You are on page 1of 130

DOOP-, TROUW- BEGRAAF- EN

LIDMATENREGISTERS
AANWEZIG IN HET
ZEEUWS ARCHIEF
www.zeeuwsarchief.nl

L.M. Hollestelle

Eerste uitgave in 1989

Verbeterde en aangevulde versie, januari 2008


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 2

TOELICHTING

De opzet van dit overzicht is anders dan die van Mulders 'Beschrijving van de retroacta van de
Burgerlijke Stand in Zeeland' 1. De hier beschreven verzameling is dan ook een andere dan die
van Mulder. Het is een verzameling kopieën van originele documenten bijeengebracht met één
specifiek doel en voor één plaats. Het doel is de verzameling van kerkelijke registratieregisters
van dopen, trouwen en begraven zo compleet en zuiver mogelijk te krijgen. Naast deze
registers zijn ook de lidmatenregisters (L.) in kopievorm in de verzameling opgenomen. De
verzameling is uitgebreider dan de retroacta die door Mulder beschreven zijn, niet alleen door
toevoeging van de lidmatenregisters, maar ook van DTB-registers, welke niet in 1796 en 1811
als retroacta van de Burgerlijke Stand in beslag waren genomen. De plaats is de Studiezaal van
het Zeeuws Archief te Middelburg. De uiterlijke vorm van de verzameling, namelijk in
kopievorm, voldoet aan de eisen met betrekking tot snellere raadpleging en bescherming van de
originele stukken.
De Zeeuwse DTB-verzameling is in verhouding met de door Mulder beschreven verzameling
niet groter geworden. Integendeel! Bij het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 ging
de helft van de DTB-registers, welke door Mulder waren beschreven, verloren2. De
verzameling was namelijk op twee verschillende plaatsen ondergebracht. De ene helft, die zich
in het Rijksarchief boven de Balanspoort van de abdij bevond, bleef gespaard, de helft die om
veiligheidsredenen naar de Provinciale Bibliotheek in de Lange Delft was overgebracht ging
verloren.
Na mei 1940 is men begonnen met het opsporen en verzamelen van gegevens uit de verloren
gegane registers. Deze gegevens bevinden zich veelal in de na 1940 opgezette verzameling
Genealogische Afschriften DTB (vanaf 1989 Verzameling Genealogische Afschriften
genoemd) en in persoonlijke verzamelingen, zoals die van de archivarissen P.D. de Vos
(Verzameling De Vos) en J. de Hullu (Verzameling De Hullu). In dit overzicht zijn
verwijzingen opgenomen naar bronnen uit deze verzamelingen.

In dit overzicht zijn ook verwijzingen naar indexen op de verschillende registers opgenomen.
De meeste van deze indexen zijn opgenomen in de Verzameling Genealogische Afschriften. De
indexen op Walcherse (geheel) en Zuid- en Noord-Bevelandse (deels) registers zijn ook
beschikbaar op microfilm (verfilmde fiches). Van een groeiend aantal registers is de bewerking
digitaal via www.zeeuwengezocht.nl te raadplegen.

Voor bronvermelding gebruike men de volgende omschrijving:


Zeeuws Archief (ZA), DTBL + plaatsnaam en nummer.

Noten:
1. A. Mulder, Retroacta van den burgerlijken stand in Zeeland, 's-Gravenhage, 1925.
2. Van de 1186 DTB-nummers uit de inventaris van Mulder zijn er in mei 1940 528 verloren gegaan
(=44,5 %). Van Middelburg gingen alle nummers verloren (98), van Zierikzee 83, van Veere 61.
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 3

OVERZICHT

AAGTEKERKE 1614 - 1810(1812) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1614 november 16 - 1810 november 23. 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 549
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)

Trouwen

Trouwregister, 1615 april 11 - 1810 december 9 2


→ Index in Genealogische Afschriften 229
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Lidmaten

Lidmatenregister, 1624-1812. 3
N.B.: Voorin overzicht van de aantallen lidmaten over de periode 1624-1791,
opgemaakt in 1797
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 februari 1 - 1810 november 20 1B


→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

AARDENBURG 1604 - 1796(1812) West Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1604-1796
• 1604 november 7 - 1640 januari 10 1
• 1640 januari 10 - 1664 december 31 2
→ Index in Genealogische Afschriften 523
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 4

• 1665 januari 7 - 1695 maart 13 3


→ Index in Genealogische Afschriften 523
• 1695 maart 20 - 1730 februari 21 4
→ Index in Genealogische Afschriften 524
• 1730 februari 19 - 1770 februari 18 5
→ Index in Genealogische Afschriften 524
• 1770 maart 18 - 1796 september 23 6A
→ Index in Genealogische Afschriften 524

Trouwen

Trouwregisters, 1604-1796
• 1604 november 8 - 1635 december 30 8
• 1660 februari 22 - 1695 januari 12 9
→ Index in Genealogische Afschriften 524
• 1695 maart 13 - 1796 juli 3 10B

Begraven

Begraafregister, 1670 januari 6 - 1760 januari 6 13


N.B.: Tussen 1671 december 31 en 1673 oktober 1 is niets aangetekend
Overlijdensregister, 1760-1796
N.B.: Meestal ook vermelding van leeftijd en geboorteplaats
• 1760 januari 4 - 1796 september 2 14A
→ Index in Genealogische Afschriften 751
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1778 oktober 4 - 1796 juli 23 15

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1605-1812
• 1605 april 10 - 1812 april 3 12A
N.B.: Hiaat tussen 1703-1747
• 1695 januari 7 - 1696 juli 1 10A

WAALSE GEMEENTE

Dopen

Doopregister, 1687 maart 23 - 1795 september 27 7A


→ Index in Genealogische Afschriften 524.
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 5

Trouwen

Trouwregister, 1687 februari 1 - 1794 maart 9 7B


Lidmaten

Lidmatenregister, 1689 oktober 8 - 1753 12B

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Geboorten en dopen

Geboorteregister, 1745 oktober 13 - 1812 februari 5 6B


→ Index in Genealogische Afschriften 524
Doop- en belijdenisregister, 1773 maart 28 - 1812 6C

Begraven

Overlijdensregister, 1781 oktober 26 - 1812 december 1 14B

STADSBESTUUR

Schepentrouwregister, 1656 mei z.d. - 1765 februari 5 11A


N.B.: periode 1656 mei z.d. - 1661 juli 16 ook in 11B
→ Alfabetisch afschrift in Genealogische Afschriften 414
→ Index in Genealogische Afschriften 524
Huwelijksafkondigingen, 1656 mei 6 - 1661 juli 16 11C

ARNEMUIDEN 1574 - 1810(1821) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1593-1627, 1660-1805


→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1593 januari 3 - 1627 december 22 1
• 1660 augustus 8 - 1759 september 2 2
N.B.: Voor- en middenin opgaven van het aantal dopelingen, 1660-1736,
1701-1805
• 1759 september 9 - 1805 oktober 8 3
N.B.: Achterin afschrift van vonnis tot rectificatie
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 6

Trouwen

Trouwregisters, 1590-1810
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
• 1590 februari 11 - 1607 maart 4 4A
N.B.: Uittreksel betreffende militairen in Gens Nostra 1973, p. 35-41
• 1607 maart z.d. - 1651 januari 4 5
• 1625 juli 9 - 1731 april 4 6
• 1633 februari 21 - 1722 december 1 4B
• 1651 januari 17 - 1716 augustus 27 8A
• 1717 april 6 - 1810 december 30 9
N.B.: Achterin bijlagen, 1803-1810

Begraven

Begraafregister, 1759 september 29 - 1811 januari 2 10


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1584-1607, 1610-1682, 1712-1821


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1584-1607 4C
→ Transcriptie in Van Zeeuwse Stam 1989 p. 131-154, 207-224 en 1990,
p. 15-23
• 1610-1682 8B
• 1712-1821 12
N.B.: De periode 1730-1736 ontbreekt

STADSBESTUUR

Schepentrouwregister, 1645-1809
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
• 1645 mei 24 - 1670 december 12 7A
• 1662 februari 14 - 1809 november 5 7B
N.B.: Hierin tevens: 'Forme om den houwelijcken staet te bevestigen'

Huwelijksbijlagen, ca. 1650-1809 7C


Overlijdensaangiften, 1806 januari 11 - 1808 december 30 11A
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
Lijst van aangegeven lijken, 1806 januari 11 - 1810 december 30 11B
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 7

AXEL 1603 - 1796 Oost Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1603-1796
• 1603 oktober 23 - 1642 juni 29 1
N.B.: Periode 1611 mei 22 - 1614 april 29 ontbreekt
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 2
→ Index in Genealogische Afschriften 316
• 1634 mei 28 - 1670 januari 8 2
N.B.: Achterin lijst van lidmaten, 1658 juli 7 - 1659 januari 5
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 2
→ Index in Genealogische Afschriften 316
• 1670 januari 4 - 1708 maart 18 3
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 2
→ Index in Genealogische Afschriften 316
• 1708 januari 1 - 1737 januari 6 4
N.B.: Voorin aantekening betreffende het ontbreken van namen van ouders en
getuigen
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 2
→ Index in Genealogische Afschriften 316
- 1737 januari 9 - 1788 september 28 5
N.B.: Voorin afschrift van 'Memorie der kerckeboeken', inventaris van doop-,
trouw- en lidmatenregisters en actaboeken van de Nederduits Gereformeerde
kerken Axel, Zuiddorpe, Moerspui en Sint Marcus; enkele gezegden in het
latijn van de kerkvaders Augustinus en Hieronymys (1737)
achterin enige doopinschrijvingen over 1785-1787
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 2
→ Index in Genealogische Afschriften 316
• 1788 oktober 5 - 1796 augustus 14 6A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 2
→ Index in Genealogische Afschriften 316

Trouwen

Trouwregisters, 1604-1796
• 1604 januari 11 - 1691 maart 16 8
N.B.: Tussen april 1648 en juni 1653 zijn er geen aantekeningen
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 3
• 1691 mei 30 - 1730 januari 4 9
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 3
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 8

• 1730 januari 8 - 1750 januari 6 10


→ Afschrift in Genealogische Afschriften 3
• 1750 januari 18 - 1796 juli 1 11
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 3

Begraven

Begraafregister, 1735 juni 13 - 1796 augustus 18 12

Lidmaten

Lijst van lidmaten, 1658-1659


N.B.: In bandnr 2

Lidmatenregister, 1708-1770 13
N.B.: Betreft ook Zuiddorpe
hierin tevens naamlijsten van lidmaten van het garnizoen, 1754-1770

ROOMS-KATHOLIEK

N.B.: Zie ook Hontenisse bandnr 1K en Hulst bandnrs 19B, 19 en 38B

Doopregister, 1785 juni 17 - 1791 januari 27 6B


→ Index in Genealogische Afschriften 316

STADSBESTUUR

Schepentrouwregister, 1735 februari 12 - 1796 januari 9 7A


N.B.: Tussen mei 1736 en november 1754 zijn er geen aantekeningen
Huwelijksbijlagen, 1794 november 4 - 1795 juni 27 7B

BAARLAND 1618 - 1810 Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1618-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen Baarland (microfilms)
• 1618 oktober 7 - 1650 december 26 1A
N.B.: Achterin 'Consistoriale wetten van de kercke van Baerlant' (1638) en
enkele klad-aantekeningen betreffende lidmaten
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 109
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 9

• 1651 januari 8 - 1810 december 23 2


N.B.: Achterin afschrift van vonnis tot rectificatie
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 109

Trouwen

Trouwregisters, 1618-1670, 1682-1810


→ Index in kaartsysteem Trouwen Baarland (microfilms)
• 1618 oktober 14 - 1650 oktober 30 1B
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 103
• 1651 april 10 - 1671 januari 24 3A
N.B.: Achterin twee doopinschrijvingen, 1671 februari 1
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 103
• 1682 januari 1 - 1810 december 31 3B
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 103

Lidmaten

Lidmatenlijsten, 1651-1803 5

DORPSBESTUUR
Overlijdensregister, 1806 januari 19 - 1810 december 22 4
→ Index in Genealogische Afschriften 95

BIERVLIET 1640 - 1796 West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Zie ook IJzendijke

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1640-1796
• 1640 januari 15 - 1704 december 28 1
→ Index in Genealogische Afschriften 525
• 1705 januari 18 - 1754 december 22 2
→ Index in Genealogische Afschriften 526
• 1755 januari 19 - 1796 augustus 7 3
N.B.: Achterin vonnissen tot rectificatie
→ Index in Genealogische Afschriften 526
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 10

Trouwen

Trouwregisters, 1628-1663, 1667-1796


• 1628 mei 14 - 1663 mei 26 4
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 127
• 1667 april 17 - 1729 december 3 5
→ Index in Genealogische Afschriften 526.
• 1730 januari 18 - 1796 augustus 14 6
→ Index in Genealogische Afschriften 526

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1703-1769, 1771-1810


• 1703-1769 9
• 1771-1810 10

STADSBESTUUR

Overlijdensregisters, opgemaakt t.b.v. collaterale successie, 1731-1796


• 1731 oktober 2 - 1762 april 22 7
→ Alfabetische bewerking in Genealogische Afschriften 741
• 1762 mei 26 - 1796 augustus 12 8
→ Index in Genealogische Afschriften 742

BIGGEKERKE 1583 - 1810(1814) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1583-1811
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1583 november 26 - 1699 oktober 25 1
• 1699 november 15 - 1811 mei 12 2

Trouwen

Trouwregister, 1584 februari 12 - 1810 december 30 3


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 11

Begraven

Begraafregister, 1611 z.d. - 1717 december 15 4


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Begraaflijst, 1781-1787
N.B.: In Genealogische Afschriften 268

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1583-1717, 1734-1814


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1583-1717 5A
• 1734-1814 5B

BORSSELE 1618 - 1810 Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Index op de Doopregisters, 1618-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 100
Reconstructie van de Doopregisters, 1619-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 488

Trouwen

Trouwaantekeningen, 1807-1811
N.B.: In Genealogische Afschriften 8

Lidmaten

Lidmatenlijsten, 1682-1692, 1727-1810 2


Aantekeningen uit de lidmatenregisters en -lijsten, 1681-1809
N.B.: In Genealogische Afschriften 8
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 12

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 januari 13 - 1810 december 11 1

BOSCHKAPELLE 1686 - 1796 Oost Zeeuws-Vlaanderen

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregisters, 1686-1796
→ Index in Genealogische Afschriften 527
• 1686 april 22 - 1735 februari 14 1
N.B.: Met hiaten
• 1720 maart 1 - 1796 juli 31 2
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Trouwen

Trouwregister, 1686 februari 3 - 1796 augustus 14 3A


N.B.: Tussen 1702 mei en 1704 december is er niets aangetekend
→ Index in Genealogische Afschriften 527

Begraven

Begraafregister, 1783 januari 4 - 1785 november 3 3B

BRESKENS 1611 - 1796(1797) West Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1611-1796
• 1611 september 11 - 1708 september 16 1
→ Index in Genealogische Afschriften 527
• 1708 september 30 - 1796 augustus 7 2
→ Index in Genealogische Afschriften 527
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 13

Trouwen

Trouwregisters, 1611-1796
• 1611 november 14 - 1711 juni 27 3
• 1711 november 7 - 1796 augustus 14 4

Begraven

Begraafrekeningen 1621-1624, 1650-1662


N.B.: In Genealogische Afschriften 657
Begraafregisters, 1662-1796
• 1662 maart 22 - 1756 juni 29 6
N.B.: Voorin uittreksel uit de ordonnantie op het begraven en het kerkrecht
• 1756 mei 28 - 1796 augustus 27 7
N.B.: Voorin uittreksel uit de ordonnantie op het begraven en het kerkrecht

Uittreksels uit het overlijdensregister, 1777-1795


N.B.: In Genealogische Afschriften 492

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1614-1797
• 1614-1714 5A
• 1653-1673 5B
→ Bewerking in Genealogische Afschriften 924
• 1715-1797 5C
→ Bewerking in Genealogische Afschriften 925-929

BROUWERSHAVEN 1604 - 1810 Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1604-1639, 1667-1701, 1705-1790


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 32 en 37
• 1604 januari 4 - 1609 mei 31 1A
• 1610 januari 21 - 1639 juli 3 2
N.B.: Afschrift, gemaakt ca. 1687
• 1667 januari 2 - 1703 april 19 1B
• 1705 januari 1 - 1753 december 28 3
N.B.: Voorin en achterin aantekeningen betreffende consistoriedienaren
→ Index over de periode 1705-1727 Genealogische Afschriften 305
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 14

• 1754 februari 21 - 1790 december 19 4


N.B.: Voorin aantekeningen van de consistoriedienaar

Trouwen

Trouwregisters, 1653-1810
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 32 en 37
• 1653 juni 11 - 1713 december 10 6
• 1714 februari 3 - 1810 november 27 7
N.B.: Over de periode 1807 februari 21 - 1810 november 27 dubbele inschrijving

Begraven

Overlijdensregister, 1743 juli 3 - 1805 december 26 8A


N.B.: De begraafdata worden ook vermeld
→ Uittreksel in Verzameling De Vos inv.nrs 32 en 37

STADSBESTUUR

Geboorteregisters, 1757-1810
N.B.: De doopdata worden ook vermeld
• 1757 april 23 - 1794 december 25 5A
• 1795 februari 15 - 1810 december 27 5B

Overlijdensregister, 1806 januari 21 - 1810 december 31 8B


→ Uittreksel in Verzameling De Vos inv.nrs 32 en 37

BRUINISSE 1590 - 1810 Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1590-1810
N.B.: Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 28, 34 en 36
→ Index in Genealogische Afschriften 648
• 1590 mei 13 - 1659 december 7 1
• 1660 januari 9 - 1794 juli 13 2
• 1794 juli 27 - 1810 december 23 3
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 15

Trouwen

Trouwregisters, 1590-1798
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 28, 35 en 36
→ Uittreksels over de periode 1600-1805 in Genealogische Afschriften 160
→ Index periode 1599-1798 in Genealogische Afschriften 651
• 1590 (april) 29 - 1676 juli 12 4B
• 1647 januari 13 - 1798 augustus 2 5

Begraven

Afschrift van begraafinschrijvingen, 1632-1646, 1651-1659; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 231

Lidmaten

Lidmatenregister, 1590-1645, 1762-1807


• 1590-1645 4A
• 1762-1807 7
N.B.: De folio's 9 en 10 ontbreken ook in het origineel

Uittreksels uit het lidmatenregister, 1595-1806


N.B.: In Van Zeeuwse Stam 1979, p. 134, 135

DORPSBESTUUR

Overlijdensregister, 1806 januari - 1810 december 4 6


N.B.: Voorin vonnis tot rectificatie
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 35

BURGH 1665 - 1810 Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Tot 5 juni 1661 vormden Haamstede met Burgh één gemeente; tot die datum zijn
de inschrijvingen van beide plaatsen door elkaar onder Haamstede te vinden

Dopen

Doopregisters, 1702-1810
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 31
Index in Genealogische Afschriften 805
• 1702 juni 19 - 1782 november 24 1
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 16

• 1783 februari 2 - 1810 december 30 2

Trouwen

Trouwregisters, 1665-1810
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 31
→ Index in Genealogische Afschriften 652
• 1665 maart 29 - 1776 juli 26 3
• 1776 juli 31 - 1810 december 30 4

CADZAND 1607 - 1796 West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Zie ook IJzendijke

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1607-1796
• 1607 januari 14 - 1661 oktober 16 (afschrift ca. 1690) 1
N.B.: Achterin index op voornamen
→ Index in Genealogische Afschriften 528
• 1661 oktober 30 - 1736 april 2 2
N.B.: Achterin index op voornamen tot 1720
→ Index in Genealogische Afschriften 528
• 1737 januari 13 - 1796 juli 24 3
→ Index in Genealogische Afschriften 528

