You are on page 1of 3

Disciplina: Organizarea resurselor umane

Clasa: XI B

Evaluarea curentă: Test criterial

Timpul de lucru: 10 minute

10 puncte din oficiu Test


1.Notați 4 avantaje ale recrutării din interiorul companiei: 10 puncte

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2.Exemplificați 4 dezavantaje ale recrutări din exterior: 10 puncte

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3.Când apare nevoia de resurse umane ( 3 momente): 20 puncte

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4.Evidențiați 3 avantaje și 3 dezavantaje ale recrutării prin internet pentru angajat:


30 puncte

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5.Enumerați cele 3 tipuri de recrutare prin internet: 20 puncte

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Barem de corectare și evaluare

1. Motivarea personalului creşte, iar ambianţa morală se îmbunătăţeşte 2.5 puncte

Candidații devin rapid operaționali 2.5 puncte

Se recompensează angajații ambițioși 2.5 puncte

Costuri reduse 2.5 puncte

Total 10 puncte

2. Costuri mai ridicate 2.5 puncte

Riscul angajării unui candidat care nu se va menține la nivelul dorit de companie


2.5
puncte

Descurajarea angajaților ce au aplicat pentru acest post 2.5 puncte

Timpul necesar adaptării noilor angajați este mai mare 2.5 puncte

Total 10 puncte

3. Când apare un post nou 5.0 puncte

Când se elibereaza un post după plecarea unui angajat 5.0 puncte

Existența unui post vacant 10 puncte

Total 20 puncte

4. Avantaje
Timp redus pentru depunerea C.V.-ului 5.0 puncte

Costuri de ȋnscriere reduse sau egale cu 0 5.0 puncte

Posibilitatea de a aplica la mai multe joburi simultan 5.0 puncte

Dezavantaje

Lipsa contactului dintre candidat și angajator 5.0 puncte

C.V.-urile sunt un formular standardizat 5.0 puncte

Rata redusă a angajării 5.0 puncte


Total 30 puncte

5. Site-uri de specialitate 5.0 puncte

Participarea la forumuri de discuții online despre carieră 5.0 puncte

Crearea o rubrică pe site-ul companiei, unde potențiali angajați pot depune C.V.-urile
pentru job-urile disponibile 10 puncte

Total 20 puncte