KERTAS KERJA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN DI PPKI SMK DEMAK BARU 2011

PENGENALAN Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, kurikulum Pendidikan Khas juga turut digubal bagi melahirkan pelajar2 Pendidikan Khas yang mampu membawa dimensi baru dalam dunia pendidikan. Menyedari hakikat tentang keperluan pendidikan dan pembelajaran bagi pelajar-pelajar Pendidikan Khas ini, pelbagai program telah disusun atur sebagai langkah utuk mencapai matlamat di atas.

Penyertaaan pelajar khas sama ada secara langsung atau tidak langsung di dalam atau di luar sekolah merupakan intipati di dalam dunia Pendidikan Khas yang perlu didedahkan kepada pelajar. Sehubungan dengan itu, satu projek Keusahawanan telah dirangka bagi mencapai tujuan di atas. Ia merupakan titik tolak bagi melahirkan pelajar khas yang berupaya berdikari, mampu merancang dan seterusnya dapat mengaplikasikan kemahiran di dalam menguruskan kehidupan. PROGRAM KEUSAHAWANAN Salah satu aktiviti pembelajaran untuk murid-murid Pendidikan Khas adalah berbentuk program pembelajaran di luar kelas. Ini kerana, murid-murid diberi pendedahan dan melihat sendiri apa yang berlaku di sekitar mereka. Antara program luar yang dirancang adalah aktiviti keusahawanan. Ia merupakan satu program percubaan untuk membantu meningkatkan potensi diri murid-murid dari segi fizikal dan kognitif. Keusahawanan merupakan bidang kerjaya yang sangat penting di negara ini.Menyedari kepentingan pendidikan keusahawanan untuk membekalkan pelajar dengan peluang dan potensi untuk memilih kerjaya sebagai usahawan,Kementerian Pendidikan Malaysia telah menunjukkan komitmen mereka terhadap pelaksanaannya.Komponen Keusahawanan telah diperkenalkan dalam subjek Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Rendah.Berdasarkan usaha tersebut Pendidikan Khas SK Benut ingin membudayakan keusahawanan di kalangan pelajar khas .Pembudayaan keusahawanan terus diterapkan melalui mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu bermula 2011. MATLAMAT Matlamat pendidikan keusahawanan sekolah ialah untuk membentuk pelajar khas sebagai pencipta kerja yang berpotensi dan bukan sebagai sebagai pencari kerja.Bekerja sendiri dan memiliki perniagaan adalah satu obsyen yang realistik untuk pelajar Khas yang mempunyai kemahiran vokasional dan teknikal. Matlamat program ini adalah untuk member pendekatan berkaitan kepimpinan,disiplin dan kemahiran pengurusan yang perlu ada dalam diri para pelajar Pendidikan Khas.Ia bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri dan ketajaman mental serta ketahanan fizikal setiap pelajar.Aktiviti ,produk dan modul yang disusun di dalam program ini adalah bertujuan untuk menonjolkan bakat dan kemahiran para pelajar khas dalam menempuh cabaran globalisasi yang bakal mendatang. OBJEKTIF a. Membolehkan pelajar khas menjalankan kerja buat sendiri,menyenggara dan membaik pulih mudah dan menyedari potensi kea rah keusahawanan.