Trouwen

Trouwregisters, 1607-1796
• 1607 februari 18 - 1661 september 18 (afschrift ca. 1690) 6A
N.B.: Achterin index op voornamen
• 1661 december 19 - 1764 augustus 12 7
N.B.: Achterin index op voornamen tot 1720
• 1765 maart 2 - 1796 augustus 14 6B

Begraven

Begraafregisters, 1648-1652, 1702-1796


• 1648 juni 4 - 1652 september 22 9
• 1702 maart 15 - 1786 mei 27 10
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 17

• 1786 juli 12 - 1796 augustus 2 6C


N.B.: Voorin 'Lijst van het salaris van gravdelven en te lijke verzoeken ten dorpe
Cadzand zo als volgens costume alhier plaats heevt'

WAALSE GEMEENTE

Dopen

Doopregisters, 1685-1796
• 1685 december z.d. - 1710 april 6 4A
→ Index in Genealogische Afschriften 312
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1710 augustus 28 - 1724 februari 13 4B
→ Index in Genealogische Afschriften 312
• 1720 maart 3 - 1796 juli 10 5A
→ Index in Genealogische Afschriften 528
• 1723 april 25 - 1775 augustus 7 4C
N.B.: Voorin beschrijving van de bezetting van Cadzand en omstreken door de
Fransen in 1747

Trouwen

Trouwregisters, (1685)1691-1796
• 1691 september 25 - 1710 mei 30 8A
→ Afschrift met index over de periode 1685-1710 in Genealogische
Afschriften 312
• 1711 februari 22 - 1724 februari 15 8B
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 312
• 1722 juni 7 - 1796 juli 31 8C

Begraven

Overlijdensregister, 1720 februari 13 - 1795 november 16 5B

COLIJNSPLAAT 1622 - 1810(1835) Noord-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregister 1788-1810, trouw- en Begraafregisters na 1676 zijn in mei 1940


verloren gegaan
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 18

Dopen

Doopregisters, 1622-1788
→ Index in kaartsysteem Dopen Colijnsplaat (microfilms)

• 1622 januari 28 - 1651 oktober 4, 1681 februari 16 - juni 1 1


→ Index in Genealogische Afschriften 86
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 37
• 1625 mei 25 - 1663 december 23 2
N.B.: Over de periode 1625-1651 contraregister van bandnr 1
→ Index in Genealogische Afschriften 110 (periode 1651-1663)
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 37
• 1664 januari 6 - 1695 december 18 3
N.B.: Over de periode 1681 februari 16 - juni 1 contraregister van bandnr 1
→ Index in Genealogische Afschriften 110 (periode 1664-1695)
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 37
• 1696 januari 26 - 1747 mei 28 4
→ Index in Genealogische Afschriften 124
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 37
• 1747 juni 25 - 1788 mei 4 5
→ Index in Genealogische Afschriften 124
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 37

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1681-1810


N.B.: Bevinden zich in Verzameling De Vos inv.nr 37

Begraven

Uittreksels uit de Begraafregisters, 1619-1810


N.B.: Bevinden zich in Verzameling De Vos inv.nr 37
Register van begraafrekeningen, 1626 april 16 - 1676 juli 2 6

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1599-1692, 1747-1793, 1799-1835


• 1599-1692 7A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 62
• 1747-1793 7B
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 4
• 1799-1835 7C
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 5 en 6
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 19

DOMBURG 1672 - 1810(1811) Walcheren

N.B.: Doopregister 1672-1810 en Trouwregister 1675-1810 zijn in 1940 verbrand


Uittreksels van de verlorengegane registers in Nederlandsche Leeuw 1909,
p. 219-222

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Klapper op het Doopregister, 1672-1810 1B


Doopregister, 1804 mei 6 - 1811 maart 3 (contra) 2A
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)

Trouwen

Klapper op het Trouwregister, 1675-1810 1A


Ondertrouwregister, 1804 juni 22 - 1810 november 17 (contra) 2B
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1760-1764, 1798-1811


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1760-1764 2C
• 1798-1811 2D

DREISCHOR 1644 - 1810(1811) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1644-1811
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 29
→ Index in Genealogische Afschriften 80
• 1644 januari 3 - 1716 april 13 1
• 1715 mei 9 - 1781 oktober 28 2
• 1781 december 2 - 1811 januari 7 3

Trouwen

Trouwregister, 1650 mei 24 - 1810 januari 27 4A


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 20

→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 29


→ Uittreksels over de periode 1652-1807 in Genealogische Afschriften 160
→ Index in Genealogische Afschriften 632

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 januari 15 - 1811 maart 5 4B

DRIEWEGEN 1806 - 1810 Zuid-Beveland

N.B.: De Nederduits Gereformeerde kerk te Driewegen was gecombineerd met die van
Ovezande. Voor de inschrijvingen zie verder onder Ovezande. Tot Driewegen
behoorde ook Coudorpe

Dopen

Doopinschrijvingen Driewegen en Ovezande, 1693-1741


N.B.: In Genealogische Afschriften 192

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 februari 4 - 1810 december z.d. 1


→ Index in kaartsysteem Begraven Driewegen (microfilms)

EEDE (1654)1673 - 1796 West Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1743 april 7 - 1795 november 22 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 529

Trouwen

Trouwregister, 1673 april 16 - 1796 juli 17 2


N.B.: Voorin trouwinschrijvingen over de periode 1654 februari 24 - 1669 maart 2,
overgeschreven uit het Actaboek
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 21

Begraven

Begraafregisters, 1685 augustus 15 - 1796 juni 19 1B

ELKERZEE 1651 - 1810(1817) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1651-1792, 1796-1817


→ Afschrift en index periode 1651-1730 in Genealogische Afschriften 638
• 1651 oktober 1 - 1692 februari 24 2A
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 28 en 33 en Genealogische Afschriften
nrs 16 (met index) en 154
• 1692 april 27 - 1796 september 25 1
→ Afschrift in Verzameling De Vos inv.nr 36
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 28 en 33 en Genealogische Afschriften
nr 16 (met index)
→ Afschrift en index periode 1731-1816 in Genealogische Afschriften 639
• 1796 oktober 9 - 1817 januari 12 2B

Trouwen

Trouwregister, 1651 november z.d. - 1810 december 2 3


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 28, 33 en 50B en Genealogische
Afschriften 16 (periode 1671-1780 met index), nr 154 (periode 1651-1725) en nr
160 (periode 1658-1782)
→ Afschrift en index periode 1651-1730 in Genealogische Afschriften 638
→ Afschrift en index periode 1731-1816 in Genealogische Afschriften 639

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1651-1811
• 1651-1692 2C
→ Bewerking in Genealogische Afschriften nr 154
• 1693-1795 2D
• 1796-1811 2E
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 22

ELLEWOUTSDIJK 1715 - 1783 Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Afschrift van lidmatenregister, 1715-1783


N.B.: In Genealogische Afschriften 323

GAPINGE 1589 - 1810(1811) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters 1589-1810
N.B.: Afschrift in Genealogische Afschriften 112
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
→ Alfabetische bewerking met index in Genealogische Afschriften 754 (periode
1589-1645), 755 (periode 1645-1700), 756 (periode 1700-1755) en 757
(periode 1756-1811)
• 1589 september 17 - 1700 juli 11 1
• 1700 augustus 29 - 1810 november 11 2

Trouwen

Lijst van ondertrouwden, 1772 februari 8 - 1774 juli 2 4A


Trouwregister, 1777 december 20 - 1810 december 25 4B
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 112
→ Alfabetische bewerking in Genealogische Afschriften 757

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1608-1681, 1721-1743, 1765-1776


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1608-1681 4C
• 1721-1743 4D
• 1765-1776 4E

DORPSBESTUUR

Geboorteregister, 1790 augustus 18 - 1811 augustus 2 3


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 23

Overlijdensregister, 1790 september 11 - 1811 oktober 9 3


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

GOES 1580 - 1811(1884) Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1615-1811
→ Index in kaartsysteem Dopen Goes (microfilms)
• 1615 april 26 - 1651 januari 6 1
→ Index over de periode 1615-1621 in Genealogische Afschriften 297
• 1651 januari 8 - 1681 januari 12. 2
• 1681 januari 14 - 1706 januari 8 3
• 1706 januari 8 - 1726 januari 8 4
• 1726 januari 1 - 1766 januari 15 5
• 1766 januari 22 - 1811 maart 3 6

Trouwen

Trouwregisters, 1593-1810
→ Index in kaartsysteem Trouwen Goes (microfilms)
• 1593 april 7 - 1626 januari 14 11
N.B.: Achterin absentielijsten van de kerkenraadsvergaderingen
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 135
• 1626 februari 4 - 1665 januari 15 12
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 135
• 1665 maart 4 - 1755 december 12 13
• 1756 februari 20 - 1810 december 31 14
Begraven

Begraafregisters, 1580-1805
→ Index in kaartsysteem Begraven Goes (microfilms)
• 1580-1630 17
• 1631 januari 5 - 1679 december z.d. 18
• 1680-1704 19
N.B.: Voorin ordonnantie op het 'luyden over de doode, tijd en ure van begra-
vinge, openen van graven, hangen van wapens en blasoenen etc.', 1680
• 1705-1731 20
• 1732-1743 21
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 24

• 1743-1760 22
N.B.: Middenin ordonnantie als in bandnr 19
• 1761-1770 23
• 1771-1784 24
• 1785-1794 25
• 1795-1800 26
• 1800 januari z.d. - 1805 december z.d. 27A

WAALSE GEMEENTE

Dopen

Doopregister, 1734 juni 27 - 1810 september 7 9A

Trouwen

Trouwregister, 1734 augustus 17 - 1810 november 25 9B

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Geboorte-, trouw- en lidmatenregister, 1662 december 24 - 1884. 28


→ Index in kaartsysteem Trouwen Goes (microfilms)
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Goes (microfilms)
Lidmatenregister; met vermelding van de geboortedata en overlijdensdata, 1689-1808. 9C
N.B.: Voorin uittreksels van de notulen van Burgemeesters en Schepenen van Goes
d.d. 14 november 1703 inzake huwelijken van Mennonieten

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregisters, 1665-1810
• 1665 januari 1 - 1705 februari 14 7A
→ Index over de periode 1665-1699 in Genealogische Afschriften 234
• 1714 september 14 - 1810 december 30 8
N.B.: Bevat doopaantekeningen van kinderen van allerlei plaatsen en is dus met
alle waarschijnlijkheid afkomstig van de landspastoor van Zuid-Beveland

Trouwen

Trouwregisters, 1665-1810
• 1665 mei 1 - 1714 september 6 7B
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 345
• 1715 april 1 - 1810 december 31 10A
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 25

Begraven

'Misboek', lijsten van overleden lidmaten, 1677-1709 7C


→ Index in kaartsysteem Begraven Goes (microfilms)
Overlijdensregister, 1723 mei 14 - 1810 december 6 10B
N.B.: Afschrift over (1643)1679-1810 in Genealogische Afschriften 359
→ Index in kaartsysteem Begraven Goes (microfilms)

STADSBESTUUR

Trouwen

Schepentrouwregisters, 1635-1810
→ Index in kaartsysteem Trouwen Goes (microfilms)
• 1635 maart 27 - 1669 mei 20 15A
N.B.: Voorin afschrift van een publikatie d.d. 27 maart 1635 en formulieren van
ondertrouw en huwelijkssluiting en opgave van salarissen
• 1669 november 4 - 1760 december 15 16B
N.B.: Voorin index op voornaam en een afschrift van een gedeelte van een
publikatie d.d. 27 maart 1635
• 1761 april 13 - 1810 december 17 16C

Registers van huwelijksproclamatiën en ondertrouw, 1635-1760


→ Index in kaartsysteem Trouwen Goes (microfilms)
• 1635 mei 3 - 1669 januari 21 15B
• 1670 april 16 - 1760 november 3 16A
Begraven

Lijsten van aangegeven lijken, 1806 januari 3 - 1810 december 31 27B


→ Index in kaartsysteem Begraven Goes (microfilms)

's-GRAVENPOLDER 1662 - 1810 Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Het Trouwregister 1753-1810 in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1662-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen ‘s-Gravenpolder (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 26

• 1662 november 26 - 1752 september z.d. 2


N.B.: Met hiaten
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 9
• 1753 april 15 - 1810 november 25 1A

Trouwen

Trouwregister, 1662 november 2 - 1753 juni 22 3A


N.B.: Periode 1707-1716 ontbreekt
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 9

Bijlagen ondertrouw- trouwinschrijvingen, 1802-1810 3B


N.B.: 1806 ontbreekt

Lidmaten

Lidmatenlijsten; met attestatievermeldingen, 1666-1775 3C


N.B.: Met hiaten

DORPSBESTUUR

Uittreksels uit de schepenakten betreffende huwelijken, 1733-1802


N.B.: Bevinden zich in Van Zeeuwse Stam 1983, p. 360, 361
Overlijdensregister, 1806 januari 6 - 1809 januari 2 1B
→ Index in kaartsysteem Begraven ’s-Gravenpolder (microfilms)

GRIJPSKERKE 1591 - 1810(1812) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1591-1661, 1704-1730, 1734-1811


→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1591 mei 19 - 1661 februari 26 1
• 1704 november z.d. - 1730 december 10 2A
• 1734 juli 11- 1764 augustus 12 2C
• 1764 september 16 - 1811 december 10 3A
• 1806 juni 22 - 1812 november 29 4A
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 27

Trouwen

Trouwregisters, 1591-1704, 1707-1812


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
• 1591 mei 5 - 1704 mei 10 4B
• 1707 april 16 - 1763 september 2 (ondertrouw) 4C
• 1764 september 24 - 1812 maart 1 3B
→ Alfabetische bewerking in Genealogische Afschriften 758
• 1806 oktober 5 - 1812 november 22 4D

Begraven

Overlijdensregister, 1607 augustus 8 - 1634 februari z.d. 5A


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Alfabetische bewerking in Genealogische Afschriften 758
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
Begraafregister, 1718 oktober 15 - 1812 januari 8 3C
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Alfabetische bewerking in Genealogische Afschriften 758
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1604-1663, 1705-1730, 1736-1764


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
→ Alfabetische bewerking in Genealogische Afschriften 758
• 1604-1663 5B
• 1705-1730 2B
• 1736-1764 2D
• 1764-1819 6

GROEDE 1613 - 1796(1838) West Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Zie ook onder Breskens en IJzendijke


Het Doopregister 1642-1749, Trouwregister 1642-1647 en Begraafregisters (1638)
1642-1706, 1746-1796 in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1613-1642, 1750-1797


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 28

• 1613 augustus 23 - 1642 oktober 12 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 529.
• 1750 januari 4 - 1797 april 2 8
→ Index in Genealogische Afschriften 529 en 773

Trouwen

Trouwregisters, 1623-1642, 1648-1796


• 1623 maart 24 - 1642 oktober 11 (Ondertrouwregister) 1B
• 1648 maart 8 - 1704 mei 4 3
• 1704 mei 25 - 1796 augustus 21 4
N.B.: Voorin aantekeningen van de diaconieuitgaven, 1704-1714
• 1732 juni 6 - 1796 maart 30 (Ondertrouwregister) 10
→ Index in Genealogische Afschriften 495

Begraven

Uittreksels uit het Begraafregister, 1638-1705


N.B.: In Genealogische Afschriften 486
Aantekeningen van begravenen, 1639-1685; met index
N.B.: In Verzameling De Hullu inv.nr 8

Begraafregisters, 1706-1797
• 1706 mei 31 - 1746 februari 16 6
→ Alfabetische bewerking (periode 1706-1732) in Genealogische Afschriften 801
• 1732 juni 5 - 1797 februari 1 11
→ Alfabetische bewerking in Genealogische Afschriften 779

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1621-1818
• 1621-1768 12
• 1769-1818 9

WAALSE GEMEENTE

Dopen

Doopregister, 1687 juni 8 - 1796 augustus 21 2


N.B.: Voorin aantekeningen van bijbelteksten in het Latijn en Frans
→ index in Genealogische Afschriften 529 en 600
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 29

Trouwen

Trouwregister, 1687 juni 15 - 1796 januari 9 5

LUTHERSE GEMEENTE

N.B.: Het Doopregister 1732-1796 en Trouwregister 1732-1796 in mei 1940 verbrand

Dopen

Afschrift van Doopregister, 1732-1796


N.B.: In Verzameling Wemelsfelder inv.nr 1

Trouwen

Afschrift van Trouwregister, 1732-1796


N.B.: In Verzameling Wemelsfelder inv.nr 3

Begraven

Overlijdensregister, 1732 december 19 - 1787 januari 12 7


N.B.: Afschrift in Verzameling Wemelsfelder inv.nr 3

HAAMSTEDE 1607 - 1810(1811) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Tot 5 juni 1661 vormden Haamstede en Burgh één gemeente; tot die datum vindt u de
inschrijvingen van beide plaatsen door elkaar onder Haamstede.
Doopregister 1607-1630 en Trouwregister 1761-1810 in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksel van het Doopregister, 1607-1630


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 28 en 50B
Doopregisters, 1630-1810
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 31
• 1630 augustus 4 - 1671 juli 26 1A
N.B.: Achterin opgave van het aantal dopelingen over de periode 1661-1671
• 1671 augustus 9 - 1721 mei 25 1B
N.B.: Achterin opgave van het aantal dopelingen over de periode 1671-1721.
• 1721 augustus 31 - 1765 januari 2 1C
N.B.: Achterin opgave van het aantal dopelingen over de periode 1721-1764
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 30

• 1765 januari 13 - 1810 november 24 2


N.B.: Voorin aantekening van de in 1765 aanwezige doop- en Trouwregisters

Trouwen

Trouwregisters, 1637-1639, 1655-1761


• 1637 mei 30 - 1639 november 22 3A
• 1655 juni 22 - 1761 maart 13 4
→ Uittreksel in Verzameling De Vos inv.nr 28

Uittreksels uit het Trouwregister, 1761-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 28

Lidmaten

Afschriften van lidmatenregisters, 1627-1654


N.B.: In Genealogische Afschriften 125

DORPSBESTUUR

Register van aangegeven lijken, 1806 februari 3 - 1811 februari 10 3B

's-HEER ABTSKERKE 1666 - 1810(1820) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK


N.B.: Gecombineerd met Sinoutskerke

Dopen

Doopregister, 1666 augustus 22 - 1810 november 11 1


→ Index in kaartsysteem Dopen ’s-Heer Abtskerke (microfilms)
Index over de periode 1666-1764 in Genealogische Afschriften 322,
over de periode 1764-1810 in Genealogische Afschriften 188
Trouwen

Trouwregisters, 1667-1810
→ Index in kaartsysteem Trouwen ’s-Heer Abtskerke (microfilms)
• 1667 maart 25 - 1810 juli 11 2A
N.B.: Na 21 april 1678 staat acta van het Collegium Qualificatum, 1678 sep
tember 7
→ index in Genealogische Afschriften 322
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 31

• 1770 mei 20 - 1810 juni 22. Afschrift 1811. 2B


→ Index in Genealogische Afschriften 322
Aantekeningen van huwelijksinschrijvingen, 1704-1722
N.B.: Bevinden zich in Gens Nostra 1959, p. 102

Lidmaten

Lidmatenlijsten, ca. 1670-1820 3

's-HEER ARENDSKERKE 1583-1810(1816) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Tot de kerkelijke gemeente behoorde ook Baarsdorp


Doopregisters 1650-1810 en Trouwregister 1650-1810 in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1584-1606, 1666-1722, 1729-1811


• 1584 november 27 - 1606 september 17 2A
N.B.: De periode 1592 november 8 - 1597 oktober 19 ontbreekt
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 11
• 1666 oktober 24 - 1722 januari 10 2B
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 51
• 1729 april 10 - 1811 januari 20 1A
→ Index in Genealogische Afschriften 108

Trouwen

Trouwregisters, 1583-1605, 1614-1810


• 1583 november 20 - 1605 september 7 3A
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 13
• 1614 z.d. - 1810 november 15 3B
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 10

Huwelijksbijlage, 1786 3C

Lidmaten

Lidmatenregister, 1585-1816 2C
→ Afschrift 1585-1594 in Genealogische Afschriften 11
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 32

Afschrift lidmatenregister, 1619-1634 (alfabetisch)


N.B.: In Genealogische Afschriften 14
Aantekeningen betreffende lidmaten, 1773-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 12

DORPSBESTUUR

Lijsten van aangegeven lijken, 1806 februari 2 - 1810 april 23 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 200

's-HEER HENDRIKSKINDEREN Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregister 1650-1810 en Trouwregister 1650-1810 in mei 1940 verloren gegaan.

