS 330 TC-T 41. Comenzi intarsia pentru maşini Stoll cu tehnologia
“multi gauge”
11. Comenzile pentru deplasarea laterală a fonturilor
42. Comenzi pentru produse conturate
auxiliare la maşina CMS 330 TC-R
43. Comenzi directe
12. Comenzi pentru reglarea camelor de buclare
44. Comenzi pentru dispozitivul de măsurare şi reglare
13. Comenzi directe pentru reglarea camelor de
STIXX
buclare
14. Comenzi pentru viteza de tricotare
15. Comenzi directe pentru viteza de tricotare
2. Comenzi de SERVICE
16. Instrucţiuni structurale în programul de tricotare
17. Comenzi pentru dispozitivele de oprire
45. Comenzi pentru conducătorul de fir (comenzi
18. Comenzi directe pentru dispozitivele de oprire directe)
19. Dispozitiv de oprire piezo-electrică la maşina CMS 46. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii
330 TC 4 CMS 330 TC-T (comenzi directe)
20. Dispozitiv de oprire piezo-electrică la maşina CMS
47. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii la
330 TC-R
maşina de tricotat CSM 330 TC 4 (comenzi directe)
21. Comenzi pentru activarea dezactivarea
mecanismelor şi dispozitivelor
48. Comenzi directe pentru reglarea camei de buclare
22. Comenzi directe pentru activarea dezactivarea
(comenzi directe)
mecanismelor şi dispozitivelor
49. Comenzi pentru deplasarea căruciorului (comenzi
23. Comenzi pentru platinele de închidere-aruncare la
directe)
maşinile cu fonturi auxiliare
50. Instrucţiuni (comenzi directe)
24. Comenzi directe pentru platine de închidere-
aruncare 51. Comenzi de informare (comenzi directe)

25. Comenzi pentru tragerea tricotului 52. Comenzi pentru tragerea tricotului (comenzi
directe)
26. Comenzi directe pentru tragerea tricotului

1. Comenzi SINTRAL
1
1. Comenzi de tricotare

Comenzi Descrierea comenzilor


1-7999 Indică numere ale liniilor programului de tricotare.
1100-7999 Indică numere ale liniilor programului de tricotare sau a desenului Jacard.
8000-9999 Indică zonă cu linii rezervată pentru Autosintral.
<< Comandă deplasarea căruciorului spre stânga.
>> Comandă deplasarea căruciorului spre dreapta.
Comandă deplasarea căruciorului spre stânga sau dreapta (comanda este
<>
valabilă pentru ambele sensuri de deplasare a căruciorului).
Se comandă la fiecare sistem acţiunea acelor pentru tricotare sau transfer;
S:…;
set de instrucţiuni de tricotare.
Se execută selectarea acelor prin metoda directă, I = selectare, . = fără
DI.
selectare.
R Toate acele formează ochiuri.
F Toate acele formează bucle.
0 Toate acele staţionează, nu lucrează ("0 = zero").
Citirea liniilor din zona cu desenul jacard n se face în ordine descrescătoare
< n->
(n = 1-8).
Citirea liniilor din zona cu desenul jacard n se face în ordine crescătoare (n =
< n+ >
1-8).
*+.ABEGHIKL
MOPQTWYZ Simboluri jacard pentru selectarea individuală a acelor.
abeghiklmopqtwyz
Simbolurile scrise după litera N nu vor fi selectate, totuşi celelalte simboluri
N
vor fi selectate, de ex. S:A-NA;
Simbolurile scrise după simbolul % determină deplasarea acelor în poziţia
de închidere neterminată (acele formează bucle), simbolurile scrise înainte
%
de simbolul % determină deplasarea acelor în poziţia de închidere (acele
formează ochiuri).
Se execută un transfer de pe fontura spate pe fontura faţă cu selectare, de
UVS
ex. S:UVS+;
Se execută un transfer de pe fontura faţă pe fontura spate cu selectare, de
U^S
ex. S:U^ST;
Se execută un transfer simultan în acelaşi sistem, în ambele sensuri, cu
selectare, de ex. S:UXST-+
UXS
T = transfer spre fontura spate,
+ = transfer spre fontura faţă.
Semnul reprezintă un separator între seturile de comenzi de la două sisteme
/
de lucru alăturate.
Semnul reprezintă un separator între comenzile din faţă şi din spate de la
-
acelaşi sistem de lucru
Semnul marchează sfârşitul unui set cu instrucţiuni; urmează întotdeauna
;
după semnul ":";
Se stabileşte sistemul de lucru n (n = 1-6) care tricotează sau transferă.
Sn
Lucrează sistemul n (n = 1-6).
Se stabileşte automat sistemul care lucrează (se aplică metoda de
SX optimizare a cursei căruciorului cu lacăte în funcţie de numărul de sisteme
utile, numărul de sisteme ale maşinii şi sensul de deplasare a căruciorului).
S0 Se execută o deplasare în gol.
C Urmează un comentariu (instrucţiunile nu sunt executabile).

2. Comenzi pentru conducătoarele de fir

2
Comenzi Descrierea comenzilor
YG:n/n; Se indică poziţia de bază a conducătoarelor de fir (n = 1-8).

3
Comenzi Descrierea comenzilor
YGm:n/n; Se indică poziţia de bază a conducătoarelor de fir pentru panoul m (m = 1-4).
După executarea instrucţiunilor EAY sau SOY, conducătorul de fir n (n = 1-8)
YG:nF;
se opreşte în poziţia indicată de instrucţiunile #L, #R.
YG:n=m; Se alocă un simbol (m) pentru conducătorul de fir (n); (n = 1-8, m = A-Z,.,+,*).
Se efectuează curse în gol până când toate conducătoarele de fir sunt aduse
SOY
în poziţia dată de instrucţiunea YG (poziţia de bază).
Y:n; Se indică conducătorul de fir n (n = 0-8).
Y:=n; Se atribuie conducătorului de fir simbolul n (n = A-Z,.,+,*).
Y-1A:=n; Se schimbă simbolul conducătorului de fir; (n = A-Z,.,+,*).
Se schimbă conducătoarele de fir între căruciorul din partea stângă (n) şi din
YLR:n-m; partea dreaptă (m); doar pentru maşinile care lucrează în tandem, de ex:
YLR 3-4 5-2;
Y:nS; Conducătorul de fir n urmăreşte acele selectate (n = 1-8, 1A-8D).
Y:nH; Conducătorul de fir n merge în poziţia HOME (n = 1-8, 1A-8D).
Se stabileşte distanţa de oprire a conducătorului de fir 1A faţă de marginea
Y-1A:Bn-m
din stânga (n) şi din dreapta (m); n, m = ± 0-15.
Corectarea conducătorului de fir 1A, marginea stângă (n) - dreaptă (m); n, m
Y-1A:Kn-m; 1
= ± 0-120.
Corectarea conducătorului de fir 1A prevăzut cu nucă de alimentare intarsia
Y-1A:K<I>n-m; 1
oscilantă, marginea stângă (n) – dreaptă (m); n, m = ± 0-120.
Corectarea conducătorului de fir 1A prevăzut cu nucă de alimentare intarsia
Y-1A:KIn-m; 1
neoscilantă, marginea stângă (n) - dreaptă (m); n, m = ± 0-120.
Y-1A:K0; 1 Se şterge corectarea pentru conducătorul de fir 1A.
Se schimbă conducătorul de fir 1A de la funcţia selectată (valorile corecţiilor
Y-1A:0;
sunt restabilite la valorile implicite).
Conducătorul de fir 1A se deplasează în stânga în poziţia m (m = 0-4); m = 0
Y-1A:HLm;
înseamnă revenirea la poziţia HOME.
Y-1A:HRm; Conducătorul de fir 1A se deplasează spre dreapta în poziţia m (m = 0-4).
Conducătorul de fir 1A se deplasează spre stânga în poziţia m (m = 0-4);
Y-1A:HLmG;
această poziţie devine noua poziţie Home.
Conducătorul de fir 1-A se deplasează spre dreapta în poziţia m (m = 0-4);
Y-1A:HRmG;
această poziţie devine noua poziţie HOME.
Conducătorul de fir 1A urmăreşte simbolul AY în câmpul 1; maximum patru
câmpuri, F1-F4, şi maximum 8 simboluri pentru un conducător de fir. Datele
Y-1A:F1AY;
pot fi introduse una după alta, dar câmpul trebuie să fie ultimul, de ex. Y-
1A:I<K10-8 F1AY;
Se stabileşte distanţa conducătorului de fir n (n = 1-8) faţă de marginile din
YDn=m-o 1 stânga (m) şi din dreapta (o) (m ,o = 0-160 NIC, 1NIC=1/16 inch = 1.5875
mm).
Se stabileşte distantă suplimentară pentru conducătorul de fir n (n = 1-20 de
YDF=n 1
ace) la tricotarea produselor conturate (“fully fashion”).
Y:n!; Conducătorul de fir n (n = 1-8) este oprit în afara zonei cu ace selectate SEN.
Y-1A:=1; Simbolul conducătorului de fir 1A este în lucru.
Y-1A:=0; Simbolul conducătorului de fir 1A este scos din lucru.
Memorie a conducătorului de fir a cărui poziţie nu mai este în concordanţă cu
#G
instrucţiunea YG.
Memorie pentru numărul conducătoarelor de fir a unui anumit simbol n (n =
#Yn
A-Z,.,+,*) în poziţia curentă a căruciorului.
() Paranteze pentru a repeta informaţii,de ex. Y:10(2/3/3) 8(4/5/5);
Se reduce viteza căruciorului (n) pentru conducătorul de fir 1A (n = 0..3).
Viteza este redusă la 75% începând din punctul de întoarcere al căruciorului
până când porţiunea în care se utilizează conducătorul 1A a fost realizată. Se
poate alege din următoarele opţiuni:
1 - accelerează până la 100%,
Y-1A:Vn;
2 - reduce viteza până la 50%, menţine viteza până la o lăţime de tricotare de
5 inches, accelerează până la 100%,
3 - reduce viteza până la 50%, menţine viteza până la o lăţime de tricotare de
5 inches, accelerează până la 100%,
0 - anulează viteza căruciorului care este specifică conducătorului de fir.
4
Comenzi Descrierea comenzilor
Dacă se utilizează conducătorul 1A, viteza căruciorului este n m/sec (0.05-
Y-1A:MSEC=n.nn
1.2).
Conducătorul de fir 1A este definit ca un conducător de vanisare. Specificaţia
este importantă pentru comanda conducătorului de fir. Această comandă ia
Y-1A:P;
în considerare lăţimile cele mai mari ale nucii, când se poziţionează
conducătorul de fir (Nu şi în cazul vanisării cu două conducătoare de fir).
1
Comenzi posibile şi în fereastra “Direct commands”(Comenzi directe).