Melatih pelajar-pelajar khas dalam bidang perniagaan secara amali. g.bakul) Hasil Masakan Hasil Pertanian Barang makanan ringan seperti keropok. f. PRODUK JUALAN DAN RASIONAL Antara produk jualan yang bakal dipamerkan dan dijual ialah: Kraftangan hasil pelajar khas Lukisan hasil pelajar khas Hasil jahitan dan anyaman(sarung bantal.Guru Khas serta para pelawat dari sekolahsekolah yang lain. d. Memupuk.masyarakat dan sebagainya. Meluaskan pemahaman dan mengamalkan prinsip asas perniagaan dan keusahawanan supaya boleh bertindak sebagai seorang pengguna atau pengeluar yang sejajar dengan nilai etika perniagaan. Memberi peluang kepada pelajar khas untuk berinteraksi dengan pelajar perdana.Pelajar Aliran Perdana .tuala. e. c. Rasional jualan produk yang disebutkan adalah untuk membuktikan kepada masyarakat yang para pelajar khas mampu bersaing dalam menghasilkan produk dan mampu untuk menampung keperluan diri sendiri kelak. h. j.kerepek yang dibuat sendiri atau yang dibeli secara borong dan dibungkus semula oleh pelajar khas. a) b) c) d) e) f) g) .(PMR). Memberi pendedahan peringkat awal kepada pelajar-pelajar khas tentang pelbagai cabaran dan persaingan dalam dunia perniagaan. Melahirkan usahawan dari PPKI SMK Demak Baru yang berkualiti dan berdaya maju menjelang tahun 2020.inovatif .Semua keuntungan hasil dari jualan ini juga akan digunakan untuk menampung pembelian alatan pelajar dan keperluan para pelajar khas. Mesin fotostat. Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pengurusan perniagaan dan melatih mengamalkan nilai-nilai etika dan perniagaan. i.bekerjasama dan mengamalkan cara kerja yang bersistem . KUMPULAN SASARAN Keperluan sasaran iaitu pelajar Pendidikan Khas yang telah menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah.Kelas ini dipilih juga kerana tempat yang terbuka dan sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. Memupuk sifat kreatif . TARIKH PERLAKSANAAN Bermula Jan 2011 TEMPAT Tempat yang telah dipilih untuk aktiviti ini adalah kelas PKBP 6 kerana kedudukannya yang strategik untuk pelajar khas dan pelajar perdana. menyemai dan melahirkan budaya keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar khas.Mereka ini yang akan menguruskan bilik yang dikhas untuk aktiviti jual beli dengan dibantu oleh seorang guru.tabiat kerja yang selamat.suka berusaha .jujur. SASARAN JUALAN Pelajar Pendidikan Khas.sarung bakul sampah.sihat dan bertanggungjawab.b. Memberi peluang kepada pelajar khas untuk merasai pengalaman berniaga.

30-10.KEPERLUAN LOGISTIK a) Meja b) Rak c) Mesin kira d) Buku kira-kira e) Papan Putih PELAN PERLAKSANAAN STRATEGI Bagi memastikan perlaksanaan mengikut perancangan sebuah jawatankuasa kerja telah dilantik untuk menjayakan program ini.20-9. 1. Pengerusi : En Ramli Bin Hj Hasbi Naib Pengerusi: En Jamal Shukuri Bolhassan Setiausaha: Pn Norzita Mohamed Bendahari : Cik Khadijah Zolfeley AJK Pn. Dayang Hasimah Awang Madian (Guru PPKI) Cik Nillip (PPM PPKI) Zul Helmi Majeni (Murid PPKI) Maxwell AK Aping (Murid PPKI) Awang Muhamad Izudin (Murid PPKI) Kristie Umi Bt Raya (Murid PPKI) Abdul Mukmin (Murid PPKI) Nur fazilah (Murid PPKI) JADUAL PROGRAM/MASA 1.00/9. ii) Kepimpinan dan “Teamwork” Aktiviti berkumpulan tertumpu kepada membina kekuatan kumpulan dan kepimpinan. Setiap hari waktu persekolahan (8. i) Mengenali Dunia Keusahawanan Sesi Perkongsian Pengalaman dengan usahawan-usahawan yang terpilih bagi menarik minat murid-murid dalam bidang keusahawanan. . Modul 1 : Program Pengenalan/Asas Keusahawanan Pendedahan secara teori dan latihan akan diberikan melalui modul-modul yang telah dibina khas untuk program ini iaitu.10) LATAR BELAKANG PROGRAM KEUSAHAWANAN Pelaksanaan program dibuat melalui dua pendekatan iaitu latihan dalam kelas dan latihan praktikal yang dijalankan di sekolah seperti di koperasi. JAWATANKUASA KERJA PROGRAM KEUSAHAWANAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SMK DEMAK BARU. Latihan Dalam Kelas Program akan dikendalikan pada dua peringkat iaitu program pengenalan/Asas Keusahawanan yang dijalankan pada awal tahun dan program pengukuhan dan penilaian yang dibuat pada akhir tahun.