's-HEERENHOEK 1657 - 1810 Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1657-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen ‘s-Heerenhoek (microfilms)
• 1657 december 23 - 1732 juni 15 1
→ Index in Genealogische Afschriften 133
• 1732 juli 27 - 1810 december 30 2
→ Index in Genealogische Afschriften 278.

Trouwen

Trouwregister, 1657 april 8 - 1810 december 25 9


N.B.: Hierin ook R.K. huwelijken
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 170; index in Genealogische
Afschriften 872

Lidmaten

Lidmatenlijsten, 1668-1729 10B


→ Afschrift in Genealogische Afschriften 690
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 33

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregister, 1798 december 14 - 1810 december 18 8


→ Index in kaartsysteem Dopen ‘s-Heerenhoek (microfilms)

ROOMS-KATHOLIEK LANDSPASTOOR

Dopen

N.B.: In DTBL Goes bandnr 8 bevinden zich doopaantekeningen afkomstig van de


landspastoor

Doopregister, 1665 december 29 - 1709 december z.d. 12A


→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 275
Afschrift van Doopregister, 1710-1735
→ In Genealogische Afschriften 35 en 120
Doopregisters, 1736-1806
→ Index in kaartsysteem Dopen ’s-Heerenhoek (microfilms)
• 1736 januari 4 - 1760 december 1 3
• 1760 december 31 - 1775 december 13 4
• 1776 januari 4 - 1782 december 22 5
• 1783 januari 3 - 1790 december 30 6
• 1791 januari 1 - 1806 april 10 7

Trouwen

Trouwregisters, 1666-1805
• 1666 maart 2 - 1784 december 27 13
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 120; index in Genealogische
Afschriften 871
• 1785 maart 8 - 1805 november 24 10A
→ Index in Genealogische Afschriften 120; index in Genealogische Afschriften 871

Afschrift van Trouwregister, 1666-1784


N.B.: In Genealogische Afschriften 36

Begraven

Begraafregister, 1697 maart 16 - 1709 juni 2 12B


→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 260
Afschrift van overlijdensregister, 1698-1766
N.B.: In Genealogische Afschriften 35, 36 en 120
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 34

Overlijdensregister, 1760 januari 13 - 1768 mei z.d. 11A


Overlijdensregister, 1791 november 7 - 1806 september 20 11C
N.B.: Vanaf 1802 september 27 heeft het betrekking op het oostelijk deel van de
landsparochie van Zuid-Beveland
Overlijdensregister, 1798 december 12 - 1810 december 4 11B

DORPSBESTUUR

Overlijdensregister, 1808 februari 11 - 1810 oktober 29 11D

HEINKENSZAND (1616)1806-1810(1866) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: De door Mulder beschreven doop- en trouwregisters zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregister, 1807 januari 1 - 1810 december 26 (contra) 2A


→ Afschrift in Genealogische Afschriften 324;
Contradoopregister in Genealogische Afschriften 29

Trouwen

Trouwregister, 1807 januari 25 - 1810 oktober 21 (ondertrouw) 2B


→ Afschrift in Genealogische Afschriften 324
Contratrouwregister in Genealogische Afschriften 29

Lidmaten

Lidmatenlijst, 1616
N.B.: In Genealogische Afschriften 94
Lidmatenlijsten, 1694-1810 2C
→ Afschriften in Genealogische Afschriften 29 en 324
DORPSBESTUUR

Lijsten van aangegeven lijken, 1806 februari 1 - 1810 december 26 1


N.B.: Achterin index op familienamen
→ Index in kaartsysteem Begraven Heinkenszand (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 35

HENGSTDIJK 1648 - 1796(1816) Oost Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Gecombineerd met Pauluspolder

Dopen

Doopregisters, 1672-1768, 1783-1796


• 1672 november 3 - 1697 januari 13 1A
→ Index in Genealogische Afschriften 530
• 1698 november 9 - 1738 december 14 1C
→ Index in Genealogische Afschriften 530
• 1739 februari 9 - 1768 januari 24 1D
N.B.: Achterin legger (lijsten van bezittingen) van de vijf kerken van Hulster-
ambacht, 1789-1797, van Hengstdijk, z.j. en Pauluspolder, z.j.
→ Index in Genealogische Afschriften 530.
• 1783 mei 6 - 1796 mei 8 1F
→ Index in Genealogische Afschriften 530

Uittreksels uit het Doopregister, 1769-1782 4A


N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nr 199

Trouwen

Trouwregisters, 1679-1716, 1747-1779, 1786-1796


• 1679 oktober 28 - 1716 mei 24 3A
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 884
• 1747 januari 28 - 1779 januari 28 3B
N.B.: Achterin acta van de kerkenraad, 1749-1768
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 885
• 1786 januari 1 - 1795 december 6 3C
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 886

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1737-1746, 1778-1784


• 1737-1746 4B
N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nr 198
• 1778-1784 4C
N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nr 199

Begraven

Begraafregister, 1709 mei 23 - 1761 april 22 HULST 49


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 36

Uittreksels uit het Begraafregister van de parochie Hengstdijk, 1761-1794 (juni) 4D


N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nrs 198 en 199

Uittreksels uit het Begraafregister van de parochie Ser Pauluspolder, 1760-1794 (juni) 4E
N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nrs 198 en 199

Lidmaten

Lidmatenregisters, ca. 1680, 1740-1777, 1783-1796


• ca. 1680 1B
• 1740-1777 1E
• 1783-1796 3D

ROOMS-KATHOLIEK

N.B.: Zie ook onder DTBL Hontenisse bandnrs 1M, 1N, 3, 5 en 8F en DTBL Hulst bandnrs
18A, 19E, 19F, 19G, 19H, 6A, 6L, 18I, 18H, 38C, 38D, 18N.
DTBL Hulst bandnr 49 bevat begraafinschrijvingen over de periode 1709-1761

Dopen

Doopregisters, 1622-1645, 1648


• 1622 juli 25 - 1645 april 23 2A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 27
→ Index in Genealogische Afschriften 530
• 1648 augustus 28 - oktober 25 2B

Trouwen

Trouwregisters, 1623-1645, 1648-1652


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 887
• 1623 februari 19 - 1645 augustus 3 2C
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 27
• 1648 augustus 22 - 1652 juli 21 2D

Begraven

Overlijdensregisters, 1622-1645
• 1622 augustus 22 - 1645 april 25 2E
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 27
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 37

HOEDEKENSKERKE 1658 - 1810 Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Het Trouwregister 1807-1810 in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1658-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen Hoedekenskerke (microfilms)
• 1658 februari 20 - 1737 november 21 1A
→ Bewerking met index in Genealogische Afschriften 308
• 1738 januari 12 - 1807 december 6 2B
→ Index in Genealogische Afschriften 376
• 1808 januari 31 - 1810 december 31 2D

Trouwen

Trouwregisters, 1658-1810
→ Index in kaartsysteem Trouwen Hoedekenskerke (microfilms)
• 1658 maart 30 - 1806 november 30 4A
→ Afschrift en index over de periode 1658-1737 in Genealogische Afschriften 102,
over de periode 1737-1806 in Genealogische Afschriften 309
Lidmaten

Lidmatenregisters, 1658-1682, 1705-1805


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Hoedekenskerke (microfilms)
• 1658-1682 1B
→ Index in Genealogische Afschriften 310 en 313
• 1705-1737 1C
→ Index in Genealogische Afschriften 310 en 313.
• 1738-1785 2A
→ Index in Genealogische Afschriften 310
• 1786-1805 2C
→ Index in Genealogische Afschriften 310

ROOMS-KATHOLIEK LANDSPASTOOR

N.B.: Landspastoor zuidelijk deel Zuid-Beveland bij Hoedekenskerke, kerkgebouw


te Kwadendamme

Dopen

Doopregisters, 1796-1810
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 38

• 1796 januari 6 - 1801 oktober 19 5A


• 1801 november 1 - 1810 december 31 3
N.B.: Hierin uittreksel van het Doopregister 1796 januari 6 - 1801 oktober 19
met achterin index

Trouwen

Trouwregister, 1801 november 1 - 1810 december 31 4B


→ Index in kaartsysteem Trouwen Hoedekenskerke (microfilms)

Begraven

Overlijdensregister, 1802 januari z.d. - 1810 december 17 5B


N.B.: Achterin index;
ook in Genealogische Afschriften 79 (periode 1802-1860)

HOEK 1587 - 1796(1855) Oost Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1587-1796
• 1587 oktober 18 - 1697 november z.d. 1
N.B.: Met hiaten
→ Index periode 1587-1633 in Genealogische Afschriften 769
• 1698 januari 5 - 1751 december 19 2
→ Index in Genealogische Afschriften 530
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1752 januari 2 - 1796 september 4 6
→ Index in Genealogische Afschriften 530
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Trouwen

Trouwregisters, 1633-1796
• 1633 juli 17 - 1696 juni 5 4A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 99
→ Index in Genealogische Afschriften 15 en 817
• 1700 mei 23 - 1796 september 1 4B
→ Index in Genealogische Afschriften 15
• 1786 oktober 22 - 1789 november 1 4C
→ Index in Genealogische Afschriften 15
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 39

Begraven

Overlijdensregister, 1760 juni 2 - 1796 juli 11 (met hiaten) 3


N.B.: Dit register bestaat uit drie-maandelijkse lijsten van doden, opgemaakt door
de koster-doodgraver

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1588-1626, 1786-1855


• 1588-1626 5A
• 1786-1855 5B
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 245

HONTENISSE 1648 - 1796(1817) Oost Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: De Nederduits Gereformeerde kerken van Hontenisse en Ossenisse zijn in 1682


gecombineerd. In 1796 werd de combinatie Hengstdijk - Pauluspolder toegevoegd.
Doop- en Trouwregisters 1648-1682 van Ossenisse zijn onder deze plaats beschreven,
maar bevinden zich tussen de DTBL van Hontenisse
Het Doopregister 1776-1796, Trouwregister 1776-1796 en Begraafregister 1763-1796
zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1648-1775
• 1648 mei 17 - 1677 februari 21 12A
• 1677 oktober 10 - 1716 oktober 25 7A
→ Index in Genealogische Afschriften 272
• 1717 januari 17 - 1775 november 19 7B
→ Index in Genealogische Afschriften 272
Uittreksels uit het Doopregister, 1776-1793 13A
N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nr 199

Trouwen

Trouwregisters, 1648-1776
• 1648 mei 24 - 1677 maart 27 12C
• 1677 november 7 - 1717 januari 3 10A
→ Index periode 1677-1687 in Genealogische Afschriften 273
periode 1688-1701 in Genealogische Afschriften 274
• 1717 januari 31 - 1776 januari 7 10B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 40

Uittreksels uit het Trouwregister, 1776-1788, 1790-1793. 13B


N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nr 199

Begraven

Begraafregister, 1709-1763
• 1709 april 6 - 1740 april 18 HULST 47
• 1740 april 24 - 1763 mei 11 HULST 48

Uittreksels uit het Begraafregister van de parochie Hontenisse, 1763-1778, 1782-1793 14A
N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nrs 198 en 199

Uittreksels uit het Begraafregister van de parochie Ossenisse, 1760-1778, 1783-1794 14B
N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nrs 198 en 199

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1650-1733, 1739-1817


N.B.: Betreft Hontenisse en Ossenisse
• 1650-1676 12E
• 1677-1733 12F
• 1739-1817 12G

ROOMS-KATHOLIEK

N.B.: Zie ook onder DTBL Hulst bandnrs 6A, 18B, 18F, 18I, 18N, 19I, 19J, 19K, 19L,
19M, 19O, 38E, 38G. Voor begraafinschrijvingen zie ook DTBL Hulst bandnrs
47 en 48

Dopen

Doopregisters, 1648-1652, 1673-1693


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 799
• 1648 april 26 - 1652 augustus 15 1A
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1673 januari 4 - 1674 februari 25 1B
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1676 januari 2 - 1692 mei 15 1C
• 1676 februari 1 - 1692 november 3 1D
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1677 september 25 - 1693 september 13 1G
• 1686 maart 10 - 1688 juni 8 1O
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 41

Doopinschrijvingen, 1648 augustus 23 – 1686 november 11 1P


N.B.: Zeer fragmentarisch. Betreft inlegvel in origineel Doopregister Hontenisse

Trouwen

Trouwregisters, 1648-1652, 1673, 1676-1716


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 800
• 1648 juni 15 - 1652 april 28 8A
• 1673 april 10 - september 27 8B
• 1676 februari 1 - 1680 december 20 8C
• 1687 januari 7 - 1715 januari 1 8D
• 1687 januari 9 - 1716 december 27 8E

Trouwinschrijvingen, 1661 januari 2 – 1670 z.d. 1P


N.B.: Zeer fragmentarisch. Betreft inlegvel in origineel Doopregister Hontenisse

Begraven

Overlijdensregisters, 1694-1781
• 1694 augustus 17 - 1781 februari 18 11A
N.B.: Achterin opgave van de jaarlijkse aantallen doden, 1694-1761
• 1728 z.d. - 1742 december z.d. 11B

Begraafregisters, 1748-1764
• 1748 januari 3 - 1759 december 3 11C
• 1760 januari 2 - 1764 maart 8 11D

Clinge

Doopregisters, 1677-1693
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 799
• 1677 februari 28 - 1688 juni 10 1E
• 1688 augustus 1 - 1693 december 27 1F

Absdale

Doopregister, 1682 oktober 11 - 1693 september 20 1H


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 799

Kieldrecht

Doopregister, 1682 oktober 25 - 1693 oktober 22 1I


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 799
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 42

Ferdinanduspolder

Doopregister, 1684 februari 21 - 1692 augustus 1 1J


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 799

Axel

Doopregister, 1684 maart 26 - 1692 november 18 1K


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 799

Sint Jansteen

Doopregister, 1681 januari 2 - 1694 januari 3 1L


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 799

Kloosterzande, Ossenisse, Hengstdijk, Kruispolders en Stoppeldijk

Doopregisters, 1687-1716
→ Index in Genealogische Afschriften 803
• 1687 januari 1 - 1716 december 23 1M
• 1687 januari 3 - 1694 september 5, 1703 januari 1 - 1715 januari 8 1N

Lamswaarde, Graauw, Namen, Langendam, Dullaert, Pauluspolder en Stoppeldijk

Doopregisters, 1687-1702
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 804
• 1687 januari 7 - 1702 december 30 2A
• 1687 januari 12 - 1702 oktober 22 2B

Lamswaarde, Graauw, Kruispolders, Namen, Pauluspolder, Haegenpolder, Cambronpolder,


Rooversberg, Langendam, Dullaert en Stoppeldijk

Doopregister, 1713 augustus 1 - 1732 juni 3 2C


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 821

Lamswaarde, Graauw, Pauluspolder, Kruispolders, Namen, Langendam en Dullaert

Dopen

Doopregister, 1717 februari 2 - 1746 december 31 2D

Trouwen

Trouwregister, 1717 februari 10 - 1746 december 29 9B


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 43

Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde

Dopen

Doopregisters, 1692-1796
• 1692 april 22 - 1766 december 30 3
N.B.: Voorin lijst van missionarissen;
achterin lijst van opgave van het jaarlijks aantal dopelingen, 1692-1761
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 907 en 908
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1767 januari 3 - 1796 augustus 25 5
→ Index Groenendijk, 1780-1789 in Genealogische Afschriften 378
→ Index Lamswaarde, 1780-1796 in Genealogische Afschriften 379 en 380

Trouwen

Trouwregister, 1692 april 26 - 1796 juli 18 8F


N.B.: Achterin opgave van de jaarlijkse aantallen huwelijken, 1692-1761
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 906
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lamswaarde, Graauw, Langendam, Dullaert, Hulsternieuwland, Cambronpolder,


Stoppeldijk, Hulsterambacht, Pauluspolder, Namen en Willem Hendrikspolder

Doopregisters, 1747-1795
• 1747 januari 1 - 1768 augustus 22 4A
→ Index in Genealogische Afschriften 530
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 909
• 1768 augustus 29 - 1769 september 6 4B
→ Index in Genealogische Afschriften 530
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 910
• 1769 september 7 - 1795 september 28 6A

Lamswaarde en omgeving

Doopregister, 1795 oktober 4 - 1796 september 9 6B

Lamswaarde, Graauw, Kruispolders, Namen, Pauluspolder, Cambronpolder, Haegenpolder,


Langendam, Dullaert, Rooversberg en Stoppeldijk, Hulsterambacht, Hulsternieuwland

Trouwregisters, 1713-1791
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 44

• 1713 juli 16 - 1732 mei 25 9A


N.B.: De klapper hierop bevindt zich in Hulst bandnrs 1-4. In de klapper wordt
verwezen naar nr 22, dit zijn nu de nummers 9A en 12B
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 911
• 1717 februari 10 - 1746 december 29 9B
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 912
• 1747 februari 9 - 1791 augustus 28 9C
N.B.: Achterin opgave van de jaarlijkse aantallen dopen, huwelijken en doden,
1747-1762
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 941
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Pauluspolder en Lamswaarde

Trouwregister, 1791 september 11 - 1796 mei 30 9D


→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 942
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

GEMEENTEBESTUUR

Index op de Doopregisters en Geboorteregisters van Hontenisse, 1796-1802


N.B.: In Genealogische Afschriften 381
Index op de Trouwregisters en Huwelijksregisters van Hontenisse, 1796-1802
N.B.: In Genealogische Afschriften 377

HOOFDPLAAT 1780 - 1796(1816) West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Het Trouwregister 1783-1796 is in mei 1940 verbrand

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1783 april 6 - 1796 augustus 14 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 530 en 704
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregister, 1785-1816 2
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 45

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregister, 1796 januari 13 - november 18 1B


N.B.: Achterin huwelijksakte d.d. 8 november 1796

Trouwen

Trouwregister, 1796 april 14 - juli 12 1C

DORPSBESTUUR

Overlijdensregisters, 1780-1796
• 1780 april 28 - 1788 april 21 1D
→ Index in Genealogische Afschriften 705
• 1788 december 27 - 1796 augustus 6 1E
→ Index in Genealogische Afschriften 706

HULST 1604 - 1796(1860) Oost Zeeuws-Vlaanderen

Klappers Rottier

Indexen op de Doopregisters, 1604-1796

•A-E 1
•F-L 2
•M-R 3
•S-Z 4

Indexen op de Trouwregisters, 1680-1796

•A-B 21
•C-G 22
•H-L 23
•M-P 24
•Q-T 25
•U-Z 26
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 46

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK HULST

Dopen

Doopregisters, 1645-1796
• 1645 november 6 - 1660 december 29 13
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 5, dit is nu nr 13
• 1661 januari 26 - 1699 juni 5 14
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 6, dit is nu nr 14
• 1699 juni 10 - 1761 juli 19 15A
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 7, dit is nu nr 15A
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1761 augustus 12 - 1796 mei 29 15B
N.B.: Achterin lijst houdende opgave van onechte kinderen, 1782-1796
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 8, dit is nu nr 15B
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Trouwen

Trouwregisters, 1646-1796
→ Uittreksels in Genealogische Afschriften 259
• 1646 april 22 - 1655 juni 23 29
• 1655 januari 20 - 1669 januari 30 30