3. Comenzi directe pentru conducătoarele de fir

Comenzi Descrierea comenzilor


Decuplează toate conducătoarele de fir selectate de program. Nu este posibil în cazul
Y^
conducătoarelor de fir intarsia (Se mai poate utiliza comanda S^1).
Cuplează toate conducătoarele de fir selectate de program. Nu este posibil pentru
YV
conducătoarele de fir intarsia (Se mai poate utiliza comanda YV1).
Y^nSm Decuplează conducătorul de fir; n = conducător de fir 1-8, m = sistem de tricotare 1-6.
Cuplează conducătorul de fir până la poziţia de întoarcere; n = conducător de fir 1-8,
YVnSm
m = sistem de tricotare 1-6.
Afişează poziţia curentă a conducătorului de fir şi poziţia de bază, precum şi valorile
Y?
corecţiilor, viteza căruciorului şi poziţia de deplasare laterală a fonturii.
Afişează un tabel ce indică poziţiile decalate ale conducătoarelor de fir faţă de
YD
marginea tricotului.
Afişează un grafic ce indică poziţiile decalate ale conducătoarelor de fir la marginea
YD?
tricotului.
EAY Elimină toate poziţiile conducătorului de fir.

4. Comenzi pentru prinderea şi tăierea firului

Comenzi Descrierea comenzilor


Se indică poziţia de bază a conducătorului de fir. Fiecărui conducător de fir îi este
alocată o poziţie de prindere care are acelaşi număr cu numărul conducătorului de
YGC:n/n
fir (conducătorul de fir 1- poziţia de prindere 1, conducătorul de fir 2 – poziţia de
tricotare 2 etc).
Căruciorul execută curse în gol până când toate conducătoarele de fir sunt aduse
SOYCRO
în zona de utilizare (SEN sau #L, #R).
Y-1A:C Se execută prinderea şi tăierea firului de la conducătorul de fir 1A.
Sistemul de prindere de la conducătorul de fir 1A este deschis după efectuarea de
către cărucior a n curse (n = număr - 1) domeniu de valori 0-120.
Y-1A:Rn
0 - clema conducătorului de fir 1A nu este deschisă.
1 - clema conducătorului de fir 1A este deschisă.
Funcţia de “prindere şi tăiere” este scoasă din lucru (comanda rămâne activă după
Y-CRO 1
EALL).
Y-CR1 1 Funcţia de “prindere şi tăiere” este în lucru (comanda rămâne activă după EALL).
Y:1K; Conducătorul de fir 1 tricotează şi apoi firul este prins şi tăiat.
Se stabileşte adâncimea de coborâre pentru acele care prind şi taie firul, n = -
NCC=n 1 10..10; setarea implicită n = 0, de ex: acele care taie sunt coborâte cu 5 trepte mai
jos: NCC=5.
1
Comenzi care pot fi date şi din fereastra “Direct commands” (Comenzi directe).

5. Comenzi directe pentru prinderea şi tăierea firului

Comenzi Descrierea comenzilor


Corecţia poziţiei de oprire a conducătorului de fir din dreptul dispozitivul de
prindere şi tăiere a firului din stânga (este menţinut pentru EALL). n = clemele
KPLn=m
1-8, valoarea m ( -16...16 NIC, 1NIC=1/16 inci = 0,5875 mm) (0= valoarea
implicită).
KPRn=m Corecţia poziţiei de oprire a conducătorului de fir din dreptul dispozitivului de

5
Comenzi Descrierea comenzilor
prindere şi tăiere a firului din dreapta (este menţinut pentru EALL).

6. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii din spate

Comenzi Descrierea comenzilor


Fontura din spate execută o deplasare laterală spre stânga, cu n ace (n = 1,
V<n
2, 3…).
Fontura din spate execută o deplasare laterală spre dreapta, cu n ace (n = 1,
V>n
2, 3…).
Fontura din spate execută o deplasare laterală în poziţia 0 (zero), în poziţia
V0
de bază.
Fontura din spate execută o deplasare laterală spre dreapta, în poziţia n, de
VRn
ex.: VR1.
Fontura din spate execută o deplasare laterală spre stânga, în poziţia n, de
VLn
ex.: VL1.
Fontura din spate execută o deplasare laterală cu jumătate de pas de ac;
V#
axele acelor vecine de la cele două fonturii vor fi coliniare.
Fontura din spate execută o deplasare laterală în poziţia de transfer (tricotare
VU
şi transfer în sisteme diferite, la aceiaşi deplasare a căruciorului).
Se execută o deplasare laterală a fonturii din spate cu corecţia n (n = A-Z),
spre dreapta (>), cu m paşi (m = 0-10, ?).
VKn>m 1 ? – funcţie specială pentru setarea corecţiei deplasării laterale direct pe
maşină.
0 – dezactivează corecţia.
Se execută o deplasare laterală a fonturii din spate cu corecţia n (n = A-Z),
VKn<m 1
spre stânga (>), cu m paşi (m = 0-10, ?).

Se execută o deplasare laterală a fonturii din spate cu corecţia n (n = A-Z ),


VKn
identică cu cea de la deplasarea anterioară.

- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: fontura din spate va


face o deplasare laterală suplimentară, cu o valoare n (n = 1-24), şi apoi va
revenii imediat.
V+n
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: fontura din spate va face o
deplasare laterală cu o valoare n (n = 1-24), spre dreapta, şi apoi va revenii
imediat.
- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: fontura din spate va
face o deplasare laterală suplimentară cu o valoare n (n = 1-24), în sens
opus, şi apoi va reveni imediat.
V-n
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: fontura din spate va face o
deplasare laterală cu o valoare n (n = 1-24), spre stânga şi va revenii
imediat.
Se comandă ca viteza de deplasare laterală a fonturii din spate să fie n (n =
VV=n
1-32); dacă nu se dă nici o comandă, atunci VV=32.
Selectarea jacard de pe spate începe întotdeauna cu primul ac, indiferent de
VJA^1 deplasarea laterală a fonturii din spate (aceasta este setarea normală după
comanda START).
Selectarea jacard de pe spate rămâne staţionară relativ la fontura din faţă, în
VJA^0
ciuda deplasării laterale a fonturii din spate.
1
Comenzi care pot fi date şi din fereastra “Direct commands” (Comenzi directe).
7. Comenzi directe pentru deplasarea laterală a fonturii din spate

Comenzi Descrierea comenzilor


Fontura din spate se deplasează lateral spre dreapta, cu un pas de ac (apoi la
V>1
întoarcerea căruciorului revine în poziţia de plecare).
Fontura din spate se deplasează lateral spre stânga, cu un pas de ac (apoi la
V<1
întoarcerea căruciorului revine în poziţia de plecare).
VK Se afişează valoarea curentă a corecţiei deplasării laterale a fonturii din spate.
VKn Se afişează valoarea corecţiei şi sensul de deplasare laterală a fonturii din
6
spate indicat de literele de corecţie n.

8. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii din faţă la maşina


CMS 330 TC 4

Comenzi Descrierea comenzilor


Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă, spre stânga, cu n ace (n = 1,
VV<n
2, 3...).
Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă, spre dreapta, cu n ace (n = 1,
VV>n
2, 3...).
Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă în poziţia 0 (zero), în poziţia de
VV0
bază.
Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă, spre dreapta, în poziţia n, de
VVRn
ex.: VVR1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă, spre stânga, în poziţia n, de
VVLn
ex.: VVL1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă cu o corecţie n (n = A-Z), spre
VVKn>m
dreapta, cu m paşi (m = 1-10).
Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă cu o corecţie n (n = A-Z), spre
VVKn<m
stânga, cu m paşi (m = 1-10).
Se execută o deplasare laterală a fonturii din faţă cu corecţia n (A-Z), identică cu
VVKn
cea de la deplasarea anterioară.
- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: se va executa o
deplasare laterală suplimentară a fonturii din faţă, cu o valoare n (n = 1-24), şi
VV+n apoi va revenii imediat.
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: se va executa o deplasare laterală a
fonturii din faţă, cu o valoare n (n = 1-24), spre dreapta, şi apoi va revenii imediat.
- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: se va executa o
deplasare laterală suplimentară a fonturii din faţă, cu o valoare n (n = 1-24), în
VV-n sens opus, şi apoi va revenii imediat.
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: se va executa o deplasare laterală a
fonturii din faţă, cu o valoare n (n = 1-24), spre stânga, şi apoi va revenii imediat.
Se comandă viteza de deplasare laterală n (n = 1-32) a fonturii din faţă; fără
VVV=n
instrucţiune, VVV=32.

