You are on page 1of 88

CELIČNA MEMBRANA

PLAZEMSKA NOTRANJE
MEBRANA MEBRANE
11_01_Cell.membranes.jpg
OBDAJA OBDAJAJO
CELICO CELIČNE ORGANELE
FUNKCIJE MEMBRANE

SPOROČANJE

GIBANJE

TRANSPORT
SNOVI
MEMBRANSKI SISTEMI V CELICI
jedro peroksisom

endoplazemski lizosom
retikulum

Golgijev
vezikel aparat
plazmalema
mitohondrij
ZGRADBA PLAZMALEME
ZGRADBA MEMBRANSKEGA
FOSFOLIPIDA
11_05_tails.philic.pho.jpg
hidrofilna
glava

hidrofobni
rep
FOSFATIDILHOLIN

11_06_Phosphatidylch.jpg
polarna
fosfodiesterska
vez
(hidrofilna) fosfatna
glava skupina
glava
rep
nepolarni
(hidrofobni) dvojna
rep vez
GLAVNE SKUPINE AMFIPATSKIH
LIPIDOV V MEMBRANAH

FOSFOLIPIDI STEROLI GLIKOLIPIDI


(fosfatidilserin) (holesterol) (galaktocerebrozid)
UREJANJE FOSFOLIPIDOV V DVOSLOJ -
energetsko najugodnejša razporeditev
11_11_bilayer.in.H20.jpg
ZAPIRANJE DVOSLOJEV V VEZIKLE -
energetsko najugodnejša razporeditev
LIPOSOMI

11_13_liposomes.jpg
MODELI FOSFOLIPIDNIH MEMBRAN

11_14_synth.phospho.jpg
GIBANJE MOLEKUL V MODELIH
FOSFOLIPIDNIH MEMBRAN
11_15_Phospho,move.jpg
menjavanje mest

’flip-flop’
zamenjve
so redke

upogibanje kroženje
HOLESTEROL DOLOČA FLUIDNOST MEMBRAN
ŽIVALSKIH CELIC

fosfolipid
polarna glava holesterol
polarna
rigidni
glava
planarni
steroidni rigidni
obroči del
nepolarni
rep tekoči
del
ASIMETRIČNOST CELIČNE MEMBRANE
VLOGA FLIPAZ V SINTEZI MEMBRAN
SINTEZA IN ORIENTACIJA MEMBRAN

11_19_memb.vesicles.jpg
MEMBRANSKI PROTEINI
11_20_memb.proteins.jpg
TRANSPORTNI SIDRNI RECEPTORSKI ENCIMI
MEMBRANSKI PROTEINI
ENOPASOVNI TRANSMEMBRANSKI PROTEIN
(α-heliks)
VEČPASOVNI TRANSMEMBRANSKI PROTEIN
(več α-heliksov)
11_24_hydrophl.pore.jpg
TRANSMEMBRANSKI PROTEIN IZ VEČIH
β-RAVNIN
11_25_Porin.proteins.jpg
UPORABA DETERGENTOV
ZA IZOLACIJO MEBRANSKIH PROTEINOV
11_27_Triton X-100.jpg
11_38_solubilize_reconstitute
_membrane_proteins.jpg
ELEKTROFOREZA
IZOELEKTRIČNO FOKUSIRANJE
RENTGENSKA KRISTALOGRAFIJA
ZMRZNJENO LOMLJENJE
CELIČNI KORTEKS OMOGOČA OBLIKO CELICE IN
POVEČA NJENO MEHANSKO TRDNOST
SPEKTRIN TVORI CELIČNI KOTREKS ERITROCITOV
NA CITOPLAZEMSKI STRANI
GLIKOKALIKS
PROSTE CELIČNE POVRŠINE PREKRIVA
PLAST OGLJIKOVIH HIDRATOV -
GLIKOKALIKS
• GLIKOPROTEINI
• transmembranski ali na membranske
proteine vezani proteini z
oligosaharidnimi molekulami

• PROTEOGLIKANI
• membranski proteini z eno ali več
polisaharidnimi molekulami

• GLIKOLIPIDI
• membranski lipidi z veznimi oligosaharidi
VLOGA GLIKOKALIKSA

• Zaščita celične površine pred mehanskimi


in kemičnimi poškodbami
• Vezava vode - lubrikacija površine
• Prepoznavanje in adhezija celic
VLOGA LEKTINOV OB OKUŽBI

11_33_neutrophils.jpg
MEMBRANSKI PROTEINI SO GIBLJIVI
11_36_Photobleaching_techni
ques.jpg
OMEJEVANJE GIBLJIVOSTI MEMBRANSKIH PROTEINOV

VEZAVA NA CELIČNI KORTEKS VEZAVA NA IZVENCELIČNE MOLEKULE

VEZAVA NA PROTEINE OMEJITEV PROTEINOV NA DELE CELIC


SOSEDNJE CELICE Z ‘PREPREKO’
11_39_protein_restricted_to_d
omain.jpg
MEMBRANSKI TRANSPORT
DIFUZIJA MOLEKUL SKOZI SINTETIČNI LIPIDNI DVOSLOJ
KONCENTRACIJE IONOV V SESALČJI
CELICI IN IZVEN NJE