• 1669 januari 23 - 1686 mei 15 31


→ Index over de periode 1680-1686 in bandnrs 21-26. In deze index wordt verwezen
naar nr 6, dit is nu nr 31
• 1686 mei 12 - 1701 november 9 32
→ Index in bandnrs 21-26. In deze index wordt verwezen naar nr 7, dit is nu nr 32
• 1701 november 26 - 1717 januari 6 33
→ Index in bandnrs 21-26. In deze index wordt verwezen naar nr 8, dit is nu nr 33
• 1717 januari 27 - 1736 januari 4 34
→ Index in bandnrs 21-26. In deze index wordt verwezen naar nr 9, dit is nu nr 34
• 1736 januari 25 - 1765 januari 10 35
→ Index in bandnrs 21-26. In deze index wordt verwezen naar nr 10, dit is nu nr 35
• 1765 januari 19 - 1796 juli 3 36
→ Index in bandnrs 21-26. In deze index wordt verwezen naar nr 11, dit is nu nr 36

Begraven

Begraafregisters, 1612-1796
• 1612 oktober 1 - 1625 januari 11 40A
• 1612 oktober 6 - 1624 december 29 40B
• 1624 november 4 - 1625 oktober 24 40C
• 1624 november 14 - 1625 oktober 27 40E
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 47

• 1625 mei 24 - augustus 28 40G


• 1625 november 2 - 1645 november 2 40H
• 1625 november 11 - 1645 november 3 40D
• 1634 juli 12 - 1635 januari 12 40F
• 1651 oktober 28 - 1670 december 29 41
• 1670 februari 18 - 1702 oktober 20 40I
• 1671 januari 1 - 1700 december 31 42
• 1701 januari 3 - 1725 december 30 43
• 1726 januari 2 - 1745 januari 3 44A
N.B.: Middenin rekeningen voor het weeshuis van lijken, die bij avond werden
begraven, 1702 april 3 - 1712 april 30 en over het ophangen van wapens en
quartieren, 1702 februari 5 - 1742 december 10
• 1745 februari 3 - 1751 januari 31 44B
• 1751 februari 2 - 1766 december 29 45A
N.B.: Achterin:
-rekening van het vrouwenzitplaatsgeld, 1755-1766;
-rekening van het verhoogde lui(d)geld, 1755 februari 4 - 1766 september 23;
-rekening voor het weeshuis van lijken die bij avond werden begraven, 1753
oktober 19 - 1758 oktober 28;
-rekening over het ophangen van wapens en quartieren, 1753 juli 25 - 1755
april 15
• 1767 januari 1 - 1775 december 8 45B

• 1776 januari 1 - 1796 augustus 16 46


N.B.: De laatste aantekeningen zijn opgemaakt door de 'agent municipal';
achterin rekening over het vrouwenzitplaatsengeld, 1767-1795

Aantekeningen inzake het verkopen en lichten van zerken, aftekening van het recht
voor de armen, het weeshuis en de kerk, 1658 februari 6 - 1692 april 1 40J
N.B.: Deze aantekeningen kunnen slechts in enkele gevallen naast de bandnrs 40I,
41 en 42 nuttig zijn bij het vaststellen van de overlijdensdata
Lidmaten

Lidmatenregisters, 1705-1860
• 1705 - 1745 55
N.B.: Alfabetisch op voornaam
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 350
• 1745 - 1860 A - L 51
• 1745 - 1860 M - Z 52

Lidmatenregisters uit het garnizoen, 1745-1850


•A-L 53
•M-Z 54
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 48

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK SINT ANNA

Dopen

Doopregisters, 1633-1661, 1679-1717


• 1633 februari 28 - 1647 februari 10 16A
N.B.: Afschrift ca. 1680
• 1647 februari 17 - 1661 mei 15 16B
• 1679 oktober 12 - 1708 december 23 17A
• 1708 december 25 - 1717 mei 16 17B

Trouwen

Trouwregisters, 1638-1647, 1678-1716


• 1638 februari 21 - 1647 december 29 16C
N.B.: Afschrift ca. 1680
• 1678 februari 19 - 1716 augustus 6 17C
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 259

Lidmaten

Lidmatenregister, 1683-1711 17D

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK PAULUSPOLDER

Begraven

Begraafregister, 1709 juli 9 - 1742 maart 22 50A

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK KIELDRECHT

Inschrijvingen van doop, ondertrouw/trouw en lidmaten, ca. 1687 - ca. 1701 50B
N.B.: Afkomstig uit archief Hulsterambacht inv.nr 213

ROOMS-KATHOLIEK

Dopen

Hulst

Doopregisters, 1604-1796
• 1604 december 12 - 1645 november 22 5
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen voor de periode
1604-1627 naar 8A, dit is nu het eerste gedeelte van bandnr 5 en voor de
periode 1627-1645 naar 8D, nu het tweede gedeelte van bandnr 5
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 49

• 1647 september 6 - 1652 oktober 20 12A


→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 8H, dit is nu 12A
• 1648 augustus 25 - 1669 oktober 27 6B
N.B.: Afschrift ca. 1670
• 1648 augustus 27 - 1663 februari 11 6C
N.B.: Afschrift ca. 1670
• 1652 november 10 - 1658 maart 11 6D
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 8K, dit zijn
nu 6D en 6E
• 1652 november 10 - 1658 maart 4 6E
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 8K, dit zijn
nu 6D en 6E
• 1658 maart 9 - 1665 december 19, 1668 juli 8 - december 19 20P
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 11, dit is nu 20P
• 1658 maart 10 - 1661 mei 24 20Q
• 1658 maart 10 - 1668 november 6 6F
• 1670 juli 18 - 1681 oktober 31 20R
• 1685 december 12 - 1689 december 27 11C
N.B.: Afschrift ca. 1690 in 11D
• 1685 december 18 - 1701 mei 15 7A
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 17, dit is nr 7A
• 1686 februari 6 - 1689 maart 25 20S
• 1689 maart 14 - 1690 december 4; doopaantekeningen 20T
N.B.: Afschriften ca. 1690
• 1699 oktober 9 - 1701 mei 8 6K
• 1705 juli 21 - 1726 september 30 7B
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen voor de periode
1705-1710 naar 18, nu 7B en voor de periode 1710-1726 naar 20, ook 7B
• 1726 oktober 6 - 1767 januari 8 8A
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 21, nu 8A en 8B
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1726 november 20 - 1765 augustus 24; onwettige kinderen 8B
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 21, nu de 8A en 8B
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1741 januari 13 - 1794 juni 13 12B
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 22, nu de 9A
en 12B, voor de periode 1782-1794 naar 24, nu 12B en 12C
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1741 december 17 - 1781 december 25; onwettige kinderen 9A
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 22, nu 9A en 12B
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1767 januari 13 - 1796 september 12 10
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 23, nu 7C en 10
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1767 januari 26 - 1796 mei 22 (augustus 31); onwettige kinderen 7C
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 50

→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 23, nu 7C en 10


→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1785 april 19 - 1790 januari 9 12C
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 24, nu 12B en 12C
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Doopregisters militairen, 1605-1645, 1661-1715


• 1605 maart 13 - 1645 november 4 11A
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen voor de periode
1605-1627 naar 8B, dit is nu het eerste gedeelte van bandnr 11A en voor
de periode 1627-1636 naar 8F dit is nu het tweede gedeelte van 11A en
voor de periode 1636-1645 naar 8G, nu het derde gedeelte van bandnr 11A
• 1661 september 15 - 1670 juni 7 11F
• 1670 juli 5 - 1681 oktober 22 11B
• 1705 juli 20 - 1715 juli 15 11E
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar 19, dit is nu 11E

Hontenisse

Doopregisters, 1648-1654, 1663, 1665-1686


• 1648 augustus 8 - 1654 oktober 18 19I
N.B.: Afschrift ca. 1660
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 9, nu nr 19I
• 1648 augustus 9 - 1651 januari 28 18B
• 1663 juli 8 - 26, 1665 november 9 - 1666 oktober 3, 1667 januari 15 - februari 18,
1668 juli 8 - september 10 19J
• 1667 juni 29 - 1686 december 31 19K
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 13, nu nr 19K
• 1671 november 14 - 1681 april 8 19M
• 1704 januari 5 - 1705 juli 30 19O
N.B.: Afschrift ca. 1705
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 3, nu nr 19O

Lamswaarde

Doopregisters, 1648-1654, 1670-1681, 1695-1697, 1704, 1705, 1723-1725


• 1648 augustus 23 - 1654 september 24 18C
• 1670 oktober 5 - 1681 september 3 19V
• 1695 juni 1 - 1697 april 16; doopaantekeningen 19W
• 1695 juni 1 - 1697 maart 19, 1704 januari 3 - 1705 juni 3, 1704 januari 16 - 1705
juni 14, 1723 januari 7 - 1725 november 21 19X
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 4, nu nr 19X
• 1695 juni 26 - 1697 maart 19; doopaantekeningen 19Y
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 51

Hengstdijk

Doopregisters, 1648-1654, 1662-1686


• 1648 augustus 25 - 1654 september 25 18A
• 1662 april 26 - 1664 juli 1, 1667 februari 8 19E
• 1667 september 25 - 1686 december 3 19F
• 1669 december 28 - 1686 december 21 19G
• 1671 januari 3 - 1677 oktober 24 19H

Ossenisse

Doopregisters, 1648-1654, 1664-1686


• 1648 augustus 27 - 1654 november 23 18E
• 1664 februari 5, 1667 februari 17 6O
• 1667 augustus 12 - 1686 december 2 20G
• 1670 januari 12 - 1686 december 22 20H
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 14, nu nr 20H
• 1670 februari 21 - juni 18 6P
• 1670 oktober 19 - 1676 oktober 1 20I

Namen

Doopregisters, 1648-1655, 1661-1665, 1667-1686


• 1648 september 15 - 1655 februari 20 18D
• Afschrift van bandnr 18D, ca. 1670 20A
• 1661 september 11 - 1665 december 12 20B
• 1667 januari 23 - 1669 september 13 20C
• 1667 augustus 26 - 1686 december 20 20D
• 1670 januari 6 - 1686 december 28 20E
• 1670 oktober 17 - 1677 oktober 31 20F

Stoppeldijk

Doopregisters, 1648-1651, 1670-1677


• 1648 november 29 - 1651 april 1 18G
• 1670 september 30 - 1677 oktober 31 20O

Stoppeldijk en Pauluspolder

Doopregisters, 1648-1654, 1663-1669


• 1648 november 29 - 1654 januari 18 20N
N.B.: Afschrift ca. 1670
• 1663 juli 10 - 1669 november 28 20J
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 52

Pauluspolder

Doopregisters, 1649-1654, 1667-1686


• 1649 februari 14 - 1654 mei 23 18F
• 1667 november 12 - 1686 oktober 13 20K
• 1670 januari 15 - 1686 november 1 20L
• 1670 december 4 - 1681 september 3 20M

Sint Jansteen

Doopregisters, 1649-1651, 1660-1680


• 1649 februari 19 - 1651 juni 25 19P
N.B.: Afschrift ca. 1670
• 1660 juni 24 - 1670 april 26 6G
• 1670 augustus 26 - 1680 september 9 19Q

Lamswaarde en Hulst

Doopregister, 1650 januari 10 - 1654 april 14, 1657 z.d. 19U


N.B.: Afschrift ca. 1670

Axel

Doopregisters, 1661-1669, 1671-1680


• 1661 januari 18 - 1669 november 24 19B
• 1671 maart 1 - 1680 september 1 19C

Beoostenblijde en Kieldrecht

Doopregister, 1664 mei 29 - 1669 september 12 6H

Hengstdijk, Pauwelspolder, Ossenisse, Namen, Kieldrecht, Hontenisse,


Lamswaarde, Hulst, Stoppeldijk, Nieuwe en Oude Grauwe, Sint Jansteen

Doopregister, 1665 december 9 - 1670 februari 11 6N

Lamswaarde, Stoppeldijk, Oude en Nieuwe Grauw en Roversberg

Doopregisters, 1667-1686
• 1667 juli 12 - 1686 november 19 6I
• 1669 december 22 - 1686 november 26 6J
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 15, nu nr 6J,
20L, 28F en 7A
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 53

Klinge Waasche

Doopregisters, 1668-1677
• 1668 november 18 - 1670 mei 27 19S
• 1670 juli 90 - 1677 februari 23 19T

Hontenisse en Kruispolder

Doopregister, 1669 december 25 - 1686 november 10 19L

Absdale

Doopregister, 1670 augustus 3 - 1681 februari 13 19A

Kieldrecht

Doopregister, 1670 september 3 - 1681 februari 6 19R


Ferdinanduspolder

Doopregister, 1671 mei 14 - 1680 maart 10 19D

Trouwen

Hulst

Trouwregisters, 1605-1652, 1661-1670, 1685-1796


• 1605 januari 16 - 1627 juni 15 9B
• 1627 juli 11 - 1645 november 22 28A
• 1646 januari 6 - 1652 september 8 12D
→ Index in Genealogische Afschriften 259
• 1685 december 10 - 1691 april 1 28B
N.B.: Met een trouwinschrijving d.d. 1 april 1687 inzake Axel
• 1685 december 10 - 1692 februari 16 28C
N.B.: Afschrift, grotendeels van bandnr 28B, ca. 1691
• 1691 juni 4 - 1701 mei 19 28D
• 1692 maart 26 - 1701 mei 17 28F
• 1705 augustus 29 - 1714 april 11 28G
→ Index in bandnrs 1-4. In deze indexs wordt verwezen naar nr 18, nu nrs 7B
en 28G
• 1714 mei 9 - 1792 juli 22 28H
• 1715 augustus 25 - 1794 mei 4 12E
→ Index in Genealogische Afschriften 259
• 1765 augustus 11 - 1788 april 20 9C
• 1788 juni 1 - 1796 juni 27 9E
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 54

• 1792 augustus 26 - 1796 juli 31 9D

Trouwregisters militairen, 1605-1645, 1661-1670. 1691-1701, 1705-1714


• 1605 januari 13 - 1627 juni 19 27A
• 1627 juni 26 - 1636 juni 15 27B
• 1636 juni 29 - 1645 augustus 24 27C
→ Index in bandnrs 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 8G, nu nrs
11A en 27C
• 1661 juni 4 - 1670 juni 29 27D
→ Index in Genealogische Afschriften 259
• 1691 juni 5 - 1712 december 17 27G
→ Index in Genealogische Afschriften 259
• 1692 juni 2 - 1699 oktober 15 27E
→ Index in Genealogische Afschriften 259
• 1700 december 14 - 1701 mei 11 27F
→ Index in Genealogische Afschriften 259
• 1705 oktober 14 - 1714 oktober 11 27H
→ Index in Genealogische Afschriften 259

Ossenisse, Hengstdijk en Hontenisse

Trouwregister, 1636 november 13 - 1638 september 24 6A

Hontenisse

Trouwregisters, 1648-1654, 1667-1686


• 1648 augustus 24 - 1654 oktober 3 18I
• Afschrift van bandnr 18I, ca. 1660 38E
• 1667 juli 3 - 1686 november 21 38F
• 1670 februari 9 - 1686 december 12 38G

Hengstdijk

Trouwregisters, 1648-1653, 1667-1686


• 1648 september 10 - 1653 november 22 18H
N.B.: Met achterin een inschrijving d.d. 11 februari 1648
• 1667 november 15 - 1686 september 22 38C
• 1670 mei 13 - 1686 oktober 24 38D

Hengstdijk, Pauwelspolder, Ossenisse, Namen, Kieldrecht, Hontenisse,


Lamswaarde, Hulst, Stoppeldijk, Nieuwe en Oude Grauwe, Sint Jansteen

Trouwregisters, 1648-1686
• 1648 september 10 - 1686 december 31 6L
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 55

• 1670 februari 9 - 1686 november 27 6M

Namen

Trouwregisters, 1648-1654, 1667-1685


• 1648 december 29 - 1654 januari 9 18K
N.B.: Achterin een inschrijving d.d. 21 april 1654 (Kieldrecht)
• 1667 augustus 15 - 1683 maart 23 38U
• 1670 mei 11 - 1685 september 22 38V

Ossenisse

Trouwregisters, 1649-1653, 1667-1686


• 1649 februari 10 - 1653 juni 4 18L
• 1667 september 19 - 1686 mei 3 38W
• 1670 maart 23 - 1686 juni 2 38X

Pauluspolder

Trouwregisters, 1650, 1667-1686


• 1650 februari 6 18M
• 1667 juli 25 - 1686 april 16 38Y
• 1670 februari 2 - 1685 mei 16 38Z

Lamswaarde

Trouwregisters, 1650-1654, 1687-1701


• 1650 augustus 29 - 1654 augustus 8 18J
N.B.: Achterin een inschrijving d.d. 30 januari 1657
• Afschrift van bandnr 18J, ca. 1660 38S
• 1687 juli 8 - 1701 december 6 38T

Sint Jansteen

Trouwregisters, 1661-1670, 1691-1705


• 1661 mei 29 - 1668 september 30 38H
• 1669 januari 6 - 1670 juni 14 38I
• 1691 juni 16 - 1705 augustus 21 38J

Klinge Waasche

Trouwregisters, 1661-1668, 1691-1702


• 1661 juni 29 - 1668 augustus 31 38P
• 1691 april 7 - 1697 juli 28 28E
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 56

• 1691 april 7 - 1698 juli 29 38Q


• 1698 juli 5 - 1702 juli 5 38R

Clinge

Trouwregisters, 1691-1709
• 1691 juni 30 - 1702 november 21 38L
• 1702 december 19 - 1706 september 21 38M
• 1706 december 31 - 1709 september 27 38O

Kieldrecht

Trouwregister, 1691 juli 4 - 1701 juli 5 38K

Axel

Trouwregister, 1692 januari 8 - 1702 april 24 38B


Absdale

Trouwregister, 1692 december 4 - 1695 juni 18 38A

GEMENGDE OPTEKENINGEN

Hulst

Doop- en Trouwregisters, 1667-1686


• 1667 augustus 10 - 1684 september 24 20U
• 1672 maart 27 - 1686 maart 5 20V

Hontenisse, Hengstdijk, Lamswaarde, Ossenisse, Hulst, Stoppeldijk,


Pauwelspolder, Zande, Cruysdorp, Kuytaert, Grauwe, Rooversberg,
Namen, Zaamslag, Oude en Nieuw-Grauwe

Doop- en Trouwregister, 1663 februari 14 - 1667 mei 29 18N


→ Index in bandnr 1-4. In deze index wordt verwezen naar nr 12, nu nr 18N

STADSBESTUUR

Schepentrouwregisters, 1647-1796
• 1647 maart 12 - 1726 december 2 39
N.B.: Achterin twee inschrijvingen d.d. 26 februari 1781 en 13 mei 1786
• 1648 februari 11 - 1795 oktober 4 37A
→ Index in Genealogische Afschriften 259
• Bijlage bij bandnr 37A, 1676 mei 29 - 1793 november 30 37B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 57

• 1786 mei 27 - 1796 augustus 8 37C

KAPELLE-BIEZELINGE 1597 - 1810(1834) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Van 1596 tot 1659 waren de Nederduits Gereformeerde kerken van Kapelle en
Biezelinge gecombineerd. Tot Biezelinge hoorde ook Eversdijk

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK KAPELLE

Dopen

Doopregisters, 1597-1673, 1685-1810


• 1597 maart 23 - 1673 augustus 28 1A
→ Index in Genealogische Afschriften 766
• 1610 november 28 - 1622 april 3 1B
→ Index in Genealogische Afschriften 763
• 1685 oktober 14 - 1810 december 3 2
→ Index in kaartsysteem Dopen Kapelle (microfilms)
Index over de periode 1685-1747 in Genealogische Afschriften 307,
over de periode 1728-1760 in Genealogische Afschriften 263
• 1779 juli 18 - 1788 maart 16 4A
→ Index in kaartsysteem Dopen Kapelle (microfilms)

Trouwen

Trouwregisters, 1655-1725, 1731-1810


• 1655 september 25 - 1725 december 12 1D
→ Index in Genealogische Afschriften 111
• 1731 augustus 20 - 1810 december 26 4B
→ Index in Genealogische Afschriften 179

Begraven

Begraafregister, 1631 januari 15 - 1634 november 22 1E

Lidmaten

Lidmatenregister, 1734-ca. 1761, 1771, 1772, 1789-1834 5


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 58

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK BIEZELINGE

Dopen

Doopregisters, 1691-1810
• 1691 augustus 12 - 1771 maart 17 1C
→ Index in Genealogische Afschriften 282
• 1771 augustus 18 - 1810 december 30 3A
→ Index over de periode 1771-1789 in Genealogische Afschriften 262

Trouwen

Trouwregister, 1779 juni 2 - 1810 november 11 3B

Lidmaten

Lidmatenlijsten, 1771-1778 3C

KATS 1659 - 1810(1829) Noord-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1745 mei 9 - 1810 oktober 28 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 299
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 37

Trouwen

Trouwregister, 1740 maart 20 - 1810 december 23 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 300
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 37

Lidmaten

Lidmatenregister, 1659-1829 2
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 63
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 59

KATTENDIJKE 1647 - 1810(1814) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1647-1810
→ Index in Genealogische Afschriften 768
• 1647 februari 17 - 1690 juli 9 1A
• 1691 februari 4 - 1810 december 14 1B

Trouwen

Trouwregisters, 1647-1810
→ Index in Genealogische Afschriften 768
• 1647 februari 7 - 1690 juli 9 1A
• 1690 oktober 25 - 1810 november 24 1C
N.B.: Middenin een overzicht van de voorwaarden, waaraan bij de
ondertrouw voldaan moet worden

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1647-1692, ca. 1738-ca. 1814


• 1647-1692 1D
→ Index in Genealogische Afschriften 768
• ca. 1738-ca. 1814 2

KERKWERVE (1664)1723 - 1810 Schouwen-Duiveland

N.B.: De Nederduits Gereformeerde kerk was tot 1625 gecombineerd met Noordgouwe.
Kerkelijk gezien behoorde tot Kerkwerve ook de heerlijkheid Nieuwerkerk op
Schouwen. Hier stond geen Nederduits Gereformeerde Kerk, maar een Katholieke,
waarin zelden een mis werd gehouden. De Katholieken gingen meestal naar Zierikzee.