9. Comenzi directe pentru deplasarea laterală a fonturii la maşina


CMS 330 TC 4

Comenzi Descrierea comenzilor


Se afişează poziţia de deplasare laterală a fonturii din faţă (de asemenea, este
VVP
posibil şi cu Comenzi VVP?).

10. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturilor auxiliare din spate şi faţă la maşina
CMS 330 TC-T

Comenzi Descrierea comenzilor


Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă, spre stânga, cu n ace
VZV<n
(n=1, 2, 3…).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate, spre stânga, cu n ace
VZ^<n
(n = 1, 2, 3…).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă, spre dreapta, cu n ace
VZV>n
(n = 1, 2, 3…).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate, spre dreapta, cu n ace
VZ^>n
(n = 1, 2, 3…).

7
Comenzi Descrierea comenzilor
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă în poziţia 0 (zero), în
VZV0
poziţia de bază.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate în poziţia 0 (zero), în
VZ^0
poziţia de bază.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă, spre dreapta, în poziţia
VZVRn
n, de ex.: VZVR1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate, spre dreapta, în
VZ^Rn
poziţia n, de ex.: VZVR1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă, spre stânga, în poziţia n,
VZVLn
de ex.: VZVR1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate, spre stânga, în poziţia
VZ^Ln
n, de ex.: VZVR1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă, cu corecţia n (n = A-Z),
VZVKn>m
spre dreapta (>) sau spre stânga (<), cu m paşi (m = 1-10).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate, cu corecţia n (n = A-
VZ^Kn>m
Z), spre dreapta (>) sau spre stânga (<), cu m paşi (m = 1-10).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă, cu corecţia n (A-Z),
VZVKn
identică cu cea de la deplasarea anterioară.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate, cu corecţia n (A-Z),
VZ^Kn
identică cu cea de la deplasarea anterioară.
- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: se va executa o deplasare
laterală suplimentară a fonturii auxiliare din faţă, în acelaşi sens (+) sau în sens
opus (-), cu o valoare n (n = 1-24), şi apoi va revenii imediat.
VZV+n
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: se va executa o deplasare laterală a
fonturii auxiliare din faţă, în acelaşi sens (+) sau în sens opus (-), cu o valoare n (n
= 1-24), şi apoi va revenii imediat.
- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: se va executa o deplasare
laterală suplimentară a fonturii auxiliare din spate, în acelaşi sens (+) sau în sens
opus (-), cu o valoare n (n = 1-24), şi apoi va revenii imediat.
VZ^+n
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: se va executa o deplasare laterală a
fonturii auxiliare din spate, în acelaşi sens (+) sau în sens opus (-), cu o valoare n (n
= 1-24), şi apoi va revenii imediat.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din faţă cu viteza n (n = 1-32);
VVZV=n
fără instrucţiune, VVZV=32.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din spate cu viteza n (n = 1-32);
VVZ^=n
fără instrucţiune, VVZV=32.

11. Comenzile pentru deplasarea laterală a fonturilor auxiliare la maşina


CMS 330 TC-R

Obs.: Fontura auxiliară este împărţită în două jumătăţi, fontura din stânga (L) şi din dreapta (R), fiecare putând
să fie Comenzită independent.

Comenzi Descrierea comenzilor


Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din stânga, spre stânga, cu n ace (n
VZL<n
= 1, 2, 3…).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din dreapta, spre stânga, cu n ace
VZR<n
(n = 1, 2, 3…).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din stânga, spre dreapta, cu n ace
VZL>n
(n = 1, 2, 3…).

8
Comenzi Descrierea comenzilor
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din dreapta, spre dreapta, cu n ace
VZR>n
(n = 1, 2, 3…).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din stânga, în poziţia 0 (zero), în
VZL0
poziţia de bază.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din dreapta, în poziţia 0 (zero), în
VZR0
poziţia de bază.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din stânga, spre dreapta, în poziţia
VZLRn
n, de ex.: VZLR1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din dreapta, spre dreapta, în poziţia
VZRRn
n, de ex.: VZRR1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din stânga, spre stânga, în poziţia
VZLLn
n, de ex.: VZLL1.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din dreapta, spre stânga, în poziţia
VZRLn
n, de ex.: VZRL1.
Se execută o deplasare laterală a fontuii auxiliare din stânga, cu corecţia n (n = A-Z),
VZLKn>m
spre dreapta (>) sau spre stânga (<), cu m paşi (m = 1-10).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din dreapta, cu corecţia n (n = A-Z),
VZRKn>m
spre dreapta (>) sau spre stânga (<), cu m paşi (m = 1-10).
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din stânga, cu corecţia n (n = A-Z),
VZLKn
identică cu cea de la deplasarea anterioară.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare din dreapta, cu corecţia n (n = A-Z),
VZRKn
identică cu cea de la deplasarea anterioară.
- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: se va executa o deplasare
laterală suplimentară a fonturii auxiliare din stânga, în acelaşi sens (+) sau în sens
opus (-), cu o valoare n (n = 1-24), şi apoi va revenii imediat.
VZL+n
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: se va executa o deplasare laterală a fonturii
auxiliare din faţă, în acelaşi sens (+) sau în sens opus (-), cu o valoare n (n = 1-24), şi
apoi va revenii imediat.
- Suplimentar la instrucţiunile pentru deplasarea laterală: se va executa o deplasare
laterală suplimentară a fonturii auxiliare din dreapta, în acelaşi sens (+) sau în sens
opus (-), cu o valoare n (n = 1-24), şi apoi va revenii imediat.
VZR+n
- Fără instrucţiune de deplasare laterală: se va executa o deplasare laterală a fonturii
auxiliare din faţă, în acelaşi sens (+) sau în sens opus (-), cu o valoare n (n = 1-24), şi
apoi va revenii imediat.
Se execută o deplasare laterală a fonturii auxiliare cu viteza n (n = 1-32); fără
VVZ=n
instrucţiune, VVZ=32.

12. Comenzi pentru reglarea camelor de buclare

Comenzi Descrierea comenzilor


Poziţia camei de buclare n (n = 1-100) este reglată direct la valoarea m (m
NPn=m 1
= 6.6 – 22.6), de ex.: NP1=12.5.
Se comandă indirect poziţia camelor de buclare pentru toate sistemele, din
NPx-y faţă (x) şi din spate (y), x, y = 1-100, J1-J8, de ex. NP4-4, NP4, NP-4,
NPJ1-J8, NP#3-#4.
Se comandă corecţia poziţiei camelor de buclare pentru căruciorul din
dreapta (doar pentru maşinile în tandem).
NPR:<<k-l>>m-n; - = separă sistemele faţă şi spate,
k, l, m, n = valoarea corecţiei -2.0…2.0,
>> << = sensul de deplasare a căruciorului.
9
Comenzi Descrierea comenzilor
Se comandă indirect poziţia camelor de buclare în instrucţiunea de
S:A(n)-Y(m);
tricotare (n, m = 1-100, J1-J8).
S:A(8.5)-Y(9.0); Se comandă direct poziţia camelor de buclare în instrucţiunea de tricotare.
Poziţia camei de buclare n (n = 1-8) este comandată prin jacard. Simbolul
NPJn:…;
“:” trebuie să fie întotdeauna specificat.
Se comandă poziţia camei de buclare în instrucţiunea de tricotare în
S:A(J1)-Y(J2)
concordanţă cu NPJ1 pentru faţă şi NPJ2 pentru spate.
PANP:…; PA pentru poziţiilor camei de buclare.
PA pentru poziţiilor camei de buclare cu NPJ. Pot fi specificate adâncimi
PANP:<…>;
de buclare diferite pentru marginea din stânga şi dreapta.
PMNP:…; PM/poziţiile camei de buclare.
1
Comenzi ce se pot da şi din fereastra “Direct commands” (Comenzi directe).

13. Comenzi directe pentru reglarea camelor de buclare

Comenzi Descrierea comenzilor


Se comandă direct poziţia camelor de buclare, 12.0 în faţă şi 12.5 în spate,
NP 12.0-12.5
pentru toate sistemele.
NP Se şterge Comenzi directă pentru poziţia camelor de buclare.
NP? Se afişează toate valorile ale lui NP1-NP100 (fără corecţii).
Se corectează poziţia camei de buclare prin n; n = -2.0…0…+2.0, de ex.;
NPK=n
NPK= -0.5.
Se şterge corecţia pentru poziţia camei de buclare (când este indicată Comenzi
NPK=0
EALL, poziţia camei de buclare este ştearsă automat).
NP^ Se afişează poziţia camei de buclare din spate.
NPV Se afişează poziţia camei de buclare din faţă.
NPR Se afişează corecţia poziţiei camei de buclare de la căruciorul din dreapta.

