You are on page 1of 2

RASPORED NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2010/2011.

g
IV GODINA
STUDIJSKI PROGRAM- MENADŽMENT
čas Ponedeljak Sala utorak sal Sreda sala Četvrtak Sal Petak Sal
a a a
8,00 Upravljačko A1 Upravljačko A4 Upravljačko A2
8,45 računovodstvo računovodstvo računovodstvo
/predavanje/ /vežbe – /vežbe –
2007,2002,
2005,2004
8,50 Upravljačko A1 Upravljačko A4 Upravljačko A2 Teorija 29
9,35 računovodstvo računovodstvo računovodstvo odlucivanja
/predavanje/ /vežbe – /vežbe 2007,
2006,2005/

9,50 Preduzetništvo 21 Upravljačko A1 Teorija 29


10,35 i upravljanje računovodstv odlučivanja
malim o
preduzećem /predavanje/
/vežbe/
Preduzetništvo 21 Upravljačko A1 Teorija 29
10,40 i upravljanje računovodstv odlučivanja
11,25 malim o
preduzećem /predavanje/
/vežbe /
11,40 Upravljački RC Teorija 31 Engleski IV 21
12,25 informacioni odlučivanja ------------------ -----
sistemi -
/vežbe/
Poslovno
pravo A4
/vežbe/

12,30 Upravljački RC Teorija 31 Engleski IV 21


13,15 informacioni odlučivanja ------------------ -----
sistemi -
/vežbe/
Poslovno
pravo A4
/vežbe/

13,30 Upravljački 31 Teorija 31 Upravljački


14,15 informacioni odlučivanja informacioni
sistemi sistemi
/predavanje/ /vezbe/
14,20 Upravljački 31 Upravljački
15,05 informacioni informacioni
sistemi sistemi
/predavanje/ /vezbe/

15,20 Upravljački 31
16,05 informacioni
sistemi
/predavanje/

16,10 Upravljački 31
16,55 informacioni
sistemi
/predavanje/

17,10 Preduzetništo A5
17,55 i upravljanje
malim
preduzećem
/predavanje/
18,00 Preduzetništvo A5
18,45 i upravljanje
malim
preduzećem
/predavanje/
19,00 Preduzetništvo A5
19,45 i upravljanje
malim
preduzećem
/predavanje/
19,50 Preduzetništvo A5
20,35 i upravljanje
malim
preduzećem
/predavanje/