Dopen

Lijsten van opgave van de gedoopte kinderen over de periode 1646 maart 4 – 1719
oktober 25, opgemaakt ten gevolge van het verbranden van de Doopregisters in 1731 1A
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 60

Doopregister, 1723 november 3 - 1810 december 9 1B


N.B.: Achterin lijst van het aantal gedoopte kinderen over de periode 1802-1809
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 28 en 34
→ Bewerking in Genealogische Afschriften 611

Trouwen

Afschrift van Trouwregister, 1731-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 233
→ Bewerking in Genealogische Afschriften 611
Uittreksel Trouwregister, ca. 1700
N.B.: In Genealogische Afschriften 160
Uittreksels Trouwregister, 1731-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 28 en 34

KLEVERSKERKE 1670 - 1810(1813) Walcheren

N.B.: Tot 1670 behoorde Kleverskerke kerkelijk tot Arnemuiden

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1670-1811
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1670 december 21 - 1794 juli 20 1
N.B.: Tot 1688 komen ook acta van de kerkenraad voor
• 1794 november 5 - 1811 april 9 2A
N.B.: Voorin inventaris en proces-verbaal van overdracht in 1811

Trouwen

Trouwregisters, 1670-1810
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
• 1670 december 21 - 1794 juli 20 1
• 1795 september 12 - 1810 juni 10 2B

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1733-1813 3A


Ingekomen attestaties van lidmaatschap 3B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 61

KLOETINGE 1668 - 1811(1859) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder Goes, 's-Heerenhoek en Hoedekenskerke


Contradoopregister 1804-1810 en Trouwregister 1671-1777 zijn in mei 1940 verbrand

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1668-1704, 1727-1811


→ Index in Genealogische Afschriften 330
• 1668 juli z.d. - 1704 januari 13 1A
• 1727 november 9 - 1792 april 15 1B
• 1792 mei 13 - 1811 januari 20 4B

Trouwen

Afschrift van Trouwregister, 1671-1776


N.B.: In Genealogische Afschriften 26;
→ index in Genealogische Afschriften 25
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
Trouwregister, 1779 mei 19 - 1810 december 29 4C
→ Index in Genealogische Afschriften 132
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1696-1859
• 1696-1804 2
• 1727-1750 4A
• 1804-1859 3

DORPSBESTUUR

Uittreksels uit de schepenakten betreffende huwelijken, 1705-1727


N.B.: Bevinden zich in Van Zeeuwse Stam 1983, p. 359
Lijst van aangegeven lijken, 1806 maart 27 - 1810 december 25 4D
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 62

KOEWACHT 1710 - 1780 Oost Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Zie ook onder Overslag


Het Doopregister 1780-1796, Trouwregister 1780-1796 en Dood- en Begraafregister
1780-1796 zijn in mei 1940 verbrand

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregister, 1710 juni 24 - 1780 oktober 7 1A

Trouwen

Trouwregister, 1710 juni 29 - 1780 augustus 2 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 532

Begraven

Begraafregister, 1710 juni 7 - 1780 oktober 9 1C

KORTGENE 1688 - 1810 Noord-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1688-1810
• 1688 oktober 10 - 1756 oktober 10 1A
→ Index in Genealogische Afschriften 325
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 35
• 1756 oktober 31 - 1810 december 30 2A
N.B.: Voorin en achterin overzichten van de aantallen dopelingen, 1688-1800,
1801-1810
→ Index in Genealogische Afschriften 325
→ uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 35

Trouwen

Trouwregister, 1690 mei 10 - 1810 december 9. 3A


→ Index in Genealogische Afschriften 325
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 35
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 63

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1688-1810
• 1688-1810 3C
→ Index in Genealogische Afschriften 325
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 35
• 1744-1756 2B

STADSBESTUUR

Lijsten van aangegeven lijken, 1806 januari 15 - 1810 december 14 3B


N.B.: Achterin successieaangiften, 1806, 1807

KOUDEKERKE 1632 - 1810(1817) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Trouwregister 1645-1701 is in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1663-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1663 januari 7 - 1738 november 9 1
• 1738 november 18 - 1810 december 9 2
N.B.: Bij 1798 april 1 en 1803 oktober 16 vonnissen tot rectificatie

Trouwen

Trouwregister, 1701 december 17 - 1810 december 1 3


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Uittreksel Trouwregister, 1653


N.B.: In Genealogische Afschriften 31

Begraven

Begraafregister, 1704 juli 29 - 1808 april 15 4C


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Begraaflijst, 1788
N.B.: In Genealogische Afschriften 187
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 64

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1632-1817
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1632-1732 4A
• 1733-1817 4B

KRABBENDIJKE (1658)1659 - 1810(1857) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder Goes, 's-Heerenhoek en Hoedekenskerke

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Het Doopregister 1659-1762 is in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregister, 1762 mei 26 - 1810 december 16 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 870

Trouwen

Trouwregisters, (1658)1659-1750, 1762-1810


• (1658)1659 mei 22 - 1750 september 7 2A
→ Index in Genealogische Afschriften 134
• 1762 (mei) - 1810 december 8 2B

Lidmaten

Lijsten van lidmaten, 1764-1766


• 1764, 1765 2C
• 1766 1B
N.B.: Bevindt zich tussen de doopaantekeningen van bandnr 1A

Lidmatenregisters, 1763-1791, 1807-1857


• 1763-1773 3B
• 1774-1791 2E
→ Index in Genealogische Afschriften 134
• 1807-1857 3A
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 65

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 februari 12 - 1810 december 22 2D


N.B.: In Genealogische Afschriften 33 bevindt zich een lijst over 1806

KRUININGEN 1628 - 1810(1819) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder Goes, 's-Heerenhoek en Hoedekenskerke

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1628-1819
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 214; met in vele
gevallen vermelding van trouw- of ondertrouwdatum
• 1628 augustus z.d. - 1714 juni 10 1
N.B.: Afschrift met index in Genealogische Afschriften 142
• 1714 juli 1 - 1775 oktober 4 2
• 1775 oktober 15 - 1819 april 18 3A
N.B.: Tijdens de overstroming van januari 1808 zijn veel kinderen elders gedoopt
→ Index in Genealogische Afschriften 588

Trouwen

Afschrift van het Trouwregister, 1671-1748; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 24
Trouwregister, 1748 januari 22 - 1810 december 9 4

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1736-1771, 1795-1817


• 1736-1771 5A
• 1795-1817 5B

DORPSBESTUUR

Overlijdensregister, 1762 januari 7 - 1806 januari 5 3B


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 66

LILLO EN LIEFKENSHOEK 1636-1785 Scheldeforten

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek hoorden van 1585 tot 1786 onder het bestuur
van Zeeland. In beide forten was een Nederduits Gereformeerde garnizoensgemeente.
De archieven van de garnizoensgemeenten Lillo en Liefkenshoek zijn als
gedeponeerde archieven opgenomen in het archief van de Nederduits Gereformeerde
kerk te Rilland-Bath.
Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand.
Genealogische gegevens over Lillo en Liefkenshoek zijn opgenomen in J.M.G.
Leune, Lillo en Liefkenshoek; delen 2a, 2b en 2c; repertorium van personen in en nabij
deze Scheldeforten 1585-1786. De index op dit repertorium is opgenomen in
Zeeuwen Gezocht

Lillo

Afschrift van Doopregister, 1706-1785


N.B.: In Genealogische Afschriften 582

Afschrift van Trouwregister, 1732-1785; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 130 en 923 (handschrift J. van der Baan)

Liefkenshoek

Afschrift van Doopregister, 1715-1785


N.B.: In Genealogische Afschriften 582
Afschrift van Trouwregister, 1636-1711, 1715-1783; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 130 en 923 (handschrift J. van der Baan)
→ Uittreksels in Genealogische Afschriften 159

MELISKERKE 1612 - 1810 Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1612 december 2 - 1811 maart 10 1A


N.B.: Achterin modellen voor uittreksels uit de Doopregisters en uit de alfabetische
tafel der akten van geboorten
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
→ Index over de periode 1614-1753 in Genealogische Afschriften 759
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 67

Trouwen

Trouwregister, 1633 juni 12 - 1791 april 16 2


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Begraven

Overlijdensregister, 1627 z.d. - 1633 januari 22 1D


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
Lijst van overledenen, 1797 januari 17 - 1809 oktober 23 1B
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenlijsten, (1700), ca. 1760-1766


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• (1700) 1C
• ca. 1760-1766 3A

Lidmatenregister, 1791-1810 3B
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

MIDDELBURG 1574 - 1810(1833) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Aantekeningen en uittreksels uit Doopregisters, 1594-1788


N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 18, 31, 72, 73
Uittreksels uit de Doopregisters, 1697, 1716, 1721, 1767, 1769
N.B.: Bevinden zich in Van Zeeuwse Stam 1978, p. 109

Trouwen

Afschriften en uittreksels uit Trouwregisters, 1580-1788


N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 18, 31, 70, 75, 194, 203
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 68

Begraven

Uittreksels uit de Begraafregisters, 1574-1658


N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 71

WAALSE GEMEENTE

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand. Op het
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag berust de collectie Fiches van de
Waalse Kerken

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1574-1609, 1695-1762


• 1574-1609
N.B.: In Genealogische Afschriften 173;
hierin tevens uittreksels van genealogieën van de familienamen Apellius, Croix,
Clement, Care, Mournier, Poest, Quartier, Thijsen, Wibo en Zegers, 17de en 18de
eeuw
• 1695-1762
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 50C, p. 121

Trouwen

Uittreksels uit het Trouwregister, 1574-1622


N.B.: In Genealogische Afschriften 173

Lidmaten

Lidmatenregister, 1685-1726 1
N.B.: Alfabetisch op voornaam

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Geboorten

Geboorteregister, 1724 september 19 - 1833 februari 4 2A


N.B.: Voorin index
→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 650

Trouwen

Trouwregisters, 1642-1686, 1748-1810


→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 650
• 1642 november 5 - 1686 december 18 3
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 69

• 1748 april 16 - 1810 december 9 2B


N.B.: Voorin index en huwelijks- en attestatievoorschriften

Huwelijksbijlagen, 1717 mei 14 - 1736 september 27 2C


→ Afschrift en index in Genealogische Afschriften 650
Lidmaten

Lidmatenregister, 1642-1831 4
N.B.: Met aantekeningen betreffende doop, trouwen en overlijden
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 650

LUTHERSE GEMEENTE

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1627-1774


N.B.: Bevinden zich in Verzameling De Vos inv.nr 50C, p. 120, 121

Lidmaten

Lidmatenregister, 1742 juli 19 - 1810 augustus 18 5


→ Afschrift in Genealogische Afschriften 221

ENGELSE GEMEENTE

Dopen

Doopregister, 1624 maart 28 - 1819 oktober 3 6A


→ Index in Genealogische Afschriften 720 en 723

Trouwen

Trouwregister, 1624 juni z.d. - 1810 december 23 6B


→ Index in Genealogische Afschriften 721 en 723

Lidmaten

Lidmatenregister, 1642-1811 6C
→ Alfabetische lijst in Genealogische Afschriften 710 en 722
STADSBESTUUR

Naamlijsten van ondertrouwden en overledenen, 1792-1810


→ Index in Genealogische Afschriften 918-922
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 70

• 1792-1794
N.B.: In Genealogische Afschriften 535
• 1795-1797
N.B.: In Genealogische Afschriften 536
• 1798-1800
N.B.: In Genealogische Afschriften 537
• 1801-1803
N.B.: In Genealogische Afschriften 538
• 1804-1806
N.B.: In Genealogische Afschriften 539
• 1807-1809 januari
N.B.: In Genealogische Afschriften 540A
• 1809 -1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 540B

GEWESTELIJK BESTUUR

Begraaflijsten opgesteld t.b.v. de collaterale successie, 1651-1805


N.B.: In Genealogische Afschriften 435-449
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

MOERSPUI EN SINT MARCUS 1646 - 1693 Oost Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1646 februari 8 - 1693 april 22 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 531

Lidmaten

Lidmatenregister, 1648-1688 1A

NIEUW- EN SINT JOOSLAND 1657 - 1810(1812) Walcheren

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in 1940 verbrand

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Uittreksels uit doop-, trouw- en begraafregisters, 1658-1810


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 71

N.B.: In Genealogische Afschriften 101. Hierin is ook een lijst van aantekeningen
uit de DTB opgenomen, zoals deze voorkomt in A. Walraven en F.P. Polder-
dijk, Geschiedenis en Plaatsbeschrijving van de Gemeente Nieuw- en Sint
Joosland;
tevens in Gens Nostra 1974, p. 239, 240, 311;
zie ook Genealogische Afschriften 585I en II
Lidmatenregisters, 1657-1712, 1738-1812
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1657-1712 1A
• 1738-1812 1B

NIEUWERKERK 1656 - 1810 Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1656-1810
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 29 en 36
→ Index over de periode 1700-1810 in Genealogische Afschriften 593 en 594
• 1656 augustus 27 - 1710 oktober 26 1
• 1710 november 30 - 1810 december 31 2

Trouwen

Trouwregister, 1691 oktober 18 - 1810 september 19 3A


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 29 en 36
DORPSBESTUUR

Overlijdensregister, 1806 januari 22 - 1810 december 10 (afschrift 1904) 3B


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 36

NIEUWVLIET 1658 - 1796(1805) West Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregister 1723-1796, Trouwregisters 1666-1796 en Begraafregister 1645-1796


zijn in mei 1940 verbrand
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 72

Dopen

Doopregister, 1658 maart 17 - 1723 oktober 1 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 699
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Begraven

Begraafregister, 1728 april 28 - 1775 november z.d. 2


N.B.: Voorin memorie over het begraven van mensen te Nieuwvliet
en een ordonnantie over het lijkbidden en grafmaken, 1728

Lidmaten

Lijsten van lidmaten, 1646-1797 3


→ Index in Genealogische Afschriften 702

DORPSBESTUUR

Huwelijksproclamaties, 1709 mei 12 - 1774 maart 9 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 700

NISSE 1607 - 1810(1817) Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen
Doopregister, 1711 januari 9 - 1810 december 2 1
N.B.: Middenin lijst van de aantallen gedoopte kinderen, 1711-1750
→ Index in Genealogische Afschriften 41
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 351

Trouwen

Trouwregisters, 1607-1705, 1763-1810


• 1607 april 29 - 1705 januari 30 2A
→ Index in Genealogische Afschriften 201
• 1763 april 18 - 1810 december 31 2B
→ Index in Genealogische Afschriften 41 en 202
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 351
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 73

Lidmaten

Afschrift van naamlijst van lidmaten, 1627-1817


N.B.: In Genealogische Afschriften 247;
voorin index
Naamlijsten van lidmaten, 1633-1697, 1736-1751, 1784-1810 3
DORPSBESTUUR

Lijsten van aangegeven lijken, 1806 februari 10 - 1810 december 3 2C,


N.B.: Bandnr 2C is een kladlijst; 2D
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 351

NOORDGOUWE (1603)1663 - 1810(1817) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Trouwregisters 1603-1806 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregister, 1663 november 4 - 1810 december 2 1


N.B.: Middenin lijst van predikanten, 1727-1885
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 27
→ Index in Genealogische Afschriften 628

Trouwen

Afschrift van Trouwregister, 1603-1626


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 27
→ Bewerking in Genealogische Afschriften 637
Uittreksels uit de Trouwregisters, 1692-1806
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 27
→ Bewerking in Genealogische Afschriften 637
Trouwregister en Contratrouwregister, 1806 juli 20 - 1810 oktober 14 2A,
N.B.: Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nrs 27 2B
→ Bewerking in Genealogische Afschriften 637

Lidmaten

Lidmatenregister, (1716)1763-1817 2D
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 74

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 januari 6 - 1810 december 31 2C


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 27

NOORDWELLE 1806 - 1810(1811) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: De Nederduits Gereformeerde kerk was gecombineerd met die van Renesse.
Zie ook onder Renesse

Dopen

Uittreksels uit het Doopregister, 1642-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 32

Trouwen

Uittreksels uit het Trouwregister, 1642-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 32

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 februari 25 - 1811 december 25 1


→ Index in Genealogische Afschriften 550

OOST- EN WEST-SOUBURG Walcheren


Oost-Souburg 1648 - 1810(1814)
West-Souburg 1620 - 1810(1815)

N.B.: De beide Souburgen zijn in 1832 kerkelijk en in 1834 burgerlijk verenigd

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK OOST-SOUBURG

N.B.: Trouwregister 1631-1777 en Begraafregister 1768-1810 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregister, 1648 augustus 9 - 1810 december 30 1


→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 75

Trouwen

Ondertrouwregister, 1777 januari 25 - 1810 december 15 2A


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Begraven

Begraafregister, 1729 januari 7 - 1767 december 7 2B


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregister, 1777-1814 5B
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK WEST-SOUBURG

N.B.: Doopregister 1800-1810 en Trouwregisters 1662-1810 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1620-1799
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1620 januari 12 - 1699 december 27 3
• 1700 januari 5 - 1799 december 29 4A
Aantekeningen uit de Doopregisters, 1623-1787
N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 166

Trouwen

Trouwregister, 1679 juli 11 - 1793 april 28 4B


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
Aantekeningen uit het Trouwregister, 1695-1766
N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 166

Begraven

Overlijdensregister, 1624 oktober 1 - 1631 maart 11 4C


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
Begraafregister, 1751 maart 15 - 1810 december 21 4D
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 76

Aantekeningen uit het Begraafregister, 1768-1809


N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 166

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1649 - 1815 5A


N.B.: De periode 1715-1765 ontbreekt
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

OOSTBURG 1630 - 1796(1799) West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Voor R.K. zie bandnr 1B en ook onder IJzendijke

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: De Doopregisters 1606-1794 en Trouwregisters 1606-1796 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1638-1796