14. Comenzi pentru viteza de tricotare

Comenzi Descrierea comenzilor


ML Maşina lucrează cu viteză redusă (un singur rând).
ML1 Maşina lucrează cu viteză lentă (până la ML0 = viteza normală).
ML0 Maşina lucrează la viteza specificată în program.
MSEC=n.nn 1 Se comandă ca viteza căruciorului să fie n.nn (m/sec), de ex.: MSEC=1.20.
Se numeşte viteza m a căruciorului (m = 2-9); se foloseşte la Comenzi
MSECm
indirectă a vitezei.
Viteza m a căruciorului (m = 0-9) este n.nn.
m = 0 - viteza pentru deplasarea în gol (S0),
(n.nn= 0.05 - 1.4; 0.00 = dezactivare)
MSECm=n.nn 1
m = 1 - viteza pentru rândurile cu transfer,
(n.nn = 0.05 - 1.2; 0.00 = dezactivare)
m = 2-9 - viteza în timpul tricotării (n.nn = 0.05 -1.2).
În cazul apariţiei pe fir a nodurilor mici, viteza căruciorului este n (n = 0.05-1.2)
MSECK=n,m; 1 şi se menţine peste m deplasări ale căruciorului; standard: 1 deplasare cu
viteza ML.
În cazul utilizării conducătoarelor de fir intarsia, viteza căruciorului este n (n =
MSECI=n 1
0.05-1.0).
MSECNPJ=n În cazul utilizării comenzii NPJ, viteza căruciorului este n (n = 0.05- 1.0).
1
Comenzi posibile şi din fereastra “Direct cammands” (Comenzi directe).

15. Comenzi directe pentru viteza de tricotare

Comenzi Descrierea comenzilor


MSEC Se afişează viteza căruciorului.
Începând de la punctul de întoarcere a căruciorului până când zona în care se
MSECY=n utilizează conducătoarele de fir a fost terminată, viteza căruciorului este n (n =
0.05-1.2). Apoi Comenzi MSEC este activată din nou.
MLn După o oprire, numărul de rânduri de tricotare cu viteză redusă este n (n = 1-
10
Comenzi Descrierea comenzilor
6); dacă n = 0, funcţia este dezactivată.
MT Se afişează valoarea pentru setarea MT.
MS Maşina se opreşte în punctul de întoarcere din stânga.
MSN Maşina se opreşte la următorul punct de întoarcere.
MS=n Maşina se opreşte în n minute (de asemenea, este posibilă şi Comenzi MSn).

16. Instrucţiuni structurale în programul de tricotare

Comenzi Descrierea comenzilor


START Programul de tricotare începe.
END Programul de tricotare se termină.
RSn=m 1 În contorul de ciclu n (n = 1-19) se scrie numărul m (m = 1-9999).
RBEB*n Raportul începe şi se execută de n ori (n = număr, contor de raport, contor).
REND Raportul se termină.
REP*n Instrucţiunea se repetă de n ori (n = număr, contor de raport, contor).
REPEND Repetarea se termină.
Funcţia cu numele Name începe; numele trebuie să fie din maximum 255
FBEG:Name;
caractere, toate caracterele sunt permise exceptând simbolul *.
FEND Funcţia se termină.
GOTOn Mergi la linia n (n = număr sau contor).
GOTO FEND Mergi la instrucţiunea FEND.
F:Name; Apelează funcţia cu numele Name.
Apelează funcţia cu numele Name de n ori la rând (n = număr, contor de
F:Name*n
raport, contor).
GOSUBn Execută instrucţiunile din linia n (n = număr).
Execută instrucţiunile începând de la linia n până se ajunge la linia m
GOSUBn-m
inclusiv (n, m = număr sau contor).
Execută instrucţiunile din linia n de x ori (n = număr, contor de raport,
GOSUBn*x
contor).
Execută instrucţiunile începând de la linia n până se ajunge la linia m
GOSUMn-m*x
inclusiv de x ori (n = număr, contor de raport, contor).
Definirea unui simbol variabil n (n = 0-9).
Se foloseşte la specificarea simbolurilor jacard sau a unui simbol de fir.
&n=”…..” Exemplu de simboluri jacard: &1='AYT' S:<1->&1-0;
Exemplu de simboluri de fir: &1='A' Y:&1;
Nu sunt posibile ca şi combinaţii (de ex.: &1&2).
Începe procesarea liniilor. Instrucţiunile de tricotare sunt determinate
folosind condiţii. Specificaţiile pentru o deplasare a căruciorului nu se
SBEG
termină la sfârşitul programului Sintral, ci se termină când se întâlneşte
instrucţiunea SEND.
SEND Procesarea liniilor se termină.
1
Comenzi posibile şi în fereastra “Direct commands” (Comenzi directe).
17. Comenzi pentru dispozitivele de oprire

Comenzi Descrierea comenzilor


Dispozitivul de oprire piezo-electric pentru faţă este la valoarea n (n = 1-32), 1=
PV=n 1
sensibilitate scăzută, 32 = sensibilitate ridicată (posibil şi cu instrucţiunea PVn).
Dispozitivul de oprire piezo-electric pentru spate este la valoarea n (n = 1-32), 1=
P^=n 1
sensibilitate scăzută, 32 = sensibilitate ridicată (posibil şi cu instrucţiunea P^n).
Dispozitivul de oprire la şoc este la valoarea n (n = 1-32), 1= sensibilitate scăzută, 32 =
MOT=n 1
sensibilitate ridicată (posibil şi cu instrucţiunea MOTn).
Număr maxim de rânduri pentru piesa tricotată. După n rânduri, piesa va fi terminată la
1
MT=n fel ca şi cu instrucţiunea <CTRL Z>. Numărul din contorul de piese este micşorat cu o
unitate.
MT=0 Dezactivează Comenzi MT.
MS 1 Maşina se opreşte după poziţia de întoarcere.
MS=n Maşina se opreşte după poziţia de întoarcere pentru n (n = 0.1 - 4.0) secunde.
1
Comenzi posibile şi în fereastra “ Direct commands” (Comenzi directe)

11
18. Comenzi directe pentru dispozitivele de oprire

Comenzi Descrierea comenzilor


PV Afişează valoarea pentru dispozitivul de oprire piezo-electric din faţă.
P^ Afişează valoarea pentru dispozitivul de oprire piezo-electric din spate.
MOT Afişează valoarea pentru dispozitivul de oprire la şoc.

19. Dispozitiv de oprire piezo-electrică la maşina


CMS 330 TC 4 / CMS 330 TC-T

Comenzi Descrierea comenzilor


1 Dispozitivul de oprire piezo-electrică pentru fontura auxiliară faţă este la
PZV=n
valoarea n (n = 1- 32), 1 = sensibilitate scăzută, 32 = sensibilitate ridicată.
Dispozitivul de oprire piezo-electrică pentru fontura auxiliară spate este la
PZ^=n 1
valoarea n (n = 1- 32).
1
Comenzi posibile şi în fereastra “ Direct commands” (Comenzi directe).

20. Dispozitiv de oprire piezo-electrică la maşina


CMS 330 TC-R

Comenzi Descrierea comenzilor


1 Dispozitivul de oprire piezo-electrică pentru fontura auxiliară faţă stânga este
PZLV=n
la valoarea n (n = 1- 32), 1 = sensibilitate scăzută, 32 = sensibilitate ridicată.
1 Dispozitivul de oprire piezo-electrică pentru fontura auxiliară spate stânga este
PZL^=n
la valoarea n (n = 1 - 32).
Dispozitivul de oprire piezo-electrică pentru fontura auxiliară faţă dreapta este
PZRV=n 1
la valoarea n (n = 1- 32).
Dispozitivul de oprire piezo-electrică pentru fontura auxiliară spate dreapta
PZR^=n 1
este la valoarea n (n = 1- 32).
1
Comenzi posibile şi în fereastra “ Direct commands” (Comenzi directe).

21. Comenzi pentru activarea / dezactivareamecanismeor şi dispozitivelor

Comenzi Descrierea comenzilor


Numărul de deplasări n (n = 1 - 9999) până la următoarea deplasare de
CL=n 1 curăţare. Deplasarea de curăţare se execută peste toată fontura (posibil şi cu
Comenzi CLn).
Numărul de deplasări n (n = 1 - 9999) până la următoarea deplasare de
CL=n< 1 curăţare. Deplasarea de curăţare se execută numai spre stânga până la
capătul fonturii (posibil şi cu Comenzi CLn<).
AS=1 1 Activează unitatea de aspirare (posibil şi cu AS1).
AS=0 1 Dezactivează unitatea de aspirare (posibil şi cu AS0).
Activează unitatea de aspirare şi dispozitivul de suflare (doar pentru CMS 330
AS=2 1
TC 4 până la tipul 008) (posibil şi cu AS2).
Urmărirea camerei de colectare este activată (la maşini CMS cu pieptene de
LK1 1
tragere).
Urmărirea camerei de colectare este dezactivată (la maşini CMS cu pieptene
LK0 1
de tragere).
Activează (n = 1)/dezactivează (n = 0) ambele mecanisme de alimentare, din
SFO n
stânga şi dreapta (atenţie – Comenzi directă este FO n).