ION ZNOTRAJCELIČNA ZUNAJCELIČNA


KONCENTRACIJA (mM) KONCENTRACIJA (mM)
Na+ 5-15 145
K+ 140 5
Mg++ 0.5 1-2
Ca++ 10-4 1-2
H+ 7x10-5 (pH 7,2) 4x10-5 (pH 7,4)
Cl- 5-15 110
PREHOD MAJHNIH MOLEKUL

PRENAŠALNI PROTEINI KANALNI PROTEINI


VLOGA PRENAŠALNIH PROTEINOV
TIPI TRANSPORTA SKOZI
PREHOD SKOZI MEMBRANO
MEMBRANO

prenešena molekula
prenašalni
kanalni
protein
protein

lipidni koncentracijski
dvosloj gradient

preprosta pospešena pospešena


difuzija difuzija difuzija

PASIVNI TRANSPORT AKTIVNI TRANSPORT


PASIVNI TRANSPORT GLUKOZE
ELEKTROKEMIJSKI GRADIENT
AKTIVNI TRANSPORT

elektrokemijski
gradient

SKLOPLJENI ATP SVETLOBNA


TRANSPORT ČRPALKA ČRPALKA
SVETLOBNA ČRPALKA -
BAKTERIORODOPSIN
ATP - ČRPALKA - KALCIJEVA ČRPALKA V
SARKOPLAZEMSKEM RETIKULUMU
SKLOPLJENA ČRPALKA -
NA+-K+ ČRPALKA
CIKLIČNI TRANSPORT IONOV
OBLIKE TRANSPORTA S PRENAŠALNIMI
PROTEINI

UNIPORT SIMPORT ANTIPORT

sklopljeni transport
SIMPORT GLUKOZE IN Na+
TRANSPORT GLUKOZE V ČREVESNI CELICI
OSMOZA - DIFUZIJA VODE
VZDRŽEVANJE OSMOTSKEGA RAVNOVESJA
TRANSPORT S PRENAŠALCI V RASTLINSKIH IN
ŽIVALSKIH CELICAH
IONSKI KANALČKI in MEMBRANSKI POTENCIAL
KALIJEV IONSKI KANALČEK
PRINCIP DELOVANJA IONSKIH KANALČKOV
TEHNIKA MERJENJA PREVODNOSTI
MEMBRANSKE KRPICE (‘patch-clamp’)
TOK SKOZI IONSKI KANALČEK
IONSKI KANALČKI Z ZAPORO

mehansko
napetostno od liganda odvisni
odvisni odvisni kanalčki kanalčki
kanalčki
OD LIGANDA ODVISEN IONSKI KANALČEK -
RECEPTOR ZA ACETILHOLIN V MIŠIČNEM VLAKNU
MEHANSKO ODVISEN IONSKI KANALČEK -
RECEPTORSKE CELICE V NOTRANJEM UŠESU
LASTNOSTI IONSKI KANALOV

• MNOGO HITREJŠI OD TRANSPORTNIH PROTEINOV (1000x)


• IMAJO LE PASIVNI TRANSPORT
• ZA RAZLIKO OD VODNIH IN DRUGIH POR SO
– MANJŠI
– BOLJ SPECIFIČNI (GLEDE NA VELIKOST IONA in NABOJ)
– SPOSOBNI ZAPIRANJA

• ODPIRANJE JE POGOJENO Z ZUNANJIM VPLIVOM


– NAPETOSTNO ODVISNI KANALČKI
– OD LIGANDA ODVISNI KANALČKI
– MEHANSKO ODVISNI KANALČKI
NAPETOSTNI KANALČKI MIMOZE
MEMBRANSKA NAPETOST - MIROVNI
MEMBRANSKI POTENCIAL
KANALČKI PREPUSTNI ZA KALIJ
LIGENJ ODKRIVA SKRIVNOSTI VZDRAŽNOSTI
MEMBRANE
MERITEV AKCIJSKEGA POTENCIALA
AKCIJSKI POTENCIAL - ODPIRANJE NAPETOSTNIH
KANALČKOV
ŠIRJENJE AKCIJSKEGA POTENCIALA VZDOLŽ
AKSONA
PRETOK IONOV SKOZI NA+ KANALČKE
NATRIJEVI KANALČKI V MEMBRANI
SINAPSE-PRENOS KEMIJSKIH SIGNALOV
PRETVORBA ELEKTRIČNEGA V KEMIJSKI SIGNAL
V ŽIVČNEM KONČIČU
RECEPTOR ZA ACETILHOLIN V MIŠIČNEM VLAKNU
PRETVORBA KEMIJSKEGA SIGNALA V
ELEKTRIČNI SIGNAL V SINAPSI
EKSCITATORNE IN INHIBITORNE SINAPSE
SINAPSE NA TELESU MOTORIČNEGA NEVRONA
HRBTENJAČE