N.B.: Bevinden zich in Verzameling De Vos inv.nr 36

Begraven

Begraafregisters, 1630-1796
• 1630 juli 8 - 1668 december 21 2
→ Index in Genealogische Afschriften 771
• 1668 december 30 - 1707 juli 18 3
→ Index in Genealogische Afschriften 771
• 1707 juli 25 - 1766 februari 3 4
→ Index in Genealogische Afschriften 716
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1766 februari 7 - 1796 september 21 5
→ Index in Genealogische Afschriften 716

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1749-1755, 1768-1775, 1786-1799


• 1749-1755 6A
• 1768-1775 6B
• 1786-1799 6C
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 77

WAALSE GEMEENTE

Trouwen

Trouwregisters, 1688-1795
• 1688 september 12 - 1751 maart 20 1A
N.B.: Achterin index
• 1688 september 12 - 1795 juli 5 1B
N.B.: Tot april 1751 afschrift van bandnr 1A;
achterin index;
in dit deel veel inschrijvingen van Rooms-Katholieken

STADSBESTUUR

N.B.: Schepentrouwregister 1671-1795 is in mei 1940 verbrand

Begraafinschrijvingen, 1652 oktober 11 - 1660 februari 26 6D

OOSTERLAND (1617)1684 - 1810(1822) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Kerkelijk zijn de Nederduits Gereformeerde kerken van Oosterland en Sirjansland


altijd gescheiden gebleven

Dopen

Doopregister, 1720 januari 21 - 1810 december 31 1


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 28
→ Index over de periode 1720-1788 in Genealogische Afschriften 653
→ Index over de periode 1788-1810 in Genealogische Afschriften 656

Begraven

Afschrift overlijdensregister, 1617, 1624, 1630-1808


N.B.: In Genealogische Afschriften 235
Uittreksels uit het overlijdensregister, 1801-1822
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 28

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, ca. 1684-1817 2


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 78

Uittreksels uit het lidmatenregister, 1721-1790


N.B.: In Van Zeeuwse Stam 1979 p. 133, 134

OOSTKAPELLE 1640 - 1810(1842) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1640-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1640 januari 15 - 1738 november 16 1
• 1739 januari 25 - 1810 november 18 2
→ Index in Genealogische Afschriften 637

Trouwen

Trouwregister, 1643 januari 14 - 1810 december 30 3


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Begraven

Begraafregister, 1751 februari 20 - 1784 maart 25 4B


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1642-1842 4A


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

OSSENISSE 1648 - 1682 Oost Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: De Nederduits Gereformeerde kerken van Hontenisse en Ossenisse zijn in 1682


gecombineerd. Voor ná 1682 zie Hontenisse

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1648 juni 14 - 1682 september 14 HONTENISSE 12B


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 79

Trouwen

Trouwregister, 1648 mei 3 - 1682 april z.d. HONTENISSE 12D

OUD-VOSSEMEER 1661 - 1810(1834) Tholen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregisters 1659-1810, Trouwregisters 1662-1810 en Begraafregister 1748-1810


zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1661-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 43
Afschrift van de Doopregisters, 1701-1810; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 37
Uittreksels uit de Doopregisters, 1701-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
Index op het Doopregister, 1701-1810
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 44
Afschrift van het Doopregister, 1801-1810
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 44
Doopregister, 1808 januari 10 - 1811 januari 27 1A

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1788-1808


N.B.: In Genealogische Afschriften 43
Uittreksels uit het Trouwregister, 1669-1711
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 45
Afschrift van het Trouwregister, 1772-1800
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30 en W. van der Ploeg inv.nr 45a
Aantekeningen van ondertrouw, 1774-1807
N.B.: In Genealogische Afschriften 92
Afschrift van het Ondertrouwregister, 1800-1810
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 46

Begraven

Afschriften van Begraafregisters, 1748-1762, 1770-1813


• 1748-1762, 1770-1810; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 37; index in Verzameling W. v.d. Ploeg inv.nr 44
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 80

• 1748-1762, 1770-1813
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
• 1770-1808
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 47
• 1809-1813
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 44

Begraafregister, 1770 september 10 - 1813 april 23 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 37 en 181

Lidmaten

Aantekeningen uit het lidmatenregister, 1761-1800


N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 47
Uittreksels uit lidmatenregisters, 1761-1811
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 48
Afschrift van lidmatenregister, 1761-1834
N.B.: In Genealogische Afschriften 334

ROOMS-KATHOLIEK

Lijsten van geborenen te Oud-Vossemeer, samengesteld uit de Doopregisters van


Nieuw-Vossemeer, 1795-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 204
Aantekeningen uit het R.K. Doopregister van Halsteren betreffende Oud-Vossemeer,
1636-1690
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg, inv.nr 44
Lijsten van kinderen uit Oud-Vossemeer, gedoopt te Halsteren, 1638-1690(1701);
met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 43 en 92

OUDELANDE 1702 - 1763 Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Het doop- en Trouwregister 1763-1810 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Afschrift van Doopregister, 1701-1771; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 643
Doopregister, 1702 januari 15 - 1763 oktober 9 1A
N.B.: Met aantekeningen over dopen, 1678-1701
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 81

Trouwen

Afschrift van Trouwregister, 1701-1771; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 643
Trouwregister, 1707 december 1 - 1716 april 15 1B

Lidmaten

Lidmatenregister, 1739-1768 1C
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 191

OUWERKERK 1725 - 1810 Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregister en Trouwregister 1725-1810 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels uit het Doopregister, 1725-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 28 en 36
Kladdoopregister, 1733-1736, 1766, 1790, 1791, 1794 2A

Trouwen

Uittreksels uit het Trouwregister, 1725-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 28 en 36
Uittreksels uit het Trouwregister, 1728-1766
N.B.: In Genealogische Afschriften 160
Kladtrouwregister, 1733-1801 2B

Lidmaten

Uittreksels uit het lidmatenregister, 1725-1775


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 21

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 januari 14 - 1810 december 31 1


N.B.: Voorin afschrift van het formulier van een 'Permissiebillet ter Begraaving'
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 36
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 82

OVERSLAG 1636 - 1796 Oost Zeeuws-Vlaanderen

ROOMS-KATHOLIEK

N.B.: Doopregister 1775-1796, Trouwregister 1776-1796, Begraafregister 1775-1796 zijn in


mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1666-1775
• 1666 januari 17 - 1704 juni 11 1A
• 1704 juli 16 - 1722 april 12 2A
• 1722 april 12 - 1775 november 9 1B

Trouwen

Trouwregisters, 1704-1775
• 1704 juli 8 - 1722 april 22 2B
• 1722 april 6 - 1775 oktober 3 3A

Begraven

Begraafregisters, 1636-1775

• 1636 december 13 - 1704 juni 16 3B


N.B.: In dit deel komen ook veel optekeningen voor van begraven in Zuiddorpe,
Wachtebeke, Moerbeke, Kruisstraat, Koewacht en Stekene
• 1704 augustus 1 - 1722 maart 18 2C
N.B.: Hierin worden ook begrafenissen op de begraafplaats van Zuiddorpe
vermeld
• 1722 maart 25 - 1775 november 4 3C
N.B.: Hierin worden ook begrafenissen op de begraafplaats van Zuiddorpe
vermeld

Lijsten van overledenen, 1758-1793


N.B.: In Genealogische Afschriften 137

Sint Eligiuspolder

Dopen

Doopregisters, 1779-1796
• 1779 januari 12 - 1790 september 11 4A
• 1791 september 7 - 1796 september 19 1C
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 83

Trouwen

Trouwregisters 1779-1790, 1794-1796


• 1779 mei 18 - 1790 september 17 4B
• 1794 juni 24 - 1796 februari 2 4D

Begraven

Begraafregisters, 1779-1796
• 1779 maart 14 - 1790 juli 18 4C
• 1791 juni 3 - 1796 juni 11 4E

Wachtbeke

Dopen

Doopregister, 1790 november 6 - 1796 augustus 7 1D

Trouwen

Trouwregister, 1790 november 25 - 1796 augustus 9 3E

Begraven

Begraafregister, 1790 oktober 5 - 1796 september 16 3D

OVEZANDE 1623 - 1810 Zuid-Beveland

N.B.: Voor R.K. zie onder 's-Heerenhoek

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: De gemeenten Ovezande en Driewegen vormden steeds een combinatie.


De hiernavolgende nummers bevatten dan ook alle inschrijvingen van Ovezande
en Driewegen. Tot Driewegen behoorde ook Coudorpe.
Het Trouwregister 1665-1810 is in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1623-1810
• 1623 september 20 - 1691 december 16 1A
→ Index in Genealogische Afschriften 190
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 84

• 1693 mei 17 - 1741 februari 11 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 192.
• 1741 januari 1 - 1776 februari 4 1C
→ Index in Genealogische Afschriften 318
• 1776 februari 13 - 1810 december 28 2A
→ Index in Genealogische Afschriften 318

Trouwen

Aantekeningen van huwelijksinschrijvingen, 1690-1797


N.B.: Bevinden zich in Gens Nostra 1959 p. 104, 105

Lidmaten

Lidmatenregister, 1741-1810 2B

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 januari 1 - 1810 oktober 29 2C

PHILIPPINE 1684 - 1796(1797) Oost Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregister 1684-1796 en Trouwregister 1684-1752 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittrekels uit het Doopregister, 1684-1796


N.B.: Bevindt zich in Verzameling De Vos inv.nr 37

Trouwen

Uittreksels uit het Trouwregister, 1684-1752


N.B.: Bevindt zich in Verzameling De Vos inv.nr 37
Trouwregister, 1757 februari 27 - 1794 mei 11 2

Begraven

Lijst van overledenen, 1767 januari 7 - december 28 4B

Begraafregisters, 1768-1807
• 1768 januari 2 - 1796 juni 23 3D
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 85

• 1768 januari 2 - 1807 maart 20 5


N.B.: Tot juni 1796 afschrift van bandnr 3D

Overlijdensregister, 1769 januari 14 - 1772 december 7 4C

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregisters, 1772-1796
• 1772 oktober 19 - 1796 juni 22 3A
N.B.: Voorin lijst van de aantallen communicanten, 1786-1791
→ Index in Genealogische Afschriften 531
• 1772 oktober 19 - 1796 december 19 1A
→ Index over de periode 1772-1796 in Genealogische Afschriften 531

Trouwen

Trouwregisters, 1773-1829
• 1773 februari 21 - 1794 november 9 3B
• 1773 februari 21 - 1829 juni 2 1B
Begraven

Overlijdensregister, 1785 november 20 - 1797 februari 4 1C

STADSBESTUUR

Bijlagen tot de huwelijksvoltrekkingen, (1670)1707-1793 4A


Schepentrouwregister, 1783 september 15 - 1793 oktober 12 3C

POORTVLIET 1640 - 1810(1817) Tholen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Trouwregister 1664-1749 is in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1640-1655, 1735-1811


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 30
• 1640 september 30 - 1655 november 14 1A
→ Index in Genealogische Afschriften 40
• 1735 mei 1 - 1811 januari 27 1B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 86

Trouwen

Uittreksels van Trouwregister, 1664-1709


N.B.: In Genealogische Afschriften 205
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
Uittreksels uit de Trouwregisters, 1664-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
Trouwregister, 1750 januari 1 - 1810 december 31 2A
→ Index in Genealogische Afschriften 182
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Begraven

Begraafregister, 1778 juni 20 - 1812 maart 20 2C


→ Index in Genealogische Afschriften 182
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 30

Lidmaten

Lidmatenregister, 1737-1817 3
N.B.: Met hiaten, 1769-1778, 1781-1789, 1794-1801
→ Afschriften in Genealogische Afschriften 335
Lidmatenlijst, 1801 2B

ROOMS-KATHOLIEK

Doodlijsten van de Rooms-Katholieke parochie van Halsteren, voor zover betrekking


hebbend op Poortvliet, 1710-1795
N.B.: In Genealogische Afschriften 182

RENESSE 1642 - 1810 Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Gecombineerd met die van Noordwelle.


Doopregisters 1642-1810 en Trouwregister 1704-1797 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1642-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 32 en Genealogische Afschriften 17
(met index)
(Contra)Doopregister, 1789 september 28 - 1800 januari 5 1A
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 87

(Contra)Doopregister, 1806 januari 20 - 1810 december 16 1B

Trouwen

Uittreksels uit het Trouwregister, 1704-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 32 en Genealogische Afschriften 17
(met index)
(Contra)Trouwregister, 1789 september 25 - 1806 juni 27 1C

RETRANCHEMENT 1641 - 1796(1827) West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand
Uittreksels uit de verlorengegane registers in Nederlandsche Leeuw 1919,
p. 112-116

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1641-1794


N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 68

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1642-1794


• 1642-1751
N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 68
• 1762, 1781, 1784, 1793
N.B.: Bevinden zich in Verzameling De Hullu inv.nr 9

Begraven

Aantekeningen van overledenen, 1751-1794


N.B.: In Verzameling De Hullu inv.nr 9
Begraafinschrijvingen, 1647 januari 23 - 1648 juni 17 1D

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1707-1827
• 1707-1764 1C
• 1751-1815 1A
• 1816-1827 1B
N.B.: Alfabetisch per naam
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 88

RILLAND-BATH 1791 - 1810(1814) Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: De Nederduits Gereformeerde kerk in het fort Bath is gesticht op 13 februari 1791
Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Afschrift van Doopregister, 1791-1811


N.B.: In Genealogische Afschriften 582

Afschrift van Trouwregister, 1791-1814


N.B.: In Genealogische Afschriften 130 en 923 (handschrift J. van der Baan)

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806


N.B.: In Genealogische Afschriften 33

RITTHEM 1612 - 1811(1860) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1612-1811
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
→ Index in Genealogische Afschriften 411
• 1612 februari 19 – 1721 december 21 1
• 1722 januari 1 - 1811 januari 13 2

Trouwen

Trouwregister, 1806 augustus 17 - 1810 december 9 (contra) 3A


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
Huwelijksbijlagen, 1800 - 1810 3B

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1612 - 1860 2C


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 89

SAS VAN GENT 1709 - 1796(1819) Oost Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Alle DTB-registers zijn in mei 1940 verloren gegaan, behalve het Nederduits-
gereformeerde Doopregister 1747-1796

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1747 juni 27 - 1796 september 5 1


→ Index in Genealogische Afschriften 531

Trouwen

Trouwregister, 1747 augustus 13 - 1796 juli 4 2B

Lidmaten

Naamlijsten van burgerlijke lidmaten, 1752-ca. 1819 3A


Naamlijsten van militaire lidmaten, 1752-ca. 1814 3B

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregisters, 1709-1796
• 1709 oktober 20 - 1753 november 12 4
→ Index in Genealogische Afschriften 531
• 1754 januari 13 - 1783 december 3 5
→ Index in Genealogische Afschriften 531.
• 1784 januari 4 - 1796 december 10 6

Trouwen

Trouwregister, 1709 december 15 - 1796 december 13 7


Uittreksels uit het Trouwregister, 1709-1802
N.B.: Bevinden zich in Genealogische Afschriften 32

Begraven

Index op Begraafregister, 1662-1796


N.B.: In Genealogische Afschriften 626
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 90

Begraafregister, 1710 januari 13 - 1796 december 6 8


→ Index t/m 1802 in Genealogische Afschriften 52

STADSBESTUUR

Schepentrouwregister, 1715 november 23 - 1793 januari 5 2A


N.B.: Tussen 1720 en 1730 is er niets ingeschreven

SCHERPENISSE 1600 - 1810(1823) Tholen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Tot de Nederduits Gereformeerde kerk behoorde ook Westkerke


Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Afschriften van Doopregisters, 1601-1658, 1676-1813


• 1601-1658
N.B.: In Genealogische Afschriften 44
• 1610-1732
N.B.: In Genealogische Afschriften 106
• 1676-1709
N.B.: In Genealogische Afschriften 206
• 1709-1813
N.B.: In Genealogische Afschriften 207

Uittreksels uit de Doopregisters, 1601-1813


• 1601-1813
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
• 1612-1707
N.B.: In Genealogische Afschriften 34
• 1658-1794
N.B.: In Genealogische Afschriften 43
• 1659-1771
N.B.: In Genealogische Afschriften 43

Doopregister, 1807 januari 28 - 1810 december 30 1A

Trouwen

Trouwregisters, 1610-1732
N.B.: Afschriften in Genealogische Afschriften 44 en 106
• 1610 (januari) - 1684 oktober 18 1B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 91

• 1684 juni 23 - 1732 maart 19 1C

Afschrift van Trouwregister, 1752-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 703

Uittreksels uit Trouwregisters, 1600-1613, 1687-1718, 1752-1810


• 1600-1613, 1752-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
• 1687-1718
N.B.: In Genealogische Afschriften 43

Begraven

Uittreksels uit de Begraafregisters, 1758-1817


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1605-1823
N.B.: Met hiaten
• 1605-1609, [ca. 1620] 2A
• 1643-1690 2B
• ca. 1730-ca. 1823 2C

Afschrift van lidmatenregister, 1745-1806


N.B.: In Genealogische Afschriften 206

ROOMS-KATHOLIEK

Doodlijsten van de Rooms-Katholieke parochie van Halsteren, voor zover betrekking


hebbend op Scherpenisse, 1710-1795
N.B.: In Genealogische Afschriften 185
Doodlijsten van de Rooms-Katholieke parochie Halsteren, voor zover betrekking hebbend op
Westkerke, 1710-1795
N.B.: In Genealogische Afschriften 185
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 92

SCHOONDIJKE 1655-1796(1817) West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand.
Zie ook onder IJzendijke

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1655 april 11 - 1740 oktober 2 1


N.B.: Achterin aantekening over het aantal gedoopte kinderen over de periode
1680-1740;
→ Index in Genealogische Afschriften 532
Uittreksels uit het Doopregister, 1740-1796
N.B.: In Genealogische Afschriften 48 en Verzameling De Hullu, inv.nr 1D

Trouwen

Trouwregister, 1655 juli 27 - 1746 augustus 20 3


Aantekeningen uit het Trouwregister, 1682-1724
N.B.: In Verzameling De Hullu inv.nr 1D

Begraven

Aantekeningen van overledenen, 1751-1794


N.B.: In Verzameling De Hullu inv.nr 9

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1655-1817
• 1655-1772 2A
• 1772-1817 2B

SCHORE-VLAKE 1620 - 1810 Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Bewerking van Doopregister, 1718-1810; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 45
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 93

Trouwen

Bewerking van Trouwregister, 1718-1810; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 46

Lidmaten

Bewerking van lidmatenregister, 1620-1676


N.B.: In Genealogische Afschriften 47

SEROOSKERKE 1670 - 1810(1813) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1674-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 29, 33 en 34

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1670-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 29 en 33
Lidmaten

Uittreksels uit het lidmatenregister, 1671-1724


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 34

DORPSBESTUUR

Lijsten van aangegeven lijken, 1806 januari 3 - 1813 mei 1 1


→ Index in Genealogische Afschriften 541

SEROOSKERKE 1623 - 1810 Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Het Trouwregister 1668-1810 is in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1623-1810
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 94

→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)


• 1623 januari 22 - 1680 februari 11 1
• 1676 januari 5 - 1810 december 9 2A
N.B.: Voorin lijst van predikanten, 1676-1809; achterin doopbriefjes d.d. 1784
februari 1, 1799 januari 6

Begraven

Begraafregister, 1759 augustus 19 - 1810 december 6 2B


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenlijsten, 1609-1798 3

SINT ANNALAND 1663 - 1810(1811) Tholen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1692-1811
• 1692 augustus 14 - 1749 december 7 1
N.B.: Voorin een opgave van geboortedata van personen, alfabetisch gerangschikt
op de voornamen van de huisvaders, welke na de brand van 23 mei 1692 in
leven waren
• 1750 januari 18 - 1780 november 22 2
• 1780 november 29 - 1811 januari 20 3

Trouwen

Trouwregister, 1663 maart 31 - 1810 december 22 4


→ Afschrift en index over de periode 1663-1737 in Genealogische Afschriften 174

Begraven

Overlijdensregister, 1785 november 1 - 1810 december 23 5


→ Index in Genealogische Afschriften 184
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 95