12
Comenzi Descrierea comenzilor
Activează sau dezactivează separat mecanismele de alimentare din stângă şi
SFO n-m
dreaptă (n, m = 0, 1) (atenţie – Comenzi directă este FO n-m).
1 Aprinde sau stinge luminile (1 = aprinde, 0 = stinge).
LIn
(este posibil şi LI=n).
Stabileşte volumul sunetului la sonerie n (n = 0-3).
LI^n 1
1 = încet, 3 = tare, 0 = dezactivat.
1
Comenzi posibile şi în fereastra “ Direct commands” (Comenzi directe).

22. Comenzi directe pentru activarea / dezactivarea mecanismelor şi dispozitivelor

Comenzi Descrierea comenzilor


FO1 Mecanismul de alimentare este în lucru.
FO0 Mecanismul de alimentare este scos din lucru.
FO1-1 Mecanismele de alimentare din stânga şi din dreapta sunt în lucru.
Mecanismul de alimentare din stânga este în lucru şi cel din dreapta scos din
FO1-0
lucru.
Mecanismul de alimentare din stânga este scos din lucru şi cel din dreapta
FO0-1
este în lucru.
FO0-0 Mecanismul de alimentare din stânga şi din dreapta sunt scoase din lucru.

23. Comenzi pentru platinele de închidere-aruncare la maşinile cu fonturi auxiliare

Comenzi Descrierea comenzilor


1 Platinele de închidere-aruncare din faţă sunt în poziţia n (n = -4, 0, 4), 0 = poziţia
PSV=n
de bază (implicit).
Platinele de închidre-aruncare din spate sunt în poziţia n (n = -4, 0, 4), 0 = poziţia
PS^=n 1
de bază (implicit).
1
Comenzi posibile şi în fereastra “ Direct commands” (Comenzi directe).

24. Comenzi directe pentru platine de închidere-aruncare

Comenzi Descrierea comenzilor


Valoarea corecţiei n (n = -50…+50) pentru platinele de închidere-aruncare din
PSKV=n
faţă.
Valoarea corecţiei n (n = -50…+50) pentru platinele de închidere-aruncare din
PSK^=n
spate.
PSREFV Deplasarea de referinţă pentru platinele de închidere-aruncare din faţă.
PSREF^ Deplasarea de referinţă pentru platinele de închidere-aruncare din spate.
25. Comenzi pentru tragerea tricotului

Comenzi Descrierea comenzilor


W0 Valoarea tragerii este 0; pentru acest rând nu este prevăzut un impuls de tragere.
Doar cu maşini CMS 4xx: Valoarea tragerii este 0, impulsul tragerii este n (n = 0-
W0n
15), de ex.: W015.
WM=n 1 Valoarea tragerii este n (0, 0.1, 0.2, 0.3-31.5) (n = număr sau contor).
WMI=n 1 Impulsul tragerii este n (n = 0-15).
Valoarea procentuală a tragerii este +/- n%, de ex.: WM%=+20, WM%=-30, WM
WM%=n 1
%=#88.
1 Valoarea tragerii este schimbată în funcţie de numărul de ace n (n este număr
WMN=n
sau contor) care lucrează.
WMN=0 1 Şterge Comenzi WMN.
WM^n,m 1 Deschide frâna pentru mecanismul de tragere activ (mecanismul principal de
tragere sau pieptenele de tragere) pentru maximum 2.5 secunde, cilindrul de
tragere sau pieptenele de tragere se întorc cu un număr maximum m grade,
depinzând de tensiunea din tricot şi de valoarea n a tragerii. Dacă una din cele
două condiţii este întâlnită, frâna (la CMS 3xx) sau dispozitivul de împiedicare a
rotirii în sens invers (la CMS 4xx) este închis din nou.
CMS 3xx: m = 8-60 grade, valoarea forţei de tragere (n = 0-31.5) devine activă

13
Comenzi Descrierea comenzilor
din nou la punctul de întoarcere.
CMS 4xx: m = 8-120, valoarea forţei de tragere este activă imediat după
închiderea dispozitivului de împiedicare a rotirii în sens invers.
Caz special al comenzii WM^n,m.
WM^n 1
Echivalent cu WM^n,60 (la CMS3xx) sau WM^n,120 (la CMS4xx).
Frâna de la mecanismul de tragere activ (mecanismul principal sau pieptenele de
tragere) este deschisă, se întoarce cilindrul de tragere sau pieptenele de tragere
cu m paşi, fără a ţine seama de tensiunea din tricot, închide din nou frâna (la
CMS 3xx) sau dispozitivul de împiedicare a rotirii în sens invers (la CMS 4xx).
WM^n,m,M 1
CMS 3xx: m = 8-60 grade, valoarea forţei de tragere (n = 0-31.5) este activă la
punctul de întoarcere.
CMS 4xx: m = 8-120, valoarea forţei de tragere este activă imediat după
închiderea dispozitivului de împiedicare a rotirii în sens invers.
WM- 1 Deschide dispozitivul de împiedicare a rotirii în sens invers, doar la CMS4xx.
WM+ 1 Închide dispozitivul de împiedicare a rotirii în sens invers, doar la CMS4xx.
WS1 1 Senzorii pentru tricot sunt activaţi, doar la CMS4xx.
WS0 1 Senzorii pentru tricot sunt dezactivaţi, doar la CMS4xx.
Setează viteza de comandă a mecanismul de tragere activ (mecanismul principal
de tragere sau pieptenele de tragere) la valoarea n (n = 0-32). Dacă mecanismul
WMCn 1
de tragere se roteşte prea repede, maşina este oprită.
0 = fără oprire, 1 = insensibil, 32 =foarte sensibil .
Controlul tragerii principale. Dacă tragerea nu a fost folosită pentru n (n = 0-100)
WM+C=n 1 rânduri tricotate, maşina se va opri (0 = controlul este dezactivat), (n este număr
sau contor).
Pune în funcţiune de la meniul tragerii funcţia WMFn (n=0-8), 0 = sfârşitul rulării
WMFn
funcţiei.
1
Comenzi posibile şi în fereastra “ Direct commands” (Comenzi directe).

26. Comenzi directe pentru tragerea tricotului

Comenzi Descrierea comenzilor


WM Arată setările pentru tragere.
WM? Arată setările pentru tragere.
WMC Arată valoarea pentru viteza de comandă a tragerii.
Este activă acţionarea manuală a motorului de la mecanismul de tragere.
WMV
Tasta cu săgeată în jos roteşte tamburul de tragere spre faţă.

27. Comenzi pentru tragerea auxiliară

Comenzi Descrierea comenzilor


W+0 1 Deschide mecanismul pentru tragerea auxiliară.
Închide mecanismul pentru tragerea auxiliară (sunt active ultimele valori
W+1 1
date).
W+=n 1 Valoarea turaţiei este n (n = 1-15).
1 Presiunea de contact n (n = 0-10), doar pentru CMS4xx şi 3xx (ST 468) cu o
W+P=n
lăţime de lucru de 72 şi 84 inch.
Controlul tragerii auxiliare. Dacă tragerea auxiliară nu a fost folosită pentru n
W+C=n 1 (n = 0-100) rânduri tricotate, maşina se va opri. Dacă n = 0, controlul este
dezactivat (n este număr sau contor).
1
Comenzi posibile şi în fereastra “ Direct commands” (Comenzi directe).

28. Comenzi suplimentare pentru maşini cu pieptene de tragere

Comenzi Descrierea comenzilor


=W= 1 Deschide tragerea principală.
=C= 1 Închide tragerea principală.
=%= 1 Închide frâna pieptenului.
=X= 1 Deschide frâna pieptenului.

14
Comenzi Descrierea comenzilor
=^= 1 Pieptenele se ridică, prinde firul de pieptene şi coboară.
Pieptenele se ridică, prinde firul de pieptene şi coboară, poziţie de transfer
=^(n)= (pieptene de tragere / mecanism de tragere a tricotului) după n (n = 0-25) mm mai
jos decât setările prestabilite.
=-= 1 Pieptenele se deplasează în poziţia de aşteptare.
=S= 1 Pieptenele se deplasează spre limitatorul superior (numai pentru reglare).
=0= 1 Pieptenele se deplasează spre limitatorul inferior.
=H= 1 Deschide cârligele pieptenului.
Controlul pieptenului. Dacă pieptenele nu a fost deplasat după n (n = 0-100)
1
WMK+C=n rânduri de tricotare, maşina va fi oprită, 0 = controlul este oprit (n este număr sau
contor).

29. Instrucţiuni (comenzi) pentru desen

Comenzi Descrierea comenzilor


SEN=n-m 1 Zona cu ace selectate este de la acul n la acul m.
SENx=n-m 1 Zona cu ace selectate pentru panoul x este de la acul n la acul m.
SELx:1; 1 Se activează zona pentru panoul x (x = 1-4) (SENx).
SELx:0; 1 Se dezactivează zona pentru panoul x (x = 1-4) (SENx).
Desenul jacard x (x = 1-8) este definit de: k = linia de început, m = prima linie,
JAx=k(m-n)
n = ultima linie; de ex.: JA1=1112(1102-1112).
Desenul jacard n (n = 1-8) se citeşte în ordine descrescătoare, se setează
JA<n->
memoria JS, JB.
Desenul jacard n (n = 1-8) se citeşte în ordine crescătoare, se setează
JA<n+>
memoria JS, JB.
Câmpul x al desenului jacard este definit în PA, de la coloana m la coloana n
Fx=m-n
(x = A-Z, 0-9, ^, [ , ] ).
Se defineşte modul aranjare şi grupare a simbolurilor din desenul jacard
PA:…;
pentru constituirea lăţimii raportului de desen (cartelă jacard virtuală).
PKV:…; Corectarea desenului pe faţă.
PKV:0; Şterge corectarea desenului pe faţă.
PK^:…; Corectarea desenului pe spate.
PK^:0; Şterge corectarea desenului pe spate.
PM:…; Transferul pe maşină a desenului cu simboluri jacard.
1
Comenzi posibile şi în fereastra “Direct commands” (Comenzi directe)

30. Instrucţiuni (comenzi) directe pentru desen

Comandă Descrierea comenzii


Redarea valorilor ale zonei SEN reale, SEN1=…SEN2=…şi aşa mai
SEN
departe.

