You are on page 1of 2

ESQUEMA ENTREVISTA.

1. Quin és el teu motiu de consulta?

2. Com et sents amb aquest problema/dificutats/trastorn...?

3. Ho saben els teus pares la teva preocupació?

4. En cas afirmatiu, què en pensen?

5. T’ha agradadt la sol.lució proporcionada pels teus pares?

6. Saben els teus pares que estas aquí?

7. En cas afirmatiu, què en pensen?

8. On vius?

9. Amb qui vius?

10.Quina és la teva realció amb els teus pares, germans i totes les
persones que conviuen a casa teva?

11.Quins hobbies tens?

12.Quins creus que son els teus punts forts?

13.I les teves debilitats?

14.T’agrada l’institut?

15.Quines són les assignatures que t’agraden més?

16.Quines et desagraden?

17.Com et sents a l’aula?

18.Com es la teva vida social a l’aula?

19.Consideres que són relacions possitives o negatives? Perquè?

20.Et consideres estimada dins l’institut?


21.Què t’agradaria ser quan siguis gran? Perquè?

22.Què creus que has de fer per aconseguir-ho?

23.Com et veus d’aquí 10 anys?

24.Estas disposada a que et passi diversos testos per tenir una opinió
objectiva?

25.Quin dia quedem? Quan et va bé?

Nota: No he estructurat els àmbits, perquè considero que l’entrevista ha de ser


amb un ambient distès, intentant donant una empatia cap a la persona i no
donar-li motius de sentir-se obsevada i/o jutjada.

També considero que hauriem de repetir preguntes en diferents moments, per


veure el grau de fiabilitat del usuari.