ROOMS-KATHOLIEK

Doodlijsten van de Rooms-Katholieke parochie Halsteren voor zover betrekking hebbend op


Sint Annaland, 1702-1795
N.B.: In Genealogische Afschriften 184

SINT ANNA TER MUIDEN 1612 - 1796 West Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1612-1796
• 1612 april 22 - 1628 december 31 1A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 420
→ Index in Genealogische Afschriften 118
• 1628 januari 2 - 1661 januari 2 2A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 421
→ Index in Genealogische Afschriften 525
• 1661 maart 27 - 1796 juli 3 1B
N.B.: Voorin lijst van predikanten;
na 1774 opgave van de jaarlijkse aantallen dopelingen, opgesplitst in meisjes
en jongens, 1726-1795
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 421
→ Index in Genealogische Afschriften 525

Trouwen

Trouwregisters, 1615-1660
• 1615 z.d. - 1634 juli 23 1C
N.B.: Achterin vragenlijst aan ondertrouwden, 1622
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 118, 419 en 422
• 1628 april 8 - 1660 juli 3 2B
→ Index in Genealogische Afschriften 525
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 422

Begraven

Begraafregister, 1657 december 20 - 1703 augustus 10 2D


→ Afschrift in Genealogische Afschriften 165
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 423
Afschrift met index, 1752-1788
N.B.: In Genealogische Afschriften 424
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 96

Lidmaten

Lidmatenregister, 1628-1660 2C

SINT JANSTEEN 1712 - 1796 Oost Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Zie ook Hulst bandnrs 6G, 6L, 19P, 19Q, 38H, 38I, 38J

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1745 januari 18 - 1794 januari 19 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 530 en 718

Trouwen

Trouwregister, 1748 oktober 27 - 1796 mei 15 1B


→ Index in Genealogische Afschriften 719

Begraven

Begraafregisters, 1712-1796
• 1712 januari 29 - 1764 mei 4 4
N.B.: Voorin uittreksel uit het resolutieboek d.d. 1711 november 4, houdende
reglement op het begraven en de kosten daaropvallende. Op folio 20v een
inventaris van de kerkgoederen, waaronder genoemd worden een trouw- en
twee Doopregisters, beginnend in 1657, die bij de inval van de Fransen in
1747 verloren zijn gegaan
• 1764 juni 10 - 1796 september 13 5
N.B.: Voorin uittreksel uit het resolutieboek d.d. 1711 november 4,
houdende reglement op het begraven en de kosten daarop vallende
→ Index in Genealogische Afschriften 717

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

N.B.: Doopregisters 1694-1728 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregister, 1792 maart 6 - 1796 september 6 2A


→ Index in Genealogische Afschriften 530
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 97

Trouwen

Trouwregister, 1792 maart 27 - 1796 mei 17 2B


→ Index in Genealogische Afschriften 530

STADSBESTUUR

Schepentrouwregister, 1758 april 9 - 1792 september 12 3


N.B.: Voorin modellen van 'Attestatie van het gaan der geboden', 'Trouwbrief',
'Formulier om den huwelijken staat te bevestigen' en 'Leges van Trouwen'
→ Index in Genealogische Afschriften 530

SINT KRUIS 1653 - 1796(1797) West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Zie voor R.K. onder Sluis

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1653 z.d. - 1796 februari 1 1A


→ Index in Genealogische Afschriften 532.

Trouwen

Trouwregister, 1653 juni 2 - 1796 april 24 2A


→ Index in Genealogische Afschriften 532

Begraven

Begraafregister, 1716 juni 27 - 1796 december 9 2B

Lidmaten

Lidmatenregister, 1654-1797 1B

SINT LAURENS 1610 - 1810(1812) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Begraafregister 1748-1810 is in mei 1940 verbrand


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 98

Dopen

Doopregisters, 1610-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1610 april 25 - 1633 mei 1 1A
N.B.: Voorin proces-verbaal van de overname door de Maire in 1810 en een
blad uit de Middelburgsche Courant, waarin het besluit van de Prefect van
het Departement der Monden van de Schelde staat, d.d. 1810 december 16,
betreffende de inbeslagname van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters;
achterin acta van de kerkenraad, 1610 juni 13
• 1633 juni 12 - 1640 oktober 7 1B
• 1633 juni 12 - 1737 december 22 2
• 1738 januari 5 - 1810 december 2 3

Trouwen

Trouwregisters, 1610-1810
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
• 1610 juli 25 - 1638 oktober 31 4A
• 1639 juni 25 - 1691 februari 8 (ondertrouw) 4B
• 1639 november 27 - 1691 mei 6 4C
• 1647 juli 20 - 1810 december 8 5A

Begraven

Begraafregister, 1693 september 12 - 1812 maart 12 5B


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregister, 1610-1811 6
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

SINT MAARTENSDIJK (1617)1627 - 1810 Tholen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregisters 1698-1810 en Trouwregisters 1698-1800 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1627-1697
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 99

• 1627 november 7 - 1666 april 9 2


→ Afschriften en index in Genealogische Afschriften 49 en 172
• 1666 mei 5 - 1697 december 20 1A
→ Index in Genealogische Afschriften 163

Uittreksels uit Doopregisters, 1666-1810


• 1666-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 37
• 1744-1810; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 171
• 1765-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 43

Trouwen

Trouwregisters, 1627-1697
• 1627 november 7 - 1666 mei 10 3A
→ Afschriften en index in Genealogische Afschriften 50, 178 en 208
• 1666 mei 19 - 1697 november z.d. 1B
→ Index in Genealogische Afschriften 161

Afschrift van Trouwregister, 1617, 1627-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 208

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1666-1810


• 1666-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 37
• 1744-1810; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 171

Begraven

Begraaflijst, 17e eeuw 3B


Index op de begraaflijsten, 1710-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 180

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1682-1698, 1706-1797 3C


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 100

SINT PHILIPSLAND 1654 - 1810(1820) Sint Philipsland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Doopregister 1659-1780 en Begraafregister 1805-1810 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1659-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 31

Doopregister, 1780 juli 23 - 1810 december 9 1A


N.B.: Achterin enige doopinschrijvingen 1779-1794

Trouwen

Trouwregister, 1654 oktober 18 - 1810 augustus 4 1B


N.B.: Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 31

Begraven

Uittreksels uit het Begraafregister, 1805-1820


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 31

SIRJANSLAND 1660 - 1810(1812) Schouwen-Duiveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Kerkelijk zijn de Nederduits Gereformeerde kerken van Sirjansland en Oosterland


altijd gescheiden gebleven

Dopen

Doopregisters, 1660-1686, 1688-1812


→ Bewerking in Genealogische Afschriften 592
• 1660 januari 11 - 1686 december 15 2A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 164
• 1688 januari 25 - 1730 juli 16 1A
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 28
• 1722 februari 22 - 1812 december 27 1B
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 28
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 101

Trouwen

Trouwregister, 1688 augustus 29 - 1732 maart 17 1C


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 28 en Genealogische Afschriften
nr 160

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1688-1809 2C


N.B.: Met hiaten, 1689-1711, 1713-1735, 1743, 1767, 1780-1791
Afschriften van het lidmatenregister, 1660-1742
N.B.: In Genealogische Afschriften 164

SLUIS 1579 - 1796(1815) West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Alle DTB-registers zijn in mei 1940 verloren gegaan, behalve Rooms-Katholiek
Doopregister 1703-1796 en Trouwregister 1703-1797

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1612-1633, 1713-1751


N.B.: In Genealogische Afschriften 39 en 42

Trouwen

Trouwregister, 1751 maart 7 - 1795 mei 24 3D


N.B.: Betreffen huwelijken tussen Protestanten en Katholieken
Uittreksels uit de Trouwregisters, 1607-1796
N.B.: In Genealogische Afschriften 42, 166 en 248

Huwelijksbijlagen, 1778-1790
• 1778-1783 10
• 1784-1790 11

Begraven

Uittreksels uit het overlijdensregister, 1674, 1722, 1774


N.B.: In Genealogische Afschriften 39
Afschriften van Begraafregisters, 1630-1796
N.B.: In Genealogische Afschriften 42 en 727
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 102

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1579-1587, 1605-1769


• 1579-1588 4A
N.B.: Ook in Genealogische Afschriften 157
• 1605-1658 4B
• 1658-1677 5A
• 1672 5B
• ca. 1677 5C
N.B.: Slechts één wijk
• 1678-1769 6A
• 1735 6B

Registers van vertrokken lidmaten, 1658-1815


• 1664-1741 7
• 1741-1815 8

Registers van gecensureerde lidmaten, 1664-1676, 1681-1793


• 1664-1670 9A
• 1671-1676 9B
N.B.: Per kwartier (wijk)
• 1681-1793 9C

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregister, 1703 mei 9 - 1796 augustus 6 1


N.B.: Hierin ontbreekt de periode 1726-1734 juni 19. Zie voor deze periode
bandnr 2
→ Index in Genealogische Afschriften 533 en 765
Doopregister, 1720 oktober 27 - 1734 juni 19 2
N.B.: Betreft Middelburg in Vlaanderen. Hierin echter ook doop- inschrijvingen
van Sluis over de periode 1726-1734 juni 19
→ Index in Genealogische Afschriften 533 en 764

Trouwen

Trouwregister, 1703 mei 28 - 1797 juli 16 3A

Begraven

Overlijdensregisters, 1712, 1713, 1742-1770


• 1712 januari 15 - 1713 mei 1 3B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 103

• 1742 april 22 - 1770 oktober 15 3C

STADSBESTUUR

Trouwregister, 1795 februari 27 - 1795 juni 24 3E

VRIJE VAN SLUIS

Schepenbank

Uittreksels uit het Schepentrouwregister, 1657-1785


N.B.: In Genealogische Afschriften 38

Rooms-Katholiek

Dopen, 1693 mei 29 - 1698 maart 7


→ Index in Genealogische Afschriften 748
Trouwen, 1693 juli 3 - 1698 april 1
→ Index in Genealogische Afschriften 748
Begraven, 1693 juni 5 - 1696 juli 24
→ Index in Genealogische Afschriften 748

STAVENISSE 1616 - 1810(1835) Tholen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle DTB-registers zijn in mei 1940 verloren gegaan

Dopen

Afschrift van Doopregisters, 1616-1810; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 87
Uittreksels uit de Doopregisters, 1616-1830
N.B.: In Genealogische Afschriften 34 en Verzameling De Vos inv.nr 30
Doopregister, 1807 januari 4 - 1810 december 23 1D

Trouwen

Trouwregisters, 1616-1663, 1807-1810


→ Index in Genealogische Afschriften 709
• 1616 mei 12 - 1663 juni 13 1A
• 1807 januari 9 - 1810 mei 16 1B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 104

Afschrift van Trouwregisters, 1616-1776


• 1616-1747; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 88
• 1616-1776
N.B.: In Genealogische Afschriften 209

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1612-1835


• 1612-1719
N.B.: In Genealogische Afschriften 34
• 1616-1835
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30

Begraven

Uittreksels uit de Begraafregisters, 1766-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
→ Index in Genealogische Afschriften 183

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1620, 1702-1827 1C


N.B.: Met hiaten

ROOMS-KATHOLIEK

Doodlijsten van de Rooms-Katholieke parochie Halsteren voor zover betrekking hebbend op


Stavenisse, 1710-1795
N.B.: In Genealogische Afschriften 183

TERNEUZEN 1631 - 1796 Oost Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: De Doopregisters 1625-1796 zijn in mei 1940 verbrand

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Trouwen

Ondertrouwregister, 1631 februari 23 - 1796 juli 24 1A


→ Afschrift periode 1631-1697 in Genealogische Afschriften 913
→ Afschrift periode 1697-1796 in Genealogische Afschriften 914
→ Index over de periode 1631-1697 in Genealogische Afschriften 818
→ Index op achternaam van de bruiden in Genealogische Afschriften 915
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 105

Begraven

Overlijdensregister, 1666 augustus 1 - 1768 augustus 31 2A


Begraaflijsten, 1760 januari 4 - 1796 september 22 2B

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1693-1704, 1741-1796


• vóór 1693 3A
• 1693-1704 3B
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 113
• 1741-1796 3C
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 123

STADSBESTUUR

Overlijdensregister, 1760 mei 16 - 1796 september 22 2C


Schepentrouwregister, 1795 mei 18 - juni 1 1B

THOLEN (1435)1627 - 1810(1812) Tholen

N.B.: Doopregisters 1644-1811, Trouwregisters 1627-1796 en Begraafregisters 1750-1810


zijn in mei 1940 verbrand

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1644-1812


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 32 en 35
→ Index in Genealogische Afschriften 53A, B, D en 60F
Uittreksels uit de Doopregisters, 17de en 18de eeuw
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 49

Trouwen

Afschriften van Trouwregisters, 1627-1704


→ Index in Genealogische Afschriften 708
• 1627-1645
N.B.: In Genealogische Afschriften 56
→ Index in Genealogische Afschriften 53C en E
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 106

• 1645-1704
N.B.: In Genealogische Afschriften 55
→ Index in Genealogische Afschriften 53C en E

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1627-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 32 en 35 en Genealogische Afschriften
nr 60E
Uittreksels uit de Trouwregisters, 17de en 18de eeuw
N.B.: In Verzameling W. van der Ploeg inv.nr 49

Alfabetische lijsten op de Trouwregisters, 1704-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 54
Trouwregister, 1781 april 11 - 1810 december 26 2
→ Index in Genealogische Afschriften 708

Begraven

Begraafregisters, 1665-1682, 1767-1804


→ Index over de periode 1730-1805 in Genealogische Afschriften 302
• 1665 juni 18 - 1682 december 19 3
N.B.: Achterin een rekening voor het ophangen van blasoenen en wapens in de
kerk van Tholen, 1670-1678
• 1767 mei 1 - 1804 april 2 1C

Uittreksels Begraafregisters, 1589-1653


N.B.: In Genealogische Afschriften 60A

Afschriften van de Begraafregisters, 1750-1812


N.B.: In Genealogische Afschriften 57

Index op Begraafregisters, 1435-1699, 1730-1803


• 1435-1699
N.B.: In Genealogische Afschriften 210
• 1702-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 302

WAALSE GEMEENTE

Afschriften van doop- en Trouwregisters, 1693-1809


N.B.: In Genealogische Afschriften 59
Afschrift van Trouwregister, 1798-1810; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 53I
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 107

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Afschrift van het Doopregister, 1795-1810; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 53F en G

Trouwen

Afschrift van het Trouwregister, 1795-1810; met index


N.B.: In Genealogische Afschriften 53H
→ Index in Genealogische Afschriften 708
Trouwregister, 1797 november 19 - 1810 september 16 1B

Begraven

Doodlijsten van de Rooms-Katholieke parochie Halsteren, voor zover betrekking


hebbend op Tholen, 1702-1795
N.B.: In Genealogische Afschriften 302
Afschriften van het Begraafregister, 1796-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 57
Overlijdensregister, 1796 januari 27 - 1810 december 1 1D
→ Index in Genealogische Afschriften 302

STADSBESTUUR

Schepentrouwregister, 1796 januari 3 - 1802 april 11 1A


N.B.: Voorin enige bepalingen betreffende ondertrouw en bevestiging
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 58
→ Index in Genealogische Afschriften 708

VEERE 1572 - 1810(1884) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand, behalve
Begraafregister 1783-1804

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1592-1686


• 1592-1686
N.B.: In Genealogische Afschriften 236
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 108

• 1594-1615, 1624-1628
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 50C
• 1597-1623 (alfabetisch)
N.B.: In Genealogische Afschriften 74
• 1616-1682
N.B.: In Genealogische Afschriften 66

Doopregister, 1807 januari 4 - 1812 januari 5 6B


→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1572-1681


• 1572-1602
N.B.: In Genealogische Afschriften 68
• 1574-1624
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 50C
• 1625-1681; voorin index
N.B.: In Genealogische Afschriften 67

Trouwregister, 1622 januari 1 - 1635 mei 1 1A


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Begraven

Begraafregister, 1783 januari 7 - 1802 november 9 6A


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
Uittreksels uit het Begraafregister, 1783-1804
N.B.: In Genealogische Afschriften 76

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1610-1776, 1797-1884


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1610-1700 2
• 1701-1756 3
• 1757-1776 4
• 1797-1884 5

DOOPSGEZIND

Trouwinschrijvingen, 1647, 1655, 1658, 1660, 1661 1B


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 109

GEWESTELIJK BESTUUR

Begraaflijsten opgesteld t.b.v. de collaterale successie, 1622-1805


N.B.: In Genealogische Afschriften 456
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

VLISSINGEN 1582 - 1808(1850) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1585-1808


• 1585-1769 16A
→ Index in bandnr 16B
• 1585-1798 16J
• 1586-1800 16C
→ Index in bandnr 16B
• 1625-1808 16K

Afschriften van geboorte- en doopbewijzen, 1624-1811


N.B.: In Genealogische Afschriften 128 en 152

Klappers op de gedoopte personen, afkomstig van verschillende plaatsen, 17de-18de eeuw


•A-L 1
•M-Z 2

Uittreksels van de Doopregisters, 1709-1809


→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
• 1709 september 13 - 1735 december 18 5
→ Index in bandnr 3
• 1735 december 18 - 1744 april 18 6
→ Index in bandnr 3
• 1745 januari 3 - 1754 december 26 7
→ Index in bandnr 3
• 1735 januari 19 - 1769 augustus 13 8
→ Index in bandnr 3
• 1770 januari 26 - 1783 december 28 9
→ Index in bandnrs 3 en 4
• 1784 januari 2 - 1789 december 11 10
→ Index in bandnr 4
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 110

• 1790 januari 13 - 1803 december 30 11


→ Index in bandnr 4
• 1804 januari 1 - 1809 december 31 12
N.B.: Achterin lijst van gedoopten, waarvan de jaren onbekend zijn
→ Index in bandnr 4

Doopregister, 1809 september 3 - 1810 januari 28. 14A


N.B.: Opgesteld door de maire van Vlissingen

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1582-1808


→ Index in bandnr 16D
• 1582-1777 16I
• 1588-1743 16H
• 1590-1808 16L
• 1592-1720 16F
• 1598-1764 16E
• 1649-1783 16G

Trouwregister, 1809 september 3 - 1810 januari 31 14B


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
N.B.: Met gelijktijdig afschrift en inventaris van de aanwezige DTB-registers, 1813
Opgesteld door de maire van Vlissingen

Uittreksels uit het Trouwregister betreffende militairen, 1648-1811


N.B.: In Genealogische Afschriften 93

Begraven

Grafregisters van de Grote of Oude Kerk, 1627-1796(1820)


• 1627-1737, grafnrs 1-225 17
• 1627-1737, grafnrs 226-446 18
• 1737-1796(1820) 29

Grafregister van de Oostkerk, 1654-1811 19


Grafregister van de Middelkerk, 1738-1802(1805) 30A
Begraafregister, 1787-1812
N.B.: In Genealogische Afschriften 553-556

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1593-1816
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 111

• 1593-1612 20
• 1613-1633 21
• 1634-1654 22
• 1654-1672 23
• 1673-1716 24
• 1717-1742 25
• 1743-1769 26
• 1770-1816 27

Lijst van lidmaten, 1593-1850 (alfabetisch)


N.B.: In Verzameling De Gaay Fortman, inv.nr 8

WAALSE GEMEENTE

Lidmatenregister, 1783-1823 28
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
Grafregister, (1687)1738-1806 30B

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Lidmatenregisters, 1665-1811
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1665-1728 15A
→ Index in bandnr 15D
• 1729-1757 15B
→ Index in bandnr 15D
• 1756-1811 15C
→ Index in bandnr 15E;
met aantekeningen tot 1901

LUTHERSE GEMEENTE

Dopen

Doopregister, 1809 augustus 26 - 1810 januari 19 14C


N.B.: Opgesteld door de maire van Vlissingen
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)