31. Comenzi pentru jacard

Comenzi Descrierea comenzilor


1100-7999 Numere ale liniilor jacard.
*+.ABEGHIKL
MOPQTWYZ Simboluri jacard.
abeghiklmopqtwyz
…-… Caracter de separare între PA şi PAI.
…=… Caracter de separare între PAI şi PANP.
Simboluri jacard (semne speciale).
X - când se suprapune peste desen, nu este schimbat fundalul,
XNS
N - când se suprapune peste desen, nu selectează,
S - când se suprapune peste desen, întotdeauna selectează.

32. Comenzi directe pentru jacard

Comandă Descrierea comenzii


15
J? Afişează linia jacard curentă.

33. Comenzi jacard - decizii subordonate

Comenzi Descrierea comenzilor


Desenul jacard n (n = 1-8) descreşte până la următoare linie jacard,
JAn-
setează contoarele JS, JB şi se întoarce.
Desenul jacard n (n = 1-8) creşte până la următoare linie jacard,
JAn+
setează contoarele JS, JB şi se întoarce.
JBn Memoria n (n = 1-8) pentru primele 20 de simboluri ale liniei jacard.
Memoria JB n (n = 1-8) descreşte până la următoarea linie jacard,
JB<n->
setează contorul JB.
Memoria JB n (n = 1-8) creşte până la următoarea linie jacard,
JB<n+>
setează contorul JB.
Memoria JB n (n = 1-8) descreşte până la următoarea linie jacard,
JBn-
setează contorul JB şi se întoarce.
Memoria JB n (n = 1-8) creşte până la următoarea linie jacard,
JBn+
setează contorul JB şi se întoarce.
Procesează memoria pentru simbolurile jacard începând de la
JS=n
coloana n.
IF JS=’T’ Dacă JS=’T’, atunci…
IFN JS=’T” Dacă JS≠’T”, atunci…
IF JB=’YYYA’ Dacă desenul jacard începe cu ‘YYYA’, atunci…
Dacă simbolurile AYT* sunt amplasate din a n-a coloană în desenul
IF JBn=’AYT*’
jacard, atunci…
IFN JB=’YYYA’ Dacă desenul jacard nu începe cu simbolurile ‘YYYA’, atunci…
IFN JBn=’AYT*’ Dacă simbolurile AYT* nu sunt amplasate din a n-a coloană, atunci…

34. Comenzi jacard dependente de decizii

Comenzi Descrierea comenzilor


IF Decizii - IF (dacă).
A>B A mai mare decât B.
A<B A mai mic decât B.
A=B A egal cu B.
A<>B A nu este egal cu B.
A=>B A este egal sau mai mare decât B.
A=< A este egal sau mai mic decât B.
Pot fi numere, contoare sau expresii matematice (+), de ex.: IF
A and B
RS19=1 F:ANFANG-2X1.
Dacă nu, …
IFN
de ex.: IFN RS19=1 F:ANFANG-1X1.

35. Comenzi pentru întrerupătoare şi contoare

Comenzi Descrierea comenzilor


Contorul pentru panouri este setat la valoarea n (n = 1-9999), posibil de
ST=n 1
asemenea: PC=n sau CP=n.
RSn=m 1 Contorul de rapoarte (cicluri) n (n = 1-19) este setat la valoarea m (m = 1-9999).
1
Comenzi posibile şi în fereastra “Direct commands” (Comenzi directe)

36. Comenzi directe pentru întrerupătoare şi contoare

16
Comenzi Descrierea comenzilor
ST Afişează valoarea contorului pentru piese.
RSn Afişează conţinutul contorului de rapoarte n (n = 1-19).
RS? Afişează conţinutul tuturor contoarelor de rapoarte n (n = 1-19).

37. Comenzi pentru memorii sau contoare

Comenzi Descrierea comenzilor


Memoriile 1-99 sunt disponibile pentru orice utilizare.
#1 - #39 sunt puse la 0 cu Comenzi START,
#1 - #99 #40 - #99 rămân neschimbate,
#40 - #99 sunt şterse cu Comenzi EALL.
Conţinutul memoriilor #1 - #99: de la 1 la 9999.
#35 Memorează lăţimea desenului jacard (numărul simbolurilor din linia jacard).
#41 Identic cu #L.
#42 Identic cu #R.
#43 Identic cu #LM.
#44 Identic cu #RM.
#46 Identic cu #FL.
#47 Identic cu #RL.
#48 Identic cu #F1 (lărgire sau îngustare în partea stângă).
#49 Identic cu #F2 (lărgire sau îngustare în partea dreaptă).
#100 or ST) Contor pentru numărul de piese.
#101 or ST1 Contorul ciclului 1.
: :
#119 or ST19 Contorul ciclului 19.
De la #120, contoarele pot fi doar citite.
#120 Arată care contor lucrează în mod curent.
#121 Arată de câte ori lucrează în total ciclul activ.
#122 Arată de câte ori mai are de lucrat ciclul activ.
#123 Arată numărul liniei de program curente.
#124 Arată sensul de mers al căruciorului: <<=1, >>=0.
#125 Contor pentru deplasări (dus).
#126 Contor pentru curse (dus-întors).
#127 Arată numărul liniei curente din JA1.
#128 Arată numărul liniei curente din JA2.
#129 Arată numărul liniei curente din JA3.
#130 Arată numărul liniei curente din JA4.
#131 Arată numărul liniei curente din JA5.
#132 Arată numărul liniei curente din JA6.
#133 Arată numărul liniei curente din JA7.
#134 Arată numărul liniei curente din JA8.
#135 Arată viteza în cm/s (de ex. 1.25 m/s = 125 cm/s).
#136 Arată numărul maşinii 0..9999.
#137 Arată fineţea maşinii, de ex.: 3 …12.
#138 Arată numărul de ace pentru această fineţe, de ex.: 996.
#139 Arată modelul maşinii (de ex.: CMS400 = 700).
Întrerupător pentru finalul cursei pieptenului (0 = pieptenele este la bază, 1 =
#140
pieptenele nu este la bază, 2 = maşina este fără pieptene).
Memorează numărul acului din marginea din stânga a primei piese realizate
#141
(SEN1).
Memorează numărul acului din marginea din dreapta a primei piese realizate
#142
(SEN1).
Memorează numărul acului din marginea din stânga a celei de-a doua piese
#143
realizate (SEN2).
Memorează numărul acului din marginea din dreapta a celei de-a doua piese
#144
realizate (SEN2).
Memorează numărul acului din marginea din stânga a celei de-a treia piese
#145
realizate (SEN3).
#146 Memorează numărul acului din marginea din dreapta a celei de a treia piese

17
Comenzi Descrierea comenzilor
realizate (SEN3).
Memorează numărul acului din marginea din stânga a celei de-a patra piese
#147
realizate (SEN4).
Memorează numărul acului din marginea din dreapta a celei de-a patra piese
#148
realizate (SEN4).
Memorează lăţimea de cuplare în inci (în cazul maşinilor care lucrează în
#156
tandem).
Arată funcţia dispozitivului de prindere şi tăiere.
#157 “Y-CR” (0 = în lucru, 1 = scos din lucru, 2 = doar partea dreaptă în lucru, 3 =
doar partea stângă în lucru).

38. Calcule cu memorii sau contoare

Comenzi Descrierea comenzilor


+ Efectuează operaţia de adunare, de ex.: #11= #10+7.
- Efectuează operaţia de scădere, de ex.: #L= #L-2.
* Efectuează operaţia de înmulţire, de ex.: #10= #11*3.
/ Efectuează operaţia de împărţire, de ex.: #8 = #103/4.
Prioritate folosind parantezele rotunde; punct se aplică pentru liniuţa de
()
despărţire.
EVEN#n Contorul n conţine numai numere cu soţ, fără rotunjiri.
EVEN4#n Contorul n conţine numai valori divizibile cu 4, fără rotunjiri.

