You are on page 1of 1

Agenda de la setmana del 30 de maig al 3 de juny

Dilluns, 30 de maig
o 9:00: Higienista dental a I5 A/B.
o 12:45: reunió de coordinadors amb l’Editorial Nadal.
o 15:30: Teatre a la Casa de la Cultura per a 1er i 2on.
Dimarts, 31 de maig
o 9:00: Excursió a la granja escola d’I3 A/B i I4 A.
o 9:00: Infermer escolar a 2on A.
o 12:45: Visita de pares.
Dimecres, 1 de juny
o 11:00: Teatre a la Casa de la Cultura per a tot el col·le.
o 13:00: Continuació de la reunió de la Comisió de la Festa de Fi de Curs.
Dijous, 2 de juny
o 9:00: Piscina 5é A.
o 9:30: Visita de 6é A a l’IES.
o 11:00: Visita de 6é B a l’IES.
Divendres, 3 de juny
o 9:00: Excursió a l’Ecoparc de 4t.
o 9:00: Piscina per a 6é.
o 9:00: Animació lectora de Kalandraka: 2on A.
o 9:45: Animació lectora de Kalandraka: 2on B.
o 11:30: Animació lectora de Kalandraka: 1er A.
o 12:15: Animació lectora de Kalandraka: 1er B.

Notes
1. Us recordé que la carpeta per a deixar les fotos per a l’acte de Fi de Curs a
l’Aula de Cultura està a l’ordinador de la Sala de Professors. Les podeu deixar
fins el 31 de maig.
2. Qui tinga fotos de Marga per a fer-li un àlbum que me les passe a mi, ja siga
en format digital o de paper.
3. La sessió de piscina substitueix les classes d’Educació Física de la setmana.
Evidentment eixos dies no hi haurà cap classe de l’assignatura.