Trouwen
Trouwregister, 1809 november 4 - 1810 januari 28 14D
N.B.: Opgesteld door de maire van Vlissingen
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 112

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregisters, 1795-1810
→ Index in kaartsysteem Dopen Walcheren (microfilms)
→ Index in bandnr 4
• 1795 oktober 30 - 1807 december 8 13B
• 1798 mei 8 - 1810 januari 13 13A
• 1808 april 11 - 1810 januari 13 13C
N.B.: Met gelijktijdig afschrift

Trouwen

Trouwregister, 1808 mei 1 - 1810 januari 8 13D


N.B.: Met gelijktijdig afschrift
→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Begraven

Begraafregisters, 1795-1811
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1795 februari 10 - 1811 september 20 13E
• 1809 augustus 1 - 1810 januari 29 13F
N.B.: Met gelijktijdig afschrift

GEWESTELIJK BESTUUR

Begraaflijsten opgesteld t.b.v. de collaterale successie, 1672-1797


N.B.: In Genealogische Afschriften 457-462
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 113

VROUWENPOLDER 1611 - 1810 Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Trouwen

Trouwregister, 1759 februari 25 - 1810 december 30 1


→ Index in kaartsysteem Trouwen Walcheren (microfilms)

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1611-ca. 1781


→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)
• 1611-1729 2A
• 1723-1781
N.B.: In Genealogische Afschriften 126
• 1739-ca. 1781 2B

WAARDE 1655 - 1810(1819) Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand
Uittreksels uit de verlorengegane registers in Gens Nostra 1974, p. 96, 97,
237-239

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1655-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 105
Doopregister, 1806 augustus 12 - 1811 januari 13 1A

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1655-1810


N.B.: In Genealogische Afschriften 105
Trouwregister, 1806 juni 18 - 1811 februari 14 1B
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 114

Begraven

Uittreksels uit de Begraafregisters, 1797-1809


N.B.: In Genealogische Afschriften 105

Lidmaten

Lidmatenlijsten, 1764-1819 1C
Naamlijsten van met attestatie vertrokken lidmaten, 1764-1769 1D

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806


N.B.: In Genealogische Afschriften 33

WATERLANDKERKJE 1695 - 1796 West Zeeuws-Vlaanderen

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Dopen
Index op Doopregisters, 1708-1796 (letters A-D)
N.B.: In Genealogische Afschriften 665

Begraven

Index op Begraafregisters, 1708-1796


N.B.: In Genealogische Afschriften 666

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1717-1734, 1741-1752, 1776-1796


• 1717-1734 1A
→ Afschrift periode 1717-1720 in Genealogische Afschriften 930
• 1741-1752 1B
• 1777-1793 1C
• 1793-1796 1D

Naamlijsten van met attestatie vertrokken lidmaten, 1793-1796 1E


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 115

WEMELDINGE 1594 - 1810(1871) Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Het Doopregister 1784-1811 en Trouwregister 1788-1810 zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Doopregisters, 1594-1810
N.B.: Met hiaten
• 1594 juni 26 - 1597 mei 15 3A
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 315
→ Index in Genealogische Afschriften 119
• 1622 september 3 - 1660 april 11, 1675 augustus 20 - 1679 april 2,
1682 juni 15 - 1735 oktober 11 3B
N.B.: Met hiaten tussen 1641 november 3 en 1642 november 30 en tussen
1731 november 5 en 1733 maart
→ Index in Genealogische Afschriften 119
• 1739 oktober 31 - 1784 februari 1 3C
→ Index in Genealogische Afschriften 119
• 1807 januari 18 - 1810 december 23 3D
→ Index in Genealogische Afschriften 119

Afschriften van Doopregisters, 1594-1597, 1682-1810


• 1594-1597
N.B.: In Genealogische Afschriften 315
• 1594-1871
N.B.: In Genealogische Afschriften 119
• 1682-1810; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 104 en 271
• 1784-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 242 en 281

Trouwen

Afschriften van Trouwregisters, 1682-1810


• 1682-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 104
• 1733-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 119
• 1788-1810
N.B.: In Genealogische Afschriften 242 en 281
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 116

Trouwregister, 1733 augustus 3 - 1787 november 26 4A


→ Index in Genealogische Afschriften 119
Huwelijksbijlagen, 1767, 1771, 1776-1800, 1805-1810 2
Contratrouwregister, 1807 januari 3 - 1810 november 3 4B
→ Index in Genealogische Afschriften 119

Begraven

Afschrift van Begraafregister, 1611-1627


N.B.: In Genealogische Afschriften 570

Lidmaten

Naamlijsten van lidmaten, 1606-1680, 1765-1803 4C


→ In Genealogische Afschriften 241 bevinden zich aantekeningen betreffende de
periode 1606-1793

DORPSBESTUUR

Lijst van aangegeven lijken, 1806 januari 13 - 1810 december 6 1


N.B.: Voorin 'Memorie van aangeving van zoodanige goederen als nagelaten bij
den overledenen', 1805

WESTDORPE 1746-1765 Oost-Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

WESTKAPELLE 1724 - 1810(1833) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels van geboorte-inschrijvingen, 1740-1830


N.B.: In Genealogische Afschriften 195

Begraven

Begraaflijsten, 1728-1755 1B
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 117

→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht


Overlijdensregister, 1806 januari 1 - 1833 mei 1 1A
→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregister, 1724-1811 2
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

WISSENKERKE 1661 - 1810(1822) Noord-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1661-1702, 1739-1810


N.B.: Bevinden zich in Verzameling de Vos inv.nr 35
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1661-1810


N.B.: Bevinden zich in Verzameling de Vos inv.nr 35
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregisters, vóór 1742-1764, 1803-1822


• 1715-1721 1A
• 1742-1764 1B
• 1803-1822 1C

WOLPHAARTSDIJK 1799 - 1810(1825) Zuid-Beveland

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Geboorteakte, 1800 juni 10 1C

Overlijdensregister, 1806 januari 16 - 1808 mei 31 1B


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 118

Lidmatenregister, 1799-1825 1A

YERSEKE 1597 - 1810(1814) Zuid-Beveland

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregisters, 1710-1810
• 1710 augustus 31 - 1758 november 12 2A
N.B.: Afschrift met index in Genealogische Afschriften 19
• 1757 maart 13 - 1810 december 30 1
N.B.: Afschrift met index in Genealogische Afschriften 146

Trouwen

Trouwregisters, 1597-1810
• 1597 februari 9 - 1761 oktober 24 2B
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 162
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 20
• 1757 mei 5 - 1810 december 9 2C
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 20

Lidmaten

Lidmatenregisters, 1597-1630, 1762-1790, 1804-1814


• 1597-1630 2D
→ Afschrift in Genealogische Afschriften 162
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 22
• 1762-1790 2E
• 1804-1808 2F
• 1809-1814; met index 2G

IJZENDIJKE (1604)1654 - 1796(1801) West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: De Doopregisters 1627-1722, 1743-1796, Trouwregisters 1638-1796 en


overlijdensregisters 1736-1796 zijn in mei 1940 verbrand
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 119

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Doopregister, 1722 mei 17 - 1771 mei 16 1


N.B.: Achterin statistiek van de dopelingen over de periode 1604-1771
→ Index in Genealogische Afschriften 534 en 791
Lidmaten

Lidmatenregisters, 1654-1801
• 1654-1751 4
• 1751-1801 5

ROOMS-KATHOLIEK

PAROCHIE IJZENDIJKE

Dopen

Doopregisters, 1705-1753
→ Index in Genealogische Afschriften 534
→ Afschrift met index in Genealogische Afschriften 820
• 1705 april 13 - 1723 maart 7 2A
→ Index in Genealogische Afschriften 534
• 1723 maart 14 - 1726 december 27 2B
→ Index in Genealogische Afschriften 534
• 1724 december 17 - 1753 september 29 6A
→ Index in Genealogische Afschriften 534

Trouwen

Trouwregisters, 1705-1797
• 1705 april 15 - 1741 februari 13 6B
→ Index in Genealogische Afschriften 625
• 1741 juni 30 - 1769 juni 20 6C
→ Index in Genealogische Afschriften 625
• 1770 januari 7 - 1797 februari 6 3
→ Index in Genealogische Afschriften 625

Begraven

Overlijdensregisters, 1719-1740
• 1719 februari 23 - 1723 augustus 9 6D
• 1722 z.d. - 1740 augustus 17 6E
• 1741 juni 14 - 1761 juli 3 2C
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 120

Gemengde optekening

Aantekeningen uit doop-, trouw- en Begraafregisters, 17e en 18e eeuw


N.B.: In Verzameling De Hullu inv.nr 1D

ZAAMSLAG 1651 - 1796 Oost Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: De Doopregisters 1669-1796 en Trouwregisters 1669-1796 zijn in mei 1940 verbrand.


Uittreksels van de verlorengegane registers in Gens Nostra 1970, p. 249-251
Zie voor R.K. ook Hulst bandnrs 18N, 28B en 38B

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1651-1787


N.B.: In Genealogische Afschriften 122

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1695-1795


N.B.: In Genealogische Afschriften 122

Begraven

Overlijdens- en begraafregister, 1654 oktober 5 - 1741 december 30 1A


→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Begraafregisters, 1742-1796
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht
• 1742 januari 5 - 1769 februari 28 1B
• 1769 januari 12 - 1796 augustus 26 1C

Lijst van begraven personen, 1756-1795


N.B.: In Genealogische Afschriften 138 en 561
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 121

ZIERIKZEE (1527)1578 - 1810(1828) Schouwen-Duiveland

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand op tien
registers na

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1579-1810


• 1579-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 13
• 1582-1600
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 5
• 1582-1654
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 1
• 1621-1654
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 6
• 1654-1685
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 2
• 1654-1797
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 7
• 1686-1713
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 3
• 1695-1799
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 14
• 1715-1793
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 4
• 1798-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 5 en 6

Afschriften van de Doopregisters, 1582-1659, 1741-1770


• 1582-1659 2
p. 1-30, 1582-1600;
31-49, A1601-1613, B1606-1620, C1607-1620;
50-67, 1621-1632;
68-98, 1632-1644;
99-118, 1645-1654;
119-130, 1654-1659
• 1741-1810 1
I p. 1-27, 1741-1750;
28-50, 1751-1760;
51-73, 1761-1770
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 122

II p. 1-14, 1770-1780;
15-29, 1780-1789;
30-40, 1790-1800
III p. 1-45, 1800-1810

Trouwen

Trouwregister, 1578 november 9 - 1600 december 31 6


Uittreksels uit de Trouwregisters, 1578-1810
• 1578-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 8, 13, 15 en 34
• 1601-1756
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 16
• 1646-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 17

Afschriften van de Trouwregisters, 1578-1810


• 1578-1650 4A
p. 1-15, 1578-1590;
16-25, 1591-1600;
26-40, 1601-1610;
41-55, 1611-1620;
56-72, 1621-1630;
73-88, 1631-1640;
89-105, 1641-1650
• 1651-1700 4B
p. 1-18, 1651-1660;
19-37, 1661-1670;
38-52, 1671-1680;
53-69, 1681-1690;
70-86, 1691-1700
• 1701-1750 5A
p. 1-13, 1701-1710;
14-27, 1711-1720;
28-43, 1721-1730;
44-57, 1731-1740;
58-71, 1741-1750
• 1751-1810 5B
p. 1-12, 1751-1760;
13-27, 1761-1769;
28-37, 1770-1780;
38-50, 1780-1790;
51-61, 1790-1800;
62-71, 1800-1810
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 123

Begraven

Sint Lievens Monsterkerk

Klappers op de Begraafregisters, 1695-1810


• 1695-1769 9A
N.B.: Niet-lexicografisch
p. 1-66, 1695-1720;
67-116, 1720-1740;
117-159, 1741-1769
• 1695-1760 9B
N.B.: Lexicografisch
p. 1-29, 1695-1720;
30-51, 1721-1740;
52-68, 1741-1760
• 1760-1799 10A
p. 1-11, 1760-1779;
12-18, 1780-1799
• 1761-1800 10C
N.B.: Betreft kinderen
• 1800-1810 10E

Lijst der avondbegravingen, 1710-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 49

Straatpad en kerkhof (rond de kerk)

Begraaflijst, 1732 november 1 - december 31 11A


→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 12
Klapper begraaflijst, 1780-1790 10B

Afschriften van de Begraafregisters, 1753-1800


• 1753-1780 11C
p. 5-29, 1753-1760;
30-45, 1761-1770;
46-62, 1771-1780
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 11
• 1761-1786 11D
N.B.: Op voornaam
• 1761-1800 10D
N.B.: Betreft kinderen
p. 8-25, 1761-1770;
26-43, 1771-1780;
44-61, 1781-1790;
62-77, 1791-1800
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 124

Steenpad

Uittreksel uit de Begraafregisters, 1581-1828


• 1583-1694
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 9
• 1695-1734
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 18
• 1695-1757
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 10
• 1695-1799
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 14
• 1758-1828
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 11
• 1780-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 12

Klapper op het Begraafregister, 1733-1739 11B

Lidmaten

Uittreksels uit de lidmatenregisters, 1577-1674, 1737-1804


• 1577-1663
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 20
• 1637-1645
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 23
• 1664-1674, 1737-1804
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 21

WAALSE GEMEENTE

Dopen

Doopregisters, 1594-1737
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 22
• 1594 november 26 - 1652 maart 17 7C
• 1653 december 21 - 1737 september 1 7D

Afschriften van de Doopregisters, 1594-1810 3C


p. 1-4, 1594-1652;
5-7, 1651-1700;
8-10, 1701-1750;
10-13, 1751-1810

Index op de Doopregisters, 1594-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 24
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 125

Uittreksels uit de Doopregisters, 1594-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 22

Trouwen

Trouwregisters, 1597-1810
→ Uittreksels in Verzameling De Vos inv.nr 22
→ Index in bandnr 3D en Verzameling De Vos inv.nr 24
• 1597 november 9 - 1650 september 15 7B
• 1630 juni 16 - 1760 mei 21 7E
N.B.: Achterin inschrijving d.d. 25 oktober 1664
→ Index in Verzameling De Vos inv.nr 25
• 1760 mei 3 - 1810 mei 27 7F
N.B.: Achterin index;
→ Index in Verzameling De Vos inv.nr 25

DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Geboorten

Geboorte-inschrijvingen, 1687 maart 15 - 1806 februari 28 12D


Klapper op de geboorten, 1696-1806 3E

Dopen

Uittreksels uit het Doopregister, 1730-1799


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 13

Trouwen

Trouwregisters, 1697-1809
• 1697 november 24 - 1809 oktober 2 14B
N.B.: Bij ieder echtpaar staan de uit het huwelijk geboren kinderen vermeld
• 1700 mei 9 - 1792 juni 29 14A
Trouwinschrijvingen, 1687 maart 15 - 1806 februari 28 14D

Overlijden

Overlijdensinschrijvingen, 1687 maart 5 - 1806 februari 28 14D


Klapper op het overlijden, 1696-1806 3E

Lidmaten

Lidmatenregister, 1702-1800 14C


DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 126

LUTHERSE GEMEENTE

Dopen

Afschriften van de Doopregisters, 1730-1810 3F


p. 1-16, 1730-1799;
17-22, 1800-1810

Uittreksels uit het Doopregister, 1730-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 5

Trouwen

Uittreksels uit het Trouwregister, 1772-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 8

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1683-1810


N.B.: Hierin ook toediening van het Heilig Oliesel;
in Verzameling de Vos inv.nr 26

Afschriften van de Doopregisters, 1770-1810 3A


p. 1-12, 1770-1780;
13-24, 1780-1790;
25-37, 1790-1800;
38-82, 1800-1810

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1683-1810


N.B.: Hierin ook toediening van het Heilig Oliesel;
in Verzameling De Vos inv.nr 26
Trouwregister, 1761 januari 21 - 1810 november 30 7A
Afschriften van het Trouwregister, 1761-1810 3B
p. 1-22, 1761-1789;
23-37, 1790-1810

Begraven

Begraafregister van de Sint Lievens Monsterkerk, 1527 januari 4 - 1572 juni 7 8


N.B.: Achterin inschrijving d.d. 22 oktober 1576 en klapper
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 127

Uittreksels uit het Begraafregister, 1527-1576, 1583-1694


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 9 en 18

STADSBESTUUR

Index begraafregister, 1790-1800


N.B.: In Genealogische Afschriften 407

ZONNEMAIRE 1631 - 1810 Schouwen-Duiveland

N.B.: Tot Zonnemaire behoorde ook de heerlijkheid Bommenede. Het dorp Bommenede is
in 1682 voorgoed weggespoeld. Op de dijk bij het dorp Zonnemaire is een gehucht
ontstaan dat thans Bommenede wordt genoemd

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand

Dopen

Uittreksels uit de Doopregisters, 1631-1810


• 1631-1657
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
• 1631-1774; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 77
• 1654-1774
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 29 en 34
• 1775-1810
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1634(?)-1810


• 1634(?)-1657
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 30
• 1636-1774; met index
N.B.: In Genealogische Afschriften 78
• 1656-1774
N.B.: In Verzameling De Vos inv.nrs 29 en 34

Lidmaten

Lidmatenregister, 1654-1804
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 128

DORPSBESTUUR

Afschrift van register van overledenen, 1806-1810


N.B.: In Verzameling De Vos inv.nr 34

ZOUTELANDE 1792 - 1808(1866) Walcheren

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

N.B.: Het Doopregister 1757-1810 is in mei 1940 verbrand

Begraven

Lijst van overledenen, 1805, 1806 1A


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

Lidmaten

Lidmatenregister, 1792-1866 1C
→ Index in kaartsysteem Lidmaten Walcheren (microfilms)

DORPSBESTUUR

Register van aangegeven lijken, 1806 januari 13 - 1810 oktober 24 1B


→ Index in kaartsysteem Begraven Walcheren (microfilms)
→ Index digitaal in: Zeeuwen Gezocht

ZUIDDORPE 1635 - 1796 Oost Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Voor Nederduits Gereformeerden zie ook onder Axel. Voor R.K. zie ook onder
Overslag

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK


N.B.: In combinatie met Moerspui

Trouwen

Trouwregister, 1662 mei 22 - 1691 september 30 3


N.B.: Achterin aantekeningen van kerkelijke inkomsten en diaconale uitgaven,
1725 juni 17 - 1725 augustus 3
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie januari 2008) 129

Begraven

Begraafregisters, 1656-1687
• 1656 juni 6 - 1687 maart 3 4
N.B.: Voorin memorie van het recht dat betaald moet worden voor het transport
van dode lichamen naar 'paepsche landen', ca. 1661;
Aantekeningen inzake vervoerde lijken naar de Spaanse Nederlanden van de
Nederduits Gereformeerde kerk Zuiddorpe en Moerspui bevinden zich in
Genealogische Afschriften 409
• 1665 augustus 28 - 1683 juli 2 5

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

Dopen

Doopregisters, 1635-1665, 1788-1796


→ Bewerking in Genealogische Afschriften 916
• 1635 maart 15 - 1665 september z.d. 1A
• 1788 november 17 - 1796 augustus 4 2A
→ Index in Genealogische Afschriften 534

Trouwen

Trouwregisters, 1635-1704, 1785-1789


→ Bewerking in Genealogische Afschriften 917
• 1635 februari 4 - 1704 juni 24 1B
N.B.: Achterin inventaris van ornamenten, ca. 1650
• 1785 september 4 - 1789 april 14 2B

ZUIDZANDE 1659 - 1796 West Zeeuws-Vlaanderen

N.B.: Alle door Mulder beschreven DTB-registers zijn in mei 1940 verbrand.
Zie ook onder IJzendijke

NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK

Dopen

Uittreksel uit de Doopregisters, 1661-1740


N.B.: In Genealogische Afschriften 69
DTBL-registers Zeeuws Archief (versie oktober 2007) 130

Trouwen

Uittreksels uit de Trouwregisters, 1671-1793


N.B.: In Genealogische Afschriften 69

Lidmaten

Lidmatenregister, 1659-1796 1