39. Comenzi pentru intarsia

Comenzi Descrierea comenzilor


Conducătorul de fir 1 este definit ca un conducător de fir intarsia, dar nu
Y-1A:I;
oscilează.
Conducătorul de fir 1 este definit ca un conducător de fir intarsia, el
Y-1A:I<;
oscilează în sensul indicat al căruciorului.
Conducătorul de fir 1 este definit ca un conducător de fir intarsia, el
Y-1A:I>;
oscilează în sensul indicat al căruciorului.
Conducătorul de fir 1 este definit ca un conducător de fir intarsia, el
Y-1A:I<>;
oscilează în ambele sensuri, atât la stânga cât şi la dreapta.
Structură intarsia, de ex. INTS:%A-0; structură cu bucle în faţă dacă
INTS:…;
simbolul jacard A este prezent în PA:
INTSX: Structură cu bucle la sfârşitul câmpului de culoare.
INTSN:…; Fără structură intarsia pentru simbolurile specificate.
INTS:0; Dezactivarea structurii intarsia.
INTS:0-0; Dezactivarea structurii intarsia în faţă şi în spate.
Aranjarea grupată a desenului pentru intarsia, informaţii ale câmpului de
PAI:…; culoare. Doar un singur câmp este permis în aranjarea grupată a
desenului.
H Ĭn PAI, simbolul H este alocat ambelor câmpuri de culoare adiacente.
S:<A>…; Pune în funcţiune selecţia jacard (PA:) în câmpul de culoare A.

40. Comenzi directe pentru intarsia

Comandă Descrierea comenzii


Conducătorul de fir 1A este definit ca un conducător normal de fir (după ce a
Y-1A:N;
fost utilizat ca un conducător de fir intarsia).

41. Comenzi intarsia pentru maşini Stoll cu tehnologia “multi gauge”

18
Comenzi Descrierea comenzilor
Lărgeşte structura intarsia cu n ace (n = 2-3) la marginea stângă şi
INTSn:…;
marginea dreaptă a câmpului de culoare.
Lărgeşte structura intarsia cu n ace (n = 2-3) la marginea stângă a
INTSnL:…;
câmpului de culoare.
Lărgeşte structura intarsia cu n ace (n = 2-3) la marginea dreaptă a
INTSnR:…;
câmpului de culoare.
Lărgeşte structura cu bucle cu n ace (n = 2-3) la sfârşitul câmpului de
INTSnX:…;
culoare.
INTSn: Scoate din lucru structura intarsia la n ace (n =2-3).

42. Comenzi pentru produse conturate

Comenzi Descrierea comenzilor


Maşina lucrează ca o maşină standard, fără funcţia FF (După Comenzi
PFN
START, acest mod de lucru este automat).
Maşina lucrează ca o maşină F; corecţiile se fac cu N, prin contorul din
PF0
margine (#L, #R, #LM, #RM).
Activează funcţia de corectare a lui PA, PL: şi PR:. În plus, se realizează şi
PF1
funcţiile din PFO.
PF2 Toate corecţiile indicate ale lui PA sunt executate.
Corecţia lui PA se face în stânga, cu simbolul L de 4 ori (margine cu
PL:’LLLL’;
îngustare).
Corecţia lui PA se face în dreapta, cu simbolul R de 4 ori (margine cu
PR:’PPPP’;
îngustare).
PLM:’MMMM’; Corecţia lui PA se face pe centru, în stânga, cu simbolul M de 4 ori.
PRM:’QQQQ’ Corecţia lui PA se face pe centru, în dreapta, cu simbolul Q de 4 ori.
PL:; Şterge corecţia din partea stângă a lui PA.
În timpul îngustării, distanţa de corectare a lui PA în marginea din stânga
PL=n>;
constă în n ace.
În timpul lărgirii, distanţa de corectare a lui PA în marginea din stânga constă
PL=n<;
în n ace.
În timpul lărgirii, distanţa de corectare a lui PA în marginea din dreapta
PR=n>;
constă în n ace.
În timpul îngustării, distanţa de corectare a lui PA în marginea din dreapta
PR=n<;
constă în n ace.
În timpul lărgirii, distanţa de corectare a lui PA în marginea din centru-stânga
PLM=n>;
constă în n ace.
În timpul îngustării, distanţa de corectare a lui PA în marginea din centru-
PLM=n<;
stânga constă în n ace.
În timpul îngustării, distanţa de corectare a lui PA în marginea din centru-
PRM=n>;
dreapta constă în n ace.
În timpul lărgirii, distanţa de corectare a lui PA în marginea din centru-
PRM=n<;
dreapta constă în n ace.
*+.ABEGHIKL
MOPQTWYZ Simboluri jacard pentru corecţiile lui PA.
abeghiklmopqtwyz
H La începutul unei linii jacard: Identificarea unei linii de corecţie.
PFSL Selectarea acului de la #L la #LM.
PFSR Selectarea acului de la #RM la #R.
PFS0 Şterge PFSL sau PFSR (posibil şi cu PFS).
#L Contor pentru marginea din stânga.
#R Contor pentru marginea din dreapta.
#LM Contor pentru marginea din centru stânga.
#RM Contor pentru marginea din centru dreapta.
#L>n Creşte contorul #L cu n, de ex.: #L>2.
#L<n Descreşte contorul #L cu n.
#L>#FL Contorul #L pentru a creşte conţinutul contorului #FL.

19
Comenzi Descrierea comenzilor
FL:nnnn…; Memoria de contur din stânga (n = 0-7), de ex.: FL:+50(1) -25(10).
FR:nnnn…; Memoria de contur din dreapta (n = 0-7).
Citirea memoriei de contur FL şi FR, valorile în #FL şi #FR, sensurile în #F1
F+
sau #F2.
#FL Contorul modificărilor pentru conturul din stânga.
#FR Contorul modificărilor pentru conturul din dreapta.
#F1 Contor pentru lărgiri şi îngustări în stânga.
#F2 Contor pentru lărgiri şi îngustări în dreapta.
F(x):nnnn…; Definiţie pentru memoria de contur x (x = 1-6), de ex.: F(1):+50(1)-25(10).
F(x)+ Citirea memoriei de contur x (x = 1-6), valoarea în # F(x), sensul în #F<x>.
Contor pentru lărgiri şi îngustări după citirea memoriei de contur x (x = 1-6)
#F<x>
cu F(x)+.
Contor pentru valoarea a modificării conturului după citirea memoriei de
#F(x)
contur x (x = 1-6) cu F(x)+.

43. Comenzi directe

Comenzi Descrierea comenzilor


Arată toate liniile începând de la prima linie (automat se trece în fereastra
W-
“Sintral-Editor”).
Arată toate liniile începând de la linia n (automat se trece în fereastra “Sintral-
Wn-
Editor”).
Wn-m Arată toate liniile de la n la m (automat se trece în fereastra “Sintral-Editor”).
EALL Şterge tot.
LEALL Şterge zona de memorie protejată (librăria).
TP Testează programul.
TPn Testează programul începând de la linia n.
TPW Testează programul şi afişează protocolul.
TPWn Testează şi afişează protocolul începând de la linia n.
SP Porneşte programul, trece pe protecţia memoriei.
SP1 Porneşte programul începând cu linia 1.
SPF Porneşte programul şi îl fixează la primul rând de tricotare.
SPFn Porneşte programul pe linia n şi îl fixează acolo.
<CTRL A> Anulează tastatura sau Comenzi TP.
Întrerupe repetarea desenului curent, repetările următoare sunt tricotate aşa
<CTRL W>
cum au fost programate.
Maşina începe automat tricotarea unei noi piese, când sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
1. Fontura este în poziţia de bază,
<CTRL Z> 2. Conducătoarele de fir sunt în poziţia de început,
3. Sensul de deplasare a căruciorului permite să se înceapă un nou panou
Atât timp cât aceste condiţii nu sunt îndeplinite, ciclurile (RBEG…REND) vot fi
executate numai o singură dată.
Numărul de treceri n (n = 1-65535) ale căruciorului până la mesajul "Lubricate
OIL=n
needle beds – Lubrefiază fonturile cu ace".
OIL Instrucţiune după lubrifierea fonturilor.
Interogarea trecerilor sistemului până la mesajul „LUBRICATION (NEEDLE
OIL?
BEDS)”.
EX0 Maşina şi sursa de curent sunt oprite dacă contorul pentru piese este la 0.
EX1 Maşina şi sursa de curent sunt oprite după ce o piesă este terminată.
EXS Sursa de curent este oprită dacă maşina se opreşte.
EX Şterge EX0, EX1 sau EXS.
20
Comenzi Descrierea comenzilor
MIN Afişează timpul de realizare pentru ultimul articol tricotat (de la START…END).
Afişează timpul de realizare pentru o secvenţă completă (posibil de asemenea
MINSEQ
şi: MINSEQ?).
Afişează timpul de realizarea pentru ultimul element de secvenţă tricotat (posibil
MINSEQEL
de asemenea şi: MINSEQEL?).
DA= Introducerea datei şi orei, de ex.: DA= 31.10.87 14:10.
DA Contramandarea datei .
Setarea vitezei de transfer n pentru conexiunea cu seleniu
BRS=n
n=2400, 4800, 9600, 1926 (1926=19200) (posibil de asemenea şi: BRSn).
BRS Afişează setarea vitezei de transfer.
MC!#n Setează numărul n (1-9999) al maşinii pentru conexiunea cu seleniu.
S#n Activează contorul pentru schimb şi raport n (1-5).
S#n=0 Şterge contorul pentru schimb şi raport n (1-5).
S#? Afişează conţinutul contoarelor pentru schimburi.
Raport scurt, afişarea ultimei cauze a opririi şi timpul.
SH
Exemplu: 3 09:16 înseamnă oprire cauzată de contor piese=0.
REPORT Raport.
REPORTL Raport la imprimantă.
REPORTS Arată toate rapoartele de schimb pe ecran sau la imprimantă.
REPORTSL Printează toate rapoartele de schimb.
REPORT0 Şterge raportul.