Segala aktiviti murid-murid akan dinilai dan diberikan markah. Melalui program ini juga mereka dikehendaki membuat latihan ‘role play’ berkaitan aktiviti pengurusan kewangan dan aktiviti jualan Murid-murid akan diberi bimbingan me1alui sesi perbincangan. RUMUSAN . bengkel. a) Bersesuaian dengan misi dan visi PPKI SMK Demak Baru iaitu yang menitikberatkan kemahiran ke arah berdikari. Modul 2 : Program Pengukuhan Dan Penilaian Di peringkat ini. Semasa menjalankan program ini. murid-murid akan diberi latihan lanjutan keusahawanan secara berkumpulan dan membuat persembahan perniagaan dan menjalani program berbentuk “role play” dan “Business Games” dengan melakonkan watak berkaitan dengan keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan.Meyer (1992) menyarankan adalah sesuatu yang bijak untuk melatih atau menyediakan pelajar khas untuk proses keusahawanan kerana apabila mereka tamat persekolahan nanti .mengharapkan bantuan kerajaan dan menangih simpati kepada pemikiran uasahawan yang berjaya yang mampu bersaing dengan insan biasa. PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI SEKIRANYA DIJALANKAN.Sexton dan Kasarda (1992)berpendapat para pelajar memerlukan kefahaman konsep yang berkaitan dengan keusahawanan serta penerapan ilmu pengetahuan perniagaan merentasi bidang lain agar dapat mengenal pasti bakat yang ada serta merangsang kemahiran dan perubahan sikap. murid-murid akan mendapat kesedaran tentang kepentingan dan kaitan mata pelajaran Pendidikan Seni dalam kehidupan sebenar.minat untuk memulakan perniagaan akan wujud.Adalah amat wajar program keusahawanan ini dimulakan.Kemahiran Hidup (Masakan /Jahitan/Pertanian). modal. permainan perniagaan dan latihan keusahawanan untuk mengukur sejauh mana kefahaman murid-murid mengenai konsep keusahawanan yang disampaikan. f) Program ini perlu dilaksanakan kerana ia adalah penting dan merupakan satu aktiviti pembelajaran yang menarik kerana hampir keseluruhan pelajar khas mempunyai kekurangan dari segi kemahiran dan peluang untuk melakukan aktiviti jualan hasil ciptaan mereka.Human (1988) umpamanya menyarankan agar latihan keusahawanan perlu untuk memberi pendedahan kepada para pelajar semasa usia masih muda. c) PPKI SMK Demak Baru akan menjadi perintis kepada semua sekolah yang ada di bahagian Kuching kursusnya. Apabila hasil tangan ini dijual. hasil tangan murid-murid ini adalah hasil dari pembelajaran mereka dalam mata pelajaran Pendidikan Seni. e) Menerusi program ini diharap dapat membantu pelajar khas menukar corak pemikiran minda mereka dalam bekerja makan gaji. d) Mengambil pandangan daripada ramai pengkaji tentang keperluan komponen keusahawan untuk para pelajar khas tidak dapat disangkal lagi. murid-murid juga akan menyedari kepentingan penggunaan mata pelajaran Matematik semasa proses jual beli dijalankan.iii) Asas Kewangan dan Pemasaran Melalui program ini murid-murid didedahkan dengan konsep tentang asas kewangan. b) Berdasarkan ketidakupayaan pelajar menguasai bidang akademik adalah amat wajar memupuk kesedaran dan persediaan memilih keusahawanan sebagai satu alternatif kepada kerjaya mereka pada masa hadapan. Tambahan lagi. Melalui aktiviti ini juga murid-murid akan dinilai penglibatan mereka secara berkumpulan. perbelanjaan dan pendapatan.

Disediakan oleh: .......... (NORZITA MOHAMED) Disemak oleh: ..................Semoga program ini dapat dijalankan dengan jayanya dengan sokongan padu pihak pengurusan terutamanya dari segi kewangan........Selain daripada itu.....Diharapkan program ini dapat menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan di samping menimbulkan semangat yang lebih gigih untuk memajukan mereka.. ................Dengan adanya sokongan ini dapat memberikan gambaran yang positif terhadap keupayaan pelajar khas ini..masa serta sokongan daripada guru-guru khas .................ia juga merupakan salah satu cara yang terbaik yang dapat guru-guru lakukan khas untuk pelajar yang kurang upaya ini...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful