You are on page 1of 3

REZERVATIA NATURALA

PIETROSU MARE

Rezervatia stiintifica Pietrosu Mare categoria a I-a IUCN, s-a constituit ca arie
protejata prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului
National - sectiunea III - a zone protejate, prevazuta la pozitia 2563.

Rezervatia este situata in apropierea localitatilor Borsa si Moisei avand suprafata de


3300 ha si face parte din categoria a I-a, rezervatie stiintifica. Responsabilitatea
administrarii revine Administratiei Parcului National Muntii Rodnei, aflata in structura
Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Scopul administrarii rezervatiei este cel
de conservare a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, diversitatii biologice si
se mai urmareste dezvoltarea durabila a zonei.

Rezervatia naturala Pietrosu Mare cuprinde cel mai impresionant relief glaciar din
Muntii Rodnei: circurile glaciare Buhaescu (cel mai mare din Muntii Rodnei), Zanoaga
Iezerului, Zanoaga Mare, Zanoaga Mica, Rebra, Gropi, avand in portiunea bazala
morene si caderi de apa pe pragurile de stanca lustruite de ghetari. Cea mai mare parte
a rezervatiei este ocupata de roci cristaline metamorfice din Panza de Rodna
(Precambrian superior).

Formatiunea de Voslobeni este constituita din micasisturi cu nivele de paragnaise,


cuartite si amfibolite, cu nivele de dolomite si calcare cristaline (Turnu Rosu, Piatra
Alba). Tipul si subtipul de sol predominant este brun feriiluvial tipic, intalnindu-se si
solurile brun eumezobazic si brun acid. in rezervatie sunt prezente mai multe lacuri
glaciare:

Iezerul Pietrosului, cu o suprafata de 3450 mp, cu adancimea maxima de 2,10 m si


lungimea de 84m;
Buhaescu I, avand suprafata de 700 mp, adancime maxima de 1, 80 m si lungimea de 84
m;
Buhaesu II, cu suprafata de 1700 mp, adancime maxima de 5, 20 m si lungimea de 55 m;
Buhaescu III, cu suprafata de 700 mp, adancime maxima de 0,35 m si lungimea de 45 m;
Buhaescu IV, cu suprafata de 1100 mp, adancime maxima de 0,30 m si lungimea de 68
Rezervatia naturala –Pietrosu Mare

Rezervaţia Biosferei Pietrosu Rodnei este situată în apropierea localităţilor Borsa şi


Moisei (care prin Hotărâre de Guvern, localitatea a devenit comuna-martir, în onoarea
celor ce au fost împuşcaţi în 1944, la retragerea trupelor germano-maghiare din nordul
Transilvaniei, în faţa contraofensivei sovietice) având suprafaţa de 3300 ha şi cuprinde
partea nordică a munţilor Rodnei.
Cele 3300 ha ale rezervaţiei ocupă golul alpin şi pădurile de conifere sau amestec din
Masivul Pietrosu Rodnei în care se remarcă vârful Pietrosu Mare cu o înălţime de 2303
metri. Limitele ariei Pietrosu Rodnei sunt formate în Nord din formaţiunile Culmea
Hotarului şi Piatra Albă în Est şi Nord-Est de Valea Repdea. În Sud delimitarea este
făcută de Muntele Gropi şi formaţiunea Jneapănu Bătrânii-Râpi iar în Vest de Valea
Izvoru Dragoş.
Responsabilitatea administrării revine Administratiei Parcului Naţional Muntii Rodnei,
aflată în structura Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în baza prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Scopul
administrării rezervaţiei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, diversităţii biologice şi se mai urmăreste dezvoltarea durabilă a zonei.
Rezervaţia naturală “Pietrosu Mare” cuprinde cel mai impresionant relief glaciar din
Munţii Rodnei: circurile glaciare Buhăescu (cel mai mare din Munţii Rodnei), Zănoaga
Iezerului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică, Rebra, Gropi, având în porţiunea bazală
morene şi căderi de apă pe pragurile de stâncă lustruite de gheţari. Cea mai mare parte
a rezervaţiei este ocupată de roci cristaline metamorfice din Pânza de Rodna
(Precambrian superior).

Formaţiunea de Voslobeni este constituită din mici şisturi cu nivele de paragnaise,


cuartite şi amfibolite, cu nivele de dolomite şi calcare cristaline (Turnu Roşu, Piatra
Albă). Tipul şi subtipul de sol predominant este brun feriiluvial tipic, întâlnindu-se şi
solurile brun eumezobazic şi brun acid.
Printre culmile notabile cuprinse în perimetrul rezervaţiei se numără vârfurile Buhăescu
Mare (2221 m), Buhăescu Mic (2199 m), Gropi (2063 m), Piatra Albă (2061 m),
Hotarului (1905 m), Bătrâna (1770 m). Lacul glaciar Iezer din perimetrul rezervaţiei
este situat în circul glaciar cu acelaşi nume şi se află la o altitudine de 1825 metri.
În rezervaţie sunt prezente mai multe lacuri glaciare:
* Iezerul Pietrosului, cu o suprafaţă de 3450 mp, cu adâncimea maximă de 2,10 m şi
lungimea de 84m;
* Buhăescu I, având suprafaţa de 700 mp, adâncime maximă de 1, 80 m şi lungimea de
84 m;
* Buhăesu II, cu suprafaţa de 1700 mp, adâncime maximă de 5, 20 m şi lungimea de 55
m;
* Buhăescu III, cu suprafaţa de 700 mp, adâncime maximă de 0,35 m şi lungimea de 45
m;
* Buhăescu IV, cu suprafaţa de 1100 mp, adâncime maximă de 0,30 m şi lungimea de 68
m;