44. Comenzi pentru dispozitivul de măsurare şi reglare STIXX

Comenzi Descrierea comenzilor


Metoda “Controlează structurile de bază” este activată. O valoare de corecţie
STIXX1
separată este determinată pentru fiecare sens al căruciorului.
STIXX2 Metoda “Reglarea camelor de buclare” este activată.
STIXX3 Metoda “Setarea adâncimii de buclare” este activată.
STIXX4 Metoda “Măsurare fără control” este activată.
STIXX5 Metoda “Creează piesa iniţială” este activată.
STIXX6 Metoda “Compara cu piesa iniţială” este activată.
Metoda “Control fără a lua în considerare sensul de deplasare a căruciorului”
STIXX7
este activată. Este determinată o valoarea de corecţie.
STIXX0 1 Toate metodele sunt dezactivate.
STIXX- Dezactivează reglajul pentru o cursă a căruciorului.
Transferă valorile corecţiilor de la conducătorul de fir (cilindru de măsurare) x
la conducătorul de fir y. Pot fi specificate până la 4 transferuri pentru o cursă
STIXXDEV:x-y
a căruciorului.
Exemplu: STXXDEV:3-6 3-5 2-4 1-7.
1
Comenzi posibile şi în fereastra “Direct commands” (Comenzi directe).

2. Comenzi de SERVICE

45. Comenzi pentru conducătorul de fir (comenzi directe)

Comandă Descrierea comenzii


Decuplează toate conducătoarele de fir, comutatorul principal al maşinii este închis
EXY^
(Comenzi este activă până la închidere).

46. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii (comenzi directe)

Comenzi Descrierea comenzilor


VPK>n Corecţia deplasării laterale cu n (1-8) paşi spre dreapta (1-8).
VPK<n Corecţia deplasării laterale cu n (1-8) paşi spre stânga.
VPK Arată corecţia deplasării de fond specifică maşinii.
VGK>n Corecţia de fond a deplasării cu n (0-150) paşi spre dreapta (setări din fabrică).
VGK<n Corecţia de fond a deplasării cu n (0-150) paşi spre stânga (setări din fabrică! ).
VGK Arată setările curente a corecţiei de fond pentru deplasare (setări din fabrică! ).
21
Comenzi Descrierea comenzilor
Arată setările curente (valori absolute) ale corecţiei de fond pentru deplasare
VGKABS
(setări din fabrică! ).
Schimbă corecţiile de fond curente ale deplasării spre stânga la valorile absolute n
VGKABS>n
(setări din fabrică! ).
V>REF Deplasarea laterală de referinţă.
>!V Eliberează frâna mecanismului de deplasare laterală din spate.

47. Comenzi pentru deplasarea laterală a fonturii la maşina de tricotat


CSM 330 TC 4 (comenzi directe)

Comenzi Descrierea comenzilor


>!VV Eliberează frâna mecanismului de deplasare laterală.
Eliberează frâna mecanismului de deplasare laterală pentru fonturile
>!VZ
auxiliare.
VVPK>n Corecţia deplasării laterale a fonturii faţă cu n paşi (1-8) spre dreapta (1-8).
VVPK<n Corecţia deplasării laterale a fonturii faţă cu n paşi (1-8) spre stânga (1-8).
VVGK>n Corecţia de fond a deplasării laterale din faţă cu n (0-150) paşi spre dreapta.
VVGK<n Corecţia de fond a deplasării laterale din faţă cu n (0-150) paşi spre stânga.

48. Comenzi directe pentru reglarea camei de buclare (comenzi directe)

Comenzi Descrierea comenzilor


Reglarea individuală a camei de buclare n (1-6) în spate,
< - sensul de deplasare a căruciorului (< spre stânga,
NPK(n)^=m$p > spre dreapta),
m (-2.0, ... +2.0) – Adâncime de buclare normală,
$ corectează împărţirea pe clase cu p (-2.0,…+2.0).
NPK(n)V=m$p Reglarea individuală a camei de buclare n (1-6) în faţă.
Şterge reglările individuale în spate, sensul de deplasare a căruciorului spre
NPK(n)^=0
stânga.

49. Comenzi pentru deplasarea căruciorului (comenzi directe)

Comenzi Descrierea comenzilor


MCW> < 1 Deplasare scurtă (este activată automat cu EALL).
MCW<> 1 Deplasare lungă.
MCW=n-m 1 Cursa căruciorului de la acul n la m, independent de zona SEN.
SR!> Caută semnul de referinţă, deplasare spre dreapta.
SR!< Caută semnul de referinţă, deplasare spre stânga.
S> Căruciorul spre dreapta.
S< Căruciorul spre stânga.
>! Eliberează frâna de conducere a căruciorului.
1
Comenzi posibile şi în fereastra “Direct commands” (Comenzi directe).

50. Instrucţiuni (comenzi directe)

Comenzi Descrierea comenzilor


DISn Dezactivează ecranul după n minute (3-60).
DIS Afişarea valorilor setate (posibil de asemenea: DIS?).

51. Comenzi de informare (comenzi directe)

Comenzi Descrierea comenzilor


MC? Arată toate datele specifice maşinii.
VER Versiunea pentru sistemul de operare pentru partea soft şi hard.
COPY LOGFILES Copie fişierele log curente de pe maşina pe dischetă.
MC-SAVE Salvează datele curente ale maşinii pe hard disk.
Copiere a datelor salvate anterior cu MC-SAVE de pe hard disk înapoi
MC-RESTORE
în memoria maşinii.
22
MC-RESTOREDATA Copiere a setărilor pentru STOLL din fabrică înapoi în memoria maşinii.
SAVE DONGLE Copie datele curente ale maşinii pe dischetă.

52. Comenzi pentru tragerea tricotului (comenzi directe)

Comenzi Descrierea comenzilor


WAK%=-n Valoarea corecţiei pentru tragerea tricotului – n% (0-50).
WAK Indică valoarea corecţiei pentru tragerea tricotului.
WMADJ Indică valoarea corecţiei pentru tragerea tricotului cu valori WM mici.
WKK%=-n Valoarea corecţiei pentru pieptenele de tragere – n% (0-50).
WKK Indică valoarea corecţiei pentru pieptenele de tragere.

Glosar

Proiectarea programelor Activitate care urmăreşte elaborarea disciplinată a unui program de tricotare
de tricotare sau a unui modul de program de tricotare
Ansamblu ordonat de comenzi cu ajutorul cărora sunt indicate, în mod
codificat, în ordinea desfăşurării lor, acţiunile diferitelor mecanisme ale
Program de tricotare
maşinii de tricotat, pentru realizarea automată a unui tricot cu anumite
caracteristici
Un mijloc de transmitere a informaţiei între programatori sau folosit la
Limbaj de programare traducerea programului scris într-un limbaj de programare, într-un program
scris în limbaj cod-maşină
Alfabetul limbajului de programare se compune din simboluri grafice ce
Alfabet desemnează o stare legată de rezultatul acţiunilor care se materializează
după executarea comenzilor
Vocabularul reprezintă totalitatea cuvintelor speciale, scrise cu ajutorul
Vocabular
alfabetului, şi care sunt acceptate de limbajul de programare Sintral
Sintaxa limbajului de Totalitatea regulilor ce guvernează alcătuirea propoziţiilor într-un limbaj de
programare programare
Semantica limbajului de
Înţelesul şi semnificaţia comenzilor şi instrucţiunilor de tricotare
programare
Un tabel sau o listă de corespondenţă între simbolurile grafice simple,
Dicţionar de date
şirurile de simboluri grafice şi descrierea semnificaţiei acestora în context
SINTRAL Stoll Interpretor for Realisation of All Patterns
RSn Rapport Shalter n
NPn Nadelsenker Position n
WM Warenabzugswert Motor
MSEC Meter/Sekunde
YG Yarn Carrier Ground Position
YD Yarn Distance
F Function
FBEG Function Begin
FEND Function END
RBEG Rapport – Beginn
REND Rapport – Ende
V0 Versatz auf Pozition 0
VRn Versatz auf Pozition n Rechts
VLn Versatz auf Pozition n Lincs
V# Versatz auf Pozition #
„SEN=n–m” reprezintă prescurtarea de la expresia Selektiere Strickbereich
SEN=n-m
von Nadel n-m (germ.) sau Selected knitting area from needle n-m (eng.)
JA Abrevierea de la cuvântul JAcard
PA Abrevierea de la cuvintele Patrone Aufbau (germ.) sau Pattern Pack

23
Arrangement (eng.)
FA Feld în germ. sau Field în eng. înseamnă câmp
Prescurtarea de la expresia Patrone>Maschine (germ.) sau
PM
Pattern>Machine (eng.)

Lucrarea conţine o serie de liste cu comenzi şi instrucţiuni de tricotare utilizate pentru proiectarea programelor de
tricotare scrise în limbaj Sintral.
Comenzile şi instrucţiunile pot fi folosite pentru maşinile de tricotat cu comenzi şi selectare electronică produse
de firma Stoll din Germania.
Lucrarea poate fi utilizată pentru traducerea programelor de tricotare obţinute de studenţii secţiei tricotaje-
confecţii, care care au efectuat activitatea de documentare pentru proiectul de diplomă în fabrici de tricotaje dotate cu
maşini Stoll.
Pentru elaborarea lucrării s-a folosit structura de prezentare din "Pocketcard TC Machine".

24